MDS Digital Solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MDS Digital Solutions"

Transkript

1 Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter

2 Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions AB (publ) har ordet 4 Marknadsbeskrivning 5 Verksamhetsbeskrivning 8 Sälj och marknad 12 Intäktsmodell 12 Organisation 13 Finansiell information i sammandrag 14 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 18 2

3 MDS i korthet Verksamhet MDS Digital Solutions AB bildades som ett dotterbolag till Moretime Professional Services AB (publ) 2014 och etableras nu som ett fristående bolag. Grunden till MDS utgörs av det servicekoncept och den IT-plattform för redovisningsbyråer som varit en del av Moretimes verksamhet under 10 år. Som fristående verksamhet omsätter MDS idag ca 6 mkr per år. Marknaden för olika digitala tjänster är för närvarande under snabb utveckling där vi bara sett början på den flora av produkter och tjänster som kommer vara tillgängliga för små, både nystartade och etablerade företag (se vidare definition på sid. 4) i olika former. Redovisningsbranschen ligger efter inom denna utveckling och de företag som tar positionen som ledare och erbjuder nya digitala produkter och tjänster har en enorm potential att skapa stora både kund- och aktieägarvärden. 3 Efter ett omfattande arbete med design och konceptualisering under 2014 tas nu ett stort steg mot att skapa ett globalt teknik- och tjänstebolag genom utvecklingen av en automatiserad bokföringstjänst. MDS kommer vara ett modernt företag som drar nytta av de möjligheter som den digitala världen kan erbjuda. Affärsidé MDS affärsidé är att utveckla och erbjuda systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små företag samt redovisningskonsulter Vision MDS vision är att bygga ett globalt community av små företag. Denna och liknande bilder längre fram i memorandumet är hämtade från designskisser av gränssnittet för den produkt som bolaget utvecklar - IPSUM (se verksamhetsbeskrivning sid 8) Strategi MDS övergripande strategi för framtiden är att skapa en digital community där små företag kan samarbeta och ta del av en bred portfölj av digitala tjänster och produkter. Mål MDS långsiktiga mål är att nå 1 miljon anslutna små företag till bolagets plattform.

4 VD i MDS Digital Solutions AB (publ) har ordet 4 Marknaden för digitala tjänster gentemot små företag är idag en mångmiljardmarknad och vi ser en allt snabbare utveckling av nya och innovativa digitala tjänster. Det finns i dagsläget inte något företag, varken i Sverige eller internationellt, som tagit positionen att helt och fullt automatisera affärs- och ekonomiprocesser. Många affärssystem erbjuder olika tjänster via molnet för att både via fasta och mobila enheter skicka in transaktioner, godkänna transaktioner eller jobba med analyser och rapportering. Ingen har egentligen helt digitaliserat eller automatiserat den ekonomiska processen. Många har kommit långt men bygger i grund och botten sin affär på att man ska göra samma sak som tidigare fast på ett modernt sätt. I och med de låga geografiska, tekniska och marknadsmässiga barriärerna som råder i den digitala världen är den framtida marknaden global. Potentialen är enorm för det företag som lyckas driva automatisering, förenkling och digitalisering inom området ekonomihantering. MDS intention är att ta denna ledande position. I ett första steg i Sverige, för att i steg två lansera våra produkter och tjänster på den internationella marknaden. Under de senaste åren har kraften i den tekniska utvecklingen möjliggjort automatisering på en helt ny nivå och redovisningsbranschen är en av de branscher som kommer påverkas mest av detta. Marknaden för outsourcing av ekonomitjänster ökar och allt fler små och medelstora företag lägger ut sin redovisning på redovisningskonsulter. Branschestimeringar indikerar en kraftig ökning där redovisningsbranschen spås en ökning med 60 % de kommande 10 åren. Den årliga kostnaden för att låta en konsult hantera system och bokföring uppgår i genomsnitt till tkr per år. För ett litet företag är det en betydande kostnad. MDS kommer över tid att lansera en för branschen helt ny affärsmodell där företag får fri tillgång till en plattform med detaljerad ekonomisk information på kontonivå. Denna affärsmodell ger MDS en möjlighet att skapa en helt ny typ av databas där vi kan erbjuda både kunder och leverantörer smarta tjänster och produkter, allt från enklare benchmarkingprodukter till komplexa integrationstjänster. Vårt långsiktiga mål är att bygga en global community av små, nystartade såväl som etablerade företag som samarbetar via MDS plattform. MDS kommer via sin plattform att kunna tillhandahålla olika digitala tjänster samt erbjuda partners att sälja och leverera sina tjänster där. Exempel på tjänster som kan vara gemensamma är finansieringslösningar, banklösningar, sälj- och inköpstjänster m.m. Detta ger MDS en långsiktigt mycket starkt position som ägare av väldigt många kundrelationer där potentialen att skapa mycket stora värden är enorm. Förutsättningarna för att genomföra strategin kunde knappast vara bättre. Redan från start förfogar vi över en komplett IT-plattform och ett processcenter som idag levererar tjänster till Moretime, franchisetagare till Moretime samt slutkunder till ett värde av ca 6 mkr per år. Vidare förfogar Bolaget över resurser för att kunna utveckla den automatiserade bokföringstjänst som vi planerar att lansera under första halvåret Till det kommer Bolagets avtal med det ledande norska affärssystemföretaget 24 Consulting som både skapar ett komplett erbjudande och kommer att bidra med intäkter och kompetens från start. Sist men inte minst kommer vi genom partnerskapet med Moretime att redan från start ha ett stort antal potentiella kunder att bearbeta. Stockholm i april 2015 Jonas Blomqvist VD, MDS Digital Solutions AB (publ)

5 Marknadsbeskrivning 5 Marknaden för MDS tjänster är på lång sikt global. Vi ser mer och mer utveckling av olika tjänster och produkter där ursprungsmarknaden inte längre är avgörande för om man kan använda en produkt/tjänst eller inte. Som småföretagare söker du på internet och förväntar dig att produkter och tjänster klarar både olika språk och att betalningslösningar fungerar oavsett marknad. Många idag stora bolag såsom tex Salceforce.com, Anaplan. com, Xero.com har börjat i liten skala för att sedan skala upp verksamheten och erbjuda sina tjänster på den globala marknaden. Marknaden för digitala redovisning- och bokföringstjänster är idag fortfarande förvånansvärt lokal med få stora globala leverantörer. Många idag ledande ekonomi- och bokföringstjänster är utvecklade för den lokala marknaden, som t.ex. Fortnox i Sverige, 24SevenOffice i Norge samt Economics i Danmark. Flera av dessa aktörer har sedan i mindre skala lanserat sin produkt på andra marknader med varierande resultat. Fokus för MDS är företagen med mellan 0-9 anställda, hädanefter kallade små och nystartade företag, och företag med mellan anställda, hädanefter kallade etablerade företag. MDS kommer inte, om det inte specifikt efterfrågas, fokusera på företag över 50 anställda. På den svenska marknaden fanns det vid utgången av ,2 miljoner företag. 97 % har färre än 50 anställda så den potentiella marknaden för MDS långsiktiga ambitioner är mycket stor. Anställda % (2014) % % % Antal företag i Sverige presenterat per anställda Källa: SCB företagsdatabas Vi uppskattar att små och nystartade företag lägger cirka 30 tkr och etablerade företag ca 75 tkr per år på att hantera bokföringen vilket innebär en total marknadspotential på cirka 35 miljarder kronor. Utöver detta tillkommer potentiella intäkter från olika leverantörer som kan tänkas vara intresserade av att köpa tillgång till de data som genereras inom MDS. Det finns idag en stor mängd redovisningsbyråer av varierande storlek på den svenska marknaden, allt ifrån det lilla bolaget med endast ägaren anställd, till byråer med flera hundra anställda. Det finns en stor mängd byråer och de ledande 4-5 byråernas marknadsandel överstiger inte 15 procent så det finns många relativt små byråer som behöver en partner för att affärsutveckla sin verksamhet. Branschen är fragmenterad och det finns ett stort behov av konsolidering och affärsutveckling samtidigt som det sker en stadig tillväxt vilken väntas fortsätta så länge som branschen klarar av digitaliseringen och de affärslogiska förväntningar som förväntas ske. Utvecklingen som drivs av digitaliseringen innebär både möjligheter och hot då den kräver en anpassning. Framförallt har utvecklingen av molnbaserade tjänster för administration skapat helt nya möjligheter till informationsutbyte och arbetsdelning. Det saknas idag bland många av de mindre byråerna kompetens, kunskap och medvetenhet kring digitaliseringen. Detta är en stor potential för MDS om vi kan positionera bolaget som en partner för byråerna i arbetet med att effektivisera sin verksamhet. Redovisningsbyråer jobbar idag med olika systemlösningar där många byråer söker någon form av digital plattform för att effektivisera sitt interna arbete men även för att kunna erbjuda sina kunder moderna och flexibla verktyg. Flera både större och mindre byråer har utvecklat egna varianter, t.ex. PwC som utvecklat MyBusiness, Grant Thornton som utvecklat Webbkontoret, Matrisen som utvecklat Matrisen Online, bquick och PE Accounting som utvecklat egna plattformar. Många byråer har ingen sammanhållande plattform och jobbar endast mot ekonomisystemet direkt. Antingen i mer traditionella desktop varianter eller i molnbaserade lösningar. Ledande är Fortnox med cirka anslutna byråer 1. MDS har skapats för att kunna profitera från dessa möjligheter genom utveckling av en helt ny form av serviceplattform. 1. Fortnox årsredovisning 2014

6 Övergripande trender som påverkar MDS marknad Digitalisering Vi ser en fortsatt stark digitaliseringstrend där egentligen alla processer och aktiviteter inom ett företag digitaliseras. Att finnas på internet och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera företagets processer är idag en självklarhet för de allra flesta företag. Enligt en studie från analysföretag Karios Future så säger 42 % av de tillfrågade VD:arna att deras bransch kommer se väldigt annorlunda ut redan 2020, dvs endast 5-6 år bort. En stor del av denna förändring drivs av nya möjligheter kopplat till digitalisering. Globalisering Vi ser även ett fortsatt tryck på att kunna erbjuda sina tjänster utan begränsning till ett geografiskt område. Fler och fler företag och privatperson letar leverantörer och produkter via internet och då spelar inte geografi någon roll. Hittar jag den produkt eller tjänst jag söker online så förväntar jag mig att jag kan beställa oavsett var på jorden jag befinner mig. mot långsiktig konkurrenskraft genom högre marginaler, differentieringsfördelar och starkare kundrelationer. Ser vi på redovisningsbranschen kommer kundrelationen bli viktigare så tjänstefiering och framförallt paketering av olika tjänster i en lösning ökar i betydelse. Mobilitet och kanaloberoende Allt ska kunna hanteras via mobilen och man ska på ett sömlöst sätt kunna jobba i olika kanaler utan att behöva tänka på när och hur man gör något. Sök information via mobilen, lägg ordern på paddan och förvänta dig ett svar till din dator. Information om vad jag gjort och rekommendation på vad jag kan göra ska följa med oavsett vilken hårdvara eller kanal som gäller för närvarande. 6 Integration Vi ser en ökad polarisering där olika tjänster via olika nätverk integreras och erbjuds som paket till olika kunder. Många digitala produkter utvecklas med öppna API:er för att på enkelt sätt kunna integreras med andra produkter eller tjänster. Moderna digitala tjänster innebär ofta att fokusera på en mindre nisch för sin produkt samtidigt som man ska finnas med som en redan integrerad funktion i fler och större nätverk. Två tydliga exempel på detta finns inom bokföringsbranschen. Xero.com har fokuserat på bokföringsfunktionalitet inklusive en övergripande plattform som integrerats med hundratals olika system för att erbjuda en komplett tjänst. Samma strategi använder sig svenska Fortnox av. Idag har man ett 70-tal integrationer och jobbar aktivt med att söka fler. Helhetslösningar och tjänstefiering Många företag har under de senaste 10 åren haft en ambition, och ofta även en uttalad målbild, att röra sig mera mot tjänster och helhetslösningar, dvs ta över ett större ansvar för hela kundens utmaning och problem. Många har gått från att vara mycket beroende av enskilda produkter till en bredare portfölj av produkter och tjänster. En utökad tjänsteaffär ses många gånger som en väg Branschtrender Automatiserade tjänstearbeten Redovisningsbranschen kommer att påverkas mycket av en fortsatt digitalisering och automatisering. Enligt en rapport från stiftelsen för strategisk forskning beskrivs redovisningsyrket som ett av de yrken med störst sannolikhet (97%) för att automatiseras inom de kommande 20 åren. Branschen är idag mycket personal -och transaktionsintensiv så potentialen i att växla manuellt arbete till systemmässiga aktiviteter är betydande. Det går att dra paralleller till vad som hänt inom t ex banksektorn. Vi ser alltså stora förändringar framåt och det saknas idag generellt tillgängliga plattformar som kan stötta byråerna i sitt förändringsarbete att bli mera digitala och effektiva i sitt arbete. Många av marknadens leverantörer, såsom tex VISMA erbjuder idag viss form av funktionalitet men det saknas fortfarande en helhetslösning för den svenska marknaden.

7 7 Rådgivning och nya tjänster ökar I och med den pågående trenden kring automatiseringen söker flera aktörer nya tjänsteområden och ett område som av många pekats ut som viktigt är rådgivning 2. Rådgivning kommer i framtiden handla både om att vara proaktiv och ligga steget före sina klienter och baserat på data kunna komma med skarpa och relevanta råd och att finnas tillgänglig för klienten när det så önskas oavsett kanal. I och med sökandet efter nya tjänster sker en tydlig branschglidning där både bokföringsbyråer och systemleverantörer söker sig mot den andras domäner. Ett tydligt tecken är Fortnox lansering av Nox Finans och att många framförallt större byråer utvecklar egna digitala plattformar. PE Accounting har till och med utvecklat ett helt eget redovisningssystem. Rätt vid källan värde och utnyttjande av data ökar I takt med digitalisering och automatisering ökar behovet av bra processer och kvalitetsgranskning av data som flödar genom systemet. Andelen manuella processer minskar vilket ställer större krav på kontrollpunkter. För att säkerställa effektivitet blir det ökat fokus på att säkerställa datakvalitén redan från början. I och med möjligheterna med större datamängder och det ökade behovet av specialiserad rådgivning kommer det bli viktigare att strategiskt äga och kontrollera data både för sin egen del och utifrån ett bransch- och kundperspektiv. Den som på bästa sätt kan ackumulera och förädla data och därmed skapa ny kunskap kommer att få ett försprång. Sammanfattning Vi har under ett antal år sett avtryck av många av ovanstående trender i redovisningsbranschen både på system -och redovisningssidan. Många aktörer har insett förändringarna och försökt anpassa sig. Den stora genomgripande förändringen har dock inte skett ännu utan vi har bara sett stegvisa förändringar. Vår bedömning är att digitaliseringen nu har kommit så långt att redovisningsbranschen kommer att förändras i grunden. Med utgångspunkten att bokföring inte är en värdeskapande tjänst och som över tid kommer att kunna erbjudas till en betydligt lägre kostnad än vad som är fallet idag så kommer det att krävas andra typer av organisationer än dagens aktörer. Ökade och mera likriktade regler globalt Det sker en tydlig likriktning på det globala planet kring lagar och regelverk. Vi går mot en mera reglerad värld och på flera nivåer i samhället jobbas det mot gemensamma standards och likartade krav utifrån lagstiftning. Detta innebär för svenska företag att man på ett mera generellt sätt kommer att behöva hantera mer men mera likartad reglering oavsett marknad. På redovisningssidan är denna trend tydlig med exempelvis en standard för digitala leverantörsfakturor under utrullning i Europa. 2. Se FAR s framtidsstudie

8 Verksamhetsbeskrivning MDS har som ambition att förändra system- och plattformsmarknaden för digital bokföring och redovisningstjänster. Vi ser över möjligheterna till nya affärsmodeller och revolutionerande sätt att använda och paketera våra tjänster. Utöver mera traditionella kundgrupper som under en inledande fas kommer att vara avgörande ser vi en långsiktigt mycket stor potential i att erbjuda andra mera riktade erbjudanden till följande kundgrupper: Banker - samarbete med MDS för att få tillgång till tillförlitlig och aktuell data som gör att kreditrisken kan reduceras Investmentbolag - samarbete med MDS för att styra och följa upp investeringar på ett likartat och effektivt sätt SME leverantörer generellt - på mycket detaljerad nivå analysera och identifiera målgruppen och köpa direkt access till företag med rätt förutsättningar Vi ser också en stor potential i ett framtida community där MDS äger kundrelationen med en större mängd företag där vi antingen själva eller i samarbete med andra leverantörer kan utveckla redovisningsnära digitala tjänster och produkter. Produkt- och tjänsteportfölj MDS produkt- och tjänsteportfölj är utarbetad mot företagets tre huvudsakliga kundsegment - små och nystartade företag (0-9 anställda), etablerade företag (10-49 anställda) samt redovisningsbyråer. Erbjudandet utgörs idag av: En komplett IT-plattform för drift av ekonomibyrå och rådgivningsverksamhet. Genom de anslutna byråerna erbjuds plattformen även till slutkunder 8 Ett processcenter som hanterar del av produktionen för anslutna redovisningsbyråer, framförallt digital leverantörsfakturahantering Försäljning och support av affärssystemet 24SevenOffice MDS kommer att jobba aktivt med att stärka erbjudande gentemot ovanstående kundsegment och hela tiden ligga i framkant i utvecklingen av nya digitala B2B tjänster inom redovisningsområdet. Små och nystartade företag Etablerade företag Redovisningsbyråer System IPSUM 1.0 Freemium 24SevenOffice IPSUM Enterprise 24SevenOffice Process IPSUM LABS 24SeveOffice LABS IPSUM LABS

9 Små och nystartade företag IPSUM 1.0 en enkel och automatiserad redovisnings tjänst där det mindre företaget får fullt stöd för att följa verksamheten samt leva upp till myndigheternas krav på rapportering. 9 IPSUM LABS Automatisera och effektivisera dina affärsprocesser. Etablerade företag 24SevenOffice ett modernt komplett och tjänstefokuserat affärssystem med stor flexibilitet att integrera av kunden valda system. 24SevenOffice LABS Automatisera och effektivisera dina affärsprocesser inklusive integrationer. Redovisningsbyråer IPSUM Enterprise En komplett systemlösning för redovisningsbyrån och dess kunders outsourcinguppdrag. 24SevenOffice - ett modernt komplett och tjänstefokuserat affärssystem med stor flexibilitet att fungera som byråns både interna och externa bokföringssystem. IPSUM LABS inklusive integrationer. MDS kommer redan från start ha en stark produkt och tjänsteportfölj riktad mot både små nystartade likväl som etablerade bolag med utgångspunkt i både system och processer. Med vår nuvarande plattform kommer vi även att kunna stötta redovisningsbyråer i deras arbete med att effektivisera verksamheten. När IPSUM lanseras kommer förutsättningarna för att för alltid förändra redovisningsbranschen vara på plats. Med IPSUM som bas kommer MDS att successivt utveckla och lansera nya spännande digitala tjänster mot både slutkunder och leverantörerna till dessa företag. den ledande positionen som innovativ aktör både på den nationella och den internationella ekonomisystemmarknaden är tillgänglig

10 Övergripande strategi Den övergripande strategin för MDS är att till företagets tre kundgrupper skapa en anpassad helhetslösning utifrån system och process som automatiserar, förenklar och effektiviserar kritiska affärsprocesser med fokus på ekonominära processer samt långsiktigt bygga upp en internationell databas bestående av både finansiell och affärsmässig transaktionsdata från våra kunder för att i ett nästa steg med hjälp av dessa data bygga ett digitalt community där både MDS själva samt externa leverantörer ska kunna erbjuda sina produkter och tjänster. Bygga en teknisk plattform inklusive databas som automatiserar de små företagens ekonomiprocesser och tillgodoser behovet av automatisering, transparens, enkelhet och effektivitet. Bygga en förståelse för de små företagens förutsättningar för att under en senare fas av MDS utveckling skapa ett community av små företag som kan fungera som både extern och intern tjänstemotor. Via egna och samarbetspartners digitala kanaler attrahera små företag till att använda sig av MDS tjänster 10 Vidareutveckla ett processcenter och ett utvecklingsteam med fokus på kärnresurser i Sverige och mängdresurser off shore. Bygga en flexibel konsultorganisation av egna anställda och partnerresurser med fokus på processinnovation, integrationer och implementering av systemstöd. Skapa ett nära samarbete med 24SevenOffice för att säkra ett långsiktigt ledande systemstöd för prioriterade affärsprocesser med fokus på företag med anställda. Bygga en flexibel organisation med en kärntrupp i Stockholm och samarbeten med olika partners för att hantera relevanta funktioner.

11 Tre utvecklingsfaser Fas 1 Skapa förutsättningar för kraftig tillväxt (2015/2016) Tillhandahålla IT-plattform och processcenter till redovisningsbyråer Utveckla IPSUM 1.0 med fokus på små och nystartade företag, lansering i Q Etablera organisationen och säkerställa effektiva interna affärsprocesser för sälj- och marknad, konsultverksamheten, support och utveckling. Genomföra sälj -och marknadsaktiviteter för att etablera MDS som bolag samt sprida information om våra tjänster och produkter gentemot både SME bolag och redovisningsbyråer Säkerställa att nyckelpersoner knyts till bolaget långsiktigt Fas 2 Skapa förutsättningar för internationell lansering (2016/2017) 11 Etablera samarbeten med partners för att via olika digitala satelliter samt prioriterade digitala kampanjer öka flödet av nya kunder och konverteringsgrad Utveckla IPSUM Enterprise med fokus på redovisningsbyråer, lansering i Q Utveckla och lansera IPSUM databas 1.0 Q Utveckla samarbeten med internationella offshore partners ytterligare för att säkra kostnadseffektivitet i interna leveransprocesser Fas 3 Globalisering (2017/2018) Lansera MDS produkter och tjänster på nya prioriterade marknader Vidareutveckla IPSUM Lansera digitala communitytjänster med fokus på det ekonomiska området där många SME företag kan samarbeta och därmed öka sin konkurrenskraft och hjälpa varandra

12 Sälj och marknad Den operativa marknadsplanen kommer att utvecklas löpande men den bärande principen är att spela på processer och innovation där olika systemlösningar från MDS ska stötta i arbetet med att effektivisera och stötta förändringsarbetet kring utvalda processer på ett företag. MDS kommer vara aktivt som bloggare och i olika mediala debatter relevanta till områdena bokföring, säljarbete, CRM och process innovation. Övergripande mål för etableringsfasen Små och nystartade bolag Etablerade bolag Etablera MDS Digital Solutions som nytänkande på den svenska marknaden. 2. Skapa intresse och hype kring kommande lansering av IPSUM 1.0 och IPSUM LABS. 1. Etablera MDS Digital Solutions som nytänkande på den svenska marknaden. 2. Relansera och stärka varumärket 24SevenOffice på den svenska marknaden. Redovisningsbyråer 1. Etablera MDS som ett självständigt bolag med en framtida starkt produktportfölj för redovisningsbyråer 2. Relansera och stärka varumärket 24SevenOffice på den svenska marknadenn. Intäktsmodell MDS säljer idag system och plattform tjänster där huvuddelen av intäkterna kommer från månatliga avgifter per användare och volymbaserade intäkter för processtjänster. Under 2015 kommer detta kompletteras av intäkter från försäljning av licenser till 24SevenOffice samt konsultintäkter från implementering och supporttjänster. I samband med lanseringen av IPSUM 1.0 är ambitionen att lansera en för branschen helt ny affärsmodell där intäkterna i stor utsträckning kommer att genereras av värdet i den databas och community som skapas. Genom att möjliggöra för tredje part att på olika sätt och mot betalning ta del av datan som skapas, t ex för att kunna sälja tjänster, kommer MDS att kunna erbjuda delar av tjänsterna gratis till det nystartade bolaget och istället ta betalt från andra intressenter. Inom ramen för ett community är möjligheterna oändliga. Här ser vi många potentiella intäktsflöden, allt från andel av sänkta kostnader för en bank till andel av det kapital som företag lånar ut till varandra som en del av ett framtida finansieringserbjudande. Utöver ovanstående finns också möjligheten att erbjuda olika former av annonstjänster vilket både på lång och kort sikt skapar ytterligare intäktsflöden. Det finns ännu inget strategiskt beslut huruvida en sådan affär skall prioriteras.

13 Organisation MDS har idag en VD och fyra anställda samt ytterligare fyra konsulter knutna till bolaget på kontinuerlig basis. Delar av sälj/marknad, samt hela ekonomfunktionen och andra affärsstödjande funktioner är outsourcad till Moretime. IT-utvecklingen sker i första hand genom utvecklingsteam på Sri Lanka och i Ukraina. Organisationen kommer successivt att utvecklas i takt med att bolagets verksamhet växer. VD Övergripande ansvarig för utveckling i linje med affärsplan 13 Sälj/Marknad (Säljchef) Process Center (PC chef) Tech center (Produktägare) IPSUM LABS Sälj mot alla kundgrupper Ansvarig sälj-och marknadsmaterial Planering och genomförande av sälj-och marknadskampanjer Driftansvar IPSUM Enterprise Driftansvar IPSUM 1.0 Produktledarskap 2nd line support Utvecklingsansvar IPSUM Koordinering mot utvecklings- och övriga leverantörer Säljstöd Leveransansvar 24SevenOffice, ISPUM, IPSUM LABS Koordinering mot integrationspartner

14 Finansiell information i sammandrag Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i utdrag för bolagets avseende räkenskapsåren 2013 och Informationen är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Utdraget bör läsas tillsammans med reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2013 och 2014 vilka har införlivats i detta memorandum genom hänvisning och finns tillgängliga i elektronisk form på bolagets hemsida, fr.o.m. 31 mars. Nedanstående finansiella översikt har hämtats från införlivat material och kompletterats med kassaflödesanalyser vilka inte har reviderats av Bolagets revisor. Vidare har upprättats proformaräkenskaper för 2014 vilka inkluderar verksamhet som under 2014 bedrevs i moderbolaget Moretime Professional Services AB (publ) och som numera bedrivs i MDS. Proformaräkenskaperna har inte reviderats av Bolagets revisor. Resultaträkningar i sammandrag (tkr) proforma reviderad reviderad 14 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Räntekostnader och liknande poster -5-5 Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

15 Balansräkningar i sammandrag (tkr) reviderad reviderad TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 196 Övriga kortfristiga fordringar 114 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 reviderad reviderad EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 410 Skulder till koncernföretag 664 Övriga skulder 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 Kassaflödesanalys reviderad reviderad Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 155 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar 665 Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar -90 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nybildning 50 Aktieägartillskott Kassaflöde från investeringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början 50 0 Likvida medel vid periodens slut

18 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 18 Omsättning och rörelseresultat Bolaget var vilande fram till 1 augusti 2014 då Bolaget förvärvade den IT-plattform och IT-utvecklingsprojekt som dessförinnan bedrivits i moderbolaget Moretime Professional Services AB (publ). Per den 1 mars 2015 övertog Bolaget även verksamheten inom process center från Moderbolaget. Den omsättning som redovisas som proforma utgörs av tjänster som levereras månatligen. Främst till Moretime och franchisetagare till Moretime. Fördelning av omsättningen 2014 Proforma Reviderad IT-plattform Process center Under 2015 tillkommer licensintäkter samt implementerings- och supportintäkter kopplade till bolagets avtal med 24SevenOffice AS. Bolaget har ett negativt rörelseresultat under 2014 till följd av de utvecklingsprojekt som bedrivs. Direkta externa utvecklingskostnader aktiveras. Fördelning av rörelsekostnader 2014 Finansiella resurser och finansiell struktur Bolaget har fram till och med mars 2015 varit ett helägt dotterbolag till Moretime Professional Services AB (publ) och har uteslutande finansierats av moderbolaget. Soliditeten uppgick per 31 december 2014 till 63,9 procent och kassalikviditeten, justerad för skulder till moderbolaget, till 117%. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Inför avknoppningen från Moretime har bolaget förvärvat utvecklingsresurser m.m. till ett värde av tkr som kommer att användas för att genomföra bolagets affärsplan under Se även väsentliga händelser under första kvartalet Anläggningstillgångar/Investeringar Bolagets anläggningstillgångar utgjordes per 31 december 2014 av en IT-plattform med ett bokfört värde på tkr. IT-plattformen genererar årliga kassaflöden på 783 tkr från befintliga kunder (budget 2015). Under 2015 beräknas de immateriella anläggningstillgångarna öka med ca tkr genom utvecklingen av Bolagets nya plattform för automatiserad bokföring. Eget kapital Bolagets eget kapital uppgick per den 31 december 2014 till tkr motsvarande en soliditet på 63,9 procent. Proforma Reviderad IT-kostnader Personal- och underkonsultkostnader Övriga kostnader Därav aktiverat Avskrivningar på immateriella tillgångar Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar skrivs av med 20 procent per år. Skulder Bolaget har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna uppgick per 31 december 2014 till tkr varav 664 tkr avsåg avräkningskonto med moderbolaget. Övriga kortfristiga skulder avser främst leverantörsskulder och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Kassaflöde Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2014 till -482 tkr. Kassaflödet från investeringar uppgick till tkr. Det negativa kassaflödet täcktes genom aktieägartillskott på tkr.

19 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 Följande händelser under första kvartalet har en avsevärd betydelse för bedömningen av bolagets finansiella resurser och framtida intjäningsförmåga. 19 Förvärv av utvecklingsresurser m.m. I syfte att finansiera Bolagets utveckling under de kommande 12 månaderna har Bolaget ingått avtal om tillgång till utvecklingsresurser m.m. av bolagets ägare Moretime Professional Services AB (publ) och Fraktal Consulting AB. I Moretimes fall har ett ovillkorat aktieägartillskott i samma storlek lämnats och i Fraktals fall har en kvittningsemission skett vilket gör att det inte föreligger någon förpliktelse till kontant betalning. De förvärvade resurserna redovisas i bolagets balansräkning som förutbetalda kostnader och uppgår till ca tkr per 31 mars Bolagets användande av resurserna kommer därmed inte att påverka kassaflödet. Förvärv av aktierna i 24 Consulting AB Per den 10 mars 2015 förvärvade Bolaget samtliga aktier i det nybildade Bildningsagenten 7931 AB u.ä till 24 Consulting AB (org nr ) (nedan 24 Consulting AB) av Fraktal Consulting AB samt tre minoritetsägare som kommer att vara aktiva i Bolaget. Per överlåtelsedagen äger 24 Consulting AB rättigheterna till att arbeta som partner i Sverige till det norska affärssystemföretaget 24SevenOffice AS. Intäkterna för 2015 är budgeterade till tkr och utgörs av licensintäkter, supportintäkter och konsultintäkter. 24 Consulting AB äger även Fraktals del av det gemensamma utvecklingsprojekt som bedrivits under 2014 avseende den automatiserade bokföringstjänsten (IPSUM). Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i 24 Consulting AB uppgår till tkr och har betalats genom en kvittningsemission. Vid förvärvstillfället hade 24 Consulting AB ett eget kapital på 850 tkr. Avtalet med 24SevenOffice AS är strategiskt viktigt för Bolaget och en förutsättning för att skapa den automatiserade bokföringstjänsten. Balansräkning i sammandrag per 31 mars 2015 (tkr) Immateriella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Förutbetalda kostnader Övriga kortfristiga fordringar och kassa Eget kapital Kortfristiga skulder Soliditet 93,6% Kassalikviditet 875% Rörelsekapital och ytterligare kapitalisering Genom den kapitalisering som skett i mars 2015 och som beskrivits ovan är det styrelsens uppfattning att rörelsekapitalet är tillräckligt för att genomföra bolagets affärsplan under åtminstone 12 månader från dateringen av detta memorandum ( fas 1 ). Bolagets styrelse avser att genomföra en nyemission under första halvåret 2016 i syfte att finansiera bolaget för genomförandet av fas 2 i bolagets utvecklingsplan.

20 MDS Digital Solutions AB (publ) Drottninggatan 95 A Stockholm mdsdigitalsolutions.se 20

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2005 Publiceras 2005-04-21.XRY stödjer idag 146 telefonmodeller från 7 ledande mobiltelefontillverkare Det globala intresset för.xry fortsätter att öka Nettoomsättningen ökade med 74%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

PERSONAL ENLIGHTENMENT, EVERYWHERE!

PERSONAL ENLIGHTENMENT, EVERYWHERE! 1 januari 30 juni 2010 PERSONAL ENLIGHTENMENT, EVERYWHERE! org. nr 556739-8143 / Adress Ringen 16 182 73 Stocksund Phone08-51 80 10 00 / Fax 08-51 80 10 10 www.traveas.com 1 april 30 2 juni, 2010 RAPPORT

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 24h Technologies AB (publ) Kvartalsredogörelse Q3 2010 Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 Perioden januari till september i sammandrag för koncernen Periodens intäkter uppgick till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

24 februari Bokslutskommuniké.

24 februari Bokslutskommuniké. Bokslutskommuniké 2016 Swemet AB (publ) 556675-2142 SWEMET 2016 JULI-DECEMBER 2016 Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3) Resultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 221 (261) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -758 (-787) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Pressmeddelande dagspress/ webb

Pressmeddelande dagspress/ webb Pressmeddelande 2015-03-31 dagspress/ webb 2015 börjar för Moretime med fortsatt stark tillväxt Moretime Professional Services AB (publ) uppdaterar i VD-brev om det gångna kvartalets viktigaste händelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax: 08-644

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer