Handelns kompetensbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelns kompetensbehov"

Transkript

1 Handelns kompetensbehov September 2011 svenskhandel.se

2 Förord Denna rapport beskriver handelns arbetsmarknad, utveckling och kompetensbehov på kort och lång sikt. Ett av Svensk Handels uppdrag är att säkra sina medlemsföretags kompetensförsörjning. Det sker genom att informera om jobb, utbildning och karriärmöjligheter i branschen. Det sker också genom samverkan med skolor och myndigheter, för att säkerställa tillgången på yrkesutbildade och akademiker med handelskunnande. En viktig del i arbetet är att ta fram information om handelns kompetensbehov och sprida den till skolföreträdare så att de kan ta fram utbildningar av relevans för branschen. Denna rapport är den första större undersökningen på området, och förhoppningen är att den kommer att användas av skolor och myndigheter för att ta fram utbildningar som matchar handelns behov. Att alla aktörer har god uppfattning om kompetensbehoven är en förutsättning för framgångsrik samverkan mellan skola och näringsliv. Dag Klackenberg Svensk Handel 1

3 Förord... 1 Handelns struktur... 3 Branscher i handeln... 3 Partihandeln... 4 Detaljhandeln... 5 Handelns produktivitet... 9 Hur har handelns rationaliseringar påverkat kompetensbehoven? Jobb och karriärmöjligheter i handeln Yrken i handeln Rekrytering i handeln Rekryteringsbehov i handeln Rekryteringsbehov i detaljhandeln Företagande i handeln Trender och kompetensbehov Stordrift, effektivitet och koncentration Att organisera butikskedjor horisontell organisation Att organisera värdekedjor vertikal integration Maktkamp i värdekedjorna Logistik som konkurrensmedel Fler storbutiker, mer koncentration och konsolidering Konsekvenser för kompetensbehovet Globalisering och internationalisering Internationalisering Globalisering Konsekvenser för kompetensbehovet Teknisk utveckling Butiksteknik Högteknologiska distributionscentraler IT-system Konsekvenser för kompetensbehovet E-handel och M-handel E-handel M-handel Konsekvenser för kompetensbehovet Differentiering, segmentering och innovation Upplevelser, inspiration och merförsäljning Service Tjänster Lean, lågpris, hard discount Bekvämlighet Konsekvenser för kompetensbehovet Hållbar utveckling Konsekvenser för kompetensbehovet Konjunkturutmaningar Sammanfattning

4 Handelns struktur Handeln har en central placering i näringslivet, och fyller den viktiga funktionen att länka ihop producenternas utbud med kundernas och konsumenternas efterfrågan. Partihandeln försörjer såväl industriföretag som detaljhandelsföretag med varor och resurser, och verkar därmed både i leden före och efter slutproduktionen. Med hjälp av avancerad logistik och lagerhållning samordnas ett stort varuutbud, oftast på global nivå. Transport, installation och utbildning är vanliga tjänster som partihandeln adderar sina till kunder. Detaljhandeln försörjer Sveriges miljontals konsumenter med varor via olika kanaler, med hög effektivitet genom stordriftslösningar. Detaljhandeln adderar mervärden för konsumenterna genom att tillhandahålla långa öppettider, goda returmöjligheter, service och finansieringslösningar med mera. Handeln spelar därmed en viktig roll i samhällsekonomin, genom att både leverera effektivitet i form av sänkta transaktionskostnader, och värdeskapande genom kundanpassade lösningar. Handeln bidrog år 2009 med 32 procent av näringslivets nettoomsättning, 17 procent av förädlingsvärdet och 19 procent av antalet anställda 1 Vanliga jobb i handeln är säljare, inköpare, ordermottagare och orderbehandlare, bokföringsredovisnings- och lagerassistent. Exempel på chefsbefattningar är; inköps-, butiks-, drifts-, försäljnings-, ekonomi-, lager-, distributions- och marknadschef. För dessa yrken krävs humanistiska förmågor såsom sälj-, service- och ledarkompetens, men även fack- och affärskunnande Utvecklingen mot allt större enheter inom detaljhandeln får till följd att anställda med kvalificerad utbildning, som till exempel ekonomer, efterfrågas. Handelns framtida utveckling beror på dess förmåga att attrahera personer med kvalificerad utbildning. Branscher i handeln Handeln har tre huvudgrenar, motor-, parti-, och detaljhandeln. I denna rapport berörs endast parti- och detaljhandeln. Parti- och detaljhandel är stora branscher som ofta behandlas avskilt från varandra och resten av näringslivet, men i själva verket är både företagen i dessa branscher, och funktionen dessa branscher fyller i samhällsekonomin viktiga i hela näringslivet. Handeln är länken mellan produktion och konsumtion, vilket illustreras i nedanstående värdekedja 2. Tillverkning Design Förpackning Marknadsföring Inköp Inköp,import Samordning Logistik Service Behovsanalys Marknadsföring Drivasäljkanaler Tillgänglighet Montering Hemtransport Förädling Finansiering Service,sälj 1 SCB,Företagensekonomi. 2 EnvärdekedjaärenmodellsomutveckladesavMichaelPorter,förattbeskrivaföretagsflödenoch värdeskapandeaktiviteter.häranvändsbegreppetförattillustrerapartiochdetaljhandelnsrolleroch värdeskapandeienförenkladbildavnäringslivetsomvärdekedja. 3

5 Partihandeln Partihandeln består av agentföretag, handelshus, försäljningsorganisationer (ofta dotterbolag till industriföretag), distributionscentraler och grossister. De allra flesta av företagen är importörer, men många är också exportörer. En del ingår i internationella koncerner, andra är fristående och svenskägda. I partihandeln finns dels företag som hanterar hela värdekedjan mellan producenter och kunder, dels företag som är specialiserade på olika funktioner i värdekedjan. Dessa företag kan vara avknoppade enheter från producenter, och ökad outsourcing innebär att partihandeln växer genom att bli mer synlig. Många företag, främst inom tillverkningsindustrin och detaljhandeln, har fortfarande sina partihandelsfunktioner integrerade i huvudverksamheten, så därför kan man säga att partihandeln som funktion är betydligt större än partihandeln som bransch. Ungefär 60 procent av partihandelsföretagens försäljning går till industrin, och består av maskiner, insatsvaror, råvaror mm. 40 procent går till detaljhandeln och består av konsumtionsvaror. Partihandelns marknadsfunktioner, exempel Inköp, affärsförhandlingar, import Leverantörsrelationer Avsökning av marknaden Lagerhållning Transporter och logistiklösningar Volym- och breddhandel Sortimentssammansättning Design och produktutveckling Finansiering, risktagning Information, marknadsföring Service, montering, utbildning Vissa grossister är specialister på produkter och produktområden, och verksamheten innefattar ofta de flesta av ovanstående funktioner. Ett exempel är Ahlsell som är partihandlare inom byggmaterial. Ett annat exempel är ELFA som är en ledande elektronikdistributör. Andra partihandlare är mer utav funktionsspecialister, inriktade på enskilda eller några få funktioner, exempelvis lagerhållning och transporter. Dessa företag erbjuder dessa funktioner åt tillverkare, andra partihandelsföreta och detaljhandelsföretag, exempelvis genom så kallad tredjepartslogistik. Ett exempel är DHL. En annan slags funktionsspecialist är agenturhandeln, där företagen är kommissionärer och mäklare av varor för annans räkning, till exempel auktionshus. Det främsta exemplet på ett företag av denna typ är Ekman & co som är världens största handelshus inom trävaror, och även Sveriges äldsta handelshus. Andra partihandelsföretag är både produkt- och funktionsspecialister, ett sådant exempel är Saba som både är expert på funktionen import och på produktområdet frukt & grönt. Ett annat exempel är Bibendum som har expertis inom både import och marknadsavsökning, och på alkoholhaltiga drycker. 4

6 Partihandelns huvudsakliga roll i samhällsekonomin är att minska transaktionskostnaderna i varudistributionen, genom stor- och samdriftsfördelar. Stordriftsfördelar genom att det är effektivare att hantera få och stora volymer, än många och små. Samdriftsfördelar genom att det är effektivare med samordning, och därmed minskning, av antalet affärsrelationer på marknaden. Istället för att hundra detaljister har relationer med hundra leverantörer (totalt affärsrelationer), kan ett företag samordna antalet relationer markant (i det teoretiska exemplet till 200). Branscher och sysselsatta År 2009 bestod partihandeln av företag med anställda, och med en total nettoomsättning på miljarder kr. Förädlingsvärdet var 164 miljarder kr. Antal anställda på verksamhetsnivå (Källa: SCB, Företagens ekonomi): Partihandel 2009 Agenturer, provisionshandel Jordbruksvaror Livsmedel Hushållsvaror Datorer, elektronik, tele Maskiner och utrustning Byggvaror, insatsvaror, bränsle, metaller Övrigt Summa Detaljhandeln Detaljhandeln är det sista ledet i värdekedjan, och står för kontakterna med slutkunderna. I de flesta fall är dessa kunder även vanliga konsumenter, hushåll och privatpersoner, men de kan också vara yrkesarbetare så kallade proffskunder. Dessa kunder är vanliga inom exempelvis bygg- och järnhandeln, samt inom handeln med kontorsvaror. Inom detaljhandeln finns flera olika kanaler för att nå kunderna, och företagen i detaljhandeln administrerar dessa. Exempel på kanaler är butiker, varuhus, e-handel, postorder, torghandel och hemförsäljning. Nästan 90 procent av handeln är fortfarande platsbunden, men e-handeln tar kontinuerligt marknadsandelar. Inom vissa segment har e- handeln tagit mycket stora marknadsandelar, exempelvis vad gäller musik och böcker. Inom detaljhandeln är många mindre butiker produktspecialister, men det etableras allt fler stormarknader och varuhus med breda sortiment som bryter med traditionella branschindelningar. Liksom i partihandeln finns det funktionsspecialiserade företag även i detaljhandeln. Ett exempel är Lidl, ett tyskt företag som är hårt specialiserat på att sälja med låga priser. Sortimentet är begränsat, och är detsamma i alla butiker, vilket även gäller butikens utformning och marknadsföring. Ett annat exempel är 7-eleven som är specialiserat på hög tillgänglighet i tid och rum, genom långa öppettider och etablering på platser där många människor rör sig förbi. Elon är en vitvaruspecialist som även har service, kunskap och kundrelationer som främsta konkurrensmedel. 5

7 Större kedjor som exempelvis Ica och H&M, har utvecklat olika butikskoncept med olika inriktning och funktion. Ica har bland annat Maxi och ToGo, med helt olika profiler. H&M har också flera olika butikskoncept, som exempelvis divided, Cos och Home. Detaljhandelns marknadsfunktioner, exempel Behovsanalys och segmentering Marknadsföring Drift och utveckling av säljkanaler Tillgänglighet i tid och rum Service, kunskap och kundrelationer Inspiration och merförsäljning Finansiering och betallösningar Pris och sortiment Branscher och sysselsatta År 2009 bestod detaljhandeln av företag med anställda, och med en total nettoomsättning på 609 miljarder kr. Förädlingsvärdet var 106 miljarder kr. Detaljhandelns omsättning domineras av de 100 största aktörerna, som år 2009 stod för 72 procent (439 miljarder kr) av detaljhandelns totala omsättning 3. Anställda i detaljhandeln, Totalt personer. Källa:SCB,Företagensekonomi 3 Market:VemärVem2010,FormaMagazinesAB 6

8 De största företagen i detaljhandeln De tjugo största företagen i detaljhandeln. År Siffrorna avser företagens verksamhet i Sverige, i butiksledet. Företag Butiker Anställda Ica Axfood Coop H&M ReitanServicehandel Ikea Systembolaget Bergendahls Axstores Lindex Interpares/Woody Intersport Apoteket Interflora KappAhl VarnerRetail Bauhaus ÖoB Stadium Elgiganten Mode, skor, sport De tio största aktörerna inom mode, skor och sport. Företag Butiker Anställda H&M Lindex Intersport KappAhl VarnerRetail Stadium RetailandBrands NilsonGroup TeamSportia MQ Källa: Market, Vem är vem 2011, samt företagens årsredovisningar. Dagligvaror, livsmedel De fyra största aktörerna inom livsmedel, dagligvaror. Företag Butiker Anställda Ica Axfood

9 Coop Bergendahls Källa: Market, Vem är vem 2011, samt företagens årsredovisningar. E-handel, postorder De tio största aktörerna inom e-handel, postorder. Företag RedcatsNordic Netonnet DustinHome CdonGroup Webhallen Adlibris Inkclub Komplett.se Tretti.se Bokia Källa: 121.nu Anställda Hemelektronik, vitvaror De tio största aktörerna inom hemelektronik och vitvaror. Företag Butiker Anställda Elgiganten MediaMarkt Siba ThePhoneHouse Expert Telenor Elon Hemmabutikerna Euronics TeliaSonera Källa: Market, Vem är vem 2011, 121.nu, årsredovisningar, egna uppskattningar Heminredning, Bygg & järn De tio största aktörerna inom heminredning, Bygg & järn. Företag Butiker Anställda Ikea Interpares/Woody Interflora Bauhaus XLbygg Jysk

10 Bolist Colorama Krauta Byggmax Källa: Market, Vem är vem 2011, 121.nu, årsredovisningar, egna uppskattningar Handelns produktivitet Produktivitetsutveckling (förädlingsvärde per arbetad timme) Handeln har haft en mycket stark produktivitetsutveckling sedan Den stigande kurvan kan brytas ned i ett snabbt stigande förädlingsvärde, en fördubbling under perioden, och ett långsammare ökande antal arbetade timmar, endast ca 11 procent. Utveckling av förädlingsvärde och arbetade timmar i handeln, Källa: SCB, Nationalräkenskaperna 9

11 Sedan 1993 har mycket hänt i och kring handeln som bidragit till den starka produktivitetsutvecklingen: de stora rationaliseringar som genomfördes under och efter 90-talskrisen, handelns strukturomvandling mot allt större försäljningsenheter och kedjor, med större inköpsvolymer och effektivare lager och logistik, företagens investeringar i IT och annan teknik som ger ökad effektivitet, exempelvis datakassor, automatiska ordersystem, streckkoder, självscanning, avregleringar har möjliggjort fler externhandelsetableringar och har öppnat upp nya marknader EU-inträdet har bidragit till tillväxt och internationalisering, fortsatt urbanisering och befolkningstillväxt gör att marknaden växer och koncentreras god tillväxt och lägre räntor har höjt hushållens köpkraft ökad flexibilitet i handelns sätt att bemanna sina butiker och verksamheter ökad marknadskoncentration och starkare förhandlingsmandat gentemot tillverkarna ökad import från lågkostnadsländer Handelns förädlingsvärde räknat i kronor per arbetad timme ligger fortfarande lägre än tjänstesektorns och näringslivet som helhet. Utvecklingen under perioden har dock inneburit en upphämtning från en nivå där handeln legat på ca 67 procent av industrins och 54 procent av tjänstesektorns produktivitet, år 1993, till 80 procent av vardera år 2010, räknat i förädlingskronor per timme i fasta priser. Det mesta pekar mot att handeln kommer att fortsätta närma sig tjänstesektorns och industrins produktivitetsnivåer, genom ökad stordrift, internationalisering och teknikutveckling mm. Hur har handelns rationaliseringar påverkat kompetensbehoven? Handeln arbetar ständigt med att bli mer effektiv, som ett led i strävan mot högre lönsamhet. Rationaliseringar genomförs för att få större konkurrenskraft och vinna marknadsandelar, men också för att effektivisera i lågkonjunktur när efterfrågan sjunker. Rationaliseringar genomförs genom personalnedskärningar, omstruktureringar och genom att införa arbetsbesparande lösningar ny teknik, innovativa förpackningar etc. Det är svårt att se tydliga mönster i rationaliseringarna, olika företag väljer olika strategier för att bli effektivare. Rationalisering genom personalnedskärningar innebär oftast att de medarbetare som är kvar får fler uppgifter och ansvarsområden, man blir mer generalist eller multispecialist. Särskilt gäller detta ute i butik. Jag tycker att det har blivit så på senare år att man ska kunna sköta mer än en uppgift. Samtidigt som jag sköter ekonomin så ska jag ut och sälja. Och sen ska jag hjälpa till med löner. Och det där har det blivit mer av på senare tid. Förr i tiden fanns det fler anställda. Kunskapsinflödet var inte lika stort, men pressen på att kunna och göra allt var inte heller lika stor. 4 4 CitaturEhrfelt,Göransson(2003), Attrahera,rekrytera,utvecklaochbehålla kompetensinomhandeln HUR? 10

12 Rationaliseringarna genom omstruktureringar innebär att företagen anställer fler specialister på huvudkontoren för att ersätta generalister ute i butik. Vi har anställt flera specialister på sistone. Inom data, logistik, inköp och så. Vi har stramat åt, minskat personal, men samtidigt ökat antalet specialister. Vi har strukturerat om helt enkelt. 5 Rationaliseringar medför dessutom att kraven ökar på de anställda, på deras kompetens och förmåga att leverera lönsamhet. Lönsamhetskraven har ökat och dessutom vandrat allt längre ner och ut i organisationerna. En butikschef idag är i princip alltid en person med eget resultatansvar. Det som skett är ju att kraven som vi ställer på våra butiker har blivit enormt mycket högre på senare tid. Att vara chef innebär ju helt andra krav än tidigare. Vilket också förklarar varför det är svårt att hitta dem. De måste kunna en massa om arbetsrätt, personalledning, psykologi och sånt. Och det hänger ju ihop med konkurrenssituationen 6 Handeln jobbar också aktivt med rationaliseringar genom nya lösningar: nya förpackningar, ny teknik, ny logistik och lagring, nya affärsmodeller. Ikea s lösningar med platta paket, kunden-gör-jobbet lösningar, och ständiga arbete med att göra produkterna lättare och billigare att frakta är välkända. Exempel på nya affärsmodeller är Lidl och Byggmax som erbjuder slimmade utbud till låga priser. Denna utveckling innebär att handeln får allt större behov av specialister och experter inom teknik, material, förpackningslogistik, affärsutveckling med mera. Utvecklingen leder också till ett minskat eller förändrat personalbehov i butik, i och med att självscanning och självutcheckning med mera blir allt vanligare. Vid Metro Future Store i Düsseldorf hävdar man att denna teknik än så länge inte innebär att det behövs mindre kassabemanning, utan den främsta vinsten är att det går snabbare för kunden och att det blir lättare att hantera ökade kundströmmar 7. Längre fram i rapporten redogörs för några exempel på rationaliseringsmöjligheterna med teknikinvesteringar i butik och distribution. Jobb och karriärmöjligheter i handeln Inom handeln finns en stor mängd företag, arbetstillfällen och karriärmöjligheter. Det finns gott om jobb med relativt låga ingångströsklar, likväl som det finns gott om utmanande och kvalificerade arbetsuppgifter. Det är en bransch som det är lätt att göra karriär i, med många unga personer som chefer och specialister. Det är också en bransch som är populär att jobba i, med högt söktryck på de jobb som erbjuds. Handeln sysselsätter ca personer, vilket gör den till en av de branscher som erbjuder flest jobbtillfällen och karriärmöjligheter. Det vanligaste ingångsjobbet är butikssäljare, medan vanliga avancerade jobb är butikschef och inköpare. Det finns många 5 Ibid. 6 CitaturEhrfelt,Göransson(2003), Attrahera,rekrytera,utvecklaochbehålla kompetensinomhandeln HUR? 7 BesökhosMetroFutureStore,

13 spännande, framtidsorienterade och tempofyllda karriärmöjligheter. Handeln är en bra skola, och branschen är för många unga en viktig ingång i arbetslivet, där de kan förvärva viktiga kunskaper och träna upp nyckelförmågor som efterfrågas på hela arbetsmarknaden. I handeln är de mjuka kompetenserna viktiga, som att vilja och kunna sälja och ge service, samt att ha förmågorna att kunna ta initiativ, samarbeta och kommunicera. Handelns yrken är många och i ständig förändring. Internationell expansion, innovativa teknologier och nya marknadsföringskoncept i takt med att arbetsuppgifterna blir mer varierade och komplexa ställs personalen för nya utmaningar. Kravprofilerna förändras och vid rekrytering handlar det allt mer om att titta på individens utvecklingsbarhet och karriärdriv. Yrken i detaljhandeln, grov nivå Enligt SSYK 96 (Standard för svensk yrkesklassificering 1996) var de vanligaste yrkeskategorierna år 2008 som nedan Detaljhandeln domineras helt av sälj- och butikspersonal. Dessa utgör 72 procent av personalen. Förutom butikspersonalen utgör cheferna den vanligaste yrkeskategorin. Yrkesfördelning inom detaljhandeln Yrke Andel Säljare,butikspersonal 72% Chefer 9% Övriga 7% Kontor 4% Distribution,transport,lager 4% Tekniker 3% Informatörer 1% Totalt 100% Yrken i detaljhandeln, grov nivå Inom partihandeln utgör säljpersonalen 32 procent. Där har istället personal i lager och transport, samt tekniker och personer i ekonomifunktioner större andel i sysselsättningen. Även chefstätheten är högre inom partihandeln medan chefer utgör 9 procent av personalen i detaljhandeln utgör de 13 procent inom partihandeln. 12

14 Yrkesfördelning inom partihandeln Yrke Andel Säljare,butikspersonal 32% Lager,transport 19% Tekniker 16% Kontor 16% Chefer 13% Informatörer 2% Övriga 1% Totalt 100% Yrken i handeln Här följer en beskrivning av olika yrken och yrkesroller i handeln, samt av kvalifikationer och karriärmöjligheter. Det är inte en heltäckande bild som ges, i handeln finns mer än 300 yrken, fokus ligger på de största yrkeskategorierna. De 10 största yrkeskategorierna i parti- och detaljhandeln, 2002 och 2009 Förändring, Förändring, Yrke År2002 År2009 antal procent Försäljareibutik ,7% Kassapersonalmfl ,5% Chefer&ledare ,7% Godhanterare,paketerare,lagerpersonal ,8% Data&ITspecialister ,7% Montörer&reparatörer ,4% Företagsekonomer,marknadsförareoch personaltjänstemän ,5% Maskinochprocessoperatörer ,4% Inköpareochorderbehandlare ,0% Ingenjörer,teknikermfl ,4% Summa ,4% Källa: SCB, yrkesregistret Ovanstående tabell visar tydligt att framförallt yrkeskategorin säljare i butik visat stark tillväxt mellan 2002 och 2009, en ökning med drygt personer. Även antalet kassapersonal har ökat kraftigt, och här har tillväxten varit störst procentuellt sett. Ledarroller i butiker, stormarknader och varuhus Det finns flera olika typer av ledarroller i detaljhandeln, och deras arbetsuppgifter varierar beroende på verksamhetens storlek och innehåll, samt på ägarförhållanden och driftsformer. Ägandeformen avgör ledarens inflytande och incitament. 13

15 Ledare i egenägda butiker; handlare Handlare är benämningen på de personer som äger sin butik och driver den antingen helt självständigt, eller i samverkan med andra handlare i en så kallad frivillig kedja, exempelvis Woody, Intersport, Ica. Kedjesamarbetet består i huvudsak av att de enskilda handlarna går ihop om att äga exempelvis ett gemensamt marknadsförings- och inköpsbolag. En handlare driver butiken som ett eget företag, och har stor handlingsfrihet att utforma butikens sortiment, prissättning och marknadsföring med mera. Man ansvarar själv för administration, bemanning och investeringar, och verksamheten drivs i ett eget bolag. Samtidigt kan man köpa stöd och hjälp från det gemensamma servicebolaget, och man jobbar under ett gemensamt varumärke, samt måste följa gemensamma riktlinjer. Handlarna är entreprenörer, och arbetsuppgifterna omfattar det mesta från inköp till försäljning. I större enheter, stormarknader och varuhus, anställer handlaren oftast ett antal specialister inom exempelvis butiksledning, HR, säkerhet och IT. Ledare i helägda butiker; butikschefer /-ledare Butikschefer / ledare är vanliga benämningar på ledarrollen i butiker som är helägda av ett kedjeföretag, som kan vara börsnoterat eller kontrollerat av en stark ägarfamilj. Exempel på detta är H&M, IKEA och Axfood (IKEA och Axfood har förutom helägda butiker, även samarbeten med handlarägda butiker och via franchise). Helägda kedjor har en stark centralorganisation som hanterar sortimentsutveckling, inköp, marknadsföring mm, och många beslut som rör butikens drift fattas på huvudkontoret. Som butikschef /-ledare har man försäljningsansvar med fokus på butiksmiljö, personalledning och bemanning. Koncept, inköp, butiksinredning, IT, utbildning, är exempel på områden som i huvudsak hanteras av kedjans huvudkontor, och endast till mindre del av butikscheferna /-ledarna. Franchisetagare Franchisetagare driver sin verksamhet i ett eget företag, men betalar för att använda en känd affärsidé från en franchisegivare. Både butiken och varulagret kan ägas av franchisegivaren. Exempel på detta är The Body Shop, Pressbyrån och 7-eleven. Franchisetagaren får hjälp av franchisegivarens organisation som hanterar sortimentsutveckling, inköp, bokföring, investeringar och marknadsföring mm. Franchisetagare binder eget ekonomiskt kapital i företaget och betalar serviceavgifter till franchisegivaren. Franschisetagarens arbetsuppgifter består av försäljningsansvar med fokus på butiksmiljö, personalledning och bemanning. Det som framförallt skiljer franchisetagare från butikschefer / ledare i helägda kedjor är att franchisetagaren tar större personlig risk men samtidigt får större möjligheter att tjäna pengar. Riktlinjerna från centralorganisationen är lika tydliga och bindande som i en helägd kedja, men direktstyrningen finns inte på samma sätt. Avdelningschefer, säljledare, teamchefer I större butiker, stormarknader och varuhus finns det olika avdelningar för olika produktkategorier, och för varje avdelning brukar det finnas en avdelningschef vars roll är att leda och fördela arbetet, bemanna och personalplanera Kvalifikationskrav, karriärvägar Goda kunskaper i ekonomi, till exempel bokföring och budgetering är en förutsättning för att klara jobbet som handlare, och en stor fördel för att fungera som butiksledare och franchisetagare. Det är också viktigt att ha kompetens inom ledarskap, marknadsföring, butiksinredning, sortiment, bemanning och försäljning. 14

16 Det finns olika vägar för att bli ledare i handeln, och därmed olika kvalifikationskrav. Somliga har gymnasieutbildning samt några års butikserfarenhet, och blir sedan antagna till företagens internutbildningar, som kan vara upp till ett år långa. Andra går via yrkeshögskole- eller högskoleutbildning, som har blivit en allt vanligare rekryteringskanal för företag i handeln. God erfarenhet av butiksarbete är alltid en bra förutsättning. Ett steg på vägen till att bli butiksledare/handlare/franchisetagare är att först bli butikskommunikatör eller säljare med ledningsansvar, därefter avdelningschef eller ställföreträdande butikschef. Kreativa jobb i detaljhandeln Butikskommunikatör, inredare, visual merchandiser, dekoratör, designer, formgivare. I detaljhandeln finns flera kreativa yrken, som handlar om formgivning av butiksmiljön, av produkterna, av förpackningarna, av varumärken och marknadsföringen. En del av dessa yrken finns i butik, andra finns på service- och huvudkontor, medan vissa mestadels finns hos tjänsteföretag varifrån tjänsterna köps in. Butikskommunikatör (visual merchandiser, inredare, dekoratör) Ett yrke som förändrats mycket och dessutom tagit en allt mer central roll, framförallt inom sällanköpshandeln, är butikskommunikatörens. Butikskommunikation är ett kreativt område som handlar om att göra butiksmiljön attraktiv, inspirerande och säljande. Butikskommunikationen har blivit allt viktigare som konkurrensmedel, vilket har medfört att yrket och yrkesuppgifterna har uppgraderats och professionaliserats. I handeln används alltmer sällan den äldre yrkesbenämningen dekoratör, utan det har skett en övergång till benämningarna butikskommunikatör, visual merchandiser och inredare. Arbetsuppgifterna inom butikskommunikation handlar om att utforma, genomföra och verkställa effektiva marknadsföringslösningar i butik. Det gäller att ha känsla för livsstilar och trender, och förmåga att få ljus, ljud, färg och form att harmoniera. God butikskommunikation bygger på kunskaper om hur kunder interagerar med butiksmiljön, och påverkas av olika typer av exponeringar och stimuli. Jobbet är kreativt, men innehåller även krav på analysförmåga, ledaregenskaper och goda kunskaper om olika exponeringslösningars effekter. Vissa butiker och kedjor ger butikskommunikatörerna personallednings- och administrativt ansvar. Andra har specialiserade kommunikatörer och inredare, som jobbar för en enskild butik eller som har ansvar för flera butiker. Det finns även butiker, framförallt mindre, som önskar ha butikssäljare som även kan ta ansvar för butiksmiljön. Kvalifikationskrav, karriärvägar För att jobba som butikskommunikatör krävs antingen lång erfarenhet som butikssäljare, eller utbildning inom butikskommunikation. De stora kedjeföretagen erbjuder internutbildningar, men det rekryteras också kommunikatörer från yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar. Kompetens inom Florist Floristyrket är ett kreativt hantverksyrke på butiksnivå. Florister jobbar antingen i blomsteraffärer, eller i garden centers en slags stormarknad som är en kombination av en handelsträdgård och en blomsteraffär, där det säljs växter, jord, trädgårdsmöbler och verktyg mm. Även inom byggvaruhus finns det ofta stora trädgårdsavdelningar som behöver florister. Floristens arbete går ut på att göra arrangemang av blommor och tar emot beställningar inför bröllop, studentexamen, födelsedagar, begravningar och andra händelser. I arbetet ingår också kassatjänst, uppackning och prismärkning av varor, en hel del kundmöten, och ofta ingår även utkörning av bud som en del av det dagliga arbetet. 15

17 Floristen måste ha gedigen kompetens om hur man arrangerar blommor, hanterar verktyg, preparerar växter, samt en god känsla för färg och komposition. Känsla för service är viktigt eftersom man träffar många kunder i arbetet. Floristen måste kunna svara på frågor om blommornas skötsel, vilket ställer krav på stora kunskaper om växter och snittblommor. Många blomsteraffärer har också uthyrningsverksamhet. De hyr ut växter till företag och organisationer och tar ibland också hand om skötseln om dem. Ytterligare en viktig arbetsuppgift är att skapa en inspirerande butiksmiljö, och lockande skyltfönster. Kvalifikationskrav, karriärvägar För att jobba som florist krävs antingen hantverksutbildning med inriktning mot yrket, eller minst 3 års erfarenhet av arbete i blomsteraffär. På gymnasiet finns Hantverksprogrammet med floristinriktning. Det finns också vuxenutbildning till florist, både i kommunal och privat regi. Som florist kan man efter utbildning och praktik avlägga gesällprov. Efter ytterligare flera års yrkesutövning kan man avlägga mästarprov. Designer En del större kedjor i handeln säljer varor under eget varumärke och av egen design, exempelvis IKEA och H&M. Till detta arbete har de ett antal olika designers anställda, på huvudkontor och servicebolag. En möbeldesigner formger möbler som han/hon sedan själv marknadsför och säljer. Alternativt arbetar designern som konsult med uppdrag av någon av de större möbeltillverkarna. Som modedesigner arbetar man med textilier och skapar klädmodeller eller formger mönster till tyger. Man bör vara konstnärligt lagd och intresserad av textil och mode. Modedesignern planerar och utformar säsongens olika klädmodeller. Textildesignern formger mönster till tryckta, vävda och stickade tyger. Textildesigners kan också kallas mönsterformgivare eller dessinatör (mönsterritare). Designern utformar modeller och mönster och beräknar hur mycket material som går åt samt föreslår inköp av material. På större företag samråder designern med övrig personal till exempel om hur produktionen ska läggas upp och om prissättning och presentation av den färdiga kollektionen. Datorteknik används alltmer inom design, i utvecklingen av mönster, form och färgsättning. Kvalifikationskrav, karriärvägar Det finns flera olika vägar för att utbilda sig till designer. Utbildningar ges inom gymnasieskolans hantverksprogram, vid högskolor och universitet samt fristående skolor. Mönsterkonstruktör, Direktris (även Produktionsassistent, Tillskärare, Designassistent) Mönsterkonstruktör och direktris är snarlika yrken inom textil- och modebranschen som handlar om utformning av plaggskisser, måttlistor och gradering samt uppföljningsarbete. Arbetsuppgifterna omfattar även att i nära samarbete med inköpare och designers, assistenter och tekniker på produktionskontor hantera prover och skisser. Uppgifterna sträcker sig från idé till färdigt plagg. Arbetet omfattar kommunikation med leverantörer, ofta på internationell nivå, och ibland även resor till fabriker i andra länder, samt arbete med miljöcertifiering. Kvalifikationskrav Eftergymnasial utbildning med textil inriktning, helst inom mönsterkonstruktion/tillskärning, och gärna några års erfarenhet av att arbeta inom mode/textilbranschen är bra meriter. God pc-vana och goda kunskaper i engelska språket brukar också krävas, samt erfarenhet inom hantering av programvara och applikationer för 16

18 modedesign, mönsterkonstruktion och modeller, exempelvis Illustrator, Lectra Modaris, Lectra 3D fit, Quest PDM och Canvas. Kundorienterade serviceyrken i detaljhandeln Kassapersonal Tjänsten innebär arbete i kassan och försäljning av handelsvaror samt upplockning varor. Den främsta uppgiften att ge service till kunderna. Arbetet är mycket socialt med många kundkontakter Anställningen är oftast en deltidsanställning, med arbete på kvällar och helger. I vissa butiker är det vanligt att kassapersonalen enbart jobbar i kassan, med viss arbetsrotation till andra uppgifter. I andra butiker turas butikssäljarna om med kassaarbetet, och varvar uppgiften med kundservice, varupåfyllnad, exponering mm. Kvalifikationskrav, karriärvägar Det finns inga utbildningskrav för yrket, det man behöver kunna för jobbet lär man sig på arbetsplatsen. Vid rekrytering avgör de mjuka kompetenserna, företagen söker efter personer som är kundinriktade och lyhörda, som kan arbeta självständigt, och har god förmåga att kommunicera med kunder och medarbetare, samt som trivs med att arbeta i ett högt tempo. Det är också viktigt att man klarar att jobba med flexibla arbetstider, kvällar och helger. Kassaarbete är ett av de största instegsjobben i handeln, och kan leda vidare till jobb som butikssäljare och kassachef. Det går också att gå vidare till olika avdelningar, särskilt inom stormarknader och varuhus. Det finns gott om exempel på chefer och direktörer i handeln som börjat sin karriär i kassan. Ett exempel är IKEA s förra Sverigechef Jeanette Söderberg, och likaså ICA s förra vd Kenneth Bengtsson. Butikssäljare Att arbeta som butikssäljare innebär att hjälpa olika typer av kunder till ett köp som motsvarar deras behov och köpkraft. Att kunna ge service och att bemöta kunder på ett positivt sätt är två viktiga förutsättningar för att bli en bra butikssäljare, och där spelar den kommunikativa förmågan stor roll. Ofta har butikssäljaren en rådgivande roll, och hjälper kunden med att identifiera behov och att hitta lösningar. Samtidigt ska man också kunna sälja aktivt, ta egna initiativ och ha god samarbetsförmåga I yrket ingår ofta även kassatjänstgöring, redovisning av dagens kassa, beställning, påfyllning och prismärkning av varor. Som säljare är du ofta del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel grönsaker, mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning. Ofta har butiken brett sortiment av produkter för olika användningsområden, behov och förutsättningar. Det ställer krav på kunskap hos butikssäljarna. Kunderna är dessutom ofta medvetna, ifrågasättande och pålästa. Genom nätet kan vem som helst läsa in sig på en produkt och det kräver ännu högre kunskap hos butikssäljarna. Inom många produktområden pågår dessutom en ständig utveckling och det är en utmaning att hänga med i nya trender och influenser. Kvalifikationskrav, karriärvägar Även butikssäljare är ett stort ingångsyrke i handeln, och ett yrke där de mjuka kompetenserna avgör; säljförmåga, serviceförmåga, initiativförmåga, samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga mm. Tempot är ofta högt, arbetet socialt och varierande. Det finns gott om karriärmöjligheter; butikskommunikatör, avdelningschef och butikschef är vanliga steg vidare efter butikssäljaryrket. 17

19 Handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet ger goda kunskaper och kompetenser för att bli butikssäljare. Kunskaper inom butikskommunikation är ofta efterfrågat, då många butiker vill att butikssäljarna hjälper till med att skapa en säljande butiksmiljö. Kunskaper om och kompetens att genomföra en god säljprocess är dessutom en bra förutsättning för jobbet. Det är också en fördel att ha kassavana, samt kunskaper om och intresse för de varor som säljs. Ibland kan också truckkort krävas. Kvalificerade säljare och experter i butiker, stormarknader, varuhus Kvalificerad butikssäljare Inom fackhandeln säljs en hel del produkter av avancerad art eller användning. Exempelvis datorer och hemelektronik, verktyg, byggmaterial, apotek, systembolag, optik, sport och fritid. Butikssäljarna i dessa typer av butiker jobbar mycket med rådgivning om produkternas funktion och användningsområden, samt hjälper ofta till med montering, service och personliga inställningar åt kunderna. Även inom dagligvaruhandeln finns kvalificerad butikspersonal i exempelvis charken och bageriet. Personal shoppers och hemförsäljare av exempelvis kläder och kosmetik passar också in i denna kategori. I butiker som vänder sig till företag och yrkesproffs är det vanligt med en kombination av butikssäljare och fältsäljare, där arbetsuppgifterna består till hälften av butiksarbete såsom uppackning av varor från leverantörer, utskick av varor till kunder, försäljning och orderberedning över disk samt praktiska uppgifter, exempelvis montering, och administrativa uppgifter som utformandet av enklare offerter, uppföljning av affärer och mässrapporter. Andra hälften består av fältförsäljning, då tiden används till att bearbeta befintliga och nya kunder på eftermarknaden. Kvalifikationskrav, karriärvägar Gymnasiets Handels- och administrationsprogram är en bra grund att stå på, men oftast krävs även minst fem års branscherfarenhet för att komma i fråga för dessa jobb. Yrkeshögskoleutbildning med inriktning på försäljning och relevanta branschkunskaper kan vara en genväg till jobbet. Erfarenhet och/eller utbildning inom produktområdet, t ex bygg, data, mode, är en klar fördel. Farmaceut; Apotekare/Receptarie Apotek är en viktig del av hälso- och sjukvården. Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier, som är likartade yrken men eftersom apotekare har en mer omfattande utbildning kan dessa ha mer kvalificerade uppgifter än receptarierna. På apoteken ansvarar farmaceuterna för att kunderna får rätt läkemedel och kunskap om hur läkemedlen ska användas. Farmaceuten bedömer om läkarens ordination är rimlig. Om något är oklart måste man kontakta läkaren som har skrivit ut receptet. Jobbet innehåller därmed mycket kontakter med hälso- och sjukvårdens personal. I arbetsuppgifterna ingår också att göra i ordning och expediera läkemedel till apotekets kunder och förvissa sig om att de har förstått hur läkemedlen skall användas för att göra bästa nytta. Farmaceuten hjälper också kunderna att välja receptfria produkter som säljs på apoteken och ger råd om friskvård och när man bör söka läkare istället. Andra arbetsuppgifter kan vara att expediera dosförpackade läkemedel som är förpackade i påsar eller brickor för en eller två veckors behov. 18

20 Kvalifikationskrav, karriärvägar För att bli receptarie krävs tre, och för apotekare fem, års högskolestudier. Farmaceuter kan bli egenföretagare och äga apotek, eller gå vidare till att bli inköpare, kategoriansvariga eller kvalitetsansvariga. Apotekstekniker Apotekstekniker är ett apoteksjobb som kräver ett års eftergymnasial utbildning. Apoteksteknikern är en kvalificerad butikssäljare, med inriktning på apoteksvaror och egenvård. Apoteksteknikern jobbar med försäljning och rådgivning kring receptfria läkemedel. Kvalifikationskrav, karriärvägar Ett års yrkeshögskoleutbildning är ett vanligt önskemål vid anställning av apotekstekniker. Optiker, optikerassistent, optometritekniker En legitimerad optiker gör synundersökningar och provar ut synhjälpmedel som glasögon och kontaktlinser samt synförstorande hjälpmedel för synsvaga. Optiker kan också arbeta med slipning av glas och montering av glasögonlinserna i bågen, samt reparation av glasögonbågar. Optikern provar även ut kontaktlinser, till rätt storlek och styrka, och av rätt sort. Legitimerade optiker står under Socialstyrelsens tillsyn. Det är också Socialstyrelsen som utfärdar legitimationen efter avslutad utbildning. Många optiker är egenföretagare. Optikerassistenten jobbar med kundkontakter och allmän rådgivning om glasögon och kontaktlinser. De kan efter optikerns ordination genomföra teknisk anpassning av glasögon, utlämning och justering av iordningställda glasögon, utlämning av kontaktlinser och instruktion om hantering av linserna. Beställning av glasögon och kontaktlinser från leverantörer är en annan arbetsuppgift. Ibland kan enskilda optikerassistenter beroende på sin kompetens få delegation på optikerns uppgifter som exempelvis vissa förundersökningar, med bland annat datoriserade instrument. Kvalifikationskrav, karriärvägar För att få yrkesexamen som optiker krävs tre års högskolestudier, därefter söker man om legitimation hos Socialstyrelsen. Optikerassistenter får oftast utbildning av arbetsgivaren, genom kurser som företaget anordnar eller köper. Optometritekniker är en ny utbildningsform på yrkeshögskolenivå, som är ett mellanting mellan optikerassistent och optiker. Kvalificerade säljare i partihandeln Företagssäljare Utesäljare, Innesäljare, Telefonförsäljare, Account Manager, Key Account Manager och Försäljningschef är exempel på olika yrkestitlar inom försäljning på företag. I arbetet som företagssäljare ingår förutom kontakt med kunder ofta administrativa arbetsuppgifter som till exempel att hålla kundregister aktuella samt att registrera och analysera försäljningsstatistik. 19

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel 1 Till dig som ska börja gymnasiet Det är vi på Svensk Handel som står bakom Lärling i butik. Vi har helt enkelt kopplat samman branschens kompetenser

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Få branscher utvecklas i samma takt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus!

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus! Innehåll Författarporträtt 10 Några inledande ord 12 Block 1 Omvänd trendspaning 15 1 En modevärld i förändring 17 1900 1909 Korsettens sorti 18 1910 1919 Krig och mode 19 1920 1929 Njutning 20 1930 1939

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som. IT-chef

Uppdragsbeskrivning. för rollen som. IT-chef Uppdragsbeskrivning för rollen som IT-chef Välkommen till EEL AB ELON Elkedjan Logistic AB (EEL) grundades 2004 som ett samarbete mellan två av Sveriges ledande vitvarukedjor ELON och Elkedjan. Under de

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Den första september 2014 tillträdde jag som tf försäljningschef på Venue Retail Group

Den första september 2014 tillträdde jag som tf försäljningschef på Venue Retail Group Ethna Yourell Högberg ethna@numberoneretail.com mobil 0721 88 61 69 Arbetslivserfarenhet Sep 2014 Venue Retail Group tf Försäljningschef Den första september 2014 tillträdde jag som tf försäljningschef

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Butikssäljare med florist - och dekoratörserfarenhet

Butikssäljare med florist - och dekoratörserfarenhet Butikssäljare med florist - och dekoratörserfarenhet medarbetare. Rångedala plantskola - Ovanligt mycket trädgård - är ett Garden Center med Vi söker en butikssäljare med erfarenhet av floristarbete, exponering

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Presentation fredag den 16 november 2007 Bertil Wrethag, direktör Konsult och Service, Västerås stad Nätverk Konsult och Service gruppen

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån Uppdragsbeskrivning för rollen som Chef för Inhousebyrån på EEL ABs Vision Att bli den ledande aktören av hushållsprodukter och tjänster i norra Europa. Välkommen till EEL AB EEL AB grundades 2004, som

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

IT-branschen växer i en rasande fart. Det är en högst välmående näring som formligen skriker efter nytt folk. Olika typer av människor, med olika

IT-branschen växer i en rasande fart. Det är en högst välmående näring som formligen skriker efter nytt folk. Olika typer av människor, med olika IT IS YOUR FUTURE IT-branschen växer i en rasande fart. Det är en högst välmående näring som formligen skriker efter nytt folk. Olika typer av människor, med olika intressen och utbildningar. Att vara

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Petra Trobäck 2010-10-06

Petra Trobäck 2010-10-06 En inspirerande & säljande biblioteksmiljö FRAMTIDENS HANDEL 7 trender som kan var bra att ha koll på» INVOLVERA & ENGAGERA» UPPLEVELSER SOM EN DEL AV ERBJUDANDET» SPECIALISTEN» TILLSAMMANS MED LIKASINNADE»

Läs mer

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE.

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE. 2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE Designgymnasiet designgymnasiet.se 2 3 Om du vet var du vill, så kan

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer