Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004"

Transkript

1 MARS 2004 Global Classroom skapar världsmedborgare sid 6 Gott om plats i Bullerbyn sid 12 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E MARS

2 NOTERAT Beslut i korthet Sammanfattning av beslut tagna vid de två senaste kommunfullmäktigemötena KOMMUNFULLMÄKTIGE 24 NOV 2003 Kommunfullmäktige får ytterligare en vice ordförande. Under en period har kommunfullmäktige haft en ordförande och endast en vice ordförande. Ordförande är Lage Nyhlén (s), nyvald förste vice ordförande är Alf Hallén (s) och andre vice ordförande är Berith Bergman (m). Mona Mattsson (s), Kölsillre, väljs till ny ersättare i valberedningen efter att en tidigare ersättare avsagt sig uppdraget. Kristdemokraterna genom Kjell Grip har lämnat en motion om att nyfödda och nyinflyttade ska uppmuntras. Förslaget om en penninggåva till nyfödda avslås eftersom det saknar stöd i lagen. Framtid Ånge får i uppdrag att utforma välkomstpaket till nyinflyttade. Miljöpartiet genom Kicki Jeschke och Annmari Lööf-Rimbe föreslår i en motion att alla kommuninvånare får möjlighet att lämna skriftliga förslag/motioner till kommunfullmäktige. Motionen avslås med hänvisning att det redan finns bra möjligheter för allmänheten att framföra synpunkter och idéer. Kommunfullmäktige godkände ändringar i socialnämndens reglemente till följd av omorganisation. Kultur- och fritidsverksamheterna har utvärderats och den nuvarande organisationen med en fritidsenhet och en kulturenhet fastställdes. Kommunfullmäktige antog en policy för det interna säkerhetsarbetet i Ånge kommun bland annat till följd av ny lagstiftning på området. Kommunfullmäktige fastställde ny maxtaxa inom barnomsorgen. Ånge Energi beviljades kommunal borgen om 1,5 miljoner kronor för investeringar i fjärrvärme och bredband. Kommunfullmäktige fastställde budget för 2004, plan för 2005 och 2006 samt kommunens målformuleringar för KOMMUNFULLMÄKTIGE 15 DEC 2003 Kommunfullmäktige beslutade godkänna förslag om vilka resemöjligheter som ska finnas när kollektivtrafik upphandlas inför Förslaget har arbetas fram i en arbetsgrupp och sedan kompletterats i kommunstyrelsen. Beslutade anta reglemente för systematisk styrning och ledning av kommunal verksamhet - intern kontroll, samt tillämpningsanvisningar för reglementet. Socialnämndens förslag till ändring i avgiftsreglementet* för vård och omsorg godkändes. Investeringsbudget för Ånge kommun 2004 fastställdes till 9,7 miljoner kronor. Tekniska nämndens förslag till höjning av renhållningsavgifterna från och med godkändes. En ny motion om att kommunmedborgare ska få lämna in motioner till fullmäktige lämnades in av Jan-Owe Dvärby, Kicki Jeschke och Ann- Mari Lööf Rimbe, miljöpartiet. En motion med samma krav avvisades av fullmäktige i november. Kommunfullmäktige beslutade överlämna den nya motionen till kommunstyrelsen för beredning. Anställda och förtroendevalda som uppnått 25 tjänsteår eller som gått i pension uppvaktades med gåvor och blommor. Fullständiga protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna finns på *reglemente = arbetsordning, stadga Dags för sommarjobb Årets sommarjobb kommer i första hand att erbjudas ungdomar som är födda I andra hand till de som är födda Ungdomar som har möjlighet att söka feriearbete kommer att få ett utskick hem om detta. Feriearbetet pågår under tre veckor och i tre perioder. Period 1 är 14 juni - 2 juli, period 2 är 5 juli - 23 juli och period 3 är 26 juli - 13 aug. Arbetstiden är maximalt 75 timmar under tre veckor. Normalt arbetar man 5 timmar per dag. Ersättningen är 30 kronor/timme. De som väljer att arbeta inom äldreomsorgen får en ersättning på 40 kronor/timme. Företag, föreningar och arbetsplatser som kan erbjuda feriearbete är välkomna att höra av sig till: Olle Lind tfn , Ulrika Lindblom tfn eller Ronny Olsson tfn Töm bilen själv och lås dörren! Trots att vi är relativt förskonade mot brottslighet i vår kommun så ökade antalet bilrelaterade brott förra året. Under juli - december begicks 97 bilrelaterade brott, inbrott i bilar och stöld ut bilar. Enligt en prognos som brottsförebyggande rådet gjorde i början av 2003 räknade man med ca 70 bilrelaterade brott under samma period. Ett ställe som varit utsatt för bilinbrott flera gånger under hösten och vintern är parkeringen strax bakom Konsum i centrala Ånge. Lås bilen, töm den på varor om den ska stå parkerad ett tag och tänk efter var du parkerar din bil. På en väl synlig plats är det svårare att göra ett bilinbrott Polisen påpekar också att några lägenhetsinbrott har förekommit den senaste tiden. De uppmanar alla att inte gå ut tillfälligt, till exempel till tvättstugan, utan att låsa dörren. Ånge spelet MINERVASKOLAN GER Premiär: 1 juni Föreställningar under vecka 23. FRAMTID ÅNGE är en informationstidning från Ånge kommun. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Tel: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion: Kristina Kamsten, Tel Anna Johansson, Tel Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Omslagsfoto: Anna Gullmark Upplaga: ex Tidningen är delvis finansierad av EU:s strukturfond Regionala fonden samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2 FRAMTI D ÅNG E MARS 2004

3 LEDARE Callans sågverk säljer % av sin produktion till utlandet. Biljettbokningen i Fränsta drivs av franskägda Connex, när Albyfabrikerna ska göra stora investeringar tas besluten i Holland. STEN-OVE DANIELSSON, KOMMUNALRÅD Den internationella kommunen Ja, vad menar jag med denna rubrik? Jo faktiskt att vi blir allt mer beroende av vår omvärld. Callans sågverk säljer % av sin produktion till utlandet. Biljettbokningen i Fränsta drivs av franskägda Connex, när Albyfabrikerna ska göra stora investeringar tas besluten i Holland, när Fuji fotolabb började med fotopåsar måste man först få klartecken från Japan. Permascand i Ljungaverk tillhör en världskoncern och deras marknad är världsomspännande. Det finns fler företag med internationell prägel i kommunen och några av dem kan du läsa om längre fram i denna tidning. Vet ni att postterminalen i Ånge ägs av en oljeshejk? Jo det är faktiskt så, men det är samtidigt en Ånge bo, Björn Olsson, som basar över verksamheten på alla postterminaler i Norrland. Tage P, oppositionsrådet ni vet, tjatar ofta om att vi måste lära oss mer om EU och han har förmodligen rätt. Vi är mycket beroende av vår omvärld och då krävs det också kunskaper om denna. Vem trodde för några år sedan att det skulle dyka upp ett företag med säte i Canada och köpa Hallsta skola och att detta i sin tur skulle resultera i den positiva utveckling som sedan skett med den internationella gymnasieutbildning som startade i Torpshammar. Vi får väl snart en debatt om kommunen ska heta Ange eller något annat internationellt säljande, länets kontor i Bryssel heter i alla fall Mid Sweden och själv kommer jag nog alltid att heta STEN-OVE. Evenemangstips 11 mars Teater. En smäll till Show av Lisa Hummel och Gertrud Stenung. Riksdrama. Folkets Hus, Ånge, kl mars Medlemmar och sympatisörer inbjuds till Jazzklubbens årsmöte, kl Årsmötesförhandlingar enl stadgarna och beslut om klubbens fortsatta verksamhet. Kl (i direkt anslutning till årsmötet) blir det konsert med Härjedalens Storband och Harmoni Ladies. Förtäring. Träporten, Borgsjö. 20 mars Buskis, auktion mm i Forum Ljungaverk PRO Ljungaverk. 20 mars Utställning. Yrjö Edelmann från Stockholm, visar grafi ska blad under tiden 20/3-17/4. Biblioteket, Centralhuset, Ånge. 5 april Teater. Mannen från Malmberget återkommer. Riksteatern. Folkets Hus, Ljungaverk, kl april Riksteatern, föreställning, Folkets hus, Ånge. 22 april Teater. Hårda bud. Teater Västernorrland. Folkets Hus, Ånge, kl Bio. Folkets hus bio i Ånge visar fi lm söndagar och tisdagar. Aktuellt program se Folkets hus Forums bio i Ljungaverk visar fi lm fredagar och söndagar. Aktuellt program klicka på Ljungaverk. Meddela era evenemang till Ånge naturum & turistbyrå så kommer de med i händelsekalendern på eller registrera evenemangen själv direkt i händelsekalendern på kommunens hemsida. FRAMTI D ÅNG E MARS

4 FRITID Skoteråkning För många av oss är skoteråkning en av vinterns favoritsysselsättningar. Med skotern tar vi oss ut i naturen till raststugor och fiskesjöar som är svåra att nå vintertid. Trots att vi har stora ytor att röra oss på så är det viktigt att vi tar hänsyn till alla andra som har intresse av naturen. Skogsägare, skidåkare eller vinterfiskare till exempel. Genom kommunen löper mer än 60 mil skoterleder som tar oss fram till raststugor och fiskesjöar. Skoterlederna ingår i ett större spårsystem som sträcker sig långt utanför kommunens gränser. Skoterleder finns för att det ska vara lätt att hitta från en plats till en annan, men också för att undvika de skador i naturen som fri skoterkörning kan ställa till med, till exempel på nyplanteringar eller jordbruksmark. På skoterlederna är alla överens om tagen, markägarna har gett tillstånd till att delar av deras mark används som skoterled på vintern. Skotervett och etikett När vi rör oss på skoterlederna är det några saker vi ska tänka på. Högsta tillåtna hastighet är 70 km i timmen. På allmän väg är skoteråkning inte tillåtet annat än korta sträckor, till exempel för att korsa en väg. Då får inga passagerare sitta på skotern eller i pulkan och högsta tillåtna hastighet är 20 km/timmen. Skoterkörning är förbjuden på jordbruksmark. På hyggen får man inte köra innan skogen nått 2 meter ovanför snötäcket. På oplogade skogsvägar är det inte heller lämpligt att köra, det gör det svårt att ploga vägen. Åk på sidan eller i diket i stället. För att köra skoter måste man ha förarbevis eller körkort taget före 1/ Kom ihåg! Allt som du orkar ta med dig ut i naturen orkar du ta med dig hem igen. Tomburkar och andra förpackningar väger ju ingenting när de är tömda! Sjöar och vattendrag Formellt slutar alltid skoterleden vid stranden. Ger man sig ut på en sjö eller ett vattendrag sker det på egen risk. Du måste alltid förvissa dig om att isen håller. I sjöar finns det områden där man ska vara speciellt vaksam, till exempel vid inflöden och utlopp, vid broar och sund, om avlopp rinner ut i sjön eller vid uddar och vassar. I vår kommun finns en del reglerade vattendrag där isförhållandena kan förändras mycket snabbt. Väjningsplikt och högertrafik på leden Skoterlederna används också av andra än skoterförare. Många går, åker skidor eller spark längs skoterlederna. Då gäller att fordonsförare alltid har väjningsplikt mot gående i terräng och på snöskoterleder. Även i terrängen gäller högertrafik d v s man ska hålla till höger när man får möte. Ta alltid med: Hjälm, karta, kompass, varma kläder, solglasögon, reservproviant, yxa, rep, spade, kniv, ficklampa, tändstickor, reservstartsnöre, tändstift, extra variatorrem, verktyg, instruktionsbok, bensinslang, ev reservbränsle, första förband och registreringsbevis. 4 FRAMTI D ÅNG E MARS 2004

5 FRITID vinterns favorit Mer information om skoteråkning i vår kommun får du via skoterklubbarna och Ånge kommuns fritidsenhet. Kontaktuppgifter till klubbarna finns på Ånge kommuns hemsida Ny skoterkarta Ny skoterkarta finns att köpa hos kommuninformationen i Ånge, Samservice i Fränsta, Ånge naturum & turistbyrå i Borgsjö och via skoterklubbarna. Pris: 50 kr KK Här finns det lagom mycket att göra i Stockholm var alla så upptagna Namn Kebba Uppväxt Gambia och Stockholm Bor Ånge Här gick jag nian Kista Årskurs 1:an Program Omvårdnadsprogrammet Varför Bobergsskolan? Jag fick nys om Bobergsskolan via Doctus i Stockholm jag började på Gustavsbergs gymnasium men har nu efter en termin bytt till Bobergsskolan. I Gustavsberg tog det lång tid att få hjälp av lärarna här märks det direkt att det är färre elever och att lärarna har tid att hjälpa alla. Här träffar man kompisar på ett annat sätt jag kommer trivas här. FOTO: MICHAEL BERGGREN FRAMTI D ÅNG E MARS

6 UTBILDNING Det som är bra med Global Classroom är att man träffar andra elever och att man får möjlighet att diskutera olika teman över nätet för att lära sig hur andra ser på saker, säger Maria Andersson som under hösten har varit tre månader som utbytesstudent på Shetlandsöarna. Tom Wills kommer från Island of Bressay på Shetlandsöarna. Han kom hit som utbytesstudent i januari och ska stanna i 6 veckor. Det är kallt och mycket snö. Hemma kom det ca 1 decimeter snö häromdagen. Då var skolorna tvungna att stänga i tre dagar, berättar Tom. Han tycker också att miljön är väldigt avslappnad. Tom återkommer till Ånge i juni för konferensen Global Classroom. FOTO: ANNA GULLMARK FAKTA GLOBAL CLASSROOM Global Classroom omfattar skolor på gymnasienivå från sex olika länder, Japan, Sydafrika, Shetland, Tyskland, Tjeckien och Sverige. Mellan 4 och 13 juni 2004 hålls nätverkets årliga konferens i Sverige och Ånge. Omkring tio studenter från var och en av skolorna som deltar i nätverket kommer till Ånge. Senast konferensen hölls i Ånge var Samarbetet i Global Classroom har pågått sedan 1996 med årliga konferenser i deltagarländerna. Under läsåret arbetar deltagarna med olika projekt och kommunicerar via e-post och webben. 6 FRAMTI D ÅNG E MARS 2004

7 UTBILDNING Global Classroom i Ånge skapar världsmedborgare I juni blir Ånge mötesplats för 60 studenter från sex olika länder. På Global Classroms program står en dag på AWPE-utbildningen och aktiviteter i regi av Lions och kommunen. Det allra viktigaste är dock att eleverna ska lära av varandra. Vad händer just nu inför konferensen? Redan nu pågår arbetet med att förbereda konferensen. I dagarna hade man en videokonferens mellan länderna där ungdomarna som deltar på årets Global Classroom för första gången pratar med varandra. Ämnet för videokonferensen var Jämlikhet. Jämlikhet är ett av tre olika teman och tar avstamp i tanken hur jämlika vi är nu. Nils Olov Hagman som är en av eldsjälarna bakom konferensen menar att målsättningen är att eleverna ska lära sig förstå och lära av varandra och bli sk Världsmedborgare. En viktig faktor under videokonferensen är tekniken man håller tummarna att den fungerar. Viss hänsyn måste även tas till tidsskillnaden. Konferensen äger rum kl lokal svensk tid. Eftersom Japan ligger ca åtta timmar före så får japanerna köra kvällspass, säger Nils Olov. Kan man hjälpa till? Global Classrom är ett intressant projekt och förhoppningsvis finns det många i Ånge kommun som är intresserade av att hjälpa till. Vi frågade Anders Stenwall, Bobergsskolan, vad man som intresserad kan göra för konferensen. Man kan vara värdfamilj och ta hand om en eller två ungdomar som deltar i konferensen. Att vara föräldrastöd till de som har några inneboende är också möjligt. Då kan det bli aktuellt att skjutsa ungdomarna vid någon kvällsaktivitet. På så vis kan man samordna så att arbetet inte blir så betungande för några få, fortsätter Anders. Ekonomiskt stöd är alltid välkommet. Alla bidrag tas emot med öppna armar. Ekonomin är hårt ansträngd, menar Anders. Mat och resor för gästerna är det som kostar mest och vill man bidra till Global Classrooms kassa som företag eller privatperson så hälsar Bobergsskolan att bidrag tacksamt tas emot på pg , ange projektnummer , Global Classroom. Här kan jag vara nära mina hästar och kompisar Namn Emmelie Uppväxt Ånge och Lidköping Bor Ånge Här gick jag nian Minerva Årskurs 3:an Program Samhällsprogrammet Varför Bobergsskolan? Det som man ibland kan sakna är utbudet av aktiviteter och saker att göra som finns i städer. Men fördelarna väger över Bobergsskolan är en liten skola där man får bra kontakt med lärarna. Dessutom jobbar jag aktivt med ungdomskaféet Gruvan och så har jag hästar något jag skulle ha svårt att kombinera om jag gick någon annanstans. AJ FRAMTI D ÅNG E MARS

8 NÄRINGSLIV Anders Warg, Östavallsågen Vad har SAEF AB/Östavallsågen gemensamt med OS i Aten? I Aten pågår ett intensivt förberedelsearbete inför årets olympiska spel. På SAEF AB/Östavallsågen är det också högtryck. Försäljningen av kvalitetsträ och trävaror till Grekland har ökat det senaste året tack vare OS. Sedan 1985 har man exporterat kvalitetsträ och trävaror i olika former till Grekland. Anders Warg berättar Samarbetet är unikt. Vi har utvecklat det så långt att vi levererar produkterna paketerade med kundens egna märkningar och logotyper. I branschen finns det olika certifieringar som bekräftar för mottagaren vad det är för produkt och vilken kvalitet den håller. Östavall samarbetar med kunder som är ledande på sina marknader. Där är ofta private labeling viktigt att man kan märka produkterna med kundens egna märken och certifieringar. Och man har kunnat se en ökad försäljning på Greklandsmarknaden det senaste året kanske som ett led i att arbetet med OS har tågat in på arenan. Största delen av vår verksamhet går på export. Närmare 70% - de övriga 30% levereras bl a till snickerikunder i södra Sverige, berättar Anders. Han bedömer vidare att deras utländska kunder har god insikt och uppfattning om Sverige och våra breddgrader. Viktigt för köparna är givetvis den produktkvalitet och service som kan erbjudas, och man fäster också stor vikt vid de personliga relationerna för att bygga långsiktiga affärer. Exportmarknaderna för furu och gran är flera och SAEF AB/Östavallsågen levererar sedan flera år till drygt tjugo olika länder i såväl Europa som Asien, Afrika och Nordamerika. Det som kan vara lite krångligt ibland vid leveranser är logistik och befraktningar. Det handlar om ett skrymmande gods vilket Flooré Varma golv vid heta källor medför höga transportkostnader. Kunden i Grekland drar nytta av att OS äger rum i Aten. Det i sin tur gynnar Östavall här i Ånge. De senaste tio åren har varit gynnsamma för företaget de har fyrdubblat produktionen och hamnat på en som Anders bedömer idag lämplig volym. Vid en blick framåt ser Anders förutom förhoppningar om många OS-medaljer till Sverige att framtiden handlar än mer om ytterligare kundanpassning och förädling av företagets produkter. FAKTA SAEF AB/ÖSTAVALLSÅGEN A J Omsättning: MSEK Produktionskapacitet: m 3 Antal anställda: SAEF AB är ett sågverk i Östavall som ägs till 100% av skogsägarföreningen Norrskog. Företaget Flooré i Ånge har en egen lösning på hur man får varma sköna golv. Företaget startade sin verksamhet i Ånge 2002, efter flera års utveckling av företagets produkter i samarbete med bland annat KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm). Företaget tillverkar golvskivor för både vattenburen- och elgolvvärme. Skivorna är lätta att lägga, tunna och ger en god värmeekonomi. Visste du att åtta av kommunens största tillverkande företag tillsammans exporterade för 720 miljoner kronor under förra året? Företaget säljer i första hand i Sverige, via återförsäljare, VVS-företag, byggvaruhuset SILVAN och ett antal husfabrikanter. Nyligen har man tagit sig in på den isländska marknaden där man bland annat utrustar hotell med golvvärme. Vi har levererat en golvlösning till ett nybyggt hotell i närheten av Reykjavik. Nu har vi fått klartecken att leverera till ytterligare ett hotellbygge på Island, vid den kända Blå lagunen (varma källan) utanför Reykjavik, berättar Floorés vd Lars Edfeldt. Golvskivorna består av hårdkomprimerad EPS-plast (cellplast, frigolit) täckta med kraftig aluminiumfolie. I skivorna finns färdiga spår för vattenrör eller elkabel. Skivorna är tunna och bygger inte särskilt mycket på höjden. Därför passar de bra både vid nyproduktion av golv och vid renovering. Eftersom värmeslingorna ligger nära golvytan och aluminiumfolien fördelar värmen bra så reagerar systemet snabbt på temperaturförändringar. Golven är lätta att hantera och montera och ofta kan ytmaterial som klinkers eller parkettoch laminatskivor läggas direkt på plattorna. Flooré erbjuder också egna innovativa lösningar anpassade till olika objekt. Lösningar som bygger på den kunskap företaget har. På den internationella marknaden finns kontakter och agenter i Spanien, Island, Ryssland och USA. Företaget har 3 anställda i Ånge och ett par arbetande delägare i Stockholm. Efterfrågan på företagets produkter ökar och under våren kommer företaget att nyanställa i Ånge. KK 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2004

9 NÄRINGSLIV Företaget Daikichi i Ljungaverk producerar nästan uteslutande limträ för export till den japanska marknaden. Träd från Ljungaverk blir hus i Japan I Ljungaverk blir barrträd från vårt område starkt och säkert byggmaterial i japanska hus. Limträföretaget Daikichi startades Företagsetableringen kom till stånd i samband med att Kema Nords fabriker i Ljungaverk upphörde under 1990-talet. Råvaran gran och furu finns i stora mängder i vårt område och hos Daikichi förädlas den ett steg till efter sågverkens behandling. Ägarna var från början skogsföretaget SAEF/Norrskog, ett japanskägt företag och några privatpersoner. Sedan årsskiftet 2003/2004 ägs merparten av aktierna i företaget av svenska SAEF AB. Företaget producerar nästan uteslutande för den japanska marknaden, i de dimensioner som efterfrågas där. Jordbävningar är ganska vanliga i Japan och husen behöver vara rejält byggda. Trä är ett material som klarar påfrestningar bra. Limträbalkarna är ca 3 meter långa och görs i några olika tjocklekar. Det är mycket intressant att kommunicera med Japan, en helt annan affärskultur än här, berättar Ulf Svensson (vd) och Monica Johansson som är företagets enda administrativa personal. De visar en nyligen inkommen order, till stora delar med japanska skrivtecken. Tack och lov är siffrorna lika och så har företaget en svenskspråkig kontaktperson som hjälper till och reder ut begreppen. Efterfrågan på företagets produkter ökar just nu och sedan några veckor arbetar man åter två skift på företaget för att hinna med att producera det som efterfrågas. Vi producerar limträbalkar per år, eller ca två långtradarlass per dag, försöker Ulf åskådliggöra produktionens storlek. Förpackningarna med träbalkar går till Gävle för lastning i containrar, som går med sjöfrakt via Suezkanalen till Japan. I Japan plockas sedan en del av träbalkarna från Ljungaverk ihop med balkar och trävirke av andra dimensioner till kompletta byggsatser för hus. Limträbalkarna från Daikichi används till traditionella japanska hus, men intresset för trähus i svensk stil ökar. Företaget levererar också limträbalkar till ett trähusföretag i Dalarna som exporterar byggfärdiga hus till Japan. Kvalitetskraven på produkten är höga och företaget har fått certifieringar enligt en japansk mycket sträng standard, JAS. I fabriken i Ljungaverk finns en liten testavdelning där hållbarheten hos produkterna provas noga. En mindre del av företagets produktion säljs i Sverige som till exempel byggdelar i carports, staket och andra mindre byggnader. Det är ett glatt och sammansvetsat gäng på 19 anställda man möter på Daikichi i Ljungaverk. KK En kväll full av inspiration och älgskit! Lokalerna i Folkets hus i Ljungaverk fylldes en kväll i februari med älgskit. Det var skit från början till slut men inte vilket skit som helst. Sune Häggmark som sedan 1997 framgångsrikt drivit företaget Moose Garden delade med sig av sina erfarenheter. Resan som en gång startade med att han tog hand om två övergivna älgkalvar. Under kvällen växte bilden fram om vilka möjligheter det finns och vilka faktorer som Sune har tagit fasta på som ett led i framgången. En viktig del har varit att våga. Våga prova olika saker utan att vara rädd för att misslyckas. Att våga, att haka på när tidningar ringer och vill göra reportage med olika vinklingar och att ha en stor dos humor med på resan det är de saker som Sune återkommer till under kvällens lopp. Sune berättade bl a hur en tysk tidning ringt och frågat om de fick adoptera en av älgarna. Självklart svarade Sune ja, vilket resulterat i ett följetongsreportage i tysk tidning där man får följa den adopterade älgens liv. Vi som var där fick även tillfälle att känna på några av produkterna bland annat älgpapper som tillverkas av älgspillning. Papperet bygger på ett kretsloppstänkande älgarna äter sly som sedan omvandlas till pappersråvara. Under kvällens gång uppenbarade det sig en annan entreprenör i samlingen. Det var lokala entreprenören Gunilla Sune Häggmark, älgfarmare, med sedlar skapade av älgskit. Sjöblom Högfeldt som i sitt företag Syteknik fått ett uppsving i försäljningen av grytlappar grytlappar tillverkade av Älgskinn. För mer info: AJ FRAMTI D ÅNG E MARS

10 NÄRINGSLIV Insiktsfullt hos våra nya företagare Det kostar inget att köpa bananer De blivande företagarna och deras handledare. Fr v: Jan Wahlstén, Håkan Strandell (arbetsförmedlingen), Peter Larsson, Sarah Holmlund (FöretagarCentrum), Annika Nygren, Raimo Parviainen, Susanne Norberg, Peter Mejding, Per Engman (Lernia). P å FöretagarCentrum har ytterligare en kull nya företagare sett dagens ljus. Stämningen är på topp inför dagens avslutning då man berättar om sina verksamheter. Alla inblandade aktörer är på plats: blivande företagare, Arbetsför- medlingens Håkan Strandell, Nyföretagarrådgivare Sarah Holmlund och lärare Pelle Engman från Lernia. Det här är tredje kursen sedan augusti förra hösten som under sex veckor har gått igenom nyföretagarprocessen i ledet att starta eget. I rummet råder en avspänd atmosfär där man som utomstående snabbt får en känsla av att här har det stött och blötts en hel del på vägen hit. En av de viktigaste lärdomarna man fått med sig från processen har varit bredden. Att man som deltagare får vara med och påverka innehållet utifrån behovet som finns i just den gruppen. Det har varit allt från att prata igenom hur det kan påverka familjesituationen när man beslutar sig för att starta eget, att få en individuell studieplan, att få ta del av andra aktörers kunskap. Under just den här processen har länsstyrelsen, banken, redovisningsbyrån och försäkringsrepresentanter varit och gästat för att lämna tips och råd på vägen. Fler blivande företagare står och knackar på dörren för till nästa nyföretagarprocess är redan tio stycken anmälda. Entreprenörandan växer så det knakar! AJ Fotnot: Att köpa bananer är ingen kostnad. Att köpa bananer är en utgift (och en utbetalning om man betalar vid köpet) Kostnaden för bananerna uppkommer först när den inköpta varan konsumeras! Nya företagare Annika Nygren Tar över blomsteraffären i Ånge Den första mars tar Annika över affärsrörelsen i samma lokaler som tidigare på Järnvägsgatan. En röd tråd från hennes tidigare arbeten har varit att alla haft direkt kundkontakt från Nordea, till bagerier och Mittlandia. Nu har hon tagit steget och startar eget med framtidstro och glädje. Jan Wahlstén Rinkparts, Reservdelar & Sargtillbehör Jan har 12 års erfarenhet från branschen. Han kommer att fokusera på Sverige som marknad i första hand. Bara här i Sverige finns det cirka 300 ishallar och 500 utebanor. Rinkparts kör igång verksamheten under februari månad. Högsäsongen sommar och höst står för dörren då det är uppehållssäsong för aktiviteterna på banorna. Peter Larsson Byggbranschen med inriktning på timring Peter har en gedigen erfarenhet från byggbranschen där han har arbetat med många olika saker till exempel med stensättning. Han håller i dagarna på att fundera på firmanamnet och på praktiska saker. Något Peter tar fasta på är att garantera att göra klart påbörjade arbeten. Peter Mejding Däckverkstad med Hobby och Hantverksbutik Peter håller i dagarna på att titta på lokaler för verksamheten. I lokalerna är det tänkt att samla upp en del av hantverksutbudet som finns i kommunen. Susanne Norberg Butik för djurfoder I april så startar Susanne en djurfoderbutik centralt i Ånge. I denna butik kommer även ett visst utbud av djurartiklar att finnas. Susanne har tidigare stor erfarenhet av djur, främst hästar. 10 FRAMTI D ÅNG E MARS 2004

11 Wilma och Inga på äventyr FOTO: WILDLAND FIRE INTERNATIONAL Wilma och Inga är beresta. De bor i Ånge men har världen som arbetsfält. Vilka är då dessa damer? Wilma är en av företaget Wildlands dykrobotar. Senast dokumenterade hon DC 3:an som sköts ned av ett ryskt migflygplan 1952, uppdragsgivare var försvaret. Kollegan Inga är en infraröd kamera som bland annat bevakar och hjälper till med skogsbrandsbekämpning. Det här är unik utrustning som hanteras helhjärtat av personal från företaget Wildland Fire International med säte i Hallsta, Ånge kommun. Ett företag med internationell spetskompetens som fokuserar på bekämpning av skogsbränder, naturvårdsbränning och räddningsverksamhet. I mitten av februari presenterade Daniel Karlsson från Wildland Fire International unika bilder från DC-3- an tagna av Wilma för eleverna som går på internatskolan AWPE i Ånge kommun. Det var resultatet från ett uppdrag man fått i samband med en mässa i Malmö. Daniel berättar hur fartygschefen från försvaret steg in i montern och såg dykroboten. Han försäkrade sig om att det var en fullskalig modell av roboten, den var så liten, och blev genast intresserad. Wilma är en av de minsta dykrobo- Wildland Fires personal har varit på uppdrag i Kanada och i Östersjöns djup. tar som finns på marknaden. Från bilderna som Daniel visar kan man se dels skotthålen från nerskjutningen, tre kronors logotype på utsidan av planet och en mycket avskalad insida. Tack vare dykrobotens storlek lyckades man ta sig in i mycket små utrymmen och dokumentera detaljer som annars varit mycket svåra att upptäcka. AWPE-eleverna fick även höra hur Daniels kollega Simon varit på uppdrag i USA och Kanada med Inga IR-kameran som bland annat används vid skogsbrandsbekämpning. I norra Kanada nära Chilko Lake rörde det sig om ett ca hektar stort område. Här var IR-kameran en kugge i ett stort räddningspådrag. Vid en så stor brandbekämpning byggs det upp ett s k basecamp med sambandscentral, logi, sjukvård och utrustning. Det hektar stora området tog ca 4 veckor att släcka. IR-kameran fästs under en helikopter och kan läsa av området man flyger över och särskilja varmt från kallt. Användningsområdena är många IR-kameror används för att t ex inventera viltbestånd, kartlägga oljeutsläpp, inspektera kraftledningar och leta efter försvunna människor. Inga är en av fem kameror av denna typ som finns i världen. Vi har världen som arbetsfält. Det finns oändliga möjligheter och en efterfrågan på våra produkter och tjänster. Det svåra är många gånger att vi inte riktigt hinner med i kompetensutvecklingen av vår personal och ny personal vilket gör att vi tyvärr måste tacka nej till vissa förfrågningar, säger Cecilia Andersson företagets VD. Både Daniel och Simon är uppvuxna i Fränsta och trivs bra i sina jobb. Skulle det inte vara för mitt jobb så skulle jag nog inte trivas lika bra här Tack vare jobbet har jag en otroligt spännande och omväxlande tillvaro, avslutar Daniel. AJ FRAMTI D ÅNG E MARS

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1.

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1. MARS 2006 Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv sid 10 Fränsta vårdcentral i nya händer sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG

Läs mer

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1 Mars 2013 Många fördelar att flytta hem när man får barn Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte Hårdrock PÅ SCHEMAT framtid Ånge mars 2013 1 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 26 november

Läs mer

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #42 Flygstolen från Viken SID. 12 Allt om Vikenfesten MITTUPPSLAGET Montessori fyller 20 år SID. 16 1 Hjältar i stort och smått Utgiven av

Läs mer

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter Kolla in! Sommarens alla aktiviteter juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Byabussen i Kölsillre Nya gymnasiet så här blir det i Ånge Projekt Ö-arna unik utveckling av ekoturism framti d Ång

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 nyhet! private banking Private Banking & James Bond En vinnande ramsa i maris värld entreprenörsakademin två familjer med fyra

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

Årets företagare i Oxelösund utsedd

Årets företagare i Oxelösund utsedd Oktober 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Gasolycka krävde Det är en svart dag i Oxelösunds Järnverks 100-åriga historia. I den nya gasanläggningen hittas åtta arbetare till synes livlösa. Det är början på

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Förskolor i baracker möter kritik

Förskolor i baracker möter kritik 6 SEPTEMBER 2011 ÅRG 22, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 12-13 Högsäsong för båtstölder HAMMARBY SJÖSTAD

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 fondkväll lockade många till palladium Familjer ser inte ut som förr vi hjälper dig att hitta i sakförsäkringsdjungeln från västervik

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag Framtid Ånge Kommuntidning för Ånge kommun 1/2014 Hemvården når fram i alla väder Nytt logistikcentrum i Ånge Rekordmånga startar UF-företag Kommunerna tog över hemsjukvården Den tredje februari tog länets

Läs mer

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Nr 2/2012 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014 Iktyostidningen nr 3 2014 Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar Vi tipsar om produkterna för badet bildades i augusti 1988 Kära läsare Snart stundar julen igen och ett

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer