OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel"

Transkript

1 OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel konstruktion, snabb montering med standardmetoder och problemfri efterinstallation Inga särskilda fackkunskaper behövs vem som helst kan installera 20 BSS

2 Underlag och urvalshjälp 22 HSM Murade skott 34 FPS Monteringsfärdigt skott 37 FBS90 2-K-skumskott 43 KBK Kuddskott 47 FBA-B200 Skumblocksskott 50 FBA-B120 Skumblocksskott 55 FBA-F Dosskott 59 FBA-S Proppskott 62 FBA-SR Rörskalskott 65 FBA-D Dosborrskott 68 FBA-SP Små skott 71 Särskild användning 74 Rörskottsystem 88 BSS 21

3 Skyddsmål 1 Skott begränsar spridningen av rök och eld I moderna byggnader finns täta nät av energi- och dataledningar. Uppbyggnaden av ett sådant försörjningsnät kräver ofta att kablar och ledningar även måste dras genom tak och väggar som ska begränsa brandområden. Detta är dock med avseende på förebyggande brandskydd som regleras av byggnadsstadgarna bara tillåtet om samver kande åtgärder vidtas som ska förhindra att eld, rök och värme sprids via mur- och väggöppningar. En möjlighet att lösa detta problem ger det så kallade skottsystemet. Kabelskottprogram BSSpro Programmet "OBO BSSpro", som OBO från och med nu erbjuder dig att ladda ned gratis, ger installatören svar på alla frågor om brandskyddet. Hur stor skottmassa behövs för en särskild kabelbeläggning med en viss öppningsstorlek? "OBO BSSpro" levererar svaret. Programmet underlättar arbetet för varje installatör genom information om materialbehovet för brandskyddssystem. Programmet omfattar alla gängse kabelskottsystem från OBO inklusive särskild användning i golvinstallations- och installationskanalsystem. Att använda programmet är väldigt enkelt: Via ett snabbt grafiskt moment hittar användaren direkt det rätta skottsystemet. De nödvändiga måttuppgifterna kan utan problem matas in i en tabell som är individuellt anpassad efter användning. Endast antalet skott, komponentens öppning liksom den procentuella kabelbeläggningen måste anges, resten fixar "OBO BSSpro". Användaren meddelas direkt när respektive gränsvärden över- eller underskrids. Internetknappen i programmets tabellöversikt kan ge ännu mer detaljerad information. OBO BSSpro kan nu laddas ned gratis från Internet på i området Downloads/Software. Ytterligare språkversioner finns även tillgängliga. 22 BSS

4 Beprövad säkerhet Kontroll enligt DIN 4102 del 9 Efftekten hos kabelskottsystem ska enligt lag kunna bevisas genom ett allmänt konstruktionsmässigt godkännande hos det tyska institutet för byggteknik i Berlin (DIBt). Dessa godkännanden baserar sig på brandkontroller, som genomförs av officiella materialtestsinrättningar med DIN 4102 del 9 som underlag. Stränga testkriterier Kontrollen av kabelskotten utförs i en särskild testugn där mönsterinstallationen som ska testas hettas upp enligt en enhetstemperaturtidskurva. Beroende på vilket godkännande som ska uppnås är testtiden 30, 60, 90 eller 120 minuter. Framför allt kontrollerar man: om det förhindras att eld och rök tränger ut ur brandutrymmet om yttemperaturen på den sida av kabelskottet som är vänd bort från elden inte överstiger utgångstemperaturen med mer än 180 Kelvin Den här kontrollen sker principiellt under sämsta möjliga monteringsvillkor (t.ex. minsta skottjocklek, största skotthöjd resp. -tjocklek). Godkännandenas innehåll I godkännandebeskeden fastställs bland andra följande kriterier för användningsområde och montering: Brandsäkerhetsklass (t.ex. S30, S90 eller S120) Allmänna monteringsvillkor (t.ex. montering i betongväggar osv.) Maximala skottmått Minimitjocklek för kabelskotten Minimitjocklek för väggarna/ taken Material som ska användas för att bygga skotten Genomförbara installationer (t.ex. kabel eller kabelbärarsystem) Monteringens turordning och typ Utförande av en efterinstallation BSS 23

5 Val av skott beroende på användningstillfälle Massivt tak eller vägg Elektrisk Kombi Sanitet Enskild kabel (M)LAR Kabel och knippen Kabel och plaströr Kabel- och förläggningssytem El och sanitet Rör OBO-systemlösningar FPS-SP FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP FBS90 FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP HSM FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FPS FBA-B200 FPS FBS90 FBA-B200 CRM Lätt skiljevägg Elektrisk Kombi Sanitet Enskild kabel (M)LAR Kablar och knippen Kabel och plaströr Kabel och förläggningssystem El och sanitet Rör OBO-systemlösningar FPS-SP FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP FBS90 FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FPS FBA-B200 FPS FBS90 FBA-B200 CRM 24 BSS

6 Särskild användning Installationskanaler Golvinstallationssystem Omslutning PVC Metall golvplan golvbelagt PVC-rör OBO-systemlösningar KBK-K FBA-BK FBA-BK FBA-B200 FBS90 FBS90 Särskild användning för sanering i byggnader Bjälktak Bjälktak med undertak Ribbtak Håltak Valvtak Bjälktak För alla typer av tak i äldre byggnader, liksom även för väggkonstruktion (sandwichelement), gäller: En installation av skottsystem är tillåten om den här typen av användning ingår i godkännandet. I samråd byggnadsmyndigheterna kan även skottsystem användas, som är godkända i enlighet med godkännandet för ett liknande användningsfall, t.ex. i ett skott av icke brännbart material. ig anvisning: Innan installationen måste du alltid få ett godkännande från berörd myndighet, t.ex. närmaste byggnads-, brandmyndighet. Tala med oss, vi hjälper dig gärna! BSS 25

7 Översikt skottsystem Lednings- och rörgenomföringar HSM Murade skott Torrt, förblandat specialmurbruk, bara att röra ut med vatten, enkelt att bearbeta. FPS Monteringsfärdigt skott Mineralfiberplatta som är beskiktad med brandskyddsfärg, genomföring av elektriska ledningar, kabelförläggningssystem och rörledningar av stål och plast. FBS90 2-K-skumskott 2-komponentsbrandskyddsskum för snabb framtagning av skott för kablar och kabelförläggningssystem utan ytterligare tätning. Icke brännbara rör kan också föras igenom. KBK Kuddskott Formbara brandskyddskuddar, ren och dammfri installation, mycket enkel efterinstallation. FBA-B200 Skumblocksskott Skumblock som kombiskott för el och sanitetsinstallationer. Brännbara rör kan genomföras i detta skott utan ytterligare manschetter. FBA-120 Skumblocksskott Skumblock med liten skottjocklek för skott av små kablar, t.ex. datorledningar och telekommunikation. 26 BSS

8 FBA-F Monteringsfärdigt skott, skal Fasta ytterramar och elastiska innerblock av brandskyddsskumplast, ren och dammfri installation, särskilt avsedd för montering i lätta skiljeväggar. FBA-S Proppskott Proppar av ständigt elastisk skumplast med slutna porer, damm- och fiberfri installation, enkel efterinstallation. FBA-SR Rörskalskott Fasta rörskal och elastiska proppar av skumplast med stängda porer, damm- och fiberfri installation, särskilt avsedda för montering i lätta skiljeväggar. FBA-D Dosborrskott Fast rörhylsa och elastiska proppar av skumplast med stängda porer, mycket enkel och dammfri installation, särskilt avsedd för montering i lätta skiljeväggar. FBA-SP Litet skott Brandskyddsmassa från patronen för förslutning av små öppningar och som komponenter för alla FBA-system. BSS 27

9 Översikt skottsystem för särskild användning KBK-K Kuddskott för installationskanaler PVC Formbara brandskyddskuddar som ska sättas in i installationskanaler av PVC. Mycket enkel efterinstallation. FBA-BK Skumblockskott installationskanaler PVC och metall Skumblock till skott för installationer i installationskanaler av PVC och metall. FBA-B200 Skumblocksskott för golvbelagt installationssystem Skumblock för användning i golvbelagda installationssystem, t.ex. OBO OKA. FBS90 2-K-skumskott för belagda golvsystem 2-komponentsbrandskyddsskum för skott inuti golvbelagda installationssystem t.ex. OBO EÜK. FPS-SP Genomföring av enskilda kablar Brandskyddsmassa som skummar upp vid brand för att försluta installationer. 28 BSS

10 Översikt skottsystem för rör FPS Rörskott Förbehandlade mineralfiberplattor för skott till el och sanitetsinstallation. FBS90 2-K-skumskott 2-komponentsbrandskyddsskum för snabba skott av icke brännbara rör. Utan ytterligare beläggning. FBA-B200 Skumblocksskott Skumblock som kombiskott för el och sanitetsinstallationer. Brännbara rör kan genomföras i detta skott utan ytterligare manschetter. CRM Rörmanschett Säker förslutning av plastsanitetsrör. Användningsområde vägg- och takmontering, även godkänd för lätta skiljeväggar. BSS 29

11 Arbeta med materialförbrukningstabellen Tabellerna underlättar vid valet av material och mängd Den här katalogen ger användaren massor av hjälp vid val av rätt skottyp som passar för det avsedda användningsområdet och den nödvändiga materialmängden, liksom flera värdefulla monteringstips. OBO:s tekniska hotline står dessutom till förfogande och hjälper dig vid individuell problemlösning. Telefon teknisk hotline Fax teknisk hotline E-post teknisk hotline Användningsexempel HSM Sidhuvud: Storlek på väggöppningen Förpackningstyp, HSM-material kan t.ex. levereras i hink eller säck Brandskyddsklass för produkten Kabelbeläggning i % som approximativt värde Användningsexempel Storlek på väggöppningen 10 x 40 cm = 400 cm 2 Beläggningen med kablar uppgår till 30% Du behöver 5,0 kg material 30 BSS

12 Användningsexempel KBK Sidhuvud: Storlek på väggöppningen Produktens brandskyddsklass Förpackningstyp KBK-kuddar finns tillgängliga i tre storlekar: liten (KBK 1), medelstor (KBK 2) och stor (KBK 3) 1 2 Kabelbeläggning i % som approximativt värde 3 Användningsexempel Storlek på väggöppningen 20 x 25 cm = 500 cm 2 Beläggningen med kablar uppgår till 60% Du behöver 4 små, 6 medelstora och 2 stora kuddar Märkning krävs Varje kabelskott ska märkas med en skylt som inte får avlägsnas. Märkningen måste innehålla följande uppgifter: Namn på brandskottets tillverkare (installatör) Företaget som installatören arbetar för Beteckning på brandskottet Godkännandenummer för DIBt Brandsäkerhetsklass Tillverkningsår Försäkran om överensstämmelse Enligt godkännande måste en försäkran om överensstämmelse fyllas i för varje inbyggt kabelbrandskott. Med det här intyget bekräftas att det inbyggda kabelbrandskottet motsvarar godkännandets bestämmelser. Intyget ska överlämnas till byggherren som underlag för byggnadskontrollmyndigheten. BSS 31

13 Systemöversikt Skottsystem CRM Rörmanschett s. 96 HSM Murade skott s. 34 FBA-S Proppskott s. 62 FBA-B200 Skumblocksskott s BSS

14 FPS Monteringsfärdigt skott s. 37 FBS90 2-K-skumskott s. 43 FBA-F Dosskott s. 59 Särskild användning s. 74 KBK Kuddskott s. 47 BSS 33

15 HSM brandskott Brandsäkerhetsklass S120 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst 17,5 cm Skotttjocklek min 18,0 cm Skottbredd max 160 cm Skotthöjd max 280 cm Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. 18 cm Skotttjocklek min 18 cm Skottbredd max 60 cm Skottlängd max obegränsat OBO HSM är ett torrt förblandat specialmurbruk för att på ett enkelt och billigt sätt bygga kabelskott på väggar och i tak. Den blandade massan fäster mycket bra på underlaget, vilket gör att ingen gjutform behövs. Gjutformar behövs endast vid större öppningar i väggar och vid kabelskott i tak. Murbruket är vattenbeständigt, flytande och innehåller ingen asbest, fenol eller halogen. Det kan bearbetas för hand eller med pumpar och pressar. När det har härdat bildar OBO HSM ett mekaniskt fast kabelskott. Systemkomponenter Brandskyddsmurbruk på säck, brandskyddsmurbruk i behållare, brandskyddsspackel, efterinstallationskil, kompletteringsset, väggskylt Användningsområde väggskott Användningsområde takskott Genomföring Montering är tillåten i murverk enl. DIN eller betong resp. armerad betong enl. DIN Skottjockleken måste vara minst 18 cm. Godkänd montering i tak av betong och armerad betong enligt DIN Skottjocklek minst 18 cm. Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av elkablar och -ledningar utom optokablar: kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. 34 BSS

16 Installationsförberedelse Installation av kabelskott Installation av efterinstallationskil HSM brandskott Ta bort allt damm från skottets innerkanter. Blanda till spackel av murbruk och vatten (till 1 kg torrmurbruk behövs ca 0,5 l vatten). Större väggöppningar ska fyllas ut på en eller båda sidor och taköppningar ska fyllas ut på undersidan. Färdigt tätning med väggskylt Förslut öppningen fullständigt och helt tätt. Sätt ev. in efterinstallationskilar. Efterinstallation Gruppvis installation av efterinstallationskilar i väggskott (mått för gruppen: höjd max 10 cm, bredd max 30 cm). Förslutning av efterinstallationen Sätt fast den ifyllda väggskylten bredvid skottet. Överlämna den kompletterade överensstämmelseförsäkran till byggherren. Färdig kabelbrandtätning. Avlägsna efterinstallationskilen till den motsatta sidan med lätta hammarslag. Att öppna försiktiget med borr eller mejsel är också möjligt. Klara kabelbrandskott Förslut alla små återstående öppningar helt med spackel HSM. Förslut alla större öppningar med blandat murbruk. Färdiginstallerat kabelskott med ytterligare efterinstallationsmöjlighet. 1 kg torrmurbruk HSM som rörs ut med vatten ger ca 1 l brandskottsmassa. Uppgifterna i tabellen baseras alltid på minsta skottstorleken på 18 cm. BSS 35

17 HSM brandskott HSM brandskyddsmurbruk, säck HSM-S innehåll kg , Brandskyddsmurbruk, torrmurbruk i säck. Fritt från fiber, halogener och fenoler. Lämpligt för pumpning, pressning och montering för hand. Brandskyddsklass S 120, DIBt-godkännande Z HSM brandskyddsmurbruk, behållare innehåll kg HSM-E1 3, , HSM-E2 10, , Brandskyddsmurbruk, torrmurbruk i behållare. Fritt från fiber, halogener och fenoler. Lämpligt för pumpning, pressning och montering för hand. Levereras med kompletteringsset Brandskyddsklass S 120, DIBt-godkännande Z Brandskyddsspackel HSM-SP Innehåll l HSM-SP 0, , Skiktbildande brandskyddsspackel i patron, för att fylla ut restfogar vid efterinstallation i HSMmurbruksskott-system. Brandskyddsspacklet måste förvaras på en frostfri plats. Vid förvaringstemperaturer på +5 C till +35 C kan spacklet förvaras i minst 6 månader. Efterinstallationskil mm NIK-1 25 x 30 x , NIK-2 25 x 30(60) x , Set med efterinstallationskilar för HSM brandskottssystem. Kompletteringsset Märkskylt HSM-BS 1 7, Kompletteringsset för HSM brandskottssystem, innehåller alla underlag för godkänd installation/dokumentation och en väggskylt med instickspluggar för märkning av kabelskottet. KS-S 1 2, Universal märkskylt att fylla i för alla OBO-skott. För godkänd märkning, inklusive 2 instickspluggar. 36 BSS

18 FPS monteringsfärdig platta med skott Brandsäkerhetsklass S90 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst 10 cm Skotttjocklek min 15 cm Skottbredd max 150 cm Skotthöjd max 120 cm Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. 15 cm Skotttjocklek min 15 cm Skottbredd max 100 cm Skottlängd max obegränsat OBO FPS är det logiska komplementet till OBO-kabelskotten. Systemet bygger på den förbehandlade mineralfibrerplattan. När plattan har monterats behöver den inte ytbehandlas igen. Mineralfibrerplattans brandskyddsmålning utvidgar sig vid brand och bildar ett isolerande kolskum. Skummet och mineralfibrerplattan förhindrar tillsammans effektivt att lågor och rök sprids. På samma sätt reagerar även den målning som ska användas för kablarna vid brand. Enligt det allmänna kontrollintyget får förutom kablar och ledningar även rör av stål, koppar samt olika typer av plast också föras genom skottet. Därför betecknas OBO FPS-FPS monteringsfärdig platta med skott även som kombiskott. För rören måste dock ytterligare brandskyddsåtgärder vidtas (rörisolering och rörmanschetter). Systemkomponenter Monteringsfärdig plattor, målning, spackelmassa, rörmanschett, kalciumsilikatplatta, kompletteringsset, väggskylt Användningsområde väggskott Användningsområde takskott Användning genomföring kabel Väggkonstruktion: murverk enligt DIN eller betong respektive armerad betong enligt DIN 1045, byggplattor av lättbetong enligt DIN 4166, lätta skiljeväggar med stolpar med underkonstruktion av stål Takkonstruktion: Betong resp. armerad betong enligt DIN 1045; Autoklaverad lättbetong enligt DIN 4223 Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av elkablar och -ledningar utom optokablar: kabelbuntar med en ytterdiameter på max 10 cm (största diameter för de enskilda kablarna i bunten: 21 mm). Kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. BSS 37

19 FPS monteringsfärdig platta med skott Användning genomföring rör Användning gipsskiva Tunna väggar Stål- och kopparrör med en diameter på upp till 159 mm, olika typer av plaströr med en diameter på upp till 160 mm. En detaljlista finns i godkännandet. Montering av ytterligare väggfästen und reglar för att skapa skottets innerkant. Väggbeklädningen måste fästas på de här plåtprofilerna. Om väggen är tunnare än 15 cm ska en ram av kalciumsilikatplattor monteras runt väggöppningens innerkant. Installationsförberedelse Överför på monteringsfärdig platta Första inpassningen Mät upp öppningen och den exakta positionen för kablarna och kabelförläggningssystemen. Överför värdena på mineralfibrerplattan, men lägg till 3 mm så att sedan kan monteras tätt. Skär till plattan med en såg eller en tandad kniv. Dela den eventuellt i mindre delar. Kontrollera passformen och korrigera om nödvändigt. Inga för små tillskurna plattor får användas. Måla de sågade kanterna Sätta in plattorna Förslutning av återstående öpnningar Rengör komponentens innerkant. Fukta de sågade kanterna på mineralfiberplattorna och i öppningen och applicera målning för inklistring. Sätt i de enskilda delarna av plattorna långsamt och försiktigt med hjälp av en hammare och en träplatta. Fyll de återstående öppningarna helt med lös mineralull (smältpunkt över C). Fyll ut alla mindre öppningar med spackel. Måla kablarna Färdigt tätning med väggskylt Efterinstallation Kablarna och kabelledningarna ska målas på bägge sidor av skottet minst 15 cm (torrskiktets tjocklek minst 1 mm). Måla även små restöppningar. Sätt fast den ifyllda väggskylten bredvid skottet. Fyll i och lämna över överensstämmelseförsäkran till byggherren. Skapa öppningen med en spetsig såg eller en tandad kniv. Fyll ut den återstående öppningen och ytbehandla kablarna (enligt beskrivningen). 38 BSS

20 Rörisolering Anpassa plattorna FPS monteringsfärdig platta med skott Måla distansisoleringen Genomgående installation av rörisoleringen på den icke brännbara rören. Längd, tjocklek och material anges i godkännadet. Rörisoleringarna för de enskilda rören får röra vid varandra. Förslutning av öppna fogar Anpassa mineralfiberplattorna efter installationen av distansisoleringen som hos kabelskottet. Rörmanschetter för brännbara rör Täck hela distansisoleringen med målningen (torrskiktets tjocklek minst 1 mm). Fastsättning av rörmanschetter Fyll ut alla öppna fogar runt rörisoleringen med spackel. Installera gängstänger Montera passande rörmanschetter på röret. Detta ska göras på båda sidorna vid väggskott och endast på takets undersida vid takskott. Flänsarna får inte sticka ut utanför skottets yta. Täta röret med brandskyddsspackel. Färdiginstallerad rörmanschett Borra igenom de bägge mineralfiberplattorna (för gängstänger M6 eller M8). Använd rörmanschettens flänsar som borrschabloner. Färdiginstallerat kombiskott Montera gängstängerna (M6 eller M8) och fäst rörmanschetten/-erna. När gängstängerna dragits åt lätt är installationen av rörmanschetterna klar. Äkta kombiskott för el och sanitet. Den godkända universallösningen för systemövergripande skottåtgärder. FPS-P monteringsfärdig platta mm FPS-P 1000x600x , Ensidig med isoleringsskiktbildande, färdigbeskiktad mineralfiberplatta som bas för kabelskott FPS-system, brandsäkerhetsklass S 90, DIBt-godkännande Z BSS 39

21 FPS monteringsfärdig platta med skott FPS-A målning FPS-A innehåll kg , Målning för FPS-system för monteringsfärdigt skott. För målning av kablarna, kabelförläggningssystemen och rörisoleringarna. I torra, frostfria utrymmen kan färger vid temperaturer från + 5 C upp till + 30 C förvaras i förslutna originalförpackningar i upp till 12 månader. FPS-SP spackel i patron Innehåll l FPS-SP 0, , Brandskyddsspackel i patron, ska användas för att fylla igen fogar och vid efterinstallation i FPSsystem för monteringsfärdigt skott. Även tillåtet som svällande material för att täppa igen borrhål vid genomförning av enskilda kablar enl. MLAR. Brandsäkerhetsklass S30 upp till S90, DIBt-tillstånd Z I torra, frostfria rum kan spacklet förvaras vid temperaturer från +5 C till +30 C upp till 12 månader i förslutna originalkärl. FBA-SP spackel i behållare innehåll /kg kg kg kg/% kg FPS-SP , Brandskyddsspackel i hink, ska användas för att fylla igen fogar och vid efterinstallation i FPSsystem för monteringsfärdigt skott. Även tillåtet som svällande material för att täppa igen borrhål vid genomförning av enskilda kablar enl. MLAR. Brandsäkerhetsklass S30 upp till S90, DIBt-tillstånd Z I torra, frostfria rum kan spacklet förvaras vid temperaturer från +5 C till +30 C upp till 12 månader i förslutna originalkärl. FPS-K kalciumsilikatplatta mm FPS-K 500x150x , Kalciumsilikatplatta för FPS monteringsfärdig platta med skott, för att monterna ram i öppning eller för att förstärka väggar som är tunnare än 15 cm. Materialklass A1 icke brännbart. 40 BSS

22 Rör Ø Rörmanschett för brännbara rör, godkänd för användning med FPS monteringsfärdig platta med skott som S90-kombiskott eller som separat rörskott R90 Uppgifter för fastsättning Öglor Gängstänger CRM32 3 M6 CRM40 3 M6 CRM50 3 M6 CRM63 4 M6 CRM75 4 M6 CRM90 4 M8 CRM110 4 M8 CRM125 4 M8 CRM140 5 M8 CRM160 5 M8 Gängstång enligt DIN 976. mm CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , Gänga d L FPS monteringsfärdig platta med skott mm mm St / G 2078 M , M , CRM rörmanschett Gängstång för CRM-installation /% st. Sexkantsmutter Gänga mm mm mm St / G DIN 934 M6 6 5, , DIN 934 M8 8 6, , Sexkantsmutter enligt DIN 934 med metrisk gänga. d h SW /% st. Bricka Gänga D mm mm mm St / G 967 M6 28 6,5 2, , M8 28 8,5 2, , Bricka med stor ytterdiameter för universalanvändning. d h /% st. FPS-BS 1 8, Kompletteringsset för FPS-system för monteringsfärdigt skott, innehåller alla underlag för godkänd installation/dokumentation och en väggskylt med instickspluggar för märkning av kabelskottet. Kompletteringsset BSS 41

23 FPS monteringsfärdig platta med skott Märkskylt KS-S 1 2, Universal märkskylt att fylla i för alla OBO-skott. För godkänd märkning, inklusive 2 instickspluggar. 42 BSS

24 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Brandsäkerhetsklass S90 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst Skotttjocklek min 10 cm 15 cm Skottjocklek vid kablar > 18 mm min 20 cm Storlek max Borrhål max Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. Skotttjocklek min 20 x 20 cm 20 cm 15 cm 15 cm Skottjocklek vid kablar > 18 mm min 20 cm Storlek max Borrhål max 20 x 20 cm 20 cm OBO PYROSIT brandskyddsskum är den perfekta lösningen för att försluta små öppningar på väggar och i tak. På detta sätt tätas kablar, kabelförläggningssystem och även rör enkelt och snabbt. Elinstallationsrör av plast får föras igenom med eller utan kablar. 2-K-skummet får användas utan ytterligare ytbehandling i massiva väggar och tak, men även i lätta skiljeväggar med metallkonstruktion. Andra användningsområden är skott i golvinstallationssystem och rena skott för icke brännbara rör. Systemkomponenter Patron, brandskyddskoffert, pistol, blandningsrör, kompletteringsset, väggskylt Användningsområde vägg Användningsområde tak Godkända genomföringar, kablar Montering är tillåten i murverk enl. DIN eller betong resp. armerad betong enl. DIN 1045; lätta skiljeväggar med metallunderkonstruktioner (LTW). Godkänd montering i tak av betong och armerad betong enligt DIN Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av elkablar och -ledningar utom optokablar: kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. BSS 43

25 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Godkända genomföringar, rör Påbyggnader Montera ramen Enligt det separata kontrollintyget får även icke brännbara rör (stål/koppar) tätas. En kombination med kablar är inte tillåten. För installation se anvisningar för rörskottsystem Installationsförberedelse För väggar som är för svaga måste påbyggnader tillverkas av icke brännbart byggmaterial. Bearbetning Eventuellt kan även ramar som sticker ut utanför öppningen användas om väggen är tunn. I en lätt skiljevägg behövs en förslutning mot mineralullen. Formningshjälp i tak Avlägsna damm från komponentens innerkant. Skruva fast blandröret på den inlagda patronen och spruta in 2-K-skum i öppningen i korta intervaller. Skapa takskott Skär försiktigt bort det härdade skummet i linje med ytan efter installationen. Märkning Vid taköppningar kan det vara bra att fästa en bit papp som formningshjälp. Ingjutna formningsrör av PVC får vara kvar i öppningen! Efterinstallation Pressa in skum i öppningen. Avbryt pressningen en stund så att skummet kan skumma upp. Färdigt skott Fyll i och sätt fast märkskylten. Överlämna överensstämmelseförsäkran till byggherren. Borra igenom det stelnade skummet med ett spetsigt föremål. Efter montering av de andra kanalerna utförs restförslutningen som vid första monteringen. Färdigt skott med märkning för identifiering. 44 BSS

26 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Innehåll l FBS90-S 0, , PYROSIT 2-K brandskyddsskum ur patron, brandskyddsklass S 90. Inklusive blandningsrör. Brandskyddsskummet kan förvaras i torra, frostfria utrymmen med en temperatur på mellan + 5 C och + 30 C i upp till 6 månader. Används med vanlig 1-K-pistol. Anmärkning: 2-K-patronpistolen av typ FP520 kan också användas. Adaptern på ventilöppningen måste då tas ur patronen. PYROSIT FBS90 brandskyddsskum FBS90-K 1 340, PYROSIT FBS90 brandskyddsväskan innehåller en komplett sammanställning av alla de produkter som krävs för installation av skott. Komplettsetet består av: 2 x FBS90-S, 1 x FBS90-P, 1 x FBS90-M och 1 x FBS90-BS. PYROSIT brandskyddsväska FBS90-P 2 100, K-patronpistol för användning med brandsskyddsskummet PYROSIT FBS90 2-K. Ingen särskild 2-K-pistol behövs eftersom patronen har en adapter. Patronpistolen kan även användas med vanliga 300 ml-patroner. PYROSIT sprutpistol PYROSIT blandrör /VPE VPE kg/% VPE FBS90-M 1 12, blandrör och 10 förlängningsrör i setet för PYROSIT FBS90 2-K-brandskyddsskum-system. FBS90-BS 1 5, Kompletteringsset för PYROSIT FBS 90 2-K-brandskyddsskumsystem, innehåller alla underlag för godkänd installation/dokumentation och en märkskylt med pluggar för märkning av kabelskottet. PYROSIT kompletteringsset BSS 45

27 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Märkskylt KS-S 1 2, Universal märkskylt att fylla i för alla OBO-skott. För godkänd märkning, inklusive 2 instickspluggar. 46 BSS

28 KBK-skott Brandsäkerhetsklass S90 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst Skotttjocklek min 10 cm 35 cm Skottbredd massiv (lätt skiljevägg) max 100 cm (100 cm) Skotthöjd massiv (lätt skiljevägg) max 150 cm (100 cm) Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. Skotttjocklek min Skottbredd max Skottlängd max 15 cm 35 cm 60 cm obegränsat OBO KBK är kabelbrandskyddskuddar som kan formas efter önskemål och som används för att enkelt, snabbt samt fullständigt rent och dammfritt bygga kabelskott vid genomförda kabelbärkonstruktioner. Kuddarna kan användas för kontinuerliga eller tidsbegränsade skott på väggar eller i tak. En efterinstallation av ytterligare kablar blir snabb, och mycket ekonomisk eftersom kuddarna kan användas flera gånger. Kuddarna består av en tätmaskig, tät och mekaniskt fast glasväv med en särskild fyllning. Fodralet och fyllningen innehåller varken asbest eller mineralfibrer och är dessutom väderbeständiga och vattentåliga. Kuddarnas reaktion utlöser vid de temperaturer som uppstår vid en brand: vid ca 130 C klibbar de ihop och vid 240 C sväller de upp och täpper då till alla små återstående öppningar. Från ca 700 C härdar kuddarna till en mekaniskt säker och rökgastät förslutning. Systemkomponenter Kabelbrandskyddskudde, Fibersilikatplattor, Ståltrådsgaller, Kompletteringsset, Väggskylt Användningsområde väggskott Användningsområde takskott Genomföring Väggkonstruktion: murverk enligt DIN , betong resp. armerad betong enligt DIN 1045, byggplattor av lättbetong enligt DIN 4166, lätta skiljeväggar med stolpar med underkonstruktion av stål Takkonstruktion: Betong resp. armerad betong enligt DIN 1045, lättbetong enligt DIN Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av kablar- och ledningar förutom optokablar. Kabelknippen med en utvändig diameter på max. 15 cm (den enstaka kabelns diameter i knippet max 21 mm). Kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. BSS 47

29 KBK-skott Vägginstallation. Installation av kabelskott Färdigt tätning med väggskylt Montering av ytterligare fästen. Väggbeklädningen måste fästas på de här plåtprofilerna. Alternativt kan man vid skottstorlekar mindre än 30 x 30 cm klä skottets insida med ett lager icke brännbart material. Installationsförberedelse takskott. Brandskyddskuddarna ska monteras i längdriktningen liggandes plant och placeras skiktvis. Vid väggar som är tunnare än 20 cm och i lätta skiljeväggar ska fibersilikatplattan KBK-FP... placeras symmetriskt på den undre dosan. Kablar med ytterdiametrar med max. 22 mm får placeras i 2 lägen. Kilarna behöver inte förslutas. Installation av takskott Fyll ut öppningen fullständigt vid användning av olika kuddstorlekar. Fyll i uppgifter på väggskylten och fäst den bredvid brandtätningen. Fyll i överensstämmelseförsäkran och överlämna den till den platsansvarige. Installation av galler Installera ståltrådsgaller KBK-SG... på takets undersida med tillåtna stålpluggar (minst M8, underlagsskiva d = 25 30mm, pluggavstånd mm). Färdiga brandtätning Stapla brandskyddskuddarna plant och i skikt upp till den minsta skottjockleken på 35 cm. Efterinstallation Vid taktjocklekar under 35 cm, montera ett trådnätsgaller uppifrån ovanför de staplade kuddarna som säkring mot att kuddarna glider (trådd = 2 mm, maskbredd 25 x 50 mm, fäst med plugg/skruv min. 6 mm, underlagsskiva d = mm, pluggavstånd mm). Färdig kabelbrandtätning. Fyll i uppgifter på väggskylten och fäst den bredvid brandtätningen. Fyll i överensstämmelseförsäkran och överlämna den till den platsansvarige. Ta ut kuddarna ur brandskottet. Förslut öppningen precis som vid första monteringen efter kabelinstallationen. Det angivna antalet brandskyddskuddar är bara ett ungefärligt värde. Det exakta antalet fastställs först vid installationen. 48 BSS

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett BIS Pacifyre MK II Brandmanschett walraven.com BIS Pacifyre MK II Lätt och enkel installation enligt typgodkännande Enkel och innovativ Holländska byggpris juryn Brett användningsområde I enlighet med

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Isoleringsinfästning. Isoleringsinfästning

Isoleringsinfästning. Isoleringsinfästning 191 Isolerhållare DHK...Sid. 192 Isolerhållare DHM...Sid. 193 Isolerbricka DT...Sid. 195 Isolerbricka HA...Sid. 196 Isolerhållare FAIMD...Sid. 197 Isolerhållare DIPK...Sid. 198 Isolerhållare med skruv

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa ANKARASSA CA200 BETONG ANVÄNDNING För infästning med hög belastning i sten, betong, porös betong och lättbetong. BRUKSANVISNING Betong Lämpligt för fästpunkter nära kanter, då förankringen är fri från

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Hålrumsinfästning - Skivinfästning

Hålrumsinfästning - Skivinfästning 175 Hålrumsinfästning - Skivinfästning Skivexpander... Sid. 176 Vikplugg, fjädervikplugg K, KD, KDH, KDR, KM... Sid. 178 Skivplugg PD... Sid. 180 Gipsskivplugg GK... Sid. 181 Gipsskivplugg Metall GKM...

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Obex brandskyddsblock 200 INSTALLATIONSINSTRUKTION BLOCK BRAND- SKYDDS

Obex brandskyddsblock 200 INSTALLATIONSINSTRUKTION BLOCK BRAND- SKYDDS INSTALLATIONSINSTRUKTION BRAND- BLOCK SKYDDS 1 2 OBEX brandskyddsblock 200 Kombinerad brandtätning upp till EI 120 för sten- och betongväggar, sten- och betonggolv samt lättväggar. Brandtätningar avsedda

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT Skarvskåp BUDI-1S-RSP-UNI-X-SE07 ARBETSINSTRUKTION 1. Introduktion 2 Allmänt 3 Satsinnehåll 4 Kabelförsegling med foamtape 5 INSTALLATION 6 Kabelpreparering 7 Kabelmontage i delbar SEAL-BLOCK 8 Kabelmontage

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA Bertil Clavensjö Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA LARA Konstruktör (bygg) ca 20 år Radon sedan 1979 Sanering villor i Tidaholms kommun Markens

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Installationsmanual stjärnhimmelpaket

Installationsmanual stjärnhimmelpaket Installationsmanual stjärnhimmelpaket Det fiberoptiska paketet innehåller fiberoptiska kablar (ljusledare) i färdig längd, ljusprojektor, glaskristaller och i förekommande fall fjärrkontroll. Allmän information

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Väggkanaler Installationsanvisning

Väggkanaler Installationsanvisning Väggkanaler Installationsanvisning 2012 Innehåll Montering av installationskanaler på väggyta...2 Montering av installationskanaler med väggkonsoler...2 Montering av installationskanaler i höjd med golvet...2

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram Två snabba sätt att bygga smyg på komplett smyg monteringsram Svenska AB velux.se lösningar för smyg Den perfekta inramningen av takfönstret En komplett installation betyder en snyggare, ljusare och mer

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN GENOMFÖRINGSBOX OCH HEMMABOX Genomföringsbox 1. Välj placeringsställe för hemmaboxen i fastigheten. Vid valet av placering lönar det sig att följa följande rekommendationer.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

Brandtätning t.ex. Brennix Brandskyddsmassa alt. Betong/Bruk ( K40 ) väggens tjocklek ( min. 100 mm ) S&B Brandtejp. Brandtätning t.ex.

Brandtätning t.ex. Brennix Brandskyddsmassa alt. Betong/Bruk ( K40 ) väggens tjocklek ( min. 100 mm ) S&B Brandtejp. Brandtätning t.ex. Tillhörande handling till Swedcert typgodkännandebevis nr. 0121/98 MONTERINGSANVISNING BRANDTÄTNING PLASTRÖR AV PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 22 160 MM MED S&B BRANDTEJP Väggenomföring i betong, tegel, lättbetong

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Areal Rekommenderat areal 300 mm 740 lux 420 lux 210 lux 14 m² 450 mm 1440 lux 740 lux 320 lux 22 m² 530 mm 1880 lux 930 lux 415 lux 30 m²

Areal Rekommenderat areal 300 mm 740 lux 420 lux 210 lux 14 m² 450 mm 1440 lux 740 lux 320 lux 22 m² 530 mm 1880 lux 930 lux 415 lux 30 m² Mo Monteringsanvisning Vanliga frågor! Hur lång kan en Sunpipe vara? En Sunpipe kan göras nästan så lång som du önskar, men den mister 10 % av ljuset för varje meter solrör. För långa solrör bör därför

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer