ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från och med årsskiftet inför Sveriges Redovisningskonsulters Förbund auktorisering av redovisningskonsulter. Det ska göra det enklare och säkrare för den som ska anlita en redovisningsbyrå att hitta en kvalitetssäkrad konsult. Läs mer på sidan 4 NOVEMBER 2005 Risker och möjligheter i en modern kapitalförvaltning Utbudet av svenska och internationella placeringsalternativ är enormt vilket ger stora möjligheter men det finns också fallgropar. Läs mer på sidan 14 Reformering av 3:12-reglerna Hur kommer fåmansbolagen att påverkas av de nya 3:12-reglerna som träder i kraft den första januari? Är det förbättringar eller försämringar på gång? Läs mer på sidan 8 9 Vilka är fördelarna för små och medelstora företag att ha banken som affärspartner? Det finns andra tillfällen än i investeringsskeden då goda relationer med banken kan generera fördelar för mindre företag. SEB, Svenska Handelsbanken och FöreningsSparbanken berättar. Läs mer på sidan 10 Se företagets möjligheter till framgång Enligt Anders Ottosson, VD för Oracle Sverige, handlar mjukvaruföretagets ekonomiska framgångar om kundframgång. Han menar att det inte spelar någon roll hur bra produkterna är, är kunden missnöjd dröjer det inte länge innan detta missnöje förstört marknaden. Läs mer på sidan 18 Effektiva affärssystem skapar kontorsrevolution Många svenska företag ligger långt fram vad det gäller användandet av affärssystem. För flertalet företag handlar det nu om att skaffa sig ännu större utväxling på sina system. En revolution är i antågande. Läs mer på sidan 20 BEKYMMERSFRITT TJÄNSTEBILSINNEHAV GENOM OUTSOURCING ÄVEN FÖR SMÅFÖRETAGARE! SIDAN 16 ANNONS ANNONS KREDITBESLUT AVISERING PÅMINNELSE INTERNAT. FORDRINGAR INKASSO- BEVAKNING Ett bättre sätt att få betalt. KREDIT- INFORMATION FAKTURA- SERVICE RESKONTRA- BEVAKNING RÄNTE- FAKTURERING INKASSO Aktiv kreditadministration betyder minskade kreditförluster och ökad lönsamhet. Men var finns den stora potentialen till förbättring i ditt företags rutiner? Vilka tjänster skulle du vinna på att outsourca? Kontakta oss så hjälper vi till att analysera situationen, och föreslå dig ett bättre sätt att få betalt. VAT REFUND Marknadsledare inom kreditadministration i Sverige och övriga Europa. Intrum Justitia, Stockholm. Tel Fax Ingår som bilaga i Dagens Industri, November 2005

2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS auktorisering av redovisningskonsulter. Det ska göra det enklare och säkrare för den som ska anlita en redovisningsbyrå att hitta en kvalitetssäkrad konsult. Läs mer på sidan 4 NOVEMBER 2005 Utbudet av svenska och internationella placeringsalternativ är enormt vilket ger stora möjligheter men det finns också fallgropar. Läs mer på sidan 14 Reformering av 3:12-reglerna Hur kommer fåmansbolagen att påverkas av de nya 3:12-reglerna som träder i kraft den första januari? Är det förbättringar eller försämringar på gång? Läs mer på sidan 8 9 Vilka är fördelarna för små och medelstora företag att ha banken som affärspartner? Det finns andra tillfällen än i investeringsskeden då goda relationer med banken kan generera fördelar för mindre företag. SEB, Svenska Handelsbanken och FöreningsSparbanken berättar. Läs mer på sidan 10 Effektiva affärssystem skapar Enligt Anders Ottosson, VD för Oracle Sverige, handlar mjukvaruföretagets ekonomiska framgångar om det gäller användandet av affärssystem. För flertalet företag handlar det nu om att kundframgång. Han menar att det inte spelar någon roll hur bra produkterna är, är kunden missnöjd dröjer skaffa sig ännu större utväxling på sina det inte länge innan detta missnöje förstört marknaden. system. En revolution är i antågande. Läs mer på sidan 18 Läs mer på sidan 20 ANNONS KREDITBESLUT AVISERING PÅMINNELSE INTERNAT. FORDRINGAR INKASSO- BEVAKNING KREDIT- FAKTURA- RESKONTRA- RÄNTE- INKASSO VAT REFUND INFORMATION SERVICE BEVAKNING FAKTURERING Aktiv kreditadministration betyder minskade kreditförluster och ökad lönsamhet. Men var finns den stora potentialen till förbättring i ditt företags rutiner? Vilka tjänster skulle du vinna på att outsourca? Kontakta oss så hjälper vi till att analysera situationen, och föreslå dig ett bättre sätt att få betalt. Ingår som bilaga i Dagens Industri, November 2005 Marknadsledare inom kreditadministration i Sverige och övriga Europa. Intrum Justitia, Stockholm. Tel Fax ANNONS 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Belöna entreprenörerna OMSLAGET: ANDERS OTTOSSON, NYTILLTRÄDD VD FÖR ORACLE SVERIGE AB FOTO: CARSTEN LARSEN EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från och med årsskiftet inför Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risker och möjligheter i en modern kapitalförvaltning Sverige har ett antal mycket stora företag, men de är få. Av förklarliga skäl är det ändå dessa som syns i media då flera av dem är börsnoterade och därför av ett publikt intresse. Det verkligt stora antalet företag är emellertid små och ägarledda. Det är faktiskt så att långt över 90 % av företagen har mindre än 10 anställda. Dessa företag sysselsätter ändå en mycket stor del av befolkningen och är med och finansierar, genom skatter och avgifter, de trygghetssystem som vi litar på. Dessa företagare är våra osynliga vardagshjältar. ENTREPRENÖRSKAPET Nästan alla har något mått av entreprenörskap i sig. Det är ofta bara en fråga om att skapa de rätta förutsättningarna för att personen ska ta klivet. Entreprenörskvoten är förhållandet mellan belöning och risk. När belöningen överstiger risken ökar vår benägenhet till entreprenörskap. Det är då vi startar och driver företag. Det är därför viktigt att vi bland annat har ett skattesystem som premierar, inte bestraffar, dem som vill ta risken att starta företag. Eller dem som utökar och skapar arbetstillfällen. På dessa punkter finns det mycket att önska. Ibland frågar man sig om våra beslutsfattare verkligen lever i samma värld som oss som driver företag. Det är faktiskt hög tid att vi får ett regelverk för de ägarledda företagen som gör det intressant att starta och driva företag. Ett regelverk som uppmuntrar till tillväxt. HUR VIKTIG ÄR TILLVÄXT OCH INVESTERINGSVILJA? Investeringsviljan är viktig och oftast en förutsättning för tillväxt. Att driva företag framgångsrikt utan att bejaka, eller skapa möjlighet till, tillväxt är hart när omöjligt. Man kommer förr eller senare på efterkälken. Detta gäller i såväl det lilla företaget som det stora och det är i grund och botten en nationellt livsviktig fråga. Kunderna vill göra en bra affär. Personalen vill ha bra betalt och utvecklas. Leverantörerna vill ha stora volymer till bra priser. Företaget måste sätta av till kommande investeringar. Ägarna vill ha vinst. Staten vill ha in skatt. Hur går detta ihop? Svaret är delvis att företaget måste skapa vinster genom att ha mera intäkter än kostnader, men det är inte hela sanningen. Tillväxt skapar ett större företag som kan generera mera pengar än ett litet, även om vinsten i procent av omsättningen är lägre, och för alla intressenter är därför tillväxt viktigt. RÄTT AFFÄRSMODELL Att öka sina marknadsandelar blir därför ett viktigt mål för de små och medelstora företagen. När företaget blir större syns det dessutom bättre på marknaden och har lättare att rekrytera kunnig personal. Men det är även viktigt att hitta nya affärsmodeller som tar tillvara det svenska samhällets fördelar. För det finns naturligtvis fördelar. Vi kan inte, och ska inte, konkurrera med låglöneländerna utan vi kan skapa helt nya affärsmodeller som gör företagen framgångsrika. Det viktiga är vem som organiserar värdeskapandet och det är inte beroende av en geografisk plats. Det finns en enorm potential i alla de hundratusentals småföretagen. Med rätt stöd och ett regelverk som minskar risktagandet finns här en mycket intressant utvecklingspotential. INNEHÅLL: S. 4 Redovisningskonsulter auktoriseras S. 6 Experthjälp underlättar vid bolagsförvärv S. 8 Reformering av 3:12-reglerna S. 9 Dålig planering orsakar misslyckade ägarskiften Papperstanten Redovisningsbyrå Se företagets möjligheter till framgång kontorsrevolution Många svenska företag ligger långt fram vad BEKYMMERSFRITT TJÄNSTEBILSINNEHAV GENOM OUTSOURCING ÄVEN FÖR SMÅFÖRETAGARE! SIDAN 16 S. 10 Vilka är fördelarna för små och medelstora företag att ha banken som affärspartner? S. 11 Börsförberedelser,en fråga om ordning och reda S. 13 Slopad revisionsplikt föreslås i rapport S. 16 Bekymmersfritt tjänstebilsinnehav genom outsourcing även för småföretagare! S. 18 Se företagets möjligheter till framgång S. 20 Effektiva affärssystem skapar kontorsrevolution S. 22 Amerikansk bolagslag påverkar svenska bolag För mer information ring: Agneta Ericsson Medlem i SRF Papperstanten KB Gudmuntorp Lillarp 108, Eslöv Tel: Mobil: Fax: Marit Lind Redovisning Bokföring Bokslut Årsredovisning Deklaration Lönehantering Moms För små och medelstora företag. Medlem i SRF. Ett bättre sätt att få betalt. S. 23 Gemensam standard ökar möjligheter till jämförelse mellan svenska bolag och utländska Erik Dahlbergsgatan 16 A, Malmö tel: , fax: Mats Dahlberg verkställande direktör Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare:Björn Lundberg, Red ansvarig:petter Renhuldt,Mediaplanet, Grafisk Form:Mikaela Thimmig,Mediaplanet, Original:Andreas Lundin Repro:Ordbild, Tryck:Svenska Tryckcentralen Mediaplanet är världsledande inom tematidningar och bilagor i dags- och kvällspress. För mer info kontakta Christer Dånsjö, Distribueras med Dagens Industri november Synpunkter på våra Kvalificerade tjänster inom ekonomi- och personalområdet Verksamhetsutveckling - organisation, ekonomi, rutiner Ekonomisk analys, planering/budgetering, prognoser Modern teknik för effektiv produktion och integration med kundens verksamhet Kaoskonsult - skapar ordning och reda i svåra situationer EkonomiPorten AB Box HUDDINGE

3 Revision är inte allt här i livet. Det finns ju redovisnings- och ekonomikonsulttjänster också. I dag är vi en av Sveriges största även på det området, kanske för att vi brinner för att effektivisera och höja kvaliteten på ekonomifunktionen. Du kan direkt dra nytta av vår erfarenhet och den metodik som vi använder oss av. Det handlar om allt ifrån att skapa ordning och reda inom redovisning och rapportering, till bokslut med tillhörande analyser och åtgärdsförslag. Dessutom även kvalificerad rådgivning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi har i dag ca 300 specialister inom detta område som finns över hela landet, med den kompetens som ditt företag förtjänar. Det kan även kännas tryggt för dig att veta att vi som företag sätter våra medarbetares vidareutveckling och fortbildning främst. Det kanske är förklaringen till att vi också har branschens mest nöjda kunder. Du lägger ner din själ i ditt arbete. Välj en rådgivare som också gör det.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Auktorisering gör det lättare att hitta kvalitetssäkrad konsult Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF har beslutat att införa auktorisation av redovisningskonsulter. Nyordningen kommer att starta vid årsskiftet Auktorisationen kommer att vara mycket positiv för de företag som utnyttjar konsulternas tjänster. Och de är många. Mer än 95 % av landets företag är utpräglade småföretag och de festa anlitar en redovisningsbyrå. Mats Dahlberg, VD Sveriges Redovisningskonsulters Förbund TEXT:MATS DAHLBERG Idag kan praktiskt taget vem som helst sätta upp en skylt och öppna redovisningsbyrå. Detta har gjort valet svårt för den som ska anlita en redovisningsbyrå för sin ekonomihantering. Men nu ska det bli enklare och säkrare att hitta en kvalitetssäkrad konsult. SVERIGES STÖRSTA PÅ OMRÅDET SRF är den största och ledande branschorganisationen inom detta område och organiserar mer än personer som medlemmar. Dessa arbetar på mer än 1000 olika byråer och tillsammans servar de mer än företag med ekonomitjänster. Den sistnämnda siffran är uppskattad utifrån en nyligen gjord enkät. Att välja att anlita en redovisningskonsult som kan visa upp ett medlemskap i SRF har varit en bra garanti för att konsulten är kontrollerad och har de kunskaper som branschen föreskriver. Med nya och skärpta regler och en tydlig auktorisation av konsulter blir det nu ännu enklare för alla att hitta bra ekonomimedhjälpare. SJUTTIO ÅR SRF startade sin verksamhet redan 1936 och har alltså under sjuttio år arbetat med att stärka och rusta branschen för de nya utmaningar som den kommer att ställas inför. Under många år var det förbundets önska att staten skulle ta ett större ansvar i kvalitetsgranskningen av konsulter, utan att man fick gehör för sin önskan. Olika kvalitetssystem har därför provats med mer eller mindre gott resultat. Att SRF nu satsar på en auktorisation för konsulter är en konsekvens av det arbete man bedrivit under mycket lång tid och tiden är nu mogen att ta ytterligare ett stort steg framåt. Antalet medlemmar i SRF har också ökat starkt under de senaste åren vilket tyder på att många konsulter inser vikten av ett starkt branschförbund som kan vara ett stöd i utvecklingen av en sund marknad. GLADA FÖR HÖGRE KRAV Det är alltså konsulterna själva som genom sitt branschförbund beslutat att utöka kraven. Ökningen sker både på utbildning och Med nya och skärpta regler och en tydlig auktorisation av konsulter blir det nu ännu enklare för alla att hitta bra ekonomimedhjälpare kontroll och skärpningen har brett stöd bland förbundets medlemmar. Reaktionerna har också varit överväldigande positiva bland de företag och organisationer som utnyttjar konsulternas tjänster. De flesta inser att det på sikt kommer att öka kvaliteten på konsulternas tjänster. HÖGRE UTBILDNINGSKRAV Vi är övertygade om att de ökade utbildningskraven, där vi speciellt inriktar oss på djup och bredd inom branschens kärnområden kommer att innebära högre kompetens när man går in i yrket. Det blir också mycket tydligare för alla som ska utbilda sig till redovisningskonsulter i framtiden genom att SRF tillhandahåller en modellutbildning mot vilken alla utbildningsanordnare kan pröva sina utbildningsprogram. Under de år som konsulten sedan har sin auktorisation ökas kraven på vidareutveckling. Här kommer SRF att tillhandahålla ett programutbud som ger ökade möjligheter till specialisering men även en breddning inom delar av kunskapsområdet. Det kommer att skapa redovisningskonsulter som kan svara mot företagens ökade behov och önskemål. OUTSOURCING En intressant trend är att företagen nu lägger ut hela, eller större delen av, sin ekonomiavdelning på externa redovisningsföretag. På detta sätt frigör man resurser för mera kundorienterade aktiviteter. De som tidigare haft omhand redovisningen kan ofta snabbt utvecklas till mera utåtriktade uppgifter. I många små företag sköts dessutom ekonomiavdelningen på helger och övertid av företagsledaren själv vilket på ett olyckligt sätt dränerar viktig energi från företagaren. Energi som borde läggas på att utveckla företaget. De stora företagen har till och med byggt upp egna interna redovisningsbyråer för detta syfte. Att anlita en byrå är ofta en både rationell och ekonomiskt mycket god lösning. Den personal företaget tidigare haft som ekonomihanterare kan därmed ägna sig åt sälj och support vilket påverkar omsättningen och kundnöjdheten positivt. Man slipper även ifrån kostnader för programlicenser, sjuklöner, rekrytering, utbildning och mycket annat kopplat till en ekonomiavdelning. Redovisningsbyråns nätverk av experter inom olika områden är även det en viktig resurs. GÖR RÄTT SAKER Att driva företag är ett engagemang som kräver all koncentration. I de flesta fallen är det ett lagarbete som kräver många kompetenser och det är inte säkert att man kan, eller ens ska, ha alla på den egna lönelistan. Det är mera en fråga om att organisera värdeskapandet än att göra alla handgreppen själv. Ju mer specialiserad vår verksamhet blir desto mera beroende blir vi av andra i vårt värdeskapande. Det innebär att man som företagare måste koncentrera sig på det som är viktigt och verkligen hör till konceptet och för det framåt. Det blir en fråga om att inte bara göra saken rätt utan att även göra rätt saker. För företagsledaren innebär det att både kunna tänka inåt i företaget för att styra den operativa verksamheten men även att kunna tänka strategiskt och långt utanför den dagliga verksamhetens gränser. Vad kommer framtiden att föra med sig och vilka utmaningar måste vi ta itu med för att vara konkurrenskraftiga även om ett antal år? Hur ska laget se ut om vi vill stå på prispallen? Alla företag bör ägna sig åt omvärldsanalys och framtidsspaning som kan leda till utveckling av företaget och till framtida tillväxt. REDOVISNINGSKONSULTENS ROLL En redovisningskonsult har stora friheter att tillsammans med sin kund hitta den optimala lösningen på företagets ekonomihantering. Redovisningskonsulten är företagets man/- kvinna, en person som helt och hållet står på företagets sida med allt vad det innebär av engagemang. Med en utvecklad yrkesroll för redovisningskonsulterna är det SRF:s förhoppning att konsulterna ska kunna ta större ansvar för sina kundföretags utveckling. Dags för nästa generation att ta vid? Välkommen att prata affärer och lösningar för ägarskiften med Årets Affärsbank.

5

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Experthjälp underlättar vid bolagsförvärv Lars af Ekenstam, styrelseordförande och företagsmäklare på Svensk FöretagsFörmedling. Starta eget eller köpa ett befintligt bolag? Det är frågan. Bestämmer du dig för det senare finns det en rad saker att tänka på, och du tjänar på att ta hjälp av experter, till exempel företagsmäklare och banken. Få köpare har nämligen den kompetens som krävs för den stora affär ett bolagsförvärv faktiskt innebär. TEXT:CAROLINE EDGREN Fördelen med att köpa ett igångvarande bolag är bland annat möjligheten att få ut en marknadsmässig lön redan från början. Att starta från scratch innebär en mycket större osäkerhet kanske flera år utan skälig lön. Vid ett bostadsköp är mäklarkontakten en självklarhet. Ett företagsköp är däremot något som många anser sig klara på egen hand, trots att det är en betydligt större affär. Fallgroparna är hundrafalt fler. Ekonomiska och juridiska problem kan uppstå, samt trassel med Skattemyndigheterna. Att köpa ett aktiebolag innebär att köparen övertar alla de förpliktelser bolaget tidigare åtagit sig. Och det är fullt möjligt att säljaren inte upplyst köparen om allt. Utan en rejäl genomlysning kan det snabbt visa sig att man köpt grisen i säcken. 10 TILL 15 PROCENT GÅR VIA MÄKLARE Idag går bara mellan 10 och 15 procent av bolagsförvärven via mäklare. Omkring 200 företagsmäklare finns på den svenska marknaden idag. Av dessa är Svensk FöretagsFörmedling den största kedjan. Lars af Ekenstam, som är styrelseordförande och företagsmäklare på Svensk Företags- Förmedlings Jönköpingskontor, berättar att deras spekulanter i första hand är befintliga företag, men även en hel del privatpersoner. - Många gånger är det personer som tidigare haft arbetsledande eller företagsledande ställning i annat företag, eller personer som har sålt ett företag och är sugna på att göra någonting nytt. MÄKLAREN HJÄLPER TILL MED EN GENOMLYSNING Spekulanterna som kontaktar Svensk FöretagsFörmedling har antingen redan bestämt sig för ett särskilt objekt, eller så har de en idé om vilken typ av bolag de vill förvärva. I det senare fallet kan Svensk FöretagsFörmedling hjälpa till att söka upp bolag, och i båda fallen kan företagsmäklarna hjälpa till med en grundlig genomlysning som ger en bra inblick i de aktuella företaget. - Genomlysningen består av analys, värdering, hjälp med affärsplanen, rådgivning och kontakt med bank och ALMI. I ett senare skede kan vi också hjälpa till med att driva förhandlingarna. Vi ser helt enkelt till att förvärvet blir möjligt, säger Lars af Ekenstam. BANKEN SJÄLVKLART PART I FÖRVÄRVET En självklar part i bolagsförvärvet är banken. Främst i fråga om finansieringen, men även i fråga om rådgivning. Bankens önskemål är att ta del av den dokumentation som finns för att hjälpa köparen göra en bedömning. - Vi vill vara ett bollplank på ett tidigt stadium. Vår erfarenhet är bra att ha, i och med att vi ser många affärer och även ser den andra sidan nämligen säljaren. Vi vet hur säljaren resonerar, säger Stefan P Andersson som är chef för marknad och försäljning, företag på SEB. Ofta handlar frågorna om rätt pris och värdering, här gäller det att ställa de rätta frågorna för att få det underlag som krävs. - På SEB har vi nätverk av lokala rådgivare om vi inte själva har kompetensen. Rent praktiskt kan vi hjälpa till med transaktionerna och vi kan ge råd angående konstruktioner i förvärvsavtalet. Ofta blir det en mer komplex bolagsstruktur vid ett förvärv. Då erbjuder vi oss att göra en genomgång av flödena och kontostrukturen för att ge förslag på hur man effektiviserar sina rutiner, avslutar Stefan P Andersson. EXPERTENS TIPS INFÖR BOLAGSKÖPET Lars af Ekenstam listar de tre viktigaste komponenterna för att en privatperson ska göra ett lyckat bolagsköp: 1. INTRESSE OCH ENGAGEMANG FÖR BOLAGET. Köparen måste känna sig lockad och intresserad av företaget. Köparen ska också känna att han eller hon kan tillföra potential till företaget, så att det kan utvecklas och bli lönsamt. 2. AFFÄRSPLANEN. Köparen måste jobba igenom affärsplanen ordentligt. Detta krävs för att han eller hon ska få andra att tro på att det ska gå att driva företaget. 3. RÅDGIVARE TILL HJÄLP. Köpen bör anlita kvalificerade rådgivare jurist, revisor, branschkunniga personer etc. Väldigt få köpare har själva kompetensen att genomföra förvärvet på egen hand. Det rör sig trots allt om en stor affär.

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Skattefri hälso- och sjukvård vad är det? Jan Antonson, Tholin & Larsson. Skatteplikten styrs också av vad som avses med hälso- och sjukvård. Tyvärr definieras begreppet olika ur momssynpunkt och när det gäller frågan om eventuell förmånsbeskattning. Man kan fråga sig varför det är så. Exempel på olika definitioner är hälsokontroller och skönhetsoperationer. Hälsokontroller i syfte att få till exempel ett friskhetsintyg anses som hälso- och sjukvård ur förmånssynpunkt men inte när det gäller moms. För sådana hälsokontroller är momssatsen 25 procent enligt EU och Skatterättsnämnden. Kirurgiska ingrepp, oavsett syftet, är enligt Skatteverket hälso- och sjukvård ur momssynpunkt om de utförs av personal Är en bröstförstoring alltid en skönhetsoperation? Och vad gäller vid bröstförminskning? Svåra gränsdragningar som arbetsgivaren måste göra. som står under Socialstyrelsens tillsyn. Som exempel kan nämnas skönhetsoperationer. I förmånssammanhang är däremot sådana operationer, också enligt Skatteverket, normalt hälso- och sjukvård endast om ingreppet görs med anledning av uppkomna skador vid till exempel olika olyckor. Vad som gäller för personer som gör sådana operationer för att undvika framtida psykologiska problem gör Skatteverket inget uttalande om. Det kan handla om operationer av till exempel finnig hud, påsar under ögonen, åderbråck eller andra defekter som inte direkt har orsakats av yttre skador utan kanske är medfödda. Är en bröstförstoring alltid en skönhetsoperation? Och vad gäller vid bröstförminskning? Svåra gränsdragningar Privat hälso- och sjukvård är skattefri om arbetsgivaren betalar. Det gäller även premien för en privat sjukvårdsförsäkring. Däremot kan viss vård som omfattas av försäkringen vara skattepliktig för den anställde. TEXT:JAN ANTONSON som arbetsgivaren måste göra. Enligt min mening borde alla åtgärder som kräver kirurgiska ingrepp räknas till hälso- och sjukvård även i förmånssammanhang. Provrörsbefruktning utgör hälso- och sjukvård ur både förmåns- och momssynpunkt. Betalar arbetsgivaren avgiften för denna, genom till exempel löneväxling, är förmånen skattefri. Det gäller dock inte om behandlingen riktas till den anställdes partner, säger Skatteverket. Men hur får arbetsgivaren reda på hos vem orsaken till barnlösheten finns? Man kan tolka Skatteverkets skrivning som om att orsaken alltid finns hos kvinnan. Men vad gäller om orsaken finns hos mannen? I sådana fall kan operativa ingrepp behöva göras på denne. Skall arbetsgivaren ta reda på hos vem felet finns? Vad gäller om felet inte går att finna hos någon efter omfattande undersökningar? Är det inte integritetskränkande för berörda personer om arbetsgivaren måste ta reda på orsaken? Vid provrörsbefruktning måste man enligt min mening till skillnad från annan sjukvård se behandlingen som en odelbar åtgärd som riktar sig både till mannen och kvinnan på samma gång. Därför bör den vara skattefri för båda, utan att arbetsgivaren skall behöva ta reda på var orsaken till barnlösheten finns. Om den privata sjukvårdsförsäkringen även ersätter patientavgiften inom det offentliga och läkemedel är detta en skattepliktig förmån för den anställde. Det är dock, enligt Skatteverket, försäkringsbolagen som skall göra skatteavdrag, betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift på förmånen. Den privata sjukvården inklusive sjukvårdsförsäkringen är inte avdragsgill för arbetsgivaren. Till den del premien för sjukvårdsförsäkringen kan hänföras till den skattepliktiga vården är den dock avdragsgill. Enligt försäkringsbolagen beräknas den ligga omkring procent av premiens storlek. Vid löneväxling mot privat sjukvård kan formeln vårdutgiften/0,72/1,3246 användas för att enkelt räkna ut minskningen av bruttolönen. När får du betalt? UC AB Stockholm telefon e-post fax Visst skulle du ha nytta av att veta mer om din kunds betalningsmönster! Komplettera informationen i UC:s företagsupplysningar med uppgift om betalningsmönster. Då får du besked om när du kan förvänta dig att få tillbaka de pengar du fakturerat eller lånat ut och kan anpassa betalningsvillkoren i dina kundavtal. A bäst betyg UC Betalklass presenteras som A, B eller C där A visar bästa betalningsbenägenhet. Vi visar även Betaltid, d.v.s. hur företaget hittills betalat sina fakturor. Vill du veta mer......är du välkommen att kontakta vår kundtjänst: telefon eller e-post På produktexempel som visar hur uppgifterna presenteras. När Du tycker det är dags att värdera företaget, då är det för sent! Värderingen visar vilka faktorer som kan öka värdet på Ditt företag inför en framtida försäljning. Hämta Din 16-sidiga företagsvärdering på nätet eller kontakta oss så skickar vi den. Och Du, nu kan Du även få konkurrenternas företagsvärdering, helt anonymt I samarbete med

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 3:12-REGLERNA Christer Hultin, skattejurist på Ernst & Young i Linköping. 3:12-reglerna bestämmer hur mycket en fåmansbolagsägare kan ta ut som kapitalbeskattad inkomst med en skattesats på 30 procent, respektive hur mycket som ska beskattas som löneinkomst med en skattesats på upp till 57 procent. Reglerna introducerades i 1990 års skattereform och har justerats ett antal gånger, beroende på den politiska majoriteten i riksdagen. Den proposition som presenterades den 20 oktober gäller förändringar av hur man beräknar beloppen som ska beskattas som kapitalinkomst respektive löneinkomst. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2006 och tillämpas på utdelningar och försäljningar från och med detta datum. ILLUSTRATION: KATARINA ENGWALL I de förändringar som införs till årsskiftet är det i första hand företag med många anställda och stor lönesumma som gynnas Reformering av 3:12-reglerna Regeringen vill förändra de så kallade 3:12-reglerna. En reformering inleddes redan förra året då klyvningsräntan höjdes. Tidigare i år lämnades ett förslag på hur reformen ska fullföljas och i januari 2006 börjar de nya reglerna att gälla. Men hur kommer fåmansbolagen att påverkas? Är det förbättringar eller försämringar på gång? TEXT:CAROLINE EDGREN Kortfattat innebär 3:12-reglerna en begränsad möjlighet till kapitalbeskattad utdelning, och en högre beskattning vid försäljning av aktier, jämfört med skattesatsen som gäller privatpersoner som får utdelning på, respektive säljer aktier. Den proposition som presenterades den 20 oktober innebär en ändring av reglerna. Regeringens intention är att de ska bli mer gynnsamma för företagandet. Förra årets höjning av klyvningsräntan med två procentenheter innebar att den andel som kan tas ut som kapitalbeskattad inkomst ökade. FÖRETAG MED MÅNGA ANSTÄLLDA OCH STOR LÖNESUMMA GYNNAS I de förändringar som införs till årsskiftet är det i första hand företag med många anställda och stor lönesumma som gynnas, genom att ägarna kan ta ut en större del kapitalbeskattad utdelning än idag, och att kapitalskatten i dessa fall sänks från 30 procent till 20 procent. Men baksidan är att, för att kunna utnyttja detta, ställs det krav på att aktieägaren ska ha tagit ut en viss minsta lön per år. Vid en lönesumma på kronor krävs ett löneuttag på cirka kronor per år. Vid lägre lönesummor minskar kravet på egen lön. Lägsta belopp för egen lön är ungefär kronor. Enligt dagens regler krävs att man tar ut kronor i lön för att få utnyttja löneunderlaget. - Detta har upprört många. Om vi tar exemplet att vi har fyra delägare som inte är släkt, så måste de ta ut kronor var för att någon av dem ska kunna utnyttja det här. Väljer man däremot att inte ta utdelning får man spara summorna i deklarationen och utnyttja när man säljer aktierna. Det utrymme man får kommer då att beskattas med bara 20 procent. Det är naturligtvis positivt, men det fungerar bara under förutsättningen att man tagit ut de här egna lönerna på kronor varje år som man vill utnyttja löneunderlaget, säger Christer Hultin, skattejurist på Ernst & Young i Linköping. SCHABLONREGEL INFÖRS För företag som saknar stora lönesummor innebär de nya reglerna en försämring i många fall. Dessa företag får istället en väldigt liten del som kan bli kapitalbeskattad utdelning. Som en liten kompensation införs istället en schablonregel som innebär att kronor kan tas ut till 20 procent skatt varje år eller sparas till kommande år. Denna summa gäller dock per företag, vilket innebär att om det finns flera delägare som inte är släkt med varandra, får dessa dela på kronor, i förhållande till hur stor del av företaget man äger. Christer Hultin berättar att man beräknar att cirka 60 procent av ägarna till svenska fåmansbolag kommer dra fördel av schablonregeln. HÅRDARE BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING För de delägare som inte har så stora löneunderlag och som vill sälja företaget, kommer större delen av vinsten att beskattas som löneinkomst, det vill säga med upp till 57 procent skatt, vilket är en försämring jämfört med dagens maximalt 43,5 procent. Detta gäller de bolag som har vinster på upp till cirka åtta miljoner kronor. Formellt fattas beslutet om ändrade regler den 14 december i riksdagen. Det innebär två veckors marginal att agera om något bör justeras i år, eftersom reglerna träder i kraft redan den första januari Sveriges mest lokala bank finns ute i världen. Gör du? FöreningsSparbanken finns i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Tallinn, Riga, Vilnius, Moskva, S:t Petersburg, London, Luxemburg, New York, Shanghai och Tokyo.

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 TA UT RÄTT LÖN REDAN Löneunderlagets betydelse ökar med de nya reglerna, säger Urban Rydin, skatteansvarig på LRF Konsult och ledamot av 3:12-utredningen. Och eftersom det är löneunderlaget för 2005 som påverkar beskattningen av utdelning under nästa år dyrt att aningslöst bara följa de tips revisorn sänt ut. Om affären genomförs redan i år måste ju också skatten betalas tidigare än annars, säger Urban Rydin. Ju mer sparad utdelning och löneunderlag man har desto tveksammare är en sådan affär. - Meningen är att uppgifterna ska förtryckas på deklarationsblanketterna, så att företagaren själv ska räkna ut om det lönar sig att använda förenklingsregeln. säger LRF Konsults skatteexpert Urban Rydin - Löneunderlagets betydelse ökar med de nya reglerna, säger Urban Rydin, skatte-ansvarig på LRF Konsult Expertens bästa 3:12-råd Nästa år förändras 3:12-reglerna. Kapitalskatten på utdelning sänks, i gengäld kommer kapitalvinsten att beskattas hårdare. Men LRF Konsults skatteexpert Urban Rydin menar det är inte säkert att de nya reglerna är mest lönsamma för ditt företag. Ibland kan det löna sig att använda de gamla medan de ännu finns kvar. TEXT:ANNIKA ROSELL Resan till nya 3:12-regler har varit lång, t.o.m. propositionen som skulle komma den 20 oktober försenades och kom först den 27 oktober. De nya reglerna har lanserats som både enklare och mer fördelaktiga för småföretagare, men fortfarande är det ganska komplicerat att räkna fram hur mycket en ägare kan ta ut med kapitalbeskattning. Dålig planering orsakar misslyckade ägarskiften Ungefär företagare kommer att gå i pension inom de närmsta åren. En fjärdedel av dessa kommer välja att lägga ned företaget, och resten kommer ställas inför någon form av ägarskifte. Den invecklade process som ett ägarskifte innebär kräver planering. Men de allra flesta som står i begrepp att lämna över börjar planera alldeles för sent. TEXT: CAROLINE EDGREN är det nu hög tid att räkna fram företagets optimala löneunderlag. I löneunderlaget ingår även företagarens egen lön, vilket inte varit fallet hittills. På lönesummor upp till drygt 3 miljoner kronor utgörs andelen av 20 procent av lönesumman. På lönesummor därutöver är andelen högre, 50 procent. Här finns möjlighet att exempelvis omvandla företagarens förmåner till kontantlön för att höja löneuttaget utan att det kostar företaget något extra. Reglerna styr också mot att löneuttaget skall koncentreras till vartannat år. SÄLJ BOLAGET TILL DIG SJÄLV 2005? Företagare som står i begrepp att sälja eller genomföra en intern aktieöverlåtelse (sälja bolaget till sig själv) kan i vissa fall tjäna på att göra affären redan i år. Men inte alla, även detta bör man räkna på, helst med hjälp av en expert. Det kan bli EN SCHABLONREGEL FÖR DE MINSTA En förenklingsregel för beskattning av utdelning införs också. Den säger att oberoende av kapital och lönesumma i företaget får man alltid beräkna den kapitalbeskattade inkomsten som 1,5 inkomstbasbelopp. Det motsvarar ca kronor för inkomståret På Finansdepartementet uppskattar man att cirka 60 procent av sammanlagt berörda företagsägare tjänar på att tillämpa förenklingsregeln. Meningen är att uppgifterna ska förtryckas på deklarationsblanketterna, så att företagaren själv ska räkna ut om det lönar sig att använda förenklingsregeln. Men precis som vid den vanliga självdeklarationen kan det löna sig att inte utgå från de förtryckta uppgifterna, utan räkna på vad som bäst passar ens egna förhållanden, säger Urban Rydin. KOMMANDE GENERATIONSVÄXLING: Var fjärde företag i Sverige drivs av en person som är född på 40-talet. Dessa cirka företag kommer inom kort att ställas inför beslut om ägarskifte eller nedläggning de närmaste åren. Jesper Jahnstedt, Lindebergs Grant Thornton. Enligt Företagarnas rapport Vem vill ta över? utgör småföretagen 99,2 procent av samtliga företag i Sverige. De står också för drygt hälften av sysselsättningen inom den privata sektorn. Man räknar med att var fjärde företag drivs av en person som är född på 40-talet, vilket innebär att ungefär företag kommer att ställas inför nedläggning eller ägarskifte inom de närmsta åren. VAR TREDJE SKIFTE MISSLYCKAS Var tredje ägarskifte misslyckas på grund av dålig planering, visar statistiken. I dessa fall läggs företaget ned eller går i konkurs kort efter ägarskiftet. Många gånger tar ägarskiftet flera år av förberedelser, men de flesta företagare upplever att de saknar både tid och strategier för att planera för det. - Problemet för en majoritet av de svenska företagen är att kunskapen sitter i personen som driver företaget. De har inte lämnat över ansvaret till nästa generation. Om en yngre person ska ta över, så tror man att han eller hon bara ska kunna driva vidare företaget som förut. Men kunskapen finns hos den förra ägaren och den yngre generationen stöter snabbt på patrull. Och i många fall är den förra ägaren garantin för att kunderna finns där företaget bygger på personliga kontakter. Detta kan leda till att lönsamheten i företaget försvinner. Det berättar Jesper Jahnstedt, på Lindebergs Grant Thorntons Corporate Finance i Stockholm. Hans erfarenhet är att företagare generellt börjar planera för sent för ägarskiftet. KONTAKTA RÅDGIVARE I GOD TID Förutom att börja planera i god tid är Jesper Jahnstedts råd att ta hjälp. En bra start är att kontakta en rådgivare ett par år innan skiftet. Rådgivaren kan ordna med en affärsplan och se till att kunskapsöverföringen sker. Skatter ska planeras, en affärsplan måste upprättas, och gäller det försäljning till en extern aktör så vill ofta den nuvarande ägaren att värdet på företaget maximeras. Ofta kan det tar ett par år att dressa upp bolaget, så att det kan säljas till bästa möjliga pris, enligt Jesper Jahnstedt. - Målet vid ett ägarskifte är ju att företaget ska leva vidare. För många handlar det om ett livsverk som byggts upp. Av den anledningen kan det också finnas ett psykologiskt skäl till att anlita en rådgivare, så att man själv slipper sitta i förhandlingar till exempel.

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vilka är fördelarna för små och medelstora företag att ha banken som affärspartner? Banken är ofta en självklar partner i investeringsskeden, främst när det gäller finansieringen. Men självklart finns det andra tillfällen då goda relationer med banken kan generera fördelar för de mindre företagen. Vi har bett tre av de största svenska bankerna att berätta lite mer om fördelarna för små och medelstora företag att ha banken som affärspartner. Här är deras svar. TEXT:CAROLINE EDGREN MARIE HALLING, FÖRENINGSSPARBANKEN LOKALBANKSCHEF FÖR STOCKHOLM CITY - FöreningsSparbanken har dokumenterad kunskap om och förståelse för olika branschers och olika företags affärsverksamheter. För att ge varje enskild kund maximal nytta nyttjar vi bankens styrkor och kompetenser. Vi tar initiativ till kontakt och till attraktiva, individuella lösningar baserat på enskilda behov. I alla faser kan vi följa företaget: i nystarten, tillväxten, ägarskiftet och så vidare. Vår modell är att arbeta i kundteam med en kundansvarig i spetsen, samt ett team av specialister till exempel jurist, försäkringsspecialist, riskhanteringsspecialist som sätts samman utifrån behov. Närheten till kunden är viktig. Därför finns vi både mentalt och geografiskt nära, med 750 kontor över hela Sverige. Dessutom har FöreningsSparbanken kontor i New York, Shanghai, Tokyo, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Luxemburg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. STEFAN P ANDERSSON, SEB CHEF FÖR MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING FÖRETAG - SEB har bra tjänster och erbjudanden både för små och stora företag. Våra mest krävande kunder, storföretagen, hjälper oss att utveckla det som sedan kommer de små företagen till godo. Det är ungefär som i Formel 1 där framgångarna inom den avancerade tekniken senare impliceras i vanliga personbilar. Utgångspunkten för SEB är att hjälpa den lilla entreprenören. Det är vår tradition något som alltid stått i fokus i vår snart 150-åriga historia. Stora företag har ofta grott ur små entreprenörsledda företag, och majoriteten av de svenska företagen är ju fortfarande små. Vår styrka är att vi har lokala nätverk som vi gärna delger våra kunder. Dels har vi naturligtvis lokal kompetens i hela Sverige. Dels har vi en stor utländsk verksamhet. Faktum är att mer än 50 procent av SEB:s anställda jobbar utanför Sverige, till exempel i övriga Norden och i Baltikum. Detta innebär en stark och lokal närvaro för kunder som till exempel vill ha hjälp att etablera sig utomlands. All specialistkompetens har vi internt i koncernen, till exempel den kompetens som krävs både vid köp och försäljning av företag. Som kund är det viktigt att ha en rådgivare som har förståelse för att hur det är att driva företag. På SEB ser vi till att hjälpa både företaget och företagaren. Det är en helhet, som vi ser det. För mindre företag gäller det att optimera både privatekonomin och företagsekonomin. Därför jobbar våra privat- och företagsrådgivare i team. CLAES ERICSON, SVENSKA HANDELSBANKEN KONTORSCHEF, JÖNKÖPING - Handelsbankens kontor arbetar med stor självbestämmanderätt. Besluten tas nära kunden, med god kännedom om de lokala förutsättningarna. Samtidigt har alla våra kontor en av världens starkaste banker i ryggen. I varje givet ögonblick har våra kunder tillgång till hela Handelsbankens totala bredd, kraft och kompetens. Vi kan därför ta hand om en företagskunds alla finansiella frågor och behov; från kvalificerade cash managementtjänster till kompletta tjänstepensionslösningar. Vi kan också ta hand om en börsintroduktion, följa med ut i en internationell expansion, eftersom Handelsbanken har en lokal närvaro över hela världen, och hjälpa till vid ett generationsskifte i det lilla familjeföretaget. Kunderna verkar tycka att vår modell lokal närvaro, kunskap och beslutskraft kombinerat med kompetens och styrka av internationella mått fungerar. År efter år är Handelsbanken den storbank med de mest nöjda företagskunderna! BiMa Redovisning AB Företaget som hjälper små och medelstora företag med ekonomiadministration. Från början till slut. Ny adress från och med 1 januari: Folke Bernadottes väg 445, Ramlösa Tel: , BiMa Redovisning är medlem i SRF I år fyller vi 10 år. Det tänker vi fira med lite är kontonumret för avdragsgill representation. Så är det att jobba med redovisning. Till och med fest kan bli fikonspråk. Men det hindrar oss inte att erbjuda förstklassig ekonomiservice till små och medelstora företag. Välkommen att höra av dig. Eskilstuna Gävle

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Små företag kan ha många skäl till att kolla marknadsvärdet av den egna verksamheten. Stort värde av värdering Genom en tjänst på internet går det nu att få en bra uppfattning av det egna företagets värde, eller av konkurrenters, och varför inte av samarbetspartners. Denna tjänst är dessutom billig. TEXT:LARS BLOMBERG Det finns många skäl till att kontrollera marknadsvärdet av det egna företaget. Det kan också vara viktigt att få information om andra aktörer på marknaden. Nu är detta enkelt att göra genom en internet-tjänst från Adeqvat, som har ett nära samarbete med Upplysningscentralen, och som bland annat ger UC-abonnenter direkt tillgång till tjänsten. Tanken med att erbjuda ett nytt och enkelt sätt att värdera företag hade funnits en tid. Tekniken gjorde det möjligt, och Adeqvat startade sin verksamhet förra året. INFORMATION Målgrupperna är många. Affärsidén är att det ska vara lätt att få information om ett företags värde genom internet, och till ett överkomligt pris. Det går även att simulera olika scenarier som kan påverka ett företags framtida utveckling, vilket gör detta till ett unikt verktyg. Ingen kan förutse exakt vad som kommer att hända, men genom en simulering finns möjligheter till reflektion. FÖRETAG Vad är till exempel det framtida pensionskapitalet värt, säger Ulf Persson en av tre delägare i företaget. Han pekar på att en värdering på internet nu kan ge svar på denna fråga, och flera andra, som angår många människor. Men den huvudsakliga målgruppen är små och medelstora företag. Det ska inte vara krångligt och dyrt att få värdera verksamheten. 16 SIDOR Med analysen kommer en pdf-fil på 16 sidor som redogör för företaget värde. De simulerade framtida scenarierna överförs direkt till pdf-filen när de ändras. Små företag kan ha många skäl till att kolla marknadsvärdet av den egna verksamheten. Det gäller inte minst de uppskattningsvis företag som har ägare födda på 1940-talet och som är på väg att gå i pension. Andra kunder kan vara fondkommissionärer, banker, jurister, försäkringsbolag, eller vem som helst med ett intresse att utforska värdet på ett företag. NYFIKENHET Nyfikenhetsfaktorn är väldigt stor, säger Sven Ahokas, delägare. Vi ger en mycket transparant analys av läget. Den tredje delägaren Jan Stenberg menar att företagare som i dag inte är inställda på att sälja eller fusionera, ändå har skäl att se värdet av verksamheten, för att få en bild av vilka faktorer som kan påverkas för att åstadkomma ett högre värde i framtiden. OBJEKTIVT Det är inte värderingsmodellen i sig som är unik, säger Jan Stenberg vidare, utan hur vi kan leverera tjänsten. Tekniken gör det möjligt att erbjuda och presentera sammanställningar som är personligt skräddarsydda och enkla att ta del av. De tre ägarna poängterar att alla analyser av företagets värde är just helt objektiva, där historik förs ihop med framtida förväntningar. Vilka är årets viktigaste skattenyheter för företagare? Anmäl dig till Skattedagen på din ort. Missa inte årets skattedag, med aktuella nyheter från skatteområdet. Våra skattekonsulter som är specialiserade på att hjälpa ägarledda företag presenterar ett urval av de viktigaste nyheterna och ger konkreta exempel på vad de ger för effekter. Vi går bl.a igenom aktuella rättsfall om överlikviditet i bolag och förmögenhetsbeskattning av delägare. Vi behandlar givetvis också de nya 3:12-reglerna, reglerna om kapitalpension, nya aktiebolagslagen samt räntebeläggning av periodiseringsfonder. Du får också tips om skatteeffektiva och konkreta planeringsåtgärder. Ur innehållet: Individbeskattning Fastighetsbeskattning Kapital- och förmögenhetsbeskattning Moms Företags- och bolagsbeskattning Planeringsåtgärder Anmälan: Stockholm 15/11 Eskilstuna 25/11 Falun 1/12 Gävle 08/11 Göteborg 29/11 Helsingborg 24/11 Jönköping 1/12 Kalmar 7/12 Karlstad 2/12 Kristianstad 1/12 Linköping 23/11 Malmö 25/11 Norrköping 24/11 Nyköping 23/11 Sundsvall 24/11 Umeå 2/12 Uppsala 23/11 Västerås 15/11 Örebro 30/11 Östersund 30/11

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Börsförberedelser en fråga om ordning och reda Professionella bolag gör sin hemläxa ordentligt innan en börsnotering, förklarar Johan Giléus på revisions- och konsultföretaget Deloitte. En lyckosam börsnotering kräver bland annat att man har god ordning inom företaget. Att få extern hjälp i form av finansiella rådgivare, revisionsbyrå, advokater och IR-konsulter är en god investering. Det menar Johan Giléus på revisions- och konsult-företaget Deloitte. TEXT:CAROLINE EDGREN Ett vanligt skäl till börsnotering är att underlätta kapitalanskaffning, till exempel i samband med en expansion. Många företag ser även att den innebär mer uppmärksamhet på marknaden. Noteringen i sig innebär också att man måste vara mer öppen kring sitt företag. Med öppenheten följer också skyldigheten att offentliggöra både goda och dåliga nyheter. Även andra områden påverkas, till exempel styrelsens sammansättning och löpande finansiell rapportering. Det åligger styrelsen att agera i samtliga aktieägares intressen, vilket bland annat är särskilt viktigt i samband med transaktioner med närstående. Internt inom företaget kan dock en notering uppfattas som en större slutenhet. Plötsligt är det inte läge att prata öppet i fikarummet om den nya, stora ordern, och VD kanske börjar stänga dörren om sig när han pratar i telefon. HUR GÅR MAN TILL VÄGA? Men hur går man då till väga om man beslutat sig för att börsnotera sitt bolag? Johan Giléus är partner på revisions- och konsultföretaget Deloitte och arbetar med finansiell rådgivning, förvärvsutredningar och aktiemarknadsfrågor, inklusive noteringsärenden. Han berättar att Deloitte kan ge stöd och råd i noteringsprocessen, både i egenskap av bolagets revisor samt som extern rådgivare inför en notering. - Målet är ju att få till en effektiv och lyckosam notering, säger Johan Gileus. Det kan uppstå besvärliga situationer om bolaget inte har sett över sin historik och samtidigt säkerställt att det råder god ordning och reda. Ibland krävs det att man backar tillbaka och rättar till saker innan noteringen blir aktuell. Professionella bolag gör sin hemläxa ordentligt. De vet att det är en stor investering där samtliga byggstenar är av vikt för ett gott slutresultat. Johan Gileus berättar att situationen var lätt hysterisk de närmaste åren före år 2000, och konsekvensen har blivit att flera av de bolagen som inte var tillräckligt väl förberedda för en notering är borta idag. Bolagen är idag mycket mer noggranna vad det gäller noteringar, så bolagen som inte tar förberedelserna på allvar blir allt färre. BOLAGET MÅSTE BELYSAS FRÅN MÅNGA OLIKA HÅLL Innan en notering är möjlig måste bolaget belysas från en mängd olika håll. Det krävs en helhetssyn och en grundlig analys av bolagets affärsmodell, affärsidé och förutsättningar för att framgångsrikt utvecklas i framtiden. Här bör bolaget ha kontakt med en finansiell rådgivare för att få en objektiv bedömning. En stor mängd finansiella rådgivare finns, allt från enmanskonsulter till stora internationella investmentbankerna. Det är viktigt att aktieägare och styrelse utvärderar sin situation och gör en bedömning av vilken rådgivare man tror bäst kan bistå vid en börsnotering. Rådgivaren gör sedan en nulägesanalys och belyser alla aspekter av bolaget, så att inga kritiska frågeställningar kommer fram först i slutet av noteringsprocessen. VPC, IFRS OCH NOTERINGSPROSPEKT TILLHÖR FÖRBEREDELSERNA En anslutning till VPC är en av de mest självklara momenten i en notering. Bolaget måste bli ett så kallat avstämningsbolag. För redovisningsstandarden gäller Kostnaden för en börsnotering beror på företagets storlek och vilken lista man ska noteras på. olika regler för olika listor. På börs eller auktoriserad marknadsplats gäller från och med 2005 att finansiell rapportering ska ske enligt internationella redovisningsregler IFRS, International Financial Reporting Standards. Från och med 2006 kommer även prospektreglerna att EUanpassas, vilket bland annat kommer att innebära tillkommande informationskrav. Emissions- och noteringsprospekt är nödvändiga formalia och Johan Giléus rekommendation är att man använder sig av experter för detta. Ett prospekt är ett utmärkt tillfälle att beskriva bolaget och dess verksamhet för potentiella investerare, men även för andra intressenter, till exempel kunder, leverantörer och blivande medarbetare. Johan Giléus rekommenderar också att man använder jurister för den juridiska hanteringen i samband med en börsnotering. Jurister kan dessutom hjälpa till med att säkerställa att bolagsformalia och avtal håller den höga kvalitet som behövs för ett noterat bolag OCH KOSTNADEN DÅ? Vanligtvis uppgår en kostnaden för en notering till väsentliga belopp, men det skiljer sig mycket från fall till fall, enligt Johan Giléus. - Kostnaden beror till stor del på bolagets storlek och vilken lista man ska noteras på. Ofta vinner man på att använda experthjälp och ha gjort sin hemläxa före noteringstillfället. Min rekommendation är att ta de råd man behöver, men även vara öppen för de råd man trodde att man inte behövde, avslutar Johan Giléus på Deloitte. ACCOUNT IT Certifierad redovisningskonsult SRF tel Ekonomibyrå med kvalitetssäkrade ekonomitjänster Segertoft & partner är din samarbetspartner för ekonomi- och lönetjänster. Med hög servicegrad arbetar vi aktivt - genom uppdrag och utbildningsinsatser - för en bättre redovisning och trimmad administration. Våra kunder ska känna trygghet i sin ekonomiska vardag med oss som kompetent och engagerad resurs. Mer information på Segertoft &partner Tyggården 6 A, Uddevalla, Tel: , E-post:

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 2 T Aktiv Ekonomi AB SRF ansluten byrå Från vänster: Elisie, Elisabet, Mikael, Katarina och Heli I rapporten Revisionsplikten i små aktiebolag konstateras att mikrobolagen, d v s aktiebolag med en maximal omsättning på tre miljoner kronor, inte har nytta av revisionsplikten på samma vis som större bolag. Slopad revisionsplikt föreslås i rapport I en rapport som tagits fram av Svenskt Näringsliv ifrågasätts den svenska revisionsplikten för småföretag starkt. Förslaget är att istället införa frivillig revision. Fördelarna för bolagen innebär bland annat lägre kostnader. Ditt företags EKONOMIAVDELNING vid behov och alltid lagom stor Vi vill med vår logga säga: Bra resultat i slimmad organisation Döbelnsgatan 73, Box 19140, Stockholm, Tfn , Fax , e-post TEXT:CAROLINE EDGREN Mikael Carlsson, förbundsordförande SRF ALLT FLER LÄNDER i EU avskaffar revisionsplikt för småföretag. I dagsläget skiljer sig alltså de svenska reglerna från flertalets. Exempelvis har England under de senaste tio åren gått stegvis mot att slopa revisionsplikten för småföretag, och i både Finland och Danmark har förslag på slopad plikt nyligen framlagts. Sverige är ett småföretagarland. Statistik visar att bara av cirka svenska bolag definieras som större, enligt EU:s beskrivningar. Lejonparten, cirka , är så kallade mikroföretag, det vill säga aktiebolag med en omsättning på maximalt tre miljoner kronor. MIKROBOLAGEN HAR LITEN NYTTA AV REVISION I rapporten Revisionsplikten i små aktiebolag, författad för Svenskt Näringsliv av professorerna Per Thorell och Claes Norberg, konstateras att mikrobolagen inte har nytta av revisionsplikten på samma vis som större bolag. Bland annat med anledning av att företagets ägare, bolagsledning och operativt ansvarige ofta är en och samma person. Slutsatsen i rapporten är att revisionsplikten för småföretagen bör ifrågasättas. En avveckling med början hos mikrobolagen föreslås, till förmån för frivillig revision. Resultatet skulle bland annat innebära lägre kostnader, i och med att revision enbart kommer att genomföras vid behov, till exempel när banken behöver underlag för en kredit. Rapportförfattarnas bedömning är också att mer ändamålsenliga tjänster inom området för redovisning kommer att växa fram i den fria konkurrensen. VERKLIGHETEN SKA STYRA MARKNADENS BEHOV ENLIGT SRF På SRF håller man med om att revisionsplikten innebär en stor kostnad för de små bolagen, och att nyttan ibland inte överstiger denna kostnad, eftersom ägaren själv har god inblick i bolaget. - Vi tycker därför att det här är en fråga ska utredas. Inte på något sätt är det så att vi tycker att revision är dåligt, men plikten ska tas bort. Verkligheten ska styras av marknadens behov. Små företag ska inte ställas inför samma krav som jättarna. På sikt kommer EU att ha en anpassningsinverkan på Sverige, men det kan ta tid, säger Mikael Carlsson, SRF:s förbundsordförande. Auktoriserade redovisningskonsulter srfkonsult.se

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Modern kapitalförvaltning och skattenyheter Risker och möjligheter i en modern kapitalförvaltning Det finns ett enormt utbud av svenska och internationella placeringsalternativ. Detta ger stora möjligheter, men också fallgropar. TEXT: CECILIA GUNNE Sätt av tid för att bestämma vilken risk och förväntad avkastning du vill ha i ditt sparande, råder Magnus Segerfors placeringsexpert på Burenstam & Partners. Det är det viktigaste beslutet för att påverka den framtida kapitaltillväxten. Låt genomgången omfatta hela din ekonomi. Många glömmer att beakta sparandet i pensions- och kapitalförsäkringar, säger Magnus. Väldigt få kan svara på hur de senaste tre årens stora börsuppgång har påverkat värdet i försäkringarna, eller än viktigare, hur man är exponerad för nästkommande treårsperiod. MAGNUS SEGERFORS GER NÅGRA ENKLA RÅD INFÖR PLACERINGSBESLUTEN: För att uppnå så hög avkastning till så låg risk som möjligt bör du placera i olika typer av tillgångar med låg grad av samvariation. Det innebär en bra mix av aktier, räntesparande, hedgefonder och garantiprodukter. Det går att hitta placeringar som ger möjlighet till högre avkastning än vanligt räntesparande, utan att öka risken. Men då måste man vara noga med att förstå hur dessa produkter fungerar och vilka avgifter som finns direkt och indirekt. Ju högre risk portföljen har desto oftare bör du gå igenom placeringarna. Bestäm vilken risk och förväntad avkastning du vill ha i ditt sparande Den internationella skattekonkurrensen har pressat ned vissa bolagsskatter i Europa NOTIS LEX UGGLA Nu är det dags för företagaren att se över sitt bolag inför årsskiftet. Lex Uggla kan göra det svårt för ägarna till framgångsrika bolag. Leder värdepapper eller stor likviditet i kassan till förmögenhetsskatt hos ägaren? Bara Regeringsrätten eller riksdagen kan svara på detta och rädda företagarna. - Om det inte blir någon ändring före årsskiftet kan ägaren se till att bolaget ligger i så förmögenhetsskattebilliga tillgångar som möjlig, säger Cecilia Gunne, skattejurist på Burenstam & Partners. O-listeaktier är ju ofta riskabelt med tanke på kursrisken. Däremot är det fortfarande förmögenhetsskattefritt för ägaren om bolaget bedriver värdepappershandel med en kraftig omsättning på portföljen. NOTIS SKATTEFRITT I UTLÄNDSKA BOLAG Det är av stor betydelse att noga överväga inte bara vad företaget ska investera i utan även i vilket land likviditetsförvaltningen ska bedrivas, säger Kent Andersson, skatteekonom på Burenstam & Partners. Den internationella skattekonkurrensen har pressat ned vissa bolagsskatter i Europa. Ett företag kan därför överväga om det inte ska bedriva sin likviditetsförvaltning i ett utländskt bolag, t ex i Norge. Där har skatteplikten på kapitalvinster och utdelningsinkomster slopats för bolag. Det krävs dock att placeringarna sker i aktier eller aktiefonder inom EU/EES. Sverige har liknande skattefrihet för aktier som ägs av bolag men reglerna är inte lika generösa. Actit sköter det resurskrävande ekonomiarbetet. Vi kan i stället ha fokus på verksamhet och vinst. - ekonomi helt enkelt Din partner i KISTA för redovisning/bokföring bokslut och deklarationer löneadministration Hos oss är varje kund en stor kund! Telefon /89/87 Medhelp tillhandahåller högkvalitativa, kundanpassade och kostnadseffektiva tjänster inom sjukvårdsrådgivning till serviceinriktade organisationer och företag. Lennart Persson, ekonomichef Medhelp. Actit erbjuder en effektiv ekonomifunktion till företag som helt eller delvis vill lägga ut ansvaret för sin ekonomiavdelning. Ni får en skräddarsydd lösning som är framtagen utifrån era behov, som enkelt kan anpassas när er verksamhet växer. vi tar hand om hela eller delar av er ekonomiprocess, ni gör resten

15 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Begreppet sponsring är ett kontroversiellt område som ibland leder till svåra gränsdragningar. Därför lade skatteverket fram nya riktlinjer för sponsring i juni i år. Det här är sponsring enligt de nya riktlinjerna FOTO: RICK TOMLINSON De nya riktlinjerna innebär att sponsring ska leda till ökade eller bibehållna inkomster i den verksamhet sponsorn bedriver. Avtalet kan vara muntligt, men det är klokt att skriva ett avtal. Sponsringen får inte vara en gåva och sponsringen ska mynna ut i en direkt motprestation från den sponsrade. TEXT:BENNY WEDBERG,REDOVISNINGSEXPERT,SRF Sponsring är ett svårbedömd och kontroversiellt område och leder ofta till rättstvister. På regeringens uppdrag lade därför skatteverket fram nya riktlinjer för sponsring den 27 juni i år (dnr /113). Begreppet sponsring finns inte i inkomskattelagen. Det används som benämning för bidrag från företag till idrott, kultur, föreningar och forskning. Sponsring utan motprestation är en gåva och inte en avdragsgill kostnad. Om den sponsrade exempelvis ger annonsplats eller fribiljetter så har en motprestation lämnats. Detsamma gäller om sponsorn själv använder sig av sponsringen i annonser eller på förpackningar. Har sponsorn inte utnyttjat motprestationen, till exempel tillgång till konferenslokaler eller rätt att använda en symbol i sin marknadsföring medges inte avdrag. Sponsring leder ibland till svåra gränsdragningar. AB Klippan beviljades inte avdrag för bidrag till Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Klippan hade inte nyttjat sin rätt att använda de olympiska ringarna i marknadsföringen varför bidraget betraktades som en gåva. Samtidigt medgavs Svenska Philips avdrag för bidrag till samma SOK för rätten att använda de olympiska ringarna. Reklamvärdet ansågs motiverat med hänsyn till att Philips sålde radio- och tv-apparater. Även om sponsringen är gjord för att förbättra sponsorns goodwill och därigenom kommersiellt motiverad innebär kan det ändå enligt Regeringsrätten anses att sponsringen är en som gåva. Gåvor till hjälporganisationer är alltså inte avdragsgilla. Reklamkostnader ska bidra till att öka företagets försäljning. Om detta syfte föreligger och det kan påvisas ett direkt samband med företagets försäljning kan normalt avdrag medges för sponsringskostnaden. För att få avdrag för reklamutgifter krävs att reklamen vänder sig till sponsorns presumtiva kundkrets eller till allmänheten och inte bara till en utvald krets. Ett exempel på sponsring i form av personalkostnad är att sponsorn har fått ett antal greenfees för golfspel som motprestation och låter de anställda utnyttja dessa. Samma sak gäller biljetter till bio, teater och idrottsevenemang. De anställda beskattas då för löneförmånen och sociala avgifter tillkommer. För sponsring av forskning krävs det inte att forskningen sker i företaget. Sponsorn kan därför sponsra en forskningsstiftelse. Lagen ger uttryck för ett tämligen lågt krav på samband, det är tillräckligt att forskningen kan antas få betydelse för den skattskyldiges näringsverksamhet. Det räcker alltså att sponsorn har ett rimligt intresse av forskningen. Revision Skatt Finans för dynamiska företag

16 16 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NOTIS ANMÄLER MISSTANKE OM BROTT Hittills i år har ekobrottsmyndigheten registrerat 180 nya brottsmisstankar i 136 ärenden som avser anmälningar från revisorer. Siffrorna visar att revisorer allt oftare anmäler misstankar om brott. Under 2005 han anmälningarna lett till 32 beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse och 69 beslut om att inte inleda förundersökning, att lägga ner en förundersökning eller att inte åtala. Fem domar har meddelats av tingsrätt och fyra domar har vunnit laga kraft under perioden. Källa:Ekobrottsmyndigheten NOTIS NYA MÖJLIGHETER FÖR UPPFINNARE Patent & Registreringsverket lanserar InterPat en nyhetsgranskning med bedömning av patentbarhet. På några veckor kan man få ett utlåtande om idéen uppfyller de krav som ställs på en patentbar uppfinning hos Patent- & Registreringsverket, PRV. Ett positivt resultat kan göra processen med patentsökande mindre komplicerad. Om bedömningen däremot ger ett negativt resultat kan det leda till nya innovationer, istället för att man fastnar i ett utvecklingsarbete som från början var dömt att misslyckas. Källa:Patent & Registreringsverket NOTIS REKORD FÖR VARU- MÄRKESANSÖKNINGAR Antalet inkomna varumärkesansökningar fortsätter att nå rekordhöjder. Under september 2005 fick Bolagsverket in 899 ansökningar, vilket är den högsta siffran för september sedan Enligt Bolagsverket kan det bero på det allmänt gynsamma konjunkturläget. Den markanta ökningen under de sista två månaderna har troligen att göra med den nya toppdomänen :eu. Det totala antalet inkomna nationella varumärkesansökningar för i år nu ligger på Även denna siffra är den högsta sedan 1997, fram till och med september. Källa:Bolagsverket Outsourcing rätt väg till bekymmersfritt tjänstebilsinnehav även för småföretagare Det finns lösningar som bygger på vetskapen att det man inte behärskar ska man överlåta till andra. Alltfler storföretag överlåter bilparken till en utomstående specialist. Och faktum är att små och mellanstora företag med fördel kan göra på samma sätt: outsourca tjänstebilarna! TEXT:OLOF BENGTSSON Ju fler tjänstebilar ett företag har desto större blir behovet av såväl administrativa som praktiska resurser. Man kan naturligtvis låta förarna själva se till att exempelvis regelbunden underhållsservice sker. Vilket i praktiken är detsamma som att både boka tid och att ansvara för att bilarna lämnas och hämtas etc. Föraren kan också göras ansvarig för att sommardäck byts till vinterdäck och tvärtom. Och att försäkringarna och skatterna betalas i tid. För mindre företag med små eller obefintliga möjligheter att lägga tid och pengar på det som inte utgör det egentliga verksamhetsområdet kan tre, fyra bilar bli lika resurs-, tids- och kostnadskrävande som trettio bilar i ett större företag. Det större företaget anser sig ha råd att ha anställda som tar hand om företagets bilpark. En utopi i ett litet företag med ett fåtal bilar och anställda. OPERATIONELL LEASING = TJÄNSTEBIL I OUTSOURCINGSKRUD Lätt att säga svårt att göra, hör jag flera läsare muttra. Fel, fel, fel! Lösningen heter operationell leasing. Till skillnad från finansiell leasing inkluderar operationell leasing en rad ytterligare tjänster som krävs för en bekymmersfri tjänstebilshantering: underhållsservice, rätt försäkringsskydd, skatt(er), drivmedel och all administration. Ett dagsfärskt exempel på utökad tjänstebilsadministration är det nära förestående försöket med trängselavgifter i Stockholm. Vi kommer att se till att avgifterna betalas i tid åt alla våra kunder som önskar denna service, berättar Pia Lindhe, marknadschef på GE Fleet Services. För operativ leasing är detta ett självklart åtagande. GE Fleet Services är en av världens största aktörer när det gäller finansiering och hantering av tjänstebilar. Här i Sverige samarbetar man exklusivt med Trygg Hansa när det gäller försäkringar samt exempelvis med Ford när det gäller bilinköp och med bland andra Statoil på drivmedelsområdet. TÄNKA STORT BRA ÄVEN FÖR SMÅFÖRETAGARE En stark ställning på marknaden för med sig stora möjligheter till fördelaktiga inköpspriser på både bilar och tjänster. Något som i sin tur leasingföretagens kunder drar nytta av. Att på egen hand försöka pussla ihop flera olika leverantörers utbud för att få till ett heltäckande tjänstebilsavtal är knappast att rekommendera. Smarta företagare stora som små överlåter istället detta till aktörer som har dessa processer inbyggda i sin kärnverksamhet. Small is beautiful, men ibland måste man tänka STORT för att få det ännu bättre. PROFESSIONELL KOMPETENS FRÅN FLERA OLIKA OMRÅDEN All den (bil)administration som räknats upp tidigare inkluderas i ett heltäckande biloutsourcingavtal. Vad man sällan kanske tänker på är att utöver bilarna, så köper man som företagare i praktiken ett helt kompetenspaket. Professionell kompetens inom flera olika områden: beskattning, försäkringsjuridik, professionellt bilkunnande i förhållande till olika typer av verksamhetsområden m m. Alltså något som sällan eller aldrig finns inom det egna företagets väggar. Jobbar man som entreprenör inom byggbranschen eller som IT-konsult är man av förklarliga skäl förmodligen inte expert på försäkringsfrågor t ex. Med tjänstebilarna outsourcade behöver man inte bry sig. Rätt kompetens, kunnande och service ingår i månadsavgiften för bilen. Drivmedel är ett givet exempel. Förarna får drivmedelskort. Kostnaderna administreras via leasingföretaget, som har rabatter hos ett eller flera drivmedelsföretag. John Svenson är försäljningschef på Statoil Företagsmarknad. Vi finns med som utvald leverantör till flera av de stora leasingföretagen. För tjänstebilskunderna är naturligtvis tillgänglighet viktig. Här vågar jag påstå att Statoil är bäst i klassen säger John Svenson. I tillägg till detta satsar vi också på miljön. Innan årets slut har Statoil ca 100 stationer där man också kan tanka E 85, berättar John. På många av våra större stationer kan kunder köpa spolarvätska vid pump och på alla drivmedelspumpar välja om man vill betala antingendirekt ute eller inne i butiken. I ett heltäckande outsourcat tjänstebilsavtal ingår försäkringar inklusive expertkunnande: vilken typ av försäkring ger företaget optimalt skydd, kräver verksamheten några tillägg etc. Försäkringsjuridik kan vara nog så snårig för den oinvigde. Därför anlitar billeasingföretagen naturligtvis ett eller flera försäkringsbolags specialistkompetens. Så att tjänstebilskunden kan vara säker på att ha rätt försäkringar i sitt avtal. STORA VOLYMER STORA RABATTER Självklart har de stora billeasingföretagen i kraft av att man köper in stora volymer bilar varje år mycket bra rabatter hos producenterna. När tjänstebilen ingår i ett outsourcingavtal blir den förutom servad på auktoriserade bilverkstäder i rätt tid både utbytt och såld efter överenskommen leasingperiod eller tidigare eller t o m senare om kunden vill ha det så. Bilens kretslopp hanteras rutinmässigt mer eller mindre automatiskt. Bekvämt för såväl förare som företagare. Vilket är den konkreta och praktiska innebörden bakom idén med outsourcade tjänstebilar, operationell leasing eller vad man nu vill kalla det.

17 Flex Key = betala endast för körda kilometer! Att ha tjänstebil(ar) är bekvämt. Som företagare kan man dock uppleva att det innebär mycket administration och osäkerhet kring vagnparkens verkliga kostnader. Med GE Fleet Services nya produkt Flex Key, så vet du redan i förväg vad din vagnpark kommer att kosta dig. Du betalar endast ett fast månadsbelopp där allt från finansiering, administration, kostnadskontroll, service, försäkring och försäljning ingår. Dessutom har du en stor flexibilitet i både körsträcka och leasingperiod. Om nu vår kunds behov förändras, är Flex Key precis den produkt de behöver, säger Pia Lindhe, Marknadschef på GE Fleet Services. Behöver du t ex köra fler eller färre mil och även ha en längre eller kortare leasingperiod, så löser Flex Key detta utan extra kostnad. Du betalar alltså endast för körda kilometer. GE Commercial Finance, Fleet Services (GE Fleet Services) har sedan en tid tillbaka ett uttalat nytt fokus: operationell leasing. Flex Key är deras andra operationella leasing erbjudande som lanseras i år. Tjänsten passar alla företag som vill slippa oväntade överraskningar och har en verksamhet där förhållanden lätt förändras. Vi har lyssnat på kunderna och utvecklat vårt operationella leasing erbjudande att bli mer flexibelt och ännu vassare, säger Alexandra Leiderby, VD för GE Fleet Services i Norden. Flex Key innebär transpararens och kostnadskontroll för kunderna. Som kund, betalar du endast för körda kilometer, inget annat. Att outsourca företagets bilar - oavsett hur få eller hur många är ett effektivt sätt att ta kontroll över vagnparkens kostnader. Något som annars tar både tid och kraft från kärnverksamheten. Även passande för mindre företag, som kanske inte tänkt i de här banorna tidigare. GE Fleet Services breda utbud av tjänster täcker in ett antal nyckelområden. Flex Key är operationell leasing där du betalar Från vänster, Pia Lindhe, Marknadschef på GE Fleet Services och Alexandra Leiderby, VD, GE Fleet Services i Norden. per körda kilometer. Online Key är webblösningen som bl a ger kunden möjlighet att beställa nya bilar, ta fram rapporter i realtid etc. Key Solutions är professionell rådgivning kring och analys av vagnparken. Med individuella förslag och lösningar som effektiviserar tjänstebilarna ytterligare t ex via förändrad policy, anpassning av utrustning och standard, bättre bilekonomi etc. Finance Key slutligen står för finansiell leasing. Fördelarna med att låta GE Fleet Services ta hand om företagets tjänstebilar är många och alltid beroende av hur varje enskild kund vill ha det. Nöjda kunder är vårt mål, vilket innebär att vi har en nära dialog kring service och behov, förklarar Alexandra Leiderby. Vår storlek på marknaden gör även att vi kan ge våra kunder bra avtal och rabatter som kommer dem tillgodo. Och vår lokala närvaro garanterar dessutom en heltäckande servicenivå. Läs mer om oss på

18 18 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Se företagets möjligheter till framgång - Våra ekonomiska framgångar handlar om kundframgång. Det spelar ingen roll hur bra produkterna är, är kunden missnöjd dröjer det inte länge innan detta missnöje förstört marknaden, menar Oracle Sveriges nytillträdde VD, Anders Ottosson till Ekonomi för Företagare. Hör honom berätta personligt om hur man får grepp om företaget som nytillträdd VD, om vägen till framgång i affärer och behovet om ärlighet och passion för arbetet i rollen som företagsledare. TEXT & FOTO: CARSTEN LARSEN - Jag är passionerad när det gäller mitt jobb och försöker leva för det. Jag har svårt att tala för något jag inte tror på, förklarar Anders Ottosson, VD för Oracle Sverige. Vägen till framgång för företaget är att nischa sig, bli bra inom ett begränsad område, säger Anders Ottosson. Företaget ska hitta sin guldstig. Den tjänst eller produkt kunden behöver och vill jobba med. Har man få kunder och en begränsad marknad då har företaget en tendens att springa på allting i stället. Företaget diversifierar sig så det inte har kraft att bli framgångsrikt nånstans, menar Anders Ottosson. Jag tror att framgång kräver tålamod, och det kräver självinsikt att då och då sätta sig in kundens situation och fråga sig varför ska de välja min produkt när konkurrenten är dubbel så stor och minst lika så bra. Ta den synvinkeln ibland, råder han. Idealsituationen är att företaget har en mjölkkossa, en framgångsrik produkt eller tjänst, plus ytterligare två tre områden som växer. Men även i idealsituationen krävs tålamodet och finansiell insikt. Man får aldrig jämföra den produkt som är mjölkkossan för tillfället med de produkter som växer eftersom de senare är inte är en lika bra affär i början. Då får man inte fram några nya produkter. SE IDÉEN NÄR DEN DYKER UPP Företagaren måste vara modig, ha öppna ögon, se goda affärsidéer när de dyker upp och våga realisera dem. Det är klart att det underlättar för oss att vara en del av större internationell koncern, säger Anders Ottosson. Vi behöver sällan argumentera för huruvida vi finns om fem år, vi har resurser i alla kundens länder. Det som kan vara en nackdel ibland är att vi kanske inte släpper fram det riktigt positivt desperata entreprenörskapet. Vi känner oss trygga i det stora bolaget. Företagets ekonomiska framgångar handlar om kundframgång. Det kvittar hur bra produkter och marknadsföring man har. Om inte kunden är nöjd, tar det inte lång tid innan missnöjet har förstört marknaden, säger Anders Ottosson. Är kunden nöjd och framgångsrik då tjänar ditt företag pengar, då har man nått en win-win-situation. Då kan man också lägga något i ladan tills nästa framgångsrika produkt kommer. RÄTT LAGUPPSTÄLLNING I min värld är en bra organisation en där alla medarbetare känner de stora dragen. De känner till målen, men har rörelsefrihet inom målen och kan därför vara självdrivande, säger Anders Ottosson. Om jag ger fyra säljchefer fyra liknande mål så räknar jag inte med annat än att de kommer till sina mål på olika sätt inom sina ramar. Det är viktigt i dagens affärsvärld att kunna se sin spelplan och förstå att där kan man göra som man vill. Det kännetecknar en bra organisation. Ge mandat, men med ett eller två nyckeltal eller riktningar. Ge medarbetarna de stora dragen och låt dem sedan i mångt och mycket nå sina mål på sitt eget sätt. Det är väldigt få människor som inte gör sitt bästa och det är viktigt att ge både positiv och negativ kritik: En stor grad av empati är väldigt viktigt för att kunna sätta sig in i allas situationer och jobb, påpekar Anders Ottosson. Han stöttar sina medarbetare när det behövs. Jag har ju de vanliga coachningsmöjligheterna, dem tar jag fram. Jag säger när jag tycker att någonting är bra eller inte är bra. Är det helt fel får man sätta sig ned och diskutera om det är rätt jobb för den personen. Men jag tror inte att an kan stötta en person genom ett antal år kontinuerligt, för då växer aldrig den personen och får luft under vingarna i sin yrkesroll. De flesta som inte klarar sitt jobb i dag sitter antingen på fel plats eller också har de inte fått tillräckligt tydliga direktiv. Det är de två alternativ som finns, slår han fast. GREPPA FÖRETAGET När Anders Ottosson tillträdde som VD för Oracle Sverige hade antalet anställda minskat och omsättningen per anställd likaså. Det var tuffa år för IT-branschen efter millennieskiftet: Men jag kom till ett dukat bord, säger Anders Ottosson om situationen när han blev VD i våras. Vi hade fått fram flera nya produkter de senaste åren. Han väljer att se möjligheterna, men medger att det var en organisatorisk utmaning. Anders Ottosson tillbringade sina första tre veckor i Oracle med att prata med medarbetare, sedan satt han sig för sig själv i två veckor och skapade sin strategi för Oracle. Jag ville skapa mig en egen uppfattning, prata med olika människor. Alla människor är lika engagerade och passionerade när man pratar med dem. Väldigt ofta har de en åsikt och varför nåt händer, det är viktigt att känna till hur alla ser på företaget, säger Anders Ottosson. Min chef var ett stöd: Han sa inte att det här och det här vill jag att du ska göra. Jag fick fyra månader att bilda mig en uppfattning och sedan satte vi oss och diskuterade ved jag ville göra på Oracle utifrån min bild av företaget. TRO PÅ DET DU GÖR Det är viktigt att ha en egen uppfattning, att tro på det man gör. Det kan man bara göra om man har kommit på det själv. Eller åtminstone tror att man kommit på det själv. Skillnaden är kanske hårfin ibland, lägger Anders Ottosson till och skrattar. Jag är passionerad för mitt jobb och försöker leva för det, Jag har svårt att prata om nåt jag inte tror på. Oracle har lika många anställda i dag som för fem år sedan, men en del av dem sitter numera i Indien och Irland. Nyligen öppnades en filial i Öresundsregionen utanför Köpenhamn. Dess verksamhet är inriktad på att hjälpa små och medelstora företag. Anders Ottosson känner tillförsikt inför framtiden. Oracle har rätt produkter och försäljningen är stabil. Vi räknar med att öka vår omsättning under året som kommer med tvåsiffriga procenttal. Så här långt tyder allt på att kommer att lyckas med det även utan uppköp, avslutar han. Ekonomibyrån Geab AB Din redovisningsbyrå! Erfarna redovisningskonsulter för alla bolagsformer. Personlig service med hög kvalitet. Småföretagarservice. Samarbete med ett flertal revisorer. Låt proffsen sköta redovisningen! Vår kunskap blir dina möjligheter Vår affärsidé är att med kunskap och engagemang erbjuda små företag hjälp med aktiebolagsfrågor, bolagsbildande och utlandsetablering. Vi hjälper dig att välja rätt bolagsform, visa alternativa lösningar och få dina bolagshandlingar uppdaterade. Du kan få hjälp att starta ett aktiebolag i Sverige eller England, uppdatera dina bolagshandlingar, eller helt enkelt bara någon att vända sig till med dina frågor. E-post: Skolgatan 43, Uppsala

19 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Modernare regler för aktiebolag till nyår Från årsskiftet gäller effektivare och modernare regler för aktiebolag. Då ska den nya aktiebolagslagen träda i kraft. Grunderna i nuvarande aktiebolagslag från 1975 består i den nya lagen TEXT: PETER BRUCE, NORSTEDTS JURIDIK AB Professionell redovisning är framgångens bästa vän! Nyheterna i lagen innebär att aktierna i fortsättningen representerar ett kvotvärde. Värdet beräknas genom att aktiekapitalet divideras med antalet aktier. Om aktier ges ut till belopp som överstiger kvotvärdet, ska överkursen avsättas till överkursfond. Aktiebolag ska i fortsättningen bara kunna bildas genom så kallad simultanbildning. Det innebär att bolagsbildningen ska genomföras i ett sammanhang. De som vill bilda ett aktiebolag upprättar en urkund med bolagsordning. En eller flera av stiftarna tecknar sig sedan för samtliga aktier i stiftelseurkunden och betalar för dessa. Betalningen för aktierna ska göras i pengar eller genom tillskjutande av relevant apportegendom. Senast efter sex månader ska bolaget registreras i aktiebolagsregistret. Dagens regler om bolagsstämma överförs i princip oförändrade. Dessutom öppnas en möjlighet för andra än aktieägare att delta i bolagsstämman. Enligt den nya lagen tillträder och avgår styrelseledamöter, VD och särskild firmatecknare när anmälan om ändringen kommit in till Bolagsverket - inte som i dag vid tidpunkten för beslutet. Nuvarande regler om revision av aktiebolag överförs till nya lagen. Mandattiden för revisorer kan bestämmas till tre i stället för fyra år. Styrelsens tidsfrist att anmäla brottsmisstanke förlängs från två till fyra veckor. Ett aktiebolag ska kunna låna upp pengar genom kapitalandelslån och vinstandelslån. I dag finns ett principiellt förbud mot kapitalandelslån. Beslut om kapital- och vinstandelslån ska fattas av bolagsstämma eller styrelsen. Begreppet värdeöverföring är nytt. Det är en affärshändelse som inte har en rent affärsmässig karaktär och medför att bolagets förmögenhet minskar genom att tillgångar förs över från bolaget till aktieägare eller annan. En värdeöverföring får NYA ABL I KORTHET: Nya aktiebolagslagen innebär bland annat att aktierna i ett bolag fortsättningsvis ska representera ett kvotvärde, förklarar juristen Peter Bruce. inte ske med större belopp än att det finns täckning för det bundna egna kapitalet efter överföringen. Vinstutdelning ska beslutas av bolagsstämman. Beslutet får fattas på ordinarie bolagsstämma eller en extra bolagsstämma. Nuvarande regler om förvärv och överlåtelser av egna aktier förs i huvudsak oförändrade över till nya ABL. Dagens låneförbud till närstående följer med och omfattar liksom idag förbud mot att ställa säkerhet för sådana lån. Även förbudet mot förvärvslån och ställande av säkerhet för förvärvslån förs över till nya ABL. En viktig skillnad är att låneförbudet har begränsats till att gälla lån som lämnas för köp av aktier i det långivande bolaget eller i ett överordnat bolag i samma koncern. Nuvarande regler om likvidation och fusioner mellan aktiebolag består. Förfarandet förenklas vid fusioner mellan privata aktiebolag där samtliga ägare har undertecknat fusionsplanen. Ett nytt förfarande införs för delning av aktiebolag, så kallad fission. Ett bolags samtliga tillgångar och skulder kan övertas av flera bolag och det överlåtande bolaget upplöses genom likvidation. Alternativt kan en del av ett bolags tillgångar och skulder övertas av ett eller flera bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses. I båda fallen lämnas ersättning till aktieägarna i det överlåtande bolaget i form av aktier i det övertagande bolaget eller som kontant ersättning. Vi söker nya medarbetare, se Annonsering i all ära vår främsta marknadsföring utövar våra kontor i Skandinavien genom att lämna kvalificerat affärsjuridiskt biträde åt en stor mängd branscher. Våra uppdrag kommer huvudsakligen via rekommendationer från tidigare uppdragsgivare. Idag biträder vi aktörer på Din marknad vad kan vi göra för Dig? Privata och publika bolag kvar kvotvärde för aktierna Simultanbildning av AB Kapitalandelslån tillåts Nytt begrepp värdeöverföring Koncernspärren försvinner Nya regler för delning av AB Regler för bolagsstämma och revision, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, lån till aktieägare, upplösning och omvandling av AB förs över till nya lagen med smärre kompletteringar. Läs mer om NORDIA:

20 20 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Effektiva affärssystem skapar kontorsrevolution NOTIS SMÅFÖRETAG MISSGYNNAS VID OFFENTLIG UPPHANDLING Var sjätte småföretag anser att reglerna om offentlig upphandling är ett tillväxthinder. Det visar en färsk rapport som Nutek har tagit fram om de hinder som småföretag kan uppleva när de deltar i offentliga upphandlingar. Några av de viktigaste hindren uppges vara företagens kostnader för att ta fram anbud, kort tidsram, höga krav och risken att bli underkänd på grund av triviala misstag. Andra hinder för småföretagen är att de upphandlande enheterna använder olika utvärderingsmodeller och att företagen kan tvingas binda upp resurser under lång tid utan att vara säkra på att få ett kontrakt. Det finns också en misstro mot kompetensen och integriteten hos de tjänstemän som arbetar med offentliga upphandlingar. Tolv procent av småföretagen, eller omkring företag, lämnade minst ett anbud i en offentlig upphandling under förra året. Sammanlagt lämnade småföretagen anbud i offentliga upphandlingar och vann omkring kontrakt. Enligt Nutek bör myndigheterna formulera bättre förfrågningsunderlag som inte missgynnar småföretag. De krav och villkor som ställs i förfrågningsunderlagen måste stå i proportion till det förväntade värdet på leveranskontraktet. Nutek vill mäta myndigheternas kostnader för offentliga upphandlingar och företagens administrativa kostnader för att delta. Källa:NUTEK Tommy Wickström, försäljningsansvarig för mysap All-in-One, SAP Svenska AB En av världens största leverantörer av affärssystem är SAP, som tillhandahåller system anpassade för både små och stora företag. Tommy Wickström, försäljningsansvarig för mysap All In One som är ett av SAP:s system, kallar de tendenser som just nu kan skönjas inom kontorsvärlden för en revolution, liknande den som industrisektorn genomgick för ett antal år sedan, då mycket av verksamheten optimerades, och då ofta själva produktionen började outsourcas. - Stora företag har börjat outsourca delar av sin verksamhet, till exempel ITfunktioner. Nästa steg handlar ofta om att lägga ut driften av ett företags ekonomi eller administrativa system på externa partners, alternativt att detta hanteras centralt inom ramarna för det egna företaget i så kallade Shared Service Centers. Exempel på specifika användningsområden som effektiviseras är fakturahantering. Idag finns det redan i form av EDI mellan företag, men detta kräver specifik uppsättning och är inte att ses som en standard mellan företag, säger Tommy Wickström. REVOLUTIONEN REDAN IGÅNG I ÖSTERSUND I Östersund, närmare bestämt på revisions- och konsultbolaget Deloitte, är revolutionen redan igång. Här har man investerat i en ny produktionsenhet ett nordiskt outsourcingcenter som tillhandahåller distansoberoende tjänster inom ekonomi- och löneadministration. Här vänder man sig främst till företag som vill outsourca sin hela eller delar av sin ekonomifunktion. Satsningen fokuserar mot kedjor egenägda eller franchise tillväxtföretag och medelstora företag. Närhet till djup kompetens finns i Östersund, där Deloitte har ett av sina större kontor i landet med verksamhet Många svenska företag ligger långt fram vad det gäller användandet av affärssystem. För flertalet företag handlar det nu om att skaffa sig ännu större utväxling på sina system att ta i bruk så många funktioner som möjligt och skaffa rutiner som effektiviserar. En kontorsrevolution är på gång! TEXT:CAROLINE EDGREN Exempel på specifika användningsområden som effektiviseras med ett bra affärssystem är fakturahantering. inom revision, skatt och redovisning, vid sidan av outsourcingcentrat. Lars Helgesson, ansvarig partner för Deloitte Outsourcing i Sverige och kontorschef, berättar om det uppstartsår man haft på det nordiska outsourcingcentrat med sitt nya SAP-system mysap All-In-One: - Vår första stora kund i systemet är Shells franchisetagare med 165 bemannade stationer runt om i Sverige. Systemet fungerar allra bäst med större enskilda kunder eller kedjor. Då kommer styrkorna, med automatiserade processer, tydligt styrda redovisningsregler med transparens och hög kvalitet i leverans till kunden, till sin rätt, berättar han. TILLHANDAHÅLLER EN KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING I och med SAP-systemet kan Deloitte tillhandahålla en kostnadseffektiv lösning för kunden med hög kvalitet, både vad det gäller leverans på utsatt tid och transparens i informationen, exempelvis i kedjeföretag där stora krav ställs på att redovisningen sker på ett enhetligt sätt. Dessutom finns det möjlighet att växa tillsammans med kunden. - När kunden vill utvidga sin verksamhet finns möjligheter till ytterligare processtöd från systemet. Det nordiska systemmall som vi arbetar med gör att vi snabbt, kostnadseffektivt och kvalitetssäkert kan utöka leveransen till exempelvis en kedja som väljer att gå från verksamhet enbart i Sverige till att börja operera i övriga Norden också, säger Lars Helgesson. I och med SAP:s finansiella stabilitet, och med tanke på att företaget också är den största aktören på marknaden, kan Deloitte också garantera sina kunder att de kan fortsätta att leverera på samma plattform även i framtiden, vilket innebär kostnadseffektivitet och trygghet för bägge parter. Tommy Wickström på SAP ser Deloitte som ett gott exempel på outsourcingföretag och partner som fått största möjliga utväxling på sin investering. - Det handlar om ett nytt tankesätt på marknaden som de tagit sig an, och som ger deras kunder möjlighet att fokusera mer på sin egen kärnverksamheten. Och det ser väldigt lovande ut, avslutar Tommy Wickström. VI GÖR FRIA FÖRETAGARE FRIARE Medelstora och små företagare, vi kan vara en del eller hela din ekonomiavdelning. Utför allt från löpande redovisning och löner till bokslut och deklarationer mm. XBASE är Redovisningskonsulter som arbetar i ett innovativt och ISO certifierat team. Vi ger dig mera tid som företagare. BOKFÖRING ADMINISTRATION SERVICE EKONOMI FISKGATAN 1, LEKSAND TELEFON

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Helhetslösning vid Ägarförändring

Helhetslösning vid Ägarförändring Helhetslösning vid Ägarförändring Ägarskiftesgruppen Är det dags att planera inför en framtida generationsväxling? Vi är med dig under hela ägarskiftesprocessen! Några av Sveriges ledande aktörer inom

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION?

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? TILLVÄXTOPTIONER VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? Låt företaget investera i en kapitalskyddad placering och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Vår samlade kompetens din affärsnytta.

Vår samlade kompetens din affärsnytta. Ägarplanering 1 2 Vår samlade kompetens din affärsnytta. Ägarplanering Vår samlade kompetens gör att dina affärer växer. Ägarplanering är en sammanställning av alla våra tjänster som rör dig som företagare.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag och hur kommer jag igång? 3 mars 2016 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockkholm Vår referens Dnr 2013-05-07 Annika Fritsch Fi 2013/1535 Remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 Företagarna

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Tillsammans är vi starkare!

Tillsammans är vi starkare! Proffs på mark Tillsammans är vi starkare! Vi på Upplands Schakt är en ekonomisk förening som står för ett seriöst entreprenörskap, för både medlemmar och kunder. Dagligen arbetar vi målmedvetet för att

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer