Rule IT Telemarketing Varför behövs Rule IT Telemarketing Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3"

Transkript

1 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från 3 Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Så här startar du... 5 Urval ur ett större kontaktmaterial... 5 Ladda kontaktinformation... 7 Fliken Kontaktlista När du ringer Status Skapa aktivitet Viktigt om kommentarer Övriga knappar på fliken Aktiviteter Ändra datum Till Kontaktlista Märk tid för alarm / Avmarkera alarmtid / Starta-Stoppa Alarm Lägg till kommentar i Aktiviteter Visa/ ändra kommentar Tid för kontaktförsök Boka i kalender Övriga knappar på fliken Kontaktlista Sök i kolumn Ändra namn på företag Sök aktivitet Nytt företag eller nytt telefonnummer (när man ringer privatpersoner) Fixa tecken Lägg till kommentar i Kontaktlistan Visa / ändra kommentar Kopiera rad för ny person Tid för kontaktförsök Kontaktrapport Övriga knappar med röd text Blinkade cell Kalendern Ringa med Skype Övrigt Lösenord Radera rader Sida 1

2 Rule IT Telemarketing Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon Vad är Rule IT Telemarketing? Rule IT Telemarketing är ett program för effektiv telefonbearbetning av företag och privatpersoner från kontaktlistor. Rule IT Telemarketing är byggt på Microsoft Excel med makron skrivna i VBA. Kontaktmaterial som köps in från t ex Postens Adressregister eller liknande får du oftast i form av ett råmaterial i en excelfil. Att bearbeta kunder direkt ifrån en sådan lista blir ostrukturerat och i längden omöjligt att överblicka. Du behöver hålla reda på vem du talat med, vem du blir hänvisad till, tider när du ska ringa på nytt, vad ni talade om o s v. Listorna blir fullklottrade med noteringar. På marknaden finns det gott om programvara för CRM (Customer Relation Management) men de saknar i regel bra funktioner för telefonbearbetning. - för att generera leads - mötesbokning - för telefonförsäljning - marknadsundersökningar Varför behövs Rule IT Telemarketing Du behöver arbeta strukturerat om du ska lyckas med telefonbearbetning, Rule IT Telemarketinggör dig strukturerad. Du behöver hålla reda på vem och när du har talat med en person och du behöver komma ihåg vad ni talade om nästa gång du ringer. Du behöver påminnas om att du och en person du talat har bestämt att du hör av dig vid en viss tid. Du behöver påminnas om att en person som du inte fått tag på kommer tillbaks från ett möte/semester/sjukdom vid en viss tidpunkt. Du behöver veta vilka du absolut bör kontakta en viss dag (och tid). Du måste undvika att störa en person genom att ringa flera gånger på kort tid. Du behöver hålla reda på vem som hänvisat dig till en viss person som du bör tala med. Du bör hålla reda på varför det inte blir avslut med en viss person eller företag Sida 2

3 Ladda ner från Telemarketing.xls är kompatibelt med excel Beroende på vilken webbläsare du använder kan nedladdningen se lite olika ut. Internet Explorer (IE) IE har egenheten att behandla xls-filer som xlt-filer, alltså som mallar. Välj Spara som / Save as i lämplig mapp som du själv väljer. Filen sparas som xlt-fil, alltså som en excel-mallfil. När du öppnar filen läggs automatiskt en etta till filnamnet, alltså Telemarket1.xlt. Denna fil kan du nu spara som en xls- eller xlsm-fil. Xlsm-filer används i Excel2007 eller senare versioner. Du kan nu välja filnamn och i villken mapp du vill spara filen. Om du får upp ett meddelande om att Excel frågar om du vill öppna xlt-filen svarar du ja. Firefox Välj spara fil. Filen sparas som en xls-fil. Tag en kopia av filen och ge den ett namn som anknyter till ditt uppdrag. Därefter kan du starta programmet. Du kan spara resultatet som en xlsm-fil, alltså excel-makrofil. Crome Filen som du laddar ner är en xls-fil. Tag en kopia av filen och ge den ett namn som anknyter till ditt uppdrag. Därefter kan du starta programmet. Du kan spara xlsm-fil, alltså excel-makrofil. Sida 3

4 Olika typer av kontaktmaterial När du har köpt eller på annat sätt skaffat ett kontaktmaterial som skall importeras i Rule IT TelemarkWeb måste du undersöka hur kontaktmaterialet är organiserat. Om materialet består av en rad per person kan du sluta läsa här och gå vidare till nästa avsnitt. Om materialet däremot består av en rad per företag med samtliga personer och deras persondata i en och samma rad måste du transformera materialet så att du får en rad per person med företagsdata och personuppgifter per rad. Du måste då först ladda ner programmet transformera.xls från webbplatsen Kopiera hela excelbladet som innehåller dina grunddata till Blad2 i transformera.xls. Se till att du har kolumnrubrikerna i rad 1. Har du flera rubrikrader ska du ta bort dessa rader. Det förutsätts att alla gemensamma företagsdata börjar i kolumn A och att personuppgifter följer därefter med samma antal kolumner per person. Det är inte nödvändigt att alla företagsrader har lika många personer i sig. Däremot skall de personuppgifter som finns alltid ligga i samma kolumner för respektive befattning. Exempel: Varje rad innehåller företagsgemensamma data i kolumn A M. Därefter följer data för säljansvarig i 3 kolumner, t ex personnamn, mobiltelefonnummer, mailadress. Därefter följer på samma sätt personuppgifter för nästa befattningshavare etc. Om någon befattningshavare saknas på ett företag skall dessa kolumner vara tomma. M a o, samtliga personer med samma befattning skall stå i samma kolumn. När du kopierat in dina data i Blad2 trycker du ctrl+s varvid transformeringsprogrammet börjar med att du ska ange följande uppgifter: - Bokstav för den kolumnen där första personuppgift startar följt av komma - Antal kolumner per person med persondata följt av komma - Befattning/roll för förekommande befattningshavare åtskilda med komma Exempel : n,3,försäljning,produktion, Itansvarig, Systemansvarig I detta exempel innehåller varje rad i ditt grundmaterial företagsuppgifter i kolumn A-M. Kolumn N innehåller den första personuppgifter för den första personen med tre kolumner, t ex namn, telefonnummer och mailadress. Efter dessa tre kolumner följer personuppgifter för nästa person på samma sätt. Därefter tre kolumner för nästa person osv. Avslutningsvis efterfrågas rubriker för personuppgifterna Resultatet av detta program blir att Blad1 innehåller en rad per person med företagsgemensamma data på varje rad. Härifrån hämtar du sedan dina indata för laddning i TelemarketWeb.xls. Sida 4

5 Så här startar du Du har köpt ett kontaktmaterial i form av en exelfil. Ett kontaktmaterial innehåller vanligtvis uppgifter om företag, person. personens befattning, telefonnummer, mailadresser, besöksadresser mm. Skapa en ny mapp, t ex på datorns skrivbord, och döp den till ett passande namn för ditt uppdrag. Flytta in excel-filen med ditt inköpta kontaktmaterial i denna mapp. Kopiera Rule IT Telemarketing och klistra in kopian in i samma mapp. Här nedan kallas denna kopia av Rule IT Telemarketing hela tiden för Rule IT Telemarketing. Ge kopian ett lämpligt namn + xls eller xlsx (beroende på din version av Excel) ett namn som anger viket projekt den ska användas till, t ex mötesbokning Produkt N.xls avseende säljmöten för att sälja produkt N eller för telefonförsäljning av ett abonnemang e dyl. När du nu startar Rule IT Telemarketing så ser du en excelfil med 2 flikar, Kontaktlista och Aktiviteter. Uppe till höger i fliken Kontaktlista sitter en knapp med namnet Ladda data. När du trycker på den startar proceduren för att lyfta in ditt inköpta kontaktmaterial in i Rule IT Telemarketing. Urval ur ett större kontaktmaterial I samband med laddning av kontaktdata ur grundmaterialet kan man göra ett urval av poster ur grundmaterialet. Urval kan göras på samtliga fält som förekommer i grundmaterialet. Du kan välja att göra urvalet på följande alternativa sätt: - du gör ett urval och laddar din kopia av Rule IT Telemarketing med det gjorda urvalet. - du gör ett eller flera urval och sparar dem under lämpliga namn UTAN att ladda Rule IT Telemarketing. Börja med att göra en kopia av Rule IT Telemarketing/TelemarketWeb som du ger ett namn som anknyter till utvalet När urvalet av poster är klart sparas urvalet med ett namn som du själv anger. Därefter kan du fortsätta med att direkt ladda in urvalet i kopian av Rule IT Telemark eller så avslutar du där och gör själva laddningen senare. På så vis kan man dela upp ett stort kontaktmaterial på flera mindre utifrån de urval man gör. T ex olika orter, olika branscher, olika riktnummer etc. Ett formulär visas med varje förekommande fältrubrik i grundmaterialet och för varje fältrubrik kan man ange ett urvalskriterium och en operator. Formen för urvaslskriterierna är således: Urvalsfält (fältrubriken) urvalsvärde operator. Samliga urvalskriterier kan kombineras och en post måste då uppfylla samtliga urvalskriterier för att ingå i urvalet. I samband med att du erhåller ditt lösenord för kunna fortsätta att använda Rule IT TelemarketWeb erhåller du också ett extra program kostnadsfritt. Med detta kan du fylla på kontaktmaterial till en påbörjad telefomkampanj men du kan också slå ihop två kontaktmaterial utan att ladda upp dessa i Rule IT TelemarketWeb på en gång. Det kan du göra vid ett senare tillfälle. Kontaktmaterialen A-fil och B-fil slås ihop till AB-filen. Minsta gemensamma nämnare är de fält som är gemensamma. Mer information om detta följer med programmet när du får det. Operatorerna är: = poster där Urvalsfält är exakt lika med urvalsvärde ingår i urvalet B poster där Urvalsfält som börjar med urvalsvärdet (som kan vara flera tecken långt) ingår i urvalet. T ex Urval= St. Om urvalet görs på fältet ORT så kommer en post som innehåller Stockholm att ingå i urvalet. Jämförelsen mellan urvalsvärdet och Urvalsfältets innehåll sker med samma antal tecken som urvalsvärdet består av. I poster där Urvalsfältet innehåller urvalsvärdet. T ex Urval= ckh. Om urvalet görs på fältet ORT så kommer en post som innehåller orten Stockholm att ingå i urvalet. Jämförelsen mellan urvalsvärdet och Urvalsfältets innehåll sker med samma antal tecken som urvalsvärdet består av. > poster där Urvalsfält är större än urvalsvärdet. T ex Urval > 100. Om urvalet görs på fältet Antal anställda så kommer poster där antal anställda är större än 100 att ingå i urvalet. Sida 5

6 < motsvarande som ovan. Om urvalet görs på fältet Antal anställda så kommer poster där antal anställda är mindre än 100 att ingå i urvalet. Dessutom kan varje operator negeras genom att man skriver ett - (minustecken) efter operatorn. Effekten blir den motsatta mot ovanstående, =- innebär poster där Urvalsfältet inte är lika med urvalsvärdet ingår i urvalet. B- poster där Urvalsfältet inte börjar med urvalsvärdet ingår i urvalet. i- Poster där Urvalsfältet inte innehåller urvalsvärdet ingår i urvalet. >- Poster där Urvalsfältet inte är större än urvalsvärdet ingår i urvalet. <- Poster där Urvalsfältet inte är mindre än urvalsvärdet ingår i urvalet. Exempel I exemplet görs följande urval: Fältbenämningen längst till vänster i formuläret tas direkt ifrån rubrikraden i grundmaterialet. Alla poster där Kommun inte börjar med Stock (eller stock ) samt alla poster där antalet anställda är större än 100 samt alla poster där Ledning-Titel innehåller VD (eller vd ) En post som ingår i urvalet uppfyller samtliga dessa urvalskriterier. Sida 6

7 Ladda kontaktinformation Rule IT Telemarketing instruerar dig att ladda upp företagsnamn ( iförekommande fall), personnamn, befattning, telefon, mobilnummer, mailadress, besöksadress och kommentarer. Om du inte har uppgifterna i ditt inköpta kontaktmaterial klickar du bara vidare på OK. Den kolumnen i Rule IT Telemarketing blir då tom. När du kört igenom dessa uppgifter finns möjlighet att lägga upp ytterligare 5 uppgifter som du själv väljer. Exempel på sådan uppgifter är antal anställda, omsättning, branschkod, moder-/dotterbolag m m beroende på vad som finns i ditt inköpta kontaktmaterial. Du laddar Rule IT Telemarketing med kontaktmaterialet uppgift för uppgift enligt den ledning som du får av Rule IT Telemarketing. Kontaktmaterialfilen skall ligga i samma katalog som din kopierade version av Rule IT Telemarketing. Tryck på knappen Ladda data. Därmed börjar proceduren som laddar Rule IT Telemarketing med data uppgift för uppgift. Laddningen börjar med att följande formulär visas. Här markerar du om du i detta uppdrag kommer att arbeta med att ringa privatpersoner eller företag. Beroende på ditt val anpassas arbetsytan för den ena eller andra typen av uppdrag. Skillnaden är i huvudsak att när du ringer privatpersoner är det personens telefonnummer som utgör identiteten på personen, inte personens namn eftersom det inte är helt unikt. Dessutom saknas några funktionsknappar som inte är relevanta när du ringer privatpersoner. Om du ringer till företag är det företagsnamnet som utgör identiteten. Då tillkommer några funktionsknappar för att söka i affärsdatabaser på webben såsom Allabolag.se, Proff.se osv. I båda fallen finns en funktionsknapp för att koppla upp sig mot Eniro. Därefter anger du namnet på excel-filen som innehåller ditt inköpta kontaktmaterial Sida 7

8 Nu visas din kontaktfil och endera av följande två frågor visas beroende på om valt att ringa till privatpersoner eller till företag. (Privatpersoner) (Företag) Första raden i din kontaktfil visas nu med röd färg och du besvarar frågan med med No till dess att den första raden som innehåller kontaktuppgifter visas med röd färg. Då svarar du Yes. Nu får du frågan om du har ett konto på Skype som du vill använda för att koppla telefonsamtalen. Svara JA/YES om du tänker använda Skype. Du kan då koppla samtal genom att markera ett telefonnummer och trycka tangenterna Ctrl + z. Samtalet kopplas då automatiskt. I exemplet på bilden skulle du alltså svarat No när den första raden, som är en rubrikrad, markerats och Yes när nästa rad markeras. När du svarat No tre gånger eller fler börjar Rule IT Telemarketing undra vad du håller på med och kommer därför envist, för varje ytterligare gång du svarar No att antingen be dig fortsätta med nästa rad eller att helt enkelt avbryta laddningen varvid Rule IT Telemarketing avslutas utan att någon laddning gjorts. Du anger kolumn för kolumn var ditt data finns i ditt kontaktmaterial. Skulle ditt kontaktmaterial sakna en efterfrågad uppgift trycker du bara på OK utan att fylla i något. Exempel på fråga om var i ditt kontaktmaterial en viss uppgift finns. Om ditt kontaktmaterial innehåller personnamn i kolumn E, t ex, så fyller du i bokstaven e eller E i rutan och trycker OK. Sida 8

9 När standraduppgifterna har förts över till Rule IT Telemarketing kan du välja upp till 5 st ytterligare data som du har i ditt kontaktmaterial. Exempel på sådana data kan vara webbadress, bransch, omsättning mm. Detta kan vara användbart när du ringer till företag.. Du anger själv vilket data du vill ta med och var det ligger i ditt kontaktmaterial Klicka bara på OK på alla frågor som inte är relevanta utan att fylla i något. När laddningen är avslutad kommer knappen Ladda data att försvinna automatiskt. Hädanefter kan du inte ladda upp mer data till detta uppdrag. När du köpt lösenordet 10 gånger. Då får du gratis ett program för att fylla på en påbörjad kontaktfil med nya kontaktuppgifter. Om du gör en nya kopia av Rule IT Telemarketing för ett annat uppdrag så finns laddningsknappen i den nya kopian och lösenordet gäller för samtliga dina kopior. Du kan också ladda ner Rule IT Telemarketing på nytt från Lösenordet gäller även för den nedladdade kopian. Dina uppgifter ligger nu på en sida som heter Kontaktlista. På den sidan syns också ett antal funktionsknappar. Här finns också en sida/flik som heter Aktiviteter. Förutom ett antal funktionsknappar är det tomt än så länge. Här fyller du efterhand på med noteringar om aktiviteter som du behöver komma ihåg en att göra lista sorterad på datum. För att slippa lägga tid på en massa registreringsarbete när du gör ett kontaktförsök och inte får tag i kontaktpersonen eller får besked att personen inte finns på plats men återkommer och du verkligen snabbt vill ha en påminnelse om att ringa personen vid ett senare tillfälle finns några särskilda status-alternativ för just detta! Sida 9

10 När du står på sidan Kontaktlista och har markerat namnet på personen du vill tala med kan du helt enkelt välja något av de status-alternativ som börjar med återkom. Då skapas automatiskt en aktivitet på sidan aktiviteter med ett datum längre fram, beroende på vilket återkom-alternativ du valde. Detta sker utan att du behöver registrera någon aktivitet själv! återkom 0 ger en aktivitet= ring samma dag återkom 1 ger en aktivitet= ring nästa dag återkom 7 ger en aktivitet= ring om en vecka återkom 30 ger en aktivitet= ring om ca en månad återkom 180 ger en aktivitet= ring om ca ett halvår Beroende på hur het statusen är för en person markeras detta med färger på personen i Kontaktlistan och i aktivitetslistan.. Status kontaktad, möte bokat, förhandlingar, offert, accept har olika heta färger. Detta för att du inte skall missa viktiga aktiviteter. Nu sparar du din kopia av Rule IT Telemarketing med ett för uppdraget passande namn! När allt detta är gjort kan du börja telefonbearbetningen. Lämpligen skapar du ett konto på Skype, gärna ett abonnemang där du kan ringa hur mycket du vill till ett fast (lågt) pris under en viss tid. Du kan enkelt kopiera telefonnummer ur Rule IT Telemarketing och klista in i nummerfältet i Skype och sedan koppla samtalet. Då är det dags att ringa! Sida 10

11 Fliken Kontaktlista Här ses ett klipp av fliken Kontaktlista (uppgifterna har avsiktligt gjorts suddiga) När du ringer Du har markerat och slagit ett telefonnummer under rubriken Telefon på sidan Kontaktlista och gjort ett samtalsförsök. Detta kan sluta på endera av följande sätt: Du fick tag i personen men kommer inte att ringa personen igen Personen är inte intresserad av ditt erbjudande Åtgärd: Välj status =ej intresserad. Klicka på stryk rad Du fick veta att det inte är någon idé att ringa någon annan på företaget, tex p g a företagsnedläggning eller någon annan omständighet som gör ditt erbjudande inaktuellt. Gör en notering om detta i kommentarfältet. Åtgärd: Välj status, t ex ej behörig,samt klicka på Stryk rad. Om det är meningslöst att ringa andra personer på företaget markerar du en cell i de andra raderna för övriga personer på företaget och klickar på Stryk rad. Du fick tag på en person men denna person hänvisar till någon annan vars namn du inte har i listan Åtgärd: Du skapar en ny rad genom att klicka på kopiera rad för ny person. Skriv i den nya raden namnet på den nya personen i namn och andra uppgifter som du fått t ex befattning, kanske även ett direktnummer om du har fått det. I kommentarfältet kan du skriva namnet på den som hänvisat dig. Kan vara bra att ha i kommande dialog Nisse tyckte att jag borde tala med dig. Du kan stryka raden på den som hänvisat dig med Stryk rad. Du fick tag i personen och och ni bestämmer att du ringer vid något annat obestämt tillfälle i framtiden. Typisk p g a att man inte har tid det närmaste halvåret eller liknande. Åtgärd: Du kan välja något av alternativen status= återkom. Då skapas automatiskt en aktivitet = ring vid ett senare datum beroende på vilket återkom -alternativ du valde utan att du själv behöver göra något mer.om du vill skapar du själv en aktivitet som skall utföras i framtiden. Ange i kommentaren varför det inte passar just nu. Mer om detta under rubriken Aktiviteter. Du fick tag på personen och ni kommer till en överenskommelse (= möte bokat eller accept på en försäljning) Åtgärd: Du skriver in datumet när mötet skall äga rum/den sålda produkten skall levereras. I kommentarfältet kan du skriva detaljer om mötet/offerten/affärsuppgörelsen/ Du fick inte tag på personen. Detta kan bero på följande orsaker Växeln meddelar att personen har slutat.välj status = slutat (om du har det som alternativ). Fråga växeln om namnet på en ny person som finns i stället. Sida 11 Åtgärd: Gör som ovan - skapa en ny rad (knappen kopiera rad för ny person) och skriv in de nya personuppgifterna. Stryk raden med den inaktuella personen.

12 Personen svarar inte. Åtgärd: Välj status = ej anträffbar (om du har det som alternativ). Beroende på hur angeläget det är att få tala med vederbörande vid ett senare tillfälle kan du skapa en aktivitet. Mer om detta under rubriken Aktiviteter. Det är inget tvång att alltid välja en status. Men det gör det lättare att se vilka du har försökt att få tag i, även om personen varit ej anträffbar. Status Följande alternativ finns ej anträffbar ej intresserad har slutat (om personen lämnat företaget) hänvisar till (namnet som personen hänvisar till kan du skriva i kommentarcellen) ej behörig (personen du ringt har inte mandat att köpa/boka möte) ej målgrupp (exempel - du vill boka möten med tillverkande företag men detta företag är grossister) följ upp (vid en specifik tidpunkt som du anger om du skapar en aktivitet, vilket du bör göra!) återkom 0 återkom 180 ger automatiskt en aktivitet att ringa from idag ett halvår framåt utan ytterligare registreringsmoment. ingen kontakt (du kan välja att inte sätta någon status alls men detta visar att du har försökt) inte nu. Du kan välja att själv skapa en aktivitet att ringa upp personen vid ett annat tillfälle. Kontaktad. Du har faktiskt fått tala med personen. Kanske har ni kommit överens om att personen ska titta på din webbplats eller att du ska maila information. Du är i alla fall ett steg på väg mot en affärsuppgörelse. Möte bokat. Om din affärsverksamhet kräver ett säljmöte så väljer du detta alternativ samt anger datum för mötet. I kommentaren kan du ange sådana uppgifter som mötesplats, färdväg, påminnelser om vad du ska ta med till mötet och liknande. Förhandling. Ni har diskuterat detaljer i en kommande affärsuppgörelse. Notera i kommentaren vad ni förhandlar om. Offert. Du har skickat en offert. Ange ett datum när du tänker ringa och stöta på eller förväntar dig ett svar. Accept. Kunden har accepterat ditt erbjudande. Ange i kommentaren om det är förbundet med särskilda villkor från din eller från kundens sida. möte bokat (om du arbetar med mötesbokning) affärsavslut (om du arbetar med telefonförsäljning) Sida 12

13 Skapa aktivitet När du har anledning att vid en viss tidpunkt ringa en person, vare sig du och den aktuella personen överenskommit detta, eller att du i växeln fått veta att personen är på tjänsteresa, semester eller liknande och återkommer vid en viss tidpunkt kan du skapa en aktivitet. Så snart du planerar att göra någonting i framtiden ska du skapa en aktivitet. Du står i detta läge på ett företagsnamn eller ett personnamn i fliken Kontaktlista och klickar på knappen Skapa aktivitet. Då får du ett antal frågor som du skall besvara. T ex datum för aktiviteten ( måste anges, se nedan om kalendern), klockslag (måste inte anges), typ av aktivitet om varför du vill kontakta personen (måste inte anges). Exempel på aktiviteter kan vara ring, skicka information, invänta svar, möte bokat o s v. Om du på i Kontaktlistan för den aktuella personen har valt en status som är möte bokat eller högre kommer det automatiskt i aktiviteten att stå en förifylld text beroende på den status du har valt. Du kan lägga till egen text, skriva över texten eller bara låta den stå. Du kan när som helst och till vilken uppgift som helst lägga till en kommentar. Markera rutan/cellen som du vill kommentera och tryck på knappen Lägg till kommentar. Viktigt om kommentarer På sidan aktiviteter finns en kolumn som heter Aktivitet. Meningen är att du här skriver något som du vill notera om den aktuella kontakten som du just haft med kontaktpersonen. Det du skriver här kommer att loggas med datum för kontakten på den aktuella personen som kommentar på sidan Kontaktlista. Här kan du se (Knappen visa kommentarer ) i kronologisk ordning vad ni talat om tidigare. Eftersom det kan gå lång tid mellan kontakterna med en person är det ofta avgörande att kunna hänvisa till vad som diskuterats tidigare. Övriga data fylls i automatiskt samt tidpunkten för när aktiviteten skapades (tid för kontaktförsök). Du får också frågan om du anser att aktiviteten är viktig. Om du svarar ja markeras raden med gul färg annars lämnas den utan färg. Efterhand som du avslutat aktiviteterna stryker du dem med knappen stryk aktivitet så att du bara ser de som är kvar att utföra. Du kan växla mellan att se alla aktiviteter (inkl de strukna) eller bara aktuella aktiviteter med knapparna visa alla resp visa aktuella. Ibland kan det vara intressant att för att visst företag eller för en viss person se både strukna och kommande aktiviteter, för att få ett sammanhang. Det får man genom att markera företagsnamnet eller personnamnet och klicka på Visa alla aktiviteter för företag/person. Står man på företagsnamnet när man klickar så visas alla aktiviteteter med alla personer i det företaget. Står man på personnamnet visas alla åtgärder som man haft med just den personen. Samma funktion kan utföras från fliken Kontaktlista med knappen Sök aktiviteter. Sida 13

14 När du står på en rad i fliken aktiviteter och skapar en aktivitet som du betecknar som viktig (när den frågan kommer) så markeras den raden för den aktuella kontaktpersonen med gul färg i Kontaktlistan. Du ser direkt i Kontaktlistan på vilka personer du lagt en viktig aktivitet. Övriga knappar på fliken Aktiviteter Ändra datum Om man har planerat att ringa en person vid ett visst datum/klockslag och får beskedet att personen är borta och återkommer vid ett visst datum klickar man på knappen ändra datum och väljer ett nytt datum. Bilden visar kalendern, en evighetskalender. Helgdagar är röda, dagens datum är gult. En god regel, om än inte nödvändig, är att man även klickar på Tid för kontaktförsök så vet man när man senast försökte få tag i personen. Därmed undviker man att ringa samma person alltför tätt. Till Kontaktlista Man klickar på knappen till Kontaktlista och förflyttas till motsvarande rad i fliken Kontaktlista. Ibland kan man vilja se noteringar om företaget/personer som inte finns i fliken aktiviteter. Märk tid för alarm / Avmarkera alarmtid / Starta-Stoppa Alarm En mycket bra funktion för att bli påmind om att ringa vid en viss tid. T ex när man får beskedet i växeln att personen sitter i ett möte och återkommer kl xx. Skriv in tiden i formen tt:mm i cellen för klockan och klicka på Märk tiden för alarm. Tiden kommer då att visas med fet stil. Vid den tidpunkten inom +5 minuter kommer det upp en påminnelse på skärmen. Man avmarkerar alarmtiden genom att klicka på Avmarkera alarmtid. Tiden visas då med normal stil. Om man vill slippa påminnelser överhuvudtaget för att inte bl störd men fortfarande vill ha alarm markerade kan man klicka på Stoppa Alarm/Starta Alarm. Knappen visar omväxlande den ena eller den andra texten beroende om man vill starta eller stoppa alarmfunktionen. Lägg till kommentar i Aktiviteter Visa/ ändra kommentar När man klickar på knappen får man upp dialogruta som man skriver in den önskade texten i. Texten läggs som kommentar till den cell som för tillfället är markerad. När man klickar på knappen visas kommentartext, i den mån det finns en sådan, för den cell som för tillfället är markerad. Även mycket långa kommentarer kan hanteras, t ex en lång historik om kontakter man haft med en viss person. Man kan även redigera kommentaren och lägga till eller ta bort text. Sida 14

15 Tid för kontaktförsök Boka i kalender Tidpunkten (från datorns systemklocka) för ett kontaktförsök fylls i automatiskt när man skapar en aktivitet. Om man måste göra upprepade försök att få tag i en person (utan att skapa en ny aktivitet för varje försök) kan det vara bra att notera tiden för när man senast gjorde ett försök. Eventuellt kan du ju dessutom ändra datum vid behov. Därmed undviker man att ringa samma person alltför tätt vilket kan bli fallet när man har många järn i elden och inte minns att man ringde personen för bara en liten stund sedan. Varje gång du trycker på Tid för kontaktförsök samt när aktiviteten läggs upp första gången så ökas antal kontaktförsök med ett. På så vis ser du snart om personen överhuvudtaget inte vill/kan svara i telefon. Tyvärr är detta alltför vanligt. Förslagsvis bör du då lägga tid på andra kontakter i stället för att först vänta i växeln och sedan vänta på ett svar som aldrig kommer. Under förutsättning att man kör MS Outlook på sin dator lokalt (ej Outlook Exchange!) så bokas markerad aktivitet in i Outlook Calender automatiskt på aktuellt datum och tid. Sida 15

16 Övriga knappar på fliken Kontaktlista Sök i kolumn Snabbsökning för att ett värde, t ex ett namn, i en kolumn.. Ändra namn på företag Markera en cell, vilken som helst i en kolumn och klicka på Sök i kolumn. Innehållet i den cell som du står på visas som sökargument men du kan ändra det som du vill. Fyll i hela, eller en del av, den uppgift du söker i den aktuella kolumnen Endast de rader som uppfyller sökningen visas. Exempel: Du står i kolumnen Ort och har markerat en cell som innehåller värdet Stockholm. Klicka på Sök i kolumn Stockholm visas som förslag till sökvärde (men det kan du ändra om du vill.). Samtliga rader som innehåller Stockholm visas. På motsvarande sätt kan du söka rader som innehåller ett visst riktnummer. Du skriver bara in riktnumret samt en *. Sökningen hittar då alla rader som har detta riktnummer. Du kan alltid använda * om du vill söka på på delar av ett värde. Med Ctrl + a återställer du kontaktlistan så att samtliga rader visas. Ibland händer det att du behöver byta namn på ett företag. Detta kan hända om samma företag finns med i kontaktmaterialet under olika namn, t ex AB Företaget och Företaget AB. Det kan också hända att företaget bytt ägare och därför har ett annat namn än vad som står i kontaktmaterialet. Markera företagsnamnet i Kontaktlista och klicka på Ändra ftgnamn. Du anger det nya namnet i frågerutan. Namnet ändras och samtliga rader för företaget sorteras in på rätt plats i Kontaktlistan. Dessutom ändras namnet i eventuella förekommande aktiviteter. Sök aktivitet Markera ett företagsnamn och klicka på Sök aktiviteter. Då visas samtliga aktiviteter som registrerats på det aktuella företaget. Om du istället står på ett personnamn visas alla aktiviteter som registrerats på den aktuella personen. I båda fallen visas såväl avslutade (överstrukna) som aktuella aktiviteter. Nytt företag eller nytt telefonnummer (när man ringer privatpersoner) Sida 16 Om man, efter att man laddat upp sitt kontaktmaterial, måste lägga till flera rader kan man inte bara fylla på i slutet av Kontaktlistan. Man måste välja Nytt företag/nytt telefonnummer. Därvid hamnar man i slutet av listan och kan skriva in aktuella uppgifter. Orsaken är att det i samband med laddning av kontaktmaterialet skapas länkar som behövs vilket inte sker om man bara skriver in nya uppgifter i slutet av listan.

17 Sida 17 Tryck därefter på knappen Sök i kolumn och svara OK utan att ange något värde så sorteras den nya raden in på rätt plats.

18 Fixa tecken Om man får in material med avvikande typsnitt etc så klickar man på Fixa tecken för att likrikta utseendet. ( Arial 10 punkter) Kan också vara bra om man strukit en person som därmed inte kommer att finnas med bland kommande aktiviteter men ändrar sig och vill ta med personen igen. Med Fixa tecken (markera hela raden) tas överstrykningen bort. Lägg till kommentar i Kontaktlistan Visa / ändra kommentar Kopiera rad för ny person Tid för kontaktförsök Kontaktrapport När man klickar på knappen får man upp dialogruta som man skriver in den önskade texten i. Texten läggs som kommentar till den cell som för tillfället är markerad. När man klickar på knappen visas kommentartext, i den mån det finns en sådan, för den cell som för tillfället är markerad. Även mycket långa kommentarer kan hanteras, t ex en lång historik om kontakter man haft med en viss person. Man kan även redigera kommentaren och lägga till/ta bort text. Särskilt intressanta är kommentarerna i fältet Kommentar i Kontaktlistan. Här samlas nämligen automatiskt alla noteringar i fältet Aktivitet som gjorts i samband med att en aktivitet registrerats på en person i kronologisk ordning. Om det är långt mellan gångerna som man ringer en person kan det vara mycket värdefullt att kunna blicka tillbaka och se vad som förevarit tidigare. När man behöver lägga upp en ny person i ett företag ställer man sig på en rad i Kontaktlistan på det aktuella företaget. En ny rad skapas i anslutning till de övriga raderna för detta företag. Här fyller man i personuppgifterna för den nya personen. Om du står på Kontaktlistan och ringer en person som du inte får tag i kan du klicka på Tid för kontaktförsök. Om det redan finns en aktuell aktivitet på personen noteras tiden för när du klickade på tid för kontaktförsök och antal kontaktförök på den aktuella aktiviteten ökas med 1. Du kan få en rapport innehållande de flesta uppgifterna i Kontaktlistan inkl alla remarks/kommentarer i fältet Noteringar. Där med får man en helt anna överblick över läget i den aktuella telefonkampanjen. Följ noga instruktionerna som visas när du trycker på knappen. Du behöver inte skriva ut en rapport innehållande samtliga företag/personer utan kan begränsa den med från rad (i Kontaktlistan) till rad. Om du ringer till privatpersoner kan du t ex välja att skriva en rapport bara över ett visst riktnummerområde, t ex 08. Övriga knappar med röd text Man markerar ett företagsnamn och klickar på någon av knapparna. Beroende på vilken knapp man klickat på får man företagsinformation från resp webbtjänster. Detta är mycket användbara funktioner när man vill veta mer om ett företags ekonomi och verksamhet. Man kan också stå på ett telefonnummer och få ett företagsnamn eller namnet på en privatperson (gäller Eniro). Mycket användbart när företag bytt namn, vilket är väldigt vanligt.blinkade cell Sida 18 I Kontaktlistan finns ytterligare en funktion som dock saknar funktionsknapp. Du kan markera en cell och få den att blinka rött. Det görs med ctrl+b. Blinkandet upphör så snart du markerar en annan cell. Funktionen är till för att markera vad du håller på med vid ett visst tillfälle om du behöver gå ifrån arbetsplatsen. När du kommer tillbaka ser du genast vad du höll på med innan du gick ifrån. Funktionen fungerar bara i fliken Kontaktlistan

19 Kalendern Kalendern kommer upp automatisk när du skapar en aktivitet. Den kan också vara bra att ha om man bara vill titta i kalendern för att se veckonummer, helgdagar eller veckodagar. Om man arbetar med mötesbokning har man ju normalt en separat kalender, t ex i Google Calender eller en kalender i Outlook i vilken man skriver in sina bokade möten. Observera att om datumen för bokningarna ändras, t ex på respondentens begäran, så måste uppgiften också ändras i fliken aktiviteter. Ringa med Skype Övrigt Tryck ctrl+c så viss kalendern. Klicka på stäng eller krysset uppe i högra hörnet på kalendern så stängs den. Och till slut gör en säkerhetskopia av din kontaktlfil varje gång du har arbetat med ditt projekt! Skaffa gärna ett konto på Skype. Då ringer du till vanliga telefonnummer såsom växelnummer och direktnummer mycket billigare. Att ringa till mobilnummer är däremot inte lika billigt. Du markerar helt enkelt ett telefonnummer och trycker på tangenterna Ctrl och håller ned den samt z. Samtalet kopplas du upp direkt utan att du behöver knappa in telefonnumret. Tänk på att du måste svara JA på frågan som ställs i samband med att du laddar in dina kontaktdata. Du kan inte börja att använda Skype senare under ditt uppdrag utan detta gäller hela uppdraget. En samtalsräknare uppdateras för varje gång du trycker ctrl+z för den aktuella kontakten. Om du tror att du kommer att använda Skype senare under uppdraget kan du svara JA på ovan nämnda fråga. Låt bara bli att trycka ctrl+z så länge Skype inte är installerat. Lösenord Du kan spara dina resultat 10 gånger helt gratis. Därigenom får du en uppfattning om Rule IT TelemarkWeb är det hjälpmedel du behöver. Vill du fortsätta att använda Rule IT TelemarkWeb behöver du ett lösenord. Kostnaden för detta är bara 800 SEK. Maila till och ange namnet på ditt företag samt Rule IT TelemarkWeb. Du får då betalinstruktioner. När betalningen inkommit skickas lösenordet till dig. Dessutom får du ett extra program helt gratis med vilket du kan fylla på en påbörjad kontaktlista med ytterligare kontaktmaterial Radera rader Stryk aldrig en rad med excels funktioner radera eller ta bort varken i Kontaktlistan eller i Aktivitetslistan. Risken finns att du förstör kopplingar mellan de båda listorna. Använd i stället funktionen Stryk rad. Därmed vet du allt om Rule IT Telemarketing. Nu är det bara att ringa och göra affärer! LYCKA TILL! Sida 19

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer