Logistik: styrning av materialoch informationsflöden. Jan Holmström / Mikael Öhman DIEM, TKK Produktionsekonomi - grundkurs 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistik: styrning av materialoch informationsflöden. Jan Holmström / Mikael Öhman DIEM, TKK Produktionsekonomi - grundkurs 2013"

Transkript

1 Logistik: styrning av materialoch informationsflöden Jan Holmström / Mikael Öhman DIEM, TKK Produktionsekonomi - grundkurs 2013

2 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Introduktion Massproduktion Hur tillverkar man varor förmånligt? Specialisering och användningen av leverantörer Vad lönar sig att göra själv, och vad köpa? Logistik Hur når man sin kund? Styrning och system Hur ger man kunden valmöjligheter? Supply chain management Hur hanterar man helheten? Sammanfattning

3 Introduktion Massproduktion - Hur tillverkar man varor förmånligt?

4 Produktionsekonomi Insatser Personal Material Kapital Energi Teknologi Verksamhet Produktion Marknadsföring Försäljning Distribution Inköp Projekt Produktutveckling Organisation/ Partnerskap IT drift och utveckling Resultat Produkter Kundservice Produktivitet Innovationer Tillväxt Vinst 7

5 Varför är det dyrt att utveckla nytt? Exempel: Programutveckling Kunden kommer till utvecklaren Kunden och utvecklaren specificerar tillsammans produkten Den tillverkade produkten är unik Tillverkningsprocessen är unik Resultatet beror på hantverksskickligheten Om utvecklaren ökar insatsen (t.ex. Anställer medhjälpare) ökar kostnaderna mer än produktionen När medhjälparen blir tillräckligt skicklig startar han eget 8

6 Från hantverk till industriell produktion 1. Hur minska kostnaderna när volymen växer? 4. Hur låta kunden välja? Förindustriell verksamhet Standardprodukt + Standardprocess Order- till leveransprocess Distribution Produktsortiment Produktionsstyrning En unik produkt i en unik process 2. Vad lönar det sig att göra själv, vad köpa in? 3. Hur nå fram till kunden? Inköp Partnerskap Industriell verksamhet Marknadsför massproducerade produktsortiment 9

7 Exempel: Bilindustri Hantverk 1890 Rolls Royce, Morgan, Ferrari hög kvalitet, kundanpassad ett tusental bilar per år Massproduktion1910- Ford standardprodukt och process lågt pris miljoner bilar per år Produktsortiment GM specialisering, distribution och inköp lågt pris, valmöjlighet Just-in-time 1970 Toyota produktionsstyrning, samarbete lågt pris, valmöjlighet, och kvalitet 10

8 Exempel: Informationsteknologi Hantverk 1960 försvarsmakten, universitet, storföretag Kundanpassad Massdistribution Datacentraler standardprodukt och process lägre pris per transaktion Produktsortiment Standard affärssystem specialisering, distribution och marknadsföring lägre pris per installation, valmöjlighet Gemensamma processer 2000 elektronisk-handel, webservice samarbete, integration och differentiering lägre pris per partner, valmöjlighet, och kvalitet 11

9 Massproduktion - Hur tillverkas varor förmånligt? Maskinverktyg Standardprodukt Standardprocess 12

10 Pioniärarbetet - från maskinverktyg till löpandeband Maskinverktyg Klockmakare Textilindustri Vapentillverkare Det amerikanska produktionssystemet Frederick Taylor Henry Ford 13

11 För att börja massproduktion behövs en standardprodukt Vad är en standardprodukt? Alla enheter är likadana T.ex. guldmynt måste alla vara lika för att ha samma värde Vad är serietillverkning? Processen ställs in en gång för att göra en serie T.ex. boktryckarkonsten är serietillverkning: Gutenberg satt en sida, men tryckte tusen Recept för massproduktion: Dela upp produkten i standardkomponenter Sätt upp processen för varje enskild komponent Tillverka en serie av denna Montera ihop slutprodukten av komponenterna ingen passning behövs för delarna är utbytbara 14

12 Inlärningskurvan Insats per enhet Kumulativ tillverkningsvolym 15

13 Ett exempel: Texas Instruments Elektronik - t.ex. Transistorer, klockor, miniatyrräknare Prissättning som tar med i beräkningarna framtida produktivitetsförbättringar Texas Instruments lyckades dominera branschen tills Japanska tillverkare gjorde entré i mitten på 70-talet Idag snabb priserosion inom elektronikindustrin - alla känner till inlärningskurvan Moores lag 16

14 Kvalitetsstyrning är en grundförutsättning för inlärning Övre kontrollgräns Vilka inställningar påverkar resultatet? Undre kontrollgräns Tid Vad orsakar avvikelser och störningar? Hur kan man bäst undvika eller eliminara felen? 17

15 Verktyg och metoder för inlärning Kontrollista Fel Spricka... Summa 5 Fiskbensdiagram Pareto distribution Spridning 18

16 Ett exempel: Bilindustrin i Japan Japan på 1950 talet hade dåligt rykte i kvalitetsfrågor Systematisk kvalitetsförbättring Deming Juran I slutet på 1970-talet - Total Quality Management : Kvalitet är gratis I slutet på 1980-talet - Lean Manufacturing: Kvalitet en förutsättning för effektivitet och flexibilitet 19

17 Arbetsorganisation - optimal effektivitet och flexibilitet? Vad är effektivitet? Hur organisera arbetet så att vi kan förbättra resultatet snabbare än vad vi ökar insatserna? Vad är flexibilitet? Hur organisera arbetet så att vi kan ställa om verksamheten utan effektivitetsförluster? 20

18 Rationell verksamhetsledning Frederick Taylor: Scientific Management ca Förena höga avlöningar med låga tillverkningskostnader Funktionell veksamhetsledning - skilj planläggning från utförande Tidsstudier Standardinstruktioner 21

19 Varför är standardinstruktioner en förutsättning för att automatisera? Vad kan standardiseras i en arbetsprocess? Vad möjliggör denna standardisering? Standardisera arbetsmomentens ordningsföljd löpande band Standardisera arbetsmomentets utförande CNC, robot Standardisera produktens identifikation variantkonfiguration, automatisk påfyllnadsorder 22

20 Partistorleken och verkningsgrad Verksamhet Insats Borr Fräs Resultat 100 st 1000 st kapacitet 100 st/h kapacitet 50 st/h 100 st på 2 h 1000 st på 20 h 75% verkningsgrad Kapacitetens flaskhals bestämmer alltid linjens verkningsgrad!! 24

21 Lösningen: Öppna flaskhalsen Verksamhet Insats Borr Fräs Resultat 100 st 1000 st kapacitet 100 st/h kapacitet 50 st/h Fräs 100 st/h 100 % verkningsgrad kapacitet 50 st/h 26

22 Ett exempel: Volvo Uddevalla vs. löpanade band Volvo Uddevalla bilen står stilla delar transporteras till bilen många montörer arbetar samtidigt på bilen Löpande band bilen rör sig bilen transporteras till delarna en montör i gången arbetar på bilen ++ hög verkningsgrad -- komplicerad materialhantering -- höga krav på yrkesskicklighet -- svårt att balansera linjen (låg verkningsgrad) ++ enkel materialhantering ++ många enkla uppgifter 27

23 Den mänskliga faktorn - Hawthorne experimenten Minskad belysning för montörer ökade produktiviteten! Orsak: Montörerna var mera motiverade under experimentet - någon var intresserad av deras arbete! Implikation: arbetsinnehåll + ledningens beteende kritiskt för resultatet 28

24 Sammanfattning Hur minska kostnaderna när volymen växer? 1. Standardprodukt 2. Standardprocess 3. Inlärningskurvan 4. Kvalitetsstyrning 5. Arbetsorganisation 6. Motivation 7. 29

25 Specialisering och användningen av leverantörer - Vad lönar sig att göra själv, och vad köpa? Logistik - Hur når man sin kund?

26 Från hantverk till industriell produktion 1. Hur minska kostnaderna när volymen växer? 4. Hur låta kunden välja? Förindustriell verksamhet Standardprodukt + Standardprocess Order- till leveransprocess Distribution Produktsortiment Produktionsstyrning En unik produkt i en unik process 2. Vad lönar det sig att göra själv, vad köpa in? 3. Hur nå fram till kunden? Inköp Partnerskap Industriell verksamhet Marknadsför massproducerade produktsortiment 31

27 Specialicering och inköp Köpa eller tillverka? Ett företag kan inte vara världsbäst på allt själv Delar och material som finns att köpa lönar sig oftast att köpa in I en typisk industriprodukt är värdet av de inköpta delarna 50-80% Specialisering minskar investeringskostnaderna Specialisering förenklar verksamheten Specialisering ökar beroendet av leverantörer 32

28 Inköp - Leverantörer och transaktioner Många alternativa leverantörer (köparen är kung!) Råvaror Standardkomponenter Hög kvalitet till lågt pris Auktioner Långtidskontrakt Prisfluktuationer Optioner, försäkringar 33

29 Ett exempel: köpa råvaror på webben Identifiera köpare och säljare Understöd förhandlingar och prissättning Automatisera transaktioner 34

30 Strategiska partners och inköpsutveckling Få alternativa leverantörer samarbete! Specialkomponenter Avancerad ny tillverkningsteknik Patentskyddad produktteknologi Leverantörsutveckling Produktutveckling Investeringsplaner Försäljningsprognoser Processintegration Produktdata, styrinformation 35

31 Toyotas strategiska partners och inköpsutveckling Toyota Montering och produktutveckling tillsammans med leverantörspartners Leverantörspartners ca 150 företag utvecklar och tillverkar hela moduler - t.ex. sätet, instrumentkonsol, elektiska kabelset Underleverantörer ca 2000 företag tillverkar enskilda delar 36

32 Ett exempel Mercedes Benz Integrering av partners Just-in-time Montering Montering Lager (11264 varianter) Delmontage (11264 varianter) Leverantör (11264 varianter) Leverantör (2 varianter) 37

33 Sammanfattning Köpa eller tillverka? 1. Specialisering 2. Partnerskap 3. 38

34 Från hantverk till industriell produktion 1. Hur minska kostnaderna när volymen växer? 4. Hur låta kunden välja? Förindustriell verksamhet Standardprodukt + Standardprocess Order- till leveransprocess Distribution Produktsortiment Produktionsstyrning En unik produkt i en unik process 2. Vad lönar det sig att göra själv, vad köpa in? 3. Hur nå fram till kunden? Inköp Partnerskap Industriell verksamhet Marknadsför massproducerade produktsortiment 39

35 Logistik - hur betjäna kunden? Många samarbetspartners och långa avstånd gör logistiken till en kritisk framgångsfaktor Problem Logistikaktivitet Hur hitta rätt kund? Hur leverera rätt produkt? Hur leverera till rätt ställe vid rätt tidpunkt? Hur underlätta ibruktagandet för kunden? Hur göra sig av med produkter som inte mera behövs? Kundregister, Leverantörsregister, Produktregister Orderadministration Lager, Skeppning, Transport, Leverans, Mottag Kundanpassning, Installation Returer, Skrotning 40

36 Order till leveransprocessen - snabb service eller flexibilitet? Flexibilitet - Tillverka mot kundorder Snabb service - Leverera mot kundorder Försäljning Distribution Order Produktion Försäljning Distribution Produktion Planering Tillverkning Order Tillverkning ( I lager eller kontinuerligt) Leverans Leverans Fakturering Fakturering 41

37 Tillverka mot kundorder Projektleveranser Telecomsystem Affärssystem Produktionssystem Konfigurerade produkter PC Bilar Komponenter till bilar Mode- eller säsongsprodukter Kläder Skor Skidor Många varianter Snabb priserosion Goda marginaler Långa leveranstider 42

38 Leverera mot kundorder Standardkomponenter Muttrar och skruvar Bildäck Modemkort Märkesprodukter Campbell Soup Nokia mobiltelefon Ariel tvättmedel Råvaror Papper Kemikalier Bensin Få varianter Långsam priserosion Knappa marginaler Korta leveranstider 43

39 Ett exempel - Dell vs. HP Dell: Kunden konfigurerar sin PC över Internet Dell monterar PC:n enligt kundorder var fjärde timme Leverantörerna levererar vad som förbrukats var fjärde timme PC:n levereras hem till kund HP: Kunden väljer en dator i affären, köper den och får den med hem genast HP monterar PC:n enligt affärernas order varje vecka Leverantörerna levererar vad som förbrukats varje dag PC:n levereras till affärerna varje dag Kort genomloppstid fördel att tillverka direkt mot kundorder <- Bra då det är hög priserosion! Dell: material och färdiga produkter för 6 dagars kundorder i systemet HP: material och färdiga produkter för 60 dagars kundorder i systemet Lång leveranstid nackdel att tillverka direkt mot kundorder Dell: kunden får vänta en vecka på att få sin dator HP: kunden får en dator med det samma (men kanske inte riktigt den som önskats ) 44

40 Orderfria leveransprocesser Varför behövs en order? I dagligvaruhandel ändrar butikskedjorna - t.ex. Prisma - sina sortiment 3 gånger per år. En leverantör - som får veta vad butiken har i hyllan - kan utan särskild order leverera det som behövs för att fylla på I tillverkande industri ändrar tillverkaren sitt sortiment då nya modeller introduceras - t.ex. i bilindustrin en gång per år En leverantör - som får veta vad tillverkaren har i lager - kan utan order leverera det som behövs så länge också nya varianter använder samma komponenter. ( Vendor managed inventory - VMI) ( Capacity, commonality, consumption) Leverans mot lagersaldo istället för order 45

41 Orderfria leveransprocesser Vad annat än lagersaldo kan användas för att ersätta order? Utförsäljning (point of sales) Prenumeration - varje nytt nummer, uppgradering levereras Kundprofil som leverantören sammanställer (CRM) Kundprofil som kunden sammanställer Många möjligheter att ersätta order, som komplementerar varandra och traditionella kundorder 46

42 Försäljnings- och distributionskanaler Hur kan en tillverkare nå tusentals, eller rentav miljontals kunder? Direkt Ambulerande försäljare Telefonförsäljning Postorder Internet Pyramid marknadsföring Indirekt Distributörer Grossister Importörer Återförsäljare Service- och underhålls firmor 47

43 Ett exempel - Dell Computers vs. HP Dell Komponenter Montering Direkt distribution Kund HP Komponenter Montering Distribution Grossist Återförsäljning Kund Enklare funktionell specialisering fördelen med HP s lösning Ingen direkt kundrelation och högre lagerrisk nackdelen

44 Försäljning: återförsäljare, e-handel, och tjänsteförsäljare Uppgifter presentera produkten till kunden låta kunden känna/ pröva produkten råd och tips för att hjälpa kunden välja överlåta produkten till kunden kredittjänster och finansiering hjälpa kunden ta produkten i användning underhåll och reparationer Lösningar Utställning, försäljare, kataloger Utställning Försäljare, användarsammanslutningar Avhämtning, hemlevererans Försäljare, självbetjäning Försäljare, servicenummer, manualer Service, självbetjäning Det finns inte en rätt lösning - För innovativa produkter som ställer kunden inför svåra val krävs en kombination av butik, e-handel och servicebolag 49

45 Distribution: Grossister, distributörer och tredje parter Uppgifter Kombinera leveranser till samma adress Lagerhållning, ta ansvaret för lagerhållning Orderadministration, inköp Försäljningsprognoser Lösningar Nätverk av terminaler, central nav Regionala eller lokala lager Verksamhet baserad på marginal, fakturering för logistiktjänster/ transaktioner Historisk analys, samarbete med återförsäljare grossistens roll håller på att försvinna, istället är tredje parter som specialiserar sig på logistik starkt på kommande 50

46 Logistiktjänster: Transport, lager och spårbarhet Uppgifter Kombinera leveranser till samma adress Lagersaldo Spårbarhet Montera, kundanpassa produkten Lösningar Standardiserade kundregister Flöde eller inventarier Produktidentifikation Postponement, modulära produkter Både återförsäljare och tillverkare kan köpa in logistiktjänster, istället för att ha en egen logistikavdelning för att producera dessa 51

47 Ett exempel: Federal Express Seattle Chicago Springfield New York Kansas city Los Angeles Atlanta Miami Fort Lauderdale En central nav - leverans från vilken eker i hjulet till vilken annan över en natt Spårbarhet - alla leveranser registreras i startpunkten, i naven och slutpunkten 52

48 Ett exempel: HPs laserprintrar Fördröjning (postponement): öka inte produktvarianternas antal förrän det är absolut nödvändigt Tillverkning Distribution Anpassning Alla laserprintrar är likadana då de lämnar fabriken Efter behov kan en printer omdirigeras från Europa till Asien, eller tvärtom Först när en återförsäljare eller kund behöver printern bifogas manualer och dokumentation på det rätta språket

49 Efterfråga och tillgång kedjor Efterfrågan Plan Lagersaldo Order Leverera eller tillverka mot order? Vänta på order, eller erbjuda orderfria servicealternativ? Distribution Montering Komponent Tillgång 54

50 Ett exempel: försäljning av mobiltelefoner Store-within-a-store för traditionella återförsäljare Store-within-a-store för telekom operatörer, e-handeln Distribution från ett regionalt lager direkt till kund för specialmodeller Tillverkning mot konsumtion - garantiregistrering av telefonen vid konsumtionsimpulsen 55

51 Sammanfattning Hur betjäna kunden? 1. Order till leveransprocess 2. Försäljnings- och distributionskanaler 3. Orderfria leveransprocesser behövs ordern? 4. Logistikföretag / outsourcing 5. Spårbarhet 6. 56

52 Styrning och system - Hur ger man kunden valmöjligheter? Supply chain management - Hur hanterar man helheten? Sammanfattning

53 Från hantverk till industriell produktion 1. Hur minska kostnaderna när volymen växer? 4. Hur låta kunden välja? Förindustriell verksamhet Standardprodukt + Standardprocess Order- till leveransprocess Distribution Produktsortiment Produktionsstyrning En unik produkt i en unik process 2. Vad lönar det sig att göra själv, vad köpa in? 3. Hur nå fram till kunden? Inköp Partnerskap Industriell verksamhet Marknadsför massproducerade produktsortiment 58

54 Massproduktionens svaga punkt: Ingen möjlighet att välja? Produktsortiment Index 100 = massproduktion 100 Efterfrågan fler valmöjligheter för kunden mer än en standardprodukt för leverantören många processvarianter kortare räckvidd på inlärningskurvan mindre specialisering Produktsortimentet i en process Effektivitet => Att öka kundens valmöjligheter minskar effektiviteten exponentiellt, men ökar försäljningen marginellt 59

55 Ett exempel: Ford och GM på 1920-talet Ford en hårt integrerad process - från malm till T-Ford systemet byggt för en standard produkt kort genomloppstid, kostnadseffektivitet Att öka kundens valmöjligheter minskar effektiviteten exponentiellt, men ökar försäljningen marginellt alla färger går bra, så länge det är svart GM flera specialiserade divisioner - Buick, Chevrolet, Cadillac för olika kundsegment en standardprodukt per fabrik, ett brett produktsortiment för marknaden många parallella processer Att öka kundens valmöjligheter utan att minska effektiviteten går bra så länge efterfrågan räcker till för varje parallell process 60

56 Hur orsakar produktvarianter problem i en process? Omställning av maskiner tar tid, vilket minskar verkningsgraden Upp- och nedkörning av processen skapar svinn och försämrar kvaliteten Kapacitetsflaskhalsen flyttar på sig då en ny produktvariant börjar tillverkas Det behövs mera lagringsplatser för olika material vid monteringslinjen, linjen blir längre, transfertiden ökar, och verkningsgraden minskar Ledtiden för en produkt ökar, risken för att en produktdesign förändring leder till svinn ökar Större variation i efterfrågan för ett material, större säkerhetslager för materialet etc. etc. 61

57 Tre botemedel: produktionsstyrning, produktionssystem, och modulära produkter Produktionsstyrning Tillverka varianterna i rätt ordning, synkronisera aktiviteterna så att omställningar och svinn kan minimeras Produktionssystem Organisera processen så att omställningar och svinn kan minimeras Modulär produktutveckling Konstruera produkten så att omställningar och svinn kan minimeras 62

58 Produktionsstyrning: batch- eller kontinuerlig tillverkning? Batch (ställ om processen för olika varianter) ++Stor mixflexibilitet -- Lång genomloppstid -- Kvalitetsproblem Kontinuerlig (blanda olika varianter i samma process, eller skapa en skild process för varje variant) ++ Kort genomloppstid ++ Jämn kvalitet -- Liten mixflexibilitet 63

59 Batch-tillverkning: Rätta material och rätt kapacitet vid rätt tidpunkt Stor mixflexibilitet + långa ledtider för komponenter planera i tid för att ha alla komponenter till hands planera hur kapaciteten används Planeringskalender Hur ofta uppdatera efterfrågan på slutprodukt? Hur ofta kolla vilka material som måste köpas? Planeringssystem Vad är efterfrågan på slutprodukt? Vilka material för vilken slutprodukt? Vilken kapacitet för vilken slutprodukt? Hur mycket av varje material finns i lager? Hur mycket måste köpas nu? Finns det kapacitet och material att möta efterfrågan? Effektivitetsmål leder till kontinuerlig tillverkning!? Maximera försäljning, minimera lager planera oftare, minska på ledtiderna kontinuerlig tillverkning sämre mixflexibilitet! 64

60 Basis för Batch-tillverkning: MRP och stycklista Kulspetspenna Skal Stift Knapp Övredel Undredel Fjäder Kulspets Bläckbehållare MRP Efterfrågan I lager Materialbeho v OBS: många olika produkter använder samma del

61 Ett exempel: Installation av hissar Stycklista för varje byggprojekt (Vad behövs?) Projektschema för när vilken komponent behövs (När behövs?) Materialbehov uträknat per vecka för varje projekt Materialbehov uträknat per vecka för försäljningsbolaget köpa in mera material eller tillverka enligt projektschema rätt material, på rätt ställe, vid rätt tidpunkt! 66

62 Kontinuerlig tillverkning: synkronisera produktion till efterfrågan Brett produktsortiment + varierande efterfrågan samma varianter kontinuerligt i samma ordning justera dagligen exakta kvantiteter Planeringssystem Vad är takt-tiden för att balansera arbetsstationer? Vad är bufferstorleken för påfyllning? Vad är påfyllningsmängden? Var finns det risk för brister? Två verksamhetspulser Produktsortiment kontinuerligt under en period Volymförändringar dagligen Flexibilitetsmål leder till batchtillverkning!? planera oftare sortimentförändringar sortiment med samma verksamhetspuls som volym batchtillverkning 67

63 Kontinuerlig tillverkning: JIT Komponenttillverkning B A A A A Just-in-Time: Hög effektivitet Små lager och korta B B B B genomloppstider Liten volym och mixflexibilitet A A A A Vara B Vara A Vara B Vara B Vara A Vara A Vara B Slutmontage 68

64 Ett exempel: Toyota Production System Började utvvecklas på 1950-talet Supermarket modell för styrsystemet Alla varianter produceras blandat Komponenter produceras dagligen i små serier Enkel visuell styrlogik (Kanban) Minimering av ställtider kritisk sucessfaktor 69

65 Kontinuerlig tillverkning: Periodisk batch Komponenttillverkning B A A A A Period Batch Control (PBC): Både volym och B B B B mixflexibilitet Hög effektivitet Lager och genomloppstider A A A ökar i relation med A sortimentets bredd Vara A Vara A Vara B Vara B Vara B Vara B Vara A Slutmontage 70

66 Ett exempel: Jaktplan för RAF under andra världskriget Viktigt att få maximalt antal jaktplan i luften på kortast möjliga tid Alla delar måste finnas på plats för att flygplanet skall flyga Både Spitfire och Hurricane delar måste tillverkas i rätta proportioner Koordinering genom att faställa en veckotakt av Spitfire och Hurricane för komponenttillverkarna 71

67 Produktionssystem: Process, linje, cell eller verkstad? Process alla arbetsskedena är integrerade de möjliga produktvariationerna är fördefinierade mängden produkter i arbete (PIA) är konstant Linje alla arbetsskeden är integrerade de möjliga produktvariationerna är fördefinierade mängden PIA kan variera Cell arbetsskeden är integrerade gruppvis produktens modulvariationer är fördefinierade mängden PIA kan variera Verkstad inga arbetskeden är fast integrerade produktvariationen är inte fördefinierad mängden PIA kan variera 72

68 Produkt-Process matrisen

69 Faktorer att beakta Flexibilitet Effektivitet Ledtid Kvalitet 74

70 Process: för- och nackdelar Flexibilitet - dålig mixflexibilitet Effektivitet + hög verkningsgrad + litet svinn Ledtid + kort ledtid Kvalitet + hög kvalitet Passar bäst för standardprodukter där ett lågt pris och jämn kvalitet är det viktigaste (t.ex. Korvfabrik, bryggeri) 75

71 Linje: för- och nackdelar Flexibilitet + god mixflexibilitet med JIT eller PBC - dålig volymflexibilitet Effektivitet + god verkningsgrad då arbetsskedena är i balans - omställning minskar effektiviteten Ledtid + kort ledtid Kvalitet + hög kvalitet (inlärningskurva!) Passar bäst för att montera ett standard produktsortiment där ett lågt pris och jämn kvalitet är det viktigaste (t.ex. Elektronik, bilar) 76

72 Cell: för- och nackdelar Flexibilitet + god mixflexibilitet med JIT eller PBC + god volymflexibilitet med modulariserad produkt ( då det är enklare använda underleverantörer ) Effektivitet + god verkningsgrad då arbetsskedena är lätta att balansera + mindre behov för omställningar för att producera varianter Ledtid + kort ledtid Kvalitet + hög kvalitet (inlärningskurva!) Passar bäst för att montera ett standard produktsortiment där pris, variation och jämn kvalitet alla är kritiska (t.ex. PC, maskinverktyg) 77

73 Verkstad: för och nackdelar Flexibilitet + god mixflexibilitet och volymflexibilitet Effektivitet - låg verkningsgrad Ledtid - lång ledtid Kvalitet - ojämn kvalitet (ingen Kontinuerlig inlärningskurva!) Passar bäst för att tillverka specialprodukter då variation är kritiskt (t.ex. prototyper) 78

74 Designprincip för produktionssystem: Produkt eller funktion? Design enligt funktion Design enligt produkt Borra Fräs Montera Verkstad Process Linje Cell 79

75 Modulära produkter Modularitet - differentiera slutprodukten genom att variera delsystem Modulära produkter en förutsättning för att cellorganisationen skall fungera Modularisering en förutsättning för att masskundanpassning skall vara möjlig Modularisering gör det enklare att samarbeta med leverantörspartner leverantören ansvarar för utveckling av modulen företaget och leverantören tillsammans ansvarar för interface 80

76 Ett exempel: Ingram Micro Ingram Micro är en amerikansk distributör av PC HP, IBM etc. levererar PC moduler Ingram Micro monterar enligt specifikation i sin distributionscentral 81

77 Sammanfattning Hur ge kunden valmöjligheter? 1. Produktsortiment 2. Produktionssystem 3. Modulära produkter 4. 82

78 Från hantverk till industriell produktion 1. Hur minska kostnaderna när volymen växer? 4. Hur låta kunden välja? Förindustriell verksamhet Standardprodukt + Standardprocess Order- till leveransprocess Distribution Produktsortiment Produktionsstyrning En unik produkt i en unik process Hur hanterar man helheten? 2. Vad lönar det sig att göra själv, vad köpa in? 3. Hur nå fram till kunden? Inköp Partnerskap Industriell verksamhet Marknadsför massproducerade produktsortiment 83

79 En ond cirkel KAPACITETS BEHOV Uppfattat behov BRISTER Verkligt behov TID BESTÄLL FÖR SÄKERHETS SKULL FÖRVRÄNGT BEHOV KÖPAREN ÖKAR SÄKERHETSLAGER DÅLIG LEVERANSSERVICE

80 Ett exempel: Forrester-effekten BILFABRIK Efterfrågan SÄTESFABRIK Tid ÖVERDRAGSFABRIK TYGFABRIK 85

81 Efterfråga och tillgång : differentiera och integrera samtidigt Efterfrågan Produktspe cifikation Lagersaldo Order Integrera: leverera mot order tillverka mot lagersaldo expandera mot plan Differentiera: vänta på order erbjuda orderfria servicealternativ erbjud konfiguration Distribution Montering Komponent Tillgång 86

82 Från hantverk till industriell produktion - Vilka är stegen? 1. Hur minska kostnaderna när volymen växer? 4. Hur låta kunden välja? Förindustriell verksamhet Standardprodukt + Standardprocess Order- till leveransprocess Distribution Produktsortiment Produktionsstyrning En unik produkt i en unik process 2. Vad lönar det sig att göra själv, vad köpa in? 3. Hur nå fram till kunden? Inköp Partnerskap Industriell verksamhet Marknadsför massproducerade produktsortiment 87

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Diagnostik Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Fredrik Ljungberg och Henrik Fagrell Diadrom, www.diadrom.se 2 Kontakt Diadrom, www.diadrom.se

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Prevas & Maxim Integrated lockade mässbesökare i tusental. /SID 6 #1 2015

Prevas & Maxim Integrated lockade mässbesökare i tusental. /SID 6 #1 2015 TEKNIKNYHETER OCH TRENDER FRÅN PREVAS #1 2015 ledare Resultatbaserade partnerskap driver innovation och ger de bästa lösningarna. Sid 2 case En resa från Excel till ett integrerat och flexibelt system.

Läs mer

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras 8.1 Introduktion Det här kapitlet behandlar Kaizen, ett väldigt kraftfullt verktyg för snabbt och meningsfullt förändringsarbete. Kapitlet börjar med en introduktion till kaizen och kaizenevenemang. Fördelarna

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210)

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Jag tror jag fått med det mesta i kursen i denna sammanfattning (dock inte marknadsrätten och artiklarna) och den kan användas både som komplement och substitut

Läs mer

Varans väg till kunden

Varans väg till kunden Örebro Universitet, Handelshögskolan Företagsekonomi, avancerad nivå, självständigt arbete, 30hp Handledare: Frans Prenkert Examinator: Pia Lindell HT14, 2015-01-16 Varans väg till kunden En studie om

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 3 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN FRÅN MOVEX ANVÄNDARFÖRENING TEMA LEAN OCH AGILE LYFTER What s next Lawson? Presentationer från koncernchef Harry

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

KARTLÄGGNING AV MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ÅTERBRUK GENOM SLUTNA MATERIALCYKLER FÖR MÖBLER OCH INREDNING I VÄSTRA GÖTALAND

KARTLÄGGNING AV MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ÅTERBRUK GENOM SLUTNA MATERIALCYKLER FÖR MÖBLER OCH INREDNING I VÄSTRA GÖTALAND KARTLÄGGNING AV MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ÅTERBRUK GENOM SLUTNA MATERIALCYKLER FÖR MÖBLER OCH INREDNING I VÄSTRA GÖTALAND Thomas Nyström Oskar Rexfelt Design & Human Factors Product and Production Development

Läs mer

Vägen till e-handel - En fallstudie

Vägen till e-handel - En fallstudie Vägen till e-handel - En fallstudie Författare: Mattias Bäcklund & Viktor Erlandsson Handledare: Anneli Linde Student Handelshögskolan Vårtermin 2013 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Först och främst vill

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer