SCR i campingens tjänst sedan 1967

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCR i campingens tjänst sedan 1967"

Transkript

1 SCR i campingens tjänst sedan 1967

2 Foto Anna Hult Foto Bo Dahlin/Bildhuset/Scanpix

3 Foto Anna Hult

4 Foto Magnus Rietz/briljans.se Foto Tore Johnsson/NordicPhotos

5 Campingföretagandet i Sverige har aldrig varit större. Men ännu större, starkare och mer framgångsrikt ska det bli. SCR riksorganisationen för campingföretagande i Sverige fyller 40 år med stolthet över de år som gått, men framför allt med förväntan inför vad vi gemensamt ska lyckas åstadkomma i framtiden. Visionen är lika storslagen som den svenska campingens historia: vi vill att världen ska hylla Sverige som Europas bästa campingland. Foto Anna Hult Foto Lars Tunbjörk/NordicPhotos

6 Foto Lars Thulin / johnér

7 Att slå läger eller tillfälligt bo. Det är att campa, även om dagens camping kan se ut på lika många sätt som det finns campare. Samma sak med campingföretagandet det har lika många ansikten som företagare. Personligt, individuellt och unikt. Var och en efter sina förutsättningar och enligt sina drömmar. Men samtidigt lika om vi ser till friheten, rörligheten och viljan till förändring. Campinglivet blir aldrig stillastående, permanent eller statiskt. Så nu när SCR har anledning att fira väljer vi att koncentrera oss på tre viktiga huvudpunkter och grundstenar för hela branschen: gemenskap, utveckling och framtidsutsikter. Välkommen till fyrtio år i campingens tjänst. En god grund för nya idéer och visionära tankar! 7

8 Foto Alexander Crispin/Johnér Meddelande nr 117/-66: Råd och anvisningar rörande sanitära krav på campingplatser gav oväntad hjälp att skapa en rikstäckande campingorganisation. Istället för att acceptera byggandet av små skogar av duschar samlades branschen kring en motaktion och agerade starkt och enat för första gången.

9 FÖR 40 ÅR SEDAN GICK VI ENSAMMA MED VÄSKA PÅ MAGEN. Att yttre hot kan ena och förena även de starkaste personligheter är en sanning som stämmer väl överens med grundandet av SCR. För drygt 40 år sedan bestämde man sig i Strömstad för att bygga Bohusläns första kommunala campingplats. Roger Ivarsson, från den lokala fiskerinäringen, utsågs som ansvarig och skickades på studieresa i Europa tillsammans med Lars-Åke Backlund, då sekreterare i Bohusläns Campingförening. Hemma i Sverige var avgiftsupptagningen ett stort bekymmer för campingvärdarna. Dag efter dag och timma efter timma gick man runt med väska på magen och tog upp avgift för ett dygn i förskott, av varje gäst. Systemet i Europa visades sig vara smartare, och med inspiration därifrån utvecklade Roger och Lars-Åke en lösning på ett nytt system med campingkort redan i bilen på väg hem till Sverige. Det enda som saknades var en stark organisation som kunde ta tag i genomförandet. Och hjälp att skapa denna organisation kom oväntat från Medicinalstyrelsen. I Meddelande 117/-66 föreslogs nya regler som skulle tvinga branschen att placera sina investeringar i t ex små skogar av duschar, där bara en bråkdel av dem skulle efterfrågas samtidigt som man skulle få långa köer till toaletterna. Enligt förslaget skulle dessa ha tvättställ inne i toalettutrymmet och därför naturligtvis användas som tvättrum på morgnar och kvällar. Ett möte mellan Bohusläns Campingförening och Föreningen Sydöstra Sveriges Campingvärdar resulterade dels i en uppvaktning hos Medicinalstyrelsen och dels i ett möte i Göteborg några månader senare för att välja en interimsstyrelse och förbereda skapandet av Sveriges Campingvärdars Riksförbund. Nästa steg var att snabbt få en stor medlemskår och att ta tillvara alla de fördelar som campingkortsystemet erbjöd. Än en gång var det yttre omständigheter som enade organisationen. Både dåvarande Sveriges idrottsplatsförbund och Campingkommittén var negativt inställda till den nya organisationen och detta svetsade samman medlemmarna i SCR ytterligare. Idag tänker vi, agerar och reagerar tillsammans. SCR är idag en av de starkaste och mest effektiva branschorganisationerna inom turismsektorn i hela Norden. Vår uppgift är att utveckla branschen tekniskt, ekonomiskt och juridiskt och att ständigt arbeta för ökad kunskap och kännedom om camping i Sverige. Vi ansvarar för den övergripande marknadsföringen av campingplatserna i Sverige, tillhandahåller olika administrativa system och rutiner, ger råd och utbildning, utreder och engagerar oss i kvalitetsfrågor samt samlar in och sammanställer den officiella campingstatistiken i landet. Allt detta gör vi framgångsrikt tack vare våra medlemmars engagemang och vilja att utveckla både branschen och de egna campingföretagen. 9

10 Sverige är fantastiskt och fantastiskt olika. Sverige är km långt och 500 km brett. Det säger sig självt att skillnaden mellan nord och syd är stor, precis som mellan det öppna Västerhavet och lummiga Östersjön. Och så har vi Öland och Gotland som inte liknar någon annan del av Sverige. SCR uppstod ur nätverkande och regionalt samarbete och det är fortfarande självklart att vi måste arbeta regionalt Jag för att ge alla medlemmar rätt uppmärksamhet och förutsättningar. Mångfalden är en av svensk campings största fördelar. Till skillnad från vissa andra länder så har Sverige en stor bredd av campingplatser. Här finns allt från vildmarkscampingar till citycampingar, sol och bad, resorts osv vilket jag tror gör oss mindre sårbara. Vi kan marknadsföra oss mot fler typer av marknader och har fler starka sidor att visa upp. Det finns väldigt många argument för att campa i Sverige säger Bertil Persson campingkonsulent. Naturligtvis blir vi starkare tillsammans. Regionala konferenser och minimässor är regionala projekt som fungerar bra idag. Gemensamma studieresor, utbildningar och paketering av resor är andra exempel på samarbeten inom regionerna. Nätverket mellan campingarna betyder mycket, liksom utbytet av idéer och erfarenheter mellan konsulenterna och regionerna. Här kan vi bli ännu bättre genom att se till att alla får ta del av varandras tankar och idéer. vill framför allt arbeta för att höja campingens status. Samtidigt behöver vi ett större samarbete mellan campingarna så att vi får synergieffekter och kan lära av varandra. Åsa Nilsson, campingkonsulent. 10

11 Foto Jeppe Wikström/Johnér Foto Anna Hult Mats Karlsson, campingkonsulent, kommenterar: Man behöver inte uppfinna hjulet mer än en gång. SCR kan plocka russinen ur kakan för att få ut det bästa i respektive region. Kan man sedan lägga detta i en stor smältdegel så kommer hela vår bransch tjäna på detta. Mats funderar på utvecklingen och fortsätter: När det gäller framtiden måste vi ta till oss alla möjligheter med tekniken, nätet o s v. Den som inte är med kommer att bli omkörd, så om vi ska mäta oss med vår omvärld måste alla våra medlemmar kommunicera på nätet. Den som är med kommer att tjäna på det. Samtidigt får vi inte bli slavar under tekniken. Därför tror jag att det mänskliga samtalet och mötet blir allt viktigare i framtiden. Vi ska givetvis ha all teknik. Men klarar vi inte att umgås med varandra har vi inte mycket nytta av tekniken. Det viktigaste i vårt arbete är att kunna lyssna. SAMARBETE GER UTVECKLING SCR driver regionalt arbete i 15 regioner: Skåne Camping, Camping Västkust, Blekinge Campingvärdar, Camping Öland, Camping Småland, Camping Öst, Dalsland/Västergötland, Camping Mälardalen, Gotlands Campingvärdar, Camping Värmland, Dalarna, Gästrikland/Hälsingland, Camping Mellannorrland, Camping Västerbotten och Norrbotten. Arbetet innebär bl a att ordna studieresor, nätverksmöten och gemensamma marknadsaktiviteter. Våra 6 campingkonsulenter Mats Karlsson, Reiner Widäng, Bertil Persson, Åsa Nilsson, Leif Lindberg och Karin Erlandsson arbetar med den regionala verksamheten.

12 KUNSKAP OCH VILJA KAN TA SVENSK CAMPING TILL FÖRSTAPLATSEN. SCR:s vilja att lära och utvecklas började redan innan organisationen grundades, när Lars-Åke Backlund och Roger Ivarsson reste på studieresa till Europa. De kom hem med nya idéer och inspiration som lade grunden till hela SCR. Utan tvekan är utbildning och kunskap vägen till fortsatt framgång nu och i framtiden. Konkurrensen hårdnar och SCR skall fortsätta utvecklas i takt med tiden för att med råge motsvara våra medlemmars behov. Genom att se och lära av omvärlden samtidigt som vi utvecklar våra produkter, kan vi få fl er svenska och utländska gäster att välja camping i Sverige. Svensk camping skall stå för en alldeles speciell upplevelse. Vi skall bli bäst på vårt sätt Genom att vara lyhörda för våra gäster och deras behov kan vi hitta sätt att utveckla boende, aktiviteter, bokningsmöjligheter och service på ett sätt som ger uppmärksamhet och ännu fl er nöjda gäster. Sverige är ett litet land, men om vi utvecklar och säljer det vi är bra på fi nns inga begränsningar. Vi skall leverera vår unika produkt med högsta kvalitet. Och allt börjar med vår kunskap om gästerna och det vi erbjuder dem. VISSTE DU ATT: Första SCR-skolan genomfördes 1969 Vi arrangerar över 40 utbildningar varje år 2006 utbildades 702 elever från 302 campingplatser Du kan söka utbildningsstipendier till andra kurser Du har möjlighet att gå SHR:s kurser SCR är engagerade i en KY-utbildning för fritidsanläggningar Vi ordnar skräddarsydda kurser efter behov. Foto Anna Hult

13 HELA GOTLAND PÅ EN PLATS SCR Training Camp är SCR:s e-learningutbildning. I vår frontutbildning lotsar e-läraren Anki dig bl a genom datorstödd in- och utcheckning och i kapitlet Vårt SCR får du kunskap om vad medlemskapet i SCR innebär för dig. Kunskap ger framgång Vår kunskap i före tagande, gästbemötande och service ger nöjdare gäster, fl er gästnätter och mer pengar i campingföretagarnas kassor. Det är därför vi satsar på utbildning! Varför är det enklare att boka en resa till Mallorca än till Gotland? När den frågan ställdes i slutet av 80-talet började gotlänningarna se sin ö ur kundens synvinkel och bestämde sig för att göra Gotland tillgängligt genom att förenkla köpet av både resa och boende. Destination Gotland är ett bra exempel på visionär produktutveckling. Alla näringsidkare med intresse av att få fl er besök på Gotland har tillsammans satt sig ner och målmedvetet arbetat mot en framgångsrik lösning. Per-Erling Evensen är marknadschef på Destination Gotland: Turistgotland var inte tillräckligt lätt att boka, så i början av 90-talet påbörjade vi processen att hitta vägar att jobba tillsammans och därmed stärka Gotlands tillgänglighet. När det var dags att upphandla båttrafi ken till Gotland för 1998 tog vi fram besöksnäringens gemensamma dokument som berättade hur vi ville göra. Vi skapade möjligheter genom att ta fram telefonväxel och ett bokningssystem där turistföretagare fi ck vara med och lägga in sina produkter tillsammans med rederiet. Genom en call-center funktion kopplades kunden till den som i anslutna call-centers varit ledig längst. Kunden behövde bara ringa ett samtal och bokaren kunde bekräfta både boende och båtresa direkt. Man skapade en virtuell organisation där konkurrenterna sålde varandras utbud, där säljaren fi ck provision och kunden kunde boka hela sin semesterresa till Gotland vid ett och samma tillfälle. Idag är Gotlandsmodellen bolagiserat via Gotland Promotion sedan ett drygt år, och Kneippbyn AB är en av delägarna. Man kan säga att Destination Gotland fungerar som ett varuhus på nätet. Jag brukar jämföra med NK, Destination Gotland är affärsmodellen och de enskilda företagarna fyller det med sina produkter. Idag har vi 50% onlinebokningar och även fl yget fi nns presenterade på hemsidan. Som transportörer kompletterar vi varandra fortsätter Per-Erling. Vi är beroende av att få människor till Gotland och så länge det är motivet för oss alla så fungerar samarbetet utmärkt avslutar Per-Erling Evensen. 13

14 HUS SOM VÄCKER UPPMÄRKSAMHET Designbyrån Pinc i Stockholm har de senaste åren belönats med flera designpriser för sina innovativa hus. Våra hus och idéer kring boendet började faktiskt med att jag och några av mina kollegor ville ha egna sommarhus. Och då kunde vi ju lika gärna rita dem själva berättar Johan Lionell, AD och marknadsansvarig på Pinc House. Vi tänkte och ritade tillsammans och resultatet blev så bra att flera andra i bekantskapskretsen också ville ha egna hus. Vänner och bekanta började få syn på planerna, det skrevs om dem i tidningarna och på den vägen är det. År 2003 lanserades Pinc House SPORT, det hittills mest sålda huset. Idag står husverksamheten för 90% av Pincs totala verksamhet och från att ha handlat om enstaka hus planerar man nu hela områden och konceptbyar tillsammans med olika partners. Alldeles nytt är samarbetet med SkiStar och planerna på att skapa en ny ski resort i Sälen. Och i november 06 lanserades Pinc House XTR på Future- DesignDays tillsammans med Peak Performance. Vi hade pratat om att utveckla något speciellt för fjällvärlden tillsammans med Peak. Pinc House XTR är futuristiskt och modernt, byggt av massiv trä och mer som en kloss än ett vanligt hus. En helikopter kan landa på taket utan problem och huset tål massor av snö. Det står kvar vad som än händer berättar Johan Lionell. Ur Peaks synvinkel handlar projektet om brand extension att bredda varumärket och skapa något som är större än produkterna i sig. PR och marknadsföring fokuseras på projektet och ger positiva effekter för hela företaget. 14

15 Pinc House Delight 66 är ett helt annat, nytt underhållsfritt fritidshus som bland annat är tänkt att fungera i stugbyar. Husets fasad består av plattor i ett kompaktlaminat (som faktiskt är gjort av hårt packat papper) och det enda som kan hända är att det blir smutsigt. Och då är det bara att spola av, ungefär som när man tvättar bilen. Huset är elegant och spännande men också praktiskt och rymligt. Delight 66 byggs helt färdigt i fabrik och är inflyttningsklart på några dagar. Med innovativa lösningar, underhållsfria material, inbyggd terrass, integrerade möbler och en helt skräddarsydd inredning är det ett modernt boendekoncept långt utöver det vanliga. Om framtidens fritidsboende tror kreatörerna på Pinc House att vi kommer att ställa allt högre krav på hur vi bor under vår lediga tid. Vi vill att boendet skall vara en upplevelse, precis som de aktiviteter vi ägnar oss åt under dagarna. När det gäller arkitektur och tekniska lösningar är kraven höga. Stressade småbarnsföräldrar vill ju inte ha det sämre när de är lediga än hemma. Förvaring, kök o s v skall vara av högsta kvalitet. Men vi måste arbeta för att förlänga säsongerna i Sverige, så att mark- och stugägarna kan räkna hem sina investeringar. Spännande boende kan bidra till större upplevelser året runt avslutar Johan Lionell. Pinc House XTR är skapat för en aktiv målgrupp och har utvecklats av Pinc House och Peak Performance. Snart byggs den första anläggningen; The XTR Baltic Resort. Delight 66 är fullt av smarta lösningar. När vintern kommer är det bara att veva upp luckan och stänga hela huset. På sommaren ger den öppna väggen fri kontakt med omgivningen.

16 CAMPING- PRYLARNA HAR NÅGOT ATT BERÄTTA På semestern vill man ha det bra. Inte som hemma, utan precis så enkelt eller lyxigt, fritt eller bekvämt som man har Det har testats många olika varianter för att bygga ut bilen när alla ska med. Här är en smart lösning från Kartboken behövs förstås rent praktiskt, men den fungerar också som inspiration och drömläsning för den planerande gästen. Hur ser det ut i väster? Vad ligger runt nästa krök? Morakniven är en klassiker, men visst är det praktiskt att ha så här många verktyg i ett? Funkar bra att ta med i både fi ckan och handväskan. Finns det något mysigare än en brasa som sprakar av björkved? Locka fl er höstoch vintergäster med öppen spis i stugan, eller gemensam grillkväll ute i mörkret. Med GPS:en fi ck vi hela världen i en enda liten pryl. Och säkert har många bilresor blivit trevligare nu när man inte behöver fundera över vägen? tänkt sig. Det finns gott om prylar för alla som campar, och visst säger de något om vem man är? För helt säkert är att alla dina gäster är individer och det finns lika många typer som det finns prylar... Att äta gott hör till semester nöjet oavsett vilken boende form man väljer. Och handlar det om camping är grillningen en självklar favorit. Matlagningsintresset i Sverige är stort och de långa sommarkvällarna ger tid för både mat och uteliv. 16 Den här pallen kan vara lika rätt i svampskogen som på stranden. Men en sak är säker, den gäst som kommer med den här vill inte sitta still. Han eller hon är rörlig och aktiv!

17 Det första campinghäftet med rabatter och erbjudanden kom på 80-talet. Idag har vi CCS-kortet som ger innehavaren rabatter och oss mängder av intressant information om gästernas semestervanor. VAD VORE MINIGOLF UTAN CAMPING? Att gå i skogen och titta på fåglar kan vara en drömsemester som fungerar utmärkt ihop med campinglivet. Precis som det lugna livet i solstolen, där kikaren används för att spana ut över horisonten... Yxan är ett av människans äldsta redskap. Den har använts som verktyg, vapen och symbol. På campingen är den suverän till att klyva ved och kanske en symbol för det fria livet? Från Solstickan till Zippo för det blir ingen camping utan eld! Två klassiker som passar lika bra i sportbilen som husvagnen. Minigolf, eller bangolf, spelas av mer än svenskar varje sommar. Många av dem spelar på campingplatser över hela landet. Minigolfens ursprung är osäkert, men i 20-talets England fanns det inomhusbanor av trä med hinder som föreställde fantasifi gurer och byggnader. Utvecklingen fortsatte i USA, där en hotellägare från Chattanooga lät bygga en Miniature Golf Course år 1927, patenterade anläggningen och byggde till under tio års tid. Till Sverige kom minigolfen från USA på 1930-talet och den första klubben startades i Eskilstuna Foto Anna Hult Bangolf spelas på fi lt, eternit och betong. I Sverige är fi lt vanligast och ett normalresultat är mellan 30 och 36 slag på 18 Husvagnar på landsväg som det såg ut förr! I slutet av 60-talet började husvagnen bli en naturlig del av campingen och därefter dröjde det inte länge innan de dominerade bilden av svensk camping. I husbilen har man allt med sig och kan åka vart man vill. Ofta är det förstagångscampare som kommer i husbil, kanske har de bytt sommarstugan eller båten mot semester i husbil. hål. Vad blir ditt rekord i sommar? Källa: Svenska Bangolfförbundet 17

18 En smygtitt på framtidens camping Är framtidens konsument av fritid och upplevelser en annan än dagens? Och hur kommer det då att påverka campinglivet i framtiden? Trendanalytiker och framtidsforskare är överens om två saker: Framtidens konsument beter sig annorlunda än dagens. Och för turism- och upplevelseindustrin ser framtiden ljus ut. Vi kommer att konsumera det som ger oss något nytt, som förändrar oss en aning och det som upplevs som äkta. Som camping till exempel! Relationen till våra kunder och kunskapen om deras beteenden och behov är nyckeln till framgång. De nya konsumtionsmönstren ger oss nya möjligheter. Våra gäster idag är inte campare i den bemärkelsen att de alltid campar. Tvärtom, de väger en långhelg i Barcelona mot några dagar i svensk stuga eller semester med husbilen mot en badvecka vid franska Atlantkusten. Därför måste vi bygga produkter och paket som ger kunderna inspiration och möjlighet att välja oss! Vi måste rekommendera bra restauranger (eller ha egna) till den matintresserade, erbjuda konstrundor och konserter för den kulturintresserade och hitta bra familjeaktiviteter för alla åldrar när sommarlovet skall planeras. Den som är lyhörd för gästernas behov är vinnare i framtiden. Erbjuder vi dem rätt innehåll så kommer de att välja oss. För att kunna nå och lära känna dem är utvecklingen av CCS-kortet avgörande. Kortet ger möjligheter till kommunikation. Och i egenskap av kvalitetsstämpel förmedlar det Om vi kan attrahera barn och ungdomar har vi mycket vinna. Det finns en ny generation som har hela Sverige att upptäcka. Många har varit i Thailand men inte sett mer av Sverige än sitt eget närområde. Vi kan visa dem vad som finns, inspirera och erbjuda paket som passar dem och deras föräldrar. Lars Isacson, VD SCR ärlighet och trovärdighet ännu tydligare än idag. Inom några år ska alla campingprodukter finnas i alla stora bokningssystem. Det ska vara lika lätt att boka plats på en camping som att boka hotell i t ex Stockholm. När våra gäster bokar allt i en och samma process kan vi lättare formulera och anpassa produkter efter behov. Vi kan paketera boende och aktiviteter efter olika målgrupper. Den fortsatta datoriseringen av campingplatserna är helt nödvändig för framtiden. Allt som finns på nätet kommer inom kort att finnas i telefonen och då skall SCR vara där! 18 Foton Anna Hult

19 FRAMTIDENS VINNARE KAN LIKA GÄRNA VARA LITEN SOM STOR. DET VIKTIGASTE ÄR ATT HA FOKUS PÅ GÄSTERNA OCH VARA LYHÖRD FÖR DERAS BEHOV. SVARTEBORG STENCENTER En liten campingplats med 20 elplatser och 2 stugor. Och det är just det som är styrkan. Gästerna lever nära naturen, de klättrar, paddlar och njuter av konst och skulptur. Här erbjuder man stora campingtomter istället för fl er och mindre. Konceptet är att vara naturnära med många aktiviteter. DAFTÖ FERIECENTER Ett familjeföretag med femstjärnig camping, stugor, affär, restaurang, utomhuspool, piratland, äventyrsgolf, eget tåg och mycket annat. Här fi nns 650 tomter och 130 stugor. Målgruppen är i första hand barnfamiljer och tanken är att alla skall ha roligt och att allt fi nns inom räckhåll. Här behöver man inte planera sin semester. Det fi nns aktiviteter för alla, varje dag. SCR UTVECKLAS SCR kommer att arbeta vidare med att få omvärlden att förstå vikten av det vi gör. Turismen är en viktig och växande näringsverksamhet i Sverige. Vi vill ge handfasta råd och vara konkreta. Bland annat vill vi tillsammans med destinationerna träffa kommuner och göra turismekonomiska analyser som visar betydelsen av campingnäringen på orten. Tillsammans gör vi beräkningar på hur mycket pengar och hur många fl er jobb en växande camping kan ge och på så sätt kan företagarna lät tare få hjälp och positivt erkännande från sin hemkommun. SCR:s roll ändras och utvecklas i takt med tiden. Konkurrensen blir hårdare och vi måste ständigt bli mer lyhörda, trendkänsliga och agera modigare. Vi skall förstå och känna gästerna så att vi kan hjälpa våra medlemmar till god verksamhet. I relationen med våra medlemmar skall vi kunna prata om både styrkor och svagheter. Alla SCR-medlemmar skall uppleva att de får goda råd, inspiration och sist men inte minst fl er gästnätter genom vårt gemensamma arbete. Lars Isacson, VD SCR 19

20 Om man bara vill tillräckligt mycket och tror på sin idé, så är ingenting omöjligt. Det självklara budskapet får vi när vi låter oss inspireras av tre visionärer och entreprenörer inom turistvärlden: Vi tog vara på det vi hade mest av, kylan och Torneälven med den rena isen och vattnet. Den långa vintern fick bli vår tillgång. Man skall gräva där man står och inse att det mesta är ogjort. Ishotellets grundare Yngve Bergqvist har belönats med både priser och framgång. Och visst, om man kan bygga ett hotell av is i en liten by 200 km norr om polcirkeln och få dit människor från hela världen då är ingenting omöjligt. ICehotel i Jukkasjärvi Yngve Bergqvist var ansvarig för hembygdsgården i Jukkasjärvi och försökte hitta nya sätt att locka besökare. I slutet av 80-talet började man se vintern som en tillgång och 1990 bjöds den franske konstnären Jannot Derid in för att hålla vernissage i en specialkonstruerad igloo Arctic Hall. Året efter byggdes en igloo som var 250 kvm och några utländska gäster övernattade en natt i igloon och berättade om en fantastisk upplevelse. Idén till ICEHOTEL föddes där och då. Många tvivlade, men Yngve Bergqvist utvecklade sin idé och skapade ett koncept som snabbt blev världsberömt. Och han började dessutom exportera sin unika produkt. Idag finns permanenta isbarer i Jukkasjärvi, Stockholm, Milano, London, Tokyo och Köpenhamn. Bardiskar, bord, glas och skulpturer är alla gjorda av is från Torne älv. Och själva hotellet som är kvm är byggt av ton snö och is smälter varje vår och rinner tillbaka ner i älven. När mörkret och kylan återvänder byggs det upp igen. Mer än gäster har nu övernattat i varma sovsäckar på isbäddar i minus 5 C. ICEHOTEL är Sveriges mest omskrivna turistattraktion i världen och 70% av alla gäster är utländska turister. 20 Foto Big Ben Productions

21 DALHALLA Historien om Dalhalla börjar för 360 miljoner år sedan, när en meteor slog ner i Dalarna. Siljan bildades och färgade vertikala ränder uppstod i berggrunden. På 50-talet började man bryta kalk och när brytningen upphörde hade en naturlig amfiteater skapats. Operasångerskan Margareta Dellefors kom på besök 1991 och insåg att detta skulle kunna bli Sveriges egen utomhusopera. Till en början tyckte lokala politiker att hon var smått galen. Men Margareta gav inte upp, och i juni 1993 gavs en bejublad provkonsert. Idag är Dalhalla en av världens mest fascinerande operaarenor och rankad som fyra bland världens alla utomhusarenor. ELBY KWOK DREWSEN Årets affärskvinna 2006 enligt Veuve Cliquot är Elby Kwok Drewsen, VD och ägare till Lotus Travel och Scandinavian Perspectives. Lotus Travel är marknadsledande som Kina-arrangör omsättningen har fördubblats och vinsten sex-faldigats de senaste åren. Elby själv har gjort en osannolik livsresa från de fattiga kvarteren i Hongkong till Sverige som prisad, framgångsrik företagare. Hur man lyckas med nya idéer i turistbranschen har hon en kristallklar uppfattning om: Du måste bestämma dig för att lyckas. Var beslutsam, gör läxan, håll fast vid din affärsidé och kolla konkurrenter. Fundera på vilka dina kunder är och gör det som är bäst för dem! Och du måste alltid se till att vara det bästa alternativet. Eller som juryn motiverade priset: Affärssinne, expansionskraft, nytänkande och gott ledarskap

22 PÅ NATURENS VILLKOR En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn. 22

23 Foto Anna Hult MILJÖVÄNLIGT, SMART OCH EKONOMISKT Södra Näs satsar på solen Södra Näs Camping ligger några mil utanför Varberg. Här finns Sveriges största vakuum-solfångaranläggning. Ägarna, Sonja och Bosse Nilsson, byggde sin toppmoderna anläggning Alternativa energiformer för uppvärmning var viktigt med tanke på både elpriset och miljön. Solfångaranläggningen på taket värmer allt varmvatten plus hela servicehuset. Som stöd finns en pelletspanna att ta till om det är mulet flera dagar i rad, eller vid toppar när alla duschar går under flera timmar. Under vintern, när det ligger snö på solfångarna, används jordvärme och i butik och reception luftvärmepumpar. Stockens camping har koll på elförbrukningen På Orust finns en av de första campingplatserna där säsongsgästerna betalar sin egen elförbrukning. Med hjälp av systemet G-Ctrl mäter man den exakta elförbrukningen för varje gäst. Systemet är internetbaserat, så ägarna Freddy och Anita Alm kan komma åt informationen var de än är, utan att behöva springa runt och kolla alla stolpar. Gästerna uppskattar det rättvisa systemet. Nu kan de själva påverka hur mycket el de vill förbruka och betala för. Camping och miljö För både campingföretagare och campare är det en självklarhet att vi är en del av naturen och att den är förutsättningen för att vi skall kunna njuta av campinglivet. SCR:s engagemang för miljön började 1967 i samma ögonblick som organisationen grundades. Att naturen mår bra är helt nödvändigt för att vi skall kunna locka gäster och för att branschen skall utvecklas. SCR har en ambition att agera miljövänligt, uppmärksamma projekt och initiativ som bidrar till hållbar utveckling och att hjälpa våra medlemmar att kommunicera natur och miljö. Idag deltar SCR bland annat i styrgruppsarbetet för den internationella miljöutmärkelsen Gröna Nyckeln. 23

24 SVERIGE ÄR MER ÄN VILDMARK Det finns kvadratkilometer Sverige att upptäcka. I snitt bor det 22 personer på varje kvadratkilometer. Det finns sjöar som är större än en hektar och kvadratkilometer hav. Och i allt detta vatten finns öar. 24 Den svenska fjällvärlden är stor. Norr om Östersund finns mer än hektar nationalparker, ca 850 preparerade skidnedfarter och kanske ett mystiskt Storsjöodjur dessutom. Kombinationen av storstad och natur gör Stockholm till en ovanligt vacker huvudstad. Skärgården börjar precis där storstadspulsen slutar eller var det tvärtom? Foto Magnus Rietz/Johnér Foto Håkan Hjort/Johnér

25 Foto Per Magnus Persson/Johnér INTE STÖRA INTE FÖRSTÖRA Allemansrätten är en självklarhet för oss svenskar. Men den är en ovanlig förmån, väl värd att berätta om när vi vill locka besökare till Sverige. Allemansrätten har fungerat sedan urminnes tider och låtit grannar gå över varandras mark för att komma till betesmark, vägar och vatten. Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grund lagen. Läs mer på Skåne bjuder på slätter, böljande åsar och fantastiska badstränder. Österlens konstnärer och konsthantverkare lockar tusentals besökare varje påsk. DEN GLOBALA RESENÄREN Visit Sweden har i sin målgruppsanalys ett segment som kallas Active Family. Den europeiska familjen reser gärna på fl era veckors sommarsemester i stuga eller på camping och de är det största segmentet som besöker Sverige. Karakteristiskt för Active Family är att de har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Läs mer på Sverige är fullt av roliga anläggningar för både barn och vuxna. Lisebergkoncernen lockar varje år 3,8 miljoner besökare. Många svenskar förstås, men också norrmän, danskar, tyskar, fi nländare och engelsmän. 25

26 HUR BRA ÄR EN UPPLEVELSE? Foton Anna Hult Turistbranschen har alltid valt att mäta kvalitet genom att jämföra, betygsätta och klassificera. Så berättar vi för gästerna vilken nivå de väljer och det hjälper dem att jämföra hotell, resor eller campingplatser. Men frågan är förstås om kvalitet egentligen kan bedömas. Hur man bor och vad man tycker handlar till stor del om personliga upplevelser. VARJE CAMPING ÄR SPECIELL Det finns 600 SCR-anslutna campingplatser i Sverige. Med stugor. Det säger sig självt att det är svårt att jämföra dem. Mångfalden i campingvärlden är ett av våra starkaste säljargument och just det som lockar nya gäster till våra olika campingar. För idag har vi inte en målgrupp som bara konsumerar en typ av boende. Tvärtom så väljer våra gäster gärna både och eller olika varje gång. Och det ger oss massor av möjligheter! KVALITET FÖRR OCH NU När SCR grundades 1967 handlade det mycket om dass och duschar. Hög kvalitet för gästen då var till stor del något annat än det är idag. I takt med att grundkrav och teknik blir självklarheter dyker det upp annat som är unikt och som gör att man upplever något extra. I husvagnarna t ex, var det inte alls självklart med spis och kylskåp från början. Men i dagens nya modeller finns en teknisk standard som mycket väl kan vara högre än hemma. Till sist är det ändå kundens helhets upplevelse som avgör hur nöjd han eller hon blir. Som SCR-medlem kan du få gratis rådgivning inom områden som t ex att starta och driva campingplats, avtalstolkning, tidsbegränsad juridisk rådgivning via advokatbyrå, bygglov, miljöbalksfrågor och byggnadsfrågor. SCR hjälper också till med till exempel krishantering och kan avlasta medlemmen med hantering av media, drift och ledningsstöd. 26

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and Resorts scandinavia 2010 koncernchefen har ordet En stark koncern i en stark bransch Året som gått har kännetecknats av ett allt större medvetande

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN nr 2 november säsongen 2013-14 GERREMO- PRISET SLAO 2020: SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN TEMA >> Investeringar SATSA PÅ EN DAMM SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA

Läs mer

magasinet #3 2014 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING

magasinet #3 2014 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING DM magasinet #3 2014 POSTEN INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING Så lär sig Fyndiq allt om sin målgrupp. InkClubs succé: 17 procent fler toppkunder. SÅ FUNKAR HÅLLBAR MARKNADSFÖRING. Intro

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

SKANDIAMÄKLARNA HÖSTEN 2009 VIMMELBILDER FRÅN KICK-OFFEN MALMÖKONTORET NYTT OCH FRÄSCHT! LIZA NYBERG SKANDIAMÄKLARNAS NYA VD

SKANDIAMÄKLARNA HÖSTEN 2009 VIMMELBILDER FRÅN KICK-OFFEN MALMÖKONTORET NYTT OCH FRÄSCHT! LIZA NYBERG SKANDIAMÄKLARNAS NYA VD x j i VIMMELBILDER SKANDIAMÄKLARNA HÖSTEN 2009 acefh lnv FRÅN KICK-OFFEN MALMÖKONTORET NYTT OCH FRÄSCHT! LIZA NYBERG SKANDIAMÄKLARNAS NYA VD SKANDIAMÄKLARNA VINTERN 2009 INNEHÅLL 03 BJÖRN HAR ORDET Inledning

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR nr 1 september säsongen 2013-14 VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? Säsongsnytt: SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR Elisabet tar SLAO MOT NYA TIDER SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA OCH TRYGGA

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer