VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011

2

3 INNEHÅLL 1. INLEDNING VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING Ålands turismutveckling Ålands tillgänglighet och attraktionskraft Allmänna trender och utvecklingen internationellt VISIT ÅLANDS MÅL ÅLANDS TURISMSTRATEGI VISIT ÅLAND MARKNADSPLAN Marknader Visit Ålands prioriterade närmarknader: Målgrupper Marknadsaktivteter Trycksaker Distribution Kampanjer och annonsering visitaland.com Ålands officiella turismportal Sociala medier Nyhetsbrev Mediabearbetning Bearbetning av återförsäljare och agenter Mässor och evenemang Åland Events Sportfiske Internationell kryssningsmarknadsföring Turistinformation och externa turistinformationer Klassificeringsarbetet Samarbetsprojekt Branding Scandinavian Islands Öviga samarbetsprojekt UPPFÖLJNING OCH MARKNADSUNDERLAG Intern uppföljning Marknadsundersökningar och övriga beslutsunderlag... 22

4 8. MEDLEMSORGANISATIONEN VISIT ÅLAND Preliminär medlemskalender Förslag till medlemsavgifter Medlemsförmåner ORGANISATION Personalen Kontaktuppgifter och öppettider Styrelse BUDGET

5 1. INLEDNING Gasa eller bromsa? Under det senaste decenniet har den åländska turismutvecklingen sett en betydande negativ utveckling. Totalt sett handlar det om närmare 22 procent färre övernattningar från år 2000 till Situationen är allvarlig den åländska turismen behöver helt enkelt ta sig rejält i kragen. Problemet är dock inte att vi i branschen inte vet det. Vi vet att säsongen behöver förlängas, att lönsamheten måste bli bättre. Vi vet att bristen på nya generationer som tar över är en återkommande utmaning, vi vet också att många boendeanläggningar har behov av att uppgradera både hårdvara och mjukvara. Öppettiderna borde förlängas. Evenemangen utökas. Att vi måste arbeta ännu hårdare och effektivare för att nå rätt med marknadsföringen. Och handen på hjärtat vi alla kanske också innerst inne vet att vi ålänningar skulle kunna bli lite bättre på att tydligt visa att vi verkligen, verkligen vill ha fler gäster. Utmaningen ligger snarare i att hitta verktygen och resurserna för hur det skall ske - och att få till den där positiva framtidstron som smittar av sig. Där en framgång leder till en annan. Där en succé inspirerar till nya idéer och initiativ. Där en positiv siffra följs av en till, och en till Visit Åland står med 2011 framför sig inför utmaningar. Uppgiften är större än någonsin, resurserna mindre än på länge. Och visst känner vi ofta att vi arbetar i motvind. Vem har dock någonsin hört talas om att man kan bromsa sig ur en uppförsbacke? Det är inget alternativ. Nu mer än någonsin krävs att vi gör allt för att från vår sida verkligen försöka vända utvecklingen. För Visit Åland är det därför full gas som gäller. För vår del innebär det att vi fortsätter satsa stort på att marknadsföra Åland. I detta arbete är personalen fortfarande vår allra viktigaste resurs. Jag har sagt det tidigare men det tål att upprepas. Personalen i Visit Åland stavas lika med marknadsföring. Med det sagt skall dock poängteras att det är till konkreta marknadsaktiviteter som den odiskutabelt största andelen av resurserna går. Här satsar vi fortsatt stort på att ge Åland en effektiv synlighet med fokus på destinationen. Målsättningen skall inte bara resultera i en långsiktig positiv utveckling av gästnätterna, utan i lika hög grad att samtliga våra marknadsinsatser skall gynna er medlemsföretag, att de i slutändan skall leda till mer klirr i kassan för er. Arbetet med Ålands nya turismstrategi är ett bränsle och ett verktyg på vägen till ökad turism på Åland. Här ges tillfälle och möjlighet för oss att mötas kring de stora viktiga frågorna för våra möjligheter att utveckla den åländska turismen långsiktigt. Att ta oss tid att tänka till ordentligt, att tillsammans skapa förutsättningarna och uppnå resultat vi aldrig kan nå om vi sitter var och en för sig på sin kammare. Det kommer att ta tid, det kommer att ta engagemang och framför allt kräver det lite nu jäklar-attityd. I mars presenteras den nya turismstrategin, men i väntan på eventuella nya uttalade inriktningar för den åländska turismen är det allas vår skyldighet att inte tappa fart och synlighet i profileringen av Åland som resmål. Därför tänker vi gasa på under 2011 och vi hoppas och tror att ni väljer att göra det också! 2 november 2010 Annica Jansson VD, Visit Åland 1

6 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING Visit Åland är Ålands officiella turismorganisation. Med över 340 medlemmar har organisationen stark förankring inom turismbranschen samt bland företag och organisationer med ett intresse av att den åländska turismen utvecklas livskraftigt. Under 2009 byttes namnet från Ålands Turistförbund till Visit Åland, ett nytt namn som bättre och bredare signalerar organisationens roll. Sedan 1989 har vi som främsta uppgift av Ålands Landskapsregering (LR) att sköta marknadsföringen av Åland som resmål. Visit Ålands roll framkommer i föreningens stadgar: Visit Åland har till uppgift att främja turismen på Åland. I dess syfte skall Visit Åland: marknadsföra och profilera destinationen Åland, utgående från medlemsföretagens intressen föra turistbranschens talan inför myndigheterna upprätthålla turistinformation stimulera medlemsföretagen till produktutveckling, kvalitetshöjning och nya projekt inom turistbranschen Visit Åland har i synnerhet en viktig uppgift i att marknadsföra destinationen Åland med målsättningen att gynna den landbaserade turismen. Visit Åland strävar kontinuerligt efter att enhetliggöra marknadsföringen på ett effektivt sätt inom ramen för vilket branschens aktörer har möjlighet att nå ut med sina budskap och få resultat. Genom bredden av marknadsaktiviteter arbetar Visit Åland långsiktigt och konsekvent med att bygga Åland som varumärke; att göra Åland synligare i omvärlden och locka till besök. 2

7 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING Turismens betydelse för Åland debatteras ofta. Sett ur ett globalt perspektiv är turismens roll odiskutabel. Turismen är världens största näring och också den snabbast växande. Idag står fem procent av världens befolkning för 95 procent av resandet. Enligt WTO kommer denna siffra att fördubblas inom de kommande sju till åtta åren, samtidigt som den årliga globala tillväxten i näringen beräknas öka med mellan fyra och åtta procent per år. Turismens betydelse är dock långt mer än siffror. Turismen har även stor betydelse i att den bidrar till följande: Skapar sysselsättning både direkt och indirekt Skapar skatteintäkter både direkta och indirekta Utgör skyltfönster omvärldens första kontakt och ingång till potentiell inflyttning, etablering och investering Attraktionskraft för besökare är attraktionskraft för alla målgrupper Ger bättre service och större utbud för bofasta Ingång till sysselsättning för ungdomar, lågutbildade, inflyttade etc. Turismens arbetsplatser kan inte flytta utomlands 3.1. Ålands turismutveckling För att bedöma hur Åland utvecklas som resmål är det viktigt att ha marknadsundersökningar och statistik att tillgå. ÅSUB 1 sammanställer regelbundet statistik dels över antalet inresande till Åland, dels över antalet gästnätter. För att bäst mäta utvecklingen av den åländska turismen har Visit Åland valt att fokusera på antalet gästnätter, som är den mest relevanta indikatorn för hur den landbaserade turismen mår Antal övernattningar Antal övernattningar Ålands Statistik- och Utredningsbyrå 3

8 Som kan avläsas av tabellen ovan har den åländska turismen en tydlig negativ utveckling under den senaste 10-årsperioden. Endast under 2006 och 2008 uppvisades en positiv utveckling vad gäller antalet övernattningar. Det totala antalet gästnätter för 2010 som ingår i ÅSUBs statistik presenteras först våren För att ge en indikation om utvecklingen hittills under 2010 redovisar vi de siffror som vid denna verksamhetsplans tillkomst redan fanns att tillgå, dvs. hotellövernattningarna för perioden januari-september i relation till samma period Dessa siffror visar en ytterligare minskning med cirka sex procent Ålands tillgänglighet och attraktionskraft En destinations tillgänglighet är en avgörande faktor för dess möjligheter att locka besökare. Vad gäller den fysiska tillgängligheten för Åland som destination har inga stora förändringar skett under En besvikelse är att det av Viking Line beställda nybygget på rutten Kapellskär-Mariehamn i och med det spanska varvets konkurs inte kommer att levereras. Istället har Viking Line precis beställt ett nybygge på linjen Åbo-Mariehamn- Stockholm. Detta fartyg kommer dock att levereras först I övrigt är inga förändringar i tillgängligheten vad gäller transporterna kända. För att Åland skall utvecklas positivt som resmål och inte stagnera behövs stimulerande åtgärder. I och med arbetet med en ny turismstrategi som i början av 2011 går in i sitt slutskede kommer en bred diskussion kring hur vi bäst skall utveckla Åland som destination att föras, vilken skall mynna ut i Ålands turismstrategi Några av de åtgärder som Åland speciellt har ett stort behov av är bl.a. höjd kvaliteten på boendeanläggningar, ökade satsningar på evenemang utanför den absoluta högsäsongen, samt förverkligande av satsningar av infrastrukturell karaktär som gynnar turismen positivt. Detta konstaterades redan i rapporten Attraktiva Åland som publicerades Här identifierades att Ålands attraktionskraft behöver höjas och att näringslivet och den offentliga sektorn på Åland bör ta ett gemensamt ansvar i frågan. Rapporten föreslår en ökad satsning på kvalitetsturism, i synnerhet vad gäller login. Vidare betonas bl.a. vikten av insatser för att bredda utbudet av aktiviteter och evenemang Allmänna trender och utvecklingen internationellt Följande faktorer anses driva framtidens resande: Det som ökar mest är att vi reser efter intressen. Vi reser till platser som vi vill förknippas med, som uppfattas som både autentiska och gärna exotiska. Vi bygger våra egna varumärken genom vårt val av resor/upplevelser. Platser behöver en tydlig identitet och berätta sin story. Vi reser till platser som vi har en relation till (familj/vänner, minnen och traditioner eller eget fritidshus). Vi reser efter värderingar och livsstil. Ökad medvetenheten om miljö- och etikfrågor påverkar resandet. Den nya teknikens möjligheter: information, marknadsföring, försäljning och bokning samt skapa interaktiva upplevelser. Nya marknadskanaler; hemsidor, bloggar, communities, virusmarknadsföring, 4

9 mediala evenemang och happenings. Evenemang som dragplåster, skyltfönster väcker medial uppmärksamhet. Aktuella resetrender och resemönster som påverkar resandet kännetecknas bland annat också av följande: Vi reser allt oftare men kortare tid Bokar allt senare och via internet. Tillgängligheten är en av de viktigaste konkurrensmedlen(vi vill lägga kortare tid på själva resan, få information och boka snabbt, krav på skyltning, öppettider etc.). Lågprisflyget har ändrat konsumtions- och resandemönster. Vi vill uppleva många olika aktiviteter på kort tid. Interaktivitet och delaktighet i upplevelsen allt viktigare. Allt fler söker autentiska upplevelser kopplat till natur och kultur, de flesta vill kombinera det med någon form av lärande. GLOKALT, samtidigt som vi blir allt mer internationella så söker vi trygghet i vår närhet En ökad medvetenhet om miljö och etik ställer allt högre krav på arrangörerna. Sverige väldigt rätt enligt många trendgurus, såväl avseende samhällsbyggande som värderingar, standard, säkerhet, service och språkkunskaper. Detsamma bör gälla Åland. Typiskt skandinaviska råvaror, natur, kultur, livsmedel och vårt värdskap ligger i absolut världsklass. Tystnad och tid för reflektion är lyx. Den nya tekniken skapar helt andra möjligheter samtidigt som den driver hyperkonkurrens och nya rese- och konsumtionsmönster. Fenomenet Ullared, shopoholic -75 miljoner kvadratmeter ny shoppingyta planerad i Sverige. Branschglidning, komplementära kluster bildas (ex. SAAB, upplevelsefabriken i Trollhättan etc). Från råvara/produktion, via service/tjänst till kunskap och nu upplevelseindustri, Förädlingstrappan. (Källa: Graffman AB) Ålands utveckling som resmål påverkas såväl av världsomfattande internationella trender, likväl som mer regionala. Genom att följa med, förutspå och anpassa sig efter trenders utveckling ökar förutsättningarna för en positiv turismutveckling. 5

10 4. VISIT ÅLANDS MÅL 2011 Inför 2011 står Visit Åland inför utmaningen att upprätthålla en synlig och effektiv marknadsföring av Åland som resmål trots fortsatt minskade anslag. Övergripande fokus kommer att vara att fortsätta bygga varumärket Åland med fokus på närregionerna genom en effektiv mix av marknadsaktiviteter. Dessutom har organisationen målsättningen att få en ännu tätare dialog och kontakt med medlemmarna. Visit Ålands prioriterade mål under 2011 inkluderar bland annat: Ta fram en ny turismstrategi tillsammans med branschen Under årets första kvartal kommer Visit Åland att aktivt arbeta för Ålands nya turismstrategi, vilken skall stå klar i mars Därefter är vi redo att axla den del av implementeringen som berör destinationsmarknadsföringen och övriga delar av vår verksamhet. Fortsatt satsning på visitaland.com Ålands officiella turistportal kommer att utvecklas vidare under Portalen upprätthålls på sex språk och samlar det turistiska Åland på en och samma plats. Huvudändamålet är att nå potentiella besökare utanför Åland. Parallellt fortsätter vi att genomgående hänvisa till och exponera portalen i samtliga marknadsaktiviteter. Ökad satsning på sociala medier Effektiv synlighet för Åland på de prioriterade marknaderna genom tydliga kampanjer och övriga marknadsaktiviteter. Vi koncentrerar marknadsaktiviteterna med ändamålet att långsiktigt bygga varumärket Åland i närområdet, och därmed locka till besök. Fortsatt hög exponering i press Bygga relationer och kontakter med högkvalitativ press i våra målmarknader och målgrupper. Nischad marknadskommunikation mot målgrupper Vi fortsätter den långsiktiga satsningen att nå specifika målgrupper genom bl.a. produktspecifika trycksaker, segmenterade nyhetsbrev, pressbearbetning mot specifika målgrupper, samt riktade artiklar på visitaland.com. Fokus på kvalitetshöjande åtgärder i dialogen med medlemmar Under 2011 revideras stugklassificeringssystemet med målsättning att bättre åskådliggöra anläggningarnas kvalitet. Vi fortsätter också satsningen på att höja medvetenheten och intresset för investeringar i kvalitetshöjande åtgärder. Speciell fokus blir på mjukare områden såsom inredning och atmosfär, faktorer som i regel ligger utanför klassificeringssystemens bedömningar och som kan anses godtyckliga, men som i regel har en stor påverkan på hur anläggningar upplevs och hur väl gästen trivs. 6

11 5. ÅLANDS TURISMSTRATEGI Ålands turismstrategi kommer att presenteras i mars Ålands landskapsregering leder arbetet med att ta fram en uppdaterad turismstrategi, ett ägarskap som skall stimulera politisk acceptans och ansvar för strategins innehåll. Strategin är ett verktyg för att få ett välbehövligt helhetsgrepp med fokus på att långsiktigt utveckla turismen på Åland. Visit Åland är sedan hösten engagerad i arbetet med strategin. Vi vill liksom tidigare betona vikten av att den nya strategin accepteras av samtliga politiska partier, det offentliga, näringslivet, intresseorganisationer, kommuner samt övriga intressenter i den åländska turistbranschen. Vidare är det av yttersta vikt att den nya strategin erkänns och respekteras som ett långsiktigt verktyg, oavsett regeringsbyten och med ett aktivt engagemang från turistföretagare och övrigt näringsliv. Bara då ges turismstrategin förutsättningar att nå verkliga resultat. 7

12 6. VISIT ÅLAND MARKNADSPLAN 2011 Visit Åland har under de senaste åren sett ett allt mindre finansiellt stöd av Ålands Landskapsregering för att marknadsföra Åland som destination. Som en konsekvens av de minskade anslagen minskar också branschens motprestation, vilket sammantaget har negativa effekter för profileringen av Åland som resmål står Visit Åland inför stora utmaningar att upprätthålla en träffsäker och effektiv marknadskommunikation parallellt som LR forstätter minska sitt stöd för turismen genom det arbete Visit Åland utför. Beaktat en två procentig årlig kostnadsökning har LR minskat anslagen till Visit Åland med drygt 33 % sedan 2006, från 1,54 miljoner till 1,14 miljoner Vad gäller marknadsföringen av Åland som destination kommer Visit Åland att fortsatt koncentrera marknadsinsatserna till Ålands absoluta närregioner. Det är här intresset för Åland är starkast och här har vi förutsättningar att nå bäst resultat av satsningarna. Fortsättningsvis är det dock en välavvägd mix av marknadsaktiviteter riktad mot väl valda målgrupper och marknader som gäller. Närmare information om de olika huvudaktiviteterna följer nedan Marknader Närmarknaderna i Sverige och Finland utgör fortfarande de i särklass viktigaste marknaderna för Åland. Visit Åland fokuserar därför de större insatserna till dessa. Samtidigt sker även marknadsföring mot olika marknader längre bort från Ålands mer uppenbara upptagningsområde Visit Ålands prioriterade närmarknader: Finland Finland har under senare år ökat sin andel av övernattningarna jämfört med de svenska besökarna. Under 2009 stod fastlandet för officiella gästnätter, vilket motsvarar ca 39,4 procent. På fastlandsmarknaden fortsätter vi främst att fokusera marknadsinsatserna på storstäderna Åbo, Helsingfors och Tammerfors. Sverige Tack vare täta och förmånliga kommunikationer västerut är den svenska marknaden ett viktigt upptagningsområde för den åländska turismen. Under 2009 stod svenskarna för officiella övernattningar, motsvarande 43 procent av det totala antalet registrerade övernattningar. Störst fokus för våra marknadsaktiviteter kommer fortsatt att ligga på närområdet Stockholm Mälardalen med omkringliggande regioner. 8

13 Visit Ålands viktigaste sekundärmarknader Sekundärmarknader som vi under 2011 kommer att arbeta mot inkluderar Tyskland samt Ryssland/Baltikum. Marknadsinsatserna är dock väldigt begränsade. Aktiviteter för att nå dessa marknader är i första hand Ålands officiella turistportal visitaland.com som inkluderar hela sex språkversioner (förutom svenska och finska även engelska, tyska, estniska och ryska). Visit Ålands kontinuerliga bearbetning av press verkar dessutom för att öka medvetenheten om, och intresset för, Åland som resmål. Visit Ålands sekundära marknader utgör ett viktigt komplement speciellt gällande mellansäsongen och för vissa turismföretagare och nischprodukter, exempelvis sportfisket. Samtidigt är övernattningarna från dessa länder marginella i förhållande till primärmarknaderna stod Tyskland för tredje flest officiella övernattningar (3,1procent) följt av Estland (2,2 procent). Ryssland och de tre baltiska staterna stod tillsammans för 4,6 procent av alla övernattningar. Genom projektet Scandinavian Islands riktas marknadsföring mot tyska, holländska och engelska marknaden Målgrupper Inför 2011 fortsätter Visit Åland att rikta marknadsinsatser mot specifika målgrupper. Viktiga segment som kräver produktspecifika marknadsaktiviteter utgör bl.a. följande golf, sportfiske, konferens (MICE) 3, barnfamiljer (sommar) och aktiv segmentet (frilufts- och sportutövare) Marknadsaktiviteter Visit Ålands övergripande målsättning under 2011 kommer fortsatt att vara att skapa intresse för och locka till resor till Åland. Målsättningen är att genom en hög frekvens av marknadsaktiviteter skapa ett intresse som leder in den potentiella besökaren på visitaland.com, där utförlig information samt direkt koppling till de olika branschaktörerna finns samlat. Parallellt fortsätter också den allmänna profileringen av Åland som varumärke att vara en övergripande målsättning. Nedan följer en genomgång av de övergripande marknadsaktiviteter som Visit Ålands verksamhet kommer att fokusera på under Scandinavian Islands är ett samarbetsprojekt tillsammans med Åbolands skärgård och Stockholms skärgård. För mer information se sid MICE: Meetings, Incentive, Conferences, Events 9

14 6.3. Marknadsaktivteter Under 2011 kommer Visit Åland att arbeta med en bred mix av marknadsaktiviteter. Dessa inkluderar bland annat följande huvudområden Trycksaker Visit Ålands profilbärande trycksaker utgör ett viktigt redskap för att skapa intresse för Åland som resmål, och därmed leda besökaren till att söka mer information på internet och på visitaland.com. För att nå maximalt resultat av trycksakerna kommer Visit Åland under 2011 att fortsätta arbeta med produktinriktade bilagor som innehåller specificerad information riktad mot prioriterade målgrupper. Inför år 2010 ändrades formatet på samtliga bilagor och livslängden ändrades till två år, ett koncept som fortsätter under Bilagorna kommer att distribueras i utvalda magasin och dagstidningar, samt som direktreklam. Bilagorna kompletteras med huvudbroschyren Åland 2011, Skärgårdsguiden, Åland Guide och Åland Evenemang (samtliga årliga publikationer). Efter mycket positiv feedback på innehållet i huvudbroschyren Åland 2010 kommer vi i Åland 2011 att fortsätta med en magasinliknande känsla där läsarna bland annat bjuds på intressanta personporträtt, större talande bilder samt självupplevda reseberättelser. Layouten i trycksakerna vidareutvecklas med fokus på ett stilrent och luftigt intryck. Den logotyp och det typsnitt vi konsekvent arbetat med sedan 2005 behålls. Visit Åland ser detta som en långsiktig satsning för att få kontinuitet och igenkänning i marknadsföringsinsatserna. Logotypen kommer fortsättningsvis att placeras på trycksakernas baksida, detta för att renodla intrycket av magasin snarare än reklambroschyr. För produktionen av trycksakerna står reklambyrån Maridea. Visit Åland har ett treårs avtal med Maridea för perioden Den totala mängden trycksaker uppgår år 2011 till exemplar (Åland Events foldrar ej medräknat). Totalt sett fortsätter vi medvetet att minska den totala kostnaden, samtidigt som vi strävar efter att behålla ett högt antal trycksaker, allt för att nå så stor räckvidd som möjligt. Nedan närmare information om Visit Ålands trycksaker 2011: Huvudbroschyr (A4) Leveranstid Upplaga Sidantal Språkversioner Åland 2011 (allmän Ålandsbroschyr) 5 jan sv, fi, eng, ty, Produktbilaga (2-årig) Leveranstid Upplaga Format Språkversioner Aktiv 5 jan cm / falsad 2 ggr sv, fi 10

15 Sommar 15 apr sidor 280 x 350 mm sv, fi Sommarbilagan produceras i det nya formatet som även är förmånligare att producera och som tack var den stora satsytan också ger bra möjligheter att presentera Åland visuellt genom stora, stämningsskapande bilder. Bilagan kommer att falsas (vikas) i utskicket. Övriga trycksaker Leveranstid Upplaga Sidantal Språkversion Skärgårdsguide (A5) 1 jan Åland Guide (A5) 1 maj sv/fi/eng (i samma trycksak) sv, fi, eng, ty Åland Evenemang (100 x 250 mm) 5 jan sv, fi, eng Skärgårdsguide, Åland Guide och Åland Evenemang behåller samma format, sidantal och karaktär som Distribution Totalt kommer vi att distribuera exemplar av våra trycksaker som direktreklam under 2011 (jfr år 2010). Totalt antal broschyrer under 2011 (inkl. huvudbroschyren) är exemplar (att jämföra med exemplar under 2010). Minskningen beror främst på att vi minskat antalet bilagor från fem stycken till tre. Vi har valt att använda oss av både magasin och även riktad direktreklam som bärare av vårt Ålandsbudskap. Nedan listas alla kanaler: Åland 2011 Antal Andel (ca) Mässor & PR % Resebyråer & rederier % Via VÅ info & medlemmar % Beställningar via internet % Övrigt (inkl. beställningar via S.I) % Beställningar via MEK/FinPro % Totalt % Produktbilagor (totalt 3 st) Antal Andel (ca) 11

16 Produktbilagor (totalt 3 st) Antal Andel (ca) Mässor & PR % Via Visit Åland info & medlemmar % Beställningar via internet % Direktreklam Sverige % Direktreklam Finland % Totalt % Total uppdelning per distributionsform Antal Andel (ca) Mässor & PR % Direkt reklam/bilaga % Beställningar via internet % Visit Åland info & medlemmar % Resebyråer & rederier ,5 % MEK/FinPro samt S.I ,5 % Totalt % Nedan listas alla valda magasin och dagstidningar med aktuella utgivningsdatum: Produktbilaga Media och marknad Utgivningsdatum Svensk Direktreklam (Sverige) 21 maj Sommar Birka (svensktalande i Finland) Pirkka (Finland) 30 apr 30 apr Aktiv Utemagasinet (Sverige) 3 feb Retki (Finland) 20 mar Kampanjer och annonsering Visit Ålands kampanj- och annonseringsinsatser riktar sig nästan uteslutande till de viktiga närområdena, där vi har störst möjlighet att nå resultat av våra insatser. 12

17 Kampanjer Visit Ålands satsning på att ge Åland stor synlighet i närregionerna under 2-3 veckor i maj har gett goda resultat i form av uppmärksamhetsvärde. Vi ser att en fortsatt satsning på denna typ av närvaro i våra prioriterade marknader är viktig att upprätthålla. Därför planerar Visit Åland att under vecka i linje med tidigare års satsningar synkronisera olika aktiviteter till en större allmän Ålandskampanj, med syfte att nå igenom mediebruset och få synlighet i de för Åland viktiga närregionerna. Huvudmålsättningen med Visit Ålands kampanj är att långsiktigt bygga varumärket Åland och att inspirera till Ålandsbesök under en tidpunkt när vi bedömer att marknaden är mottaglig för budskapet och vi har förutsättningar att nå bäst resultat. Fokus ligger på den landbaserade produkten, med målsättningen att driva trafik till visitaland.com, vilket i sin tur skall generera försäljning hos medlemsföretagen. Liksom tidigare år är det rörlig utomhusreklam som kommer att vara det renodlade destinationsbudskapets huvudmedia. Aktiviteterna är i skrivande stund inte fastslagna Annonsering Visit Åland annonserar både i print (tidningar och magasin), samt i form av bannerannonser på internet. Annonseringen görs fortsättningsvis till stor del tillsammans med åländska branschaktörer. Intensivaste annonseringsperiod är våren/försommaren, med syfte att stärka Visit Ålands majkampanj. Annonserna lyfter destinationen Åland samt visitaland.com som den officiella portalen för resmålet Åland. För att stärka broschyrbilagornas genomslagskraft gentemot de uttalade målgrupperna annonserar vi i de tidningar bilagorna går med, i nummer som ligger i anslutning till bilagedistributionen. Visit Åland har också en viktig roll att samla branschen under ett tydligt Ålandsparaply i publikationer där branschaktörerna har intresse att medverka. Utanför huvudperioden görs punktvisa insatser för att lyfta enskilda områden och lågsäsongsprodukter. Bl.a. samlar vi branschen under enhetliga Ålandssidor i trycksaker som t ex Look at Finland, Loma Suomi, Luokkis och Oppetajan Retkiopas. Genom denna typ av koordinering kan vi samla branschaktörerna under en enhetlig Ålandsprofil samtidigt som kostnaderna för de enskilda medlemmarna hålls på en lägre nivå än om de annonserade enskilt. Under 2011 kommer fokus vad gäller internetmarknadsföring att fortsatt ligga på s.k. Google Adwords-kampanjer och liknande, med syfte att rikta mer trafik till visitaland.com och sålunda gynna medlemsföretagen. I tillägg fortsätter vi att prova oss fram gällande bannerannonsering, med fokus på mer produktspecifika annonser på internetsajter med specialintressekaraktär. Lokalt annonserar vi för att informera om turistinformationen samt för att informera om Visit Ålands aktiviteter för medlemmar och intresserade. Här utnyttjar vi främst de annonser i Ålandstidningen som kostnadsfritt ingår i vårt reklambyråavtal med Maridea. 13

18 visitaland.com Ålands officiella turismportal Under 2011 inleder Visit Åland sitt andra år av nuvarande avtalsperiod med Uppsalaföretaget Exor/Södra tornet kommunikation. Arbetet med att ytterligare förbättra sidan för att tilltala besökare utifrån Åland fortsätter. Vi kommer att ha fortsatt fokus på sökmotorsoptimeringen där bland annat Google är en viktig kanal för att styra in besökare på portalen. Den stilrena designen på visitaland.com kommer inte att förändras utöver några små justeringar. Innehållsmässigt kommer vi att utöka informationen på alla undersidor samt producera ett hundratal nya aktuella artiklar. För att tilltala finska besökare kommer vi att anlita finska skribenter som skriver direkt på finska. Innehållet på portalen är lika på svenska och finska, minimum 75 procent av det svenska/finska innehållet översätts till engelska, minimum 50 procent till tyska, samt minimum 15 procent till ryska och estniska. Under 2011 kommer en version av visitaland.com anpassad för mobilen att lanseras. Communityn Min Ö kommer att få förnyad layout och några nya funktioner. Tidtabellerna kommer i en ny version med ambitionen att ge besökaren en mer tydlig och samlad bild över resealternativen än vad som finns idag Sociala medier Under 2011 kommer vi att göra en mer uttalad satsning på sociala medier. I första hand kommer att fokus ligga på Visit Ålands Facebooksida. Det är vår målsättning att genom personliga och relevanta inlägg och aktiviteter på sidan driva utvecklingen av antalet medlemmar på sidan, samt också deras interaktion. Parallellt kommer vi att utvärdera andra sociala medier. Bland annat planeras en Twittersida. Kopplingen till visitaland.com och communityn Min Ö blir en naturlig del av vår närvaro i sociala medier Nyhetsbrev Under 2011 kommer vi att göra 16 elektroniska utskick till våra drygt prenumeranter. Vi frångår tidigare års segmenterade utskick eftersom vi på detta sätt når fler läsare. Sålunda går samtliga temabrev till samtliga prenumeranter. Nytt är att vi i varje nyhetsbrev hänvisar till vår community Min Ö och Visit Åland på Facebook. Vi kommer att fortsätta använda oss av tjänsten Apsis för att producera elektroniska nyhetsbrev. Apsis är Skandinaviens ledande leverantör av lösningar för legitim e- postmarknadsföring. Genom att via vår webbleverantör använda oss av deras system möjliggör vi snygga och professionella nyhetsbrev. E nyhetsbrev 2011 (svenska och finska): Tema Utgivningsdatum Allmänt jan 14

19 Golf 1-2 mar Fiske mar Allmänt mar Cykel & MC apr Evenemang apr Sommar 9-10 maj Cykel & MC maj Aktiv maj Sommar 6-7 jun Båtliv jun Allmänt inkl. evenemang 4-5 jul Aktiv höst aug Allmänt sep Kulturell höst okt Jul och vinter 1-2 nov Mediabearbetning Visit Åland bearbetar utvalda mediekontakter kontinuerligt. Kommunikationen med media är mycket viktigt för att lyfta Åland som resmål och stärka varumärket Åland i redaktionell text, radio och i TV. Visit Åland bearbetar medier både nationellt och internationellt. Under 2011 kommer vi att arbeta för att skapa nya mediekontakter i Sverige och Finland samt bearbeta de betydelsefulla befintliga kontakterna. I Tyskland, Schweiz och Österrike samarbetar vi fortsatt med PR-byrån Ehrenberg Kommunikation. Gemensamma pressresor inom Scandinavian Islands-regionen har goda utvecklingsmöjligheter Stora evenemang som t ex Paf Open bidrar till ökad synlighet för Åland i media. Dessa kommer vi att samarbeta med även under Dessutom samarbetar Visit Åland med LR för att maximera PR-effekterna av champagne- och ölfyndet utanför Föglö. Pressbearbetningen underlättas av vårt CRM-system Kontakt samt verktyget Cision vilket vi kommer att börja använda inför Båda är viktiga redskap i vårt pressarbete. För att nå pressresultat är det viktigt med ett gott samarbete mellan de åländska turistföretagarna och Visit Åland. Här är det viktigt att branschen hjälper till att möjliggöra många kvalitativa pressbesök till Åland genom att erbjuda sina produkter utan kostnad eller till kraftigt rabatterade priser för besökande press. Vi hoppas ytterligare förstärka detta samarbete 2011, så att vi tillsammans kan nå ännu högre resultat. Nyhetsbrev från Visit Åland till utvalda journalister har resulterat i flertalet intressanta och 15

20 lockande artiklar om Åland. Vi ger ut nyhetsbrev på svenska, finska och engelska. Dessutom skickar vi ut pressmeddelanden, bilder, våra broschyrer samt relevant information från våra medlemsföretag. Pressbearbetning är en naturlig och viktig del på de cirka tio mässor som Visit Åland deltar i Visit Ålands PR-ansvarige ser till att pressmappar finns optimalt placerade i pressrummet på mässorna samt bjuder in pressen till montern för att få en personlig kontakt med dem. Målet är att på ett långsiktigt och strategiskt sätt finna de bästa mediekontakterna för Åland. TV har en otrolig genomslagskraft och vi kommer därför att fortsätta arbeta för en ökad Ålandsexponering i TV. Samarbetet kring press med Visit Finland (MEK) har blivit intensivare och detta är mycket gynnsamt för Åland. Vi samarbetar med både enskilda och gemensamma pressbesök. Visitaland.com har en pressida och denna uppdateras kontinuerligt med pressmeddelanden, nyhetsbrev och mässinformation, samt med en förbättrad bildbank. En länk finns även till Visit Åland och till Visit Ålands PR-ansvarige. Planen för 2011 är att lägga upp en del artiklar från genomförda journalistbesök på pressidan, så att även journalister som inte besökt Åland får inspiration och tips. Resultatet av mediebearbetningen mäter Visit Åland bland annat med hjälp av elektronisk webbevakning i 110 länder. Detta ger en kontinuerlig feedback på vilken publicering som har uppnåtts i de viktigaste medierna. Vi upplever att vi fått bättre genomslag i media och vi vill ytterligare förstärka detta Planerade pressbesök 2011 (preliminärt): Individuella pressbesök från Sverige och Finland jan - dec Konferens/MICE-resor från Sverige och Finland jan - dec TV, reseproduktion från Sverige och Finland jan - dec Golfjournalister från Sverige och Finland maj - sept Individuella pressbesök från Tyskland/Österrike/Schweiz maj - aug Journalistresa med inriktning på paddling/vandring/cykling för svenska, norska, danska och finlandssvenska Outdoor-skribenter maj - jun Pressbesök tyska journalister, gruppresa juni Individuella pressbesök från övriga världen jan-dec Fler pressbesök tillkommer under året. 16

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 ! VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 1. Inledning... 2 Ålands turistiska vision... 2 Profileringen av Åland... 2 Huvudmarknad & målgrupp... 3 Årets tema... 3 2. Medlemsorganisationen... 3 Medlemsarbete 2014-2016...

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

VDs översikt 2011. Tummen upp för Åland. www.visitaland.com 1. Annica Jansson, VD Visit Åland

VDs översikt 2011. Tummen upp för Åland. www.visitaland.com 1. Annica Jansson, VD Visit Åland VDs översikt 2011 Tummen upp för Åland Visit Åland har under 2011 arbetat med en bred mix av marknadsföringsaktiviteter fördelat på image-, produkt-, och relationsmarknadsföring. Under året som gått har

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin.

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin. Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt mot den finländska marknaden någonsin. Redan idag är finländarna en av Stockholms största besökargrupper Lönsamma besökare Finska besökare spenderar

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Turismindustrin, Trender & omvärlden

Turismindustrin, Trender & omvärlden Turismindustrin, Trender & omvärlden 4 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förvaltningen och media... 4

Läs mer

Smukke Baghave Danmark 2015

Smukke Baghave Danmark 2015 Smukke Baghave Danmark 2015 SKÅNE KØBENHAVNS SMUKKE BAGHAVE Vi marknadsför Skåne under konceptet Skåne Københavns Smukke Baghave. Målgruppen är WHOPS Geografiskt fokus Själland Skånes dragningskraft är

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020. Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv

MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020. Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020 Planen utarbetad av sgruppen för Kvarkens världsarv 1 INNEHÅLL 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Övergripande mål... 3 3. Målgrupper...

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120 2015 PRINT Affärsresenären Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på flygplatser, tåg och längs våra vägar. Personer som

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Chokladsalongen Välkommen till den årliga chokladfesten med passion och smakupplevelser för alla läckergommar! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Askersund Chokladprovningar Mässa Utställningar

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer