Bättre styrning av transportföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre styrning av transportföretag"

Transkript

1 Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum Sidan 28 Elbranschen tar sig i kragen EMIX innebär slut på trassel för kunderna Sidan 4 Orcankonferens på Hasseludden Sidan 11

2 INLEDARE användare har ordet Ett paket med Oracle Så har årets stora Oraclehändelse, Open- World i San Francisco, kommit och gått. Tyvärr hade jag själv inte möjlighet att åka i år, men nästan 200 lyckliga från Sverige (varav hälften besökte vårt lyckade event) gjorde det! Så man har ändå löpande matats med all information som strömmat från Kalifornien. Tittar man närmare på nyhetsfloran är det, inte oväntat, Oracles huvudnyhet som fått den överlägset största uppmärksamheten. Och visst var det lite av en överraskning att Oracle tillsammans med HP lanserade ett komplett databassystem för datalager. Att man fokuserat på beslutsstöd är däremot inte förvånande. Det är ett kraftigt växande segment och konkurrensen från uppstickare är mördande. Maskiner optimerade från fabrik är ett sätt att möta detta hot. Att Oracle plötsligt börjar sälja hårdvara kan tyckas lite märkligt. Men vid närmare eftertanke är det ett naturligt steg. Under de senaste åren har de fyllt upp sin mjukvarustack och kan nu erbjuda i princip allt ett företag behöver. Med sin nya lösning sträcker de sig ännu ett steg. I förlängningen kan det bli så att bolag endast har en enda leverantör till serverhallen. Kommer kanske ett Enterprise Linux Workstation lanseras nästa år? En annan nyhet, som det inte talats lika mycket om, är att man inte behöver ställa en Database Machine i serverrummet. Faktum är att man inte behöver ställa in någon hårdvara alls för att köra en del Oracleprodukter. Istället kan man numera vända sig till Amazon och köpa databas- och Fusion Middlewarefunktionalitet som tjänster via Elastic Compute Cloud, eller EC2. Ett enklare alternativ till Oracle On Demand. Eftersom detta innebär att man enbart betalar för det man faktiskt använder kan även mindre företag ta del av Oracles produkter. Och det blir enklare att lägga ut administrationen till externa leverantörer på annan ort. Smidigt, om man har begränsat behov och vågar flytta sin information ut ur både hus och kontinent. Ännu har nämligen inte Amazon satt upp några servrar inom EU. En nyhet som däremot lyste med sin frånvaro var den om release 2 för databashanteraren 11g. Många hade hoppats på att den skulle lanseras och att ett datum skulle presenteras. Nu blev det inte så och det lutar åt att vi kommer få vänta en bra bit in i 2009 innan något dyker upp. Detsamma verkar gälla den kostnadsfria Expressversionen. Låt oss hoppas att vi i alla fall väntar på något gott... För de av oss som inte var på plats i San Francisco kommer för övrigt en liten tröst. I början av december återvänder Orcan till Hasseludden. Där kommer man kunna lyssna på de viktigaste nyheterna från OpenWorld och dessutom få möjlighet att ta del av helt nya presentationer. Missa inte vår annons längre in i tidningen! I samma veva kommer vi också att hålla vårt årsmöte. Där har du möjlighet att påverka Orcans framtid. Kanske har du några idéer om vad vi borde göra? Eller kanske skulle du till och med vilja engagera dig i vårt arbete? Vi ser gärna att nytt blod och nya tankar tillförs vårt system. Så har du inte möjlighet att vara med, hör av dig till oss i styrelsen så att dina tankar kommer fram. Vi ses på Hasseludden! Oraclet Oraclet ges ut av användarföreningen Orcan som en service till användare av Oracle produkter. Syftet med tidningen är att sprida information som är till nytta för Oracleanvändare och som kan hjälpa dem att optimera sina investeringar i IT. Du får fritt kopiera och sprida informationen i denna tidning så länge du anger källan och inte ändrar innehållet. Extra tidningar och särtryck kan tillhandahållas mot självkostnad. Kontakta gärna redaktionen om du har tips och information som kan vara av värde för Oracleanvändare. Prenumerera kostnadsfritt genom att skicka ett meddelande med namn och postadress till Redaktion & layout: Skalinformation Skalinformation fungerar som entreprenör för tidningen och producerar den på uppdrag av Orcan. Redaktör: Hans Skalin Jaktvägen 40, SE Täby Tel Omslagsbild: Olof Holdar Medarbetare i detta nummer: Olof Holdar, Robert Ilijason, Hans Skalin, Jocke Treugut, Måns Widman. Annonser: Affärsmedia Jan Söderstrand Wiboms väg 12, SE Solna Tel Tryck: Colorprint Sweden AB Oraclet kommer ut 4 gånger per år och trycks i ca exemplar. 2

3

4 ERFARENHETER integration & SOA EMIX Elbranschen tar Foto: Olof Holdar 4

5 ERFARENHETER integration & SOA sig i kragen Slut på trassel för kunderna Nu ska problemen med felaktiga fakturor och allt annat trassel för elbolagens kunder äntligen försvinna. Det är det primära syftet med elbranschens nya informationsväxel EMIX, som vilar på en flexibel SOA-plattform. Dessutom kommer systemet spara stora pengar åt elmarknadens aktörer. Genom EMIX kan den avreglerade elmarknaden till slut fungera fullt ut. När växeln har tagits i drift i full skala kommer det vara mycket enkelt för kunderna att byta elleverantör. De behöver bara gå in på nätet och skriva in sina uppgifter. Informationen skickas automatiskt till de aktuella marknadsaktörerna med hjälp av EMIX, och bytet genomförs smidigt utan att kunden riskerar att drabbas av dubbelfakturering och annat trassel. Ända sedan avregleringen genomfördes 1996 har det funnits ett missnöje med elbranschen för att marknaden inte har fungerat som den ska. Kundernas förtroende för branschen har länge varit lågt. Nu tar branschen sig själv i kragen. EMIX är ett projekt som helt och hållet går ut på att förbättra situationen för kunderna. Vi är övertygade om att det snart blir ordning och reda på elmarknaden, säger projektledare Monica Karlsson. Hanterar mätvärden mellan nätägare och elleverantörer EMIX (Energimarknadens informationsväxel) är namnet både på systemet och på bolaget som ska driva det. Bolaget har startats av branschorganisationen Svensk Energi i samarbete med branschföreningen Oberoende Elhandlare. Under nästa år ska EMIX börja hantera den omfattande och växande trafiken med kundärenden och mätvärden mellan elnätsföretag och elhandelsbolag. Att ett sådant här projekt inte har genomförts tidigare beror på att elbranschen inte varit så benägen att förändra sig på grund av sina investeringar i befintlig teknik, säger Monica Karlsson. Den avreglerade elmarknaden har inte förmått skapa en tillräcklig konkurrenspress på aktörerna. På elmarknaden finns 185 elnätsföretag, 120 elhandelsbolag samt Svenska Kraftnät, den myndighet som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft. Hittills har aktörerna kommunicerat direkt med varandra för rapportering av kunders byten av elleverantör, mätvärden, flyttar, mätarbyten och annat. Vid byte av elleverantör är det alltid tre aktörer som behöver byta information: kundens nya och gamla elhandelsföretag samt nätbolaget. Dåligt samspel orsakade problem Samspelet mellan aktörerna har inte fungerat tillräckligt bra och kvaliteten på informationen har ofta inte varit tillräckligt hög. Det beror till stor del på det regelverk som skrivits av myndigheterna. Aktörernas system har tolkat reglerna på olika sätt, vilket skapat problem för kunder som byter elhandelsföretag. Det har ofta hänt att kunden plötsligt får två fakturor, eftersom det gamla avtalet inte blivit avslutat. Det har krävts mycket manuellt arbete för att hantera kommunikationen och det är fråga om en enorm informationsvolym. Därför har systemkostnaderna skjutit i höjden. Projektet med EMIX hade förberetts i flera år innan beslutet fattades att det skulle sjösättas. Att det skedde berodde delvis på den kommande mätarreformen. Från och med den 1 juli 2009 ska alla elmätare i Sverige läsas av minst en gång i månaden. Elföretagen ska skicka fakturor som baseras på information om verklig förbrukning. Hittills har företagen gissat kundernas framtida förbrukning. Skräddarsydd, flexibel lösning Förra året tog projektgruppen fram en kravspecifikation för informationsväxeln innan upphandlingen genomfördes. I slutomgången fanns det kvar ett urval på tre leverantörer. Valet föll på IT-konsultbolaget Capgemini Sverige AB och dess lösning som baseras på Oracle SOA Suite. Vi ville inte ha en färdig produkt, utan en skräddarsydd flexibel lösning, säger Monica Karlsson. Med den öppna arkitekturen i Oracles SOA-svit får vi en säker, stabil och skalbar plattform. En enorm mängd mätvärden kommer att flöda genom hela systemet. Därför är dess prestanda mycket viktig. SOA-lösningen är bra och pålitlig teknik som gör exakt det vi vill att den ska göra. Vi använder SOA-sviten dels för att bygga processlogiken, dels för att dirigera meddelanden till rätt aktör, säger Claes Timner, projektledare på Capgemini. Alla meddelanden går via EMIX Med det nya systemet behöver aktörerna endast adressen till EMIX som de kan skicka alla meddelanden till. Informationsväxeln vidarebefordrar dem till de rätta mottagarna. Den övervakar hela ärendekedjan. Växeln höjer säkerheten samtidigt som kontrollen och kvaliteten på meddelandena och processen förbättras. Trafiken mellan aktörerna loggas, spåras och lagras. Vi ville inte ha en färdig produkt, utan en skräddarsydd flexibel lösning. Med den öppna arkitekturen i Oracles SOA-svit får vi en säker, stabil och skalbar plattform. En enorm mängd mätvärden kommer att flöda genom hela systemet. Därför är dess prestanda mycket viktig. 5

6 ERFARENHETER integration & SOA SOA-lösningen är bra och pålitlig teknik som gör exakt det vi vill att den ska göra. Vi använder SOA-sviten dels för att bygga processlogiken, dels för att dirigera meddelanden till rätt aktör. I lösningen ingår en webbportal. Där kan aktörerna gå in och titta på sina ärenden och ta ut statistikrapporter. I portaldelen används produkten Oracle Access Manager och tillhörande databaser för inloggningsförfarande och administration. Stora besparingar genom billigare mätvärdesinsamling Systemets besparingspotential är mycket stor. I dag kostar mätvärdesinsamling och rapportering i genomsnitt cirka 240 kronor per leveranspunkt och år. Totalt finns det 5,2 miljoner sådana i Sverige. Med EMIX kommer kostnaden att bli under 10 kronor per leveranspunkt och år. Besparingarna för de enskilda aktörerna kan dessutom bli betydligt större än så, säger Monica Karlsson. Det beror på hur de tar till vara möjligheterna. Aktörerna har olika ambitioner. Men det här är ett bra tillfälle för många av dem att förenkla och automatisera stora delar av sina processer och system. Mängden fel i kommunikationen mellan aktörerna kommer att minska betydligt. Om något ändå inte skulle stå rätt till kan EMIX signalera detta samt identifiera felet. EMIX EMIX är elbranschens gemensamma nav för en kostnadseffektiv, snabb och automatiserad kommunikation mellan elhandelsföretag och elnätsföretag som innebär kvalitetssäkring, spårbarhet, loggning och lagring av meddelanden. Elnätsföretagen och elhandelsföretagen ska kunna ge kunden bästa möjliga service för att enkelt och snabbt kunna byta elhandelsföretag, anmäla flytt och skicka korrekta fakturor. Målet med Projektet är att alla marknadens aktörer senast 2009 skall vara anslutna och nyttja ett system som skall vara enkelt att använda, som har hög tillförlitlighet och tillgänglighet och som är ett bra och stabilt stöd för branschens aktörer. Med detta moderna systemstöd skapar de kostnadseffektiva framtida möjligheter för branschen att agera på den avreglerade marknaden genom automatisering, hög kvalitet, snabbhet och ordning och reda för oss själva och för våra kunder. EMIX ska: fungera som en växel för meddelanden mellan aktörerna logga ärenden, dvs övervaka trafiken stödja branschens befintliga processer och system aktörerna enkelt skall kunna ansluta sig aktör skall kunna ansluta sig successivt (stegvis) underlätta och möjliggöra snabb meddelandehantering använda branschens meddelandeformat ha hög tillgänglighet och driftsäkerhet uppfylla krav på datasäkerhet möjliggöra framtida förändringar Slipper manuell hantering vid fel Aktörerna kommer att spara mycket tid, eftersom de inte behöver ringa och skicka e-post till varandra när de ska hitta orsaken till felen och rätta till dem. I dag hanterar många av företagen felen manuellt, vilket är kostnadskrävande samtidigt som det finns risk för att det uppstår nya fel. Det är enkelt för aktörerna att ansluta sig till informationsväxeln, och det kräver inte några stora investeringar. I princip behöver de inte göra något annat än att ställa om sina adresser. De måste dock använda krypterade VPN-tunnlar. Men det största och viktigaste resultatet blir att kunderna slipper trassel, understryker Monica Karlsson. Nu blir det lätt för dem att byta elhandelsföretag, och de kommer att få korrekta fakturor. Projektet är uppdelat i två etapper. I den första, som har pågått under våren och sommaren, testas lösningens funktionalitet, processer och teknik. I den andra etappen, som påbörjas under hösten, genomförs volym- och lasttester samt pilottester med ett tiotal aktörer. Hittills har EMIX enbart varit en projektorganisation. Under hösten kommer bolaget att byggas upp och ett antal personer anställas. Capgemini kommer anlitas för att sköta driften och förvaltningen av systemet. Det ska börja gå i skarp drift den 1 april Enligt planerna kommer samtliga av marknadens aktörer att bli anslutna under resten av året. Måns Widman I dag kostar mätvärdesinsamling och rapportering i genomsnitt cirka 240 kronor per leveranspunkt och år. Totalt finns det 5,2 miljoner sådana i Sverige. Med EMIX kommer kostnaden att bli under 10 kronor per leveranspunkt och år. Besparingarna för de enskilda aktörerna kan dessutom bli betydligt större än så. Det beror på hur de tar till vara möjligheterna. 6

7 HITTA EN PARTNER Upptäck vår nya, förbättrade Oracle PartnerNetwork Solutions Catalog Skaffa konkurrensfördelar kom i direkt kontakt med partners som använder Oracles ledande teknologi Hitta lösningar hos Oracle partners som tillfredsställer era unika behov Många av världens ledande leverantörer och återförsäljare av hårdvara, mjukvara och tjänster är Oracle partners. Oavsett om ni är ett litet företag eller en stor internationell organisation, kan ni med hjälp av Solutions Catalog snabbt lokalisera och ta kontakt med den leverantör som bäst löser era IT-behov. solutions.oracle.com Copyright 2006, Oracle. All rights reserved. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft and Siebel are registered trademarks of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

8 ERFARENHETER business intelligence Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Marknadens krav på transport- och logistikföretag blir alltmer komplexa. För att företagen bättre ska kunna möta det ökande konkurrenstrycket och bli effektivare och flexiblare, integreras nu Business Intelligence med ett av transportbranschens ledande verksamhetssystem. Inom hela näringslivet blir det allt viktigare med kostnadseffektiva logistiska lösningar för företagens varuflöden. Tillsammans med stigande bränslekostnader och hårdare miljökrav har det ökat pressen på transportoch logistikbranschens aktörer. Samtidigt har branschen växt kraftigt under de senaste tio åren. Omsättningen har i stort sett fördubblats jämfört med BNP. Kraven på transportledning och transportplanering blir allt större. Därför har vi integrerat ett beslutsstödssystem i form av en Business Intelligence-lösning med vår applikation för transportbranschen. Nu kan våra kunder bli betydligt effektivare. De får helt nya möjligheter att kontrollera och styra sin verksamhet. Deras konkurrensförmåga förbättras, säger Bert Dahlén, Systeam Transware AB. Verksamhetssystem för transportbranschen Systeam utvecklar och marknadsför ett ledande verksamhetssystem för transportbranschen som heter Alystra. Det innehåller närmare 20 moduler. Vi satsar stora resurser på att utveckla Alystra till att bli det ledande systemstödet inom transport, logistik och mobil datakommunikation, säger verksamhetskonsult Tor Stigland. Eftersom marknadens krav blir mer och mer komplexa, måste system som Alystra vara flexibla och byggda för att klara en kontinuerlig utveckling. Den direkta anledningen till att Systeam integrerade beslutsstödssystemet med Alystra var växande krav från företagets kunder på många nya typer av rapporter. Den dåvarande rapportmodulen i Alystra innehöll ett stort antal rapporter, både de vanliga standardrapporterna och många specialrapporter, men de räckte inte för flera kundföretag. Vissa av dem hade också uttryckligen efterfrågat ett beslutsstödssystem. Oracle BI Suite ger billigare integration och mer flexibilitet Efter en sondering på marknaden valde Systeam att satsa på Oracle Business Intelligence Suite som beslutsstödssystem. Oracles BI-svit har enkla och användarvänliga verktyg, säger Bert Dahlén. De ger våra kunders användare ett bättre och stabilare beslutsunderlag än vad som tidigare var möjligt att få fram. Våra kunder utgörs av både stora och små företag. Därför är det viktigt att Oracles BI-lösning i princip passar alla företag, oavsett storlek. Tidigare fanns det bara avancerade beslutstödssystem för stora organisationer, något som har ändrats genom Oracles BIsvit. Oracle BI Standard Edition One är ett beslutsstödssystem för 5 50 användare på avdelningar eller i mindre företag. Oracle BI Enterprise Edition passar för företag med över 50 anställda, men den baseras på samma teknik som Standard Edition. Vi valde även Oracles lösning för att licensmodellen är attraktiv för våra kunder, fortsätter Bert Dahlén. De kan använda beslutsstödssystemet för en rimlig penning och växa med det. De kan även utnyttja produkten för andra ändamål om de skulle vilja det. Uppmärksamhet i branschen Systeam gjorde vissa anpassningar i beslutsstödssystemet under våren och kallar det nu Alystra Analys. Företaget har visat upp det på transport- och logistikmässan i Göteborg i maj samt på Elmia Lastbil 2008 i Jönköping i augusti. På båda mässorna väckte systemet stort intresse. Enligt planerna ska det börja säljas under hösten. Många fasta rapporter och nyckeltal har flyttats från den gamla rapportdelen till beslutsstödssystemet. Rapportmodulen är kraftigt reducerad och innehåller enbart de viktigaste standardrapporterna. I beslutsstödssystemet finns det också många nya rapporter som inte fanns i rapportmodulen. Alystra Analys är betydligt effektivare för användarna än den gamla rapportdelen, för de kan lägga till vilka egna parametrar och kolumner de vill. Användarna kan analysera sin verksamhet på ett helt nytt sätt genom att borra sig ned i informationen. Valfri uppföljning avslöjar olönsamma transportkunder Med Alystra Analys kan ekonomi- och försäljningspersonal följa upp exempelvis intäkter per artikel, per affärsområde, per kund, per kundsegment, per åkare, och fakturerad och ofakturerad orderingång, allt per vecka, månad eller någon annan tidsenhet. De kan se vilka som är de största kunderna och vilka som är de mest lönsamma. De kan se den genomsnittliga storleken på kunders order. De kan se vilka organisationer som säljer transporttjänsterna och vilka som utför dem. Det går att se vilka typer av företagets tjänster som är mest eller minst lönsamma, säger Tor Stigland. Därför är det lätt att styra verksamheten så att den blir lönsammare. Det går att analysera kvaliteten på företagets egna leveranser. Systemet är perfekt för användare som ska gå på ett möte och vill ha tillgång till all information som kan tänkas behövas, säger Bert Dahlén. De behöver bara slå sig ned vid bordet och koppla upp sig. Bättre för transportplanering En lastbilscentral kan använda beslutsstödssystemet för att se vilka typer av order som är vanligast, och hur stor del av deras order som kräver stora lastbilar respektive små lastbilar. De kan också se hur typerna av order förändras över tiden. När det sker avvikelser under transporterna, till exempel om en kund vill att tre Vi valde även Oracles lösning för att licensmodellen är attraktiv för våra kunder. De kan använda beslutsstödssystemet för en rimlig penning och växa med det. De kan även utnyttja produkten för andra ändamål om de skulle vilja det. 8

9 ERFARENHETER business intelligence THEY RE PLAYING OUR SONG. LET S DANCE. Sigma är inte bara en av Sveriges ledande IT-konsulter. Vi är även en Oracle Certified Partner. Det innebär att vi har dokumenterad kunskap och erfarenhet av att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar baserade på Oracles plattformar och produkter. Om du är beredd att överlämna hela eller delar av er IT-verksamhet i våra händer är upp till dig. Shall we? Du trycker på Play genom att gå in på

10 ERFARENHETER business intelligence Oracles BI-svit har enkla och användarvänliga verktyg. De ger våra kunders användare ett bättre och stabilare beslutsunderlag än vad som tidigare var möjligt att få fram. Våra kunder utgörs av både stora och små företag. Därför är det viktigt att Oracles BI-lösning i princip passar alla företag, oavsett storlek, säger Bert Dahlén på Systeam Transware.. Bland fördelarna med Alystra Analys är att det går att se vilka typer av företagets tjänster som är mest eller minst lönsamma. Därför är det lätt att styra verksamheten så att den blir lönsammare. Det går att analysera kvaliteten på företagets egna leveranser, menar Tor Stigland, verksamhetskonsult på Transware. pallar ska fraktas någonstans i stället för mot andra applikationer som finns på marknaden, inte bara Alystra. Systeam Transware AB etablerades Systeam Transware två, ska lastbilsföraren rapportera dem till lastbilscentralen, säger Bert Dahlén. På detta 1983 i Göteborg. Företaget har 21 sätt går det att följa upp vad som händer Nu med Oracledatabas anställda. Det tillhör sedan maj 2008 under transporten. Det gick inte tidigare. För närvarande arbetar Systeam med en IT-koncernen SYSteam AB. Företaget Sedan systemet blev färdigt sent i våras konvertering av hela Alystra till Oracle Database för att det ska bli enklare och smidi- erbjuder bland annat IT-lösningar för verksamheter inom transport, logistik har ett av Systeams kundföretag använt det och organisationer med behov av mobil i ett pilotprojekt. gare att få ut data till slutanvändarna. När datakommunikation. Dess totallösning konverteringen är klar i höst ska Systeam för transportbranschen heter Alystra. Användarna får tid över till annat lansera en ny version av Alystra då Alystra Systemet består av närmare 20 moduler, Lösningen har blivit mycket väl mottagen av företagets slutanvändare. Det går betydligt fortare att ta fram den information som de behöver jämfört med tidigare. Användarna Analys samtidigt kommer att introduceras. Detta är bara första fasen i utvecklingen av Alystra Analys. I nästa steg kommer det bli möjligt att hämta data från andra system exempelvis order- och transportpla- nering, mobil transportkommunikation, kartstöd, säljstödsfunktioner, avräkningsfunktioner, faktureringsrutiner och får tid över som de kan använda för att som kunderna själva har och kombinera ekonomisystem. Företagets kunder ut- utföra andra uppgifter. den med annan information och analysera görs av transportorganisationer, såsom Systeam har skapat en generell modell resultatet. Våra kunder har en spännande lastbilscentraler, distributionsnätverk, postala transportorganisationer, budföretag och sjukhusens transportavdel- för transportbranschen, vilket innebär att tid framför sig, säger Bert Dahlén. beslutsstödssystemet kan användas även Måns Widman ningar. stödssystemet 10 Systeam har skapat en generell modell för transportbranschen, vilket innebär att beslutskan användas även mot andra applikationer som finns på marknaden.

11 Orcan bjuder in till: Favorit i repris Vässa dina kunskaper med Orcan på Hasseludden december Talare från hela världen håller som vanligt intressanta föreläsningar med Oracle som tema. Under kvällen nätverkar vi i en avslappnad, japansk miljö. Läs mer och anmäl dig redan idag på INSPIRATION KUNSKAP MÖTEN NÄTVERK INFORMATION AVSLAPPNING Ur programmet: Sponsorer: Arrangör: Joel Goodman, Oracle: Parallel execution and scalability Laurent Schneider: Sql Model, Using XML in Sql queries Tim Hall, Oracle-Base: Boost performance with PL/SQL Lazslo Csordas, Oracle: BI nyheter från Oracle Open World Andrew Cleverly, CTO Oracle EMEA: News Oracle Open World...och många fler Bilderna tillhör Yasuragi Hasseludden.

12 Hacka up SÅ FUNKAR DET virtualisering 12

13 SÅ FUNKAR DET virtualisering p dina servrar! En av de allra hetaste trenderna på marknaden just nu är virtualisering. Allt fler företag inser fördelarna med att dela upp stora maskiner i små, logiska enheter. Såväl besparingar som flexibilitet ökar, samtidigt som underhållsarbetet förenklas. Därför var det många som gladde sig åt att Oracle klev in på marknaden i höstas. Inte minst för att de erbjuder en lösning anpassad för att hantera företagets egna produkter. Ett och annat ögonbryn lär ha höjts när Charles Philips presenterade Oracle VM på Open World förra året. Konkurrerande leverantörer och en del kunder som redan investerat i deras alternativ knorrade, men det stora flertalet mottog beskedet med glädje. Framför allt för att det nu äntligen fanns en plattform för virtualisering som Oracle garanterat skulle stödja. Inte bara idag och imorgon, utan i många år framöver. Plötsligt blev det mycket lättare att ta klivet in i den virtuella världen. I botten handlar det om väldigt gammal teknik. IBM började på 60-talet- trots det är det först på senare år som intresset ökat för virtualisering på x86-plattformen. Och det är framför allt möjligheten att för små pengar kunna köpa relativt kraftfulla maskiner som på allvar fått fart på utvecklingen. Ad_APDNordic2008_210x145mm:Layout :41 Seite 1 Så vad handlar det om? Virtualisering innebär egentligen bara att man delar en given resurs till flera logiska enheter, eller tvärtom. I fallet Oracle VM betyder detta mer konkret att en fysisk maskin kan agera värd för flera helt separata OSinstallationer. De delar på hårdvaran, men är ändå helt omedvetna om varandra då de befinner sig i sin egen bubbla. På detta sätt går det exempelvis att köra Oracles databashanterare på Windows parallellt med Linuxversionen och detta på samma maskin samtidigt. Fördelarna med denna teknik är många och nackdelarna relativt få. Ett av de allra främsta argumenten är att det blir mycket enklare att bättre utnyttja systemresurserna. Har du överkapacitet i en maskin går det att skapa en ny, virtuell server och flytta dit ett system som använder sig av klockcykler som annars skulle gå till spillo. Enklare administration Även administrationen blir enklare. Förutom att tekniker får färre fysiska maskiner att hålla reda på, blir det också enklare att Improve Business Performance Copyright (C) IDS Scheer AG, All rights reserved. ARIS, IDS, ProcessWorld, PPM, ARIS with Platform symbol and Y symbol are trademarks or registered trademarks of IDS Scheer AG in Germany and in many countries all over the world. SAP NetWeaver is a trademark of SAP AG, Walldorf. All other trademarks are the property of their respective owners. U.S. pat. D561,778, pat. D561,777, pat. D547,322, pat. D547,323, pat. D547,324 ARIS ProcessDays Nordic 2008 Daniel Serain Välkommen till Nordens ledande konferens inom Business Process Management! Konferensen arrangeras av IDS Scheer som är markandsledande inom lösningar och mjukvaror för BPM. Uppdatera dig inom BPM, EA, SOA, Process Intelligence, etc. tillsammans med våra kunder, partners och experter som Björn-Erik Willoch, Sandvik, AP Möller Maersk, Dong Energy, KTH, etc. Välkommen till följande: Oracle Seminar: Oracle BPA Suite Powered by ARIS November 5, 2008, 13:00-17:00 Oracle Presentation: From Process Analysis to Process Execution Daniel Serain, Senior Director, Integration Technologies, Oracle November 6, 2008, 13:00 13: november, 2008 Radisson SAS Royal Park, Stockholm Anmäl dig på vår hemsida: och få 20 % rabatt genom att använda följande kampanjkod: APDN08O Begränsat antal deltagare så anmäl dig idag! 13

14 SÅ FUNKAR DET virtualisering flytta runt system mellan olika stor portion mod för att virtualisera ett produktionssystem utan servrar. Detta eftersom det är en smal sak att transportera virtuell att först testa det noggrant. server mellan olika hårdvarulösningar. Inte minst för IT-administratörer som bistår utvecklare Tittar man på tekniken är det Oracles lösning väl beprövad med testmiljöer ser på denna lätt att konstatera att Oracle valt lösning med stor glädje. att satsa på beprövad teknik. Att det blir färre maskiner i Precis som i fallet Unbreakable serverrummet är annars den Linux har de nämligen tagit det vanligaste orsaken till att företag börjar studera virtualisering en helt ny produkt. Istället har kloka beslutet att inte utveckla närmare. de byggt vidare på den fria, och Utrymmesbrist och stigande mycket populära, hypervisorn energipriser gör att många vill Xen. konsolidera de äldre systemen Kring denna kärna har Oracle till nyare lösningar. Och vad byggt VM Server. Det är en passar då bättre än att flytta komplett lösning som installeras ihop dem till en fysisk maskin, på den fysiska dator vilken ska samtidigt som man håller isär agera värd åt framtida, virtuella dem logiskt? system. Vad som i praktiken Givetvis finns det en kostnad hamnar på maskinen är hypervisorn, en virtuell maskin och med allt detta. Och den betalas i form av prestanda. Att en agent. köra många system på en och Agenten finns där för att kommunicera med den andra hu- samma maskin ger inte lika bra resultat som om de körde var vuddelen av lösningen, Oracle för sig, på egen hårdvara med VM Manager. Genom detta motsvarande kraft. Framför allt verktyg kan administratörer enkelt sköta miljöer med hjälp av är det processorkraft vid I/O som ökar. ett grafiskt gränssnitt. Men tester visar att förlusten är oväntat liten. I bästa fall kan Kolla att det ska funka det handla om bara någon futtig innan du sätter igång procent. Fast det krävs ändå en Så är det bara att kasta sig över Kostnaden lär inte skrämma bort någon. Oracle VM är faktiskt helt gratis. I alla fall vad gäller anskaffningskostnad. Även för företag med stora installationer är den löpande kostnaden för detta skydd modest. Annons 1/4 Oracle Magazine:Layout Sida 1 Har du överkapacitet i en maskin går det att skapa en ny, virtuell server och flytta dit ett system som använder sig av klockcykler som annars skulle gå till spillo. tekniken? Nja, det finns några saker att ta i beaktande innan man tar klivet. Först och främst är inte samtliga produkter i Oracles sortiment certifierade för att köras på VM. Listan är dagsfärsk, så verifiera innan du börjar. Vidare ökar ett extra lager risken för att någonting oväntat och oönskat ska hända. Och om man samlat många system på samma hårdvara kan påverkan bli oväntat stor. Väl planerade miljöer som tar höjd för denna risk kan nära nog eliminera den helt. Oracle VM Kostnaden lär inte skrämma bort någon. Oracle VM är faktiskt helt gratis. I alla fall vad gäller anskaffningskostnad. Sedan är det upp till var och en att avgöra hur mycket support man anser sig behöva. Men även för företag med stora installationer är den löpande kostnaden för detta skydd modest. Är du intresserad av att testa finns Oracle VM att ladda ner kostnadsfritt på otn.oracle. com. Manualer och steg-försteginstruktioner hjälper dig att komma igång. Robert Ilijason Oracle VM är en lösning som gör det möjligt att installera flera operativsystem parallellt på samma maskin. På detta sätt går det att effektivt dela på resurser i en given maskin och samtidigt separera systemen logiskt. Den kod som rent praktiskt gör detta möjligt kallas för en hypervisor. Istället för att bygga en egen variant har Oracle valt att bygga vidare på den väl beprövade hypervisorn Xen. Valet av teknik gör att Oracle VM, i motsats till många konkurrerande produkter, installeras direkt på servern istället för att läggas ovanpå ett befintligt operativsystem. Mjukvaran är kostnadsfri och kan laddas hem från otn. oracle.com. Oracle Expert Services Utnyttja din Oracle mjukvara fullt ut... Oracle Expert Services hjälper företag med prestanda optimering, uppgradering, installation, backup recovery, rådgivning m m. Oracle Expert Services baserar sig på Oracle Consultings djupa kunskap om Oracles produkter och best practice av kundimplementationer. Det är en palett av definierade, snabba tekniska tjänster som hjälper kunder och partners att aktivera och optimera hela potentialen av Oracles produkter i alla skeden av deras livscykel. Läs mer på uk/ expert_services/connect_with.html eller välkommen att kontakta Joakim Lundgren i Göteborg Håkan Dahl i Stockholm för att diskutera hur du kan utnyttja din Oracle mjukvara fullt ut! THE INFORMATION COMPANY 14

15

16 RAPPORTERAT senaste förvärvet BEA nu på plats i Oracle Oracle har köpt BEA, som var den ledande leverantören av mellanprogram. I augusti presenterades framtiden för produkterna i Oracles middleware-utbud. Flera av BEAs programvaror tar plats som strategiska i produktportföljen. Namnet BEA kommer att försvinna på sikt men nästan alla produkter kommer att finnas kvar på marknaden. Sverige är bland de första länderna i världen där organisationerna blivit fullt integrerade. Den förra BEA-personalen har med undantag av en utvecklingsavdelning flyttat in hos Oracle i Kista. BEA köpte ett bolag som heter Jrockit, ett svenskt företag som har utvecklat en mycket kraftfull javamotor. Det gänget sitter kvar i sitt kontor i Stockholm och rapporterar direkt till Oracles utvecklingsavdelning i USA. Oracles övergripande strategier för Oracle Fusion Middleware har inte förändrats i och med köpet av BEA. Produkterna ska bland annat vara integrerade, så kallat hot pluggable och billiga för kunderna att äga. Skillnaden är att nu är produktutbudet avsevärt bredare. WebLogic server blir strategisk för Oracle 100 dagar efter att Oracle köpte bolaget planeras en grundrelease. Alla Oracles och BEAs produkter har kategoriserats i tre nivåer. Till exempel kommer Web Logic Server från BEA ersätta Oracle OC4J. Det är ett exempel på en produkt i den första kategorin, strategiska produkter. Den andra kategorin består av produkter som har samma funktionalitet. Här ska de bästa bitarna tas från repektive produkt ur BEAs och Oracles sortiment och sammanföras till en på cirka två års sikt. Vi kommer inte att tvinga någon att migrera, utan ska fortsätta supporta samtliga produkter under minst fem år framåt, understryker Tom Stenström på Oracle. Tuxedo viktigt för stordatorkunder I den tredje kategorin finns produkterna som kommer att överges. Här hade till exempel BEA några som man redan beslutat sluta utveckla. Dessutom finns ett antal produkter från BEA som tillför helt ny funktionalitet som Oracle tidigare inte haft någon motsvarighet till. I kategorin strategiska produkter hittar man till exempel Tuxedo, som är en transaktionsmonitor. Tuxedo används av många stora svenska organisationer. Det kommer bli en nyckelteknologi när det gäller stordatorkonnektivitet, säger Tom Stenström. Ett annat exempel är det så kallade Enterprise Repository en organisationsgemensam katalog för alla resurser som t.ex tjänster, processer och informationsmodeller. Vi hade tidigare en av marknadens absolut största produktportföljer, och nu har vi ett ännu starkare utbud. Vi är med detta köp ur alla aspekter nummer ett på marknaden. Den som vill veta mer kan kontakta sin säljrepresentant eller besöka Oracle Technology Network för mer specificerad beskrivning av produkterna och roadmap för utvecklingen. Oracle kommer även arrangera ett antal seminarier. Hans Skalin En viktig poäng är att utvecklare ska kunna använda sina favoritverktyg för alla Oracles produktutbud, inklusive dem från BEA. Och det gäller även utvecklarna som idag arbetar i BEAs verktyg, sade Sanya Sena, chef för plattformsprodukter inom Oracle, vid en presentation för Oracles och BEAs partner i augusti. Foto: Hans Skalin Tuxedo används av många stora svenska organisationer. Det kommer bli en nyckelteknologi när det gäller stordatorkonnektivitet. Utbudet inom middleware blev i ett slag mycket större. I de fall funktionalitet förs över till gemensamma produkter eller fasas ut så kommer Oracle ändå erbjuda fortsatt support under minst fem år, enligt Tom Stenström på Oracle. 16

17 Du som arbetar med Oracleteknik Gå med nu! Konferenser, möten, seminarier Orcan har som mål att arrangera två större konferenser per år. Det är också möjligt att efter användarnas initiativ anordna lokala träffar. Forum för informationsutbyte Vid Orcans möten kan kontakter förmedlas mellan medlemmar med liknande intressen eller problemområden. Det är också det perfekta forumet att mingla, prata och utbyta erfarenheter. Information om andra konferenser Som medlem får du information om aktuella konferenser som anordnas av andra som kan vara av intresse. Organiserar vid resor Vid större evenemang som Oracle Open World försöker vi se till att det blir möjligt att hamna på samma hotell som andra medlemmar och det förekommer också speciella Oracanevenemang som kan bestå av allt från möten till middagar. Ger ut tidningen Oraclet Eftersom informationsutbyte är en hörnsten i Orcans verksamhet passar det utmärkt att ge ut en tidning som går till alla Oracleanvändare. Här har vi ett organ att informera alla som kan vara intresserade om vad som är aktuellt. Webbsajt Besök oss gärna på Vår sajt är under utveckling och du hittar successivt nya saker. Orcan är en oberoende intresseorganisation för användare och utvecklare som arbetar med Oracleteknik. Föreningen grundades den 17 maj 1988 som ideell förening och finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter och bidrag från sponsorer till aktiviteter. Föreningen underlättar kommunikation och främjar ett aktivt och fritt informationsflöde mellan användare, samt skapar dialog med Oracle. Orcan ingår i den europeiska användarorganisationen, Emea Oracle Usergroup Community (EOUC), som tillsammans med Oracle Applications User Group (OAUG), Oracle Development Tools User Group (ODTUG), Asia-Pacific Oracle User Group (APOUG) och IOUG-Americas IOUG-A ingår i International Oracle User Group Council (IOUC). Kontakta någon i styrelsen för mer information eller om du vill bli medlem. Du hittar oss på Välkommen! Orcan

18 RAPPORTERAT partnernyheter Koll på processerna med Aris och Oracle Fusion Middlewa Genom ett samarbete mellan Oracle och IDS Sheer blir det nu lättare att ta ett övergripande grepp om sina affärsprocesser, att kartlägga dem och snabbare omvandla beslut i affärsverksamheten till faktiska tjänster i SOA-miljö. Det blir allt vanligare bland stora svenska företag att kartlägga sina affärsprocesser för att optimera företagens verksamhet. Då menas inte bara datorbaserade processer, utan allt som sker i företagen kan beskrivas som processer. Det finns två sätt att skapa affärsprocesser: uppifrån och ner, det vill säga att man fattar beslut om hur verksamheten ska bedrivas och designar sina processer utifrån det, eller så låter man processerna uppstå av sig själva, genom en evolution. Det mesta som görs idag är resultatet av en evolution. Till exempel är dagens leveranskedjor resultatet av något som utvecklats genom århundraden. De är inte konstruerade från början av någon som tänkte ut att man skulle tillverka något av råvaror, sätta ihop och pakettera det för försäljning, starta butiker IDS Sheer är marknadsledande inom BPM (Business Process Management) och tillhandahåller en uppsättning verktyg för att hantera processer genom hela livscykeln, för att utveckla, modifiera, övervaka processer och så vidare. Men IDS Sheer erbjuder inget inom exekveringsdelen. Det tar våra partner hand om, säger Robert Mahr, partneransvarig inom IDS Sheer. 18 Foto: Hans Skalin och transportera varorna dit via olika mellanlager. Ta kontrollen över företagets affärsprocesser För den som vill skapa sig en bild av hur sina processer ser ut och kunna styra hur de ska se ut finns idag både hjälpmedel och metoder tillgängliga. IDS Sheer är marknadsledande inom BPM (Business Process Management) och tillhandahåller en uppsättning verktyg inom Aris-portföljen för att hantera processer genom hela livscykeln, för att utveckla, modifiera, övervaka processer och så vidare. Men IDS Sheer erbjuder inget inom exekveringsdelen. Det tar våra partner hand om, säger Robert Mahr, partneransvarig för Oracle inom IDS Sheer. Integration med Oracle SOA Suite Samarbetet innebär att man gjort en del gemensamt arbete. Vissa delar av IDS Sheers teknik finns nu i Oracle SOA Suite och i Oracle BPA Suite (Business Process Analysis Suite). Oracles SOA Suite är exekveringsplattformen. BPA Suite innehåller delar av Aris Design Plattform och är kompletterat med en brygga som kopplar ihop BPA Suite och SOA Suite. Det fina med samarbetet är att processer som skapats i IDS Sheers verktyg kan flyttas till Oracles SOA Suite och exekveras där. På samma sätt kan dessa tjänster återföras till Aris och blir där tillgängliga för alla som behöver dem. En viktig fördel med SOAtjänster är ju att de går att återanvända. Ändå förekommer det inom många företag att man producerar dem om och om igen. Förutom att det utgör onödigt arbete kan det bli besvärligt om man vill ändra på en tjänst som används i många processer. Att veta vad man gör bra Aris kan också vara ett viktigt verktyg för att definiera best practices inom den egna organisationen. När man börjar kartlägga sina processer kan man i stora företag upptäcka att processer för samma sak kan skilja sig mellan länder. Genom att analysera sina processer blir det möjligt att kraftigt öka effektiviteten i verksamheten. Det är enklare att ändra, omorganisera och styra verksamheten om man först vet hur man gör i nuläget. En person som har mycket praktisk erfarenhet av BPM och Aris är Björn-Erik Willoch, som idag arbetar på Cordial Business Advisers i Stockholm. Övergå till flexibla processer I en stor organisation kan var-

19 re je land inte ha sina egna rutiner. Ericsson har till exempel en global affärsmodell. Från början skulle allt göras i SAP, över hela världen, i ett och samma system. Men det tog inte lång tid Tyskarna är bäst på BPM, eftersom de älskar det ända upp i styrelserummen, men flera svenska företag, som Fritidsresor, Fortum, Ericsson och Intrum Justitia har också kommit långt, enligt Björn-Erik Willoch, som var med att skapa processerna inom Ericsson på 90- talet. innan verkligheten från 1999 förändrades. Idag kommer Erics sons vinst och omsättning från olika tjänster, som att sköta driften för kundernas nät. Och alla kunder har egna system. ARIS produkter för affärsprocesser ARIS Strategy Platform För definiering av affärsstrategier, implementeringen av dem i de operationella processerna samt kontinuerlig målstyrning. ARIS Design Platform För distribuerad modellering, simulering, optimering och publicering av process och IT-arkitektur. ARIS Implementation Platform För verkställande av processmodeller i IT-system, konfigurering av SAP-system, hantering av affärsregler och för etablering av tjänsteorienterade arkitekturer. ARIS Controlling Platform För övervakning av aktuella affärsprocesser performance, business activity monitoring system och skapandet av ett företagsövergripande system för hantering av compliance. Foto: Hans Skalin RAPPORTERAT partnernyheter Då gäller det att kunna erbjuda flexibla processer, säger Björn- Erik Willoch. Han var med om att skapa de stan dardiserade processerna på Ericsson. Nästa steg var att göra processerna flexibla. Då måste det finnas verktyg för att beskriva dem. Idag är Aris ett av de få seri ösa verktygen som finns på marknaden. Ska man arbeta ingenjörsmässigt så duger inte Visio och Powerpoint. Aris är ett avancerat modelleringsverktyg med möjlighet till simulering. Med det kan man arbeta på ett smartare sätt uppifrån och ner, säger Björn-Erik Willoch. Men det är en lång resa att ta kontrollen över sina affärsprocesser. Den största utmaningen är att affärsfolket måste orka följa med ända ner i processerna. Det är också en förutsättning för att man ska kunna ställa krav på IT-avdelningen. Flera svenska företag ser konkurrensfördelar Varför är tyskarna bäst på BPM? För att de älskar det här ända upp i styrelserummet. Många svenska börsföretag är också framåt. Till exempel Erics son, för att möjliggöra sina Vill du veta mer? nya sätt att göra affärer och Intrum Justitia, som vill använda BPM och SOA för att öka sina marknadsandelar. De använder det som ett vapen i konkurrensen om kunderna. Nödvändigt för affärsfolket att anamma möjligheterna Eftersom tekniken blivit så avancerad har gapet mellan affärsverksamheten och IT vuxit. Sättet att få det gå ihop är inte att be IT-folket bromsa utan att få affärssidan att ta till sig det, menar Björn-Erik Willoch. Här kan Aris ha stor betydelse. Det fina med Aris är att man kan modellera processer, information och system. Om du kan kontrollera det kan du börja se sambanden. Om jag ändrar här, vad händer då? Själva resan består i att gå från standardiserade processer till flexibla processer. Det är flera års resa innan det blir verklighet. Men det är värt det, om inte rent av nödvändigt för överlevnaden i framtiden. SOA är ett koncept för affärsverksamheten och enligt Björn- Erik Willoch är det ingen tvekan om att Oracle en mycket hög ambitionsnivå bland teknikleverantörerna idag. Hans Skalin Anmäl dig till Aris ProcessDays Nordic 2008 Datum: 5-6 november, 2008 Plats: Radisson SAS Royal Park, Stockholm Pris: från 4995 SEK + moms Länk: Seminarium med särskild Oracleanknytning: Oracle BPA Suite - Powered by ARIS Datum: 5 november, 2008 (se programmet) Utbildning: Oracle BPM endast för Oraclepartner Datum: 22 oktober, 2008 Plats: Oracle, Kista Pris: Gratis Länk: Basic Training - Business Process Modeling with ARIS Business Designer Datum: november, 2008 Plats: Hallonbergen Pris: 800 EUR + moms 19

20 RAPPORTERAT nytt från Oracle OpenWorld Högpresterande hårdvara för datalager HP Oracle Database Machine lanserad Under Oracle OpenWorld presenterade Larry Elli son HP Oracle Database Machine, ett system som designats för extremt krävande Oraclebaserade datalagertillämpningar. HP Oracle Database Machine består av ett grid med nya Oracle Exadata lagringsservrar paketerade i ett rack som komplett system. Produkten är resultatet av ett långvarigt samarbete mellan Oracle och HP och ska ge upp till tio gånger bättre prestanda än dagens traditionella datalager. Den nya produktfamiljen består av två komponenter; ett servergrid och datalagringsservrar. HP Oracle Database Machine är förkonfigurerad, optimerad och certifierad för Oracle Business Intelligence Enterprise Editionverktygen samt Oracle RAC och partitionering. Kompletta konfigurationer kan beställas från Oracle tillsammans med hårdvarusupport från HP. Maskinen innehåller ett grid med åtta databasservrar med 64 Intel processorkärnor och Oracle Enterprise Linux. Vidare finns 14 HP Oracle Exadata lagringsservrar med upp till 168 terrabyte datalagring och 14 GB/sekund bandbredd till databasservrarna. HP Oracle Exadataservrar kan även beställas separat, för dem som redan har datalagerlösningar och som vill utöka lagringskapacitet och lagringsprestanda genom Infiniband-anslutning med 1 GB/ sekund bandbredd per lagringsserver. HP Oracle Exadata Storage Server snabbar även upp datalager genom att ta över datainstensiva frågeprocesser från Oracle databasservern och köra dem närmare datan. Prestandan ska därmed förbättras med tio gånger och I/O-skalbarheten blir nära nog obegränsad. Oracle satsar på datormoln Nya HP Oracle Exadata Storage Server snabbar upp datalager. Under Oracle OpenWorld i San Francisco meddelades att ett samarbete ingåtts med Intel om att arbeta på teknik och standarder för att göra datormoln mer effektiva och säkrare för företag. Oracle och Intel kommer identifiera och driva fram standarder för att möjliggöra flexibel implementering genom privata och publika moln. Cloud Computing, eller datormoln, är teknik för att köra program och lagra data så att många användare får tillgång till dem genom Internetteknik. Företag kör redan ofta applikationer på delad infrastruktur innanför sina brandväggar genom virtualiseringsteknik som Oracles gridteknik där till exempel Oracle Database, Real Application Cluster (RAC) Automatic Storage Management, Oracle Application Grid, Oracle Enterprise Manager och Oracle VM används. Många organisationer vill nu skapa privata datormoln för sina interna applikationer och samtidigt ha möjligheten att utöka dem, eller delar av dem. till extern användning med bibehållen säkerhet, flexibilitet och effektivitet. Det är för att möjliggöra detta som Oracle och Intel nu inlett ett samarbete. Nya produkter och tjänster för datormoln Nu kan Oraclekunder licensiera Oracle Database 11g, Oracle Fusion Middleware och Oracle Enterprise manager för att köras i datormoln. De första produkterna som släpps (Amazon Machine Images, AMIer) är anpassade för Amazon Web Services Elastic Compute Cloud. Kunder kan använda sina existerande programlicenser i Amazons datormoln utan extra kostnader och utvecklare kan använda sina verktyg från Oracle för att bygga och implementera applikationerna för datormoln. Oracle har också lanserat en molnbaserad produkt för säkerhetskopiering, Oracle Secure Backup Cloud Module. 20

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50. Mars 2003 Nr 152 Årgång 19 Referat och bilder från Integrationsseminariet CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.000 invånare Så implementerade vi CRM Referat från

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 3 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN FRÅN MOVEX ANVÄNDARFÖRENING TEMA LEAN OCH AGILE LYFTER What s next Lawson? Presentationer från koncernchef Harry

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Bank trender inom it, pengar och säkerhet Tillit och konkurrens på agendan Trots den svåra finanskrisen visar mätningar som gjorts under senhösten

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet M a m u t M a g a z i n e S o m m a r 2 0 1 0 E t t k u n d m a g a s i n s o m f ö r e n k l a r d i n v a r d a g Är du redo för Molnet? Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter Microsoft

Läs mer

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Nytt arkiv i Solna Centralt i Mora Tre smålandskommuner i samarbete Bättre tillsammans Ny ägare Tekis Träffen 8-9 november 2011 nr 1-2011 TEKISNYTT nr 1-2011

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer