SVERIGE SÅ VÄXER FÅ OFFENTLIGANSTÄLLDA VILL SLÅ LARM JURIDISKT BRÅK OM NON-PROFIT. Offside: INGEN GUD SÄNKTE SOCIALDEMOKRATIN I JÖNKÖPING SID 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE SÅ VÄXER FÅ OFFENTLIGANSTÄLLDA VILL SLÅ LARM JURIDISKT BRÅK OM NON-PROFIT. Offside: INGEN GUD SÄNKTE SOCIALDEMOKRATIN I JÖNKÖPING SID 31"

Transkript

1 FÅ OFFENTLIGANSTÄLLDA VILL SLÅ LARM Nästan helt tyst i kommunernas nya visselblåsarfunktioner SID 5 TORSDAG 5 SEPTEMBER NUMMER POLITIK, EKONOMI & OFFENTLIGA AFFÄRER Finns det en välfärdsskapande framtid i gurka? STIG-BJÖRN LJUNGREN, SID 13 SÅ VÄXER SVERIGE 54 superkommuner Hit går flyttlassen Här föds det flest De blir större tack vare invandringen SID 2 3 JURIDISKT BRÅK OM NON-PROFIT UPPHANDLING Västmanlands läns landsting vill upphandla en ny lättakut av icke vinstdrivande vårdaktörer. Det får Moderaterna och fyra stora vårdbolag att rasa. Nu ligger ärendet i förvaltningsrätten. SID 4 Resultaten rasar utan konkurrens SKOLA Resultaten för niondeklassare i kommuner med bara en högstadieskola halkar efter övriga kommuner, enligt ny rapport. SID 6 7 Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten röstar om vård i norr FOKUS På söndag folkomröstar ett län för första gången, Västerbotten. På spel står resursfördelningen i vården. SID KOMMUNERNA FÖRLORADE PÅ ATT SÄLJA SINA ELBOLAG SID FOTO: CHRISTINA SJÖGREN AFA-MILJARDER GER KORTLIVAT RESULTATLYFT SID 9 VÅRDBOLAG NEKAR TILL KARTELL SID 19 Offside: INGEN GUD SÄNKTE SOCIALDEMOKRATIN I JÖNKÖPING SID 31

2 2 DAGENS SAMHÄLLE Nummer Sveriges växande Invandring driver befolkningsökning Storstadsnära BABY BOOM! Det föds många barn i Bålsta, huvudort i Håbo kommun. På tio år har befolkningen ökat med drygt personer, varav födelsenettot genererat nya invånare. VI FLYTT HIT Lomma är den kommun vars befolkning ökar mest genom inrikes inflyttning. På tio år har personer flyttat till kommunen. INVANDRINGSETTAN Av superväxarna växer Landskrona mest tack vare invandringen. På tio år har personer invandrat till kommunen medan har utvandrat. Här står nyfödda för växtkraften Plac. Kommun kso Nyfödda Inflyttning Invandring 1 HÅBO S 65% 18% 17% 2 T Y RESÖ M 64% 1% 35% 3 MÖL NDA L M 62% 7% 31% 4 UMEÅ S 57% 9% 35% 5 Ö S T E R Å K E R M 54% 24% 21% 6 JÄ R FÄ L L A M 50% 3% 47% 7 LERUM M 49% 41% 11% 8 EKERÖ M 48% 27% 24% 9 UPP SA L A M 47% 13% 40% 10 S O L L E N T U N A M 47% 21% 32% Kommuner som ökar mest genom inflyttning Plac. Kommun kso Nyfödda Inflyttning Invandring 1 LOMMA M 19% 69% 12% 2 TROSA M 12% 69% 19% 3 S T R Ä N G N Ä S C 9% 66% 26% 4 VARBERG M 16% 65% 20% 5 A LING SÅS M 11% 64% 25% 6 K U N G S B A C K A M 29% 61% 9% 7 ENKÖPING M 9% 59% 31% 8 T R E L L E B O R G M 5% 54% 40% 9 S T E N U N G S U N D M 36% 52% 12% 10 HÖÖR M 10% 50% 39% Invandring står för tillväxten Plac. Kommun kso Nyfödda 1 L A N D S K R O N A FP 8% 2 K R I S T I A N S TA D FP 14% 3 Å S T O R P S 31% 4 E S K I L S T U N A S 11% 5 H E L S I N G B O R G M 17% 6 VÄ S T E R Å S S 27% 7 N O R R K Ö P I N G S 22% 8 L I N K Ö P I N G M 36% 9 VÄ X J Ö M 34% 10 J Ä R FÄ L L A M 50% Befolkningstillväxt är alla kommunpolitikers dröm. Men bara 54 kommuner kvalificerar sig som superkommuner. De har lyckats öka antalet invånare över rikssnittet och utan avbrott de senaste tio åren. DEMOGRAFI Superkommunerna har fler som invandrar än som utvandrar, fler som föds än som dör och fler som flyttar dit från andra delar av Sverige än som flyttar ut. De här 54 kommunerna har växt vartenda år det senaste decenniet och ökat sin befolkning snabbare än Sverige som helhet. Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat genomgår Sverige Europas snabbaste urbanisering och de flesta av snabbväxarna ligger i storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Tre av de extrema tillväxtkommunerna ligger vid havet i Halland, de övriga är oftast högskoleorter. Men bland superväxarna finns också mer överraskande Trosa, Kumla, Håbo och Enköping. I Håbo är det framför allt de nyfödda som ökat på befolkningen, medan Trosa, Kumla och Enköping har en stor inflyttning från andra kommuner. Trosa har nu invånare, tusen fler än för tio år sedan. De som flyttar hit är oftast i förvärvsaktiv ålder och många har små barn, säger Trosas kommunchef Johan Sandlund. För kommunen har den stora utmaningen varit att de nya invånarna behöver förskolor, skolor, bostäder och bra kommunikationer. Vi har haft höga investeringsnivåer, men ändå lyckats hålla ekonomin i balans, säger Johan Sandlund. I Håbo är invånarna unga och föder många barn. Befolkningen har på tio år ökat med personer, varav två tredjedelar är bebisar. Bara positivt, tycker kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), som planerar nya förskolor och välkomnar barnfamiljer som flyttar från Stockholms län. Här är det nära till större De som flyttar hit är oftast i förvärvsaktiv ålder och många har små barn. Johan Sandlund, kommunchef Trosa städer, Mälaren och till världen. Arlanda är inte långt bort, säger Agneta Hägglund. Vinnarna i tillväxtligan är ofta små kommuner som ligger nära större städer. För Kumla är närheten till Örebro avgörande. Många flyttar till Kumla på grund av lägre tomtpriser och lägre kommunalskatt, men pendlar till arbetet i Örebro. På tio år har kommunen vuxit med 1600 personer till invånare, men siktar högre. År 2025 ska det bo personer i Kumla, är målet. Så det byggs bostäder, förskolor, resecentrum och badhus. Kommunstyrelsens vice ordförande Annica Moberg (S) säger att kommunen hela tiden planerar för fler invånare invånare är en vision vi jobbar för, men om vi når dit år 2030 i stället är det inget misslyckande, säger hon. Men vanligtvis flyttar svenskarna inte från en kommun till en annan. När Statistiska centralbyrån granskade flyttmönstren år 2011 visade det sig att de flesta som flyttat under året inte hade korsat kommungränsen. Och även om det blivit vanligare att flytta till ett annat län så bor tre fjärdedelar av de svenskar som fötts i Sverige i det län där de föddes invånare är en vision vi jobbar för, men om vi når dit år 2030 i stället är det inget misslyckande. Annica Moberg (S), kso i Kumla, om målet att ha invånare år Det län som flest flyttar till är förstås det största, Stockholms län. Dit flyttade förra året personer från andra delar av Sverige. Men nettotillskottet blev bara personer, eftersom flyttade ut. Länets befolkningsökning på invånare förra året beror till stor del på invandring (17 000) och födelseöverskott (13 500). Invandringen är den främsta orsaken till att Sveriges befolkning vuxit med drygt personer under tio år. Samtliga svenska kommuner, utom en, har haft fler invandrare än utvandrare. Bara från Haparanda är det fler som flyttat utomlands än flyttat in från andra länder Bland invandrarna finns både flyktingar, EU-medborgare som arbetar i Sveri-

3 Nummer DAGENS SAMHÄLLE 3 superkommuner kommuner ökar mest Inflyttning Invandring 2% 90% 8% 79% 4% 65% 30% 60% 30% 54% 21% 53% 27% 51% 14% 50% 18% 48% 3% 47% ge och svenska medborgare som flyttar hem från utlandet. 23 kommuner som ökat sin befolkning mellan 2003 och 2012 skulle inte ha gjort det utan invandringen. För i dessa kommuner är det fler som dör än som föds och fler som flyttar till andra delar av Sverige än som flyttar in från andra kommuner. Flyttströmmarna inom landet går bort från två tredjedelar av kommunerna och in till 107 kommuner, främst i storstadsområdena. Stockholms stad har på tio år ökat sin befolkning med personer, varav är invandrade, nyfödda och inrikes inflyttade. Totalt har personer flyttat till Stockholm det senaste decenniet, men har under samma tid flyttat därifrån. CECILIA GRANESTRAND TOTALSEGRAREN Solna har vuxit mest av superväxarna under tioårs perioden, från till invånare. Tillväxten är jämnt fördelat över födslar, inflyttning och invandring. Härifrån kommer tillväxten Genomsnittlig fördelning av super kommunernas befolkningsökning. Invandringsnetto 40% Inrikes flyttnetto 25% Födelsenetto 35% Här ligger superkommunerna De flesta superkommunerna ligger i närheten av storstadsregionerna. Värt att notera är att Umeå är den enda Norrlandskommunen som kan titulera sig superkommun. 54 KOMMUNER SOM VÄXER PÅ ALLA PLAN Kommunerna med tillväxt samtliga år de senaste tio åren samt positivt netto i antal födslar, invandring och inrikes inflyttning. Dessutom har de växt mer än riket under samma period. FÖRDELNING NYA INVÅNARE Plac. Kommun kso Befolkning 2012 Förändring 10 år Nyfödda Inrikes inflyttade Invandrade 1 S OL N A M % 34% 35% 31% 2 LOMM A M % 19% 69% 12% 3 K NI V S TA M % 45% 47% 9% 4 N ACK A M % 36% 42% 23% 5 VÄR MD Ö M % 38% 48% 14% 6 VA L L E N T U N A M % 37% 50% 13% 7 S I G T U N A S % 37% 26% 37% 8 K ÄV L IN G E M % 40% 48% 12% 9 S T O C K H O L M M % 43% 10% 47% 10 K U N G S B A C K A M % 29% 61% 9% 11 N Y K VA R N NP % 42% 49% 10% 12 SA L EM M % 45% 28% 27% 13 S T E N U N G S U N D M % 36% 52% 12% 14 S O L L E N T U N A M % 47% 21% 32% 15 H Ä R R Y D A M % 46% 44% 10% 16 EK ER Ö M % 48% 27% 24% 17 VÄ X JÖ M % 34% 18% 48% 18 Ö S T E R Å K E R M % 54% 24% 21% 19 U P P S A L A M % 47% 13% 40% 20 Å S T O R P S % 31% 4% 65% 21 LUND M % 39% 14% 47% 22 S TA F FA N S T O R P M % 47% 34% 19% 23 HÅB O S % 65% 18% 17% 24 J Ä R FÄ L L A M % 50% 3% 47% 25 VA R B E R G M % 16% 65% 20% 26 Ö R EBR O S % 32% 28% 40% 27 L A N D S K R O N A FP % 8% 2% 90% 28 H E L S I N G B O R G M % 17% 30% 54% 29 S T R Ä N G N Ä S C % 9% 66% 26% 30 T Y R E S Ö M % 64% 1% 35% 31 K U N G Ä LV M % 37% 49% 14% 32 UME Å S % 57% 9% 35% 33 L I N K Ö P I N G M % 36% 14% 50% 34 T R E L L E B O R G M % 5% 54% 40% 35 L ERUM M % 49% 41% 11% 36 T R O SA M % 12% 69% 19% 37 E S K I L S T U N A S % 11% 30% 60% 38 HÖÖR M % 10% 50% 39% 39 ESLÖV S % 29% 28% 44% 40 J Ö N K Ö P I N G M % 30% 28% 43% 41 VÄ S T E R Å S S % 27% 21% 53% 42 A L IN G S Å S M % 11% 64% 25% 43 K UML A S % 17% 46% 38% 44 PA R T IL L E M % 47% 28% 25% 45 V E L L IN G E M % 31% 39% 30% 46 M Ö L N D A L M % 62% 7% 31% 47 L IDIN G Ö M % 28% 33% 39% 48 ALE M % 46% 26% 28% 49 H A L M S TA D M % 19% 35% 47% 50 K R I S T I A N S TA D FP % 14% 8% 79% 51 D A N D E R Y D M % 23% 45% 32% 52 K A R L S TA D M % 23% 46% 31% 53 E N KÖ P IN G M % 9% 59% 31% 54 N O R R K Ö P I N G S % 22% 27% 51% SUPERVÄXARNA TOTAL % 35% 24% 40% RIKET % 27% 0% 73% LÄS ÄVEN: KOMMUNERNA SOM RISKERAR ATT DÖ 19 kommuner har förlorat invånare 20 år i rad WW.DAGENSSAMHALLE.SE

4 4 DAGENS SAMHÄLLE Nummer KOMMUNER... åläggs av regeringen att från 1 januari 2015 anordna årliga ceremonier för dem som får svenskt medborgarskap. Fem miljoner kronor avsätts för att alla nya svenskar ska kunna närvara vid ceremonierna. Gruvboomen trycker upp bostadspriserna Vad sägs om en trea för drygt 3 miljoner kronor i Pajala? Just nu är fem topprenoverade lägenheter i Gamla skolan i centrala Pajala till salu och det är den extrema bostadsbristen i kommunen som trissar upp priserna personer står i den kommunala bostadskön. Utgångspriset ger ett kvadratmeterpris på mellan drygt och kronor, kostnader som närmar sig dem i Stockholms innerstad. Det är gruvboomen i kommunen som i kombination med ett litet bostadsbyggande ligger bakom bostadsbristen kronor kostar den här lägenheten i Pajala. Plus en månadsavgift på kronor. SKOLORNAS ARBETSMILJÖ SYNAS Arbetsmiljöverket inleder en landsomfattande granskning av arbetsmiljön i skolan. Till och med 2016 ska 30 procent av skolorna inspekteras. Flertalet kommuner och privata skolor kan räkna med besök. Skadlig stress, hot, våld, buller, dålig ventilation, smutsiga och trasiga toaletter är vanliga problem. I Arbetsmiljöundersökningen år 2011 uppgav 60 procent av de som arbetade inom utbildning att de hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet. För samtliga branscher var siffran 43 procent uppgav 5 procent av de kvinnliga lärarna och 7 procent av de manliga att de blivit utsatta för slag, sparkar eller andra fysiska skador. POLITIKERBRÅK OM VÅRDUPPHANDLING Vårdbolag överklagar S krav på non profit Kan strida mot LOU Varför skulle bolag vars huvudsyfte är att tjäna pengar per automatik leverera bättre kvalitet? Vi har ju snarare sett exempel på motsatsen. DENISE NORSTRÖM (S), landstingsstyrelsens ordförande, Västmanland En ny lättakut vid Västmanlands sjukhus ska helst drivas av en ickevinstdrivande aktör, tycker landstingsstyrelsen. Men fyra privata vårdföretag protesterar och har överklagat politikernas beslut. SJUKVÅRD Landstingsstyrelsen var inte enig när den i juni beslöt att Landstinget Västmanland ska rikta upphandlingen av en ny primärvårdsakut till icke-vinstdrivande vårdaktörer. Ledamöterna från de fyra borgerliga partierna reserverade sig. En månad senare hamnade ärendet hos förvaltningsrätten i Uppsala. De fyra vinstdrivande vårdföretagen Aleris, Capio, Praktikertjänst och Servicehälsans Familjeläkare hävdar att det är olagligt att hindra dem från att lämna anbud på den nya akutmottagningen. Det skulle strida mot principen om likabehandling i lagen om offentlig upphandling (LOU), menar bolagen, som alla utom Servicehälsans Familjeläkare, driver åtskilliga lättakuter runt om i landet. Servicehälsans Familjeläkare är ett lokalt bolag som driver en vårdcentral i Västerås. Landstinget har å sin sida invänt att det ännu inte finns någon utannonserad upphandling att överklaga. Förberedelser pågår, men något förfrågningsunderlag är ännu inte formulerat. Och enligt landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S) kommer vinstdrivande företag att ha möjlighet att lämna anbud. Men förfrågningsunderlaget ska innehålla ett särskilt önskemål om att entreprenören som får uppdraget ska vara ickevinstdrivande. De som uppfyller denna önskan kommer att viktas högre i upphandlingen, alltså få någon typ av extra poäng. Vi kan inte hindra företag från att lägga bud, men vi vill se om det går att få in fler aktörer. Därför ska vissa kriterier väga tyngre. Att inte ha som affärsidé att göra vinst ska ses som ett plus, säger Denise Norström. Oppositionsrådet Tomas Högström (M) anser dock att landstingsstyrelsens beslut begränsar vinstdrivande aktörers möjligheter att lämna anbud, vilket i sin tur riskerar att leda till att landstinget får betala för mycket för driften av primärvårdsakuten. Om det inte enbart ska vara pris och kvalitet som avgör betyder det ju att landstinget är berett att ta högre kostnader, säger Tomas Högström. Han tycker att vårdaktörer utan vinstintresse kan delta i upphandlingen på samma villkor som vinstdrivande företag. Ickevinstdrivande aktörer har och har alltid haft möjlighet att lämna anbud i landstingets upphandlingar, men det har de aldrig gjort. Så jag förstår inte varför vi ska utestänga aktörer som redan driver lättakuter på andra håll i landet och kan visa goda resultat. Det är ju rent ut sagt dumt. I sitt överklagande skriver de fyra företagen att skattebetalarna i Västmanlands län riskerar att få en verksamhet med lägre kvalitet när inte alla vårdgivare får vara med och konkurrera om uppdraget. Men det oroar inte landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström. Varför skulle bolag vars huvudsyfte är att tjäna pengar per automatik leverera bättre kvalitet? Vi har ju snarare sett exempel på motsatsen. Den nya primärvårdsakuten ska ligga på sjukhusområdet i Västerås och vara öppen alla dagar och kvällar i veckan. Den ska ta emot cirka besök per år och avlasta akutmottagningen vid Västmanlands sjukhus. Att driva primärvårdsakuten i landstingets regi är inte aktuellt. Vi har redan problem med att bemanna vår primärvård, så vi har nog med att rekrytera till den, säger Denise Norström. Förvaltningsrättens besked om huruvida upphandlingen är laglig lär dröja några månader och in nan beslutet är fattat får landstinget förbereda, men inte avsluta upphandlingen. CECILIA GRANESTRAND Om det inte enbart ska vara pris och kvalitet som avgör betyder det ju att landstinget är berett att ta högre kostnader. TOMAS HÖGSTRÖM (M), oppositionslandstingsråd, Västmanland

5 nens slutbetänkande om den så kallade muthärvan i Göteborg presenterades. hållanden. Men det var nog nödvändigt. bara arbetsgivare med kopplingar till kommunkoncernen vände ryggen till. på att själva inte förlora jobb. et är nu tre år sedan hon såg sig tvungen att slå larm till Uppdrag Granskning läsningar om det som skett och fick höra Å, om oegentligheter inom Göteborg Energi. Något hon fått betala ett högt pris Och jag har mött fantastiskt mycket upp- för. Smutskastad, utfryst, utan jobb. Hjälte och paria på samma gång. I dag har hon åter jobb, nu åt privata företag. vad modig du var! skattning från vanliga människor. Vi var ju lite fattiga ett tag. terna. Revisionen grävde, felaktigheter tillstods, chefer försvann. dragit? testledare. Hon var med och skrev kravspecifikationer och avtal. inte fick. dem. Han var helt enkelt köpt. feta erbjudanden om att åka till Norge och tjäna miljoner. betalade för inte levererades. vresigare. NAMN: Karin Ingegerd ÅLDER: 50 år. FAMILJ: Make och fyra barn, Törnqvist. två bor kvar hemma. BOR: Hus i Partille. BAKGRUND: Civilingenjör, EGET SYNDAREGISTER? Ab- teknisk konsult, tidigare anställd på bl a Sandvik, egen konsultfirma. springer, läser. skugga av Carlos Ruiz Zafón, den var ljuvlig. solut, jag har tjuvåkt på buss nån gång. Men jag är väldigt försiktig, jag skulle skämmas så in i bängen om jag blev tagen för fortkörning eller annat. Inga p-böter och ingen svart städhjälp. FRITID: Vandrar i skogen, SENAST LÄSTA BOK: Vindens SETT DEN FRANSKA FILMEN MUTA OCH KÖR? Ja! Men oj, det var länge sen, den kanske man skulle återuppliva! Nummer DAGENS SAMHÄLLE 5 Överraskande lite väsen i kommunala visselpipor Kommunerna satsar ändå på visselfunktioner Bra nödventil Ingen anmälan i Falun. Överraskande få i Göteborg. Kommunala funktioner för visselblåsare har inte direkt överhopats med ärenden. KORRUPTION Spel för galleriet. Det var visselblåsaren Karin Törnqvists hårda dom över visselblåsarfunktioner i en intervju i Dagens Samhälle nr 28. Hon blev känd efter att ha avslöjat oegentligheter inom Göteborg Energi. Just Göteborg är pionjär när det gäller ett system för att ta emot anmälningar om missförhållanden. På två år har ett 40-tal tips inkommit i Göteborg. I några fall har de utmynnat i kritik, men i de flesta fallen har ärendena avslutats efter en kort utredning. Jag trodde att det skulle bli rena anstormningen, efter all uppmärksamhet kring händelser i Göteborg, säger Jan Persson, chef på juridiska avdelningen på stadsledningskontoret. Men så blev det inte. Och inget riktigt allvarligt finns med bland anmälningarna. Men själva funktionen är en viktig nödutgång och ventil om andra kanaler inte fungerar. I normalfallet ska man kunna vända sig till sin chef. Göteborg har satsat på en extern mottagningsfunktion via en advokatbyrå. Sedan skickas ärendena till stadsledningskontoret för utredning och utlåtande. Alla fall registreras och rapporteras till kommunstyrelsen. En rad kommuner har visat intresse för Göteborgs visselblåsarfunktion. I Falun startade man i våras, men där fungerar den interna kommunrevisionen som mottagningsinstans. Jag trodde att det skulle bli rena anstormningen. Men så blev det inte. Jan Persson, chef juridiska avdelningen på stadsledningskontoret i Göteborg. 14 DAGENS SAMHÄLLE Nummer Nummer DAGENS SAMHÄLLE 15 KARIN TÖRNQVIST Allt fler kommuner inrättar visselblåsarfunktioner. Meningslöst, problemet är fega chefer, säger konsulten Karin Törnqvist som själv fått pris för att hon visslat. text MAGNUS WREDE foto CICCI JONSON Funktion för visselblåsare är spel för galleriet D Men i somras blev hon mycket glatt överraskad. Det var när granskningskommissio- Jag tänkte att det skulle bli som vanligt, en slätstruken rapport som lades till handlingarna. Men den var väldigt upplyftande att läsa! Här kommer fram så mycket om alla missför- Bara en sån sak som att dom såg sig tvungna att bland sina rekommendationer ha med något så självklart som att chefer och andra tjänstemän bör rekryteras utifrån meriter. Karin Törnqvist är egen företagare och jobbar som teknisk konsult. Året efter hennes Ener gi hamnade hon i frysboxen. Alla tänk- Dörrarna stängdes, allt bara dog. Har man ett eget litet konsultbolag måste man ha kontakter och rekommendationer för att få jobb. Men alla jag tog kontakt med beklagade, jag hade jättebra cv och så, men de måste tänka Samtidigt deltog hon i seminarier och före- Hur hon mådde under den tuffaste tiden vill hon inte prata om. Någon offerroll vill hon absolut inte ha, markerar hon tydligt. Så småningom upptäckte hon att det som Mer i förbifarten, på en fråga om familjen drabbades, skakar hon först på huvudet och vill inte tala om det, men säger till slut kort: Själva historien har berättats tidigare. Nå- roll, varför han inte reagerade. Till slut upptäckte jag att han fick bonus och ersättningar na på Göteborg Energi. Men i efterhand fick från leverantörerna, att han var kompis med got åtal blev det aldrig för de utpekade chefer- Karin Törnqvist rätt på de avgörande punk- Det blev ju bekräftat senare. Och i dag jobbar han åt dem! Också jag fick i början en del Och konsulten som vägrade tystas ner fick utmärkelsen som Årets visselblåsare av organisationen Transparency International. Men när hon tog upp missförhållandena i avslöjanden om hur det gick till på Göteborg projektet med cheferna hände ingenting. Tiden gick. Under nästan två år försökte Karin I en tid när kommunal korruption debatteras allt livligare, till exempel på fem seminarier i Almedalen, kan det vara intressant att lyssna på Karin Törnqvists historia. Hur ser hennes erfarenheter ut? Vilka slutsatser har hon Först till det som hände på Göteborg Energi. Bolaget, för övrigt Sveriges största kommunala energibolag, skulle införa nya elmätare och ett nytt avläsningssystem. Det handlade om en jätteaffär på 700 miljoner kronor. Ordern gick till norska Embriq med sydkoreanska Nuri Telecom som underleverantör. Karin Törnqvist jobbade som teknisk konsult åt Göteborg Energi och fungerade som stod i avtalet inte levererades. Ändå betalade Göteborg Energi för ett system som de Jag undrade mycket över projektledarens Törnqvist få gehör för att det man köpt och Jag började förstå att jag uppfattades som besvärligare och besvärligare. Tonen blev allt Först hade hon vänt sig till linjechefen, senare till affärsområdeschefen. Hon försökte kon- Hittills har inte ett enda ärende inkommit. Väldigt glädjande, det är ett tecken på att det är lugnt, säger kommunrevisionens ordförande Leif Bergh (M). Liksom i Göteborg var det diverse oegentligheter som påskyndade inrättandet av en visselblåsarfunktion. Det var också ett vallöfte från Miljöpartiet, som ingår i Faluns rödgröna styre. Förhandlings- Nummer Nummer DAGENS SAMHÄLLE 15 DS nr 28/2013: Visselblåsaren Karin Törnqvist sågar funktionen med tipsartjänster i kommunerna. HAR TJUVÅKT PÅ BUSSEN chefen Ri chard Mårtensson på personalkontoret var med och utarbetade modellen. Man har studerat lösningar i Göteborg, Jönköping, Norge och inom Sida. Jag håller delvis med Karin Törnqvist, säger Richard Mårtensson. Det måste framför allt handla om ett bra ledarskap och en sund organisation med högt i tak, som hon framhåller. All rekrytering måste ske utifrån kompetens. Men visselblåsarfunktioner är en bra säkerhetsventil om kulturen av någon anledning blir osund. Som Karin Törnqvist ser det finns det i dag alldeles för många fega och inkompetenta kommunala chefer, och då blir visselblåsarfunktioner bara en undanmanöver och ett alibi för att visa handlingskraft. Men allt fler kommuner är på väg att inrätta sådana funktioner. I Örebro tar fullmäktige beslut i september och man räknar med start i oktober. När frågan var uppe i kommunstyrelsen var politikerna eniga. Hos oss har det inte varit några speciella affärer, men vi har i likhet med många and ra kommuner sett över frågor kring tagande och givande av mutor och liknande, säger chefsjuristen Pernilla Wikström Pehrsson. Örebro satsar på en intern mottagningsfunktion kopplad till juridikenheten på kommunledningskontoret. MAGNUS WREDE Effektiv styrning Hur får vi en effektiv styrning i offentlig verksamhet? Seminarium i Stockholm den 8 november. Föreläsare är Lars Stigendal och Håkan Steenberg Anmäl dig på

6 6 DAGENS SAMHÄLLE Nummer SÄMRE SKOLRESULTAT Fler underkända i kommuner med bara en högstadieskola Ockelbo rasade mest Eleverna i högstadieskolor utan någon lokal konkurrens halkar efter jämfört med elever som kan välja mellan flera skolor. Det hävdas i en ny rapport från Reforminstitutet. SKOLA Reforminstitutet har granskat resultaten för eleverna i årskurs 9 i det man kallar enskolekommuner. Totalt finns det 55 kommuner med endast en högstadieskola. Med hjälp av Skolverkets statistik visar Reforminstitutets rapport utvecklingen för niorna mellan 1999 och 2012 i enskolekommunerna jämfört med kommuner som har flera högstadieskolor. I gruppen skolor utan konkurrens i kommunen nära fördubblades andelen nior utan behörighet till gymnasiet från 7,8 procent 1999 till 15,5 i fjol. Ökningen i flerskolekommunerna var 36 procent, från 9,9 procent till 13,5. Andelen elever i årskurs 9 med underkänt i ett eller flera ämnen har i enskolekommunerna gått från drygt 20 till nära 26 procent. I kommuner med flera högstadier har siffran däremot minskat med en procentenhet till 21,5 procent. Vi visar att i kommuner där eleverna saknar valfrihet har resultatet rasat dramatiskt, säger Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och adjungerad professor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Han anser att det är märkligt att ingen tidigare gjort jämförelsen mellan skolorna i de 55 kommuner där de bara finns en högstadieskola och de 235 där det finns valmöjligheter. Förmodligen har ingen heller tänkt på att de är så många, säger han. Stefan Fölster pekar på att skoldebatten på senare tid till stor del handlat om nackdelar med konkurrens. Med rapporten om enskolekommunerna vill han visa att bristen på konkurrens är ett större problem. Även om den inte en gång för alla bevisar att brist på konkurrens är boven i den Stefan Fölster svenska skolan så skiftar bevisbördan över till dem som hävdar att det är dåligt med friskolor, säger han. I rapporten framhåller Reforminstitutet att skillnaderna inte kan förklaras av att enskolekommunerna har högre andel invandrare, sämre lärartäthet eller lägre utbildningsnivå bland föräldrarna. Lärartätheten har ökat med 18 procent i skolorna utan lokal konkurrens och 11 procent i flerskolekommunerna. Rapporten pekar också på att andelen med invandrarbakgrund är lägre, 11 procent jämfört med 14,7, i enskolekommunerna jämfört med övriga. Här kan dock påpekas att många av de 55 kommunerna som Reforminstitutet listar har haft ett stort flyktingmottagande per invånare de senaste åren. Exempelvis Sorsele, Dorotea, Lessebo ligger i den absoluta toppen i det avseendet. När det gäller utbildningsnivån bland föräldrarna är enskolekommunernas utgångsläge sämre. Dock har de närmat sig snittet under mätperioden. Stefan Fölster framhåller att han inte anklagar enskolekommunerna för att blockera konkurrens. De väljer ju inte om de ska finnas friskolor. Det finns inte underlag för ytterligare en skola i dessa kommuner. En uppenbar sak som regeringen borde ta itu med är att tillåta att dessa skolor får köpa in distansutbildningar från andra håll, säger han. Stefan Fölster anser att det borde vara möjligt för kommuner att även i kärnämnen köpa in delar av undervisningen för att benchmarka sig och konkurrensutsätta den egna verksamheten. Han pekar på att man i exempelvis Finland har goda erfarenheter av distansundervisning i matematik. JOHAN DELBY INSTITUT FINANSIERAT AV SVENSKT NÄRINGSLIV Bakom nybildade Reforminstitutet står stiftelsen Fritt näringsliv, som i sin tur har grundats av Svenskt Näringsliv. Även om rapporten inte en gång för alla bevisar att brist på konkurrens är boven i den svenska skolan så skiftar bevisbördan över till dem som hävdar att det är dåligt med friskolor. Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet Niornas resultat har försämrats mer i de kommuner där det bara finns ett enda högstadium, visar nya siffror. Beredda att pröva distansundervisning FOTO: JESSIKA JELLBOM / HELSINGBORGS DAGBLAD Arnold Andréasson (C), ks-ordförande i Perstorp, tror inte att bristen på konkurrens är förklaringen till niornas dåliga resultat. Ett sätt att höja kvaliteten i kommuner med bara ett högstadium kan vara distansundervisning. I enskolekommunerna Gullspång och Perstorp är toppolitikerna positiva. I Gullspång är Gullstensskolan det enda högstadiet. Andelen nior med underkänt i ett eller flera ämnen har, enligt Reforminstitutets rapport, gått från knappt 12 procent 1999 till 43 i fjol. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Gullberg (S), anser att kommunens stora flyktingmottagande är en del av förklaringen. Många av barnen vi tagit emot kliver in i årskurs 6 eller 7 och ska försöka jobba ikapp och det är omöjligt, säger hon. Det har aldrig varit aktuellt med någon friskoleetablering i Gullspång. Underlaget är för litet. Det finns bara tre parallellklasser på högstadiet. Carina Gullberg framhåller att skolresultaten måste lyftas och är beredd att prova mer distansundervisning om de lagliga möjligheterna till det utökas. På Centralskolan i Perstorp har andelen nior med underkänt i minst ett ämne gått från 7 procent 1999 till 31 procent i fjol. Kommunstyrelsens ordförande, Arnold Andréasson (C), avvisar tanken på att bristande konkurrens är förklaringen. Det är skitsnack, säger han, och pekar på en ökad andel elever med invandrarbakgrund och strukturomvandlingen med många förlorade arbetstillfällen som troligare förklaringar. Många av barnen vi tagit emot kliver in i årskurs 6 eller 7 och ska försöka jobba ikapp och det är omöjligt. Carina Gullberg (S), Gullspång Inte heller i Perstorp har någon visat intresse av att starta en friskola. Det är inget vi arbetar aktivt med att åstadkomma. Jag är väldigt intresserad av privat företagsamhet, men i det här fallet ska det inte spela någon roll. Oavsett om det är en privat eller en kommunal skola ska man kunna prestera, säger Arnold Andréasson. Också han är beredd att diskutera en ökad satsning på distansundervisning om möjligheten utökades. JOHAN DELBY

Vad har hänt med skolresultaten i kommuner utan valmöjlighet?

Vad har hänt med skolresultaten i kommuner utan valmöjlighet? Vad har hänt med skolresultaten i kommuner utan valmöjlighet? En granskning av hur elevresultaten förändrats mellan 1999 och 2012 i Enskolekommuner jämfört med Flerskolekommuner Stefan Fölster 070-304

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Inledning. Metod. Resultat från enkätundersökningen

Inledning. Metod. Resultat från enkätundersökningen Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, genomför årligen en kommunundersökning angående sommarjobb och feriepraktik för ungdomar. Undersökningen går ut till samtliga av Sveriges kommuner

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer