Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB"

Transkript

1 Användarhandledning NetDoc Mobile Vitec Energy AB

2

3 Innehållsförteckning Referens 1 Generellt om NetDoc Mobile... 1 Programstart... 1 Rullgardinsmenyer... 3 Generellt om Rullgardinsmenyer... 3 Arkiv... 4 Inställningar... 5 Verktyg... 8 Formulär Dimension Hjälp Paneler som finns i NetDoc Mobile Verktyg för att söka punktobjekt Panel för nodobjekt Panel för sektion Panel för avbrott Panel för visning av nätstationer Panel för visning av fördelningsstationer Steg för steg instruktioner 23 Sökmöjligheter Sök geografisk i kartan Sök på namn och vissa objektdata Jag vill se mer information om objektet som jag valt! Hur gör jag? Hur gör jag för att ladda och spara dumpar av databasen? Kortfattat beskrivning om dumpar NetDoc3 och NetMap Hur startar jag NetMap från NetDoc3? Ritverktyg i NetDoc Hur ritar jag en station med utgående grupp? Hur ritar jag en mätare som matas med en servisledning från ett kabelskåp som redan finns? Hur kopplar jag en apparat eller en säkring? Hur visar jag nätstationskort för en nätstation? Hur startar jag beräkning för en nätstation? Hur startar jag beräkningsrapport för en beräknad nätstation? Hur flyttar jag ett objekt med kopplade ledningar? Hur infogar jag ett objekt på en ledning med kopplade objekt på båda sidor av ledningen? Hur infogar jag ett nytt objekt på en ledning och få fram matningen mellan det nya objektet och en mätare? Hur tar jag bort ett objekt? Hur genererar jag en linje schema för en station? Hur dokumenterar jag ett avbrott under en nätstation? Hur aviserar jag ett planerat avbrott under en nätstation? Glossary of Terms 73 Användarhandledning NetDoc Mobile Innehållsförteckning iii

4 Index 75 iv Innehållsförteckning Användarhandledning NetDoc Mobile

5 Referens Generellt om NetDoc Mobile NetDoc Mobile är en produkt från Vitec för beredning, projektering, dokumentation och beräkning av eldistributionsnät. Produkten vänder sig till användare av NetDoc och andra företag som vill ha ett modernt och öppet system för att bereda, projektera och dokumentera sina eldistributionsanläggningar med. Programstart Programmet kan startas med ikonen välj Start\Program\Vitec\NetDoc3. som finns på skärmen eller genom att Bild 1, bilden visar det första man möter när man startar NetDoc Mobile. Efter att programmet har startat väljer man mot vilken databas ska man jobba, genom att trycka på symbolen för gemensam databas eller symbolen för lokal Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 1

6 databas. Efter att ikonen för gemensam databas aktiverats startar upp en inloggningskärm som på bild 2. Bild 2, bilden visar inloggningskärmen för gemensam databas NetDoc Mobile. Inloggningsskärmen består av ett fält för användarnamn, där du skriver in ditt användarnamn. Ett fält för lösenord, där du skriver in ditt lösenord. Ett fält för databasnam, där du skriver in databas namn. När du har skrivit in ditt användarnamn, lösenord och databas namn går du in i programmet genom att trycka ENTER eller klicka på Anslut. Lokal databas ansluts automatiskt genom att välja ikonen för lokal databas. 2 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

7 Rullgardinsmenyer Generellt om Rullgardinsmenyer Rullgardinsmenyerna aktiveras genom att välja ett alternativ från vänster till höger i den översta horisontella meny, sedan väljs alternativet i den vertikala meny som skapas. Bild 3, bilden visor huvudmeny med rullgardinsmenyer och verktygssymboler för NetDoc Mobile. Huvudmenyn i NetDoc Mobile innehåller följande rullgardinsmenyer: Arkiv Inställningar Verktyg Formulär Dimension Hjälp Val av rullgardinsmenyer, hoppa till undermenyer mm sker genom att enkelklicka på rullgardinsmenyerna i huvudmenyn. Man kan också flytta sig neråt i menysystemet genom att placera markören på en meny, hålla ner vänster musknapp och dra markören neråt genom menyerna. Nederst i fönstret finns ett meddelandeblock, där meddelande om databas, underskärmar, listor, felmeddelanden etc. ges. Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 3

8 Arkiv Bild 4, bilden visar rullgardinsmenyer under Arkiv med verktygssymboler för NetDoc Mobile. Anslut gemensam databas Anslut lokal databas Home Importera från gemensam databas till lokal databas Exportera dump Importera dump Spara Spara ritning som Utskriftsformat Inloggning mot huvud databas. Genom att välja denna knapp får man upp dialogen för inloggning mot gemensam databas. Inloggning mot lokal databas. Genom att välja denna knapp ansluts lokal databas automatiskt. Import av data från huvud databas till lokal databas. Genom att välja denna knapp utförs import av data från gemensam databas till den lokala databas. Funktionen är aktiv när man är inloggat mot gemensam databas. Export av databasdumpfil till vald dumpkatalog. Genom att välja den startas export av dumpdata till vald dumpkatalog. Här får man fram dialogen för att namnge dumpfilen och välja dumpkatalogen där ska dumpfilen sparas undan. Import av databasdumpfil från vald dumpkatalog. Genom att välja denna knapp startas import av dumpdata från vald dumpkatalog. Här får man fram dialogen för att välja en dumpfil från dumpkatalogen där finns sparade dumpfiler. Genom att välja Spara lagras förändringar gjorda i databasen t ex ändraringar av data för nodobjekt eller sektionerna. Genom att välja Spara ritning som öppnas formuläret Save As där man väljer var ritningen ska sparas, namn på ritningen samt typ av dokument t ex dwg, vdi, vdf osv. Genom att välja Utskriftsformat öppnas formuläret PrintSetup där man ställer egenskaper för skrivaren och väljer format för utskrift. 4 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

9 Skriv ut Avsluta Genom att välja Skriv ut öppnas formuläret Print där man anger inställningar för dokumentet som skall skrivas ut, t.ex. väljer mått i mm eller inch osv. Genom att välja Avsluta avslutas programmet. Inställningar Bild 5, bilden visar rullgardinsmenyer under Inställningar för NetDoc Mobile. Bakgrundsfärg Lagerhantering Ladda kartblad Släck kartblad Uppdatera huvuddatabas Användarinställningar Systeminställningar Genom att välja denna knapp öppnas formuläret Color där man väljer bakgrundsfärg. Genom att välja denna knapp öppnas formuläret Layers, där visas upp i en lista vilka lager finns dokumenterade i databas med egenskaper. Genom att välja denna knapp öppnas formuläret Open, där man väljer varifrån ska kartblad laddas. Genom att välja denna knapp öppnas formuläret Open, där man väljer vilka kartblad ska släckas. Genom att välja denna knapp uppdateras huvud databas. Detta är möjligt när man är inloggat mot huvud databas. Genom att välja denna knapp öppnas formuläret Användarinställningar. Här anger man namn för lokal databas, användarnamn, lösenord och andra inställningar som status osv. Genom att välja Systeminställningar öppnas formuläret för Systeminställningar där man ställer in sökvägar for forms och rapporter som anropas i NetDoc Mobile samt sökvägar för NetMap. Här väljs också typ av användare. Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 5

10 Bild 6a, bilden visar formuläret för användarinställningar som finns under rullgardinsmeny Inställningar I formuläret Användarinställningar som visas på bild 6a kan man ändra följande inställningar för: Lokal databas, ange användarnamn, lösenord och databasnamn Visa status, välja status för objekt som skall visas i kartan Symbolstorlek, ange storlek för symboler Hämta detaljer, ange storlek på området i X och Y led Översiktskarta och kartblad, välj karttyp Visa högspänningsnät automatiskt vid start, kryssa i kryssrutan eller inte. Ladda översiktskarta automatiskt vid start, kryssa i kryssrutan eller inte. Sökväg karta, välj sökväg för översiktskarta Kartprestanda: Ta bort finesser som tooltips och andra events i kartan, kryssa i kryssrutan eller inte. Använd konverterade kartor i VDI format, kryssa i kryssrutan eller inte. Sökväg, välj katalog för direktimporterade dumpar Zoomningssteg inställning, välj zoomningssteg för inzoomning och utzoomning mellan små steg och stora steg Sök alternativ: Sökning okänslig för stor eller liten bokstav, kryssa i kryssrutan eller inte Glöm inte att spara efter att ni har ändrat inställningar, genom att trycka på den gröna disketten. Tryck på det röda krysset om ni inte vill ändra inställningar eller om ni vill stänga formuläret för användarinställningar. 6 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

11 Bild 6b, bilden visar formuläret för systeminställningar som finns under rullgardinsmeny Inställningar I formuläret Systeminställningar som visas på bild 6b anger man följande inställningar för: Oracle exe filer: Här visas vilken Oracle Forms och Reports runtime används. Sökvägar för forms och reports: Här visas sökvägar för forms och reports. Import och exportverktyg: Här visas exe filer för import och export samt sökväg till katalog för importskript. NetMap inställningar: Här visas inställningar för NetMap och AutoCad Symbolfil: Här visas sökväg till DWGfil med symboler. Systemlösenord: Här anges lösenord för koppling mot databas som system. Typ av användare: Här väljer man typ av användare som ska använda NetDoc med olika möjligheter genom att markera. Hotfix: Den här knappen används för att köra skripter som uppdatera din databas efter en ny release av NetDoc. Räknare: Den här knappen används för att ladda räknare och uppdatera din databas efter att en ny räknare har släppts fram. Indexering: Den här knappen används för att utföra indexering av din databas. Glöm inte att spara efter att ni har ändrat inställningar eller kört någon knapparna, genom att trycka på den gröna disketten. Tryck på det röda krysset Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 7

12 om ni inte vill ändra inställningar eller om ni vill stänga formuläret för systeminställningar. Verktyg Bild 7, bilden visar rullgardinsmenyer under Verktyg med verktygssymboler för NetDoc Mobile. Zoom Fönster Zoom Gränser Genom att välja denna knapp zoomas in det område som användaren markerar. Genom att välja denna knapp zoomas ut det område som pressenterar hela nätet. Zoom IN Page Up Genom att välja denna knapp zoomas markerade objektet in för en zoomningssteg. Zoom UT Page Down Genom att välja denna knapp zoomas markerade objektet ut för en zoomningssteg. Zoom Till Nod Zoom Till Sektion Zoom Föregående Markera Genom att välja denna knapp zoomas ut till senast markerad nod. Genom att välja denna knapp zoomas ut till senast markerad sektion. Genom att välja denna knapp zoomas till senast inzoomade område. Genom att välja denna knapp kan du markera objekt i kartan. Panorera Pil tangenter Genom att välja denna knapp kan du panorera i kartan. Hämta El Detaljer Genom att välja denna knapp hämtas el detaljer ur databasen som finns inom ett visst område. Man väljer detta verktyg och klickar sedan mitt i det område som man är intresserad av. Systemet hämtar upp el detaljer som finns i detta område. Hämta Alla Detaljer D Genom att välja denna knapp hämtas alla 8 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

13 Kör KSP/Stationskort I detaljer ur databasen som finns inom ett visst område. Man väljer detta verktyg och klickar sedan mitt i det område som man är intresserad av. Systemet hämtar upp alla detaljer som finns i detta område. Genom att välja denna knapp genereras kabelskåpskort för den markerade kabelskåpet eller stationskort för den markerade stationen. 1- Linje schema Genom att välja denna knapp genereras en linje schema för den markerade stationen. Städa och sortera station Genom att välja denna funktion städas alla grupper under stationen samt sorteras matning till kopplade objekt. Tänd kartblad K Genom att välja denna knapp tänds kulisser som finns inom ett visst område. Släck kartblad M Genom att välja denna knapp släcks vald kuliss som finns inom ett visst område. Släck alla kartblad Rita sektion Importera ritunderlag Konvertera polylinje till sektion Ta bort objekt Beräkna objekt Genom att välja denna knapp släcks alla kulisser. Genom att välja denna knapp kan man rita en sektion som polyline mellan två objekt. Man väljer start punkt för polyline och ritar efter det polyline till man kommer till slut punkt. Genom att välja denna funktion kan man importera ritunderlag till NetDoc Mobile. Genom att välja denna funktion kan man konvertera polylinje från ritunderlag till sektion i NetDoc Mobile. Genom att välja denna knapp kan man ta bort markerat objekt. Man väljer objekt som man vill ta bort. Systemet frågar en gång vill man radera objektet. Man bekräftar genom att trycka på knappen OK eller avbryta med knappen Cancel. Genom att välja denna knapp och markera en av ledningar som ska beräknas öppnas beräkningsformuläret för indata till den aktuella stationen som matar ledningen. Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 9

14 Bild 8, bilden visar formuläret för Indata för beräkning i NetDoc Mobile. Formulär Bild 9a, bilden visar rullgardinsmenyer under Formulär med verktygssymboler för NetDoc Mobile. Starta NetDoc Starta formulär för nod Starta formulär för sektion Starta NetMap Genom att välja denna knapp öppnas startsidan för NetDoc. Genom att välja denna knapp öppnas formuläret för det markerade nodobjektet. När man markerar nodobjekt i kartan, kan det vara intressant att se vad NetDoc har för information om detta objekt. Trycker man på denna knapp kommer man direkt till det formulär som håller det markerade nodobjektet. Genom att välja denna knapp öppnas formuläret för det markerade sektionen. När man markerar en sektion i kartan, kan det vara intressant att se vad NetDoc har för information om denna sektion. Trycker man på denna knapp kommer man direkt till sektionsformuläret. Genom att välja denna knapp startas NetMap/AutoCad mot samma databas. 10 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

15 Dimension Bild 9b, bilden visar rullgardinsmenyer under Dimension. Mäta längd Längd Y led Längd X led Längd XY led Vinkel Genom att välja dessa kommandon kan du mäta längd mellan två punkter. Välj kommandon och dra en linje från punkt A till punkt B. Bekräfta med Enter. Därefter kommer fram ett litet formulär ND med uppmätt längd. Genom att välja dessa kommandon kan du mäta längd mellan två punkter i Y led. Välj kommandon och dra en linje från punkt A till punkt B. Bekräfta med Enter. Därefter visas fram uppmätt längd mellan dessa två punkter i Y led. Genom att välja dessa kommandon kan du mäta längd mellan två punkter i X led. Välj kommandon och dra en linje från punkt A till punkt B. Bekräfta med Enter. Därefter visas fram uppmätt längd mellan dessa två punkter i X led. Genom att välja dessa kommandon kan du mäta längd mellan två punkter i XY led. Välj kommandon och dra en linje från punkt A till punkt B. Bekräfta med Enter. Därefter visas fram uppmätt längd mellan dessa två punkter i XY led. Genom att välja dessa kommandon kan du mäta vinkel mellan två linje. Välj kommandon och dra en linje från punkt A till punkt B. Bekräfta med Enter. Därefter drar du pekare till punkt C och bekräftar med Enter. Nu visas fram uppmätt vinkel mellan dessa tre punkter dvs punkt A, B och C. Hjälp Bild 10, bilden visar rullgardinsmenyer under Hjälp för NetDoc Mobile. Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 11

16 Om NetDoc Återställ dockningsfönster Genom att välja dessa kommandon får du fram info om NetDoc Mobile samt senaste version Genom att välja Återställ dockningsfönster återställs aktuell konfiguration till ursprungskonfiguration. Panelerna i gränssnittet för NetDoc Mobile är dynamiska och flyttbara. Och alla förändringar man gör kommer ND3 ihåg när man stänger programmet d.v.s. att nästa gång man startar programmet, har man samma inställningar som när man stängde sist. 12 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

17 Paneler som finns i NetDoc Mobile Verktyg för att söka punktobjekt Bild 11, bilden visar sökverktyget för NetDoc Mobile. NetDoc Mobile erbjuder ett antal sökmöjligheter. Man kan söka på nodnamn, namn på kund, anläggningsadress, kundnummer, fastighetsbeteckning samt stationsbenämning. Vad man vill söka bestämmer man i fältet där det står Nodnamn. I fältet Söktext skriver man den söksträng som sökta objekt kan refereras till % är jokertecken om man vill fånga många objekt. När man specificerad söksträng trycker man Enter i fältet söktext. Resultatet pressenteras i en vy som finns i fältet under fältet Söktext. Kryssa i rutan Ladda karta automatiskt om du vill att bakgrundskarta laddas automatiskt för det område där objekt som söks finns. Kryssa i rutan Visa tillhörande grupp om du vill visa tillhörande grupper till den stationen som söks. Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 13

18 I rullgardinsfällt under Visa tillhörande grupp där det stor GRUND-SWEREF99 väljs kartblad. 14 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

19 Panel för nodobjekt Bild 12, bilden visar panel för Nodobjekt i NetDoc Mobile. Noddata Beräkningsresultat Här visas data för vald nod Här väljer man de beräkningsresultat som man vill titta på för den aktuella nod som är vald. Under rubriken larm visas eventuella larm för aktuell beräkning och aktuell nod. Noteringsfält, här pressenteras de noteringar som förts på valt objekt. Nya noteringar kan införas och sparas. Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 15

20 Panel för sektion Bild 13, bilden visar panel för Sektion i NetDoc Mobile. Sektionsdata Beräkningsresultat Här pressenteras olika data för vald sektion. Det går att byta typarea för ledningen, samt kopplade säkringar, brytare och apparater. Det går också att ändra status för brytaren. Här väljer man de beräkningsresultat som man vill titta på för den aktuella sektionen. För att ändringarna skall slå igenom till databasen måste man dock spara d.v.s. genom att högerklicka och välja spara. Noteringsfält, här pressenteras de noteringar som förts på sektionen. Nya noteringar kan införas och sparas. 16 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

21 Under rubriken larm visas eventuella larm för aktuell beräkning och aktuell sektion. Panel för varningar efter beräkning Notisar Bilden 14 visar varningar/ meddelande efter att man har kört en beräkning. Namn Kommentar Här pressenteras namn för objekt med felaktiga kopplingar. Här pressenteras kommentar för aktuell objekt som t ex: Skarven har endast inkommande ledning kopplat. Man kan exportera alla meddelande med objektnamn och kommentar i en text fil genom att trycka på knappen för export av meddelande. Panel för visning av händelser Bild 15, bilden visar panel för händelser i NetDoc Mobile. Under händelser visas utförda kommandon som är gjorda i ND3 med senaste kommandon först uppifrån. Panel för avbrott Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 17

22 Bild 16a, bilden visar händelser i panelen för Avbrott med funktionsknappar och rapportknasppar. Händelser Data Här pressenteras olika händelse mellan frånobjekt och tillobjekt med status och tidpunkt. Här visas också kopplad brytare samt status för ny rad dvs. är den ny eller sparat. Här visas vald information om data som kompletterar avbrott t.ex. felorsak, avbrottstyp osv. Bild 16b, bilden visar data i panelen för Avbrott. Man kan söka fram brytaren och frånskiljaren för att utföra öppning/slutning genom att trycka på knappen för sökning. 18 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

23 Man dokumenterar nytt avbrott under fliken Händelser genom att trycka på knappen med dokumentet och plus symbolen samt ange namn för ny session. Man skapar ny händelse under fliken Händelser genom att trycka på knappen med dokumentet och pil symbolen samt peka ut ledningen där uppstår avbrott. Man tittar på avbrottsrapport för en session genom att välja avbrottsnamn under avbrott och trycka på första knappen med dokumentet. Man tittar på avbrottsrapport för en tidsperiod genom att trycka på andra knappen med dokumentet. Genom att trycka på tredje knappen med dokumentet startar man Darwin formuläret, där man kan generera Darwin data samt titta på Darwin data för föregående år. Panel för visning av nätstationer Bild 17, bilden visar nätstationsdata i panelen för Nätstationer. Genom att dubbel klicka i första kolumn bredvid nätstationsnamn öppnar man formuläret för vald nätstation. Bild 18a, bilden visar fliken Station med kopplingar i nätstationsformuläret. Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 19

24 Genom att trycka på knappen Dela skenor skapas två nya sekundär skenor med namn Sekundär skenab2 och Sekundär skenab3 samt första sekundär skena byter namn till Sekundär skenab1. Knappen Dela skenor visas i nätstationsformuläret bara hos nätstation som har en primär- och en sekundär skena d.v.s. hos nätstationer där delning av skena har inte gjorts. Hos nätstationer där man har använt knappen Dela skenor visas den inte länge. Bild 18b, bilden visar fliken Relationer med inkommande och utgående kopplingar i nätstationsformuläret. Genom att trycka på knappen Öppna/slut under Inkommande öppnas/sluts koppling mellan inkommande objekt/ledningar och primär- eller sekunder skena om kopplingen var sluten/öppen d.v.s. ändras informationer under kolumn 1=Öppen från 0 till 1. Genom att trycka på knappen Spara positioner under Inkommande sparas positionsnummer som har ändrats eller angetts på nytt under kolumn Pos. Genom att markera ett rad under Inkommande och trycka på knappen Ta bort tas bort relationer mellan inkommande objekt/ledningar och primär- eller sekunder skena. Genom att trycka på knappen Öppna/slut under Utgående öppnas/sluts koppling mellan utgående objekt/ledningar och primär- eller sekunder skena om kopplingen var sluten/öppen d.v.s. ändras informationer under kolumn 1=Öppen från 0 till 1. Genom att trycka på knappen Spara positioner under Utgående sparas positionsnummer som har ändrats eller angetts på nytt under kolumn Pos. Genom att markera ett rad under Utgående och trycka på knappen Ta bort tas bort relationer mellan utgående objekt/ledningar och primär- eller sekunder skena. Panel för visning av fördelningsstationer Bild 19, bilden visar fördelningsstationsdata i panelen för Fördelningsstationer. Genom att dubbel klicka i första kolumn bredvid fördelningstationsnamn öppnar man formuläret för vald fördelningsstation. 20 Referens Användarhandledning NetDoc Mobile

25 Bild 19a, bilden visar fliken Station med kopplingar i fördelningsstationsformuläret. Bild 19b, bilden visar fliken Relationer med inkommande och utgående kopplingar i fördelningsstationsformuläret. Användarhandledning NetDoc Mobile Referens 21

26

27 Steg för steg instruktioner Sökmöjligheter Det finns två sätt att söka rätt på det man är intresserad av i NetDoc3. Antingen geografiskt i kartan d.v.s. att man vet var objekten man letar efter ligger och zoomar in detta område och hämtar detaljer enligt funktionerna som beskrivs i bild 7. Eller så kan man använda sökverktyget och hämta upp objekten med hjälp av namn på objekt eller andra data som objekten håller. Vid användande av den sistnämnda metoden används verktyg beskrivna i bild 11. Sök geografisk i kartan. 1. Logga in mot lokal eller huvud databas. 2. Ta upp en bakgrundskarta enligt funktioner beskrivna i bild Zooma in det område där det sökta objektet finns. Enligt funktioner beskrivna i bild Beordra systemet att hämta detaljer enligt funktioner beskrivna i bild 7. Sök på namn och vissa objektdata. 1. Logga in mot önskad databas. 2. Aktivera panelen för sökning se bild Välj vad du vill söka på enligt beskrivning vid bild Fyll i söksträng med eventuella jokertecken (%,*). 5. Tryck på Enter. 6. Sökresultatet pressenteras i en vy. Sedan väljer man om objektet skall ritas ut tillsammans med gruppen som objektet tillhör eller om man enbart vill rita ut det valda objektet. Hur detta val görs visas i bild 11. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 23

28 Jag vill se mer information om objektet som jag valt! Hur gör jag? Beskrivning: 1. Sök fram det objekt så som det är beskrivet ovan. 2. Markera objektet i kartan med verktyget beskrivet vid bild Sedan beroende på om det är ett nodobjekt eller en sektion, använd funktionerna beskrivna vid bilderna nedan. 4. Då når du NetDoc och dess mer utförliga presentation av data ur databasen. Hur gör jag för att ladda och spara dumpar av databasen? Kortfattat beskrivning om dumpar Dumpar är ett kraftfullt verktyg för att spara undan och hantera olika tester och experiment som användare av NetDoc3 kan utföra. En dump av databasen kan sägas vara en spegelbild av hur databasen ser ut vid ett givet tillfälle. Denna spegelbild kan sparas ned för att sedan laddas in vid önskat tillfälle. Detta verktyg skapar en möjlighet för användare att t ex vid nyproduktion skapa flera alternativa nätlösningar med tillhörande beräkningar. Så här går det till att skapa en dump: 1. Logga in mot den lokala databasen. 2. Välj verktyget för att göra en dump enligt bilden nedan. 24 Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

29 3. Döp dumpen till ett lämpligt namn så att du kommer ihåg vad dumpen innehåller. Dumpnamn ska inte innehålla mellanslag. Se bild 20. Bild 20, visar dialogen för att skapa dumpar. 4. Tryck på knappen spara (save i detta fall) i dialogen, se bild Systemet sparar din dump med angett namn under dumpkatalogen. Så här går det till att ladda en dump: 1. Logga in mot den lokala databasen. 2. Välj verktyget för att ladda en dump enligt bilden nedan. 3. Välj den dump som har det namn som du vill ladda in. Se bild 21. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 25

30 Betänk dock att vid laddning av dumpen raderas databasen först för att sedan ta emot data lagrat i dumpen. Således om man vill ha kvar saker som finns i databasen innan man laddar en dump så måste man först skapa en dump av databasen. Bild 21, bilden visar dialog för laddning av en dump. 4. Välj någon av de dumpar som visas under dumpkatalogen. 5. Tryck på öppna (Open i bilden). 6. Systemet ersätter din databas med vald databasdump. NetDoc3 och NetMap Hur startar jag NetMap från NetDoc3? Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj sedan Starta NetMap under rullgardinsmeny Formulär enligt bild 16 nedan. Bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

31 Ritverktyg i NetDoc3 Hur ritar jag en station med utgående grupp? Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där ska stationen placeras med hjälp av verktyg som visas på bild Högerklicka och välj Rita sektion från verktyget som kommer fram. Du kan också hitta ritverktyget under rullgardinsmeny Verktyg enligt bild 23 som visas nedan. Bild 23 Vi ritar en nätstation med utgående grupp som innehåller ett kabelskåp. Allt detta för att lättare förstå hur man ritar och dokumenterar sitt nät. 4. Rita en sektion från punkt A till punkt B enligt bild 24 som visas nedan. Bild 24 Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 27

32 5. Bekräfta ritningen av sektionen med Enter. Mobile förslår Nätstation under Typ för objektet i början av sektionen d v s i punkt A enligt bild 25 som visas nedan. Bild Välj under Typ en annan typ av objekt om det inte ska bli Nätstation. 7. Anger stationsnamn t ex NS9999 under Namn på noden enligt bild 26. Bild Tryck på knappen Skapa nod. 28 Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

33 Mobile vill att vi väljer en transformator som skall kopplas till nätstationen NS9999 nu. Vi måste välja märkeffekt för transformatorn som ska placeras i nätstationen från listan som visas på bild 27 nedan. Bild Välj en transformator med märkeffekt av 50 kva Bild Tryck på OK enligt bild 28 som visas nedan. Efter att man har tryckt på OK visar mobilen mer data för nätstationen och kopplad transformator enligt bild 29 som visas nedan. Här kan man ändra data för stationen och transformatorn om man vill. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 29

34 Bild Tryck på knappen Spara och stäng om du är nöjd med data för stationen och transformatorn för att fortsätta. Systemet vill att vi väljer nu typ och namnet till objektet som finns i andra änden av sektionen d v s slutnod. På bild 30 visas formuläret för specifikation av slutnod. 30 Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

35 Bild Välj under Typ Kabelskåp 13. Ange t ex KS0009 under Namn på noden. 14. Tryck på knappen Skapa nod. Nu är slutnod skapad och nod data kommer fram som på bild 31 som visas nedan. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 31

36 Bild 31 Man kan ändra PresGrupp och PresTema för slutnod om man vill. 15. Tryck på knappen Spara och stäng för att fortsätta. Efter att man har tryckt på knappen Spara och stäng kommer fram formuläret Välj skena där skall man välja skena enligt bild 32 som visas nedan. Man måste välja till vilken skena ska ledningen kopplas om objektet i början eller i slutändan av sektionen är ett objekt som har flera skenor. I detta fall kommer fram formuläret för val av skenor som på bild 32 som visas nedan. 32 Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

37 Bild Välj NS9999 Sek.Ske 17. Trycker på knappen OK när det blir grönt. Efter att man har valt skena och tryckt på knappen OK kommer fram formuläret där skall man välja typ och area för ledningen som är kopplat mellan start- och slutnod d. v. s. i vårt fall mellan nätstationen NS9999 och kabelskåpet KS0009 enligt bild 33 som visas nedan. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 33

38 Bild Välj från listan under Typarea typ och area som passar bäst för din ledning. 19. Tryck på knappen Skapa sektion. Genom att trycka på knappen Avbryt, avbryts pågående process för dokumentation av ledningen. Genom att trycka på knappen Öppna räknarformulär, öppnas start formuläret för beräkning. Efter det kommer fram formuläret där man ser mer data om kopplade ledning som på bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

39 Bild 34 Här kan du ändra PresGrupp, PresTema, Längd, Typ, TypArea osv. för ledningen om du vill. 20. Välj Lågspänning under PresGrupp. 21. Tryck på knappen Spara och stäng för att fortsätta. Alla ledningar som ritas i NetDoc3 för automatiskt PresGrupp Högspänning. Man borde ändra här under PresGrupp från Högspänning till Lågspänning eller Servis för alla lågspänningsledningar och servisledningar. Efter att man har tryckt på knappen Spara och stäng kommer fram ritade nät med ledningen samt objektet i början och slutet av ledningen med symboler för objekt och objektsnamn som på bild 35 som visas nedan. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 35

40 Bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

41 Hur ritar jag en mätare som matas med en servisledning från ett kabelskåp som redan finns? Nu ska vi rita en servisledning som går ut från kabelskåpet KS0009 till mätare på följande sätt. Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där kabelskåpet finns med hjälp av verktyg som visas på bild Högerklicka och välj Rita sektion från verktyget som kommer fram. Du kan också hitta ritverktyget under rullgardinsmeny Verktyg enligt bild Dra streck från kabelskåpet neråt som på bild 36. Bild Bekräfta ritad ledning med Enter. Systemet känner automatiskt startnod (objektet i början av ledningen) om vi har börjat rita ledningen från kabelskåpet. Nu frågar mobilen om objekt typ och namn i slutändan som på bild 37 som visas nedan. Bild 37 Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 37

42 6. Välj under Typ Abonnemang och under Namn på noden ange namnet som på bild 38 som visas nedan. Bild Tryck på Skapa nod. Efter det att slutnod har skapats kommer fram formuläret med data för specificerad slutnod enligt bild 39 som visas nedan. 38 Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

43 Bild 39 Man kan ändra PresGrupp, PresTema, Årsförbrukning, Effekt, SCBkod osv. för slutnod om man vill. 8. Tryck på knappen Spara och stäng för att fortsätta. För varje ritat och kopplad mätare kommer automatiskt en Årsförbrukning på kwh som man borde ändra till rätt värde. Man kan trycka på knappen Spara och stäng efter att man har ändrat data som behövs. Mobilen ritar fram symbolen för mätare i slutet av ledningen med namnet som på bild 40 som visas nedan. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 39

44 Bild 40 Samtidigt kommer fram formuläret för val av typarea när det gäller ledningen mellan kabelskåpet och mätaren som på bild 41 som visas nedan. Bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

45 Mobilen ger ett förslag på typ och area genom att visa under Typarea typarea för ledningen som kopplades sist. 9. Välj från listan EKKJ 10/10 i stället för AKKJ 50/16 som systemet anger som förslaget. 10. Tryck på Skapa sektion. Bild 42, visar data för servisledningen som är kopplat mellan kabelskåpet och mätaren. Nu ska man ändra under PresGrupp från Lågspänning till Servis. Här kan väljas lågspänningsapparat och säkringen som ska kopplas i kabelskåpet d v s i början av servisledningen och skydda servisledningen. Efter det att man har ändrat och tryckt på Spara och stäng ser man hela ritade nät som på bild 43 som visas nedan. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 41

46 Bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

47 Hur kopplar jag en apparat eller en säkring? Vi utgår att stationen med sina grupper finns ritad och dokumenterad. Vi vill komplettera nätstationen NS9999 genom att koppla apparater och säkringar på lågspänningsledningar som går ut från nätstationen. Nu ska vi koppla en lågspänningsapparat och en lågspänningssäkring i början av lågspänningsledningen som går från nätstationen till kabelskåpet KS0009. Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där nätstationen NS9999 finns med hjälp av verktyg som visas på bild Högerklicka och välj Markera från verktyget som kommer fram. Du kan också hitta ikonen för Markera under rullgardinsmeny Verktyg enligt bild Välj Markera och markera ledningen mellan nätstationen och kabelskåpet som visas på bild 44. Bild Nu visas data för markerad ledning i panelen för Sektion på höger sidan i mobile som på bild 45. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 43

48 Bild 45 Det finns inte någon apparat eller säkring kopplad i stationen på utgående ledning. 6. Välj apparat från listan som ska kopplas som Apparat1 för Sida A på sektion. I vårt fall väljer vi SLC63 från listan som på bild 46. Bild På samma sätt markerar man fällt för Säkring1 och väljer säkringen från listan. Vi väljer en 35 A säkring att koppla i början av sektionen. 8. Nu visas kopplad apparat och säkring i panelen för sektion på bild 47 som visas nedan. 44 Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

49 Bild 47 På samma sätt kan man koppla apparat och säkring i andra änden av ledningen d v s Sida B på sektion. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 45

50 Hur visar jag nätstationskort för en nätstation? Vi utgår att stationen med sina grupper finns ritad och dokumenterad. Vi vill visa nätstationskort för nätstation NS9999. Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där nätstationen NS9999 finns med hjälp av verktyg som visas på bild Högerklicka och välj Markera från verktyget som kommer fram. 4. Markera nätstationen NS9999 om den inte är markerat redan. Om stationen är markerad ser man en röd cirkel rund stationssymbolen som på bild 48 som visas nedan. Bild Högerklicka och välj Kör KSP/Stationskort från verktyget som kommer fram. Man kan använda kort kommando I för visning av kabelskåps- och stationskort. När stationen är markerat trycker man på tangenten I och stationskort kommer fram som på bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

51 Bild 49, visar nätstationskort. På samma sätt genererar man kabelskåpskort och fördelningsstationskort. Hur startar jag beräkning för en nätstation? Vi utgår att stationen med sina grupper finns ritad och dokumenterad. Vi vill göra en beräkning på nätet under nätstation NS9999. Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där nätstationen NS9999 finns med hjälp av verktyg som visas på bild Välj Beräkna objekt från Verktyg i huvudmeny eller genom att högerklicka i kartan och välja Beräkna objekt från verktyget som kommer fram på bild 50. Bild Markera en ledning som ligger kopplad under vald nätstation NS Tryck på knappen Ny beräkning i beräkningsformulär som kommer fram, bild 51. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 47

52 Bild Välj beräkningsmall under Val av mall som innehåller konstanter för förluster, cosfi, Larssonskonstant, belastningsgrad och kopplad prognos. 7. Välj en beräkning under Stations data Kopiera indata från befintlig beräkning om det finns beräkningar för stationen från tidigare. 8. Tryck på knappen Hämta startdata data om beräkningar för stationen finns redan från tidigare. 9. Kryssa i rutan Starta från sekundärskena om beräkningen skall startas där. 10. Kryssa i rutan Varmledarberäkning om du vill att räknaren ska ta hänsyn till ökning av resistansen under kortslutningen. 11. Välj beräkningstyp under Kalkyltyp. 12. Ange min och max värde för spänningen U(kV), resistansen Rf(Ohm) och reaktansen Xf(Ohm) vid startpunkten. 13. Ange Velanderskonstanter k1 och k2 samt utnyttjningstid för nätet om du inte är nöjd med de som systemet föreslår. 14. Tryck på knappen Spara för att spara indata för beräkning. 15. Tryck på knappen Starta räknaren. 16. Efter att beräkningen är klar försvinner indataformuläret och Ni ser beräkningsresultat i panelen för Nod och Sektion under fliken Beräkningsresultat som på bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

53 Bild 52 Hur startar jag beräkningsrapport för en beräknad nätstation? Vi utgår att stationen med sina grupper finns ritad, dokumenterad och beräknad. Vi vill titta på en beräkningsrapport för en beräknad nätstation t ex. NS9999. Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där nätstationen NS9999 finns med hjälp av verktyg som visas på bild Välj Beräkna objekt från Verktyg i huvudmeny eller genom att högerklicka i kartan och välja Beräkna objekt från verktyget som kommer fram på bild Markera en ledning som ligger kopplad under vald nätstation NS Formuläret Indata för beräkning av station kommer fram som på bild Välj under Befintliga beräkningar den beräkning som du vill titta på t ex NyNS Tryck på knappen Beräkningsrapport. 8. Beräkningsrapporten för vald beräkning kommer fram med förstasidan som på bild Byta till nästa sida genom att trycka på knappen i beräkningsrapporten. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 49

54 Bild 53 Bild 54 Hur flyttar jag ett objekt med kopplade ledningar? Vi utgår att objektet med kopplade ledningar finns ritad och dokumenterad. Vi vill flytta ett objekt med kopplade inkommande och utgående ledningar t ex. KS0009 med kopplade ledningar. Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där objektet som ska flyttas finns med hjälp av verktyg som visas på bild 7 i vårt fall kabelskåpet KS Välj Flytta objekt från RitVerktyg 50 Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

55 4. Markera objekt som ska flyttas så att du ser insertpunkt för objektet, kabelskåpet KS0009 som på bild 55. Bild Peka på insertpunkt och dra åt sidan där ska objektet flyttas. 6. Släp muspekaren på plats där objektet ska flyttas d v s vid flyttslutpunkt som på bild 56. Bild Välj ledningens startpunkt och flytta till insertpunkt för kabelskåpet som på bild 57. Bild Släp muspekaren på plats där ledningen ska flyttas d v s vid flyttslutpunkt som på bild 58. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 51

56 Bild 58a 9. Välj startpunkt för andra ledningen bild 58a och flytta till insertpunkt för kabelskåpet som på bild 58b. Bild 58b 10. Släp muspekaren på plats där objektet ska flyttas d v s vid flyttslutpunkt. 11. Kabelskåpet som har flyttats med kopplade ledningar visas på bild 59. Bild 59 Hur infogar jag ett objekt på en ledning med kopplade objekt på båda sidor av ledningen? Vi utgår att ledningen med kopplade objekten finns ritad och dokumenterad. Vi vill infoga ett nytt objekt på ledningen mellan nätstation NS9999 och kabelskåpet KS0009. Vi delar ledningen och koppla in i brytpunkten ett nytt objekt t ex. ett nytt kabelskåp KS0008. Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där ledningen som ska delas finns med hjälp av verktyg som visas på bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

57 3. Välj Infoga objekt på ledning från RitVerktyg 4. Peka en brytpunkt på ledningen mellan två objekt i vårt fall mellan nätstationen och kabelskåpet som visas på bild 60. Bild Välj start punkt där ledningen ska delas som på bild 61. Bild Efter att du har tryck Enter frågar mobile om du vill dela sektionen som på bild 62. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 53

58 Bild Tryck OK för att bekräfta att du vill dela sektionen och skapa en ny nod. 15. Mobile föreslår Kabelskåp under Typ. Du kan välja objekt som du vill ha om vill inte ha kabelskåpet. Ange namn KS0008 under Namn på noden i formuläret för Spec, startnod som på bild 63 Bild Tryck på knappen Skapa nod. Bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

59 17. Tryck på knappen Spara och stäng när du är klar med startnod som visas på bild 64. Bild Välj avbryt i formuläret Spec, slutnod som kommer fram som på bild Nu ser du det nya kabelskåpet som har infogats i punkten där ledningen har delats som på bild 66. Bild 66 Hur infogar jag ett nytt objekt på en ledning och få fram matningen mellan det nya objektet och en mätare? Vi utgår att ledningen med kopplade objekten finns ritad och dokumenterad. Vi vill infoga ett nytt objekt på ledningen mellan kabelskåpet KS0008 och kabelskåpet KS0009. Vi delar ledningen och koppla in i brytpunkten ett nytt objekt t ex. ett nytt kabelskåp KS0007. Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där kabelskåpet KS0008 finns med hjälp av verktyg som visas på bild Välj Infoga objekt på ledning från RitVerktyg 4. Peka en brytpunkt på ledningen mellan kabelskåpet KS0008 och kabelskåpet KS0009 som visas på bild 67. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 55

60 Bild Rita åt höger eller vänster var mätaren ska placeras som på bild 68. Bild Tryck OK för att bekräfta att du vill dela sektionen och skapa en ny nod samt stänga det lila formuläret som kommer fram som på bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

61 Bild Mobile föreslår Kabelskåp under Typ. Du kan välja objekt som du vill ha om vill inte ha kabelskåpet. Ange namn KS0007 under Namn på noden i formuläret för Spec, startnod som på bild 70 Bild Tryck på knappen Skapa nod. 9. Tryck på knappen Spara och stäng när du är klar med startnod. Bild Välj Abonnemang under Typ och ange under Namn på noden i formuläret för Spec, slutnod som visas på bild Tryck på knappen Skapa nod. 12. Komplettera data för abonnemang genom att ändra årsförbrukning, ange SCB kod osv. 13. Tryck på knappen Spara och stäng när du är klar med slutnod. 14. Nu har mobilen ritat abonnemang med symbolen och visat namn som på bild 72. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 57

62 Bild 72 Bild Välj EKKJ 10/10 som typ och area under Typarea för servisledningen mellan kabelskåpet KS0007 och mätaren som på bild Tryck på knappen Skapa sektion när du är klar med val av ledningens typarea. 17. Ändra under Sektionsdata PresGrupp från Högspänning till Servis som visas på bild 74. Bild Tryck på knappen Spara och stäng när du är klar med ändringar och kompletteringar av ledningsdata. 58 Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

63 19. Kabelskåpet KS0007 med servisledningen och mätare kommer fram som på bild 75 när du nästa gång söker på kabelskåpet KS0007 hjälp av verktyg som visas på bild 7. Bild 75 Hur tar jag bort ett objekt? Vi utgår att objektet med kopplade ledningar finns ritad och dokumenterad. Vi vill ta bort ett objekt som t ex kabelskåpet KS0008. Beskrivning: 1. Logga in mot rätt databas i NetDoc3. 2. Välj och zooma fram det område där kabelskåpet KS0008 finns med hjälp av verktyg som visas på bild Välj Ta bort objekt från RitVerktyg Du kan också hitta Ta bort objekt under rullgardinsmeny Verktyg enligt bild 23, eller genom att högerklicka och välja Ta bort objekt från verktyget som kommer fram. 4. Peka på objektet som du vill ta bort i vårt fall kabelskåpet KS0008. Bild Tryck på knappen OK om du vill radera objekt som visas på bild 76. Avbryt genom att trycka på knappen Cancel. 6. Kabelskåpet blir raderat och försvinner från din ritning och databas enligt bild 77. Du ser inte kabelskåpet KS0008 när du loggar in i din lokala databas nästa gång. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 59

64 Bild 77 Hur genererar jag en linje schema för en station? Vi utgår att stationen med sina grupper finns ritad och dokumenterad. Vi vill titta på en linje schema för en nätstation t.ex. NS9999. Beskrivning: 1. Logga in mot önskad databas. 2. Aktivera panelen för sökning se bild Välj vad du vill söka på enligt beskrivning vid bild 11 t ex: Nodnamn. 4. Fyll i söksträng nätstationsnamn NS Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

65 5. Tryck på Enter. 6. Sökresultatet pressenteras i en vy enligt bild 78. Bild Klicka med höger musknapp och välj 1-Linje schema enligt bild 79 Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 61

66 Bild Timglas visas och systemet jobbar med generering av 1-linje schema. 9. När timglas försvinner är 1-linje schema genererad. 10. Trick på fliken 1-Linje schema som finns i vänstra ner kanten bredvid flik Karta. 11. En linje schema visas fram som på bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

67 Bild För att komma tillbaka till kartan tryck på fliken Karta i vänstra ner kanten bredvid 1-linje schema. Hur dokumenterar jag ett avbrott under en nätstation? Vi utgår att nätstationen med sina grupper finns ritad och dokumenterad. Vi vill dokumentera ett avbrott under en grupp på en nätstation t.ex. T22. Beskrivning: 1. Logga in mot önskad databas. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 63

68 2. Aktivera panelen för Sökning av punktobjekt se bild Välj vad du vill söka på enligt beskrivning vid bild 11 t.ex: Nodnamn. 4. Fyll i söksträng nätstationsnamn T Tryck på Enter. 6. Sökresultatet pressenteras i en vy enligt bild 81. Bild Aktivera panelen för Avbrott som visas på bild 82 nedan. Bild Välj knappen med dokumentet och plus symbolen för att skapa ny session. 9. Ange namnet för ny session under fält i lilla formuläret för ny session som kommer fram enligt bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

69 Bild Namnet kan innehålla bokstäver och nummer vi väljer t.ex. T22grupp1 Bild Välj Avbrottstyp Planerat avbrott under fliken Data som på bild 85. Bild 85 Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 65

70 12. Börja med dokumentering av händelser som visas under fliken Händelser genom att trycka på knappen med dokumentet och pil symbolen samt peka ut ledningen där uppstår avbrott. 13. Välj tidpunkt för öppning/slutning samt aktivering och avbrottslängd i formuläret för Avbrottshändelse som visas enligt bild 86 Bild Efter att har angett datum, tid och avbrottslängd samt kryssat för öppning och slutning tryck på knappen 15. Nu ser vi under fliken Händelse på bild 87 från vilken objekt och till vilken objekt samt när har vi öppnat eller slutit. Bild Om det handlar om ett händelse d v s vi öppnar och sluter bara på ett ställe, då kan vi avsluta dokumentering av det avbrott genom att trycka på knappen statistik. för att spara händelse och generera avbrotts 17. Efter det att avbrotts har sparats visas under fliken Data bortkopplad last i kw samt en del kommentarer under Fel listan enligt bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

71 Bild Tryck på knappen för att se avbrottsrapport för enskild avbrott i vårt fall avbrott T22grupp1. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 67

72 Hur aviserar jag ett planerat avbrott under en nätstation? Vi utgår att nätstationen med sina grupper finns ritad och dokumenterad. Vi vill informera våra kunder om planerade avbrott under en nätstation t.ex. NS1000. Beskrivning: 1. Logga in mot önskad databas. 2. Aktivera panelen för Sökning av punktobjekt se bild Välj vad du vill söka på enligt beskrivning vid bild 11 t ex: Nodnamn. 4. Fyll i söksträng nätstationsnamn NS Tryck på Enter. 6. Sökresultatet pressenteras i en vy enligt bild 89. Bild Alla nätstations kunder ska få avbrott och måste informeras i god tid. 8. Nätstationen matas från en annan nätstation med en högspännings kabel. 9. Markera högspänningskabel genom att välja Markera från rullgardin Verktyg eller med höger musklick och peka på högspännings kabel som på bild Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

73 Bild Välj OFF under BrytarlägeB istället för ON som på bilden 91, glöm inte att spara. Bild Välj symbolen för Avisering som finns under NetDoc/NetMap verktyg 12. När informationsrutan kommer fram som på bild 92 tryck Ok och peka på nätstationssymbolen i vårt fall NS1000. Bild 92 Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 69

74 13. När Save As formuläret kommer fram som på bild 93 välj var du vill spara aviseringsfilen avisering.txt och tryck på Save. Här rekommenderas att man sparar aviseringsfilen under NetDoc mappen om aviseringsbrev pekar mot samma mapp. Bild Nu kommer fram Avisering formuläret som på bild 94 med informationer om aviseringen och textfilen. Bild Välj Open om du vill titta på textfilen avisering.txt som visas på bild 95, annars tryck OK om du inte vill titta på aviseringsfilen. 70 Steg för steg instruktioner Användarhandledning NetDoc Mobile

75 Bild När du har färdigt kollat på textfilen stäng den och tryck på OK i lilla Avisering formuläret. 17. Anropa nu Aviseringsbrevet AviseringNetDoc_mobile för att se aviserade kunder med deras adresser. Eller Bild Om det kommer fram meddelande från Microsoft Office Word som på bild 96 svara med kappen Yes (Ja) på frågan. 19. Nu visas aviseringsbrev på bild 97. Användarhandledning NetDoc Mobile Steg för steg instruktioner 71

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

2004-03-01. Produktkatalog Manual

2004-03-01. Produktkatalog Manual 2004-03-01 Produktkatalog Manual Version 3.3 2004 Innehållsförteckning Skapa Varukorg Välj bil 1 Varugrupp 1 Sök på motorkod 1 Rabattkod 1 Artikel 1 Varukorgen Lägg till artiklar 2 Lägg till textrad 2

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer