Bättre styrning av transportföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre styrning av transportföretag"

Transkript

1 Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum Sidan 28 Elbranschen tar sig i kragen EMIX innebär slut på trassel för kunderna Sidan 4 Orcankonferens på Hasseludden Sidan 11

2 INLEDARE användare har ordet Ett paket med Oracle Så har årets stora Oraclehändelse, Open- World i San Francisco, kommit och gått. Tyvärr hade jag själv inte möjlighet att åka i år, men nästan 200 lyckliga från Sverige (varav hälften besökte vårt lyckade event) gjorde det! Så man har ändå löpande matats med all information som strömmat från Kalifornien. Tittar man närmare på nyhetsfloran är det, inte oväntat, Oracles huvudnyhet som fått den överlägset största uppmärksamheten. Och visst var det lite av en överraskning att Oracle tillsammans med HP lanserade ett komplett databassystem för datalager. Att man fokuserat på beslutsstöd är däremot inte förvånande. Det är ett kraftigt växande segment och konkurrensen från uppstickare är mördande. Maskiner optimerade från fabrik är ett sätt att möta detta hot. Att Oracle plötsligt börjar sälja hårdvara kan tyckas lite märkligt. Men vid närmare eftertanke är det ett naturligt steg. Under de senaste åren har de fyllt upp sin mjukvarustack och kan nu erbjuda i princip allt ett företag behöver. Med sin nya lösning sträcker de sig ännu ett steg. I förlängningen kan det bli så att bolag endast har en enda leverantör till serverhallen. Kommer kanske ett Enterprise Linux Workstation lanseras nästa år? En annan nyhet, som det inte talats lika mycket om, är att man inte behöver ställa en Database Machine i serverrummet. Faktum är att man inte behöver ställa in någon hårdvara alls för att köra en del Oracleprodukter. Istället kan man numera vända sig till Amazon och köpa databas- och Fusion Middlewarefunktionalitet som tjänster via Elastic Compute Cloud, eller EC2. Ett enklare alternativ till Oracle On Demand. Eftersom detta innebär att man enbart betalar för det man faktiskt använder kan även mindre företag ta del av Oracles produkter. Och det blir enklare att lägga ut administrationen till externa leverantörer på annan ort. Smidigt, om man har begränsat behov och vågar flytta sin information ut ur både hus och kontinent. Ännu har nämligen inte Amazon satt upp några servrar inom EU. En nyhet som däremot lyste med sin frånvaro var den om release 2 för databashanteraren 11g. Många hade hoppats på att den skulle lanseras och att ett datum skulle presenteras. Nu blev det inte så och det lutar åt att vi kommer få vänta en bra bit in i 2009 innan något dyker upp. Detsamma verkar gälla den kostnadsfria Expressversionen. Låt oss hoppas att vi i alla fall väntar på något gott... För de av oss som inte var på plats i San Francisco kommer för övrigt en liten tröst. I början av december återvänder Orcan till Hasseludden. Där kommer man kunna lyssna på de viktigaste nyheterna från OpenWorld och dessutom få möjlighet att ta del av helt nya presentationer. Missa inte vår annons längre in i tidningen! I samma veva kommer vi också att hålla vårt årsmöte. Där har du möjlighet att påverka Orcans framtid. Kanske har du några idéer om vad vi borde göra? Eller kanske skulle du till och med vilja engagera dig i vårt arbete? Vi ser gärna att nytt blod och nya tankar tillförs vårt system. Så har du inte möjlighet att vara med, hör av dig till oss i styrelsen så att dina tankar kommer fram. Vi ses på Hasseludden! Oraclet Oraclet ges ut av användarföreningen Orcan som en service till användare av Oracle produkter. Syftet med tidningen är att sprida information som är till nytta för Oracleanvändare och som kan hjälpa dem att optimera sina investeringar i IT. Du får fritt kopiera och sprida informationen i denna tidning så länge du anger källan och inte ändrar innehållet. Extra tidningar och särtryck kan tillhandahållas mot självkostnad. Kontakta gärna redaktionen om du har tips och information som kan vara av värde för Oracleanvändare. Prenumerera kostnadsfritt genom att skicka ett meddelande med namn och postadress till Redaktion & layout: Skalinformation Skalinformation fungerar som entreprenör för tidningen och producerar den på uppdrag av Orcan. Redaktör: Hans Skalin Jaktvägen 40, SE Täby Tel Omslagsbild: Olof Holdar Medarbetare i detta nummer: Olof Holdar, Robert Ilijason, Hans Skalin, Jocke Treugut, Måns Widman. Annonser: Affärsmedia Jan Söderstrand Wiboms väg 12, SE Solna Tel Tryck: Colorprint Sweden AB Oraclet kommer ut 4 gånger per år och trycks i ca exemplar. 2

3

4 ERFARENHETER integration & SOA EMIX Elbranschen tar Foto: Olof Holdar 4

5 ERFARENHETER integration & SOA sig i kragen Slut på trassel för kunderna Nu ska problemen med felaktiga fakturor och allt annat trassel för elbolagens kunder äntligen försvinna. Det är det primära syftet med elbranschens nya informationsväxel EMIX, som vilar på en flexibel SOA-plattform. Dessutom kommer systemet spara stora pengar åt elmarknadens aktörer. Genom EMIX kan den avreglerade elmarknaden till slut fungera fullt ut. När växeln har tagits i drift i full skala kommer det vara mycket enkelt för kunderna att byta elleverantör. De behöver bara gå in på nätet och skriva in sina uppgifter. Informationen skickas automatiskt till de aktuella marknadsaktörerna med hjälp av EMIX, och bytet genomförs smidigt utan att kunden riskerar att drabbas av dubbelfakturering och annat trassel. Ända sedan avregleringen genomfördes 1996 har det funnits ett missnöje med elbranschen för att marknaden inte har fungerat som den ska. Kundernas förtroende för branschen har länge varit lågt. Nu tar branschen sig själv i kragen. EMIX är ett projekt som helt och hållet går ut på att förbättra situationen för kunderna. Vi är övertygade om att det snart blir ordning och reda på elmarknaden, säger projektledare Monica Karlsson. Hanterar mätvärden mellan nätägare och elleverantörer EMIX (Energimarknadens informationsväxel) är namnet både på systemet och på bolaget som ska driva det. Bolaget har startats av branschorganisationen Svensk Energi i samarbete med branschföreningen Oberoende Elhandlare. Under nästa år ska EMIX börja hantera den omfattande och växande trafiken med kundärenden och mätvärden mellan elnätsföretag och elhandelsbolag. Att ett sådant här projekt inte har genomförts tidigare beror på att elbranschen inte varit så benägen att förändra sig på grund av sina investeringar i befintlig teknik, säger Monica Karlsson. Den avreglerade elmarknaden har inte förmått skapa en tillräcklig konkurrenspress på aktörerna. På elmarknaden finns 185 elnätsföretag, 120 elhandelsbolag samt Svenska Kraftnät, den myndighet som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft. Hittills har aktörerna kommunicerat direkt med varandra för rapportering av kunders byten av elleverantör, mätvärden, flyttar, mätarbyten och annat. Vid byte av elleverantör är det alltid tre aktörer som behöver byta information: kundens nya och gamla elhandelsföretag samt nätbolaget. Dåligt samspel orsakade problem Samspelet mellan aktörerna har inte fungerat tillräckligt bra och kvaliteten på informationen har ofta inte varit tillräckligt hög. Det beror till stor del på det regelverk som skrivits av myndigheterna. Aktörernas system har tolkat reglerna på olika sätt, vilket skapat problem för kunder som byter elhandelsföretag. Det har ofta hänt att kunden plötsligt får två fakturor, eftersom det gamla avtalet inte blivit avslutat. Det har krävts mycket manuellt arbete för att hantera kommunikationen och det är fråga om en enorm informationsvolym. Därför har systemkostnaderna skjutit i höjden. Projektet med EMIX hade förberetts i flera år innan beslutet fattades att det skulle sjösättas. Att det skedde berodde delvis på den kommande mätarreformen. Från och med den 1 juli 2009 ska alla elmätare i Sverige läsas av minst en gång i månaden. Elföretagen ska skicka fakturor som baseras på information om verklig förbrukning. Hittills har företagen gissat kundernas framtida förbrukning. Skräddarsydd, flexibel lösning Förra året tog projektgruppen fram en kravspecifikation för informationsväxeln innan upphandlingen genomfördes. I slutomgången fanns det kvar ett urval på tre leverantörer. Valet föll på IT-konsultbolaget Capgemini Sverige AB och dess lösning som baseras på Oracle SOA Suite. Vi ville inte ha en färdig produkt, utan en skräddarsydd flexibel lösning, säger Monica Karlsson. Med den öppna arkitekturen i Oracles SOA-svit får vi en säker, stabil och skalbar plattform. En enorm mängd mätvärden kommer att flöda genom hela systemet. Därför är dess prestanda mycket viktig. SOA-lösningen är bra och pålitlig teknik som gör exakt det vi vill att den ska göra. Vi använder SOA-sviten dels för att bygga processlogiken, dels för att dirigera meddelanden till rätt aktör, säger Claes Timner, projektledare på Capgemini. Alla meddelanden går via EMIX Med det nya systemet behöver aktörerna endast adressen till EMIX som de kan skicka alla meddelanden till. Informationsväxeln vidarebefordrar dem till de rätta mottagarna. Den övervakar hela ärendekedjan. Växeln höjer säkerheten samtidigt som kontrollen och kvaliteten på meddelandena och processen förbättras. Trafiken mellan aktörerna loggas, spåras och lagras. Vi ville inte ha en färdig produkt, utan en skräddarsydd flexibel lösning. Med den öppna arkitekturen i Oracles SOA-svit får vi en säker, stabil och skalbar plattform. En enorm mängd mätvärden kommer att flöda genom hela systemet. Därför är dess prestanda mycket viktig. 5

6 ERFARENHETER integration & SOA SOA-lösningen är bra och pålitlig teknik som gör exakt det vi vill att den ska göra. Vi använder SOA-sviten dels för att bygga processlogiken, dels för att dirigera meddelanden till rätt aktör. I lösningen ingår en webbportal. Där kan aktörerna gå in och titta på sina ärenden och ta ut statistikrapporter. I portaldelen används produkten Oracle Access Manager och tillhörande databaser för inloggningsförfarande och administration. Stora besparingar genom billigare mätvärdesinsamling Systemets besparingspotential är mycket stor. I dag kostar mätvärdesinsamling och rapportering i genomsnitt cirka 240 kronor per leveranspunkt och år. Totalt finns det 5,2 miljoner sådana i Sverige. Med EMIX kommer kostnaden att bli under 10 kronor per leveranspunkt och år. Besparingarna för de enskilda aktörerna kan dessutom bli betydligt större än så, säger Monica Karlsson. Det beror på hur de tar till vara möjligheterna. Aktörerna har olika ambitioner. Men det här är ett bra tillfälle för många av dem att förenkla och automatisera stora delar av sina processer och system. Mängden fel i kommunikationen mellan aktörerna kommer att minska betydligt. Om något ändå inte skulle stå rätt till kan EMIX signalera detta samt identifiera felet. EMIX EMIX är elbranschens gemensamma nav för en kostnadseffektiv, snabb och automatiserad kommunikation mellan elhandelsföretag och elnätsföretag som innebär kvalitetssäkring, spårbarhet, loggning och lagring av meddelanden. Elnätsföretagen och elhandelsföretagen ska kunna ge kunden bästa möjliga service för att enkelt och snabbt kunna byta elhandelsföretag, anmäla flytt och skicka korrekta fakturor. Målet med Projektet är att alla marknadens aktörer senast 2009 skall vara anslutna och nyttja ett system som skall vara enkelt att använda, som har hög tillförlitlighet och tillgänglighet och som är ett bra och stabilt stöd för branschens aktörer. Med detta moderna systemstöd skapar de kostnadseffektiva framtida möjligheter för branschen att agera på den avreglerade marknaden genom automatisering, hög kvalitet, snabbhet och ordning och reda för oss själva och för våra kunder. EMIX ska: fungera som en växel för meddelanden mellan aktörerna logga ärenden, dvs övervaka trafiken stödja branschens befintliga processer och system aktörerna enkelt skall kunna ansluta sig aktör skall kunna ansluta sig successivt (stegvis) underlätta och möjliggöra snabb meddelandehantering använda branschens meddelandeformat ha hög tillgänglighet och driftsäkerhet uppfylla krav på datasäkerhet möjliggöra framtida förändringar Slipper manuell hantering vid fel Aktörerna kommer att spara mycket tid, eftersom de inte behöver ringa och skicka e-post till varandra när de ska hitta orsaken till felen och rätta till dem. I dag hanterar många av företagen felen manuellt, vilket är kostnadskrävande samtidigt som det finns risk för att det uppstår nya fel. Det är enkelt för aktörerna att ansluta sig till informationsväxeln, och det kräver inte några stora investeringar. I princip behöver de inte göra något annat än att ställa om sina adresser. De måste dock använda krypterade VPN-tunnlar. Men det största och viktigaste resultatet blir att kunderna slipper trassel, understryker Monica Karlsson. Nu blir det lätt för dem att byta elhandelsföretag, och de kommer att få korrekta fakturor. Projektet är uppdelat i två etapper. I den första, som har pågått under våren och sommaren, testas lösningens funktionalitet, processer och teknik. I den andra etappen, som påbörjas under hösten, genomförs volym- och lasttester samt pilottester med ett tiotal aktörer. Hittills har EMIX enbart varit en projektorganisation. Under hösten kommer bolaget att byggas upp och ett antal personer anställas. Capgemini kommer anlitas för att sköta driften och förvaltningen av systemet. Det ska börja gå i skarp drift den 1 april Enligt planerna kommer samtliga av marknadens aktörer att bli anslutna under resten av året. Måns Widman I dag kostar mätvärdesinsamling och rapportering i genomsnitt cirka 240 kronor per leveranspunkt och år. Totalt finns det 5,2 miljoner sådana i Sverige. Med EMIX kommer kostnaden att bli under 10 kronor per leveranspunkt och år. Besparingarna för de enskilda aktörerna kan dessutom bli betydligt större än så. Det beror på hur de tar till vara möjligheterna. 6

7 HITTA EN PARTNER Upptäck vår nya, förbättrade Oracle PartnerNetwork Solutions Catalog Skaffa konkurrensfördelar kom i direkt kontakt med partners som använder Oracles ledande teknologi Hitta lösningar hos Oracle partners som tillfredsställer era unika behov Många av världens ledande leverantörer och återförsäljare av hårdvara, mjukvara och tjänster är Oracle partners. Oavsett om ni är ett litet företag eller en stor internationell organisation, kan ni med hjälp av Solutions Catalog snabbt lokalisera och ta kontakt med den leverantör som bäst löser era IT-behov. solutions.oracle.com Copyright 2006, Oracle. All rights reserved. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft and Siebel are registered trademarks of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

8 ERFARENHETER business intelligence Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Marknadens krav på transport- och logistikföretag blir alltmer komplexa. För att företagen bättre ska kunna möta det ökande konkurrenstrycket och bli effektivare och flexiblare, integreras nu Business Intelligence med ett av transportbranschens ledande verksamhetssystem. Inom hela näringslivet blir det allt viktigare med kostnadseffektiva logistiska lösningar för företagens varuflöden. Tillsammans med stigande bränslekostnader och hårdare miljökrav har det ökat pressen på transportoch logistikbranschens aktörer. Samtidigt har branschen växt kraftigt under de senaste tio åren. Omsättningen har i stort sett fördubblats jämfört med BNP. Kraven på transportledning och transportplanering blir allt större. Därför har vi integrerat ett beslutsstödssystem i form av en Business Intelligence-lösning med vår applikation för transportbranschen. Nu kan våra kunder bli betydligt effektivare. De får helt nya möjligheter att kontrollera och styra sin verksamhet. Deras konkurrensförmåga förbättras, säger Bert Dahlén, Systeam Transware AB. Verksamhetssystem för transportbranschen Systeam utvecklar och marknadsför ett ledande verksamhetssystem för transportbranschen som heter Alystra. Det innehåller närmare 20 moduler. Vi satsar stora resurser på att utveckla Alystra till att bli det ledande systemstödet inom transport, logistik och mobil datakommunikation, säger verksamhetskonsult Tor Stigland. Eftersom marknadens krav blir mer och mer komplexa, måste system som Alystra vara flexibla och byggda för att klara en kontinuerlig utveckling. Den direkta anledningen till att Systeam integrerade beslutsstödssystemet med Alystra var växande krav från företagets kunder på många nya typer av rapporter. Den dåvarande rapportmodulen i Alystra innehöll ett stort antal rapporter, både de vanliga standardrapporterna och många specialrapporter, men de räckte inte för flera kundföretag. Vissa av dem hade också uttryckligen efterfrågat ett beslutsstödssystem. Oracle BI Suite ger billigare integration och mer flexibilitet Efter en sondering på marknaden valde Systeam att satsa på Oracle Business Intelligence Suite som beslutsstödssystem. Oracles BI-svit har enkla och användarvänliga verktyg, säger Bert Dahlén. De ger våra kunders användare ett bättre och stabilare beslutsunderlag än vad som tidigare var möjligt att få fram. Våra kunder utgörs av både stora och små företag. Därför är det viktigt att Oracles BI-lösning i princip passar alla företag, oavsett storlek. Tidigare fanns det bara avancerade beslutstödssystem för stora organisationer, något som har ändrats genom Oracles BIsvit. Oracle BI Standard Edition One är ett beslutsstödssystem för 5 50 användare på avdelningar eller i mindre företag. Oracle BI Enterprise Edition passar för företag med över 50 anställda, men den baseras på samma teknik som Standard Edition. Vi valde även Oracles lösning för att licensmodellen är attraktiv för våra kunder, fortsätter Bert Dahlén. De kan använda beslutsstödssystemet för en rimlig penning och växa med det. De kan även utnyttja produkten för andra ändamål om de skulle vilja det. Uppmärksamhet i branschen Systeam gjorde vissa anpassningar i beslutsstödssystemet under våren och kallar det nu Alystra Analys. Företaget har visat upp det på transport- och logistikmässan i Göteborg i maj samt på Elmia Lastbil 2008 i Jönköping i augusti. På båda mässorna väckte systemet stort intresse. Enligt planerna ska det börja säljas under hösten. Många fasta rapporter och nyckeltal har flyttats från den gamla rapportdelen till beslutsstödssystemet. Rapportmodulen är kraftigt reducerad och innehåller enbart de viktigaste standardrapporterna. I beslutsstödssystemet finns det också många nya rapporter som inte fanns i rapportmodulen. Alystra Analys är betydligt effektivare för användarna än den gamla rapportdelen, för de kan lägga till vilka egna parametrar och kolumner de vill. Användarna kan analysera sin verksamhet på ett helt nytt sätt genom att borra sig ned i informationen. Valfri uppföljning avslöjar olönsamma transportkunder Med Alystra Analys kan ekonomi- och försäljningspersonal följa upp exempelvis intäkter per artikel, per affärsområde, per kund, per kundsegment, per åkare, och fakturerad och ofakturerad orderingång, allt per vecka, månad eller någon annan tidsenhet. De kan se vilka som är de största kunderna och vilka som är de mest lönsamma. De kan se den genomsnittliga storleken på kunders order. De kan se vilka organisationer som säljer transporttjänsterna och vilka som utför dem. Det går att se vilka typer av företagets tjänster som är mest eller minst lönsamma, säger Tor Stigland. Därför är det lätt att styra verksamheten så att den blir lönsammare. Det går att analysera kvaliteten på företagets egna leveranser. Systemet är perfekt för användare som ska gå på ett möte och vill ha tillgång till all information som kan tänkas behövas, säger Bert Dahlén. De behöver bara slå sig ned vid bordet och koppla upp sig. Bättre för transportplanering En lastbilscentral kan använda beslutsstödssystemet för att se vilka typer av order som är vanligast, och hur stor del av deras order som kräver stora lastbilar respektive små lastbilar. De kan också se hur typerna av order förändras över tiden. När det sker avvikelser under transporterna, till exempel om en kund vill att tre Vi valde även Oracles lösning för att licensmodellen är attraktiv för våra kunder. De kan använda beslutsstödssystemet för en rimlig penning och växa med det. De kan även utnyttja produkten för andra ändamål om de skulle vilja det. 8

9 ERFARENHETER business intelligence THEY RE PLAYING OUR SONG. LET S DANCE. Sigma är inte bara en av Sveriges ledande IT-konsulter. Vi är även en Oracle Certified Partner. Det innebär att vi har dokumenterad kunskap och erfarenhet av att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar baserade på Oracles plattformar och produkter. Om du är beredd att överlämna hela eller delar av er IT-verksamhet i våra händer är upp till dig. Shall we? Du trycker på Play genom att gå in på

10 ERFARENHETER business intelligence Oracles BI-svit har enkla och användarvänliga verktyg. De ger våra kunders användare ett bättre och stabilare beslutsunderlag än vad som tidigare var möjligt att få fram. Våra kunder utgörs av både stora och små företag. Därför är det viktigt att Oracles BI-lösning i princip passar alla företag, oavsett storlek, säger Bert Dahlén på Systeam Transware.. Bland fördelarna med Alystra Analys är att det går att se vilka typer av företagets tjänster som är mest eller minst lönsamma. Därför är det lätt att styra verksamheten så att den blir lönsammare. Det går att analysera kvaliteten på företagets egna leveranser, menar Tor Stigland, verksamhetskonsult på Transware. pallar ska fraktas någonstans i stället för mot andra applikationer som finns på marknaden, inte bara Alystra. Systeam Transware AB etablerades Systeam Transware två, ska lastbilsföraren rapportera dem till lastbilscentralen, säger Bert Dahlén. På detta 1983 i Göteborg. Företaget har 21 sätt går det att följa upp vad som händer Nu med Oracledatabas anställda. Det tillhör sedan maj 2008 under transporten. Det gick inte tidigare. För närvarande arbetar Systeam med en IT-koncernen SYSteam AB. Företaget Sedan systemet blev färdigt sent i våras konvertering av hela Alystra till Oracle Database för att det ska bli enklare och smidi- erbjuder bland annat IT-lösningar för verksamheter inom transport, logistik har ett av Systeams kundföretag använt det och organisationer med behov av mobil i ett pilotprojekt. gare att få ut data till slutanvändarna. När datakommunikation. Dess totallösning konverteringen är klar i höst ska Systeam för transportbranschen heter Alystra. Användarna får tid över till annat lansera en ny version av Alystra då Alystra Systemet består av närmare 20 moduler, Lösningen har blivit mycket väl mottagen av företagets slutanvändare. Det går betydligt fortare att ta fram den information som de behöver jämfört med tidigare. Användarna Analys samtidigt kommer att introduceras. Detta är bara första fasen i utvecklingen av Alystra Analys. I nästa steg kommer det bli möjligt att hämta data från andra system exempelvis order- och transportpla- nering, mobil transportkommunikation, kartstöd, säljstödsfunktioner, avräkningsfunktioner, faktureringsrutiner och får tid över som de kan använda för att som kunderna själva har och kombinera ekonomisystem. Företagets kunder ut- utföra andra uppgifter. den med annan information och analysera görs av transportorganisationer, såsom Systeam har skapat en generell modell resultatet. Våra kunder har en spännande lastbilscentraler, distributionsnätverk, postala transportorganisationer, budföretag och sjukhusens transportavdel- för transportbranschen, vilket innebär att tid framför sig, säger Bert Dahlén. beslutsstödssystemet kan användas även Måns Widman ningar. stödssystemet 10 Systeam har skapat en generell modell för transportbranschen, vilket innebär att beslutskan användas även mot andra applikationer som finns på marknaden.

11 Orcan bjuder in till: Favorit i repris Vässa dina kunskaper med Orcan på Hasseludden december Talare från hela världen håller som vanligt intressanta föreläsningar med Oracle som tema. Under kvällen nätverkar vi i en avslappnad, japansk miljö. Läs mer och anmäl dig redan idag på INSPIRATION KUNSKAP MÖTEN NÄTVERK INFORMATION AVSLAPPNING Ur programmet: Sponsorer: Arrangör: Joel Goodman, Oracle: Parallel execution and scalability Laurent Schneider: Sql Model, Using XML in Sql queries Tim Hall, Oracle-Base: Boost performance with PL/SQL Lazslo Csordas, Oracle: BI nyheter från Oracle Open World Andrew Cleverly, CTO Oracle EMEA: News Oracle Open World...och många fler Bilderna tillhör Yasuragi Hasseludden.

12 Hacka up SÅ FUNKAR DET virtualisering 12

13 SÅ FUNKAR DET virtualisering p dina servrar! En av de allra hetaste trenderna på marknaden just nu är virtualisering. Allt fler företag inser fördelarna med att dela upp stora maskiner i små, logiska enheter. Såväl besparingar som flexibilitet ökar, samtidigt som underhållsarbetet förenklas. Därför var det många som gladde sig åt att Oracle klev in på marknaden i höstas. Inte minst för att de erbjuder en lösning anpassad för att hantera företagets egna produkter. Ett och annat ögonbryn lär ha höjts när Charles Philips presenterade Oracle VM på Open World förra året. Konkurrerande leverantörer och en del kunder som redan investerat i deras alternativ knorrade, men det stora flertalet mottog beskedet med glädje. Framför allt för att det nu äntligen fanns en plattform för virtualisering som Oracle garanterat skulle stödja. Inte bara idag och imorgon, utan i många år framöver. Plötsligt blev det mycket lättare att ta klivet in i den virtuella världen. I botten handlar det om väldigt gammal teknik. IBM började på 60-talet- trots det är det först på senare år som intresset ökat för virtualisering på x86-plattformen. Och det är framför allt möjligheten att för små pengar kunna köpa relativt kraftfulla maskiner som på allvar fått fart på utvecklingen. Ad_APDNordic2008_210x145mm:Layout :41 Seite 1 Så vad handlar det om? Virtualisering innebär egentligen bara att man delar en given resurs till flera logiska enheter, eller tvärtom. I fallet Oracle VM betyder detta mer konkret att en fysisk maskin kan agera värd för flera helt separata OSinstallationer. De delar på hårdvaran, men är ändå helt omedvetna om varandra då de befinner sig i sin egen bubbla. På detta sätt går det exempelvis att köra Oracles databashanterare på Windows parallellt med Linuxversionen och detta på samma maskin samtidigt. Fördelarna med denna teknik är många och nackdelarna relativt få. Ett av de allra främsta argumenten är att det blir mycket enklare att bättre utnyttja systemresurserna. Har du överkapacitet i en maskin går det att skapa en ny, virtuell server och flytta dit ett system som använder sig av klockcykler som annars skulle gå till spillo. Enklare administration Även administrationen blir enklare. Förutom att tekniker får färre fysiska maskiner att hålla reda på, blir det också enklare att Improve Business Performance Copyright (C) IDS Scheer AG, All rights reserved. ARIS, IDS, ProcessWorld, PPM, ARIS with Platform symbol and Y symbol are trademarks or registered trademarks of IDS Scheer AG in Germany and in many countries all over the world. SAP NetWeaver is a trademark of SAP AG, Walldorf. All other trademarks are the property of their respective owners. U.S. pat. D561,778, pat. D561,777, pat. D547,322, pat. D547,323, pat. D547,324 ARIS ProcessDays Nordic 2008 Daniel Serain Välkommen till Nordens ledande konferens inom Business Process Management! Konferensen arrangeras av IDS Scheer som är markandsledande inom lösningar och mjukvaror för BPM. Uppdatera dig inom BPM, EA, SOA, Process Intelligence, etc. tillsammans med våra kunder, partners och experter som Björn-Erik Willoch, Sandvik, AP Möller Maersk, Dong Energy, KTH, etc. Välkommen till följande: Oracle Seminar: Oracle BPA Suite Powered by ARIS November 5, 2008, 13:00-17:00 Oracle Presentation: From Process Analysis to Process Execution Daniel Serain, Senior Director, Integration Technologies, Oracle November 6, 2008, 13:00 13: november, 2008 Radisson SAS Royal Park, Stockholm Anmäl dig på vår hemsida: och få 20 % rabatt genom att använda följande kampanjkod: APDN08O Begränsat antal deltagare så anmäl dig idag! 13

14 SÅ FUNKAR DET virtualisering flytta runt system mellan olika stor portion mod för att virtualisera ett produktionssystem utan servrar. Detta eftersom det är en smal sak att transportera virtuell att först testa det noggrant. server mellan olika hårdvarulösningar. Inte minst för IT-administratörer som bistår utvecklare Tittar man på tekniken är det Oracles lösning väl beprövad med testmiljöer ser på denna lätt att konstatera att Oracle valt lösning med stor glädje. att satsa på beprövad teknik. Att det blir färre maskiner i Precis som i fallet Unbreakable serverrummet är annars den Linux har de nämligen tagit det vanligaste orsaken till att företag börjar studera virtualisering en helt ny produkt. Istället har kloka beslutet att inte utveckla närmare. de byggt vidare på den fria, och Utrymmesbrist och stigande mycket populära, hypervisorn energipriser gör att många vill Xen. konsolidera de äldre systemen Kring denna kärna har Oracle till nyare lösningar. Och vad byggt VM Server. Det är en passar då bättre än att flytta komplett lösning som installeras ihop dem till en fysisk maskin, på den fysiska dator vilken ska samtidigt som man håller isär agera värd åt framtida, virtuella dem logiskt? system. Vad som i praktiken Givetvis finns det en kostnad hamnar på maskinen är hypervisorn, en virtuell maskin och med allt detta. Och den betalas i form av prestanda. Att en agent. köra många system på en och Agenten finns där för att kommunicera med den andra hu- samma maskin ger inte lika bra resultat som om de körde var vuddelen av lösningen, Oracle för sig, på egen hårdvara med VM Manager. Genom detta motsvarande kraft. Framför allt verktyg kan administratörer enkelt sköta miljöer med hjälp av är det processorkraft vid I/O som ökar. ett grafiskt gränssnitt. Men tester visar att förlusten är oväntat liten. I bästa fall kan Kolla att det ska funka det handla om bara någon futtig innan du sätter igång procent. Fast det krävs ändå en Så är det bara att kasta sig över Kostnaden lär inte skrämma bort någon. Oracle VM är faktiskt helt gratis. I alla fall vad gäller anskaffningskostnad. Även för företag med stora installationer är den löpande kostnaden för detta skydd modest. Annons 1/4 Oracle Magazine:Layout Sida 1 Har du överkapacitet i en maskin går det att skapa en ny, virtuell server och flytta dit ett system som använder sig av klockcykler som annars skulle gå till spillo. tekniken? Nja, det finns några saker att ta i beaktande innan man tar klivet. Först och främst är inte samtliga produkter i Oracles sortiment certifierade för att köras på VM. Listan är dagsfärsk, så verifiera innan du börjar. Vidare ökar ett extra lager risken för att någonting oväntat och oönskat ska hända. Och om man samlat många system på samma hårdvara kan påverkan bli oväntat stor. Väl planerade miljöer som tar höjd för denna risk kan nära nog eliminera den helt. Oracle VM Kostnaden lär inte skrämma bort någon. Oracle VM är faktiskt helt gratis. I alla fall vad gäller anskaffningskostnad. Sedan är det upp till var och en att avgöra hur mycket support man anser sig behöva. Men även för företag med stora installationer är den löpande kostnaden för detta skydd modest. Är du intresserad av att testa finns Oracle VM att ladda ner kostnadsfritt på otn.oracle. com. Manualer och steg-försteginstruktioner hjälper dig att komma igång. Robert Ilijason Oracle VM är en lösning som gör det möjligt att installera flera operativsystem parallellt på samma maskin. På detta sätt går det att effektivt dela på resurser i en given maskin och samtidigt separera systemen logiskt. Den kod som rent praktiskt gör detta möjligt kallas för en hypervisor. Istället för att bygga en egen variant har Oracle valt att bygga vidare på den väl beprövade hypervisorn Xen. Valet av teknik gör att Oracle VM, i motsats till många konkurrerande produkter, installeras direkt på servern istället för att läggas ovanpå ett befintligt operativsystem. Mjukvaran är kostnadsfri och kan laddas hem från otn. oracle.com. Oracle Expert Services Utnyttja din Oracle mjukvara fullt ut... Oracle Expert Services hjälper företag med prestanda optimering, uppgradering, installation, backup recovery, rådgivning m m. Oracle Expert Services baserar sig på Oracle Consultings djupa kunskap om Oracles produkter och best practice av kundimplementationer. Det är en palett av definierade, snabba tekniska tjänster som hjälper kunder och partners att aktivera och optimera hela potentialen av Oracles produkter i alla skeden av deras livscykel. Läs mer på uk/ expert_services/connect_with.html eller välkommen att kontakta Joakim Lundgren i Göteborg Håkan Dahl i Stockholm för att diskutera hur du kan utnyttja din Oracle mjukvara fullt ut! THE INFORMATION COMPANY 14

15

16 RAPPORTERAT senaste förvärvet BEA nu på plats i Oracle Oracle har köpt BEA, som var den ledande leverantören av mellanprogram. I augusti presenterades framtiden för produkterna i Oracles middleware-utbud. Flera av BEAs programvaror tar plats som strategiska i produktportföljen. Namnet BEA kommer att försvinna på sikt men nästan alla produkter kommer att finnas kvar på marknaden. Sverige är bland de första länderna i världen där organisationerna blivit fullt integrerade. Den förra BEA-personalen har med undantag av en utvecklingsavdelning flyttat in hos Oracle i Kista. BEA köpte ett bolag som heter Jrockit, ett svenskt företag som har utvecklat en mycket kraftfull javamotor. Det gänget sitter kvar i sitt kontor i Stockholm och rapporterar direkt till Oracles utvecklingsavdelning i USA. Oracles övergripande strategier för Oracle Fusion Middleware har inte förändrats i och med köpet av BEA. Produkterna ska bland annat vara integrerade, så kallat hot pluggable och billiga för kunderna att äga. Skillnaden är att nu är produktutbudet avsevärt bredare. WebLogic server blir strategisk för Oracle 100 dagar efter att Oracle köpte bolaget planeras en grundrelease. Alla Oracles och BEAs produkter har kategoriserats i tre nivåer. Till exempel kommer Web Logic Server från BEA ersätta Oracle OC4J. Det är ett exempel på en produkt i den första kategorin, strategiska produkter. Den andra kategorin består av produkter som har samma funktionalitet. Här ska de bästa bitarna tas från repektive produkt ur BEAs och Oracles sortiment och sammanföras till en på cirka två års sikt. Vi kommer inte att tvinga någon att migrera, utan ska fortsätta supporta samtliga produkter under minst fem år framåt, understryker Tom Stenström på Oracle. Tuxedo viktigt för stordatorkunder I den tredje kategorin finns produkterna som kommer att överges. Här hade till exempel BEA några som man redan beslutat sluta utveckla. Dessutom finns ett antal produkter från BEA som tillför helt ny funktionalitet som Oracle tidigare inte haft någon motsvarighet till. I kategorin strategiska produkter hittar man till exempel Tuxedo, som är en transaktionsmonitor. Tuxedo används av många stora svenska organisationer. Det kommer bli en nyckelteknologi när det gäller stordatorkonnektivitet, säger Tom Stenström. Ett annat exempel är det så kallade Enterprise Repository en organisationsgemensam katalog för alla resurser som t.ex tjänster, processer och informationsmodeller. Vi hade tidigare en av marknadens absolut största produktportföljer, och nu har vi ett ännu starkare utbud. Vi är med detta köp ur alla aspekter nummer ett på marknaden. Den som vill veta mer kan kontakta sin säljrepresentant eller besöka Oracle Technology Network för mer specificerad beskrivning av produkterna och roadmap för utvecklingen. Oracle kommer även arrangera ett antal seminarier. Hans Skalin En viktig poäng är att utvecklare ska kunna använda sina favoritverktyg för alla Oracles produktutbud, inklusive dem från BEA. Och det gäller även utvecklarna som idag arbetar i BEAs verktyg, sade Sanya Sena, chef för plattformsprodukter inom Oracle, vid en presentation för Oracles och BEAs partner i augusti. Foto: Hans Skalin Tuxedo används av många stora svenska organisationer. Det kommer bli en nyckelteknologi när det gäller stordatorkonnektivitet. Utbudet inom middleware blev i ett slag mycket större. I de fall funktionalitet förs över till gemensamma produkter eller fasas ut så kommer Oracle ändå erbjuda fortsatt support under minst fem år, enligt Tom Stenström på Oracle. 16

17 Du som arbetar med Oracleteknik Gå med nu! Konferenser, möten, seminarier Orcan har som mål att arrangera två större konferenser per år. Det är också möjligt att efter användarnas initiativ anordna lokala träffar. Forum för informationsutbyte Vid Orcans möten kan kontakter förmedlas mellan medlemmar med liknande intressen eller problemområden. Det är också det perfekta forumet att mingla, prata och utbyta erfarenheter. Information om andra konferenser Som medlem får du information om aktuella konferenser som anordnas av andra som kan vara av intresse. Organiserar vid resor Vid större evenemang som Oracle Open World försöker vi se till att det blir möjligt att hamna på samma hotell som andra medlemmar och det förekommer också speciella Oracanevenemang som kan bestå av allt från möten till middagar. Ger ut tidningen Oraclet Eftersom informationsutbyte är en hörnsten i Orcans verksamhet passar det utmärkt att ge ut en tidning som går till alla Oracleanvändare. Här har vi ett organ att informera alla som kan vara intresserade om vad som är aktuellt. Webbsajt Besök oss gärna på Vår sajt är under utveckling och du hittar successivt nya saker. Orcan är en oberoende intresseorganisation för användare och utvecklare som arbetar med Oracleteknik. Föreningen grundades den 17 maj 1988 som ideell förening och finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter och bidrag från sponsorer till aktiviteter. Föreningen underlättar kommunikation och främjar ett aktivt och fritt informationsflöde mellan användare, samt skapar dialog med Oracle. Orcan ingår i den europeiska användarorganisationen, Emea Oracle Usergroup Community (EOUC), som tillsammans med Oracle Applications User Group (OAUG), Oracle Development Tools User Group (ODTUG), Asia-Pacific Oracle User Group (APOUG) och IOUG-Americas IOUG-A ingår i International Oracle User Group Council (IOUC). Kontakta någon i styrelsen för mer information eller om du vill bli medlem. Du hittar oss på Välkommen! Orcan

18 RAPPORTERAT partnernyheter Koll på processerna med Aris och Oracle Fusion Middlewa Genom ett samarbete mellan Oracle och IDS Sheer blir det nu lättare att ta ett övergripande grepp om sina affärsprocesser, att kartlägga dem och snabbare omvandla beslut i affärsverksamheten till faktiska tjänster i SOA-miljö. Det blir allt vanligare bland stora svenska företag att kartlägga sina affärsprocesser för att optimera företagens verksamhet. Då menas inte bara datorbaserade processer, utan allt som sker i företagen kan beskrivas som processer. Det finns två sätt att skapa affärsprocesser: uppifrån och ner, det vill säga att man fattar beslut om hur verksamheten ska bedrivas och designar sina processer utifrån det, eller så låter man processerna uppstå av sig själva, genom en evolution. Det mesta som görs idag är resultatet av en evolution. Till exempel är dagens leveranskedjor resultatet av något som utvecklats genom århundraden. De är inte konstruerade från början av någon som tänkte ut att man skulle tillverka något av råvaror, sätta ihop och pakettera det för försäljning, starta butiker IDS Sheer är marknadsledande inom BPM (Business Process Management) och tillhandahåller en uppsättning verktyg för att hantera processer genom hela livscykeln, för att utveckla, modifiera, övervaka processer och så vidare. Men IDS Sheer erbjuder inget inom exekveringsdelen. Det tar våra partner hand om, säger Robert Mahr, partneransvarig inom IDS Sheer. 18 Foto: Hans Skalin och transportera varorna dit via olika mellanlager. Ta kontrollen över företagets affärsprocesser För den som vill skapa sig en bild av hur sina processer ser ut och kunna styra hur de ska se ut finns idag både hjälpmedel och metoder tillgängliga. IDS Sheer är marknadsledande inom BPM (Business Process Management) och tillhandahåller en uppsättning verktyg inom Aris-portföljen för att hantera processer genom hela livscykeln, för att utveckla, modifiera, övervaka processer och så vidare. Men IDS Sheer erbjuder inget inom exekveringsdelen. Det tar våra partner hand om, säger Robert Mahr, partneransvarig för Oracle inom IDS Sheer. Integration med Oracle SOA Suite Samarbetet innebär att man gjort en del gemensamt arbete. Vissa delar av IDS Sheers teknik finns nu i Oracle SOA Suite och i Oracle BPA Suite (Business Process Analysis Suite). Oracles SOA Suite är exekveringsplattformen. BPA Suite innehåller delar av Aris Design Plattform och är kompletterat med en brygga som kopplar ihop BPA Suite och SOA Suite. Det fina med samarbetet är att processer som skapats i IDS Sheers verktyg kan flyttas till Oracles SOA Suite och exekveras där. På samma sätt kan dessa tjänster återföras till Aris och blir där tillgängliga för alla som behöver dem. En viktig fördel med SOAtjänster är ju att de går att återanvända. Ändå förekommer det inom många företag att man producerar dem om och om igen. Förutom att det utgör onödigt arbete kan det bli besvärligt om man vill ändra på en tjänst som används i många processer. Att veta vad man gör bra Aris kan också vara ett viktigt verktyg för att definiera best practices inom den egna organisationen. När man börjar kartlägga sina processer kan man i stora företag upptäcka att processer för samma sak kan skilja sig mellan länder. Genom att analysera sina processer blir det möjligt att kraftigt öka effektiviteten i verksamheten. Det är enklare att ändra, omorganisera och styra verksamheten om man först vet hur man gör i nuläget. En person som har mycket praktisk erfarenhet av BPM och Aris är Björn-Erik Willoch, som idag arbetar på Cordial Business Advisers i Stockholm. Övergå till flexibla processer I en stor organisation kan var-

19 re je land inte ha sina egna rutiner. Ericsson har till exempel en global affärsmodell. Från början skulle allt göras i SAP, över hela världen, i ett och samma system. Men det tog inte lång tid Tyskarna är bäst på BPM, eftersom de älskar det ända upp i styrelserummen, men flera svenska företag, som Fritidsresor, Fortum, Ericsson och Intrum Justitia har också kommit långt, enligt Björn-Erik Willoch, som var med att skapa processerna inom Ericsson på 90- talet. innan verkligheten från 1999 förändrades. Idag kommer Erics sons vinst och omsättning från olika tjänster, som att sköta driften för kundernas nät. Och alla kunder har egna system. ARIS produkter för affärsprocesser ARIS Strategy Platform För definiering av affärsstrategier, implementeringen av dem i de operationella processerna samt kontinuerlig målstyrning. ARIS Design Platform För distribuerad modellering, simulering, optimering och publicering av process och IT-arkitektur. ARIS Implementation Platform För verkställande av processmodeller i IT-system, konfigurering av SAP-system, hantering av affärsregler och för etablering av tjänsteorienterade arkitekturer. ARIS Controlling Platform För övervakning av aktuella affärsprocesser performance, business activity monitoring system och skapandet av ett företagsövergripande system för hantering av compliance. Foto: Hans Skalin RAPPORTERAT partnernyheter Då gäller det att kunna erbjuda flexibla processer, säger Björn- Erik Willoch. Han var med om att skapa de stan dardiserade processerna på Ericsson. Nästa steg var att göra processerna flexibla. Då måste det finnas verktyg för att beskriva dem. Idag är Aris ett av de få seri ösa verktygen som finns på marknaden. Ska man arbeta ingenjörsmässigt så duger inte Visio och Powerpoint. Aris är ett avancerat modelleringsverktyg med möjlighet till simulering. Med det kan man arbeta på ett smartare sätt uppifrån och ner, säger Björn-Erik Willoch. Men det är en lång resa att ta kontrollen över sina affärsprocesser. Den största utmaningen är att affärsfolket måste orka följa med ända ner i processerna. Det är också en förutsättning för att man ska kunna ställa krav på IT-avdelningen. Flera svenska företag ser konkurrensfördelar Varför är tyskarna bäst på BPM? För att de älskar det här ända upp i styrelserummet. Många svenska börsföretag är också framåt. Till exempel Erics son, för att möjliggöra sina Vill du veta mer? nya sätt att göra affärer och Intrum Justitia, som vill använda BPM och SOA för att öka sina marknadsandelar. De använder det som ett vapen i konkurrensen om kunderna. Nödvändigt för affärsfolket att anamma möjligheterna Eftersom tekniken blivit så avancerad har gapet mellan affärsverksamheten och IT vuxit. Sättet att få det gå ihop är inte att be IT-folket bromsa utan att få affärssidan att ta till sig det, menar Björn-Erik Willoch. Här kan Aris ha stor betydelse. Det fina med Aris är att man kan modellera processer, information och system. Om du kan kontrollera det kan du börja se sambanden. Om jag ändrar här, vad händer då? Själva resan består i att gå från standardiserade processer till flexibla processer. Det är flera års resa innan det blir verklighet. Men det är värt det, om inte rent av nödvändigt för överlevnaden i framtiden. SOA är ett koncept för affärsverksamheten och enligt Björn- Erik Willoch är det ingen tvekan om att Oracle en mycket hög ambitionsnivå bland teknikleverantörerna idag. Hans Skalin Anmäl dig till Aris ProcessDays Nordic 2008 Datum: 5-6 november, 2008 Plats: Radisson SAS Royal Park, Stockholm Pris: från 4995 SEK + moms Länk: Seminarium med särskild Oracleanknytning: Oracle BPA Suite - Powered by ARIS Datum: 5 november, 2008 (se programmet) Utbildning: Oracle BPM endast för Oraclepartner Datum: 22 oktober, 2008 Plats: Oracle, Kista Pris: Gratis Länk: Basic Training - Business Process Modeling with ARIS Business Designer Datum: november, 2008 Plats: Hallonbergen Pris: 800 EUR + moms 19

20 RAPPORTERAT nytt från Oracle OpenWorld Högpresterande hårdvara för datalager HP Oracle Database Machine lanserad Under Oracle OpenWorld presenterade Larry Elli son HP Oracle Database Machine, ett system som designats för extremt krävande Oraclebaserade datalagertillämpningar. HP Oracle Database Machine består av ett grid med nya Oracle Exadata lagringsservrar paketerade i ett rack som komplett system. Produkten är resultatet av ett långvarigt samarbete mellan Oracle och HP och ska ge upp till tio gånger bättre prestanda än dagens traditionella datalager. Den nya produktfamiljen består av två komponenter; ett servergrid och datalagringsservrar. HP Oracle Database Machine är förkonfigurerad, optimerad och certifierad för Oracle Business Intelligence Enterprise Editionverktygen samt Oracle RAC och partitionering. Kompletta konfigurationer kan beställas från Oracle tillsammans med hårdvarusupport från HP. Maskinen innehåller ett grid med åtta databasservrar med 64 Intel processorkärnor och Oracle Enterprise Linux. Vidare finns 14 HP Oracle Exadata lagringsservrar med upp till 168 terrabyte datalagring och 14 GB/sekund bandbredd till databasservrarna. HP Oracle Exadataservrar kan även beställas separat, för dem som redan har datalagerlösningar och som vill utöka lagringskapacitet och lagringsprestanda genom Infiniband-anslutning med 1 GB/ sekund bandbredd per lagringsserver. HP Oracle Exadata Storage Server snabbar även upp datalager genom att ta över datainstensiva frågeprocesser från Oracle databasservern och köra dem närmare datan. Prestandan ska därmed förbättras med tio gånger och I/O-skalbarheten blir nära nog obegränsad. Oracle satsar på datormoln Nya HP Oracle Exadata Storage Server snabbar upp datalager. Under Oracle OpenWorld i San Francisco meddelades att ett samarbete ingåtts med Intel om att arbeta på teknik och standarder för att göra datormoln mer effektiva och säkrare för företag. Oracle och Intel kommer identifiera och driva fram standarder för att möjliggöra flexibel implementering genom privata och publika moln. Cloud Computing, eller datormoln, är teknik för att köra program och lagra data så att många användare får tillgång till dem genom Internetteknik. Företag kör redan ofta applikationer på delad infrastruktur innanför sina brandväggar genom virtualiseringsteknik som Oracles gridteknik där till exempel Oracle Database, Real Application Cluster (RAC) Automatic Storage Management, Oracle Application Grid, Oracle Enterprise Manager och Oracle VM används. Många organisationer vill nu skapa privata datormoln för sina interna applikationer och samtidigt ha möjligheten att utöka dem, eller delar av dem. till extern användning med bibehållen säkerhet, flexibilitet och effektivitet. Det är för att möjliggöra detta som Oracle och Intel nu inlett ett samarbete. Nya produkter och tjänster för datormoln Nu kan Oraclekunder licensiera Oracle Database 11g, Oracle Fusion Middleware och Oracle Enterprise manager för att köras i datormoln. De första produkterna som släpps (Amazon Machine Images, AMIer) är anpassade för Amazon Web Services Elastic Compute Cloud. Kunder kan använda sina existerande programlicenser i Amazons datormoln utan extra kostnader och utvecklare kan använda sina verktyg från Oracle för att bygga och implementera applikationerna för datormoln. Oracle har också lanserat en molnbaserad produkt för säkerhetskopiering, Oracle Secure Backup Cloud Module. 20

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 Vanliga partnerfrågor www.novell.com WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 V a d ä r m a r k n a d e n f ö r I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t? Marknaden för Intelligent

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås Presentationens namn Copyright 2004 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt främjar

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Introduktion - Ferrologic

Introduktion - Ferrologic Introduktion - Ferrologic Specialiserad tjänsteleverantör med 100% fokus på affärsintegration: Att bygga integrations-arkitektur och -lösningar (SOA, B2B, EAI etc) Verksamhetsmodellering; informationsarkitektur,

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Customer presentation 1 Agenda Förändringar Ny standard Vad kan vi göra Hur går vi vidare 2 Hur vi kopplar upp oss är under förändring. Antalet switchportar som

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER 365 Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT MOLNTJÄNSTER Att vara «Best Companion» förpliktar 365 365 är en tjänsteportfölj speciellt anpassad för stadsnät. Detta innebär att möta specifika

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35 1 av 10 2014-10-29 21:35 Hem Resurser FöretagetOm Oss Kontakt Kundsupport Partnerlogin English (UK) Swedish Deutsch 简 体 中 文 English SpinFire Professional Centro ActifyInsight 2 av 10 2014-10-29 21:35 Got

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer