SCR i campingens tjänst sedan 1967

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCR i campingens tjänst sedan 1967"

Transkript

1 SCR i campingens tjänst sedan 1967

2 Foto Anna Hult Foto Bo Dahlin/Bildhuset/Scanpix

3 Foto Anna Hult

4 Foto Magnus Rietz/briljans.se Foto Tore Johnsson/NordicPhotos

5 Campingföretagandet i Sverige har aldrig varit större. Men ännu större, starkare och mer framgångsrikt ska det bli. SCR riksorganisationen för campingföretagande i Sverige fyller 40 år med stolthet över de år som gått, men framför allt med förväntan inför vad vi gemensamt ska lyckas åstadkomma i framtiden. Visionen är lika storslagen som den svenska campingens historia: vi vill att världen ska hylla Sverige som Europas bästa campingland. Foto Anna Hult Foto Lars Tunbjörk/NordicPhotos

6 Foto Lars Thulin / johnér

7 Att slå läger eller tillfälligt bo. Det är att campa, även om dagens camping kan se ut på lika många sätt som det finns campare. Samma sak med campingföretagandet det har lika många ansikten som företagare. Personligt, individuellt och unikt. Var och en efter sina förutsättningar och enligt sina drömmar. Men samtidigt lika om vi ser till friheten, rörligheten och viljan till förändring. Campinglivet blir aldrig stillastående, permanent eller statiskt. Så nu när SCR har anledning att fira väljer vi att koncentrera oss på tre viktiga huvudpunkter och grundstenar för hela branschen: gemenskap, utveckling och framtidsutsikter. Välkommen till fyrtio år i campingens tjänst. En god grund för nya idéer och visionära tankar! 7

8 Foto Alexander Crispin/Johnér Meddelande nr 117/-66: Råd och anvisningar rörande sanitära krav på campingplatser gav oväntad hjälp att skapa en rikstäckande campingorganisation. Istället för att acceptera byggandet av små skogar av duschar samlades branschen kring en motaktion och agerade starkt och enat för första gången.

9 FÖR 40 ÅR SEDAN GICK VI ENSAMMA MED VÄSKA PÅ MAGEN. Att yttre hot kan ena och förena även de starkaste personligheter är en sanning som stämmer väl överens med grundandet av SCR. För drygt 40 år sedan bestämde man sig i Strömstad för att bygga Bohusläns första kommunala campingplats. Roger Ivarsson, från den lokala fiskerinäringen, utsågs som ansvarig och skickades på studieresa i Europa tillsammans med Lars-Åke Backlund, då sekreterare i Bohusläns Campingförening. Hemma i Sverige var avgiftsupptagningen ett stort bekymmer för campingvärdarna. Dag efter dag och timma efter timma gick man runt med väska på magen och tog upp avgift för ett dygn i förskott, av varje gäst. Systemet i Europa visades sig vara smartare, och med inspiration därifrån utvecklade Roger och Lars-Åke en lösning på ett nytt system med campingkort redan i bilen på väg hem till Sverige. Det enda som saknades var en stark organisation som kunde ta tag i genomförandet. Och hjälp att skapa denna organisation kom oväntat från Medicinalstyrelsen. I Meddelande 117/-66 föreslogs nya regler som skulle tvinga branschen att placera sina investeringar i t ex små skogar av duschar, där bara en bråkdel av dem skulle efterfrågas samtidigt som man skulle få långa köer till toaletterna. Enligt förslaget skulle dessa ha tvättställ inne i toalettutrymmet och därför naturligtvis användas som tvättrum på morgnar och kvällar. Ett möte mellan Bohusläns Campingförening och Föreningen Sydöstra Sveriges Campingvärdar resulterade dels i en uppvaktning hos Medicinalstyrelsen och dels i ett möte i Göteborg några månader senare för att välja en interimsstyrelse och förbereda skapandet av Sveriges Campingvärdars Riksförbund. Nästa steg var att snabbt få en stor medlemskår och att ta tillvara alla de fördelar som campingkortsystemet erbjöd. Än en gång var det yttre omständigheter som enade organisationen. Både dåvarande Sveriges idrottsplatsförbund och Campingkommittén var negativt inställda till den nya organisationen och detta svetsade samman medlemmarna i SCR ytterligare. Idag tänker vi, agerar och reagerar tillsammans. SCR är idag en av de starkaste och mest effektiva branschorganisationerna inom turismsektorn i hela Norden. Vår uppgift är att utveckla branschen tekniskt, ekonomiskt och juridiskt och att ständigt arbeta för ökad kunskap och kännedom om camping i Sverige. Vi ansvarar för den övergripande marknadsföringen av campingplatserna i Sverige, tillhandahåller olika administrativa system och rutiner, ger råd och utbildning, utreder och engagerar oss i kvalitetsfrågor samt samlar in och sammanställer den officiella campingstatistiken i landet. Allt detta gör vi framgångsrikt tack vare våra medlemmars engagemang och vilja att utveckla både branschen och de egna campingföretagen. 9

10 Sverige är fantastiskt och fantastiskt olika. Sverige är km långt och 500 km brett. Det säger sig självt att skillnaden mellan nord och syd är stor, precis som mellan det öppna Västerhavet och lummiga Östersjön. Och så har vi Öland och Gotland som inte liknar någon annan del av Sverige. SCR uppstod ur nätverkande och regionalt samarbete och det är fortfarande självklart att vi måste arbeta regionalt Jag för att ge alla medlemmar rätt uppmärksamhet och förutsättningar. Mångfalden är en av svensk campings största fördelar. Till skillnad från vissa andra länder så har Sverige en stor bredd av campingplatser. Här finns allt från vildmarkscampingar till citycampingar, sol och bad, resorts osv vilket jag tror gör oss mindre sårbara. Vi kan marknadsföra oss mot fler typer av marknader och har fler starka sidor att visa upp. Det finns väldigt många argument för att campa i Sverige säger Bertil Persson campingkonsulent. Naturligtvis blir vi starkare tillsammans. Regionala konferenser och minimässor är regionala projekt som fungerar bra idag. Gemensamma studieresor, utbildningar och paketering av resor är andra exempel på samarbeten inom regionerna. Nätverket mellan campingarna betyder mycket, liksom utbytet av idéer och erfarenheter mellan konsulenterna och regionerna. Här kan vi bli ännu bättre genom att se till att alla får ta del av varandras tankar och idéer. vill framför allt arbeta för att höja campingens status. Samtidigt behöver vi ett större samarbete mellan campingarna så att vi får synergieffekter och kan lära av varandra. Åsa Nilsson, campingkonsulent. 10

11 Foto Jeppe Wikström/Johnér Foto Anna Hult Mats Karlsson, campingkonsulent, kommenterar: Man behöver inte uppfinna hjulet mer än en gång. SCR kan plocka russinen ur kakan för att få ut det bästa i respektive region. Kan man sedan lägga detta i en stor smältdegel så kommer hela vår bransch tjäna på detta. Mats funderar på utvecklingen och fortsätter: När det gäller framtiden måste vi ta till oss alla möjligheter med tekniken, nätet o s v. Den som inte är med kommer att bli omkörd, så om vi ska mäta oss med vår omvärld måste alla våra medlemmar kommunicera på nätet. Den som är med kommer att tjäna på det. Samtidigt får vi inte bli slavar under tekniken. Därför tror jag att det mänskliga samtalet och mötet blir allt viktigare i framtiden. Vi ska givetvis ha all teknik. Men klarar vi inte att umgås med varandra har vi inte mycket nytta av tekniken. Det viktigaste i vårt arbete är att kunna lyssna. SAMARBETE GER UTVECKLING SCR driver regionalt arbete i 15 regioner: Skåne Camping, Camping Västkust, Blekinge Campingvärdar, Camping Öland, Camping Småland, Camping Öst, Dalsland/Västergötland, Camping Mälardalen, Gotlands Campingvärdar, Camping Värmland, Dalarna, Gästrikland/Hälsingland, Camping Mellannorrland, Camping Västerbotten och Norrbotten. Arbetet innebär bl a att ordna studieresor, nätverksmöten och gemensamma marknadsaktiviteter. Våra 6 campingkonsulenter Mats Karlsson, Reiner Widäng, Bertil Persson, Åsa Nilsson, Leif Lindberg och Karin Erlandsson arbetar med den regionala verksamheten.

12 KUNSKAP OCH VILJA KAN TA SVENSK CAMPING TILL FÖRSTAPLATSEN. SCR:s vilja att lära och utvecklas började redan innan organisationen grundades, när Lars-Åke Backlund och Roger Ivarsson reste på studieresa till Europa. De kom hem med nya idéer och inspiration som lade grunden till hela SCR. Utan tvekan är utbildning och kunskap vägen till fortsatt framgång nu och i framtiden. Konkurrensen hårdnar och SCR skall fortsätta utvecklas i takt med tiden för att med råge motsvara våra medlemmars behov. Genom att se och lära av omvärlden samtidigt som vi utvecklar våra produkter, kan vi få fl er svenska och utländska gäster att välja camping i Sverige. Svensk camping skall stå för en alldeles speciell upplevelse. Vi skall bli bäst på vårt sätt Genom att vara lyhörda för våra gäster och deras behov kan vi hitta sätt att utveckla boende, aktiviteter, bokningsmöjligheter och service på ett sätt som ger uppmärksamhet och ännu fl er nöjda gäster. Sverige är ett litet land, men om vi utvecklar och säljer det vi är bra på fi nns inga begränsningar. Vi skall leverera vår unika produkt med högsta kvalitet. Och allt börjar med vår kunskap om gästerna och det vi erbjuder dem. VISSTE DU ATT: Första SCR-skolan genomfördes 1969 Vi arrangerar över 40 utbildningar varje år 2006 utbildades 702 elever från 302 campingplatser Du kan söka utbildningsstipendier till andra kurser Du har möjlighet att gå SHR:s kurser SCR är engagerade i en KY-utbildning för fritidsanläggningar Vi ordnar skräddarsydda kurser efter behov. Foto Anna Hult

13 HELA GOTLAND PÅ EN PLATS SCR Training Camp är SCR:s e-learningutbildning. I vår frontutbildning lotsar e-läraren Anki dig bl a genom datorstödd in- och utcheckning och i kapitlet Vårt SCR får du kunskap om vad medlemskapet i SCR innebär för dig. Kunskap ger framgång Vår kunskap i före tagande, gästbemötande och service ger nöjdare gäster, fl er gästnätter och mer pengar i campingföretagarnas kassor. Det är därför vi satsar på utbildning! Varför är det enklare att boka en resa till Mallorca än till Gotland? När den frågan ställdes i slutet av 80-talet började gotlänningarna se sin ö ur kundens synvinkel och bestämde sig för att göra Gotland tillgängligt genom att förenkla köpet av både resa och boende. Destination Gotland är ett bra exempel på visionär produktutveckling. Alla näringsidkare med intresse av att få fl er besök på Gotland har tillsammans satt sig ner och målmedvetet arbetat mot en framgångsrik lösning. Per-Erling Evensen är marknadschef på Destination Gotland: Turistgotland var inte tillräckligt lätt att boka, så i början av 90-talet påbörjade vi processen att hitta vägar att jobba tillsammans och därmed stärka Gotlands tillgänglighet. När det var dags att upphandla båttrafi ken till Gotland för 1998 tog vi fram besöksnäringens gemensamma dokument som berättade hur vi ville göra. Vi skapade möjligheter genom att ta fram telefonväxel och ett bokningssystem där turistföretagare fi ck vara med och lägga in sina produkter tillsammans med rederiet. Genom en call-center funktion kopplades kunden till den som i anslutna call-centers varit ledig längst. Kunden behövde bara ringa ett samtal och bokaren kunde bekräfta både boende och båtresa direkt. Man skapade en virtuell organisation där konkurrenterna sålde varandras utbud, där säljaren fi ck provision och kunden kunde boka hela sin semesterresa till Gotland vid ett och samma tillfälle. Idag är Gotlandsmodellen bolagiserat via Gotland Promotion sedan ett drygt år, och Kneippbyn AB är en av delägarna. Man kan säga att Destination Gotland fungerar som ett varuhus på nätet. Jag brukar jämföra med NK, Destination Gotland är affärsmodellen och de enskilda företagarna fyller det med sina produkter. Idag har vi 50% onlinebokningar och även fl yget fi nns presenterade på hemsidan. Som transportörer kompletterar vi varandra fortsätter Per-Erling. Vi är beroende av att få människor till Gotland och så länge det är motivet för oss alla så fungerar samarbetet utmärkt avslutar Per-Erling Evensen. 13

14 HUS SOM VÄCKER UPPMÄRKSAMHET Designbyrån Pinc i Stockholm har de senaste åren belönats med flera designpriser för sina innovativa hus. Våra hus och idéer kring boendet började faktiskt med att jag och några av mina kollegor ville ha egna sommarhus. Och då kunde vi ju lika gärna rita dem själva berättar Johan Lionell, AD och marknadsansvarig på Pinc House. Vi tänkte och ritade tillsammans och resultatet blev så bra att flera andra i bekantskapskretsen också ville ha egna hus. Vänner och bekanta började få syn på planerna, det skrevs om dem i tidningarna och på den vägen är det. År 2003 lanserades Pinc House SPORT, det hittills mest sålda huset. Idag står husverksamheten för 90% av Pincs totala verksamhet och från att ha handlat om enstaka hus planerar man nu hela områden och konceptbyar tillsammans med olika partners. Alldeles nytt är samarbetet med SkiStar och planerna på att skapa en ny ski resort i Sälen. Och i november 06 lanserades Pinc House XTR på Future- DesignDays tillsammans med Peak Performance. Vi hade pratat om att utveckla något speciellt för fjällvärlden tillsammans med Peak. Pinc House XTR är futuristiskt och modernt, byggt av massiv trä och mer som en kloss än ett vanligt hus. En helikopter kan landa på taket utan problem och huset tål massor av snö. Det står kvar vad som än händer berättar Johan Lionell. Ur Peaks synvinkel handlar projektet om brand extension att bredda varumärket och skapa något som är större än produkterna i sig. PR och marknadsföring fokuseras på projektet och ger positiva effekter för hela företaget. 14

15 Pinc House Delight 66 är ett helt annat, nytt underhållsfritt fritidshus som bland annat är tänkt att fungera i stugbyar. Husets fasad består av plattor i ett kompaktlaminat (som faktiskt är gjort av hårt packat papper) och det enda som kan hända är att det blir smutsigt. Och då är det bara att spola av, ungefär som när man tvättar bilen. Huset är elegant och spännande men också praktiskt och rymligt. Delight 66 byggs helt färdigt i fabrik och är inflyttningsklart på några dagar. Med innovativa lösningar, underhållsfria material, inbyggd terrass, integrerade möbler och en helt skräddarsydd inredning är det ett modernt boendekoncept långt utöver det vanliga. Om framtidens fritidsboende tror kreatörerna på Pinc House att vi kommer att ställa allt högre krav på hur vi bor under vår lediga tid. Vi vill att boendet skall vara en upplevelse, precis som de aktiviteter vi ägnar oss åt under dagarna. När det gäller arkitektur och tekniska lösningar är kraven höga. Stressade småbarnsföräldrar vill ju inte ha det sämre när de är lediga än hemma. Förvaring, kök o s v skall vara av högsta kvalitet. Men vi måste arbeta för att förlänga säsongerna i Sverige, så att mark- och stugägarna kan räkna hem sina investeringar. Spännande boende kan bidra till större upplevelser året runt avslutar Johan Lionell. Pinc House XTR är skapat för en aktiv målgrupp och har utvecklats av Pinc House och Peak Performance. Snart byggs den första anläggningen; The XTR Baltic Resort. Delight 66 är fullt av smarta lösningar. När vintern kommer är det bara att veva upp luckan och stänga hela huset. På sommaren ger den öppna väggen fri kontakt med omgivningen.

16 CAMPING- PRYLARNA HAR NÅGOT ATT BERÄTTA På semestern vill man ha det bra. Inte som hemma, utan precis så enkelt eller lyxigt, fritt eller bekvämt som man har Det har testats många olika varianter för att bygga ut bilen när alla ska med. Här är en smart lösning från Kartboken behövs förstås rent praktiskt, men den fungerar också som inspiration och drömläsning för den planerande gästen. Hur ser det ut i väster? Vad ligger runt nästa krök? Morakniven är en klassiker, men visst är det praktiskt att ha så här många verktyg i ett? Funkar bra att ta med i både fi ckan och handväskan. Finns det något mysigare än en brasa som sprakar av björkved? Locka fl er höstoch vintergäster med öppen spis i stugan, eller gemensam grillkväll ute i mörkret. Med GPS:en fi ck vi hela världen i en enda liten pryl. Och säkert har många bilresor blivit trevligare nu när man inte behöver fundera över vägen? tänkt sig. Det finns gott om prylar för alla som campar, och visst säger de något om vem man är? För helt säkert är att alla dina gäster är individer och det finns lika många typer som det finns prylar... Att äta gott hör till semester nöjet oavsett vilken boende form man väljer. Och handlar det om camping är grillningen en självklar favorit. Matlagningsintresset i Sverige är stort och de långa sommarkvällarna ger tid för både mat och uteliv. 16 Den här pallen kan vara lika rätt i svampskogen som på stranden. Men en sak är säker, den gäst som kommer med den här vill inte sitta still. Han eller hon är rörlig och aktiv!

17 Det första campinghäftet med rabatter och erbjudanden kom på 80-talet. Idag har vi CCS-kortet som ger innehavaren rabatter och oss mängder av intressant information om gästernas semestervanor. VAD VORE MINIGOLF UTAN CAMPING? Att gå i skogen och titta på fåglar kan vara en drömsemester som fungerar utmärkt ihop med campinglivet. Precis som det lugna livet i solstolen, där kikaren används för att spana ut över horisonten... Yxan är ett av människans äldsta redskap. Den har använts som verktyg, vapen och symbol. På campingen är den suverän till att klyva ved och kanske en symbol för det fria livet? Från Solstickan till Zippo för det blir ingen camping utan eld! Två klassiker som passar lika bra i sportbilen som husvagnen. Minigolf, eller bangolf, spelas av mer än svenskar varje sommar. Många av dem spelar på campingplatser över hela landet. Minigolfens ursprung är osäkert, men i 20-talets England fanns det inomhusbanor av trä med hinder som föreställde fantasifi gurer och byggnader. Utvecklingen fortsatte i USA, där en hotellägare från Chattanooga lät bygga en Miniature Golf Course år 1927, patenterade anläggningen och byggde till under tio års tid. Till Sverige kom minigolfen från USA på 1930-talet och den första klubben startades i Eskilstuna Foto Anna Hult Bangolf spelas på fi lt, eternit och betong. I Sverige är fi lt vanligast och ett normalresultat är mellan 30 och 36 slag på 18 Husvagnar på landsväg som det såg ut förr! I slutet av 60-talet började husvagnen bli en naturlig del av campingen och därefter dröjde det inte länge innan de dominerade bilden av svensk camping. I husbilen har man allt med sig och kan åka vart man vill. Ofta är det förstagångscampare som kommer i husbil, kanske har de bytt sommarstugan eller båten mot semester i husbil. hål. Vad blir ditt rekord i sommar? Källa: Svenska Bangolfförbundet 17

18 En smygtitt på framtidens camping Är framtidens konsument av fritid och upplevelser en annan än dagens? Och hur kommer det då att påverka campinglivet i framtiden? Trendanalytiker och framtidsforskare är överens om två saker: Framtidens konsument beter sig annorlunda än dagens. Och för turism- och upplevelseindustrin ser framtiden ljus ut. Vi kommer att konsumera det som ger oss något nytt, som förändrar oss en aning och det som upplevs som äkta. Som camping till exempel! Relationen till våra kunder och kunskapen om deras beteenden och behov är nyckeln till framgång. De nya konsumtionsmönstren ger oss nya möjligheter. Våra gäster idag är inte campare i den bemärkelsen att de alltid campar. Tvärtom, de väger en långhelg i Barcelona mot några dagar i svensk stuga eller semester med husbilen mot en badvecka vid franska Atlantkusten. Därför måste vi bygga produkter och paket som ger kunderna inspiration och möjlighet att välja oss! Vi måste rekommendera bra restauranger (eller ha egna) till den matintresserade, erbjuda konstrundor och konserter för den kulturintresserade och hitta bra familjeaktiviteter för alla åldrar när sommarlovet skall planeras. Den som är lyhörd för gästernas behov är vinnare i framtiden. Erbjuder vi dem rätt innehåll så kommer de att välja oss. För att kunna nå och lära känna dem är utvecklingen av CCS-kortet avgörande. Kortet ger möjligheter till kommunikation. Och i egenskap av kvalitetsstämpel förmedlar det Om vi kan attrahera barn och ungdomar har vi mycket vinna. Det finns en ny generation som har hela Sverige att upptäcka. Många har varit i Thailand men inte sett mer av Sverige än sitt eget närområde. Vi kan visa dem vad som finns, inspirera och erbjuda paket som passar dem och deras föräldrar. Lars Isacson, VD SCR ärlighet och trovärdighet ännu tydligare än idag. Inom några år ska alla campingprodukter finnas i alla stora bokningssystem. Det ska vara lika lätt att boka plats på en camping som att boka hotell i t ex Stockholm. När våra gäster bokar allt i en och samma process kan vi lättare formulera och anpassa produkter efter behov. Vi kan paketera boende och aktiviteter efter olika målgrupper. Den fortsatta datoriseringen av campingplatserna är helt nödvändig för framtiden. Allt som finns på nätet kommer inom kort att finnas i telefonen och då skall SCR vara där! 18 Foton Anna Hult

19 FRAMTIDENS VINNARE KAN LIKA GÄRNA VARA LITEN SOM STOR. DET VIKTIGASTE ÄR ATT HA FOKUS PÅ GÄSTERNA OCH VARA LYHÖRD FÖR DERAS BEHOV. SVARTEBORG STENCENTER En liten campingplats med 20 elplatser och 2 stugor. Och det är just det som är styrkan. Gästerna lever nära naturen, de klättrar, paddlar och njuter av konst och skulptur. Här erbjuder man stora campingtomter istället för fl er och mindre. Konceptet är att vara naturnära med många aktiviteter. DAFTÖ FERIECENTER Ett familjeföretag med femstjärnig camping, stugor, affär, restaurang, utomhuspool, piratland, äventyrsgolf, eget tåg och mycket annat. Här fi nns 650 tomter och 130 stugor. Målgruppen är i första hand barnfamiljer och tanken är att alla skall ha roligt och att allt fi nns inom räckhåll. Här behöver man inte planera sin semester. Det fi nns aktiviteter för alla, varje dag. SCR UTVECKLAS SCR kommer att arbeta vidare med att få omvärlden att förstå vikten av det vi gör. Turismen är en viktig och växande näringsverksamhet i Sverige. Vi vill ge handfasta råd och vara konkreta. Bland annat vill vi tillsammans med destinationerna träffa kommuner och göra turismekonomiska analyser som visar betydelsen av campingnäringen på orten. Tillsammans gör vi beräkningar på hur mycket pengar och hur många fl er jobb en växande camping kan ge och på så sätt kan företagarna lät tare få hjälp och positivt erkännande från sin hemkommun. SCR:s roll ändras och utvecklas i takt med tiden. Konkurrensen blir hårdare och vi måste ständigt bli mer lyhörda, trendkänsliga och agera modigare. Vi skall förstå och känna gästerna så att vi kan hjälpa våra medlemmar till god verksamhet. I relationen med våra medlemmar skall vi kunna prata om både styrkor och svagheter. Alla SCR-medlemmar skall uppleva att de får goda råd, inspiration och sist men inte minst fl er gästnätter genom vårt gemensamma arbete. Lars Isacson, VD SCR 19

20 Om man bara vill tillräckligt mycket och tror på sin idé, så är ingenting omöjligt. Det självklara budskapet får vi när vi låter oss inspireras av tre visionärer och entreprenörer inom turistvärlden: Vi tog vara på det vi hade mest av, kylan och Torneälven med den rena isen och vattnet. Den långa vintern fick bli vår tillgång. Man skall gräva där man står och inse att det mesta är ogjort. Ishotellets grundare Yngve Bergqvist har belönats med både priser och framgång. Och visst, om man kan bygga ett hotell av is i en liten by 200 km norr om polcirkeln och få dit människor från hela världen då är ingenting omöjligt. ICehotel i Jukkasjärvi Yngve Bergqvist var ansvarig för hembygdsgården i Jukkasjärvi och försökte hitta nya sätt att locka besökare. I slutet av 80-talet började man se vintern som en tillgång och 1990 bjöds den franske konstnären Jannot Derid in för att hålla vernissage i en specialkonstruerad igloo Arctic Hall. Året efter byggdes en igloo som var 250 kvm och några utländska gäster övernattade en natt i igloon och berättade om en fantastisk upplevelse. Idén till ICEHOTEL föddes där och då. Många tvivlade, men Yngve Bergqvist utvecklade sin idé och skapade ett koncept som snabbt blev världsberömt. Och han började dessutom exportera sin unika produkt. Idag finns permanenta isbarer i Jukkasjärvi, Stockholm, Milano, London, Tokyo och Köpenhamn. Bardiskar, bord, glas och skulpturer är alla gjorda av is från Torne älv. Och själva hotellet som är kvm är byggt av ton snö och is smälter varje vår och rinner tillbaka ner i älven. När mörkret och kylan återvänder byggs det upp igen. Mer än gäster har nu övernattat i varma sovsäckar på isbäddar i minus 5 C. ICEHOTEL är Sveriges mest omskrivna turistattraktion i världen och 70% av alla gäster är utländska turister. 20 Foto Big Ben Productions

21 DALHALLA Historien om Dalhalla börjar för 360 miljoner år sedan, när en meteor slog ner i Dalarna. Siljan bildades och färgade vertikala ränder uppstod i berggrunden. På 50-talet började man bryta kalk och när brytningen upphörde hade en naturlig amfiteater skapats. Operasångerskan Margareta Dellefors kom på besök 1991 och insåg att detta skulle kunna bli Sveriges egen utomhusopera. Till en början tyckte lokala politiker att hon var smått galen. Men Margareta gav inte upp, och i juni 1993 gavs en bejublad provkonsert. Idag är Dalhalla en av världens mest fascinerande operaarenor och rankad som fyra bland världens alla utomhusarenor. ELBY KWOK DREWSEN Årets affärskvinna 2006 enligt Veuve Cliquot är Elby Kwok Drewsen, VD och ägare till Lotus Travel och Scandinavian Perspectives. Lotus Travel är marknadsledande som Kina-arrangör omsättningen har fördubblats och vinsten sex-faldigats de senaste åren. Elby själv har gjort en osannolik livsresa från de fattiga kvarteren i Hongkong till Sverige som prisad, framgångsrik företagare. Hur man lyckas med nya idéer i turistbranschen har hon en kristallklar uppfattning om: Du måste bestämma dig för att lyckas. Var beslutsam, gör läxan, håll fast vid din affärsidé och kolla konkurrenter. Fundera på vilka dina kunder är och gör det som är bäst för dem! Och du måste alltid se till att vara det bästa alternativet. Eller som juryn motiverade priset: Affärssinne, expansionskraft, nytänkande och gott ledarskap

22 PÅ NATURENS VILLKOR En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn. 22

23 Foto Anna Hult MILJÖVÄNLIGT, SMART OCH EKONOMISKT Södra Näs satsar på solen Södra Näs Camping ligger några mil utanför Varberg. Här finns Sveriges största vakuum-solfångaranläggning. Ägarna, Sonja och Bosse Nilsson, byggde sin toppmoderna anläggning Alternativa energiformer för uppvärmning var viktigt med tanke på både elpriset och miljön. Solfångaranläggningen på taket värmer allt varmvatten plus hela servicehuset. Som stöd finns en pelletspanna att ta till om det är mulet flera dagar i rad, eller vid toppar när alla duschar går under flera timmar. Under vintern, när det ligger snö på solfångarna, används jordvärme och i butik och reception luftvärmepumpar. Stockens camping har koll på elförbrukningen På Orust finns en av de första campingplatserna där säsongsgästerna betalar sin egen elförbrukning. Med hjälp av systemet G-Ctrl mäter man den exakta elförbrukningen för varje gäst. Systemet är internetbaserat, så ägarna Freddy och Anita Alm kan komma åt informationen var de än är, utan att behöva springa runt och kolla alla stolpar. Gästerna uppskattar det rättvisa systemet. Nu kan de själva påverka hur mycket el de vill förbruka och betala för. Camping och miljö För både campingföretagare och campare är det en självklarhet att vi är en del av naturen och att den är förutsättningen för att vi skall kunna njuta av campinglivet. SCR:s engagemang för miljön började 1967 i samma ögonblick som organisationen grundades. Att naturen mår bra är helt nödvändigt för att vi skall kunna locka gäster och för att branschen skall utvecklas. SCR har en ambition att agera miljövänligt, uppmärksamma projekt och initiativ som bidrar till hållbar utveckling och att hjälpa våra medlemmar att kommunicera natur och miljö. Idag deltar SCR bland annat i styrgruppsarbetet för den internationella miljöutmärkelsen Gröna Nyckeln. 23

24 SVERIGE ÄR MER ÄN VILDMARK Det finns kvadratkilometer Sverige att upptäcka. I snitt bor det 22 personer på varje kvadratkilometer. Det finns sjöar som är större än en hektar och kvadratkilometer hav. Och i allt detta vatten finns öar. 24 Den svenska fjällvärlden är stor. Norr om Östersund finns mer än hektar nationalparker, ca 850 preparerade skidnedfarter och kanske ett mystiskt Storsjöodjur dessutom. Kombinationen av storstad och natur gör Stockholm till en ovanligt vacker huvudstad. Skärgården börjar precis där storstadspulsen slutar eller var det tvärtom? Foto Magnus Rietz/Johnér Foto Håkan Hjort/Johnér

25 Foto Per Magnus Persson/Johnér INTE STÖRA INTE FÖRSTÖRA Allemansrätten är en självklarhet för oss svenskar. Men den är en ovanlig förmån, väl värd att berätta om när vi vill locka besökare till Sverige. Allemansrätten har fungerat sedan urminnes tider och låtit grannar gå över varandras mark för att komma till betesmark, vägar och vatten. Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grund lagen. Läs mer på Skåne bjuder på slätter, böljande åsar och fantastiska badstränder. Österlens konstnärer och konsthantverkare lockar tusentals besökare varje påsk. DEN GLOBALA RESENÄREN Visit Sweden har i sin målgruppsanalys ett segment som kallas Active Family. Den europeiska familjen reser gärna på fl era veckors sommarsemester i stuga eller på camping och de är det största segmentet som besöker Sverige. Karakteristiskt för Active Family är att de har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Läs mer på Sverige är fullt av roliga anläggningar för både barn och vuxna. Lisebergkoncernen lockar varje år 3,8 miljoner besökare. Många svenskar förstås, men också norrmän, danskar, tyskar, fi nländare och engelsmän. 25

26 HUR BRA ÄR EN UPPLEVELSE? Foton Anna Hult Turistbranschen har alltid valt att mäta kvalitet genom att jämföra, betygsätta och klassificera. Så berättar vi för gästerna vilken nivå de väljer och det hjälper dem att jämföra hotell, resor eller campingplatser. Men frågan är förstås om kvalitet egentligen kan bedömas. Hur man bor och vad man tycker handlar till stor del om personliga upplevelser. VARJE CAMPING ÄR SPECIELL Det finns 600 SCR-anslutna campingplatser i Sverige. Med stugor. Det säger sig självt att det är svårt att jämföra dem. Mångfalden i campingvärlden är ett av våra starkaste säljargument och just det som lockar nya gäster till våra olika campingar. För idag har vi inte en målgrupp som bara konsumerar en typ av boende. Tvärtom så väljer våra gäster gärna både och eller olika varje gång. Och det ger oss massor av möjligheter! KVALITET FÖRR OCH NU När SCR grundades 1967 handlade det mycket om dass och duschar. Hög kvalitet för gästen då var till stor del något annat än det är idag. I takt med att grundkrav och teknik blir självklarheter dyker det upp annat som är unikt och som gör att man upplever något extra. I husvagnarna t ex, var det inte alls självklart med spis och kylskåp från början. Men i dagens nya modeller finns en teknisk standard som mycket väl kan vara högre än hemma. Till sist är det ändå kundens helhets upplevelse som avgör hur nöjd han eller hon blir. Som SCR-medlem kan du få gratis rådgivning inom områden som t ex att starta och driva campingplats, avtalstolkning, tidsbegränsad juridisk rådgivning via advokatbyrå, bygglov, miljöbalksfrågor och byggnadsfrågor. SCR hjälper också till med till exempel krishantering och kan avlasta medlemmen med hantering av media, drift och ledningsstöd. 26

Campingplatser per län

Campingplatser per län Campingplatser per län Campingplats Stjärnor Västerbottens län Saiva Camping 3 Storumans Bad och C 3 Ansia Camping 4 First Camp Umeå 4 Vindelns Camping 2 Lufta Camping 3 Skellefteå SweCamp & Stugby 4 Byske

Läs mer

Campingplatser per län

Campingplatser per län Pressmeddelande 2014-06-23 Hela listan från SCR Svensk Camping: Campingplatser med stjärnor från norr till söder Campingplatser per län Stockholms län Telefon Stjärnor Ängby Camping 08-37 04 20 2 Björkö

Läs mer

Hela listan från SCR Svensk Camping: Campingplatser med stjärnor från norr till söder

Hela listan från SCR Svensk Camping: Campingplatser med stjärnor från norr till söder Pressmeddelande 2014-06-23 Hela listan från SCR Svensk Camping: Campingplatser med stjärnor från norr till söder Svenska campingplatser är landets största semesterboende med rekordmånga 14,5 miljoner gästnätter

Läs mer

Campingplats Stjärnor Telefon Stockholms län

Campingplats Stjärnor Telefon Stockholms län Campingplats Stjärnor Telefon Stockholms län A3 Ängby Camping 2 08-37 04 20 B2 Björkö Örns Camping 3 0176-405 90 B3 Sandvikens Camping & Havsbad 2 0176-503 15 B6 Eriksö Stugby och Camping 3 08-541 301

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

DIGITAL 2016 ANNONSERING

DIGITAL 2016 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2016 ANNONSERING De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största semester boende. Under juni-augusti bor mer än 50

Läs mer

Annonsfakta och prislista Camping.se 2013

Annonsfakta och prislista Camping.se 2013 lista Camping.se 2013 ANNONSFAKTA OCH PRISLISTA CAMPING.SE Vi semestrar mer än någonsin och campingsemestern är Sveriges största semesterboende. Under sommarmånaderna är hälften av alla gästnätter i Sverige

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

UTBILDNINGS- PROGRAM våren 2009

UTBILDNINGS- PROGRAM våren 2009 UTBILDNINGS- PROGRAM våren 2009 Har du frågor och synpunkter om utbildningar som SCR erbjuder kontakta Eva-Lena Milton 031-355 60 07, eller eva-lena.milton@scr.se. INNEHÅLL UTBILDNINGAR VÅREN 2009 4 GRUNDKURS

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Ta steget. Anmäl dig till någon av SCR:s utbildningar under 2007.

Ta steget. Anmäl dig till någon av SCR:s utbildningar under 2007. Ta steget. Anmäl dig till någon av SCR:s utbildningar under 2007. SCR - Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation, www.scr.se NYHETER 2007-2-dagars säljkurs - Livsmedelshygien - Alla datum för

Läs mer

UTBILDNINGS- PROGRAM 2008

UTBILDNINGS- PROGRAM 2008 UTBILDNINGS- PROGRAM 2008 SCR - Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation Mässans Gata 10, Box 5079, SE-402 22 Göteborg, Tel 031-355 60 00, Fax 031-355 60 03 www.scr.se, www.camping.se Här

Läs mer

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Vi tänkte fråga om flera av dem får komma till dig? SWEDISH MOMENT #28 PON TUS HO L DI NG S O ME T H I N G ELS E THAN AN I P H O NE

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats den stora FÖRdELEN med vintercamping är att man kommer nära backen med sitt boende till ett rimligt pris. Ett halvårs uppställning kostar ungefär som en

Läs mer

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet.

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. Nära hem Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. AV T O M A S H A G F E L D T 3 0 Golf Digest woodlands2.indd

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SVERIGE. och höstmarknad). Vecka 26-27 rabatt 30 kronor/natt.

SVERIGE. och höstmarknad). Vecka 26-27 rabatt 30 kronor/natt. SVERIGE Orsa Camping Adress: 794 31 Orsa. Tel: 0250-462 00 Mail: info@orsagronklitt.se Hemsida: www.orsacamping.se Rabatt: Bo tre nätter betala får två. Gäller vecka 1-24 samt 32-52. Vecka 26-27 rabatt

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare!

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare! 2013 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på campingplats i Sverige har

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil?

Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Kan vem som helst anordna en husbilsplats? Vad är en husbil? Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige? Att semestra med husbil blir allt vanligare, både i Sverige och utomlands. Nyregistreringarna av husbilar ökar stadigt och det märks ute på våra vägar. Husbilslivet

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET Franchising bygger på ett långsiktigt samarbete mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchising innebär att enskilda

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer