Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010"

Transkript

1 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1

2 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen Enheten ansvarar för följande områden: Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning vuxenutbildning för utvecklingsstörda SFI - Svenskundervisning för invandrare Enhetens organisation Vuxenutbildningen har under redovisningsperiodens 3 terminer i snitt omfattat sammantaget 9,23 årsarbetare fördelat enligt nedan: Grundläggande vuxenutbildning 0,87 Gymnasial vuxenutbildning 6,43 0,73 SFI 1,20 Medarbetarna utgör ett gemensamt arbetslag med arbetslagsmöten varje vecka. Antalet elever i de olika verksamheterna på UCT: Antal elever i vuxenutbildning Våren 2010 År 2009 År 2008 År 2007 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Förutsättningar för kvalitetsarbetet Viktigaste lagar, förordningar och styrande dokument Skollag Förordning om kommunal vuxenutbildning Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda Förordning om svenskundervisning för invandrare Läroplan för frivilliga skolformer (Lpf 94) Övriga allmänna lagar och förordningar Skolplan del 1,2 2

3 Budgetdokument 2010 Mål och inriktning Lokal arbetsplan Mål i lokala arbetsplanen: Utveckla fler flexibla utbildningsformer. Utveckla en regional infrastruktur för vuxnas lärande Utforma en pedagogisk verksamhet som på ett bra sätt kan möta målgruppen Unga vuxna. Redovisning till nämnden: Under våren 2010 har likabehandlingsplanen reviderats till följd av genomgången elevenkät. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bli mer kostnadseffektiva genom att öka antalet distanskurser och kurser med handledarstöd. Utforma en pedagogisk verksamhet som på ett bra sätt kan möta målgruppen Unga vuxna. Att aktivt delta i arbetet med ansökan om att GR med medlemskommuner ska bli en region med Vård- och omsorgscollege. Vuxenutbildningen ska spela en aktiv roll i arbetet med att utveckla en regional infrastruktur för vuxnas lärande. Upprätta individuella studieplaner för nya studeranden. Pröva att arbeta tematiskt med deltagarna. SFI Vidareutveckla möjligheterna till studier i yrkessvenska som en förberedelse för fortsatt studier och/eller framtida yrkesverksamhet. Tillsammans med medlemskommunerna i norra GR utveckla nya studieformer inom invandrarundervisningen. I LYSA-projektet tillsammans med berörda kommuner fortsätta vara en aktiv aktör. Sammanfattning av årets verksamhet Verksamheten har omfattat kurser i svenska, engelska och matematik på grundläggande nivå. På gymnasial nivå har erbjudits och genomförts kurser i allmänna ämnen på dagoch kvällstid samt som distanskurser. Den pedagogiska verksamheten för målgruppen Unga vuxna har krävt särskilda resurser. Inom den företagsförlagda vuxenutbildningen har kursdeltagarna kombinerat skolförlagda yrkesteoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande vilket i merparten fall resulterat i en anställning. 3

4 Omvårdnadsutbildningen har förändrats så att möjligheten att kombinera studier med arbete har ökat. Måluppfyllelse: Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Genom ett avtal med NTI har utbudet av distanskurser ökat. Omvårdnadsutbildningen har omformats till en distansutbildning med handledarstöd. Kompetensutveckling har genomförts och särskilda resurser har avsatts för att utforma en god pedagogisk verksamhet för målgruppen Unga vuxna. Tjörn har aktivt deltagit i det s.k. LYSA-projektet, vilket syftar till att ge lågutbildade med annat hemspråk än svenska möjlighet att kombinera den utbildningsresurs som finns i arbetslivet med en struktur för yrkesteoretiskt lärande på distans. Tjörn har aktivt deltagit i arbetet med ansökan om att GR med medlemskommuner skall bli en region med Vård- och omsorgscollege. Tack vare Samverkansavtal för vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2009 samt Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen har utbudet av kurser och utbildningar för vuxna väsentligt utökats. Med utgångspunkt från de nya kursplanerna har en individuell studieplan upprättats för varje studerande. Försöket att arbeta tematiskt har genomförts och varit uppskattat av eleverna. SFI Alla som sökt sfi har erbjudits en utbildningsplats. Verksamheten har haft 56 deltagare. Sammantaget har 66 betyg utfärdats i kurserna A-D. Inom LYSA-projektet har Tjörn haft deltagare vilka kombinerat studier i sfi med gymnasiala yrkeskurser med inriktning lokalvård, handel, storhushåll samt personlig assistent. Rektors analys och bedömning av årets resultat Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Trots den oro och ängslan som personal och studerande har upplevt avseende möjlighet till fortsatt anställning respektive fortsatta studier inför beslutet att vuxenutbildningen (med undantag för särvux) i egen regi upphör har verksamheten fungerat. Mycket tid och kraft har ägnats åt att finna former för avveckling av den egna vuxenutbildningen, utforma system för fortsatt god studie- och yrkesvägledning samt rutiner för och uppföljning av köp av utbildningsplatser hos andra utbildningsanordnare. Verksamheten har fungerat bra och kursdeltagarna är mycket nöjda. De och deras anhöriga är glada över att fortsatt blir förlagt till Tjörn. 4

5 Åtgärder för utveckling inför nästa verksamhetsår Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen. Vidareutveckla de administrativa rutinerna för köp av utbildningsplatser samt uppföljning av dessa. Arbeta vidare med idén om s.k. kundvalssystem i vilket ingår upprättande av kvalitetskriterier samt auktorisation av utbildningsanordnare. Vidareutveckla kontakterna med ansvariga för deltagarnas dagverksamhet så att de behov av kunskaper och färdigheter som deltagarna har där kan tillgodoses genom särvux försorg. Fortsätta inventera behovet i kommunen av undervisning för målgruppen samt marknadsföra verksamheten. Nyckeltal Andel (%) kursdeltagare som År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 fullföljt utbildning Gymnasial vuxenutbildning Riket

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Lust att lära - möjlighet att lyckas Skolplan för Borås Stad 1 Innehåll Inledning, definitioner 4 Statens uppdrag till kommunen och förskola/skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer