Världsnyhet till frukost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världsnyhet till frukost"

Transkript

1 LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ NR FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN BOKSLUTET Maskin den stora vinnaren SIDAN 3 KONCERNSTYRELSEN Möt de anställdas representanter SIDAN 4 5 Världsnyhet till frukost SIDAN 20 Den livsviktiga Nystart för säkerheten lantbruk på gården 10 på säteri 22

2 2 SIGNERAT EKONOMI 3 REDAKTION Grodden, Lantmännen, Malmö Tel växel: CHEFREDAKTÖR: Anna Carlström Tel: REDAKTÖR: Helena Holmkrantz Tel: LAYOUT: Jan Reinerstam, Pagarango OMSLAGSBILD Havreflakes är en innovation för frukostbordet från Axa. Bild: Johan Olsson UPPLAGA Grodden är Lantmännenkoncernens informationstidning till ägarna. Lantmännens medlemmar (ägare) får tidningen som medlemsförmån. Upplagan är cirka exemplar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år. TRYCKERI: V-Tab i Västerås DISTRIBUTION Tidningen distribueras som posttidning B till ägarna. Den distribueras även internt inom Lantmännen. ADRESSÄNDRING Medlemmar: Meddela kundregistret. Tel Övriga: Kontakta redaktören ANNONSBOKNING Ardeo Media AB Kontaktperson: David Lundström E-post: Telefon: ANNONSMATERIAL Tekniska upplysningar: Annonser ska levereras till Ardeo Media AB som tryckfärdiga pdf-filer, bilder i 300 dpi ANNONSFORMAT (I MM) OCH PRISER FORMAT MÅTT (MM) PRIS 1/1 sida (sista sidan) 250x :- +3 mm utfall åt sidorna 1/1 sida (insida) 225x :- 1/2 sida (stående) 106x :- 1/2 sida (liggande) 225x :- 1/4 sida (stående) 106x :- 1/4 sida (liggande) 225x :- 1/8 sida (stående) 49x :- 1/8 sida (liggande) 106x :- Moms tillkommer på samtliga priser. Priserna ovan baseras på färdigt material, enligt tekniska upplysningar. Övrigt arbete debiteras. PRELIMINÄR UTGIVNING 2012 (med reservation för ändringar) Nr Utgivning Annons Deadline vecka bokning text/bild senast 2 v 14 9/3 9/3 3 v 20 20/4 20/4 4 v 27 11/6 11/6 5 v 38 24/8 24/8 6 v 49 9/11 9/11 BILAGOR För bokning av bilagor, kontakta redaktören Telefon Enkel A4 80 öre/ex Dubbel A4 90 öre/ex Enkel A3 90 öre/ex Urval av adresser 500 kr Färdigtryckta bilagor ska vara tryckeriet till handa minst 5 dagar före tryck Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Lantmännen ägs av svenska lantbrukare, har fler än anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Det, kombinerat med att Lantmännen har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, gör att vi kan ta ansvar för alla steg i kedjan. Läs gärna mer på: eller 340 miljoner föreslås i utdelning DEN 9 FEBRUARI PRESENTERADE VI resultatet för Jag kan bara konstatera att konjunkturutvecklingen och finansoron under 2011 har påverkat både Lantmännen och oss lantbrukare. Ser man i backspegeln är resultatet stabilt trots både svängningar i konjunkturen och den minskade efterfrågan inom vissa verksamheter. Ibland diskuteras vår breda verksamhet, men i dagsläget är just den breda verksamheten en buffert för kraftiga lönsamhetssvängningar. Division Maskin, med Swecon som dragare, visar ett utmärkt resultat. Division Lantbruk, som genomgår stora förändringar lyckas prestera bra trots en allt tuffare konkurrens. Trots att livsmedel är en stabil marknad har vi under 2011 haft stora utmaningar inom Division Livsmedel. Vi har sett tydliga nedgångar för flera av våra produktområden, konsumenterna äter helt enkelt annorlunda. Det kan vara både nya dieter där man äter mer protein och mindre kolhydrater, men också att man köper billigare alternativ. Här är konkurrensen från kedjornas egna varumärken riktigt tuff. Det enda positiva för oss lantbrukare med de nya dieterna är att de gynnar andra delar av jordbruket! Att spannmålspris och etanolpris inte följt varandra har lett till ett sämre resultat inom vår energiverksamhet. Trots detta ser vi många möjligheter inom Agroetanol, där olika delar kan samverka och ge en intressant utveckling. Det gäller allt från koldioxid till proteinfoder. DE INSATSGRUNDANDE verksamheterna inom Lantbruk och Maskin har visat positiva resultat och styrelsen har beslutat om en återbäring och efterlikvid inom båda områdena med 1 procent. Samtidigt vill styrelsen markera ägarnyttan och föreslår en insatsutdelning med fem procent och en insatsemission på 152 MSEK. Totalt betyder det en utdelning på 340 miljoner till oss lantbrukare. Året har också visat vikten av att vårda sina bondeägda företag så att de är starka nog att kunna följa sina strategier och behålla egen beslutskraft. Det är bara starka företag som kan fylla sina uppgifter gentemot sina ägare. För att möta och parera konjunktursvängningar fortsätter vi med våra med struktur- och besparingsprogram samtidigt som vi skapar förutsättningar för lönsam tillväxt. Våra strategier ligger fast och det ger oss en bra grund för att möta framtiden. ARBETET MED ATT RENODLA VERKSAMHETEN inom Lantmännen Lantbruk fortsätter och två exempel på det är att Lantbruk överlåter försäljningen av diesel och eldningsolja till Swea Energi samtidigt som vi säljer våra fem drivmedelsstationer på Gotland till OKQ8. Försäljningen av smörjmedel berörs inte (läs mer på sidan 7). Förändringar kan vara tuffa, men styrelsen menar att det viktigaste är att vi ska vara verksamma inom de områden där vi verkligen kan göra skillnad och där vi är lönsamma! Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar och maximera avkastningen på ägarnas kapital. Lantmännen Lantbruks huvudmål är att nå en avkastning på operativt kapital som är minst fem procent. Det ska göras genom bra erbjudanden till oss som kunder och leverantörer via en hög kostnadsef- I dagsläget är just den breda verksamheten en buffert för lönsam- hetssvängningarna fektivitet. I förlängningen gynnar en lönsam verksamhet både Lantmännen och oss lantbrukare, som kunder och spannmålsleverantörer och som ägare. JAG VET ATT DET FINNS MÅNGA FRÅGOR, synpunkter och kommentarer kring Lantmännen. Därför hoppas jag att så många som möjligt kommer till våra distriktsstämmor nu under mars! Där får du möjlighet att prata direkt med oss i styrelsen och med koncernledningen. När jag ser listan över alla platser för våra stämmor kan jag bara konstatera att få företag har en verksamhet så nära ägarna! Utnyttja den möjligheten. Vi i styrelsen ser fram emot många bra diskussioner. Bodén lämnar styrelsen Välkommen! THOMAS BODÉN Ordförande Lantmännen Thomas Bodén har meddelat valberedningen att han inte kandiderar till Lantmännens styrelse inför stämman den 2 maj Thomas Bodén, som är 64 år, har suttit i Lantmännens styrelse sedan Svenska Lantmännen bildades 2000 och varit styrelseordförande sedan senhösten Lantmännen är ett fantastiskt företag och det har varit en stor förmån att vara styrelseordförande under en spännande och intensiv tid, men nu känns det naturligt att lämna över stafettpinnen, säger Thomas Bodén. Stabilt resultat för Lantmännen Resultatet för 2011 efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 841 MSEK, vilket är något lägre än förra årets resultat på 946 MSEK. Det svagare resultatet beror främst på den ogynnsamma prisrelationen mellan etanol och spannmål, samt en vikande efterfrågan inom livsmedelssektorn. Alla siffror nedan är justerade för jämförelsestörande poster. Årets resultat är historiskt sett bra, men svängningarna i konjunkturen och den minskade efterfrågan inom vissa verksamheter är stora utmaningar som vi behöver bemöta. Samtidigt fortsätter våra besparings- och åtgärdsprogram att ge goda effekter, och resultatet visar att vår strategi är den rätta, säger Per Olof Nyman, tillförordnad vd och koncernchef för Lantmännen. Styrelsen har beslutat att lämna återbäring och efterlikvid på en procent för lantbruksprodukter samt en procent på Lönsam investering! inköp från division Maskin i Sverige, detta motsvarar 110 MSEK. Utdelningsförslag till stämman är fem procents utdelning på insatskapitalet, motsvarande 78 MSEK, och en insatsemission på 152 MSEK. Den samlade utdelningen uppgår till 340 MSEK. Styrelsen föreslår 6,75 procents utdelning på förlagsinsatser. För att möta svängningarna i konjunkturen så kommer vi att fortsätta arbetet inom våra strategiska program och fokusområden, bland annat när det gäller ytterligare besparingar inom varuflödet och fortsatta rörelsekapitaleffektiviseringar. Vi kommer också att intensifiera vårt arbete med efterfrågestyrd produktion. För att skapa lönsam tillväxt på sikt ska vi även fortsätta satsningarna på våra fokusområden: innovation, pris & mix och ledarskap, avslutar Per Olof Nyman. Bra val från Lantmännen Du gör ett bra val när du väljer Lantmännen. Vi ägs av svenska bönder och bedriver forskning och utveckling för att ta fram produkter och tjänster som värnar om människor, djur och miljö. Ett ansvar vi tar i hela kedjan från jord till bord. Vill du veta mer kontakta din säljare eller ring , Division Lantbruk Division Lantbruk visar ett rörelseresultat på 183 MSEK (167 MSEK). Förbättringen beror till stor del på ett väl genomfört åtgärdsprogram, som lett till ökad effektivitet, lägre omkostnader och förbättrade leveranser till kund. Resultatet i den insatsgrundande verksamheten, 57 MSEK (36 MSEK), är bättre än föregående år trots något lägre volymer, tack vare produktivitetsförbättringar och lägre omkostnader. Division Energi Inom division Energi är den fortsatt mycket ogynnsamma prisrelationen mellan etanol och spannmål en stor utmaning. Lantmännen Agroetanol gick med kraftig förlust under 2011, och divisionen som helhet visar ett negativt rörelseresultat för året: -68 MSEK (125 MSEK). Uppåt för Maskin svagt år för Energi Division Maskin Division Maskin fortsätter att utvecklas positivt, och förbättrade under 2011 sitt rörelseresultat till 444 MSEK (236 MSEK). Både lantbruks- och anläggningsmaskinverksamheten visar bättre resultat än föregående år. Stora infrastrukturprojekt i Sverige har haft en positiv påverkan på Swecons försäljning. Orderingången på lantbruksmaskiner är i linje med föregående år, och under fjärde kvartalet återtog Valtras traktorer en marknadsledande position i Sverige. Division Livsmedel Minskad efterfrågan inom livsmedel, i kombination med högre råvarupriser, har lett till minskade volymer och ett lägre rörelseresultat för livsmedelsdivisionen: 539 MSEK (784 MSEK). Resultatet påverkades även negativt av uppstartskostnader vid Lantmännen Kronfågels anläggning i Valla, och inkörningskostnader vid Lantmännen Unibakes nya anläggning i Bedford, England. Vi har den bästa lösningen Låt oss ta hand om allt från idé till färdig anläggning. Genom vår kompetens och kunskap erbjuder vi kompletta lösningar för byggnader och värmeanläggningar. Vi tar ansvar, levererar trygghet och kvalitet. Läs mer på eller ring din säljare redan idag!

3 4 PORTRÄTT 5 Att vara arbetstagarrepresentant i en koncernstyrelse är en alldeles speciell roll. I Lantmännens koncernstyrelse sitter tre arbetstagarrepresentanter: Tommy Brunsärn från Lantmännen Cerealia, Gert Gustavsson från Lantmännen Lantbruk och nytillträdde Tomas Welander från Swecon. Tillsammans företräder de Lantmännens anställda och kan bidra med sin särskilda erfarenhet och kunskap från de olika delarna av koncernen när besluten ska tas i styrelsen. Men för dem, som för alla ledamöter i styrelsen, är det allra viktigaste ändå att ha hela koncernens bästa som en ständig ledstjärna. Grodden har träffat två av arbetstagarrepresentanterna veteranerna Tommy Brunsärn och Gert Gustavsson. Texter: HELENA HOLMKRANTZ TOMMY BRUNSÄRN Strategier är en av hjärtefrågorna för Tommy Brunsärn. Det är intressant att tänka i frågor som rör den långsiktiga strategin och bästa sättet att nå lönsamhet. Vad ska vi äga? Var ska vi satsa? Hur mycket bör man satsa var? Det är spännande frågor. Under de senaste åren tycker jag dessutom att koncernstyrelsen som helhet utvecklats mycket just i det strategiska tänkandet. GERT GUSTAVSSON Snart 40 år har Gert Gustavsson arbetat på foderfabriken i Falkenberg. Därför är också framtiden för Lantmännen Lantbruk den fråga han som ligger varmast om hjärtat för honom som ledamot i koncernstyrelsen. Gert började på Lantmännen Lantbruk i Falkenberg redan 1973 som operatör i foderfabriken. Han har haft ungefär samma arbetsuppgifter i alla år och trivs fortfarande lika bra på sin arbetsplats. Att han hamnade på Lantmännen var ganska naturligt. Han är uppvuxen på en gård på landet och började jobba inom lantbruket och på en maskinstation. Hallands Lantmän, som det hette på den tiden, hade gott rykte om sig att vara en bra arbetsplats, inte den bäst betalda, men en plats med möjlighet till frihet under ansvar. Vi har haft väldigt låg personalomsättning genom åren. Lantmännen har tjänat mycket på det genom att hela tiden ha kunnig personal med lång erfarenhet. Men nu är det en brytningstid, många går i pension och nytt folk måste läras upp. LEDAMOT I LANTMÄNNENS KONCERNSTYRELSE Tommy har varit anställd inom Lantmännen Cerealia i 30 år vid det här laget, men arbetsuppgifterna har varierat. Han har arbetat inom produktionen, med utveckling och teknik. För närvarande arbetar han som inköpschef för kategorin frukost och är ansvarig för inköp av råvaror och förpackningsmaterial till de frukostprodukter som görs i Järna. Under närmare 20 års tid har han dessutom arbetat fackligt, till och från. Han var ordförande i SIF-klubben i Järna under många år på 90-talet, men hoppade av uppdraget när han fick en tjänst som chef över delar av produktionen och fick en del underställda. Då kändes det fel att vara fackklubbsordförande. När fusionen av de olika Lantmännenföreningarna ägde rum och det moderna Lantmännen började formas uppstod behovet av koncernfackligt arbete. Från att ha varit isolerade öar började bolagens olika fackklubbar samverka och ett förslag om arbetstagarrepresentanter i styrelsen lades fram. Tommy Brunsärn var tillsammans med Gert Gustavsson bland de först invalda. Det tog ett par år att komma in i styrelsearbetet. Det skiljer sig mycket från det vanliga fackliga arbetet. Och Lantmännen är en organisation som det tar tid att lära sig eftersom verksamheterna är så skiftande. Tommy poängterar flera gånger under vårt samtal hur viktigt det är att tänka helhet i koncernstyrelsearbetet. Som styrelseledamot måste man hela tiden ha koncernens bästa för ögonen. De operativa fackliga frågorna är något man får arbete med på andra plan. Det finns dessutom andra, bättre organ för det. Däremot kan vi bidra med kunskap som övriga i styrelsen inte sitter inne med. Vår ordförande strävar verkligen efter att alla ska få bidra med sin speciella kunskap. Det gör besluten bättre grundade. Finns det risk för konflikter mellan rollerna som facklig och styrelseledamot? Om vi arbetstagare skulle ligga i konflikt med företaget, till exempel på grund av en lockout, skulle vi arbetstagarrepresentanter inte vara med i besluten. Det dyker ju upp frågor som rör olika rationaliseringsprogram, som leder till uppsägningar. Det kan kanske tyckas konstigt att vi deltar i dessa beslut. Men där handlar det hela tiden om att tänka vad som är bäst för hela företaget. Det vara svårt att inte bli för detaljerad eller för operativ i sådana frågor. Däremot kan vi absolut bidra med att ge en bild av hur arbetet går till på de olika arbetsplatserna. Det kan ha stor betydelse även i de strategiska besluten. Vilka möjligheter har du att ta upp fackliga frågor i styrelsearbetet? Vi kan väva in våra speciella frågeställningar, föreslå frågor vi vill ta upp på dagordningen. Vi som är fackliga LEDAMOT I LANTMÄNNENS KONCERNSTYRELSE Jag försöker bidra med min kunskap från den operativa sidan som underlag till koncernstyrelsens beslut. Sedan 1990-talet är Gert ordförande i den lokala fackklubben för Handelsanställdas förbund valdes han in i Lantbruksstyrelsen och ett år senare även i koncernstyrelsen när det var dags att välja representanter från de olika fackförbunden. Hur klarar du balansgången att vara fackordförande och samtidigt sitta i koncernstyrelsen? Det är två helt olika saker och man måste hålla isär rollerna. I koncernstyrelsen måste man sätta sig in i hela koncernens verksamhet och ha företagets bästa i fokus. Jag ser mig som ett öra in i koncernen, försöker lyssna och göra mig en sammanfattande bedömning av de konsekvenser olika beslut kommer att få, förklarar Gert och fortsätter: Visst kan det kännas lite kluvet emellanåt. Löneförhandla å ena sidan och få upp ekonomin för koncernen å andra sidan Fast egentligen har vi inte några stora möjligheter att påverka lönerna lokalt, det förhandlas ju snarare centralt. Lantbruk är och förblir den viktigaste frågan för Gert. Det är naturligtvis där jag har största kunskapen och jag försöker bidra med min kunskap från den operativa sidan som underlag till koncernstyrelsens beslut. Arbetsmiljö är även det en viktig fråga? Det har gjorts väldigt lite för arbetsmiljön på Lantmännen. Det handlar till syvende og sidst om pengar. Det kostar att bygga bort buller och damm. Men samtidigt påverkar frågan när man ska rekrytera. Ungdomarna dras gärna till Tänker gärna strategiskt representanter blir så väl bemötta i styrelsen att det inte känns svårt att göra det. Självklart ska vi ta vara på de anställdas intressen. Men samtidigt måste man komma ihåg i vilket organ man bäst tar upp vilken typ av frågor. Koncernstyrelsen ska inte syssla med det fackligt operativa. Till årets föreningsstämma i maj går Tommys mandat ut, men han ställer upp för omval. Arbetstagarrepresentanterna har sina mandattider omlott så att det alltid ska finnas någon med erfarenhet i koncernstyrelsen. Personligen tycker jag att det är oerhört stimulerande, en fantastisk förmån, att få vara invald i koncernstyrelsen. Jag ser fram emot varje möte. Det är verkligen högintressanta frågor! de arbetsplatser som har de bästa arbetsmiljöerna. Jag tror att det skulle vara klokt att öka investeringsnivån i produktionsanläggningarna, men jag är medveten om att det inte är lätt att ta stora investeringskostnader när vi inte vet hur det går för lantbruket i framtiden. Med Lantbruk i fokus Gert framhåller att han tycker att arbetet i koncernstyrelsen fungerar mycket bra. Vi har en öppen och bra diskussion. I början, efter fusionen, var det en del provinsialism i tänket i styrelsen det är inte lätt att föra samman elva föreningar men jag tycker styrelsen fungerat bättre och bättre för varje år. Dessutom vill jag poängtera att vi fackliga får bra respons av övriga koncernstyrelsen. Vi är respekterade på ett bra sätt, konstaterar han. FOTO: REBECCA KVARNSTRÖM FOTO: JOHAN OLSSON Vi kan väva in våra speciella frågeställningar, föreslå frågor vi vill ta upp på dagordningen.

4 6 AGROETANOL AFFÄRER 7 Nu ökar kraven Nya regler för spannmål till hållbara biodrivmedel Kraven på den som levererar spannmål till etanolproduktion blir större. För att etanolen ska godkännas som klimatsäkrad måste alla leverantörer deklarera sin odling som hållbar. Det är konsekvenserna av EU:s direktiv för hållbara biodrivmedel och det certifieringssystem som följer med de nya reglerna odlare har fått ett brev från Lantmännen med uppmaning att fylla i en självdeklaration där man deklarerar hur åkermarken använts sedan Anledningen är EU:s hållbarhetsdirektiv för biodrivmedel. Vi måste kunna garantera att den vara vi tar emot uppfyller kraven på hållbar odling, såsom det definieras i EU:s direktiv. För att kunna handla med etanolen måste råvarorna dessutom vara godkända i det frivilliga certifieringssystem som Lantmännen anslutit sig till, förklarar Margaretha Minsér på Lantmännen Lantbruk. För att etanolproduktionen på Agroetanol ska godkännas som hållbar måste Lantmännen uppfylla de krav som ställs i direktivet och som nu är överförda till svensk lagstiftning. Dessutom måste produktionen underställa sig ett frivilligt certifieringssystem och i och med detta hårdnar kraven ytterligare. Lantmännen har valt att certifiera sig genom ett franskt system, 2BSvs. Det är ett system som tagit fram genom gemensamma beslut från fransk handel och odlarorganisationer och det är godkänt som certifieringssystem av EU-kommissionen. Vi har redan 2010 blivit reviderade av extern revisor emot Hållbarhetsdirektivet, men certifieringssystemet ställer ytterligare krav på oss och gör att vi i vår tur måste ställa nya krav på våra leverantörer odlarna. Förutom självdeklarationen ska odlaren i samband med leveransen fylla i en leveransförsäkran och då kryssa i att de uppfyller kraven för hållbar odling av spannmål till biodrivmedel. Finns inget kryss, ja, då kan vi helt enkelt inte lägga in leveransen som hållbar i systemet, säger Margareta. Det här gäller självklart alla odlare som kontrakterats för direktleverans till Agroetanol, men också all spannmål som levereras till Lantmännens utvalda siloanläggningar. Om vi fritt ska kunna välja all råvara som är möjlig att leverera till etanolframställning krävs att även exempelvis kvarnvete uppfyller kraven från EU. Vi behöver helt enkelt mer ingående information om alla våra leverantörer i närområdet runt Agroetanol för att kunna använda råvaran oavsett om den ursprungligen är kontrakterad som etanolvete eller kvarnvara. Den som inte uppfyller villkoren kan givetvis fortfarande leverera till någon FOTO: HELENA HOLMKRANTZ Alla berörda odlare får ett brev med självdeklarationen i sin brevlåda. Det går också bra att fylla i blanketten via Mina Sidor på lantmannenlantbruk.se. Logga in, gå sedan till Sälja spannmål i vänstermenyn, där finns rubriken Klimatsäkrad spannmål. av Lantmännens siloanläggningar däremot inte direktleverera till Agroetanol. Lantmännen måste också göra besök hos sina odlare med jämna mellanrum för att kontrollera så att alla inblandade är medvetna om de krav som ställs. För Agroetanols del får det nya systemet också konsekvenser de år när det råder brist på svensk råvara och man behöver importera för att hålla uppe produktionen. När vi importerar råvaror måste vi kräva att de är godkända enligt något certifieringssystem som vårt system godkänner och det finns i dagsläget bara ytterligare ett system som godkänns av 2BSvs, förklarar Margaretha. Text: HELENA HOLMKRANTZ Odling får inte ske på nyodlad mark Reglerna för hållbar odling av spannmål till biodrivmedel innebär i stora drag att odling inte får ske på nyodlad mark. EU har valt den 1 januari 2008 som gräns och för att räknas som hållbar får odlingen enbart ske på mark som var klassad som åkermark vid detta datum. Odlingen ska också omfattas av EU:s tvärvillkor, det vill säga att odlingen ska ske på mark där EU-stöd söks. Om odlingen sker inom någon form av naturskyddsområde ska regler och föreskrifter från myndigheter följas. Swea Energi övertar försäljning av diesel Lantmännen Lantbruk fokuserar på kärnverksamheten och Swea Energi övertar försäljningen av diesel och eldningsolja. Överlåtelsen träder i kraft den 1 mars Lantmännen Lantbruk är en av Sveriges största återförsäljare av bulkdiesel och eldningsolja till lantbrukare och industrikunder, men vi väljer att sälja eftersom det inte är ett strategiskt Ny vd för SweHatch Erik Hult tillträdde i början av 10 januari som ny vd för kläckeribolaget Lantmännen SweHatch. Han efterträder Reinhold Svensson som vid årsskiftet blev tillförordnad vd för Lantmännen Kronfågel. Erik är 44 år och har sedan 2005 arbetat på Lantmännen Swe- Hatch, först som planeringsansvarig och senast som produktionschef och platschef för Flyingekläckeriet. Före SweHatch produktområde för oss, säger Dick Rytterdahl, divisionscontroller för Lantmännen Lantbruk. Köparen, Swea Energi, är en aktör som specialiserat sig på att leverera bulkdiesel och eldningsolja direkt hem till kunden, de är rikstäckande och har en lika stor kundstock inom lantbrukssegmentet som vi har. De har alla förutsättningar att ge våra kunder den har Erik arbetat bland annat på Ugglarps slakteri som tillförselchef, inom Swedish Meats som exportansvarig och på Skanek som trainee. Erik har en agronomexamen från SLU. Efter sex år inom Lantmännen SweHatch kan jag verksamheten och dess potential väl. Vi är ett gäng kunniga och engagerade medarbetare och chefer och jag ser med stor tillförsikt på möjligheten service de behöver, fortsätter Dick Rytterdahl. Överlåtelsen träder i kraft den 1 mars men Lantmännen Lantbruk kommer att hjälpa Swea Energi med orderhantering under en period av sex månader. Syftet är bland annat att säkerställa att de befintliga kunderna får en så bra betjäning som möjligt efter överlåtelsen. Text: ANNA JOHANSSON att fortsätta utveckla SweHatch vad gäller kvalitet, effektivitet och prestanda, säger den nytillträdde vd:n Erik Hult. Reinhold Svensson lämnar därmed SweHatch efter närmare fyra år som vd. Reinhold är sedan årsskiftet tillförordnad vd för Lantmännens Kronfågel sedan Jan K Henriksen lämnat för att blir vd på systerföretaget Lantmännen Unibake. Gotländska mackar säljs till OKQ8 Lantmännen Lantbruk är med sina fem automatstationer en av de största drivmedelsaktörerna på Gotland idag. Försäljningen till OKQ8 träder i kraft den 20 februari. Vår strävan är att satsa på verksamhet som stärker både oss och våra kunder och spannmålsleverantörer. Det gör inte de fem mackarna på Gotland och därför väljer vi att sälja dem, säger Dick Rytterdahl, divisionscontroller på Lantmännen Lantbruk. Att det blev just OKQ8 som valde att köpa stationerna föll sig ganska naturligt. Det är OKQ8 som är Lantmännen Lantbruks nuvarande leverantör och samarbetspartner för automatstationsverksamheten på Gotland. Stationerna som är placerade i Visby, Slite, Hemse, Roma och Ljugarn säljer diesel, bensin och E85 (etanol) till privatbilister. Alla stationer är obemannade och skyltade som OKQ8. På stationen i Visby säljs även biogas men biogaspumpen ingår inte i försäljningen till OKQ8. LANTMÄNNEN AGROETANOL OCH AGA GAS Planerar bygga koldioxidfabrik Lantmännen Agroetanol AB och AGA Gas AB har tecknat ett intentionsavtal beträffande uppförande av en koldioxidfabrik som tillvaratar och renar koldioxid. Koldioxidfabriken ska byggas vid Lantmännen Agroetanols anläggning på Händelö i Norrköping och utnyttja infrastrukturen i området med närhet till järnväg, hamn och Europaväg. Koldioxidfabriken beräknas att tas i drift under hösten Lantmännen Agroetanol som ingår i Lantmännens division Energi bedriver produktion av bioetanol och proteinprodukter till fodermarknaden. Produktionsprocessen genererar även som restprodukt koldioxid, vilken nu i ett samarbetsprojekt planeras tillvaratas och renas, för vidare distribution till AGAs kunder. Lantmännen har en ambition att på ett hållbart sätt skapa mervärde av råvarans alla delar. Genom samarbetet med AGA skapas förutsättningar för en storskalig produktion av koldioxid i Sverige, säger Carl von Schantz, divisionschef Lantmännen Energi. Vi har märkt av en ökad efterfrågan av koldioxid från många av våra kunder. Samarbetet med Lantmännen Agroetanol kombinerar en kostnadseffektiv produktion med förbättrat kretslopp och miljönytta. Utnyttja synergieffekter mellan industriföretag som i detta samarbete, ser vi som ett viktigt steg för bättre resursutnyttjande som innebär mindre påverkan på miljön, säger Jan Bäckvall, Head of Region Europe North, AGA AB.

5 8 60 vakanser tillsatta på Lantbruk Den organisationsförändring som Lantmännen Lantbruk genomförde under andra halvåret 2011 innefattade neddragningar, omplaceringar och en medveten kompetensväxling. Den innefattade också en samlokalisering av många tjänstemän i Malmö. Syftet var att skapa en effektivare organisation för ökad konkurrenskraft. Resultatet av samlokaliseringen och kompetensväxlingen blev cirka 100 vakanser. Rekryteringsarbetet pågår sedan den 1 december, när den nya organisationen trädde i kraft, och redan nu har Lantbruk lyckats Maltkorn är en betydligt mer riskfylld affär än andra grödor. Med högt ställda krav både på odling och lagring. Slutkunden bryggerierna kräver inte bara hög kvalitet, utan rätt kvalitet. Vinst tillsätta ett 60-tal av tjänsterna. kan lätt bli förlust de år då skördeförhållandena inte är optimala. Lyssna på Det problemet drabbar odlare såväl som spannmålshandlare. årsredovisningen! Kanske måste handeln hitta en väg som leder till mindre risk för förluster? Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning kommer i början av mars. Nytt för i år är att det även går bra att lyssna på utvalda delar av redovisningen på datorn eller direkt mobilen. Läs mer på NY HEMSIDA! Tel Fax Maltkorn Nya vägar för framtiden Skörden 2011 drogs maltkornsodlingen på många håll i landet med problem. Det var färgade kärnor, skalsprickor och för låg grobarhet. I vissa fall kunde odlaren redan på fältet och med blotta ögat konstatera att kornet inte skulle kunna godkännas som maltkorn. I andra fall kunde mottagaren på Lantmännens anläggningar se hur det stod till genom en snabb analys på plats i samband med leveransen. Men i många fall krävdes veckor av betydligt noggrannare analyser för att komma fram till hur pass bra eller dålig kvaliteten egentligen var. Analyser som tar tid skapar problem då det ovillkorligen leder till att bra och dåliga varor blandas samman i hanteringen, sammanblandningar som orsakar kostnader hos endera odlaren, handeln, mälterierna eller bryggerierna. Det är den sammantagna bilden av många problem som ställt till svårigheter för både oss och odlarna. Vi vill ha en långsiktigt sund affär för våra kunder, odlarna och för Lantmännen, säger Per Germundsson, produktmarknadschef för maltkorn på Lantmännen Lantbruk. Vi hade betalt odlaren för maltkorn, utan att kunna sälja varan vidare till bryggerierna. Av inleveranserna under skörd klassades procent ned från malt- till foderkorn, men omfattningen har senare visat sig vara betydligt större än så, förklarar Per. Tester tar tid Att mäta egenskaper som vattenhalt och proteinhalt är förhållandevis enkelt och analysen görs snabbt på plats i samband med leverans. Men att testa hur kärnegenskaperna påverkar mältningen och Vi vill kunna fortsätta ge våra kunder möjlighet att handla med maltkorn. hur grobarheten i partiet är tar betydligt längre tid. Grobarheten måste testas rent praktiskt och tar 5-10 dagar att utföra. Att bedöma kärnegenskaperna är också det betydligt svårare än man kan tro. Det kräver att man ser kornen i rätt ljus. Dessutom gör bryggerierna tester för så kallad gushing, det vill säga om brygden skummar. Ingen vill ha ett öl som skummar över och ett skummande öl innebär problem i produktionen. Alla maltkornsleveranser testas därför för gushing innan bryggerierna godkänner ett parti och detta prov tar flera veckor att göra. Eftersom det är så knepigt att bedöma ett parti maltkorn i samband med leveransen sitter handeln i rävsaxen och riskerar förlora stora pengar på affären. Därför vill vi nu ta upp problemet till diskussion, förklarar Per. Flera vägar Hur man ska gå tillväga för att lösa problemet så att alla parter blir nöjda är långt ifrån klart. Det finns tre, kanske fyra, vägar att gå. Man givetvis välja att tänka sånt händer, ta förlusten och hoppas på ett bättre år. Men i längden kan det bygga upp problem med lönsamheten. Ytterligheten hade varit att hoppa av maltkornsaffären helt, som en del aktörer valt att göra. Men det är inget vi vill. Vi vill kunna fortsätta ge våra kunder möjlighet att handla med maltkorn, fastställer Per och fortsätter: Att vända på bevisbördan Den tredje vägen är långsiktig men klok. Att förbättra analysmetoderna, men det tar tid och är inget vi hinner vare sig till årets skörd eller nästa. Därför har vi nu börjat diskutera en fjärde väg, en väg som innebär att man drastiskt vänder på skutan. I stället för att säga att allt är maltkorn tills motsatsen är bevisad så skulle man kunna utgå från att allt är foderkorn tills motsatsen är bevisad. Med andra ord att betala alla partier som foderkorn till dess att analyserna är klara. Först när vi vet om vi kan sälja partiet som maltkorn skulle vi då betala ett påslag till odlaren. Den här fjärde vägen är inte helt okontroversiell och Per menar att här krävs diskussion en rejäl utredning så att det inte går snett: Det skulle få stora konsekvenser för odlarna och det är klart att vi måste titta noggrant på de olika vägarna innan vi tar beslut om vilka åtgärder som krävs för att vi ska en långsiktigt hållbar maltkornsaffär för alla berörda parter. Text: HELENA HOLMKRANTZ Bra mat från Lantmännen 100% NORDISK HAVRE Nu finns en krispig flinga gjord på nordisk havre. Det nordiska klimatet gör att havren får mogna långsamt och ta tid på sig att utveckla sin rika smak och sitt nyttiga innehåll av vitaminer, mineralämnen och protein. Havre, nu godare än någonsin.

6 10 SÄKERHET 11 Ta säkerheten 10 tips för bättre arbetsmiljö på gården på allvar! För 13 år sedan förlorade Göran Andersson vänsterbenet i en allvarlig tröskolycka. I dag är han VD för det framgångsrika driftsbolaget Vårdsbergs Earth Energy AB, som bedriver växtodling utanför Linköping. Göran Andersson är också en av förgrundsfigurerna i den rikstäckande kampanjen Säkert Bondförnuft som arbetar för att minska olyckorna i lantbruket. Text: ULRIKA WAHLBERG Bild: LASSE HEJDENBERG Håll ordning och reda gäller allt från gårdsverkstan till utsädesbeställningar. Låt inte ekonomin bli en stressfaktor. Håll ordning på fakturor och betalningar. Ta hjälp av en redovisningsbyrå om du upplever att det är jobbigt och tar för mycket tid. Jobba inte för mycket. Sov 7-8 timmar per natt för att orka vara effektiv de timmar du arbetar. Du orkar mycket mer om du har roligt och trivs på jobbet. Tycker man att allt känns jobbigt presterar man sämre. Om du känner så måste du fundera på vad du inte trivs med och se om du kan ändra på någonting. Se till att du har tid att umgås med familjen. Ta ordentliga pauser och ät ordentligt under dagen. Kommunikation är jätteviktigt om ni är flera på gården. Vi människor tänker olika se till att alla är införstådda med vad du ska göra om du till exempel ska serva en maskin eller gå in i silon. Meddela alltid varandra om barnen kommer ut på gården. Serva och laga maskinerna i god tid innan du ska använda dem. Det bästa är att göra i ordning dem när säsongen är slut. Ta hem reservdelar som du vet brukar gå åt. Kontrollera maskinerna regelbundet. Är hitchkrokar och dragöglor i bra skick? Fungerar blinkers och lysen på vagnar och traktorer? Är kraftöverföringsskydden hela? Ett vanligt problem är att kraftöverföringsaxlarna och skydden servas för dåligt. Om de inte smörjs regelbundet håller de mycket sämre. Gå regelbundet igenom säkerheten på gården och fixa till sånt som kan vara farligt. Ta gärna hjälp av någon av Säkert Bondförnufts handledare om du inte riktigt vet hur du ska gå till väga. Jag hade aldrig i min vildaste fantasi trott att jag skulle råka ut för en olycka, berättar Göran Andersson. Men faktum är att han är långt ifrån ensam. Lantbruket är en utsatt bransch när det gäller svåra arbetsolyckor. Orsakerna är många, men stress och ensamarbete pekas ofta ut som viktiga faktorer. Göran beskriver just den psykiska och fysiska stressen som viktiga orsaker till sin olycka. Det regnade och regnade och regnade det året, minns Göran när han tänker tillbaka på skördesäsongen 1998 då olyckan hände. Inte nog med att skörden höll på att regna bort, han var också tyngd av ett beslut som skulle fattas. Grannens mjölkgård var till salu och det skulle vara ett bra tillfälle för honom att utöka produktionen. Fastnade i skruven Han tänkte inte riktigt klart när han sträckte sig in i trösktanken för att sopa bort de sista stråna medan tröskan gick på tomgång. Overallen fastnade i skruven och benet drogs sakta med ner utan att han hade någon möjlighet att komma loss. Först förstod han inte alls hur allvarligt läget var och han ropade till en anställd på gården att han behövde hjälp att komma loss. Smärtorna kom först på vägen in till sjukhuset. Göran hade tur och överlevde, men benet förlorade han. Trots det är han i dag mer framgångsrik som lantbrukare än någonsin. En viktig del av det är det driftsbolag som han och de fem grannarna Bengt Rogestam, Bertil Fredriksson, Christer Danielsson, Anders Isaksson och Fredrik Lundén har bildat för växtodlingen. Tillsammans brukar de 1000 hektar, mestadels vete och rågvete som levereras till etanolfabriken i Norrköping. Göran arbetar deltid i driftsbolaget. Resten av tiden arbetar han i sin egen skog och som handledare i säkerhetssatsningen Säkert Bondförnuft, som startade för fyra år sedan på regeringens initiativ för att minska olyckorna. Genom att berätta om sina erfarenheter och hjälpa andra lantbrukare att se över säkerheten hoppas han kunna rädda andra från att råka ut för liknande olyckor. Göran är en flitigt anlitad föreläsare på bondemöten och naturbruksskolor. Han håller också egna kurser och besöker lantbrukare hemma på gården och hjälper dem att göra en riskanalys. Erfarenheterna av vad en allvarlig olycka kan innebära har stärkt honom och Göran beskriver att han i dag har ett bättre liv än före olyckan. Jag har fått en helt annan syn på arbetet på gården. Innan var jag mer eller mindre som en arbetsmaskin. Jag försökte hinna med allt på samma dag. I dag gör jag det jag hinner och resten gör jag i morgon och jag hinner lika mycket i alla fall. Det där sista man gör på kvällen när man är trött blir ändå inte effektivt. Samarbete ger trygghet Att tjäna pengar har förstås varit en viktig drivkraft för samarbetet med grannarna, men med olyckan som bakgrund ser Göran också många andra fördelar. Han beskriver att han uppskattar de gemensamma rasterna ihop med kollegorna. Det allra bästa med samarbetet är den sociala biten och tryggheten av att kunna diskutera och besluta tillsammans om det är någonting som strular. Alla har sina bestämda ansvarsområden, men det dagliga arbetet delar de alltid på. Arbetet är välorganiserat varje morgon samlas de klockan sju för att gå igenom vad var och en ska göra under dagen. På den mest centralt belägna gården ligger kontoret, tillika fikarummet, inhyst i en friggebod och i maskinhallen på Göran Anderssons gård står traktorerna och övriga maskiner uppradade. Det finns noggranna rutiner för hur maskinerna ska hanteras. Vi servar alltid maskinerna innan vi ställer in dem, alternativt skriver upp vad som behöver åtgärdas innan de tas i bruk igen. Underhåll och säkerhet Att ha dåligt underhållna maskiner kan leda till driftsstopp med höga kostnader som följd, men med Görans olycka som bakgrund har också säkerheten fått en självklar plats i medvetandet hos alla på företaget. Nu när jag känner till konsekvenserna inser jag att det är urbota dumt att snåla på säkerheten. Tusen kronor Lantmännen Maskin fokuserar på säkerhet Lantbruksmaskiner orsakar många svåra olyckor varje år och ofta är det slarv eller stress som ligger bakom. Genom ett nytt samarbete vill Säkert Bondförnuft och Lantmännen Maskin tillsammans sätta fokus på säkerheten kring traktorer och andra lantbruksmaskiner. Under hela 2012 planeras gemensamma aktiviteter för att lyfta frågan. Samarbetet har pågått sedan i höstas och innebär bland annat att Lantmännen Maskins butiker varje för ett nytt kraftöverföringsskydd är ju ingenting om det kan förhindra en olycka, konstaterar han. Till sommaren väntar en ny Claaströska med 12 meters skärbord som kommer att bli gårdens stolthet. Genom en medveten strategi med både tidiga och sena grödor räknar Vårdsbergs Earth Energy AB med att kunna utnyttja så många trösktimmar som möjligt. Därmed inte sagt att den ska gå hela nätterna, det är Göran Andersson noga med att poängtera. Jag tror inte att det är effektivt att jobba långa pass, speciellt inte på natten. Det är bättre att vila emellan. Han betonar även vikten av att regelbundet ta rast och att äta ordentligt, även om man är själv på gården. Slå av maskinen och vila i fem-tio minuter, uppmanar han. Gillar du att prata och umgås kanske det finns någon granne eller annan kollega som du kan fika med ett par gånger i veckan? månad kommer att fokusera på aktuella säkerhetsprodukter. Även på servicesidan kommer man att lägga extra vikt vid säkerheten. Säkerheten är en viktig fråga för Lantmännen Maskin. Vi är övertygade om att vi tillsammans med Säkert Bondförnuft ytterligare kan öka medvetandet hos våra kunder när det gäller handhavandet av maskiner och redskap, säger Anna-Lena Lindell, marknadskommunikationschef på Lantmännen Maskin. Säkert Bondförnuft Säkert Bondförnuft är en riksomfattande kampanj med målet att genom information och utbildning halvera antalet olyckor i lantbruket till år Säkert Bondförnuft har utbildat 180 handledare som erbjuder gårdsbesök för att lantbrukare ska få hjälp att se över sin och familjens säkerhet på gården. Kampanjen anordnar också kurser och gårdsvandringar med barnens säkerhet i fokus. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan LRF, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, och finansieras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet. Webbplats: Säkerhet i tröskan Stäng av tröskan om du måste åtgärda någonting på maskinen det räcker inte med att bara skärbordet står stilla. Kryp inte in i tanken! Ta hellre en pinne och peta med. Ta nyckeln med dig i fickan om du absolut MÅSTE gå in i tanken så att ingen annan kan starta tröskan. Under våren medverkar Säkert Bondförnuft på flertalet av Lantmännen Maskins vårvisningar och på många håll runt om i landet kommer även speciella maskinsäkerhetskvällar att arrangeras. Även på Borgeby Fältdagar och Maskinexpo planeras gemensamma mässaktiviteter inom maskinsäkerhet.

7 12 ÄGARE & MEDLEM 13 Bara fördelar med emissionshandeln! Nya Valtra A93 HiTech gick direkt in på en 7:e plats på listan över mest sålda modeller. Min första kontakt med emissionsinsatser var i samband med rådslaget Att äga Lantmännen, då väcktes både kunskapen och intresset. Undersökning om internationella verksamheter Det säger Eva-Karin Hempel från Vellinge, en färgstark person och ett känt namn i Lantbrukssverige. Hon har bland annat suttit i LRFs riksförbundsstyrelse och hon har även varit förtroendevald inom Lantmännen. Att kunna föra över delar av resultatet till ägarna på ett neutralt sätt tycker hon är ett bra sätt att öka ägarnyttan. Eva-Karin ser bara fördelar med emissionsinsatserna, dels menar hon att det tryggar Lantmännens kapitalbehov, dels ökar det ägarengagemanget. Dessutom är det fördelaktigt ur skattesynpunkt. Även om handeln i dagsläget inte är stor menar hon definitivt att det finns en fungerande marknad. Det är en styrka att den som vill få tillgång till likvida medel kan sälja, medan den som vill öka ägarengagemanget kan köpa. Mejladresser sökes! Mejladresser ändras, tas bort och tillkommer. Därför behöver vi uppdatera vårt medlemsregister med era aktuella mejladresser. Mejla ditt kundnummer till senast den 9 mars. Ange det kundnummer dit du vill att mejladressen ska kopplas i ämnesraden. Bland alla som skickar in sin mejladress till 9 mars lottar vi ut ett presentkort hos Lantmännen Maskin med ett värde av kr. FOTO: CHRISTER THORELL Eva-Karin och hennes man har köpt emissionsinsatser i flera omgångar. På frågan om vilka bedömningar hon gjort innan hon köpt emissionsinsatser kommer svaret snabbt: Jag tittar på hur den ekonomiska utvecklingen sett ut historiskt och jag bedömer resultat och potentialen i industriverksamheten för framtiden. Som alltid när det handlar om handel med värdepapper, kommenterar Eva-Karin, finns naturligtvis en ekonomisk risk, men man får ju ut det man betalt och dessutom en hyfsad direktavkastning. Här flikar hon in att en annan intressant investering i Lantmännen kan vara att göra en frivillig insatsinbetalning upp till insatstaket. Men Eva- Karin ser också en annan nytta, ett stabilt företag med en bra bas borgar för att man får bättre villkor som kund och leverantör. Eva-Karin Hempel, Vellinge. Jag ser inget motsatsförhållande mellan utdelning på ägandet och på nyttjandet, eftersom man som lantbrukare faktiskt har båda rollerna! Att se Bra Mat -kampanjen på TV gör mig oerhört stolt, den visar både det lustfyllda i maten och den tradition lantbruket står för. Avslutningsvis frågar Grodden hur man ska öka kunskapen och intresset för handeln med emissionsinsatser. Prata om det och beskriv möjligheterna på olika möten. Tillsammans kan Lantmännen, Södra och Hypoteket utveckla och visa att företagsformen ger stora möjligheter. De bondeägda företagen har många styrkor. Egentligen är det bara vi själva som bestämmer hur framgångsrika vi ska vara! Och då tycker jag att Lantmännen har varit duktiga, avslutar Eva-Karin. Text: ANNA CARLSTRÖM Resultatet av den NÄI-undersökning (nöjd ägarindex) som genomfördes i fjol visar att många ägare anser att Lantmännens internationella verksamhet inte gynnar dem. Varför? Och vad behövs för att ägarna i förlängningen ska förstå och se de fördelar som internationaliseringen medför? Det vill Lantmännen ta reda på. Under våren genomförs därför ett projekt med syfte att höja ägarnas kunskap och intresse för företagets internationella verksamhet. Som ett första steg gör Jakob Söderström, trainee på Lantmännen, en undersökning med syfte att bättre förstå vad som ligger bakom resultaten i NÄI. Det är ett spännande projekt, jag tror det finns mycket Lantmännen kan förbättra i sin kommunikation kring internationaliseringen. Det är viktigt att ägarna får en bättre inblick i hur de internationella verksamheterna fungerar för att de ska känna sig trygga med de satsningar som görs, säger Jakob Söderström. Parallellt har en enkätundersökning skickats ut samt intervjuer genomförts med ett slumpmässigt urval av Lantmännens ägare. Undersökningen kommer ligga till grund för hur Lantmännen i fortsättningen ska informera ägarna på ett bättre sätt om detta område. Målet är att med undersökningen som bas ta fram ett förbättrat informationsmaterial som ökar både intresset och kunskapen om Lantmännens internationella verksamheter. Vill du veta mer om projektet? Kontakta: Uppåt för Valtra, CLAAS och Fendt Ännu en gång kammade Valtra hem förstaplatsen i totalt antal sålda traktorer. Totalt skräddarsydda traktorer skeppades över till Sverige från Valtras fabriker under förra året. På tioi-topplistan över enskilda modeller finns fyra Valtramodeller med och högst upp ligger Valtra A82 med totalt 192 sålda traktorer. CLAAS tröskor och vallmaskiner har sedan tidigare en stark ställning på den svenska marknaden. Nu börjar allt fler få upp ögonen för att traktorerna håller samma höga klass. Genom en nästan fördubblad försäljning jämfört med året innan har CLAAS traktorer klättrat upp till en sjätteplats på den officiella registreringsstatistikens tio-i-topplista. Även Fendt skördar framgång. Man är marknadsledande på traktorer över 197 hk och i november slog Fendt 936 Vario SCR nytt världsrekord som den mest bränsleeffektiva traktor som någonsin testats i DLG PowerMix test. Text: CATHARINA LINDSKOOG NYHET! Vad gör man på en distriktsstämma? Vad gör man egentligen på en distriktsstämma? På distriktsstämman summeras året som gått och deltagarna får information om det nya året. På stämman medverkar alltid någon ur koncernstyrelsen och koncernledningen. Det är därför ett utmärkt tillfälle att både ställa frågor om Lantmännen men också höra om vad som är aktuellt inom företaget. Här väljs också vilka som ska sitta i distriktets styrelse och vem som ska vara ordförande. Stämman väljer också fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma. Varför ska man gå dit? Det är en chans att vara med och påverka Lantmännens arbete både i distriktet och i förlängningen också på riksnivå genom till exempel motioner. Dessutom brukar det vara trevligt! Vad gör man om man har förslag på aktiviteter som distriktet skulle kunna arrangera? Ett bra tillfälle att framföra dina förslag är just på distriktsstämman, där berättar man om verksamhetsplanen för det nya året. Hur går man till väga om man vill skriva en motion och vad händer med min motion? Skriv ett förslag till motion och lämna den till din distriktsstyrelse, gärna några dagar före stämman. Det går även bra att väcka frågan på distriktsstämman. Stämman fattar sedan beslut om motionen. Som medlem kan du dessutom alltid skicka en motion direkt till Lantmännens föreningsstämma. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler! Medlem i Svenskt Växtskydd För mer information: Kristina Forsberg Lars Kruse Andersen

8 14 FRAMTIDSGRUPPEN 15 Framtidsgruppen inspirerade och lärde Tretton unga lantbrukare som nominerats av distrikten har tillsammans bildat Framtidsgruppen. Under drygt ett år träffades de med jämna mellanrum under ledning av en fristående konsult, Bodil Ståhl, för att diskutera och lära känna Lantmännen. De tretton valdes ut dels därför att de är yngre, dels för att de har åsikter och synpunkter. Det var ett engagerat och intresserat gäng unga lantbrukare som deltog i Lantmännens Framtidsgrupp. Vi hade två mål med våra möten, dels att gruppen skulle lära känna Lantmännen, dels att de skulle ge synpunkter på verksamheten och organisationen, säger Bodil Ståhl, som var processledare för gruppen. Första mötet var i oktober 2010 och det sista i december 2011, sammanlagt träffades de vid sex tillfällen. Bodil ledde diskussionerna och mötena. Representanter från koncernstyrelsen och tjänstemän från ledande positioner i företaget deltog vid mötena. Tema för träffarna har varit Lantmännen som affärspartner, ägarekonomi, medlemsdemokrati samt inblick i Lantmännens övriga verksamheter. Gruppen har även varit på studiebesök på Unibake i Köpenhamn och på Maskins reservdelslager i Malmö. Det var en blandning av diskussion och utbildning. Frågor som är närmare gården är givetvis lättare att diskutera, men även ämnen kring kapital och ägande i föreningen intresserade och engagerade, säger Bodil och fortsätter: Vill man påverka ett skeende är det lättare om man är insatt i frågorna. Och förståelsen för hur hela det stora företaget Lantmännen hänger ihop ökade. Till avslutningen hade deltagarna i uppgift att presentera ett eget arbete där de fördjupat sig i en fråga som de särskilt intresserade sig för. Var och en valde en arbetsuppgift som de fördjupade sig i, det gällde allt från foderutveckling, foder- och spannmålspriser till kapitalfrågor. I utvärderingen efteråt var tongångarna överlag mycket positiva: Jag har lärt mig mer om hur Lantmännen är organiserat, vilket företag vi äger och att Lantmännen ger bra av- kastning på mina innestående pengar. Bra med olika teman för träffarna och att de varit i anslutning till aktuella händelser under året som stämma och bokslutskommunikén. Kul att helt fritt få välja en intressant fråga som är viktig för mig, och att upptäcka all kunskap som finns i företaget och öppenheten att få ta del av kunskapen. Bra engagemang från de jag kontaktade. Text: BRITT-MARIE JAFNER och CATHRINE HANNELL Deltagarna i Framtidsgruppen och deras arbeten: Vi ska vara rädda om Lantmännen Diskussionerna i Framtidsgruppen gav Gustaf en bra inblick i Lantmännen samtidigt som bilden av företaget förändrades. Han blev imponerad, är övertygad om att Lantmännen behövs framåt och tror själv på en ljus framtid som lantbrukare. Text och bild: BRITT-MARIE JAFNER Gustaf Kjellin blev förvånad när Lantmännen ringde och frågade om han ville vara med i en grupp unga bönder som skulle diskutera framtidsfrågor. Jag har varit ganska kritisk till hur Lantmännen hanterade BM Agri-affären och trodde kanske därför att de inte ville ha med mig i den här typen av diskussionsgrupp. Jag var tydlig med att jag stod på BM Agris sida. Men efter lite tvekan tackade jag ja och det har jag inte ångrat, säger Gustaf Kjellin. Gustaf är 25 år och för drygt två år sedan köpte han, tillsammans med sin bror Johan, loss föräldraföretaget Lida Lantbruk utanför Mariefred i Sörmland. En annan bild av Lantmännen Diskussionerna gav oss en väldigt bra inblick i hur Lantmännen som företag fungerar. Det gav mig och jag tror för oss alla, en helt annan bild av Lantmännen mot vad vi hade tidigare. Gustaf tyckte att alla var involverade i diskussionerna. Det kändes extra bra att styrelsen och tjänstemännen verkligen tog sig tid att diskutera de olika frågorna med oss. Att möta dem var både intressant och kul. Han är imponerad av Lantmännen som förening och företag. Mycket har förändrats sedan Lantmännen startade. Forskning och produktutveckling har till exempel utvecklats enormt mycket. Då vid starten, handlade det mer om förvaltning och nu är de spelare på en stor global marknad. Många tycker kanske att industridelen i Lantmännen har blivit för stor. Men jag tror det är ett bra sätt att driva företaget på. När andra delar går lite sämre så är det ofta industridelen som lyfter resultatet. Lantmännen behövs Samtidigt har till exempel spannmålshandeln blivit allt mer komplicerad. Priserna svänger snabbt och att matcha rätt pris är inte enkelt. Det gäller att få ihop ekvationen med att vi vill ha rätt pris på spannmålen och ett billigt foder av bästa kvalitet samtidigt som vi också vill ha en bra återbäring! Vi ska vara rädda om Lantmännen som förening. Vi behöver dem, även om jag själv inte alltid i alla delar gör alla affärer med dem, så behövs Lantmännen. Gustaf menar att Lantmännens vinnande idé är helhetskonceptet som inget annat företag har. Jag ser Lantmännen som framtidens bästa samarbetspartner. De kan ge helhetslösningar och samarbetsfördelar. De ska till exempel kunna förskottsbetala till låg ränta. Förtroendevald? Inte just nu Även om Gustafs intresse för Lantmännen har väckts så är han inte intresserad av att vara förtroendevald just nu. Vi har mycket att göra på gården så Jag ser Lantmännen som framtidens bästa samarbetspartner. tiden räcker inte till allt. Kanske att det skulle kunna vara aktuellt längre fram i tiden, säger Gustaf. Totalt brukar Gustaf och Johan Kjellin 650 hektar åker inklusive arrenden och har dessutom skötselavtal på cirka 300 hektar åker. I växtodlingsplanen finns spannmål, oljeväxter, vall, lite ärter samt lin. De har en besättning på drygt 60 dikor och föder upp ungtjurar. Vi torkar och lagrar så mycket av Jag ser ljust på framtiden som lantbrukare även om det innebär att jag måste arbeta mycket, säger Gustaf Kjellin. spannmålen som möjligt på gården. Det är viktigt att kunna sprida riskerna så vi säljer även en del av spannmålen på kontrakt vid skörd var ett bra år. Även om vi inte fick de allra hösta priserna på spannmålen så blev genomsnittspriset bra, det går att tjäna pengar på spannmål idag. Gustaf har gått naturbruksgymnasiet samt driftledarkursen på Vretaskolan i Östergötland. Jag jobbade även några år i Östergötland på olika gårdar. Det var kul, det var bra drag på lantbruket där. Det är alltid nyttigt att vara ute och jobba någon annanstans, säger Gustaf. Nu planeras ett nytt dikostall. Vi har mycket betesmarker och behöver betesdjur men måste kunna sköta djuren lite effektivare. Jag tycker det är intressant med djuren och det går att tjäna lite pengar även på köttproduktionen, säger Gustaf. De har en anställd på vintern, ytterligare två på sommaren samt en extra person under skörden. Ungefär en fjärdedel av omsättningen kommer från entreprenad. Tack vare entreprenaden kan de ha fler anställda kvar under vintern. För tio år sedan var det mycket mera gnäll i lantbrukarleden men nu tycker jag det går mer framåt. För oss är det viktigt att växa som företag hela tiden, öka omsättningen och ha ett positivt resultat varje år. Men det kräver stora arbetsinsatser och vi måste ha koll på allt, säger Gustaf Kjellin. Hur fungerar kommunikationen mellan ägare och Lantmännen? Desirée Håkansson, Umeå Behövs distriktsstyrelserna? Pär Eriksson, Hallen Lantmännens utdelningspolicy och andelen individuellt kapital Marie Törnquist, Norrköping Hur kan Lantmännen stötta mig som ung lantbrukare? Arvid Andersson, Fjugesta Ökat medlemsinflytande Spannmålsleverans med årspris Fredrik Persson, Rödeby (Fredrik har lämnat in två egna uppgifter) Börskontrakt via hemsidan Mats Eriksson, Västerås Lantmännens anläggningar möjligheten att låta privata aktörer sköta hantering och lagring i Lantmännens regi Erik Nilsson, Hammenhög Varför får jag betalt för fodervete när jag tippat vete i brödvetehögen? Erik Jansson, Vittskövle Hur arbetar säljarna för att behålla kunder, få tillbaka gamla kunder och ta nya kunder? Freerk Boersma, Månkarbo Köptrohet som förtroendevald Stefan Andersson, Vislanda Vad gör Lantmännen för att göra sig mindre beroende av sojan i kraftfoder till mjölkkor? Karin Karlén, Burgsvik Vad görs inom foderutveckling? Erik Martinsson, Vårgårda Lantmännen en ekonomisk förening Gustaf Kjellin, Åkers styckebruk

9 16 FRAMTIDSGRUPPEN 17 Bättre inblick ger en positivare bild Jag inser att avståndet inte är stort till koncernstyrelsen. Det är lättare att skicka ett mail, nu när man också har träffat dem. ERIK JANSSON, Vittskövle Jag tror mycket på ett grepp som Framtidsgruppen för att markera att man lyssnar på de unga medlemmarna och visa att de är betydelsefulla, säger Erik Nilsson medan han visar runt i produktionsanläggningen för gårdens egenproducerade rapsolja. Text och bild: LENA JASSLIN Erik, som jobbar i familjeföretaget Gunnarshögs Gård utanför Hammenhög på skånska Österlen, svarade för Framtidsgruppens sydligaste utpost. Han representerade samtidigt också ett företag som utöver att odla också valt att förädla råvaran raps. Rapsoljan, som marknadsförs under varumärket Gunnarshögs Gård, säljs inte bara i gårdsbutiken utan har också lyckats nå ut till butikshyllorna över hela landet. Rapsolja och andra produkter baserade på raps utgör bara en del av verksamheten på Gunnarhögs Gård som har totalt 80 ha odlad mark och legorensar utsäde åt andra lantbrukare. Ett äkta familjeföretag Gunnarhögs Gård är ett familjeföretag i ordets sanna betydelse med Eriks föräldrar Gunnar och Lisbeth som driver verksamheten, Erik själv, hans sambo och ytterligare fyra anställda. För mig har det alltid varit självklart att fortsätta på gården, kommenterar Erik som med sina 26 år hunnit samla på sig en hel del erfarenhet både praktiskt, men också teoretiskt genom Naturbruksgymnasiet och vidare studier i livsmedelsteknik. Just livsmedelssidan har blivit Eriks speciella skötebarn. Vi är inte så många på gården utan man rycker in lite på allt. Men just produktutveckling, kvalitetssäkring och försäljning till storkunder är mest mitt område, förklarar Erik. Locka medlemmar till mötena Även om Erik fram till för ett år sedan haft ganska begränsad kontakt med Lantmännen så var det ingen tvekan när han blev tillfrågad utan han ville självklart vara med i Framtidsgruppen. Det här har varit en chans att få lära mig mer om hur Lantmännen fungerar. Jag ser Lantmännen framför allt som en affärspartner. Äldre generationer har kanske haft en annan känsla för det kooperativa, säger Erik och tar en näve rapsfrön i sin hand innan de förvandlas till rapskaka och olja. En fråga som var uppe till diskussion i Framtidsgruppen var engagemanget hos medlemmarna och hur man ska locka även yngre medlemmar till mötena. Ett sätt kan vara att samordna medlemsträffarna med andra event, som kanske maskinvisningar, för att koppla mötena till något som man också har direkt nytta av i verksamheten. Affärsfrågorna inspirerar Under året med Framtidsgruppen har Erik fått mycket kunskap om Lantmännen, både som koncern och ekonomisk förening. Erik berättar entusiastiskt om mötet med koncernledning och studiebesök på spannmåls- och produktionsanläggningar på industrisidan. De nya kunskaperna har definitivt gjort mig mer positiv, jag tycker det är roligt att sätta mig in frågorna, inte minst affärsfrågorna. Jag blev imponerad av att man satsar så mycket på FoU, det tror jag är bästa sättet att hålla konkurrenterna stången. Med handelns allt starkare ställning känns det än mer viktigt att det inom koncernen finns kunskap och verksamhet kring hela kedjan, från jord till bord. Men för mig som lantbrukare är det trots allt den vardagliga kontakten med Lantmännen som är det viktigaste, de människor man möter och gör affärer med, deras serviceanda. Erik blev nyligen tillfrågad av distriktsstyrelsens valberedning om han var intresserad av en plats i distriktsstyrelsen och det är kanske inte omöjligt att Framtidsgruppen blivit startskottet för ett fortsatt engagemang. De nya kunskaperna har definitivt gjort mig mer positiv, jag tycker det är roligt att sätta mig in frågorna. ERIK NILSSON, Hammenhög Att kunna påverka är engagerande Ju mer jag satt mig in i Lantmännens olika delar om allt från medlemsinflytande, forskning & utveckling till kapitalinsatser, desto mer positiv har jag blivit, säger Erik Jansson som är en av de unga lantbrukare som varit med i Framtidsgruppen. Text och bild: LENA JASSLIN Erik har sina rötter i Vittskövle, ett par mil från Kristianstad i Skåne, och det är också där som han driver sitt lantbruk. En verksamhet som började ta form 1999, då Erik fortfarande gick gårdsmästarutbildning. Erik har successivt både köpt och arrenderat mer mark och i dag brukar han 150 ha och odlar bland annat potatis, raps, spannmål och betor. Kunskap föder engagemang Det är en gråmulen januaridag då Grodden träffar Erik, men på Eriks arm lyser dottern Amanda, sex månader, som solen. För Erik innebär januari en lugnare period och en chans att äntligen vara pappaledig och få tid att vara mer med dottern. Erik är en av Lantmännens många unga medlemmar och är precis som många andra i hans ålder mitt uppe i att forma både familj och det egna lantbruket. Det är några av skälen till att han var en av de tretton som blev nominerad till Framtidsgruppen för att dela med sig av sina synpunkter. Jag är glad att jag tog chansen att vara med och påverka och kanske kunna förändra, även om jag var tveksam till att börja med. Jag har ibland tyckt att Lantmännen som marknadsledare skulle ta andra beslut, säger Erik. Från att tidigare mest haft kontakt med Lantmännen för att skaffa insatsvaror och få service på maskiner så gav engagemanget i Framtidsgruppen en helt ny inblick och kunskap om Lantmännen som koncern. Ju mer kunskap man får desto mer intressant blir det, inte minst de ekonomiska aspekterna. Avkastningskraven på de industriella delarna är bara ett exempel på frågor som jag inte hade så bra koll på tidigare. Kapitalinsatserna är också något som vi diskuterat, det känns som ett bra system, det ger trots allt ganska bra förräntningen om man ser till alternativen. Möjlighet att påverka Första gången Framtidsgruppen samlades för drygt ett år sedan var styrelsen var med. Men det var också enda tillfället. Det fanns en tanke med det, man ville inte färga framtidsgruppens åsikter. Det tror jag var klokt och det känns som att styrelsen verkligen har lyssnat på våra tankar och åsikter. En paradox är att ju bättre inblick jag fick i Lantmännen desto svårare blir det att komma med förslag som känns genomförbara när man inser hur olika förutsättningarna är i vårt avlånga land, fortsätter Erik med ett skratt. Samtidigt har den kunskap och de nya kontakter som Framtidsgruppen medfört gett ett ökat engagemang från min sida. Jag inser att avståndet inte är stort till koncernstyrelsen. Det är lättare att skicka ett mail, nu när man också har träffat dem. En fråga om tid Medlemsinflytande var en av många frågor som var uppe till diskussion i gruppen. Jag tycker det är roligt att engagera mig, men det handlar om tid. Det är intressant och ger också ofta mycket tillbaka att träffa andra både i Lantmännen och andra lantbrukare. Men ska man engagera sig så får det inte gå ut vare sig över det egna lantbruket eller familjen i någon större grad, det tror jag alla vi i gruppen var överens om. Jag tror att vi i vår generation är mer företagsmässiga då vi vill ha ekonomi så att vi kan ta in och anställa någon för det är inte många som vill missa sina barns uppväxt, säger Erik och sätter sig vid datorn för att göra lite växtplaner medan Amanda tar sig en tupplur.

10 18 LIVSMEDEL Cupcakes en nordisk succé Nu bakas cupcakes från Lantmännen Cerealia över hela Skandinavien. Under hösten lanserade KAR (Kungsörnen, Amo och Regal) cupcakes i Sverige, Norge och Danmark. Det är en produkt i tiden och den har mottagits mycket väl av konsumenterna i de tre länderna. Tre gånger succé helt enkelt, säger Patricia Lindström, Nordic Brand Manager Kungsörnen. Idén att lansera ett helt kit för cupcakes väcktes på ett arbetsmöte i Vejle sommaren 2010 och kom att bli den första nordiska lanseringen för KAR (Kungsörnen, Amo, Regal). Anledningen till att det blev just cupcakes som den första gemensamma produkten att lanseras förklarar Patricia Lindström, med att det fanns ett hål på marknaden att fylla. Vi såg en lucka på marknaden och vi visste att om vi var snabba så kunde vi lansera i rätt tid och på så sätt pricka in boomen för cupcakes, säger Patricia Lindström. Genom att samarbeta kunde resurserna i projektet kunder användas på bästa sätt, exempelvis behövde fotografering till annonser och förpackningar bara göras en gång. Och efter lanseringen har försäljningen gått bättre än förväntat. I Norge såldes nio ton på två månader vilket är 30 procent av den beräknade årsbudgeten. I Danmark såldes hela 25 ton på samma tid och det motsvarar en fjärdedel av årsbudgeten. I Sverige lyckades vi få listning på Willys som väldigt sällan tar in nya produkter, säger Patricia Lindström. Framgångsfaktorerna är flera. Bland annat det faktum att tidpunkten var rätt och att produkten är smidig och lätt att använda. Våra cupcakes underlättar för konsumenten som får allt i en och samma förpackning och inte behöver köpa många olika saker för att kunna baka, säger Patricia Lindström. Fem lag klara för SkolmatsGastro I hård konkurrens har fem lag med skolkockar blivit utsedda till finalister i tävlingen SkolmatsGastro, Sveriges enda rikstäckande tävling för skolkockar som Lantmännen i år arrangerar för tredje gången. Finallagen kommer från Kavelbro Gymnasium i Skövde, Apladalsskolan i Värnamo, Rösjöskolan i Täby, Sätilaskolan i Kinna samt Westerlundska Gymnasiet i Enköping. Titeln de fem lagen tävlar om är Årets bästa skolkockar. I tävlingen ställs krav på att skolkockarna tillagar god och näringsrik mat för tio kronor per portion. Finalistlagen som består av tre skolkockar ska servera tre Rosenknopparna var förra årets vinnare av Skolmats Gastro. Allt fler upptäcker hur roligt det är att baka sitt eget bröd från grunden med bra råvaror och allt tyder på att den rådande baktrenden fortsätter. KAR lanserar nu tre nya mjölsorter som ger alla hängivna hemmabagare möjlighet att baka goda och vackra matbröd hemma. Det nya mjölkonceptet består av tre olika mjöl som lanseras i Sverige, Danmark och Norge under varumärkena Kungsörnen, Amo och Regal. Tanken är att det nya sortimentet ska uppmärksamma konsumenterna på att det är skillnad på mjöl och mjöl. Det finns i varianterna vetemjöl, fullkornsvetemjöl/grahamsmjöl och rågmjöl och görs av spannmålssorterna Vinnande rätt rätter en soppa, en vegetarisk rätt och en varmrätt på fisk, fågel eller kött. Rätterna lagas på tid och bedöms av en tävlingsjury enligt kriterierna smak, näringsberäkning och kostnad. För två av årets fem finallag är det inte första gången de deltar. Laget från Enköping är med för tredje gången och för laget från Kinna är det andra gången i final. Oavsett tidigare tävlingsvana har lagen har 10 veckor på sig att hårdträna inför tävlingen som sker inför storpublik den 24 april under mässan GastroNord i Stockholm. Kurt Weid, köksmästare på Lantmännen och grundare till tävlingen, kommer att besöka lagen och coacha dem till finalen. Stor skillnad på mjöl och mjöl Vinjett och Evolo, som trivs bra i vårt nordliga klimat. De är särskilt framtagna för hemmabagaren som vill ha mjöl med riktigt goda bakegenskaper. Vårvetet som Vinjett är gjort av har ett högre proteininnehåll och bättre glutenkvalitet och råg- och grahamsmjölet är framtaget med en ny malningsteknik. Utgångspunkten för Vinjett och Evolo är bagerimjöl som finns inom Cerealias B2B-verksamhet men produkterna har anpassats och gjorts om för hemmabagarens behov och möjligheter att bearbeta degar. Det här är någonting helt nytt, ett nytt sätt att marknadsföra och kommunicera mjöl. Nu pratar vi om spannmålssorter och det är viktigt att Grundare av tävlingen är Lantmännens köksmästare Kurt Weid. Tredje gången gillt och nu har SkolmatsGastro inte bara blivit en tradition, utan också ett sätt att uppmärksamma och höja statusen för skolkocksyrket, säger Kurt Weid köksmästare på Lantmännen och grundare till tävlingen. Med över 50 tävlingsbidrag från fler än 150 skolkockar har intresset från landets skolor har varit rekordstort och uttagningen har varit allt annat än lätt med många spännande och inspirerande bidrag. Det vinnande laget koras till Årets bästa Skolkockslag och får bland annat ett utbildningsstipendium som består av en resa till Inselspital i schweiziska huvudstaden Bern. Där kommer de lära sig hur ett av Europas modernaste storkök fungerar. vi lär konsumenterna att kvaliteten på mjöl varierar och hur de ska använda vårt mjöl på bästa sätt. Därför lyfter vi fram våra duktiga bagare som bidragit med produktutveckling och recept på förpackningarna, säger Patricia Lindström på Lantmännen Cerealia Lantmännens distriktsstämmor Direktanslutna medlemmar och medlemmar i anslutna lokalföreningar kallas härmed till ordinarie distriktsstämmor i Lantmännen ek för. Ärenden enligt stadgarnas 20. Medverkan av koncernstyrelse och koncernledning. Distrikt Datum Tid Plats 1 Söderslätt 12/ Flädie Mat o Vingård, Bjärred 2 Österlen 13/ Öja Krog, Ystad 3 Nordvästra Skåne 14/ Margretetorps Gästgivargård, Hjärnarp 4 Kristianstad 15/ Hushållningssällskapet, Helgegården, Skeppparslöv 5 Blekinge 29/ Galtsjöns Värdshus, Ronneby 6 Växjö 28/ Södra, Växjö 7 Sunnerbo-Värnamo 26/ Arken, Värnamo 8 Halland 20/ Munkagårdsgymnasiet, Tvååker 9 Jönköping-Tranås 27/ Lantmännen Maskin, Jönköping 10 Höglandet 14/ Bygdegården, Norra Sandsjö 11 Östergötland 15/ Vretaskolan, Vreta Kloster 12 Gotland 15/ Suderbys herrgård, Västerhejde 13 Älvsborg 12/ Fristad Folkhögskola 14 Bohuslän Dal 27/ Quality Hotel, Vänersborg 15 Västra Skaraborg 28/ Sockerbruket Lantmännen, Lidköping 16 Östra Skaraborg 21/ Gothia Science Park, Skövde 17 Örebro 12/ Ericsson, Kumla 18 Värmland 30/ Lantmännen, Alster 19 Sörmland 13/ Hedenlunda, Flen 20 Uppland 21/ Viktoria Eurest, Uppsala 21 Enköping 20/ Haga Slott, Enköping 22 Västmanland 13/ Orresta Golf & Konferens, Orresta, Västerås 23 Gästrikland 21/ Västerbergs Folkhögskola, Storvik 24 Hälsingland 22/ Orbaden, Vallsta 25 Dalarna 12/ Galaxen, Borlänge 26 Västernorrland 12/ Hornöberget, Sandöverken 27 Jämtland 13/ Ås Naturbruksgymnasium, Ås 28 Västerbotten 20/ Spiran, Sikeå 31 Norrbotten 15/ Skapa Konferens, Sävast, Boden Välkomna önskar Koncernstyrelsen! Var med och påverka Lantmännens utveckling och framtid! Med reservation för eventuella ändringar.

11 20 21 LIVSMEDEL Amos Bagebøger en storsäljare Croissanter till Starbucks Amo har hittills gett ut fyra böcker fyllda med recept på kakor, bullar, tårtor, pajer och andra bakverk och nu har de fyra böckerna tillsammans sålts i över en miljon exemplar i Danmark. Den första boken gavs ut i samband med att varumärket Amo fyllde 80. Det är fantastiskt att vi har sålt över en miljon böcker. Det är en riktig bestseller. I början var det ingen som trodde på idén och den första boken trycktes bara i exemplar, säger Sarah Dall Milan, Market Activation Manager. De senaste fyra åren har Amo lanserat en bok per år och intresset har varit stort. Böckerna har nått ut till många och Sarah Dall Milan hoppas att böckerna ska bli en Amo-klassiker. Många mammor köper böckerna till sina döttrar och svärdöttrar. Den senaste bok om julens bakning är den mest sålda boken i Dansk Supermarked. Syftet med böckerna är att de ska innehålla enkla och läckra recept som alla kan baka, säger Sarah Dall Milan. Från och med i år kan fikasugna njuta av croissanter från Lantmännen Unibake på alla Starbucks 150 caféer i Tyskland! Den välkända amerikanska cafékedjan har slutit avtal med Lantmännen Unibake Tyskland. Kedjan har mer än caféer världen över och har som motto: Förvänta dig mer än kaffe. Nu har kedjan beslutat att satsa mer på bakverk och ett steg på vägen är exempelvis fyllda croissanter, och pain au chocolat från Unibakes varumärke Pastridor. Vi är nu utvald leverantör för croissanter för Starbucks Tyskland, men avtalet har stora möjligheter att bli bättre än så. På kort sikt hoppas vi kunna få avtal även med Starbucks i Frankrike och Spanien. På lång sikt hoppas vi förstås kunna utveckla vårt samarbete med Starbucks ännu mer. Det viktigaste för oss just nu är att göra vårt allra bästa och stötta Starbucks utvecklingsteam i processen. Lantmännen först i världen med havreflakes Världens första havreflinga, Axa Havreflakes, lanseras nu i Norden. Genom intensivt produktutvecklingsarbete har Axa lyckats göra vad ingen trodde var möjligt en unik frukostflinga av vår nyttiga och högkvalitativa nordiska havre. Havre är basen i Axa, säger Sanna Dafnäs, Nordic Brand Manager på Axa. Därför ville vi gärna ha just havreflakes som en ny kategori för att komplettera vårt frukostsortiment. Men ingen har lyckats göra en frukostflinga av havre förut. Många sa att det var omöjligt. Men Axas produktutvecklare gav sig inte. Tanken på en havreflinga har funnits i många år, den gick länge under namnet Projekt X. Men det var svårt, den normala tillverkningsprocessen för flingor passar inte för havre, det kan till exempel bli problem med hållbarheten. För ett par år sedan fattade man ändå beslutet i Cerealia att göra en riktig satsning på att försöka få fram en havreflinga. Ann- Sofie Johansson är nordisk produktuvecklare i Cerealia, en av de experter som varit med och arbetat fram det som blivit Axa Havreflakes. Det har varit fantastiskt roligt att få gå loss i fabriken och testa alla idéer. Jag har aldrig under projektets gång känt att någon idé har stoppats, berättar hon. Vi har haft ett väldigt bra samarbete i projektgruppen och mellan produktutveckling och produktion och därför har vi kunnat ta fram en unik process, som gör att vi kan tillverka havreflingan på ett sätt som ingen av våra konkurrenter fått fram, fortsätter Ann-Sofie, som naturligtvis inte vill avslöja mer om vad som är hemligheten i tillverkningen. Bra näringsvärde Och nu finns den på butikshyllorna en ny, unik flinga, eller flake, som det heter i vår globala värld, redo att ta upp konkurrensen med de etablerade sorterna. Flakes utgör en stor del av frukostmarknaden. De tunga konkurrenterna, som CornFlakes, AllBran och Special K är tillverkade av respektive majs, ris och vete. Det har aldrig tidigare funnits en flake av det sunda spannmålet havre. Havrens goda näringsvärden går förstås igen i havreflingan, som består till 84 procent av fullkornshavre. Havreflingan är smakrik, men innehåller bara ungefär hälften så mycket socker som konkurrenterna (12 g per 100 g) och den är nyckelhålsmärkt. Havreflakes har en knaprig konsistens och behåller sin knaprighet bra även tillsammans med mjölk eller fil. Axa Havreflakes lanseras nu i alla de nordiska länderna; Sverige, Norge, Danmark och Finland. Intresset från butikskedjorna har varit stort, berättar Sanna Dafnäs. Lanseringen får stöd av bland annat TV-reklam. I februari börjar man sända en ny reklamfilm med unga idrottstjejer från respektive land. I Sverige är det stavhopparen Angelica Bengtsson, i Norge häcklöparen Christina Vukicevic och i Danmark simmaren Lotte Friis, som förmedlar budskapet. Fler havreprodukter Vi är glada och stolta över att ha lyckats med utvecklingen av Axa Havreflakes, säger Sanna Dafnäs. Vi skulle verkligen vilja använda havre till fler produkter. Havre har mycket bra näringsinnehåll och i vårt nordiska klimat blir havren av yppersta kvalitet. Vi är galna i havre, bekräftar Ann- Sofie Johansson. Det är ett fantastiskt spannmål nyttigt, gott och så passar det utmärkt att odla när i Norden. Produktutvecklarna arbetar nu med nya spännade havreprojekt. Vi jobbar också hårt för att följa upp lanseringen av snabbgröten Great, som kom i våras, säger Sanna Dafnäs. Text: MAUD LINDBLÅ Olika frukost i Norden Danskarna äter havregrynen råa, svenskarna kokar gröt av dem och norrmännen äter mycket mindre havregryn än sina grannar. Frukostvanorna skiljer sig en hel del åt mellan de skandinaviska länderna. Det visar en stor undersökning som Axa låtit göra. Man har naturligtvis fokuserat särskilt på sin egen målgrupp människor som vill äta sunt, som äter frukost i en skål och däri stoppar gryn, gröt eller müsli. Men man har också tittat på frukostvanorna i stort. Några siffror sticker ut. Norrmännen äter generellt mycket mindre frukostprodukter än danskar och svenskar. Bara var tredje norrman käkar vanligtvis gröt, müsli eller gryn till frukost, medan mer än varannan svensk och dansk gör det. En av fyra svenskar äter müsli till frukost, i Danmark är det en av fem och i Norge inte ens en av 10 som fyller frukostskålen med müsli. Och så är det havregrynen då havregrynsgröt återfinns i var fjärde svensk frukosttallrik. I Norge och Danmark äter bara ungefär en av tio gröt. Men en av tre danskar blandar de råa havregrynen med mjölk till frukost en vana som varken svenskar eller norrmän delar. När man ser på frukostvanorna i stort visar det sig att bröd och ost återfinns på väldigt många frukostbord i alla tre länderna, något mindre i Danmark dock än i Norge och Sverige. Svenskar äter mest yoghurt, norrmän minst. Danskar äter mer sällan ägg till frukost än norrmän och svenskar och ingen äter särskilt mycket bacon, norrmännen dock mer än svenskar och danskar. Största pannkaksordern någonsin Mera havregröt i världen Den som beställer pannkakor med svampfyllning på Ikearestauranger någonstans i världen, kommer att få pannkakor producerade på Lantmännen Cerealia i Laholm på tallriken. Lantmännen Cerealia tog i slutet av förra året hem sin största pannkaksorder någonsin i hård konkurrens med pannkakstillverkare från hela Europa. Sedan ett drygt år tillbaka har en pannkaka med ostfyllning (Stuffed Pancake Organic Cheese) sålts i Ikeas restauranger världen över. Det har varit Cerealias utan konkurrens största artikel och hittills har hela 11,6 miljoner pannkakor sålts via Ikea. Nu har Cerealia fått förtroendet att leverera en produkt i minst lika stora volym, pannkaka med svampfyllning (Stuffed Pancake Mushrooms). Den är beräknad att komma upp i nästan 1200 ton under ett år och pannkakan kommer att serveras på alla IKEA-varuhus över hela världen. Det är väldigt glädjande att vi lyckats ro hem en order av denna kaliber i den mycket tuffa konkurrens som råder, framför allt hos en så stor kund som IKEA. Vår pannkaksverksamhet i Laholm är kvalitetsmässigt i absolut topp och dessutom mycket rationell, kommenterar Thomas Hultman, exportchef på Cerealia. Det nymornade intresset för gröt världen över och den växande konsumtionen av frukostprodukter lyser upp våra havreåkrar. Annars ser det lite klent ut för denna klassiska gröda för ögonblicket; endast cirka två procent av världsproduktionen av spannmål är havre. I Sverige handlar det om cirka ton per år, av vilka ton går i handel, resten stannar på gårdarna. Men havre är en gröda med stor potential, inte minst när det gäller näring för både människor och djur, och forskare och produktutvecklare arbetar hårt för att förbättra produkter och processer och hitta nya användningsområden. Lantmännen använder ungefär tolv procent av Sveriges havreproduktion i sin verksamhet, bland annat till havregryn och andra frukostprodukter. Lantmännen Cerealia i Järna har en toppmodern havreanläggning som varje timme omvandlar 10 ton havre till frukostprodukter. Dessutom tar man vara på havreskalen som omvandlas till fjärrvärme i en speciell havrepanna. Havre har utmärkta foderegenskaper, berättar Michael Murphy, som är foderutvecklare inom Lantmännen. Han konstaterar att det är bra till allt från stärkelsekälla till att motverka fjäderplockning. Priset är en avgörande faktor för hur stor del havre, som kan gå in i foderblandningarna. När det gäller mat för människor är hälsa och bekvämlighet just nu stora konsumenttrender. Även här har havren fördelar. De lösliga kostfibrerna, betaglukaner, som kan bidra till att sänka kolesterolvärdet i blodet är bara en välkänd hälsofördel med havren. Lantmännen lanserade nyligen Great, snabbgröt av havre, bara att blanda med hett vatten. Både nyttigt och bekvämt. Annars har kanske danskarna hittat det allra bekvämaste sättet att äta havregryn, direkt från påsen med mjölk till. Gott och klimatsmart, ingen kokning behövs. Och populärt: svenskarna äter 1,6 kilo havregryn per person och år danskarna det dubbla.

12 22 REPORTAGE 23 ERICSBERGS SÄTERI Nystart för miljoner Ericsbergs säteri, en dryg mil utanför Katrineholm, har återuppstått som ett modernt lantbruksföretag efter det att man i början av 90-talet lade om driften och började driva jordbruket mer extensivt. Men för fyra år sedan flyttade yngsta dottern Caroline med maken Thomas Sandgaard hem för att åter aktivt börja jobba fullt ut med jordbruket. Text och bild: CHRISTINA BERGLUND Ericsbergs säteri har gamla anor. Det stora slottet byggdes på 1640 talet och ägs sedan flera generationer tillbaka av familjen Bonde. Verksamheten är omfattande och indelad i flera områden som Fastigheter, Ridverksamhet, Jordbruk, Park och Jakt. Det är faktiskt inte så uppdelat som det kan verka på pappret utan alla hjälps åt där det behövs, menar Caroline Bonde som tillsammans med sin man Thomas Sandgaard ska ta över driften av säteriets verksamheter efter sin far Carl Göran Bonde I början av 90-talet togs beslutet att driva jordbruket mer extensivt, men fortfarande med anställda och en inspektor kvar. Man behöll också 180 ha för egen odling. Resten av åkerarealerna utarrenderades respektive lades i träda och mjölkbesättningen såldes av. Men när Thomas Sandgaard och Caroline flyttade till Ericsberg i slutet av år 2007 var också avsikten att återuppta jordbruket i full skala. Det passade bra i tiden eftersom gårdens inspektor skulle gå i pension Investeringar var nödvändiga Thomas är den som har huvudansvaret för jordbruket och som tillsammans med Caroline tar de övergripande besluten. Han är uppväxt i Danmark på en gård med lantbruk och där han jobbade som ung. Sedermera startade han dock ett eget företag inom skylt- och reklambranschen. Det kan verka tufft att satsa på lantbruk i en tid när så många gårdar läggs ned till följd av dålig lönsamhet. Vi valde att satsa för att vi tror på lantbruket som en viktig del i Ericsbergs verksamhet för framtiden, säger Thomas och Caroline. Men det har även inneburit att vi varit tvungna att göra stora investeringar i bland annat nya maskiner och en ny spannmålstork eftersom den gamla var helt uttjänt och knappast hade klarat en säsong till. De här investeringarna var förutsättningar för att vi skulle kunna driva ett lönsamt jordbruk. Det första Thomas gjorde var att sätta sig in i vad det innebär att bedriva svenskt lantbruk. Förutom att ta till mig all tillgänglig information har jag haft tät kontakt och utmärkt hjälp av vår växtodlingskonsulent på Hushållningssällskapet. Även Carolines pappa och min egen pappa har båda varit till stor hjälp, säger Thomas. Dessutom har jag haft nytta av min tidigare erfarenhet som egen företagare. Tre taktorer och en tröska Eftersom stora delar av jorden legat i träda under flera år krävdes till en början omfattande underhåll av diken, dränering och även bergsprängning. Det var en stor men oerhört viktig insats med tanke på planerna att satsa på en vältrimmad växtodling. Av de egna arealerna är ha uppodlade med vete, raps, maltkorn samt salix medan 1000 ha arrenderas ut. För att kunna arbeta effektivt, energisnålt och få så stor avkastning som möjligt har som nämnts stora investeringar gjorts i maskiner utrustade med det absolut senaste vad gäller teknik och elektronisk utrustning. Bland annat har Thomas Sandgaard och hans fru Caroline med hunden Brutus på trappan till gårdskontoret. Här i slottet bor numera Thomas Sandgaard och Caroline Bonde-Sandgaard sedan att hennes föräldrar flyttat till en annan bostad på ägorna. man köpt in tre Fendt-traktorer med tillbehör varav två Fendt 828 och en Fendt 936 samt en skördetröska, Claas Lexion 760. Traktorerna är utrustade med GPS och tröskan har en så kallad laserpilot som läser av kanterna på grödan vilket gör att den styr exakt efter dessa. En Telematic-funktion ger också uppgift om var tröskan befinner sig och hur mycket som tröskats. Den elektroniska utrustning som finns i maskinerna och som är kopplade till Thomas dator ger tillsammans med alla körjournaler han tar in varje månad, ett ovärderligt beslutsunderlag. Kräver tekniskt kunnande Karteringen ger exempelvis indikationer på jordmån, ogräsmängd, jordkvalitet med mera, vilket gör att han kan både växla grödor och kompensera jorden för eventuella brister. Dessutom lägger han in uppgifter om hela produktionen, matar in lagret av gödning, utsäde och liknande och ser vad som behöver kompletteras. Att driva stora lantbruk på talet kräver både mer av datakunskap och tekniskt kunnande än förr. Man måste dessutom helt enkelt vara mer av både försäljare och förhandlare, menar Thomas. Se till att få bästa pris både vid inköp och vid försäljning så man säljer när prisbilden är som bäst. Tack vare att vi fortfarande arrenderar ut 300 ha till en vallodling som företaget Hästkraft bedriver kan vi göra skiften med vallarealerna och få ett bra växelbruk. Jag vill gärna testa olika sorters grödor. Det är bra pris på raps och där försöker vi få så bra kvalitet som det är möjligt. Jag har till exempel bland annat testat hybridraps för att jämföra med de vanliga linjesorterna. Salix har vi däremot minskat lite på men ska Härifrån kan Thomas Sandgaard styra hela processen i spannmålstorken och samtidigt kolla exempelvis temperaturer och fyllnadsgrad i de olika spannmålssilosen. Datorn visar vilka torkar som är fyllda och flyttar automatiskt över spannmålen från ficka till ficka. Thomas Sandgaard och hans fru Caroline tar många gemensamma beslut vad gäller säteriets övergripande verksamhet. För dagens lantbrukare har datorn blivit ett ovärderligt hjälpmedel. Thomas Sandgaard och Fendt 936 som är giganten i den nyanskaffade traktortrion från Fendt. fortsätta på vissa ställen. Som gödning använder vi mycket kycklinggödsel som vi köper från en närliggande gård och sprider ut på vallbrott innan plöjningen. Thomas är själv mycket involverad i det praktiska arbetet och har till sin hjälp två anställda samt två extraman från gårdens personal som rycker in när det behövs. För att kunna utnyttja maskinerna maximalt har han också gått dels en sprutningskurs dels en tröskutbildning och har i år tröskat allt själv för att få kännedom om hur allt fungerar. Till nyinvesteringarna hör också en helt datorstyrd spannmålstork med sex spannmålssilos som tillsammans har kapacitet att lagra 4700 m 3. Med den sparar vi in otroligt mycket vad gäller arbetstid och energi. Och inte minst ger den oss stora lagringsmöjligheten så att vi kan sälja våra grödor när vi vill. Via datorn kan man följa hela torkningsprocessen och se hur den förlöper. Ingångstemperaturen är ca 65 grader och torkningen tar 2 3 tim varav den sista timmen behövs för avkylning. Datorn visar också vilka torkar som är fyllda och den flyttar automatiskt över spannmålen från ficka till ficka. Man kan också läsa av fyllnadsgraden i silon och se temperaturerna i en skala från botten och upp. Det är viktigt att den anpassas till utomhustemperaturen. Djuren tog för lång tid På gården Valla ligger också det lösdriftsstall som tidigare rymde Ericsbergs mjölkbesättning och nu senare besättningen av köttrasdjur. Men planerna är att stallet ska göras om till maskinhall. Vi sålde köttrasdjuren för en tid sedan eftersom de tog för mycket tid i anspråk. Det var ingen lönsam affär, säger Thomas. Nu känns det som vi har både den inriktning på verksamheten och den utrustning som krävs för att vi ska kunna jobba både lönsammare och betydligt energisnålare än tidigare, Jag är jättenöjd att vi både hann tröska och fick höstsådden klar. Allt har gått mycket bra. Nu är det vinter och snöröjningstider. Det är sammanlagt cirka tio mil som ska hållas snöfria och de sista snörika vintrarna har tre traktorer varit engagerade i plogningen. Men vintern ger också tid att diskutera kommande projekt tillsammans med Caroline på det gemensamma kontoret. Trots allt jobb så får de tid över till gemensam fritid. De är båda sportiga. Caroline som ansvarar för ridverksamheten är även själv tävlingsryttare. De tycker också om att resa och inte minst Italien är ett favoritland. Men i vinter har mycket tid ägnats åt flytten till slottet i samband med att Carolines föräldrar flyttar till en ny bostad på gården.

13 24 MÄSSOR NYTT FRÅN DISTRIKTEN 25 Ekogala med glans Ekogalan i Stockholm ägde rum i slutet av januari och lockade 130 personer från livsmedelsbranschen, lantbrukare, säljare, miljörepresentanter och media. Lantmännen Lantbruk sponsrade galan som samlade ny fakta om den ekologiska branschens utveckling. Flera personer och företag prisades dessutom för ekologisk utveckling av olika slag. Dagen började med ett seminarium där ekologisk livsmedels försäljningsstatistik presenteras tillsammans med framtida prognoser av Ekoweb. Det är viktigt att vi på Lantmännen håller koll på ekomarknaden. Lantmännen ska fortsätta att utveckla ekologisk odling och vara delaktig i utvecklingen av det ekologiska lantbruket, säger Bertil Hult, kontraktsproduktionschef på Lantmännen Lantbruk. Årets ekologiska utmärkelser Sent på eftermiddagen delades årets ekopriser ut. Utmärkelsen Årets Ekorådgivare gick till Per Ståhl från Östergötland på HS Rådgivning Agri, som på ett initiativrikt sätt bidragit till PN1201 Bli en vinnare : :- att öka lönsamheten, inom svenskt ekologiskt lantbruk. Lantmännen Lantbruk, som är huvudsponsor till priset: Behovet av ekologisk spannmål ökar både till foder och till livsmedelsindustrin. Marknaden växer och duktiga rådgivare har en förmåga att följa med i utvecklingen till förmån för sina kunders företagande. Det är självklart för oss att vi vill stimulera framstående rådgivare att fortsätta utvecklas och bidra till ett effektivare ekologiskt lantbruk, säger Bertil Hult, från Lantmännen Lantbruk. Priset, Årets Ekoföretag, gick till Lars Askling på Gothia Redskap. Motivationen löd: System Cameleon har inneburit en revolution inom tekniken för ekologisk odling och Gothia Redskap står för nytänkande i världsklass. Lilla Labäck och Ica Kvantum Hjertberg fick priset Från mylla till hylla för att de tillsammans har gjort ekologiska produkter mer tillgängliga på marknaden. Text: JENNY SVEDERMAN och ANNA JOHANSSON Köp slåtterkross nu! Tidig affär gynnar din plånbok och vår planering. Just nu har vi extra bra erbjudanden på slåtterkrossar från CLAAS och JF-STOLL. Vill du bli en vinnare? Kontakta din närmaste säljare redan idag! Just nu! CLAAS DISCO 3500 TC :- (ord pris :-) JF-STOLL GXS 3205 P + GXF 3205 P :- (ord pris :-) Priser exkl moms. Begränsat antal. Bra val från Lantmännen Tel , Hindersmässan en tradition med anor Årets händelse för många i Örebrotrakten är utan tvekan Hindersmässan. Än en gång har evenemanget dragit en stor besökarskara. Hindersmässan är Örebros mest långlivade tradition och det största återkommande evenemanget i staden. Den hölls för första gången på 1300-talet som en marknad där bergsmännen från Bergslagen sålde sitt järn vidare. Även i år var det, som alltid, mycket besökare från hela Mellansverige på utställningen vid Lantmännen Maskin och Swecons anläggning i Ormesta. Intresset var stort för alla maskinnyheter från Fendt, Valtra och Claas och övriga tillverkare som fanns på plats. Vi upplever en mycket positiv stämning bland både besökare och utställare, säger Anna Johansson, förtroendevald i distrikt Örebro. Anna och hennes kollegor som jobbade i montern bjöd på info om Lantmännen samt förfriskningar från Kopparbergs bryggeri. Det fanns även möjlighet att vinna fina priser från Lantmännen för de som svarade på Maskinnyheterna trängdes på Hindersmässan. frågorna i den kluriga tipstävlingen om spannmål som Lars-Göran Larsson satt samman. Vinnare i tävlingen blev Stefan Smårs, Nyhyttan. Prisutdelningen sker på distriktsstämman i Kumla den 12 mars. Text: CATHRINE HANNELL VÄXJÖ Konkurrenskraft på agendan Är Lantmännen konkurrenskraftigt? Det var temat för medlemsträffen i Växjö som arrangerades av distriktsstyrelsen. Thomas Bodén, ordförande i Lantmännen, fanns på plats för att svara på frågan i inbjudan tillsammans med säljchef Åsa Segervall och lantbrukssäljarna i området. Ett 30-tal medlemmar kom till mötet för att äta smörgåstårta, mingla och diskutera Lantmännens framtida utmaningar. Vi måste agera på ett annat sätt än tidigare, konkurrensen har blivit betydligt starkare under de senaste två åren, inledde Thomas Bodén. Det finns pengar att tjäna i branschen, särskilt för de som bara plockar russinen ur kakan. Lantmännen har hela kedjan av erbjudanden och unika affärsvillkor på spannmål. Vi är alltid i marknaden och finns tillgängliga för alla medlemmar över hela landet. Vi är den enda aktören som satsar på forskning och utveckling. Det blev mycket intressanta diskussioner och frågorna var många under kvällen om allt ifrån strategi, affärsmässighet i affären till frakttaxor på bulkfoder. Växjödistriktet är ett djurtätt område och Thomas uppmanade deltagarna att komma med förslag på hur Lantmännen kan hjälpa till med stimulans av animalieproduktionen på ett neutralt sätt. Kvällen avslutades med en diskussion om Lantmännens utdelningspolicy och hur stor del av kapitalet som ska vara individuellt. Text och bild CATHRINE HANNELL HALLAND Rundabordsmöte lockade Hallandsstyrelsen har tagit initiativ till och bjudit in en del yngre medlemmar till runda bordssamtal hemma hos någon i distriktsstyrelsen. Över en bit smörgåstårta har man resonerat om viktiga ägarfrågor i Lantmännen. Man har fått så stort intresse på sina håll att man behövt ordna fler träffar än vad som var planerat från början. Erfarenheten visar att det blir mycket bra diskussioner i dessa smågrupper och de är därför ett bra komplement till distriktsstämman som i år är den 20 mars. Se annons i detta nummer av Grodden. Text: JAN-OLOF LEUCHOVIUS JÄMTLAND Temadag om mjölk I början av december anordnade Lantmännen tillsammans med bland annat Arla, DeLaval, Länsförsäkringar, LRF Konsult en bygg- och temadag om att bygga för mjölkkor. Den pressade situationen som rått under Milkos sista skälvande tid som förening med ovisshet, dålig lönsamhet och pressad ekonomi har förbytts i optimism och framtidstro för Jämtlands mjölkbönder i och med att fusionen med Arla blev klar. Som en manifestation över mjölkens framtid togs initiativet till en temadag om att bygga för mjölkkor. Dagen inleddes med ett gårdsbesök hos familjen Lögdberg i Kälen, Krokom. Familjen Lögdberg har investerat i en ny robotladugård för 70 kor. Det var ett 130-tal intresserade besökare som kom till gårdsvisningen där intresset var stort för att se på den nybyggda ladugården, dess funktioner och planlösning. Kaffe med smörgås serverades och det diskuterades intresserat bland besökarna, med kollegor och med gårdsägarna Lögdberg. Vid lunchtid förflyttade sig besökarna till Bygdegården i Trångsviken där lunch serverades. Som första presentation därefter beskrev Gunnar och Erik Lögdberg varför de satsat på en ny ladugård och hur byggprocessen planerats och förflutit. En mycket intressant och lärorik presentation. ÄLVSBORG En spännande matresa När vi i Älvsborg ordnar medlemsträffar handlar dessa oftast om lantbruksnära teman. Efter ett studiebesök på Lantmännen Cerealias pannkaksfabrik i Laholm föddes en ide. Att på vårt höst möte göra en resa i Lantmännens skafferi, presentera livsmedelsdivisionen och de produkter som vi erbjuder. Detta genom att bjuda våra medlemmar på mat ur vårt eget sortiment. Kontakt togs med kökschefen på Lantmännen Cerealia Foodservice, Kurt Weid. Han gillade iden lovade komma och laga mat och prata runt den. Den 29 november var det då äntligen dags att samlas på Restaurang 2 kockar i Borås. Kurt Weid och restaurangens personal hade jobbat hårt och serverade nu en meny med hela 15 olika rätter. Så vi fick trerättersmeny med fem rätter i varje katagori. Till exempel bjöds det på Tapas på Pitepalt från Kungsörnen på Västerbottenost och strössel från rökt ren, Wallenbergare Krögarklass Kungsörnen på potatismos och rårörda lingon, Cupcakes Sven Bäckebjörk, Lantmännens distriktsstyrelse, Anna Lögdberg, Susanne Thunell, Erik Lögdberg och Gunnar Lögdberg. Smakprover från Lantmännens skafferi lockar folk till medlemsmöte. Kungsörnen Chocolate Dream. Allt smakade förträffligt. Kurt berättade om maträtterna, tillredning och produkterna från Lantmännens Livsmedelsdivision. Mellan rätterna gavs tillfälle för information från Lantmännen då bland annat Per Lindahl från koncernstyrelsen medverkade. Vid halv 11 tiden kunde sedan ett 90-tal mätta gäster vandra hemåt. Text: INGRID LUNDGREN PS. Hela matsedeln finns att läsa på Kurt Weids blogg. Lantmannen.se/blogg/28/kurt--gott/ Arlas representant och tillika styrelseledamot Palle Borgström berättade därefter om hur de ser på mjölkens framtid globalt, men även i Jämtlands län. LRF Konsult informerade om möjligheterna med olika stöd och Lantmännen Bygglant vad man bör tänka på vid upphandling och i byggprocessen, medan LF informerade om skadeförebyggande åtgärder. Mats Gustafsson, MMG konsult AB, pratade därefter om arbetet med ritningar och projektering. Som ytterligare information inför vårsäsongen informerade Lena Oskarsson från Lantmännen om utsäde och försäsongsrabatter. Sammantaget var det en välbesökt, positiv och upplyftande aktivitet som torde ha sporrat många som går i byggtankar. Text: LAGE WESTMAN NV SKÅNE Diskussioner om ägarfrågor Distriktsstyrelsen i NV Skåne bjöd i månadsskiftet januari/februari in medlemmar till lokala diskussioner om ägarfrågor i Lantmännen. Liksom vid tidigare tillfällen ordnades detta på tre olika platser i distriktet. Några ur distriktsstyrelsen och en från koncernstyrelsen ledde samtalen. Intresset för denna typ av möten ökar och det blev en god uppslutning. För att få bra dialog siktar man på ca 20 deltagare per träff. I år var det mycket stor spännvidd på frågorna, allt ifrån Lantmännens livsmedelsindustri utomlands till etanolfabrikens betydelse och hur Lantmännen hanterar gödselmarknaden. Givetvis kom det också upp synpunkter kring Mörarpsanläggningen och spannmålsmottagningen i Helsingborg. Det är uppskattat att i en liten grupp kunna ha en direkt dialog med en koncernstyrelseledamot. Nu i februari ordnar man en diskussionskväll för yngre medlemmar som avslutas med ishockeymatchen Rögle-Örebro. Träffarna är ett komplement till distriktsstämman som i år är på Margretetorp den 14 mars. Här medverkar Nils Lundberg från koncernstyrelsen och Stefan Åström som är tillförordnad ekonomidirektör. Text: JAN-OLOF LEUCHOVIUS

14 26 RÅVARUMARKNADEN JANUARI 2012 SPANNMÅLSMARKNADEN JANUARI Åter igen stigande priser Priserna har åter börjat stiga på viktiga råvaror som spannmål och proteiner. Därmed har den vikande pristrenden mattats av. Men uppgången kan bli kortvarig. Helt klart har vi haft en nedåtgående pristrend de senaste månaderna. Vi har också ett valutaläge där import i Euro gynnas då Eurokursen försvagats mot kronan. I början av december kostade en Euro 9,10 kr och i slutet januari cirka 8,92kr. USD är mer stabil i relation till SEK. Men, i nuläget det vill säga slutet januari, början av februari, ser vi en stigande prisnivå igen på betydande råvaror som spannmål och proteiner. Detta beror bland annat på en ökande efterfrågan samt lite oro kring väderleken i exempelvis Sydamerika. Denna Betfiber: Marknaden för betfiber är lite mer aktiv nu, men det gäller inte så mycket i Norra Europa där ligger de flesta har täckt sina behov och avvaktar. Prisutvecklingen framåt ser inte ut att bli lägre än i dag. Då får vi vänta på ny skörd det vill säga september Aminosyror: Marknaden är fortsatt ganska stilla och de flesta har täckt sina behov för åtminstone första kvartalet Rent generellt är läget ganska intressant och håller därmed en bra prisnivå, vilket beror på att behov och produktion har en bra balans. Vitaminer Situationen är tämligen stabil förutom för B1 och B6 som fortfarande ligger på en hög nivå på grund av kapacitetsbrist. Spårämnen: Fortfarande svagt vikande priser på grund av minskad efterfrågan på metaller beroende på den ekonomiska situationen. Kontoöversikt och gällande räntesatser Lantmännen Lantbruk/ Maskin SE Kundreskontra Fakturor, dröjsmålsränta Kundreskontra Finansieringstjänst Ränta vid förskottsbetalning Avräkningskonto Sparmedel Kapitalkonto uppgång kan dock vara kortvarig och tillfällig trots det påverkar den prisnivåerna ganska mycket. Vi kan dock konstatera faktum att prisnivån i januari 2012 ligger betydligt högre jämfört med januari Om vi ser lite på läget med foderspannmål så finns det globalt sett gott om exempelvis vete. Men köplusten hos förbrukare och även placerare på våra börser har ökat. Om man har vete i lager kan det vara läge att sälja nu tycker jag. Det omvända gäller för den som vill köpa, då kan man vara lite mer försiktig i sin position. Ny skörd note- Gällande fr o m 1augusti 2011 efter förfallodag 14,75% efter förfallodag efter kravdatum 8,50% 14,75% endast medlemmar 3,50% tillgodo skuld spannmålsförskott endast medlemmar endast medlemmar CHRISTER ERICSSON Soja: Torrt väder i Sydamerika, speciellt i södra Brasilien och Argentina, har påverkat skördarna av soja och majs. Hur mycket vet vi först senare i vår, men priserna har gått upp och redan prisat in en sämre skörd. Det är dock fortsatt relativt gott om soja i världen, men så länge majspriserna är höga kan inte sojan falla så mycket. Soja och majs konkurerar om arealen både i Nord- och Sydamerika. De årliga logistikproblemen i skörd i Brasilien håller uppe priserna här i Europa. Skördarna växer men investeringarna i infrastuktur släpar efter. Rapsmjöl Priserna steg i början på året på grund av dåliga marginaler i rapsoljeproduktionen i Europa och högre sojapriser. Det förväntas ändå komma import från Australien av rapsfrö, vilket kan få ner priserna något. 3,50% 4,75% 4,75% 3,50% 3,50% kr/dt FODERMARKNADEN JANUARI 2012 Jämförtal råvarupris BETFIBER Marknad 80 Jan 98 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Grafen beskriver utvecklingen av marknadspriset på betfiber. Priserna baseras på dagliga börsnoteringar och leverantörsnoteringar och hänsyn är tagen till aktuell valutakurs. ras i dag lägre i pris jämfört nuvarande pris. Tillgången på foderkorn är något begränsad och prisnivåerna är ganska fasta. Majs: Prisutvecklingen på terminsbörsen i Europa är i en kortsiktigt uppåtgående trend. Utvecklingen av skörden i Sydamerika och makroekonomin kan dock göra priserna volatila; kanske mest så på terminsbörsen i USA med majsens koppling till energimarknaden och fondernas börspositioner. Fett: Världens behov av oljor och fett är ökande drivet av bland annat tillväxten inom biodiesel. Även om de senaste exporttalen för palmolja från Malaysia var under förväntan, så antas efterfrågan av palmoljan vara ökande under Det orsakas bland annat av tillgångsbegränsningar av sojaolja och rapsolja, vilket bör understödja dagens priser Palmexpeller: Trots prisuppgångar för både spannmål och soja, så har marknaden för palmexpeller rört sig inom ett begränsat prisintervall. Priset framstår då som attraktivt relativt alternativa råvaror. Datum för orderperiod Transaktionspris procent av nominellt värde Omsättning SEK Ekoråvaror Marknadsläget är stabilt när det gäller tillgång och prisnivåer på ekomarknaden. En del ekospannmål till foder kommer behöva importeras men det ser inte ut som att stora volymer från Ryssland och Ukraina kommer vara tillgängliga i EUmarknaden och agera som prispress eftersom handeln regleras av importkvoter. De logistikproblem som varit har lättat upp vilket gör att tillgången på proteinråvaror är mindre pressad. Fodermarknaden har under 2011 vuxit i takt med att fler gårdar har lagt om. Handel med emissionsinsatser 5-7 mars, mars Antal köpordrar som ledde till affär styck Antal säljordrar som ledde till affär styck feb 105 % SEK 23 st 30 st mars 113 % SEK 4 st 13 st 30 maj-3 juni 100 % SEK 11 st 26 st aug 100 % SEK 18 st 35 st september 100 % SEK 16 st 23 st dec 101 % SEK 14 st 12 st Kommande orderperioder Havretillgången, speciellt på grynhavre, är mycket begränsat och priserna är fasta på en hög nivå. Inget överskott här. Kompletterande information, handelsregler och orderblankett för köp/sälj finns på Orderblanketten finns tillgänglig ett par dagar före varje handelsperiod. EKOLOGI ger mervärde som säljer Tycka vad man tycka vill om ekologiskt jordbruk, men få mervärdeskoncept inom lantbruket har varit så framgångsrika över tid. Styrkan hos marknaden för ekologiska livsmedel är att den är global. Reglerna och villkoren för certifiering är sedan många år definierade i statliga regelverk, i bland annat EU, USA och Japan. Det utgör en bra grund för handel och utveckling av marknaden. Det är nödvändigt när marknaden växer och för att matcha olika skördeutfall. GÖRAN KARLSSON Ny produktmarknadschef ekologisk spannmål ANNEKE SVANTESSON Konsumenternas intresse driver den ekologiska marknaden. Ekologiskt innehåller mervärdena Hälsa-Miljö- Djuretik. Det är mervärden som många konsumenter är beredda att betala mycket för. Intressant är att huvudfokus över tid har skiftat mellan de olika mervärdena, men ekologiskt har varit ständigt aktuellt de senaste tjugo åren. Det finns god anledning att möta konsumenternas intresse eftersom det ger affärsmöjligheter för många lantbruksföretag. VAD ÄR DET då som gör att marknaden utvecklas på ett bra sätt? Konsumenterna vill ha ett tillgängligt och stort sortiment av bra kvalitet. Sortimentet har breddats, särskilt de senaste tio åren, och det har gett marknaden skjuts. Fortfarande är många basprodukter som morötter, mjölk, havregryn och ägg stora. Förädlingsgraden ökar men kan öka mer. Det tydligaste exemplet på god tillväxt i närtid, står Systembolaget för. I dag säljer man ekologiskt vin och öl för över en miljard årligen och det ökar. Sortimentet av ekologiskt vin har ökat stort. Kommunicerade mervärden och engagemang, som genom åren har kommit från olika håll. Under senare år har det varit kockar, filmstjärnor och kändisar som varit de största ambassadörerna för ekologisk mat. För livsmedelsföretagaren, lantbruka- ren och handeln, måste affären vara lönsam för att växa. Utvecklingen hämmades länge av brist på ekologiska råvaror, vilket hindrade rejäla satsningar på produktlansering och marknadsföring. Samtidigt som lantbrukare upplevde råvarumarknaden som väldigt ryckig och osäker. Handelns satsning på egna varumärken gjorde att man kunde samla marknadsföringen för många produkter och göra dem synliga. Mejerierna har också konsekvent byggt en marknad för ekologiska produkter och är i Sverige och flera andra europeiska länder den största produktgruppen. När marknaden och sortimentet ökat har det öppnat för produkter som choklad, bananer, kaffe, te och exotiska frukter. Detta har inneburit att ekologisk produktionen ökat även i Latinamerika, Asien och Afrika. Här går den nyare rättvisemärkningen oftast hand i hand med ekologisk märkning. Konsumentmarknaden är fortfarande koncentrerad till USA och Europa. SVENSKA LANTBRUKARE har de senaste 15 åren hängt med bra och svarat på den svenska efterfrågan. Efterfrågan är stadigare och det finns stora möjligheter till export och import för att balansera behovet. I dag är 11 procent av den svenska mjölkproduktionen ekologisk och ungefär 15 procent av äggproduktion. Tillväxten har varit stor i framför allt ägg och mjölk de sista tre åren. Det gör att Sverige nu har ett importbehov på ekologisk spannmål. Detta från att tidigare ha varit exportörer. I år ser vi en del karensspannmål i handel, detta är ett tecken på att det framöver kommer mer svensk ekologisk spannmål. Vi räknar ändå med att importbehovet kvarstår under några år. Våra grannländer Danmark, Norge och Tyskland är också importörer så det Tillväxten har varit stor i framför allt i ekologiska ägg och ekologisk mjölk de sista tre åren. I dag är 11 procent av den svenska mjölkproduktionen ekologisk och ungefär 15 procent av äggproduktionen. finns en stark marknad i närområdet. Många av köparna i vårt närområde skulle hellre välja svenskt än att importera mer långväga ifrån. Det är tyvärr svårt att fortsätta bygga en bra tillväxt i svenska marknaden på omfattande import. Import och export är viktigt och avgörande, men det är knepigt om den blir för stor. De länder vi kan importera från ligger till stor del utanför EU, i Ryssland, Ukraina och Kazakstan. Exportrestriktioner, importtullar, gör tillgången väldigt osäker och ojämn. Återkommande problem med järnvägskapacitet gör det osäkert när varorna kommer fram. Det finns länder inom EU med exportpotential som Rumänien. Men tyvärr finns inte starka handlare som kan erbjuda den service och spårbarhet som är nödvändig för att det skall vara ett riktigt attraktivt alternativ. I VÅRT NÄROMRÅDE har Baltikum och Polen stor ekologisk areal. För att handeln med ekologisk spannmål skall lyfta krävs dock engagerade handlare med mottagningskapacitet och aktivt kvalitetsarbete. Det samarbetet har Lantmännen sedan 2007 med dotterbolaget Scandagra i Litauen. Det är inom EU, nära att transportera. Ekologiska lantbrukare i Litauen får tillgång till en bra marknad och kan utveckla sitt ekologiska jordbruk och vi behöver spannmålen. Den ekologiska inhemska konsumentmarknaden finns både i Polen och Baltikum fast bara i liten skala. För att svenska livsmedelsföretag ska kunna utveckla och sälja mer ekologiska produkter, behövs mer svensk ekologisk spannmål. Det finns även en exportpotential för kvalitetsspannmål till våra grannländer. Nr Grodden

15 POSTTIDNING B Returadress: Lantmännen Malmö Köp allt till din ensilering redan nu! J086 Just nu får du 10 % rabatt eller kombinationsrabatt Du som lyckas bra nu, kan lyckas bättre med Secure Cover som är ett fågel- och trampsäkert skydd till plansilo eller storbalslager. Just nu erbjuder vi 10 % rabatt på Secure Cover. Vi erbjuder även kombinationsrabatt vid köp av sträckfilm och rundbalsnät.* Hos oss hittar du marknadens vassaste sortiment, oavsett om du ensilerar i bal, tub eller plansilo. Vi har grejerna, helt enkelt, alla tillbehör också! Vill du veta mer om vårt utbud, läs mer på eller ring din säljare redan idag! *Erbjudandena gäller mellan den 25/1 t o m 30/ och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Med reservation för slutförsäljning. Bra val från Lantmännen Du gör ett bra val när du väljer Lantmännen. Vi ägs av svenska bönder och bedriver forskning och utveckling för att ta fram produkter och tjänster som värnar om människor, djur och miljö. Ett ansvar vi tar i hela kedjan från jord till bord. Vill du veta mer kontakta din säljare eller ring vår kundtjänst på ,

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem! 2013 Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem! Lantmännen gör skillnad! Ibland kommer frågan upp om det går att förena rollen som nyttjare och ägare i Lantmännen. För mig är det enkelt

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Att äga Lantmännen 2017 För mig är Lantmännen ett internationellt företag som ägs av svenska bönder. En kundnära lantbruksverksamhet och en lönsam industri ger möjlighet

Läs mer

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat.

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Att äga Lantmännen Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Bengt-Olov Gunnarson, ordförande Lantmännen Lantmännen gör

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem! Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem! Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i föreningen. Med kunden i fokus

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier

Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier Per Arfvidsson, vice VD, Lantmännen KSLA, 12 oktober, 2016 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson.

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson. Inledning Titel: Revisionsfirman BM Det här caset är författat av Gunilla Andersson, Pia Ericsson, Catrine Edwardsson och Conny Melberg. Caset är skrivet som en del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Dagens anförande Lantmännen en jättekoncern och störst på bioenergi

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Forskning, innovationer och nya affärer

Forskning, innovationer och nya affärer Forskning, innovationer och nya affärer Pär-Johan Lööf, Lantmännen R&D Innehåll Lantmännen Förväntningar på en svensk livsmedelsstrategi Lantmännens R&D-verksamhet Intressen FoodNexus (KIC) Från idé till

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

Motion. VD bör vara en grupp på 3 personer, samt personer i styrelsen som inte retar upp bönderna, ex beslutet att stänga av BM Agri AB.

Motion. VD bör vara en grupp på 3 personer, samt personer i styrelsen som inte retar upp bönderna, ex beslutet att stänga av BM Agri AB. Motion. VD bör vara en grupp på 3 personer, samt personer i styrelsen som inte retar upp bönderna, ex beslutet att stänga av BM Agri AB. Till Föreningsstämma 2012 på Clarion Hotell i Stockholm den 2 maj.

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Pressmeddelande för fri disposition

Pressmeddelande för fri disposition Pressmeddelande för fri disposition Nytt starkt år för Svenska Foder 2009 blev ett bra år för Svenska Foder. Bolaget, som under 2009 fyllde 20 år, redovisar en årsomsättning på 2,9 miljarder kronor och

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer