uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige."

Transkript

1 Årsredovisning 2010 För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer och möjligheter som dyker upp. På så sätt får mina kunder min fulla uppmärksamhet och bästa service. För att detta ska fungera, använder jag bara de bästa lösningarna. Och den bästa tekniken är ju såklart den som jag inte ens märker. Den bara fungerar.

2 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster samt installation och support. Dialectkedjan består av Dialect AB med dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales samt 60 kundcenters över hela Sverige var ett år då vi inom Dialectkedjan uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige. på allvar etablerade vår verksamhet i Stockholm city gentemot små och medelstora företag. ökade försäljningen inom tjänster och abonnemang, som nu uppgår till cirka 35 procent av vår totala försäljning. fick ett brett genomslag med försäljningen av vår virtuella växellösning Unified. påbörjade vår konsolideringsprocess i syfte att skapa nya regioner av kundcenters. startade upp vårt nya konsumentkoncept YOU by Dialect. lanserade de tre tjänsterna Mobil Arbetsorder, Körjournal och FlipSwap. FlipSwap är en återvinningstjänst där gamla produkter blir en intäkt för nya investeringar. Innehåll Året i siffror 3 Vår affärsidé, strategi och mål 4 Intervju med vd 6 Vi Dialect 8 Vårt erbjudande 10 Marknad och omvärld 12 Kundcase 14 Vårt CSR- och miljöarbete 16 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation 18 Bolagsstyrningsrapport 20 Styrelse och koncernledning 24 Förvaltningsberättelse 26 Räkenskaper 30 Tilläggsupplysningar 38 Noter 40 Revisionsberättelse 48 Kallelse till årsstämma 50

3 ÅRET I SIFFROR, DIALECT AB KONCERNEN Nettoomsättningen ökade med 33 % till 293,9 MSEK (220,7) Justerat rörelseresultat ökade med 97 % till 25,5 MSEK (12,9) Kassaflödet uppgick 5,9 MSEK (5,7) Antalet anställda ökade till 168 (116) Femårsöversikt, omsättning Dialect AB Femårsöversikt, rörelseresultat Dialect AB MSEK MSEK * * Rörelseresultat justerat från poster av engångskaraktär 2010, se not 3. Omsättning per produkt och tjänst i Dialectkedjan Abonnemang 2% Abonnemang 4% Hårdvara 77% Hårdvara 65% Tjänster 19% Tjänster 29% Övrigt 2% Övrigt 2% Året i siffror 3

4 Vår affärsidé, strategi och mål Vi levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid och plats. Utöver våra integrerade lösningar erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Med stort engagemang och brett kunnande kan vi ta ansvar för helheten. Vi står också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer. Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedja som drivs av Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår. Sedan hösten 2010 driver vi också vårt konsumentkoncept YOU by Dialect med butiker i Stockholm. Huvudkontoret finns i Solna och våra 60 kundcenter och installationscenter är etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. Våra tre framgångsfaktorer Bred produkt- och tjänsteportfölj i attraktiva paketeringar. Passionerade medarbetare med brett kunnande. Rikstäckande organisation som finns nära kunden och med långvariga kundrelationer. Finansiellt mål Dialect ska maximera värdet på hela kedjan genom att: Öka tjänste- och abonnemangsförsäljningen, till att bli 50 procent av intäkterna. Nå 15 procent i rörelsemarginal. Strategi För att nå de finansiella målen ska Dialect: Öka den lönsamma tjänsteförsäljningen som andel av vår totala omsättning. Fortsätta arbetet med att konsolidera koncernen. Expandera i storstäder i Sverige genom nykundsförsäljning och genom att etablera fler fysiska säljkontor, företagscenter och kundcenter i citylägen. Öka vår korsförsäljning till befintliga kunder. Utveckla smarta samarbeten med våra operatörer. Vår vision Vi ska vara det självklara valet för företag som vill att medarbetarna ska kunna arbeta bäst där de är. Vår affärsidé Vi levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att alla människor ska kunna arbeta bäst där de är. 4 Vår affärsidé, strategi och mål

5 Vår affärsidé, strategi och mål 5

6 Intervju med vd Hur vill du sammanfatta året som har gått? Det var ett bra år för koncernen, med kraftig tillväxt. Vi har också genomfört en intern strukturomvandling hos flertalet av våra franchisetagare och påbörjat konsolideringsprocessen i syfte att skapa nya regioner av kundcenters, vilket även medfört en medveten ökning inom tjänsteområdet blev ett bra år lönsamhetsmässigt. Vad ligger bakom den uppgången? Jo, det stämmer, dels har vi som sagt ökat vår tjänsteförsäljning men vi har även ökat inom it-försäljning, mobila bredband och försäljningen av läsplattor. Vårt helägda dotterbolag Dialect Kundservice, som jobbar mot småföretagare, har också fortsatt att växa kraftigt med bibehållen lönsamhet. Berätta om en enskild minnesvärd händelse under Under året som gick fick vi på allvar ett genombrott av försäljningen av vår virtuella växellösning Unified inom hela kedjan. Vi har också en intern samsyn kring vart vi är på väg som jag inte upplevt tidigare. Vi kör nu alla på i samma riktning. Vad tror du är anledningen till att Dialects tjänst Unified har blivit populär under året som gått? Kundnyttan och funktionaliteten talar för sig själv. Vi har också förbättrat våra operatörssamarbeten samtidigt som marknadstrenden från fasta växlar till virtuella växellösningar nu har fått sitt genomslag hos företagen. Beskriv en tydlig trend i branschen, som du tror kommer att hålla i sig framöver. Läsplattor och smartphones kommer fortsätta att ha grym tillväxt. Människans beteende att vara uppkopplad och att kunna jobba var som helst och när som helst bara växer. Både företag och individer är också idag, på ett annat sätt än tidigare, beredda att betala för att allt bara ska fungera. Hur skulle du vilja sammanfatta produktåret 2010? Android och iphone har tagit en tydlig position som vinnare. Men också läsplattornas tillväxt som bland annat är med och driver utvecklingen av molntjänster har varit avgörande för produktåret Du har talat om en ökad satsning på rådgivning och tjänsteförsäljning. Hur har det gått? Vi har lyckats bra med vårt huvudmål att kraftigt öka försäljningen av Unified. Utvecklingen på våra övriga tjänster är positiv men har ännu inte haft samma tillväxt. Vi står rustade internt för att successivt ersätta fasta serverlösningar hos företag med virtuella lösningar. Vi har också växt inom vår rådgivningsenhet. Våra lite större företagskunder har idag ett helt annat behov av rådgivning och upphandlingsstöd än tidigare, där fokus är bra funktion till rätt pris. Vilka ser du som de största utmaningarna inför 2011? Förändringstakten i omvärlden går snabbare och snabbare vilket kräver mer av oss som företag än det gjort tidigare. Som en följd av detta kommer en stor utmaning bli att våga välja och välja bort. Vad ser du mest fram emot när det gäller det kommande året? Internt driver vi just nu en konsolideringsprocess och håller på att skapa en organisation bestående av nya regioner. Jag ser fram emot att vi alla kommer att sitta i samma båt på riktigt. Min bedömning är också att det här året kommer bli det bästa året den här branschen någonsin sett. Hur ser utsikterna för Dialect ut, resultatmässigt, inför 2011? Det ska bli ännu bättre. Under året som gått lanserades YOU by Dialect. Berätta lite om denna satsning. Vi är ett business to business företag. Men under året har vi sett ett behov av att öka vår närvaro i citylägen i större städer genom att nå både våra företagskunder och dagens allt mer krävande konsument. Under året etablerade vi därför två nya konceptbutiker med försäljning av smartphones, bärbara datorer och läsplattor till konsument. Vi finns 6 Intervju med VD

7 Personligt med Mats Kraitsik Kalvik Ålder: 43 Intressen: Fotboll, matlagning, dans, golf och teknik. Gillar det mesta där jag får möjlighet att träffa människor. Bakgrund: Har provat många olika jobb; charkdisk, lagerarbete, skoaffär, bilsäljare, danslärare, startat och drivit olika internetbolag, varit riskkapitalist bland mycket annat. Familj: Fru Lena och sönerna Alexander 16 år, Sebastian 15 år och Oliver 9 år. Favorit appar: Evernote, DropBox, Plex, Bria samt BlueFire reader så att jag kan läsa låneböcker från biblioteket i min ipad. Vilken pryl kan du inte leva utan: Min smartphone och ipad. Vilket tv-program kan du inte leva utan: Family Guy, olika matlagningsprogram och nyheter. Men Champions League slår i och för sig det mesta. Vilken tidning missar du inte: Jag missar alla fysiska tidningar nu för tiden. Läser bara digitalt sedan flera år. Nu med ipad har det blivit ännu smidigare. på Kungsgatan i Stockholm samt i Kista Galleria. Vår ambition är att så småningom fortsätta etablera fler YOU by Dialect-butiker i citylägen. I direkt anslutning till butikerna finns också ett Dialect Showroom och en Servicepoint för våra företagskunder. Här kan kunder idag till exempel lämna in sin mobiltelefon på reparation och vi kan visa våra potentiella företagskunder våra smarta tjänstelösningar. Om vi nu får vara lite personliga. Vilken teknisk funktion på jobbet hade du själv mest strul med på jobbet under året som gått? Jag använder en massa olika teknikprylar varje dag. Min utmaning har varit att lyckas koppla ihop all information med alla mina prylar, både privat och i jobbet. Men nu fungerar allt och det känns klockrent. Och vilken tjänst kan du absolut inte leva utan i ditt arbetsliv? Jag kan inte leva utan ett synkat innehåll. Jag måste kunna komma åt Evernote, Dropbox, Unified, företagets dokument, min kalender, e-post och alla mina kontakter oavsett tid på dygnet och oavsett om jag sitter vid min jobbdator, hemmadator, mobiltelefon eller läsplatta. En bonus är också att när jag är utomlands ringer jag gratis från min Unifiedanknytning. Rent privat gillar jag skarpt att läsa och låna böcker gratis från biblioteket via min läsplatta. Det har gått så långt att jag nu till och med tycker det är jobbigt att läsa en vanlig bok. Jag kan heller inte leva utan mitt privata Plex Mediacenter på Mac. Om du blickar framåt, vilka nya produkter och tjänster tror du kommer att få genomslag under nästa år? Vi kommer se ökade krav och förväntningar på det mobila arbetslivet. Kunderna kommer att efterfråga högre krav på leverantörer och operatörer, vilket gynnar oss. Vår slutanvändare kommer inte att acceptera strul på samma sätt som tidigare. I övrigt kommer som sagt försäljningen av läsplattorna att explodera och alla smartphones kommer utvecklas och ta nya kliv med bättre användarvänlighet och 3D. Intervju med VD 7

8 Vi Dialect Vår företagskultur och värderingar Passion, tillit och affärsmässighet är våra kärnvärden. Det innebär bland annat att vi inte ger oss förrän vi har gjort vårt yttersta för att lösa våra kunders problem. Men också att vi i alla lägen ska försöka hålla vad vi lovar och vara ärliga mot våra kunder. Affärsmässighet är hela grunden för vårt berättigande och det är självklart viktigt för oss att hjälpa våra kunder fatta affärsmässigt riktiga beslut. Passionerade medarbetare är navet Vi är idag 650 anställda vid våra kundcenters i alla delar av landet. Av dessa är cirka 200 teletekniker och montörer, 100 är administratörer och resten arbetar i säljande befattningar i våra 60 kundcenters eller som telesäljare och utesäljare. Vi har idag kompetenta medarbetare som vill växa tillsammans med oss. Genuin entreprenörsanda Vår företagskultur präglas av mångfald, kundfokus och affärsmannaskap, med stora möjligheter att växa. Vi erbjuder utvecklande och utmanande arbetsuppgifter i ett snabbt expanderande företag, som präglas av en lång bakgrund med genuin entreprenörsanda. Dialect bildades 1995 av passionerade entreprenörer. Dessa entreprenörer och lokala grundare är och har löpande varit mycket involverade i hela företagets utveckling. Så här är vi organiserade Dialect AB driver tre dotterbolag; Dialect Kundservice AB i Malmö med fokus på proaktiv telesäljverksamhet gentemot de allra minsta företagskunderna, Dialect Systems AB med fokus på att utveckla tjänster samt att driva regionövergripande systemförsäljning inom telefoni och data och slutligen Dialect AB Region Syd Region Väst Region Öst Region Mitt Region Norr Region Storstad Systems Komplett tjänsteportfölj med support och projektlednig Large account Rikstäckande försäljning, rådgivning och adm mot större kunder Kundservice Telesälj, kundtjänst, back-office Marknad All marknadsföring, säljstöd, paketering. Erbjudanden A Ö Ek/Adm/IT/HR Stödfunktion, system, processer, admin, avtal, centrala inköp, HR 8 Vi Dialect

9 Dialect Sales AB som i hög utsträckning fokuserar på rådgivning gentemot lite större företagskunder. Franchiseorganisation i nya regioner Genom ett antal planerade förvärv kommer vi skapa stommen till vår nya organisation som är fördelad kring sex olika regioner; Syd, Väst, Öst, Mitt, Norr och Storstad. I varje region kommer det att ingå både franchisetagare och bolag som är helägda av Dialect AB. Oavsett ägarstruktur drivs regionerna på liknande sätt. Vi är övertygade om att detta kommer leda till effektivare verksamheter och ökad lönsamhet för Dialectkoncernen. I våra lokala regioner handlar det främst om att vårda våra befintliga kunder och få dem att växa, medan Region Storstad främst fokuserar på nykundsbearbetning. Det är här vår stora tillväxtmarknad finns. Här ingår verksamheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dialect Systems AB Detta dotterbolag spelar en viktig roll i den avancerade systemförsäljning som vi erbjuder våra företagskunder. I definitionen system ingår både traditionella produkter som telefonväxlar och datorer men även ip-telefoni, brandväggar och trådlös kommunikation. När nu mobiltelefonin kompletterar och ersätter den fasta telefonin så har vi en helt integrerad värld. Dialect Systems erbjuder tjänster och produkter som är väl paketerade med syfte att frigöra säljtid och snabbt skapa lönsamhet. Få konkurrenter med samma målgrupp som Dialect kan leva upp till detta erbjudande. Dialect Sales AB Här hittar vi våra experter på rådgivning. Detta dotterbolag har ett rikstäckande ansvar för utesäljverksamheten gentemot våra större företagskunder. Här finns en stor potential att sälja helintegrerade kommunikationslösningar till fasta månadskostnader. Mot detta segment har vi valt att anta rollen som upphandlingsagent där vi analyserar och förhandlar fram nya operatörsavtal för kundens räkning. Dialect Kundservice AB Härifrån drivs vår rikstäckande telesäljverksamhet gentemot de allra minsta företagskunderna kom vi även på allvar igång med våra två konsumentverksamheter, via varumärkena AirCall och YOU by Dialect. Organisatoriskt drivs dessa som två separata verksamheter, inom ramen för Dialect Kundservice AB. Inom AirCall driver vi vår rikstäckande telesäljverksamhet gentemot konsumenter. Här är fokus främst på försäljning av mobiltelefoner, datorer och abonnemang i attraktiva paketeringar. YOU by Dialect är vår nya butikssatsning gentemot den medvetna konsumenten etablerade vi två nya konceptbutiker med försäljning av smartphones, bärbara datorer och läsplattor. Vi finns idag på Kungsgatan i Stockholm samt i Kista Galleria. Ambitionen är att fortsätta etablera fler YOU by Dialect-butiker i citylägen i några av de större städerna i Sverige. I direkt anslutning till butikerna finns också ett Dialect Showroom och en Servicepoint för våra företagskunder. Dialect blir till Dialect bildades som en konsekvens av att Telia förändrade förutsättningarna för att erhålla provisioner hösten En lokal handlare i Mjölby samlade under några dagar 34 andra handlare och bildade Tele Öst. Efter ytterligare några månader blev Tele Öst kontaktade av 25 andra handlare i dåvarande Call Gruppen. Efter samgående mellan Tele Öst och Call Gruppen bildades Dialect i augusti Namnet Dialect kommer av att företaget har många dialekter och agerar lokalt, stavningen med C anspelar på den då nya digitala tekniken DECT. Vi Dialect 9

10 Vårt erbjudande Dialect erbjuder produkter och tjänster inom it- och telekommunikation för arbetsplatsen. Vi vill att alla medarbetare ska ha möjligheten att arbeta bäst där de är. Lösningar för små och medelstora företag är vårt fokus och i det ingår produkter, tjänster och plustjänster. Företag vill ha kontroll och medarbetaren önskar frihet. Vi erbjuder allt som gör ett mobilt arbetsliv möjligt. Kundens behov Vår kund har behov av att kunna använda arbetsplatsens verktyg på ett så optimalt sätt som möjligt. Vi kan leverera de lösningar som gör arbetsplatsen effektivare. Små och medelstora företag vill inte lägga tid på upphandling men har stora krav på funktion. Dialects erbjudande möjliggör båda. Telefoni Dialect har lång erfarenhet av att utveckla och anpassa företagens mobiltelefoner och telefonväxlar. Vi har utvecklat lösningar för att små och medelstora företag ska ha tillgång till it och telefoni som ger mobilitet inom och utanför kontoret. Ett företag som utnyttjar arbetstiden och värnar om fritiden väljer våra lösningar för att kunna låta medarbetarna arbeta bäst där de är. Dialect Plus Produkter och tjänster Vi är mest stolta över vår egen mobila växel, Dialect Unified, som är oberoende av operatör, telefon, dator och operativsystem. Precis en sådan telefoni ett mindre företag behöver för att få nöjda medarbetare och kunder. IT Alla företag, oavsett storlek, ska ha möjlighet till en egen it-avdelning som förenklar arbetslivet för medarbetarna. Dialect ska vara alternativet till att sköta sina system och sin it-infrastruktur själv. Vår specialitet är it för kontor och för mobila yrken. Genom att leverera tjänster och produkter som höjer produktiviteten vill vi bli det självklara valet för små och medelstora företag. Vi erbjuder behovsanpassade lösningar som kan placeras fysiskt hos kunden eller vara virtuell och den kommer alltid med full service och övervakning. Dialect Plus tilläggstjänster Vi erbjuder tjänster som gör företaget effektivare. Dialect kan lämna garanti på att du snabbt kommer igång, att medarbetarna blir nöjda, att investeringen lönar sig och att du slipper onödiga tekniska avbrott. Med Dialects hjälp kan både större och mindre företag göra träffsäkra analyser av abonnemangskostnader, nätverk, säkerhet och förutsättningar. Erbjudandet Dialect Plus innehåller bland annat hjälp med finansiering, försäkringar, installation, service, utbildning och support. Montering och installation Kom i gång Rapportering och uppföljning Arbetsplats utan avbrott Hostad it-miljö Återvinning Upphandling Arbetsplats Dokumenthantering Bättre möten Telefoni IT Abonnemang Analys och lösning Finansiering Kundupplevelsen För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer och möjligheter som dyker upp. På så sätt får mina kunder min fulla uppmärksamhet och bästa service. För att detta ska fungera, använder jag bara de bästa lösningarna. Och den bästa tekniken är ju såklart den som jag inte ens märker. Den bara fungerar. 10 Vårt erbjudande

11 Vårt erbjudande 11

12 Marknad och omvärld Behovet av ett mobilt arbetsliv växer Moderna människor behöver kunna arbeta var som helst, när som helst och ha möjlighet att dela information med vem som helst. Vår marknad förändras i allt snabbare takt och vi ligger i framkant i denna utveckling. Behovet av ett mobilt arbetsliv blir allt viktigare. Dialect har under de senaste åren genomfört stora förändringar för att ta en tydlig position på marknaden. Vi förknippas idag med mobilitet, telefonväxlar, hög service, entreprenörskap och mycket kunskap. Kundrelationerna är långa och vi har en stadig tillväxt av nya kunder. Molntjänster en tydlig trend Vi ser en tilltagande marknad för molntjänster i hela it-branschen. Fördelarna är tydliga; snabb etablering, låga driftskostnader, löpande avgifter istället för investeringar och bättre för miljön. Fler trender i omvärlden som påverkar vår marknad de kommande åren är att vi ser allt fler aktörer, ett ökat antal plattformar och fler valmöjligheter som i slutänden ska ge kunden en lösning på sina problem. Vidare ser vi att allt fler tjänster och funktioner virtualiseras. Ökad transparens och digitala arbetsverktyg Företag och organisationer kommer behöva använda dokument och information på ett effektivare sätt. Vi ser att behovet av transparens för företag växer på alla marknader, vare sig man vill det eller inte. Omvänt kommer allt fler företag att behöva lossa på restriktioner för kommunikation och teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga. Som hjälp kommer vi se en massiv ökning av nya digitala arbetsverktyg. Inspirationen till alla nya digitala arbetsverktyg kommer från användarvänligheten och innovationsglädjen hos applikationer för till exempel Android och iphone. Vår kund I Sverige finns det idag drygt företag, varav majoriteten är små och medelstora företag. 14 procent av dessa företag är idag våra kunder. Denna grupp, små och medelstora företag i Sverige, är vår främsta målgrupp. Behovet av smartare it- och telekommunikation hos denna grupp växer. Företag med 1 10 anställda saknar ofta support inom organisationen och gör idag inköp av hårdvara hos stormarknader. Tjänster utvecklas, installeras och underhålls av nära & kära. När organisationen växer upp till 30 anställda förändras inköpsvanorna och man skaffar sig tydligare arbetsroller och rutiner. Leverantörer av it- och telekommunikation som kan erbjuda produktbredd och lösningar är prioriterade. När företaget har mer än 30 anställda börjar företaget hantera egenutvecklade lösningar och göra mer direktinköp. Ännu lite större företag föredrar att köpa produktdjup som kan anpassas till det egna systemet. Gemensamt för vår målgrupp är att de har emotionella band till varumärken inom it- och telekommunikation. Det som irriterar målgruppen mest är alla små tekniska bekymmer som sker varje dag, till exempel produkter som hänger sig, som tar tid att starta eller inte fungerar tillsammans med andra produkter och tjänster som man använder. Så här möter vi kunden Enligt en varumärkesundersökning genomförd 2009 av GfK har Dialect ett i målgruppen välkänt varumärke som kopplas samman med mobiltelefoni, datorer och telefonväxlar för företag. De senaste fem åren har vi gått från att sälja produkter i butik till att erbjuda helhetslösningar på företagskundens villkor. Idag jobbar vi huvudsakligen med uppsökande och rådgivande försäljning via utesäljare, telesäljare, innesäljare i våra kundcenters och via vår hemsida och kundunika webbshoppar. Vi har ett gemensamt CRM-system för samtliga säljkanaler för att säkerställa att kunder kan växa eller utnyttja fler kanaler parallellt. Våra konkurrenter Våra konkurrenter, som till exempel The Phone House, Dustin och stormarknader är mer produktorienterade företag än vi. Våra operatörer, som både är våra partners och konkurrenter, erbjuder endast alternativ som är kopplade till deras egna abonnemang och tjänster. I kontrast till systemintegratörer som Atea och SYSteam kan vi erbjuda helhetslösningar även för de mindre företagen. 12 Marknad och omvärld

13 Marknad och omvärld 13

14 Mobil växel är Byggcentralens medelpunkt I Roslagen norr om Stockholm verkar Byggcentralen. Företaget jobbar primärt med att återställa skador i samarbete med Sveriges största försäkringsbolag. Sedan starten 1989 har man fokuserat på att vara ett snabbt, kunnigt och personligt alternativ till de större byggbolagen. Med medarbetare ute på fältet och ett brett nätverk av underleverantörer fungerar huvudkontoret som en sambandscentral, då är telefonväxeln mycket viktig för att företaget ska fungera. Tidigare hade vi en fast ip-baserad växel, men den var feldimensionerad för oss och hade dessutom inte de funktioner vi behöver, säger Tommy Johansson, vd för Byggcentralen. Istället valde Byggcentralen Dialects mobila växel, Unified, som överträffade företagets behov. Unified kunde uppfylla allas önskemål eftersom vissa arbetar vid fast telefon medan andra jobbar helt mobilt. Att lösningen är skalbar och integrerad med Microsoft Outlook är andra skäl varför vi valde Dialects mobila växel, säger Tommy Johansson. Det fanns även ett annat tungt vägande skäl att byta upp sig till en effektivare växel. Försäkringsbolagen hade framfört klagomål om att tillgängligheten till Byggcentralens medarbetare inte var tillfredställande. Men nu är de nöjda och vi har ökat kundnyttan direkt. Med hänvisningsfunktionerna vet kunden om någon sitter i möte och när vederbörande är ledig igen, för att ta ett tydligt exempel, säger Tommy Johansson. Idag har Byggcentralen 25 medarbetare, men man står i startgroparna för att växa sig större. Även på det sättet är Unified en bra lösning eftersom vi enkelt kan koppla på användare när vi blir fler, avslutar Tommy Johansson. 14 Kundcase

15 PR-konsulter väljer virtuellt kontor Prat PR är specialiserade på strategisk kommunikation till konsumenter. De 15 medarbetarna jobbar i högt tempo, med kontor både i Stockholm och i Göteborg. Det tillhör vardagen att PR-konsulter behöver jobba på andra platser än på kontoret; hos en kund, ute på något event eller mellan två möten på resande fot. Därför har Prat PR valt att arbeta med ett virtuellt kontor med server och datorprogram i Dialects regi. En tydlig fördel är att flexibiliteten ökar markant för medarbetarna. Nu kan vi jobba var och när vi vill och alltid ha tillgång till alla dokument i ett projekt på vår virtuella server, exempelvis när vi är på besök hos kunder. Förut gick inte det, berättar Gabriella Finnborg, vd på Prat PR. Tidigare har Prat PR haft egna datorservrar i lokalerna och en extern konsult som skött drift och underhåll av nätverk och persondatorer. Nu har man virtualiserat kontorsnätverket, vilket innebär att skrivbordet i datorn, inklusive de vanliga kontorsprogrammen, genereras över Internet från utlokaliserade datorhallar. Med Dialects tjänster har Prat PR fått tekniska lösningar som innebär att medarbetarna kan strunta i tekniken och fokusera på verksamheten. Vi slipper skötseln av servrar i lokalerna, uppgraderingar och strul med nya versioner av program och tillämpningar. I lösningen ingår även säkerhetskopiering så att inte någon information går förlorad om det uppstår problem. Det handlar dessutom om att vi inte är tekniker här utan kommunikatörer och vi vill koncentrera oss på våra kunder, säger Gabriella Finnborg. Prat PR arbetar med flera stora kunder inom främst livsmedel och hälsa. Förutom att hjälpa sina kunder att bygga varumärken genom publicitet i de traditionella medierna har Prat PR profilerat sig inom sociala medier. Kundcase 15

16 Vårt CSR- och miljöarbete Miljöarbetet en del av vardagen Dialect är sedan 2005 miljöcertifierade enligt ledningssystemet ISO Vårt miljöarbete är en del av vår vardag och målet är att hela tiden bli lite bättre. Modern teknik är ett enkelt sätt att minska miljöpåverkan och samtidigt minimera energiförbrukningen. Minskad bränsleförbrukning Vårt fokus ligger på att få ner förbrukningen av energi och bränsle i hela vår verksamhet samt att återvinna produkter som kommer i retur. Vi jobbar löpande med att minska bränsleförbrukningen, pappersförbrukningen samt utsläpp via transporter per anställd. Vi vill minimera användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet. Miljöanpassad återvinning Dialect väljer gärna samarbeten med leverantörer och operatörer som aktivt arbetar med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Vi arbetar också för att allmänt avfall och farligt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. En viktig del i arbetet är därför att se till att relevant och uppdaterad information om våra produkters miljöegenskaper alltid finns tillgänglig för både personal och kunder. Vi utgår kort sagt från att tillämpa miljölagar och krav i alla delar av verksamheten. Och vi ser till att utvecklas varje dag. Allt för att ta mesta möjliga hänsyn till miljön. Kulturell mångfald hörnstenen i vårt CSR-arbete Förutom att vi aktivt verkar för en hållbar utveckling genom vårt miljöarbete, ligger vårt främsta CSR-arbete på att arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi är ett modernt och ansvarsfullt företag som strävar efter att överträffa förväntningarna från personal, kunder och omvärld. Vi vill skapa en hög transparens gentemot vår omgivning. Att arbeta för jämställdhet och mångfald, i vår egen arbetsmiljö och i det lokala samhället nära oss, är en självklarhet. Vi strävar efter kulturell mångfald och att ta tillvara på människors fulla potential i det lokala samhället. Vi tror på framgång genom engagemang och integration av individer i entreprenörskap och företagande. Bland annat driver vi sedan flera år ett integrationsprojekt för unga entreprenörer i Rosengård i Malmö. 16 Vårt CSR- och miljöarbete

17 Dialect är miljöcertifierade enligt ledningssystemet ISO sedan Vi väljer gärna samarbeten med leverantörer och operatörer som aktivt arbetar med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Vi strävar efter hög transparens gentemot vår omgivning. Att aktivt arbeta för jäm- ställdhet och mångfald, i vår egen arbetsmiljö och i det lokala samhället nära oss, är en självklarhet. Vi driver sedan flera år ett integrations projekt för unga entreprenörer i Rosengård i Malmö. xxxxx 17

18 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation Dialect AB är från och med 2010 ett publikt bolag. I samband med detta övergick också hanteringen av bolagets aktier till Euroclear. Aktiekapitalet i Dialect A B (publ) utgörs per den 31 december 2010 av kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde på 100 kronor. Aktierna är uppdelade i A och B aktier där en A-aktie berättigar till en röst och en B aktie berättigar till 1/10 röst. Varje aktie har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Under året har en apportemission och en riktad nyemission genomförts om totalt B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med KSEK. Emissionerna registrerades hos Bolagsverket i februari Optionsprogram Dialect AB (publ) hade vid utgången av 2010, utestående teckningsoptioner. I det fall full teckning sker kommer moderbolagets eget kapital att tillföras kronor. Teckningsoptionerna har emitterats inom ramen för ett incitamentsprogram riktat till anställda i koncernen och i franchisekedjan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie med en fastställd teckningskurs om kronor under teckningsperioden i maj Teckning kan endast ske av hela det antal aktier Tio största ägarna efter antal röster Namn Ort Innehav Innehav % Röster % 1 OUAES AB (Firas Mohamad) Malmö MATS KRAITSIK KALVIK med bolag Täby TRIPPEL B AB Västerås KAMA SUPPORT AB Falun OBE INGENJÖRSFIRMA AB Kungsbacka HASTEMAN FÖRVALTNINGS AB Vänersborg TP S FÖRVALTNING Linköping CADEMAN HOLDING AB Norrköping TÄBY MOBIL COMMUNICATION AB Täby MAJKEL PRODUCTS AB Gävle Övriga Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation

19 som respektive optionsrätt berättigar till. Bolaget är skyldigt att, om optionsinnehavaren så påkallar under teckningsperioden, till optionsinnehavaren emittera det antal aktier som avses med anmälan om teckning. Omräkning av teckningskurs kan inträffa. Omräkning får dock aldrig medföra att teckningskursen blir lägre än aktiens kvotvärde. Påkallas inte teckning inom teckningsperioden förfaller optionsinnehavarens samtliga rättigheter enligt optionsrätterna. Utdelningspolicy och föreslagen utdelning Styrelsen har som mål att föreslå en årlig utdelning om cirka 30 procent av koncernens resultat efter skatt. Detta under förutsättning att styrelsen vid varje tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen inte hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar bolagets strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. För räkenskapsåret 2010 föreslår styrelsen ingen aktieutdelning. Aktiekapitalets utveckling Transaktion Tidpunkt 1 belopp, SEK Nominellt Förändring A-aktier Förändring B-aktier Antal aktier Aktiekapital Emissonsbelopp Emissionskurs, SEK Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Registrerat antal aktier vid årets slut Nyemission Nyemission Registrerat antal aktier februari ) Tidpunkt avser det datum när beslut om emission fattades. 2) Kvittningsemission 3) Fondemission 1:1 4) Apportemission. Del av köpeskilling Dialect Kundservice AB. Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation 19

20 Bolagsstyrningsrapport Regelverk för bolagsstyrning Bolagsstyrningen i Dialect AB (publ) baseras på svensk lagstiftning som Aktiebolagslagen och i vissa fall Svensk Kod för bolagsstyrning ( Koden ). Därtill kommer svensk och internationell redovisningslagstiftning som säkerställer att den finansiella rapporteringen uppfyller de krav som ställs. Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. Dialects bolagsstyrning Dialect AB har för avsikt att från och med årsstämman 2011 tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av styrelsen i Dialect AB. Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bolagsstyrning och ansvarsfördelning av ledning och kontroll sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar, bolagsordningen samt styrelsens och verkställande direktörens interna styrinstrument. Sammanfattning av avvikelser från Koden under 2010 Då Bolaget inte tillämpar Koden fullt ut rapporteras inga avvikelser. Bolagsstämma Bolagsstämman är Dialects högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Vid årsstämman väljs styrelsen, i förekommande fall revisor samt att arvoden fastställs till såväl styrelsen som till revisorn. Vid årsstämman fastställs även koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning. Aktieägare som är registrerade i aktieägarregister hos Euroclear Sweden AB och anmäler sitt deltagande på årsstämman till Bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta på bolagsstämma. Årsstämma 7 maj 2010 Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Bo Lennart Jepson, Gustaf Malmros, Mats Holgerson och Nils Håkansson samt nyval av Lennart Oscarsson och Marco Soprani. Årsstämman utsåg Bo Lennart Jepson till styrelsens ordförande. Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att genomföra ett incitamentsprogram om teckningsoptioner till nyckelpersoner i Bolaget och i franchisekedjan. Vidare beviljade årsstämman att ge styrelsen mandat att vid behov genomföra en strategisk nyemission om maximalt B-aktier eller 16 procent av bolagets aktier. Extra bolagsstämma 7 juli 2010 Bolagsstämman beslutade att byta bolagskategori från privat bolag till publikt bolag. Stämman beslutade vidare att komplettera tidigare beslutat incitamentsprogram med ytterligare teckningsoptioner samt att godkänna överlåtelsen av teckningsoptioner till dotterbolaget Diato AB. Extra bolagsstämma 29 december 2010 Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem då styrelseordföranden på egen begäran avslutat sitt uppdrag. Årsstämman beslutade ändring av bolagsordningens lydelse avseende aktiekapital och antal aktier samt hembudsförbehåll. Årsstämman beslutade vidare om apportemission och riktad emission till verkställande direktören om totalt B-aktier samt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av maximalt B-aktier. Årsstämma 2011 Årsstämman 2011 hålls fredagen den 6 maj Kallelse införs tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri. Kallelsen finns även tillgänglig på Dialects webbplats 20 Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet.

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Bolagen i Deltacokoncernen levererar både B2B och B2C

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer