Kallelse Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Mimers Hus sammanträdesrum A403 Tid Onsdagen den 29 oktober kl. 11:00-17:00 Ledamöter Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Håkan Olsson (FP) Ordförande Theresa Härsjö Sekreterare BILDNINGSUTSKOTTET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare och justeringsdag Utses Förslag till justeringsdag: Onsdagenden 29 oktober 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Ärenden som stannar i utskottet 4 Information och uppföljning sektor kultur och samhällsservice - Månadsrapport - Verksamhetsplan och uppföljning - Övrig information Information från Robert Hallman kl. 11:00-11:30 Antecknas 5 KS2014/729-6 Kungälvs Kommuns Kulturstipendium 2014 Föredragande: Åsa Tollbom Kl. 11:30-11:45 Bilaga 6 KS2014/733-1 Kungälvs kommuns kulturpris 2014 Föredragande: Åsa Tollbom Kl. 11:45-12:00 Bilaga Utses Utses Lunch cirka kl. 12:00-13:00 7 Information och uppföljning sektor skola - Månadsrapport - Verksamhetsplan och uppföljning - Övrig information Information från Maria Andersson och Verksamhetschefer kl. 13:00-13:30 Antecknas BILDNINGSUTSKOTTET

3 Kallelse Sammanträdesdatum KS2014/ Kompletterande uppgifter gällande anmälan om kränkande behandling och särskilt stöd vid skola - Undantagen enligt sekretess Utbildningsverksamhet för barn och ungd, 23 kap2 Föredragande: Cristine Lysell och Frida Byrman Kl. 13:30-13:45 Bilaga delas ut under sammanträdet. 9 KS2014/ Yttrande gällande anmälan om elevs rätt till stöd, : Undantagen enligt sekretess Utbildningsverksamhet för barn och ungd, 23 kap2 Föredragande: Cristine Lysell och Frida Byrman Kl. 13:45-14:00 Bilaga delas ut under sammanträdet 10 KS2014/ Anmälan om trygg och säker miljö samt bristande tillsyn vid förskola i Kungälvs kommun - Undantagen enligt sekretess Förskoleverksamhet, 23 kap 1 Föredragande: Anna Ryström och Frida Byrman Kl. 14:00-14:15 Bilaga delas ut under sammanträdet Enligt förvaltningen Beslut Enligt förvaltningen Beslut Enligt förvaltningen Beslut 11 KS2014/ Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015 Föredragande: Frida Byrman Kl. 14:15-14:20 Bilaga 12 KS2014/ Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föredragande: Frida Byrman Kl. 14:20-14:25 Bilaga Enligt förvaltningen Beslut Enligt förvaltningen Beslut BILDNINGSUTSKOTTET

4 Kallelse Sammanträdesdatum KS2014/ Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2015 Föredragande: Frida Byrman Kl. 14:25-14:30 Bilaga 14 KS2014/ Läsårstider Föredragande: Frida Byrman Kl. 14:30-14:35 Bilaga Enligt förvaltningen Beslut Enligt förvaltningen Beslut Ärenden till kommunstyrelsen 15 KS2014/ Gymnasieorganisation år 1 läsåret 2015/16 Föredragande: Stefan Wigren och Frida Byrman Kl. 14:35-14:45 Bilaga Enligt förvaltningen Förslag till kommunstyrelsen Fika cirka kl. 14:45-15:00 16 KS2014/361-4 Svar på kommunrevisionens granskningsrapport om arbetsmiljön i kommunala skolor Föredragande: Cristine Lysell och Johanna Rydberg Kl. 15:00-15:15 Bilaga 17 KS2014/ Förslag om att begränsning av budgettilldelning för barn med 15- timmars placering på förkola tas bort. Föredragande: Johanna Rydberg Kl. 15:15-15:30 Bilaga Enligt förvaltningen Förslag till kommunstyrelsen Enligt förvaltningen Förslag till kommunstyrelsen BILDNINGSUTSKOTTET

5 Kallelse Sammanträdesdatum KS2013/ Svar på motion om nattlig barnomsorg i det egna hemmet Föredragande: Ann Ryström och Jonathan Bengtsson Kl. 15:30-15:45 Bilaga 19 Eventuellt byte av sammanträdesdag för bildningsutskottet i november Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Förslag: Från måndagen den 24 november till tisdagen den 25 november BILDNINGSUTSKOTTET

6 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Frida Byrsten Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015(Dnr KS2014/1810-2) Sammanfattning Det tas årligen fram ett regiongemensamt förslag gällande den interkommunala ersättningens storlek för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ersättningen avser elever som tagits emot i en kommunal skola som drivs av en annan kommun än den som barnet är folkbokfört i. Förslaget tas fram i samarbete mellan medlemskommunerna i göteborgsregionens kommunalförbund men måste godkännas av respektive kommun. Ärendet har beretts av skolekonomer på uppdrag av Utbildningschefsnätverket och slutligen har Förbundsstyrelsen beslutat rekommendera kommunerna att anta förslaget. Verksamhetens bedömning Kommunerna i göteborgsregionen har kommit överens om ett nya samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för perioden 2015/ /19 där olika ekonomiska förutsättningar regleras. I avtalet har kommunerna förbundit sig att betala de interkommunala ersättningarna enligt den gemensamma prislistan. I samverkansavtalet regleras vad kommunerna har rätt att debitera varandra för och vilken huvudman som svarar för olika kostnader. Storleken på ersättningen regleras årsvis i ett särskilt beslut. Det har under flera år funnits regiongemensamma överenskommelse om den interkommunala ersättningen. Detta ger förutsättningar för en effektiv och likvärdig hantering av ersättning mellan kommunerna. I skollagen framgår att kommunen kan komma överens med andra kommuner kring den interkommunala ersättningen, se bla kap 16 51, kap , kap Kommunstyrelsen har i sin delegeringsordning överlämnat beslutanderätten till bildningsutskottet. Ekonomisk bedömning Kostnaderna beräknas utifrån principer och den modell som fastställdes 1997/98. Beräkningarna för 2015 bygger på 2014 års prislista. En indexuppräkning har gjorts av föregående års priser samt en generell rationalisering på 0,25 %. Den nya prislistan innebär inga oväntade förändringar och ryms inom befintlig budget. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

7 2(2) Förslag till beslut Interkommunal ersättning kalenderåret 2015 för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionen fastställs i enlighet med dokumentet Sammanställning avseende pris för 2015 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, daterat Maria Andersson Sektorschef Lars Berfenhag Verksamhetschef Expedieras till: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Box 5073, Göteborg För kännedom till: Sektor Skola/ Stefan Wigren, Ekonomi/Annika Lindell

8 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Bilaga Sammanställning avseende pris för 2015 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Prislistan för 2015 bygger på prislistan för 2014 samt indextillägg om 1,472 %. Ev. utbildningskostnader enligt tidigare gymnasieskola får ersättas enligt prislista för 2013 med tillägg för index 2014 och PRISLISTA ENLIGT GY2011 Program Benämning Pris 2015 BF Barn- och fritidsprogr. BF Gemensamt år Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Bygg- och anläggning BA Gemensamt år Anläggningsfordon Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogr. EE Gemensamt år Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år Ekonomi Juridik särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborg) Vilande Estetiska programmet ES Bild Dans Estetik och media Musik Teater Flygteknik -riksrekryterande utb. Anordnas ej inom GR Fordons- och transport FT Gemensamt år Godshantering Karosseri och lack Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport Handels- och admin. HA Gemensamt år Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ej i GR Florist Frisör Textildesign Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket): Hår- och makeupstylist (Göteborg) Hotell- och turismprogr. HT Gemensamt år Hotell och konferens Turism och resor Humanistiska progr. HU Gemensamt år Kultur Språk Industritekniska progr. IN Inriktning får börja år Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Naturbruksprogr. NB Djur (Göteborgs pris) Lantbruk Skog 1 (3)

9 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Bilaga Sammanställning avseende pris för 2015 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Program Benämning Pris 2015 Trädgård särsk. pris Samverkansavtal med region finns Naturvetenskapspr. NA Gemensamt år Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle särsk. pris Profil Marinbiologi (Öckerö) särsk. pris Profil NA IHGR (Göteborg) Restaurang o. livsm. RL Gemensamt år Bageri och konditori Färskvaror och delikatesser Kök och servering Samhällsprogrammet SA Gemensamt år Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) särsk. pris Profil SA IHGR (Göteborg) Teknikprogrammet TE Gemensamt år Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetspr. VF Gemensamt år Fastighet Finns ej i GR Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik Vvs Vård- och omsorgspr. VO År Inga nationella inriktningar Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablontillägg om kr/år Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om kr/år I tillägget ingår ersättning för grundskolans ämnen (enl Skolverket kr per ämne 2014) Övriga varianter av priser särsk. pris särsk. pris bilateralt generellt GY2011 International Baccalaureate Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg kr/år Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg kr/år Hörsel (Göteborg) Aspergerinriktade gruppbaserade utbild. med olika programinnehåll (GBG, MÖ, STE) För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse Elev på yrkesprogram har rätt att utöka sitt program med max 300 poäng för grundläggande behörighet till högskolan. För samtliga platser på y-program debiteras en schablon om kr per elev och år. Detta motsvarar 100 p/år av SA-programmets pris x 30% av eleverna (uppskattat). Övrigt I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se Särskilda varianter inom det estetiska området Skolverket har beviljat och prissatt för 6 läsår. Tillägg med skolindex 2012 (1,0183%), 2013 (1,0174%) 2014 (1,0135%) och 2015 XXX. Pris 2014 Estetiskt program inriktning musik 2012 (Göteborg) kr OBS start 2012/2013 EKEKOVE Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (Kungsbacka) kr 2011/2012 EKJURVE Ekonomiprogrammet inriktning juridik (Kungsbacka) kr år 2011/2012 NABILVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning bild (Kungsbacka) kr 2011/2012 NAMUSVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning musik (Kungsbacka) kr 2011/2012 NANASVE Naturvetenskapsprogr. inriktn. naturvetenskap o samhälle (Kungsbacka) kr 2011/2012 SABETVE Samhällsvetenskapsprogr. inriktn. beteendevetenskap (Kungsbacka) kr 2011/ (3)

10 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Bilaga Sammanställning avseende pris för 2015 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider SASAMVE Samhällsvetenskapsprogr. inriktn. samhällsvetenskap (Kungsbacka) kr 2011/2012 TEINFVE Teknikprogrammet inriktn. informations- och medieteknik (Kungsbacka) kr 2011/2012 NAMUSVE Natur-Musik (Partille) kr 2011 SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) kr 2011 Riksrekryterande särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg med skolindex 2012 med 1,0183, 2013 med 1,0174, 2014 X Kött/chark/styckning (Göteborg) kr 2011/2012 Sjöintendentur år 3 (Göteborg) kr 2011/2012 Riksrekryterande utbildning med egna examensmål Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) kr 2011/2012 Spetsutbildning- Försöksverksamhet - riksrekryterande 2010/2011. Riksprislistan SFS 2008:793. Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Göteborg, Hvitfeldtska gymnasiet) Riksrekryterande estetisk spetsutbildning Riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inriktning musik( Härryda) kr. Fyra starter från 2014/2015. Uppräknas med skolindex. Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. Friidrott (Göteborg) Handboll (Göteborg) Segling (Lerum) Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. IKE inom GR:Tillägg kr/ lagidrottsplats, kr/individuell idrottsplats enl. rekommendation från SKL Alingsås: Fotboll, Handboll Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Bordtennis, Boxning, (Brottning), Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Judo, Klättring, Konståkning, Orientering, Simning, Squash, Tennis Härryda: Innebandy Kungsbacka: Fotboll, Handboll Kungälv: Bandy Lerum: Innebandy, Segling Partille: Handboll Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2015 Nationella program Övriga principer för prissättning: Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. Rh-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner 3 (3)

11 Bilaga 2 Beräkning av index för Göteborgsregionens prislista 2015 inom Gymnasiesamverkansavtalet Beräkningsförutsättningar för viktning av index Viktning av ingående indexdelar Personalkostnader 62% 64% 64% - varav lärarpersonal 78% - varav övrig personal 22% Övriga kostnader 36% 35% 35% Kapitalkostnader 2% 1% 1% 100% 100% 100% I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället Indexförutsättningar Rev. Utfall prognos Prognos Förändringsvärden Källa Löneökning övriga personal 2,40% 2,80% 3,20% 1. Löneökning lärare 2,71% 2,77% 2,88% 2. Arbetsgivaravgifter 0,00% 0,00% 0,00% 3. KPI 0,00% -0,20% 1,90% 4. Internränta 0,00% -0,40% 0,70% 5. Totalvärden Arbetsgivaravgifter 38,46% 38,46% 38,46% 6. Internränta 2,90% 2,50% 3,20% 7. Generell rationalisering i regionen enl beslut -0,54% -0,50% -0,25% 8. Korrigering index för 2013 i 2014 års prislista -0,26% -0,26% Korrigering index för 2014 i 2015 års prislista -0,57% -0,57% Slutvärde viktat index 1,086% 1,204% 1,472% Källor: 1. SKL, Cirkulär 14:17 konjunkturlön 2. Uppskattning av snitt i GR-kommuner; kalenderår 3. SKL, Cirkulär 14:17 webbuppgift 4. SKL, Cirkulär 14:17 5. SKL, Cirkulär 13:72 6. SKL, Cirkulär 14:17 webbuppgift 7. SKL, Cirkulär 13:72 8. Utbildningschefsnätverket

12 Bilaga 3 Jämförelse mellan GRs prislista 2014 och Skolverkets riksprislista 2014 inklusive måltider och med 6 % moms avdragen på rikspriset Nationellt program Gymnasieskolan Inriktning GRs prislista inkl. måltider Riksprislista inkl. måltider, med 6 % moms avdragen Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Bygg- och anläggningsprogrammet Gemensamt år Anläggningsfordon Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogrammet Gemensamt år Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Ekonomiprogrammet Gemensamt år Ekonomi Juridik EK IHGR (Göteborg) Vilande - Estetiska programmet Bild Dans Estetik och media Musik Teater Fordon- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Gemensamt år Godshantering Karosseri och lack Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport Gemensamt år Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet Finsnickeri Anordnas

13 Bilaga 3 inte Florist Frisör Textildesign Övriga hantverk Stylist Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år Hotell och konferens Turism och resor Humanistiska programmet Gemensamt år Kultur Språk Industritekniska programmet Inriktning får börja år Driftsäkerhet och underhåll Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Naturbruksprogrammet Djur (Göteborg) Samverkansavtal med VGR Djur (VGR) Skatteväxling (kommunen betalar kr/år 2014 och VGR resten) Avtal finns även med Region Halland (Kungsbacka) Lantbruk (VGR) Skog (VGR) Trädgård (VGR) Naturvetenskapsprogram Gemensamt år Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Marinbiologi (Öckerö) Restaurang- och livsmedelsprogrammet NA IHGR (Göteborg) Gemensamt år Bageri och konditori Färskvaror och delikatesser Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Den seglande gymnasieskolan (Öckerö)

14 Bilaga 3 Gymnasiesärskolan efter 30 juni 2013 SA IHGR (Göteborg) Teknikprogrammet Gemensamt år Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetsprogrammet Gemensamt år Fastighet Anordnas ej i GR Kyl och värmepumpsteknik Ventilationsteknik Vvs Vård- och omsorgsprogrammet Inga inriktningar Gymnasiesärskolan före 1 juli (grundbelopp) (grund- Belopp) Jämförelsen är gjord mellan prislistor för år 2014 då riksprislista för 2015 inte föreligger.

15 KOMMUNALFÖRBUNDET GR RAPPORT Margaretha Allen Förslag till Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 1 Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Med anledning av den pågående översynen av modellen bygger förslaget på nuvarande modells utformning med utgångspunkt i 2014 års prislista samt med ett indexpåslag. 2 Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: - gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3, - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS 2013 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL, - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar, - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning, - indexuppräkning inklusive generell rationalisering för 2015, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2015 saknas vid denna rapports framtagning. - information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2014 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista OBS att 2014 används som jämförelseår på grund av att riksprislista för 2015 saknas vid denna rapports framtagning. I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-huvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 2.1 Index Underlag för förslag till index från och med har varit information från SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 2. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats inom GR. En generell rationalisering av index om -0,25 % (-0,50 % 2014) föreslås för Indexuppräkning (när den generella rationaliseringen är gjord) föreslås för 2015 med 1,472 % (2014 1,779 %) som föreslås läggas på för Underlag återfinns i bilaga 2. 1

16 KOMMUNALFÖRBUNDET GR 2.2 Avstämningsdatum GRs förbundsstyrelse ändrade i maj 2014 antalet avstämningsdatum för interkommunal ersättning i förslagen till samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015/ /2019. I det avtal som gäller fram till och med vårterminen 2015 (2011/ /2015) används två avstämningstillfällen; 15 oktober och 15 februari. Fyra avstämningstillfällen per år ska tillämpas i samband med att det nya avtalet börjar gälla från och med höstterminen Det innebär att under våren 2015 tillämpas nuvarande regel, dvs. ett avstämningstillfälle per 15 februari. Höstens två avstämningsdatum fastställs i samband med konsekvensbeskrivning av förändringen av samverkansavtalet. Ändring föreslogs också i formuleringen kring månadsvis avstämning; att kommunerna ska övergå till månadsvis avstämning så snart regionalt IT-system finns på plats (i stället för kan övergå ). 2.3 Interkommunal ersättning för utbildningsplatser enligt tidigare gymnasiesystem IKE för specialutformade program, lokala inriktningar samt övriga lokala varianter enligt tidigare system, där det finns elever med förlängd studiegång får hämtas ur prislista för 2013, då dessa inte ingår i förslag till prislista för Några få utbildningar enligt GY 2011 (nya gymnasieskolan) avviker prismässigt från de nationella programmen på grund av särskilda profiler. 3 Nytt samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/ /2019 Kommunerna har kommit överens om ett nytt samverkansavtal för gymnasieskolan. I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: Prislista Elevs rätt att utöka sina studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet Nationellt godkänd idrottsutbildning Studieavbrott eller byte av studieväg Utökat program Reducerat program Förlängd undervisning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Preparandutbildning Resor Anpassning och extra stödåtgärder Ersättning för modersmålsundervisning Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till särskolan Ansvarsförsäkring Investeringar Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 3.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser Den av Utbildningsgruppen initierade och beslutade översynen av befintlig modell för framtagning av interkommunal ersättning pågår via extern konsult. Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolkningsprognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, år och år. Underlaget har redovisats i Utbildningschefsnätverket och i Utbildningsgruppen. Trenden är 2

17 KOMMUNALFÖRBUNDET GR att elevunderlaget, som under ett antal år minskat, ökar igen efter De stora elevkullarna i grundskolan dyker upp. Fyra kommuner har under de senaste åren avvecklat eller avvecklar gymnasieskolor som ett led i att effektivisera organisationen i samband med minskande elevkullar. Även utbudet av program har minskat inom GR-kommuner. Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet. Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till gymnasieskolan har intensifierats. Intresset för att välja en yrkesutbildning är fortfarande lägre än innan gymnasiereformen. Omställnings- och kompetensutvecklingskostnader i samband med reformerna kan i viss mån kvarstå. Antalet gymnasieskolor med enskild huvudman ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Regionalt idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts inom gymnasieekonomnätverket kring t ex skolkort och apl. 4 Nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/ /2019 Kommunerna har också kommit överens om ett nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan. I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: Prislista Avstämningsdatum Resor Elever med specifika, individuella behov Utbildning i kombination studier/idrott Elev- och ansvarsförsäkring Investeringar Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 4.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser Gymnasiesärskolan reformerades inför läsåret 2013/2014 och två system bedrivs parallellt under en period. Fler nationella program ingår i det nya systemet men förslaget innebär att ett gemensamt pris för samtliga program gäller även under Den demografiska utvecklingen av elevtalen i åldersgrupperna år, se gymnasieskolan. Förändringar i regelverket kring gymnasieskolans introduktionsprogram (GY 2011) och inom gymnasiesärskolan (GY2013) har förändrat målgruppen. Definition av målgruppstillhörighet har skärpts. Som en konsekvens av detta kan behoven av stödinsatser för elever som går i gymnasiesärskolan eller inom introduktionsprogrammet individuellt alternativ med en bakgrund i obligatoriska särskolan ha ökat. 5 Regional utbildningsplanering inför hösten 2015 Utbildningscheferna har till GR lämnat uppgifter om utbildningar som planeras att läggas ner samt om nya utbildningar/inriktningar/profiler som är planerade att starta hösten Planeringsunderlaget har presenterats och diskuterats i Gymnasieekonomnätverket, Gymnasienätverket, Utbildningschefsnätverket samt i Utbildningsgruppen. 3

18 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: Styrelseärende Till Förbundsstyrelsen Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015, för de kommuner som ingår i GRområdet, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Med anledning av den pågående översynen av modellen bygger förslaget på nuvarande modells utformning med utgångspunkt i 2014 års prislista samt med ett indexpåslag. Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: - gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3, - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS 2013 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL, - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar,

19 Göteborgsregionens kommunalförbund - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning, - indexuppräkning inklusive generell rationalisering för 2015, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2015 saknas vid denna rapports framtagning. - information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2014 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista OBS föregående år på grund av att riksprislista för 2015 saknas vid denna rapports framtagning. Förutsatt att Utbildningschefsnätverket för sin del har enats kring förslaget föreslås förbundsstyrelsen besluta att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2015 i enlighet med innehållet i material daterat , att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast , samt att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat. Göteborg den 15 augusti 2014 Helena Söderbäck /Bengt Randén Margaretha Allen

20 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Utdrag ur protokoll ( 310) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 september 2014 på Nääs fabriker, Lerums kommun ==================================== 310 Förslag till interkommunal ersättning inom Dnr: gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015, för de kommuner som ingår i GRområdet, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Utbildningschefsnätverket har behandlat förslaget. Förbundsstyrelsen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2015 i enlighet med innehållet i material daterat , att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast , samt att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i september Rätt utdraget intygar: Just:

21 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Frida Byrsten Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015(Dnr KS2014/1811-2) Sammanfattning Det tas årligen fram ett regiongemensamt förslag för den interkommunala ersättningen avseende kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. Förslaget tas fram i samarbete mellan medlemskommunerna i göteborgsregionens kommunalförbund men måste godkännas av respektive kommun. Förslaget har beretts av vuxenutbildningsnätverket och utbildningschefsnätverket och därefter har Förbundsstyrelsen beslutat överlämna förslaget till kommunerna. Verksamhetens bedömning Den interkommunala ersättningen gäller kommunal vuxenutbildning och avser grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Särskild utbildning för vuxna regleras i separata avtal mellan enskilda kommuner. Kommunstyrelsen har i sin delegeringsordning överlämnat beslutanderätten kring avtalen till bildningsutskottet. Ekonomisk bedömning Priserna för 2015 är de samma som Att besluta om gemensamma ersättningsnivåer ger förutsättningar för en effektiv och likvärdig hantering mellan kommunerna. Förslag till beslut Priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen fastställs enligt följande: a. För kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng, b. För dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner c. För särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, samt d. För SFI tillämpas ersättning enlig följande: Studieväg 1 59 kr/h/studerande Studieväg 2 44 kr/h/studerande Studieväg 3 33 kr/h/studerande ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

22 2(2) Maria Andersson Sektorschef Lars Berfenhag Verksamhetschef Expedieras till: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Box 5073, Göteborg För kännedom till: Sektor Skola/ Stefan Wigren, Kurt-Olof Sjöström. Ekonomi/Annika Lindell

23 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: Styrelseärende Till Förbundsstyrelsen Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2015 avser de vuxenutbildningar inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. Det följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser gymnasial vuxenutbildning (gymn), grundläggande vuxenutbildning (gruv) och svenska för invandrare (SFI). Under 2014 tillämpas ett enhetspris på 46 kr per gymnasiepoäng (gyp)/ verksamhetspoäng (vp för gruv) och för 2015 föreslås 46 kr per gymnasiepoäng/ verksamhetspoäng. För studerande inom särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner. Vuxenutbildningsnätverket har den ställt sig bakom förslaget. På förslag från Utbildningsgruppen och under förutsättning att utbildningscheferna ställer sig bakom förslaget föreslås förbundsstyrelsen besluta att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2015 enligt följande: a) för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng, b) för dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,

24 Göteborgsregionens kommunalförbund c) för särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, samt d) för SFI tillämpas ersättning enl. följande: Studieväg 1 59 kr/h/studerande Studieväg 2 44 kr/h/studerande Studieväg 3 33 kr/h/studerande, att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2014, samt att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat. Göteborg den 15 augusti 2014 Helena Söderbäck / Kenneth Ardehed Ulrika Krabbe

25 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Utdrag ur protokoll ( 311) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 september 2014 på Nääs fabriker, Lerums kommun ==================================== 311 Förslag till interkommunal ersättning (IKE) Dnr: inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2015 avser de vuxenutbildningar inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. Vuxenutbildningsnätverket har den ställt sig bakom förslaget. Utbildningschefsnätverket har behandlat förslaget. På förslag från Utbildningsgruppen beslutar förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2015 enligt följande: a) för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng, b) för dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, c) för särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, samt d) för SFI tillämpas ersättning enl. följande: Studieväg 1 59 kr/h/studerande Studieväg 2 44 kr/h/studerande Studieväg 3 33 kr/h/studerande, att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2014, samt att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat. Just:

26 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i september Rätt utdraget intygar: Just:

27 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Frida Byrsten Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2015(Dnr KS2014/1812-2) Sammanfattning Det tas årligen fram ett regiongemensamt förslag gällande den interkommunala ersättningens storlek inom barnomsorg och skola. Ersättningen avser barn som tagits emot i en kommunal verksamhet som drivs av en annan kommun än den som barnet är folkbokfört i. Förslaget tas fram i samarbete mellan medlemskommunerna i göteborgsregionens kommunalförbund men måste godkännas av respektive kommun. Ärendet har beretts av skolekonomer på uppdrag av Utbildningschefsgruppen och slutligen har Förbundsstyrelsen beslutat rekommendera kommunerna att anta förslaget. Verksamhetens bedömning Kommunerna i göteborgsregionen har under flera år haft en gemensam överenskommelse kring den interkommunala ersättningen. Detta ger förutsättningar för en effektiv och likvärdig hantering av ersättning mellan kommunerna. I skollagen framgår att kommunen kan komma överens med andra kommuner kring den interkommunala ersättningen, se kap 8 17, kap 9 16, kap 10 34, kap 11 33, kap Kommunstyrelsen har i sin delegeringsordning överlämnat beslutanderätten till bildningsutskottet. Ekonomisk bedömning Beräkningarna av den interkommunala ersättningen utgår ifrån gemensamma principer och regelverk från De går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Dessa kostnader definieras som de kostnader som anges i SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Ersättningen för år 2015 utgår därmed från 2013 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2015 års penningvärde. Ersättningen har beräknats till 4,02% och en generell effektivisering har lagts på 0,5% vilket innebär en indexuppräkning på 3,52 Kungälv har ungefär 45 grundskoleelever som läser i annan GRkommun och ca 50 elever (exkl elever från Rödbo) från annan GR-kommun som går i Kungälvs kommuns skolor. I förskolan har vi ca 10 barn (exkl Rödbo) från andra GRkommuner samt ca 10 barn Kungälvsbarn i annan GR-kommun. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

28 2(2) En något högre förväntad ersättningsnivå för elever på International School of the Gothenburg Region (ISGR) med anledning av ökade hyreskostnader förväntas inte ge någon större påverkan på budgeten. Förslag till beslut Med avstämningspunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderhalvåret 2015 i enlighet med innehållet i prislista daterad Maria Andersson Sektorschef Lars Berfenhag Verksamhetschef Expedieras till: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Box 5073, Göteborg För kännedom till: Sektor Skola/Ann Ryström, Cristine Lysell, Stefan Wigren, Ekonomi/Annika Lindell

29 Göteborgsregionens kommunalförbund PRISLISTA Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret Prislista Sammanställning avseende pris för 2015 för förskola Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar kr/år kr/år kr/år kr/år Sammanställning avseende pris för 2015 för pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar kr/år kr/år kr/år kr/år Sammanställning avseende pris för 2015 för förskoleklass Förskoleklass kr/år Sammanställning avseende pris för 2015 för grundskola Grundskola årskurs 1-6 Grundskola årskurs kr/år kr/år Sammanställning avseende pris för 2015 för fritidshem Fritidshem årskurs F-3 Fritidshem årskurs kr/år kr/år Sammanställning avseende pris för 2015 för grundsärskola inkl. fritidshem Nivå kr/år Nivå kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2015 för ISGR Svenska sektionen Internationella sektionen Årskurs 0-5 Årskurs 6-9 Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista) kr/år kr/år

30 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: Styrelseärende Till Förbundsstyrelsen Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2015 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter kalenderåret 2015, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Förslagets innehåll Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista, daterad Principer I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Dessa kostnader definieras som de kostnader som anges i SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Ersättningen för år

31 Göteborgsregionens kommunalförbund 2015 utgår således från 2013 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2015 års penningvärde. Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beträffande prislista för förskola och pedagogisk omsorg har denna justerats för föräldraavgiften med 60 % av maxtaxan enligt tidigare beslut om ändring i samverkansavtalet, så att föräldraavgiften debiteras av anordnarkommunen. För fritidshem har föräldraintäkten dragits av med 65 % av maxtaxan. Beräkningsförutsättningar har hämtats från SKL:s cirkulär 14:17. Detta innebär ett sammanvägt index för 2014 och 2015 med 4,02 %. En effektivisering på 0,5 % ger en indexuppräkning på 3,52 %. Underlagsmaterial finns tillgängligt på GR, vilket kan rekvireras vid behov. Från och med den 1 juli 2012 bedriver Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) skolverksamheten i den svenska sektionen på ISGR inom ramen för GR:s ordinarie verksamhet. Den internationella sektionen följer en internationell läroplan benämnd International Baccalaureate och är en internationell skola. Grundprincipen har varit att den svenska sektionen på ISGR får samma interkommunala ersättning som övriga GR-kommuner. För den internationella sektionen har grundprincipen varit att ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen, vilken för år 2015 är 3,52 %. I och med beslut i GR:s förbundsstyrelse samt i alla GR:s medlemskommuner ( 252 Internationella skolan (ISGR) under ett tak Dnr: ) kan en högre ersättningsnivå, föranledd av förmodat ökade hyreskostnader, bli aktuell då nytt hyresavtal tecknas och börjar gälla. Nyheter - En effektivisering på 0,5% är inlagd på 2015 års indexberäkning. - Det sammanlagda indexet för 2014 och 2015 är 3,52 %. - En högre ersättning till ISGR kan bli aktuell med anledning av förmodat ökade hyreskostnader i samband med flytt till nya lokaler. Avstämning och fakturering

32 Göteborgsregionens kommunalförbund - Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter. Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. - I år F-9 inklusive fritidshem börjar läsåret 1 juli. - I juli och augusti används i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola preliminära uppgifter för augusti för fakturering. Den preliminära faktureringen för juli och augusti korrigeras utifrån avstämningen den 15 september 1. - I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för åldersuppflyttning, enligt befintligt samverkansavtal, vid debitering. - Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Ersättningens omfattning Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan anordnarkommunen ansöka om tilläggsbelopp hos hemkommunen för insatser som inte är förknippade med den pedagogiska verksamheten. Beskrivning av nivåer för grundsärskola Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är: Nivå 1 Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. 1 Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar till utbildningsanordnaren. I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta om eleven kommer att finnas i skolan eller ej. Det är då OK att göra en preliminär fakturering som sedan korrigeras per den 15 september då kommunen med säkerhet vet om eleven finns på skolan. Avstämningen per den 15 september avgör om utbildningsanordnaren har rätt att få ersättning även för juli och augusti (det vill säga om eleven har börjat eller ej). Vilken kommun som betalar för juli och augusti avgörs av folkbokföringsadressen.

33 Göteborgsregionens kommunalförbund Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel Nivå 2 Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av utökade resurser i form av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel Förutsatt att Utbildningschefsnätverket för sin del enats kring förslaget, föreslår Utbildningsgruppen förbundsstyrelsen att besluta att rekommendera medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2015 i enlighet med innehållet i prislista daterad , samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat. Göteborg 18 augusti 2014 Helena Söderbäck / Bengt Randén Jenny Nordqvist

34

35

36

37

38 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Frida Byrsten Läsårstider (Dnr KS2014/1863-1) Sammanfattning Bildningsutskottet ska inför varje nytt läsår fastställa grundskolans, grundsärskolans, gymnasieskolans och gymnasiesärskolans läsårstider. Verksamhetens bedömning Bildningsutskottet fattar på delegation av kommunstyrelsen beslut om när skolterminen börjar och slutar. Läsårstider regleras i 3 kap i Skolförordningen och 3 kap i Gymnasieförordningen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. Huvudmannen får för viss utbildning besluta om andra tider om utbildningsinslag förutsätter detta. Enligt förordningarna ska ett läsår ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Elevernas skolarbete ska förläggas måndag fredag och vara så jämt fördelat över dessa dagar som möjligt. Hänsyn har tagits till Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR:s) samordning kring höstoch sportlovens förläggning. Verksamhetschef beslutar sedan om studiedag för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Verksamhetschef beslutar om dag för studentexamen. Ekonomisk bedömning Beslutet har ingen påverkan på befintlig budget. Förslag till beslut 1. Läsåret börjar måndag 17e augusti och höstterminen slutar fredagen den 18e december. Vårterminen börjar måndagen den 11e januari och avslutas torsdagen den 9e juni. 2. Höstlovet är förlagt till v 44, sportlovet vecka 7 och påsklovet vecka 13. En lovdag är förlagd i anslutning till Kristi Himmelfärdsdag vecka Studiedagarna är förlagda till den oktober och 7-8 mars. 4. Lördagen den 14e november 2015 ersätter måndagen den 16e november som skoldag på gymnasieskolan med anledning av årligt återkommande Öppet hus. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-212.712 Styrelseärende 2015-09-18 Till förbundsstyrelsen Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016 Föreliggande

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 HANDLING - matris 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 L = Sökbar

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017 Dnr: 2016-00248.712 Styrelseärende 13 2016-09-23 Till Förbundsstyrelsen Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2017

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2017 MISSIV Utbildningsgruppen 2016-09-08 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2013 matris version 1 1 april 2012. Versionen inkluderar

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Plats Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen Tid Onsdagen den 30 mars kl 11:00-16:45 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Sökandestatistik Antagningsår 2016

Sökandestatistik Antagningsår 2016 Sökandestatistik Antagningsår 2016 för alla fristående och kommunala gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde (Bengsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Trollhättan,

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2016

Utbildningsutbud hösten 2016 1 (17) Utbildningsutbud hösten 2016 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS Linköpings GYMNASIEMÄSSA 11 NOVEMBER 2017 >> KL. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i >> Linköping Läsåret 2018/2019 Information om gymnasiesärskolan

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Linköpings gymnasiemässa

Linköpings gymnasiemässa Linköpings gymnasiemässa 8 november 2014 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 8 november 2014 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 oktober kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 oktober kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 29 oktober kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 oktober kl. 13.15 15.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Peder André (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 10:00-15:00 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019.

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro är en kommunal gymnasieskola. Vi har riksrekryterande gymnasieutbildning

Läs mer

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2014/0275 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: jorgen.krantz@halmstad.se Telefon: 0705 13 97 60 Gymnasieorganisation

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011. SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 2010-12-27 Daniel Bäckman Sidan 1 av 3 Dnr 2011/07 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gemeosaimima program priser för den nya gymnasieskolan

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03 ------------------------------------------------------------------ Grön understruken text är tillagd sedan dokumentet publicerades Röd överstruken text är borttagen sedan dokumentet publicerades -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 2015-12-18 Uppdaterad 2016-02-10 Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 Bilaga till rekommendation KSL/15/0059-5 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Samverkansavtalet

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(9) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen Preliminärantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-0-0 Behöriga sökande per plats 2009-2013 1,2 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt 1 Sökande per plats 0,8 0, 0, 0,8 0,83 0,83 0,8 0, 0,8 0,2 0,3 0,

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer