IE1205 Digital Design: F10: Synkrona tillståndsautomater del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IE1205 Digital Design: F10: Synkrona tillståndsautomater del 2"

Transkript

1 IE1205 Digital Design: F10: Synkrona tillståndsautomater del 2

2 Sekvensnät Om en och samma insignal kan ge upphov till olika utsignal, är logiknätet ett sekvensnät. Det måste då ha ett inre minne som gör att utsignalen påverkas av både nuvarande och föregående insignaler!

3 Grundläggande metod för konstruktion av statemaskiner 1. Analysera specifikationen för kretsen 2. Skapa tillståndsdiagram 3. Ställ upp tillståndstabellen 4. Minimera tillståndstabellen 5. Tilldela koder för tillstånden 6. Välj typ av vippor 7. Realisera kretsen mha Karnaugh-diagram Exempel: Flaskautomat

4 Moore-Automat Tillstånd (State) Ingångssignaler Nästa tillstånd (NEXT STATE DECODER) Tillståndsregister (STATE REGISTER) Utgångsavkodare (OUTPUT DECODER) Utgångssignaler Clk I en Moore-automat beror utgångssignalerna bara på nuvarande tillstånd 4

5 Input vs Output - Moore Tillståndet (State) ändras här (på klockflanken) Input-sekvens I 1 I 2 O 1 O 2 Output-sekvens Output syns efter att tillståndet (state) har ändrats

6 Mealy-Automaten (forts.) Tillstånd (State) Ingångssignaler Nästa tillstånd (NEXT STATE DECODER) Tillståndsregister (STATE REGISTER) Utgångsavkodare (OUTPUT DECODER) Utgångssignaler Clk I en Mealy-Automat beror utgångssignalerna både på nuvarande tillstånd och ingångarna 6

7 Input vs Output - Mealy Tillståndet (State) ändras här (på klockflanken) Input-sekvens I 1 I 2 O 1 O 2 Output-sekvens Output syns direkt efter att input har ändrats

8 Överblivna tillstånd Ibland får man några states över när man väljer kod. Överblivna states måste tas om hand så att inte statemaskinen låser sig vid uppstart (om man inte använder sig av reset vill säga)

9 Exempel: Sekvensräknare (0,0,1) 3 tillstånd => 2 vippor. Ett tillstånd över... Farlig övergång (automaten låser sig) S3 - S1 0 S0 0 Om maskinen råkar starta eller hamna i detta tillstånd vill vi att den så snart som möjligt hittar in i sekvensen. S2 1

10 Räknaren som automat Q + 1 D 1 Q 1 Nästa Tillstånds avkodare Q + 0 D 0 Q 0 Utgångs avkodare f Clock

11 Nextstate-funktionen S0 S1 S2 Nuv. värde Utsignal Nästa värde D-vippa Q 1 Q 0 f Q Q 0 D 1 D (ej 11) - -

12 ( RESET-generator chip ) Matningsspänning på ger RESET i 200 ms Om matningsspänningen får problem, eller sjunker under viss nivå, så blir det RESET Bättre än att behöva skaffa extra skydd, är att designa förebyggande och från början ta hand om alla tillstånd

13 Karnaughdiagram Q 0 Q Q 0 Q Q 0 Q Q 1 D1 Q0 Q 0 D0 Q1 Q0 f Q 1 OK, 10 inte 11!

14 State-tabell efter Karnaugh-minimering Nuv. värde Utsignal Nästa värde D-vippa Q 1 Q 0 f Q Q 0 D 1 D (ej 11) 1 0 Dvs, det extra tillståndet går in i S2 i huvudsekvensen...

15 Exempel: Sekvensräknare (0,0,1) S3 1 S0 0 S1 0 Om maskinen råkar starta i detta läge så kommer den att gå rakt till S2. S2 1 Bättre: Meddela att ett fel har inträffat!

16 Räknaren Q + 1 D 1 Q 1 Q1 Q 0 Q Q 0 1 Q0 Q + 0 D 0 Q 0 f Q 1 f Clock

17 Grindnät för sekvensen Q1 Q 0 Q + 1 D 1 Q 1 f Q 1 f Q Q 0 1 Q0 Q + 0 D 0 Q 0 Clock

18 Grindnät för sekvensen f Q 1 Q 0 Q 1 Q 0 Clk Alternativt sätt att rita

19 Tillståndsminimering När man konstruera komplexa tillståndsmaskiner så kan det lätt hända att det finns ekvivalenta och därmed redundanta tillstånd som kan tas bort för att få en effektivare implementering z=0 z=1 z=0 z=1 A B A B D C z=1 z=0 19

20 Exempel Tillståndsminimering A z = 1 B z = 1 D z = 1 C z = 0 F z = 0 G z = 0 E z = 0 Använder denna Moore-Automat minimalt antal tillstånd? 20

21 Tillståndsminimering Hur kan vi visa att två tillstånd är ekvivalenta? S i och S j är ekvivalenta om och endast om de, för varje möjlig insekvens, genererar identisk utsekvens oberoende om S i eller S j är ursprungligt tillstånd

22 Blockminimering Metod för att minimera antalet tillstånd 1. Börja med ett block 2. Gruppera tillstånd som har olika utsignaler 3. För varje tillstånd i respektive grupp, dela upp i nya grupper beroende på om dess efterföljande tillstånd är i olika grupper 4. Repetera tills föregående uppdelning ekvivalent med nuvarande

23 Tillståndsminimering Följande exempel illustrerar en minimeringsmetod för att förstå konceptet för tillståndsminimeringen Syntesverktyg använder andra algoritmer 23

24 Exempel Tillståndsminimering A z = 1 B z = 1 D z = 1 C z = 0 F z = 0 G z = 0 E z = 0 (Moore-Automat) 24

25 Tillståndsminimering Grundidé Två tillstånd är inte ekvivalenta om de har olika utgångsvärden, om 1. de har olika utgångsvärden A z = 1 B z = 0 25

26 Tillståndsminimering Grundidé Två tillstånd är inte ekvivalenta om de har olika utgångsvärden, 2. om åtminstone en av tillsåndsövergångarna går till olika efterföljande tillstånd A z = 1 B z = 1 w=1 w=1 C z = 1 D z = 0 26

27 Tillståndstabell Present Next state Output state z A B C 1 B D F 1 C F E 0 D B G 1 E F C 0 F E D 0 G F G 0 Ursprungligt tillståndsdiagram Ursprunglig tillståndstabell

28 Exempel Tillståndsminimering Start Bara en block med alla tillstånd P 1 =(ABCDEFG) 28

29 Exempel Tillståndsminimering Steg 1 Vilka tillstånd har olika utsignaler? ABD har utsignal z = 1 CEFG har utsignal z = 0 => P 2 =(ABD)(CEFG) 29

30 Exempel Tillståndsminimering Steg 2 Vilka tillstånd har olika följdtillstånd? Block ABD O-successor: A > B, B > D, D > B (alla övergångar till samma block) 1-successor: A > C, B > F, C > G (alla övergångar till samma block) Block CEFG O-successor: C > F, E > F, F > E, G > F (alla övergångar till samma block) 1-successor: C > E, E > C, F > D, G > G (F > D går till ett annat block) => P 3 =(ABD)(CEG)(F) 30

31 Exempel Tillståndsminimering Steg 3 Vilka tillstånd har olika följdtillstånd? I föregående iteration var alla övergångar från ABD till samma block (CEFG), men eftersom detta block ändrats (till (CEG)(F)) måste vi analysera ABD igen: Block ABD O-successor: A > B, B > D, D > B (alla övergångar till samma block) 1-successor: A > C, B > F, C > G (B > F går till ett annat block) => P 4 =(AD)(B)(CEG)(F) 31

32 Exempel Tillståndsminimering Steg 4 Vilka tillstånd har olika följdtillstånd? (Vi behöver bara analysera (CEG) Block CEFG O-successor: C > F, E > F, G > F (alla övergångar till samma block) 1-successor: C > E, E > C, G > G (alla övergångar till samma block) Iterationen är avslutat Fyra tillstånd behövs: P 4 =(AD)(B)(CEG)(F) 32

33 Slutgiltig Tillståndstabell Present Nextstate Output state z A B C 1 B A F 1 C F C 0 F C A 0 33

34 Slutgiltig Tillståndsdiagram A z = 1 C z = 0 B z = 1 F z = 0 34

35 Tillståndsminimering A z = 1 B z = 1 D z = 1 A z = 1 B z = 1 C z = 0 F z = 0 G z = 0 C z = 0 F z = 0 E z = 0 Före minimering Efter minimering

36 Analys av sykrona sekvensnät Given en implementering av en synkron krets, vi kan ta fram funktionen genom att göra syntesstegen I omvänd ordning! 1. Ta fram uttrycken för nästa-tillståndsavkodare utgångsavkodare 2. Ta fram tillståndstabellen 3. Rita tillståndsdiagrammet 36

37 Exempel Analys av sykrona sekvensnät Y 1 D Q y 1 z w Q Y 2 D Q y 2 Clock Q Resetn 37

38 Exempel Analys av sykrona sekvensnät Y 1 D Q y 1 z w Q Y 2 D Q y 2 Y Alt: 1 1 wy1 wy2 Clock Resetn Q Y Alt: 2 1 wy1 wy2 Y Alt: 3 1 wy1 wy2

39 Exempel Analys av sykrona sekvensnät 1. Ta fram uttrycken för nästa-tillståndsavkodare utgångsavkodare Y Y 1 2 z wy wy 1 1 y 1 y wy wy

40 Exempel Analys av sykrona sekvensnät 2. Ta fram tillståndstabellen Next State Present Output state y 2 y 1 z Y 2 Y 1 Y 2 Y Present Next state Output state z A A B 0 B A C 0 C A D 0 D A D 1 40

41 Tillståndsdiagram Present Next state Output state z A A B 0 B A C 0 C A D 0 D A D 1 w 0 A z = 0 w 1 B z = 0 Rita färdigt tillståndsdiagrammet själv. (På övning 6 löser vi ett liknande problem kretsen är en tre i rad - krets). C z = 0 D z = 1

42 Tillståndsdiagram Present Next state Output state z A A B 0 B A C 0 C A D 0 D A D 1 Ibland kan man behöva ändra ordningen på tillstånden för att få ett tydligare diagram w 0 w 0 A z = 0 C z = 0 w 1 w 0 w 1 w 1 w 0 B z = 0 D z = 1 w 1

43 Tillståndsdiagram Present Next state Output state z A A B 0 B A C 0 C A D 0 D A D 1 C och D har bytt plats snyggare, inga korsande tillståndspilar w 0 w 0 A z = 0 D z = 1 w 1 w 0 w 1 B z = 0 w 0 w 1 C z = 0 w 1

44 ASM-Charts För att beskriva större tillståndsmaskiner används ofta ett annat diagram: Algorithmic State Machine (ASM) Charts Det är ett flödesdiagram med tre element Tillståndslåda (State Box) Beslutslåda (Decision Box) Villkorlig utgångslåda (Conditional Output Box) 44

45 ASM-Charts En ASM-Chart är ett flödesdiagram med tre element State name 0 (False) Condition 1 (True) expression Output signals or actions (Moore type) Conditional outputs or actions (Mealy type) (b) Decision box (a) State box (c) Conditional output box 45

46 ASM-Charts Tillståndslåda (State Box) Representerar ett tillstånd i ett FSM utgångsvärden för tillståndet anges här (Moore-outputs) Beslutslåda (Decision Box) Beroende på värden på insignaler bestäms övergången till nästa tillstånd Villkorlig utgångslåda (Conditional outputs) Här anges värden av utgångarna vid en tillståndsövergång (Mealy-outputs) 46

47 två i rad Moore Reset 0 A w 1 Reset Clk w w z C B 0 w 1 C z 0 1 w Bara i tillstånd C har z värdet 1

48 två i rad Mealy 0 A: Z = 0 W 1 Reset z = 0 A Reset Clk w w z C z = 0 z = 1 B B: Z = W z = W Bara vid tillståndsövergången B-till-B med har z värdet 1

49 två i rad Mealy Reset 0 A w 1 Reset z = 0 A Reset Clk w w z C z = 0 z = 1 B B 0 1 w z z = 0 Bara vid tillståndsövergången B-till-B med har z värdet 1

50 Tillståndsautomater Formell Model För att behandla tillståndsmaskiner matematisk behöver man en formell model Följande model kan beskriva både Moore- och Mealy-automaten 50

51 Tillståndsautomater Formell Model w 1 z 1 Inputs w n Combinational circuit z m Outputs y k Y k Present-state variables Next-state variables y 1 Y 1 51

52 Tillståndsautomater Formell Model En tillståndsmaskin kan formell definieras med M ( W, Z, S, j, ) W, Z, och Y beskriver ingångarna, utgångarna och tillsånd j beskriver tillståndsövergångsfunktionen S( t 1) j [ W( t), S( t)] λ beskriver utgångsfunktion Z [ W( t), S( t)] Z [ S( t)] Mealy maskin Moore maskin 52

53 Formell modell för tillståndsautomat ),,,, ( j S Z W M )) ( ), ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ), ( ( ) ( t S t W t t S t t S t W t t S Mealy Moore j )...,... (... )... (... )...,... (... ) ( y y w w z z Z y y z z Z y y w w Y Y t t S k n m Mealy k m Moore k n k j

54 Tillståndsmaskiner Överblivna tillstånd Tillståndsminimering ASM-chart Formell modell

Sekvensnät Som Du kommer ihåg

Sekvensnät Som Du kommer ihåg Sekvensnät Som Du kommer ihåg Designmetodik Grundläggande designmetodik för tillståndsmaskiner. 1. Analysera specifikationen för kretsen 2. Skapa tillståndsdiagram 3. Ställ upp tillståndstabellen 4. Minimera

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE1204 F10 Tillståndsautomater del II william@kth.se IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska

Läs mer

IE1205 Digital Design: F9: Synkrona tillståndsautomater

IE1205 Digital Design: F9: Synkrona tillståndsautomater IE25 Digital Design: F9: Synkrona tillståndsautomater Moore och Mealy automater F8 introducerade vippor och vi konstruerade räknare, skift-register etc. F9-F skall vi titta på hur generella tillståndsmaskiner

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE1204 F9 Tillståndsautomater del1 william@kth.se IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska kretsar

Läs mer

Digitalteknik 7.5 hp distans: 5.1 Generella sekvenskretsar 5.1.1

Digitalteknik 7.5 hp distans: 5.1 Generella sekvenskretsar 5.1.1 Digitalteknik 7.5 hp distans: 5.1 Generella sekvenskretsar 5.1.1 Från Wikipedia: Sekvensnät Ett sekvensnäts utgångsvärde beror inte bara på indata, utan även i vilken ordning datan kommer (dess sekvens).

Läs mer

Repetition och sammanfattning av syntes och analys av sekvensnät

Repetition och sammanfattning av syntes och analys av sekvensnät Repetition och sammanfattning av syntes och analys av sekvensnät Sekvensnät = ihopkoppling av sekvenskretsar Består i praktiken av - minnesdel (sekvenskretsar) - kombinatorisk del. Sekvenskretsar = kretsar

Läs mer

Asynkrona sekvensmaskiner

Asynkrona sekvensmaskiner Asynkrona sekvensmaskiner En asynkron sekvensmaskin är en sekvensmaskin utan vippor Asynkrona sekvensmaskiner bygger på återkopplade kombinatoriska grindnätverk Vid analys antar man: Endast EN signal i

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE204 F9 Tillståndsautomater del william@kth.se IE204 Digital Design F F3 F2 F4 Ö Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK LAB Kombinatoriska kretsar F7

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE204 F2 Asynkrona sekvensnät del william@kth.se IE204 Digital Design F F3 F2 F4 Ö Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK LAB Kombinatoriska kretsar F7

Läs mer

Sekvensnät i VHDL del 2

Sekvensnät i VHDL del 2 Laboration 6 i digitala system ht-16 Sekvensnät i VHDL del 2 Realisering av Mealy och Moore i VHDL............................. Namn............................. Godkänd (datum/sign.) 2 Laborationens syfte

Läs mer

Flaskautomaten Ett design-exempel av Ingo Sander

Flaskautomaten Ett design-exempel av Ingo Sander Flaskautomaten Ett design-exempel av Ingo Sander System ontrol Vi skall designa blocket systemstyrningen, System ontrol Myntinkast (OIN REEIVER) AUMU- LATOR OIN_PRESENT GT_1_EURO EQ_1_EURO LT_1_EURO DE_A

Läs mer

IE1204 Digital Design

IE1204 Digital Design IE204 Digital Design F F3 F2 F4 Ö Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK LAB Kombinatoriska kretsar F7 F8 Ö4 F9 Ö5 Multiplexor KK2 LAB2 Låskretsar, vippor, FSM F0 F

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE204 F2 Asynkrona sekvensnät del william@kth.se IE204 Digital Design F F3 F2 F4 Ö Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK LAB Kombinatoriska kretsar F7

Läs mer

IE1205 Digital Design: F13: Asynkrona Sekvensnät (Del 2)

IE1205 Digital Design: F13: Asynkrona Sekvensnät (Del 2) IE25 Digital Design: F3: Asynkrona Sekvensnät (Del 2) Rep. Tillståndsmaskiner LT_I_EURO (a) (b) (c) COIN_PRESENT COIN_PRESENT COIN_PRESENT COIN_PRESENT Tillståndsmaskiner styr sekvenser av händelser. Övergångar

Läs mer

Programmerbar logik och VHDL. Föreläsning 4

Programmerbar logik och VHDL. Föreläsning 4 Programmerbar logik och VHDL Föreläsning 4 Förra gången Strukturell VHDL Simulering med ISim Strukturell VHDL Simulering test_bench specificerar stimuli Simulatorn övervakar alla signaler, virtuell logik-analysator

Läs mer

Laboration D159. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD. Namn: Datum: Epostadr: Kurs:

Laboration D159. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD. Namn: Datum: Epostadr: Kurs: UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Lars Wållberg/Håkan Joëlson 2001-03-01 v 1.5 ELEKTRONIK Digitalteknik Laboration D159 Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD

Läs mer

IE1205 Digital Design: F11: Programmerbar Logik, VHDL för Sekvensnät

IE1205 Digital Design: F11: Programmerbar Logik, VHDL för Sekvensnät IE1205 Digital Design: F11: Programmerbar Logik, VHDL för Sekvensnät Programmable Logic Devices Under 1970-talet introducerades programmerbara logiska kretsar som betecknas programmable logic device (PLD)

Läs mer

SEKVENSKRETSAR. Innehåll

SEKVENSKRETSAR. Innehåll SEKVENSKRETSAR Innehåll Synkrona sekvenskretsar Tillståndsdiagram / tillståndstabell Definition av Moore- och Mealy-maskiner Tillståndskodning Syntes av sekventiell logik Räknare SEKVENSKRETSAR EXEMPEL

Läs mer

F5 Introduktion till digitalteknik

F5 Introduktion till digitalteknik Exklusiv eller XOR F5 Introduktion till digitalteknik EDAA05 Roger Henriksson Jonas Wisbrant På övning 2 stötte ni på uttrycket x = (a b) ( a b) som kan utläsas antingen a eller b, men inte både a och

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #13 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Vad kännetecknar en tillståndsmaskin? En synkron tillståndsmaskin

Läs mer

Tentamen IE1204 Digital Design Måndag 15/

Tentamen IE1204 Digital Design Måndag 15/ Tentamen IE1204 Digital Design Måndag 15/1 2018 14.00-18.00 Allmän information (Ask for an English version of this exam if needed) Examinator: Carl-Mikael Zetterling Ansvarig lärare vid tentamen: Carl-Mikael

Läs mer

Tentamen i Digitalteknik, EITF65

Tentamen i Digitalteknik, EITF65 Elektro- och informationsteknik Tentamen i Digitalteknik, EITF65 3 januari 2018, kl. 14-19 Skriv anonymkod och identifierare, eller personnummer, på alla papper. Börja en ny uppgift på ett nytt papper.

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2010-08-27 Skrivtid 9.00-14.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna

Läs mer

Tentamen med lösningar för IE1204/5 Digital Design Torsdag 15/

Tentamen med lösningar för IE1204/5 Digital Design Torsdag 15/ Tentamen med lösningar för IE4/5 Digital Design Torsdag 5/ 5 9.-. Allmän information Eaminator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist, tel 8-79 44 87. KTH Valhallavägen, Fredrik Jonsson,

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2008-08-29 Skrivtid 9.00-13.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Johan Eriksson Tel 070 589 7911 Tillåtna

Läs mer

Tentamen IE Digital Design Fredag 13/

Tentamen IE Digital Design Fredag 13/ Tentamen IE204-5 Digital Design Fredag / 207 08.00-2.00 Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed ) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist

Läs mer

Tentamen IE Digital Design Fredag 15/

Tentamen IE Digital Design Fredag 15/ Tentamen IE204-5 Digital Design Fredag 5/ 206 4.00-8.00 Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed ) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist

Läs mer

DESIGN AV SEKVENTIELL LOGIK

DESIGN AV SEKVENTIELL LOGIK DESIGN AV SEKVENTIELL LOGIK Innehåll Timing i synkrona nätverk Synkrona processer i VHDL VHDL-kod som introducerar vippor (flip-flops) och latchar Initiering av register Mealy- och Moore-maskiner i VHDL

Läs mer

Omtentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Fredag 10/

Omtentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Fredag 10/ Omtentamen med lösningar i IE24/5 Digital Design Fredag /4 25 8.-2. Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandvist, tel 8-794487 / Fredrik Jonsson Tentamensuppgifterna behöver

Läs mer

Tentamen IE Digital Design Måndag 23/

Tentamen IE Digital Design Måndag 23/ Tentamen IE104-5 Digital Design Måndag 3/10 017 14.00-18.00 Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed ) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist

Läs mer

Omtentamen IE Digital Design Måndag 14/

Omtentamen IE Digital Design Måndag 14/ Omtentamen IE204-5 Digital Design Måndag 4/3 206 4.00-8.00 Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed ) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist

Läs mer

TSEA22 Digitalteknik 2019!

TSEA22 Digitalteknik 2019! 1(39) 2019 Mattias Krysander Ingemar Ragnemalm 1(39) Föreläsning 5. Sekv1. enna föreläsning: Vippor Sekvensnät Moore och Mealy 2(39)2(39) Förra föreläsningen: Labb 1. Adderare. Carryaccelerator Och ännu

Läs mer

Tentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Måndag 27/

Tentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Måndag 27/ Tentamen med lösningar i IE04/5 Digital Design Måndag 7/0 04 9.00-3.00 Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Elena Dubrova /William Sandvist, tel 08-7904487 Tentamensuppgifterna

Läs mer

IE1204/IE1205 Digital Design

IE1204/IE1205 Digital Design TENTAMEN IE1204/IE1205 Digital Design 2012-12-13, 09.00-13.00 Inga hjälpmedel är tillåtna! Hjälpmedel Tentamen består av tre delar med sammanlagd tolv uppgifter, och totalt 30 poäng. Del A1 (Analys) innehåller

Läs mer

Repetition TSIU05 Digitalteknik Di/EL. Michael Josefsson

Repetition TSIU05 Digitalteknik Di/EL. Michael Josefsson Repetition TSIU05 Digitalteknik Di/EL Michael Josefsson Här kommer några frågeställningar och uppgifter du kan använda för att använda som egenkontroll på om du förstått huvudinnehållet i respektive föreläsning.

Läs mer

Repetition delay-element

Repetition delay-element Repetition delay-element Synkront sekvensnät Klockad vippa Asynkront sekvensnät ett konstgrepp: Delay-element Andra beteckningar: Y och y Gyllene regeln Endast EN signal åt gången ändras Exitationstabell

Läs mer

LEJON LABORATION3. Laborationens syfte

LEJON LABORATION3. Laborationens syfte LABORATION3 LEJON Laborationens syfte Syftet med laborationen är dels att lära känna laborationsutrustningen och dels att få en uppfattning om hur en digital konstruktion är uppbyggd, i detta fallet med

Läs mer

Laboration D184. ELEKTRONIK Digitalteknik. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD

Laboration D184. ELEKTRONIK Digitalteknik. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Lars Wållberg/Dan Weinehall/ Håkan Joëlson 2010-05-06 v 1.7 ELEKTRONIK Digitalteknik Laboration D184 Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade

Läs mer

Tentamen med lösningar IE Digital Design Fredag 13/

Tentamen med lösningar IE Digital Design Fredag 13/ Tentamen med lösningar IE24-5 Digital Design Fredag / 27 8.-2. Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this eam if needed ) Eaminator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist

Läs mer

DIGITALTEKNIK I. Laboration DE2. Sekvensnät och sekvenskretsar

DIGITALTEKNIK I. Laboration DE2. Sekvensnät och sekvenskretsar UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Håkan Joëlson, John Berge 203 DIGITALTEKNIK I Laboration DE2 Sekvensnät och sekvenskretsar Namn... Personnummer... Epost-adress... Datum för

Läs mer

Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/

Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/ Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/6 2013 9.00-13.00 Tentamensfrågor med lösningsförslag Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandqvist, tel 08-790 4487 (Kista

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2011-08-26 Skrivtid 9.00-14.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna hjälpmedel

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE204 F3 Asynkrona sekvensnät del 2 william@kth.se IE204 Digital Design F F3 F2 F4 Ö Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK LAB Kombinatoriska kretsar

Läs mer

Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/

Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/ Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/6 2013 9.00-13.00 Allmän information Exaator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandqvist, tel 08-790 4487 (Kista IE1204) Tentamensuppgifterna behöver

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE204 Kursomgång för Högskoleingenjörsinriktningarna: Datateknik, Elektronik och Datorteknik. Kandidatinriktningen: Informations- och Kommunikationsteknik F3 Asynkrona sekvensnät del 2 william@kth.se

Läs mer

Tentamen med lösningar i IE Digital Design Fredag 15/

Tentamen med lösningar i IE Digital Design Fredag 15/ Tentamen med lösningar i IE4-5 Digital Design Fredag 5/ 6 4.-8. Allmän information (TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandvist

Läs mer

Tentamen med lösningar IE Digital Design Måndag 23/

Tentamen med lösningar IE Digital Design Måndag 23/ Tentamen med lösningar IE04-5 Digital Design Måndag 3/0 07 4.00-8.00 Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed ) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William

Läs mer

Digitalteknik F12. Några speciella automater: register räknare Synkronisering av insignaler. Digitalteknik F12 bild 1

Digitalteknik F12. Några speciella automater: register räknare Synkronisering av insignaler. Digitalteknik F12 bild 1 igitalteknik F2 Några speciella automater: register räknare Synkronisering av insignaler igitalteknik F2 bild Register Ett register är en degenererad automat som i allt väsentligt används för att lagra

Läs mer

Exempel på LAX-uppgifter

Exempel på LAX-uppgifter Eempel på LAX-uppgifter Uppgift. I en myntautomat ingår en detektor för olika myntvalörer. Figur (a) visar myntinkastet, tre fotoceller och myntdetektorn som ska implementeras som en synkron sekvenskrets.

Läs mer

Tentamen i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/

Tentamen i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/ Tentamen i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/10 2015 9.00-13.00 Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed ) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandqvist

Läs mer

Tentamen i IE Digital Design Fredag 21/

Tentamen i IE Digital Design Fredag 21/ Tentamen i IE204-5 Digital Design Fredag 2/0 206 09.00-3.00 Allmän information (TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist

Läs mer

TSEA22 Digitalteknik 2019!

TSEA22 Digitalteknik 2019! 1(43) 2019 Mattias Krysander Ingemar Ragnemalm 1(43) Föreläsning 7. Sekv3. enna föreläsning: Lösningar närmare verkligheten Synkronisering Enpulsare Problem till design 2(43)2(43) Förra föreläsningen:

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE1204 F11 Programmerbar logik VHDL för sekvensnät william@kth.se IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska

Läs mer

-c wc. Pre- Next state Out- Vi ser att tillstånden är redan sorterade i grupper med olika utsignaler,

-c wc. Pre- Next state Out- Vi ser att tillstånden är redan sorterade i grupper med olika utsignaler, 9.17 Vi översätter beskrivningen till ett flödesdiagram, Figur E9.17a -c -c z=1 E A z=1 E A z=0 z=0 z=0 D z=0 D Figur E9.17a Flödesdiagram B z=0 B z=0 C z=0 C z=0 som vi i sin tur översätter till en flödestabell,

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2010-06-01 Skrivtid 9.00-14.00 (5 timmar) Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376

Läs mer

Tentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/

Tentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/ Tentamen med lösningar i IE4/5 Digital Design Torsdag 9/ 5 9.-. Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandvist tel 8-794487 Tentamensuppgifterna behöver inte återlämnas när

Läs mer

Institutionen för systemteknik, ISY, LiTH. Tentamen i. Tid: kl

Institutionen för systemteknik, ISY, LiTH. Tentamen i. Tid: kl Institutionen för systemteknik, ISY, LiTH Tentamen i Digitalteknik TSIU05/TEN1 Tid: 2016 10 26 kl. 14 18 Lokal : TER3 TER4 Ansvarig lärare: Michael Josefsson. Besöker lokalen kl 16. Tel.: 013-28 12 64

Läs mer

Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1

Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1 Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner

Läs mer

Tentamen med lösningar i IE Digital Design Fredag 21/

Tentamen med lösningar i IE Digital Design Fredag 21/ Tentamen med lösningar i IE04-5 Digital Design Fredag /0 06 09.00-3.00 Allmän information (TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William

Läs mer

Tentamen i IE1204/5 Digital Design måndagen den 15/

Tentamen i IE1204/5 Digital Design måndagen den 15/ Tentamen i IE1204/5 Digital Design måndagen den 15/10 2012 9.00-13.00 Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandqvist, tel 08-790 4487 (Kista IE1204), Tentamensuppgifterna

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE1204 Kursomgång för IT, (ME), och IT-Kandidat, Kista. F11 Programmerbar logik VHDL för sekvensnät william@kth.se IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi,

Läs mer

Omtentamen med lösningar IE Digital Design Måndag 14/

Omtentamen med lösningar IE Digital Design Måndag 14/ Omtentamen med lösningar IE204-5 Digital Design Måndag 4/3 26 4.-8. Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William

Läs mer

Quine McCluskys algoritm

Quine McCluskys algoritm Quine McCluskys algoritm Tabellmetod för att systematiskt finna alla primimplikatorer ƒ(a,b,c,d) = m(4,5,6,8,9,0,3) + d(0,7,5) Moment : Finn alla primimplikatorer Steg: Fyll i alla mintermer i kolumn.

Läs mer

Tentamen. TSEA22 Digitalteknik 5 juni, 2015, kl

Tentamen. TSEA22 Digitalteknik 5 juni, 2015, kl Tentamen TSEA22 Digitalteknik 5 juni, 2015, kl. 08.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Inga. Ansvarig lärare: Mattias Krysander Visning av skrivningen sker mellan 10.00-10.30 den 22 juni på Datorteknik. Totalt

Läs mer

Laborationshandledning

Laborationshandledning Laborationshandledning Utbildning: ED Ämne: TNE094 Digitalteknik och konstruktion Laborationens nummer och titel: Nr 5 Del A: Schmittrigger Del B: Analys av sekvensnät Laborant: E-mail: Medlaboranters

Läs mer

Laborationshandledning

Laborationshandledning Laborationshandledning Utbildning: ED Ämne: TNGE11 Digitalteknik Laborationens nummer och titel: Nr 5 Del A: Schmittrigger Del B: Analys av sekvensnät Laborant: E-mail: Medlaboranters namn: Handledarens

Läs mer

D2 och E3. EDA321 Digitalteknik-syntes. Fredag den 13 januari 2012, fm i M-salarna

D2 och E3. EDA321 Digitalteknik-syntes. Fredag den 13 januari 2012, fm i M-salarna EDA321 Digitalteknik-syntes D2 och E3 GU DIT795 Tentamen (EDA321-0205) Fredag den 13 januari 2012, fm i M-salarna Examinator Arne Linde, tel. 772 1683 Tillåtna hjälpmedel Inga hjälpmedel tillåtna. Detta

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2009-08-28 Skrivtid 9.00-13.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna

Läs mer

IE1204 Digital Design

IE1204 Digital Design IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska kretsar F7 F8 Ö4 F9 Ö5 Multiplexor KK2 LAB2 Låskretsar, vippor, FSM

Läs mer

Programmerbar logik (PLD) Programmeringsspråket VHDL Kombinatoriska funktioner i VHDL för PLD Sekvensfunktioner i VHDL för PLD

Programmerbar logik (PLD) Programmeringsspråket VHDL Kombinatoriska funktioner i VHDL för PLD Sekvensfunktioner i VHDL för PLD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Håkan Joëlson 2003-09-15 v 2.1 DIGITALTEKNIK Laboration D163 Programmerbar logik (PLD) Programmeringsspråket VHDL Kombinatoriska funktioner

Läs mer

IE1204/5 Digital Design typtenta

IE1204/5 Digital Design typtenta IE1204/5 Digital Design typtenta Del A1 tio korta Analys-uppgifter 1p totalt 10p Rättas bara Rätt/Fel! Observera minst 6p på A1 om vi ska rätta vidare! Del A2 två Metodikuppgifter om totalt 10p. Rättas

Läs mer

Laboration i digitalteknik Introduktion till digitalteknik

Laboration i digitalteknik Introduktion till digitalteknik Linköpings universitet Institutionen för systemteknik Laborationer i digitalteknik Datorteknik 6 Laboration i digitalteknik Introduktion till digitalteknik TSEA Digitalteknik D TSEA5 Digitalteknik Y TDDC75

Läs mer

Lösningförslag till Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik I.

Lösningförslag till Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik I. Lösningförslag till Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik I.. Uttryckt i decimal form: A=28+32+8 + 2 =70 B=59 C=7 A+B+C=246 2. Jag låter A' betyda "icke A" A'B'C'D'+ABC'D'+A'BCD'+AB'CD'=D'(A'(B'C'+BC)+A(BC'+B'C))=

Läs mer

+5V. start. Styrsystem. stopp. Tillståndsmaskiner

+5V. start. Styrsystem. stopp. Tillståndsmaskiner Tillståndsmaskiner Beteendet hos en stor klass av tekniska system kan beskrivas, modelleras, med tillståndsmaskiner. En tillståndsmaskin är en sekvens av tillstånd som beror av händelser och som ger olika

Läs mer

Digitalteknik F9. Automater Minneselement. Digitalteknik F9 bild 1

Digitalteknik F9. Automater Minneselement. Digitalteknik F9 bild 1 Digitalteknik F9 Automater Minneselement Digitalteknik F9 bild Automater Från F minns vi följande om en automat (sekvenskrets): Utsignalerna beror av insignal och gammalt tillstånd: Insignaler Utsignaler

Läs mer

IE1205 Digital Design: F4 : Karnaugh-diagrammet, två- och fler-nivå minimering

IE1205 Digital Design: F4 : Karnaugh-diagrammet, två- och fler-nivå minimering IE25 Digital Design: F4 : Karnaugh-diagrammet, två- och fler-nivå minimering Mintermer 2 3 OR f En minterm är en produktterm som innehåller alla variabler och som anger den kombination av :or och :or som

Läs mer

DIGITALTEKNIK. Laboration D172

DIGITALTEKNIK. Laboration D172 UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Håkan Joëlson 2006-02-24 v 1.2 DIGITALTEKNIK Laboration D172 Programmerbar logik (PLD) Programmeringsspråket VHDL Kombinatoriska funktioner

Läs mer

Avkodning av minnen (och I/O)

Avkodning av minnen (och I/O) Avkodning av minnen (och I/O) IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska kretsar F7 F8 Ö4 F9 Ö5 Multiplexor KK2

Läs mer

Digital elektronik CL0090

Digital elektronik CL0090 Digital elektronik CL9 Föreläsning 5 27-2-2 8.5 2. Naxos Demonstration av uartus programvara. Genomgång av uartus flödesschema. Detta dokument finns på kurshemsidan. http://www.idt.mdh.se/kurser/cl9/ VHDL-kod

Läs mer

+5V. start. Styrsystem. stopp. Tillståndsmaskiner

+5V. start. Styrsystem. stopp. Tillståndsmaskiner Tillståndsmaskiner Beteendet hos en stor klass av tekniska system kan beskrivas, modelleras, med tillståndsmaskiner. En tillståndsmaskin är en sekvens av tillstånd som beror av händelser och som ger olika

Läs mer

Tentamen i Digital Design

Tentamen i Digital Design Kungliga Tekniska Högskolan Tentamen i Digital Design Kursnummer : Kursansvarig: 2B56 :e fo ingenjör Lars Hellberg tel 79 7795 Datum: 27-5-25 Tid: Kl 4. - 9. Tentamen rättad 27-6-5 Klagotiden utgår: 27-6-29

Läs mer

Sekvensnät. William Sandqvist

Sekvensnät. William Sandqvist Sekvensnät Om en och samma insignal kan ge upphov till olika utsignal, är logiknätet ett sekvensnät. Det måste då ha ett inre minne som gör att utsignalen påverkas av både nuvarande och föregående insignaler!

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE24 F2 : Logiska Grindar och Kretsar, Boolesk Algebra william@kth.se IE24 Digital Design F F3 F2 F4 Ö Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK LAB Kombinatoriska

Läs mer

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare Sekvensiella System a(t) f(a(t)) Ett sekvensiellt system har ett inbyggt minne - utsignalen beror därför BÅDE av insignalens NUVARANDE

Läs mer

Läsminne Read Only Memory ROM

Läsminne Read Only Memory ROM Läsminne Read Only Memory ROM Ett läsminne har addressingångar och datautgångar Med m addresslinjer kan man accessa 2 m olika minnesadresser På varje address finns det ett dataord på n bitar Oftast har

Läs mer

Grundläggande Datorteknik Digital- och datorteknik

Grundläggande Datorteknik Digital- och datorteknik Grundläggande Datorteknik Digital- och datorteknik Kursens mål: Fatta hur en dator är uppbggd (HDW) Fatta hur du du programmerar den (SW) Fatta hur HDW o SW samverkar Digital teknik Dator teknik Grundläggande

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2009-06-04 Skrivtid 9.00-13.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna

Läs mer

Avkodning av minnen (och I/O)

Avkodning av minnen (och I/O) Avkodning av minnen (och I/O) IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska kretsar F7 F8 Ö4 F9 Ö5 Multiplexor KK2

Läs mer

SMD033 Digitalteknik. Digitalteknik F1 bild 1

SMD033 Digitalteknik. Digitalteknik F1 bild 1 SMD033 Digitalteknik Digitalteknik F1 bild 1 Vi som undervisar Anders Hansson A3209 91 230 aha@sm.luth.se Digitalteknik F1 bild 2 Registrering Registrering via email till diglabs@luth.se Digitalteknik

Läs mer

Minnet. Minne. Minns Man Minnet? Aktivera Kursens mål: LV3 Fo7. RAM-minnen: ROM PROM FLASH RWM. Primärminnen Sekundärminne Blockminne. Ext 15.

Minnet. Minne. Minns Man Minnet? Aktivera Kursens mål: LV3 Fo7. RAM-minnen: ROM PROM FLASH RWM. Primärminnen Sekundärminne Blockminne. Ext 15. Aktivera Kursens mål: LV3 Fo7 Konstruera en dator mha grindar och programmera denna Aktivera Förra veckans mål: Konstruktruera olika kombinatoriska nät som ingår i en dator. Studera hur addition/subtraktion

Läs mer

Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar

Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar Digitalteknik Föreläsning 7 Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Dagens föreläsning Inför laboration 2 Synkronisering av insignaler Asynkrona ingångar

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet Datum för tentamen 08-03-3 Sal (5) Tid 8- Kurskod TSEA Provkod TEN Kursnamn/benämning Provnamn/benämning Institution Antal uppgifter som

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i Digitalteknik, TSEA22

Lösningsförslag till tentamen i Digitalteknik, TSEA22 Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet, Datorteknik, ISY (4) Lösningsförslag till tentamen i Digitalteknik, TSEA Datum för tentamen 3009 Salar U4, U7, U0 Tid 4.00-8.00 Kurskod

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #9 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola ekvensnät Vad kännetecknar ett sekvensnät? I ett sekvensnät

Läs mer

Mintermer. SP-form med tre mintermer. William Sandqvist

Mintermer. SP-form med tre mintermer. William Sandqvist Mintermer OR f 2 3 En minterm är en produktterm som innehåller alla variabler och som anger den kombination av :or och :or som tillsammans gör att termen antar värdet. SP-form med tre mintermer. f = m

Läs mer

Tentamensskrivning 11 januari 2016

Tentamensskrivning 11 januari 2016 Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan IDA IEA Helsingborg Tentamensskrivning 11 januari 2016 EDI 610 Digitala system 15 poäng, varav tentamen 4,5 p Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson och Bertil Larsson

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2012-12-17 Skrivtid 9.00-14.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna hjälpmedel

Läs mer

Kodlås. Kopplingsschema över kodlåset PAL-18

Kodlås. Kopplingsschema över kodlåset PAL-18 Kodlås I den här uppgiften skall du konstruera ett kodlås med hjälp av ett litet tangentbord. Varje gång man trycker på en tangent skall det pipa i summern och när man tryckt in den rätta fyrsiffriga koden

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE1204 F8 Vippor och låskretsar, räknare william@kth.se IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska

Läs mer

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare IE1205 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska

Läs mer