OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel"

Transkript

1 OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel konstruktion, snabb montering med standardmetoder och problemfri efterinstallation Inga särskilda fackkunskaper behövs vem som helst kan installera 20 BSS

2 Underlag och urvalshjälp 22 HSM Murade skott 34 FPS Monteringsfärdigt skott 37 FBS90 2-K-skumskott 43 KBK Kuddskott 47 FBA-B200 Skumblocksskott 50 FBA-B120 Skumblocksskott 55 FBA-F Dosskott 59 FBA-S Proppskott 62 FBA-SR Rörskalskott 65 FBA-D Dosborrskott 68 FBA-SP Små skott 71 Särskild användning 74 Rörskottsystem 88 BSS 21

3 Skyddsmål 1 Skott begränsar spridningen av rök och eld I moderna byggnader finns täta nät av energi- och dataledningar. Uppbyggnaden av ett sådant försörjningsnät kräver ofta att kablar och ledningar även måste dras genom tak och väggar som ska begränsa brandområden. Detta är dock med avseende på förebyggande brandskydd som regleras av byggnadsstadgarna bara tillåtet om samver kande åtgärder vidtas som ska förhindra att eld, rök och värme sprids via mur- och väggöppningar. En möjlighet att lösa detta problem ger det så kallade skottsystemet. Kabelskottprogram BSSpro Programmet "OBO BSSpro", som OBO från och med nu erbjuder dig att ladda ned gratis, ger installatören svar på alla frågor om brandskyddet. Hur stor skottmassa behövs för en särskild kabelbeläggning med en viss öppningsstorlek? "OBO BSSpro" levererar svaret. Programmet underlättar arbetet för varje installatör genom information om materialbehovet för brandskyddssystem. Programmet omfattar alla gängse kabelskottsystem från OBO inklusive särskild användning i golvinstallations- och installationskanalsystem. Att använda programmet är väldigt enkelt: Via ett snabbt grafiskt moment hittar användaren direkt det rätta skottsystemet. De nödvändiga måttuppgifterna kan utan problem matas in i en tabell som är individuellt anpassad efter användning. Endast antalet skott, komponentens öppning liksom den procentuella kabelbeläggningen måste anges, resten fixar "OBO BSSpro". Användaren meddelas direkt när respektive gränsvärden över- eller underskrids. Internetknappen i programmets tabellöversikt kan ge ännu mer detaljerad information. OBO BSSpro kan nu laddas ned gratis från Internet på i området Downloads/Software. Ytterligare språkversioner finns även tillgängliga. 22 BSS

4 Beprövad säkerhet Kontroll enligt DIN 4102 del 9 Efftekten hos kabelskottsystem ska enligt lag kunna bevisas genom ett allmänt konstruktionsmässigt godkännande hos det tyska institutet för byggteknik i Berlin (DIBt). Dessa godkännanden baserar sig på brandkontroller, som genomförs av officiella materialtestsinrättningar med DIN 4102 del 9 som underlag. Stränga testkriterier Kontrollen av kabelskotten utförs i en särskild testugn där mönsterinstallationen som ska testas hettas upp enligt en enhetstemperaturtidskurva. Beroende på vilket godkännande som ska uppnås är testtiden 30, 60, 90 eller 120 minuter. Framför allt kontrollerar man: om det förhindras att eld och rök tränger ut ur brandutrymmet om yttemperaturen på den sida av kabelskottet som är vänd bort från elden inte överstiger utgångstemperaturen med mer än 180 Kelvin Den här kontrollen sker principiellt under sämsta möjliga monteringsvillkor (t.ex. minsta skottjocklek, största skotthöjd resp. -tjocklek). Godkännandenas innehåll I godkännandebeskeden fastställs bland andra följande kriterier för användningsområde och montering: Brandsäkerhetsklass (t.ex. S30, S90 eller S120) Allmänna monteringsvillkor (t.ex. montering i betongväggar osv.) Maximala skottmått Minimitjocklek för kabelskotten Minimitjocklek för väggarna/ taken Material som ska användas för att bygga skotten Genomförbara installationer (t.ex. kabel eller kabelbärarsystem) Monteringens turordning och typ Utförande av en efterinstallation BSS 23

5 Val av skott beroende på användningstillfälle Massivt tak eller vägg Elektrisk Kombi Sanitet Enskild kabel (M)LAR Kabel och knippen Kabel och plaströr Kabel- och förläggningssytem El och sanitet Rör OBO-systemlösningar FPS-SP FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP FBS90 FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP HSM FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FPS FBA-B200 FPS FBS90 FBA-B200 CRM Lätt skiljevägg Elektrisk Kombi Sanitet Enskild kabel (M)LAR Kablar och knippen Kabel och plaströr Kabel och förläggningssystem El och sanitet Rör OBO-systemlösningar FPS-SP FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP FBS90 FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FPS FBA-B200 FPS FBS90 FBA-B200 CRM 24 BSS

6 Särskild användning Installationskanaler Golvinstallationssystem Omslutning PVC Metall golvplan golvbelagt PVC-rör OBO-systemlösningar KBK-K FBA-BK FBA-BK FBA-B200 FBS90 FBS90 Särskild användning för sanering i byggnader Bjälktak Bjälktak med undertak Ribbtak Håltak Valvtak Bjälktak För alla typer av tak i äldre byggnader, liksom även för väggkonstruktion (sandwichelement), gäller: En installation av skottsystem är tillåten om den här typen av användning ingår i godkännandet. I samråd byggnadsmyndigheterna kan även skottsystem användas, som är godkända i enlighet med godkännandet för ett liknande användningsfall, t.ex. i ett skott av icke brännbart material. ig anvisning: Innan installationen måste du alltid få ett godkännande från berörd myndighet, t.ex. närmaste byggnads-, brandmyndighet. Tala med oss, vi hjälper dig gärna! BSS 25

7 Översikt skottsystem Lednings- och rörgenomföringar HSM Murade skott Torrt, förblandat specialmurbruk, bara att röra ut med vatten, enkelt att bearbeta. FPS Monteringsfärdigt skott Mineralfiberplatta som är beskiktad med brandskyddsfärg, genomföring av elektriska ledningar, kabelförläggningssystem och rörledningar av stål och plast. FBS90 2-K-skumskott 2-komponentsbrandskyddsskum för snabb framtagning av skott för kablar och kabelförläggningssystem utan ytterligare tätning. Icke brännbara rör kan också föras igenom. KBK Kuddskott Formbara brandskyddskuddar, ren och dammfri installation, mycket enkel efterinstallation. FBA-B200 Skumblocksskott Skumblock som kombiskott för el och sanitetsinstallationer. Brännbara rör kan genomföras i detta skott utan ytterligare manschetter. FBA-120 Skumblocksskott Skumblock med liten skottjocklek för skott av små kablar, t.ex. datorledningar och telekommunikation. 26 BSS

8 FBA-F Monteringsfärdigt skott, skal Fasta ytterramar och elastiska innerblock av brandskyddsskumplast, ren och dammfri installation, särskilt avsedd för montering i lätta skiljeväggar. FBA-S Proppskott Proppar av ständigt elastisk skumplast med slutna porer, damm- och fiberfri installation, enkel efterinstallation. FBA-SR Rörskalskott Fasta rörskal och elastiska proppar av skumplast med stängda porer, damm- och fiberfri installation, särskilt avsedda för montering i lätta skiljeväggar. FBA-D Dosborrskott Fast rörhylsa och elastiska proppar av skumplast med stängda porer, mycket enkel och dammfri installation, särskilt avsedd för montering i lätta skiljeväggar. FBA-SP Litet skott Brandskyddsmassa från patronen för förslutning av små öppningar och som komponenter för alla FBA-system. BSS 27

9 Översikt skottsystem för särskild användning KBK-K Kuddskott för installationskanaler PVC Formbara brandskyddskuddar som ska sättas in i installationskanaler av PVC. Mycket enkel efterinstallation. FBA-BK Skumblockskott installationskanaler PVC och metall Skumblock till skott för installationer i installationskanaler av PVC och metall. FBA-B200 Skumblocksskott för golvbelagt installationssystem Skumblock för användning i golvbelagda installationssystem, t.ex. OBO OKA. FBS90 2-K-skumskott för belagda golvsystem 2-komponentsbrandskyddsskum för skott inuti golvbelagda installationssystem t.ex. OBO EÜK. FPS-SP Genomföring av enskilda kablar Brandskyddsmassa som skummar upp vid brand för att försluta installationer. 28 BSS

10 Översikt skottsystem för rör FPS Rörskott Förbehandlade mineralfiberplattor för skott till el och sanitetsinstallation. FBS90 2-K-skumskott 2-komponentsbrandskyddsskum för snabba skott av icke brännbara rör. Utan ytterligare beläggning. FBA-B200 Skumblocksskott Skumblock som kombiskott för el och sanitetsinstallationer. Brännbara rör kan genomföras i detta skott utan ytterligare manschetter. CRM Rörmanschett Säker förslutning av plastsanitetsrör. Användningsområde vägg- och takmontering, även godkänd för lätta skiljeväggar. BSS 29

11 Arbeta med materialförbrukningstabellen Tabellerna underlättar vid valet av material och mängd Den här katalogen ger användaren massor av hjälp vid val av rätt skottyp som passar för det avsedda användningsområdet och den nödvändiga materialmängden, liksom flera värdefulla monteringstips. OBO:s tekniska hotline står dessutom till förfogande och hjälper dig vid individuell problemlösning. Telefon teknisk hotline Fax teknisk hotline E-post teknisk hotline Användningsexempel HSM Sidhuvud: Storlek på väggöppningen Förpackningstyp, HSM-material kan t.ex. levereras i hink eller säck Brandskyddsklass för produkten Kabelbeläggning i % som approximativt värde Användningsexempel Storlek på väggöppningen 10 x 40 cm = 400 cm 2 Beläggningen med kablar uppgår till 30% Du behöver 5,0 kg material 30 BSS

12 Användningsexempel KBK Sidhuvud: Storlek på väggöppningen Produktens brandskyddsklass Förpackningstyp KBK-kuddar finns tillgängliga i tre storlekar: liten (KBK 1), medelstor (KBK 2) och stor (KBK 3) 1 2 Kabelbeläggning i % som approximativt värde 3 Användningsexempel Storlek på väggöppningen 20 x 25 cm = 500 cm 2 Beläggningen med kablar uppgår till 60% Du behöver 4 små, 6 medelstora och 2 stora kuddar Märkning krävs Varje kabelskott ska märkas med en skylt som inte får avlägsnas. Märkningen måste innehålla följande uppgifter: Namn på brandskottets tillverkare (installatör) Företaget som installatören arbetar för Beteckning på brandskottet Godkännandenummer för DIBt Brandsäkerhetsklass Tillverkningsår Försäkran om överensstämmelse Enligt godkännande måste en försäkran om överensstämmelse fyllas i för varje inbyggt kabelbrandskott. Med det här intyget bekräftas att det inbyggda kabelbrandskottet motsvarar godkännandets bestämmelser. Intyget ska överlämnas till byggherren som underlag för byggnadskontrollmyndigheten. BSS 31

13 Systemöversikt Skottsystem CRM Rörmanschett s. 96 HSM Murade skott s. 34 FBA-S Proppskott s. 62 FBA-B200 Skumblocksskott s BSS

14 FPS Monteringsfärdigt skott s. 37 FBS90 2-K-skumskott s. 43 FBA-F Dosskott s. 59 Särskild användning s. 74 KBK Kuddskott s. 47 BSS 33

15 HSM brandskott Brandsäkerhetsklass S120 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst 17,5 cm Skotttjocklek min 18,0 cm Skottbredd max 160 cm Skotthöjd max 280 cm Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. 18 cm Skotttjocklek min 18 cm Skottbredd max 60 cm Skottlängd max obegränsat OBO HSM är ett torrt förblandat specialmurbruk för att på ett enkelt och billigt sätt bygga kabelskott på väggar och i tak. Den blandade massan fäster mycket bra på underlaget, vilket gör att ingen gjutform behövs. Gjutformar behövs endast vid större öppningar i väggar och vid kabelskott i tak. Murbruket är vattenbeständigt, flytande och innehåller ingen asbest, fenol eller halogen. Det kan bearbetas för hand eller med pumpar och pressar. När det har härdat bildar OBO HSM ett mekaniskt fast kabelskott. Systemkomponenter Brandskyddsmurbruk på säck, brandskyddsmurbruk i behållare, brandskyddsspackel, efterinstallationskil, kompletteringsset, väggskylt Användningsområde väggskott Användningsområde takskott Genomföring Montering är tillåten i murverk enl. DIN eller betong resp. armerad betong enl. DIN Skottjockleken måste vara minst 18 cm. Godkänd montering i tak av betong och armerad betong enligt DIN Skottjocklek minst 18 cm. Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av elkablar och -ledningar utom optokablar: kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. 34 BSS

16 Installationsförberedelse Installation av kabelskott Installation av efterinstallationskil HSM brandskott Ta bort allt damm från skottets innerkanter. Blanda till spackel av murbruk och vatten (till 1 kg torrmurbruk behövs ca 0,5 l vatten). Större väggöppningar ska fyllas ut på en eller båda sidor och taköppningar ska fyllas ut på undersidan. Färdigt tätning med väggskylt Förslut öppningen fullständigt och helt tätt. Sätt ev. in efterinstallationskilar. Efterinstallation Gruppvis installation av efterinstallationskilar i väggskott (mått för gruppen: höjd max 10 cm, bredd max 30 cm). Förslutning av efterinstallationen Sätt fast den ifyllda väggskylten bredvid skottet. Överlämna den kompletterade överensstämmelseförsäkran till byggherren. Färdig kabelbrandtätning. Avlägsna efterinstallationskilen till den motsatta sidan med lätta hammarslag. Att öppna försiktiget med borr eller mejsel är också möjligt. Klara kabelbrandskott Förslut alla små återstående öppningar helt med spackel HSM. Förslut alla större öppningar med blandat murbruk. Färdiginstallerat kabelskott med ytterligare efterinstallationsmöjlighet. 1 kg torrmurbruk HSM som rörs ut med vatten ger ca 1 l brandskottsmassa. Uppgifterna i tabellen baseras alltid på minsta skottstorleken på 18 cm. BSS 35

17 HSM brandskott HSM brandskyddsmurbruk, säck HSM-S innehåll kg , Brandskyddsmurbruk, torrmurbruk i säck. Fritt från fiber, halogener och fenoler. Lämpligt för pumpning, pressning och montering för hand. Brandskyddsklass S 120, DIBt-godkännande Z HSM brandskyddsmurbruk, behållare innehåll kg HSM-E1 3, , HSM-E2 10, , Brandskyddsmurbruk, torrmurbruk i behållare. Fritt från fiber, halogener och fenoler. Lämpligt för pumpning, pressning och montering för hand. Levereras med kompletteringsset Brandskyddsklass S 120, DIBt-godkännande Z Brandskyddsspackel HSM-SP Innehåll l HSM-SP 0, , Skiktbildande brandskyddsspackel i patron, för att fylla ut restfogar vid efterinstallation i HSMmurbruksskott-system. Brandskyddsspacklet måste förvaras på en frostfri plats. Vid förvaringstemperaturer på +5 C till +35 C kan spacklet förvaras i minst 6 månader. Efterinstallationskil mm NIK-1 25 x 30 x , NIK-2 25 x 30(60) x , Set med efterinstallationskilar för HSM brandskottssystem. Kompletteringsset Märkskylt HSM-BS 1 7, Kompletteringsset för HSM brandskottssystem, innehåller alla underlag för godkänd installation/dokumentation och en väggskylt med instickspluggar för märkning av kabelskottet. KS-S 1 2, Universal märkskylt att fylla i för alla OBO-skott. För godkänd märkning, inklusive 2 instickspluggar. 36 BSS

18 FPS monteringsfärdig platta med skott Brandsäkerhetsklass S90 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst 10 cm Skotttjocklek min 15 cm Skottbredd max 150 cm Skotthöjd max 120 cm Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. 15 cm Skotttjocklek min 15 cm Skottbredd max 100 cm Skottlängd max obegränsat OBO FPS är det logiska komplementet till OBO-kabelskotten. Systemet bygger på den förbehandlade mineralfibrerplattan. När plattan har monterats behöver den inte ytbehandlas igen. Mineralfibrerplattans brandskyddsmålning utvidgar sig vid brand och bildar ett isolerande kolskum. Skummet och mineralfibrerplattan förhindrar tillsammans effektivt att lågor och rök sprids. På samma sätt reagerar även den målning som ska användas för kablarna vid brand. Enligt det allmänna kontrollintyget får förutom kablar och ledningar även rör av stål, koppar samt olika typer av plast också föras genom skottet. Därför betecknas OBO FPS-FPS monteringsfärdig platta med skott även som kombiskott. För rören måste dock ytterligare brandskyddsåtgärder vidtas (rörisolering och rörmanschetter). Systemkomponenter Monteringsfärdig plattor, målning, spackelmassa, rörmanschett, kalciumsilikatplatta, kompletteringsset, väggskylt Användningsområde väggskott Användningsområde takskott Användning genomföring kabel Väggkonstruktion: murverk enligt DIN eller betong respektive armerad betong enligt DIN 1045, byggplattor av lättbetong enligt DIN 4166, lätta skiljeväggar med stolpar med underkonstruktion av stål Takkonstruktion: Betong resp. armerad betong enligt DIN 1045; Autoklaverad lättbetong enligt DIN 4223 Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av elkablar och -ledningar utom optokablar: kabelbuntar med en ytterdiameter på max 10 cm (största diameter för de enskilda kablarna i bunten: 21 mm). Kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. BSS 37

19 FPS monteringsfärdig platta med skott Användning genomföring rör Användning gipsskiva Tunna väggar Stål- och kopparrör med en diameter på upp till 159 mm, olika typer av plaströr med en diameter på upp till 160 mm. En detaljlista finns i godkännandet. Montering av ytterligare väggfästen und reglar för att skapa skottets innerkant. Väggbeklädningen måste fästas på de här plåtprofilerna. Om väggen är tunnare än 15 cm ska en ram av kalciumsilikatplattor monteras runt väggöppningens innerkant. Installationsförberedelse Överför på monteringsfärdig platta Första inpassningen Mät upp öppningen och den exakta positionen för kablarna och kabelförläggningssystemen. Överför värdena på mineralfibrerplattan, men lägg till 3 mm så att sedan kan monteras tätt. Skär till plattan med en såg eller en tandad kniv. Dela den eventuellt i mindre delar. Kontrollera passformen och korrigera om nödvändigt. Inga för små tillskurna plattor får användas. Måla de sågade kanterna Sätta in plattorna Förslutning av återstående öpnningar Rengör komponentens innerkant. Fukta de sågade kanterna på mineralfiberplattorna och i öppningen och applicera målning för inklistring. Sätt i de enskilda delarna av plattorna långsamt och försiktigt med hjälp av en hammare och en träplatta. Fyll de återstående öppningarna helt med lös mineralull (smältpunkt över C). Fyll ut alla mindre öppningar med spackel. Måla kablarna Färdigt tätning med väggskylt Efterinstallation Kablarna och kabelledningarna ska målas på bägge sidor av skottet minst 15 cm (torrskiktets tjocklek minst 1 mm). Måla även små restöppningar. Sätt fast den ifyllda väggskylten bredvid skottet. Fyll i och lämna över överensstämmelseförsäkran till byggherren. Skapa öppningen med en spetsig såg eller en tandad kniv. Fyll ut den återstående öppningen och ytbehandla kablarna (enligt beskrivningen). 38 BSS

20 Rörisolering Anpassa plattorna FPS monteringsfärdig platta med skott Måla distansisoleringen Genomgående installation av rörisoleringen på den icke brännbara rören. Längd, tjocklek och material anges i godkännadet. Rörisoleringarna för de enskilda rören får röra vid varandra. Förslutning av öppna fogar Anpassa mineralfiberplattorna efter installationen av distansisoleringen som hos kabelskottet. Rörmanschetter för brännbara rör Täck hela distansisoleringen med målningen (torrskiktets tjocklek minst 1 mm). Fastsättning av rörmanschetter Fyll ut alla öppna fogar runt rörisoleringen med spackel. Installera gängstänger Montera passande rörmanschetter på röret. Detta ska göras på båda sidorna vid väggskott och endast på takets undersida vid takskott. Flänsarna får inte sticka ut utanför skottets yta. Täta röret med brandskyddsspackel. Färdiginstallerad rörmanschett Borra igenom de bägge mineralfiberplattorna (för gängstänger M6 eller M8). Använd rörmanschettens flänsar som borrschabloner. Färdiginstallerat kombiskott Montera gängstängerna (M6 eller M8) och fäst rörmanschetten/-erna. När gängstängerna dragits åt lätt är installationen av rörmanschetterna klar. Äkta kombiskott för el och sanitet. Den godkända universallösningen för systemövergripande skottåtgärder. FPS-P monteringsfärdig platta mm FPS-P 1000x600x , Ensidig med isoleringsskiktbildande, färdigbeskiktad mineralfiberplatta som bas för kabelskott FPS-system, brandsäkerhetsklass S 90, DIBt-godkännande Z BSS 39

21 FPS monteringsfärdig platta med skott FPS-A målning FPS-A innehåll kg , Målning för FPS-system för monteringsfärdigt skott. För målning av kablarna, kabelförläggningssystemen och rörisoleringarna. I torra, frostfria utrymmen kan färger vid temperaturer från + 5 C upp till + 30 C förvaras i förslutna originalförpackningar i upp till 12 månader. FPS-SP spackel i patron Innehåll l FPS-SP 0, , Brandskyddsspackel i patron, ska användas för att fylla igen fogar och vid efterinstallation i FPSsystem för monteringsfärdigt skott. Även tillåtet som svällande material för att täppa igen borrhål vid genomförning av enskilda kablar enl. MLAR. Brandsäkerhetsklass S30 upp till S90, DIBt-tillstånd Z I torra, frostfria rum kan spacklet förvaras vid temperaturer från +5 C till +30 C upp till 12 månader i förslutna originalkärl. FBA-SP spackel i behållare innehåll /kg kg kg kg/% kg FPS-SP , Brandskyddsspackel i hink, ska användas för att fylla igen fogar och vid efterinstallation i FPSsystem för monteringsfärdigt skott. Även tillåtet som svällande material för att täppa igen borrhål vid genomförning av enskilda kablar enl. MLAR. Brandsäkerhetsklass S30 upp till S90, DIBt-tillstånd Z I torra, frostfria rum kan spacklet förvaras vid temperaturer från +5 C till +30 C upp till 12 månader i förslutna originalkärl. FPS-K kalciumsilikatplatta mm FPS-K 500x150x , Kalciumsilikatplatta för FPS monteringsfärdig platta med skott, för att monterna ram i öppning eller för att förstärka väggar som är tunnare än 15 cm. Materialklass A1 icke brännbart. 40 BSS

22 Rör Ø Rörmanschett för brännbara rör, godkänd för användning med FPS monteringsfärdig platta med skott som S90-kombiskott eller som separat rörskott R90 Uppgifter för fastsättning Öglor Gängstänger CRM32 3 M6 CRM40 3 M6 CRM50 3 M6 CRM63 4 M6 CRM75 4 M6 CRM90 4 M8 CRM110 4 M8 CRM125 4 M8 CRM140 5 M8 CRM160 5 M8 Gängstång enligt DIN 976. mm CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , Gänga d L FPS monteringsfärdig platta med skott mm mm St / G 2078 M , M , CRM rörmanschett Gängstång för CRM-installation /% st. Sexkantsmutter Gänga mm mm mm St / G DIN 934 M6 6 5, , DIN 934 M8 8 6, , Sexkantsmutter enligt DIN 934 med metrisk gänga. d h SW /% st. Bricka Gänga D mm mm mm St / G 967 M6 28 6,5 2, , M8 28 8,5 2, , Bricka med stor ytterdiameter för universalanvändning. d h /% st. FPS-BS 1 8, Kompletteringsset för FPS-system för monteringsfärdigt skott, innehåller alla underlag för godkänd installation/dokumentation och en väggskylt med instickspluggar för märkning av kabelskottet. Kompletteringsset BSS 41

23 FPS monteringsfärdig platta med skott Märkskylt KS-S 1 2, Universal märkskylt att fylla i för alla OBO-skott. För godkänd märkning, inklusive 2 instickspluggar. 42 BSS

24 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Brandsäkerhetsklass S90 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst Skotttjocklek min 10 cm 15 cm Skottjocklek vid kablar > 18 mm min 20 cm Storlek max Borrhål max Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. Skotttjocklek min 20 x 20 cm 20 cm 15 cm 15 cm Skottjocklek vid kablar > 18 mm min 20 cm Storlek max Borrhål max 20 x 20 cm 20 cm OBO PYROSIT brandskyddsskum är den perfekta lösningen för att försluta små öppningar på väggar och i tak. På detta sätt tätas kablar, kabelförläggningssystem och även rör enkelt och snabbt. Elinstallationsrör av plast får föras igenom med eller utan kablar. 2-K-skummet får användas utan ytterligare ytbehandling i massiva väggar och tak, men även i lätta skiljeväggar med metallkonstruktion. Andra användningsområden är skott i golvinstallationssystem och rena skott för icke brännbara rör. Systemkomponenter Patron, brandskyddskoffert, pistol, blandningsrör, kompletteringsset, väggskylt Användningsområde vägg Användningsområde tak Godkända genomföringar, kablar Montering är tillåten i murverk enl. DIN eller betong resp. armerad betong enl. DIN 1045; lätta skiljeväggar med metallunderkonstruktioner (LTW). Godkänd montering i tak av betong och armerad betong enligt DIN Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av elkablar och -ledningar utom optokablar: kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. BSS 43

25 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Godkända genomföringar, rör Påbyggnader Montera ramen Enligt det separata kontrollintyget får även icke brännbara rör (stål/koppar) tätas. En kombination med kablar är inte tillåten. För installation se anvisningar för rörskottsystem Installationsförberedelse För väggar som är för svaga måste påbyggnader tillverkas av icke brännbart byggmaterial. Bearbetning Eventuellt kan även ramar som sticker ut utanför öppningen användas om väggen är tunn. I en lätt skiljevägg behövs en förslutning mot mineralullen. Formningshjälp i tak Avlägsna damm från komponentens innerkant. Skruva fast blandröret på den inlagda patronen och spruta in 2-K-skum i öppningen i korta intervaller. Skapa takskott Skär försiktigt bort det härdade skummet i linje med ytan efter installationen. Märkning Vid taköppningar kan det vara bra att fästa en bit papp som formningshjälp. Ingjutna formningsrör av PVC får vara kvar i öppningen! Efterinstallation Pressa in skum i öppningen. Avbryt pressningen en stund så att skummet kan skumma upp. Färdigt skott Fyll i och sätt fast märkskylten. Överlämna överensstämmelseförsäkran till byggherren. Borra igenom det stelnade skummet med ett spetsigt föremål. Efter montering av de andra kanalerna utförs restförslutningen som vid första monteringen. Färdigt skott med märkning för identifiering. 44 BSS

26 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Innehåll l FBS90-S 0, , PYROSIT 2-K brandskyddsskum ur patron, brandskyddsklass S 90. Inklusive blandningsrör. Brandskyddsskummet kan förvaras i torra, frostfria utrymmen med en temperatur på mellan + 5 C och + 30 C i upp till 6 månader. Används med vanlig 1-K-pistol. Anmärkning: 2-K-patronpistolen av typ FP520 kan också användas. Adaptern på ventilöppningen måste då tas ur patronen. PYROSIT FBS90 brandskyddsskum FBS90-K 1 340, PYROSIT FBS90 brandskyddsväskan innehåller en komplett sammanställning av alla de produkter som krävs för installation av skott. Komplettsetet består av: 2 x FBS90-S, 1 x FBS90-P, 1 x FBS90-M och 1 x FBS90-BS. PYROSIT brandskyddsväska FBS90-P 2 100, K-patronpistol för användning med brandsskyddsskummet PYROSIT FBS90 2-K. Ingen särskild 2-K-pistol behövs eftersom patronen har en adapter. Patronpistolen kan även användas med vanliga 300 ml-patroner. PYROSIT sprutpistol PYROSIT blandrör /VPE VPE kg/% VPE FBS90-M 1 12, blandrör och 10 förlängningsrör i setet för PYROSIT FBS90 2-K-brandskyddsskum-system. FBS90-BS 1 5, Kompletteringsset för PYROSIT FBS 90 2-K-brandskyddsskumsystem, innehåller alla underlag för godkänd installation/dokumentation och en märkskylt med pluggar för märkning av kabelskottet. PYROSIT kompletteringsset BSS 45

27 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Märkskylt KS-S 1 2, Universal märkskylt att fylla i för alla OBO-skott. För godkänd märkning, inklusive 2 instickspluggar. 46 BSS

28 KBK-skott Brandsäkerhetsklass S90 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst Skotttjocklek min 10 cm 35 cm Skottbredd massiv (lätt skiljevägg) max 100 cm (100 cm) Skotthöjd massiv (lätt skiljevägg) max 150 cm (100 cm) Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. Skotttjocklek min Skottbredd max Skottlängd max 15 cm 35 cm 60 cm obegränsat OBO KBK är kabelbrandskyddskuddar som kan formas efter önskemål och som används för att enkelt, snabbt samt fullständigt rent och dammfritt bygga kabelskott vid genomförda kabelbärkonstruktioner. Kuddarna kan användas för kontinuerliga eller tidsbegränsade skott på väggar eller i tak. En efterinstallation av ytterligare kablar blir snabb, och mycket ekonomisk eftersom kuddarna kan användas flera gånger. Kuddarna består av en tätmaskig, tät och mekaniskt fast glasväv med en särskild fyllning. Fodralet och fyllningen innehåller varken asbest eller mineralfibrer och är dessutom väderbeständiga och vattentåliga. Kuddarnas reaktion utlöser vid de temperaturer som uppstår vid en brand: vid ca 130 C klibbar de ihop och vid 240 C sväller de upp och täpper då till alla små återstående öppningar. Från ca 700 C härdar kuddarna till en mekaniskt säker och rökgastät förslutning. Systemkomponenter Kabelbrandskyddskudde, Fibersilikatplattor, Ståltrådsgaller, Kompletteringsset, Väggskylt Användningsområde väggskott Användningsområde takskott Genomföring Väggkonstruktion: murverk enligt DIN , betong resp. armerad betong enligt DIN 1045, byggplattor av lättbetong enligt DIN 4166, lätta skiljeväggar med stolpar med underkonstruktion av stål Takkonstruktion: Betong resp. armerad betong enligt DIN 1045, lättbetong enligt DIN Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av kablar- och ledningar förutom optokablar. Kabelknippen med en utvändig diameter på max. 15 cm (den enstaka kabelns diameter i knippet max 21 mm). Kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. BSS 47

29 KBK-skott Vägginstallation. Installation av kabelskott Färdigt tätning med väggskylt Montering av ytterligare fästen. Väggbeklädningen måste fästas på de här plåtprofilerna. Alternativt kan man vid skottstorlekar mindre än 30 x 30 cm klä skottets insida med ett lager icke brännbart material. Installationsförberedelse takskott. Brandskyddskuddarna ska monteras i längdriktningen liggandes plant och placeras skiktvis. Vid väggar som är tunnare än 20 cm och i lätta skiljeväggar ska fibersilikatplattan KBK-FP... placeras symmetriskt på den undre dosan. Kablar med ytterdiametrar med max. 22 mm får placeras i 2 lägen. Kilarna behöver inte förslutas. Installation av takskott Fyll ut öppningen fullständigt vid användning av olika kuddstorlekar. Fyll i uppgifter på väggskylten och fäst den bredvid brandtätningen. Fyll i överensstämmelseförsäkran och överlämna den till den platsansvarige. Installation av galler Installera ståltrådsgaller KBK-SG... på takets undersida med tillåtna stålpluggar (minst M8, underlagsskiva d = 25 30mm, pluggavstånd mm). Färdiga brandtätning Stapla brandskyddskuddarna plant och i skikt upp till den minsta skottjockleken på 35 cm. Efterinstallation Vid taktjocklekar under 35 cm, montera ett trådnätsgaller uppifrån ovanför de staplade kuddarna som säkring mot att kuddarna glider (trådd = 2 mm, maskbredd 25 x 50 mm, fäst med plugg/skruv min. 6 mm, underlagsskiva d = mm, pluggavstånd mm). Färdig kabelbrandtätning. Fyll i uppgifter på väggskylten och fäst den bredvid brandtätningen. Fyll i överensstämmelseförsäkran och överlämna den till den platsansvarige. Ta ut kuddarna ur brandskottet. Förslut öppningen precis som vid första monteringen efter kabelinstallationen. Det angivna antalet brandskyddskuddar är bara ett ungefärligt värde. Det exakta antalet fastställs först vid installationen. 48 BSS

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

Säkra installationer i utrymningsvägar Kan användas i brandskyddsundertak Installation i brandskyddskanaler Bandagelindning för sanering i äldre

Säkra installationer i utrymningsvägar Kan användas i brandskyddsundertak Installation i brandskyddskanaler Bandagelindning för sanering i äldre Säkra installationer i utrymningsvägar Kan användas i brandskyddsundertak Installation i brandskyddskanaler Bandagelindning för sanering i äldre byggnader 100 BSS Underlag för utrymmningsvägar-installationssystem

Läs mer

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell Allmän produktbeskrivning Detaljritning Casco FireBoard är utformad för att behålla brandmotstånden i brandklassade väggar och plan när dessa bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Brandskivans

Läs mer

FR AKRYL. Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING

FR AKRYL.  Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING MONTAGEANVISNING INDEX FÖR DETALJRITNINGAR Linjära fogar i bjälklag sidan 2 Linjära fogar I väggar sidan 2 Kablar I bjälklag sidan 23 I bjälklag sidan 34 I bjälklag sidan 56 Alupexrör I bjälklag sidan

Läs mer

Obex brandskyddsmanschett INSTALLATIONSINSTRUKTION MANSCHETT BRAND SKYDDS

Obex brandskyddsmanschett INSTALLATIONSINSTRUKTION MANSCHETT BRAND SKYDDS INSTALLATIONSINSTRUKTION BRAND MANSCHETT SKYDDS 1 2 OBEX brandskyddsmanschett Brandtätning för rörgenomföringar upp till EI 120 för sten- och betongväggar, sten- och betonggolv samt lättväggar. Brandtätning

Läs mer

Obex brandskyddsmassa INSTALLATIONSINSTRUKTION MASSA BRAND SKYDDS

Obex brandskyddsmassa INSTALLATIONSINSTRUKTION MASSA BRAND SKYDDS INSTALLATIONSINSTRUKTION BRAND MASSA SKYDDS 1 OBEX brandskyddsmassa Brandtätning för kablar upp till EI 120 för sten- och betongväggar och golv samt lättväggar. Brandtätningar avsedda för el-, tele- och

Läs mer

Översikt. Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99. SKOTT HM, för industrimiljö

Översikt. Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99. SKOTT HM, för industrimiljö BRANDTÄTNING Översikt Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99 SKOTT HM, för industrimiljö SITAC, Godkännandebevis nr. 3787/92 Temporär brandtätning

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Intumex RS10 Montagevägledning

Intumex RS10 Montagevägledning Intumex RS10 Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Allmän produktbeskrivning Typisk detaljritning Protecta FR Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER. Version: 1.

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER.  Version: 1. PIPE WRAP ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING GRAFT Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av plast- eller metallrör med brännbar isolering.

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

Monteringsanvisning FireAcrylic 1 (6)

Monteringsanvisning FireAcrylic 1 (6) Monteringsanvisning FireAcrylic 1 (6) 2012 6 22 Allmän produktbeskrivning Casco FireAcrylic är konstruerat för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomföringar i

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett BIS Pacifyre MK II Brandmanschett walraven.com BIS Pacifyre MK II Lätt och enkel installation enligt typgodkännande Enkel och innovativ Holländska byggpris juryn Brett användningsområde I enlighet med

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

BIS Pacifyre AWM III Brandkrage BIS Pacifyre IWM III Brandtejp

BIS Pacifyre AWM III Brandkrage BIS Pacifyre IWM III Brandtejp BIS Pacifyre AWM III Brandkrage BIS Pacifyre IWM III Brandtejp walraven.com BIS Pacifyre AWM III Brandkrage Produktbeskrivning Brandkrage för plaströr och rörsystem. För öppningar i väggar (solida väggar

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR EDITION 2015/2016 Översikt KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HT För torra lokaler KIWA, Typgodkännande nr 1274 SKOTT HM För industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. 3 november 2009 Boverket!"##$%&'()*+,+ Brandskyddsmålade stenullsskivor -./0123!45(565!723851!" Brandklassade brandskyddsskivor!" Lätta att skära till!" Swedcert typgodkännande 0625!" Testad enligt EN

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Universalrörskål med tejp 2009-09-04 Tillhör typgodkännandebevis 0509/02 Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Rörskålens storlek beror på rördimensioner och erforderlig isoleringstjocklek. Montage

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Installationsmaterial Kyla. Installationsmaterial för kylmontörer

Installationsmaterial Kyla. Installationsmaterial för kylmontörer Installationsmaterial Kyla Installationsmaterial för kylmontörer Kanalsystem Altech Kanal Split En helt täckt kanal med snabbfäste på undersidan för att säkerställa att ingen smuts kommer in under installationen.

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

EURO C20/C22 Takmontering

EURO C20/C22 Takmontering MONTERINGSANVISNING EURO C20/C22 Takmontering Wagner& Co 1.1 Bild 1 EURO-kollektorerna kan med taksystemet utan problem monteras med två personer, utan att man löddar och öppnar taket. EURO-kollektor-taksystemet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T MONTEINGSANVISNING BEVEGOLINE BANDFOG AKYL Allmän produktbeskrivning Brandfog Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand,

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Monteringsanvisning Krugeklamman

Monteringsanvisning Krugeklamman Monteringsanvisning Krugeklamman Krugeklamman Monteringsanvisning ReTherm Kruge AB August Barks gata 1 421 32 Västra Frölunda Tel 0102-200 200 E-post teknik@rethermkruge.se www.rethermkruge.se Sidan 1

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Isoleringsinfästning. Isoleringsinfästning

Isoleringsinfästning. Isoleringsinfästning 191 Isolerhållare DHK...Sid. 192 Isolerhållare DHM...Sid. 193 Isolerbricka DT...Sid. 195 Isolerbricka HA...Sid. 196 Isolerhållare FAIMD...Sid. 197 Isolerhållare DIPK...Sid. 198 Isolerhållare med skruv

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

EDS - Rökevakueringsspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler EDS

EDS - Rökevakueringsspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler EDS EDS Rökevakueringsspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler Konstruktion enligt EN 1366-2 certifierat FDSbrandspjäll (ES 60, E90w). Installation i brandcellsavskiljande betongväggar, murade

Läs mer

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa ANKARASSA CA200 BETONG ANVÄNDNING För infästning med hög belastning i sten, betong, porös betong och lättbetong. BRUKSANVISNING Betong Lämpligt för fästpunkter nära kanter, då förankringen är fri från

Läs mer

Monteringsanvisning Falu-Snap Rörklammer

Monteringsanvisning Falu-Snap Rörklammer Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Monteringsanvisningen omfattar följande

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för XLNT Living 2014-11-05 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV XLNT LIVING Kilar för att hålla distans till vägg Fintandad

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

T-Remsa LA. Monteringsanvisning

T-Remsa LA. Monteringsanvisning T-Remsa LA Monteringsanvisning T-Remsa LA Detta är en kompletterande monteringsanvisning till redan befintliga Trebolit Unic Hanbok. För övrig information hänvisas till den. T-Remsa LA är ett komplement

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning Vindskivsystem System- och arbetsanvisning Fönster-/dörröppning Montage av Glasroc GHS 9 Storm Vindskyddsskiva Gipsskivorna skruvas mot träreglarna med skruv typ Gyproc QSTW 32 mm (C4) c/c- avstånd mellan

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Installationsrekommendationer nora trapplösningar

Installationsrekommendationer nora trapplösningar Installationsrekommendationer nora trapplösningar Lämpliga underlag i trappor är trä, sten, metall och andra hårda fasta underlag. Underlaget måste uppfylla de krav som ställs enligt landspecifika bestämmelser

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler - Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation - Versionsdatum: 2017-05-15 Innehållsförteckning Ämne Sidor Utsparing i bjälklaget 1

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Rör. Ø 4 till 28 mm Y/D. Rördimensioner (metriska)

Rör. Ø 4 till 28 mm Y/D. Rördimensioner (metriska) Rör Ø 4 till 28 mm Y/D Tillgängliga i flertalet varianter för att passa olika applikationer Alla rör kan användas med alla olika typer av kopplingar i denna katalog Nylon och polyuretanrör finns tillgängliga

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

2015-2016. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare

2015-2016. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare Tråd, linor, plattjärn och uppfångare Tråd, linor, plattjärn och uppfångare 2015-2016 E-nummersatta artiklar är normalt lagervara, icke E-nummer satta är beställningsvara 117 Tråd och linor för åskledar

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

CHM-115 Monteringsanvisning för Modulskorsten

CHM-115 Monteringsanvisning för Modulskorsten CHM-115 Monteringsanvisning för Modulskorsten Huvtak Oisolerat rakt rökrör (längd 700 mm) Oisolerat rakt rökrör (längd 300 mm) Tätningsgummi Tätningsgummi rörklämma 2 Produktinformation Deklaration på

Läs mer

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 Utblåsningsljuddämparen bör alltid ställas upp på taket. Mediumet som blåses ut från ventilen expanderar i ljuddämparen till atmosfärstryck.

Läs mer

Tap-Box 3725, RSK 8236049

Tap-Box 3725, RSK 8236049 Tap-Box 3725, RSK 8236049 För inbyggd duschblandare x 4 x 10 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

ETA-godkända och CE-märkta produkter. Würth Brandtätningsprodukter Teknisk information

ETA-godkända och CE-märkta produkter. Würth Brandtätningsprodukter Teknisk information ETA-godkända och CE-märkta produkter Würth Brandtätningsprodukter Teknisk information ETA-Godkänning och Ce-märkning CE-märkningen har blivit obligatorisk för en stor del byggprodukter i och med att EU:s

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV Underlaget där Tycroc TWP-byggskivor ska monteras bör vara torrt, starkt, styvt och stabilt, fritt från smuts, olja och övriga smörjmedel samt inte fruset. SKÄRNING

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten System för låglutande tak En struktur sätter farten Tätskiktsmattor för topptider På taket är det snabbhet och kostnadseffektivitet som räknas idag. Just därför är en tidsenlig lösning för krävande tätningsuppgifter.

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokumentnr

information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokumentnr information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokumentnr FSI-O-225-94E 2016-05-25 1/5 FSI-O-710-16 Brandtätningssystem Kniparen Provad och godkänd för brandklass EI 15/EI 180 5071/86 Brandklassad genomföring

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med fasade kanter SPU Gips skiva fdigt belagd isoleringsskiva för nybyggnad

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42

GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42 GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42 Grenklämma av koppar Klämors överdel är utformad så att bultarna alltid dras mot en plan yta, trots att ledarna har olika areor. Ledarspåren ger

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer