Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013"

Transkript

1 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror

2 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter Revisorernas berättelse 22 Verksamhetsplan Styrelsens förslag på medlemsavgifter och övriga avgifter 26 Budget 27 Valberedningens förslag Motioner Styrelsens svar på inkomna motioner

3 Allmän information inför årsmötet Kallelsen skickas per e-post och brev, 4 mars 2014, till de som saknar e-postadress med ett ex per adress. Vidare annonseras det i NT och Folkbladet, 6 mars Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet. 3

4 Föredragningslista Vårmöte 2014 Bråviksskolans Matsal, den 27 mars kl FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet. 6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för klubben för det senaste verksamhetsåret b Styrelsens information om verksamheten i av klubben helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret c Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för klubben för det senaste räkenskapsåret d Styrelsens information om den ekonomiska förvaltningen i de av klubben helt eller delvis ägda bolagen för det senaste räkenskapsåret. 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av klubben under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 8 Fastställande av resultat - och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i klubben i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i klubben för den tid som revisionen avser. 10 Fastställande av a. verksamhetsplan, b. medlemsformer och medlemsavgifter, c. övriga avgifter, d. antalet spelrätter och villkoren i dokumentet Spelrättsregler samt e. budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 4

5 Föredragningslista forts 12. Val av a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; c. 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år; d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. e. 3 ledamöter i valberedning, av vilka en ska utses till ordförande, för en tid av ett (1) år f. ombud till GDF-möte. 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14 Övriga frågor (information och diskussion). Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 5

6 Verksamhetsberättelse Styrelsen Banan Damkommittén Idrottskommittén Marknad Herrkommittén Tävlingskommittén 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Året börjar mycket tufft för vår klubb. Banan är svårt medtagen efter höstens intensiva regnande och en ordentlig översvämning uppföljd av kraftig kyla och ett islager, som ligger och kväver gräset under nästan 4 månader. Vi hade externa experter här redan i december 2012 för att ge oss råd om hur vi skulle hantera situationen. Hårt arbete med att bl a avlägsna snö, lägga ut lecakulor och värma greenerna med dukar pågick under sen vinter och vår. Men en av de kallaste vårarna i klubbens historia följdes upp av en av de torraste somrar vi har upplevt. Vi hade halva personalstyrkan arbetande med växtbefrämjande åtgärder och vi var tvungna att prioritera bort normala skötselåtgärder, t ex ta bort gräs i bunkrar eller finisharbeten runt klubbhus och parkering. Banan hämtade sig först mot slutet av säsongen och lagom till invintring så hade gräset etablerat sig på samtliga greener. En mycket gynnsam höst var en skänk från ovan och inför 2014 ser läget mycket positivt ut. Men vad vi skall ha i minnet är att vår säsong 2012 var kanske den bästa vi haft och den följdes upp av 2013, som var dess radikala motsats. Samtidigt som vi jobbade hårt med banan så pågick ett intensivt arbete med att slutföra markaffären så att mark, hus och klubben äntligen kunde bli vår. Den 22 april skrevs köpehandlingarna under och Bråvikens Golfklubb äger mark samt byggnation på Manheim 2:1, som är beteckningen på vår tomt. I slutet av sommaren bestämde sig klubben för att anställa Christofer Andersson, med förflutet som banchef på Söderköpings GK och nu också arbetande på Lycke GK. Christofer är nu vår banchef och vi delar honom med Lycke GK. Detta förstärker givetvis vår personalstyrka i och med att Christofer tillhör de mest välutbildade och ändå unga bancheferna i landet. På grund av situationen på banan hade vi ett stort intäktstapp i vår verksamhet. Vi var i stort sett utan greenfeeintäkter i mars, april, maj och juni. Banans kvalitet tillät oss inte heller att ta full greenfee under större delen av året. Med alla extra insatser som var tvungna att göras blev belastningen på personal mycket stor och ett arbete utan tillfredställande resultat belastar personalen hårt. Vår nystartade restaurang fick också en svår start på grund av uteblivna gäster och en ovan situation för vår nytillsatta kökschef. På hösten sa dåvarande kökschefen upp sig och klubben tillsatte Hannes Gustafsson som ny restaurangchef, Hannes har stor erfarenhet av arbete som kock och restaurangchef under en lång karriär inom restaurangnäringen. Julborden blev också en succé under Hannes första två månader på jobbet. Vi hade runt 1000 gäster på vårt fina julbord. En satsning på mer kundanpassad verksamhet med en bemannad kiosk och matservering under större delen av dagen och en förhoppning om att ni, våra medlemmar och andra gäster visar hur gärna vi vill ha en restaurang på vår golfklubb genom att frekvent besöka Hannes och hans personal. Klubbens första Mini Tour tävling genomfördes i augusti med tiotalet spelare från Bråvikens GK bland de 105 deltagarna. Segrade efter särspel gjorde Nyköpings GK:s Pierre Carlsson med sex slag under banans par över de två ronderna. I seriespel har vi haft vårt elitlag med i division 2, D35, D50, OldGirls, H45, H55, H65, H70 och H75. Vi spelade också JSM för lag på Linköpings GK och Vreta Klosters GK. Vårt arbete med föreningsutveckling i samarbete med ALMI, Östergotlands GDF och med stöd av SISU påbörjades och kommer att utmynna i en långsiktig verksamhetsplan med många delmål. I arbetet är både personalen och styrelsen medverkande och detta har bidragit till en god stämning hos båda grupperna. Vi har haft 10stycken styrelsemöten under året. Styrelsen Bråvikens GK 7

8 Banan 2013 blev året då vädrets makter visade sig från sin sämsta sida! Vinter med mycket snö och ett långvarigt istäcke. En vår som var kall och långdragen. Sommaren var regnfattig och torr. Det enda som blev riktigt normalt och bjöd på bra väder var hösten. I slutet av februari började vi ploga snömassor från greenerna och i mars kördes lecakulor ut för att påskynda smältningen av isen som var ca 10 cm tjock. Alla kortklippta ytor var täckta av detta tjocka istäcke som låg från första advent till början på april och medförde att gräsplantorna kvävdes och dog. Många greener fick dessutom skador av frystorka som gräset drabbas av om det utsätts för kalla torra vindar var ett extremt år och man får gå tillbaka många år för att hitta en vinter och vår som liknade detta. Ett massivt arbete inleddes för att rädda de plantor som överlevt, greener stödsåddes ett flertal gånger för att få in nytt gräs. Fairway stödsåddes i mitten av september. Det var ett torrt år och dammarna höll på att torka ur så vi kunde inte vattna i den utsträckning som vi ville. Stödsådden sensommar/höst lyckades bra tack vare vädret och en bra såmaskin anpassad till greener. En sådan maskin är inköpt inför säsongen 2014, liksom en vertikalskärare för fairway. Öppningsdatum 2013: 3 maj öppnas Gul slinga, 15 maj öppnas Röd slinga och 29 maj öppnades Vit. Två i personalen har under vintern gått sprutcertifieringskurs. Personalen har deltagit vid seminarium för modern banskötsel och verksamhetsseminarium i SGF s regi. Delar av personalen är delaktiga i arbetet med SISU. Utloppet mot Bråviken har rensats från vass och annan växtlighet för att lättare kunna ta hand om större vattenflöden för att undvika översvämningar i framtiden. På hösten hålpipades alla greener och hålen fylldes med ren sand. Gräset fick extra gödning under hösten för att hinna växa och etablera sig inför vintern. Den långa hösten hjälpte till mycket där. Invintringen verka ha gått bra och vi ser fram emot en ny säsong med mer normalt väderförhållande! Dagsformen på greenerna ser riktigt bra ut. Banchef Christofer Anderson med personal 8

9 Damkommittén Damkommittén har bestått av Eva Andersson jr, Åsa Monier, Agneta Antonsson, Ellinor Karlsson, Kerstin Nilson, Tina Åstrand, Ulla-Britt Tärning, Annelie Gåverud och Petra Henriksson. Vi startade säsongen 10 april med en kickoff där ca 60 damer närvarande. Kommittémedlemmarna informerade om den kommande säsongen. Vi åt en bit mat på vår restaurang och shopen/daily genomförde en uppskattad golfmodevisning. Under säsongen har kommittén anordnat onsdagsgolf förmiddag över 18 hål vid 15 tillfällen. Förmiddagsgolfen har lockat fler spelare än tidigare år kanske p.g.a. att vi nu även spelar både sällskapsklass och tävlingsklass. Onsdagsgolf eftermiddag över 9 hål har genomförts vid 15 tillfällen för målgruppen yrkesaktiva som har svårt att hinna spela dagtid under vardagarna. Vi har även flyttat fram starttiden 30 min till under vår-tillfällena. Deltagarantalet och intresset har varit stort och vi har fått med flera nya spelare. Årets hemliga resa gick till Jönåker GK. Vi var ett tjugotal damer som hade en trevlig dag med spel på en fin golfbana. Golfvärdskapet har fungerat men intresset för att stå golfvärd har minskat bland medlemmarna. Alla som stått golfvärd inbjöds till en tävling i slutet av säsongen. I årets oldgirls-serie placerade Bråviken sig på 6:e plats. Det har varit många som har varit intresserade av att delta. Bråvikens damer har i år för första gången deltagit i D30 och D50. Det har medfört mycket arbete för de ansvariga Petra Henriksson och Tina Åstrand. Många spelare anmälde sig i början på säsongen men många lämnade återbud och det var mycket besvär med att få ihop lagen. Alla damer som representerat Bråviken i de olika seriespelen inbjöds av damkommittén till en decemberträff på restaurangen där klubben bjöd på en jultallrik. Vi avslutade säsongen med en träff på restaurangen den 2 okt. då vi förrättade prisutdelning i de tävlingar som damkommittén arrangerat. Årets golfdam blev Kristina Rosberg som vann matchstegen. Vi delade även ut pris till årets nykomling Agneta Österberg Löpande Eclectic hade 14 deltagare. Annelie Gåverud vann den sammanlagda tävlingen. I birdieträdet satt vid säsongens slut 39 små fåglar fördelade på 12 hål och 14 spelare. Vann gjorde Petra Henriksson med 8 birdies. Ellinor Karlsson uppmärksammades då hon lyckats göra en hole-inone på hål 6 gul. Vid höstmötet 29 november avtackades Tina Åstrand och Petra Henriksson som avgår från kommittén. Ny i damkommittén 2014 blir Kristina Rosberg Kerstin Nilson damkommittén 9

10 Idrottskommittén Året började traditionsenligt med träning på Racketstadion och gymmet. På både Racketstadion tränade våra elit- och elitjuniorspelare jämsides och tillsammans våra äldre ambitiösa medlemmar. Under inomhussäsongen genomförs tre teknikpass per vecka. Som komplettering till inomhusträningen har elit- och elitjuniorspelarna slagit ute på rangen med egna bollar. Allt för att se hela slaget och effekten av inomhusträningen. Årets läger genomfördes i år på PGA National i Bara. Lägret var mycket uppskattat. Trots den sena starten så startade juniorernas säsongsgående Tisdagstouren i maj. Knattarna körde samtidigt igång med Golfkul. Tisdagar har blivit en riktig juniordag på Bråvikens GK. Fokus på Golfkul är att det ska vara roligt men också att man redan som liten kan spela golf. Vi har haft juniorer som deltagit på på Skandia tour på distrikt-, regional- och riksnivå. Vi har även haft två spelare, Daniel Ivarson och William Monier, som spelar Minitourtävlingar. I år kvalade William Monier till Nordea Tour på Rönnebäck GK. I år hade vi ett serielag för herrar som spelade i div 2. Herrarna spelar även 2014 i div 2. Förutom vårt elitlag har klubben i seriesammanhang representerats av oldgirls, D35, D50, H35, H45, H55, H65, H70 och H75. Glädjande att vi har så många olika serielag. I år genomfördes för första gången en Minitourtävling för herrar på Bråvikens Golfklubb. Tävlingen avslutades med ett rafflande särspel som vanns av Pierre Carlsson, Nyköpings GK på det tredje särspelshålet. Vi hade även i år stortävling för juniorer i och med Skandia Tour Regional.. Jan Monier Ordförande idrottskommittén 10

11 Marknad De svåra skadorna på vår golfbana försämrade naturligtvis klubbens förutsättningar att skriva nya samarbetsavtal och boka in företagsgolfer. Trots detta kämpade vi på och klarade ändå av budget. Vi är skyldiga ett stort tack till våra sponsorer som har visat stor förståelse och sympati för vår tuffa situation under året. Klubben har skrivit nya avtal inför 2014 med förvånansvärt många sponsorer under hösten, vilket är mycket positivt inför kommande säsong. Projektet som klubben har med Upplev Norrköping för att få fler golfpaket har under året inte fått så stort utslag på vår klubb med tanke på hur banans kvalité sett ut under sommaren. Bråvikens Golfklubb har fortsatt samarbete med ett tjugotal klubbar i landet, då vi erbjuder våra förmånsmedlemmar en lägre greenfee på dessa klubbar. Det ännu närmre samarbetet vi har med våra grannklubbar Norrköpings GK och Söderköpings GK har också varit uppskattat. Arbetet fortsätter och vi ser fram emot en blomstrande säsong 2014 på Bråvikens Golfklubb. Daniel Ivarson Marknad/Företagsförsäljning 11

12 Herrkommittén Kommittén har fr.o.m bestått av Holger Samuelsson (ordf.), Anders Andersson (ledamot), Thord Källström(ledamot), Torsten Hjärtström (ledamot) och Per Wass (sekr.). Sedvanliga vår- och höstmöten har ägt rum på Manheim. Kommittén har därutöver haft fyra protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. På vårmötet antogs en ny arbetsordning. Kommittén organiserar, leder och ansvarar för genomförandet av säsongens spel för Oldboys och veteraner. Vidare arrangerar kommittén puttning på Racketstadion under vinterhalvåret och höjdpunkten var puttävlingen mot NGK som vi förlorade. Frivilligarbete på banan har utförts av ett mindre antal medlemmar jämfört med tidigare år. Det har utförts på tisdagar under golfsäsongen och under vintern på onsdagar som vanligt. När golfspel blir aktuellt igen flyttas arbetet åter till tisdagsförmiddagar. Tävlingsverksamheten Vårt lag i scratchserien blev bland de sista. Fr.o.m spelas en gemensam serie för alla lag med slutspel. Vårt lag i H55-serien kom trea i år. Nytt spelupplägg genomförs I H 65-serien (div. 3 Södra) vann vårt lag, vilket innebär avancemang till div. 2 nästa år. H70-laget blev 5:a och vi blir kvar i samma serie nästa år. H 75/veteranerna kom 8:a i sin serie. Matchspelet lockade 27 spelare, varav tre damer. Det spelades på 14 måndagar och vanns av Leif Hemstad. Tourspelet genomfördes på 4 närliggande banor och vanns av Ryde Fröberg. 18 st. onsdagstävlingar har genomförts spelare har deltagit en eller flera gånger med sammanlagt 621 starter och Jörgen Rosberg blev ånyo årets Gubbgolfare. Vi vill här tacka shopen och speciellt Åsa för all hjälp med bokningar och scorekort m.m. På 2013 års avslutningstävling, på Wiredaholms GK, vanns singeltävlingen av Rolf Turesson och lagtävlingen av laget: Torsten Hjärtström/Thed Simonson/Hans Wilhelmsson. I år genomfördes varken någon Gökottegolf eller någon Picnicgolf. Tillsammans med damkommittén har vi fortsatt serien Lösa Förbindelser för oldboys och oldgirls vid 6 tillfällen. Veterankampen mot Katrineholms GK spelades på Katrineholms GK 10/6 och hemmalaget vann årets tävling. Som ett led i samarbetet med Vreta Klosters GK och hade de bjudit in spelare från oss 8/8. Sammanlagt deltog då 68 spelare och Vreta Kloster vann tävlingen denna gång. Triangeldramat spelades 2/9 på Söderköpings GK (med SöGK och NgGK) och de vann en hemmaseger. Nästa år är vi värdar. Årets Gubbröra spelades a) mellan H55 och H65 där H 65 vann och b) av H 70 mot H 75, som vanns av H 70. Hösttouren spelas på 14 klubbar i Östergötland. Årets Hösttour på Bråviken spelades september. Vi hade totalt 79 deltagare i år, vilket är något färre än Per Wass Herrkommittén 12

13 Tävling Året 2013 var ett år med en sen säsongsstart och banan fick ta mycket stryk under vintern. Detta medförde att vi fick göra vissa justeringar i det tilltänkta tävlingsschemat. Vi fick senarelägga vissa tävlingar. Vi hade en nyhet under 2013, där vi skulle införa en säsongstävling som vi kallade för onsdagsgolfen (numera Bråviksslaget). Tanken var att alla som spelade golf på onsdagar skulle kunna vara med mot en avgift på 60 :-, där 20:- gick till dagens tävling, 20:- till säsongsavslutningen och 20:- till välgörande ändamål. Tyvärr blev denna tävlingsform inte riktigt så populär som vi hade hoppats på. Till stor del berodde detta på att vi inte lyckades få ut tillräckligt med information om denna tävling. Vad vi kunde se under 2013 så var de populäraste tävlingarna var liksom förra året lagtävlingarna, så som Scrumble by Ventilationsprojekt och Flygplatserna i Östergötlands rumble, där man inte är lika beroende av sitt egna spel utan kan hjälpas åt till ett bra resultat. Detta är glädjande att vi kan få så många deltagare till våra tävlingar. Tyvärr så har vi inte lika många deltagare när vi kör singeltävlingar, vilket vi måste fortsätta att arbeta med för att få våra medlemmar att våga tävla själva. Den populäraste singeltävlingen var KM åldersklasser om vi inte räknar med inbjudningstävlingar. Övriga individuella klubbmästare: H65: Björn Ahlberg. D35: Petra Henriksson. H35: Martin Andersson. H75: Ryde Fröberg. H22: Oscar Rappestad. H55: Jan Ritzer. H21 Daniel Ivarson. H45: Kennet Sirenlid. Foursome-KM scratch: Daniel Ivarson/William Monier. Netto: Hampus Andersson/Mikael Svensson. För Tävlingskommittén Mattias Stridh 13

14 Årsbokslut för Bråvikens Golfklubb Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och 4 ansvarsförbindelser Redovisningsprinciper och 5 bokslutskommentarer Noter 5 Underskrifter 8 14

15 Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i dotterföretag Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

16 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och bananläggning Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Spelrätter Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter 16

17 Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Summa

18 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Föreningen tillämpar bokföringslagen och upprättar årsbokslut enligt kap 6 4 i bokföringslagen. Föreningen är modebolag i en mindre koncern, koncernredovisning upprättas inte. Noter Not 1 Intäkternas fördelning Intäkter per väsentligt intäktsslag Medlemsavgifter Greenfee Reklamintäkter o företagsgolf Medlemsaktiviteter Uthyrningsverksamhet Övrigt Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 7 7 Kvinnor 2 3 Totalt 9 10 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Lönebidrag Skattefri bilersättning Utbildning Övrigt

19 Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader Bananläggning Inventarier Summa Inventarier skrivs av på 3-10 år, byggnader och bananläggning skrivs av på år. Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Övriga finansiella poster Summa Not 5 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Bråvikens Golfklubb arrenderar golfbanan av Bråviken Golf AB enligt särskilt avtal. Angivna anskaffningsvärden för byggnader och bananläggning avser av golfklubben bekostade investeringar i golfanläggningen. Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden

20 Redovisat värde vid årets slut Årets leasingkostnader hänförliga till leasingavtal uppgår till 28 tkr (236 tkr). Not 7 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Inköp Lämnat villkorat aktieägartillskott till dotterföretag Nedskrivning av andelar i dotteföretag Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Antal Redovisat Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde Bråvikens Golf AB, , Norrköping Krogen på Bråvikens Golfklubb AB, Dotterbolagens egna kapital vid räkenskapsårets slut uppgick till 97 tkr. 100 Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda medlemsavgifter Övriga poster

21 21

22 22

23 Verksamhetsplan 2014 Vårt mål är att ständigt förbättra oss på alla sätt som är möjligt med medlemmars och gästers bästa som ledstjärna. Därför startades, under 2013, ett arbete med en mer långsiktig utveckling av klubben och marken den ligger på. Detta arbete har skett med hjälp av och i samarbete med ALMI, Östergötlands Golfförbund och SISU. Vi har totalt haft sju möten, fem med ALMI och två med SISU. I dessa möten har styrelse och personal tillsammans med ALMI och under ledning av SISU diskuterat och analyserat både nuläge, konkurrens, samarbeten, historik och möjligheter för att kunna göra planer för framtiden. Arbetet kommer att fortgå under våren och beräknas vara klart till sommaren då det presenteras i sin helhet för dig som medlem. Inriktningen på arbetet under 2014 kan vi redogöra för i en kortare beskrivning som nu följer: Banans skötsel och utveckling. Huvudfokus under året blir av kända skäl, gräsetablering. Att vi skall ha en kvalitet på vårt gräs som motsvarar de önskemål både våra medlemmar, våra gäster och vår personal känner sig nöjda med och stolta över. Vi kommer under året att göra mer för att få gräset att trivas både på våra greener, tees och fairways. Vi kommer att arbeta mera vertikalt för att få bort det organiska material som ligger under gräsytan och hindrar vatten från att rinna ner till rötterna. Det kommer att ge ett djupare rotsystem och gräsplantor med mer livskraft. Vi kommer också att tillsätta mera sand för att få en torrare och jämnare yta där svampangreppen blir färre och gräset kommer att trivas bättre. Flera gånger kommer vi att kompletteringsså våra gräsytor. Ett renoveringsarbete av vår 23 år gamla bevattningsanläggning har redan under vintern påbörjats och kommer att fortgå med utbyte av en hel del sprinklers och en optimering av funktionen i systemet. Två nya maskiner kommer under våren att tas i bruk. Samtidigt försöker vi att avyttra en av våra klippare. De nya maskinerna är dels en såmaskin, som vi redan berättat, kommer att användas flitigt under året. Den andra är en vertikalskärare/slaghack med ett uppsamlingsaggregat. Den kommer att förbättra alla våra gräsytor genom vertikalskärning. Med slaghacksaggregatet kan vi glesa och förbättra våra ruffar. Vår omkringliggande skogsmark skall också gallras för att förbättra växtmöjligheter, bli vackrare och släppa in mer sol och vind till våra gräsytor. Allt vårt arbete skall ske i enlighet med vår miljöplan och våra åtgärdsplaner och präglas av säkerhetstänkande för både grupp och individ. Vi skall i kronologisk ordning diarieföra vår verksamhet för att bättre kunna få rutiner och ta lärdom av rätt och fel som vi har gjort. Vår ambition är, att banan skall vara i spelbart skick större delen av året. Detta genom att t ex förbättra dräneringar och på alla sätt göra spelytor jämna, hållbara och öka kvalitén. Våra banor skall ha tydliga och likartade markeringar i enlighet med de normer som finns och vara markerade på ett sätt, så att det stör naturupplevelsen så lite som möjligt. Vår bana skall i alla avseenden hålla en hög nationell tävlingsstandard. Våra greener skall vara snabba, jämna och rättvisa. Banan skall vara en utmaning att spela, men det skall vara lätt att hitta bollar och man skall kunna spela snabbt och säkert. 23

24 Byggnader och vägar Vi har inga större projekt igång på byggsidan detta år. Vi skall bygga ett lite utrymme för våra handmaskiner inne i kallförrådet. Vi skall utvändigt måla ladan vid första hålet på röd slinga och även utvändigt måla huset där våra övernattningsrum finns. Vi kommer att stärka och snygga till bron vid rangen. Vi kommer att färdigställa bunkerbygget vid vit åtta. Service och kundmottagande Vi får ett tredje prova på år med Golfident och enligt planerna skall vi ha live scoring på vår hemsida, dvs de som önskar skall få sitt resultat i direktsändning på vår hemsida. Vår restaurang kommer att satsa mer på à la carte meny och öppet för mat när behovet hos medlemmar och gäster finns. Vi kommer också att ha kiosken bemannad under den mest frekventa delen av dagen och på resterande del finns kioskvaror i restaurangen. Vi kommer att ha kansli, reception och shop öppna mer än 70 timmar per vecka under hela säsongen. Idrott - elit och ungdom Vårt mål är att alla medlemmar skall vara så aktiva på klubben att ett liv med golf och Bråvikens GK är en självklarhet och något som markant ökar välbefinnandet. Vårt mål är att alla medlemmar oavsett ålder skall bli bättre som golfare och målet är att klubbens snitt-hcp blir lägre varje år. Vi skall ha en breddverksamhet, där våra förtecken är ungdom, intresse, kamratskap och golf. All verksamhet skall ske på idrottsliga grunder. Alla nybörjare skall inspireras och stöttas för att nå officiellt hcp. All verksamhet skall ske i en doping- och drogfri miljö och i kamratskap, med aktivt arbete mot mobbing och i enlighet med idéerna i Friendsprojektet. Våra elitspelare skall vara utbildade ledare för de yngre golfarna. Vi skall genom bidrag hjälpa ungdomar att få en bra start på sin golfkarriär. Vi skall delta i seriespel, och alla uttagningar skall ske enligt idrottsliga former. Marknad, samarbetspartner och PR Vi skall marknadsföra oss som en sund och servicevänlig verksamhet. Vårt budskap skall vara tillgänglighet, kvalitet, flexibilitet, service, idrottslig anda, tidsenlighet och golf i finaste bråviksmiljö. Vi skall ha ett aktivt säljarbete, där vi ger våra samarbetspartners god valuta för de insatser de bidrar med. Vi skall jobba för att utveckla ett aktivt nätverk för våra medlemmar, samarbetspartners och deras företag. Hela marknadsarbetet skall vara tydligt, kundrelaterat, väldokumenterat, rättvist och lättanpassat. Samma personer skall vara med i hela kundkontakten för att kunden skall bli så nöjd som möjligt, känna sig igenkänd och vara behandlad som den mycket viktiga person hon eller han är. Vi är och kommer att vara oerhört tacksamma mot alla som hjälper föreningen oavsett hur klubben får hjälp. 24

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

IFK Motala Bandyklubb

IFK Motala Bandyklubb Årsredovisning för IFK Motala Bandyklubb Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1,2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4,5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare Månadsbrev november- januari 2013/2014 för Bråvikens GK Nu börjar det lacka mot jul och vår bana har gått i vinteride. Nästa månadsbrev kommer i februari

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Mjölkeröds Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer