Bästa metoder för partners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa metoder för partners"

Transkript

1 T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tfn: NETS (6387) Fax:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Om den här handboken... 4 Översikt... 4 Avsedd publik... 4 Hur ni ska använda den här handboken... 4 Styrning med hjälp av prestandamått... 5 Översikt över Cisco Smart Care Service... 6 Vad är hanterade tjänster?... 6 Vad är Cisco Smart Care Service?... 6 Fördelarna för kunder av ett tjänsteerbjudande som bygger på Cisco Smart Care Service... 7 Varför är detta viktigt för partners?...8 Nyckelfaser vid uppbyggande av ett Cisco Smart Care-baserat tjänsteerbjudande... 8 Bygga upp tjänster med mervärde viktiga faktorer Översikt över partnertjänster med mervärde Erbjudanden om partnertjänster med mervärde Tjänsteunderlag: Cisco Smart Care Service Partnertjänst med mervärde nr 1: Servicedisk Partnertjänst med mervärde nr 2: Förvaltning Partnertjänst med mervärde nr 3: Fjärrbackup Partnertjänst med mervärde nr 4: Hantering av kundens underleverantörer och avtal Partnertjänst med mervärde nr 5: Fjärrövervakning och fjärrhantering Partnertjänst med mervärde nr 6: Förskottsbetalda professionella tjänster Hur ni mäter framgång Fler resurser Juridisk information

3 Förord Cisco har utvecklat följande dokument kring bästa metoder för att bistå i våra partners i tillhandahållandet av återkommande, framgångsrika och lönsamma kunduppdrag. Dessa dokument har utformats för att hjälpa våra partners att använda våra bästa metoder för att kunna tillhandahålla bättre tjänster samt att få maximal avkastning på sina investeringar i människor, processer och verktyg. De här dokumenten förser våra partners ägare och chefer med praktisk vägledning och viktig information som hjälper dem att bestämma vad de ska implementera, med bland annat färdiga åtgärdsplaner, verktyg och mallar. 27 februari 2008 Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care 3

4 Om den här handboken Översikt Den här handboken är ett hjälpmedel för er i fastställandet av de affärsfördelar, ekonomiska incitament och marknadsmöjligheter som följer av att implementera tjänsterna som ingår i Cisco Smart Care. Riktlinjerna i det här dokumentet hjälper er att utveckla er verksamhet med större lönsamhet och nöjdare kunder. Ni får även lära er hur ni hittar de verktyg, mallar och program som Cisco tillhandahåller för att hjälpa ert företag att uppnå era tillväxtmål. Mer information om andra dokument kring bästa metoder finns på Avsedd publik Den här handboken är avsedd för följande publik: Cisco-partners som redan tillhandahåller någon form av erbjudande med hanterade tjänster eller fjärrtjänster. Cisco-partners som är intresserade av att bygga upp eller bygga ut ett erbjudande om hanterade tjänster eller fjärrtjänster. Blivande Cisco-partners som skulle vilja dra fördel av Cisco Smart Care Service för att bygga upp eller bygga ut ett erbjudande om hanterade tjänster eller fjärrtjänster. Hur ni ska använda den här handboken Cisco har utvecklat en mängd värdefulla dokument och verktyg för att bistå våra partners i utvecklingen av tekniska metoder och affärslönsamhet. I stället för att upprepa information som finns i annat Cisco-material, hänvisar vi på lämpliga ställen i det här dokumentet till befintliga dokument, webbsidor och forskningsartiklar. När ni läser den här handboken bör ni även gå igenom det referensmaterial som omnämns för att säkerställa att ni använder er av hela det rekommenderade materialet. För att dra bäst nytta av den här handboken ska ni följa dessa steg: Steg 1: Steg 2: Steg 3: Steg 4: Steg 5: Innan ni läser den här handboken om bästa metoder, bör ni ha en tydlig förståelse för er verksamhetstyp samt vilka fördelar eller utmaningar som uppstår genom att implementera ett tjänsteerbjudande som bygger på Cisco Smart Care. (Läs dokumentet om bästa metoder med namnet Building Your Managed Services Practice Based on Cisco s Smart Care Service.) Läs igenom och förstå vilka funktionaliteter och fördelar som följer av att implementera ett erbjudande om hanterade tjänster som bygger på Cisco Smart Care Service. Gå igenom och fastställ vilka ytterligare hanterade tjänster ni vill paketera i ert Cisco Smart Care Service-erbjudande. Använd åtgärdsplanerna i varje avsnitt för att implementera era erbjudanden. Använd de ytterligare resurser som vi refererar till och som visar er var ni kan hitta de resurser och verktyg som hjälper er att bättre kunna förstå informationen i det här dokumentet. 4

5 Styrning med hjälp av prestandamått Ni kan använda följande grundläggande prestandamått för att mäta och hantera uppbyggandet av ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care. Mått Beskrivning Plats Intäktsblandning Intäktsblandningen beskriver antalet eller procentandelen produkter, professionella tjänster och underhållskontrakt som ert företag säljer. Sida 46: Hur ni mäter framgång Andelen merförsäljning Påslag Andel vunna/förlorade Blandad bruttomarginal Utnyttjandegrad Realiserande Andelen merförsäljning visar hur många kompletterande produkter man säljer in för varje grundprodukt. För varje produkt som säljs kan t.ex. garantier, installation och andra kompletterande produkter läggas till försäljningen. Påslag är det belopp eller den marginal som läggs på självkostnaden för en teknisk resurs, Det här beloppet räknas som bruttovinsten vid beräkning av kostnaden för varor eller professionella tjänster. Andelen vunna/förlorade är antalet försäljningar som vunnits eller förlorats, räknat som ett rent tal eller som ett ekonomiskt värde. Blandad bruttomarginal är den bruttomarginal som den totala försäljningen av produkter, tjänster och andra erbjudanden inbringar till ert företag. Exempel: den genomsnittliga bruttomarginalen på produktförsäljningar är 10% och den genomsnittliga bruttomarginalen på tjänster är 20%. Under förutsättning att båda genererar samma affärsvolym blir den blandade bruttomarginalen 15%. Utnyttjandegrad är den procent av sin tillgängliga tid som en tekniker tillbringar med att leverera tjänster till kunder. Exempel: ett år innehåller 2080 faktureringsbara timmar. Om en tekniker visar sig tillbringa 1040 av dessa timmar med att leverera tjänster till kunder, blir hans/hennes utnyttjandegrad 50%. Realiserande är det belopp, mätt i kronor eller som en procentandel, som uppnåtts av varje faktureringsbara resurs möjliga intäkter. Realiserande skiljer sig från utnyttjandegraden genom att realiserandet står för en resurs ekonomiska utnyttjande, medan utnyttjandegraden i sig endast mäter den procentandel av tiden som spenderas på tillhandahållande av tjänster, utan att beakta faktureringstaxor eller den ekonomiska effekten av intäkter som inte är intäktsgenererande. Sida 46: Hur ni mäter framgång Sida 43: Prissättning och positionering Sida 46: Hur ni mäter framgång Sida 46: Hur ni mäter framgång Sida 14: Möjliga tjänster för det grundläggande nätverket Sida 20: Interna mått Sida 46: Hur ni mäter framgång Sida 43: Prissättning och positionering Sida 46: Hur ni mäter framgång Sida 46: Hur ni mäter framgång 5

6 Översikt över Cisco Smart Care Service Vad är hanterade tjänster? Även om Cisco Smart Care inte är en hanterad tjänst gäller de bästa metoderna som är associerade med hanterade tjänster också för tjänsteerbjudanden som bygger på Cisco Smart Care. Vi har tagit med de här bästa metoderna i det här dokumentet. I detta dokument definierar vi hanterade tjänster som utkontrakteringen av det löpande administrations- eller supportansvaret som en strategisk metod för att förbättra effektiviteten i kundens verksamhet. Organisationen som levererar den hanterade tjänsten eller fjärrtjänsten kallas för leverantör av hanterade tjänster (MSP, Managed Service Provider). Vanligtvis fortsätter köparen av de hanterade tjänsterna att ansvara för den hanterade tjänstens funktionalitet och prestanda och ger inte upp det totala åtgärdsansvaret. MSP:n ansvarar för leverans av kontrakterade tjänster i enlighet med ett Servicenivåavtal (SNA) som innehåller prestandamått, processer och procedurer samt de allmänna villkoren. I tillämpningen av den här breda definitionen på IT, omfattar hanterade tjänster bland annat, men begränsas inte till, följande: Övervakning och/eller hantering av enheter Underhåll och hantering av maskinvara och programvara Användarhantering Hantering av patchar (programvaruversioner) Hantering av telekommunikationsnät Säkerhetskopiering av data och konfigurationer Lagring Övervakning av program och system Dessa tjänster är av naturen proaktiva genom att MSP:n upptäcker, meddelar svarar på och återställer den hanterade tjänsten vid en incident. MSP:n överlämnar periodiska rapporter till kunden i enlighet med Servicenivåavtalet. Observera att, beroende på vilka funktioner MSP:n kan tillhandahålla och de allmänna villkor som avtalats mellan MSP:n och kunden, kan några eller alla av de ovan nämnda funktionerna kan levereras. Definitionen på hanterade tjänster ger flexibilitet i paketeringen och leveransen av tjänster som utförs på uppdrag av kunden. Med rätt verktyg, säkerhet och ledig bandbredd kan en MSP tillhandahålla tjänster på avstånd via Internet. Kunden faktureras löpande för dessa tjänster varje månad. Möjligheten att erbjuda fjärrtjänster utökar den geografiska räckvidden för MSP:n. Att en MSP kan nå alla avlägsna platser där man finns innebär ökad effektivitet i verksamheten för kunden. Vad är Cisco Smart Care Service? Cisco Smart Care Service är ett innovativt erbjudande som ger en ny inställning till enhetshantering på nätverksnivå för Cisco-kunder som är små eller mellanstora företag (SMF) och kommersiella kunder med mellan 5 och 105 nätverksenheter eller upp till 600 användare. Cisco Smart Care Service är unikt i sitt paradigmskifte från en enhetscentrerad till en mer holistisk supportmodell, där nätverket är den plattform genom vilken alla andra program och tjänster levereras. Den här modellen hjälper era kunder att öka de anställdas produktivitet och få större lönsamhet i sina IT-investeringar genom att säkerställa att nätverket är säkert, tillförlitligt och fungerar optimalt. 6

7 Cisco Smart Care Service möjliggör för partners att utöka utbudet av både återkommande tjänster och projekttjänster i kundens nätverksinfrastruktur. Genom att verktygen och analyssystemen i Smart Care drivs av Cisco minskar er första investering för att kunna lägga till dessa utökade tjänster betydligt, vilket gynnar både er avkastning på investerade medel och påskyndar er marknadslansering. Ett framgångsrikt tjänsteerbjudande som bygger på Cisco Smart Care kräver ett samarbete mellan Cisco och er för att säkra ett tjänsteerbjudande som maximerar både ert företagets och Ciscos styrkor, samtidigt som det passar era kunders faktiska behov. Närmare bestämt består Ciscos del i Cisco Smart Care-baserade tjänster av: Säkerställa att nätverket är säkert och effektivt Förse partnern med en instrumentpanelsvy av nätverkets prestanda Tillhandahålla information som hjälper partnern att bättre hantera och förbättra nätverket Minska den tid och arbetsinsats som krävs av partnern för att hålla nätverket i optimalt trim Hjälpa er att förutse potentiella problem med kundens nätverk innan de påverkar verksamheten Erbjuda de kombinerade fördelarna av Cisco och era mervärdestjänster i ett enkelt tjänsteerbjudande Utöver dessa fördelar har Cisco introducerat nya överlappande partnerskap för marknadslansering, t ex tjänsten Encover, som ett sätt att underlätta det globala anammandet av Cisco Smart Care Service. Encovers roll i levererandet av Cisco Smart Care Service inkluderar fakturerings- och logistikstöd för Smart Care-erbjudandet. Fördelarna för kunder av ett tjänsteerbjudande som bygger på Cisco Smart Care Service För kundernas del ger ett tjänsteerbjudande som bygger på Cisco Smart Care Service följande fördelar: Ökad nätverksinsyn och information som behövs för att effektivt hantera och fortlöpande förbättra nätverket Mindre avbrottstid, högre säkerhet och bättre prestanda i nätverket genom löpande övervakning och periodiska utvärderingar som gör det möjligt att ta itu med problem innan de påverkar verksamheten. Det går åt mindre tid och arbete för att hålla nätverket i optimalt trim, vilket bidrar till att IT-personal kan arbeta mer effektivt. Förbättrad tillgänglighet för kritiska affärssystem, vilket ökar de anställdas produktivitet och förmågan att svara på kundernas behov. Optimerad lönsamhet i verksamheten genom största möjliga avkastning på sin IT-investeringar Enklare kontraktshantering och underhållskrav genom ett enda tjänstekontrakt som täcker alla Ciscotillverkade enheter. Kombinationen av expertisen och tjänstefördelarna hos både Cisco och Cisco-certifierade partners i ett enda erbjudande. Dessa fördelar, tillsammans med varumärkessamarbetet och märkesidentiteten som ni och Cisco delar ger era kunder en extra trygghet i den tjänst som de köper. Mer information om Cisco Smart Care Service och lösningarna finns på webbplatsen för Cisco Smart Care Service: Products & Services>Services>Technical Services>Cisco Smart Care Service 7

8 Varför är detta viktigt för partners? Tillägget av Cisco Smart Care-baserade tjänster ger er ett antal viktiga fördelar. Bland de viktigaste finns: Ökad lönsamhet: Cisco Smart Care-baserade tjänster ger er möjlighet att utforma, bygga upp och tillhandahålla support-, övervaknings- och hanteringstjänster med höga marginaler åt kunder genom att lägga till era egna unika partnertjänster med mervärde. Ett sätt att få ert företag att skilja sig från mängden och en konkurrensfördel: Cisco Smart Carebaserade tjänster är endast tillgängliga för auktoriserade Cisco partners och har utformats så att ni kan lägga till sådana partnertjänster med mervärde som bäst passar era kunder och genom vilka ni kan skilja er från mängden och uppnå konkurrensfördelar. Ökad kundlojalitet: Övervakningstjänster, hanterade tjänster och fjärrsupporttjänster är en beprövad affärsmodell som stärker kundlojaliteten genom att möjliggöra en närmare relation via den löpande affärsrelationen. Möjligheter till affärstillväxt: Genom att använda Cisco Smart Care-baserade tjänster som en plattform ovanpå vilken ni lägger till egna partnertjänster med mervärde kan ni utöka era affärsmöjligheter utan att behöva göra den första investering som krävs vid hanterade tjänster eller fjärrsupporttjänster som utvecklas internt eller av tredje parter. Om ni redan levererar hanterade tjänster eller fjärrsupporttjänster hjälper Cisco Smart Care Service er att utöka ert nuvarande erbjudande genom att lägga till, utvidga eller byta ut befintliga tjänster. I vardera fall är lösningen skalbar, vilket gör att behovet av tillväxtstyrning är betydligt mindre. Kunder som har standardiserat sina system genom att använda en Cisco-infrastruktur kommer att behöva den här tjänsten, varför marknaden för den här nya produkten bör vara lätt att identifiera. Låg inträdeskostnad/enkel användning: Programmet med Smart Care Service-tjänster kräver inga komplexa certifieringar, avancerade färdigheter, eller någon befintlig infrastruktur med ett NOC eller hanterade tjänster. Därför ligger implementering och den enkla användningen på högsta möjliga nivå. Unik möjlighet för varumärket: Cisco är ett av världens mest välkända varumärken och är väl etablerat i våra kunders medvetande. Cisco Smart Care-programmet ger ert företag möjlighet att använda ert varumärke tillsammans med Ciscos genom användningen av Cisco Services -logotypen för tjänster i samarbete, tjänstenamn och innehållsmallar. Mer information finns i Collaborative Services Branding Guidelines. Nyckelfaser vid uppbyggande av ett Cisco Smart Care-baserat tjänsteerbjudande Det finns fem nyckelfaser ni måste ta i beaktande när ni ska fatta beslut om att implementera Cisco Smart Care-baserade tjänster i er lösningsportfölj. Dessa faser sammanfattas på övergripande nivå i följande beslutsprocess för partners. Genom att följa dessa faser får ni hjälp med att snabbt kunna utveckla ett tjänstesamarbete som bygger Cisco Smart Care Service. Fas 1: Förstå affärsvärdet i Smart Care-erbjudandet Studera Cisco Smart Care Service-erbjudandet för att förstå hur ert företag och era kunder kan dra nytta av det. Studera de krav som ställs för att bli auktoriserad för Cisco Smart Care Service. Studera de allmänna villkoren för Cisco Smart Care Service. Registrera er som Cisco Smart Care Service-partner. Studera prissättningsstrukturen för Cisco Smart Care Service. Studera och påbörja onlineutbildningen. 8

9 Studera och skriv ut de allmänna villkoren för Cisco Smart Care Service samt de fakturerings- och kontraktsdokument som hör till Encover så att ni sedan får med dessa i ert eget erbjudande. Mer information om Cisco Smart Care Service och lösningar finns på webbplatsen för Cisco Smart Care Service-partners: Products & Services>Services>Technical Services>Cisco Smart Care Service. Fas 2: Definiera affärsplanen Identifiera de lämpliga resurserna bland tekniker, driftspersonal och försäljning som kan hjälpa er att definiera era och kundernas affärsmöjligheter. Fastställ om ert företag kan stödja Cisco Smart Care-baserat tjänsteerbjudande inom alla funktionsområden. Fastställ om Cisco Smart Care Service innebär en ny affärsfunktion bland era nuvarande tjänster. Fastställ om Cisco Smart Care Service utvidgar ett befintligt erbjudande om fjärrsupport eller hanterade tjänster. Fastställ om Cisco Smart Care Service byter ut något element i ett befintligt tjänsteerbjudande. Fastställ om Cisco Smart Care Service är något som ni kommer att klara av att marknadsföra och sälja. Fas 3: Bygg upp ert Cisco Smart Care-baserade tjänsteerbjudande Fastställ den bästa kombinationen av partnertjänster med mervärde och Cisco Smart Care-tjänster som passar era kunder. Den här handboken hjälper er att identifiera och utforska några av de partnertjänster med mervärde som ni kan vilja överväga. Fastställ vilken investering och driftskostnad som kommer att krävas. Förankra projektet hos ledande personer inom försäljning, verksamhetsdriften och tekniker. Fas 4: Införliva erbjudandet i er affärsmodell Förstå den unika varumärkesmöjligheten som ni kan få genom att positionera ert varumärke tillsammans med Ciscos. Gå igenom, skapa eller ändra era markandsföringsåtgärder. Gå igenom, skapa eller ändra era ersättningsplaner för sälj- och driftspersonalen. Gå igenom, skapa eller ändra era kunders kontrakt eller tjänsteramavtal. Fastställ den bästa metoden för komma i kontakt med de lokala Cisco-resurserna på fältet. Fastställ metoder för utbildning och ge incitament åt era säljare. Identifiera de kundsegment som ni kommer att rikta in er på. Säkerställ att säljare och säljledningen är med på tåget och att de är entusiastiska angående förslaget. Fas 5: Verkställ och leverera ert Cisco Smart Care-baserade tjänsteerbjudande Utbilda försäljningspersonal och teknisk personal Kontakta kunder och börja leverera ert tjänsteerbjudande. Implementera de bästa metoderna för leverans av tjänsten t.ex. samtalshantering, eskaleringar och ändringshantering. Upprätta en långtidsplan för kundvård som inkluderar kvartalsvisa affärsgenomgångar. Även om Cisco Smart Care Services är ett gyllene tillfälle för er att bygga ett eget Cisco Smart Care-baserat tjänsteerbjudande, kommer inte alla partners att vara i stånd att dra nytta av en implementering av tjänsten. Det är viktigt att identifiera marknadsmöjligheterna och den ekonomiska investering som krävs innan man implementerar eventuella marknads- eller försäljningsplaner. Mer information om de fundamentala byggstenarna på vilka ni kan grunda er tjänsteverksamhet finns i Ciscos Partner Field Guide eller i Ciscos dokument om ledande metoder, t.ex. dokumentet Selling: Developing a Solution Sales Approach for Cisco s Advanced Technologies. 9

10 Bygga upp tjänster med mervärde viktiga faktorer När ni bygger egna lösningar med hjälp av Cisco Smart Care Service är det viktigt att förstå vilken inverkan Cisco Smart Care Service kommer att få på er verksamhet. De mervärdestjänster som ni tar med i ert Cisco Smart Care-baserade tjänsteerbjudande faller inom en av följande tre kategorier: Tillägg: Ett nytt tjänsteerbjudande utöver de tjänster ni redan erbjuder Utökande: Ett utökande eller en utvidgning av ert befintliga tjänsteerbjudande Ersättning: Ersätter en tjänst, ett verktyg eller en process som ni redan utför När ni har fastställt vilken inverkan ett tillägg, ett utökande eller en ersättning med mervärdestjänster kommer att få på er verksamhet, blir nästa steg att analysera vilken inverkan varje partnertjänst med mervärde kommer att få på era kunder och er verksamhet. Ni bör beakta följande punkter för varje partnertjänst med mervärde och för hela ert Cisco Smart Care-baserade tjänsteerbjudande: Faktor Problemställning Punkter att överväga VERKTYG som program eller tjänster från tredje parter Partnerspecifik Tjänsts leveransomfattning Vilka är de specifika frågorna som följer av att implementera den här partnertjänst med mervärde och i slutändan hela erbjudandet med Cisco Smart Care-baserade tjänster? Hur brett är ert utbud och i vilken utsträckning kan ni erbjuda era tjänster? FÄRDIGHETER hos försäljnings-, drifts- och servicepersonalen PRISSÄTTNING och POSITIONERING för varje element och hela tjänsteerbjudandet NYCKELTAL för tjänsternas leverans Möjligheter till INTERNT UPPBYGGANDE eller UTKONTRAKTERING för varje partnertjänst med mervärde TÄCKNING PÅ NÄTVERKSNIVÅ, t.ex. routrar, switchar, brandväggar, åtkomstpunkter o.s.v. TÄCKNING PÅ SERVERNIVÅ, t.ex. Microsoft, Unix och andra specialservrar som för e-post och lagring. TÄCKNING FÖR SLUTANVÄNDARE, t.ex. datorer, skrivbord, filer och skrivardelning o.s.v. UNDERLEVERANTÖRS- /KONTRAKTSHANTERING, t.ex. hantering av kundens övriga underleverantörer och kontrakt för IT och kommunikation 10

11 Faktor Problemställning Punkter att överväga BRANSCHER, t.ex. advokatbyråer, sjukvård eller utbildning Kundprofilering Konkurrensmiljön Marknadsföring och riskhantering Vilka partnertjänster med mervärde är våra kunder mest intresserade av? Hur mättad är marknaden när det gäller hanterade tjänster eller fjärrsupporttjänster? Vilka marknadsfördelar ger dessa erbjudanden genom att använda Ciscos marknadsföring och infrastruktur? IT-UTGIFTER, t.ex. historiska investeringar i supporttjänster som SMARTnet IT-PRIORITERING, t.ex. i vilken utsträckning kunder anser att IT är verksamhetskritiskt KUNDENS HISTORIA med nätverksfel eller hög omsättning på IT-personal KONKURRENS: Finns det andra partners som säljer den här typen av tjänster i området? MÄTTNAD: Har era kunder redan ingått avtal om den här typen av tjänster med er eller någon annan leverantör? MÖJLIGHETER: Finns det möjligheter genom ert lokala Cisco-kontor p.g.a. en brist på tjänsteleverantörer i ert område? KOSTNAD: Vad kostar det att bearbeta marknaden? RISKER: Vilka inneboende risker följer av att implementera ett nytt tjänsteerbjudande? I nästa avsnitt beskriver vi några exempel på mervärdestjänster som ni kanske överväger att lägga till i ert erbjudande om Cisco Smart Care-baserade hanterade tjänster. 11

12 Översikt över partnertjänster med mervärde Erbjudanden om partnertjänster med mervärde I det här avsnittet beskriver vi några exempel på partnertjänster med mervärde som ni kanske överväger att lägga till i ert erbjudande om Cisco Smart Care-baserade tjänster. Ha följande punkter i åtanke när ni går igenom den här listan: Grundläggande tjänster belyses som sådana. Dessa tjänster representerar kärnan i Smart Careerbjudandet och ska granskas och implementeras oberoende av era mervärdeserbjudanden. De mervärdestjänster som presenteras är exempel från en större uppsättning tjänster som ni kanske vill ta med i ert erbjudande. Alla dessa exempel på mervärdestjänster kommer inte att passa just er kunduppsättning eller era affärsfunktioner. Studera varje exempel på partnertjänster med mervärde och anpassa dem efter era affärsfunktioner och affärsmål. De partnertjänster med mervärde som vi beskriver här bildar ett brett utbud av tjänster som täcker de punkter vi tog upp i föregående avsnitt. Börja med tjänsteunderlaget och välj sedan de partnertjänster med mervärde som fungerar bäst tillsammans med era affärsfunktioner och affärsmål när ni läser det här avsnittet. Avsnitten visas i listan nedan: Tjänsteunderlag: Cisco Smart Care Service Partnertjänst med mervärde nr 1: Servicedisk Partnertjänst med mervärde nr 2: Förvaltning Partnertjänst med mervärde nr 3: Fjärrbackup Partnertjänst med mervärde nr 4: Hantering av underleverantörer och avtal Partnertjänst med mervärde nr 5: Fjärrövervakning och fjärrhantering Partnertjänst med mervärde nr 6: Förskottsbetalda professionella tjänster Varje partnertjänst med mervärde kommer att diskuteras med hjälp av en metod som använder ett holistiskt synsätt på varje tjänst genom att undersöka följande punkter: Kundidentifiering som erkänner att kundernas efterfrågan på olika tjänsteerbjudanden kan variera. Prissättning och positionering som inser att vissa tjänsteerbjudanden betraktas som stapelprodukter, andra är enkla att omsätta i reda pengar, medan andra alltjämt är svåra att prissätta på fristående basis. Verktyg utöver de som tillhandahålls av Cisco Smart Care och som behövs för en viss partnertjänst med mervärde. I vissa fall kommer specifika verktyg att identifieras. I andra fall kommer verktygstypen och verktygets syfte att beskrivas så att ni kan identifiera och införskaffa ett lämpligt verktyg från en egen leverantör. De färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna sälja, leverera eller stödja tjänsteerbjudandet. Prestandamått på tjänsternas leverans som behövs för att kunna mäta den grundläggande framgången för varje partnertjänst med mervärde. Ha i åtanke att den paketerade lösningens totala framgångar kommer att kräva ett mer holistiskt synsätt och prestandamått för tjänsteleveransen som ligger utöver de som gäller för partnertjänster med mervärde. 12

13 Observera att några av partnertjänsterna med mervärde, t.ex. forskottsbetalda professionella tjänster har mått som inte passar in bland de ovan beskrivna punkterna. Tjänsteunderlag: Cisco Smart Care Service Tjänstemöjligheter Även om Cisco Smart Care Service gör det möjligt för er att tillhandahålla ett antal tjänster på avstånd, är det inte ett verktyg för realtidsövervakning i den vanliga bemärkelsen för fjärrövervakning och fjärrhantering (RMM). Det utlöses t.ex. inga varningar baserade på förinställda tröskelvärden. Istället söker Cisco Smart Care Service-tjänsten med jämna mellanrum igenom installerad Cisco-utrustning för att fastställa statusen för viktiga faktorer som har betydelse för nätverkets stabilitet, prestanda och säkerhet. Till skillnad från den automatiserade övervakningen som vanliga nätverksövervakningsverktyg sköter, med minutvisa eller händelsebaserade kontroller, kan dessa sökningar schemaläggas att genomföras regelbundet (varje vecka, månad eller kvartal) eller när som helst startas manuellt av er personal. Cisco Smart Care Service producerar sedan en utvärderings- och åtgärdsrapport som kartlägger nätverkets driftstillstånd på tre funktionsnivåer: Tekniken i det grundläggande nätverket Säkerhetstekniker Rösttekniker (VoIP) (om kunden använder den här kategorin av utrustning) Bland de specifika faktorer hos verksamhetsutrustningen som utvärderas av Cisco Smart Care Service vid dessa genomsökningar finns: Aktuell driftsstatus Aktuell version av inbyggd programvara Status på utgångsdatum för försäljning eller support Utvärdering av säkerhetssårbarheter Utvärdering av röstoptimering (om partnern har Express Unified Communication Specialization eller högre och kunden har utrustning för Unified Communication [UC]). Information om utvärderingar och åtgärder ges ända nere på IP-adressnivå, med specifika rekommendationer baserade på Cisco Smart Care Services analysmotor samt ingående utrustningskunskaper. Cisco Smart Care Service-erbjudandet minskar kostnaden för att utförande dessa tjänster kraftigt på två sätt: För det första kan datainsamlingen utföras på avstånd, vilket eliminerar det kostsamma och tidskrävande arbetet med att fysiskt samla in uppgifterna på plats, som dessutom ofta leder till fel. För det andra använder analysmotorn i Cisco Smart Care Service en stor intern kunskapsdatabas för diagnostik och föreskrivna åtgärder, vilket betydligt minskar den tid som era tekniker behöver för att producera varje analys och åtgärdsplan. Dessa fördelar gör att ni enklare och med mindre risk kan lägga till dessa viktiga tjänster. Baserat på rekommendationerna som ni får genom Cisco Smart Care Service kan ert serviceteam vidta omedelbara åtgärder genom servicebesök (på avstånd eller på plats) eller åtgärdandeprojekt om ett stort antal enheter påverkas. Cisco Smart Care Service gör det möjligt för er att lägga till ett viktigt skikt av administration av nätverkstillgångar som inte finns att tillgå genom något annat verktyg eller erbjudande. Genom att påta er det här ansvaret levererar ni mervärde till era kunders verksamheter genom att säkerställa både optimala nätverksprestanda och en optimal användning av deras investering i nätverksutrustning. 13

14 Med Cisco Smart Care Service kan ni tillhandahålla denna tjänst åt en stor kundbas utan att först tvingas göra stora investeringar i verktyg och analyssystem. Möjliga tjänster för det grundläggande nätverket Cisco Smart Care Service är ett effektivt sätt att säkerställa att era kunder får maximal avkastning på sina nätverksinvesteringar. Det är också att effektivt sätt för er att bygga upp ett utbud av återkommande tjänster och projekttjänster som utmynnar i kundlojalitet och en högre blandad bruttomarginal. De grundläggande partnerlevererade tjänsterna som Cisco Smart Care Service möjliggör är följande: Möjliga tjänster genom Cisco Smart Care Service (Exempelnamn) Tillståndskontroll av Grundläggande nätverksutrustning Säkerställande och åtgärdande av säkerhet Optimering av kvalitet och pålitlighet i VoIP-system Beskrivning av partnerlevererad tjänst Fjärrutvärdera kundens grundläggande nätverksutrustning och ta fram en åtgärdsplan för utrustningsproblem som inverkar på nätverksplattformens pålitlighet och prestanda. Fjärrutvärdera kundens grundläggande nätverksutrustning och ta fram en plan för hur kända och potentiella säkerhetsrisker ska åtgärdas. Fjärrutvärdera kundens grundläggande IP-telefoniutrustning och ta fram en plan för hur prestanda och stabilitetsrisker ska åtgärdas. De här tjänsterna kan tillhandahållas antingen på engångsbasis (projekt) eller återkommande basis (hanterade tjänster) efter behov vid olika faser av kontots livscykel, beroende på affärsmodellen. Här följer några exempel. Partnerns nuvarande affärsmodell Förslagets levererade kundvärde Positionering i försäljningscykeln Tjänsteleveransmodell Arvodesbas Huvudsakligen projekttjänster Lägga till en försäljningskil i ett nytt kundkonto. Försäkra att affärsmålen för befintliga investeringar i nätverksutrustning uppfylls. Arvodesbaserad utvärdering innan beslut om ny utrustningsförsäljning. Två engångsarvoden: 1) ta fram rapporten, 2) genomföra åtgärdandeprojekt. Huvudsakligen projekttjänster Lägga till ytterligare projektförsäljning hos befintlig kund. Försäkra att affärsmålen för befintliga investeringar i nätverksutrustning uppfylls. Arvodesbaserad utvärdering för att ta fram en åtgärdsplan. Två engångsarvoden: 1) ta fram rapporten, 2) genomföra åtgärdandeprojekt. Huvudsakligen projekttjänster Sälja en återkommande tjänst till en befintlig (eller ny) kund. Försäkra att affärsmålen för befintliga investeringar i nätverksutrustning fortsätter att uppfyllas. Återkommande arvodesbaserad utvärdering för att ta fram en åtgärdsplan. Återkommande kvartalsvisa eller årsvisa, men förutbetalda och schemalagda för flera kvartal eller i förväg. Två tjänster per cykel: 1) ta fram rapporten, 2) genomföra åtgärdandet. 14

15 Partnerns nuvarande affärsmodell Förslagets levererade kundvärde Positionering i försäljningscykeln Tjänsteleveransmodell Arvodesbas Huvudsakligen Ad Hoc (Tid plus material, eller ickekontraktsbaserad e) supporttjänster Lägga till ickereaktiv tjänst i utbudet av reaktiva tjänster. Försäkra att affärsmålen för befintliga investeringar i nätverksutrustning uppfylls. Arvodesbaserad utvärdering för att ta fram en åtgärdsplan. Två engångsarvoden: 1) ta fram rapporten, 2) genomföra åtgärdandeprojekt. Huvudsakligen Ad Hoc (Tid plus material, eller ickekontraktsbaserad e) supporttjänster Lägga till schemalagd återkommande tjänst i nuvarande utbud av intermittenta (ej schemalagda) tjänster. Försäkra att affärsmålen för befintliga investeringar i nätverksutrustning fortsätter att uppfyllas. Arvodesbaserad utvärdering för att ta fram en åtgärdsplan. Återkommande kvartalsvisa eller årsvisa, men förutbetalda och schemalagda för flera kvartal eller i förväg. Två tjänster per cykel: 1) ta fram rapporten, 2) genomföra åtgärdandet. Huvudsakligen hanterade tjänster (fast avgift, SNAbaserade) Lägga till en försäljningskil i ett nytt kundkonto. Försäkra att affärsmålen för befintliga investeringar i nätverksutrustning uppfylls. Arvodesbaserad utvärdering för att ta fram en åtgärdsplan. Två engångsprojektarvoden: 1) ta fram rapporten, 2) genomföra åtgärdandeprojekt. Huvudsakligen hanterade tjänster (fast avgift, SNAbaserade) Lägga till ytterligare en nivå av utvärdering och åtgärdande innan man påbörjar leverera SNAbaserade tjänster till kund. Försäkra att affärsmålen för befintliga investeringar i nätverksutrustning uppfylls. Försäkra att nätverksmiljön är kompatibel med och uppfyller standardkraven för kundens hanterade tjänster. Arvodesbaserad utvärdering för att ta fram en åtgärdsplan. Två engångsarvoden: 1) ta fram rapporten, 2) genomföra åtgärdandeprojekt. Huvudsakligen hanterade tjänster (fast avgift, SNAbaserade) Lägga till ytterligare tjänst för tillgångshantering bland befintliga hanterade tjänster. Försäkra att affärsmålen för befintliga investeringar i nätverksutrustning fortsätter att uppfyllas. Försäkra att nätverksmiljön är kompatibel med och uppfyller standardkraven för kundens hanterade tjänster. Arvodesbaserad utvärdering för att ta fram en åtgärdsplan. Återkommande kvartalsvisa eller årsvisa, men förutbetalda och schemalagda för flera kvartal eller i förväg. Två tjänster per cykel: 1) ta fram rapporten, 2) genomföra åtgärdandet. 15

16 Så som vi visat ovan kan erbjudandet om både projekttjänster och hanterade tjänster byggas kring användningen av Cisco Smart Care Service. Projektcentrerade företag kommer att finna att de här erbjudandena ger en naturlig öppning till att börja diskutera fördelarna med utrustning som hela tiden fungerar som den ska (hög tillgänglighet, låg ägandekostnad). Detta ger möjligheter att sälja in återkommande tjänster som blir ett språngbräde till ett framtida och bredare erbjudande om hanterade tjänster. På liknande sätt kan företag som levererar hanterade tjänster finna att möjligheten att utföra djuplodande plattformsutvärderingar öppnar dörren för diskussioner kring åtgärdsprojekt. Åtgärdsprojekt utmynnar ofta i att man kan tillhandahålla support för kundens nätverk till en lägre kostnad för det företag som tillhandahåller de hanterade tjänsterna, vilket ökar deras bruttomarginal och/eller gör det möjligt för dem att sänka kundens avgifter. Oavsett hur er affärsmodell ser ut rekommenderar vi att ni tar med de villkor som ni i egenskap av partner är bundna av mot både Cisco och Encover i de kontrakt och tjänsteavtal som ni träffar med era kunder för att bolla vidare dessa kontraktsförhållanden. Identifiera kunder Typiska kundprofiler för erbjudanden om Cisco Smart Care-baserade tjänster är företag som sätter stort affärsvärde på nätverkets tillgänglighet och prestanda och/eller på ett effektivt utnyttjande av befintliga investeringar i IT-utrustning. I allmänhet kan de delas in i följande två storleksintervall för kommersiella Cisco-kunder: Företag utan IT-avdelning (eller en obetydlig sådan): Cisco Smart Care Service-baserade hanterade tjänster förser er med en nivå på nätverksbevakning som annars endast är tillgänglig för större ITföretag, vilket minskar risken för verksamhetsavbrott och ger största möjliga värde av befintliga investeringar i nätverksutrustning. Företag med betydande IT-avdelningar: Cisco Smart Care Service-baserade hanterade tjänster tillhandahåller information för planering av nätverkskapacitet (investeringsplanering) och för åtgärdsprojekt (planering av IT-bemanning) som kunder annars inte skulle få tillgång till utan att investera betydande belopp i både erfaren IT-personal och avancerade hanteringsverktyg för ITutrustning. Detta minskar kostnaderna och behovet av ytterligare IT-personal hos kunden. Dessutom kommer vissa vertikala marknader och vissa kategorier av anställda att visa sig behöva Cisco Smart Care-baserade tjänster. Användarna i dessa vertikala marknader med stora behov (eller affärsenheter hos kunder) har följande egenskaper: Slutanvändare med hög lön Slutanvändare som interagerar direkt med deras kunder (antingen i form av intäktsgenererande funktioner eller kundtjänstfunktioner) Slutanvändare vars tillfredsställelse med arbetet är viktigt för arbetsgivaren Var och en av dessa egenskaper, eller en kombination av dem, innebär att nätverkets tillgänglighet och prestanda sannolikt får stor betydelse för beslutsfattarna hos kunden. Bland vertikala marknader som ofta innehåller en högre andel arbetare med dessa egenskaper finns (listan är inte uttömmande): Professionella tjänster (advokatbyråer, revisionsbyråer, teknikkonsulter o.s.v.) Hälso- och sjukvård Bioteknik Högskola och universitet Utryckningstjänster (polis, brandkår, ambulans) 16

17 Dessutom brukar företag som finansieras med riskkapital och/eller som visar hög tillväxt ställa höga krav på nätverkets tillgänglighet och kan vara mer villiga att utkontraktera de delarna av IT-driften som inte kräver ingående kunskaper i den specifika verksamheten. Vissa kategorier av anställda inom ett företag kan också ha behov av nätverkets tillgänglighet och prestanda. Bland dessa finns: Ledningsgruppen och andra höga chefer Forskare, utvecklare, tekniker Produktutvecklare Marknadsförare Säljare Verksamhetskritiska tillverkningsfunktioner Kundtjänst E-handelsfunktioner De här kategorierna är i allmänhet viktiga för att behålla kunderna, generera intäkter, säkerställa en så kort tid innan marknadsintroduktion av nya produkter som möjligt, samt, när det gäller ledningsgruppen och höga chefer, för hela företagets styrning. Slutligen är företag som sätter stort värde på en effektiv Förvaltning av befintliga kapitalinvesteringar också goda kandidater för Cisco Smart Care Service-baserade hanterade tjänster. I motsats till ovanstående företag vars grundläggande verksamhet kräver en hög kapitalinvestering, kan dessa företag vara sådan som av tradition lägger mindre pengar på IT-utrustning och som föredrar att använda befintlig utrustning så länge som möjligt. Med Cisco Smart Care-baserade tjänster kan ni maximera livslängden på viss nätverkutrustning genom att: Säkerställa att äldre utrustning är så uppdaterad och klarar så höga prestanda som möjligt (genom att uppdatera programvara och inbyggd programvara i tid) Noggrant och till lägre kostnad planera för utfasning Allokera om befintliga nätverksresurser så att de används på lämpligaste sätt Vid lågkonjunkturer brukar efterfrågan på sådana optimeringstjänster öka, eftersom många kunder vill skjuta upp eller undvika investeringar i ny nätverksutrustning. Detta ger produktcentrerade och projektcentrerade partners en potentiell buffert mot minskade investeringar i utrustning. Krav på partners färdigheter och ersättning Cisco Smart Care-baserade tjänster kompletterar de befintliga färdighetskraven i alla tre av våra affärsmodeller för partners: produktcentrerade, projektcentrerade och supporttjänstcentrerade. Detta beror på att tjänsterna antingen kan vara projektbaserade eller på återkommande basis och därför att tjänster av utvärderingstyp passar väl in i produktförsäljningscykeln. De färdigheter och ersättningsplaner som krävs skiljer sig en del, dock, beroende på hur er nuvarande affärsmodell er ut och vilka tjänster ni erbjuder. Det finns en rad sätt att implementera incitamentsbaserade ersättningsplaner för dessa tjänster. I följande tabell fokuserar vi på de områden som nya incitamentsplaner kan behöva ta i beaktande. Partnerns affärsmodell Färdigheter som krävs Fokus i ersättningsplaner Produktcentrerad Försäljningstekniker kan analysera resultaten och rekommendationerna från Cisco Ökad bruttomarginal genom försäljningen av Cisco Smart Care Service-baserade utvärderingar. (I 17

18 Partnerns affärsmodell Färdigheter som krävs Fokus i ersättningsplaner Smart Care Serviceundersökningen för att ta fram kundens olika utvärderingsrapporter. allmänhet bör dessa prissättas till tre gånger arbetskostnaden för de försäljningstekniker som utför utvärderingarna.) Projektcentrerad Centrerad kring hanterade tjänster Specialister på produktkonfiguration kan tillhandahålla en lista över de produkter som behövs för att genomföra det rekommenderade åtgärdandet. Projekttekniker kan utveckla och leverera en specifikation av åtgärdsprojektets omfattning. Tekniker kan analysera resultaten och rekommendationerna från Cisco Smart Care Serviceundersökningen för att ta fram kundens olika utvärderingsrapporter. Dessutom kan de utveckla en specifikation av åtgärdsprojektets omfattning och sedan leverera projektet. Specialister på produktkonfiguration kan tillhandahålla en lista över de produkter som behövs för att genomföra det rekommenderade åtgärdandet. Tekniker kan analysera resultaten och rekommendationerna från Cisco Smart Care Serviceundersökningen för att ta fram kundens olika utvärderingsrapporter, antingen i form av ett fristående projektbaserat erbjudande eller som en del av en utvärdering inför starten eller utbyggnaden av en relation för tillhandahållande av hanterade tjänster. Dessutom kan de utveckla en specifikation av åtgärdsprojektets omfattning och sedan leverera projektet, antingen i form av ett fristående projekterbjudande eller som en del av förberedelserna för starten av ett avtal om hanterade tjänster. Ökad bruttomarginal genom produktförsäljningar till följd av Cisco Smart Care Service-baserade utvärderingar. Ökad bruttomarginal genom försäljningen av Cisco Smart Care Service-baserade utvärderingar. (I allmänhet bör dessa prissättas till tre gånger arbetskostnaden för de tekniker som utför utvärderingarna.) Ökad bruttomarginal genom försäljningen av projekttjänster för åtgärdande. Ökad bruttomarginal genom produktförsäljningar till följd av Cisco Smart Care Service-baserade utvärderingar. Om partnern vill lägga till återkommande tjänster ökar bruttomarginalen genom de återkommande Cisco Smart Care Service-baserade tjänsterna. Ökad bruttomarginal genom försäljningen av Cisco Smart Care Service-baserade utvärderingar. (I allmänhet bör dessa prissättas till tre gånger arbetskostnaden för de tekniker som utför utvärderingarna.) Ökad bruttomarginal genom försäljning av åtgärdsprojekttjänster om partnern vill lägga till eller ta med dem. Ökad bruttomarginal genom försäljning av åtgärdsprojekttjänster om partnern vill lägga till eller ta med sådana. 18

19 Partnerns affärsmodell Färdigheter som krävs Fokus i ersättningsplaner Specialister på produktkonfiguration tillhandahåller en lista över de produkter som behövs för att genomföra det rekommenderade åtgärdandet. Prestandamått för tjänster och andra verktyg som behövs De verktyg som behövs utöver de som tillhandahålls inom Cisco Smart Care Service-erbjudandet ingår redan i de olika partneraffärsmodellerna som visas i tabellen nedan: Typisk verktygsuppsättning Hantering av produktbeställningar Projektplanering och hantering Mätning och diagnos av systemprestanda Verktyg för systemdokumentation Planering och schemaläggande av bemanning Registrering och rapportering av faktureringsbar tid Avtalshantering Hantering på tjänstenivå Logistik för reservdelar Produkt- centrerad Partnerns affärsmodell Projekt- centrerad Centrerad kring hanterade tjänster Ja Vid produktförsäljning Vid produktförsäljning Om åtgärdsprojekt utförs Om åtgärdsprojekt utförs Om åtgärdsprojekt utförs Om åtgärdsprojekt eller hanterade tjänster utförs Om åtgärdsprojekt eller hanterade tjänster utförs Om hanterade tjänster utförs Om hanterade tjänster utförs Om hanterade tjänster utförs Ja Ja Ja Ja Ja Om hanterade tjänster utförs Om hanterade tjänster utförs Om hanterade tjänster utförs Om åtgärdsprojekt utförs Om åtgärdsprojekt utförs Ja Ja Ja Ja Ja Ja Det är alltså säkert att säga att de verktyg som krävs för en viss Cisco Smart Care-baserad tjänst kan tillämpas på andra tjänster inom den givna affärsmodellen. Det är därför sannolikt att en partner med den affärsmodellen redan använder några av eller alla dessa verktyg. Alternativt kommer en partner som funderar på att anamma en affärsmodell, t.ex. en projektcentrerad partner som lägger till hanterade tjänster, att finna att de verktyg för hanterade tjänster som finns på listan för tillhandahållande av återkommande Cisco Smart Care-baserade tjänster även är användbara när det gäller att leverera de flesta andra former av hanterade tjänster. Detta innebär att investeringen kan användas på flera sätt. Cisco Smart Care-tjänsterna faller inom kategorierna projekttjänster och schemalagda, återkommande tjänster (en form av hanterade tjänster med lägre intensitet). Eftersom ingen av dessa är högintensiva, hanterade tjänster som drivs på tjänstenivå, är de prestandamått som sannolikt kommer att tillämpas inte komplexa. 19

20 För de Cisco Smart Care-baserade tjänsteerbjudanden som fokuserar på fristående utvärderingar och efterföljande åtgärdsprojekt föreslår vi följande tjänsteprestandamått: Externa prestandamått (synliga för kunden) Utvärderingens eller åtgärdsprojektets slutförande i tid. Slutförande till budgeterad kostnad Analysens riktighet Rekommendationernas fullständighet och lämplighet Implementeringens fullständighet I vilken utsträckning den installerade konfigurationen uppfyller de avtalade konfigurationskraven Hur grundlig och exakt dokumentationen efter implementering är Interna prestandamått för tjänsten (endast för användning av chefer hos partnern) (utöver ovanstående mått) På blandad bruttomarginal Disciplin när det gäller beställningsändringar Faktiskt datum vs. planerat datum för projektets start och avslut Icke-faktureringsbar omarbete, som procentandel av sammanlagt faktureringsbara timmar För utvärderingar: procent av utvärderingar som resulterar i erhållna efterföljande åtgärdsprojekt (om partnern önskar utföra dessa projekt) För utvärderingar och projekt: procent av utvärderingar och/eller projekt som resulterar i efterföljande avtal om återkommande eller hanterade tjänster (om partnern önskar att tillhandahålla dessa återkommande eller hanterade tjänster) För de schemalagda återkommande tjänsterna som möjliggörs genom Cisco Smart Care Service är de föreslagna tjänsteprestandamåtten i grunden desamma som ovan. Ett erbjudande om återkommande Cisco Smart Care-baserade tjänster är i grunden ett upprepande projekt som är schemalagt i förväg. Partnertjänst med mervärde nr 1: Servicedisk Servicediskerbjudandet är en hörnsten för alla leverantörer av hanterade tjänster. Vanligtvis kombineras det med ett annat erbjudande, t.ex. kontrakts- och underleverantörshantering eller RMN. Servicediskerbjudandet kan inkludera täckning för en eller flera av följande kundtjänstområden: TÄCKNING PÅ NÄTVERKSNIVÅ, t.ex. routrar, switchar, brandväggar, åtkomstpunkter o.s.v. TÄCKNING PÅ SERVERNIVÅ, t.ex. Microsoft, Unix och andra specialservrar som för e-post och lagring. TÄCKNING FÖR SLUTANVÄNDARE, t.ex. datorer, skrivbord, fil- och skrivardelning o.s.v. UNDERLEVERANTÖRS-/KONTRAKTSHANTERING, t.ex. hantering av kundens övriga underleverantörer och kontrakt för IT och kommunikation HANTERING AV NÄTLEVERANTÖR/OPERATÖR, t.ex. anslutningar för röst- och datakommunikation Om ni kan erbjuda dessa kundtjänstområden beror på er förmåga att definiera, implementera, marknadsföra, sälja och arbeta inom varje område. Tredjepartsleverantörer av servicedisktjänster ger en god indikation på var gränserna går. Ni kan utvärdera er egen planering för marknadslansering baserat på dessa tre typer av servicediskerbjudanden: Nätverk/server, slutanvändare/program och leverantör/nät. Vart och ett av dessa områden kräver unika färdigheter, erbjuder olika prismodeller och representerar unika värden för er och kunden. 20

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna")

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Examinering i ITIL Foundation

Examinering i ITIL Foundation Examinering i ITIL Foundation Exempelhäfte A, version 5.1 Flervalsfrågor Instruktioner 1. Alla 40 frågorna ska besvaras. 2. Alla svar ska markeras i svarstabellen som följer med. 3. Du har 60 minuter på

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt åtagande din framgång.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt åtagande din framgång. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt åtagande din framgång. Active Customer Care Vårt åtagande din framgång. Förhållandet som Leica Geosystems har med sina kunder kan definieras med ett ord: partnerskap.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Checklista för kunders upplevelse av kontaktcenter

Checklista för kunders upplevelse av kontaktcenter Checklista för kunders upplevelse av kontaktcenter Innan ni börjar förbättra ert kontaktcenter behöver ni sätta upp tydliga mål. Det finns nyckeltal att förbättra och det går att maximera effektiviteten,

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Tillförlitlighet Tillgänglighet Expertis Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Avgörande faktorer för ditt klimatsystem Optimerad drift av utrustningen Konstant prestanda

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid.

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Internet-portal för säkerhetsprodukter. Answers for infrastructure. Alla fördelar med ett enda klick På Internet får du direktåtkomst till all

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1)

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified Contact Center Express Maj 2012 Huvudkontor Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Produktoch Kundservice. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Produkt-

Läs mer

Distributionsstrategier

Distributionsstrategier Distributionsstrategier Ekonomprogrammet, 2008 722G49 Litteratur: Kotler (2005) om plats och distribution Parment (2006) Anders Parment, Ph. D. LiU/Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer