Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014"

Transkript

1 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är i detta skede inte värderat, utan synpunkter och förslag är noterade just så som de framfördes. Innehåll: Dokumentation från företagarmöte i Sveg Sidan 1 Dokumentation från företagarmöte i Funäsdalen Sidan 5 Dokumentation från företagarmöte i Hede/Vemdalen Sidan 9 Dokumentation från företagarmöte i Lofsdalen Sidan 11 Dokumentation från företagarmöte i Ytterhogdal Sidan 13 Dokumentation från företagarmöte i Lillhärdal Sidan 15 Sveg Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Dialog/kommunikation, uppskattning Tillsyn, taxor, avgifter Upphandling Bygglov, tillstånd Stöd: information och råd Genomförande-förmåga Känslan för hela kommunen Konkurrensutsättning Bostäder Skolan Hemsidan II. Exempel på åtgärder/lösningar, med kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning Tillsyn, taxor, avgifter Upphandling Bygglov, tillstånd Stöd: information och råd Genomförande-förmåga III. Inlämnade synpunkter, skriftliga, från enskilda deltagare När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? 1

2 Dialog/kommunikation, uppskattning Dåligt stöd och intresse från Näringslivskontoret. Otillgängligt Näringslivsavdelning. Obefintliga företagsbesök. Syns aldrig bland företagen. Anonyma. Bristande politiskt engagemang. Dåligt med information till företagare. Ej personligt välkomnande till nya företagare, både nystartade och inflyttade. Avsaknad av dialog. Ingen förståelse. Inkompetens, begriper de nåt på kommunen? Saknar en dörr in. Avsaknad av servicegarantier (vad händer om kommunen t ex inte levererar tillstånd inom utlovad tidsperiod). Näringslivskontoret är ingen naturlig träffpunkt. Svårt hitta rätt person. Inga svar opedagogiska, dåliga på att förklara varför vi beslutar som vi beslutar. Tillsyn, taxor, avgifter Den årliga avgiften och klassningen för tillsyn, enligt miljöbalken. Tillståndsavgifter. Nya avgifter som kan innebära tillsyn vart tredje år men avgift för tillsyn varje år. Taxor. Dålig tajming. Upphandling Lagen om offentlig upphandling. Uppföljning efter upphandling, blev det så billigt och bra som det var tänkt. Dålig eller obefintlig respons på begärda offerter. Att det ska vara så svårt att formulera upphandlingar så att lokala företag kan leverera. Dåligt organiserad och utformad upphandling. Upphandlingar, LOU. För mycket regler. Bygglov, tillstånd Lång tid för beslut. För lång handläggningstid vid bygglov. För lång tid att få tillstånd av enklare slag, t ex värmepumpar. Kommunen saknar rutiner för sina egna bygglov. Tjänstemännen jobbar för att säga nej, inte för att finna lösningar. Det tar så lång tid. Krångliga och byråkratiska. 2

3 Stöd: information och råd Bristande information om olika stöd till investeringar. Brist på stöd till företagare. Särbehandling av icke-härjedalingar som planerar etablering. Genomförande-förmåga Driv. Mycket snack men ingen verkstad. Från ord till handling i näringslivsfrågor. Exemplet renhållning/städ i publika utrymmen utomhus. En stor delegation går runt i centrum och kommer överens om åtgärder, som sedan inte verkställs Inkonsekvens i handling och beslut. Känslan för hela kommunen Hjärta för Härjedalen. Sveg är bortglömt, alla satsningar sker på skidorterna, men turismen är viktig även för Sveg, särskilt sommarsäsongen. Konkurrensutsättning Konkurrensutsätt fler/mer av kommunens verksamheter. Bostäder Bostadsfrågan. Skolan Skolans kvalitet., kommunikationer. Dålig mobiltäckning. Dåligt utbyggt bredband. Hemsidan Kommunens hemsida har en otydlig struktur; svårt att hitta information. II. Exempel på åtgärder/lösningar, med kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning Ledande politiker ska planlagt besöka fler företag och berätta om det. Ledande politiker ska bli bättre på att delta i aktiviteter för företagare möten av olika slag vare sig de arrangeras av kommunen eller annan aktör. Företagen och dess organisationer ska bli bättre på att bjuda in kommunens företrädare till möten och besök. Politiker och tjänstemän ska bli bättre på att bjuda in företagare till informella möten öga mot öga, till exempel över en lunch. 3

4 Politiker och tjänstemän ska bli bättre på att visa uppskattning, både planlagt och spontant ett telefonsamtal eller ett mail vid rätt tillfälle. För att uppmärksamma en händelse i företaget/branschen eller för att informera om en förestående förändring/händelse som är relevant för företaget. Företagarträffar med tema, med rätt deltagare och rätt folk från kommunen. Om temat är smalare kan relevanta företag bearbetas aktivt per telefon och mail så att de faktiskt kommer. Lunch- eller frukostmöten är lämpligast. Ett näringslivsråd skulle kunna bildas, men om så sker måste uppdraget vara tydligt och verksamheten uthållig. Fråga företagen hur just de vill träffas, besökas, få information. Upprätta sedan en plan och en verksamhet utifrån det enskilda företagets behov/intresse. Kommunen behöver bli bättre på att berätta vad vi gör och att förklara varför vi gör det. Det gäller även sådant vi inte gjort/åtgärdat. När vi utställt ett löfte behöver vi bli bättre på att kommunicera hur det gick. Gjorde vi det vi lovade att göra?! Kommunikationen ska ske i både riktade och breda kanaler. Exponera Härjedalskontraktet i annonser. Bocka av månad för månad under första halvåret det är av största vikt att ett antal punkter på listan kan åtgärdas omgående (här kan även ingå tidigare planerade, men inte kommunicerade eller verkställda åtgärder). Därefter en annons varje halvår. Det behövs tydligare samordning och en dörr in. Om jag som företagare har ett problem/behov så borde det kunna skrivas in i någon slags logg (tänk crm-system) så att alla tjänstemän har tillgång till uppgiften. Där borde även finnas en funktion där företaget kan följa ärendets förlopp i en eller flera förvaltningar. Det finns företagslots idag, men den är inte väl känd bland företagarna. En synpunkt: Vi träffades och av lotsen fick jag en lista på personer och telefonnummer som jag skulle kontakta det stämde inte med min förväntan på en lots. Inrättandet av servicegarantier finns i planen för Tillsyn, taxor, avgifter Allra först: kommunen gör en pudel, det här har inte fungerat som det borde gjort. En bakgrund är att vi tillämpar den ordning som rekommenderas av SKL och som innebär större självfinansiering. Kommunen måste kunna berätta vad/hur vi gör och förklara varför vi gör just så. Tillämpning av den så kallade Rättviks-modellen ska prövas. Den innebär bland annat att uttag av avgifter motsvaras av verkliga åtgärder. Där en del av avgiften är fast och en är rörlig och beroende av utförd tillsyn. Vi ska även se över debiteringstillfällen, utifrån företags/branschers kassaflöde, beroende på t ex säsongseffekter. Vi ska förbättra bemötandet och ha bättre bollsinne när regelverken tillämpas. Vi ska inte utföra tillsyn när företagaren har det som allra mest hektiskt eller då tillsynen riskerar att på orimligt sätt skada företagets affär. Upphandling Förfrågningarna ska så långt möjligt begränsas så att möjligheten förbättras för mindre lokala företag att delta i upphandlingen. Utöver de resurser som finns vid den upphandlingsenhet som vi köper tjänster av, ska vi ha mer av egen strategisk kompetens. Då kan vi med bättre framförhållning utforma upphandlingar på bättre sätt. Vissa enklare upphandlingar ska vi kunna genomföra på egen hand. Vi ska hjälpa förvaltningschefer att via näringslivsenheten få ut direktupphandlingsförfrågningar till fler/nya företag. Bygglov, tillstånd Om lagkravet för ett tillstånd är 10 veckor och ärendet tar 16 veckor så är det inte okej. Det måste gå att få till snabbare rutiner, särskilt till enklare ärenden (t ex värmepumpar). Bygglov för företag måste få gå före i kön. Tillståndsärendena ska sorteras i en gör det nu-hög och en utredningshög. Gör-det-nu-ärendena ska kunna expedieras omedelbart, 1-2 arbetsdagar. 4

5 Kommunen får, sett till sin storlek, ta emot många ansökningar om bygglov. Detta är väldigt positivt. Men det förutsätter även resurser. Här behövs förstärkningar, för att få till en snabbare hantering och bättre servicenivå. Stöd: information och råd Även om vi inte levererar fullskalig rådgivning, så måste vi kunna fungera som ett bollplank där vi gör mer än bara informerar. När en ny programperiod startar (t ex landsbygdsprogrammet) är behoven/möjligheterna särskilt stora. Genomförande-förmåga Vi ska undvika tillfälliga projekt med tillfälligt ansvariga personer. Förändringarna måste ske i den löpande verksamheten, för att vi långsiktigt ska kunna leverera det vi lovar. Samordningen mellan förtroendevalda och tjänstemän på olika nivåer ska bli bättre, för att förväntan och leverans ska överensstämma på ett bättre sätt. En förutsättning för att Härjedalskontraktet ska kunna genomföras på ett kraftfullt sätt är att hela kommunorganisationen är delaktiga. Möten där kommunstyrelsen och förvaltningschefer samt kommunledning, förvaltningschefer och näringslivsenhet deltar är av största vikt. Här ska arbetet löpande följas upp, för att varje förvaltning ska kunna ta sitt ansvar för beslutade åtgärder/förändringar. III. Inlämnade synpunkter, skriftliga, från enskilda deltagare Bättre sjukvård och bättre äldreomsorg. Nyhetsbrev varje månad från näringslivskontoret till alla företag, så växer intresset för att jobba tillsammans. Myrstacken ska vara öppen alla dagar och med effektivare inlämning. Ska verkligen näringslivskontoret vara direkt kopplat till och underställt kommunen? Presentera orten positivt genom att det är snyggt på byn. T ex policy för hur/var skyltar får finnas. Dessutom rent och städat. Gällande tillsynstaxan så har man andra regler i Östersunds kommun där naprapater och sjukgymnaster inte hört talas om någon taxa? I Östersund har frisörer haft ett besök (=1 avgift) men i Härjedalen har vad jag vet inte frisörer fått någon tillsyn? Det är konstigt att kommunen kan tolka/bestämma vilka företag/branscher som ska betala för tillsyn och vilka som inte ska. Funäsdalen Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Dialog/kommunikation Tillsyn, taxor, avgifter Bygglov, tillstånd Stöd: information och råd Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde Bostäder Gymnasium Förmåga/kompetens Vision och mål 5

6 Hemsidan II. Exempel på åtgärder/lösningar och kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning Tillsyn, taxor, avgifter Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Bygglov, tillstånd Gymnasium Vision och mål Bostäder När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Dialog/kommunikation Kommunen känns långt bort. Det är alltid Sveg som är i fokus. Bättre kunskap om våra behov. Avsaknad av dialog. Tröga kontakter. Vi saknar en personlig kontaktperson. Svårt att nå ansvarig. Dålig vägledning för nyföretagare. Tillsyn, taxor, avgifter Gärna avgifter, men efter utfört arbete. Höga VA- och byggnadslovsavgifter för industrifastigheter. Årlig tillsynsavgift för uthyrning. Orättvis tillsynsavgift. För höga taxor. Bygglov, tillstånd Regelverket måste tolkas på ett tillväxtvänligt sätt. Hjälpa istället för att motarbeta. Trögt med bygglov. Stöd: information och råd Kvinnligt företagarstöd är svårtolkat. Bygdemedel. Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring 6

7 Barnomsorg anpassad till arbetstider i besöksnäringen. Villkoren för turistbyråverksamhet. Återvinning, miljöhantering Bostadsbrist för säsongsanställda. Kommunikation: Vägar, flyg, järnväg. Kommunikationer. Kommunikationsfrågan. Det är inte självklart att flygplatsen ska finnas i Sveg. En operatör (Avies) som inte levererar. Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Vägunderhåll, lokalt. Skötseln av IP Funäsdalen. Avsaknad av fritidsaktiviteter. Fritid/kultur överbelastat. Vägar, lysen. Sopor. Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde Driva på för bättre bankservice. Bostäder Bostäder, tomtmark och företagslokaler. Gymnasium Gymnasium saknas i västra delen av kommunen. Ser inte möjligheterna med en gymnasiefilial i Funäsdalen. Förmåga/kompetens Rätt person på rätt plats, kompetent personal. Svågerpolitik Vision och mål Avsaknad av en gemensam vision. Hemsidan Kommunens hemsida. II. Exempel på åtgärder/lösningar och kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning 7

8 Lokalkontoret spelar en nyckelroll. Servicen och tillgängligheten här på plats är allra viktigast. Kommunledning (både förtroendevalda och tjänstemän) kan via besök och möten skaffa sig bättre kunskap om näringarna i fjällområdena. Här är ett önskemål från en deltagare: Kommunen skulle kunna hjälpa näringen med omvärldskoll inom bygdens näringar, som vi småföretagare inte hinner hämta in. Skulle kunna utformas som företagarträffar som kommunen bjuder in till. Kommunen ska bli bättre på rådgivning till främst nyföretagare. Det kan vara rådgivning i egen regi eller genom att t ex Nyföretagarcentrum och Almi verkar på plats i Funäsdalen i någon form. Företagslots-systemet ska relanseras. När det sker ska informationen vara tydlig så att företagaren vet vad man kan förvänta sig. Här är ett önskemål från en deltagare: Jag vill ha en byråkratilots när jag står inför en planerad utveckling eller ett problem. En generalist som kontaktperson, som vill hjälpa mig, som driver på, som kör interna möten, hjälper tillrätta med ansökningar och blanketter och tillstånd, som gör mig bättre på att driva mitt företag. Tillsyn, taxor, avgifter Tillämpning av den så kallade Rättviks-modellen ska prövas. Den innebär bland annat att uttag av avgifter motsvaras av verkliga åtgärder. Där en del av avgiften är fast och en är rörlig och beroende av utförd tillsyn. Vi ska även se över debiteringstillfällen, utifrån företags/branschers kassaflöde, beroende på t ex säsongseffekter. Vi ska förbättra bemötandet och ha bättre bollsinne när regelverken tillämpas. Vi ska inte utföra tillsyn när företagaren har det som allra mest hektiskt eller då tillsynen riskerar att på orimligt sätt skada företagets affär. Synpunkt från en deltagare: Det borde vara så att de som inte sköter sig står för finansieringen av tillsynen. Synpunkt från en deltagare: Är det rimligt med livsmedel-tillsyn vid en stugby som inte ens säljer tablettaskar? Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Barnomsorg är testat under säsong men behovet/intresset var litet. (En kommentar från ÅP: Kan det handla om genomförandet; är det säkerställt att behovet inte finns.) Besöksnäringens kunder har en förväntan på att kunna sortera/återvinna. Oavsett ansvarsfördelning mellan näring, producenter och kommun kan kommunen ta på sig rollen att driva fram en bättre lösning. Även inom områden där kommunen inte själv ansvarar för utveckling och drift eller inte kan svara för den på egen hand kan vi tillsammans driva frågor genom kommunen. Synpunkt från deltagare: Vad händer om/när Sälen öppnar sin flygplats, hur ska vi agera på 10/20 års sikt för att möta utvecklingen? Hur kan samarbetet utvecklas bättre med Röros? Hur kan transfers förbättras? Den reguljära trafiken som upphandlas och drivs med stöd från staten är en nödvändig grund för utveckling av nya projekt. Bygglov, tillstånd Kommunen ska inte agera konsult, men vi ska ha bättre fantasi. Till exempel: Om du gör just som du säger så kommer du att få ett nej men om du istället gör så där så kommer möjligheterna vara mycket bättre. Synpunkt från deltagare: Det borde vara olika avgifter för tillstånd och anslutningar, för privatpersoner och företag. Gymnasium Synpunkt från deltagare: En gymnasiefilial med inriktning för skidor/alpint/skicross/längd skulle stärka attraktionskraften. Det är en ekonomisk utmaning, men genom att erbjuda mycket begränsat urval av program så sänks kostnaderna. 8

9 Vision och mål Visionen som finns idag: I härliga Härjedalen finns livskraft, närhet och äkthet. Visionen ska, i alla fall för det här projektet, kompletteras med ambitiösa mål: ett gemensamt mål för Härjedalskontraktet. Bostäder Tomter och bostäder behövs och bostäder för personal är en konkurrensfördel eller nackdel. Men ansvarsfördelningen mellan kommun/näringsliv/privatperson är inte given. Ett sätt är att kommunen investerar i fler trygghetsboenden för äldre, vilket frigör fastigheter för yngre. Ett förslag från en deltagare: Kommunen skulle kunna driva på för möjligheten att bygga enklare personalbostäder, av typen studentboenden. Hede/Vemdalen Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Dialog/kommunikation Attityden till näringslivet Tillsyn, taxor, avgifter, tillstånd Stöd: information och råd Samhällsservice, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Dialog/kommunikation Borde vara mer ute i näringen deltagande. Bättre kunskap om våra behov. Dålig information till företagare. Dålig dialog. Attityden till näringslivet Är vi kunder eller vi mest en belastning för kommunen? Dåligt sälj- och servicetänk. Svagt DRIV för att utveckla industriföretag. Flygplats, delta i utredning om rätt plats, storlek mm. Flytta flygplatsen från Sveg till Hedlanda. /kommunikation, övergripande. 9

10 Plogning/väghyvling. Både på lokala vägar och på riksvägarna, där kommunen är den enda aktören som kan sätta press på Trafikverket. Kommunikationer. Frakt av människor och varor. Gratis busskort till ungdomar. Transporter, kommunen skulle kunna ta en aktiv roll i att bearbeta t ex DHL, för bättre funktion. Bredband, fiber. Förslag: Kommunen undersöker vilken möjlighet den har, utifrån regelverk, att stödja företag vid anslutning. Hedlanda. Fiber. Personlig kontaktperson saknas. Svårt att nå ansvarig. Handläggningstider, hjälp hela vägen. Långsam service från miljö- och byggförvaltning. Kommunens hantering av inkomna brev/mail måste gå mycket snabbare. Tillsyn, taxor, avgifter, tillstånd Samma regler för alla företag gällande t ex bygglov och livsmedelsregler. Bättre samordning av kontroller/tillsyn. Ologiska avgifter. Orättvis tillsynsavgift. Ingen hjälp att fylla i ansökningshandlingar. Dålig tajming vid tillsyn. Taxor. Skoterreglering. Stöd: information och råd Ta hand om befintliga företag innan fler nya lockas hit. Vara ett stöd vid generationsväxling, för fortsatt verksamhet. Upphandling Bättre information om upphandlingar. Förslag: Enkät till företag: Vad skulle du vilja och kunna leverera till kommunen. Förslag: Kommunen skulle kunna sammanställa aktuell information och ge råd om offentliga upphandlingar/inköp. Tydlig rollfördelning Alltför ofta får man olika besked från olika personer i organisationen, det behövs bättre samordning mellan ledning och handläggare/utförarare. Samhällsservice, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Helgdagis/-fritids i Vemdalen. Sophantering, återvinning. Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Vägunderhåll, lokalt. Allaktivitetshus 10

11 Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde Tandläkarmottagning behöver finnas kvar Ingen eller dålig möjlighet till kontanta uttag i Vemdalen Systembolag Fjällhälsan / hälsocentralen Systembolag Lofsdalen Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Taxor, återvinning Service, tillgänglighet Dialog/kommunikation Samhällsservice Tomter/bostäder Se människornas kunskap II. Exempel på åtgärder/lösningar När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Taxor, renhållning etc Det borde vara säsongsanpassad taxa på renhållning och VA. Kommunens åtagande, sköta sitt bättre. När våra kunder är här är det som mest skräp, när ingen är här töms soporna lika ofta. Bättre upphandling så att entreprenören inte kan ge beskedet: Vi kan inte tömma under jul/nyår. Kommunen borde ställa krav på eller ha egen säsongsanställd personal, så att service kan anpassas efter besöksnäringens behov. Vi borde betala för fulla kärl, men inte betala för att tomma kärl töms. Det har beslutats att återvinningscentralen ska ha mycket begränsade öppettider. Beslutet är inte rimligt och vi som påverkas borde hörts i frågan. Nu kommer skräpet att hamna på andra håll, i värsta fall i naturen. Kommunen sparar pengar, men skräpet efter t ex byggen försvinner inte. Taxor. Renhållning Tillstånd Saknar servicekänsla. Det planeras för en servicegaranti. 11

12 Mycket handlar om det personliga bemötandet. I växeln funkar det bra men inte på förvaltningarna. Det är vanligt med svar som: Nej, dom är inte inne, nej jag kan inte ta ett meddelande, du får försöka igen senare. Det behövs utbildning i värdskap. Service och kontakt via e-post eller andra digitala kanaler är lättare att få till på ett bra sätt. I telefon är det svårt att få till snabb service. Byråkrati Dialog och kommunikation Information till företagare. Saknar återkoppling efter möten, inget händer. Småföretagarna glöms bort. Tas beslut över våra huvuden. Bristande kontinuitet. Ordna så att rätt företagare får tillgång till rätt nätverk. Dialog före beslut, lex återvinningscentraler. Större företag vill ha kontakt när det finns ett behov/ärende. Mindre företag vill oftare ha tillgång till nätverk och mötesplatser. Jag vill ha en löpande kontakt. Det saknas kontinuitet på näringslivsenheten. Kommunicera i medier som företagarna nyttjar. Ett exempel är årets gala. Den är annonserad, men vi har inte sett den. Varför inte personliga inbjudningar via mail. Samhällsservice Företagare Samhällsservice försvinner. Till företagen (t ex bank) skulle vi kunna kommunicera: Vi har era bra kunder här, om ni är aktiva här kan ni attrahera nya kunder. Vi skulle tjäna mycket på om kommunen och näringslivet påverkar olika aktörer/företag tillsammans. Varulogistik. Kontanthantering. Tomter/bostäder Företagare Tomter för bofasta. Bostäder, Härjegårdar. Det borde gå att subventionera tomter för unga, så att fler vill och kan bo kvar. Med bättre seniorboenden skulle hus frigöras för yngre och andra fastboende. Boende. Detaljplan. Företagare och kommunikationer. Livsfarligt flyg. Länsvägen. 12

13 Om kommunen uppvaktar Transportstyrelsen tillsammans med företagare så får den större verkan (Avies). Det finns statliga pengar att söka till att bygga privata vägar (Bölbergsvägen). Fiber. Vägarna. Kommunikationer. Bölbergsvägen. Se människornas kunskap Kommunen tar inte vara på kunskap som finns i kommunen, t ex vid rekryteringar och inköp. II. Exempel på åtgärder/lösningar Kommunen borde köpa mer tjänster av företag. Skicka ett generellt nyhetsmail från näringslivsenheten i månaden till alla företag. Skicka regelbundet infomail från förvaltning till företag i relevant bransch. Skaffa en ansvarig som jagar finansiering i form av projektpengar, till nytta för branscher/byar/företag. Vi ordnade samma kvalitet på renhållning och återvinning som krävande besökare har hemmavid. Vi rekryterade rätt personer, med attityden jag gillar att hjälpa dig!. En vip-väg in till alla förvaltningar, i form kund en kundtjänst för företagare. Vi drog åt samma håll, kommunen och näringslivet. Vi kollade hur andra kommuner gjort, och anpassade deras lösningar till våra förhållanden. Kommunens ledning införde Luncha med kommunledningen, en regelbunden turné till kommunens delar, där plats meddelas i god tid, för en vanlig informell lunch, för de företagare som vill. Vi såg till att näringslivet och kommunen blev till en starkare röst i infrastrukturärenden. Ytterhogdal Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Service, tillgänglighet Dialog/kommunikation Taxor, återvinning Rådgivning Kontinuitet Upphandling Bostäder Fiber Kommunala jobb i Ytterhogdal II. Exempel på åtgärder/lösningar När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? 13

14 Vi saknar en kontakt för oss i Ytterhogdal. Jag saknar en kontakt in till kommunen, för mig som företagare. Dialog/kommunikation Det saknas kontinuerlig kommunikation från kommunen. Informationen kanske finns någonstans, men den har inte riktats till just mig. Kommunen skulle kunna ta initiativ till företagarföreningar i t ex Ytterhogdal. Taxor, renhållning etc Priset/taxan för tillsyn är inte begriplig, man fattar inte vad man betalar för. Priset för tillsyn borde vara reducerat för föreningar som driver verksamheten utan vinstintresse och med små intäkter. Kommentar: En företagare som köper in egenkontroll borde kunna få reducerat pris på kommunens tillsyn, då den skulle kunna ske med annan periodicitet. Rådgivning Det saknas rådgivning och information till nya företagare, särskilt den som är ny i kommunen och kanske till och med landet. Som företagare skulle jag vilja ha en to-do lista över praktiska företagarfrågor, t ex skattefrågor. Råd och inspiration till unga för att starta företag och stanna i bygden. Kommentar: Fixa en starta-eget-guide på nätet med personligt bollplank som stöd, men inte fullskalig rådgivning. Arrangera utbildningar för nya företagare med relevanta teman, t ex skatter, upphandling. Kontinuitet Det blir mycket prat men ingen verkstad. Upphandling Kommunen borde köpa in mer från lokala företag. Kommentar: Arbete pågår för att bryta upp inköpen i mindre delar, vilket gör det möjligt för mindre företag att konkurrera. Och affären blir ointressant för de riktigt stora företagen utifrån. Men eftersom de drabbas processar de mot den typen av tillämpning, vilket kan ta stora resurser i anspråk. Bostäder Det saknas bostäder. Särskilt för unga, och för äldre vars hus skulle kunna bli tillgängliga för t ex familjer. Kommentar: Det är viktigt att den som söker bostad ställer sig i bostadskö, annars är det svårt för politiken att se/bedöma behovet. Fiber Fiber borde finnas i hela bygden. Jobb i Ytterhogdal När service försvinner här så är det alltid någon från Sveg som kör upp hit och sköter det som ska göras, till återvinning. Det skulle lika gärna kunna vara någon härifrån som hade jobbet. II. Exempel på åtgärder/lösningar Vi såg till att dialogen blev mycket bättre: Vi ordnade regelbundna frukost- och lunchmöten på teman som företagarna själva föreslog. Och vi såg till att fixa starkare nätverk i byn, t ex en företagarförening. 14

15 Vi kommunicerade i de kanaler som företagarna föreslog. Vi ordnade med En kontakt in till kommunen. Vi tillsatte en bymentor på näringslivskontoret. Det byggdes galleria eller bostäder i fastigheten gamla Konsum. Vi genomförde en avgiftsreform. Vi tillämpade Lou på smart och modigt sätt. Vi inrättade ett servicekontor i Ytterhogdal. Vi inventerade tillgången på lediga bostäder i Ytterhogdal. Vi ordnade samma kvalitet på renhållning och återvinning som krävande besökare har hemmavid. Vi utvecklade idrottsturismen i Ytterhogdal. Lillhärdal Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Industrilokaler/affärslokaler Miljön på orten Kommunen är så stelbent/dialog Avgifter Fiber Vindkraft När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Industrilokaler/affärslokaler Det finns inga industrilokaler. Svårt att locka företagare till orten. Före detta Coop-lokalen står tom. Vilka möjligheter finns där? Inga lokaler för industri. Miljön på orten Utemiljön på orten och information om orten/bygden. Varför står skylten Årets bygd 2005 kvar? Varför är innehållet så inaktuellt på lillhärdal.se, vad händer med campingen och värdshuset? Häxmuséet. Lillhärdal skulle må bra av att ha ett mer aktivt byalag. Kommunens landsbygdsutvecklare kan vara ett stöd och en inspiration i det arbetet, men det behöver drivas av folk på orten. Utomhusmiljön och skyltning på orten skulle vara en viktig uppgift för ett byalag. Driften av lillhärdal.se är upphandlad. Ett byalag skulle kunna ha som uppgift att samla in underlag/nyheter till sajten. Kommunen är så stelbent/dialog Kommunen måste lära sig att lyssna på folket i bygden. Kommunorganisationen är så stelbent. Allt är så tungrott. 15

16 Bygglov för enskilda näringsidkare tar orimligt långt tid, vilket omöjliggör utveckling av affärerna. Ett skäl har varit avsaknad av relevant/aktuell detaljplan. När en ideell verksamhet som skoterföreningen drabbas av omfattande straffavgifter finns inga medel för att fortsätta driva verksamheten, att hålla fina skoterleder öppna. Detta drabbar företagare som hyr ut skoter, driver restaurang etc. En enskild åtgärd, hur regelmässigt korrekt den än är, får stora konsekvenser för både affärer och samhälle. Vi känner oss bortglömda. Dialog med och uppskattning från kommunen. Det skulle behövas en Lillhärdals-ambassadör i kommunens organisation. Företagsbesök här i Lillhärdal är uppskattat. Dålig backning från kommunen allt hamnar i Sveg. Information. Bygglov för enskilda näringsidkare tar orimligt långt tid, vilket omöjliggör utveckling av affärerna. Ett skäl har varit avsaknad av relevant/aktuell detaljplan. När en ideell verksamhet som skoterföreningen drabbas av omfattande straffavgifter finns inga medel för att fortsätta driva verksamheten, att hålla fina skoterleder öppna. Detta drabbar företagare som hyr ut skoter, driver restaurang etc. En enskild åtgärd, hur regelmässigt korrekt den än är, får stora konsekvenser för både affärer och samhälle. Träffar för företagare i Lillhärdal skulle vara uppskattat. Avgifter Dyra avgifter, för t ex bygglov, i avfolkningsbygd. Avgifter. Avgifter / taxa kan inte subventioneras. Den enda eventuella lösningen skulle vara att öka skattefinansieringsandelen av tillsyn/avgifter. Fiber När Härjegårdar drar fiber så får övriga fastighetsägare inget erbjudande om att, genom egen investering, delta i projektet. 16

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Kundenkät (miljöärende).

Kundenkät (miljöärende). Kundenkät (miljöärende). Omfattar 4 inkomna svar (av 1 utsända enkäter). 1. Vad är viktigt för Dig när Du har kontakt med kommunen om Ditt ärende/din verksamhet? Rangordna påståendena nedan med 1-. Sätt

Läs mer

Näringslivspolitisk strategi för Härjedalens kommun

Näringslivspolitisk strategi för Härjedalens kommun Näringslivspolitisk strategi för Härjedalens kommun Strategin ska underlätta och utveckla samspelet mellan Härjedalens kommuns politiker, tjänstemän och företagen/näringslivet i kommunen. Strategin ska

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser. FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg

Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser. FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser Projektägare: FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg Box 8, 793 21 Leksand. Inledning FFLIST har tagit initiativ

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Dokumentation av Dialog om Framtidens Näringslivsklimat i Lerums kommun, den 19 maj 2011 i Tingshuset

Dokumentation av Dialog om Framtidens Näringslivsklimat i Lerums kommun, den 19 maj 2011 i Tingshuset 1 (7) Infrasupport Juridiska enheten Andreas Benkel Utvecklingssekreterare 0302-52 10 08, 070-561 92 72 andreas.benkel@lerum.se Dokumentation av Dialog om Framtidens Näringslivsklimat i Lerums kommun,

Läs mer

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog.

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog. Enkät resultat 2013 Bygglov 74 skickades ut 32 ade 43% deltog. Kundenkät bygglov Åtvidabergs kommun, Byggkontoret genomför enkätundersökningar bland alla som har ansökt om bygglov. Resultaten i enkäterna

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Sammanställning enkät

Sammanställning enkät Sammanställning enkät Exempel på goda rutiner och samarbetsformer. Antal utskick:140 Antal svar: 56 Svarsfrekvens: 40% Antal LAG som svarat: 33 Antal länsstyrelser som svarat: 23 Nedan framgår de olika

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Gävle kommun 2013-03-01 Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Förord Helt Enkelt Gävle är ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle och Gästrike Räddningstjänst.

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Kick-off Regelförenklingsarbetet

Kick-off Regelförenklingsarbetet Kick-off Regelförenklingsarbetet Växjö 30 31 augusti 2010 Resultat från Work shop 2. Texten från de Mind Maps som skapades. Se även bifogade bilder i Power Point över respektive Mind Map. 1. Hur kan/bör

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 1 Utvecklingsområde 1: Infrastruktur Aktiviteter med hög prioritet (Prio 1) Upphandla upprätthållandet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer