Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter: Annette Yngesjö, Tommy Nilsson, Carina Ek, Nisse Årman, Kicki Rydemalm Suppleanter: Eddie Andersson Styrelsemöten Styrelsen har sammanträtt 10 gånger sedan förra årsmötet. Förutom styrelsemöten träffades styrelsen under våren och hösten i flera lunchmöten, samt möttes i förhandlingar med Kultur och fritidsförvaltningen och fastighetsägaren Hjalmar Petri. Förutom dessa möten har styrelsens olika arbetsgrupper träffats och haft möten kring specifika frågor. Adjungerade till att utföra vissa styrelseuppgifter har under året varit Olle Sundin, from augusti till årsmötet Under de två sista styrelsemötena, och på vår Kick Off i januari, även Per Hagdahl, som blivit tillfrågad om en styrelsepost inför ny period. 1

2 Anställd Personal Josefine Hamarså anställdes på 50% som verksamhetsledare, efter Paula Gårsjö som avslutade sin tjänst i februari Josefine arbetade i verksamheten fram till april då hon gick på föräldraledighet. Marianne Gustafsson vikarierade för Josefine Hamarså från april- juni, på 50% och arbetade tillsammans under april och maj med Jessica Carlerby som gjorde praktik på Palladium. Under juli och augusti var verksamheten stängd. I augusti anställdes Jessica Carlerby på 40%, Ingrid Trulls Klaesson på 40% och Josefine Hamarså kom tillbaks från föräldraledighet på 25%. De tre arbetade sedan hela hösten tillsammans. From 1 januari erbjöds Jessica Carlerby en 80% tjänst och Ingrid Trulls Klaesson en tjänst på 20%, Josefine Hamarså avslutade sin tjänst och gick till nytt arbete. Sedan september har verksamheten haft en volontär från nätverket ZIP, Alexandra Bevacqua, som kommer att stanna till augusti. Alexandra arbetar på 80%. Medlemmar Under året har vi haft 290 betalande medlemmar varav 1 förening och 5 företag. Medlemsavgiften var 200 kr (för föreningar 500 kr och företag 1000 kr). 2. Verksamhetsberättelse Styrelsen När det nya verksamhetsåret inleddes var Palladiums vänner mitt inne i en förhandling med Växjö kommun om att få ett utökat bidrag. I de förhandlingar som inleddes med kommunen redan 2010, stod det klart att för att Palladiums vänner skulle kunna få ett utökat bidrag behövde vi driva mer egen verksamhet i huset. Förhandlingarna skedde efter hand tillsammans med Folkets Bio, eftersom vi ansåg att det var vi och Folkets Bio som stod för navet i verksamheten. Då Folkets Bio endast driver egen verksamhet föddes idén om att bedriva mer verksamhet kring bio och film. Vi ville också satsa på barn och unga i verksamheten, samt fortsätta driva vårt kulturhus för alla med ett brett kulturutbud. Detta var något som alla ställde sig positiva till, och kommunen var nu intresserade av att på allvar överväga ett högre bidrag till Palladiums vänner. Under vårens förhandlingar hade Palladiums vänner förhoppningar om att bli en förening ihop med Folkets Bio, och att detta 2

3 skulle kunna underlätta för både Palladiums vänner och Folkets Bio nä det gäller ekonomi, ansvarsfördelning och innehåll i verksamheten. Efter ett antal diskussioner kring detta, där olika alternativ för en sammanslagning av de två föreningarna diskuterades, beslutade Folkets Bio att de inte var intresserade av att bli en förening. Palladiums vänner och Folkets Bio lämnade under sen våren in en gemensam verksamhetsplan med fokus på att utveckla filmen. Målet var att Folkets Bio också skulle ansöka om en digital utrustning för att genom den, kunna utveckla film och andra evenemang som kan visas vis filmduken (t ex direktsänd opera, teater mm). Vi ville också satsa mer på barn och ungdomsverksamhet, samt i övrigt fortsätta erbjuda ett brett kulturutbud. Växjö Kommun och Kultur & Fritidsförvaltningen ställde sig mycket positiva till den nya verksamhetsplanen. Vi fick dock krav om att vara skuldfria vid årets slut, samt att samarbetet mellan Folkets Bio och Palladiums vänner skulle vara formaliserat för att bidraget skulle betalas ut. I ett kritiskt läge, vid ett möte med förvaltningschefen, kultursekreterare, Palladiums vänner och Folkets Bio i augusti, avgick vår Kassör Olle Sundin, som varit mycket aktiv i dessa förhandlingar om ett utökat bidrag. Olle ansåg att det inte längre fanns förutsättningar att hitta långsiktiga lösningar för att Palladiums vänners verksamhet skulle kunna räddas (se vidare Olles beskrivning i den Ekonomiska berättelsen). Mycket riktigt hade vi mycket små möjligheter att bli helt skuldfria till årets slut, och Folkets Bio tyckte att det var svårt att bidra mer än de redan gjorde, både ekonomiskt och praktiskt. Valet stod nu mellan att försöka rädda Palladiums fortsatta överlevnad under hösten, det vill säga, göra vad vi kan, eller att avveckla verksamheten under hösten. Styrelsen beslutade i början av september, att kämpa hösten ut. I diskussioner med fastighetsägaren, fick vi löfte om att få stanna kvar i huset fram till årsskiftet. Vi skulle under tiden göra vad vi kunde, för att få in pengar för att lösa våra skulder. Vi bestämde oss för att genomföra en stödgala. Stödgalan Stödgala hölls i mitten av November Inför galan sökte vi sponsorer som skulle kunna stödja föreningen med de pengar vi behövde för att gå in i ett nytt år utan skulder. Under ett konsultativt samtal med Lars Håkansson (fd VD för Lakers) fick vi nya idéer kring hur vi kan arbeta med sponsring. Ett intensivt arbete genomfördes för att galan skulle bli en minnesvärd kväll. Under en och en halv månad planerade vi hela programmet, 3

4 marknadsföring och sökte sponsorer. Vi fick artister att ställa upp för lägre belopp, eller helt gratis och vi bestämde oss för att bjuda Växjöpubliken på denna kväll. Inträdet var därför gratis. Sponsorerna fick möjlighet att vara de som bjöd på denna helkväll. Sponsorerna erbjöds betala 10 kr per besökare (max 500 personer). Under kvällen såldes lotter, och vi samarbetade med Bröd & Sovel kring en galatallrik där 75 av de 100 kronor som tallriken kostade gick till Palladiums vänner. Kvällen bringade inte in vad vi hoppats på i pengar, men vi gick med ett överskott på ca efter det att artister och annan personal/utrustning betalts. Bara galatallriken gav oss ca kr. Vi lyckades inte få in så mycket pengar för att bli skuldfria, men vi var mer än nöjda med resultatet. Kvällen blev väldigt lyckad, uppmärksammad i media, och mycket uppskattad av besökarna. Huset var fullt av besökare från 17- tiden på kvällen. Det var faktiskt kö ut på gatan för att få köpa vår Galatallrik. Underhållning bjöds både i övre foajén och inne i salongen med fullt program från sen eftermiddag. Vi gästades bland annat av Staffan Hellstrand, Musica Vitae, Jazzband, lokala pop och rockband, estradpoesi, Nils Åkesson och Petter Ahlfors som även var konferencier. Vi har nu bestämt att upprepa detta evenemang en gång om året, och söka sponsorer på samma sätt som vi gjorde i november, men starta arbetet redan under våren i fortsättningen. På grund av våra egna insatser under hösten, och den ansträngning vi gjorde för att försöka lösa vår ekonomiska situation, beslutade Kommunen att bevilja vårt bidrag även om det fanns skulder kvar vid årsskiftet. Kravet blev istället att vi måste ha en avbetalningsplan med fordringsägaren, i detta fall Hjalmar Petri. Detta ordnades, och samma dag som Stödgalan hölls, fattade Kommunstyrelsen beslut om ett utökat bidrag till Palladiums vänner. Bidraget löper på 3 år och innebär en ökning med ca kr per år. Investering i ljud & ljus Under hösten inledde våra verksamhetsledare Jessica Carlerby och Ingrid Trulls Klaesson en inventering av hur ljud och ljus fungerade i lokalen, tog fram offerter från firmor som skulle kunna uppdatera och göra tekniken trygg, säker och funktionell. Vi kommer under början av detta år investera sammanlagt ca kronor på teknikförbättringar inom dessa områden. 4

5 Samarbete med Folkets Hus i Lammhult och den framtida digitaliseringen Under hösten 2011 inledde Palladiums vänner ett samarbete med Folkets Hus i Lammhult, som i vår biograf började visa Operaföreställningar live från bioduken via sin digitala utrustning som lånades ut i sambad med evenemangen. I samband med detta, fick Folkets Bio en sponsor som investerade i ett nytt ljudsystem för filmen, vilket har höjt kvalitén rejält. Folkets Bio lämnade under början in en ansökan om medel till en digitalisering, ansökan gjordes tillsammans med Kommunen, och kr av det bidrag vi ursprungligen sökte gick till denna ansökan. Den del på kr skulle finansiera en maskinisttjänst, som skulle ansvara för den digitala visningen av film i fortsättningen. Ansökan om särskilda medel för en maskinisttjänst åligger Folkets Bio att själva söka inför år Den digitala utrustningen som Folkets Bio senare beviljades, kommer att installeras i verksamheten under senare delen av våren. Att utveckla verksamheten mot att innehålla mer av film, kommer att ske successivt. Palladiums vänner har fortfarande ansvaret för att driva verksamheten, ekonomiskt och innehållsmässigt men ett närmare samarbete med Folkets Bio har inletts och evenemang som har fokus på film, kommer att utvecklas. Så som barn och ungdomsverksamhet. Vi kommer också att hålla öppet på sommaren i fortsättningen. Samarbete mellan verksamhetsledare & styrelse För att avlasta personalen i verksamheten har styrelsen under året fortsatt vara aktiva under evenemang. Våra arbetsgrupper har också gått in och tagit över vissa arbetsuppgifter som tidigare till viss del legat på verksamhetsledaren. En ny organisationsform har upprättats med ett aktivt och nära samarbete mellan verksamhetsledare och styrelse. Lokalerna/ ansöka om bidrag för renovering Vårt mål om att få lokalerna mer funktionella, samt återgå till ursprunglig stil när det gäller t ex färgsättning står kvar. Det är dock inte det enklaste i världen att hitta finansiering för detta stora projekt. Vi har inlett ett samtal med fastighetsägaren kring hur detta ska kunna gå till, samt fått in offerter från två arkitekter på vad målningsarbeten etc, skulle kosta. När det gäller möjlighet till bidrag via Länsstyrelsens Byggnadsvårdsbidrag har möjligheterna i 5

6 dagsläget visat sig ganska små, att få igenom ett bidrag eftersom bidraget kräver att vi själva står för en stor egen del av utgifterna. Arbetet med att försöka få till en finansiering fortsätter, men en klar plan för hur detta ska finansieras finns ännu inte. Maknadsföring Marknadsföringen består av regelbundna annonseringar på stan på anslagstavlor, utanför huset, via hemsida och Face- Book. Vi använder sociala medier flitigt och finns nu även på Twitter. Samarbete Bröd & Sovel Samarbetet med Bröd & Sovel har fungerat mycket bra under de evenemang som vi driver tillsammans. I verksamheten under hösten fanns ett missnöje från Bröd & Sovel med samarbetet, som inte fungerade bra. Detta berodde bland annat på att det fanns tre personer i verksamheten och man hade svårt att hitta en kontinuitet. Vi hoppas på att detta ska förbättras nu, när vi har en mer stabil personalsituation. Senaste rapporten var att det fungerar bra, med veckovisa möten mellan Bröd & Sovel och verksamhetsledaren. Det finns dock en rad frågor att fortsätta samarbeta kring, inte minst frågan om öppettider när vi har evenemang. Bröd & Sovel vill helst inte ha öppet då de inte räknar med att försäljningen kommer att bli så stor. Deras argument är att det kostar dem mycket i personalkostnader att hålla öppet. Men, för Palladiums vänners besökare kan detta bli negativt och också skapa en negativ trend där besökarna redan på förväg är inställda på att kaféet är stängt och att man därför väljer att gå någon annan stans. I avtalet mellan PM & Palladiums vänner står att man ska hålla öppet när Palladiums vänner har evenemang i huset. Ett arbete med att gå igenom avtalet för att förnya det, och anpassa det till dagens situation planeras för året som kommer. Medlemsfesten Planerades och genomfördes av föreningen tillsammans med PM Bröd & Sovel, liksom festen vi genomförde Evenemanget blev mycket uppskattat och vår ambition är att 6

7 hålla dessa fester 2 ggr om året, en på våren, en på hösten. Bröd & Sovel har vid våra medlemsfester ordnat en mycket fin buffé, samt välkomstdrink som blivit mycket uppskattat. Att vi haft artister och evenemang både i övre foajén, nedre foajén och i salongen har gjort huset levande under festkvällarna. Målet med medlemsfesterna är att för en kostnad på endast 100 kr ge våra medlemmar en kul kväll, samt passa på att värva nya medlemmar under denna kväll. Under året värvades 70 nya medlemmar på vår fest i september. Galleriet Galleriet har haft utställningar under hela året bortsett från två av sommarmånaderna. 3. Ekonomisk berättelse: se bilaga 1 4. Beskrivning av genomförd verksamhet (verksamhetsledarnas rapport) Egna arrangemang Kulturnatten med filmtema i samarbete med Reaktor Sydost, Folkets Bio, Studjefrämjandet, Folkuniversitetet och Bröd &Sovel bland annat Utställning med gamla filmaffischer. Barnteater: Spiderman, barnfilmeerna: Vem? Molly Monster film: Densha Otoko, Fröken Märkvärdig & karriären samt visningar av Charlie Chaplinfilm med livepiansten Edward Von Past. Folkets Bio och Reaktor Sydost visade även kortfilmer. Två musikband spelade filmmusik Scenic view och Brasset. Vårstad. Sammarbete med Musik i Syd, KLUBB, Kulturskolan och St Sigfrids Folkhögskola. Växjö Big Band spelade i salongen på fredagen och Musica Vitaae med Sara Reidel i salongen på lördagen. KLUBB ansvarade för utescenen på fredagen, med DJ, trubadur och bandet Babian. På lördagen var det konsert med elever från kulturskolan och St Sigfrids Folkehögskola. Palladium hade även program på söndagen då Växjö Vocalis höll konsert i 7

8 salongen. September: Medlemsfest arrangerades av Palladiums Vänner i samarbete med Bröd & Sovel. Medlemmar i Palladiums Vänner bjöds på mingelbuffé från Bröd & Sovel och underhållning. I salongen hölls Öppen scen för unga musiker samt poeter. Senare under kvällen visades film i salongen. Öppen scen med unga artister hölls även i nedre foajén. På scenen i övre foajén spelade Dr Blues senare på kvällen. Möjlighet fanns att teckna medlemsskap. I September arrangerade Palladiums Vänner tillsammans med Andreas Eenfeldt en föreläsning om dieten LCHF och kosthållning. November: Stödgala. Inför Stödgalan söktes sponsorer som stod för inträdet till besökarna. Vi hade 600 besökare. Under kvällen sålde Bröd & Sovel galatallrik med mingelmat, där överskottet gick till Palladiums Vänner. Lotteri hölls, priser sponsrade av Sensus; Konsthallen, Studjefrämjandet, Bokia, Folkets Bio, Lammhults Folketshus, Teaterföreningen, Musica Vitae, Per Tengstrand och Staffan Hellstrand Det var uppträdanden både i salongen och folajén med unga musiker och poeter i övre foajén. I salongen läste Marie Nilsson poesi, Musica Vitae, jazzbandet Max Saxar och Staffan Hellstrand uppträdde. Petter Ahlfors och Nils Åkesson spelade sketcher. Petter Ahlfors var även konferencier. Under kvällen fanns även möjlighet att köpa medlemskap. Palladiums Vänner arrangerade tillsammans med Mathias Algotsson en konsert med Mathias Algotsson Trio, en uppskattad konsert. Övrigt Dessutom har det under året varit flertal bokningar av privatpersoners/mindre gruppers bokningar i de båda foajéerna. Rotary har under året haft frukostmöten i salongen varje torsdag vilket upphört efter årsskiftet. 8

9 Under höstlovet gjordes ett försök till Workshop med Halloween- tema för barn i åldern 6-9 år som tyvärr ställdes in på grund av för få anmälda. Bio Filmfemman och Folkets Bio Folkets bio har visats söndagar och tisdagar kl 19. Besöksantalet har ökat markant under året. Filmfemman fortsätter med tio visningar under året. Besöksantalet ganska konstant på ca 35 personer per kväll en ökning sedan föregående år. Sponsring/samarbeten I och med sponsorgalan fick Palladiums Vänner nya sponsorer: Revision Tord Olsson AB, Arkitektkopia AB, CRM Competence Group Nordic AB, Joule AB, Enerwex, Villa Gransholm, Citysamverkan AB, Visma/ SPCS AB, Veteranpoolen, Alwex, Bäck & Co Reklambyrå. Under året ökade samarbetet med studieförbunden Senus och Studjefrämjandet som haft flertalet spelningar och aktiviteter på Palladium. 5. Verksamhetsplan för 2012 :se bilaga 2 Den verksamhetsplan som planerats inför i samarbete med Folkets Bio, presenteras i bilagan som också ligger till grund för ansökan om utökat bidrag vilket beviljades den 16 november Den 29 januari hade styrelsen en Kick Off inför året Förutom styrelsen, bjöds också två nya medlemmar in som har visat sig positiva till en styrelsepost inför kommande period, Per Hagdahl och Erica Engdahl. Pär har bl a drivit egen kvartersbiograf och arbetat mycket med musik, och är erfaren inom området att skapa och driva olika evenemang. Erica är van att arbeta inom ideella föreningar, är särskilt kunnig inom området scenpoesi där hon driver 9

10 Växjös scenpoesiförening. Annette Yngesjö kommer tyvärr att sluta i föreningen. Hon har varit särskilt ansvarig för personalfrågor. För det nya året kommer vi att fortsätta arbeta med de arbetsområden som vi haft i fokus under två år, med tillägg att vi under senare delen av året kommer att arbeta mer med att implementera de nya idéer kring film, och barn och ungdomsverksamhet som vi skrivit i vår verksamhetsplan till Växjö kommun (se bilaga). Det finns idag en arbetsgrupp av medlemmar från Folkets Bio och Palladiums Vänner som är ansvariga för att samarbetet mellan de två föreningarna flyter på. När det gäller att utveckla verksamheten i den riktning vi skissat på i den nya verksamhetsplanen är det främst verksamhetsledarna som är ansvariga för att driva dessa frågor ihop med Folkets Bio. Vi räknar med att den digitala utrusningen kan vara på plats i huset under senare delen av våren. Viktigt att påpeka är att den digitala utrusningen tillhör Palladium, dvs ska vara placerade i huset. Utrustningen ägs av kommunen och Folkets Bio ihop, och om Folkets Bio vill flytta utrustningen tillfälligt för något evenemang ska man först fråga Palladiums vänners styrelse om detta (överenskommelse i samband med vårt 3- års avtal med Växjö Kommun). Efter att Alexandra slutat sin volontäranställning hos oss är planen att ta emot ny volontär i verksamheten. Vi har gett Göran Theodorsson (tidigare VD för Swedbank) i uppdrag att göra en utredning åt oss, med frågan: Hur kan Palladiums vänner öka sina inkomster? Göran Theodorsson kommer att ta del av våra dokument som vi producerat de senaste 2 åren kring hur vi vill utveckla verksamheten, samt har fått mandat att ta kontakt med våra olika samarbetspartners. Målet är att denna utredning ska ge oss nya idéer och förslag på hur vi kan få vår verksamhet att bli mer stabil, samt ge oss en tryggare ekonomisk situation. Under året kommer styrelsen att arbeta med följande (tillägg och förändringar kommer att ske under året, där t ex Erica ska få en plats och arbetsuppgifter, t ex vara med och utveckla Palladiums scen för scenpoesi). 10

11 Mål för året 2012: Att öka intäkterna. Arbetsgrupper: Lokal Innehåll verksamhet Organisation Marknadsföring Ekonomi Arbetsfördelning, mål & idéer inför 2012: 1. Lokal, (Tommy, Marianne, Eddie) Digitalisering, användarmanual Vårda tekniken i huset Tydliga rutiner Ansvar, avtal Ljuset fixat, ljudet måste uppdateras Stolarna, nya? Renoveringsansökan Räcke vid baren med plant golv Blir färre sittplatser Jämföra oss med andra attraktiva lokaler Toaletter 2. Innehåll/verksamhet, (Pär, Nisse) Stödgala, medlemsfester, filmfemman Medlemmar Barnverksamhet Amatörtävlingar Öppen scen Radiosändningar 11

12 Konferens, sponsorer, vänner till verksamheten Annan uthyrning, fotostudio Dataspel Levande city, citysamverkan Sportsändningar Utveckla filmen, arbetsgrupp med Folkets bio Filmfestivaler Kickoffer 3. Organisation, (Marianne, Nisse, Carina) Ny kassör Utredning, Göran Thedorsson Verksamhetsledarnas befogenheter Styrelsens funktioner Micke, Rickard - resurser man kan kalla in, Personalmöten Bröd & Sovel Folketsbio 4. Marknadsföring, (Eddie, Pär) Sponsorer, upplägget med stödgalan Månadsutskick och affischer Pluggannonser, samannonser, Smp Flyers och foldrar TV- skärm, youtube Biljettcentrum Annonsering utomhus Bilder hemsidan 5. Ekonomi, (Tommy, kassören, Göran) Få in mer pengar, öka inkomsterna Sommaren - festställe, gården, auktioner 12

13 Sponsorintäkter Se över avtalen Deloitte Styrelsen kommer att träffas 5 ggr under våren och 5 ggr under hösten, Filmfemmans måndagar kl inne i logen. Första halvtimmen används som regel till rapport från verksamheten där Bröd & Sovel bjuds in. Förutom dessa möten, kommer vi som tidigare att ha möten inom arbetsgrupperna. Dessa brukar ske under t ex lunch eller andra passande tider. Utöver arbetsgruppernas möten kommer möten också att hållas med kommunen. Närmast vill kommunen träffas för en återkoppling efter årsmötet, där verksamhetsberättelsen ska gås igenom samt våra planer för kommande år. Vi har fått halva delen av bidraget utbetalt, andra halvan ska betalas ut efter denna uppföljning med kommunen i mars. Marianne Gustafsson Ordförande i Palladiums vänner 13

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 23 april 2014 Plats: Bergshyddan Blueshyddan, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Annelie Persson, kassör Anna-Pia

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Stockholm Wado Karateklubb Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Klubbens stil Den karatestil vi tränar går under namnet Wado Ryu, vilket betyder fred och harmoni, som är karatens yttersta

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 2012-03-22, Färentuna Sida 1/7 Verksamhetsberättelse 2012 Föreningen Färentuna Folkets Hus u.p.a Föreningens 101:a verksamhetsår! Innehåll Inledning 1 Ledning och samordning 2 Prioriterade områden 3 Utbildning

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329

Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329 Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329 Vad kan vi samverka kring? Deltagare: Tino Braun, Kenneth Moberg, Ewa Nilsson, Karin Brunsberg Ideella krafter är

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013 Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Mötets behörighet. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av Bilaga 3 Åtgärdsbeskrivning Allaktivitetshuset, sett från Sturegatan. För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av ekonomiska skäl att sälja sitt Nya Folkets Hus. Verksamheten

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Verksamhetsberättelse WAiK 2012

Verksamhetsberättelse WAiK 2012 Verksamhetsberättelse WAiK 2012 1. Fakta om året som gått Antal medlemmar vid årets slut: 114 stycken Medlemsavgift: För privatpersoner 40 kr per år. För företag, andra föreningar och organisationer 200

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

Utveckling av antal besök på hemsida

Utveckling av antal besök på hemsida Antal besök i genomsnitt per dag Delårsrapport Norrköpings Kulturhus 14-09-2011 Norrköpings Kulturhus Delårsrapport jan-sep 2011 Jag som arbetar här har upplevt att norrköpings ungdom haft ett otroligt

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Titel 2012 1 / 5 Utgivningsdatum 2012.03.25

Titel 2012 1 / 5 Utgivningsdatum 2012.03.25 Titel 2012 1 / 5 VERKSAMHETSPLAN 2012 Verksamhetsperiod... 1 Sammanfattning... 1 Föreningsrådet... 1 Stadgar... 2 Administrativa rutiner... 2 Styrelsen... 2 Avtal med stan... 3 Lokaluthyrning... 3 Verksamhetsutveckling...

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Gymnasierepresentanter. Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Frånvarande Kristina Miklja* Gabriel Dahlgren

Gymnasierepresentanter. Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Frånvarande Kristina Miklja* Gabriel Dahlgren 2015-05-26 1 (9) Tid och plats Tisdag den 26 maj, Brogårdaskolan Närvarande Gymnasierepresentanter Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Närvarande Varagårdsskolan Isabella

Läs mer

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening Vällingby 2010-04-01 ANSÖKAN OM STÖD FRÅN STADSDELSNÄMNDEN Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Box 3424 165 23 HÄSSELBY Härmed ansöker VÄLLINGBY KULTUR- OCH MEDBORGARHUSFÖRENING om 400.000 kr i syfte

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Lena Andersson TSF ordförande Lisbeth Hultin TSF vice ordförande Ing-Marie Jungegård TSF sekreterare Carina Klang Svensson TSF kassör Inger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för den ideella föreningen ARILDS BYALAG får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 08 1 / 5 SJ / CKS 2009-04-05 Förvaltningsberättelse Arilds Byalag är en ideell förening,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR 738200-4286. Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR 738200-4286. Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÅRSREDOVISNING FÖR SIBBHULTS FOLKETS HUSFÖRENING UPA 738200-4286 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

UGLY- CUTE/ HAMN- MAGA- SINET

UGLY- CUTE/ HAMN- MAGA- SINET UGLY- CUTE/ HAMN- MAGA- SINET 22 NOV 2014-7 DEC 2014 TIS 11-20, ONS-SÖN 11-18. FRI ENTRÉ WWW.BILDMUSEET.UMU.SE Rapport Uglycute/Hamnmagasinet Sammanställt av Lisa Lundström, Bildmuseet 2015-01- 16 Bakgrund

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll 20120914 Logistiksektionen styrelsemöte 20120912 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande FTL

Läs mer

Göteborgs Pianofestival Verksamhetsberättelse 2015

Göteborgs Pianofestival Verksamhetsberättelse 2015 Göteborgs Pianofestival Verksamhetsberättelse 2015 Ordföranden har ordet 2015 var ett intressant år! Göteborgs Pianofestival hyllade speciellt tonsättaren Alexander Skriabins musik med fantastiska unga

Läs mer

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00 Årsmöte Fuxernaskolan 160313 kl 14.00 Närvarande: Zorayah Hellberg, Ewa Larsson. Alf Joakim Persson, Cecilia Sandbeck, Malin Holström, Markus Andersson, Amanda Georgiou, Alva Olsson, Erik Georgiou, Matilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2009

Verksamhetsberättelse för 2009 1 Verksamhetsberättelse för 2009 Styrelse Ordinarie ledamöter Margareta Ljungström KLK ordförande Ing-Marie Jungegård TSF sekreterare Carina Klang Svensson SOC kassör Lena Andersson TSF Carina Alvén KFF

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/2017

Verksamhetsberättelse 2016/2017 Verksamhetsberättelse 2016/2017 Supporterföreningen LuleåFans Verksamhetsåret 2016-05-01 -- 2017-04-31 Styrelsen Styrelsen har bestått av Stefan Baudin, ordförande Toyne Ringwald, vice ordförande Sandra

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2012-02-15 1(5) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare 15 februari 2012 kl. 13.00-18.00. Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Micael Glennfalk Peter Högberg Eric Sjöström Kjell Åke Hansson,

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Årsberättelse 2011. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad. www.sjostadsforeningen.se. Foto Carina Fredén

Årsberättelse 2011. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad. www.sjostadsforeningen.se. Foto Carina Fredén Årsberättelse 2011 Foto Carina Fredén Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad www.sjostadsforeningen.se 1 Sjöstadsföreningen, Hammarby Sjöstad Årsmöte, Måndagen den 26 mars 2012 kl. 18.00. Lokal: Glashus Ett,

Läs mer