Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

2

3 Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas verksamhet blir alltmer komplex och mångfacetterad vilket kräver att både förtroendevalda och tjänstemän är på tårna och är rätt utrustade med kunskap. Det innebär att det blir alltmer viktigt att hålla sig uppdaterad om omvärldsförändringar såsom ny lagstiftning, nya företeelser med mera. Hur ser behovet av kompetensutveckling ut i din organisation? Vi hoppas att vårt utbud av utbildningar ska motsvara era förväntningar. Om inte så hjälper vi mer än gärna till med att skräddarsy en kurs utifrån era behov med komponenter från våra olika utbildningar som vi erbjuder i katalogen eller utifrån ämnen som inte finns med alls. Vi hoppas att vi ses på någon utbildningsaktivitet under Varmt välkomna till Deloittes utbildningar! Roland Svensson Ansvarig för utbildningsverksamheten inom den offentliga sektorn

4 sförteckning Utbildningsledare 6-7 Hemma-hos-utbildningar Utbildningar 8-19 Utbildning Datum Ort Sida 10 steg för en bättre intern kontroll 10 mars Malmö 9 K2 / K3 12 mars Malmö 10 Introduktion till Excel 18 mars Stockholm 11 Mervärdesskatt - Grundkurs 19 mars Malmö 12 Effektivisera er nämndadministration 14 april Stockholm 13 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 14 april Stockholm steg för en bättre intern kontroll 15 april Stockholm 9 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 16 april Malmö 14 Framgångsrikt arbete mot mobbning och kränkande särbehandling Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor? 4 Utbildningskatalog maj Malmö augusti Stockholm 16 Hantera krångliga fakturor 17 september Stockholm 17 Mervärdesskatt - Grundkurs 24 september Stockholm 12 Intern kontroll i framkant 29 september Stockholm 18 Intern kontroll i framkant 30 september Malmö 18 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 6 oktober Stockholm 14 Effektivisera er nämndadministration 7 oktober Malmö 13 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 8 oktober Malmö 14 Avancerad Excel 15 oktober Stockholm 19 Mervärdesskatt - Grundkurs 21 oktober Göteborg 12 Utbildning Sida Deloitte Management Academy (DMA) 21 Framtidsprogram för ekonomer och controllers (FRAM) 22 Redovisning för noviser 23 Avancerad redovisning 24 Koncernredovisning 25 Utvecklingsprogram för mellanchefer 26 Kommunikation 27 Framtidens assistentroll 28 Omvärldsbevakning och omvärldsanalys 29 Hur skapas en arbetsplats alla vill gå till? 30 Framtidens roll som ekonom/controller 31 Ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor 32 Assistentutbildningen Att sätta mål som effektiviserar och leder verksamheten i rätt riktning Ledarskap för noviser 36 Årsredovisningen - en viktig del av de förtroendevaldas verktygslåda Medarbetarskap 38 Belöningssystem i offentlig sektor 39 Ekonomi för noviser 40 Politikerutbildning 42 Lekmannarevision i praktiken 42 Mervärdesskatt inom fastighets- och byggområdet 43 Arbetsrätt, sociala medier och whistleblowing 44 Svenska Kyrkans skattesituation 45 Kostnadskontroll inom utbildningssektorn - grundläggande kurs 46 Kostnadskontroll inom utbildningssektorn - avancerad kurs 47 Den nya kommunala redovisningsrevisionen

5 Anmälan och kontaktinformation Anmälan Anmäl dig till våra utbildningar via vår webbplats utbildningar, där hittar du samtliga kommande utbildningar. Fyra veckor före kursdatum är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega. Två veckor före kursdatum tas beslut om kursen kommer att genomföras. Beslutet baseras på antal anmälda. Kontakt Vi kan även genomföra alla utbildningar som Hemma-hos-utbildning på ert kontor och strävar då efter att anpassa innehållet efter era behov. Om du har några särskilda synpunkter eller önskemål gällande utbildningarnas innehåll är du välkommen att kontakta oss. Utbildningsansvarig Kursadministration Roland Svensson E-post: Tel: Maritha Ollikainen E-post: Tel: Utbildningskatalog

6 Utbildningsledare Roland är Director på Deloitte med nästan 20 års erfarenhet av att driva utbildning för den offentliga sektorn. Roland är Deloittes utbildningsansvarige som har genomfört föreläsningar i mer än 110 av Sveriges kommuner och i hälften av landets landsting/ regioner. Inspiration, entusiasm och förståelse är nyckelord för Roland. Bo-Arne är Director på Deloitte med 15 års erfarenhet av arbete med indirekta skattefrågor gällande mervärdesskatt, punktskatt och tull. Bo-Arne medverkar som utbildningsledare inom Deloittes utbildningsprogram. Han har stor erfarenhet av konsultationer och utbildningar inom den offentliga sektorn och arbetar dagligen med att handleda såväl medarbetare som kunder. Humor och glädje är viktiga ingredienser när Bo-Arne utbildar. Roland Svensson Bo-Arne Olsson Torbjörn Bengtsson Torbjörn är Director på Deloitte med över 20 års erfarenhet av rådgivning och utbildning. Torbjörn har genomfört föreläsningar i ett 50-tal kommuner under de senaste tio åren. Torbjörn brinner för möjligheten att öka effektiviteten inom kommunal sektor, både avseende förbättrat resursutnyttjande och i form av ökad kvalité. Johan Mikaelsson Johan är Manager och ansvarig för Deloittes arbetsrättsteam och tidigare advokat. Han har en gedigen arbetsrättslig och associationsrättslig erfarenhet av det arbetsrättsliga området och är van föreläsare i ämnet, såväl för jurister som för personer med mindre juridisk erfarenhet. Jeanette Roosberg Jeanette är auktoriserad revisor och Senior manager på Deloitte med 6 års erfarenhet från föreläsning och utbildning. Jeanette medverkar som kursansvarig i Deloittes interna utbildningsprogram. Hon har en gedigen erfarenhet från utbildningar inom redovisning och revision i detta arbete. Engagemang, delaktighet och glädje är ledord i hennes arbete som revisor såväl som utbildningsansvarig. Veronica Blank Veronica är revisor på Deloitte och arbetar som sakkunnigt biträde i kommuner. Veronica arbetar med verksamhetsrevision inom offentlig sektor vilket bland annat innefattar styrning av verksamheter, intern kontroll och redovisning. Hon har en bred erfarenhet av verksamhetsfrågor och redovisning i offentlig sektor såväl som i privata- och kommunala aktiebolag. Hon har också undervisat i grundläggande redovisning vid Lunds Universitet. 6 Utbildningskatalog 2015

7 Johan Osbeck Johan är certifierad kommunal revisor och Manager på Deloitte med 25 års erfarenhet från föreläsning och utbildning. Johan arbetar som kundansvarig revisor och sakkunnigt stöd för kommuner och kommunalförbund. Han har en mycket god insikt om organisationers inneboende dynamik samt ledarskapets och medarbetarnas betydelse för att uppnå de gemensamma målen. Detta levandegör Johan i både teoretiska såväl som i praktiska termer. Harald Jagner Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredrags hållare bland annat avseende specifika fråge ställningar inom redovisning och revision i offentlig sektor och har specialistkompetens inom intern kontroll och upphandlingar. Johan Rasmusson Johan är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Johan är ansvarig för revision av landsting och regioner. Han är även ordförande för Skyrevs God Sed-kommitté och är aktivt involverad i arbetet med utarbetandet av en vägledning för ISA i den kommunala revisionen i Sverige. Ingemar Ritseson Ingemar är Director på Deloitte med 20 års yrkeserfarenhet. Han är specialiserad inom området företagsbeskattning och assisterar såväl små som stora bolag, flertalet börsnoterade, i komplexa företagsskattefrågor, transaktionsrelaterade frågor, korrespondens med Skatteverket etc. Ingemar anlitas som ombud i skatteprocesser. Han är även en uppskattad föredragshållare. Ingemar är ledamot i FAR:s policygrupp för skattefrågor. Erik Edeen Erik är Manager och ansvarar för utbildningsfrågorna inom affärsområdet Business Process Solutions på Deloitte i Sverige. Erik har gedigen kunskap i Excel och har under flera års tid lett utbildningar inom Excel och Avancerad Excelmodellering och har stor praktisk erfarenhet av programmet och dess möjligheter. Malin Lundberg Malin arbetar på heltid som sakkunnigt biträde mot offentlig sektor på Deloitte. Malin arbetar med utbildning, konsultverksamhet och verksamhetsrevision inom offentlig sektor. Tio år på Malmö stad har gett henne en bred erfarenhet av verksamhetsfrågor inom offentlig sektor. Malin både granskar och utbildar inom sitt specialområde nämndsadministration. Pernilla Lihnell Pernilla är Director på Deloitte och arbetar som granskningsledare för flertalet kommuner och har därmed en bred praktisk erfarenhet av lekmannarevision. Hon har på senare år specialiserat sig på offentlig sektor och därmed byggt upp en djup kompentens vad gäller revision av kommunal och regional förvaltning samt kommunala och statliga bolag. Utbildningskatalog

8 Utbildningar 8 Utbildningskatalog 2015

9 10 steg för en bättre intern kontroll Datum 10 mars i Malmö och 15 april i Stockholm Tid Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte i Malmö och Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Känner ni att det är svårt att få gehör hos kollegorna när intern kontroll tas upp på dagordningen? Har ni kört fast i ert arbete med intern kontroll? Då kanske det är dags att bli mer praktiskt inriktad i detta arbete. För att möjliggöra detta arbete erbjuder vi en inspirationsrik dag i ämnet. Dagen kommer till stor del att innehålla praktiska övningar Kursen innehåller följande moment: 10 steg för en bättre intern kontroll Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling Riskinventering, riskanalys och riskhanteringsåtgärder Kontrollmiljö Uppföljning av kontrollsystemet Praktiska övningsuppgifter Anställda och förtroendevalda som har en viktig funktion i arbetet med den interna kontrollen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Kursen riktar sig till dig som har en teoretisk bakgrund men som vill få ett mer praktiskt upplägg på den interna kontrollen. Utbildningskatalog

10 K2/K3 Datum 12 mars i Malmö Tid Utbildningsledare Jeanette Roosberg Plats Deloitte, Hjälmaregatan 3 i Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Den 1 januari 2014 blev K3-regelverket obligatoriskt för alla större företag som inte tillämpar IFRS. Detsamma gäller stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Även mindre företag måste göra ett aktivt val mellan K2 och K3 och säkerställa att årsredovisningen upprättas efter rätt regelverk. Därför är det mycket viktigt att de kommunala bolagen sätter sig väl in i de nya reglerna och vilka effekter de får på den finansiella rapporteringen. Bakgrund till nya redovisningsprinciper Övergripande genomgång Skillnader mellan K2 och K3 Påverkan på övergångsbalansen Påverkan på årsredovisningen för 2014 Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de nya redovisningsprinciperna. Målet är att du som deltagare ska kunna identifiera vilka områden som påverkas av regeländringen, samt anpassa den ekonomiska funktionen efter det. Administratörer, handläggare och assistenter som arbetar eller vill arbeta med ekonomi och bokslut inom alla statliga, kommunala/ landstingskommunala verksamheter och bolag. 10 Utbildningskatalog 2015 Utbildningskatalog

11 Introduktion till Excel Datum 18 mars i Stockholm Tid Utbildningsledare Erik Edeen Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Välkommen till en praktisk kurs där vi introducerar dig till Excel och programmets grundläggande funktioner. Målet med kursen är att ge dig förståelse för logiken bakom Excel och hur du kan använda det i ditt dagliga arbete för att spara tid och höja kvaliteten på det jobb du utför. Vi visar praktiska exempel på hur programmet kan användas och ger tips och tricks som gör ditt arbete lättare. Efter kursens slut behåller du kursmaterial och exempelövningar som senare kan användas som referens under ditt fortsatta arbete i Excel. Vi uppmanar även dig som deltagare att dela med dig av erfarenheter under utbildningen så att vi kan täcka de områden som är till störst nytta för dig. Kursen innehåller följande moment: Introduktion Introduktion till kursen och presentation av användbara funktioner. Gränssnitt och funktioner Genomgång av flera funktioner samt praktiska tips. Ange område (Naming ranges) Inkluderar formler som underlättar det vardagliga arbetet och förenklar uppfattningen, förståelsen och användandet av modeller. Formatering & verifiering (Formatting validation) Underlättar presentationen av data genom att göra den mer överskådlig och professionell, till exempel genom att byta typsnitt, bakgrundsfärg etc. Denna förståelse minskar också risken för fel i arbetet. Autofilter Autofilter är ett enkelt sätt att sortera och hantera data i Excel. Denna funktion kan bland annat användas för att genomföra olika typer av finansiella analyser. Letarad/vtsök & letakolumn (Lookups) Den här typen av funktioner är mycket användbar i hanterandet av data från finansiella system. Vi ger exempel på hur funktionerna kan användas för att bland annat underlätta avstämningar, valutaomräkningar, konsolideringar samt kartläggning av konton. Om-funktioner (IF-functions) En introduktion till hur dessa funktioner fungerar och varför de är värdefulla i arbetet på ekonomifunktionen. Sammanfogningar (Concatenations) Visar hur olika typer av funktioner kan sammanfogas för att göra arbetet i Excel mer effektivt. Summa om (SUMIF) En introduktion till hur dessa funktioner fungerar och hur de kan användas i det dagliga arbetet på ekonomavdelningen. Pivottabeller (Pivot tables) Visar hur pivottabellar kan användas för att göra komplexa samlingar av data mer överskådliga och hur de gör det möjligt för dig att skapa dig en överblick av ditt arbete. Utbildningskatalog

12 Mervärdesskatt - Grundkurs Datum 19 mars (Mlm), 24 sep (Sto) & 21 okt (Gbg) Tid Utbildningsledare Bo-Arne Olsson Plats Deloitte i Malmö, Stockholm och Göteborg Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Momsen är ständigt utsatt för förändringar som är viktiga att uppmärksamma. Inom den offentliga sektorn finns dessutom två olika system att hantera. En grundläggande kunskap om moms är viktig för den som arbetar inom den offentliga sektorn för att säkerställa att rätt momsavdrag erhålls samtidigt som kostsamma felaktigheter undviks. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om momsreglerna inom de flesta områden som omfattas av den kommunala verksamheten, och tar även upp aktuella rättsfall inom området. Skattskyldighet enligt momslagen Undantag från moms Myndighetsutövning Kommunkontosystemet Avdragsrätt/rätt till kompensation Fakturan Internationell handel Rapportering och redovisning Nyheter Praktiska övningsuppgifter 12 Utbildningskatalog 2015

13 Effektivisera er nämndadministration Datum 14 april i Stockholm och 7 okt i Malmö Tid Utbildningsledare Malin Lundberg Plats Deloitte i Stockholm och Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Tar nämndsadministrationen onödigt mycket tid? Hade ni önskat att ni fick resurser över till andra arbetsuppgifter? Vill ni modernisera och digitalisera och behöver hjälp att komma igång? Den utveckling som skett de senaste åren ställer stora krav på nämndadministrationen. Allt färre medarbetare ska driva en kompetenskrävande process med krav på kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Medarbetarna ska både vara administrativt starka och ha hög kommunikativ förmåga. Kraven och synen på nämndsadministrationen har förändrats. Idag ligger fokus inte enbart på att den ska vara lagenlig utan även effektiv och miljövänlig. Medborgarperspektiv och lättillgänglighet blir mer och mer självklara ingredienser. En bra administration ger arbetsro till resten av verksamheten och lägger en bra grund för samarbete och gränsdragning mellan politik- och tjänstemannaorganisationen. Den här kursen är processinriktad och fokuserar på hur medarbetare och ledare kan effektivisera nämndsadministrationen. En kursdag som ger energi till förändring. Att kartlägga processer Hitta drivkraften i administrationen Ta makten över processen Undvik parallella system och dubbelarbete Papperslös på riktigt Skapa tydlighet och undvika sårbarhet Få ordning på era deadlines Nämndsekreterare, assistenter och chefer på kommuner, landsting, kommunalförbund och landstingsbolag. Utbildningskatalog

14 Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? Datum 14/4 & 6/10 (Sto) och 16/4 & 8/10 (Mlm) Tid Utbildningsledare Torbjörn Bengtsson Plats Deloitte i Stockholm och Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. I LSS-utjämningen är ett stort antal kommuner bidragsgivare i systemet och lika många är bidragstagare. Vad är det som avgör och på vilket sätt kan vi i den egna kommunen påverka utfallet? Det är några av de relevanta frågeställningar som kommer att diskuteras under denna intressanta och lärorika kursdag. Kursen vänder sig i första hand till kommunchefer, social/vård- och omsorgschefer, chefer inom handikappomsorg samt ekonomichefer/ ekonomer med ansvar för räkenskapssammandrag. Hur påverkar statistiken respektive räkenskapssammandraget utfallet i LSS-utjämningen? Hur påverkar strukturen i verksamheten utfallet? Hur kan den enskilda kommunen påverka sitt utfall? Ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun i SOL och LSS nya bestämmelser från den 1 maj 2011 Praktiska och ekonomiska konsekvenser för LSS-ärenden med anledning av de nya bestämmelserna om ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun 14 Utbildningskatalog 2015

15 Framgångsrikt arbete mot mobbning och kränkande särbehandling Heldagsseminarium i Malmö Datum 20 maj i Malmö Tid Moderator Roland Svensson Plats Moderna Museet, Malmö Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Mobbning är fortfarande ett gissel som kan vara svårt att komma åt eftersom det många gånger sker i det fördolda. Internet ger nya förutsättningar för mobbningen som inte tidigare fanns vilket kan komplicera upptäcktsmöjligheterna. Det är viktigt att komma åt orsaken till mobbning och fundera på hur vi kan bli vassare på att hantera detta oavsett form. Dan Olweus, professor i psykologi, är idag en av de främsta forskarna inom området och kommer att guida oss igenom vad man kan göra och vilka metoder som kan användas för att effektivt komma åt problemet. Under denna dag kommer ni även att få lyssna på hur man i praktiken kan använda Dan Olweus teoretiska metoder. Dagen kommer även att ha intressanta föredragshållare från organisationer som arbetar mot mobbning. Läs mer om seminariet på vår webbplats Skolledare, lärare, förskollärare, psykologer, kuratorer, fritidspedagoger, fritidsledare, anti-mobbningsteam, skol- och förskolechefer, socialchefer, politiker, handläggare och chefer inom individ- och familjeomsorg, polis och föräldraföreningar. Utbildningskatalog

16 Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor? Datum 26 augusti i Stockholm Tid Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont, som stjäl dyrbar tid från verksamheten. I själva verket är den interna kontrollen en viktig del av verksamhetsutvecklingen och en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. För att vidareutveckla sin riskanalys är det viktigt att arbeta systematiskt och använda rätt metoder. Under den här utbildningen ger vi dig verktygen du behöver på vägen. Vi vänder oss i första hand till anställda och förtroendevalda, som har en viktig funktion i arbetet med intern kontroll och riskanalys inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling Riskanalys och olika modeller för att arbeta med det FMEA och VOR-matris Vad leder till framgång? Goda exempel från andra kommuner Praktiska övningsuppgifter vi kommer att arbeta med era mål och processer Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys Hur skapar vi en genomtänkt och klok riskorganisation? 16 Utbildningskatalog 2015

17 Hantera krångliga fakturor Datum 17 september i Stockholm Tid Utbildningsledare Bo-Arne Olsson och Jeanette Roosberg Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Momsregistreringsnummer, rätt adress, representation, vad är det nu igen som är avdragsgillt? Ja det uppstår lätt många frågetecken i hanteringen av fakturor som kan upplevas som krångliga. Vi erbjuder nu en heldagsutbildning med praktisk inriktning på smarta sätt att hantera krångliga fakturor. Vi kommer att ta upp de regler som gäller för hur fakturor ska se ut och hur fakturahanteringen skall gå till och vi kommer även att gå in på hur elektroniska fakturor ska hanteras. Gåvor vad gäller? Kommunala redovisningslagen Attest och godkännande F-skatt Elektronisk fakturahantering Praktiska övningsuppgifter Utbildningen riktar sig i första hand till anställda som har en viktig funktion i arbetet med fakturahanteringen för leverantörer och kunder och för redovisningen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Faktureringsdirektivet Mervärdesskattelagen Representation och avdragsförbud Utbildningskatalog

18 Intern kontroll i framkant Datum 29 sep i Stockholm och 30 sep i Malmö Tid Utbildningsledare Roland Svensson Plats Deloitte i Malmö och Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont som stjäl dyrbar tid från verksamheten. Men tänk om den interna kontrollen istället kunde ses som en viktig del av verksamhetsutvecklingen och en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. För att kunna nå dit är det viktigt att ansvariga personer på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sprider det goda budskapet om intern kontroll. I syfte att möjliggöra ett sådant arbete erbjuder vi en inspirerande dag i ämnet. Utbildningen riktar sig i första hand till anställda och förtroendevalda som har en viktig funktion i arbetet med den interna kontrollen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling Varför är intern kontroll viktigt? Riskanalys COSO, ERM hjälpmedel för att förbättra den interna kontrollen Hur kan kontrollmiljön förbättras? Goda exempel från några kommuner Genomgång av modell och praktisk utformning av den interna kontrollen Vad leder till framgång? 18 Utbildningskatalog 2015

19 Avancerad Excel Datum 15 oktober i Stockholm Tid Utbildningsledare Erik Edeen Plats Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm Pris kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial, kaffe och lunch ingår i avgiften. Välkommen till en kurs där du utvecklar dina kunskaper i Excel. Målet är att ge dig avancerad kunskap om programmets modeller och funktioner, samt förståelse för hur dessa kan användas i ditt dagliga arbete. Under kursen ger vi exempel på hur avancerade kunskaper i Excel kan användas och hur programmets modeller är uppbyggda. Vi visar hur du kan använda Excel för att förbättra kvaliteten på ditt arbete och ger tips och trix som gör ditt jobb enklare. Efter kursens slut behåller du kursmaterial och exempelövningar som senare kan användas som referens under ditt fortsatta arbete i Excel. Vi uppmanar även dig som deltagare att dela med dig av erfarenheter under utbildningen så att vi kan täcka de områden som är till störst nytta för dig. Kursen är utformad för att ta åtta timmar, men vi är flexibla att anpassa längd och kursmaterial efter deltagarnas önskemål och behov. Formler Inkluderar en genomgång av avancerade formler och hur de kan användas i arbete relaterat till finansavdelningen. Användbara funktioner Inkluderar en genomgång av funktioner som gör det dagliga arbetet mer effektivt. Exempelvis går vi igenom simulationsfunktionen i Excel, vilken med fördel används vid simuleringen av olika finansiella scenarion. Extern data Visar hur externa datalänkar kan användas i Excel. Pivottabeller Vi ger dig de verktyg som behövs för att bearbeta data i en pivottabell samt illustrera dessa data på ett effektivt sätt. Exceldiagram Vi visar hur du kan presentera finansiell information från Excel på ett effektivt och pedagogiskt sätt Kursen innehåller följande moment: Introduktion Introduktion till kursen samt presentation av avancerade funktioner i Excel. Applikationsutveckling Vi går igenom hur man bygger Excelmodeller, samt viktiga saker att ha i åtanke när man gör detta, såsom struktur och dokumentation. Utbildningskatalog

20 Hemma-hosutbildningar 20 Utbildningskatalog 2015

21 Deloitte Management Academy (DMA) Utbildningsledare Roland Svensson, Johan Osbeck och externa föreläsare En utmanande chefsutbildning under sex intensiva dagar Vår globaliserade värld flödar av information. Tempot är högt och avståndet mellan människor minskar. Rollen som ledare i en värderingsdriven organisation har förändrats i takt med omvärldens utveckling. Den traditionella chefen som är involverad i kommunernas alla verksamheter och flöden har ersatts av den moderna ledaren med en mer coachande funktion. Den nya typen av ledarskap bygger på att kunna identifiera avgörande framgångsfaktorer, ha kunskap om omvärldsanalys och andra strategiska verktyg samt att kunna utnyttja personalens olikheter på ett sätt som ger maximal styrka till organisationen. För att kunna rusta ledare inför framtida utmaningar har vi skapat ledarskapsprogrammet DMA. Under utbildningen ger vi deltagarna de verktyg som krävs för ett modernt ledarskap och tränar på att använda dem i olika situationer. Genom praktiska övningar ger vi insikt i hur ni fungerar i organisationen, i grupper och som individer. Det här är ett tillfälle att utvecklas och fördjupa sitt personliga ledarskap. Den personliga resan inom DMA ger förutsättningar för bestående förändringskraft i ett modernt ledarskap. Block 1 Ledarskap i en föränderlig värld (Dag 1-2) Vår syn på ledarskap Definition av ledarskap Det personliga ledarskapet Kommunikationsövning Utveckling av din ledarstil olika ledarskapstyper Situationsanpassat ledarskap Adizes 4 olika roller Konsultativt förhållningssätt Framtidens ledarskap Ett fungerande ledarskap Block 2 Ledarskap i krissituationer (Dag 3-4) Ledarskap i kris Svåra samtal besvärliga Särskild övning förmiddagen kollegor & konflikter Ledarskap i kris (extern Ökenövning föreläsare) Särskild individövning Feedback delegering Block 3 Styrning & ledarskap samt kommunikation (Dag 5-6) Blue Ocean Strategy ett kraftfullt ledningsverktyg Visionsstrategier hur skapar vi en trovärdig vision? Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Modell för att systematisera omvärldsbevakningen/analysen TAIDA Vad händer i vår omvärld och hur påverkar det oss? Vilka trender ser vi och vilka av dem är relevanta för oss? Känner du leda inför att kommunicera eller känner du för att leda genom att kommunicera? Utbildningskatalog

22 Framtidsprogram för ekonomer och controllers (FRAM) Utbildningsledare Roland Svensson, Jeanette Roosberg och externa föreläsare Rollen som ekonom och controller utvecklas alltmer till att bli en möjliggörare i organisationen. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar behövs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i kommunikation, ledarskap och omvärldsbevakning. Därför erbjuder vi ett helt nytt utvecklingsprogram för ekonomer och controllers. Vi vill med inspiration, passion och ett väl sammansatt program erbjuda nycklar till framtiden för att kunna möta framtida behov. Varmt välkommen till sju inspirationsrika och tänkvärda dagar! Utbildningen vänder sig i första hand till ekonomer och controllers verksamma i kommuner, regioner, landsting, kommunalförbund, eller i företag som ägs av endera av ovan nämnda organisationer. Framtidens ekonom- och controllerroll Vad förväntas av mig och hur utvecklas rollen? Synen på rollen Möjliggöraren! Hur kommer rollen att utvecklas framöver? Ledarskap Ledarrollen i en politiskt styrd organisation Vad vill jag med mitt ledarskap? Det personliga ledarskapet Situationsanpassat ledarskap 22 Utbildningskatalog 2015 Omvärldsbevakning Vad är omvärldsbevakning/omvärldsanalys Hur kan vi arbeta med omvärldsfrågor Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för kommunerna? Modell för att arbeta med omvärldsbevakning Kommunikation Att argumentera för sitt budskap Fokus och Närvaro - två centrala begrepp i all form av kommunikation Vem/Vad sitter vid ratten när Du själv inte gör det? Hur äger verklig förändring rum? Intern kontroll Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling Varför är intern kontroll viktigt? Väsentlighet och riskanalys Hur kan kontrollmiljön förbättras? Ekonomi- och verksamhetsstyrning Vad är ekonomistyrning? definition Vad utmärker framgångsrika styrsystem? Vad bör undvikas för att lyckas väl med ekonomistyrningen? Styrkultur vad innebär det? Utveckling inom redovisningen Nyheter inom lagstiftning och normering Årsredovisningen - utvecklingstendenser Var finns utvecklingsbehoven i förhållande till god sed?

23 Redovisning för noviser Utbildningsledare Jeanette Roosberg Den här praktiska kursen ger grundkunskaper i bokföring och redovisning. Under utbildningen går vi igenom hur en modern kontoplan är uppbyggd och hur denna passar ihop med bokföringslagen, samt hur arbetet med den löpande bokföringen ser ut rent praktiskt. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska ha grundkunskaper i löpande bokföring för att kunna hantera redovisningen av de dagliga transaktionerna i en verksamhet. Utbildningen riktar sig i första hand till administratörer, handläggare och assistenter som arbetar eller vill arbeta med ekonomi inom alla statliga, kommunala/landstingskommunala verksamheter och bolag. De ekonomiska begreppen Dubbel bokföring Bokföringslagen BAS-kontoplanen Moms Kontering av de vanligast förekommande affärshändelserna i företag Personalskatter och arbetsgivaravgifter Utbildningskatalog

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer