Årsberättelse Om föreningen och syftet med verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten"

Transkript

1 Årsberättelse 2012

2 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering och informationsförsörjning. Medlemmarna är informationsspecialister bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer, informationsarkitekter, informationsproducenter och informationsleverantörer inom olika branscher och verksamheter. Syftet med verksamheten är att ge medlemmarna verktyg för deras professionella utveckling och därmed bidra till en kvalificerad informationsförsörjning och informationshantering i deras företag eller organisationer. De kärnverksamheter som föreningen verkar inom är: informationshantering, informationsförsörjning, informationssökning, informationstekniker och verktyg, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Medlemmar Den första januari 2013 hade SFIS 673 medlemmar, en ökning med 22 medlemmar under året. SFIS har fem lokalavdelningar. Av medlemmarna var 70 anslutna till lokalavdelningen Mellansverige, 58 till lokalavdelningen Norrland, 274 till lokalavdelningen Stockholm, 149 till lokalavdelningen Sydsverige och 115 till lokalavdelningen Västsverige. Medlemmarna arbetar på universitet och högskolor, företag, myndigheter och organisationer, läns- och folkbibliotek, specialbibliotek eller sjukhus/vårdbibliotek eller är studerande. SFIS har alltså medlemmar inom både den privata sektorn och den offentliga sektorn. Ekonomi Föreningens huvudintäkter var under året medlemsavgifter och intäkter från kurser och konferenser. Under året har styrelsen fortsatt arbetet med att ställa om föreningens ekonomi till en situation med lägre inkomster. Förutom att ett mångårigt årligt anslag från staten upphörde från år 2010 har intäkterna från kurser och konferenser minskat. Det senare beror dels på att antalet kurser har minskat, dels på att antalet deltagare i kurserna och konferenser har minskat, dels på att föreningen har sänkt konferensavgifterna för att 2

3 fler medlemmar ska kunna delta i konferenserna och medlemmarna därmed få mer valuta för medlemsavgiften. Under 2012 har föreningen av samma skäl som den har sänkt konferensavgifterna inlett ett arbeta med att sänka kursavgifterna. Under året har SFIS också haft ett bidrag från Kungliga Biblioteket för aktiviteter inom ramen för kurs- och konferensverksamheten. Bidraget omfattar aktiviteter under 2012 och 2013 och är på kr. För att ge utrymme för den nödvändiga omställningen har föreningens budget de senaste åren varit underbalanserad. Samtidigt har styrelsen sett över föreningens kostnader, med bland annat en minskning av bemanningen på kansliet och en flytt av kansliet till billigare lokaler som följd. Den 1 mars 2012 stängde föreningen sitt kansli helt, vilket innebär stora ekonomiska besparingar. En konsekvens av stängningen är att ekonomihanteringen och medlemsregistret numera sköts av en redovisningsbyrå och att övriga arbetsuppgifter som låg på kansliet har fördelas på styrelsen, lokalavdelningarna och arbetsgrupperna. Ordföranden fick under året arvode för 20 procents arbetstid. Dessutom har ett 60- tal personer gjort en omfattande ideell och för föreningen ovärderlig insats i styrelser, arbetsgrupper, konferenskommittéer m.m. Verksamhetsinriktning Utöver arbetet med att ställa om föreningens ekonomi har styrelsen under året arbetat utifrån följande prioriteringar: stärka och förtäta den lokala aktiviteten, stärka kontakterna med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap och medlemsrekrytering. Den lokala aktiviteten Styrelsen har tillsammans med lokalavdelningarna och arbetsgrupperna fört en diskussion om arbetsgruppernas roll och styrelsen har beslutat att utbildningsgruppens och kommunikationsgruppens arbete i högre grad skall vara inriktat på att stötta den lokala aktiviteten och att representanter för lokalavdelningarna ska finnas i grupperna. Stärka kontakterna med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap Under året har föreningen genomfört en rad aktiviteter i samarbete med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap. Vårkonferensen 2012 genomfördes i samarbete med avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och höstkonferensen 2012 i samarbete med institutionen Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Föreningen initierade våren 2012 också en seminarieserie i samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås och Chalmers bibliotek i Göteborg, Vetenskap för profession forskare möter praktiker, för att sprida information och ge utrymme för diskussion kring aktuell forskning som är relevant för informationsspecialisternas verksamhet. Vidare har lokalföreningen i Sydsverige arrangerat aktiviteter tillsammans med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds 3

4 universitet. Ordföranden har också tillsammans med representanter för lokalavdelningen i Norrland träffat representanter för utbildningen och forskningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet, dels för informationsutbyte, dels för diskussioner om möjliga gemensamma aktiviteter. Medlemsrekrytering Arbetet med att bryta den nedåtgående trenden och åter öka antalet medlemmar är ett långsiktigt arbete. Styrelsens strategi för att öka medlemsantalet har varit att öka intresset för föreningen och värdet av ett medlemskap. Som ett led i det arbetet har styrelsen under året beslutat att justera avgifterna för föreningens kurser för att fler medlemmar ska ha möjlighet att delta i dem. Under 2012 ökade antalet medlemmar för första gången på många år. Det är dock för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller inte. Verksamhet SFIS verksamhet omfattar tre huvudområden: Kompetensutveckling ge medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling inom aktuella områden till rimlig kostnad. Omvärldsbevakning ge medlemmarna möjligheter att hålla sig à jour med de senaste nyheterna och rönen inom informationsindustri, informationsresurser, IT, aktuell forskning och best practice. Nätverkande ge medlemmarna tillgång till både rikstäckande och lokala kollegiala nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Dessa områden förenas i hög grad i de kurser, konferenser, seminarier och lokala arrangemang som SFIS arrangerar, ofta i samverkan med andra aktörer inom informationsområdet. Exempel på viktiga områden och behov som kan tillfredsställas genom ett medlemskap är för olika typer av arbetsplatser: Universitet och högskolor: Nya rön och utveckling inom informationskompetens och lärande; bibliometri; publicering av forskningsresultat open access; spridning av forskningsresultat; ny teknik; upphovsrätt; utveckling och användning av sociala medier. Myndigheter och organisationer: Nya rön och utveckling inom informationshantering; omvärldsbevakning; upphovsrätt; utveckling och användning av sociala medier. Företag: Nya rön och utveckling inom informationshantering; publicering av och tillgång till forskningsresultat open access; omvärldsbevakning; upphovsrätt; utveckling och användning av sociala medier. Folkbibliotek: Nya rön och utveckling inom angränsande områden; utveckling och användning av ny teknik, såsom sociala medier; upphovsrätt. 4

5 Studerande: Kontaktnät och möjlighet till erfarenhetsutbyte med yrkesverksamma informationsspecialister. Kurser och konferenser Under året har SFIS i utbildningsgruppens regi ordnat kursen Nyttovärdering 2,0 vid två tillfällen, ett i Stockholm den 19 april och ett i Göteborg den 23 oktober, med sammanlagt ett 40- tal deltagare. SFIS Norr anordnade den 29 november en Höstkurs med ett 20- tal deltagare. Fyra konferenser har hållits under året: Vårkonferensen 2012 i Växjö den april med ca 35 deltagare. Teknikdagen i Norrköping den 25 oktober med drygt 60 deltagare. Höstkonferensen 2012 i Borås den 8 november med ett 40- tal deltagare. Bibliotek på lika villkor i Malmö den 15 november. Nyttovärdering 2.0 Kursen Nyttovärdering 2.0 var en fortsättning på SFIS arbete med att sprida kunskap om ekonomiska värderingsmodeller för biblioteksverksamhet och under kursen gick Linnéa Sjögren och Viveca Nyström under en heldag igenom utvärderingsmetoder med fokus på sociala medier, främst Facebook, bloggar och Twitter. De visade på exempel från olika branscher och olika bibliotek och kursdeltagarna fick själva testa olika metoder för utvärdering i workshopform. Några frågor som berördes under kursen var vilka olika mål man kan ha med aktivitet i sociala medier, om effekterna av sociala medier går att utvärdera och hur man utvärderar med hjälp av sociala medier. Linnéa Sjögren och Viveca Nyström har tillsammans skrivit boken Nyttovärdering av bibliotek (2008) och den utökade engelska utgåvan An evaluation of the benefits and value of libraries (2011). Linnéa Sjögren arbetar som funktionsansvarig för e- kanaler på Chalmers bibliotek i Göteborg och Viveca Nyström är konsult med den egna firman VN arkiv & bibliotek. Höstkurs Den Höstkurs som SFIS Norr arrangerade hade fokus på informationsförsörjning och forskning inom design- respektive arkitekturområdena. Rubriken Informationsförsörjning och forskning inom designområdet rymde en presentation av biblioteket på Konstnärligt campus och en diskussion kring dess roll inom organisationen med Maria Göransdotter, universitetsadjunkt och biträdande prefekt vid Designhögskolan, samt Christer Karlsson och Lenita Brodin- Berggrenfrån Umeå universitetsbibliotek. Under rubriken Om informationsförsörjning och forskning inom arkitekturområdet presenterade Katja Hogenboom, doktorand vid Arkitekthögskolan, sin forskning. I anslutning till kursen fick deltagarna en visning av det nya Bildmuseet. 5

6 Vårkonferensen Vårkonferensen genomfördes i Växjö den april i samarbete med Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och hade informationshantering och entreprenörskap som tema. Konferensen inleddes av Nils Nilsson, vicerektor för Linnéuniversitetet, som talade om entreprenörbegreppet och om entreprenörskap i offentlig respektive privat verksamhet. Johan Olaisen, professor vid Handelshøyskolen BI, Oslo, talade om Samspelet mellan kunskap, information och företagsamhet. Mary Somerville, FD, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap och chef för Auraria Library, talade om informationsspecialisten som ledare av kollaborativa processer. Under rubriken Har cheferna beredskap att arbeta med frågor som rör informationshantering och entreprenörskap? resonerade Angela Zetterlund och Håkan Sterner från Linnéuniversitetet och Carl Gustav Johansen och Niels Ole Pors från Det Informationsvidenskabelige Akademi i Köpenhamn utifrån en färsk undersökning om hur bibliotekscheferna ser på det framtida kompetensbehovet. Under rubriken Informationshantering i praktiken presenterade tre praktiker sin verksamhet: Diana Strandberg, Copyright Manager & Coordinator på Upright Music i Köpenhamn, Birgitta Sandstedt, chef för VTI:s bibliotek och informationscenter, BIC, och Lena Frändberg, informationsspecialist, researcher och egen företagare. Under konferensen hade också LM Informationstjänst och Swets produktpresentationer. Moderatorer för konferensen var Joacim Hansson och Angela Zetterlund från Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. I anslutning till konferensen delades utmärkelsen Årets Informationsspecialist ut till Ingela Wahlgren på Internationella Miljöinstitutet i Lund och det nyinrättade stipendiet LM Information Award till Kajsa Ragnestam och Katarina Evengård på SLU- biblioteket. Teknikdagen Den årliga Teknikdagen, som arrangerades av SFIS Mellansverige den 25 oktober, hade i år e- böcker som tema. Mats Söderlund, författare och tills nyligen ordförande för Sveriges Författarförbund, talade om e- boken ur författarens perspektiv och om tillgängligheten för allmänheten. Rasmus Fleischer, mannen bakom Det postdigitala manifestet och Boken och biblioteket, talade om överflöd, urval och övervakning i den elektroniska utgivningen. Mats Söderlund och Rasmus Fleischer hade också en diskussion om e- boken med SFIS ordförande Peter Almerud som moderator. Boel Larsson från Kungliga Biblioteket, talade om e- plikt och dess möjligheter och komplikationer, Matt Shill från ebrary presenterade deras perspektiv på e- boken och David Waller, lärare och egen företagare, presenterade tekniken bakom e- boken och gav en blick in i framtiden. Höstkonferensen Höstkonferensen genomfördes i Borås den 8 november i samarbete med institutionen Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Konferensen inleddes av Jan Nolin, professor vid Bibliotekshögskolan, BHS, som pratade om sociala medier i bibliotekens verksamhet. Två doktorander från BHS social media studies, David Lorentzon och Emma Forsgren, presenterade sina forskningsområden. Aina Svensson, som arbetar med open access- 6

7 frågor på KB, gav en rapport om den aktuella utvecklingen på området i ett nationellt perspektiv och Mathias Klang, Bibliotekshögskolan, och Lars Kullman, Chalmers bibliotek, talade om creative commons och open access ur ett upphovsrättsligt perspektiv respektive open access i praktiken, då med Chalmers som konkret exempel. Tre studenter från Bibliotekshögskolan diskuterade ett paper, som de presenterat på den europeiska konferensen BOBCATSSS. Slutligen diskuterade Katriina Byström, BHS, med utgångspunkt från sin forskning kring vilken roll det spelar för vilken arbetsuppgift vi söker information och om information för rutinarbete kontra information för innovation. Under konferensen delades också årets Swetsstipendium ut till Sara Lind, Karolinska Universitetsbiblioteket i Solna, och förra årets Swetsstipendiat, Mauritza Janefrid, berättade om hur hon hade använt sitt stipendium. LM Informationstjänst och Swets hade produktpresentationer och EBSCO en utställning. Moderatorer var Annelie Janred, SFIS, och Claes Lennartsson, BHS. Kvällen före konferensen arrangerades en visning på Borås Stadsbibliotek och Borås Konstmuseum samt en buffé för att ge medlemmar och konferensdeltagare chansen att träffa kollegor. Bibliotek på lika villkor Bibliotek på lika villkor hade fokus på hur biblioteken kan arbeta med mångfald, jämställdhet, antidiskriminering och likabehandling. Programmet inleddes med en föreläsning av Anne- Charlotte Ek, lärare vid Genusvetenskap och pedagogisk utvecklare vid Malmö högskola, kring våra normer och värderingar. Sedan fortsatte dagen med föreläsare från biblioteksvärlden om olika aspekter av inkluderande arbete: Camilla Alexandersson och Catarina Hummelstrand från Södertörns högskolebibliotek talade om att arbeta inkluderande på webben och i sociala medier; Barbro Bolonassos presenterade Fisksätra bibliotek, ett bibliotek i en mångkulturell stadsdel som har fått priset Årets mångspråkiga bibliotek; Lotta Wogensen från Malmö högskolas bibliotek presenterade Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö, ett projekt med fokus på mångfaldsfrågor; Saul Sagnia diskuterade hur man skapar verksamhet av och med de boende i ett ett ommråde med utgångspunkt från IdéA Drottninghög i Helsingborg, en verksamhet med Idea stores i London som förebild; och Catharina Isberg från SLU- biblioteket talade om hur man integrerar lika villkor i alla medarbetares dagliga arbete. Konferensen arrangerades av SFIS Sydsverige i samarbete med Svensk Biblioteksförening Regionförening Skåne. Mindre arrangemang SFIS genomförde ca 35 mindre arrangemang under året kurser, seminarier, föreläsningar och studiebesök. Några exempel: Kurser, seminarier och föreläsningar Carl Axel Petersson, Spårvägsmuseet i Stockholm, berättade om projektet Okänd plats och om hur Flickr används för att få hjälp med att identifiera bilder i Spårvägsmuseets fotoarkiv. (SFIS Stockholm) Temakväll om utlandsuppdrag/att arbeta utomlands. (SFIS Stockholm) 7

8 Vad gör du bibliotekarie? En temakväll om bredden i bibliotekarieyrket. (SFIS Sydsverige) Presentation av projektet E- resurser och beståndsutveckling: en utmaning för mindre forskningsbibliotek: exemplet Statens väg- och transportforskningsinstitut som har finansierats av Kungliga biblioteket och VTI. Föredrag av zoofysiolog Marie Dacke, vinnare av 2011 års Science Slam i Almedalen (SFIS Syd) Betydelsen av Discovery. (SFIS Västsverige) Vetenskap för profession: Vad spelar det för roll vilken arbetsuppgift vi söker information för? Information för rutinarbete kontra information för innovation. Fil.dr. Katriina Bystrom, BHS, och Henrik Strindberg, Findwise. (SFIS Västsverige) Lunchseminarium kring EU:s informationsproduktion med Camilla Hertil- Lindlöw, Swetsstipendiat Vetenskap för profession: Att dela med sig (eller inte) av arbetsrelaterad information hur, varför och när? En studie av ett nordiskt nätverk för designforskare. Ola Pilerot, doktorand vid BHS. (SFIS Västsverige) Sociala Verktyg i vardagen - sociala medier och interaktion, med Daniel Erkstam. (SFIS Stockholm) Föredrag om bibliotek och genus. (SFIS Sydsverige) Samarbete, kommunikation och respekt i IT- utveckling med hjälp av Scrum. (SFIS Västsverige) Föreläsning med Rolf Källman, Digisam, om digitalisering och digitalt bevarande på nationell nivå. (SFIS Sydsverige) Vetenskap för profession: Effektiv text mining i teori och praktik med Johan Eklund, doktorand vid BHS. (SFIS Västsverige) Forskningsdata sökbarhet, tillgänglighet, citering. (SFIS Västsverige) Forskarfrukost. (SFIS Sydsverige) Studiebesök Studiebesök på Arkivcentrum Syd. (SFIS Sydsverige) Studiebesök på SOM- institutet. (SFIS Västsverige) Studiebesök på landsarkivet. (SFIS Västsverige) Studiebesök på biblioteket 300 kvadratmeter. (SFIS Västsverige) Övrigt Lunchbokcirkel kring Boken & biblioteket av Rasmus Fleischer. (SFIS Västsverige) Pubkvällar. (SFIS Stockholm) Vårutflykt till Dunkers kulturhus. (SFIS Sydsverige) Vårutflykt och kulturvandring. (SFIS Västsverige) Utflykt till Tjörn. (SFIS Västsverige) SFIS mingel på bok- och biblioteksmässan. (SFIS Västsverige) Cycling for libraries. (SFIS Västsverige) Julmingel med glögg och presentation av Kulturportal Lund. 8

9 SFIS Sydsverige genomförde flertalet av sina arrangemang i samarbete med Svensk Biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Västsverige genomförde några av sina arrangemang i samarbete med Svensk Biblioteksförening Regionförening Väst. Övrig verksamhet Årets Informationsspecialist Ingela Wahlgren utsågs till Årets Informationsspecialist Hon är informationsspecialist på Internationella miljöinstitutet i Lund, IEEE, och ordförande i SFIS Syd. I juryns motivering hette det att Ingela Wahlgren är mån om att hålla sig uppdaterad när det gäller utvecklingen inom informationsområdet och är särskilt intresserad av sociala medier, webbens användbarhet och nätkultur. Hon är också starkt engagerad i frågor som rör kompetensutveckling och delar dessutom flitigt själv med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, bland annat genom sitt professionella nätverk och sitt engagemang inom SFIS Syd, och är därmed en förebild för andra informationsspecialister. Ingela Wahlgren tilldelades utmärkelsen vid SFIS vårkonferens i Växjö den 17 april. Årets informationsspecialist är ett sätt att uppmärksamma de kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet. Årets Informationsspecialist nomineras av SFIS medlemmar, ska vara medlem i SFIS och utses av föreningens styrelse. LM Information Award Under året inrättade LM Informationstjänst ett nytt stipendium, LM Information Award, för att göra det möjligt för en medlem i SFIS att delta i konferensen Online Information Stipendiet är på kr. Stipendiat utses av SFIS styrelse i samråd med LM Informationstjänst års stipendium gick till Katarina Evengård och Kajsa Ragnestam vid SLU- biblioteket, Alnarp, där de bland annat arbetar med att utveckla studenters, lärares och forskares informationskompetens, och de hoppades att på Online Information hitta nya verktyg för lärandet. LM Informationstjänst delade ut stipendiet vi vårkonferensen i Växjö den 18 april. Swetsstipendiet Sara Lind fick årets Swetsstipendium. Hon arbetar som webbredaktör på Karolinska Universitetsbiblioteket i Solna och vill med hjälp av stipendiet besöka New York Public Library och andra intressanta studieobjekt i USA och Canada för att studera hur det fysiska och digitala rummet på olika sätt har kopplats ihop, men också kritiskt granska dem ur ett användarperspektiv. Vilka idéer får genomslagskraft hos målgruppen, och hur bidrar det till målgruppens utveckling? Hur kan bibliotekets varumärke stärkas? Ambitionen är dessutom att implementera ett system på universitetsbiblioteket 9

10 som ska lyfta verksamheten och värna om användarens möjlighet att påverka och förbättra genom digitala verktyg och koncept i den fysiska lokalen. Stipendiesumman är på kr och stipendiet, som finansieras av Swets, ska tilldelas en förtjänt yngre medlem i SFIS, som önskar vidareutbilda sig inom yrkesområdet. Stipendiat utses av SFIS styrelse i samråd med Swets Information Services. Swets överlämnade stipendiet under höstkonferensen i Borås den 8 november. Årsmöten Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte i anslutning till vårkonferensen i Växjö den 18 april. Föreningen hade också ett extra årsmöte i anslutning till höstkonferensen i Borås den 8 november för att besluta om 2013 års budget. Styrelsen Styrelsen hade under 2012 sex protokollförda möten. Samtliga dessa möten var telefonmöten. I september hölls en planeringsdag, då styrelsen, ordförandena i lokalavdelningarna och representanter från arbetsgrupperna diskuterade policyfrågor och föreningens kommande aktiviteter. Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen har under året arrangerat en kurs, som genomförts vid två olika tillfällen; en gång i Stockholm och en i Göteborg. Gruppens aktivitet har alltså minskat och gruppen har av olika skäl också tvingats skjuta flera av de aktiviteter man arbetat med på framtiden. Under året har styrelsen beslutat dels att gruppen ska knytas närmare styrelsen genom att en person från styrelsen ska vara ordförande i gruppen, dels att gruppen i större utsträckning ska fungera som stöd för lokalavdelningarna i deras aktiviteter, dels att gruppen ska förstärkas med representanter för lokalavdelningarna. Gruppen kommer att få en nystart under Kommunikationsgruppen Efter det att två medlemmar i gruppen av arbetsskäl lämnade den i början av året har gruppen inte haft någon verksamhet. Styrelsen har under året diskuterat gruppens roll och preciserat dess uppgifter och sagt att den ska bistå föreningens olika delar genom att ta fram informations- och marknadsföringsmaterial, initiera och medverka i olika informations- och marknadsföringsaktiviteter och arbeta med strategiska frågor som rör föreningens kommunikation och marknadsföring. Styrelsen har också beslutat att gruppen ska knytas närmare styrelsen genom att en person från styrelsen ska vara ordförande i gruppen och att gruppen ska förstärkas med representanter för lokalavdelningarna. Gruppen kommer att få en nystart under

11 Webbgruppen Webbgruppen har under året gjort ett omfattande arbete med att underhålla och vidareutveckla den nya webbplats som SFIS lanserade i början av RIPS, Round- table for information provision strategies RIPS, som är SFIS nätverk för informationsförsörjningsstrategier och expertgrupp för frågor som rör näringslivets informationsförsörjning, har haft två möten under 2012, ett vårmöte och ett höstmöte, med närmare 10 deltagare vid varje möte. Det första mötet hölls på Volvo i Göteborg den 2-3 februari med Ann- Britt Sedig som mötesvärd. Tema var Sociala medier ur ett strategiskt perspektiv. Caroline Fransson, Digital Brand Director på Volvo, presenterade de strategier man har för arbetet med sociala medier. Gruppen delade också erfarenheter av arbetet med sociala medier i sina egna organisationer. De sociala medier som togs upp var Yammer, ett diskussionsforum i realtid, Facebook, som omfattar både närvaro av egen företagssida, bevakning av konkurrensaktiviteter och ökad varumärkeskännedom, Linkedin, som används för rekrytering, och Twitter, som används för snabb uppdatering av omvärlden. Även årets andra möte hölls i Göteborg, på SIK den augusti med Eva Ekman som värd. SIK ägs av forskningskoncernen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som i sin tur ägs av RISE (Research Institute of Sweden). I RISE ingår även Innventia, Swerea och Swedish ICT. Deltagarna fick en presentation av SIK och dess organisation. Därefter presenterade Agneta Broberg på Sensorik & Arom, en av SIKs fem avdelningar, hur man gör tester med människan som mätinstrument. Det finns två typer av sensoriska mätningar, analytiska tester och konsumenttester. I anslutning till mötet besökte deltagarna Vinge Advokatbyrås lokaler och Ann- Christin Gramming guidade i det nya biblioteket. Man diskuterade copyright och utbytte erfarenheter. Gruppen behöver tillskott av nya medlemmar, en återkommande fråga inom gruppen. SFIS Omvärldsnät SFIS Omvärldsnät är ett forum för kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte för att stärka professionen inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Nätverket är öppet för alla medlemmar i SFIS och hade vid det senaste årsskiftet drygt 80 medlemmar. Det innebär att antalet medlemmar i nätverket har ökat med ca 10 personer under Medlemmarnas fördelning på arbetsplatser framgår nedan. 11

12 Folkbibliotek/skolbibliotek Företag 38 Myndighet/organisa=on Region/länsbibliotek 26 Sjukhus/Lands=ng Universitet Under 2012 arrangerade nätverket två träffar, en på våren och en på hösten. Den första träffen var den 26 mars. Tema för träffen var hur informationsspecialisten kan påvisa värdet av omvärldsbevakning- och omvärldsanalysaktiviteter. Under träffen gjorde en representant för Findwise, Elinor Magnusson från SCA, Margareta Nelke från I.C. at Once och Charlotte Håkansson från Novolentia presentationer på temat. Omkring 30 medlemmar deltog i träffen, som sponsrades av Findwise. Den andra träffen var den 19 oktober med hur man arbetar med copyright som tema. Peter Lundin, Esmerk Group, Moniqa Norrgård, Galderma och Joel Löfgren, Riksdagsbiblioteket höll presentationer på temat. Knappt 30 medlemmar deltog i träffen, som sponsrades av Esmerk. Samarbete och internationella kontakter Under hösten deltog Ann- Christin Karlén Gramming och Anneli Janred i planeringen av Nord I&D I november deltog ordföranden i KB:s Bibliotekschefsmöte (mötet har ersatt Biblioteksstämman). Sammansättningen i nämnder, intressegrupper och lokalavdelningarnas styrelser samt föreningens representation i organisationer mm Kommunikationsgruppen Gruppen har bestått av Helena Eckerbom. Elahe Hamidi och Rolf Hasslöw lämnade gruppen vid årsskiftet 2011/2012. Utbildningsgruppen Ylva Fernvall (ordf.), t.o.m. 18 juni, Anna Alwerud, Ana Durán, Annelie Janred och Ros- Mari Kristiansson. 12

13 Webbgruppen Ann- Christin Karlén Gramming (ordf.), Eva- Karin Annemark, Marika Lundqvist, David Södermark och Helena Vallo. Roundtable for Information Provision Strategies (RIPS) Ordförande för nätverket har varit Elinor Magnusson. SFIS Omvärldsnätverk Samordnare för nätverket har varit Margareta Nelke (t.o.m. 26 mars 2012) och Charlotte Håkansson och Moniqa Norrgård (från 27 mars 2012). SFIS Mellansverige (fr.o.m årsmötet ) Kajsa Gustafsson Åman (ordf.), Mats Berggren, Bo Jernberg, Kristin Krantz, Anne Marcusson och Anita Sundgren. SFIS Norrland (fr.o.m. årsmötet ) Berit Renström (ordf.), Ingela Ahlmer, Lena Björkman, Helena Carlström, Sofia Hansson, Marie Malmi och Sofia Pemer. SFIS Stockholm (fr.o.m. årsmötet ) Charlotta Eskilson (ordf.), Anders Bergqvist, Elisabeth Ejemyr, Marguerite Frank, Elisabeth Hammam Lie, Annsofi Lindberg. SFIS Sydsverige (fr.o.m. årsmötet ) Ingela Wahlgren (ordf.), Gertrud Berger, Tommy Jönsson, Kajsa Ragnestam, Torun Sandberg, Linnea Stensson, Ola Tengstam och Sara Wickström. SFIS Västsverige (fr.o.m. årsmötet 2012) Anneli Janred (ordf.), Sofia Arvidsson, Eva Ekman, Eva Harrie, Lars- Håkan Herbertsson, Ingrid Johansson, Ann- Christine Karlén Grammig (adjungerad) och Ingela Åberg. 13

14 Styrelse, revisorer och valberedning valda av årsmötet Styrelse Peter Almerud (ordf.) Charlotta Eskilson (vice ordf.) Peter Andersson Anneli Janred Ann- Christin Karlén Gramming Karin Lagerås Ericson Marie Malmi Annika Nilsson Linda Sohlberg Revisorer Ordinarie Lena Gimle (aukt. revisor) Suppleant Lars Jinghamre Valberedning Ordinarie ledamöter: Väst: Annelie Ekberg Andersson Syd: Lotta Wogensen Norr: Anna Svärd Bergström Mellan: Kerstin Magnusson Stockholm: Karin Jäppinen Suppleanter: Väst: Claes Asker Syd: Catharina Isberg Norr: Madeleine Enström Mellan: Kerstin Annerbo Stockholm: Tracy Green Kontaktuppgifter Svensk förening för informationsspecialister Box TYRESÖ 14

15 PETER ALMERUD CHARLOTTA ESKILSON PETER ANDERSSON ANN- CHRISTIN KARLÉN GRAMMING ANNELIE JANRED KARIN LAGERÅS ERICSON MARIE MALMI ANNIKA NILSSON LINDA SOHLBERG 15

16 SVENSK FÖRENING FÖR INFORMATIONSSPECIALISTER Organisationsnummer: Årsbokslut 2012 RESULTATRÄKNINGAR Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Intäkt för stipendium Övriga intäkter Övriga bidrag Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader* Personalkostnader Lokalavdelningarna Stipendier Resultat före finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Verksamhetens resultat *(Arvoden, lokaler, kontorskostnader, kassa, bokföring, porto, sammanträdeskostnader, representation och internationellt samarbete) 16

17 SVENSK FÖRENING FÖR INFORMATIONSSPECIALISTER Organisationsnummer: BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Bank Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder och eget kapital

18 Årsredovisning 2012 Svensk förening för informationsspecialister Bilaga 1 Kassa och bank Plusgirot (bilaga 1:1) Handelsbanken (bilaga 1:2) Handelsbanken (bilaga 1:2) Kronor Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Bokföring Revision Justering kundreskontra Förutbetalda medlemsavgifter avser Förutbet. Bidrag Kungl.Biblioteket Kronor Övriga kortfristiga skulder Momsskuld Källskatter lön december Soc avg löner december Kortfr skulder till anställda Förskott från medlemmar Kronor

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Biblioteksbladet 08:2012 Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Förord Kulturbudgeten, Litteraturutredningen, ny bibliotekslag

Läs mer

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år 2006 av Agneta Lundgren m.fl. Föreningens tillkomst U nder 1960-talet började automatisk databehandling (ADB) uppmärksammas

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2009:24 ISSN 1654-0247 Det finns någon slags Open Access där ute En idé-

Läs mer

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år.

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Årsberättelse 2011 YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Copyright och produktion Young Entrepreneurs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer