Årsberättelse Om föreningen och syftet med verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten"

Transkript

1 Årsberättelse 2012

2 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering och informationsförsörjning. Medlemmarna är informationsspecialister bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer, informationsarkitekter, informationsproducenter och informationsleverantörer inom olika branscher och verksamheter. Syftet med verksamheten är att ge medlemmarna verktyg för deras professionella utveckling och därmed bidra till en kvalificerad informationsförsörjning och informationshantering i deras företag eller organisationer. De kärnverksamheter som föreningen verkar inom är: informationshantering, informationsförsörjning, informationssökning, informationstekniker och verktyg, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Medlemmar Den första januari 2013 hade SFIS 673 medlemmar, en ökning med 22 medlemmar under året. SFIS har fem lokalavdelningar. Av medlemmarna var 70 anslutna till lokalavdelningen Mellansverige, 58 till lokalavdelningen Norrland, 274 till lokalavdelningen Stockholm, 149 till lokalavdelningen Sydsverige och 115 till lokalavdelningen Västsverige. Medlemmarna arbetar på universitet och högskolor, företag, myndigheter och organisationer, läns- och folkbibliotek, specialbibliotek eller sjukhus/vårdbibliotek eller är studerande. SFIS har alltså medlemmar inom både den privata sektorn och den offentliga sektorn. Ekonomi Föreningens huvudintäkter var under året medlemsavgifter och intäkter från kurser och konferenser. Under året har styrelsen fortsatt arbetet med att ställa om föreningens ekonomi till en situation med lägre inkomster. Förutom att ett mångårigt årligt anslag från staten upphörde från år 2010 har intäkterna från kurser och konferenser minskat. Det senare beror dels på att antalet kurser har minskat, dels på att antalet deltagare i kurserna och konferenser har minskat, dels på att föreningen har sänkt konferensavgifterna för att 2

3 fler medlemmar ska kunna delta i konferenserna och medlemmarna därmed få mer valuta för medlemsavgiften. Under 2012 har föreningen av samma skäl som den har sänkt konferensavgifterna inlett ett arbeta med att sänka kursavgifterna. Under året har SFIS också haft ett bidrag från Kungliga Biblioteket för aktiviteter inom ramen för kurs- och konferensverksamheten. Bidraget omfattar aktiviteter under 2012 och 2013 och är på kr. För att ge utrymme för den nödvändiga omställningen har föreningens budget de senaste åren varit underbalanserad. Samtidigt har styrelsen sett över föreningens kostnader, med bland annat en minskning av bemanningen på kansliet och en flytt av kansliet till billigare lokaler som följd. Den 1 mars 2012 stängde föreningen sitt kansli helt, vilket innebär stora ekonomiska besparingar. En konsekvens av stängningen är att ekonomihanteringen och medlemsregistret numera sköts av en redovisningsbyrå och att övriga arbetsuppgifter som låg på kansliet har fördelas på styrelsen, lokalavdelningarna och arbetsgrupperna. Ordföranden fick under året arvode för 20 procents arbetstid. Dessutom har ett 60- tal personer gjort en omfattande ideell och för föreningen ovärderlig insats i styrelser, arbetsgrupper, konferenskommittéer m.m. Verksamhetsinriktning Utöver arbetet med att ställa om föreningens ekonomi har styrelsen under året arbetat utifrån följande prioriteringar: stärka och förtäta den lokala aktiviteten, stärka kontakterna med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap och medlemsrekrytering. Den lokala aktiviteten Styrelsen har tillsammans med lokalavdelningarna och arbetsgrupperna fört en diskussion om arbetsgruppernas roll och styrelsen har beslutat att utbildningsgruppens och kommunikationsgruppens arbete i högre grad skall vara inriktat på att stötta den lokala aktiviteten och att representanter för lokalavdelningarna ska finnas i grupperna. Stärka kontakterna med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap Under året har föreningen genomfört en rad aktiviteter i samarbete med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap. Vårkonferensen 2012 genomfördes i samarbete med avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och höstkonferensen 2012 i samarbete med institutionen Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Föreningen initierade våren 2012 också en seminarieserie i samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås och Chalmers bibliotek i Göteborg, Vetenskap för profession forskare möter praktiker, för att sprida information och ge utrymme för diskussion kring aktuell forskning som är relevant för informationsspecialisternas verksamhet. Vidare har lokalföreningen i Sydsverige arrangerat aktiviteter tillsammans med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds 3

4 universitet. Ordföranden har också tillsammans med representanter för lokalavdelningen i Norrland träffat representanter för utbildningen och forskningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet, dels för informationsutbyte, dels för diskussioner om möjliga gemensamma aktiviteter. Medlemsrekrytering Arbetet med att bryta den nedåtgående trenden och åter öka antalet medlemmar är ett långsiktigt arbete. Styrelsens strategi för att öka medlemsantalet har varit att öka intresset för föreningen och värdet av ett medlemskap. Som ett led i det arbetet har styrelsen under året beslutat att justera avgifterna för föreningens kurser för att fler medlemmar ska ha möjlighet att delta i dem. Under 2012 ökade antalet medlemmar för första gången på många år. Det är dock för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller inte. Verksamhet SFIS verksamhet omfattar tre huvudområden: Kompetensutveckling ge medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling inom aktuella områden till rimlig kostnad. Omvärldsbevakning ge medlemmarna möjligheter att hålla sig à jour med de senaste nyheterna och rönen inom informationsindustri, informationsresurser, IT, aktuell forskning och best practice. Nätverkande ge medlemmarna tillgång till både rikstäckande och lokala kollegiala nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Dessa områden förenas i hög grad i de kurser, konferenser, seminarier och lokala arrangemang som SFIS arrangerar, ofta i samverkan med andra aktörer inom informationsområdet. Exempel på viktiga områden och behov som kan tillfredsställas genom ett medlemskap är för olika typer av arbetsplatser: Universitet och högskolor: Nya rön och utveckling inom informationskompetens och lärande; bibliometri; publicering av forskningsresultat open access; spridning av forskningsresultat; ny teknik; upphovsrätt; utveckling och användning av sociala medier. Myndigheter och organisationer: Nya rön och utveckling inom informationshantering; omvärldsbevakning; upphovsrätt; utveckling och användning av sociala medier. Företag: Nya rön och utveckling inom informationshantering; publicering av och tillgång till forskningsresultat open access; omvärldsbevakning; upphovsrätt; utveckling och användning av sociala medier. Folkbibliotek: Nya rön och utveckling inom angränsande områden; utveckling och användning av ny teknik, såsom sociala medier; upphovsrätt. 4

5 Studerande: Kontaktnät och möjlighet till erfarenhetsutbyte med yrkesverksamma informationsspecialister. Kurser och konferenser Under året har SFIS i utbildningsgruppens regi ordnat kursen Nyttovärdering 2,0 vid två tillfällen, ett i Stockholm den 19 april och ett i Göteborg den 23 oktober, med sammanlagt ett 40- tal deltagare. SFIS Norr anordnade den 29 november en Höstkurs med ett 20- tal deltagare. Fyra konferenser har hållits under året: Vårkonferensen 2012 i Växjö den april med ca 35 deltagare. Teknikdagen i Norrköping den 25 oktober med drygt 60 deltagare. Höstkonferensen 2012 i Borås den 8 november med ett 40- tal deltagare. Bibliotek på lika villkor i Malmö den 15 november. Nyttovärdering 2.0 Kursen Nyttovärdering 2.0 var en fortsättning på SFIS arbete med att sprida kunskap om ekonomiska värderingsmodeller för biblioteksverksamhet och under kursen gick Linnéa Sjögren och Viveca Nyström under en heldag igenom utvärderingsmetoder med fokus på sociala medier, främst Facebook, bloggar och Twitter. De visade på exempel från olika branscher och olika bibliotek och kursdeltagarna fick själva testa olika metoder för utvärdering i workshopform. Några frågor som berördes under kursen var vilka olika mål man kan ha med aktivitet i sociala medier, om effekterna av sociala medier går att utvärdera och hur man utvärderar med hjälp av sociala medier. Linnéa Sjögren och Viveca Nyström har tillsammans skrivit boken Nyttovärdering av bibliotek (2008) och den utökade engelska utgåvan An evaluation of the benefits and value of libraries (2011). Linnéa Sjögren arbetar som funktionsansvarig för e- kanaler på Chalmers bibliotek i Göteborg och Viveca Nyström är konsult med den egna firman VN arkiv & bibliotek. Höstkurs Den Höstkurs som SFIS Norr arrangerade hade fokus på informationsförsörjning och forskning inom design- respektive arkitekturområdena. Rubriken Informationsförsörjning och forskning inom designområdet rymde en presentation av biblioteket på Konstnärligt campus och en diskussion kring dess roll inom organisationen med Maria Göransdotter, universitetsadjunkt och biträdande prefekt vid Designhögskolan, samt Christer Karlsson och Lenita Brodin- Berggrenfrån Umeå universitetsbibliotek. Under rubriken Om informationsförsörjning och forskning inom arkitekturområdet presenterade Katja Hogenboom, doktorand vid Arkitekthögskolan, sin forskning. I anslutning till kursen fick deltagarna en visning av det nya Bildmuseet. 5

6 Vårkonferensen Vårkonferensen genomfördes i Växjö den april i samarbete med Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och hade informationshantering och entreprenörskap som tema. Konferensen inleddes av Nils Nilsson, vicerektor för Linnéuniversitetet, som talade om entreprenörbegreppet och om entreprenörskap i offentlig respektive privat verksamhet. Johan Olaisen, professor vid Handelshøyskolen BI, Oslo, talade om Samspelet mellan kunskap, information och företagsamhet. Mary Somerville, FD, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap och chef för Auraria Library, talade om informationsspecialisten som ledare av kollaborativa processer. Under rubriken Har cheferna beredskap att arbeta med frågor som rör informationshantering och entreprenörskap? resonerade Angela Zetterlund och Håkan Sterner från Linnéuniversitetet och Carl Gustav Johansen och Niels Ole Pors från Det Informationsvidenskabelige Akademi i Köpenhamn utifrån en färsk undersökning om hur bibliotekscheferna ser på det framtida kompetensbehovet. Under rubriken Informationshantering i praktiken presenterade tre praktiker sin verksamhet: Diana Strandberg, Copyright Manager & Coordinator på Upright Music i Köpenhamn, Birgitta Sandstedt, chef för VTI:s bibliotek och informationscenter, BIC, och Lena Frändberg, informationsspecialist, researcher och egen företagare. Under konferensen hade också LM Informationstjänst och Swets produktpresentationer. Moderatorer för konferensen var Joacim Hansson och Angela Zetterlund från Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. I anslutning till konferensen delades utmärkelsen Årets Informationsspecialist ut till Ingela Wahlgren på Internationella Miljöinstitutet i Lund och det nyinrättade stipendiet LM Information Award till Kajsa Ragnestam och Katarina Evengård på SLU- biblioteket. Teknikdagen Den årliga Teknikdagen, som arrangerades av SFIS Mellansverige den 25 oktober, hade i år e- böcker som tema. Mats Söderlund, författare och tills nyligen ordförande för Sveriges Författarförbund, talade om e- boken ur författarens perspektiv och om tillgängligheten för allmänheten. Rasmus Fleischer, mannen bakom Det postdigitala manifestet och Boken och biblioteket, talade om överflöd, urval och övervakning i den elektroniska utgivningen. Mats Söderlund och Rasmus Fleischer hade också en diskussion om e- boken med SFIS ordförande Peter Almerud som moderator. Boel Larsson från Kungliga Biblioteket, talade om e- plikt och dess möjligheter och komplikationer, Matt Shill från ebrary presenterade deras perspektiv på e- boken och David Waller, lärare och egen företagare, presenterade tekniken bakom e- boken och gav en blick in i framtiden. Höstkonferensen Höstkonferensen genomfördes i Borås den 8 november i samarbete med institutionen Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Konferensen inleddes av Jan Nolin, professor vid Bibliotekshögskolan, BHS, som pratade om sociala medier i bibliotekens verksamhet. Två doktorander från BHS social media studies, David Lorentzon och Emma Forsgren, presenterade sina forskningsområden. Aina Svensson, som arbetar med open access- 6

7 frågor på KB, gav en rapport om den aktuella utvecklingen på området i ett nationellt perspektiv och Mathias Klang, Bibliotekshögskolan, och Lars Kullman, Chalmers bibliotek, talade om creative commons och open access ur ett upphovsrättsligt perspektiv respektive open access i praktiken, då med Chalmers som konkret exempel. Tre studenter från Bibliotekshögskolan diskuterade ett paper, som de presenterat på den europeiska konferensen BOBCATSSS. Slutligen diskuterade Katriina Byström, BHS, med utgångspunkt från sin forskning kring vilken roll det spelar för vilken arbetsuppgift vi söker information och om information för rutinarbete kontra information för innovation. Under konferensen delades också årets Swetsstipendium ut till Sara Lind, Karolinska Universitetsbiblioteket i Solna, och förra årets Swetsstipendiat, Mauritza Janefrid, berättade om hur hon hade använt sitt stipendium. LM Informationstjänst och Swets hade produktpresentationer och EBSCO en utställning. Moderatorer var Annelie Janred, SFIS, och Claes Lennartsson, BHS. Kvällen före konferensen arrangerades en visning på Borås Stadsbibliotek och Borås Konstmuseum samt en buffé för att ge medlemmar och konferensdeltagare chansen att träffa kollegor. Bibliotek på lika villkor Bibliotek på lika villkor hade fokus på hur biblioteken kan arbeta med mångfald, jämställdhet, antidiskriminering och likabehandling. Programmet inleddes med en föreläsning av Anne- Charlotte Ek, lärare vid Genusvetenskap och pedagogisk utvecklare vid Malmö högskola, kring våra normer och värderingar. Sedan fortsatte dagen med föreläsare från biblioteksvärlden om olika aspekter av inkluderande arbete: Camilla Alexandersson och Catarina Hummelstrand från Södertörns högskolebibliotek talade om att arbeta inkluderande på webben och i sociala medier; Barbro Bolonassos presenterade Fisksätra bibliotek, ett bibliotek i en mångkulturell stadsdel som har fått priset Årets mångspråkiga bibliotek; Lotta Wogensen från Malmö högskolas bibliotek presenterade Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö, ett projekt med fokus på mångfaldsfrågor; Saul Sagnia diskuterade hur man skapar verksamhet av och med de boende i ett ett ommråde med utgångspunkt från IdéA Drottninghög i Helsingborg, en verksamhet med Idea stores i London som förebild; och Catharina Isberg från SLU- biblioteket talade om hur man integrerar lika villkor i alla medarbetares dagliga arbete. Konferensen arrangerades av SFIS Sydsverige i samarbete med Svensk Biblioteksförening Regionförening Skåne. Mindre arrangemang SFIS genomförde ca 35 mindre arrangemang under året kurser, seminarier, föreläsningar och studiebesök. Några exempel: Kurser, seminarier och föreläsningar Carl Axel Petersson, Spårvägsmuseet i Stockholm, berättade om projektet Okänd plats och om hur Flickr används för att få hjälp med att identifiera bilder i Spårvägsmuseets fotoarkiv. (SFIS Stockholm) Temakväll om utlandsuppdrag/att arbeta utomlands. (SFIS Stockholm) 7

8 Vad gör du bibliotekarie? En temakväll om bredden i bibliotekarieyrket. (SFIS Sydsverige) Presentation av projektet E- resurser och beståndsutveckling: en utmaning för mindre forskningsbibliotek: exemplet Statens väg- och transportforskningsinstitut som har finansierats av Kungliga biblioteket och VTI. Föredrag av zoofysiolog Marie Dacke, vinnare av 2011 års Science Slam i Almedalen (SFIS Syd) Betydelsen av Discovery. (SFIS Västsverige) Vetenskap för profession: Vad spelar det för roll vilken arbetsuppgift vi söker information för? Information för rutinarbete kontra information för innovation. Fil.dr. Katriina Bystrom, BHS, och Henrik Strindberg, Findwise. (SFIS Västsverige) Lunchseminarium kring EU:s informationsproduktion med Camilla Hertil- Lindlöw, Swetsstipendiat Vetenskap för profession: Att dela med sig (eller inte) av arbetsrelaterad information hur, varför och när? En studie av ett nordiskt nätverk för designforskare. Ola Pilerot, doktorand vid BHS. (SFIS Västsverige) Sociala Verktyg i vardagen - sociala medier och interaktion, med Daniel Erkstam. (SFIS Stockholm) Föredrag om bibliotek och genus. (SFIS Sydsverige) Samarbete, kommunikation och respekt i IT- utveckling med hjälp av Scrum. (SFIS Västsverige) Föreläsning med Rolf Källman, Digisam, om digitalisering och digitalt bevarande på nationell nivå. (SFIS Sydsverige) Vetenskap för profession: Effektiv text mining i teori och praktik med Johan Eklund, doktorand vid BHS. (SFIS Västsverige) Forskningsdata sökbarhet, tillgänglighet, citering. (SFIS Västsverige) Forskarfrukost. (SFIS Sydsverige) Studiebesök Studiebesök på Arkivcentrum Syd. (SFIS Sydsverige) Studiebesök på SOM- institutet. (SFIS Västsverige) Studiebesök på landsarkivet. (SFIS Västsverige) Studiebesök på biblioteket 300 kvadratmeter. (SFIS Västsverige) Övrigt Lunchbokcirkel kring Boken & biblioteket av Rasmus Fleischer. (SFIS Västsverige) Pubkvällar. (SFIS Stockholm) Vårutflykt till Dunkers kulturhus. (SFIS Sydsverige) Vårutflykt och kulturvandring. (SFIS Västsverige) Utflykt till Tjörn. (SFIS Västsverige) SFIS mingel på bok- och biblioteksmässan. (SFIS Västsverige) Cycling for libraries. (SFIS Västsverige) Julmingel med glögg och presentation av Kulturportal Lund. 8

9 SFIS Sydsverige genomförde flertalet av sina arrangemang i samarbete med Svensk Biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Västsverige genomförde några av sina arrangemang i samarbete med Svensk Biblioteksförening Regionförening Väst. Övrig verksamhet Årets Informationsspecialist Ingela Wahlgren utsågs till Årets Informationsspecialist Hon är informationsspecialist på Internationella miljöinstitutet i Lund, IEEE, och ordförande i SFIS Syd. I juryns motivering hette det att Ingela Wahlgren är mån om att hålla sig uppdaterad när det gäller utvecklingen inom informationsområdet och är särskilt intresserad av sociala medier, webbens användbarhet och nätkultur. Hon är också starkt engagerad i frågor som rör kompetensutveckling och delar dessutom flitigt själv med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, bland annat genom sitt professionella nätverk och sitt engagemang inom SFIS Syd, och är därmed en förebild för andra informationsspecialister. Ingela Wahlgren tilldelades utmärkelsen vid SFIS vårkonferens i Växjö den 17 april. Årets informationsspecialist är ett sätt att uppmärksamma de kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet. Årets Informationsspecialist nomineras av SFIS medlemmar, ska vara medlem i SFIS och utses av föreningens styrelse. LM Information Award Under året inrättade LM Informationstjänst ett nytt stipendium, LM Information Award, för att göra det möjligt för en medlem i SFIS att delta i konferensen Online Information Stipendiet är på kr. Stipendiat utses av SFIS styrelse i samråd med LM Informationstjänst års stipendium gick till Katarina Evengård och Kajsa Ragnestam vid SLU- biblioteket, Alnarp, där de bland annat arbetar med att utveckla studenters, lärares och forskares informationskompetens, och de hoppades att på Online Information hitta nya verktyg för lärandet. LM Informationstjänst delade ut stipendiet vi vårkonferensen i Växjö den 18 april. Swetsstipendiet Sara Lind fick årets Swetsstipendium. Hon arbetar som webbredaktör på Karolinska Universitetsbiblioteket i Solna och vill med hjälp av stipendiet besöka New York Public Library och andra intressanta studieobjekt i USA och Canada för att studera hur det fysiska och digitala rummet på olika sätt har kopplats ihop, men också kritiskt granska dem ur ett användarperspektiv. Vilka idéer får genomslagskraft hos målgruppen, och hur bidrar det till målgruppens utveckling? Hur kan bibliotekets varumärke stärkas? Ambitionen är dessutom att implementera ett system på universitetsbiblioteket 9

10 som ska lyfta verksamheten och värna om användarens möjlighet att påverka och förbättra genom digitala verktyg och koncept i den fysiska lokalen. Stipendiesumman är på kr och stipendiet, som finansieras av Swets, ska tilldelas en förtjänt yngre medlem i SFIS, som önskar vidareutbilda sig inom yrkesområdet. Stipendiat utses av SFIS styrelse i samråd med Swets Information Services. Swets överlämnade stipendiet under höstkonferensen i Borås den 8 november. Årsmöten Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte i anslutning till vårkonferensen i Växjö den 18 april. Föreningen hade också ett extra årsmöte i anslutning till höstkonferensen i Borås den 8 november för att besluta om 2013 års budget. Styrelsen Styrelsen hade under 2012 sex protokollförda möten. Samtliga dessa möten var telefonmöten. I september hölls en planeringsdag, då styrelsen, ordförandena i lokalavdelningarna och representanter från arbetsgrupperna diskuterade policyfrågor och föreningens kommande aktiviteter. Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen har under året arrangerat en kurs, som genomförts vid två olika tillfällen; en gång i Stockholm och en i Göteborg. Gruppens aktivitet har alltså minskat och gruppen har av olika skäl också tvingats skjuta flera av de aktiviteter man arbetat med på framtiden. Under året har styrelsen beslutat dels att gruppen ska knytas närmare styrelsen genom att en person från styrelsen ska vara ordförande i gruppen, dels att gruppen i större utsträckning ska fungera som stöd för lokalavdelningarna i deras aktiviteter, dels att gruppen ska förstärkas med representanter för lokalavdelningarna. Gruppen kommer att få en nystart under Kommunikationsgruppen Efter det att två medlemmar i gruppen av arbetsskäl lämnade den i början av året har gruppen inte haft någon verksamhet. Styrelsen har under året diskuterat gruppens roll och preciserat dess uppgifter och sagt att den ska bistå föreningens olika delar genom att ta fram informations- och marknadsföringsmaterial, initiera och medverka i olika informations- och marknadsföringsaktiviteter och arbeta med strategiska frågor som rör föreningens kommunikation och marknadsföring. Styrelsen har också beslutat att gruppen ska knytas närmare styrelsen genom att en person från styrelsen ska vara ordförande i gruppen och att gruppen ska förstärkas med representanter för lokalavdelningarna. Gruppen kommer att få en nystart under

11 Webbgruppen Webbgruppen har under året gjort ett omfattande arbete med att underhålla och vidareutveckla den nya webbplats som SFIS lanserade i början av RIPS, Round- table for information provision strategies RIPS, som är SFIS nätverk för informationsförsörjningsstrategier och expertgrupp för frågor som rör näringslivets informationsförsörjning, har haft två möten under 2012, ett vårmöte och ett höstmöte, med närmare 10 deltagare vid varje möte. Det första mötet hölls på Volvo i Göteborg den 2-3 februari med Ann- Britt Sedig som mötesvärd. Tema var Sociala medier ur ett strategiskt perspektiv. Caroline Fransson, Digital Brand Director på Volvo, presenterade de strategier man har för arbetet med sociala medier. Gruppen delade också erfarenheter av arbetet med sociala medier i sina egna organisationer. De sociala medier som togs upp var Yammer, ett diskussionsforum i realtid, Facebook, som omfattar både närvaro av egen företagssida, bevakning av konkurrensaktiviteter och ökad varumärkeskännedom, Linkedin, som används för rekrytering, och Twitter, som används för snabb uppdatering av omvärlden. Även årets andra möte hölls i Göteborg, på SIK den augusti med Eva Ekman som värd. SIK ägs av forskningskoncernen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som i sin tur ägs av RISE (Research Institute of Sweden). I RISE ingår även Innventia, Swerea och Swedish ICT. Deltagarna fick en presentation av SIK och dess organisation. Därefter presenterade Agneta Broberg på Sensorik & Arom, en av SIKs fem avdelningar, hur man gör tester med människan som mätinstrument. Det finns två typer av sensoriska mätningar, analytiska tester och konsumenttester. I anslutning till mötet besökte deltagarna Vinge Advokatbyrås lokaler och Ann- Christin Gramming guidade i det nya biblioteket. Man diskuterade copyright och utbytte erfarenheter. Gruppen behöver tillskott av nya medlemmar, en återkommande fråga inom gruppen. SFIS Omvärldsnät SFIS Omvärldsnät är ett forum för kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte för att stärka professionen inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Nätverket är öppet för alla medlemmar i SFIS och hade vid det senaste årsskiftet drygt 80 medlemmar. Det innebär att antalet medlemmar i nätverket har ökat med ca 10 personer under Medlemmarnas fördelning på arbetsplatser framgår nedan. 11

12 Folkbibliotek/skolbibliotek Företag 38 Myndighet/organisa=on Region/länsbibliotek 26 Sjukhus/Lands=ng Universitet Under 2012 arrangerade nätverket två träffar, en på våren och en på hösten. Den första träffen var den 26 mars. Tema för träffen var hur informationsspecialisten kan påvisa värdet av omvärldsbevakning- och omvärldsanalysaktiviteter. Under träffen gjorde en representant för Findwise, Elinor Magnusson från SCA, Margareta Nelke från I.C. at Once och Charlotte Håkansson från Novolentia presentationer på temat. Omkring 30 medlemmar deltog i träffen, som sponsrades av Findwise. Den andra träffen var den 19 oktober med hur man arbetar med copyright som tema. Peter Lundin, Esmerk Group, Moniqa Norrgård, Galderma och Joel Löfgren, Riksdagsbiblioteket höll presentationer på temat. Knappt 30 medlemmar deltog i träffen, som sponsrades av Esmerk. Samarbete och internationella kontakter Under hösten deltog Ann- Christin Karlén Gramming och Anneli Janred i planeringen av Nord I&D I november deltog ordföranden i KB:s Bibliotekschefsmöte (mötet har ersatt Biblioteksstämman). Sammansättningen i nämnder, intressegrupper och lokalavdelningarnas styrelser samt föreningens representation i organisationer mm Kommunikationsgruppen Gruppen har bestått av Helena Eckerbom. Elahe Hamidi och Rolf Hasslöw lämnade gruppen vid årsskiftet 2011/2012. Utbildningsgruppen Ylva Fernvall (ordf.), t.o.m. 18 juni, Anna Alwerud, Ana Durán, Annelie Janred och Ros- Mari Kristiansson. 12

13 Webbgruppen Ann- Christin Karlén Gramming (ordf.), Eva- Karin Annemark, Marika Lundqvist, David Södermark och Helena Vallo. Roundtable for Information Provision Strategies (RIPS) Ordförande för nätverket har varit Elinor Magnusson. SFIS Omvärldsnätverk Samordnare för nätverket har varit Margareta Nelke (t.o.m. 26 mars 2012) och Charlotte Håkansson och Moniqa Norrgård (från 27 mars 2012). SFIS Mellansverige (fr.o.m årsmötet ) Kajsa Gustafsson Åman (ordf.), Mats Berggren, Bo Jernberg, Kristin Krantz, Anne Marcusson och Anita Sundgren. SFIS Norrland (fr.o.m. årsmötet ) Berit Renström (ordf.), Ingela Ahlmer, Lena Björkman, Helena Carlström, Sofia Hansson, Marie Malmi och Sofia Pemer. SFIS Stockholm (fr.o.m. årsmötet ) Charlotta Eskilson (ordf.), Anders Bergqvist, Elisabeth Ejemyr, Marguerite Frank, Elisabeth Hammam Lie, Annsofi Lindberg. SFIS Sydsverige (fr.o.m. årsmötet ) Ingela Wahlgren (ordf.), Gertrud Berger, Tommy Jönsson, Kajsa Ragnestam, Torun Sandberg, Linnea Stensson, Ola Tengstam och Sara Wickström. SFIS Västsverige (fr.o.m. årsmötet 2012) Anneli Janred (ordf.), Sofia Arvidsson, Eva Ekman, Eva Harrie, Lars- Håkan Herbertsson, Ingrid Johansson, Ann- Christine Karlén Grammig (adjungerad) och Ingela Åberg. 13

14 Styrelse, revisorer och valberedning valda av årsmötet Styrelse Peter Almerud (ordf.) Charlotta Eskilson (vice ordf.) Peter Andersson Anneli Janred Ann- Christin Karlén Gramming Karin Lagerås Ericson Marie Malmi Annika Nilsson Linda Sohlberg Revisorer Ordinarie Lena Gimle (aukt. revisor) Suppleant Lars Jinghamre Valberedning Ordinarie ledamöter: Väst: Annelie Ekberg Andersson Syd: Lotta Wogensen Norr: Anna Svärd Bergström Mellan: Kerstin Magnusson Stockholm: Karin Jäppinen Suppleanter: Väst: Claes Asker Syd: Catharina Isberg Norr: Madeleine Enström Mellan: Kerstin Annerbo Stockholm: Tracy Green Kontaktuppgifter Svensk förening för informationsspecialister Box TYRESÖ 14

15 PETER ALMERUD CHARLOTTA ESKILSON PETER ANDERSSON ANN- CHRISTIN KARLÉN GRAMMING ANNELIE JANRED KARIN LAGERÅS ERICSON MARIE MALMI ANNIKA NILSSON LINDA SOHLBERG 15

16 SVENSK FÖRENING FÖR INFORMATIONSSPECIALISTER Organisationsnummer: Årsbokslut 2012 RESULTATRÄKNINGAR Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Intäkt för stipendium Övriga intäkter Övriga bidrag Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader* Personalkostnader Lokalavdelningarna Stipendier Resultat före finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Verksamhetens resultat *(Arvoden, lokaler, kontorskostnader, kassa, bokföring, porto, sammanträdeskostnader, representation och internationellt samarbete) 16

17 SVENSK FÖRENING FÖR INFORMATIONSSPECIALISTER Organisationsnummer: BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Bank Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder och eget kapital

18 Årsredovisning 2012 Svensk förening för informationsspecialister Bilaga 1 Kassa och bank Plusgirot (bilaga 1:1) Handelsbanken (bilaga 1:2) Handelsbanken (bilaga 1:2) Kronor Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Bokföring Revision Justering kundreskontra Förutbetalda medlemsavgifter avser Förutbet. Bidrag Kungl.Biblioteket Kronor Övriga kortfristiga skulder Momsskuld Källskatter lön december Soc avg löner december Kortfr skulder till anställda Förskott från medlemmar Kronor

Årsberättelse 2014. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2014. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Årsberättelse 2010 1

Årsberättelse 2010 1 1 Årsberättelse 2010 ÅRSBER ÄT TELSE 2010 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en för e ning för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Årskrönika Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Protokoll. fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm.

Protokoll. fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm. Protokoll fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm. 1/05 Årsmötet öppnas Ordföranden Anna Maria Magnusson förklarade årsmötet

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Bilder från vår Nobla Middag den 10 december 2009 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Styrelsen för Föreningen Slow Food Västerås Convivium Vasteras Org.nr. 802432-1260 lämnar härmed sin redovisning

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning

Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning Årsbokslut För Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning 802475-9097 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehåll Sida -verksamhetsberättelse 2 -resultaträkning 5 -balansräkning 6 -tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008 RESULTATRÄKNING INTÄKTER 31/12/08 31/12/07 Medlemsavgifter Not 1 176,450 kr 185,400 kr Seminarieavgifter Not 2 8,000 kr 4,000 kr Räntor Not 3 16,458 kr 13,219 kr Övrigt 0 kr 1,255 kr Summa intäkter 200,908

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Fo rvaltnings hera ttelse

Fo rvaltnings hera ttelse N r. 1 EKONOMIS FORENING ARSREDOVISNING for Goteborgsvind nr 1 Ekonomisk forening Org.nr. 716445-1440 Rakenskapsaret 20 14 Goteborgsvind nr 1 Ekonomisk forening 2 (8) Styrelsen for Goteborgsvind nr 1 Ekonomisk

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse år 2012 Styrelsen för MINÄLV avger härmed årsberättelse för föreningens verksamhet 2012. MINÄLV Marknadsföreningen i Norra Älvsborg, MINÄLV, är

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning. ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning. INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 1 STYRELSE OCH SUPPLEANT... 1 REVISORER...

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM Org. nr: 802443-6944 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer