SVERIGE SÅ VÄXER FÅ OFFENTLIGANSTÄLLDA VILL SLÅ LARM JURIDISKT BRÅK OM NON-PROFIT. Offside: INGEN GUD SÄNKTE SOCIALDEMOKRATIN I JÖNKÖPING SID 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE SÅ VÄXER FÅ OFFENTLIGANSTÄLLDA VILL SLÅ LARM JURIDISKT BRÅK OM NON-PROFIT. Offside: INGEN GUD SÄNKTE SOCIALDEMOKRATIN I JÖNKÖPING SID 31"

Transkript

1 FÅ OFFENTLIGANSTÄLLDA VILL SLÅ LARM Nästan helt tyst i kommunernas nya visselblåsarfunktioner SID 5 TORSDAG 5 SEPTEMBER NUMMER POLITIK, EKONOMI & OFFENTLIGA AFFÄRER Finns det en välfärdsskapande framtid i gurka? STIG-BJÖRN LJUNGREN, SID 13 SÅ VÄXER SVERIGE 54 superkommuner Hit går flyttlassen Här föds det flest De blir större tack vare invandringen SID 2 3 JURIDISKT BRÅK OM NON-PROFIT UPPHANDLING Västmanlands läns landsting vill upphandla en ny lättakut av icke vinstdrivande vårdaktörer. Det får Moderaterna och fyra stora vårdbolag att rasa. Nu ligger ärendet i förvaltningsrätten. SID 4 Resultaten rasar utan konkurrens SKOLA Resultaten för niondeklassare i kommuner med bara en högstadieskola halkar efter övriga kommuner, enligt ny rapport. SID 6 7 Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten röstar om vård i norr FOKUS På söndag folkomröstar ett län för första gången, Västerbotten. På spel står resursfördelningen i vården. SID KOMMUNERNA FÖRLORADE PÅ ATT SÄLJA SINA ELBOLAG SID FOTO: CHRISTINA SJÖGREN AFA-MILJARDER GER KORTLIVAT RESULTATLYFT SID 9 VÅRDBOLAG NEKAR TILL KARTELL SID 19 Offside: INGEN GUD SÄNKTE SOCIALDEMOKRATIN I JÖNKÖPING SID 31

2 2 DAGENS SAMHÄLLE Nummer Sveriges växande Invandring driver befolkningsökning Storstadsnära BABY BOOM! Det föds många barn i Bålsta, huvudort i Håbo kommun. På tio år har befolkningen ökat med drygt personer, varav födelsenettot genererat nya invånare. VI FLYTT HIT Lomma är den kommun vars befolkning ökar mest genom inrikes inflyttning. På tio år har personer flyttat till kommunen. INVANDRINGSETTAN Av superväxarna växer Landskrona mest tack vare invandringen. På tio år har personer invandrat till kommunen medan har utvandrat. Här står nyfödda för växtkraften Plac. Kommun kso Nyfödda Inflyttning Invandring 1 HÅBO S 65% 18% 17% 2 T Y RESÖ M 64% 1% 35% 3 MÖL NDA L M 62% 7% 31% 4 UMEÅ S 57% 9% 35% 5 Ö S T E R Å K E R M 54% 24% 21% 6 JÄ R FÄ L L A M 50% 3% 47% 7 LERUM M 49% 41% 11% 8 EKERÖ M 48% 27% 24% 9 UPP SA L A M 47% 13% 40% 10 S O L L E N T U N A M 47% 21% 32% Kommuner som ökar mest genom inflyttning Plac. Kommun kso Nyfödda Inflyttning Invandring 1 LOMMA M 19% 69% 12% 2 TROSA M 12% 69% 19% 3 S T R Ä N G N Ä S C 9% 66% 26% 4 VARBERG M 16% 65% 20% 5 A LING SÅS M 11% 64% 25% 6 K U N G S B A C K A M 29% 61% 9% 7 ENKÖPING M 9% 59% 31% 8 T R E L L E B O R G M 5% 54% 40% 9 S T E N U N G S U N D M 36% 52% 12% 10 HÖÖR M 10% 50% 39% Invandring står för tillväxten Plac. Kommun kso Nyfödda 1 L A N D S K R O N A FP 8% 2 K R I S T I A N S TA D FP 14% 3 Å S T O R P S 31% 4 E S K I L S T U N A S 11% 5 H E L S I N G B O R G M 17% 6 VÄ S T E R Å S S 27% 7 N O R R K Ö P I N G S 22% 8 L I N K Ö P I N G M 36% 9 VÄ X J Ö M 34% 10 J Ä R FÄ L L A M 50% Befolkningstillväxt är alla kommunpolitikers dröm. Men bara 54 kommuner kvalificerar sig som superkommuner. De har lyckats öka antalet invånare över rikssnittet och utan avbrott de senaste tio åren. DEMOGRAFI Superkommunerna har fler som invandrar än som utvandrar, fler som föds än som dör och fler som flyttar dit från andra delar av Sverige än som flyttar ut. De här 54 kommunerna har växt vartenda år det senaste decenniet och ökat sin befolkning snabbare än Sverige som helhet. Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat genomgår Sverige Europas snabbaste urbanisering och de flesta av snabbväxarna ligger i storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Tre av de extrema tillväxtkommunerna ligger vid havet i Halland, de övriga är oftast högskoleorter. Men bland superväxarna finns också mer överraskande Trosa, Kumla, Håbo och Enköping. I Håbo är det framför allt de nyfödda som ökat på befolkningen, medan Trosa, Kumla och Enköping har en stor inflyttning från andra kommuner. Trosa har nu invånare, tusen fler än för tio år sedan. De som flyttar hit är oftast i förvärvsaktiv ålder och många har små barn, säger Trosas kommunchef Johan Sandlund. För kommunen har den stora utmaningen varit att de nya invånarna behöver förskolor, skolor, bostäder och bra kommunikationer. Vi har haft höga investeringsnivåer, men ändå lyckats hålla ekonomin i balans, säger Johan Sandlund. I Håbo är invånarna unga och föder många barn. Befolkningen har på tio år ökat med personer, varav två tredjedelar är bebisar. Bara positivt, tycker kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), som planerar nya förskolor och välkomnar barnfamiljer som flyttar från Stockholms län. Här är det nära till större De som flyttar hit är oftast i förvärvsaktiv ålder och många har små barn. Johan Sandlund, kommunchef Trosa städer, Mälaren och till världen. Arlanda är inte långt bort, säger Agneta Hägglund. Vinnarna i tillväxtligan är ofta små kommuner som ligger nära större städer. För Kumla är närheten till Örebro avgörande. Många flyttar till Kumla på grund av lägre tomtpriser och lägre kommunalskatt, men pendlar till arbetet i Örebro. På tio år har kommunen vuxit med 1600 personer till invånare, men siktar högre. År 2025 ska det bo personer i Kumla, är målet. Så det byggs bostäder, förskolor, resecentrum och badhus. Kommunstyrelsens vice ordförande Annica Moberg (S) säger att kommunen hela tiden planerar för fler invånare invånare är en vision vi jobbar för, men om vi når dit år 2030 i stället är det inget misslyckande, säger hon. Men vanligtvis flyttar svenskarna inte från en kommun till en annan. När Statistiska centralbyrån granskade flyttmönstren år 2011 visade det sig att de flesta som flyttat under året inte hade korsat kommungränsen. Och även om det blivit vanligare att flytta till ett annat län så bor tre fjärdedelar av de svenskar som fötts i Sverige i det län där de föddes invånare är en vision vi jobbar för, men om vi når dit år 2030 i stället är det inget misslyckande. Annica Moberg (S), kso i Kumla, om målet att ha invånare år Det län som flest flyttar till är förstås det största, Stockholms län. Dit flyttade förra året personer från andra delar av Sverige. Men nettotillskottet blev bara personer, eftersom flyttade ut. Länets befolkningsökning på invånare förra året beror till stor del på invandring (17 000) och födelseöverskott (13 500). Invandringen är den främsta orsaken till att Sveriges befolkning vuxit med drygt personer under tio år. Samtliga svenska kommuner, utom en, har haft fler invandrare än utvandrare. Bara från Haparanda är det fler som flyttat utomlands än flyttat in från andra länder Bland invandrarna finns både flyktingar, EU-medborgare som arbetar i Sveri-

3 Nummer DAGENS SAMHÄLLE 3 superkommuner kommuner ökar mest Inflyttning Invandring 2% 90% 8% 79% 4% 65% 30% 60% 30% 54% 21% 53% 27% 51% 14% 50% 18% 48% 3% 47% ge och svenska medborgare som flyttar hem från utlandet. 23 kommuner som ökat sin befolkning mellan 2003 och 2012 skulle inte ha gjort det utan invandringen. För i dessa kommuner är det fler som dör än som föds och fler som flyttar till andra delar av Sverige än som flyttar in från andra kommuner. Flyttströmmarna inom landet går bort från två tredjedelar av kommunerna och in till 107 kommuner, främst i storstadsområdena. Stockholms stad har på tio år ökat sin befolkning med personer, varav är invandrade, nyfödda och inrikes inflyttade. Totalt har personer flyttat till Stockholm det senaste decenniet, men har under samma tid flyttat därifrån. CECILIA GRANESTRAND TOTALSEGRAREN Solna har vuxit mest av superväxarna under tioårs perioden, från till invånare. Tillväxten är jämnt fördelat över födslar, inflyttning och invandring. Härifrån kommer tillväxten Genomsnittlig fördelning av super kommunernas befolkningsökning. Invandringsnetto 40% Inrikes flyttnetto 25% Födelsenetto 35% Här ligger superkommunerna De flesta superkommunerna ligger i närheten av storstadsregionerna. Värt att notera är att Umeå är den enda Norrlandskommunen som kan titulera sig superkommun. 54 KOMMUNER SOM VÄXER PÅ ALLA PLAN Kommunerna med tillväxt samtliga år de senaste tio åren samt positivt netto i antal födslar, invandring och inrikes inflyttning. Dessutom har de växt mer än riket under samma period. FÖRDELNING NYA INVÅNARE Plac. Kommun kso Befolkning 2012 Förändring 10 år Nyfödda Inrikes inflyttade Invandrade 1 S OL N A M % 34% 35% 31% 2 LOMM A M % 19% 69% 12% 3 K NI V S TA M % 45% 47% 9% 4 N ACK A M % 36% 42% 23% 5 VÄR MD Ö M % 38% 48% 14% 6 VA L L E N T U N A M % 37% 50% 13% 7 S I G T U N A S % 37% 26% 37% 8 K ÄV L IN G E M % 40% 48% 12% 9 S T O C K H O L M M % 43% 10% 47% 10 K U N G S B A C K A M % 29% 61% 9% 11 N Y K VA R N NP % 42% 49% 10% 12 SA L EM M % 45% 28% 27% 13 S T E N U N G S U N D M % 36% 52% 12% 14 S O L L E N T U N A M % 47% 21% 32% 15 H Ä R R Y D A M % 46% 44% 10% 16 EK ER Ö M % 48% 27% 24% 17 VÄ X JÖ M % 34% 18% 48% 18 Ö S T E R Å K E R M % 54% 24% 21% 19 U P P S A L A M % 47% 13% 40% 20 Å S T O R P S % 31% 4% 65% 21 LUND M % 39% 14% 47% 22 S TA F FA N S T O R P M % 47% 34% 19% 23 HÅB O S % 65% 18% 17% 24 J Ä R FÄ L L A M % 50% 3% 47% 25 VA R B E R G M % 16% 65% 20% 26 Ö R EBR O S % 32% 28% 40% 27 L A N D S K R O N A FP % 8% 2% 90% 28 H E L S I N G B O R G M % 17% 30% 54% 29 S T R Ä N G N Ä S C % 9% 66% 26% 30 T Y R E S Ö M % 64% 1% 35% 31 K U N G Ä LV M % 37% 49% 14% 32 UME Å S % 57% 9% 35% 33 L I N K Ö P I N G M % 36% 14% 50% 34 T R E L L E B O R G M % 5% 54% 40% 35 L ERUM M % 49% 41% 11% 36 T R O SA M % 12% 69% 19% 37 E S K I L S T U N A S % 11% 30% 60% 38 HÖÖR M % 10% 50% 39% 39 ESLÖV S % 29% 28% 44% 40 J Ö N K Ö P I N G M % 30% 28% 43% 41 VÄ S T E R Å S S % 27% 21% 53% 42 A L IN G S Å S M % 11% 64% 25% 43 K UML A S % 17% 46% 38% 44 PA R T IL L E M % 47% 28% 25% 45 V E L L IN G E M % 31% 39% 30% 46 M Ö L N D A L M % 62% 7% 31% 47 L IDIN G Ö M % 28% 33% 39% 48 ALE M % 46% 26% 28% 49 H A L M S TA D M % 19% 35% 47% 50 K R I S T I A N S TA D FP % 14% 8% 79% 51 D A N D E R Y D M % 23% 45% 32% 52 K A R L S TA D M % 23% 46% 31% 53 E N KÖ P IN G M % 9% 59% 31% 54 N O R R K Ö P I N G S % 22% 27% 51% SUPERVÄXARNA TOTAL % 35% 24% 40% RIKET % 27% 0% 73% LÄS ÄVEN: KOMMUNERNA SOM RISKERAR ATT DÖ 19 kommuner har förlorat invånare 20 år i rad WW.DAGENSSAMHALLE.SE

4 4 DAGENS SAMHÄLLE Nummer KOMMUNER... åläggs av regeringen att från 1 januari 2015 anordna årliga ceremonier för dem som får svenskt medborgarskap. Fem miljoner kronor avsätts för att alla nya svenskar ska kunna närvara vid ceremonierna. Gruvboomen trycker upp bostadspriserna Vad sägs om en trea för drygt 3 miljoner kronor i Pajala? Just nu är fem topprenoverade lägenheter i Gamla skolan i centrala Pajala till salu och det är den extrema bostadsbristen i kommunen som trissar upp priserna personer står i den kommunala bostadskön. Utgångspriset ger ett kvadratmeterpris på mellan drygt och kronor, kostnader som närmar sig dem i Stockholms innerstad. Det är gruvboomen i kommunen som i kombination med ett litet bostadsbyggande ligger bakom bostadsbristen kronor kostar den här lägenheten i Pajala. Plus en månadsavgift på kronor. SKOLORNAS ARBETSMILJÖ SYNAS Arbetsmiljöverket inleder en landsomfattande granskning av arbetsmiljön i skolan. Till och med 2016 ska 30 procent av skolorna inspekteras. Flertalet kommuner och privata skolor kan räkna med besök. Skadlig stress, hot, våld, buller, dålig ventilation, smutsiga och trasiga toaletter är vanliga problem. I Arbetsmiljöundersökningen år 2011 uppgav 60 procent av de som arbetade inom utbildning att de hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet. För samtliga branscher var siffran 43 procent uppgav 5 procent av de kvinnliga lärarna och 7 procent av de manliga att de blivit utsatta för slag, sparkar eller andra fysiska skador. POLITIKERBRÅK OM VÅRDUPPHANDLING Vårdbolag överklagar S krav på non profit Kan strida mot LOU Varför skulle bolag vars huvudsyfte är att tjäna pengar per automatik leverera bättre kvalitet? Vi har ju snarare sett exempel på motsatsen. DENISE NORSTRÖM (S), landstingsstyrelsens ordförande, Västmanland En ny lättakut vid Västmanlands sjukhus ska helst drivas av en ickevinstdrivande aktör, tycker landstingsstyrelsen. Men fyra privata vårdföretag protesterar och har överklagat politikernas beslut. SJUKVÅRD Landstingsstyrelsen var inte enig när den i juni beslöt att Landstinget Västmanland ska rikta upphandlingen av en ny primärvårdsakut till icke-vinstdrivande vårdaktörer. Ledamöterna från de fyra borgerliga partierna reserverade sig. En månad senare hamnade ärendet hos förvaltningsrätten i Uppsala. De fyra vinstdrivande vårdföretagen Aleris, Capio, Praktikertjänst och Servicehälsans Familjeläkare hävdar att det är olagligt att hindra dem från att lämna anbud på den nya akutmottagningen. Det skulle strida mot principen om likabehandling i lagen om offentlig upphandling (LOU), menar bolagen, som alla utom Servicehälsans Familjeläkare, driver åtskilliga lättakuter runt om i landet. Servicehälsans Familjeläkare är ett lokalt bolag som driver en vårdcentral i Västerås. Landstinget har å sin sida invänt att det ännu inte finns någon utannonserad upphandling att överklaga. Förberedelser pågår, men något förfrågningsunderlag är ännu inte formulerat. Och enligt landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S) kommer vinstdrivande företag att ha möjlighet att lämna anbud. Men förfrågningsunderlaget ska innehålla ett särskilt önskemål om att entreprenören som får uppdraget ska vara ickevinstdrivande. De som uppfyller denna önskan kommer att viktas högre i upphandlingen, alltså få någon typ av extra poäng. Vi kan inte hindra företag från att lägga bud, men vi vill se om det går att få in fler aktörer. Därför ska vissa kriterier väga tyngre. Att inte ha som affärsidé att göra vinst ska ses som ett plus, säger Denise Norström. Oppositionsrådet Tomas Högström (M) anser dock att landstingsstyrelsens beslut begränsar vinstdrivande aktörers möjligheter att lämna anbud, vilket i sin tur riskerar att leda till att landstinget får betala för mycket för driften av primärvårdsakuten. Om det inte enbart ska vara pris och kvalitet som avgör betyder det ju att landstinget är berett att ta högre kostnader, säger Tomas Högström. Han tycker att vårdaktörer utan vinstintresse kan delta i upphandlingen på samma villkor som vinstdrivande företag. Ickevinstdrivande aktörer har och har alltid haft möjlighet att lämna anbud i landstingets upphandlingar, men det har de aldrig gjort. Så jag förstår inte varför vi ska utestänga aktörer som redan driver lättakuter på andra håll i landet och kan visa goda resultat. Det är ju rent ut sagt dumt. I sitt överklagande skriver de fyra företagen att skattebetalarna i Västmanlands län riskerar att få en verksamhet med lägre kvalitet när inte alla vårdgivare får vara med och konkurrera om uppdraget. Men det oroar inte landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström. Varför skulle bolag vars huvudsyfte är att tjäna pengar per automatik leverera bättre kvalitet? Vi har ju snarare sett exempel på motsatsen. Den nya primärvårdsakuten ska ligga på sjukhusområdet i Västerås och vara öppen alla dagar och kvällar i veckan. Den ska ta emot cirka besök per år och avlasta akutmottagningen vid Västmanlands sjukhus. Att driva primärvårdsakuten i landstingets regi är inte aktuellt. Vi har redan problem med att bemanna vår primärvård, så vi har nog med att rekrytera till den, säger Denise Norström. Förvaltningsrättens besked om huruvida upphandlingen är laglig lär dröja några månader och in nan beslutet är fattat får landstinget förbereda, men inte avsluta upphandlingen. CECILIA GRANESTRAND Om det inte enbart ska vara pris och kvalitet som avgör betyder det ju att landstinget är berett att ta högre kostnader. TOMAS HÖGSTRÖM (M), oppositionslandstingsråd, Västmanland

5 nens slutbetänkande om den så kallade muthärvan i Göteborg presenterades. hållanden. Men det var nog nödvändigt. bara arbetsgivare med kopplingar till kommunkoncernen vände ryggen till. på att själva inte förlora jobb. et är nu tre år sedan hon såg sig tvungen att slå larm till Uppdrag Granskning läsningar om det som skett och fick höra Å, om oegentligheter inom Göteborg Energi. Något hon fått betala ett högt pris Och jag har mött fantastiskt mycket upp- för. Smutskastad, utfryst, utan jobb. Hjälte och paria på samma gång. I dag har hon åter jobb, nu åt privata företag. vad modig du var! skattning från vanliga människor. Vi var ju lite fattiga ett tag. terna. Revisionen grävde, felaktigheter tillstods, chefer försvann. dragit? testledare. Hon var med och skrev kravspecifikationer och avtal. inte fick. dem. Han var helt enkelt köpt. feta erbjudanden om att åka till Norge och tjäna miljoner. betalade för inte levererades. vresigare. NAMN: Karin Ingegerd ÅLDER: 50 år. FAMILJ: Make och fyra barn, Törnqvist. två bor kvar hemma. BOR: Hus i Partille. BAKGRUND: Civilingenjör, EGET SYNDAREGISTER? Ab- teknisk konsult, tidigare anställd på bl a Sandvik, egen konsultfirma. springer, läser. skugga av Carlos Ruiz Zafón, den var ljuvlig. solut, jag har tjuvåkt på buss nån gång. Men jag är väldigt försiktig, jag skulle skämmas så in i bängen om jag blev tagen för fortkörning eller annat. Inga p-böter och ingen svart städhjälp. FRITID: Vandrar i skogen, SENAST LÄSTA BOK: Vindens SETT DEN FRANSKA FILMEN MUTA OCH KÖR? Ja! Men oj, det var länge sen, den kanske man skulle återuppliva! Nummer DAGENS SAMHÄLLE 5 Överraskande lite väsen i kommunala visselpipor Kommunerna satsar ändå på visselfunktioner Bra nödventil Ingen anmälan i Falun. Överraskande få i Göteborg. Kommunala funktioner för visselblåsare har inte direkt överhopats med ärenden. KORRUPTION Spel för galleriet. Det var visselblåsaren Karin Törnqvists hårda dom över visselblåsarfunktioner i en intervju i Dagens Samhälle nr 28. Hon blev känd efter att ha avslöjat oegentligheter inom Göteborg Energi. Just Göteborg är pionjär när det gäller ett system för att ta emot anmälningar om missförhållanden. På två år har ett 40-tal tips inkommit i Göteborg. I några fall har de utmynnat i kritik, men i de flesta fallen har ärendena avslutats efter en kort utredning. Jag trodde att det skulle bli rena anstormningen, efter all uppmärksamhet kring händelser i Göteborg, säger Jan Persson, chef på juridiska avdelningen på stadsledningskontoret. Men så blev det inte. Och inget riktigt allvarligt finns med bland anmälningarna. Men själva funktionen är en viktig nödutgång och ventil om andra kanaler inte fungerar. I normalfallet ska man kunna vända sig till sin chef. Göteborg har satsat på en extern mottagningsfunktion via en advokatbyrå. Sedan skickas ärendena till stadsledningskontoret för utredning och utlåtande. Alla fall registreras och rapporteras till kommunstyrelsen. En rad kommuner har visat intresse för Göteborgs visselblåsarfunktion. I Falun startade man i våras, men där fungerar den interna kommunrevisionen som mottagningsinstans. Jag trodde att det skulle bli rena anstormningen. Men så blev det inte. Jan Persson, chef juridiska avdelningen på stadsledningskontoret i Göteborg. 14 DAGENS SAMHÄLLE Nummer Nummer DAGENS SAMHÄLLE 15 KARIN TÖRNQVIST Allt fler kommuner inrättar visselblåsarfunktioner. Meningslöst, problemet är fega chefer, säger konsulten Karin Törnqvist som själv fått pris för att hon visslat. text MAGNUS WREDE foto CICCI JONSON Funktion för visselblåsare är spel för galleriet D Men i somras blev hon mycket glatt överraskad. Det var när granskningskommissio- Jag tänkte att det skulle bli som vanligt, en slätstruken rapport som lades till handlingarna. Men den var väldigt upplyftande att läsa! Här kommer fram så mycket om alla missför- Bara en sån sak som att dom såg sig tvungna att bland sina rekommendationer ha med något så självklart som att chefer och andra tjänstemän bör rekryteras utifrån meriter. Karin Törnqvist är egen företagare och jobbar som teknisk konsult. Året efter hennes Ener gi hamnade hon i frysboxen. Alla tänk- Dörrarna stängdes, allt bara dog. Har man ett eget litet konsultbolag måste man ha kontakter och rekommendationer för att få jobb. Men alla jag tog kontakt med beklagade, jag hade jättebra cv och så, men de måste tänka Samtidigt deltog hon i seminarier och före- Hur hon mådde under den tuffaste tiden vill hon inte prata om. Någon offerroll vill hon absolut inte ha, markerar hon tydligt. Så småningom upptäckte hon att det som Mer i förbifarten, på en fråga om familjen drabbades, skakar hon först på huvudet och vill inte tala om det, men säger till slut kort: Själva historien har berättats tidigare. Nå- roll, varför han inte reagerade. Till slut upptäckte jag att han fick bonus och ersättningar na på Göteborg Energi. Men i efterhand fick från leverantörerna, att han var kompis med got åtal blev det aldrig för de utpekade chefer- Karin Törnqvist rätt på de avgörande punk- Det blev ju bekräftat senare. Och i dag jobbar han åt dem! Också jag fick i början en del Och konsulten som vägrade tystas ner fick utmärkelsen som Årets visselblåsare av organisationen Transparency International. Men när hon tog upp missförhållandena i avslöjanden om hur det gick till på Göteborg projektet med cheferna hände ingenting. Tiden gick. Under nästan två år försökte Karin I en tid när kommunal korruption debatteras allt livligare, till exempel på fem seminarier i Almedalen, kan det vara intressant att lyssna på Karin Törnqvists historia. Hur ser hennes erfarenheter ut? Vilka slutsatser har hon Först till det som hände på Göteborg Energi. Bolaget, för övrigt Sveriges största kommunala energibolag, skulle införa nya elmätare och ett nytt avläsningssystem. Det handlade om en jätteaffär på 700 miljoner kronor. Ordern gick till norska Embriq med sydkoreanska Nuri Telecom som underleverantör. Karin Törnqvist jobbade som teknisk konsult åt Göteborg Energi och fungerade som stod i avtalet inte levererades. Ändå betalade Göteborg Energi för ett system som de Jag undrade mycket över projektledarens Törnqvist få gehör för att det man köpt och Jag började förstå att jag uppfattades som besvärligare och besvärligare. Tonen blev allt Först hade hon vänt sig till linjechefen, senare till affärsområdeschefen. Hon försökte kon- Hittills har inte ett enda ärende inkommit. Väldigt glädjande, det är ett tecken på att det är lugnt, säger kommunrevisionens ordförande Leif Bergh (M). Liksom i Göteborg var det diverse oegentligheter som påskyndade inrättandet av en visselblåsarfunktion. Det var också ett vallöfte från Miljöpartiet, som ingår i Faluns rödgröna styre. Förhandlings- Nummer Nummer DAGENS SAMHÄLLE 15 DS nr 28/2013: Visselblåsaren Karin Törnqvist sågar funktionen med tipsartjänster i kommunerna. HAR TJUVÅKT PÅ BUSSEN chefen Ri chard Mårtensson på personalkontoret var med och utarbetade modellen. Man har studerat lösningar i Göteborg, Jönköping, Norge och inom Sida. Jag håller delvis med Karin Törnqvist, säger Richard Mårtensson. Det måste framför allt handla om ett bra ledarskap och en sund organisation med högt i tak, som hon framhåller. All rekrytering måste ske utifrån kompetens. Men visselblåsarfunktioner är en bra säkerhetsventil om kulturen av någon anledning blir osund. Som Karin Törnqvist ser det finns det i dag alldeles för många fega och inkompetenta kommunala chefer, och då blir visselblåsarfunktioner bara en undanmanöver och ett alibi för att visa handlingskraft. Men allt fler kommuner är på väg att inrätta sådana funktioner. I Örebro tar fullmäktige beslut i september och man räknar med start i oktober. När frågan var uppe i kommunstyrelsen var politikerna eniga. Hos oss har det inte varit några speciella affärer, men vi har i likhet med många and ra kommuner sett över frågor kring tagande och givande av mutor och liknande, säger chefsjuristen Pernilla Wikström Pehrsson. Örebro satsar på en intern mottagningsfunktion kopplad till juridikenheten på kommunledningskontoret. MAGNUS WREDE Effektiv styrning Hur får vi en effektiv styrning i offentlig verksamhet? Seminarium i Stockholm den 8 november. Föreläsare är Lars Stigendal och Håkan Steenberg Anmäl dig på

6 6 DAGENS SAMHÄLLE Nummer SÄMRE SKOLRESULTAT Fler underkända i kommuner med bara en högstadieskola Ockelbo rasade mest Eleverna i högstadieskolor utan någon lokal konkurrens halkar efter jämfört med elever som kan välja mellan flera skolor. Det hävdas i en ny rapport från Reforminstitutet. SKOLA Reforminstitutet har granskat resultaten för eleverna i årskurs 9 i det man kallar enskolekommuner. Totalt finns det 55 kommuner med endast en högstadieskola. Med hjälp av Skolverkets statistik visar Reforminstitutets rapport utvecklingen för niorna mellan 1999 och 2012 i enskolekommunerna jämfört med kommuner som har flera högstadieskolor. I gruppen skolor utan konkurrens i kommunen nära fördubblades andelen nior utan behörighet till gymnasiet från 7,8 procent 1999 till 15,5 i fjol. Ökningen i flerskolekommunerna var 36 procent, från 9,9 procent till 13,5. Andelen elever i årskurs 9 med underkänt i ett eller flera ämnen har i enskolekommunerna gått från drygt 20 till nära 26 procent. I kommuner med flera högstadier har siffran däremot minskat med en procentenhet till 21,5 procent. Vi visar att i kommuner där eleverna saknar valfrihet har resultatet rasat dramatiskt, säger Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och adjungerad professor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Han anser att det är märkligt att ingen tidigare gjort jämförelsen mellan skolorna i de 55 kommuner där de bara finns en högstadieskola och de 235 där det finns valmöjligheter. Förmodligen har ingen heller tänkt på att de är så många, säger han. Stefan Fölster pekar på att skoldebatten på senare tid till stor del handlat om nackdelar med konkurrens. Med rapporten om enskolekommunerna vill han visa att bristen på konkurrens är ett större problem. Även om den inte en gång för alla bevisar att brist på konkurrens är boven i den Stefan Fölster svenska skolan så skiftar bevisbördan över till dem som hävdar att det är dåligt med friskolor, säger han. I rapporten framhåller Reforminstitutet att skillnaderna inte kan förklaras av att enskolekommunerna har högre andel invandrare, sämre lärartäthet eller lägre utbildningsnivå bland föräldrarna. Lärartätheten har ökat med 18 procent i skolorna utan lokal konkurrens och 11 procent i flerskolekommunerna. Rapporten pekar också på att andelen med invandrarbakgrund är lägre, 11 procent jämfört med 14,7, i enskolekommunerna jämfört med övriga. Här kan dock påpekas att många av de 55 kommunerna som Reforminstitutet listar har haft ett stort flyktingmottagande per invånare de senaste åren. Exempelvis Sorsele, Dorotea, Lessebo ligger i den absoluta toppen i det avseendet. När det gäller utbildningsnivån bland föräldrarna är enskolekommunernas utgångsläge sämre. Dock har de närmat sig snittet under mätperioden. Stefan Fölster framhåller att han inte anklagar enskolekommunerna för att blockera konkurrens. De väljer ju inte om de ska finnas friskolor. Det finns inte underlag för ytterligare en skola i dessa kommuner. En uppenbar sak som regeringen borde ta itu med är att tillåta att dessa skolor får köpa in distansutbildningar från andra håll, säger han. Stefan Fölster anser att det borde vara möjligt för kommuner att även i kärnämnen köpa in delar av undervisningen för att benchmarka sig och konkurrensutsätta den egna verksamheten. Han pekar på att man i exempelvis Finland har goda erfarenheter av distansundervisning i matematik. JOHAN DELBY INSTITUT FINANSIERAT AV SVENSKT NÄRINGSLIV Bakom nybildade Reforminstitutet står stiftelsen Fritt näringsliv, som i sin tur har grundats av Svenskt Näringsliv. Även om rapporten inte en gång för alla bevisar att brist på konkurrens är boven i den svenska skolan så skiftar bevisbördan över till dem som hävdar att det är dåligt med friskolor. Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet Niornas resultat har försämrats mer i de kommuner där det bara finns ett enda högstadium, visar nya siffror. Beredda att pröva distansundervisning FOTO: JESSIKA JELLBOM / HELSINGBORGS DAGBLAD Arnold Andréasson (C), ks-ordförande i Perstorp, tror inte att bristen på konkurrens är förklaringen till niornas dåliga resultat. Ett sätt att höja kvaliteten i kommuner med bara ett högstadium kan vara distansundervisning. I enskolekommunerna Gullspång och Perstorp är toppolitikerna positiva. I Gullspång är Gullstensskolan det enda högstadiet. Andelen nior med underkänt i ett eller flera ämnen har, enligt Reforminstitutets rapport, gått från knappt 12 procent 1999 till 43 i fjol. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Gullberg (S), anser att kommunens stora flyktingmottagande är en del av förklaringen. Många av barnen vi tagit emot kliver in i årskurs 6 eller 7 och ska försöka jobba ikapp och det är omöjligt, säger hon. Det har aldrig varit aktuellt med någon friskoleetablering i Gullspång. Underlaget är för litet. Det finns bara tre parallellklasser på högstadiet. Carina Gullberg framhåller att skolresultaten måste lyftas och är beredd att prova mer distansundervisning om de lagliga möjligheterna till det utökas. På Centralskolan i Perstorp har andelen nior med underkänt i minst ett ämne gått från 7 procent 1999 till 31 procent i fjol. Kommunstyrelsens ordförande, Arnold Andréasson (C), avvisar tanken på att bristande konkurrens är förklaringen. Det är skitsnack, säger han, och pekar på en ökad andel elever med invandrarbakgrund och strukturomvandlingen med många förlorade arbetstillfällen som troligare förklaringar. Många av barnen vi tagit emot kliver in i årskurs 6 eller 7 och ska försöka jobba ikapp och det är omöjligt. Carina Gullberg (S), Gullspång Inte heller i Perstorp har någon visat intresse av att starta en friskola. Det är inget vi arbetar aktivt med att åstadkomma. Jag är väldigt intresserad av privat företagsamhet, men i det här fallet ska det inte spela någon roll. Oavsett om det är en privat eller en kommunal skola ska man kunna prestera, säger Arnold Andréasson. Också han är beredd att diskutera en ökad satsning på distansundervisning om möjligheten utökades. JOHAN DELBY

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

v eriet Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan

v eriet Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna #1 2014 v eriet Ha Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna?

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna? IT ningar i Sverige. Vårt fokus ligger på att leverera effektiva lösningar till organisationer inom offentlig sektor där vår portfölj skapar mervärde för kunden och dess intressenter. Bland våra i dag

Läs mer

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson EN FRAMTIDSBRANSCH Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson FÖRORD sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom

Läs mer

TYSTADE KRITIKERNA FREDRIK KLINT TROR PÅ SITT ÅTVIDABERG OCH KÖPTE KOMMUNENS HUS

TYSTADE KRITIKERNA FREDRIK KLINT TROR PÅ SITT ÅTVIDABERG OCH KÖPTE KOMMUNENS HUS Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 Februari 2013 Pris: 60 kronor FINANSIERINGEN TAR NYA VÄGAR TEMA: Obligationer och preferensaktier LÅGT FÖRTROENDE FÖR REGERINGEN Fastighetsägarna besvikna

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen.

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. PRIVAT VÅRDFAKTA 2015 Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. Rätten att kunna välja och välja bort vårdoch omsorgsgivare har ett starkt

Läs mer

DAGENS ETC SKENANDE PRISER I KOLLEKTIVTRAFIKEN. I oljekatastrofens spår. Tio flyktingar om dagen dör i Medelhavet

DAGENS ETC SKENANDE PRISER I KOLLEKTIVTRAFIKEN. I oljekatastrofens spår. Tio flyktingar om dagen dör i Medelhavet KRÖNIKA S.27 Kan vi prata om det här med spoilers, Alex Schulman? UTRIKES S.14-15 Tio flyktingar om dagen dör i Medelhavet MÅNDAG 20 APRIL 2015 85 000 LÄSARE VARJE DAG! DAGENS ETC EN RÖD DAGSTIDNING FÖR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Så vill vi leva som äldre

Så vill vi leva som äldre 16 MAJ NÄRINGSLIVETS HUS STOCKHOLM Så vill vi leva som äldre men finns pengarna, personalen, vården och omsorgen? KONFERENSDOKUMENTATION P ensions f orum Hur ser framtidens äldreomsorg ut? Vilka blir de

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer