Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014"

Transkript

1 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är i detta skede inte värderat, utan synpunkter och förslag är noterade just så som de framfördes. Innehåll: Dokumentation från företagarmöte i Sveg Sidan 1 Dokumentation från företagarmöte i Funäsdalen Sidan 5 Dokumentation från företagarmöte i Hede/Vemdalen Sidan 9 Dokumentation från företagarmöte i Lofsdalen Sidan 11 Dokumentation från företagarmöte i Ytterhogdal Sidan 13 Dokumentation från företagarmöte i Lillhärdal Sidan 15 Sveg Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Dialog/kommunikation, uppskattning Tillsyn, taxor, avgifter Upphandling Bygglov, tillstånd Stöd: information och råd Genomförande-förmåga Känslan för hela kommunen Konkurrensutsättning Bostäder Skolan Hemsidan II. Exempel på åtgärder/lösningar, med kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning Tillsyn, taxor, avgifter Upphandling Bygglov, tillstånd Stöd: information och råd Genomförande-förmåga III. Inlämnade synpunkter, skriftliga, från enskilda deltagare När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? 1

2 Dialog/kommunikation, uppskattning Dåligt stöd och intresse från Näringslivskontoret. Otillgängligt Näringslivsavdelning. Obefintliga företagsbesök. Syns aldrig bland företagen. Anonyma. Bristande politiskt engagemang. Dåligt med information till företagare. Ej personligt välkomnande till nya företagare, både nystartade och inflyttade. Avsaknad av dialog. Ingen förståelse. Inkompetens, begriper de nåt på kommunen? Saknar en dörr in. Avsaknad av servicegarantier (vad händer om kommunen t ex inte levererar tillstånd inom utlovad tidsperiod). Näringslivskontoret är ingen naturlig träffpunkt. Svårt hitta rätt person. Inga svar opedagogiska, dåliga på att förklara varför vi beslutar som vi beslutar. Tillsyn, taxor, avgifter Den årliga avgiften och klassningen för tillsyn, enligt miljöbalken. Tillståndsavgifter. Nya avgifter som kan innebära tillsyn vart tredje år men avgift för tillsyn varje år. Taxor. Dålig tajming. Upphandling Lagen om offentlig upphandling. Uppföljning efter upphandling, blev det så billigt och bra som det var tänkt. Dålig eller obefintlig respons på begärda offerter. Att det ska vara så svårt att formulera upphandlingar så att lokala företag kan leverera. Dåligt organiserad och utformad upphandling. Upphandlingar, LOU. För mycket regler. Bygglov, tillstånd Lång tid för beslut. För lång handläggningstid vid bygglov. För lång tid att få tillstånd av enklare slag, t ex värmepumpar. Kommunen saknar rutiner för sina egna bygglov. Tjänstemännen jobbar för att säga nej, inte för att finna lösningar. Det tar så lång tid. Krångliga och byråkratiska. 2

3 Stöd: information och råd Bristande information om olika stöd till investeringar. Brist på stöd till företagare. Särbehandling av icke-härjedalingar som planerar etablering. Genomförande-förmåga Driv. Mycket snack men ingen verkstad. Från ord till handling i näringslivsfrågor. Exemplet renhållning/städ i publika utrymmen utomhus. En stor delegation går runt i centrum och kommer överens om åtgärder, som sedan inte verkställs Inkonsekvens i handling och beslut. Känslan för hela kommunen Hjärta för Härjedalen. Sveg är bortglömt, alla satsningar sker på skidorterna, men turismen är viktig även för Sveg, särskilt sommarsäsongen. Konkurrensutsättning Konkurrensutsätt fler/mer av kommunens verksamheter. Bostäder Bostadsfrågan. Skolan Skolans kvalitet., kommunikationer. Dålig mobiltäckning. Dåligt utbyggt bredband. Hemsidan Kommunens hemsida har en otydlig struktur; svårt att hitta information. II. Exempel på åtgärder/lösningar, med kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning Ledande politiker ska planlagt besöka fler företag och berätta om det. Ledande politiker ska bli bättre på att delta i aktiviteter för företagare möten av olika slag vare sig de arrangeras av kommunen eller annan aktör. Företagen och dess organisationer ska bli bättre på att bjuda in kommunens företrädare till möten och besök. Politiker och tjänstemän ska bli bättre på att bjuda in företagare till informella möten öga mot öga, till exempel över en lunch. 3

4 Politiker och tjänstemän ska bli bättre på att visa uppskattning, både planlagt och spontant ett telefonsamtal eller ett mail vid rätt tillfälle. För att uppmärksamma en händelse i företaget/branschen eller för att informera om en förestående förändring/händelse som är relevant för företaget. Företagarträffar med tema, med rätt deltagare och rätt folk från kommunen. Om temat är smalare kan relevanta företag bearbetas aktivt per telefon och mail så att de faktiskt kommer. Lunch- eller frukostmöten är lämpligast. Ett näringslivsråd skulle kunna bildas, men om så sker måste uppdraget vara tydligt och verksamheten uthållig. Fråga företagen hur just de vill träffas, besökas, få information. Upprätta sedan en plan och en verksamhet utifrån det enskilda företagets behov/intresse. Kommunen behöver bli bättre på att berätta vad vi gör och att förklara varför vi gör det. Det gäller även sådant vi inte gjort/åtgärdat. När vi utställt ett löfte behöver vi bli bättre på att kommunicera hur det gick. Gjorde vi det vi lovade att göra?! Kommunikationen ska ske i både riktade och breda kanaler. Exponera Härjedalskontraktet i annonser. Bocka av månad för månad under första halvåret det är av största vikt att ett antal punkter på listan kan åtgärdas omgående (här kan även ingå tidigare planerade, men inte kommunicerade eller verkställda åtgärder). Därefter en annons varje halvår. Det behövs tydligare samordning och en dörr in. Om jag som företagare har ett problem/behov så borde det kunna skrivas in i någon slags logg (tänk crm-system) så att alla tjänstemän har tillgång till uppgiften. Där borde även finnas en funktion där företaget kan följa ärendets förlopp i en eller flera förvaltningar. Det finns företagslots idag, men den är inte väl känd bland företagarna. En synpunkt: Vi träffades och av lotsen fick jag en lista på personer och telefonnummer som jag skulle kontakta det stämde inte med min förväntan på en lots. Inrättandet av servicegarantier finns i planen för Tillsyn, taxor, avgifter Allra först: kommunen gör en pudel, det här har inte fungerat som det borde gjort. En bakgrund är att vi tillämpar den ordning som rekommenderas av SKL och som innebär större självfinansiering. Kommunen måste kunna berätta vad/hur vi gör och förklara varför vi gör just så. Tillämpning av den så kallade Rättviks-modellen ska prövas. Den innebär bland annat att uttag av avgifter motsvaras av verkliga åtgärder. Där en del av avgiften är fast och en är rörlig och beroende av utförd tillsyn. Vi ska även se över debiteringstillfällen, utifrån företags/branschers kassaflöde, beroende på t ex säsongseffekter. Vi ska förbättra bemötandet och ha bättre bollsinne när regelverken tillämpas. Vi ska inte utföra tillsyn när företagaren har det som allra mest hektiskt eller då tillsynen riskerar att på orimligt sätt skada företagets affär. Upphandling Förfrågningarna ska så långt möjligt begränsas så att möjligheten förbättras för mindre lokala företag att delta i upphandlingen. Utöver de resurser som finns vid den upphandlingsenhet som vi köper tjänster av, ska vi ha mer av egen strategisk kompetens. Då kan vi med bättre framförhållning utforma upphandlingar på bättre sätt. Vissa enklare upphandlingar ska vi kunna genomföra på egen hand. Vi ska hjälpa förvaltningschefer att via näringslivsenheten få ut direktupphandlingsförfrågningar till fler/nya företag. Bygglov, tillstånd Om lagkravet för ett tillstånd är 10 veckor och ärendet tar 16 veckor så är det inte okej. Det måste gå att få till snabbare rutiner, särskilt till enklare ärenden (t ex värmepumpar). Bygglov för företag måste få gå före i kön. Tillståndsärendena ska sorteras i en gör det nu-hög och en utredningshög. Gör-det-nu-ärendena ska kunna expedieras omedelbart, 1-2 arbetsdagar. 4

5 Kommunen får, sett till sin storlek, ta emot många ansökningar om bygglov. Detta är väldigt positivt. Men det förutsätter även resurser. Här behövs förstärkningar, för att få till en snabbare hantering och bättre servicenivå. Stöd: information och råd Även om vi inte levererar fullskalig rådgivning, så måste vi kunna fungera som ett bollplank där vi gör mer än bara informerar. När en ny programperiod startar (t ex landsbygdsprogrammet) är behoven/möjligheterna särskilt stora. Genomförande-förmåga Vi ska undvika tillfälliga projekt med tillfälligt ansvariga personer. Förändringarna måste ske i den löpande verksamheten, för att vi långsiktigt ska kunna leverera det vi lovar. Samordningen mellan förtroendevalda och tjänstemän på olika nivåer ska bli bättre, för att förväntan och leverans ska överensstämma på ett bättre sätt. En förutsättning för att Härjedalskontraktet ska kunna genomföras på ett kraftfullt sätt är att hela kommunorganisationen är delaktiga. Möten där kommunstyrelsen och förvaltningschefer samt kommunledning, förvaltningschefer och näringslivsenhet deltar är av största vikt. Här ska arbetet löpande följas upp, för att varje förvaltning ska kunna ta sitt ansvar för beslutade åtgärder/förändringar. III. Inlämnade synpunkter, skriftliga, från enskilda deltagare Bättre sjukvård och bättre äldreomsorg. Nyhetsbrev varje månad från näringslivskontoret till alla företag, så växer intresset för att jobba tillsammans. Myrstacken ska vara öppen alla dagar och med effektivare inlämning. Ska verkligen näringslivskontoret vara direkt kopplat till och underställt kommunen? Presentera orten positivt genom att det är snyggt på byn. T ex policy för hur/var skyltar får finnas. Dessutom rent och städat. Gällande tillsynstaxan så har man andra regler i Östersunds kommun där naprapater och sjukgymnaster inte hört talas om någon taxa? I Östersund har frisörer haft ett besök (=1 avgift) men i Härjedalen har vad jag vet inte frisörer fått någon tillsyn? Det är konstigt att kommunen kan tolka/bestämma vilka företag/branscher som ska betala för tillsyn och vilka som inte ska. Funäsdalen Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Dialog/kommunikation Tillsyn, taxor, avgifter Bygglov, tillstånd Stöd: information och råd Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde Bostäder Gymnasium Förmåga/kompetens Vision och mål 5

6 Hemsidan II. Exempel på åtgärder/lösningar och kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning Tillsyn, taxor, avgifter Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Bygglov, tillstånd Gymnasium Vision och mål Bostäder När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Dialog/kommunikation Kommunen känns långt bort. Det är alltid Sveg som är i fokus. Bättre kunskap om våra behov. Avsaknad av dialog. Tröga kontakter. Vi saknar en personlig kontaktperson. Svårt att nå ansvarig. Dålig vägledning för nyföretagare. Tillsyn, taxor, avgifter Gärna avgifter, men efter utfört arbete. Höga VA- och byggnadslovsavgifter för industrifastigheter. Årlig tillsynsavgift för uthyrning. Orättvis tillsynsavgift. För höga taxor. Bygglov, tillstånd Regelverket måste tolkas på ett tillväxtvänligt sätt. Hjälpa istället för att motarbeta. Trögt med bygglov. Stöd: information och råd Kvinnligt företagarstöd är svårtolkat. Bygdemedel. Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring 6

7 Barnomsorg anpassad till arbetstider i besöksnäringen. Villkoren för turistbyråverksamhet. Återvinning, miljöhantering Bostadsbrist för säsongsanställda. Kommunikation: Vägar, flyg, järnväg. Kommunikationer. Kommunikationsfrågan. Det är inte självklart att flygplatsen ska finnas i Sveg. En operatör (Avies) som inte levererar. Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Vägunderhåll, lokalt. Skötseln av IP Funäsdalen. Avsaknad av fritidsaktiviteter. Fritid/kultur överbelastat. Vägar, lysen. Sopor. Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde Driva på för bättre bankservice. Bostäder Bostäder, tomtmark och företagslokaler. Gymnasium Gymnasium saknas i västra delen av kommunen. Ser inte möjligheterna med en gymnasiefilial i Funäsdalen. Förmåga/kompetens Rätt person på rätt plats, kompetent personal. Svågerpolitik Vision och mål Avsaknad av en gemensam vision. Hemsidan Kommunens hemsida. II. Exempel på åtgärder/lösningar och kommentarer Dialog/kommunikation, uppskattning 7

8 Lokalkontoret spelar en nyckelroll. Servicen och tillgängligheten här på plats är allra viktigast. Kommunledning (både förtroendevalda och tjänstemän) kan via besök och möten skaffa sig bättre kunskap om näringarna i fjällområdena. Här är ett önskemål från en deltagare: Kommunen skulle kunna hjälpa näringen med omvärldskoll inom bygdens näringar, som vi småföretagare inte hinner hämta in. Skulle kunna utformas som företagarträffar som kommunen bjuder in till. Kommunen ska bli bättre på rådgivning till främst nyföretagare. Det kan vara rådgivning i egen regi eller genom att t ex Nyföretagarcentrum och Almi verkar på plats i Funäsdalen i någon form. Företagslots-systemet ska relanseras. När det sker ska informationen vara tydlig så att företagaren vet vad man kan förvänta sig. Här är ett önskemål från en deltagare: Jag vill ha en byråkratilots när jag står inför en planerad utveckling eller ett problem. En generalist som kontaktperson, som vill hjälpa mig, som driver på, som kör interna möten, hjälper tillrätta med ansökningar och blanketter och tillstånd, som gör mig bättre på att driva mitt företag. Tillsyn, taxor, avgifter Tillämpning av den så kallade Rättviks-modellen ska prövas. Den innebär bland annat att uttag av avgifter motsvaras av verkliga åtgärder. Där en del av avgiften är fast och en är rörlig och beroende av utförd tillsyn. Vi ska även se över debiteringstillfällen, utifrån företags/branschers kassaflöde, beroende på t ex säsongseffekter. Vi ska förbättra bemötandet och ha bättre bollsinne när regelverken tillämpas. Vi ska inte utföra tillsyn när företagaren har det som allra mest hektiskt eller då tillsynen riskerar att på orimligt sätt skada företagets affär. Synpunkt från en deltagare: Det borde vara så att de som inte sköter sig står för finansieringen av tillsynen. Synpunkt från en deltagare: Är det rimligt med livsmedel-tillsyn vid en stugby som inte ens säljer tablettaskar? Service och villkor, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Barnomsorg är testat under säsong men behovet/intresset var litet. (En kommentar från ÅP: Kan det handla om genomförandet; är det säkerställt att behovet inte finns.) Besöksnäringens kunder har en förväntan på att kunna sortera/återvinna. Oavsett ansvarsfördelning mellan näring, producenter och kommun kan kommunen ta på sig rollen att driva fram en bättre lösning. Även inom områden där kommunen inte själv ansvarar för utveckling och drift eller inte kan svara för den på egen hand kan vi tillsammans driva frågor genom kommunen. Synpunkt från deltagare: Vad händer om/när Sälen öppnar sin flygplats, hur ska vi agera på 10/20 års sikt för att möta utvecklingen? Hur kan samarbetet utvecklas bättre med Röros? Hur kan transfers förbättras? Den reguljära trafiken som upphandlas och drivs med stöd från staten är en nödvändig grund för utveckling av nya projekt. Bygglov, tillstånd Kommunen ska inte agera konsult, men vi ska ha bättre fantasi. Till exempel: Om du gör just som du säger så kommer du att få ett nej men om du istället gör så där så kommer möjligheterna vara mycket bättre. Synpunkt från deltagare: Det borde vara olika avgifter för tillstånd och anslutningar, för privatpersoner och företag. Gymnasium Synpunkt från deltagare: En gymnasiefilial med inriktning för skidor/alpint/skicross/längd skulle stärka attraktionskraften. Det är en ekonomisk utmaning, men genom att erbjuda mycket begränsat urval av program så sänks kostnaderna. 8

9 Vision och mål Visionen som finns idag: I härliga Härjedalen finns livskraft, närhet och äkthet. Visionen ska, i alla fall för det här projektet, kompletteras med ambitiösa mål: ett gemensamt mål för Härjedalskontraktet. Bostäder Tomter och bostäder behövs och bostäder för personal är en konkurrensfördel eller nackdel. Men ansvarsfördelningen mellan kommun/näringsliv/privatperson är inte given. Ett sätt är att kommunen investerar i fler trygghetsboenden för äldre, vilket frigör fastigheter för yngre. Ett förslag från en deltagare: Kommunen skulle kunna driva på för möjligheten att bygga enklare personalbostäder, av typen studentboenden. Hede/Vemdalen Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Dialog/kommunikation Attityden till näringslivet Tillsyn, taxor, avgifter, tillstånd Stöd: information och råd Samhällsservice, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Dialog/kommunikation Borde vara mer ute i näringen deltagande. Bättre kunskap om våra behov. Dålig information till företagare. Dålig dialog. Attityden till näringslivet Är vi kunder eller vi mest en belastning för kommunen? Dåligt sälj- och servicetänk. Svagt DRIV för att utveckla industriföretag. Flygplats, delta i utredning om rätt plats, storlek mm. Flytta flygplatsen från Sveg till Hedlanda. /kommunikation, övergripande. 9

10 Plogning/väghyvling. Både på lokala vägar och på riksvägarna, där kommunen är den enda aktören som kan sätta press på Trafikverket. Kommunikationer. Frakt av människor och varor. Gratis busskort till ungdomar. Transporter, kommunen skulle kunna ta en aktiv roll i att bearbeta t ex DHL, för bättre funktion. Bredband, fiber. Förslag: Kommunen undersöker vilken möjlighet den har, utifrån regelverk, att stödja företag vid anslutning. Hedlanda. Fiber. Personlig kontaktperson saknas. Svårt att nå ansvarig. Handläggningstider, hjälp hela vägen. Långsam service från miljö- och byggförvaltning. Kommunens hantering av inkomna brev/mail måste gå mycket snabbare. Tillsyn, taxor, avgifter, tillstånd Samma regler för alla företag gällande t ex bygglov och livsmedelsregler. Bättre samordning av kontroller/tillsyn. Ologiska avgifter. Orättvis tillsynsavgift. Ingen hjälp att fylla i ansökningshandlingar. Dålig tajming vid tillsyn. Taxor. Skoterreglering. Stöd: information och råd Ta hand om befintliga företag innan fler nya lockas hit. Vara ett stöd vid generationsväxling, för fortsatt verksamhet. Upphandling Bättre information om upphandlingar. Förslag: Enkät till företag: Vad skulle du vilja och kunna leverera till kommunen. Förslag: Kommunen skulle kunna sammanställa aktuell information och ge råd om offentliga upphandlingar/inköp. Tydlig rollfördelning Alltför ofta får man olika besked från olika personer i organisationen, det behövs bättre samordning mellan ledning och handläggare/utförarare. Samhällsservice, anpassat till dominerande bransch, besöksnäring Helgdagis/-fritids i Vemdalen. Sophantering, återvinning. Samhällsservice av allmänt slag, inom kommunens ansvarsområde Vägunderhåll, lokalt. Allaktivitetshus 10

11 Samhällsservice av allmänt slag, utanför kommunens ansvarsområde Tandläkarmottagning behöver finnas kvar Ingen eller dålig möjlighet till kontanta uttag i Vemdalen Systembolag Fjällhälsan / hälsocentralen Systembolag Lofsdalen Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Taxor, återvinning Service, tillgänglighet Dialog/kommunikation Samhällsservice Tomter/bostäder Se människornas kunskap II. Exempel på åtgärder/lösningar När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Taxor, renhållning etc Det borde vara säsongsanpassad taxa på renhållning och VA. Kommunens åtagande, sköta sitt bättre. När våra kunder är här är det som mest skräp, när ingen är här töms soporna lika ofta. Bättre upphandling så att entreprenören inte kan ge beskedet: Vi kan inte tömma under jul/nyår. Kommunen borde ställa krav på eller ha egen säsongsanställd personal, så att service kan anpassas efter besöksnäringens behov. Vi borde betala för fulla kärl, men inte betala för att tomma kärl töms. Det har beslutats att återvinningscentralen ska ha mycket begränsade öppettider. Beslutet är inte rimligt och vi som påverkas borde hörts i frågan. Nu kommer skräpet att hamna på andra håll, i värsta fall i naturen. Kommunen sparar pengar, men skräpet efter t ex byggen försvinner inte. Taxor. Renhållning Tillstånd Saknar servicekänsla. Det planeras för en servicegaranti. 11

12 Mycket handlar om det personliga bemötandet. I växeln funkar det bra men inte på förvaltningarna. Det är vanligt med svar som: Nej, dom är inte inne, nej jag kan inte ta ett meddelande, du får försöka igen senare. Det behövs utbildning i värdskap. Service och kontakt via e-post eller andra digitala kanaler är lättare att få till på ett bra sätt. I telefon är det svårt att få till snabb service. Byråkrati Dialog och kommunikation Information till företagare. Saknar återkoppling efter möten, inget händer. Småföretagarna glöms bort. Tas beslut över våra huvuden. Bristande kontinuitet. Ordna så att rätt företagare får tillgång till rätt nätverk. Dialog före beslut, lex återvinningscentraler. Större företag vill ha kontakt när det finns ett behov/ärende. Mindre företag vill oftare ha tillgång till nätverk och mötesplatser. Jag vill ha en löpande kontakt. Det saknas kontinuitet på näringslivsenheten. Kommunicera i medier som företagarna nyttjar. Ett exempel är årets gala. Den är annonserad, men vi har inte sett den. Varför inte personliga inbjudningar via mail. Samhällsservice Företagare Samhällsservice försvinner. Till företagen (t ex bank) skulle vi kunna kommunicera: Vi har era bra kunder här, om ni är aktiva här kan ni attrahera nya kunder. Vi skulle tjäna mycket på om kommunen och näringslivet påverkar olika aktörer/företag tillsammans. Varulogistik. Kontanthantering. Tomter/bostäder Företagare Tomter för bofasta. Bostäder, Härjegårdar. Det borde gå att subventionera tomter för unga, så att fler vill och kan bo kvar. Med bättre seniorboenden skulle hus frigöras för yngre och andra fastboende. Boende. Detaljplan. Företagare och kommunikationer. Livsfarligt flyg. Länsvägen. 12

13 Om kommunen uppvaktar Transportstyrelsen tillsammans med företagare så får den större verkan (Avies). Det finns statliga pengar att söka till att bygga privata vägar (Bölbergsvägen). Fiber. Vägarna. Kommunikationer. Bölbergsvägen. Se människornas kunskap Kommunen tar inte vara på kunskap som finns i kommunen, t ex vid rekryteringar och inköp. II. Exempel på åtgärder/lösningar Kommunen borde köpa mer tjänster av företag. Skicka ett generellt nyhetsmail från näringslivsenheten i månaden till alla företag. Skicka regelbundet infomail från förvaltning till företag i relevant bransch. Skaffa en ansvarig som jagar finansiering i form av projektpengar, till nytta för branscher/byar/företag. Vi ordnade samma kvalitet på renhållning och återvinning som krävande besökare har hemmavid. Vi rekryterade rätt personer, med attityden jag gillar att hjälpa dig!. En vip-väg in till alla förvaltningar, i form kund en kundtjänst för företagare. Vi drog åt samma håll, kommunen och näringslivet. Vi kollade hur andra kommuner gjort, och anpassade deras lösningar till våra förhållanden. Kommunens ledning införde Luncha med kommunledningen, en regelbunden turné till kommunens delar, där plats meddelas i god tid, för en vanlig informell lunch, för de företagare som vill. Vi såg till att näringslivet och kommunen blev till en starkare röst i infrastrukturärenden. Ytterhogdal Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Service, tillgänglighet Dialog/kommunikation Taxor, återvinning Rådgivning Kontinuitet Upphandling Bostäder Fiber Kommunala jobb i Ytterhogdal II. Exempel på åtgärder/lösningar När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? 13

14 Vi saknar en kontakt för oss i Ytterhogdal. Jag saknar en kontakt in till kommunen, för mig som företagare. Dialog/kommunikation Det saknas kontinuerlig kommunikation från kommunen. Informationen kanske finns någonstans, men den har inte riktats till just mig. Kommunen skulle kunna ta initiativ till företagarföreningar i t ex Ytterhogdal. Taxor, renhållning etc Priset/taxan för tillsyn är inte begriplig, man fattar inte vad man betalar för. Priset för tillsyn borde vara reducerat för föreningar som driver verksamheten utan vinstintresse och med små intäkter. Kommentar: En företagare som köper in egenkontroll borde kunna få reducerat pris på kommunens tillsyn, då den skulle kunna ske med annan periodicitet. Rådgivning Det saknas rådgivning och information till nya företagare, särskilt den som är ny i kommunen och kanske till och med landet. Som företagare skulle jag vilja ha en to-do lista över praktiska företagarfrågor, t ex skattefrågor. Råd och inspiration till unga för att starta företag och stanna i bygden. Kommentar: Fixa en starta-eget-guide på nätet med personligt bollplank som stöd, men inte fullskalig rådgivning. Arrangera utbildningar för nya företagare med relevanta teman, t ex skatter, upphandling. Kontinuitet Det blir mycket prat men ingen verkstad. Upphandling Kommunen borde köpa in mer från lokala företag. Kommentar: Arbete pågår för att bryta upp inköpen i mindre delar, vilket gör det möjligt för mindre företag att konkurrera. Och affären blir ointressant för de riktigt stora företagen utifrån. Men eftersom de drabbas processar de mot den typen av tillämpning, vilket kan ta stora resurser i anspråk. Bostäder Det saknas bostäder. Särskilt för unga, och för äldre vars hus skulle kunna bli tillgängliga för t ex familjer. Kommentar: Det är viktigt att den som söker bostad ställer sig i bostadskö, annars är det svårt för politiken att se/bedöma behovet. Fiber Fiber borde finnas i hela bygden. Jobb i Ytterhogdal När service försvinner här så är det alltid någon från Sveg som kör upp hit och sköter det som ska göras, till återvinning. Det skulle lika gärna kunna vara någon härifrån som hade jobbet. II. Exempel på åtgärder/lösningar Vi såg till att dialogen blev mycket bättre: Vi ordnade regelbundna frukost- och lunchmöten på teman som företagarna själva föreslog. Och vi såg till att fixa starkare nätverk i byn, t ex en företagarförening. 14

15 Vi kommunicerade i de kanaler som företagarna föreslog. Vi ordnade med En kontakt in till kommunen. Vi tillsatte en bymentor på näringslivskontoret. Det byggdes galleria eller bostäder i fastigheten gamla Konsum. Vi genomförde en avgiftsreform. Vi tillämpade Lou på smart och modigt sätt. Vi inrättade ett servicekontor i Ytterhogdal. Vi inventerade tillgången på lediga bostäder i Ytterhogdal. Vi ordnade samma kvalitet på renhållning och återvinning som krävande besökare har hemmavid. Vi utvecklade idrottsturismen i Ytterhogdal. Lillhärdal Här är noteringar från diskussionen, sammanställda under följande rubriker: Industrilokaler/affärslokaler Miljön på orten Kommunen är så stelbent/dialog Avgifter Fiber Vindkraft När ni tänker på kommunen vad stör ni er på som företagare? Vad tror ni att företagarna stör sig på? Industrilokaler/affärslokaler Det finns inga industrilokaler. Svårt att locka företagare till orten. Före detta Coop-lokalen står tom. Vilka möjligheter finns där? Inga lokaler för industri. Miljön på orten Utemiljön på orten och information om orten/bygden. Varför står skylten Årets bygd 2005 kvar? Varför är innehållet så inaktuellt på lillhärdal.se, vad händer med campingen och värdshuset? Häxmuséet. Lillhärdal skulle må bra av att ha ett mer aktivt byalag. Kommunens landsbygdsutvecklare kan vara ett stöd och en inspiration i det arbetet, men det behöver drivas av folk på orten. Utomhusmiljön och skyltning på orten skulle vara en viktig uppgift för ett byalag. Driften av lillhärdal.se är upphandlad. Ett byalag skulle kunna ha som uppgift att samla in underlag/nyheter till sajten. Kommunen är så stelbent/dialog Kommunen måste lära sig att lyssna på folket i bygden. Kommunorganisationen är så stelbent. Allt är så tungrott. 15

16 Bygglov för enskilda näringsidkare tar orimligt långt tid, vilket omöjliggör utveckling av affärerna. Ett skäl har varit avsaknad av relevant/aktuell detaljplan. När en ideell verksamhet som skoterföreningen drabbas av omfattande straffavgifter finns inga medel för att fortsätta driva verksamheten, att hålla fina skoterleder öppna. Detta drabbar företagare som hyr ut skoter, driver restaurang etc. En enskild åtgärd, hur regelmässigt korrekt den än är, får stora konsekvenser för både affärer och samhälle. Vi känner oss bortglömda. Dialog med och uppskattning från kommunen. Det skulle behövas en Lillhärdals-ambassadör i kommunens organisation. Företagsbesök här i Lillhärdal är uppskattat. Dålig backning från kommunen allt hamnar i Sveg. Information. Bygglov för enskilda näringsidkare tar orimligt långt tid, vilket omöjliggör utveckling av affärerna. Ett skäl har varit avsaknad av relevant/aktuell detaljplan. När en ideell verksamhet som skoterföreningen drabbas av omfattande straffavgifter finns inga medel för att fortsätta driva verksamheten, att hålla fina skoterleder öppna. Detta drabbar företagare som hyr ut skoter, driver restaurang etc. En enskild åtgärd, hur regelmässigt korrekt den än är, får stora konsekvenser för både affärer och samhälle. Träffar för företagare i Lillhärdal skulle vara uppskattat. Avgifter Dyra avgifter, för t ex bygglov, i avfolkningsbygd. Avgifter. Avgifter / taxa kan inte subventioneras. Den enda eventuella lösningen skulle vara att öka skattefinansieringsandelen av tillsyn/avgifter. Fiber När Härjegårdar drar fiber så får övriga fastighetsägare inget erbjudande om att, genom egen investering, delta i projektet. 16

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Företagsklimatet i Solna stad 2016

Företagsklimatet i Solna stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 48200 personer 2 9700

Läs mer

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 10700 personer 2 2700

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 19400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 31300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 20400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 11300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 9000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 9600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 10900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 11000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 30600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 49500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 36300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 13500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Roadshow #4av5jobb

Roadshow #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Götene kommun 2016

Företagsklimatet i Götene kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2017

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 2200 personer 2 330

Läs mer

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4900 personer

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Jämtlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 508000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 22800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 15700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 21400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 40100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 8800 personer 2 1700

Läs mer

Företagsklimatet i Västerås stad 2016

Företagsklimatet i Västerås stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 49400 personer 2 8100

Läs mer

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 57300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 25000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mora kommun 2016

Företagsklimatet i Mora kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Flens kommun 2017

Företagsklimatet i Flens kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kungsbacka kommun 2017

Företagsklimatet i Kungsbacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping Företagsklimatet i Halmstads kommun 2016 Anna Gillek Dahlström, Jönköping Vad är företagsklimat? Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 3 Företagens välfärdsavtryck

Läs mer

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Västerviks kommun 2017

Företagsklimatet i Västerviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer