Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på talet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet"

Transkript

1 Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på talet

2 Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar

3 Sverige är ett av världens mest konkurrenskraftiga och innovativa länder. Bara i år startas nya företag och av fem nya jobb kommer fyra från små och medelstora företag. Det här är ett drömläge. För om varje företag bara växte lite mer, skulle hela Sverige växa mycket mer. När vi har undersökt företag som startats under talet visar det sig att deras drivkrafter, affärsmodeller och mått på framgång ser annorlunda ut än tidigare. Människor startar idag företag av fler olika anledningar än vad de gjort tidigare och i flera olika skeenden i livet. Innebörden av att driva företag har förändrats så pass mycket att vi valt att kalla fenomenet och den här rapporten för det nya företagandet. Företagande är snarare ett sätt att vara, än ett alternativ till att vara anställd. Företagande är en plattform för självförverkligande. Företagande omdefinierar traditionella branscher. Företag skapas av fler skäl än att gå med vinst. Tyvärr är svenska företag de långsammast växande i Europa. Tillväxtpolitiken är utformad för gårdagens företagande inte det nya. Vår rapport ger värdefulla insikter om det nya företagandets potential och vi hoppas att den kan underlätta för politiker att råda bot på de svenska företagens tillväxtvärk. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

4 NYA FÖRETAGARE NYA FÖRETAGARE S.24 S.8 TUSEN MOTIV TILL FÖRETAGANDE Tron på att det går att driva företag på nya sätt av nya anledningar är större än någonsin. S.10 STARTEN PÅ NÅGOT NYTT Den främsta anledningen till företagande är inte att tjäna mer pengar, utan att göra något meningsfullt. S.14 HATEM & SJUNGHAMN Hatem & Sjunghamn vill förändra bilden av juristen. S.16 FRIHET ATT FÅ VARA SIG SJÄLV För dagens nya företagare handlar frihet om att få förverkliga sig själv. S.20 THE BEACH Hur företagande blir en förutsättning för att hålla liv i sin passion. S.22 DELAD IDÉ DUBBEL GLÄDJE? Nya företagare omfamnar öppenhet och transparens som ett sätt att utveckla affären. UTMANINGEN ATT FORTSÄTTA VÄXA När verksamheten har mognat och det är dags att ta nästa steg stöter många på utmaningar. NYA FÖRETAGARE NYA FÖRETAGARE S.28 S.32 S.36 S.40 KVITTAR Viljan att förenkla ledde Anna till att försöka utrota en av företagarens tråkigaste arbetsuppgifter. S.31 GLOBAL FRÅN DAG ETT Internationalisering är inte ett senare steg i utvecklingen, utan en ambition redan vid starten. FRAMGÅNG MÄTS INTE BARA I PENGAR Att gå med vinst är viktigt. Men det är inte det yttersta beviset på framgång. S.34 HJÄRNHANDELN Nisse Simonsson sadlade om för att rädda sitt förhållande. Bekräftelsen från andra människor är hans starkaste drivkraft. FRAMTIDENS FÖRETAGANDE Åtta röster om hur vi bättre kan bana väg för framtidens företagare. OM RAPPORTEN INNEHÅLL 6 Det nya företagandet - xx xx - Det nya företagandet 7

5 Tusen motiv till företagande Under 90-talet skrev den amerikanska affärstidningen Fast Company att arbete är personligt och att den viktigaste tillgången i ditt företag är du som företagare. Omslaget pryddes av slagord som Free Agent Nation och The Brand Called You. Den exploderande IT-branschen sågs som en föregångare och representerade ett nytt sätt att starta och driva företag. Det är tolv år sedan bubblan sprack, men en sak lever kvar: Tron på att det går att driva företag på nya sätt och av nya anledningar. Företagstillväxten under 00-talet var den största någonsin. Mellan år 2000 och år 2009 startades det företag jämfört med på 90-talet fanns det nästan 1 miljon registrerade företag i Sverige, mot knappt år Företagaren ser idag ut på fler olika sätt än tidigare. Grupper i samhället som traditionellt varit underrepresenterade bland svenska företagare är mer framträdande. Kvinnor står idag bakom en tredjedel av alla nystartade företag och två av tio startas av personer med utländsk härkomst. Anledningarna till att personer väljer företagande som sysselsättning är många. I media beskrivs nya företagare inte sällan som unga, ambitiösa och egensinniga. Men sanningen är att det inte finns någon utpräglad företagartyp bland de nya företagarna. Att starta företag kan idag vara ett sätt att förverkliga en idé, eller att arbeta heltid med det man är utbildad till, framförallt i branscher där heltidsanställningar är alltmer sällsynta. Men det kan lika gärna handla om viljan att göra något mer meningsfullt eller ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv i större utsträckning. Oräddheten och många av de olika drivkrafterna bakom företagande som kännetecknade slutet av 90-talet är idag mer relevanta än någonsin. IT-kraschen förde med sig en kulturförändring i Sverige. Det är okej att tänka stort företag Boo.com, som skulle bli ett globalt e-handelsföretag för märkeskläder, går i konkurs efter ett halvårs verksamhet Euron introduceras i de flesta EU-länderna. ADSL blir tillgängligt på 25 orter Sverige Mark Zuckerberg grundar Facebook IT-entreprenören Niklas Zennström grundar IP-telefonibolaget Skype tillsammans med Janus Friis RUT-avdraget träder i kraft Spotify grundas av entreprenörerna Daniel Ek och Martin Lorentzon. ROT-avdraget återinförs. Förmögenhetsskatten avskaffas. Lagen om valfrihetssystem (LOV) träder i kraft. LOV ger kommuner och landsting möjlighet att konkurrenspröva den egna verksamheten inom stöd-, vård och omsorgstjänster Lagstiftning mot osund offentlig konkurrens träder i kraft Slopad revisionsplikt för de minsta aktiebolagen. Kravet på aktiekapital för privata aktiebolag sänks från till kronor Dubbla appmomsen försvinner. Entreprenörskap skrivs in i läroplanen. Antal registrerade företag i Sverige Källor: Bolagsverket och Tillväxtanalys 8 Det nya företagandet - Tusen motiv till företagande Tusen motiv till företagande - Det nya företagandet 9

6 De fem vanligaste anledningarna till att gå från anställning till företagande: STARTEN PÅ.NÅGOT NYTT 1 Jag ville göra något mer meningsfullt Jag kom inte vidare i min karriär på min tidigare arbetsplats 2 Det fanns inga utmaningar kvar på min tidigare arbetsplats 3 Att starta företag är en utmaning. Samtidigt är det lättare än någonsin förut. Fem av tio av dagens nya företagare hade inte kontor när de startade sitt eget företag och en majoritet saknade startkapital. Den främsta anledningen till att de valde att bli företagare var inte att tjäna pengar eller komma vidare i karriären, utan att göra något mer meningsfullt. 4 Det blev för tråkigt på min tidigare arbetsplats Ett eget företag kan vara ett sätt skapa sin egen karriär efter studier eller avsluta ett långt arbetsliv i egen regi. För en majoritet av dagens nya företagare är dock det egna företaget mer än ett sätt att skapa sig själv ett nytt arbetstillfälle. Sex av tio personer i undersökningen gick från en anställning till att vara företagare, jämfört med en av tio som var arbetslösa när de tog steget att starta eget. För några av dessa började företagandet som en extra syssla vid sidan av som sedan utvecklades till att bli deras huvudsakliga yrke. Andra hoppade av sitt nio till fem-jobb och satsade helhjärtat på sitt nya liv som företagare från dag ett. Branschbytare För många av dagens nya företagare är den nya karriären också en möjlighet att arbeta i en annan bransch än tidigare. Drygt hälften av de tillfrågade bytte inte bara karriär när de startade företag utan också bransch. För dem innebär företagandet att de får chansen att utveckla kunskaper och intressen de har skaffat sig privat, eller möjligheten att applicera tidigare erfarenheter på ett nytt område. Att gå från en framgångsrik position inom näringslivet till att starta bageri eller yoga-studio ses inte på med skepsis utan oftare med beundran. En branschbytare kan lika gärna Någon erbjöd mig att vara med och starta ett företag 5 JAG AB 10 Det nya företagandet - Starten på något nytt Starten på något nytt - Det nya företagandet 11

7 vara en ingenjör som bestämmer sig för att starta vårdföretag, som en konsult som beslutar sig för att starta restaurang. Oavsett vilken typ av företag det handlar om eller vem som står bakom är en sak tydlig: idén kommer först, de praktiska detaljerna får vänta till sedan. Fem av tio nya företagare hade inte någon fysisk plats från start, som exempelvis ett kontor, en kontorsplats eller butikslokal att driva sin verksamhet från. En majoritet hade inget startkapital. Sex av tio saknade befintliga kunduppdrag eller kundbaser när de drog igång verksamheten, lika många hade ingen färdig affärs- eller marknadsplan. Idag är det inte nödvändigt att alla pusselbitar är på plats redan vid starten. Självförverkligare Liksom det finns många olika sätt att starta företag, finns det många olika faktorer bakom företagsstarter. Nya företagare uppger alltifrån att det blev för tråkigt på den tidigare arbetsplatsen till att de var tvungna att realisera en idé innan någon annan hann före, som den utlösande faktorn bakom varför de valde att starta sitt nuvarande företag. Idag finns det lika många berättelser om hur ett företag blev till som det finns företagare. En anledning lyser dock starkare än de andra: att gå från ett liv som anställd till ett liv som företagare handlar för de allra flesta om att de vill göra något mer meningsfullt. I en tid när det har blivit allt mer accepterat att satsa på sig själv är de nya företagarna kanske i ännu högre utsträckning än andra självförverkligare, som förväntar sig att tiden de lägger ner på sitt arbete ska betyda något. I den meningen fungerar ett eget företagande som en plattform för att uppnå friheten att arbeta med något som är betydelsefullt, och att få göra det på sina egna villkor. Att starta företag handlar inte bara om att realisera sina specifika affärsidéer det handlar om att förverkliga sina idéer. Varannan bytte bransch när de startade företag: Något annat 5% Jag startade företag i en närbesläktad bransch Jag startade företag i en annan bransch 14% 38% 43% Jag startade företag i samma bransch som jag arbetat i innan 6 av 10 nya företagare var anställda innan de startade företag Nya företagare är otåliga att komma igång: 61%VAR ANSTÄLLDA 10%DREV ETT ANNAT FÖRETAG 10%STUDERADE 10%VAR ARBETSLÖSA 4% 1% STARTADE FÖRETAG DIREKT EFTER STUDIERNA VAR PENSIONÄRER ELLER SKULLE SNART PENSIONERAS 61% 58% Startar utan kapital 57% 48% Startar utan egna lokaler/kontor 42% Startar utan namn på företaget Källa: Företagarna Det nya företagandet - Starten på något nytt Starten på något nytt - Det nya företagandet 13

8 Hatem & Sjunghamn Anuta Sjunghamn och Nadja Hatem hade hunnit driva sin juristbyrå i två år när de började tappa lusten. Fjärilarna vi haft i magen hade lagt sig, säger Anuta. Vi fastnade i kärnverksamheten, jobbade bara med juridik och vi tänkte, är det här allt? Anuta och Nadja träffades på deras första arbetsplats, ett hjälpnätverk för våldsutsatta kvinnor. Samtidigt som det gav mycket, hade båda en molande känsla av att det ideella sättet att driva en verksamhet gick för långsamt. Så år 2009 grundade de juristbyrån Hatem & Sjunghamn med idén att förenkla och tillgängliggöra juridiken. Det var lätt att starta och komma igång. Att vi efter två år skulle nå en emotionell platå trots att ekonomin äntligen började fungera var vi inte förberedda på. För att få tillbaka motivationen och ta beslut om framtiden, behövde de hämta andan och reflektera över varför de en gång startade. Det stod snart klart att de saknade riskmomentet. Hittills hade vi ju inte gjort något annat än tagit risk. Vi hade brutit mot alla oskrivna regler för branschen. Vi var födda utomlands, kvinnor, unga, skröt gärna stolt om det vi gjorde. Det var helt enkelt dags att leva lite farligt igen och våga delegera ut en del av kärnverksamheten. Anuta förklarar: Alla pratar om starta eget, men ingen pratar om vad händer sen -aspekten av företagande. Byråns klienter kommer från alla möjliga bakgrunder. Nadja var ett tag orolig att de skulle få en stämpel som blattebyrån. Nu bryr hon sig inte. Om det gjort att klienter har fått hjälp som de inte kunnat få någon annanstans, så får folk se på oss hursomhelst. Men vi gör ingen grej av vårt ursprung. Det som skiljer ut oss är snarare vårt sätt att bygga företag. Eftersom marknadsföringsförbudet för advokatbyråer lyftes så sent som 1995, har branschen ingen tradition av byråmarknadsföring. Men själva har vi skapat allt själva och ägnat mycket tid åt marknadsföring och föreläsningar. Vi har även en blogg där vi bjuder på våra råd, säger Anuta. Det andra är att vi spenderar mer tid med klienten och ser till att få kvitto på att han eller hon förstår sin situation. Det är sällsynt. De drivs av att utmana en konservativ bransch som de menar inte hängt med sin samtid. Enligt advokatsamfundet måste samtliga styrelsens medlemmar på en advokatbyrå vara advokater. I vilken annan bransch som helst vill man ha en mix av kompetens, säger Nadja. Juristutbildningen fokuserar på rollen som domare istället för företrädare och ingenstans lär man sig mänsklig interaktion. Anuta: Så branschen har mycket den behöver utveckla, och så länge det finns utmaningar så lär vi ha motivationen. FAKTA: HATEM & SJUNGHAMN Grundare: Nadja Hatem född 1980 i Moskva & Anuta Sjunghamn född 1982 i Shiraz. Företaget grundat: Ort: Stockholm. Affärsidé: Att förenkla juridiken och skapa trygghet genom att tillgängliggöra den och bidra till förståelse för så många som möjligt genom att erbjuda högkvalitativa juridiska tjänster på flertalet språk. Omsättning: 1,5 miljoner kronor. Antal anställda: 2. Planer det närmaste året: Rekrytering av två personer. Hatem & Sjunghamn har idag ett kontor i Stockholm och ett i Eskilstuna. Planer på längre sikt: Öppning av fler kontor i Sverige och fler anställningar. Erbjuda flera språk. Främsta drivkraft: Att förändra bilden av juristen. 14 Det nya företagandet - Hatem & Sjunghamn Hatem & Sjunghamn - Det nya företagandet 15

9 Drivkrafter De främsta anledningarna att vara företagare i stället för anställd: * Att få bestämma över min egen tid (53%) 1 2 Att få ta mina egna beslut (28%) Att få jobba med det jag vill (34%) FRIHET ATT FÅ VARA SIG SJÄLV 3 4 Att förverkliga mina idéer (25%) Företagande har alltid varit förknippat med frihet. Frihet från en chef eller frihet att få bestämma över sin egen tid. För dagens nya företagare handlar frihet framförallt om att få förverkliga sig själv att få jobba med det man vill, när och hur man själv vill. Det är roligare än att vara anställd (19%) 5 6 Att få jobba med min hobby eller passion (16%) Att tjäna mer pengar (14%) 7 De tre största drivkrafterna bland nya företagare har en viktig sak gemensamt: de är alla kopplade till frihet. Friheten att få bestämma över sin egen tid, friheten att få jobba med det man vill och friheten att ta sina egna beslut. Det handlar om möjligheten att bestämma vad man vill arbeta med, men också hur och när man vill göra det. Frihet har olika innebörd för olika generationer. Yngre företagare drivs i högre grad av passion och möjligheten att få arbeta med sin hobby, medan personer mellan år som befinner sig mitt i karriären i större utsträckning är motiverade av att kunna bestämma över sin egen tid. Bland de äldre företagarna i undersökningen, över 55 år, uppger en av fyra att en av de främsta anledningarna till att de är företagare är att de vill kunna fortsätta arbeta efter pensionen. För dem innebär ett eget företag friheten att själva bestämma hur länge de vill vara aktiva i arbetslivet. Huvudmålet är självförverkligande Att förverkliga sin affärsidé kommer först på fjärde plats bland de mest vanliga drivkrafterna, medan tjäna mer pengar hamnar på sjunde. Den mer klassiska föreställningen om att företag främst är ett sätt att kapitalisera på en specifik affärsidé stämmer alltså inte in på 00-talets företagare. Ett av huvudmålen med företagande idag är självförverkligande. Långt ifrån alla har en företagarförebild. Det är vanligare att hitta sina förebilder bland *) Max 3 alternativ per respondent Det Det nya nya 16 företagandet Det nya företagandet - Frihet - Hatem att & få - xx Sjunghamn vara sig själv Frihet att få xx vara - Det sig nya själv företagandet - Det nya företagandet 17 17

10 Företagarförebilder: Familjemedlem 17% Företagare i min bransch 17% Jag har ingen företagarförebild 50% Vänner eller tidigare kollega 16% Känd företagare 11% Min partner i företaget 3% STOLTA74% KÄNNER POSITIVA REAKTIONER 74% UPPLEVER ATT ANDRA REAGERAR POSITIVT NÄR DE BERÄTTAR ATT DE ÄR FÖRETAGARE KREATIVA SIG STOLTA NÄR DE BERÄTTAR FÖR ANDRA ATT DE ÄR FÖRETAGARE 70% SER SIG SJÄLVA SOM MER KREATIVA ÄN MÄNNISKOR I ALLMÄNHET MÅLMEDVETNA 60% SÄGER ATT DE ÄR MER MÅLMEDVETNA ÄN MÄNNISKOR I ALLMÄNHET JOBBET BETYDER MER 60% UPPLEVER ATT JOBBET BETYDER MER FÖR DEM ÄN FÖR MÄNNISKOR I ALLMÄNHET Det roligaste med att driva företag: Komma med nya idéer och styra verksamheten långsiktigt Leda och motivera anställda Ha koll på administration och regler 4% 4% 30% Träffa kunder och sälja in nya projekt 28% Annat 20% Nätverka och knyta kontakter 13% släktingar och vänner än bland kända företagare. Att vara företagare idag är något personligt och handlar om att ta sin egen väg snarare än att följa i någon annans fotspår. Stolta företagare Drygt sju av tio känner sig stolta när de berättar för andra att de driver företag, och lika många upplever att folk reagerar positivt när de får höra om deras karriärval. Att vara företagare är en stark identitetsbärare. Nya företagare upplever också att deras arbete betyder mer för dem än för människor som är anställda. 61 procent tror sig inte heller vara mer stressade än andra. Självbilden bland nya företagare är överlag positiv. De flesta upplever sig vara mer kreativa och mer målmedvetna än andra. Bilden av att företagare måste vara mer sociala än andra stämmer inte. En majoritet anser sig inte vara mer sociala och utåtriktade än människor i allmänhet. Bara 13 procent tycker att nätverka och knyta nya kontakter är det roligaste med att driva företag. Högst på listan hamnar istället att planera, komma med nya idéer och driva verksamheten långsiktigt. Källa: Företagarna Det nya företagandet - Frihet att få vara sig själv Frihet att få vara sig själv - Det nya företagandet 19

11 I en av Scanias gamla lagerlokaler i Södertälje hamn, ligger 1200 ton halvmetersdjup sand utspridd. De sandtäckta kvadratmetrarna utgör kärnan i företaget The Beach som är Stockholmområdets första inomhusanläggning för beachvolley. Här inne är det sommar året runt. Vid 2003 hade Mattias Magnusson och David Cabrera ägnat flera år åt att få olika kommuner att upplåta en lokal. För sportens framtid i Sverige var det avgörande att ge utövare möjlighet att spela året om. Därför bestämde de sig för de skulle ordna det själva. David minns: När det första flaket sand hälldes ut över det gråsvarta industrigolvet, förstod vi allvaret. Vad håller vi på med? 99 flak sand och sex år senare driver The Beach även en resebyrå, Sveriges första beachvolley-gymnasium med riksintag och i årets OS-kval har sju av åtta landslagsspelare sin bas i hallen i Södertälje. Varannan krona kommer från företagsförsäljning, så i stället för kommunala pengar är det näringslivet som subventionerar spelet i hallen. Det är nästan som att man borde tacka alla de som sa nej till oss i början, för vi hade nog inte gjort lika mycket nytta på så kort tid för sporten, om vi hade gått den ideella vägen. Idag växer sporten snabbt och numer är stolarna omvända då intresserade från olika kommuner i landet besöker The Beach för att lära sig om sporten och hur man driver en inomhushall. David och Mattias ville jobba med sin hobby och passion. Men de har aldrig varit lockade av att bara ha kul. Att driva företag måste handla om att balansera lust och affär menar de. Till skillnad från andra bollsporter är beachvolley lätt att börja med. Utmaningen består i att ständigt växa som spelare. På så sätt har beachvolley likheter med att driva företag menar David. Alla kan starta, men att driva är en annan sak. På samma tema har det varit viktigt för dem att inte bli bekväma eller nå en platå. För att undvika det fokuserar de främst på ledarskap och nätverk. De går ledarskapsutbildningar och tillämpar sedan kunskaperna på såväl personal som utövare. Nätverkandet kommer naturligt. Beachvolleyutövare har en god sammanhållning och kommer från alla möjliga håll i livet. De jobbar i alla typer av branscher. Från marknadsföring till bygg. The Beach är ett bra exempel på hur företagande blir en förutsättning för att kunna hålla liv i sin passion. Men det är också ett prov på ett entreprenörskap med många vinnare och en verksamhet som gjort skillnad. Planer råder det ingen brist på, som exempelvis den om att öppna världens största hall. FAKTA: THE BEACH Grundare: David Cabrera, född 1976, Skellefteå. Mattias Magnusson, född 1976, Tyresö. Företaget grundat: Ort: Södertälje. Affärsidé: Beachhallen driver beachvolleybollanläggningar. Dotterbolaget BeachTravels arrangerar träningsresor till stränder i världen. Omsättning: 6,9 miljoner kronor (exklusive BeachTravels). Antal anställda: 6 heltidsanställda och ett 30-tal timanställda. Planer det närmaste året: Bygga världens största inomhusanläggning i norrort inom ett par år. Förhandlingar pågår om mark. Planer på längre sikt: Fler anläggningar, internationell expansion och sälja träningsresor på nya marknader. Främsta drivkraft: Utveckla den sport som de älskar. 20 Det nya företagandet - The Beach The Beach - Det nya företagandet 21

12 Delad idé dubbel glädje? Det nya företagandet utmärks av öppenhet och transparens. Närmare sju av tio affärsutvecklar genom att dela med sig av planer och idéer till andra företagare i samma eller annan bransch. Dela-med-sig-beteendet från sociala medier verkar alltså ha slagit igenom inom företagsbyggandet. Enligt nya siffror från den Europeiska Patentbyrån, EPO, slog patentansökningarna till organisationen rekord under förra året. Aldrig tidigare har företag ansökt om så många patent som år Men samtidigt som patent blir allt viktigare för stora företag, framförallt inom tekniska områden, visar vår undersökning att nya företagare gärna delar med sig av idéer och utmaningar med både kunder och andra företagare. Nya företagare anser att bra idéer har potential att bli ännu bättre när de diskuteras med andra redan i utvecklingsstadiet. 65 procent ser bara möjligheter med att dela med sig av idéer för att få feedback från andra företagare i samma bransch. Endast en tredjedel anser att det skulle kunna utgöra en risk. När det gäller att dela med sig av sina idéer till företagare i andra branscher eller kunder är andelen ännu högre. 80 procent respektive 89 procent menar att det skulle utgöra en möjlighet för företaget. På samma sätt som det är intressant att utveckla idéer tillsammans med andra, ser nya företagare potential i att diskutera problem med andra företagare i både egna och andra branscher. Åtta av tio ser möjligheter med att vara öppen med utmaningar de stöter på istället för att hålla dem inom företaget. Andel nya företagare som ser det som en möjlighet att dela med sig av idéer om företagets erbjudande med: Kunder 89% Företagare i andra branscher 80% Allmänheten 78% Företagare i samma bransch 65% Procentsatserna avser andel företag som anser att dela med sig av idéer eller diskutera utmaningar är relevant för deras företag. Källa: Företagarna Det nya företagandet - Delad idé, dubbel glädje? Delad idé, dubbel glädje? - Det nya företagandet 23

13 33% Har övervägt att lägga ned sitt företag under de senaste året 56% Av dem som har anställt eller velat anställa tycker att det varit en stor utmaning att hitta rätt medarbetare UTMANINGEN ATT FORTSÄTTA VÄXA Få anser att det är svårt att starta företag. Det är när det är dags att växa som många stöter på utmaningar. Tre år verkar vara en kritisk gräns. Det är då verksamheten har mognat och det är dags att ta nästa steg. Det nya företagandet är ett långsiktigt projekt. Sju av tio tror att de fortfarande kommer att driva företag om tio år. 86 procent av dem säger att de kommer att driva samma företag som idag. Även om de flesta är övertygade om sitt karriärval, uppger en tredjedel att de någon gång har övervägt att sälja eller lägga ner sitt företag det senaste året. Bland de allra nyaste företagarna, som startade 2010 eller senare, är andelen lägre. I den här gruppen har bara en av fem funderat på att lägga av, jämfört med två av fem bland företag som är tre år eller äldre. För företagarna som har passerat treårsgränsen är det också svårare att hitta den energi och motivation som krävs för att satsa på företaget. 24 Det nya företagandet 24 Det nya - företagandet Utmaningen - att xx fortsätta växa Utmaningen att xx fortsätta - Det nya växa företagandet - Det nya företagandet 25 25

14 Utmaningar Andel som anser att följande varit en utmaning i deras företagande: 47% 42% 41% 40% 31% 30% 26% 21% Att våga är att förlora fotfästet en liten stund, att Växa genom att öka omsättningen Att förstå lagar och regler kring företagande Sälja och marknadsföra våra produkter och tjänster Hitta kunder inte våga är att Hitta och dra in externt kapital Hitta energi och motivation Sköta administration och ekonomi Starta företaget förlora sig själv Att starta är ingen utmaning En majoritet anser att det inte var någon utmaning alls att starta och komma igång med företaget. Utmaningarna för företagarna i undersökningen är istället relaterade till att växa. Största utmaningen är att öka omsättningen, den näst största att förstå lagar och regler kring företagande. Den tredje största är sälj och marknadsföring. Bland de företag som har anställt eller är redo att anställa ser utmaningarna annorlunda ut. Här upplever sex av tio att hitta rätt medarbetare är den största utmaningen. Søren Kierkegaard, filosof, teolog och författare Källa: Företagarna Det nya företagandet 26 Det nya - företagandet Utmaningen - att xx fortsätta växa Utmaningen att xx fortsätta - Det nya växa företagandet - Det nya företagandet 27 27

15 Utvecklingen inom mobila betalningslösningar går fort. Bakom ligger snabbfotade nya aktörer, ofta med sin bas på den amerikanska västkusten, inte traditionella betalkortsföretag, banker eller kassasystemsleverantörer. Ett av Sveriges bidrag inom området mobila betallösningar är företaget Kvittar, som efter tre år nu leder utvecklingen med att föra in kvittohantering i den mobila och digitala eran. Jag har alltid stört mig på saker som fungerar dåligt och kvitton toppar listan. De innehåller ju en massa användbar data som lätt blir oläslig. Eller som tappas bort, säger Anna Oscarsson, vd och grundare av Kvittar. Endast var tionde kvitto som skrivs ut i handeln ges till kund, övriga nio slängs direkt. I träd räknat hamnar träd i papperskorgen varje år. Antalet utskrivna kvitton är fler än någonsin till följd av den nya kassaregistreringslagen från 2009, som föreskriver näringsidkare att skriva ut ett kvitto för varje köp. Idén kom när jag en gång satt med en hög kvitton som jag skulle behöva ägna timmar åt att redovisa. Lösningen är dels en mobilapplikation som gör det enkelt att fotografera och hålla koll på sina kvitton. Dels ett system för att handlare ska kunna ge sina kunder digitala kvitton. I hela sitt liv har hon haft inställningen att inget är så bra att det inte kan göras bättre. Ett drag som inte automatiskt gett henne popularitetspoäng i elevråd och föreningsstyrelser. Men väl hos kompisarna: Frustration är min stora drivkraft och jag har alltid varit en problemlösare. När jag var tio år startade jag och min kompis en egen hästtävling för oss och våra kompisar, eftersom det inte fanns någon i nära tid som vi kunde delta i. Jag har aldrig haft någon typisk entreprenörsförebild. Min stora förebild är min far. Han hade alltid inställningen att om något inte funkar, så får man fixa det själv. Anna började läsa på civilekonomprogrammet vid Kristianstad Högskola men avbröt studierna efter en termin. Hon bytte till Kaospiloternas projektledarutbildning. Dels ville jag inte jobba med ekonomi, dels kändes tre år av teori som en för lång startsträcka. Jag tror att många av oss inom åttio- och nittiotalsgenerationen som är uppvuxna med snabba medier är mer benägna att göra än att fråga om lov. Man behöver inte veta allt för att sätta igång. Med det är som sagt inte bara kvitton som får det att kittla i fingrarna. Det finns massor av saker att göra. Särskilt inom handeln. Tänk om man kunde kombinera välgörenhet och inköp av kläder, eller att lära sig vad olika livsmedel gör för våra kroppar, medan man faktiskt handlar dem. FAKTA: KVITTAR Grundare: Anna Oscarsson, född 1983, Slimminge. Företaget grundat: Ort: Malmö. Affärsidé: En infrastruktur för att hantera kvitton digitalt för butiker, restauranger, hotell och taxi samt för konsumenten. Omsättning: - Antal anställda: 7. Planer det närmaste året: Bli synliga i fler butiker och restauranger i Sverige och öka antalet företag som använder Kvittar för sin kvittohantering. Planer på längre sikt: Ha en internationell tjänst och vara det självklara valet för framtidens handel. Främsta drivkraft: Lösa angelägna problem. 28 Det nya företagandet - Kvittar Kvittar - Det nya företagandet 29

16 Global från dag ett 76% Har kunder i sin stad De nya företagarna har blicken mot världen. Internationalisering är inte ett senare steg i företagets utveckling, utan en ambition redan vid starten. Det är idag lika naturligt att söka sina kunder i New York som i Nyköping. 42% Har kunder i övriga Sverige 20% Har kunder i övriga Skandinavien I en globaliserad värld konkurrerar svenska företag på en internationell marknad, men förutom att idéer och produkter utmanas innebär det även möjligheter till nya kunder. Drygt en fjärdedel av de nya företagen har kunder utanför Sverige och hälften av dessa har även kunder utanför Europa. Om steget utanför Sveriges gränser tidigare byggde på en lång framgångsrik verksamhet på hemmaplan, är det idag naturligt för företagare att se sig om efter kunder i hela världen redan från starten. Bland de som startat på 10-talet har redan 23 procent kunder utanför Sverige. Världen nästa För en ny typ av företagare där idéerna är viktigare än formen och för vilka kontor och färdiga affärsplaner inte är en förutsättning för att starta, blir steget ut i världen mindre dramatiskt. Varannan av de företagare som än så länge har sin verksamhet i Sverige planerar eller drömmer om att expandera utanför Sverige och var femte företag tror att de kommer ha kunder utanför Sverige redan inom tre år. En nyckel för Sveriges fortsatta konkurrenskraft som ett exportberoende land handlar om att definiera utmaningarna och se möjligheterna på en global arena. De nya företagarna är redan där. 16% Har kunder i övriga Europa 14% Har kunder i övriga världen 1 av 2 Som har sin verksamhet i Sverige planerar att expandera utomlands 1 av 5 Tror att de kommer ha kunder utanför Sverige redan inom 3 år Källa: Företagarna Det nya företagandet -Global från dag ett Global från dag ett - Det nya företagandet 31

17 Nyckeln till framgång enligt företagare:* De främsta bevisen på framgång för nya företagare: 1. Kvaliteten på våra produkter och tjänster (65%) 2. Hantverksskicklighet (37%) 3. Energi och ambition (34%) 4. Vårt professionella och privata nätverk (28%) 5. Unika produkter och tjänster (25%) 1. Nöjda kunder (75%) 2. Jag får arbeta med det jag vill (39%) 3. Ökad vinst (34%) 4. Nya kunder (27%) 5. Ökad omsättning (23%) 6. Trivsel på jobbet (17%) 7. Bättre förutsättningar för min familj (17%) FRAMGÅNG MÄTS INTE BARA I PENGAR Att gå med vinst är viktigt för de nya företagarna. Men det är inte det största framgångsbeviset. Framgång mäts i nöjda kunder och att kunna jobba med det man vill. *) Max 3 alternativ per respondent. Källa: Företagarna 2012 Tre av fyra ser nöjda kunder som det yttersta beviset på framgång bland nya företagare. Att arbeta med det man vill kommer före ökad vinst, nya kunder och ökad omsättning. För yngre företagare är möjligheten att kunna jobba med det man vill i ännu högre grad förknippat med framgång. De ser också i större utsträckning än äldre företagare trivsel på jobbet som ett uttryck för att de har lyckats. Bland äldre företagare är nöjda kunder en ännu viktigare faktor. 83 procent av de som är 56 eller äldre anger det som ett av de största bevisen på framgång, jämfört med 67 procent av nya företagare under 36 år. Det är uppenbart att det inte bara är för pengarna som de nya företagarna går till jobbet. Vägen till framgång Att ha en helt unik idé om vad företaget ska erbjuda hamnar först på femte plats på listan över vad nya företagare tror genererar framgång. Inte heller är kapital en kritisk faktor. Istället är det kvalitet i leveranser och hantverksskicklighet som nya företagare tror är avgörande. Personliga egenskaper är också viktiga för de nya företagarna. Att ha energi och ambition anses vara mer betydelsefullt för att nå framgång än att ha en unik affärsidé. I en kunskapsekonomi går det aldrig att ha en helt originell idé eller att vara först. Därför blir hantverksskicklighet och kvalitet centralt för nya företagare som vill lyckas i konkurrensen. 32 Det nya företagandet 32 Det nya - Framgång företagandet mäts - xx inte bara i pengar Framgång mäts xx inte - Det bara nya i pengar företagandet - Det nya 33 företagandet 33

18 HJÄRNHANDELN FAKTA: NISSES HJÄRNHANDEL Grundare: Nisse Simonsson, född Företaget grundat: Ort: Östersund. Affärsidé: Föreläsningar och skrivande. Omsättning: 1,5-2 miljoner kronor. Antal anställda: 2. Planer det närmaste året: Fortsätta om det är kul. Planer på längre sikt: Hålla igång så länge jag blir uppbjuden. Främsta drivkraft: Att ha något att göra innan Fonus tar mig. Det här äktenskapet håller inte, du måste göra något. Jag valde att lyssna på min hustrus ord. Efter att ha jobbat som kirurg i 40 år, haft en egen fri mottagning vid sidan av ordinarie jobb och varit stående medicinsk skribent på Dagens Medicin, Östersunds- Posten och Länstidningen, kändes livet som pensionär tomt för Nisse Simonson. Jag ville inte bli en av de där som sett fram emot sin pension för att sedan bara ägna den åt att vanka Storgatan upp och ner med gårdagens tidning under armen tills man dör av tristess. Utan hans vetskap anmälde frun honom till en talarförmedling. Hennes initiativ gav hans företag en snabb start. Idag arrangerar han alla bokningar själv och har runt hundra resdagar per år. Efterfrågan på hans föreläsning om hjärnan är god. Man ska vara ärlig. Min stora drivkraft är bekräftelsen. En applåd från åhörare i Scandinavium slår vilken centralstimulerande drog som helst. Att inte känna sig bekräftad är rent livsfarligt. Det borde fler våga bejaka. Alla människor, inklusive pensionärerna på Storgatan mår bra av att göra något, bli sedda och ha något att hoppas på, menar Nisse. Om hjärnan fått bekräftelse, om än i små doser under flera årtionden, och sedan helt plötsligt förväntas leva utan det, då blir det problem. Men han är ingen förespråkare av ständigt arbete för sakens skull. Det viktiga är att man själv tycker att det man håller på med är roligt. Inte vad andra tycker är roligt. Det här är något som jag tror att yngre generationer är duktigare på än vad jag och mina jämnåriga har varit. Själv arbetade han 70 timmar per vecka och drev under sin lediga tid en egen fri mottagning. Jag har stått vid hundratals dödsbäddar och fått höra vad människor verkligen ångrar med sitt liv. Ingen har någonsin sagt sig ångra att de jobbade för lite. Det enda Nisse ångrar är att han inte fört dagbok. Men det har han fått tid till att göra nu under alla de timmar han spenderar ensam på hotellrum runtom i landet. När man är ung kommer man ihåg det mesta, men vartefter börjar hjärnan sortera bort minnen. Det är synd, för det finns mycket motivation att hämta i det som man har åstadkommit. Företaget Nisses Hjärnhandel startade han vid 62 års ålder och drev parallellt med jobbet som kirurg. Tiden för jourkompensation gick åt till att vara ute och föreläsa. Som kunnig på hjärnan kan jag konstatera att pengar är en torftig drivkraft, om än vanlig. Pengar kan bara kortsiktig fungera som substitut för den långsiktiga vinnaren, nämligen bekräftelse från andra människor. Själv har jag mått gott av att ha förmågan att få andra att skratta. Om det nu beror på att jag ser komiskt ut eller något annat håller jag för osagt. 34 Det nya företagandet - Hjärnhandeln Hjärnhandeln - Det nya företagandet 35

19 FRAMTIDENS GUSTAF JOSEFSSON ENTREPRENÖR OCH FÖRELÄSARE FÖRETAGANDE De nya företagarna vill dela med sig av sina idéer. Vi ville göra likadant med denna rapport och bad därför en brokig skara författare, entreprenörer och konstnärer att bidra med sina betraktelser och slutsatser kring det nya företagandet. Bidragen utgår från egna erfarenheter som företagare men också generella funderingar kring hur företagandet utvecklas och omvärderas. MONS KALLENTOFT FÖRFATTARE Jag verkar på en extremt konkurrensutsatt, internationell marknad, där jag ständigt måste bevisa att det finns såväl affärsmässiga som konstnärliga skäl att publicera mina böcker. Idag är jag publicerad på tjugosex språk. Min enkla strategi för att stå ut från världens tusentals andra författare är enkel: Oklanderlighet. Att försöka vara perfekt i varje detalj. I allt från konstnärlig kvalitet, till uppställbarhet för intervjuer ner till bemötande av alla de hundratals människor jag möter. Jag tror mycket på att bygga personliga relationer med mina samarbetspartners världen över. Detta är ovanligt bland författare. Det blir många timmar i flygplan och vid krogbord, kostar mycket pengar, men jag är övertygad om att det är värt investeringen på sikt. Jag arbetar också efter det japanska uttrycket Kaizen. Jag ska inte försöka revolutionera berättandet eller ens försöka förändra de processer som styr de internationella bokmarknaderna. Jag är en liten, liten aktör. Det jag däremot kan göra att konstant förbättra mig själv och kräva det samma av dem jag arbetar med. I varje liten svåröverblickbar detalj. För mig har det givit att jag har avstått från snabba affärer. Men så har jag nu också samma personlige förläggare som Stephen King på den engelskspråkiga marknaden och sålde där böcker på någon månad. Jag har tackat nej till mängder med filmerbjudanden för att det inte har varit optimala förutsättningar. Företagande handlar om tålamod och hastighet i perfekt förening. Att kunna avstå för att få. Att se strukturer och hitta det optimala sättet att verka inom dem. Världen finns redan. Ingenting och allt är nytt. Varför skall man egentligen jobba? Företagandet är inte en fråga om överlevnad, utan ett sökande efter mening och självförverkligande. Ekonomin övergår sakta från gamla, hierarkiska storbolag till snabbfotade och agila småföretag. I en värld där förändrings- och inlärningsförmåga premieras är den nya företagaren på framfart. Tillgången till digital kommunikation, produktion och distribution har lett till minskade kostnader för nyetablering och gjort att affärsplanering ersätts med experiment. Via nätet är Åtvidaberg lika långt bort som Guangzhou och San Francisco. Det nya företagandet är meningsfullt, globalt, digitalt, öppet, billigt, simultant, omedelbart och tillgängligt för alla. DOUGLAS ROOS ENTREPRENÖR, ARBETANDE STYRELSEORDFÖRANDE NYHETER24-GRUPPEN Jag anser att vi svenska företagare har mycket goda förutsättningar att starta och driva företag: administrationen är enkel och tydlig och våra svenska myndigheter, med skatteverket och bolagsverket i spetsen, är effektiva och serviceinriktade. Såklart kan vi alltid gnälla på att skatterna är för höga och att administrationen är krånglig. Men jag tycker att den sittande regeringen gjort ett par stora förändringar i helt rätt riktning. Det som jag dock tror på sikt kan öka entreprenörskapet i Sverige, är att mycket tydligare i utbildningssystemet förklara att entreprenörskap är ett reellt alternativ. Idag är hela utbildningssystemet inriktat på att man skall arbeta på något av de stora företagen (Ericsson, Scania, etc.) eller statligt/kommunalt. I LGR11 har det förts in att entreprenörskap skall vara en integrerad del i utbildningen, och det är bra. Men vad sker i verkligheten? Ingenting, som jag uppfattar det. Och detsamma gäller på universitetet. Våra barn, ungdomar och studenter måste tidigt i sin utbildning få insikten att entreprenörskap inte är något abstrakt utan enkelt och roligt och spännande. Där tror jag vi verkligen kan uppnå ett paradigmskifte på riktigt och därmed göra entreprenörskapet till ett naturligt karriärval. 36 Det nya företagandet - Framtidens företagare Framtidens företagare - Det nya företagandet 37

20 ÅSA PETERSEN FRILANSJOURNALIST OCH SAMHÄLLSDEBATTÖR Jag vet vad jag inte vill ha. Inga fler inspirationsföreläsningar om att våga tro på sig själv och sin företagsidé. Vi som jobbar i så kallade kreativa näringar blir ofta klappade på huvudet. Vi förutsätts sällan vara affärsmässiga och vi bemöts inte alltid på ett affärsmässigt sätt. JOHAN HEDIN MEDGRUNDARE XRDSI STOCKHOLM-BRUSSELS Ibland känns det som att man krånglar till det här med företagande och entreprenörskap alldeles i onödan. Vad det handlar om för många är att hitta en fungerande infrastruktur till att göra sitt jobb efter eget huvud. Så var det för mig och min kompanjon CAMILLA WAGNER AFFÄRSOMRÅDESCHEF / REDAKTÖR VA LEDARSKAP Jag jobbar inte gratis bara för att jag vill förändra samhället med min verksamhet. Jag utgår från att mina uppdragsgivare behöver min kompetens. De flesta som vill anlita mig ser nyttan av mina tjänster och är villiga att betala för dem. Jag leker inte företag. Jag driver ett företag. Och jag har mycket större nytta av en seriös rådgivare än någon inspirationsföreläsare som förnedrar mig genom att berätta att kvinnor och kulturarbetare kan. när vi startade vårt företag för lite drygt tio år sedan. Vi visste vad vi kunde och visste att det fanns kunder som ville betala för det, men det lät sig inte göras inom ramen för en anställning i någon annans företag. Förhållandena för anställning har helt enkelt blivit så fyrkantiga och hårdreglerade att nya metoder och affärsmodeller kan få svårt att ta sig ut till marknaden den vägen, men i eget företag med frihet under ansvar kan det gå! Det nya företagandet handlar egentligen om en attitydförändring. Entreprenören ses inte längre som en icke anställningsbar galenpanna, utan som en fritänkande, kreativ samhällsbyggare. En Christofer Columbus som kan misslyckas och lyckas på samma gång. Det viktiga är att utforska nya vägar, bygga nya relationer och finna nya lösningar på gamla problem. Dagens entreprenörer utstrålar ett självförtroende som vi inte sett tidigare. Inte för att de vet att de kommer att lyckas, men de vet att Foto: Elisabeth Phlson Wallin de är trogna sina egna drivkrafter och värderingar. Samhällets jobb är att gödsla jorden så att dessa frön kan gro sig starka. Och framförallt att hylla dem som de stjärnor de är. Förr reste vi statyer över statsmän som Per Albin Hansson eller upptäcktsresande som Sven Hedin. Framtidens statyer bör istället resas över hjältar som Niklas Zennström (Skype), Maj Li Hammargren (Mutewatch) och ännu ej födda pionjärer på näringslivskartan. SEHER YILMAZ KOMMUNIKATIONSKONSULT, F.D. ORDFÖRANDE FÖR LSU - SVERIGES UNGDOMS ORGANISATIONER Många av de som startar företag gör det utan kontorsplats, startkapital och kunder. Det kräver mod, handlingskraft och stor trygghet i att man är kapabel till att lösa problem. Om svenska företag ska växa snabbare och blir fler imorgon, behöver alla människor redan idag utrustas med mod och tilltro till den egna förmågan. Här gäller det att inte exkludera unga LUKAS GÖTHMAN KONSTNÄR Mitt företagande är ett sätt att leva. Och handlar om att tro. Samt att jag inte passar för något annat alternativt, är ointresserad av annat, vilket inte är sant, men jag kanske inte skulle vara tillräckligt briljant för att bli långfilmare, jo förresten, men för lat? Vad jag menar är att efter att ha kalibrerat mig själv och mina passioner med talang och brister så har jag och mitt lilla företag hittat Vägen. Sedan insikten arbetar jag kontinuerligt med att förbättra och förvalta mitt företag. Hittar jag en information som kan gynna mitt företag anser jag det värt att lägga ordentligt med tid på att lära och förstå. Det rör allt runtomkring kärnverksamheten, bokföring, sponsring, indirekt marknadsföring. Eller vad som helst som jag tror kan gynna mitt lilla företag. Däremot, det jag inte och bemöta dem som en grupp som blir fullvärdiga människor först i framtiden. De vuxna som unga möter, oavsett om det är lärare, fältassistenter, chefen på extrajobbet eller politiker, behöver därför uppvisa en annan attityd än idag. Den förändrade attityden måste signalera att människor, oavsett ålder, faktiskt kan själva och att de redan idag är aktörer som är kompetenta. Det handlar om att inte alltid servera alla svar, att stötta när man misslyckas och ge nya chanser så att man blir modigare och vågar tro på sig själv. Det handlar om att skapa en atmosfär som gör att man som människa vågar satsa på sin idé och förverkliga den. är bra på får någon annan göra. Min drivkraft är företagets motor. All skötsel av mitt företag syftar till att jag i lugn och ro (!?) skall kunna skriva och måla utifrån min berättelse. Med närmast religiös inställning till mitt ateljearbete använder jag en dag i veckan för möten och administration, för att övriga dagar inte bli störd i arbetet. Vissa kvällar med cocktail och middagar har samma syfte, hur roligt jag än har det. Eftersom jag erkänner att mitt företag är ett sätt att leva gör jag ingen större skillnad på privatliv och professionellt liv. Mina relationer är både professionella och privata. I mitt företag arbetar man alltid eller aldrig beroende på vem som ska definiera skillnaden. När det gäller min tro och idé anpassar jag mig inte efter någons åsikt och grupparbetar aldrig. När det gäller administrationen av min idé så lyssnar jag gärna, anpassar mig gladeligen för bästa resultat. Ofta verkar det som om en intressant mytologi kommunicerar bättre och på ett mer generöst vis än planlagd marknadsföring. Jag delar gärna med mig av mina problem, jag vet själv hur kul jag tycker det är att hjälpa någon, alla måste dela med sig av problem och problemlösning, man vet aldrig vilket man har roligast av. Jag är misstänksam mot modeller, det stora gänget har oftast fel i slutändan. Jag har lagt märke till att riktigt bra idéer ofta är enkla, men svåra att genomföra, vilket är bra förstås, eftersom utmaningar är toppen. 38 Det nya företagandet - Framtidens företagare Framtidens företagare - Det nya företagandet 39

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg du har fel Alder! om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg Copyright 2012 TRR Trygghetsrådet Projektledning: Ann-Sofi Sjöberg Redaktör: Gunilla Mild Nygren Skribenter: Ann-Sofi

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Uthyrd men fast anställd

Uthyrd men fast anställd 1999:6 Uthyrd men fast anställd Katalin Bellaagh Kerstin Isaksson arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 515 5 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ a Arbetslivsinstitutet Arbetslivsinstitutet

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer