OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel"

Transkript

1 OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel konstruktion, snabb montering med standardmetoder och problemfri efterinstallation Inga särskilda fackkunskaper behövs vem som helst kan installera 20 BSS

2 Underlag och urvalshjälp 22 HSM Murade skott 34 FPS Monteringsfärdigt skott 37 FBS90 2-K-skumskott 43 KBK Kuddskott 47 FBA-B200 Skumblocksskott 50 FBA-B120 Skumblocksskott 55 FBA-F Dosskott 59 FBA-S Proppskott 62 FBA-SR Rörskalskott 65 FBA-D Dosborrskott 68 FBA-SP Små skott 71 Särskild användning 74 Rörskottsystem 88 BSS 21

3 Skyddsmål 1 Skott begränsar spridningen av rök och eld I moderna byggnader finns täta nät av energi- och dataledningar. Uppbyggnaden av ett sådant försörjningsnät kräver ofta att kablar och ledningar även måste dras genom tak och väggar som ska begränsa brandområden. Detta är dock med avseende på förebyggande brandskydd som regleras av byggnadsstadgarna bara tillåtet om samver kande åtgärder vidtas som ska förhindra att eld, rök och värme sprids via mur- och väggöppningar. En möjlighet att lösa detta problem ger det så kallade skottsystemet. Kabelskottprogram BSSpro Programmet "OBO BSSpro", som OBO från och med nu erbjuder dig att ladda ned gratis, ger installatören svar på alla frågor om brandskyddet. Hur stor skottmassa behövs för en särskild kabelbeläggning med en viss öppningsstorlek? "OBO BSSpro" levererar svaret. Programmet underlättar arbetet för varje installatör genom information om materialbehovet för brandskyddssystem. Programmet omfattar alla gängse kabelskottsystem från OBO inklusive särskild användning i golvinstallations- och installationskanalsystem. Att använda programmet är väldigt enkelt: Via ett snabbt grafiskt moment hittar användaren direkt det rätta skottsystemet. De nödvändiga måttuppgifterna kan utan problem matas in i en tabell som är individuellt anpassad efter användning. Endast antalet skott, komponentens öppning liksom den procentuella kabelbeläggningen måste anges, resten fixar "OBO BSSpro". Användaren meddelas direkt när respektive gränsvärden över- eller underskrids. Internetknappen i programmets tabellöversikt kan ge ännu mer detaljerad information. OBO BSSpro kan nu laddas ned gratis från Internet på i området Downloads/Software. Ytterligare språkversioner finns även tillgängliga. 22 BSS

4 Beprövad säkerhet Kontroll enligt DIN 4102 del 9 Efftekten hos kabelskottsystem ska enligt lag kunna bevisas genom ett allmänt konstruktionsmässigt godkännande hos det tyska institutet för byggteknik i Berlin (DIBt). Dessa godkännanden baserar sig på brandkontroller, som genomförs av officiella materialtestsinrättningar med DIN 4102 del 9 som underlag. Stränga testkriterier Kontrollen av kabelskotten utförs i en särskild testugn där mönsterinstallationen som ska testas hettas upp enligt en enhetstemperaturtidskurva. Beroende på vilket godkännande som ska uppnås är testtiden 30, 60, 90 eller 120 minuter. Framför allt kontrollerar man: om det förhindras att eld och rök tränger ut ur brandutrymmet om yttemperaturen på den sida av kabelskottet som är vänd bort från elden inte överstiger utgångstemperaturen med mer än 180 Kelvin Den här kontrollen sker principiellt under sämsta möjliga monteringsvillkor (t.ex. minsta skottjocklek, största skotthöjd resp. -tjocklek). Godkännandenas innehåll I godkännandebeskeden fastställs bland andra följande kriterier för användningsområde och montering: Brandsäkerhetsklass (t.ex. S30, S90 eller S120) Allmänna monteringsvillkor (t.ex. montering i betongväggar osv.) Maximala skottmått Minimitjocklek för kabelskotten Minimitjocklek för väggarna/ taken Material som ska användas för att bygga skotten Genomförbara installationer (t.ex. kabel eller kabelbärarsystem) Monteringens turordning och typ Utförande av en efterinstallation BSS 23

5 Val av skott beroende på användningstillfälle Massivt tak eller vägg Elektrisk Kombi Sanitet Enskild kabel (M)LAR Kabel och knippen Kabel och plaströr Kabel- och förläggningssytem El och sanitet Rör OBO-systemlösningar FPS-SP FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP FBS90 FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP HSM FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FPS FBA-B200 FPS FBS90 FBA-B200 CRM Lätt skiljevägg Elektrisk Kombi Sanitet Enskild kabel (M)LAR Kablar och knippen Kabel och plaströr Kabel och förläggningssystem El och sanitet Rör OBO-systemlösningar FPS-SP FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP FBS90 FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FBA-D FBA-SP FPS FBS90 KBK FBA-B200 FBA-B120 FBA-F FBA-S/-SR FPS FBA-B200 FPS FBS90 FBA-B200 CRM 24 BSS

6 Särskild användning Installationskanaler Golvinstallationssystem Omslutning PVC Metall golvplan golvbelagt PVC-rör OBO-systemlösningar KBK-K FBA-BK FBA-BK FBA-B200 FBS90 FBS90 Särskild användning för sanering i byggnader Bjälktak Bjälktak med undertak Ribbtak Håltak Valvtak Bjälktak För alla typer av tak i äldre byggnader, liksom även för väggkonstruktion (sandwichelement), gäller: En installation av skottsystem är tillåten om den här typen av användning ingår i godkännandet. I samråd byggnadsmyndigheterna kan även skottsystem användas, som är godkända i enlighet med godkännandet för ett liknande användningsfall, t.ex. i ett skott av icke brännbart material. ig anvisning: Innan installationen måste du alltid få ett godkännande från berörd myndighet, t.ex. närmaste byggnads-, brandmyndighet. Tala med oss, vi hjälper dig gärna! BSS 25

7 Översikt skottsystem Lednings- och rörgenomföringar HSM Murade skott Torrt, förblandat specialmurbruk, bara att röra ut med vatten, enkelt att bearbeta. FPS Monteringsfärdigt skott Mineralfiberplatta som är beskiktad med brandskyddsfärg, genomföring av elektriska ledningar, kabelförläggningssystem och rörledningar av stål och plast. FBS90 2-K-skumskott 2-komponentsbrandskyddsskum för snabb framtagning av skott för kablar och kabelförläggningssystem utan ytterligare tätning. Icke brännbara rör kan också föras igenom. KBK Kuddskott Formbara brandskyddskuddar, ren och dammfri installation, mycket enkel efterinstallation. FBA-B200 Skumblocksskott Skumblock som kombiskott för el och sanitetsinstallationer. Brännbara rör kan genomföras i detta skott utan ytterligare manschetter. FBA-120 Skumblocksskott Skumblock med liten skottjocklek för skott av små kablar, t.ex. datorledningar och telekommunikation. 26 BSS

8 FBA-F Monteringsfärdigt skott, skal Fasta ytterramar och elastiska innerblock av brandskyddsskumplast, ren och dammfri installation, särskilt avsedd för montering i lätta skiljeväggar. FBA-S Proppskott Proppar av ständigt elastisk skumplast med slutna porer, damm- och fiberfri installation, enkel efterinstallation. FBA-SR Rörskalskott Fasta rörskal och elastiska proppar av skumplast med stängda porer, damm- och fiberfri installation, särskilt avsedda för montering i lätta skiljeväggar. FBA-D Dosborrskott Fast rörhylsa och elastiska proppar av skumplast med stängda porer, mycket enkel och dammfri installation, särskilt avsedd för montering i lätta skiljeväggar. FBA-SP Litet skott Brandskyddsmassa från patronen för förslutning av små öppningar och som komponenter för alla FBA-system. BSS 27

9 Översikt skottsystem för särskild användning KBK-K Kuddskott för installationskanaler PVC Formbara brandskyddskuddar som ska sättas in i installationskanaler av PVC. Mycket enkel efterinstallation. FBA-BK Skumblockskott installationskanaler PVC och metall Skumblock till skott för installationer i installationskanaler av PVC och metall. FBA-B200 Skumblocksskott för golvbelagt installationssystem Skumblock för användning i golvbelagda installationssystem, t.ex. OBO OKA. FBS90 2-K-skumskott för belagda golvsystem 2-komponentsbrandskyddsskum för skott inuti golvbelagda installationssystem t.ex. OBO EÜK. FPS-SP Genomföring av enskilda kablar Brandskyddsmassa som skummar upp vid brand för att försluta installationer. 28 BSS

10 Översikt skottsystem för rör FPS Rörskott Förbehandlade mineralfiberplattor för skott till el och sanitetsinstallation. FBS90 2-K-skumskott 2-komponentsbrandskyddsskum för snabba skott av icke brännbara rör. Utan ytterligare beläggning. FBA-B200 Skumblocksskott Skumblock som kombiskott för el och sanitetsinstallationer. Brännbara rör kan genomföras i detta skott utan ytterligare manschetter. CRM Rörmanschett Säker förslutning av plastsanitetsrör. Användningsområde vägg- och takmontering, även godkänd för lätta skiljeväggar. BSS 29

11 Arbeta med materialförbrukningstabellen Tabellerna underlättar vid valet av material och mängd Den här katalogen ger användaren massor av hjälp vid val av rätt skottyp som passar för det avsedda användningsområdet och den nödvändiga materialmängden, liksom flera värdefulla monteringstips. OBO:s tekniska hotline står dessutom till förfogande och hjälper dig vid individuell problemlösning. Telefon teknisk hotline Fax teknisk hotline E-post teknisk hotline Användningsexempel HSM Sidhuvud: Storlek på väggöppningen Förpackningstyp, HSM-material kan t.ex. levereras i hink eller säck Brandskyddsklass för produkten Kabelbeläggning i % som approximativt värde Användningsexempel Storlek på väggöppningen 10 x 40 cm = 400 cm 2 Beläggningen med kablar uppgår till 30% Du behöver 5,0 kg material 30 BSS

12 Användningsexempel KBK Sidhuvud: Storlek på väggöppningen Produktens brandskyddsklass Förpackningstyp KBK-kuddar finns tillgängliga i tre storlekar: liten (KBK 1), medelstor (KBK 2) och stor (KBK 3) 1 2 Kabelbeläggning i % som approximativt värde 3 Användningsexempel Storlek på väggöppningen 20 x 25 cm = 500 cm 2 Beläggningen med kablar uppgår till 60% Du behöver 4 små, 6 medelstora och 2 stora kuddar Märkning krävs Varje kabelskott ska märkas med en skylt som inte får avlägsnas. Märkningen måste innehålla följande uppgifter: Namn på brandskottets tillverkare (installatör) Företaget som installatören arbetar för Beteckning på brandskottet Godkännandenummer för DIBt Brandsäkerhetsklass Tillverkningsår Försäkran om överensstämmelse Enligt godkännande måste en försäkran om överensstämmelse fyllas i för varje inbyggt kabelbrandskott. Med det här intyget bekräftas att det inbyggda kabelbrandskottet motsvarar godkännandets bestämmelser. Intyget ska överlämnas till byggherren som underlag för byggnadskontrollmyndigheten. BSS 31

13 Systemöversikt Skottsystem CRM Rörmanschett s. 96 HSM Murade skott s. 34 FBA-S Proppskott s. 62 FBA-B200 Skumblocksskott s BSS

14 FPS Monteringsfärdigt skott s. 37 FBS90 2-K-skumskott s. 43 FBA-F Dosskott s. 59 Särskild användning s. 74 KBK Kuddskott s. 47 BSS 33

15 HSM brandskott Brandsäkerhetsklass S120 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst 17,5 cm Skotttjocklek min 18,0 cm Skottbredd max 160 cm Skotthöjd max 280 cm Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. 18 cm Skotttjocklek min 18 cm Skottbredd max 60 cm Skottlängd max obegränsat OBO HSM är ett torrt förblandat specialmurbruk för att på ett enkelt och billigt sätt bygga kabelskott på väggar och i tak. Den blandade massan fäster mycket bra på underlaget, vilket gör att ingen gjutform behövs. Gjutformar behövs endast vid större öppningar i väggar och vid kabelskott i tak. Murbruket är vattenbeständigt, flytande och innehåller ingen asbest, fenol eller halogen. Det kan bearbetas för hand eller med pumpar och pressar. När det har härdat bildar OBO HSM ett mekaniskt fast kabelskott. Systemkomponenter Brandskyddsmurbruk på säck, brandskyddsmurbruk i behållare, brandskyddsspackel, efterinstallationskil, kompletteringsset, väggskylt Användningsområde väggskott Användningsområde takskott Genomföring Montering är tillåten i murverk enl. DIN eller betong resp. armerad betong enl. DIN Skottjockleken måste vara minst 18 cm. Godkänd montering i tak av betong och armerad betong enligt DIN Skottjocklek minst 18 cm. Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av elkablar och -ledningar utom optokablar: kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. 34 BSS

16 Installationsförberedelse Installation av kabelskott Installation av efterinstallationskil HSM brandskott Ta bort allt damm från skottets innerkanter. Blanda till spackel av murbruk och vatten (till 1 kg torrmurbruk behövs ca 0,5 l vatten). Större väggöppningar ska fyllas ut på en eller båda sidor och taköppningar ska fyllas ut på undersidan. Färdigt tätning med väggskylt Förslut öppningen fullständigt och helt tätt. Sätt ev. in efterinstallationskilar. Efterinstallation Gruppvis installation av efterinstallationskilar i väggskott (mått för gruppen: höjd max 10 cm, bredd max 30 cm). Förslutning av efterinstallationen Sätt fast den ifyllda väggskylten bredvid skottet. Överlämna den kompletterade överensstämmelseförsäkran till byggherren. Färdig kabelbrandtätning. Avlägsna efterinstallationskilen till den motsatta sidan med lätta hammarslag. Att öppna försiktiget med borr eller mejsel är också möjligt. Klara kabelbrandskott Förslut alla små återstående öppningar helt med spackel HSM. Förslut alla större öppningar med blandat murbruk. Färdiginstallerat kabelskott med ytterligare efterinstallationsmöjlighet. 1 kg torrmurbruk HSM som rörs ut med vatten ger ca 1 l brandskottsmassa. Uppgifterna i tabellen baseras alltid på minsta skottstorleken på 18 cm. BSS 35

17 HSM brandskott HSM brandskyddsmurbruk, säck HSM-S innehåll kg , Brandskyddsmurbruk, torrmurbruk i säck. Fritt från fiber, halogener och fenoler. Lämpligt för pumpning, pressning och montering för hand. Brandskyddsklass S 120, DIBt-godkännande Z HSM brandskyddsmurbruk, behållare innehåll kg HSM-E1 3, , HSM-E2 10, , Brandskyddsmurbruk, torrmurbruk i behållare. Fritt från fiber, halogener och fenoler. Lämpligt för pumpning, pressning och montering för hand. Levereras med kompletteringsset Brandskyddsklass S 120, DIBt-godkännande Z Brandskyddsspackel HSM-SP Innehåll l HSM-SP 0, , Skiktbildande brandskyddsspackel i patron, för att fylla ut restfogar vid efterinstallation i HSMmurbruksskott-system. Brandskyddsspacklet måste förvaras på en frostfri plats. Vid förvaringstemperaturer på +5 C till +35 C kan spacklet förvaras i minst 6 månader. Efterinstallationskil mm NIK-1 25 x 30 x , NIK-2 25 x 30(60) x , Set med efterinstallationskilar för HSM brandskottssystem. Kompletteringsset Märkskylt HSM-BS 1 7, Kompletteringsset för HSM brandskottssystem, innehåller alla underlag för godkänd installation/dokumentation och en väggskylt med instickspluggar för märkning av kabelskottet. KS-S 1 2, Universal märkskylt att fylla i för alla OBO-skott. För godkänd märkning, inklusive 2 instickspluggar. 36 BSS

18 FPS monteringsfärdig platta med skott Brandsäkerhetsklass S90 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst 10 cm Skotttjocklek min 15 cm Skottbredd max 150 cm Skotthöjd max 120 cm Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. 15 cm Skotttjocklek min 15 cm Skottbredd max 100 cm Skottlängd max obegränsat OBO FPS är det logiska komplementet till OBO-kabelskotten. Systemet bygger på den förbehandlade mineralfibrerplattan. När plattan har monterats behöver den inte ytbehandlas igen. Mineralfibrerplattans brandskyddsmålning utvidgar sig vid brand och bildar ett isolerande kolskum. Skummet och mineralfibrerplattan förhindrar tillsammans effektivt att lågor och rök sprids. På samma sätt reagerar även den målning som ska användas för kablarna vid brand. Enligt det allmänna kontrollintyget får förutom kablar och ledningar även rör av stål, koppar samt olika typer av plast också föras genom skottet. Därför betecknas OBO FPS-FPS monteringsfärdig platta med skott även som kombiskott. För rören måste dock ytterligare brandskyddsåtgärder vidtas (rörisolering och rörmanschetter). Systemkomponenter Monteringsfärdig plattor, målning, spackelmassa, rörmanschett, kalciumsilikatplatta, kompletteringsset, väggskylt Användningsområde väggskott Användningsområde takskott Användning genomföring kabel Väggkonstruktion: murverk enligt DIN eller betong respektive armerad betong enligt DIN 1045, byggplattor av lättbetong enligt DIN 4166, lätta skiljeväggar med stolpar med underkonstruktion av stål Takkonstruktion: Betong resp. armerad betong enligt DIN 1045; Autoklaverad lättbetong enligt DIN 4223 Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av elkablar och -ledningar utom optokablar: kabelbuntar med en ytterdiameter på max 10 cm (största diameter för de enskilda kablarna i bunten: 21 mm). Kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. BSS 37

19 FPS monteringsfärdig platta med skott Användning genomföring rör Användning gipsskiva Tunna väggar Stål- och kopparrör med en diameter på upp till 159 mm, olika typer av plaströr med en diameter på upp till 160 mm. En detaljlista finns i godkännandet. Montering av ytterligare väggfästen und reglar för att skapa skottets innerkant. Väggbeklädningen måste fästas på de här plåtprofilerna. Om väggen är tunnare än 15 cm ska en ram av kalciumsilikatplattor monteras runt väggöppningens innerkant. Installationsförberedelse Överför på monteringsfärdig platta Första inpassningen Mät upp öppningen och den exakta positionen för kablarna och kabelförläggningssystemen. Överför värdena på mineralfibrerplattan, men lägg till 3 mm så att sedan kan monteras tätt. Skär till plattan med en såg eller en tandad kniv. Dela den eventuellt i mindre delar. Kontrollera passformen och korrigera om nödvändigt. Inga för små tillskurna plattor får användas. Måla de sågade kanterna Sätta in plattorna Förslutning av återstående öpnningar Rengör komponentens innerkant. Fukta de sågade kanterna på mineralfiberplattorna och i öppningen och applicera målning för inklistring. Sätt i de enskilda delarna av plattorna långsamt och försiktigt med hjälp av en hammare och en träplatta. Fyll de återstående öppningarna helt med lös mineralull (smältpunkt över C). Fyll ut alla mindre öppningar med spackel. Måla kablarna Färdigt tätning med väggskylt Efterinstallation Kablarna och kabelledningarna ska målas på bägge sidor av skottet minst 15 cm (torrskiktets tjocklek minst 1 mm). Måla även små restöppningar. Sätt fast den ifyllda väggskylten bredvid skottet. Fyll i och lämna över överensstämmelseförsäkran till byggherren. Skapa öppningen med en spetsig såg eller en tandad kniv. Fyll ut den återstående öppningen och ytbehandla kablarna (enligt beskrivningen). 38 BSS

20 Rörisolering Anpassa plattorna FPS monteringsfärdig platta med skott Måla distansisoleringen Genomgående installation av rörisoleringen på den icke brännbara rören. Längd, tjocklek och material anges i godkännadet. Rörisoleringarna för de enskilda rören får röra vid varandra. Förslutning av öppna fogar Anpassa mineralfiberplattorna efter installationen av distansisoleringen som hos kabelskottet. Rörmanschetter för brännbara rör Täck hela distansisoleringen med målningen (torrskiktets tjocklek minst 1 mm). Fastsättning av rörmanschetter Fyll ut alla öppna fogar runt rörisoleringen med spackel. Installera gängstänger Montera passande rörmanschetter på röret. Detta ska göras på båda sidorna vid väggskott och endast på takets undersida vid takskott. Flänsarna får inte sticka ut utanför skottets yta. Täta röret med brandskyddsspackel. Färdiginstallerad rörmanschett Borra igenom de bägge mineralfiberplattorna (för gängstänger M6 eller M8). Använd rörmanschettens flänsar som borrschabloner. Färdiginstallerat kombiskott Montera gängstängerna (M6 eller M8) och fäst rörmanschetten/-erna. När gängstängerna dragits åt lätt är installationen av rörmanschetterna klar. Äkta kombiskott för el och sanitet. Den godkända universallösningen för systemövergripande skottåtgärder. FPS-P monteringsfärdig platta mm FPS-P 1000x600x , Ensidig med isoleringsskiktbildande, färdigbeskiktad mineralfiberplatta som bas för kabelskott FPS-system, brandsäkerhetsklass S 90, DIBt-godkännande Z BSS 39

21 FPS monteringsfärdig platta med skott FPS-A målning FPS-A innehåll kg , Målning för FPS-system för monteringsfärdigt skott. För målning av kablarna, kabelförläggningssystemen och rörisoleringarna. I torra, frostfria utrymmen kan färger vid temperaturer från + 5 C upp till + 30 C förvaras i förslutna originalförpackningar i upp till 12 månader. FPS-SP spackel i patron Innehåll l FPS-SP 0, , Brandskyddsspackel i patron, ska användas för att fylla igen fogar och vid efterinstallation i FPSsystem för monteringsfärdigt skott. Även tillåtet som svällande material för att täppa igen borrhål vid genomförning av enskilda kablar enl. MLAR. Brandsäkerhetsklass S30 upp till S90, DIBt-tillstånd Z I torra, frostfria rum kan spacklet förvaras vid temperaturer från +5 C till +30 C upp till 12 månader i förslutna originalkärl. FBA-SP spackel i behållare innehåll /kg kg kg kg/% kg FPS-SP , Brandskyddsspackel i hink, ska användas för att fylla igen fogar och vid efterinstallation i FPSsystem för monteringsfärdigt skott. Även tillåtet som svällande material för att täppa igen borrhål vid genomförning av enskilda kablar enl. MLAR. Brandsäkerhetsklass S30 upp till S90, DIBt-tillstånd Z I torra, frostfria rum kan spacklet förvaras vid temperaturer från +5 C till +30 C upp till 12 månader i förslutna originalkärl. FPS-K kalciumsilikatplatta mm FPS-K 500x150x , Kalciumsilikatplatta för FPS monteringsfärdig platta med skott, för att monterna ram i öppning eller för att förstärka väggar som är tunnare än 15 cm. Materialklass A1 icke brännbart. 40 BSS

22 Rör Ø Rörmanschett för brännbara rör, godkänd för användning med FPS monteringsfärdig platta med skott som S90-kombiskott eller som separat rörskott R90 Uppgifter för fastsättning Öglor Gängstänger CRM32 3 M6 CRM40 3 M6 CRM50 3 M6 CRM63 4 M6 CRM75 4 M6 CRM90 4 M8 CRM110 4 M8 CRM125 4 M8 CRM140 5 M8 CRM160 5 M8 Gängstång enligt DIN 976. mm CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , CRM , Gänga d L FPS monteringsfärdig platta med skott mm mm St / G 2078 M , M , CRM rörmanschett Gängstång för CRM-installation /% st. Sexkantsmutter Gänga mm mm mm St / G DIN 934 M6 6 5, , DIN 934 M8 8 6, , Sexkantsmutter enligt DIN 934 med metrisk gänga. d h SW /% st. Bricka Gänga D mm mm mm St / G 967 M6 28 6,5 2, , M8 28 8,5 2, , Bricka med stor ytterdiameter för universalanvändning. d h /% st. FPS-BS 1 8, Kompletteringsset för FPS-system för monteringsfärdigt skott, innehåller alla underlag för godkänd installation/dokumentation och en väggskylt med instickspluggar för märkning av kabelskottet. Kompletteringsset BSS 41

23 FPS monteringsfärdig platta med skott Märkskylt KS-S 1 2, Universal märkskylt att fylla i för alla OBO-skott. För godkänd märkning, inklusive 2 instickspluggar. 42 BSS

24 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Brandsäkerhetsklass S90 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst Skotttjocklek min 10 cm 15 cm Skottjocklek vid kablar > 18 mm min 20 cm Storlek max Borrhål max Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. Skotttjocklek min 20 x 20 cm 20 cm 15 cm 15 cm Skottjocklek vid kablar > 18 mm min 20 cm Storlek max Borrhål max 20 x 20 cm 20 cm OBO PYROSIT brandskyddsskum är den perfekta lösningen för att försluta små öppningar på väggar och i tak. På detta sätt tätas kablar, kabelförläggningssystem och även rör enkelt och snabbt. Elinstallationsrör av plast får föras igenom med eller utan kablar. 2-K-skummet får användas utan ytterligare ytbehandling i massiva väggar och tak, men även i lätta skiljeväggar med metallkonstruktion. Andra användningsområden är skott i golvinstallationssystem och rena skott för icke brännbara rör. Systemkomponenter Patron, brandskyddskoffert, pistol, blandningsrör, kompletteringsset, väggskylt Användningsområde vägg Användningsområde tak Godkända genomföringar, kablar Montering är tillåten i murverk enl. DIN eller betong resp. armerad betong enl. DIN 1045; lätta skiljeväggar med metallunderkonstruktioner (LTW). Godkänd montering i tak av betong och armerad betong enligt DIN Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av elkablar och -ledningar utom optokablar: kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. BSS 43

25 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Godkända genomföringar, rör Påbyggnader Montera ramen Enligt det separata kontrollintyget får även icke brännbara rör (stål/koppar) tätas. En kombination med kablar är inte tillåten. För installation se anvisningar för rörskottsystem Installationsförberedelse För väggar som är för svaga måste påbyggnader tillverkas av icke brännbart byggmaterial. Bearbetning Eventuellt kan även ramar som sticker ut utanför öppningen användas om väggen är tunn. I en lätt skiljevägg behövs en förslutning mot mineralullen. Formningshjälp i tak Avlägsna damm från komponentens innerkant. Skruva fast blandröret på den inlagda patronen och spruta in 2-K-skum i öppningen i korta intervaller. Skapa takskott Skär försiktigt bort det härdade skummet i linje med ytan efter installationen. Märkning Vid taköppningar kan det vara bra att fästa en bit papp som formningshjälp. Ingjutna formningsrör av PVC får vara kvar i öppningen! Efterinstallation Pressa in skum i öppningen. Avbryt pressningen en stund så att skummet kan skumma upp. Färdigt skott Fyll i och sätt fast märkskylten. Överlämna överensstämmelseförsäkran till byggherren. Borra igenom det stelnade skummet med ett spetsigt föremål. Efter montering av de andra kanalerna utförs restförslutningen som vid första monteringen. Färdigt skott med märkning för identifiering. 44 BSS

26 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Innehåll l FBS90-S 0, , PYROSIT 2-K brandskyddsskum ur patron, brandskyddsklass S 90. Inklusive blandningsrör. Brandskyddsskummet kan förvaras i torra, frostfria utrymmen med en temperatur på mellan + 5 C och + 30 C i upp till 6 månader. Används med vanlig 1-K-pistol. Anmärkning: 2-K-patronpistolen av typ FP520 kan också användas. Adaptern på ventilöppningen måste då tas ur patronen. PYROSIT FBS90 brandskyddsskum FBS90-K 1 340, PYROSIT FBS90 brandskyddsväskan innehåller en komplett sammanställning av alla de produkter som krävs för installation av skott. Komplettsetet består av: 2 x FBS90-S, 1 x FBS90-P, 1 x FBS90-M och 1 x FBS90-BS. PYROSIT brandskyddsväska FBS90-P 2 100, K-patronpistol för användning med brandsskyddsskummet PYROSIT FBS90 2-K. Ingen särskild 2-K-pistol behövs eftersom patronen har en adapter. Patronpistolen kan även användas med vanliga 300 ml-patroner. PYROSIT sprutpistol PYROSIT blandrör /VPE VPE kg/% VPE FBS90-M 1 12, blandrör och 10 förlängningsrör i setet för PYROSIT FBS90 2-K-brandskyddsskum-system. FBS90-BS 1 5, Kompletteringsset för PYROSIT FBS 90 2-K-brandskyddsskumsystem, innehåller alla underlag för godkänd installation/dokumentation och en märkskylt med pluggar för märkning av kabelskottet. PYROSIT kompletteringsset BSS 45

27 PYROSIT FBS90 2-K-skumskott Märkskylt KS-S 1 2, Universal märkskylt att fylla i för alla OBO-skott. För godkänd märkning, inklusive 2 instickspluggar. 46 BSS

28 KBK-skott Brandsäkerhetsklass S90 DIBt-tillstånd Z Godkända skottmått, vägginstallation Väggtjocklek minst Skotttjocklek min 10 cm 35 cm Skottbredd massiv (lätt skiljevägg) max 100 cm (100 cm) Skotthöjd massiv (lätt skiljevägg) max 150 cm (100 cm) Godkända skottmått, takinstallation Taktjocklek min. Skotttjocklek min Skottbredd max Skottlängd max 15 cm 35 cm 60 cm obegränsat OBO KBK är kabelbrandskyddskuddar som kan formas efter önskemål och som används för att enkelt, snabbt samt fullständigt rent och dammfritt bygga kabelskott vid genomförda kabelbärkonstruktioner. Kuddarna kan användas för kontinuerliga eller tidsbegränsade skott på väggar eller i tak. En efterinstallation av ytterligare kablar blir snabb, och mycket ekonomisk eftersom kuddarna kan användas flera gånger. Kuddarna består av en tätmaskig, tät och mekaniskt fast glasväv med en särskild fyllning. Fodralet och fyllningen innehåller varken asbest eller mineralfibrer och är dessutom väderbeständiga och vattentåliga. Kuddarnas reaktion utlöser vid de temperaturer som uppstår vid en brand: vid ca 130 C klibbar de ihop och vid 240 C sväller de upp och täpper då till alla små återstående öppningar. Från ca 700 C härdar kuddarna till en mekaniskt säker och rökgastät förslutning. Systemkomponenter Kabelbrandskyddskudde, Fibersilikatplattor, Ståltrådsgaller, Kompletteringsset, Väggskylt Användningsområde väggskott Användningsområde takskott Genomföring Väggkonstruktion: murverk enligt DIN , betong resp. armerad betong enligt DIN 1045, byggplattor av lättbetong enligt DIN 4166, lätta skiljeväggar med stolpar med underkonstruktion av stål Takkonstruktion: Betong resp. armerad betong enligt DIN 1045, lättbetong enligt DIN Godkänd beläggning (max 60 %) med alla typer av kablar- och ledningar förutom optokablar. Kabelknippen med en utvändig diameter på max. 15 cm (den enstaka kabelns diameter i knippet max 21 mm). Kabelförläggningssystem med stål-, aluminium- eller plastprofiler. BSS 47

29 KBK-skott Vägginstallation. Installation av kabelskott Färdigt tätning med väggskylt Montering av ytterligare fästen. Väggbeklädningen måste fästas på de här plåtprofilerna. Alternativt kan man vid skottstorlekar mindre än 30 x 30 cm klä skottets insida med ett lager icke brännbart material. Installationsförberedelse takskott. Brandskyddskuddarna ska monteras i längdriktningen liggandes plant och placeras skiktvis. Vid väggar som är tunnare än 20 cm och i lätta skiljeväggar ska fibersilikatplattan KBK-FP... placeras symmetriskt på den undre dosan. Kablar med ytterdiametrar med max. 22 mm får placeras i 2 lägen. Kilarna behöver inte förslutas. Installation av takskott Fyll ut öppningen fullständigt vid användning av olika kuddstorlekar. Fyll i uppgifter på väggskylten och fäst den bredvid brandtätningen. Fyll i överensstämmelseförsäkran och överlämna den till den platsansvarige. Installation av galler Installera ståltrådsgaller KBK-SG... på takets undersida med tillåtna stålpluggar (minst M8, underlagsskiva d = 25 30mm, pluggavstånd mm). Färdiga brandtätning Stapla brandskyddskuddarna plant och i skikt upp till den minsta skottjockleken på 35 cm. Efterinstallation Vid taktjocklekar under 35 cm, montera ett trådnätsgaller uppifrån ovanför de staplade kuddarna som säkring mot att kuddarna glider (trådd = 2 mm, maskbredd 25 x 50 mm, fäst med plugg/skruv min. 6 mm, underlagsskiva d = mm, pluggavstånd mm). Färdig kabelbrandtätning. Fyll i uppgifter på väggskylten och fäst den bredvid brandtätningen. Fyll i överensstämmelseförsäkran och överlämna den till den platsansvarige. Ta ut kuddarna ur brandskottet. Förslut öppningen precis som vid första monteringen efter kabelinstallationen. Det angivna antalet brandskyddskuddar är bara ett ungefärligt värde. Det exakta antalet fastställs först vid installationen. 48 BSS

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer