MDS Digital Solutions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MDS Digital Solutions"

Transkript

1 Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter

2 Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions AB (publ) har ordet 4 Marknadsbeskrivning 5 Verksamhetsbeskrivning 8 Sälj och marknad 12 Intäktsmodell 12 Organisation 13 Finansiell information i sammandrag 14 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 18 2

3 MDS i korthet Verksamhet MDS Digital Solutions AB bildades som ett dotterbolag till Moretime Professional Services AB (publ) 2014 och etableras nu som ett fristående bolag. Grunden till MDS utgörs av det servicekoncept och den IT-plattform för redovisningsbyråer som varit en del av Moretimes verksamhet under 10 år. Som fristående verksamhet omsätter MDS idag ca 6 mkr per år. Marknaden för olika digitala tjänster är för närvarande under snabb utveckling där vi bara sett början på den flora av produkter och tjänster som kommer vara tillgängliga för små, både nystartade och etablerade företag (se vidare definition på sid. 4) i olika former. Redovisningsbranschen ligger efter inom denna utveckling och de företag som tar positionen som ledare och erbjuder nya digitala produkter och tjänster har en enorm potential att skapa stora både kund- och aktieägarvärden. 3 Efter ett omfattande arbete med design och konceptualisering under 2014 tas nu ett stort steg mot att skapa ett globalt teknik- och tjänstebolag genom utvecklingen av en automatiserad bokföringstjänst. MDS kommer vara ett modernt företag som drar nytta av de möjligheter som den digitala världen kan erbjuda. Affärsidé MDS affärsidé är att utveckla och erbjuda systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små företag samt redovisningskonsulter Vision MDS vision är att bygga ett globalt community av små företag. Denna och liknande bilder längre fram i memorandumet är hämtade från designskisser av gränssnittet för den produkt som bolaget utvecklar - IPSUM (se verksamhetsbeskrivning sid 8) Strategi MDS övergripande strategi för framtiden är att skapa en digital community där små företag kan samarbeta och ta del av en bred portfölj av digitala tjänster och produkter. Mål MDS långsiktiga mål är att nå 1 miljon anslutna små företag till bolagets plattform.

4 VD i MDS Digital Solutions AB (publ) har ordet 4 Marknaden för digitala tjänster gentemot små företag är idag en mångmiljardmarknad och vi ser en allt snabbare utveckling av nya och innovativa digitala tjänster. Det finns i dagsläget inte något företag, varken i Sverige eller internationellt, som tagit positionen att helt och fullt automatisera affärs- och ekonomiprocesser. Många affärssystem erbjuder olika tjänster via molnet för att både via fasta och mobila enheter skicka in transaktioner, godkänna transaktioner eller jobba med analyser och rapportering. Ingen har egentligen helt digitaliserat eller automatiserat den ekonomiska processen. Många har kommit långt men bygger i grund och botten sin affär på att man ska göra samma sak som tidigare fast på ett modernt sätt. I och med de låga geografiska, tekniska och marknadsmässiga barriärerna som råder i den digitala världen är den framtida marknaden global. Potentialen är enorm för det företag som lyckas driva automatisering, förenkling och digitalisering inom området ekonomihantering. MDS intention är att ta denna ledande position. I ett första steg i Sverige, för att i steg två lansera våra produkter och tjänster på den internationella marknaden. Under de senaste åren har kraften i den tekniska utvecklingen möjliggjort automatisering på en helt ny nivå och redovisningsbranschen är en av de branscher som kommer påverkas mest av detta. Marknaden för outsourcing av ekonomitjänster ökar och allt fler små och medelstora företag lägger ut sin redovisning på redovisningskonsulter. Branschestimeringar indikerar en kraftig ökning där redovisningsbranschen spås en ökning med 60 % de kommande 10 åren. Den årliga kostnaden för att låta en konsult hantera system och bokföring uppgår i genomsnitt till tkr per år. För ett litet företag är det en betydande kostnad. MDS kommer över tid att lansera en för branschen helt ny affärsmodell där företag får fri tillgång till en plattform med detaljerad ekonomisk information på kontonivå. Denna affärsmodell ger MDS en möjlighet att skapa en helt ny typ av databas där vi kan erbjuda både kunder och leverantörer smarta tjänster och produkter, allt från enklare benchmarkingprodukter till komplexa integrationstjänster. Vårt långsiktiga mål är att bygga en global community av små, nystartade såväl som etablerade företag som samarbetar via MDS plattform. MDS kommer via sin plattform att kunna tillhandahålla olika digitala tjänster samt erbjuda partners att sälja och leverera sina tjänster där. Exempel på tjänster som kan vara gemensamma är finansieringslösningar, banklösningar, sälj- och inköpstjänster m.m. Detta ger MDS en långsiktigt mycket starkt position som ägare av väldigt många kundrelationer där potentialen att skapa mycket stora värden är enorm. Förutsättningarna för att genomföra strategin kunde knappast vara bättre. Redan från start förfogar vi över en komplett IT-plattform och ett processcenter som idag levererar tjänster till Moretime, franchisetagare till Moretime samt slutkunder till ett värde av ca 6 mkr per år. Vidare förfogar Bolaget över resurser för att kunna utveckla den automatiserade bokföringstjänst som vi planerar att lansera under första halvåret Till det kommer Bolagets avtal med det ledande norska affärssystemföretaget 24 Consulting som både skapar ett komplett erbjudande och kommer att bidra med intäkter och kompetens från start. Sist men inte minst kommer vi genom partnerskapet med Moretime att redan från start ha ett stort antal potentiella kunder att bearbeta. Stockholm i april 2015 Jonas Blomqvist VD, MDS Digital Solutions AB (publ)

5 Marknadsbeskrivning 5 Marknaden för MDS tjänster är på lång sikt global. Vi ser mer och mer utveckling av olika tjänster och produkter där ursprungsmarknaden inte längre är avgörande för om man kan använda en produkt/tjänst eller inte. Som småföretagare söker du på internet och förväntar dig att produkter och tjänster klarar både olika språk och att betalningslösningar fungerar oavsett marknad. Många idag stora bolag såsom tex Salceforce.com, Anaplan. com, Xero.com har börjat i liten skala för att sedan skala upp verksamheten och erbjuda sina tjänster på den globala marknaden. Marknaden för digitala redovisning- och bokföringstjänster är idag fortfarande förvånansvärt lokal med få stora globala leverantörer. Många idag ledande ekonomi- och bokföringstjänster är utvecklade för den lokala marknaden, som t.ex. Fortnox i Sverige, 24SevenOffice i Norge samt Economics i Danmark. Flera av dessa aktörer har sedan i mindre skala lanserat sin produkt på andra marknader med varierande resultat. Fokus för MDS är företagen med mellan 0-9 anställda, hädanefter kallade små och nystartade företag, och företag med mellan anställda, hädanefter kallade etablerade företag. MDS kommer inte, om det inte specifikt efterfrågas, fokusera på företag över 50 anställda. På den svenska marknaden fanns det vid utgången av ,2 miljoner företag. 97 % har färre än 50 anställda så den potentiella marknaden för MDS långsiktiga ambitioner är mycket stor. Anställda % (2014) % % % Antal företag i Sverige presenterat per anställda Källa: SCB företagsdatabas Vi uppskattar att små och nystartade företag lägger cirka 30 tkr och etablerade företag ca 75 tkr per år på att hantera bokföringen vilket innebär en total marknadspotential på cirka 35 miljarder kronor. Utöver detta tillkommer potentiella intäkter från olika leverantörer som kan tänkas vara intresserade av att köpa tillgång till de data som genereras inom MDS. Det finns idag en stor mängd redovisningsbyråer av varierande storlek på den svenska marknaden, allt ifrån det lilla bolaget med endast ägaren anställd, till byråer med flera hundra anställda. Det finns en stor mängd byråer och de ledande 4-5 byråernas marknadsandel överstiger inte 15 procent så det finns många relativt små byråer som behöver en partner för att affärsutveckla sin verksamhet. Branschen är fragmenterad och det finns ett stort behov av konsolidering och affärsutveckling samtidigt som det sker en stadig tillväxt vilken väntas fortsätta så länge som branschen klarar av digitaliseringen och de affärslogiska förväntningar som förväntas ske. Utvecklingen som drivs av digitaliseringen innebär både möjligheter och hot då den kräver en anpassning. Framförallt har utvecklingen av molnbaserade tjänster för administration skapat helt nya möjligheter till informationsutbyte och arbetsdelning. Det saknas idag bland många av de mindre byråerna kompetens, kunskap och medvetenhet kring digitaliseringen. Detta är en stor potential för MDS om vi kan positionera bolaget som en partner för byråerna i arbetet med att effektivisera sin verksamhet. Redovisningsbyråer jobbar idag med olika systemlösningar där många byråer söker någon form av digital plattform för att effektivisera sitt interna arbete men även för att kunna erbjuda sina kunder moderna och flexibla verktyg. Flera både större och mindre byråer har utvecklat egna varianter, t.ex. PwC som utvecklat MyBusiness, Grant Thornton som utvecklat Webbkontoret, Matrisen som utvecklat Matrisen Online, bquick och PE Accounting som utvecklat egna plattformar. Många byråer har ingen sammanhållande plattform och jobbar endast mot ekonomisystemet direkt. Antingen i mer traditionella desktop varianter eller i molnbaserade lösningar. Ledande är Fortnox med cirka anslutna byråer 1. MDS har skapats för att kunna profitera från dessa möjligheter genom utveckling av en helt ny form av serviceplattform. 1. Fortnox årsredovisning 2014

6 Övergripande trender som påverkar MDS marknad Digitalisering Vi ser en fortsatt stark digitaliseringstrend där egentligen alla processer och aktiviteter inom ett företag digitaliseras. Att finnas på internet och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera företagets processer är idag en självklarhet för de allra flesta företag. Enligt en studie från analysföretag Karios Future så säger 42 % av de tillfrågade VD:arna att deras bransch kommer se väldigt annorlunda ut redan 2020, dvs endast 5-6 år bort. En stor del av denna förändring drivs av nya möjligheter kopplat till digitalisering. Globalisering Vi ser även ett fortsatt tryck på att kunna erbjuda sina tjänster utan begränsning till ett geografiskt område. Fler och fler företag och privatperson letar leverantörer och produkter via internet och då spelar inte geografi någon roll. Hittar jag den produkt eller tjänst jag söker online så förväntar jag mig att jag kan beställa oavsett var på jorden jag befinner mig. mot långsiktig konkurrenskraft genom högre marginaler, differentieringsfördelar och starkare kundrelationer. Ser vi på redovisningsbranschen kommer kundrelationen bli viktigare så tjänstefiering och framförallt paketering av olika tjänster i en lösning ökar i betydelse. Mobilitet och kanaloberoende Allt ska kunna hanteras via mobilen och man ska på ett sömlöst sätt kunna jobba i olika kanaler utan att behöva tänka på när och hur man gör något. Sök information via mobilen, lägg ordern på paddan och förvänta dig ett svar till din dator. Information om vad jag gjort och rekommendation på vad jag kan göra ska följa med oavsett vilken hårdvara eller kanal som gäller för närvarande. 6 Integration Vi ser en ökad polarisering där olika tjänster via olika nätverk integreras och erbjuds som paket till olika kunder. Många digitala produkter utvecklas med öppna API:er för att på enkelt sätt kunna integreras med andra produkter eller tjänster. Moderna digitala tjänster innebär ofta att fokusera på en mindre nisch för sin produkt samtidigt som man ska finnas med som en redan integrerad funktion i fler och större nätverk. Två tydliga exempel på detta finns inom bokföringsbranschen. Xero.com har fokuserat på bokföringsfunktionalitet inklusive en övergripande plattform som integrerats med hundratals olika system för att erbjuda en komplett tjänst. Samma strategi använder sig svenska Fortnox av. Idag har man ett 70-tal integrationer och jobbar aktivt med att söka fler. Helhetslösningar och tjänstefiering Många företag har under de senaste 10 åren haft en ambition, och ofta även en uttalad målbild, att röra sig mera mot tjänster och helhetslösningar, dvs ta över ett större ansvar för hela kundens utmaning och problem. Många har gått från att vara mycket beroende av enskilda produkter till en bredare portfölj av produkter och tjänster. En utökad tjänsteaffär ses många gånger som en väg Branschtrender Automatiserade tjänstearbeten Redovisningsbranschen kommer att påverkas mycket av en fortsatt digitalisering och automatisering. Enligt en rapport från stiftelsen för strategisk forskning beskrivs redovisningsyrket som ett av de yrken med störst sannolikhet (97%) för att automatiseras inom de kommande 20 åren. Branschen är idag mycket personal -och transaktionsintensiv så potentialen i att växla manuellt arbete till systemmässiga aktiviteter är betydande. Det går att dra paralleller till vad som hänt inom t ex banksektorn. Vi ser alltså stora förändringar framåt och det saknas idag generellt tillgängliga plattformar som kan stötta byråerna i sitt förändringsarbete att bli mera digitala och effektiva i sitt arbete. Många av marknadens leverantörer, såsom tex VISMA erbjuder idag viss form av funktionalitet men det saknas fortfarande en helhetslösning för den svenska marknaden.

7 7 Rådgivning och nya tjänster ökar I och med den pågående trenden kring automatiseringen söker flera aktörer nya tjänsteområden och ett område som av många pekats ut som viktigt är rådgivning 2. Rådgivning kommer i framtiden handla både om att vara proaktiv och ligga steget före sina klienter och baserat på data kunna komma med skarpa och relevanta råd och att finnas tillgänglig för klienten när det så önskas oavsett kanal. I och med sökandet efter nya tjänster sker en tydlig branschglidning där både bokföringsbyråer och systemleverantörer söker sig mot den andras domäner. Ett tydligt tecken är Fortnox lansering av Nox Finans och att många framförallt större byråer utvecklar egna digitala plattformar. PE Accounting har till och med utvecklat ett helt eget redovisningssystem. Rätt vid källan värde och utnyttjande av data ökar I takt med digitalisering och automatisering ökar behovet av bra processer och kvalitetsgranskning av data som flödar genom systemet. Andelen manuella processer minskar vilket ställer större krav på kontrollpunkter. För att säkerställa effektivitet blir det ökat fokus på att säkerställa datakvalitén redan från början. I och med möjligheterna med större datamängder och det ökade behovet av specialiserad rådgivning kommer det bli viktigare att strategiskt äga och kontrollera data både för sin egen del och utifrån ett bransch- och kundperspektiv. Den som på bästa sätt kan ackumulera och förädla data och därmed skapa ny kunskap kommer att få ett försprång. Sammanfattning Vi har under ett antal år sett avtryck av många av ovanstående trender i redovisningsbranschen både på system -och redovisningssidan. Många aktörer har insett förändringarna och försökt anpassa sig. Den stora genomgripande förändringen har dock inte skett ännu utan vi har bara sett stegvisa förändringar. Vår bedömning är att digitaliseringen nu har kommit så långt att redovisningsbranschen kommer att förändras i grunden. Med utgångspunkten att bokföring inte är en värdeskapande tjänst och som över tid kommer att kunna erbjudas till en betydligt lägre kostnad än vad som är fallet idag så kommer det att krävas andra typer av organisationer än dagens aktörer. Ökade och mera likriktade regler globalt Det sker en tydlig likriktning på det globala planet kring lagar och regelverk. Vi går mot en mera reglerad värld och på flera nivåer i samhället jobbas det mot gemensamma standards och likartade krav utifrån lagstiftning. Detta innebär för svenska företag att man på ett mera generellt sätt kommer att behöva hantera mer men mera likartad reglering oavsett marknad. På redovisningssidan är denna trend tydlig med exempelvis en standard för digitala leverantörsfakturor under utrullning i Europa. 2. Se FAR s framtidsstudie

8 Verksamhetsbeskrivning MDS har som ambition att förändra system- och plattformsmarknaden för digital bokföring och redovisningstjänster. Vi ser över möjligheterna till nya affärsmodeller och revolutionerande sätt att använda och paketera våra tjänster. Utöver mera traditionella kundgrupper som under en inledande fas kommer att vara avgörande ser vi en långsiktigt mycket stor potential i att erbjuda andra mera riktade erbjudanden till följande kundgrupper: Banker - samarbete med MDS för att få tillgång till tillförlitlig och aktuell data som gör att kreditrisken kan reduceras Investmentbolag - samarbete med MDS för att styra och följa upp investeringar på ett likartat och effektivt sätt SME leverantörer generellt - på mycket detaljerad nivå analysera och identifiera målgruppen och köpa direkt access till företag med rätt förutsättningar Vi ser också en stor potential i ett framtida community där MDS äger kundrelationen med en större mängd företag där vi antingen själva eller i samarbete med andra leverantörer kan utveckla redovisningsnära digitala tjänster och produkter. Produkt- och tjänsteportfölj MDS produkt- och tjänsteportfölj är utarbetad mot företagets tre huvudsakliga kundsegment - små och nystartade företag (0-9 anställda), etablerade företag (10-49 anställda) samt redovisningsbyråer. Erbjudandet utgörs idag av: En komplett IT-plattform för drift av ekonomibyrå och rådgivningsverksamhet. Genom de anslutna byråerna erbjuds plattformen även till slutkunder 8 Ett processcenter som hanterar del av produktionen för anslutna redovisningsbyråer, framförallt digital leverantörsfakturahantering Försäljning och support av affärssystemet 24SevenOffice MDS kommer att jobba aktivt med att stärka erbjudande gentemot ovanstående kundsegment och hela tiden ligga i framkant i utvecklingen av nya digitala B2B tjänster inom redovisningsområdet. Små och nystartade företag Etablerade företag Redovisningsbyråer System IPSUM 1.0 Freemium 24SevenOffice IPSUM Enterprise 24SevenOffice Process IPSUM LABS 24SeveOffice LABS IPSUM LABS

9 Små och nystartade företag IPSUM 1.0 en enkel och automatiserad redovisnings tjänst där det mindre företaget får fullt stöd för att följa verksamheten samt leva upp till myndigheternas krav på rapportering. 9 IPSUM LABS Automatisera och effektivisera dina affärsprocesser. Etablerade företag 24SevenOffice ett modernt komplett och tjänstefokuserat affärssystem med stor flexibilitet att integrera av kunden valda system. 24SevenOffice LABS Automatisera och effektivisera dina affärsprocesser inklusive integrationer. Redovisningsbyråer IPSUM Enterprise En komplett systemlösning för redovisningsbyrån och dess kunders outsourcinguppdrag. 24SevenOffice - ett modernt komplett och tjänstefokuserat affärssystem med stor flexibilitet att fungera som byråns både interna och externa bokföringssystem. IPSUM LABS inklusive integrationer. MDS kommer redan från start ha en stark produkt och tjänsteportfölj riktad mot både små nystartade likväl som etablerade bolag med utgångspunkt i både system och processer. Med vår nuvarande plattform kommer vi även att kunna stötta redovisningsbyråer i deras arbete med att effektivisera verksamheten. När IPSUM lanseras kommer förutsättningarna för att för alltid förändra redovisningsbranschen vara på plats. Med IPSUM som bas kommer MDS att successivt utveckla och lansera nya spännande digitala tjänster mot både slutkunder och leverantörerna till dessa företag. den ledande positionen som innovativ aktör både på den nationella och den internationella ekonomisystemmarknaden är tillgänglig

10 Övergripande strategi Den övergripande strategin för MDS är att till företagets tre kundgrupper skapa en anpassad helhetslösning utifrån system och process som automatiserar, förenklar och effektiviserar kritiska affärsprocesser med fokus på ekonominära processer samt långsiktigt bygga upp en internationell databas bestående av både finansiell och affärsmässig transaktionsdata från våra kunder för att i ett nästa steg med hjälp av dessa data bygga ett digitalt community där både MDS själva samt externa leverantörer ska kunna erbjuda sina produkter och tjänster. Bygga en teknisk plattform inklusive databas som automatiserar de små företagens ekonomiprocesser och tillgodoser behovet av automatisering, transparens, enkelhet och effektivitet. Bygga en förståelse för de små företagens förutsättningar för att under en senare fas av MDS utveckling skapa ett community av små företag som kan fungera som både extern och intern tjänstemotor. Via egna och samarbetspartners digitala kanaler attrahera små företag till att använda sig av MDS tjänster 10 Vidareutveckla ett processcenter och ett utvecklingsteam med fokus på kärnresurser i Sverige och mängdresurser off shore. Bygga en flexibel konsultorganisation av egna anställda och partnerresurser med fokus på processinnovation, integrationer och implementering av systemstöd. Skapa ett nära samarbete med 24SevenOffice för att säkra ett långsiktigt ledande systemstöd för prioriterade affärsprocesser med fokus på företag med anställda. Bygga en flexibel organisation med en kärntrupp i Stockholm och samarbeten med olika partners för att hantera relevanta funktioner.

11 Tre utvecklingsfaser Fas 1 Skapa förutsättningar för kraftig tillväxt (2015/2016) Tillhandahålla IT-plattform och processcenter till redovisningsbyråer Utveckla IPSUM 1.0 med fokus på små och nystartade företag, lansering i Q Etablera organisationen och säkerställa effektiva interna affärsprocesser för sälj- och marknad, konsultverksamheten, support och utveckling. Genomföra sälj -och marknadsaktiviteter för att etablera MDS som bolag samt sprida information om våra tjänster och produkter gentemot både SME bolag och redovisningsbyråer Säkerställa att nyckelpersoner knyts till bolaget långsiktigt Fas 2 Skapa förutsättningar för internationell lansering (2016/2017) 11 Etablera samarbeten med partners för att via olika digitala satelliter samt prioriterade digitala kampanjer öka flödet av nya kunder och konverteringsgrad Utveckla IPSUM Enterprise med fokus på redovisningsbyråer, lansering i Q Utveckla och lansera IPSUM databas 1.0 Q Utveckla samarbeten med internationella offshore partners ytterligare för att säkra kostnadseffektivitet i interna leveransprocesser Fas 3 Globalisering (2017/2018) Lansera MDS produkter och tjänster på nya prioriterade marknader Vidareutveckla IPSUM Lansera digitala communitytjänster med fokus på det ekonomiska området där många SME företag kan samarbeta och därmed öka sin konkurrenskraft och hjälpa varandra

12 Sälj och marknad Den operativa marknadsplanen kommer att utvecklas löpande men den bärande principen är att spela på processer och innovation där olika systemlösningar från MDS ska stötta i arbetet med att effektivisera och stötta förändringsarbetet kring utvalda processer på ett företag. MDS kommer vara aktivt som bloggare och i olika mediala debatter relevanta till områdena bokföring, säljarbete, CRM och process innovation. Övergripande mål för etableringsfasen Små och nystartade bolag Etablerade bolag Etablera MDS Digital Solutions som nytänkande på den svenska marknaden. 2. Skapa intresse och hype kring kommande lansering av IPSUM 1.0 och IPSUM LABS. 1. Etablera MDS Digital Solutions som nytänkande på den svenska marknaden. 2. Relansera och stärka varumärket 24SevenOffice på den svenska marknaden. Redovisningsbyråer 1. Etablera MDS som ett självständigt bolag med en framtida starkt produktportfölj för redovisningsbyråer 2. Relansera och stärka varumärket 24SevenOffice på den svenska marknadenn. Intäktsmodell MDS säljer idag system och plattform tjänster där huvuddelen av intäkterna kommer från månatliga avgifter per användare och volymbaserade intäkter för processtjänster. Under 2015 kommer detta kompletteras av intäkter från försäljning av licenser till 24SevenOffice samt konsultintäkter från implementering och supporttjänster. I samband med lanseringen av IPSUM 1.0 är ambitionen att lansera en för branschen helt ny affärsmodell där intäkterna i stor utsträckning kommer att genereras av värdet i den databas och community som skapas. Genom att möjliggöra för tredje part att på olika sätt och mot betalning ta del av datan som skapas, t ex för att kunna sälja tjänster, kommer MDS att kunna erbjuda delar av tjänsterna gratis till det nystartade bolaget och istället ta betalt från andra intressenter. Inom ramen för ett community är möjligheterna oändliga. Här ser vi många potentiella intäktsflöden, allt från andel av sänkta kostnader för en bank till andel av det kapital som företag lånar ut till varandra som en del av ett framtida finansieringserbjudande. Utöver ovanstående finns också möjligheten att erbjuda olika former av annonstjänster vilket både på lång och kort sikt skapar ytterligare intäktsflöden. Det finns ännu inget strategiskt beslut huruvida en sådan affär skall prioriteras.

13 Organisation MDS har idag en VD och fyra anställda samt ytterligare fyra konsulter knutna till bolaget på kontinuerlig basis. Delar av sälj/marknad, samt hela ekonomfunktionen och andra affärsstödjande funktioner är outsourcad till Moretime. IT-utvecklingen sker i första hand genom utvecklingsteam på Sri Lanka och i Ukraina. Organisationen kommer successivt att utvecklas i takt med att bolagets verksamhet växer. VD Övergripande ansvarig för utveckling i linje med affärsplan 13 Sälj/Marknad (Säljchef) Process Center (PC chef) Tech center (Produktägare) IPSUM LABS Sälj mot alla kundgrupper Ansvarig sälj-och marknadsmaterial Planering och genomförande av sälj-och marknadskampanjer Driftansvar IPSUM Enterprise Driftansvar IPSUM 1.0 Produktledarskap 2nd line support Utvecklingsansvar IPSUM Koordinering mot utvecklings- och övriga leverantörer Säljstöd Leveransansvar 24SevenOffice, ISPUM, IPSUM LABS Koordinering mot integrationspartner

14 Finansiell information i sammandrag Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i utdrag för bolagets avseende räkenskapsåren 2013 och Informationen är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Utdraget bör läsas tillsammans med reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2013 och 2014 vilka har införlivats i detta memorandum genom hänvisning och finns tillgängliga i elektronisk form på bolagets hemsida, fr.o.m. 31 mars. Nedanstående finansiella översikt har hämtats från införlivat material och kompletterats med kassaflödesanalyser vilka inte har reviderats av Bolagets revisor. Vidare har upprättats proformaräkenskaper för 2014 vilka inkluderar verksamhet som under 2014 bedrevs i moderbolaget Moretime Professional Services AB (publ) och som numera bedrivs i MDS. Proformaräkenskaperna har inte reviderats av Bolagets revisor. Resultaträkningar i sammandrag (tkr) proforma reviderad reviderad 14 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Räntekostnader och liknande poster -5-5 Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

15 Balansräkningar i sammandrag (tkr) reviderad reviderad TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 196 Övriga kortfristiga fordringar 114 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 reviderad reviderad EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 410 Skulder till koncernföretag 664 Övriga skulder 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 Kassaflödesanalys reviderad reviderad Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 155 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar 665 Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar -90 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nybildning 50 Aktieägartillskott Kassaflöde från investeringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början 50 0 Likvida medel vid periodens slut

18 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 18 Omsättning och rörelseresultat Bolaget var vilande fram till 1 augusti 2014 då Bolaget förvärvade den IT-plattform och IT-utvecklingsprojekt som dessförinnan bedrivits i moderbolaget Moretime Professional Services AB (publ). Per den 1 mars 2015 övertog Bolaget även verksamheten inom process center från Moderbolaget. Den omsättning som redovisas som proforma utgörs av tjänster som levereras månatligen. Främst till Moretime och franchisetagare till Moretime. Fördelning av omsättningen 2014 Proforma Reviderad IT-plattform Process center Under 2015 tillkommer licensintäkter samt implementerings- och supportintäkter kopplade till bolagets avtal med 24SevenOffice AS. Bolaget har ett negativt rörelseresultat under 2014 till följd av de utvecklingsprojekt som bedrivs. Direkta externa utvecklingskostnader aktiveras. Fördelning av rörelsekostnader 2014 Finansiella resurser och finansiell struktur Bolaget har fram till och med mars 2015 varit ett helägt dotterbolag till Moretime Professional Services AB (publ) och har uteslutande finansierats av moderbolaget. Soliditeten uppgick per 31 december 2014 till 63,9 procent och kassalikviditeten, justerad för skulder till moderbolaget, till 117%. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Inför avknoppningen från Moretime har bolaget förvärvat utvecklingsresurser m.m. till ett värde av tkr som kommer att användas för att genomföra bolagets affärsplan under Se även väsentliga händelser under första kvartalet Anläggningstillgångar/Investeringar Bolagets anläggningstillgångar utgjordes per 31 december 2014 av en IT-plattform med ett bokfört värde på tkr. IT-plattformen genererar årliga kassaflöden på 783 tkr från befintliga kunder (budget 2015). Under 2015 beräknas de immateriella anläggningstillgångarna öka med ca tkr genom utvecklingen av Bolagets nya plattform för automatiserad bokföring. Eget kapital Bolagets eget kapital uppgick per den 31 december 2014 till tkr motsvarande en soliditet på 63,9 procent. Proforma Reviderad IT-kostnader Personal- och underkonsultkostnader Övriga kostnader Därav aktiverat Avskrivningar på immateriella tillgångar Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar skrivs av med 20 procent per år. Skulder Bolaget har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna uppgick per 31 december 2014 till tkr varav 664 tkr avsåg avräkningskonto med moderbolaget. Övriga kortfristiga skulder avser främst leverantörsskulder och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Kassaflöde Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2014 till -482 tkr. Kassaflödet från investeringar uppgick till tkr. Det negativa kassaflödet täcktes genom aktieägartillskott på tkr.

19 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 Följande händelser under första kvartalet har en avsevärd betydelse för bedömningen av bolagets finansiella resurser och framtida intjäningsförmåga. 19 Förvärv av utvecklingsresurser m.m. I syfte att finansiera Bolagets utveckling under de kommande 12 månaderna har Bolaget ingått avtal om tillgång till utvecklingsresurser m.m. av bolagets ägare Moretime Professional Services AB (publ) och Fraktal Consulting AB. I Moretimes fall har ett ovillkorat aktieägartillskott i samma storlek lämnats och i Fraktals fall har en kvittningsemission skett vilket gör att det inte föreligger någon förpliktelse till kontant betalning. De förvärvade resurserna redovisas i bolagets balansräkning som förutbetalda kostnader och uppgår till ca tkr per 31 mars Bolagets användande av resurserna kommer därmed inte att påverka kassaflödet. Förvärv av aktierna i 24 Consulting AB Per den 10 mars 2015 förvärvade Bolaget samtliga aktier i det nybildade Bildningsagenten 7931 AB u.ä till 24 Consulting AB (org nr ) (nedan 24 Consulting AB) av Fraktal Consulting AB samt tre minoritetsägare som kommer att vara aktiva i Bolaget. Per överlåtelsedagen äger 24 Consulting AB rättigheterna till att arbeta som partner i Sverige till det norska affärssystemföretaget 24SevenOffice AS. Intäkterna för 2015 är budgeterade till tkr och utgörs av licensintäkter, supportintäkter och konsultintäkter. 24 Consulting AB äger även Fraktals del av det gemensamma utvecklingsprojekt som bedrivits under 2014 avseende den automatiserade bokföringstjänsten (IPSUM). Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i 24 Consulting AB uppgår till tkr och har betalats genom en kvittningsemission. Vid förvärvstillfället hade 24 Consulting AB ett eget kapital på 850 tkr. Avtalet med 24SevenOffice AS är strategiskt viktigt för Bolaget och en förutsättning för att skapa den automatiserade bokföringstjänsten. Balansräkning i sammandrag per 31 mars 2015 (tkr) Immateriella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Förutbetalda kostnader Övriga kortfristiga fordringar och kassa Eget kapital Kortfristiga skulder Soliditet 93,6% Kassalikviditet 875% Rörelsekapital och ytterligare kapitalisering Genom den kapitalisering som skett i mars 2015 och som beskrivits ovan är det styrelsens uppfattning att rörelsekapitalet är tillräckligt för att genomföra bolagets affärsplan under åtminstone 12 månader från dateringen av detta memorandum ( fas 1 ). Bolagets styrelse avser att genomföra en nyemission under första halvåret 2016 i syfte att finansiera bolaget för genomförandet av fas 2 i bolagets utvecklingsplan.

20 MDS Digital Solutions AB (publ) Drottninggatan 95 A Stockholm mdsdigitalsolutions.se 20

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439)

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Maj 2014 1 Distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Viktiga händelser 2 Mål 2008 2 Nyckeltal 2 Organisation 3 Legal struktur 3 Kort om Axlon 3 Kort om HGL 3 Affärsidé och Mål 3 VD-ord 4 Historik 6 Axlon 8 HGL 12

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Clavister Holding AB (publ)

Clavister Holding AB (publ) Clavister Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Maj 2014 Innehållsförteckning Viktig information...3 Bakgrund och motiv...4 VD har ordet...6 Marknadsöversikt...8

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer