Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014"

Transkript

1 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är i detta skede inte värderat, utan synpunkter och förslag är noterade just så som de framfördes. Innehåll: Dokumentation från företagarmöte i Sveg Sidan 1 Dokumentation från företagarmöte i Funäsdalen Sidan 5 Dokumentation från företagarmöte i Hede/Vemdalen Sidan 9 Dokumentation från företagarmöte i Lofsdalen Sidan 11 Dokumentation från företagarmöte i Ytterhogdal Sidan 13 Dokumentation från företagarmöte i Lillhärdal Sidan 15 Sveg Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Dialog/kommunikation, uppskattning Tillsyn, taxor, avgifter Upphandling Bygglov, tillstånd Stöd: information och råd Genomförande-förmåga Känslan för hela kommunen Konkurrensutsättning Bostäder Skolan Hemsidan II. Exempel på åtgärder/lösningar, med kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning Tillsyn, taxor, avgifter Upphandling Bygglov, tillstånd Stöd: information och råd Genomförande-förmåga III. Inlämnade synpunkter, skriftliga, från enskilda deltagare När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? 1

2 Dialog/kommunikation, uppskattning Dåligt stöd och intresse från Näringslivskontoret. Otillgängligt Näringslivsavdelning. Obefintliga företagsbesök. Syns aldrig bland företagen. Anonyma. Bristande politiskt engagemang. Dåligt med information till företagare. Ej personligt välkomnande till nya företagare, både nystartade och inflyttade. Avsaknad av dialog. Ingen förståelse. Inkompetens, begriper de nåt på kommunen? Saknar en dörr in. Avsaknad av servicegarantier (vad händer om kommunen t ex inte levererar tillstånd inom utlovad tidsperiod). Näringslivskontoret är ingen naturlig träffpunkt. Svårt hitta rätt person. Inga svar opedagogiska, dåliga på att förklara varför vi beslutar som vi beslutar. Tillsyn, taxor, avgifter Den årliga avgiften och klassningen för tillsyn, enligt miljöbalken. Tillståndsavgifter. Nya avgifter som kan innebära tillsyn vart tredje år men avgift för tillsyn varje år. Taxor. Dålig tajming. Upphandling Lagen om offentlig upphandling. Uppföljning efter upphandling, blev det så billigt och bra som det var tänkt. Dålig eller obefintlig respons på begärda offerter. Att det ska vara så svårt att formulera upphandlingar så att lokala företag kan leverera. Dåligt organiserad och utformad upphandling. Upphandlingar, LOU. För mycket regler. Bygglov, tillstånd Lång tid för beslut. För lång handläggningstid vid bygglov. För lång tid att få tillstånd av enklare slag, t ex värmepumpar. Kommunen saknar rutiner för sina egna bygglov. Tjänstemännen jobbar för att säga nej, inte för att finna lösningar. Det tar så lång tid. Krångliga och byråkratiska. 2

3 Stöd: information och råd Bristande information om olika stöd till investeringar. Brist på stöd till företagare. Särbehandling av icke-härjedalingar som planerar etablering. Genomförande-förmåga Driv. Mycket snack men ingen verkstad. Från ord till handling i näringslivsfrågor. Exemplet renhållning/städ i publika utrymmen utomhus. En stor delegation går runt i centrum och kommer överens om åtgärder, som sedan inte verkställs Inkonsekvens i handling och beslut. Känslan för hela kommunen Hjärta för Härjedalen. Sveg är bortglömt, alla satsningar sker på skidorterna, men turismen är viktig även för Sveg, särskilt sommarsäsongen. Konkurrensutsättning Konkurrensutsätt fler/mer av kommunens verksamheter. Bostäder Bostadsfrågan. Skolan Skolans kvalitet., kommunikationer. Dålig mobiltäckning. Dåligt utbyggt bredband. Hemsidan Kommunens hemsida har en otydlig struktur; svårt att hitta information. II. Exempel på åtgärder/lösningar, med kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning Ledande politiker ska planlagt besöka fler företag och berätta om det. Ledande politiker ska bli bättre på att delta i aktiviteter för företagare möten av olika slag vare sig de arrangeras av kommunen eller annan aktör. Företagen och dess organisationer ska bli bättre på att bjuda in kommunens företrädare till möten och besök. Politiker och tjänstemän ska bli bättre på att bjuda in företagare till informella möten öga mot öga, till exempel över en lunch. 3

4 Politiker och tjänstemän ska bli bättre på att visa uppskattning, både planlagt och spontant ett telefonsamtal eller ett mail vid rätt tillfälle. För att uppmärksamma en händelse i företaget/branschen eller för att informera om en förestående förändring/händelse som är relevant för företaget. Företagarträffar med tema, med rätt deltagare och rätt folk från kommunen. Om temat är smalare kan relevanta företag bearbetas aktivt per telefon och mail så att de faktiskt kommer. Lunch- eller frukostmöten är lämpligast. Ett näringslivsråd skulle kunna bildas, men om så sker måste uppdraget vara tydligt och verksamheten uthållig. Fråga företagen hur just de vill träffas, besökas, få information. Upprätta sedan en plan och en verksamhet utifrån det enskilda företagets behov/intresse. Kommunen behöver bli bättre på att berätta vad vi gör och att förklara varför vi gör det. Det gäller även sådant vi inte gjort/åtgärdat. När vi utställt ett löfte behöver vi bli bättre på att kommunicera hur det gick. Gjorde vi det vi lovade att göra?! Kommunikationen ska ske i både riktade och breda kanaler. Exponera Härjedalskontraktet i annonser. Bocka av månad för månad under första halvåret det är av största vikt att ett antal punkter på listan kan åtgärdas omgående (här kan även ingå tidigare planerade, men inte kommunicerade eller verkställda åtgärder). Därefter en annons varje halvår. Det behövs tydligare samordning och en dörr in. Om jag som företagare har ett problem/behov så borde det kunna skrivas in i någon slags logg (tänk crm-system) så att alla tjänstemän har tillgång till uppgiften. Där borde även finnas en funktion där företaget kan följa ärendets förlopp i en eller flera förvaltningar. Det finns företagslots idag, men den är inte väl känd bland företagarna. En synpunkt: Vi träffades och av lotsen fick jag en lista på personer och telefonnummer som jag skulle kontakta det stämde inte med min förväntan på en lots. Inrättandet av servicegarantier finns i planen för Tillsyn, taxor, avgifter Allra först: kommunen gör en pudel, det här har inte fungerat som det borde gjort. En bakgrund är att vi tillämpar den ordning som rekommenderas av SKL och som innebär större självfinansiering. Kommunen måste kunna berätta vad/hur vi gör och förklara varför vi gör just så. Tillämpning av den så kallade Rättviks-modellen ska prövas. Den innebär bland annat att uttag av avgifter motsvaras av verkliga åtgärder. Där en del av avgiften är fast och en är rörlig och beroende av utförd tillsyn. Vi ska även se över debiteringstillfällen, utifrån företags/branschers kassaflöde, beroende på t ex säsongseffekter. Vi ska förbättra bemötandet och ha bättre bollsinne när regelverken tillämpas. Vi ska inte utföra tillsyn när företagaren har det som allra mest hektiskt eller då tillsynen riskerar att på orimligt sätt skada företagets affär. Upphandling Förfrågningarna ska så långt möjligt begränsas så att möjligheten förbättras för mindre lokala företag att delta i upphandlingen. Utöver de resurser som finns vid den upphandlingsenhet som vi köper tjänster av, ska vi ha mer av egen strategisk kompetens. Då kan vi med bättre framförhållning utforma upphandlingar på bättre sätt. Vissa enklare upphandlingar ska vi kunna genomföra på egen hand. Vi ska hjälpa förvaltningschefer att via näringslivsenheten få ut direktupphandlingsförfrågningar till fler/nya företag. Bygglov, tillstånd Om lagkravet för ett tillstånd är 10 veckor och ärendet tar 16 veckor så är det inte okej. Det måste gå att få till snabbare rutiner, särskilt till enklare ärenden (t ex värmepumpar). Bygglov för företag måste få gå före i kön. Tillståndsärendena ska sorteras i en gör det nu-hög och en utredningshög. Gör-det-nu-ärendena ska kunna expedieras omedelbart, 1-2 arbetsdagar. 4

5 Kommunen får, sett till sin storlek, ta emot många ansökningar om bygglov. Detta är väldigt positivt. Men det förutsätter även resurser. Här behövs förstärkningar, för att få till en snabbare hantering och bättre servicenivå. Stöd: information och råd Även om vi inte levererar fullskalig rådgivning, så måste vi kunna fungera som ett bollplank där vi gör mer än bara informerar. När en ny programperiod startar (t ex landsbygdsprogrammet) är behoven/möjligheterna särskilt stora. Genomförande-förmåga Vi ska undvika tillfälliga projekt med tillfälligt ansvariga personer. Förändringarna måste ske i den löpande verksamheten, för att vi långsiktigt ska kunna leverera det vi lovar. Samordningen mellan förtroendevalda och tjänstemän på olika nivåer ska bli bättre, för att förväntan och leverans ska överensstämma på ett bättre sätt. En förutsättning för att Härjedalskontraktet ska kunna genomföras på ett kraftfullt sätt är att hela kommunorganisationen är delaktiga. Möten där kommunstyrelsen och förvaltningschefer samt kommunledning, förvaltningschefer och näringslivsenhet deltar är av största vikt. Här ska arbetet löpande följas upp, för att varje förvaltning ska kunna ta sitt ansvar för beslutade åtgärder/förändringar. III. Inlämnade synpunkter, skriftliga, från enskilda deltagare Bättre sjukvård och bättre äldreomsorg. Nyhetsbrev varje månad från näringslivskontoret till alla företag, så växer intresset för att jobba tillsammans. Myrstacken ska vara öppen alla dagar och med effektivare inlämning. Ska verkligen näringslivskontoret vara direkt kopplat till och underställt kommunen? Presentera orten positivt genom att det är snyggt på byn. T ex policy för hur/var skyltar får finnas. Dessutom rent och städat. Gällande tillsynstaxan så har man andra regler i Östersunds kommun där naprapater och sjukgymnaster inte hört talas om någon taxa? I Östersund har frisörer haft ett besök (=1 avgift) men i Härjedalen har vad jag vet inte frisörer fått någon tillsyn? Det är konstigt att kommunen kan tolka/bestämma vilka företag/branscher som ska betala för tillsyn och vilka som inte ska. Funäsdalen Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Dialog/kommunikation Tillsyn, taxor, avgifter Bygglov, tillstånd Stöd: information och råd Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde Bostäder Gymnasium Förmåga/kompetens Vision och mål 5

6 Hemsidan II. Exempel på åtgärder/lösningar och kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning Tillsyn, taxor, avgifter Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Bygglov, tillstånd Gymnasium Vision och mål Bostäder När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Dialog/kommunikation Kommunen känns långt bort. Det är alltid Sveg som är i fokus. Bättre kunskap om våra behov. Avsaknad av dialog. Tröga kontakter. Vi saknar en personlig kontaktperson. Svårt att nå ansvarig. Dålig vägledning för nyföretagare. Tillsyn, taxor, avgifter Gärna avgifter, men efter utfört arbete. Höga VA- och byggnadslovsavgifter för industrifastigheter. Årlig tillsynsavgift för uthyrning. Orättvis tillsynsavgift. För höga taxor. Bygglov, tillstånd Regelverket måste tolkas på ett tillväxtvänligt sätt. Hjälpa istället för att motarbeta. Trögt med bygglov. Stöd: information och råd Kvinnligt företagarstöd är svårtolkat. Bygdemedel. Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring 6

7 Barnomsorg anpassad till arbetstider i besöksnäringen. Villkoren för turistbyråverksamhet. Återvinning, miljöhantering Bostadsbrist för säsongsanställda. Kommunikation: Vägar, flyg, järnväg. Kommunikationer. Kommunikationsfrågan. Det är inte självklart att flygplatsen ska finnas i Sveg. En operatör (Avies) som inte levererar. Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Vägunderhåll, lokalt. Skötseln av IP Funäsdalen. Avsaknad av fritidsaktiviteter. Fritid/kultur överbelastat. Vägar, lysen. Sopor. Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde Driva på för bättre bankservice. Bostäder Bostäder, tomtmark och företagslokaler. Gymnasium Gymnasium saknas i västra delen av kommunen. Ser inte möjligheterna med en gymnasiefilial i Funäsdalen. Förmåga/kompetens Rätt person på rätt plats, kompetent personal. Svågerpolitik Vision och mål Avsaknad av en gemensam vision. Hemsidan Kommunens hemsida. II. Exempel på åtgärder/lösningar och kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning 7

8 Lokalkontoret spelar en nyckelroll. Servicen och tillgängligheten här på plats är allra viktigast. Kommunledning (både förtroendevalda och tjänstemän) kan via besök och möten skaffa sig bättre kunskap om näringarna i fjällområdena. Här är ett önskemål från en deltagare: Kommunen skulle kunna hjälpa näringen med omvärldskoll inom bygdens näringar, som vi småföretagare inte hinner hämta in. Skulle kunna utformas som företagarträffar som kommunen bjuder in till. Kommunen ska bli bättre på rådgivning till främst nyföretagare. Det kan vara rådgivning i egen regi eller genom att t ex Nyföretagarcentrum och Almi verkar på plats i Funäsdalen i någon form. Företagslots-systemet ska relanseras. När det sker ska informationen vara tydlig så att företagaren vet vad man kan förvänta sig. Här är ett önskemål från en deltagare: Jag vill ha en byråkratilots när jag står inför en planerad utveckling eller ett problem. En generalist som kontaktperson, som vill hjälpa mig, som driver på, som kör interna möten, hjälper tillrätta med ansökningar och blanketter och tillstånd, som gör mig bättre på att driva mitt företag. Tillsyn, taxor, avgifter Tillämpning av den så kallade Rättviks-modellen ska prövas. Den innebär bland annat att uttag av avgifter motsvaras av verkliga åtgärder. Där en del av avgiften är fast och en är rörlig och beroende av utförd tillsyn. Vi ska även se över debiteringstillfällen, utifrån företags/branschers kassaflöde, beroende på t ex säsongseffekter. Vi ska förbättra bemötandet och ha bättre bollsinne när regelverken tillämpas. Vi ska inte utföra tillsyn när företagaren har det som allra mest hektiskt eller då tillsynen riskerar att på orimligt sätt skada företagets affär. Synpunkt från en deltagare: Det borde vara så att de som inte sköter sig står för finansieringen av tillsynen. Synpunkt från en deltagare: Är det rimligt med livsmedel-tillsyn vid en stugby som inte ens säljer tablettaskar? Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Barnomsorg är testat under säsong men behovet/intresset var litet. (En kommentar från ÅP: Kan det handla om genomförandet; är det säkerställt att behovet inte finns.) Besöksnäringens kunder har en förväntan på att kunna sortera/återvinna. Oavsett ansvarsfördelning mellan näring, producenter och kommun kan kommunen ta på sig rollen att driva fram en bättre lösning. Även inom områden där kommunen inte själv ansvarar för utveckling och drift eller inte kan svara för den på egen hand kan vi tillsammans driva frågor genom kommunen. Synpunkt från deltagare: Vad händer om/när Sälen öppnar sin flygplats, hur ska vi agera på 10/20 års sikt för att möta utvecklingen? Hur kan samarbetet utvecklas bättre med Röros? Hur kan transfers förbättras? Den reguljära trafiken som upphandlas och drivs med stöd från staten är en nödvändig grund för utveckling av nya projekt. Bygglov, tillstånd Kommunen ska inte agera konsult, men vi ska ha bättre fantasi. Till exempel: Om du gör just som du säger så kommer du att få ett nej men om du istället gör så där så kommer möjligheterna vara mycket bättre. Synpunkt från deltagare: Det borde vara olika avgifter för tillstånd och anslutningar, för privatpersoner och företag. Gymnasium Synpunkt från deltagare: En gymnasiefilial med inriktning för skidor/alpint/skicross/längd skulle stärka attraktionskraften. Det är en ekonomisk utmaning, men genom att erbjuda mycket begränsat urval av program så sänks kostnaderna. 8

9 Vision och mål Visionen som finns idag: I härliga Härjedalen finns livskraft, närhet och äkthet. Visionen ska, i alla fall för det här projektet, kompletteras med ambitiösa mål: ett gemensamt mål för Härjedalskontraktet. Bostäder Tomter och bostäder behövs och bostäder för personal är en konkurrensfördel eller nackdel. Men ansvarsfördelningen mellan kommun/näringsliv/privatperson är inte given. Ett sätt är att kommunen investerar i fler trygghetsboenden för äldre, vilket frigör fastigheter för yngre. Ett förslag från en deltagare: Kommunen skulle kunna driva på för möjligheten att bygga enklare personalbostäder, av typen studentboenden. Hede/Vemdalen Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Dialog/kommunikation Attityden till näringslivet Tillsyn, taxor, avgifter, tillstånd Stöd: information och råd Samhällsservice, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Dialog/kommunikation Borde vara mer ute i näringen deltagande. Bättre kunskap om våra behov. Dålig information till företagare. Dålig dialog. Attityden till näringslivet Är vi kunder eller vi mest en belastning för kommunen? Dåligt sälj- och servicetänk. Svagt DRIV för att utveckla industriföretag. Flygplats, delta i utredning om rätt plats, storlek mm. Flytta flygplatsen från Sveg till Hedlanda. /kommunikation, övergripande. 9

10 Plogning/väghyvling. Både på lokala vägar och på riksvägarna, där kommunen är den enda aktören som kan sätta press på Trafikverket. Kommunikationer. Frakt av människor och varor. Gratis busskort till ungdomar. Transporter, kommunen skulle kunna ta en aktiv roll i att bearbeta t ex DHL, för bättre funktion. Bredband, fiber. Förslag: Kommunen undersöker vilken möjlighet den har, utifrån regelverk, att stödja företag vid anslutning. Hedlanda. Fiber. Personlig kontaktperson saknas. Svårt att nå ansvarig. Handläggningstider, hjälp hela vägen. Långsam service från miljö- och byggförvaltning. Kommunens hantering av inkomna brev/mail måste gå mycket snabbare. Tillsyn, taxor, avgifter, tillstånd Samma regler för alla företag gällande t ex bygglov och livsmedelsregler. Bättre samordning av kontroller/tillsyn. Ologiska avgifter. Orättvis tillsynsavgift. Ingen hjälp att fylla i ansökningshandlingar. Dålig tajming vid tillsyn. Taxor. Skoterreglering. Stöd: information och råd Ta hand om befintliga företag innan fler nya lockas hit. Vara ett stöd vid generationsväxling, för fortsatt verksamhet. Upphandling Bättre information om upphandlingar. Förslag: Enkät till företag: Vad skulle du vilja och kunna leverera till kommunen. Förslag: Kommunen skulle kunna sammanställa aktuell information och ge råd om offentliga upphandlingar/inköp. Tydlig rollfördelning Alltför ofta får man olika besked från olika personer i organisationen, det behövs bättre samordning mellan ledning och handläggare/utförarare. Samhällsservice, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Helgdagis/-fritids i Vemdalen. Sophantering, återvinning. Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Vägunderhåll, lokalt. Allaktivitetshus 10

11 Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde Tandläkarmottagning behöver finnas kvar Ingen eller dålig möjlighet till kontanta uttag i Vemdalen Systembolag Fjällhälsan / hälsocentralen Systembolag Lofsdalen Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Taxor, återvinning Service, tillgänglighet Dialog/kommunikation Samhällsservice Tomter/bostäder Se människornas kunskap II. Exempel på åtgärder/lösningar När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Taxor, renhållning etc Det borde vara säsongsanpassad taxa på renhållning och VA. Kommunens åtagande, sköta sitt bättre. När våra kunder är här är det som mest skräp, när ingen är här töms soporna lika ofta. Bättre upphandling så att entreprenören inte kan ge beskedet: Vi kan inte tömma under jul/nyår. Kommunen borde ställa krav på eller ha egen säsongsanställd personal, så att service kan anpassas efter besöksnäringens behov. Vi borde betala för fulla kärl, men inte betala för att tomma kärl töms. Det har beslutats att återvinningscentralen ska ha mycket begränsade öppettider. Beslutet är inte rimligt och vi som påverkas borde hörts i frågan. Nu kommer skräpet att hamna på andra håll, i värsta fall i naturen. Kommunen sparar pengar, men skräpet efter t ex byggen försvinner inte. Taxor. Renhållning Tillstånd Saknar servicekänsla. Det planeras för en servicegaranti. 11

12 Mycket handlar om det personliga bemötandet. I växeln funkar det bra men inte på förvaltningarna. Det är vanligt med svar som: Nej, dom är inte inne, nej jag kan inte ta ett meddelande, du får försöka igen senare. Det behövs utbildning i värdskap. Service och kontakt via e-post eller andra digitala kanaler är lättare att få till på ett bra sätt. I telefon är det svårt att få till snabb service. Byråkrati Dialog och kommunikation Information till företagare. Saknar återkoppling efter möten, inget händer. Småföretagarna glöms bort. Tas beslut över våra huvuden. Bristande kontinuitet. Ordna så att rätt företagare får tillgång till rätt nätverk. Dialog före beslut, lex återvinningscentraler. Större företag vill ha kontakt när det finns ett behov/ärende. Mindre företag vill oftare ha tillgång till nätverk och mötesplatser. Jag vill ha en löpande kontakt. Det saknas kontinuitet på näringslivsenheten. Kommunicera i medier som företagarna nyttjar. Ett exempel är årets gala. Den är annonserad, men vi har inte sett den. Varför inte personliga inbjudningar via mail. Samhällsservice Företagare Samhällsservice försvinner. Till företagen (t ex bank) skulle vi kunna kommunicera: Vi har era bra kunder här, om ni är aktiva här kan ni attrahera nya kunder. Vi skulle tjäna mycket på om kommunen och näringslivet påverkar olika aktörer/företag tillsammans. Varulogistik. Kontanthantering. Tomter/bostäder Företagare Tomter för bofasta. Bostäder, Härjegårdar. Det borde gå att subventionera tomter för unga, så att fler vill och kan bo kvar. Med bättre seniorboenden skulle hus frigöras för yngre och andra fastboende. Boende. Detaljplan. Företagare och kommunikationer. Livsfarligt flyg. Länsvägen. 12

13 Om kommunen uppvaktar Transportstyrelsen tillsammans med företagare så får den större verkan (Avies). Det finns statliga pengar att söka till att bygga privata vägar (Bölbergsvägen). Fiber. Vägarna. Kommunikationer. Bölbergsvägen. Se människornas kunskap Kommunen tar inte vara på kunskap som finns i kommunen, t ex vid rekryteringar och inköp. II. Exempel på åtgärder/lösningar Kommunen borde köpa mer tjänster av företag. Skicka ett generellt nyhetsmail från näringslivsenheten i månaden till alla företag. Skicka regelbundet infomail från förvaltning till företag i relevant bransch. Skaffa en ansvarig som jagar finansiering i form av projektpengar, till nytta för branscher/byar/företag. Vi ordnade samma kvalitet på renhållning och återvinning som krävande besökare har hemmavid. Vi rekryterade rätt personer, med attityden jag gillar att hjälpa dig!. En vip-väg in till alla förvaltningar, i form kund en kundtjänst för företagare. Vi drog åt samma håll, kommunen och näringslivet. Vi kollade hur andra kommuner gjort, och anpassade deras lösningar till våra förhållanden. Kommunens ledning införde Luncha med kommunledningen, en regelbunden turné till kommunens delar, där plats meddelas i god tid, för en vanlig informell lunch, för de företagare som vill. Vi såg till att näringslivet och kommunen blev till en starkare röst i infrastrukturärenden. Ytterhogdal Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Service, tillgänglighet Dialog/kommunikation Taxor, återvinning Rådgivning Kontinuitet Upphandling Bostäder Fiber Kommunala jobb i Ytterhogdal II. Exempel på åtgärder/lösningar När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? 13

14 Vi saknar en kontakt för oss i Ytterhogdal. Jag saknar en kontakt in till kommunen, för mig som företagare. Dialog/kommunikation Det saknas kontinuerlig kommunikation från kommunen. Informationen kanske finns någonstans, men den har inte riktats till just mig. Kommunen skulle kunna ta initiativ till företagarföreningar i t ex Ytterhogdal. Taxor, renhållning etc Priset/taxan för tillsyn är inte begriplig, man fattar inte vad man betalar för. Priset för tillsyn borde vara reducerat för föreningar som driver verksamheten utan vinstintresse och med små intäkter. Kommentar: En företagare som köper in egenkontroll borde kunna få reducerat pris på kommunens tillsyn, då den skulle kunna ske med annan periodicitet. Rådgivning Det saknas rådgivning och information till nya företagare, särskilt den som är ny i kommunen och kanske till och med landet. Som företagare skulle jag vilja ha en to-do lista över praktiska företagarfrågor, t ex skattefrågor. Råd och inspiration till unga för att starta företag och stanna i bygden. Kommentar: Fixa en starta-eget-guide på nätet med personligt bollplank som stöd, men inte fullskalig rådgivning. Arrangera utbildningar för nya företagare med relevanta teman, t ex skatter, upphandling. Kontinuitet Det blir mycket prat men ingen verkstad. Upphandling Kommunen borde köpa in mer från lokala företag. Kommentar: Arbete pågår för att bryta upp inköpen i mindre delar, vilket gör det möjligt för mindre företag att konkurrera. Och affären blir ointressant för de riktigt stora företagen utifrån. Men eftersom de drabbas processar de mot den typen av tillämpning, vilket kan ta stora resurser i anspråk. Bostäder Det saknas bostäder. Särskilt för unga, och för äldre vars hus skulle kunna bli tillgängliga för t ex familjer. Kommentar: Det är viktigt att den som söker bostad ställer sig i bostadskö, annars är det svårt för politiken att se/bedöma behovet. Fiber Fiber borde finnas i hela bygden. Jobb i Ytterhogdal När service försvinner här så är det alltid någon från Sveg som kör upp hit och sköter det som ska göras, till återvinning. Det skulle lika gärna kunna vara någon härifrån som hade jobbet. II. Exempel på åtgärder/lösningar Vi såg till att dialogen blev mycket bättre: Vi ordnade regelbundna frukost- och lunchmöten på teman som företagarna själva föreslog. Och vi såg till att fixa starkare nätverk i byn, t ex en företagarförening. 14

15 Vi kommunicerade i de kanaler som företagarna föreslog. Vi ordnade med En kontakt in till kommunen. Vi tillsatte en bymentor på näringslivskontoret. Det byggdes galleria eller bostäder i fastigheten gamla Konsum. Vi genomförde en avgiftsreform. Vi tillämpade Lou på smart och modigt sätt. Vi inrättade ett servicekontor i Ytterhogdal. Vi inventerade tillgången på lediga bostäder i Ytterhogdal. Vi ordnade samma kvalitet på renhållning och återvinning som krävande besökare har hemmavid. Vi utvecklade idrottsturismen i Ytterhogdal. Lillhärdal Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Industrilokaler/affärslokaler Miljön på orten Kommunen är så stelbent/dialog Avgifter Fiber Vindkraft När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Industrilokaler/affärslokaler Det finns inga industrilokaler. Svårt att locka företagare till orten. Före detta Coop-lokalen står tom. Vilka möjligheter finns där? Inga lokaler för industri. Miljön på orten Utemiljön på orten och information om orten/bygden. Varför står skylten Årets bygd 2005 kvar? Varför är innehållet så inaktuellt på lillhärdal.se, vad händer med campingen och värdshuset? Häxmuséet. Lillhärdal skulle må bra av att ha ett mer aktivt byalag. Kommunens landsbygdsutvecklare kan vara ett stöd och en inspiration i det arbetet, men det behöver drivas av folk på orten. Utomhusmiljön och skyltning på orten skulle vara en viktig uppgift för ett byalag. Driften av lillhärdal.se är upphandlad. Ett byalag skulle kunna ha som uppgift att samla in underlag/nyheter till sajten. Kommunen är så stelbent/dialog Kommunen måste lära sig att lyssna på folket i bygden. Kommunorganisationen är så stelbent. Allt är så tungrott. 15

16 Bygglov för enskilda näringsidkare tar orimligt långt tid, vilket omöjliggör utveckling av affärerna. Ett skäl har varit avsaknad av relevant/aktuell detaljplan. När en ideell verksamhet som skoterföreningen drabbas av omfattande straffavgifter finns inga medel för att fortsätta driva verksamheten, att hålla fina skoterleder öppna. Detta drabbar företagare som hyr ut skoter, driver restaurang etc. En enskild åtgärd, hur regelmässigt korrekt den än är, får stora konsekvenser för både affärer och samhälle. Vi känner oss bortglömda. Dialog med och uppskattning från kommunen. Det skulle behövas en Lillhärdals-ambassadör i kommunens organisation. Företagsbesök här i Lillhärdal är uppskattat. Dålig backning från kommunen allt hamnar i Sveg. Information. Bygglov för enskilda näringsidkare tar orimligt långt tid, vilket omöjliggör utveckling av affärerna. Ett skäl har varit avsaknad av relevant/aktuell detaljplan. När en ideell verksamhet som skoterföreningen drabbas av omfattande straffavgifter finns inga medel för att fortsätta driva verksamheten, att hålla fina skoterleder öppna. Detta drabbar företagare som hyr ut skoter, driver restaurang etc. En enskild åtgärd, hur regelmässigt korrekt den än är, får stora konsekvenser för både affärer och samhälle. Träffar för företagare i Lillhärdal skulle vara uppskattat. Avgifter Dyra avgifter, för t ex bygglov, i avfolkningsbygd. Avgifter. Avgifter / taxa kan inte subventioneras. Den enda eventuella lösningen skulle vara att öka skattefinansieringsandelen av tillsyn/avgifter. Fiber När Härjegårdar drar fiber så får övriga fastighetsägare inget erbjudande om att, genom egen investering, delta i projektet. 16

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik (2011 05 22), Simrishamn (2011 05 25) och Borrby (2011 05 29) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer