Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer"

Transkript

1 8/2013 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Hjälporganisation 80 år av stöd till akademiker i nöd sid 12

2 LEDARE Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Telefon: växel. Telefax: e-postadress: Hemsida: Redaktion: Anders Jinneklint chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: SULF Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel , fax: , Produktannonser: Display, Andreas Lind, tel Pris: Helår 550 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex Problemet med cheferna? Ofta upprepas truismen att det finns problem med ledarskapet, i betydelsen cheferna, inom akademin. Det sägs att de är svaga eftersom de oftast är utsedda på ett tidsbegränsat uppdrag, att de därför är ointresserade och eventuellt också omotiverade att utöva chefskapet. Huruvida detta är sant är naturligtvis omöjligt att säga, men det är både möjligt och motiverat att säga någonting om den speciella situation som chefer inom akademin befinner sig i en situation där det faktum att det rör sig om ett tidsbegränsat uppdrag bara är det minsta problemet eller kanske rent av en av tillgångarna. En del av att vara chef i akademin skiljer sig inte från annat chefskap: man har samma juridiska ansvar som andra chefer i arbetsrättsligt avseende, till exempel när det gäller arbetsmiljö, diskriminering och liknande. Man förväntas ta budgetansvar, och eftersom de flesta lärosäten är myndigheter och examinationen innebär myndighetsutövning hålla ordning på att verksamheten bedrivs inom de förvaltningsrättsliga ramarna. Man förväntas vara en del av en kommando linje, och verkställa beslut fattade av andra. Det som skiljer chefskap inom akademin från annat chefskap är verksamhetens egenart. Vetenskap är en process som bygger på att varje person har rättigheten och tryggheten att säga nej, att inte köpa överhetens påbud om vad som är rätt. Dagens vetenskap skiljer sig i detta avseende inte från den som utövades av Galileo Galilei, eller för den delen av Trofim Lysenko. Därför är det nödvändigt att den som är chef förstår dynamiken i vetenskapen och själv är en del av den. Bara en sådan person kan känna igen vetenskaplig oenighet när den uppstår och bygga en miljö där sådana är kreativa och inte blir arbetsmiljöproblem. Men det kräver också att chefen faktiskt kan tillämpa arbetsmiljölagen, kan ingripa innan relationer urartar eller mänskliga haverier skapas, kan utnyttja arbetsrättens regelverk och har en stor repertoar av verktyg för att göra detta. Men är det rimligt att kräva att till exempel en lektor i historia har dessa kunskaper? Nej. Är det därför rimligt att dra slutsatsen att en person med mångårigt chefskap utanför akademin skulle göra ett bra jobb? Nej. Det dubbla kravet att chefen ska vara trygg både i akademin och i chefskapet innebär naturligtvis att varje chef måste ha, inte bara utbildning i samband med sitt första chefsuppdrag, utan också att kompetensutveckling sker kontinuerligt under hela chefsperioden. Men det krävs också att cheferna omges av personer med verklig kompetens inom arbetsmiljö, arbetsrätt, förvaltningsrätt och ekonomi en god stab som låter chefen koncentrera sig på det viktigaste. Det innebär höga krav på administrativa medarbetare vid nyrekrytering, men också att administrativa medarbetare som finns kvar från en tid när kraven på kompetens kanske inte var fullt så höga får möjlighet till kompetensutveckling. Det här borde inte vara vare sig särskilt svårt eller särskilt dyrt. De flesta lärosäten har egen professorskompetens på flera av dessa områden. Och utbildning är ju en av akademins huvuduppgifter så det borde väl gå lika bra när det gäller de egna medarbetarna som när det gäller studenterna. Eller? GIT CLAESSON PIPPING förbundsdirektör för SULF 2 Universitetsläraren 8/2013

3 INNEHÅLL 8: Ledare: Problemet med cheferna? 4 Avpolitiseringen som kom av sig 6 Minskade anslag ger färre nya doktorer 8 En kris är bästa tillfället att nå ut med forskning illustration: ebba berggren 9 Tillfälliga högskoleplatser kan ge fler visstidsanställda 10 Socialdemokraterna föreslår förändring av studieavgifter år av akademiskt hjälparbete 14 SUHF vill skapa dialog om framtidens högskola 15 DEBATT Svenskämnet har en nyckelroll i att nå framgång i studierna foto: dick gillberg 6 Foto: cara 24 Krönika: Vi missar målen /2013 På omslaget: Lars Leijonborg är ny styrelse ordförande för Karolinska institutet. Han är en av flera ledamöter med politisk bakgrund i de nya lärosätesstyrelserna. Bilden är tagen på Idrottsgalan PÅ GÅNG: 21 SULF kalendarium 22 SULF informerar Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Hjälporganisation 80 år av stöd till akademiker i nöd sid 12 foto: Fredrik Sandberg/ Scanpix Universitetsläraren nr 10/2013 har manus- och annonsstopp 24 maj Universitetsläraren 8/2013 3

4 Avpolitiseringen som kom av sig Lars Leijonborg, Margot Wallström, Gudrun Schyman, Filippa Reinfeldt, Andreas Carlgren och Kristina Axén Olin är bara några av de från politiken välbekanta namn som återfinns i de nya styrelserna för universitet och högskolor. Detta trots alliansregeringens ambitioner att minska det politiska inflytandet över lärosätena. text: marielouise samuelsson Det har gått knappt sex år sedan Lars Leijonborg, då minister med ansvar för högre utbildning och forskning, presenterade propositionen Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses. Propositionen lanserades som ett led i alliansregeringens strategi för att avpolitisera styrelserna. Bland annat skulle det innebära att det till universitetens och högskolornas styrelser inte utses ledamöter som i praktiken sitter med mandat på partipolitiska grunder. När regeringen nu godkänner att Lars Leijonborg tar över ordförandeklubban i Karolinska institutets styrelse, där han får sällskap av finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl, blir slutsatsen antingen att detta med partipolitiska grunder inte längre gäller eller att Leijonborg och Rosdahl har kvalificerat sig på helt annan grund. Några av de med politik förknippade namnen har lämnat den aktiva politiken, men Gudrun Schyman (Operahögskolan) har nyligen aviserat comeback i rikspolitiken, som ledare för Feministiskt Initiativ. I samma styrelse som Schyman ingår riksdagsledamoten Olov Lavesson (m). Filippa Reinfeldt (Gymnastik- och idrottshögskolan) är, liksom förutnämnde Rosdahl, sittande moderat landstingsråd. I styrelsen för Luleå tekniska universitet återfinns kommunalrådet Karl Petersen (s), i Högskolan Dalarnas styrelse sitter kommunalrådet Ulrika Liljenberg (c), i Högskolan Gävles styrelse kommunalrådet Carina Blank (s), och i styrelsen för Malmö högskola kommunfullmäktigeledamoten Emil Eriksson (m) samt kommunalrådet Anders Rubin (s). Vi har varit återhållsamma med aktiva politiker, säger Peter Honeth, statssekretare på utbildningsdepartementet också på Leijonborgs tid. Peter Honeth ser inga problem med att Lars Leijonborg blir ordförande i Karolinska institutets styrelse, utan säger att man aldrig haft något förbud mot politiker och framhåller före detta politikers kompetens i sammanhanget, med Allan Larsson och Margot Wallström som exempel. De bägge är som bekant före detta socialdemokratiska toppolitiker och Wallström avlöste för ett år sedan Larsson som styrelseordförande i Lunds universitet. Den reform som infördes av Lars Leijonborg 2007 avsåg som förutnämnt att minska det politiska inflytandet över styrelserna, som istället skulle utses av lärosätets ledning. Eftersom styrelserna i sin tur har inflytande över rektorstillsättningarna ledde det till att politisering ersattes av vad som kom att kallas rektorifiering, det vill säga (alltför) stor rektorsmakt vilket några av rektorerna tidigt protesterade mot, medan andra helt enkelt använde makten. Ett av de mest uppmärksammade fallen blev när Henrik Landerholm (tidigare moderat riksdagsledamot) utsåg sig själv som styrelseordförande i Försvarshögskolan innan han avgick som högskolans rektor. Leijonborg, liksom hans efterträdare Tobias Krantz, försvarade dock systemet som en mycket viktig princip och ett led i den anbefallna avpolitiseringen. Jan Björklund, som efterträdde Krantz, var däremot inte nöjd, han idkade självkritik å regeringens och folkpartiets vägnar och menade att man hade haft för bråttom. När lärosätenas styrelser nu har utsetts är det enligt den nya modell som Björklund initierade, där styrelserna (som Universitetsläraren beskrivit i tidigare artiklar) föreslås av en nomineringskommitté bestående av den landshövding som verkar i det aktuella lärosätets region, en studentrepresentant samt en person med sakkunskap om lärosätet och sektorn. Nomineringskommittén ska också samråda med lärosätets ledning medan regeringen, det vill säga utbildningsdepartementet, slutgiltigt godkänner styrelsens sammansättning och har möjlighet att inlägga veto mot föreslagna namn. Den möjligheten använde departementet när den förra nomineringsmodellen gällde, exempelvis när Göteborgs universitets ledning ville ha Mats Gerdau, moderat riksdagsledamot, som ledamot i universitetsstyrelsen. 4 Universitetsläraren 8/2013

5 foto: erja lempinen foto: Leif R Jansson/scanpix foto: Leif R Jansson/scanpix foto: Kenneth ruona foto: Elisabeth olsson wallin I de nya högskolestyrelserna återfinns bland andra Lars Leijonborg (Karolinska institutet), Margot Wallström (Lunds universitet), Gudrun Schyman (Operahögskolan), Filippa Reinfeldt (Gymnastik- och idrottshögskolan) och Andreas Carlgren (Göteborgs universitet). Detta sade dock utbildningsdepartementet nej till, då Gerdau var ledamot i utbildningsutskottet och därmed ansågs ha för mycket politisk makt. Man kan fråga sig varför en ledamot i utbildningsutskottet anses ha mer politiskt inflytande över sådant som högre utbildning och forskning, jämfört med Lars Leijonborg, som nyligen haft flera uppdrag för regeringen, bland annat som forskningsindustriell samordnare relaterat till nedläggningen av Astra Zeneca. Men Peter Honeth vill inte göra den sortens jämförelser, han framhåller istället att processen med att utse de nya styrelserna har varit omfattande och att det har krävt stora arbetsinsatser, inte minst av landshövdingarna i respektive nomineringskommitté. Han säger sig inte medveten om annat än att processen har fungerat väl, gällande samrådet mellan kommittéerna och lärosätenas ledning. Det kanske har funnits visst missnöje på några håll, men min bild är att det generellt har fungerat bra. Utbildningsdepartementet kommer också att göra någon form av utvärdering av den senaste modellen för att utse lärosätesstyrelser, denna sedan länge politiskt laddade fråga där nya lösningar tenderar att medföra nya problem. Också SUHF kommer att göra en utvärdering, av hur lärosätenas ledningar upplevt den nya nomineringsprocessen. Thorsten Nybom, professor i historia och vicerektor vid Örebro universitet, tillhör dem som är djupt skeptiska mot den nu rådande nomineringsmodellen. Jag menar att det knappast är ett rättssäkert och definitivt inte ett kvalitetssäkert sätt att utse ledningen för några av de största svenska myndigheterna, vissa med en omslutning på åtta miljarder per år, säger han. Grupperna består av en i sammanhanget icke sällan fåkunnig landshövding, av en student som efter kårobligatoriets avskaffande i många fall representerar mindre än tjugo procent av studenterna och så en tredje person som i bästa fall är någorlunda sakförståndig. Man kan dessutom i våra autonomieuforiska dagar fråga sig varför inte någon representant för de akademiska lärarna har ansetts värdig att ingå i dessa maktpåliggande organ. Thorsten Nybom anser vidare att är ytterst tveksamt att se processen att utse styrelser som avpolitiserad, då landshövdingarna dels ofta är före detta politiker, dels utses av regeringen. Styrelserna har formellt en stor makt över lärosätenas verksamhet, inte minst genom att styrelsen har makt över rektorsutnämningen. Det framstår också som lätt galghumoristiskt att den politiker som inledningsvis gick till storms mot politiseringen av någon anledning är den som nu tronar som ordförande vid rikets universitära flaggskepp. l Universitetsläraren 8/2013 5

6 Minskade anslag ger färre nya doktorer Antalet disputationer har sjunkit varje år sedan Orsaken tros vara bristande extern finansiering och att doktorander som får bättre villkor blir dyrare för lärosätena. Disputationerna kan vara på väg att öka igen, men inom små forskningsmiljöer har utvecklingen skapat en oro för framtiden. text: Per-Olof Eliasson illustration: ebba berggren 2008 disputerade nästan personer, antalet sjönk till drygt personer Antalet doktorsexamina minskade markant åren med en utplaning mellan 2010 och 2011 för att minska igen En orsak till att antalet som avlägger en doktorsexamen har minskat är förmodligen att nyantagningen minskade , säger Ingrid Pettersson på Universitetskanslersämbetets analysavdelning, som jobbar med statistik kring forskarutbildning. Sett ur ett längre tidsperspektiv har antalet som tar doktorsexamen ökat kraftigt, från 85 disputerade hade antalet ökat till 150, 1960 till knappt 200, 1970 till nästan 500, 1990 till cirka 1 000, till dagens knappt med en topp under 2008 på nära personer. Ingrid Pettersson tror att utvecklingen håller på att vända. Eftersom antalet nybörjare ökade från 2008 och framåt bör det ge effekt i antalet disputationer, säger hon. Minskningen de senaste åren har i stort sett skett på alla de stora lärosätena om än i olika takt. Representanter för lärosätena som Universitetsläraren talat med är tämligen överens om de huvudsakliga orsakerna; mindre externa anslag att använda för doktorander och dyrare doktorander. Den nedgång som har varit kan man koppla till två olika saker. Det ena är att externa finansiärer generellt har blivit mindre intresserade av att finansiera doktorander. Det andra är att det skett en kvalitetsutveckling, doktorandernas 6 Universitetsläraren 8/2013

7 villkor har förbättrats med tiden, med färre utbildningsbidrag och flera doktorandtjänster vilket har gjort att doktoranderna har blivit dyrare för universiteten, säger Ulf Danielsson, vicerektor för vetenskapsområdet teknik-naturvetenskap vid Uppsala universitet. Han poängterar att det minskade antalet doktorsexamina inte beror på sämre genomströmning. Staffan Edén, vicerektor med ansvar för forskningsfrågor vid Göteborgs universitet, påpekar att doktorander idag kanske inte tas med i forskningsprojekt. Detta eftersom större delen av forskningen finansieras med externa medel, en finansiering som är relativt kortsiktig, och det är då svårt för en forskningsledare att ta på sig att försörja en doktorand i fyra år. Förr i världen var det självklart att forskarutbildningen var en viktig del av den forskning som bedrevs. Nu kanske du får externa medel under tre år och då väljer man andra sätt att bedriva forskningen än att ta in en doktorand. Men det är en fråga om hur man prioriterar i resurserna, säger han. Staffan Edén anser att det är för tidigt att urskilja några konsekvenser av minskningen av disputationerna. Det varierar väldigt mycket mellan olika vetenskapsområden. Det man kan vara orolig för är att det inte ska finnas ett rekryteringsunderlag för framtida forskare och lärare vid universitet och högskolor och även för befattningar inom näringslivet. Sven Strömqvist, vicerektor vid Lunds universitet, menar att det inte självklart är av godo att utbilda många nya doktorer. Det viktiga är att vi har en hög kvalitet och att vi kan erbjuda unga forskare bra karriärmöjligheter. Det måste finnas en balans mellan hur många som blir doktorer och vad det sedan finns för karriärmöjligheter nationellt och internationellt. Han anser att det finns anledning till fördjupad dialog mellan universitetsvärlden och utbildningsdepartement i de här frågorna. Hur mycket vill man på politisk nivå att vi ska öka outputen av doktorer? I och med autonomireformen finns det säkert en variation mellan lärosätena hur man hanterar de här frågorna. Det behövs en överblick över hur de olika universiteten gör, hur många doktorander de ska ha, hur mycket de ska satsa på postdok. Generellt verkar det vid universiteten inte finnas någon större oro för en framtida brist på disputerade lärare och forskare. Det är inget man går och pratar om dagligdags och ser som något stort problem, säger Ulf Danielsson, vid området teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. Inom andra vetenskapsområden är man mera bekymrad. Antalet disputationer inom humaniora i hela Sverige har från 2007 till 2011 minskat med över 30 procent. Motsvarande siffror för alla ämnesområden sammantagna är knappt tio procent. Det ser olika ut inom olika delar av humsamområdet, det är inte en samlad bild. Inom samhällsvetenskap vid Uppsala universitet har det varit en nedgång men det håller på att gå upp igen det sista året. För de ämnen som redan är små är det besvärligt och utvecklingen inom framför allt humaniora har inneburit att det blivit väldigt små forskarmiljöer, säger Margaretha Fahlgren, vicerektor för vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon anser att risken finns att det kommer att bli för få som disputerar inom humsam och att det kommer att bli nödvändigt att börja med nationell samordning av forskarutbildningen i vissa av de mindre ämnena. Vi ser med oro på att vi utbildar så få att vi kommer att få svårt att framgent ens försörja akademin med tillräckligt många doktorer inom alla områden. Man skulle behöva ökade basanslag för att anta fler doktorander. Eller också måste man prioritera forskarutbildningen, vilket också görs på fakulteterna. Margaretha Fahlgren befarar att utfasningen av utbildningsbidrag kan ge oönskade effekter för främst humanistiska ämnen. Det är inget att säga om att det blivit bättre villkor för doktorander, men det är nödvändigt att se över hur man bedriver forskarutbildning nu, när utbildningsbidragen försvinner helt och fördyringen riskerar att leda till färre doktorander Antal doktorsexamina per år Källa: SCB Moa Ekbom, ordförande för SULF:s Doktorandförening, ger doktorandsektionens syn på frågan. Vi ser inget problem i att antalet disputationer sjunker, det är kvaliteten på forskare och doktorer som är det viktiga, inte kvantiteten, säger hon. Moa Ekbom är själv doktorand i latin och beklagar att små humanistiska forskningsmiljöer riskerar att bli ännu mindre när kostnaden för doktorander ökar. Men jag förstår inte varför de humanistiska ämnenas forskning ska bygga på att doktoranderna ska jobba halvgratis. Med bra villkor, alltså doktorandtjänster och inte utbildningsbidrag, får man en betydligt bättre rekrytering och mer kompetenta personer som doktorerar. Vill man ha bra forskare får man betala för det. l Universitetsläraren 8/2013 7

8 En kris är bästa tillfället att nå ut med forskning Forskningskommunikation kan verkligen göra skillnad och när det är kris är det lättast att nå ut med sitt budskap. Det menade den brittiska journalisten och forskningskommunikatören Vivienne Parry under Vetenskapsfestivalens fackprogram. text: per-olof eliasson foto: dick gillberg Det sorlar glatt och förväntansfullt i den fullsatta salongen på Stora teatern, en underbar liten gammaldags teaterlokal från 1859 mitt i Göteborg. Vivienne Parry ska strax inleda Forum för forskningskommunikation på denna den 17:e Vetenskapsfestivalen. Tidigare ansåg man att allmänheten var som tomma kärl, som forskningskommunikatörer skulle fylla med kunskap och allmänheten skulle förstå och allt skulle vara fantastiskt. Fungerade det? Svaret är nej, börjar hon och tar upp två exempel från Storbritannien. Galna kosjukan och genmodifierade grödor orsakade på 1990-talet en veritabel kris för vetenskapskommunikationen och ett stort tapp i tillit till forskningen. I kölvattnet av det bildade vi 2005 Science Media Centre som ska se till att allmänheten får tillgång till den bästa vetenskapliga expertisen och den bästa informationen när forskningsfrågor skapar rubriker. Hon påpekar att sedan Science Media Centre startade har förutsättningarna för forskningskommunikation helt förändrats. En helt ny generation forskare har växt upp med internet, och sociala medier ger nya kommunikationskanaler. Dessutom kräver finansiärer att forskare engagerar sig i att föra ut sina forskningsresultat till allmänheten. Forskare vet också att de kommer att bli bedömda efter vilket genomslag de får. Och empiri visar att forskning som blir omnämnd i media har väsentligt större chans att bli citerad av andra forskare. Medielandskapet förändras också snabbt, med fallande vinster för tidningarna, neddragningar och färre specialiserade journalister, menar Vivienne Parry. Det är ett stort problem att det inte finns journalister som kan läsa och tolka en vetenskaplig rapport. Och människor läser nyheter på webben i allt högre utsträckning. En effekt av detta är vad Vivienne Parry kallar Online first war, eftersom den som är först med en nyhet på nätet kan få många extra besökare. Exempelvis har vetenskapsredaktionen på BBC online bara 25 minuter på sig att lägga ut en nyhet. En följd av mediesituationen är att det blir allt vanligare att journalister kopierar pressmeddelanden rakt av utan kritisk granskning eller bearbetning. Det kan tyckas vara bra för den som vill få ut ett budskap men det underlättar spridningen av oseriös forskning och av budskap med dold agenda. Och frånvaron av kritiskt granskande journalister öppnar för misstro från allmänheten. Det gäller att vara medveten om att allmänheten ofta ser forskningskommunikation som marknadsföring. Och nätet är fullt av alla former av konspirationsteorier, som att forskningen är köpt av storföretagen. Men att kommunicera forskning och vetenskap är nödvändigt, hävdar Vivienne Parry. Hon ger ett exempel från Storbritannien: för tio år sedan spreds ett rykte att mässlingsvaccin orsakade autism. Det ledde till en kraftig minskning av antalet barn som vaccinerades. Forskarna intog då attityden att de inte skulle ta debatten eftersom det bara skulle ge ytterligare publicitet till de galna idéerna. Följden är att en person nu har dött, bara i fredags insjuknade 800 och en miljon barn riskerar att få mässlingen. Här svek forskarna. Om vi hade gjort en bättre insats för tio år sedan och använt universitetens trovärdighet hade detta aldrig inträffat. Forskningskommunikation kan verkligen göra skillnad. För ni ska veta att en kris, när något dramatiskt händer, är det bästa tillfället att få ut ett budskap. Så jag säger till er forskningskommunikatörer: När det krisar på något område, gå ut och förbättra allmänhetens förståelse! avslutar Vivienne Parry. l Fotnot Forum för forskningskommunikation arrangeras av Vetenskapsfestivalen i samarbete med Forskningsråden FAS, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova samt Mistra, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskap & Allmänhet. 8 Universitetsläraren 8/2013

9 Färre nya studenter började på högskolan Antalet nybörjare i högskolan minskade med 13 procent läsåret 2011/12. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet och SCB. Minskningen hänger samman med införandet av studieavgifter för ickeeuropeiska studenter, men antalet svenska nybörjare minskade också. Det totala antalet studenter i högskolan var , vilket är en minskning med två procent jämfört med föregående år. Antalet utfärdade examina på grundnivå och avancerad nivå under läsåret landade på nästan , vilket också är en minskning. Antalet lärarexamina sjönk till 6 400, vilket är det lägsta antalet på tio år och nästan en halvering jämfört med läsåret 2010/11 som dock var unikt med ovanligt många lärarexamina till följd av det aviserade införandet av lärarlegitimationer. Lärarexamen var trots minskningen den största av alla yrkesexamina. Även antalet civilingenjörer som examinerades minskade stort, från till Däremot ökade antalet högskoleingenjörsexamina till efter några års nedgång. Bland generella examina är kandidatexamen överlägset störst. Magisterexamen fortsatte att minska medan masterexamen ökade med 25 procent. Masterutbildningarna domineras av utländska studenter. Rapporten visar också statistik om var studenterna bosätter sig efter examen. De som har studerat i storstadsregioner stannar gärna kvar där, medan övriga regioner har betydligt svårare att behålla sina studenter. De län som som läsåret 2010/11 hade tappat flest studenter som varit bokförda där innan de började studera var Dalarnas län, Jönköpings län och Kalmar län. Bara storstadslänen Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland hade fler examinerade boende i länet två år efter examen än vad som hade rekryterats från respektive län, skriver Universitetskanslersämbetet i ett pressmeddelande. l Due diligence - besiktning av företag Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning innebär att ett företag undersöks inför en transaktion för att minska risken för negativa överraskningar. I denna helt nya bok presenteras bakgrunden till och förutsättningarna för företagsbesiktning, inklusive den metod och de verktyg som används vid det praktiska arbetet. Boken är avsedd för kurser inom bland annat företagsförvärv, affärsstrategi, företagsorganisation, entreprenörskap och företagsfinansiering samt övrig affärsjuridik, företagsekonomi och industriell ekonomi. Läs mer om boken på Vad är EU... och vad kan det bli? Birger Möller 3:e omarbetade och utökade upplagan Andra böcker av intresse Boken hyser fem nya kapitel. Viktiga förändringar är t.ex. den ekonomiska krisen i Grekland, Cypern och flera andra eu länd er, innebörden och konsekvenserna av Lissabonfördraget och vad det får för effekt att eu omfattar allt fler länder och människor. Kriskommunikation - att leda i blåsväder Skriva för att övertyga Ny chef Agil projektledning Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt 324 s mjukband Lärarex erbjuder vi till kursansvariga. Mejla Order/Information tel: vx: Universitetsläraren 8/2013 9

10 Socialdemokraterna föreslår förändring av studieavgifter Flera system för studieavgifter och variation mellan olika lärosäten. Det är ett av huvudspåren i Socialdemokraternas avsikt att förändra systemet med studieavgifter för ickeeuropeiska studenter, en avsikt som nyligen skrevs in i partiets Framtidskontrakt. text: MarieLouise Samuelsson Partiet vill alltså inte avskaffa det system som alliansen infört, men däremot vill man reformera modellen. Tanken med olika avgiftsmodeller inom det svenska högskolelandskapet är att det, enligt Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas talesperson i utbildningspolitiska frågor, skulle göra det möjligt för universitet och högskolor att locka studenter som är attraktiva för lärosätet. Det var 2010 som beslutet togs om studieavgifter, i enlighet med propositionen Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter. Dåvarande ministern för högre utbildning och forskning, Tobias Krantz, framhöll att den dittillsvarande avgiftsfriheten var fel sätt att konkurrera om studenterna, istället skulle svenska lärosäten göra sig attraktiva genom utbildningarnas kvalitet. Minskningen av antalet utomeuropeiska studenter blev mer omfattande än man tänkt, med konsekvenser för universitet och högskolor då studieavgifterna inte som avsett kompenserade för anslagsminskningen. Systemet med studieavgifter har upprepade gånger ifrågasatts av lärosäten, debattörer i och utanför sektorn samt av politiker. Kristdemokraterna framstår som studieavgiftssystemets kanske mest entusiastiska anhängare. Riksdagsledamoten och talespersonen i utbildningspolitiska frågor Yvonne Andersson menar att högskolorna är gnälliga och att de istället borde ge fler utbildningar på engelska för att locka studenter till Sverige. Socialdemokratiska studentförbundet tillhör däremot de kritiskt ifrågasättande. När Socialdemokraterna i mars i år skrev in frågan i sitt så kallade Framtidskontrakt var det en arbetsseger för S-studenterna som länge drivit frågan om avskaffande av det nuvarande systemet. Vi är otroligt nöjda, det var ju inte bara en motion som bifölls, att det finns inskrivet i framtidskontraktet innebär att vi har lovat arbeta med en reform, ja, förutsatt att vi vinner valet, säger Magnus Nilsson, ordförande i Socialdemokratiska Studentförbundet. Också Ibrahim Baylan understryker att valseger är en förutsättning, innan dess tänker inte partiet utarbeta någon konkret modell för förändring av rådande studieavgiftssystem. Det är viktigt att påpeka redan nu att vi inte vill tillbaka till det gamla avgiftsfria systemet, som var alltför generöst och som innebar att lärosätena använde systemet till att fylla tomma platser. Han kan som förutnämnt tänka sig ett nytt system som inte är enhetligt, utan som skräddarsys i dialog med varje lärosäte. Systemet ska gagna studenterna, men också lärosätena och behov av vissa studenter, som exempelvis fler ingenjörer. För vänsterpartiet däremot gäller genomgående avgiftsfrihet, för alla studenter och man vill alltså helt avskaffa studieavgifter. Så tycker partierna i frågan om studieavgifter för ickeeuropeiska studenter. M FP KD C SD S V MP Inget besked förrän man lanserar sitt högskolepolitiska program. Vill behålla det nuvarande systemet. Vill behålla det nuvarande systemet. Vill ta bort studieavgifterna och istället införa en anmälningsavgift. Vill behålla studieavgifterna och se över stipendiesystemet. Vill ha flera system för studieavgifter och variation mellan lärosäten. Vill avskaffa avgifterna helt. Vill avskaffa avgifterna helt. 10 Universitetsläraren 8/2013

11 foto: riksdagsförvaltningen foto: riksdagsförvaltningen foto: riksdagsförvaltningen Systemet ska gagna studenterna, men också lärosätena och behov av vissa studenter, som exempelvis fler ingenjörer. Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna Vi menar att kostnaden för avgiftsfriheten uppvägs av de nackdelar, ekonomiska och andra, som avgifterna för med sig. Rosanna Dinamarca, Vänsterpartiet Det är ett bra system! Länder som ser sig som kunskapsnationer, och dit vill vi räkna Sverige, har avgifter för utländska studenter. Yvonne Andersson, Kristdemokraterna Vår principiella hållning är att utbildning är en rättighet, säger Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot och partiets talesperson i utbildningsfrågor. Vi menar att kostnaden för avgiftsfriheten uppvägs av de nackdelar, ekonomiska och andra, som avgifterna för med sig, det är inte bra för Sverige att utländska studenter inte kommer hit. Miljöpartiet säger också nej till avgifter för utomeuropeiska studenter, talespersonen och riksdagsledamoten Jabar Abin påpekar att MP också har tänkt på finansieringen av avgiftsfriheten. I partiets budget avsätter man 300 miljoner kronor årligen för att garantera en avgiftsfri högskola i Sverige. Centerpartiet beslutade på sin stämma 2011 att underlätta för utomeuropeiska studenter att studera samt arbeta i Sverige. Detta vill man göra genom att ta bort studieavgifterna och istället införa en anmälningsavgift som också är tänkt att underlätta ansökningsförfarandet. Vi kommer att anta ett utbildningspolitiskt program på vår stämma i september i år, säger talespersonen och riksdagsledamoten Ulrika Carlsson som tror att frågan om studieavgifter då kommer att bli föremål för både debatt och förtydligande. Också moderaterna håller på att utarbeta ett program, specifikt kring högskolepolitik, men partiet vill avvakta med besked till dess att man formulerat sig färdigt kring frågor som den om studieavgifter. Inom kristdemokraterna har man som förutnämnt ingen önskan om att förändra det nu rådande systemet med avgifter för utomeuropeiska studenter. Det är ett bra system! Länder som ser sig som kunskapsnationer, och dit vill vi räkna Sverige, har avgifter för utländska studenter, säger talespersonen Yvonne Andersson. Hon anser att stipendiesystemet som infördes i samband med studieavgifterna innebär att Sverige inte utestänger någon av ekonomiska skäl. Att antalet utomeuropeiska studenter har minskat dramatiskt efter studieavgiftsreformen har, enligt Yvonne Andersson, en annan förklaring. Gå in och titta på hur många hela utbildningar som lärosätena ger på engelska. Förr när det var avgiftsfritt kanske man tog en av de kurser som ges på engelska, men en student från exempelvis ett land som Japan vill inte betala för en enstaka kurs. Kristdemokraternas lösning på problemet med för få studenter från andra länder är alltså att fler utbildningar, på alla nivåer, hålls på engelska. Sverigedemokraterna vill behålla studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. Enligt Robert Stenkvist, politisk sekreterare, anser partiet att stipendiesystemet bör utvärderas och hoppas att ett välfungerande system leder till fruktbart utbyte med andra länder. l Universitetsläraren 8/

12 80 år av akademiskt hjälparbete Det började med att brittiska akademiker hjälpte utsatta kolleger undan nazismens förföljelse i Tyskland. I dag, 80 år senare, söker hotade och trakasserade akademiker från ett tjugotal länder stöd hos organisationen CARA, Council for Assisting Refugee Academics. text: annika engström foto: cara Cara:s historia CARA the Council for Assisting Refugee Academics, har bytt namn ett par gånger, men syftet har varit detsamma; att ge stöd och skydd åt hotade och förföljda akademiker. 22 maj 1933 The Academic Council (ACC) bildas i London och stöttas av en rad framstående akademiker. Initiativtagare är ekonomen William Beveridge som under en Europaresa insett hur akademiker förföljs i Nazityskland och sett behovet av praktisk hjälp åt flyende kolleger Namnet ändras till Society for Protection of Science and Learning (SPSL). Det speglar en utvidgning från enbart hjälp åt enskilda akademiker till ett skydd av den akademiska friheten i sig talen Hundratals akademiker blir hjälpta under krigsåren. Många av dem, totalt 16 forskare, tillhör de flyktingar som senare ska komma att bli Nobelpristagare talen Även om Hitler är dö ransen det, som Wil uttrycker det. Under hjälper SPSL många tingar från hot i det k Kina, stalinistregime och Östeuropa. 12 Universitetsläraren 8/2013

13 En av de mer än akademiker som har fått hjälp av CARA är den tyskfödde neurokirurgen Ludwig Guttmann. Precis som alla andra judar fick han sitt pass beslagtaget på 1930-talet, men tack vare hjälp från CARA (dåvarande SPSL) kunde han och hans familj flytta till Storbritannien fick han i uppdrag av Winston Churchill att öppna en nationell mottagning för ryggmärgsskador. Dessa patienter hade dittills förblivit sängliggande och avlidit ganska snabbt, men Guttmann förstod att rörelse var en viktig del i rehabiliteringen. Han införde därför idrottsträning för patienterna, något som tidigare hade ansetts omöjligt startade han Stoke Mandeville Games med grenar som bågskytte och rullstolsbasket. Tävlingarna är förlagan till dagens Paralympics. Geografiskt fokus har skiftat under åren men regimer och extrema gruppers försök att tysta dem som verkar i den akademiska frihetens namn kvarstår. Akademiker som förföljs och till och med hotas till livet på grund av politisk, etnisk eller religiös diskriminering behöver vår hjälp, i dag som för 80 år sedan, säger Stephen Wordsworth, generalsekreterare för CARA. Sedan 2003 har mer än 400 akademiker mördats bara i Irak. Irakiska akademiker utgör tillsammans med utsatta från Zimbabwe, Iran, Sudan, Etiopien och nu även Syrien de största hjälpsökande grupperna. Det var under en resa till Wien 1933 som den brittiska ekonomen William Beveridge såg hur den framväxande nazismen ledde till att ett antal ledande akademiker avskedades och tvångsförflyttades från tyska universitet. Tillbaka hemma väckte han idén om en räddningsaktion för att hjälpa förföljda akademiker att fly till brittiska universitet. Ett upprop stöddes av en rad av dåtidens prominenta akademiker och organisationen bildades, då under namnet Academic Assistance Council (AAC). Sedan dess har över akademiker fått hjälp. Bland de många som tvingats fly sina hemländer har 16 personer senare haft sådana forskningsframgångar att de fått Nobelpriset. Till exempel Max Born, pionjär inom kvantmekaniken och en i en grupp kända vetenskapsmän som opponerade sig mot användningen av kärnvapen och Ernst Chain, som bidrog till utvecklingen av penicillin. En annan namnkunnig person som fick hjälp av CARA att undkomma nazisterna var Ludwig Guttmann, neuro kirurg som forskade om ryggmärgsskador. Han insåg rörelsens betydelse och arrangerade de första sporttävlingarna för funktionhindrade vilka senare utvecklades till Paralympics. I dag ingår 90 universitet i Storbritannien i det nätverk som stöder organisationens arbete på olika sätt, tar emot forskare och universitetslärare som behöver skydd och ger dem möjlighet att verka i det nya landet. Just nu är det 90 personer från ett tjugotal länder som söker något av CARA:s stipendier för kommande år. Det går att få hjälp med exempelvis terminsavgifter, böcker, resor, itutrustning, barnomsorg. Men vi gör så mycket mer, förklarar Stephen Wordsworth. Vi bistår med guidning genom det byråkratiska systemet, med kontakter, information och rådgivning om bland annat kompletterande utbildning och karriärvägar. Stipendier för dem som kommer till Storbritannien är fortfarande ett grundläggande inslag i verksamheten. Men alla kan inte komma hit. Sedan några år stöder vi även utvecklingen på plats, i Irak och i Zimbabwe. Det kanske till och med kan vara bättre i vissa fall att få hjälp att stanna, säger Stephen Wordsworth. I Irak och bland exilirakier i Jordanien handlar det om olika program för forskningssamarbete som inkluderar utbyte och runda-bordsdiskussioner. I Zimbabwe stöttas bland annat ett virtuellt föreläsningsprogram, en länk för dem som är Studenter i Zimbabwe deltar i ett virtuellt föreläsningsprogram, där de kan lyssna till högutbildade landsmän som lever utomlands. Projektet stöttas av CARA. kvar att få kvalificerade föreläsningar av högutbildade, erfarna landsmän som lever utomlands. Framöver tror jag vi kommer att arbeta mer på detta sätt även om den individuella hjälpen även fortsättningsvis behövs, säger Stephen Wordsworth. Under hela detta år kommer CARA:s 80 år att uppmärksammas på universiteten på olika sätt. Den exakta dagen för bildandet, 22 maj, sker en samling föreläsningar i samma byggnad där de första stadgarna antogs, Rooms of the Royal Society i Burlington House i London. CARA:s arbete är mycket värdefullt och som världen ser ut är det viktigt att mindre lyckligt lottade kolleger får stöd, säger Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör. Jag tror att behoven är outtömliga och jag skulle önska att även svenska universitet och akademiker engagerade sig mer. Antingen genom att ingå i brittiska nätverk eller starta ett eget. Det kan vara allt från insamlingar till att även våra universitet och högskolor kan erbjuda platser till hotade akademier, fortsätter hon. År 2007 mottog organisationen SULF:s pris på kronor för främjande av akademisk frihet. Sedan dess har SULF på olika sätt fortsatt att ge bidrag, exempelvis omvandlades de sedvanliga småpresenterna till deltagarna vid senaste kongressen till en donation till CARA. l d är inte intoleliam Beveridge dessa årtionden akademiska flykommunistiska ns Sovjetunionen talen Flyktingströmmarna skiftar med krishärdarna: nu kommer oppositionella från Sydafrikas apartheidregim och från Pinochets Chile talet Namnet ändras till dagens CARA. Nu är fokus på Mellanöstern, speciellt Irak, och vissa krisregioner i Afrika talet Stöd på plats i utlandet inleds, med bland annat nätverk av forskare och riktade förstärkningar av universitetssystemen. Två olika typer av program prövas i Irak och Zimbabwe. Mer att läsa: CARA:s webbplats: Times Higher Educations bilaga om CARA, utkommer kring 22 maj. Universitetsläraren 8/

14 SUHF vill skapa dialog om framtidens högskola Vi som leder universitet och högskolor måste bli bättre på att diskutera våra egna villkor, också frågor som kollegial styrning och hur vi förhåller oss till New Public Management, NPM. Det säger Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet, som har lett arbetet med att ta fram SUHF:s nya manifest. foto: tina strafrén text: MarieLouise Samuelsson en skrift med titeln Framtiden börjar nu Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 publicerades nyligen av SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund. SUHF har tidigare formulerat manifest lagom till riksdagsvalen, den här gången ville man dock vara ute i god tid och inte som 2006 och 2010 vänta till alltför nära inpå valrörelsen. Sektorn är stor och framgångsrik, en del av framgångens pris är att det politiska intresset för det vi gör är stort och aktivt, säger Anders Söderholm. Vi har hittills haft en tendens att vara responsiva och har därför haft svårt att värja oss mot politikers i och för sig högst legitima intressen av sektorn. Tanken är nu att vi ska flytta fram positionerna och inte nöja oss med att låta debatten styras av särintressen. Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet. Manifestets innehåll ska vara tidlöst, men ändå fånga tidens anda, inte politiskt, men ändå kunna relateras till politik. Man har enats om värdeord som kompetens, dialog och profilering och vill betona akademiskt ansvar och akademisk frihet. Manifestet måste vara abstrakt för att alla ska kunna enas kring det, men det betyder inte att det är menlöst, försäkrar Anders Söderholm. Abstraktionsnivån avspeglar att lärosätena har olika förutsättningar och olika perspektiv, men att man har olika prioriteringar är inget hinder för diskussion. Anders Söderholm har alltså lett arbetet med att ta fram manifestet, men när han nämner mer specifika frågor som kollegial styrning och New Public Management understryker han att detta är hans personliga synpunkter. Och, enligt Söderholm, är det alltså önskvärt att lärosätenas ledningar deltar mer i pågående och laddade debatter i dessa två frågor. Ibland kanske det är så att universitets- och högskoleledningar undviker ämnen som vi uppfattar som besvärliga, vilket innebär att det finns problem som vi låter bli att lösa, eftersom vi tycker att diskussionerna blir för svåra, säger han. Forskare kan och bör kritiskt granska sådant som NPM, men vi som rektorer kan faktiskt inte ställa oss helt vid sidan om och säga att vi inte vill vara med. Resultatstyrning är ett tidens tecken som vi måste lära oss att leva med. Detta ska inte tolkas som att Anders Söderholm vill signalera uppgivenhet: Enskilda forskare kan känna sin autonomi hotad, vi i ledningen måste agera så att inte hela lärosätets autonomi hotas och på så sätt garantera forskningens frihet. Vi måste vara pragmatiska, men samtidigt hitta balansen mellan akademisk byråkrati och akademisk intellektuell verksamhet. Det handlar om att ta till vara och förädla värdet av det kollegiala styret, men också se problemen som finns. Han är givetvis inte omedveten om kritik från universitetslärare och annan personal vid universitet och högskolor, gällande ledning, anställningsformer och andra förutsättningar. Vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare, inte bara leverera studenter till andra arbetsgivare och det viktigaste i sammanhanget är att vi skapar ett system med tydliga karriärvägar. Näringslivets företrädare tillhör dem som visar ett offensivt intresse för universitet och högskolor, med förväntningar och krav på utbildningar som motsvarar företagens efterfrågan på arbetskraft. Lärosätena kan bli bättre på att hantera den matchningsproblematik som finns, lärosäten kan se över sina utbildningsportföljer men har också ett intresse av att utforma de utbildningar som svarar mot framtida behov. Vi behöver bjuda in olika parter och presentera utbildningarna, inte bara för arbetsgivare, utan också för blivande studenter. Relaterat till manifestet kommer SUHF att under Almedalsveckan presentera en antologi där ett antal författare ger sin personliga syn på sektorsfrågorna. Man planerar också seminarier och andra aktiviteter, självfallet intensifierat inför valet 2014, men SUHF vill framför allt se att politikernas intresse för sektorn resulterar i breda, partiöverskridande överenskommelser för att ge sektorn mer långsiktiga förutsättningar. l 14 Universitetsläraren 8/2013

15 debatt Svenskämnet har en nyckelroll i att nå framgång i studierna i universitetsläraren nr 5/2013 gör Ebba Lisberg Jensen en intelligent analys av många studenters bristande studieförmåga och jag känner igen en hel del av det hon beskriver. Själv är jag pensionerad lärare sedan åtta år, men har lång erfarenhet av undervisning på grundskolans högstadium, på gymnasiet och på högskola. Att kunna söka och komma in på flertalet utbildningar endast genom att ha nått godkända betyg är numera vanligt såväl på gymnasiet som på högskolan. Kommer man inte in på skolan/högskolan med störst söktryck, finns ofta samma program/ kurs på en annan utbildningsanstalt med färre sökande. Utbildningens kvalitet präglas starkt av vilken kunskaps- och färdighetsnivå flertalet av de studerande på kursen besitter. Som lärarutbildare på Lärarhögskolan i Malmö under några år på 90-talet var nivån på studenterna fortfarande rätt god. Under ett vikariat i svenska språket på en mindre högskola några år senare visade sig större brister. Alla studenter antogs till de sökta utbildningarna (endast till idrottslärarutbildningen fanns konkurrens). På den kurs med blivande högstadie- och gymnasielärare i svenska jag startade med en vårtermin hade studenterna inte haft en enda individuell redovisning under sin inledande hösttermin. När de efter en månad förstod att ordet tentamen på den kurs vi höll på med skulle vara individuell och skriftlig blev det uppror i gruppen. Det var de inte förberedda på! Det fanns också exempel på studenter på denna och andra kurser som skrev en svenska på mellanstadienivå. En bidragande orsak till studenters dåliga språkbehandling är otillräcklig svenskundervisning på tidigare stadier. Under många år har många klasser haft svenskämnet med obehöriga lärare. Det har varit vanligt på högstadiet att klassens SO-lärare också fått undervisningen i svenska. Rektorerna har ansett det vara bra om klasserna haft så få lärare som möjligt. Även på gymnasiet har jag stött på detta. Att som svensklärare överta en gymnasieklass först under sista läsåret och förbereda dem för nationella prov är ingen sinekur! (Jag vet.) Att utveckla barns och ungdomars skriftliga färdigheter är nyckeln till deras förmåga att uttrycka sig och att fördjupa sitt tänkande. Att uppmuntra, stötta och engagera till allt Språkgranskning Språkgranskning (brittisk eller amerikansk engelska) och översättning (svenska till engelska) av artiklar och avhandlingar. Engelska som modersmål, utbildning från Harvard University, juris doktorsutbildning från University of California Los Angeles, magisterutbildning från Stockholms universitet och 17 års erfarenhet. Priser: 499 kr/tim. språkgranskning. 1,75 kr/ord översättning. 1,20 kr/ord översättning av avhandlingar och böcker. 25% moms tillkommer. Har F-skattebevis. Maria Hedman Juridik och Språk AB Nygatan 9, Ulricehamn, Besöksadress: Science Park Jönköping (eft. överenskommelse) Publishing in English? Journal articles, dissertations, conference papers, grant applications, book proposals Same-day estimate with sample revision gratis. Most manuscripts returned in two days. Specializing in clinical sciences, social medicine, humanities, arts, business, and engineering. Substantive copy editing for clarity, word usage, idiomatic expressions, syntax, logical flow, tone, style, journal format, as well as grammar and punctuation. References from Karolinska, Sahlgrenska, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Borås, Luleå. All deadlines met. Serving over 300 Swedish Academics since 1998 Teddy Primack Nästa Nummer kommer den 27 maj. Universitetsläraren 8/

16 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet söker Universitetslektor i nationalekonomi ANSÖK SENAST 22 MAJ 2013, REF NR EHLPA 2013/53 För mer information se Linnéuniversitetet söker Forskningsrådgivare inom Teknik/Datavetenskap till avdelningen för externa relationer Läs mer om anställningarna på Lnu.se Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet, ett modernt, internationellt universitet i Småland. Vi finns i Kalmar och Växjö med studenter och anställda. mer nyanserad och språkligt korrekt språkfärdighet fordrar en väl utbildad lärare som ger eleven massor av återkoppling genom att muntligt och skriftligt kommentera deras skrivande, ge dem textförebilder och språkliga tips. En tidsödande process som dock ger progression också i elevens kognitiva utveckling. Svenskämnet har en nyckelroll för förmågan att tillägna sig alla skolämnen. Detta är naturligtvis endast EN pusselbit, men fler lektioner i svenska under skoltiden och väl utbildade svensklärare gör elever till bättre skrivare och tänkare! Gunilla Selander f.d. adjunkt på grundskolan, gymnasiet och högskolan Debatt Skicka dina debattinlägg med e-post till Universitetsläraren. Skriv gärna, men max 5000 tecken (inkl blanksteg). Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texten. E-postadress: Are you our Assistant Professor in Business Systems? The Norwegian School of Information Technology (NITH) is an accredited, private university college specialising in Information Technology, situated in Central Oslo, Norway. NITH has a reputation for developing innovative bachelor and master programmes and has strong industry relations. NITH has an established active research group in Information Systems, and is now setting up a research group in Applied Computing. In order to strengthen our capacity to develop courses, teach and do research, we have open positions for assistant/associate professors. NITH seeks an assistant professor in business systems. The candidate will be required to configure and teach the use of different business systems in Bachelor and Master Programmes. NITH work closely with business, and we seek a candidate with practical experience with different Business Systems. Preferred Qualifications Good understanding of the interation between business and IT Experience with Business Systems (Microsoft, SAP, QlikView, Visma) Master s degree in Commence or IT Evidence of teaching effectiveness Work Duties Teaching Business ERP Systems CRM Systems Business Intelligence Student Supervision We Offer Independent and inspiring work Exciting programs and motivated students Salary according to qualifications Contact and Application Contact us today for an informal chat and find out more about this position. Application deadline 30th May Dean Bjørn Hanssen: tel Associate Professor Tor-Morten Grønli: tel Application and CV should be sent to: Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Schweigaardsgt Oslo Telephone: Universitetsläraren 8/2013

17 Barn till diskriminerade väljer högre utbildning Barn till invandrade föräldrar skaffar sig en högskoleutbildning i större utsträckning än barn till svenskfödda föräldrar med samma utbildningsnivå. Tendensen är särskilt stark när föräldrarna diskrimineras på arbetsmarknaden. Grupper som utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden hittar en kompensatorisk strategi. Inte sällan består den av en universitetsutbildning. Det säger migrationsforskaren Susanne Urban vid Linköpings universitet som har genomfört en stor registerstudie av utbildningsnivån hos barn till invandrade föräldrar. Studiematerialet består av närmare barn som gick ut grundskolan åren Susanne Urban har följt upp vilka av barnen som har en universitetsexamen 14 år senare. Generellt skaffar sig barn oftare en högskoleutbildning jämfört med sina föräldrar, men tendensen är starkare bland barn till invandrade föräldrar jämfört med barn som har svenskfödda föräldrar. Tendensen visade sig vara särskilt stark för barn vars föräldrar har invandrat från Iran, Spanien, Grekland, före detta Jugoslavien och Asien. Susanne Urban studerade också sambandet mellan barnens utbildningsnivå och föräldrarnas diskriminering och kom fram till att barn till invandrade föräldrar som diskrimineras på arbetsmarknaden tenderar att satsa ännu mer på högre utbildning, skriver Linköpings universitet i ett pressmeddelande. l Södertörns högskola är ett dynamiskt lärosäte med unik profil. Vi bedriver forskning och utbildning inom humaniora, samhälls - vetenskap, naturvetenskap, teknik och utbildningsvetenskap. Sedan starten har vi byggt upp en struktur med hög akademisk kvalitet och stark koppling mellan grund utbildning och forskning. Här finns idag studenter och 840 anställda. Högskolan har sitt campus i en kunskapsintensiv och expansiv miljö i Flemingsberg i södra Stockholm. Vi eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi söker nu: Lektor i statsvetenskap Dnr 538/22/2013 Lektor i statsvetenskap med inriktning mot svensk politik och förvaltning Dnr 539/22/2013 Sista ansökningsdag 19 maj. Ytterligare upplysningar om anställningarna finns på Välkommen med din ansökan. Uppsala universitet är ett internationellt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Uppsala universitet har studenter, anställda och en omsättning på Mkr. Universitetslektor Tillsvidareanställning som lektor inom -Pedagogik med inriktning mot inkludering -Didaktik med inriktning mot inkludering -Matematikens didaktik -Didaktik Upplysningar lämnas av prefekt Eva Forsberg, tel , e-post: Universitetslektor Vikariat under perioden inom -Utbildningshistoria eller utbildningssociologi -Didaktik Upplysningar lämnas av biträdande prefekt Karin Hjälmeskog, tel , e-post: Samtliga anställningar är placerade vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fullständiga annonser finns på Uppsala universitets webbplats Välkommen med din ansökan senast den 17 maj Universitetsläraren 8/

18 Umeå universitet Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än medarbetare och studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan! 1 2 universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot redovisning 1 2 universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap Universitetslektorer i statistik Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) har drygt 170 anställda varav cirka 90 disputerade lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Hos oss läser mer än studenter. För mer information om Handelshögskolan besök gärna Läs mer om befattningarna på: Are you our Assistant Professor in Computer Science? The Norwegian School of Information Technology (NITH) is an accredited, private university college specialising in Information Technology, situated in Central Oslo, Norway. NITH has a reputation for developing innovative bachelor and master programmes and has strong industry relations. NITH has an established active research group in Information Systems, and is now setting up a research group in Applied Computing. In order to strengthen our capacity to develop courses, teach and do research, we have open positions for assistant/associate professors. We seek a candidate to strengthen our capacity in computer science. Selected candidates will be expected to take part in planning, developing and teaching on a Bachelor and Master level. In addition, we expect the candidates to be active in developing international collaboration in their field, and expand our industrial relations. Preferred Qualifications Strong programming experience in Java/C/C++/C# or similar Expertise in software engineering Sound knowledge of algorithms Sound knowledge of databases, operating systems and network PhD in Computer Science, Applied Computer or related discipline Evidence of teaching effectiveness Work Duties Teach Bachelor and Master courses Engage in curriculum development Demonstrate professional development Student supervision We Offer Independent and inspiring work Exciting programs and motivated students Salary according to qualifications Contact and Application Contact us today for an informal chat and find out more about this position. Application deadline 30th May Dean Bjørn Hanssen: tel Associate Professor Tor-Morten Grønli: tel Application and CV should be sent to: Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Schweigaardsgt Oslo Telephone: Universitetsläraren 8/2013

19 MITTUNIVERSITETET SÖKER: UNIVERSITETSLEKTOR/-ADJUNKT I KRIMINOLOGI Ref. nr MIUN 2013/391 Tjänsten är placerad vid Avdelningen för samhällsvetenskap med tjänsteort Sundsvall. För mer information om tjänsten och ansökan se: Sista ansökningsdag är 14 maj 2013 Fyra universitetslektorer i pedagogik med placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande. Två anställningar med inriktning mot folkhögskollärarutbildningen och två anställningar med inriktning mot yrkeslärarutbildningen. Mer information finns på Sista ansökningsdag är 23 maj 2013 LiU Tre professorer i pedagogik med placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) Professor i pedagogik med placering vid avdelningen för pedagogik och didaktik (Dnr: LiU ) Professor i pedagogik med inriktning mot didaktik med placering vid avdelningen för pedagogik och didaktik (Dnr: LiU ) Professor i pedagogik med placering vid avdelningen för pedagogik och sociologi (Dnr: LiU ) Mer information finns på Sista ansökningsdag är 23 maj 2013 LiU , LiU LiU Universitetsläraren 8/

20 högskolan i skövde söker Lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning ref nr HS 2013/ med inriktning mot ekonomistyrning ref nr HS 2013/ med inriktning mot marknadsföring ref nr HS 2013/ med inriktning mot hrm ref nr HS 2013/ med inriktning mot organisation och ledarskap ref nr HS 2013/ Luleå tekniska universitet söker Universitetslektor i teknisk psykologi Mer information BiträdAnde professor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning ref nr HS 2013/ med inriktning mot ekonomistyrning ref nr HS 2013/ med inriktning mot marknadsföring ref nr HS 2013/ med inriktning mot hrm ref nr HS 2013/ med inriktning mot organisation och ledarskap ref nr HS 2013/ Mer information finns på Ansökan senast 7 juni 2013 UNIVERSITETSLEKTOR I ARBETSTERAPI Vid institutionen för hälsovetenskap och medicin Ref. nr: ORU /2013 Läs fullständig annons på 20 Universitetsläraren 8/2013

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare EFFEKTIVITETSANALYS 1(6) Avdelning / löpnummer 214-4-15/ Nr 3 Analysavdelningen Handläggare Ingrid Pettersson 8-563 87 62 Ingrid.pettersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Myter och sanningar om studieavgifter

Myter och sanningar om studieavgifter Myter och sanningar om studieavgifter Men alla andra tar ju ut avgifter! Nä, alla andra tar inte ut avgifter även om majoriteten gör det. Att många andra gör det är heller inget argument för att införa

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)

REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) 2009-03-30 Rnr 1.09 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M.

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Tid: Kl 09:00 11:00 Plats: L324 Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Ekström Professor Olov Forsgren Professor Rikard Lindgren Professor Olof

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Utbildningsdepartementet Globaliseringsrådet 2008-12-18 En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Att utbildning har betydelse för Sveriges möjligheter att delta i det globala sammanhanget

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ?

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? STOCKHOLM MEETING 27 SEPTEMBER 2012 PROGRAM Moderator: K-G Bergström 13:30 Agneta Bladh, Vetenskap & Allmänhet (VA) och Barbara Cannon, Kungl.

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Remiss: Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (DS 2013:49)

Remiss: Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (DS 2013:49) Handläggare: Frida Lundberg Datum: 2013-11-14 Dnr: PU2-2/1314 Remiss: Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (DS 2013:49) Sveriges förenade studentkårer (SFS) har fått möjlighet

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle.

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen

Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen 1984-2003 - En studie av likheter och skillnader med avseende på kön Rapport från samhällsvetenskapliga fakultetens

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Department meeting, CSEE, June 1, 2010

Department meeting, CSEE, June 1, 2010 Department meeting, CSEE, June 1, 2010 1. People in and out 2. Economy per April 10 3. Recent Government proposals 4. Various Next meeting: August 24 at 14.30 1. People in and out In: Out: 2. Economy per

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

En studie av studenter som har läst vid flera lärosäten

En studie av studenter som har läst vid flera lärosäten 2009 Linda Holmlund Håkan Regnér En studie av studenter som har läst vid flera lärosäten 2 En studie av studenter som har läst vid flera lärosäten Linda Holmlund och Håkan Regnér Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se 2014-06-24 42-677-13, 42-678-13 Utbildningsdepartementet Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan

Läs mer

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder?

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europaval är inte som andra val Betydligt lägre valdeltagande än i riksdagsval 45,5 % valdeltagande mot 37,9 % EUP 2004 Viss ökning i Sverige, trots

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Academic Rights Watch och hoten mot den akademiska friheten i Sverige. Guy Madison

Academic Rights Watch och hoten mot den akademiska friheten i Sverige. Guy Madison Academic Rights Watch och hoten mot den akademiska friheten i Sverige Guy Madison 2 3 Academic Rights Watch JO-anmäler Högskolan Dalarna: professors rättssäkerhet satt ur spel Vid Högskolan Dalarna får

Läs mer

Hur fångar man kvalitet i högre utbildning?

Hur fångar man kvalitet i högre utbildning? Sveriges universitets- och högskoleförbund Hur fångar man kvalitet i högre utbildning? Fredrik Andersson Biträdande generalsekreterare Vad är SUHF? Samarbets- och lobbyorgan för Sveriges 40 (snart 39)

Läs mer

UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN QS 2013

UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN QS 2013 UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN QS 2013 Resultat för Göteborgs universitet Magnus Gunnarsson Enheten för analys och utvärdering PM 2013:10 Diarienummer V 2013/698 GÖTEBORGS UNIVERSITET September 2013 Analys

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer