Handelns kompetensbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelns kompetensbehov"

Transkript

1 Handelns kompetensbehov September 2011 svenskhandel.se

2 Förord Denna rapport beskriver handelns arbetsmarknad, utveckling och kompetensbehov på kort och lång sikt. Ett av Svensk Handels uppdrag är att säkra sina medlemsföretags kompetensförsörjning. Det sker genom att informera om jobb, utbildning och karriärmöjligheter i branschen. Det sker också genom samverkan med skolor och myndigheter, för att säkerställa tillgången på yrkesutbildade och akademiker med handelskunnande. En viktig del i arbetet är att ta fram information om handelns kompetensbehov och sprida den till skolföreträdare så att de kan ta fram utbildningar av relevans för branschen. Denna rapport är den första större undersökningen på området, och förhoppningen är att den kommer att användas av skolor och myndigheter för att ta fram utbildningar som matchar handelns behov. Att alla aktörer har god uppfattning om kompetensbehoven är en förutsättning för framgångsrik samverkan mellan skola och näringsliv. Dag Klackenberg Svensk Handel 1

3 Förord... 1 Handelns struktur... 3 Branscher i handeln... 3 Partihandeln... 4 Detaljhandeln... 5 Handelns produktivitet... 9 Hur har handelns rationaliseringar påverkat kompetensbehoven? Jobb och karriärmöjligheter i handeln Yrken i handeln Rekrytering i handeln Rekryteringsbehov i handeln Rekryteringsbehov i detaljhandeln Företagande i handeln Trender och kompetensbehov Stordrift, effektivitet och koncentration Att organisera butikskedjor horisontell organisation Att organisera värdekedjor vertikal integration Maktkamp i värdekedjorna Logistik som konkurrensmedel Fler storbutiker, mer koncentration och konsolidering Konsekvenser för kompetensbehovet Globalisering och internationalisering Internationalisering Globalisering Konsekvenser för kompetensbehovet Teknisk utveckling Butiksteknik Högteknologiska distributionscentraler IT-system Konsekvenser för kompetensbehovet E-handel och M-handel E-handel M-handel Konsekvenser för kompetensbehovet Differentiering, segmentering och innovation Upplevelser, inspiration och merförsäljning Service Tjänster Lean, lågpris, hard discount Bekvämlighet Konsekvenser för kompetensbehovet Hållbar utveckling Konsekvenser för kompetensbehovet Konjunkturutmaningar Sammanfattning

4 Handelns struktur Handeln har en central placering i näringslivet, och fyller den viktiga funktionen att länka ihop producenternas utbud med kundernas och konsumenternas efterfrågan. Partihandeln försörjer såväl industriföretag som detaljhandelsföretag med varor och resurser, och verkar därmed både i leden före och efter slutproduktionen. Med hjälp av avancerad logistik och lagerhållning samordnas ett stort varuutbud, oftast på global nivå. Transport, installation och utbildning är vanliga tjänster som partihandeln adderar sina till kunder. Detaljhandeln försörjer Sveriges miljontals konsumenter med varor via olika kanaler, med hög effektivitet genom stordriftslösningar. Detaljhandeln adderar mervärden för konsumenterna genom att tillhandahålla långa öppettider, goda returmöjligheter, service och finansieringslösningar med mera. Handeln spelar därmed en viktig roll i samhällsekonomin, genom att både leverera effektivitet i form av sänkta transaktionskostnader, och värdeskapande genom kundanpassade lösningar. Handeln bidrog år 2009 med 32 procent av näringslivets nettoomsättning, 17 procent av förädlingsvärdet och 19 procent av antalet anställda 1 Vanliga jobb i handeln är säljare, inköpare, ordermottagare och orderbehandlare, bokföringsredovisnings- och lagerassistent. Exempel på chefsbefattningar är; inköps-, butiks-, drifts-, försäljnings-, ekonomi-, lager-, distributions- och marknadschef. För dessa yrken krävs humanistiska förmågor såsom sälj-, service- och ledarkompetens, men även fack- och affärskunnande Utvecklingen mot allt större enheter inom detaljhandeln får till följd att anställda med kvalificerad utbildning, som till exempel ekonomer, efterfrågas. Handelns framtida utveckling beror på dess förmåga att attrahera personer med kvalificerad utbildning. Branscher i handeln Handeln har tre huvudgrenar, motor-, parti-, och detaljhandeln. I denna rapport berörs endast parti- och detaljhandeln. Parti- och detaljhandel är stora branscher som ofta behandlas avskilt från varandra och resten av näringslivet, men i själva verket är både företagen i dessa branscher, och funktionen dessa branscher fyller i samhällsekonomin viktiga i hela näringslivet. Handeln är länken mellan produktion och konsumtion, vilket illustreras i nedanstående värdekedja 2. Tillverkning Design Förpackning Marknadsföring Inköp Inköp,import Samordning Logistik Service Behovsanalys Marknadsföring Drivasäljkanaler Tillgänglighet Montering Hemtransport Förädling Finansiering Service,sälj 1 SCB,Företagensekonomi. 2 EnvärdekedjaärenmodellsomutveckladesavMichaelPorter,förattbeskrivaföretagsflödenoch värdeskapandeaktiviteter.häranvändsbegreppetförattillustrerapartiochdetaljhandelnsrolleroch värdeskapandeienförenkladbildavnäringslivetsomvärdekedja. 3

5 Partihandeln Partihandeln består av agentföretag, handelshus, försäljningsorganisationer (ofta dotterbolag till industriföretag), distributionscentraler och grossister. De allra flesta av företagen är importörer, men många är också exportörer. En del ingår i internationella koncerner, andra är fristående och svenskägda. I partihandeln finns dels företag som hanterar hela värdekedjan mellan producenter och kunder, dels företag som är specialiserade på olika funktioner i värdekedjan. Dessa företag kan vara avknoppade enheter från producenter, och ökad outsourcing innebär att partihandeln växer genom att bli mer synlig. Många företag, främst inom tillverkningsindustrin och detaljhandeln, har fortfarande sina partihandelsfunktioner integrerade i huvudverksamheten, så därför kan man säga att partihandeln som funktion är betydligt större än partihandeln som bransch. Ungefär 60 procent av partihandelsföretagens försäljning går till industrin, och består av maskiner, insatsvaror, råvaror mm. 40 procent går till detaljhandeln och består av konsumtionsvaror. Partihandelns marknadsfunktioner, exempel Inköp, affärsförhandlingar, import Leverantörsrelationer Avsökning av marknaden Lagerhållning Transporter och logistiklösningar Volym- och breddhandel Sortimentssammansättning Design och produktutveckling Finansiering, risktagning Information, marknadsföring Service, montering, utbildning Vissa grossister är specialister på produkter och produktområden, och verksamheten innefattar ofta de flesta av ovanstående funktioner. Ett exempel är Ahlsell som är partihandlare inom byggmaterial. Ett annat exempel är ELFA som är en ledande elektronikdistributör. Andra partihandlare är mer utav funktionsspecialister, inriktade på enskilda eller några få funktioner, exempelvis lagerhållning och transporter. Dessa företag erbjuder dessa funktioner åt tillverkare, andra partihandelsföreta och detaljhandelsföretag, exempelvis genom så kallad tredjepartslogistik. Ett exempel är DHL. En annan slags funktionsspecialist är agenturhandeln, där företagen är kommissionärer och mäklare av varor för annans räkning, till exempel auktionshus. Det främsta exemplet på ett företag av denna typ är Ekman & co som är världens största handelshus inom trävaror, och även Sveriges äldsta handelshus. Andra partihandelsföretag är både produkt- och funktionsspecialister, ett sådant exempel är Saba som både är expert på funktionen import och på produktområdet frukt & grönt. Ett annat exempel är Bibendum som har expertis inom både import och marknadsavsökning, och på alkoholhaltiga drycker. 4

6 Partihandelns huvudsakliga roll i samhällsekonomin är att minska transaktionskostnaderna i varudistributionen, genom stor- och samdriftsfördelar. Stordriftsfördelar genom att det är effektivare att hantera få och stora volymer, än många och små. Samdriftsfördelar genom att det är effektivare med samordning, och därmed minskning, av antalet affärsrelationer på marknaden. Istället för att hundra detaljister har relationer med hundra leverantörer (totalt affärsrelationer), kan ett företag samordna antalet relationer markant (i det teoretiska exemplet till 200). Branscher och sysselsatta År 2009 bestod partihandeln av företag med anställda, och med en total nettoomsättning på miljarder kr. Förädlingsvärdet var 164 miljarder kr. Antal anställda på verksamhetsnivå (Källa: SCB, Företagens ekonomi): Partihandel 2009 Agenturer, provisionshandel Jordbruksvaror Livsmedel Hushållsvaror Datorer, elektronik, tele Maskiner och utrustning Byggvaror, insatsvaror, bränsle, metaller Övrigt Summa Detaljhandeln Detaljhandeln är det sista ledet i värdekedjan, och står för kontakterna med slutkunderna. I de flesta fall är dessa kunder även vanliga konsumenter, hushåll och privatpersoner, men de kan också vara yrkesarbetare så kallade proffskunder. Dessa kunder är vanliga inom exempelvis bygg- och järnhandeln, samt inom handeln med kontorsvaror. Inom detaljhandeln finns flera olika kanaler för att nå kunderna, och företagen i detaljhandeln administrerar dessa. Exempel på kanaler är butiker, varuhus, e-handel, postorder, torghandel och hemförsäljning. Nästan 90 procent av handeln är fortfarande platsbunden, men e-handeln tar kontinuerligt marknadsandelar. Inom vissa segment har e- handeln tagit mycket stora marknadsandelar, exempelvis vad gäller musik och böcker. Inom detaljhandeln är många mindre butiker produktspecialister, men det etableras allt fler stormarknader och varuhus med breda sortiment som bryter med traditionella branschindelningar. Liksom i partihandeln finns det funktionsspecialiserade företag även i detaljhandeln. Ett exempel är Lidl, ett tyskt företag som är hårt specialiserat på att sälja med låga priser. Sortimentet är begränsat, och är detsamma i alla butiker, vilket även gäller butikens utformning och marknadsföring. Ett annat exempel är 7-eleven som är specialiserat på hög tillgänglighet i tid och rum, genom långa öppettider och etablering på platser där många människor rör sig förbi. Elon är en vitvaruspecialist som även har service, kunskap och kundrelationer som främsta konkurrensmedel. 5

7 Större kedjor som exempelvis Ica och H&M, har utvecklat olika butikskoncept med olika inriktning och funktion. Ica har bland annat Maxi och ToGo, med helt olika profiler. H&M har också flera olika butikskoncept, som exempelvis divided, Cos och Home. Detaljhandelns marknadsfunktioner, exempel Behovsanalys och segmentering Marknadsföring Drift och utveckling av säljkanaler Tillgänglighet i tid och rum Service, kunskap och kundrelationer Inspiration och merförsäljning Finansiering och betallösningar Pris och sortiment Branscher och sysselsatta År 2009 bestod detaljhandeln av företag med anställda, och med en total nettoomsättning på 609 miljarder kr. Förädlingsvärdet var 106 miljarder kr. Detaljhandelns omsättning domineras av de 100 största aktörerna, som år 2009 stod för 72 procent (439 miljarder kr) av detaljhandelns totala omsättning 3. Anställda i detaljhandeln, Totalt personer. Källa:SCB,Företagensekonomi 3 Market:VemärVem2010,FormaMagazinesAB 6

8 De största företagen i detaljhandeln De tjugo största företagen i detaljhandeln. År Siffrorna avser företagens verksamhet i Sverige, i butiksledet. Företag Butiker Anställda Ica Axfood Coop H&M ReitanServicehandel Ikea Systembolaget Bergendahls Axstores Lindex Interpares/Woody Intersport Apoteket Interflora KappAhl VarnerRetail Bauhaus ÖoB Stadium Elgiganten Mode, skor, sport De tio största aktörerna inom mode, skor och sport. Företag Butiker Anställda H&M Lindex Intersport KappAhl VarnerRetail Stadium RetailandBrands NilsonGroup TeamSportia MQ Källa: Market, Vem är vem 2011, samt företagens årsredovisningar. Dagligvaror, livsmedel De fyra största aktörerna inom livsmedel, dagligvaror. Företag Butiker Anställda Ica Axfood

9 Coop Bergendahls Källa: Market, Vem är vem 2011, samt företagens årsredovisningar. E-handel, postorder De tio största aktörerna inom e-handel, postorder. Företag RedcatsNordic Netonnet DustinHome CdonGroup Webhallen Adlibris Inkclub Komplett.se Tretti.se Bokia Källa: 121.nu Anställda Hemelektronik, vitvaror De tio största aktörerna inom hemelektronik och vitvaror. Företag Butiker Anställda Elgiganten MediaMarkt Siba ThePhoneHouse Expert Telenor Elon Hemmabutikerna Euronics TeliaSonera Källa: Market, Vem är vem 2011, 121.nu, årsredovisningar, egna uppskattningar Heminredning, Bygg & järn De tio största aktörerna inom heminredning, Bygg & järn. Företag Butiker Anställda Ikea Interpares/Woody Interflora Bauhaus XLbygg Jysk

10 Bolist Colorama Krauta Byggmax Källa: Market, Vem är vem 2011, 121.nu, årsredovisningar, egna uppskattningar Handelns produktivitet Produktivitetsutveckling (förädlingsvärde per arbetad timme) Handeln har haft en mycket stark produktivitetsutveckling sedan Den stigande kurvan kan brytas ned i ett snabbt stigande förädlingsvärde, en fördubbling under perioden, och ett långsammare ökande antal arbetade timmar, endast ca 11 procent. Utveckling av förädlingsvärde och arbetade timmar i handeln, Källa: SCB, Nationalräkenskaperna 9

11 Sedan 1993 har mycket hänt i och kring handeln som bidragit till den starka produktivitetsutvecklingen: de stora rationaliseringar som genomfördes under och efter 90-talskrisen, handelns strukturomvandling mot allt större försäljningsenheter och kedjor, med större inköpsvolymer och effektivare lager och logistik, företagens investeringar i IT och annan teknik som ger ökad effektivitet, exempelvis datakassor, automatiska ordersystem, streckkoder, självscanning, avregleringar har möjliggjort fler externhandelsetableringar och har öppnat upp nya marknader EU-inträdet har bidragit till tillväxt och internationalisering, fortsatt urbanisering och befolkningstillväxt gör att marknaden växer och koncentreras god tillväxt och lägre räntor har höjt hushållens köpkraft ökad flexibilitet i handelns sätt att bemanna sina butiker och verksamheter ökad marknadskoncentration och starkare förhandlingsmandat gentemot tillverkarna ökad import från lågkostnadsländer Handelns förädlingsvärde räknat i kronor per arbetad timme ligger fortfarande lägre än tjänstesektorns och näringslivet som helhet. Utvecklingen under perioden har dock inneburit en upphämtning från en nivå där handeln legat på ca 67 procent av industrins och 54 procent av tjänstesektorns produktivitet, år 1993, till 80 procent av vardera år 2010, räknat i förädlingskronor per timme i fasta priser. Det mesta pekar mot att handeln kommer att fortsätta närma sig tjänstesektorns och industrins produktivitetsnivåer, genom ökad stordrift, internationalisering och teknikutveckling mm. Hur har handelns rationaliseringar påverkat kompetensbehoven? Handeln arbetar ständigt med att bli mer effektiv, som ett led i strävan mot högre lönsamhet. Rationaliseringar genomförs för att få större konkurrenskraft och vinna marknadsandelar, men också för att effektivisera i lågkonjunktur när efterfrågan sjunker. Rationaliseringar genomförs genom personalnedskärningar, omstruktureringar och genom att införa arbetsbesparande lösningar ny teknik, innovativa förpackningar etc. Det är svårt att se tydliga mönster i rationaliseringarna, olika företag väljer olika strategier för att bli effektivare. Rationalisering genom personalnedskärningar innebär oftast att de medarbetare som är kvar får fler uppgifter och ansvarsområden, man blir mer generalist eller multispecialist. Särskilt gäller detta ute i butik. Jag tycker att det har blivit så på senare år att man ska kunna sköta mer än en uppgift. Samtidigt som jag sköter ekonomin så ska jag ut och sälja. Och sen ska jag hjälpa till med löner. Och det där har det blivit mer av på senare tid. Förr i tiden fanns det fler anställda. Kunskapsinflödet var inte lika stort, men pressen på att kunna och göra allt var inte heller lika stor. 4 4 CitaturEhrfelt,Göransson(2003), Attrahera,rekrytera,utvecklaochbehålla kompetensinomhandeln HUR? 10

12 Rationaliseringarna genom omstruktureringar innebär att företagen anställer fler specialister på huvudkontoren för att ersätta generalister ute i butik. Vi har anställt flera specialister på sistone. Inom data, logistik, inköp och så. Vi har stramat åt, minskat personal, men samtidigt ökat antalet specialister. Vi har strukturerat om helt enkelt. 5 Rationaliseringar medför dessutom att kraven ökar på de anställda, på deras kompetens och förmåga att leverera lönsamhet. Lönsamhetskraven har ökat och dessutom vandrat allt längre ner och ut i organisationerna. En butikschef idag är i princip alltid en person med eget resultatansvar. Det som skett är ju att kraven som vi ställer på våra butiker har blivit enormt mycket högre på senare tid. Att vara chef innebär ju helt andra krav än tidigare. Vilket också förklarar varför det är svårt att hitta dem. De måste kunna en massa om arbetsrätt, personalledning, psykologi och sånt. Och det hänger ju ihop med konkurrenssituationen 6 Handeln jobbar också aktivt med rationaliseringar genom nya lösningar: nya förpackningar, ny teknik, ny logistik och lagring, nya affärsmodeller. Ikea s lösningar med platta paket, kunden-gör-jobbet lösningar, och ständiga arbete med att göra produkterna lättare och billigare att frakta är välkända. Exempel på nya affärsmodeller är Lidl och Byggmax som erbjuder slimmade utbud till låga priser. Denna utveckling innebär att handeln får allt större behov av specialister och experter inom teknik, material, förpackningslogistik, affärsutveckling med mera. Utvecklingen leder också till ett minskat eller förändrat personalbehov i butik, i och med att självscanning och självutcheckning med mera blir allt vanligare. Vid Metro Future Store i Düsseldorf hävdar man att denna teknik än så länge inte innebär att det behövs mindre kassabemanning, utan den främsta vinsten är att det går snabbare för kunden och att det blir lättare att hantera ökade kundströmmar 7. Längre fram i rapporten redogörs för några exempel på rationaliseringsmöjligheterna med teknikinvesteringar i butik och distribution. Jobb och karriärmöjligheter i handeln Inom handeln finns en stor mängd företag, arbetstillfällen och karriärmöjligheter. Det finns gott om jobb med relativt låga ingångströsklar, likväl som det finns gott om utmanande och kvalificerade arbetsuppgifter. Det är en bransch som det är lätt att göra karriär i, med många unga personer som chefer och specialister. Det är också en bransch som är populär att jobba i, med högt söktryck på de jobb som erbjuds. Handeln sysselsätter ca personer, vilket gör den till en av de branscher som erbjuder flest jobbtillfällen och karriärmöjligheter. Det vanligaste ingångsjobbet är butikssäljare, medan vanliga avancerade jobb är butikschef och inköpare. Det finns många 5 Ibid. 6 CitaturEhrfelt,Göransson(2003), Attrahera,rekrytera,utvecklaochbehålla kompetensinomhandeln HUR? 7 BesökhosMetroFutureStore,

13 spännande, framtidsorienterade och tempofyllda karriärmöjligheter. Handeln är en bra skola, och branschen är för många unga en viktig ingång i arbetslivet, där de kan förvärva viktiga kunskaper och träna upp nyckelförmågor som efterfrågas på hela arbetsmarknaden. I handeln är de mjuka kompetenserna viktiga, som att vilja och kunna sälja och ge service, samt att ha förmågorna att kunna ta initiativ, samarbeta och kommunicera. Handelns yrken är många och i ständig förändring. Internationell expansion, innovativa teknologier och nya marknadsföringskoncept i takt med att arbetsuppgifterna blir mer varierade och komplexa ställs personalen för nya utmaningar. Kravprofilerna förändras och vid rekrytering handlar det allt mer om att titta på individens utvecklingsbarhet och karriärdriv. Yrken i detaljhandeln, grov nivå Enligt SSYK 96 (Standard för svensk yrkesklassificering 1996) var de vanligaste yrkeskategorierna år 2008 som nedan Detaljhandeln domineras helt av sälj- och butikspersonal. Dessa utgör 72 procent av personalen. Förutom butikspersonalen utgör cheferna den vanligaste yrkeskategorin. Yrkesfördelning inom detaljhandeln Yrke Andel Säljare,butikspersonal 72% Chefer 9% Övriga 7% Kontor 4% Distribution,transport,lager 4% Tekniker 3% Informatörer 1% Totalt 100% Yrken i detaljhandeln, grov nivå Inom partihandeln utgör säljpersonalen 32 procent. Där har istället personal i lager och transport, samt tekniker och personer i ekonomifunktioner större andel i sysselsättningen. Även chefstätheten är högre inom partihandeln medan chefer utgör 9 procent av personalen i detaljhandeln utgör de 13 procent inom partihandeln. 12

14 Yrkesfördelning inom partihandeln Yrke Andel Säljare,butikspersonal 32% Lager,transport 19% Tekniker 16% Kontor 16% Chefer 13% Informatörer 2% Övriga 1% Totalt 100% Yrken i handeln Här följer en beskrivning av olika yrken och yrkesroller i handeln, samt av kvalifikationer och karriärmöjligheter. Det är inte en heltäckande bild som ges, i handeln finns mer än 300 yrken, fokus ligger på de största yrkeskategorierna. De 10 största yrkeskategorierna i parti- och detaljhandeln, 2002 och 2009 Förändring, Förändring, Yrke År2002 År2009 antal procent Försäljareibutik ,7% Kassapersonalmfl ,5% Chefer&ledare ,7% Godhanterare,paketerare,lagerpersonal ,8% Data&ITspecialister ,7% Montörer&reparatörer ,4% Företagsekonomer,marknadsförareoch personaltjänstemän ,5% Maskinochprocessoperatörer ,4% Inköpareochorderbehandlare ,0% Ingenjörer,teknikermfl ,4% Summa ,4% Källa: SCB, yrkesregistret Ovanstående tabell visar tydligt att framförallt yrkeskategorin säljare i butik visat stark tillväxt mellan 2002 och 2009, en ökning med drygt personer. Även antalet kassapersonal har ökat kraftigt, och här har tillväxten varit störst procentuellt sett. Ledarroller i butiker, stormarknader och varuhus Det finns flera olika typer av ledarroller i detaljhandeln, och deras arbetsuppgifter varierar beroende på verksamhetens storlek och innehåll, samt på ägarförhållanden och driftsformer. Ägandeformen avgör ledarens inflytande och incitament. 13

15 Ledare i egenägda butiker; handlare Handlare är benämningen på de personer som äger sin butik och driver den antingen helt självständigt, eller i samverkan med andra handlare i en så kallad frivillig kedja, exempelvis Woody, Intersport, Ica. Kedjesamarbetet består i huvudsak av att de enskilda handlarna går ihop om att äga exempelvis ett gemensamt marknadsförings- och inköpsbolag. En handlare driver butiken som ett eget företag, och har stor handlingsfrihet att utforma butikens sortiment, prissättning och marknadsföring med mera. Man ansvarar själv för administration, bemanning och investeringar, och verksamheten drivs i ett eget bolag. Samtidigt kan man köpa stöd och hjälp från det gemensamma servicebolaget, och man jobbar under ett gemensamt varumärke, samt måste följa gemensamma riktlinjer. Handlarna är entreprenörer, och arbetsuppgifterna omfattar det mesta från inköp till försäljning. I större enheter, stormarknader och varuhus, anställer handlaren oftast ett antal specialister inom exempelvis butiksledning, HR, säkerhet och IT. Ledare i helägda butiker; butikschefer /-ledare Butikschefer / ledare är vanliga benämningar på ledarrollen i butiker som är helägda av ett kedjeföretag, som kan vara börsnoterat eller kontrollerat av en stark ägarfamilj. Exempel på detta är H&M, IKEA och Axfood (IKEA och Axfood har förutom helägda butiker, även samarbeten med handlarägda butiker och via franchise). Helägda kedjor har en stark centralorganisation som hanterar sortimentsutveckling, inköp, marknadsföring mm, och många beslut som rör butikens drift fattas på huvudkontoret. Som butikschef /-ledare har man försäljningsansvar med fokus på butiksmiljö, personalledning och bemanning. Koncept, inköp, butiksinredning, IT, utbildning, är exempel på områden som i huvudsak hanteras av kedjans huvudkontor, och endast till mindre del av butikscheferna /-ledarna. Franchisetagare Franchisetagare driver sin verksamhet i ett eget företag, men betalar för att använda en känd affärsidé från en franchisegivare. Både butiken och varulagret kan ägas av franchisegivaren. Exempel på detta är The Body Shop, Pressbyrån och 7-eleven. Franchisetagaren får hjälp av franchisegivarens organisation som hanterar sortimentsutveckling, inköp, bokföring, investeringar och marknadsföring mm. Franchisetagare binder eget ekonomiskt kapital i företaget och betalar serviceavgifter till franchisegivaren. Franschisetagarens arbetsuppgifter består av försäljningsansvar med fokus på butiksmiljö, personalledning och bemanning. Det som framförallt skiljer franchisetagare från butikschefer / ledare i helägda kedjor är att franchisetagaren tar större personlig risk men samtidigt får större möjligheter att tjäna pengar. Riktlinjerna från centralorganisationen är lika tydliga och bindande som i en helägd kedja, men direktstyrningen finns inte på samma sätt. Avdelningschefer, säljledare, teamchefer I större butiker, stormarknader och varuhus finns det olika avdelningar för olika produktkategorier, och för varje avdelning brukar det finnas en avdelningschef vars roll är att leda och fördela arbetet, bemanna och personalplanera Kvalifikationskrav, karriärvägar Goda kunskaper i ekonomi, till exempel bokföring och budgetering är en förutsättning för att klara jobbet som handlare, och en stor fördel för att fungera som butiksledare och franchisetagare. Det är också viktigt att ha kompetens inom ledarskap, marknadsföring, butiksinredning, sortiment, bemanning och försäljning. 14

16 Det finns olika vägar för att bli ledare i handeln, och därmed olika kvalifikationskrav. Somliga har gymnasieutbildning samt några års butikserfarenhet, och blir sedan antagna till företagens internutbildningar, som kan vara upp till ett år långa. Andra går via yrkeshögskole- eller högskoleutbildning, som har blivit en allt vanligare rekryteringskanal för företag i handeln. God erfarenhet av butiksarbete är alltid en bra förutsättning. Ett steg på vägen till att bli butiksledare/handlare/franchisetagare är att först bli butikskommunikatör eller säljare med ledningsansvar, därefter avdelningschef eller ställföreträdande butikschef. Kreativa jobb i detaljhandeln Butikskommunikatör, inredare, visual merchandiser, dekoratör, designer, formgivare. I detaljhandeln finns flera kreativa yrken, som handlar om formgivning av butiksmiljön, av produkterna, av förpackningarna, av varumärken och marknadsföringen. En del av dessa yrken finns i butik, andra finns på service- och huvudkontor, medan vissa mestadels finns hos tjänsteföretag varifrån tjänsterna köps in. Butikskommunikatör (visual merchandiser, inredare, dekoratör) Ett yrke som förändrats mycket och dessutom tagit en allt mer central roll, framförallt inom sällanköpshandeln, är butikskommunikatörens. Butikskommunikation är ett kreativt område som handlar om att göra butiksmiljön attraktiv, inspirerande och säljande. Butikskommunikationen har blivit allt viktigare som konkurrensmedel, vilket har medfört att yrket och yrkesuppgifterna har uppgraderats och professionaliserats. I handeln används alltmer sällan den äldre yrkesbenämningen dekoratör, utan det har skett en övergång till benämningarna butikskommunikatör, visual merchandiser och inredare. Arbetsuppgifterna inom butikskommunikation handlar om att utforma, genomföra och verkställa effektiva marknadsföringslösningar i butik. Det gäller att ha känsla för livsstilar och trender, och förmåga att få ljus, ljud, färg och form att harmoniera. God butikskommunikation bygger på kunskaper om hur kunder interagerar med butiksmiljön, och påverkas av olika typer av exponeringar och stimuli. Jobbet är kreativt, men innehåller även krav på analysförmåga, ledaregenskaper och goda kunskaper om olika exponeringslösningars effekter. Vissa butiker och kedjor ger butikskommunikatörerna personallednings- och administrativt ansvar. Andra har specialiserade kommunikatörer och inredare, som jobbar för en enskild butik eller som har ansvar för flera butiker. Det finns även butiker, framförallt mindre, som önskar ha butikssäljare som även kan ta ansvar för butiksmiljön. Kvalifikationskrav, karriärvägar För att jobba som butikskommunikatör krävs antingen lång erfarenhet som butikssäljare, eller utbildning inom butikskommunikation. De stora kedjeföretagen erbjuder internutbildningar, men det rekryteras också kommunikatörer från yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar. Kompetens inom Florist Floristyrket är ett kreativt hantverksyrke på butiksnivå. Florister jobbar antingen i blomsteraffärer, eller i garden centers en slags stormarknad som är en kombination av en handelsträdgård och en blomsteraffär, där det säljs växter, jord, trädgårdsmöbler och verktyg mm. Även inom byggvaruhus finns det ofta stora trädgårdsavdelningar som behöver florister. Floristens arbete går ut på att göra arrangemang av blommor och tar emot beställningar inför bröllop, studentexamen, födelsedagar, begravningar och andra händelser. I arbetet ingår också kassatjänst, uppackning och prismärkning av varor, en hel del kundmöten, och ofta ingår även utkörning av bud som en del av det dagliga arbetet. 15

17 Floristen måste ha gedigen kompetens om hur man arrangerar blommor, hanterar verktyg, preparerar växter, samt en god känsla för färg och komposition. Känsla för service är viktigt eftersom man träffar många kunder i arbetet. Floristen måste kunna svara på frågor om blommornas skötsel, vilket ställer krav på stora kunskaper om växter och snittblommor. Många blomsteraffärer har också uthyrningsverksamhet. De hyr ut växter till företag och organisationer och tar ibland också hand om skötseln om dem. Ytterligare en viktig arbetsuppgift är att skapa en inspirerande butiksmiljö, och lockande skyltfönster. Kvalifikationskrav, karriärvägar För att jobba som florist krävs antingen hantverksutbildning med inriktning mot yrket, eller minst 3 års erfarenhet av arbete i blomsteraffär. På gymnasiet finns Hantverksprogrammet med floristinriktning. Det finns också vuxenutbildning till florist, både i kommunal och privat regi. Som florist kan man efter utbildning och praktik avlägga gesällprov. Efter ytterligare flera års yrkesutövning kan man avlägga mästarprov. Designer En del större kedjor i handeln säljer varor under eget varumärke och av egen design, exempelvis IKEA och H&M. Till detta arbete har de ett antal olika designers anställda, på huvudkontor och servicebolag. En möbeldesigner formger möbler som han/hon sedan själv marknadsför och säljer. Alternativt arbetar designern som konsult med uppdrag av någon av de större möbeltillverkarna. Som modedesigner arbetar man med textilier och skapar klädmodeller eller formger mönster till tyger. Man bör vara konstnärligt lagd och intresserad av textil och mode. Modedesignern planerar och utformar säsongens olika klädmodeller. Textildesignern formger mönster till tryckta, vävda och stickade tyger. Textildesigners kan också kallas mönsterformgivare eller dessinatör (mönsterritare). Designern utformar modeller och mönster och beräknar hur mycket material som går åt samt föreslår inköp av material. På större företag samråder designern med övrig personal till exempel om hur produktionen ska läggas upp och om prissättning och presentation av den färdiga kollektionen. Datorteknik används alltmer inom design, i utvecklingen av mönster, form och färgsättning. Kvalifikationskrav, karriärvägar Det finns flera olika vägar för att utbilda sig till designer. Utbildningar ges inom gymnasieskolans hantverksprogram, vid högskolor och universitet samt fristående skolor. Mönsterkonstruktör, Direktris (även Produktionsassistent, Tillskärare, Designassistent) Mönsterkonstruktör och direktris är snarlika yrken inom textil- och modebranschen som handlar om utformning av plaggskisser, måttlistor och gradering samt uppföljningsarbete. Arbetsuppgifterna omfattar även att i nära samarbete med inköpare och designers, assistenter och tekniker på produktionskontor hantera prover och skisser. Uppgifterna sträcker sig från idé till färdigt plagg. Arbetet omfattar kommunikation med leverantörer, ofta på internationell nivå, och ibland även resor till fabriker i andra länder, samt arbete med miljöcertifiering. Kvalifikationskrav Eftergymnasial utbildning med textil inriktning, helst inom mönsterkonstruktion/tillskärning, och gärna några års erfarenhet av att arbeta inom mode/textilbranschen är bra meriter. God pc-vana och goda kunskaper i engelska språket brukar också krävas, samt erfarenhet inom hantering av programvara och applikationer för 16

18 modedesign, mönsterkonstruktion och modeller, exempelvis Illustrator, Lectra Modaris, Lectra 3D fit, Quest PDM och Canvas. Kundorienterade serviceyrken i detaljhandeln Kassapersonal Tjänsten innebär arbete i kassan och försäljning av handelsvaror samt upplockning varor. Den främsta uppgiften att ge service till kunderna. Arbetet är mycket socialt med många kundkontakter Anställningen är oftast en deltidsanställning, med arbete på kvällar och helger. I vissa butiker är det vanligt att kassapersonalen enbart jobbar i kassan, med viss arbetsrotation till andra uppgifter. I andra butiker turas butikssäljarna om med kassaarbetet, och varvar uppgiften med kundservice, varupåfyllnad, exponering mm. Kvalifikationskrav, karriärvägar Det finns inga utbildningskrav för yrket, det man behöver kunna för jobbet lär man sig på arbetsplatsen. Vid rekrytering avgör de mjuka kompetenserna, företagen söker efter personer som är kundinriktade och lyhörda, som kan arbeta självständigt, och har god förmåga att kommunicera med kunder och medarbetare, samt som trivs med att arbeta i ett högt tempo. Det är också viktigt att man klarar att jobba med flexibla arbetstider, kvällar och helger. Kassaarbete är ett av de största instegsjobben i handeln, och kan leda vidare till jobb som butikssäljare och kassachef. Det går också att gå vidare till olika avdelningar, särskilt inom stormarknader och varuhus. Det finns gott om exempel på chefer och direktörer i handeln som börjat sin karriär i kassan. Ett exempel är IKEA s förra Sverigechef Jeanette Söderberg, och likaså ICA s förra vd Kenneth Bengtsson. Butikssäljare Att arbeta som butikssäljare innebär att hjälpa olika typer av kunder till ett köp som motsvarar deras behov och köpkraft. Att kunna ge service och att bemöta kunder på ett positivt sätt är två viktiga förutsättningar för att bli en bra butikssäljare, och där spelar den kommunikativa förmågan stor roll. Ofta har butikssäljaren en rådgivande roll, och hjälper kunden med att identifiera behov och att hitta lösningar. Samtidigt ska man också kunna sälja aktivt, ta egna initiativ och ha god samarbetsförmåga I yrket ingår ofta även kassatjänstgöring, redovisning av dagens kassa, beställning, påfyllning och prismärkning av varor. Som säljare är du ofta del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel grönsaker, mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning. Ofta har butiken brett sortiment av produkter för olika användningsområden, behov och förutsättningar. Det ställer krav på kunskap hos butikssäljarna. Kunderna är dessutom ofta medvetna, ifrågasättande och pålästa. Genom nätet kan vem som helst läsa in sig på en produkt och det kräver ännu högre kunskap hos butikssäljarna. Inom många produktområden pågår dessutom en ständig utveckling och det är en utmaning att hänga med i nya trender och influenser. Kvalifikationskrav, karriärvägar Även butikssäljare är ett stort ingångsyrke i handeln, och ett yrke där de mjuka kompetenserna avgör; säljförmåga, serviceförmåga, initiativförmåga, samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga mm. Tempot är ofta högt, arbetet socialt och varierande. Det finns gott om karriärmöjligheter; butikskommunikatör, avdelningschef och butikschef är vanliga steg vidare efter butikssäljaryrket. 17

19 Handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet ger goda kunskaper och kompetenser för att bli butikssäljare. Kunskaper inom butikskommunikation är ofta efterfrågat, då många butiker vill att butikssäljarna hjälper till med att skapa en säljande butiksmiljö. Kunskaper om och kompetens att genomföra en god säljprocess är dessutom en bra förutsättning för jobbet. Det är också en fördel att ha kassavana, samt kunskaper om och intresse för de varor som säljs. Ibland kan också truckkort krävas. Kvalificerade säljare och experter i butiker, stormarknader, varuhus Kvalificerad butikssäljare Inom fackhandeln säljs en hel del produkter av avancerad art eller användning. Exempelvis datorer och hemelektronik, verktyg, byggmaterial, apotek, systembolag, optik, sport och fritid. Butikssäljarna i dessa typer av butiker jobbar mycket med rådgivning om produkternas funktion och användningsområden, samt hjälper ofta till med montering, service och personliga inställningar åt kunderna. Även inom dagligvaruhandeln finns kvalificerad butikspersonal i exempelvis charken och bageriet. Personal shoppers och hemförsäljare av exempelvis kläder och kosmetik passar också in i denna kategori. I butiker som vänder sig till företag och yrkesproffs är det vanligt med en kombination av butikssäljare och fältsäljare, där arbetsuppgifterna består till hälften av butiksarbete såsom uppackning av varor från leverantörer, utskick av varor till kunder, försäljning och orderberedning över disk samt praktiska uppgifter, exempelvis montering, och administrativa uppgifter som utformandet av enklare offerter, uppföljning av affärer och mässrapporter. Andra hälften består av fältförsäljning, då tiden används till att bearbeta befintliga och nya kunder på eftermarknaden. Kvalifikationskrav, karriärvägar Gymnasiets Handels- och administrationsprogram är en bra grund att stå på, men oftast krävs även minst fem års branscherfarenhet för att komma i fråga för dessa jobb. Yrkeshögskoleutbildning med inriktning på försäljning och relevanta branschkunskaper kan vara en genväg till jobbet. Erfarenhet och/eller utbildning inom produktområdet, t ex bygg, data, mode, är en klar fördel. Farmaceut; Apotekare/Receptarie Apotek är en viktig del av hälso- och sjukvården. Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier, som är likartade yrken men eftersom apotekare har en mer omfattande utbildning kan dessa ha mer kvalificerade uppgifter än receptarierna. På apoteken ansvarar farmaceuterna för att kunderna får rätt läkemedel och kunskap om hur läkemedlen ska användas. Farmaceuten bedömer om läkarens ordination är rimlig. Om något är oklart måste man kontakta läkaren som har skrivit ut receptet. Jobbet innehåller därmed mycket kontakter med hälso- och sjukvårdens personal. I arbetsuppgifterna ingår också att göra i ordning och expediera läkemedel till apotekets kunder och förvissa sig om att de har förstått hur läkemedlen skall användas för att göra bästa nytta. Farmaceuten hjälper också kunderna att välja receptfria produkter som säljs på apoteken och ger råd om friskvård och när man bör söka läkare istället. Andra arbetsuppgifter kan vara att expediera dosförpackade läkemedel som är förpackade i påsar eller brickor för en eller två veckors behov. 18

20 Kvalifikationskrav, karriärvägar För att bli receptarie krävs tre, och för apotekare fem, års högskolestudier. Farmaceuter kan bli egenföretagare och äga apotek, eller gå vidare till att bli inköpare, kategoriansvariga eller kvalitetsansvariga. Apotekstekniker Apotekstekniker är ett apoteksjobb som kräver ett års eftergymnasial utbildning. Apoteksteknikern är en kvalificerad butikssäljare, med inriktning på apoteksvaror och egenvård. Apoteksteknikern jobbar med försäljning och rådgivning kring receptfria läkemedel. Kvalifikationskrav, karriärvägar Ett års yrkeshögskoleutbildning är ett vanligt önskemål vid anställning av apotekstekniker. Optiker, optikerassistent, optometritekniker En legitimerad optiker gör synundersökningar och provar ut synhjälpmedel som glasögon och kontaktlinser samt synförstorande hjälpmedel för synsvaga. Optiker kan också arbeta med slipning av glas och montering av glasögonlinserna i bågen, samt reparation av glasögonbågar. Optikern provar även ut kontaktlinser, till rätt storlek och styrka, och av rätt sort. Legitimerade optiker står under Socialstyrelsens tillsyn. Det är också Socialstyrelsen som utfärdar legitimationen efter avslutad utbildning. Många optiker är egenföretagare. Optikerassistenten jobbar med kundkontakter och allmän rådgivning om glasögon och kontaktlinser. De kan efter optikerns ordination genomföra teknisk anpassning av glasögon, utlämning och justering av iordningställda glasögon, utlämning av kontaktlinser och instruktion om hantering av linserna. Beställning av glasögon och kontaktlinser från leverantörer är en annan arbetsuppgift. Ibland kan enskilda optikerassistenter beroende på sin kompetens få delegation på optikerns uppgifter som exempelvis vissa förundersökningar, med bland annat datoriserade instrument. Kvalifikationskrav, karriärvägar För att få yrkesexamen som optiker krävs tre års högskolestudier, därefter söker man om legitimation hos Socialstyrelsen. Optikerassistenter får oftast utbildning av arbetsgivaren, genom kurser som företaget anordnar eller köper. Optometritekniker är en ny utbildningsform på yrkeshögskolenivå, som är ett mellanting mellan optikerassistent och optiker. Kvalificerade säljare i partihandeln Företagssäljare Utesäljare, Innesäljare, Telefonförsäljare, Account Manager, Key Account Manager och Försäljningschef är exempel på olika yrkestitlar inom försäljning på företag. I arbetet som företagssäljare ingår förutom kontakt med kunder ofta administrativa arbetsuppgifter som till exempel att hålla kundregister aktuella samt att registrera och analysera försäljningsstatistik. 19

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV HANDELNS UTVECKLINGSRÅD (HUR) Förord Det så kallade mellanledet, som utgörs av den del av värdekedjan som befinner

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 S. 7 S. 13 S.

Läs mer

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE: STATISTIK & ANALYS Rapport 13:03 Stockholm, januari 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Sammanfattande yrkesanalyser 2012

Sammanfattande yrkesanalyser 2012 Sammanfattande yrkesanalyser 2012 1 (67) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med yrkesanalyserna... 3 1.2 Källor och informationsinsamling... 3 1.3 Begränsningar i informationen... 4 1.4

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning Bra billiga byggvaror 2012 Årsredovisning Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Green Cargo Logistics AB

Green Cargo Logistics AB Green Cargo Logistics AB Förändrade behov vid satsning mot e-handelslogistik Examensarbete Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Handledare Green Cargo Logistics:

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 33. Hållbarhet 34 Ekonomisk påverkan 35 Cloetta i samhället 36 Miljöansvar 38 Medarbetare 41 Ansvar för råvaruproducenter 45

Hållbarhetsredovisning 33. Hållbarhet 34 Ekonomisk påverkan 35 Cloetta i samhället 36 Miljöansvar 38 Medarbetare 41 Ansvar för råvaruproducenter 45 Årsredovisning 2011 > Detta är Cloetta Cloetta grundades 1862 och är Nordens äldsta konfektyrföretag. Varumärket Cloetta står för ansvar och hög kvalitet men är samtidigt starkt förknippat med glädje,

Läs mer

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ)

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) digital signage installation hos ica togo i stockholm L AST METER MARKETING NÅGRA AV VÅRA REFERENSER ISLAND NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND Shell Select PROTID U

Läs mer