Matavfall ska samlas in

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matavfall ska samlas in"

Transkript

1 .... Mälarnära. SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN NR 3:2012 Matavfall ska samlas in Under nästa år börjar kommunen att samla in kommuninvånarnas matavfall. Istället för att förbrännas ska det rötas till biogas för fordon och det näringsrika slammet ska användas som gödsel i skog och på åkermark. Brunnabon Ann Maruin ser fram emot att kunna bidra till en bättre hushållning av Daniel representerar Upplands-Bro sid 6 de resurser som finns. Det är brist på biogas och det är jätteviktigt att vi tar hand om de resurser vi har. Vi är bra på att sortera annat så steget att sortera matavfall är inte så stort. Vi måste alla vara rädda om vår miljö och även här i Upplands-Bro måste vi hjälpa till. sid 3 God jul & Gott nytt år önskar Upplands-Bro kommun! Dags för skolval Nu kan du, som ska önska skola till ditt barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 6, göra din anmälan på nätet. sid 3 Ulf Peterson, rektor på Upplands-Brogymnasiet Ett gymnasium för alla elever Mälarnära besökte Upplands-Brogymnasiet och pratade med rektorn, Ulf Peterson och fyra av eleverna på skolan. sid 4-5 Galoppbanan planeras på Önsta Redan 2014, alltså knappt två år efter att Svensk Galopp köpte marken vid Önsta gård, kan de första provlöpen gå av stapeln. Marklovet är godkänt. Ju tidigare vi kommer igång med banan desto bättre hinner gräset bli, säger Dag Johansson, projektledare på Svensk Galopp. sid 3 Ny Facebook-app för enklare dialog Den 1 december lanseras en ny applikation på kommunens facebooksida som gör det möjligt för besökare att skicka in idéer och förslag till kommunen. Andra besökare kan rösta på förslagen och för kommunen blir det enkelt att se vilka frågor invånarna tycker är viktiga. sid 7 ILLUSTRATION: WERKET ARKITEKTER AB Så går det med kulturhuset Ett kulturhus planeras i Kungsängens centrum. Huset kommer att vara sex våningar och innehålla bibliotek, konsthall, verkstäder och filmlokal. Invigningen planeras till hösten sid 6 60 år

2 2 Nr. 3/2012 Tuffare tider för kommunsektorn Å ret går mot sitt slut och budgeten för 2013 är precis klar. UpplandsBro kom mun har de senaste åren vuxit starkt och den största utmaningen inför det komman de året blir att behålla en stark tillväxt trots oron som råder i omvärlden. UpplandsBro är ingen isolerad ö och det som sker runt omkring oss påverkar oss och i oroliga tider blir det extremt viktigt att varje skattekrona utnyttjas effektivt. Därför måste vi fortsätta hitta nya sätt för att kunna förbättra och utveckla kvaliteten på den kommunala servicen. Under det kommande åren är utbildning av våra barn och ungdomar i fokus eftersom väl utbildade människor har lättare att i framtiden etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill att UpplandsBros skolor ska vara bland de bästa i länet med de bästa lärarna. Även våra äldre står i fokus och i Upplands Bro jobbar vi ständigt för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Det är viktigt att de som försörjt oss under lång tid ska känna sig trygga och respekterade. Under hösten har vi genom fört den lokala värdighetsgarantin och i janua ri kan äldre och människor med funktionsned sättning för första gången själva välja utförare enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. I UpplandsBro finns ett rikt föreningsliv med 80 aktiva föreningar. De är en stor till gång för oss som bor i kommunen och arbetet för våra ungdomar och deras fritidsmöjligheter fortsätter. Under nästa år sätts spaden i jorden för Kulturhuset i Kungsängen och arbetet med att omvandla Brohuset till ett allaktivitetshus påbörjas. Även den sedan många år efterfråga de nybyggnationen av stallet i Prästtorp kom mer att starta och det nya stallet ska uppfylla dagens moderna krav på djurhållning och ar betsmiljö. Alla tre kommer att bidra till än bätt re kulturupplevelser och fritidsmöjligheter för både barn, ungdomar och vuxna. Vill du veta mer om vad som planeras i kom munen under nästa år? På kommunens webb plats, hittar du budgeten i sin helhet. Slutligen vill vi önska alla en god jul och ett riktigt gott nytt år, tillsammans gör vi Upp landsbro till en ännu bättre kommun att leva i! Kommunalråden i Upplands-Bro Våga tacka nej Konsumentvägledarens bästa tips Vet du om att du som bor i Upplands-Bro kommun kan få råd och stöd i konsumentfrågor, helt utan kostnad? Mälarnära ringde upp en av konsumentvägledarna, Maria Wiezell, för att få hennes bästa tips inför den stundande julhandeln. När vänder sig människor till kon sumentvägledningen? I de flesta fall när de har råkat ut för någonting. Ett av de vanligaste problemen som vi får frågor om är problem i samband med att någon köper reparationstjänster till sitt bo ende. Ett annat stort problem är av tal man råkat ingå via telefon eller på stan. Senaste samtalet jag fick handlade om att den som ringde kände sig pålurad ett abonnemang som han eller hon inte ville ha. De flesta tror att man har ångerrätt när någon säljer något i en galleria eller på stan och de får en gratis surfplat ta, telefon eller dator på köpet, men det har man inte. Vilka är de vanligaste frågorna? Många samtal handlar om köp av varor och tjänster som man är missnöjd med. Sen är det när en kund är missnöjd med mobil abonnemang eller bredbandsupp koppling som inte fungerar eller när avtalen förlängs utan att de är medvetna om det. Tidigare jobbade vi mycket med rådgivning inför ett köp men det är mindre vanligt idag. Människor ringer oss numera efter ett köp, när de är missnöjda. Vad hjälper ni till med? Vi lyssnar och sen talar vi om vilket regelverk som finns kring den tjänsten eller varan, vilken lagstift ning som reglerar det de råkat ut för. Vi ger tips på hur de reklamerar varan eller tjänsten och hur ska de göra om det inte fungerar. Förutom gällande lagstiftning hjälper vi till med information om tolkning av la gen, som finns i förarbetet till den, och var de kan hitta referatfall att jämföra med. De som ringer ska ef Konsumentrådgivarna får många samtal om hantverkstjänster, där en konsumt inte är enig med hantverkaren. FOTO: GOKHAN OKUR ter samtalet vara bättre rustade, veta hur lag och praxis ser ut och hur de ska gå vidare om företaget säger nej. Vi kan även lyssna på företaget, vi ringer inte upp någon men närings idkaren kan ringa oss och själva höra vad vi har att säga. Det är inte alls ovanligt att de också är intresse rade av vad som gäller. Även företa gare kan ringa om en konsument är inblandad. Vilka är ni? Vi är konsumentjuridiska ex perter med olika utbildningsbak grund, bland annat socionomer, men som är utbildade i konsument juridik via Konsumentverket. Vi har alla arbetat som konsumentväg ledare i ca 15 års tid. Vilket är ditt bästa tips till konsu menter inför julhandeln? Något vi inte nog kan trumma in är att våga säga nej. När du blir uppringd, påsprungen på stan eller någon knackar på hemma hos dig, oavsett vad de vill sälja så våga säga nej. Vågar du inte säga nej är ris ken stor att du binds upp till något abonnemang som kan vara svårt att komma ur. Det är inte välgörenhet de sysslar med, det är försäljning. Har du några fler tips? Fråga efter öppet köp i bu tik och se till att det står på kvit tot. Handlar du på nätet, kolla noga vem du handlar av, om det finns Konsumentvägledning i Upplands-Bro Du som bor i Upplands-Bro kommun kan få hjälp med konsumentrelaterade frågor, kostnadsfritt. Konsumentvägledaren ger inte råd vad gäller köp mellan privatperso ner och inte heller råd till näringsidkare som ingått avtal med annan näringsidkare. Telefontid: Tisdagar kl Telefon: E-post: Christina Brofalk, Irène Seth, Yvonne Stein och Jan Stefanson Mälarnära ges ut av Upplands-Bro kommun Upplaga: ex Redaktion: Kommunikationsstaben, UpplandsBro kommun E-post: Redaktör:, Ansvarig utgivare: KarlErik Lindholm, kommundirektör Tryck: Vtab Distribution: SDR, år Furuhällsplan Kungsängen Telefon kontaktuppgifter och information om ångerrätt. Om du inte får beta la mot faktura i efterskott, så handla gärna med kreditkort. Varför ska man handla med kredit kort? Handlar du med kreditkort finns två avtalspartner, och om fö retaget du handlar av går i konkurs kan du vända dig till kreditgivaren och få ersättning för dina utlägg enligt konsumentkreditlagen. Men välj kreditkort med omsorg och handla inte för mer än du klarar av att betala av. Vilka borde ringa er? Alla som ska göra någon form av renovering hemma i sin bostads rätt eller villa. Då är det jättebra att ringa oss innan och få tips och råd för att inte hamna i sitsen att vara oense med hantverkaren om när, var eller hur arbetet ska utföras. Den som är osäker på att handla på nätet kan ringa oss för att få reda på vad de ska tänka på, hur de ska veta om säljaren är seriös eller inte. Även den som ska köpa en resa på nätet, det finns jättemycket fallgropar. En resa är ett stort och kostsamt köp och ibland görs det lite väl lättvin digt vilket kanske beror på att köpa ren tror att de har ångerrätt. Slutli gen kan du ringa oss när du ham nar i tvist med en näringsidkare och inte kan uttyda vilka regler som gäl ler. Som konsument kan du inte för lita dig på att näringsidkaren kan konsumentlagstiftningen. De flesta har lärt sig att sälja och utföra upp gifterna men kan inte konsumentla garna. Dags att önska skola Din ansökan gör du direkt på nä tet, via kommunens självservice. Under januari har samtliga skolor öppet hus för att nyfikna föräldrar och elever ska kunna komma dit och titta inför skolvalet. I början av februari ska önskemål om skola, för barn som börjar förskoleklass och årskurs 6 hösten 2013, vara in lämnat till kommunen. Ansökan görs på kommunens digi tala självservice som finns på Läs mer om skolvalet på kommu nens webbplats, Snart är det dags att önska skola för de barn som ska börja förskoleklass och årskurs 6. Barnaba Joseef och Patric Chramer går i årskurs 6 på Broskolan. FOTO: CAROLINE FALKENGREN

3 Nr. 3/ Rester ska bli gas och gödsel Under nästa år börjar kommunen samla in kommuninvånarnas matavfall. Istället för att förbrännas ska det rötas till biogas för fordon och det näringsrika slammet ska användas som gödsel i skog och på åkermark. Äntligen! Tycker Ann Maurin i Brunna. Att kommunen ska börja samla in matavfall är redan bestämt. Men innan insamlingen kan komma igång är det två kommunala beslut som måste fattas, de nya avfallsföreskrifterna och den nya avfallstaxan. Det här innebär att matavfallsinsamlingen kan komma igång tidigast framåt sommaren. Brunnabon Ann Maurin jobbar på ett oljebolag och möter dagligen kunder som är i behov av att tanka biogas. Det är brist på biogas och det är jätteviktigt att vi tar hand om de resurser vi har. Vi är bra på att sortera annat så steget att sortera matavfall är inte så stort. Charlotta Skoglund, avfallsingenjör på UpplandsBro kommun, menar att sortering av matavfallet är att ta nästa steg i utveckling av sopsorteringen. Vi skulle tjäna mest på att äta upp maten men det näst bästa är att röta den och göra biogas och näring av den. Påsar delas ut Sopbilarna som kommer att användas för att hämta matavfall och övriga restsopor är tvåfacksbilar. Det innebär att matavfallet sorteras i Brunnabon Ann Maurin ser fram emot att kunna sortera ut sitt matavfall istället för att slänga det bland övrigt restavfall. FOTO: CAROLINE FALKENGREN Snart galopperas det i Bro Galoppbanan vid Önsta gård blir verklighet inom en snar framtid. Redan 2014, knappt två år efter marken köptes av Svensk Galopp, kan de första provloppen gå av stapeln. När hela anläggningen är klar finns ett galoppcentrum i världsklass med möjligheter även för andra hästsporter, något som kommer att gynna kommunen. Ännu är det bara åkermark vid Önsta Gård. Det enda som skvallrar om att en galoppanläggning planeras är några pinnar i marken. Dag Johansson är projektledare för huvudstadsbanan på Svensk Galopp. Han pekar ut över åkermarken mot pinnarna. Där planeras målgången och i anslutning till den en huvudbyggnad. Han är nöjd med hur den kommunala processen har fortgått och att planerna kommit så långt som de gjort. Alla är positiva från alla håll till vår etablering här och det krävs att man har kommunen med sig med en så pressad tidsplan, annars hade det blivit trögjobbat, säger han. Marklovet är godkänt och under vintern ska arbetet med banan komma igång. Det är en gräsbana som planeras med en dirttrackbana innanför. Ju tidigare vi kommer igång med banan desto bättre hinner gräset bli och det är tänkbart med provlopp på gräs redan Området kommer successivt att tas i bruk men ännu är det inte helt klart hur området ska disponeras. Det var så sent som den siste oktober som Svensk Galopp tog över marken. Dag Johansson tror att det kommer att klarna under vintern hur allting ska bli på Önsta. Från Täby Galopp behöver de inte flytta förrän detaljplanen där vunnit laga kraft, vilket antagligen blir någon gång under Större yta Flytten till Önsta gård kommer att innebära större yta för anläggningen att bre ut sig på. Önstas 190 hektar mark är nästan fyra gånger så stort som de 50 hektar som Täby Galopp disponerar. Banorna kommer inte att bli så mycket större, det är mer att hästarna kan trivas och må bra. Djurskyddskraven skärps hela tiden och här har vi möjlighet att möta framtidens krav redan nu, förklarar Dag Johansson. När anläggningen väl är klar kan det hända att även andra evenemang, utan koppling till hästsport, kan komma att ske på området. Det finns alla möjligheter på ett utrymme och resten i ett annat. Det är bara i nuläget, innan matavfallet börjat samlas in, som alla sopor läggs i båda facken. Sen kommer matavfall och övriga sopor givetvis att separeras, konstaterar Charlotta Skoglund. Alla hushåll i kommunen kommer att få ett påsställ att ha i köket. Påsstället tillåter matavfallet att luftas vilket krävs för att hålla det så torrt som möjligt. Det ska ju inte brytas ner och bli biogas för tidigt, säger hon. Papperspåsar att sortera matavfallet kommer också att delas ut. De som bor i villa får en årsförbrukning på ungefär 160 påsar samt ett extra brunt sopkärl att lägga matavfallet i. Hur det kommer att se ut för dem som bor i lägenheter eller har delat soprum på något sätt kommer att variera mellan de olika fastigheterna. De boende kommer att få information i god tid innan införandet i sitt område, förklarar Charlotta Skoglund. Matavfallet kommer att hämtas varannan vecka, utom under sommaren då de hämtas varje vecka för att minimera risk för flugor, lukt och så vidare. Ann Maurin i Brunna sitter i styrelsen för den samfällighet där hon bor. Hon upplever att det där finns en viss oro för hur det kommer att bli. Man vet inte hur det ska gå till ännu och därför kommer det många frågor som ingen av oss i styrelsen kan svara på men jag hoppas att det blir enkelt och att det inte kostar för mycket, säger hon. För att minska oron tror hon att det behövs mycket och tydlig information från kommunen så att alla förstår hur och varför matavfallet samlas in. Alla inser nog att de måste dra sitt strå till stacken, bara de får informationen. Vi måste alla vara rädda om vår miljö och även här i UpplandsBro måste vi hjälpa till. Information kommer Charlotta Skoglund på Upplands Bro kommun lovar att det kommer att komma mer information. Vi är inte klara med allt informationsmaterial än, men det kommer att komma i god tid, lovar hon. För den som så önskar kommer det även fortsättningsvis att finnas möjlighet att samla matavfallet i en hemkompost. En hemkompost måste vara rått och skadedjurssäkrad samt isolerad så att den klarar vintern. Dessutom krävs en anmälan till kommunen. Läs mer om avfall och matavfallsinsamling på Dag Johansson på Svensk Galopp, projektledare för huvudstadsbanan, som just nu går under arbetsnamnet Bro Galopp. Än är den planerade målgången bara en åker. FOTO: CAROLINE FALKENGREN ett så här stort område och vi har en inbjudande inställning till utställningar, mässor eller konserter som sker på banan i Göteborg. Att andra etableringar med koppling till hästsport kommer att ske i närheten av den nya galoppbanan, som ännu går under arbetsnamnet Bro Galopp är inte helt otänkbart. En veterinärklinik planeras på området och det finns utrymme för ett eventuellt ridhus. Planprocessen Under sommaren 2012 var ett förslag till planprogram för Önsta gård ute på samråd. De synpunkter som inkom har sammanställts och förslaget har reviderats efter samrådet. Parallellt med att planprogrammet var ute på samråd har kommunen arbetat fram ett förslag till detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget finns framme och ska ut på samråd vilket kommer att ske i december och januari. Sakägare, som är direkt påverkade, och remissinstanserna kommer att få det skickat till sig. Vem som helst kan komma med synpunkter, berättar Märit Olofsson Nääs, projektledare på Upplands Bro kommun. Kommunen planerar att besluta om detaljplanen i augusti 2013 och därefter vinner den laga kraft om ingen överklagar. På finns mer information om Önsta och samrådet för att avlasta 112 SOS Alarm vill avlasta 112 och har därför ansökt om att få använda telefonnumret för en ny informationsverksamhet. Till ska allmänheten kunna vända sig med frågor som inte är akuta. Där ska även information kunna ges när samhället utsätts för påfrestningar av olika slag, som till exempel en storm eller översvämning, då många människor vill ha information samtidigt. Redan i slutet av det här året hoppas man att det nya numret ska kunna börja användas. Bli LOVleverantör Vill ditt företag utföra hemtjänst SoL, avlösarservice LSS eller ledsagarservice LSS i UpplandsBro kommun? LOV, lagen om valfrihetssystem, ger privata företag möjlighet att bli leverantör av tjänsterna. På hittar du mer information om hur du går till väga för att bli godkänd. 10mila och 25manna Under nästa år anordnas inte mindre än två orienteringstävlingar i UpplandsBro kommun. Både 10mila och 25manna, två av Sveriges största tävlingar som lockar över tio tusen deltagare varje år, arrangeras i kommunen Mellan den 3 och 5 maj 2013 går 10Mila av stapeln. Arenan kommer att ligga vid Gällöfsta herrgård och själva tävlingen sker på Livgardets övningsfält. Den 11 till 12 oktober är det dags igen, för 25manna. Mer information om båda orienteringstävlingarna kommer på www. upplandsbro.se när tävlingarna närmar sig. Arkivförening har bildats Den alldeles nystartade arkivföreningen erbjuder föreningar i kommunen lokaler för att kunna spara dokument och protokoll. Ett antal föreningar är redan medlemmar men det är fritt fram för föreningar att ansöka om medlemskap till en årsavgift om 100 kr. Vill du ha mer information eller ta del av protokollet från informationsmötet? Kontakta Hans Ström, eller Sarah Cobanoglu, arkivarie på UpplandsBro kommun. se.

4 4 Nr. 3/2012 Ulf Peterson är rektor för Upplands-Brogymnasiet sedan drygt ett år tillbaka. En gymnasieskola för alla Eleverna som går på UpplandsBrogymnasiet har väldigt olika drömmar och tankar om framti den. För en del av dem hägrar vi dare studier, medan andra längtar ut i arbetslivet. Mälarnära träffa de rektor Ulf Peterson för en prat stund om vad som utmärker en bra skola. Höstterminen pågår för fullt inne i den låga tegelbyggnaden. Medan löven gulnar och faller av träden på skolgården våras det för morgon dagens yrkes människor inne i huset. Framtidens mekaniker, ekonomer, foto grafer, kockar, samhällsvetare och ingenjörer i Upplands-Bro kommun har nå gonting gemen samt de går i samma skola. Jag har hört att många elever tycker om skolan eftersom det går så många olika sorters individer här, säger Ulf Peterson. har satsat på en skola för alla. Man vill erbjuda så många program som möjligt både studie- och yrkes förberedande inom vitt skilda områden. Hälften av skolans elever kom mer från Upplands-Bro kommun, cirka 40 procent reser från Järfälla och resterande kommer från andra Stockholmskommuner. och spänningar, slår han fast. Ulf Peterson tycker att det är vik tigt att ha en god relation till elev erna och när vi går genom korrido rerna hejar de flesta igenkännande. Han berättar att han gärna slår sig ner med dem i cafeterian och att han tar alla nya elever i hand vid skolstarten. I egenskap av rektor är en av hans uppgifter att coacha de biträdande Gott rykte rektorerna, som sin tur leder lärar Ulf Peterson tror att skolans främ na att skapa en god pedagogisk mil jö. Och där någonstans, menar han, sta dragningskraft består i engage finns kärnan i hur en bra skola skapas. Engage rade lärare, en s t i mu l e r a n d e arbetsmiljö för både personal och elever samt ett gediget stöd för dem som beulf Peterson höver det. rektor Upplands-Brogymnasiet En av skolans viktigaste uppgifter är att rade lärare och gott rykte. ungdomarna ska uppfylla kun Våra lärare är duktiga på att skapsmålen och vara väl förberedhitta levande undervisningsformer, da för livet efter gymnasiet, koni form av till exempel studiebesök staterar Ulf Peterson och tillägger och temaarbeten, som ger djupare att motsatsen till en bra skola är perspektiv. Det är viktigt att sko- skolor där olösta konflikter ligger lan lägger en bra grund för att alla och pyr och stjäl fokus från undermänniskor ska kunna leva tillsam- visningen. mans utan att det blir skiktningar Framtidens skola är ett begrepp En av skolans viktigaste uppgifter är att ungdomarna ska uppfylla kunskapsmålen och vara väl förberedda för livet efter gymnasiet. 10 av 17 nationella program På Upplands-Brogymnasiet finns tio av de 17 nationella programmen, vilket betyder att kommunen som ofta diskuteras i morgonsoffor, plenisalen och kvällssända debatter. Ulf Peterson ser både möjligheter och risker med kommande tiders utbildningssystem. Han framhåller lärarna och ungdomarna som de i särklass största tillgångarna, medan utmaningarna består i finansiering en: Vi får stora uppdrag från staten, men det kommer inte en pengapåse med, tyvärr. Jag ser fram emot att fler samhällsaktörer, tillsammans med skolan, tar ansvar för att det blir bra för de unga, säger Ulf Pe terson. En bra start Upplands-Brogymnasiet arbetar med fem prioriterade områden. Att för bättra förutsättningarna för att elev erna ska nå kunskapsmålen, jobba för att få eleverna mer studiemotive rade, skapa lugn och ro i lokalerna, kvalitetssäkra betygen samt borga för goda IT-kunskaper. Ungdomarna ska få känna att de lyckas. För det första ska de få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. För det andra ska vi fånga upp de elever som egentligen kan ske inte vill gå i skolan och hjälpa dem att få en bra start i livet, säger Ulf Peterson. Detta är rektorn Namn: Ulf Peterson Titel: Rektor på Upplands-Bro gymnasium sedan ett drygt år tillbaka Född: 1957 Familj: Två barn, skild Bostad: Lägenhet på Östermalm, flyttar inom kort till Västertorp. Bakgrund: Är utbildad lärare, har job bat som lärare (undervisade i idrott och matematik) och varit rektor på två skolor i Göteborgsområdet. Fritidsintressen: Bio, teater och träning. Dold talang: Jag är musikalisk, jag har både spelat blockflöjt och fiol i min ungdom och har lätt för att lära mig att spela nya instrument. UBG i siffror Grundades: År 1983 Antal elever: Knappt 900 Antal lärare: Cirka 80 Nationella program: 10 stycken Profiler: 4 (golf, idrott, foto och musik)

5 Nr. 3/ Fyra elever om Upplands-Brogymnasiet Namn: Elin Östman Program: Samhällsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, årskurs 2 Bor: Viksjö i Järfälla och Danderyd Varför valde du UBG och det här programmet? Jag har alltid känt att jag vill jobba med människor. Min bror har adhd och på grund av det är jag intresserad av psykologi och av att förstå hur människor fungerar. Från början valde jag en annan skola, men jag trivdes inte så jag bytte hit eftersom en av mina bästa vänner går här. Vad lär man sig? Vi lär oss en massa olika saker, förutom kärnämnena läser vi till exempel filosofi, psykologi och kriminologi. När vi läste om psykologins försvarsmekanismer kände jag att jag förstod människor i min omgivning bättre. Hur viktigt är det att välja rätt i gymnasiet? Jag känner att huvudsaken är vad jag själv gör och vad jag presterar under skoltiden. Självklart hjälper bra lärare och bra miljö att nå mina mål. Vad ska du göra efter studenten? Direkt efter gymnasiet tänker jag jobba och sedan resa, kanske till Grekland. Jag vet inte vad jag vill jobba med i framtiden, men det lutat åt något inom ledarskap eller psykologi. Andra drömmar jag har är att bli fotograf, regissör eller författare. Elin Östman vill jobba med människor. Tror du att din utbildning här på skolan kommer att hjälpa dig att nå dina drömmar? Ja, men jag tror att det blir tydligare att se på vilket sätt UBG har satt sin prägel senare i livet, då man kan titta tillbaka på sina val. Namn: Shahab Hosiny Program: Fordonstekniska programmet, årskurs 3 Bor: Bro Varför valde du UBG och det här programmet? Jag har varit intresserad av bilar och lastbilar så länge jag kan minnas. Jag hade hört bra saker om skolan och det här programmet, och så ligger det nära där jag bor. Det var förstås ett plus att jag redan kände många som går här på skolan. Vad lär man sig? Till en början lär man sig det grundläggande tekniska om hur bilar är uppbyggda. Nu i trean jobbar vi i verkstaden, där kunder lämnar in sina bilar som vi reparerar. Vi gör allt från kamremsbyten till hela motorbyten. Det svåraste är nog elfel, när en bil inte startar och man måste felsöka utan att ha en aning om vad problemet är. Hur viktigt är det att välja rätt i gymnasiet? Jag tror inte att det är så viktigt. Jag började på ett annat program på UBG från början och bytte till fordon efter ett år. Det var enkelt att byta inom samma skola och nu trivs jag jättebra. Vad ska du göra efter studenten? Jag jobbar redan extra som mekaniker och tänker fortsätta med det ett tag. Sedan får jag se om jag pluggar vidare till ingenjör. Shahab Hosinys favoritbil är Cadillac CTS-V. Drömmen är att bli projektledare inom något stort bilföretag, typ Volvo. Tror du att din utbildning här på skolan kommer att hjälpa dig att nå dina drömmar? Jag vet att flesta som har gått det här programmet har fått jobb efter studenten. Jag tycker att man får en jättebra och konkret grund att stå på. Att vi har mycket praktik gör att många får in foten på arbetsmarknaden redan innan studenten. Namn: Tove Kroon Program: Medieprogrammet, inriktning samhälle, årskurs 3 Bor: Kallhäll Varför valde du UBG och det här programmet? Jag köpte min första kamera när jag var 14 år och märkte att jag tyckte att det var roligt att fotografera och fixa i Photoshop. När vi skulle göra skoltidning i nian insåg jag att jag även tyckte om formgivningen av text och bild. UBG hade programmet jag ville gå, det ligger nära där jag bor och flera av mina kompisar tyckte att det var bra här. Vad lär man sig? Vi har lärt oss olika datorprogram som Photoshop, Illustrator och InDesign. Och så har vi bland annat haft kurser i roliga ämnen som grafisk design, programmering och redigering. Hur viktigt är det att välja rätt i gymnasiet? Tidigare kände jag det som att gymnasievalet skulle avgöra hela min framtid. På ett sätt gör det väl det, men man kan ju alltid läsa upp betygen efteråt. För mig var det viktigt att få högskolebehörighet. Vad ska du göra efter studenten? Min plan är att få ett arbete och jobba något år medan jag funderar på vad jag vill göra i framtiden. Jag vet att jag vill jobba med något som jag tycker är roligt och som är kreativt, kanske blir det något inom reklam, design eller webbutveckling. Tove Kroon drömmer om en framtid som frilans inom mediebranschen. Tror du att din utbildning här på skolan kommer att hjälpa dig att nå dina drömmar? Absolut! När jag läser jobbannonser ser jag att arbetsgivarna efterfrågar kunskaper i till exempel InDesign och det har jag, tack vare UBG. Det känns som att jag har ett försprång gentemot dem som inte har gått media och vill jobba inom den branschen. Namn: Christoffer Sundqvist Program: Hotell och restaurang, årskurs 3 Bor: Bålsta Varför valde du UBG och det här programmet? Det var när familjen var på Sardinien för några år sedan som jag fick upp intresset för matlagning. Min syrras kompis gick hotell och restaurang här på UBG och han tyckte att det var väldigt bra. Vårt program är unikt eftersom vi går i en separat byggnad, det gör att man lär känna alla elever i alla årskurser. Vi är som en liten familj! Vad lär man sig? Första året lär man sig grundläggande saker. Nu i trean gör vi avancerade maträtter och lär oss svårare tekniker som flambering. Dessutom har vi haft servering och dryckeskunskap på schemat. Hur viktigt är det att välja rätt i gymnasiet? Jag trivs med att gå ett praktiskt program, men jag har valt till kurser som gör mig behörig för att söka universitet. Jag tror att det är viktigt att hålla den dörren öppen. Vad ska du göra efter studenten? Jag tänker ta ett år och jobba inom den här branschen för att se om detta är något för mig. Kanske söker jag vidare till kockutbildningen i Grythyttan. Jag skulle tycka att Christoffer Sundqvist drömmer om Italien och medelhavsmat. det vore roligt att jobba mig upp och till slut kanske bli köksmästare, eventuellt återvänder jag till Italien Tror du att din utbildning här på skolan kommer att hjälpa dig att nå dina drömmar? Det tror jag verkligen! Utbildningen här gör att man lär sig samarbeta i köket och att man får en bra grund att stå på.

6 6 Nr. 3/2012 Så skapar du en välsorterad jul När julklapparna är öppnade återstår ofta ett kaos av papper, klisterlappar och snören. Självklart vill du återvinna julen på bästa sätt här kommer tipsen! Presentpapper sorteras tillsammans med pappersförpackningar. Presentsnören och klisterlappar läggs bland hushållssoporna. Utbrunna värmeljus är bara en tom aluminiumform och den sorteras med metallförpackningarna. Läs mer om hur du sorterar ditt avfall på Din julgran hämtas gratis Villaägare lägger sin gran vid sin soptunna fr o m vecka 3. Julgranen ska ligga på soptunnans hämtplats senast klockan måndagen den 14 januari. Julgranen måste vara fri från julgransprydnader och max 2,5 meter lång. Boende i flerbostadshus anvisas en hämtplats av sin hyresvärd eller BRF. Läs mer på se/julgransinsamling En energisnål jul Ljusstakar, adventsstjärnor och julgransbelysning vill nog ingen vara utan i jul. Men genom att byta ut glödlamporna mot energisnålare alternativ finns mycket energi att spara. De energisnåla lampalternativen till en ljusstake förbrukar mycket mindre energi och håller längre än traditionella lampor. Energimyndigheten har traditionsenligt testat fönsterstjärnor, ljusslingor och juldekorationer. En miljon hushåll kan på bara en månad spara cirka kwh på att välja effektiva lysdiodlampor, LED, istället för glödlampor. På Energiradgivningens webb kan du läsa mer om hur du kan spara energi och på så sätt minska din elräkning. Energirådgivningen är kostnadsfri opartisk rådgivning från 27 kommuner i Stockholmsregionen. Så fixar du en brandsäker jul Ljusstakar gjorda i material som inte brinner minskar brandrisken väsentligt. Låt bli att ha bränn bara dekorationer som mossa, bomull och liknande i ljusstakar na. Låt ljusstakar stå fritt. Om det eventuellt flammar upp lågor kan de inte antända gardiner, tidning ar eller liknande. Släck alla ljus innan du lämnar rummet. En bra regel är att den som tänder ljuset också släcker det. Lämna inte barnen själva om det finns brin nande ljus i rummet. Se till att ljusen står stadigt i ljusstaken. Placera inga ljus och dukar på TV:n. Släck julgransbe lysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar med strömbrytare eller ge nom att ta stickkontakten ur vägguttaget. Kontrollera att din brandvarnare. Om den inte fungerar, byt batte rierna omgående. Kom och ta mig till finalen Unga förebilder Den 9 februari går Väsby Melodifestival av stapeln. I år är det Daniel Odén som representerar Upplands-Bro kommun. På Kamrervägen i Bro bor 22-årige Daniel Odén. Just nu tränar han för fullt på Brandsta City Släckers gamla slagdänga, Kom och ta mig. I början av september vann han den lokala uttagningen till Väsby Melodifestival. Jag var jätteglad när jag vann, förra året kom jag tvåa men i år så, berättar Daniel Odén och ser lycklig ut. Stort musikintresse Väsby melodifestival är öppen för personer med funktionsnedsättning inom LSS. Vid den lokala uttagningen i Upplands-Bro framförde nio deltagare sina bidrag och via röstkorten fick publiken rösta fram vinnaren. Det blev Daniel Odén och därmed kommer han att få representera Upplands-Bro kommun vid den stora finalen i februari. Det är hur kul som helst men lite nervöst inför finalen, berättar han. En gång i veckan går Daniel Daniel Odén jublade när han vann delfinalen i Upplands-Bro kommun. I februari kommer han att representera kommunen i Väsby Melodifestival. Odén på musik i en grannkommun men musikintresset har han alltid haft. Daniel har varit ganska kaxig vad gäller musik, hela livet, och gärna sjungit karaoke när det funnits möjlighet, berättar Mervi Odén, hans mamma, och fortsätter leendes: Han bara matar in texter i skallen och så sitter de där. Innan finalen i februari ska Daniel Odén åka till Upplands-Väsby för att prata med kapellmästaren och kolla in stället där finalen hålls. Det är nervöst, det kommer att pirra jättemycket i magen innan finalen, säger han. Vid den lokala tävlingen fick han låna brandmanskläder från brandstationen och det kommer han att Ett kulturhus planeras Det planerade kulturhuset i Kungsängens centrum börjar byggas i början av Huset blir sex vå ningar totalt med konsthall, verk städer, scen och ett nytt bibliotek. Invigningen planeras redan till hös ten Kulturhuset kommer att bli en träffpunkt för både stora och små. Kommunens förhoppning är att huset blir en bas för ett levande centrum och bidrar till att familjer och enskilda söker sig till Kungsängens centrum istället för att ut rätta ärenden någon annanstans. Mellan 500 och 600 personer per dag förväntas besöka kulturhuset. Kultur och bibliotek är det som kommer att prägla huset och dominera de disponibla ytorna men för hoppningen är att olika samarbeten kommer att uppstå genom samver kan med övrig verksamhet i huset. Kulturhuset ska vara en mötes plats där du kan besöka biblioteket, konsthallen, se teater och film, lyssna på musik samt skapa och upp- Det planerade kulturhuset sett från torget. leva kultur i många olika former, berättar Bo Larsson, kultur- och fritidschef på Upplands-Bro kommun. Kulturhuset ska vara en mötes plats för alla, en plats för kultur och upplevelser där besökarna möter det oväntade. I kulturhuset ska finnas möjlighet till både gemenskap och enskildhet, kommunikation och kontemplation där det finns plats för det fria lärandet. Byggstart för kulturhuset är i början av nästa år och kommu Brohuset blir ett allaktivitetshus Brohuset i Bro centrum ska vidareutvecklas till ett allaktivitets- under ningsrum. Arbetet ska vara klart hus, ett arbete som beräknas påbörjas i februari tiga och målet är att skapa ett all Offentliga mötesplatser är vik- Brohuset ska vidareutvecklas i etapper och just nu planeras etapp 1. Under etapp 1 förändras lokaldelarna som inrymmer bibliotek, café, scen, ungdomens hus samt simhallens reception och omkläd- aktivitetshus av Brohuset. Fortsatta etapper kommer att utredas och det finns förslag om bubbelbad, ut omhusbassäng, rehabbassäng, spa/ relaxavdelning samt en sporthall. få göra även till finalen i februari. I vanliga fall lyssnar han på all möjlig musik men just nu spelas det extra mycket Brandsta City Släckers hemma hos honom. Jag ska sjunga Kom och ta mig i finalen och jag vill verkligen vinna, helt klart, avslutar han. ILLUSTRATION: WERKET ARKITEKTER AB nen kommer att bjuda in till informationsmöten. De som är mest berörda, boende i Kungsängens centrum, får information skickat till sig. Brohuset som det planeras se ut utifrån. ILLUSTRATION: WERKET ARKITEKTER AB

7 Nr. 3/ Nu blir det mer dialog på kommunens facebooksida Att föra en bra dialog med kom munens invånare är en utmaning. Därför lanseras den 1 december en ny applikation på kommunens facebooksida som möjliggör för besökaren att skicka in idéer och förslag till kommunen. Öppettider Upplands-Bro kommun Furuhällsplan 1, Kungsängen Mån-ons kl , tor kl , fre kl Dag före röd dag kl Postadress: Kungsängen Växel: Fax: E-post: Bro bibliotek/bro centrum Tel: Mån kl 12-19, tis kl 10-19, ons kl 10-17, tor kl 12-19, fre kl 12 17, lör kl 11-15, sön kl I applikationen visas en lista över de mest populära samt de senaste förslagen. En användare kan se dan gilla ett förslag eller kommen tera det för att påverka vilka förslag som blir relevanta för kommunen att hantera. Kungsängens bibliotek/ Tibble torg Tel: Mån kl 12-19, tis kl 10-17, ons kl 10-19, tor kl 12-17, fre kl 12 17, lör kl 11-15, sön stängt. Rösta på bra idéer I applikationen kan vem som hest kommer med en idé och sedan dela med sig av den till sina vänner. Be sökarna kan även läsa andras idéer, rösta på dem eller uppmana vänner att rösta på sin egen idé. Kommu nens förhoppning är att detta ska skapa ett starkt engagemang hos invånarna och att det sprids som ringar på vattnet med hjälp av Fa cebooks funktionalitet. För kommunen är den stora för delen att det är enkelt att se vilka frågor som invånarna tycker är viktiga. Vi hoppas på en bättre dialog med kommuninvånarna helt enkelt, kommenterar Sara Eklind, kom munikationschef på Upplands-Bro kommun. Simhallen Upplands-Bro kommun vill kommunicera bättre med sina medborgare på Facebook. Därför lanseras den 1 december en medborgardialogappen på kommunens facebooksida. Inlägget ovan är bara en skiss. Följ en kommunarbetares vardag på Twitter Med start den 3 december kan du på Twitter följa en av UpplandsBro kommuns medarbetare under en vanlig vecka. För att visa på den enorma bredd av yrkeskategorier som finns på en kommun startar Upplands-Bro kommun den 3 december En anställd kommer att ha hand om kontot under en vecka och därefter tar någon annan över. Kommunen kommer Kommunfullmäktiges möten Välkommen att ta del av kommunfullmäktiges sammanträden, antingen genom att närvara vid mötet eller följa det via webb-tv. Årets sista sammanträdande i kommunfullmäktige är den 18 dec. Handlingar och protokoll finns att ta del av i kommunhusets reception, Furuhälls- plan 1, på kommunens bibliotek samt på kommunens webb: Kl inleds allmänhetens frågestund. Frågor ska lämnas in skriftligt till kommunledningskontoret eller skickas via e-post: senast klockan två arbetsdagar Du kan även se en repris på kommunens webbplats Följ fullmäktige via surfplatta och mobil Fixa ärenden på nätet Som första kommun i Sverige ger nu Upplands-Bro kommun, i samarbete med sin leverantör Streamshed, kommuninvånarna möjlighet att se de filmade mö tena i fullmäktige via mobil eller surfplatta. Nu är det enklare för dig att få service i Upplands-Bro. Gör dina ärenden hos oss dygnet runt. Du hittar samliga tjänster på Du kan komma med förslag på vad du vill ha för e-tjänster. Mejla till Det går även bra brevledes till Upplands-Bro kommun Förslag på ny e-tjänst Kungsängen. Kommunfullmäktige har filmats och sänts via webb-tv i många år. För att nå så många som möjligt Sopor hämtas under jul och nyår före sammanträdandet. Saknas frågor Sophämtning sker alla dagar fortsätter mötet direkt med medbor- under jul och nyår (fel info i garförslagen. miljöalmanackan). Vi reserverar oss för förseningar, låt tunnan stå framme tills den blir tömd. Fullmäktigesammanträdena direktsänds på webb-tv vidareutvecklas nu tjänsten så att det blir möjligt att se sammanträ dena via mobil eller surfplatta. Idag har många läsplattor och smarta mobiler och det är för många ett naturligt redskap att hitta information med, säger KarlErik Lindholm, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Titta via play inte att moderera inläggen utan den som har hand om kontot skriver vad de vill, utan att bryta mot några lagar. Få hjälp på finska på biblioteket På biblioteken i Bro och Kungs ängen kan du hitta finskspråkiga barn- och vuxenböcker, tidskrif ter, musik och några CD-böcker. Pirjo Rinne hjälper gärna på finska. Om det du önskar inte finns i kommunens bibliotek kan personalen hjälpa till med even tuellt fjärrlån. Suomenkielistä apua kirjastossa Bron ja Kungsängenin kirjastoissa on suomenkielisiä las ten ja aikuisten kirjoja, aikakaus lehtiä ja musiikkia sekä muutamia CD-kirjoja. Pirjo Rinne auttaa mielellään kävijöitä suomen kielel lä. Jos etsimiäsi julkaisuja ei ole kunnan kirjastoissa, voit halutessasi pyytää henkilöstöltä apua niiden etälainauksessa. Upplevelsedelen och bad & lek i lilla bassängen: Mån stängt, tis kl , ons kl , tor kl , fre kl , lör/ sön kl Lilla bassängen är avstängd kl ons pga undervisning. Bad & lek i stora bassängen: Mån stängt, tis kl 14-20, ons kl 14-19, tor kl , fre kl 14 19, lör/sön kl Motionssim vuxna över 18 år: Mån kl 16-20*), tis kl , ons kl , tor kl , fre kl Motionssim alla åldrar: Tis kl 14-20, ons kl 14-19, tor kl , fre kl 14-19, lör/sön kl *) Mån och ons under motionssimmet för vuxna pågår annan verksamhet i simhallen. Sista insl till bad är 30 min före stängning. Tel: För öppettider jul och nyår, se Kretsloppscentralerna Brunna Kretsloppscentral Öppet: Tis, tor kl 13-20, fre kl 12-16, lör, sön kl Julhelgen: 23 dec kl 10-14, 27 dec kl 13-20, 28 dec kl 12-16, dec kl Skällsta Kretsloppscentral Öppettider: Mån, ons kl 13-20, fre kl 12-16, lör kl Under julhelgen: 28 dec kl 12 16, 29 dec kl Ungdomsmottagningen Barnmorska tel Telefontid: mån kl 08-09, tis kl 16-17, ons kl 16-17, tor kl Kurator tel Telefontid: mån kl Under julhelgerna: Barnmorska ord tider för bo kade besök tor 27 dec och fre 28 dec. Därefter stängt till 7 jan. Kurator stängt dec. Öppet med ord tider för bokade besök 2 till 4 jan Öppna förskolorna Öppna förskolorna finns för dig som är hemma med ditt barn upp till 5 år. Bro Öppna förskola Härnevi skolväg 10 tel: Kungsängens öppna förskola Bergvägen 28 tel

8 Det händer i Upplands-Bro På BiBlioteken Barnteater Lör 8 dec kl 14 i Brohuset (julmarknad): Sagan som rymde. Vad var det som hände den där dagen då de tre bockarna Bruse gick över den där bron? Tänk om vi låter någon annan berätta sagan. Dockor, skuggor och musik med Pygméteatern! För barn 3-7 år. Biljetter 20 kr säljs från 26 nov. Måste det prassla när man läser? Mån 3 dec kl 15 i Bro bibliotek och ons 5 dec kl 15 i Kungsängens bibliotek. Hur man läser utan papper, var på internet man kan få tag på e-böcker och vad kostar det? Bibliotekarierna Mats Ohlsson och Olof Språng berättar. Biblioteket bjuder på kaffe och kaka. Arr: Biblioteket i Bro träning och hälsa Bandy och skridskoskola För flickor och pojkar födda 2007, 2006, 2005 och Vi startar lördag 21 dec kl och håller på varje dag fram till söndag 6 januari med avbrott för 24, 25 och 31 dec samt 1 jan. Kostnad: 800 kr/person. I detta ingår bandyklubba, boll, träningsväst och en skridskoslipning. Varm saft och kaffe till föräldrar ingår. Att ordna själv: Skridskor, Hjälm med galler, handskar/vantar Anmälan: via e-post till Frågor: Arr: Kungsängens IF Gymmix Gymmix Kungsängen erbjuder varierad och bra träning nära dig. Vi har både barnverksamhet och gruppträning (cirkelträning, core, tabata, EFIT, Box/Power- Box, Combat, Gympa med olika intensiteter, Yoga Bas/Medel, Zumba, Latin Fusion och BarnSalsa). Besök vår webbplats och hitta ditt favoritpass. Tennis i Kungsängen Tennislekis födda Tennisskola för alla åldrar Billiga abonnemang och strötider tel Bio Ekhammarscenen Upplands-Bro Musik- och Teatersällskap visar film för både stora och små i den nyrenoverade lokalen, Skolvägen 20, Kungsängen. Entré 20 kr. 13 dec Kl 19: Älska mig igen!, 7 år. 14 dec Kl 19: Hamilton - I nationens intresse, 15 år. Kl 21: Batman - The Dark knight rises, 15 år. 15 dec Kl 11: Elias och Kungaskeppet, Btill. Kl 13: Ice Age 4, 7 år. 26 dec Kl 13: Tomtar & Troll - Den hemliga kammaren, 7 år. Kl 15: Amazing Spiderman, 11 år. Kl 19: Rock of Ages, Btill. Arr: Upplands-Bro Musik- och Teatersällskap, ABF, Upplands-Bro kommun, Kultur och Fritid. Utställning Månadens utställning Kungsängens Sportfiskeklubb presenterar sig i form av en monter- och skärmutställning under november månad i Bro bibliotek. natur och kultur Hällkana friluftsgård Bro Servering helgfri lör och sön kl Det finns motionsspår, omklädningsrum, duschar och bastu. Gården fungerar också som värmestuga för dig med egen matsäck. Bra grillplatser finns både vid gården och vid torpet. Örnutflykt Sön 2 dec. Den traditionella örnutflykten görs nu för sjunde året till Broängarna. Det hör till ovanligheterna att vi inte får se någon örn, så chansen är med andra ord god. Ordentligt varma kläder, fika, kikare och fågelbok rekommenderas. Samling kl 09 på parkeringen vid KF-lagrets idrottsplats. Kontaktperson: Michael Åkerberg Se också www. naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/ stockholm/upplands-bro/ Arr: Naturskyddsföreningen Upplands- Bro Konstformers Julmarknad 1:a advent, 2 dec kl Här finns julklappar i olika hantverk, tex: keramik, oljemålningar, glasfusing, tovat, smycken, tovat, stickat och virkat. Plats: Villa Skoga, Gamla Landsvägen 4 i Kungsängen, bakom vårdcentralen. Vi bjuder på kaffe och pepparkaka. Varmt Välkomna! Arr: Föreningen Konstformer i Upplands- Bro I samarbete med ABF Norra Stor Stockholm och Upplands-Bro kommun Adventsmusik Tis 4 dec kl 19 i Kungsängens kyrka: Musik i advent med Kulturskolan, elever och lärare bjuder på en stunds musik i julstökstider. Jul i Ladan Julmarknad tre helger innan jul. Obs! Både lördag och söndag kl Mat, hantverk, smycken, stickat, keramik, ekologiska hudvårdsprodukter, secondhandkläder och mycket mer. Här finns även café med hembakat. Marknaden är inomhus! 1 och 2 dec 8 och 9 dec 15 och 16 dec Egen paketinslagning varje helg. 8 dec - Julpyssel med Califf Art. Kostnad 50kr (oömma kläder på). Kl dec - Julsång och trummor med Ewa Califf och Charlie Westre. Kl Arr: Ladan Öråker Fullt ös Tor 6 dec kl 19 på Ekhammarscenen. Orkesterspel och ensemblespel handlar om musicerande tillsammans med andra. Här bjuder Kulturskolans orkestrar på olika kunskapsnivåer och i olika musikstilar på magisk underhållning. Arr: Kulturskolan Jul- och kulturmarknad Lör 8 dec i Bro. Jul- och kulturmarknad, en dag med kulturaktiviteter i centrum. Bilder, skulpturer, hantverk, litteratur, mat, lekar, prova-på och musik. kl signerar författarna Martina Haag och Katerina Janouch sina senaste böcker. Arr: Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommun Julpyssel och pepparkaksbak Sön 9 dec kl 13-16, Villa Skoga, Kungängen. Gamla Landsvägen 4, vid vårdcentralen. Gratis för medlemmar, 20 kr för övriga. Man kan bli medlem direkt om man vill. Saft för barnen och fika för vuxna ingår. Arr. Unga Örnar Julmusik på Klint Tis 11 dec kl 19. Julmusik, en mycket populär tradition på Klint. Kaffe med dopp serveras till ett facilt pris på 30 kr. Arr: Bro-Lossa Hembygdsförening Absolut dans Sön 9 dec kl 14 på Ekhammarscenen. Show, jazz, balett och streetdans allt med lätthet, smidighet och ett harmoniskt samspel i rörelserna. Julavslutning för Kulturskolans danselever. Pensionär Julfest Lör 8 dec kl 16, årets traditionella julfest i Finnstaskolans matsal. Hela kalaset med glögg och härligt julbord från Åhmans, Luciaspex och dans till Mac Olssons för det subventionerade priset på 200 kr/ person. Föranmälan senast 25 nov till Jan- Erik tel alt Betalas mot faktura. Arr: SPF Dans 11 dec kl är det säsongsavslutning med musik och sång av Sverre Carlsson. Entré 50 kr. Vi bjuder på kaffe o bröd. Frågor? Ring Lars Kling tel: jan startar dansen igen. Arr: SPF Medlemsmöte Lucia Ons 12 dec kl i restaurangskolan, Dagcentralen, Kungsängen. Trad luciafirande med luciatåg. Arr: Pro Kungsängen Bridge Tis och tor t.o.m 11 dec. Dagcentralen Kungsängen. Sven-Erik Malmqvist tel: Många istider för allmänheten Lagom till förra säsongen invigdes Kungsängens IP och isbanan som spolades var en succé. Om vädret är kallt nog ska årets is vara klar till första veckan i december och det kommer att finnas gott om tider för allmänheten att åka skridskor. Förmiddagarna är vikta för skolor men samtliga eftermiddagar samt i princip hela helgerna är isen öppen. Se för aktuell isstatus och schema. Öppettider för allmänheten: Måndagar och tisdagar klockan Onsdagar klockan Torsdagar klockan Fredagar klockan Lördagar klockan Söndagar klockan och Läsecirkel Mån kl t.o.m 10 dec Dagcentalen Från advent till juletid Sön 9 dec kl 18. Konsert i Håbo-Tibble kyrka med Håbo damkör Sångsugna. Di- Det finns många pyssliga julevenemang att ta del av i Upplands-Bro under hela december månad. FOTO: MOSTPHOTOS Kungsängen. Rita Ångman rigent Ingeborg Axner-Franzén. Fri entré. tel: Qi gong Tor 09 eller till och med 6 dec på dagcentralen Kungsängen. Gunnel Permén tel: Boule Tis kl 10 på grusplan vid gamla IP Kungsängen så länge vädret är lämpligt. Pasi Tikkanen tel: Stavgång Mån kl 10 från dagcentralen Kungsängen så länge ni vill. Lars-Åke Sundblad tel: Besök på Spritmuséet Ons 16 jan kl 11. Vi besöker det nyöppnade Spritmuséet på Djurgården för en guidad visning. Kostar 80 kr/person som betalas på pendeln 9.44 från Bro in till stan. Efteråt kan man inta lunch på angränsande restaurang. Max 30 i gruppen, först till kvarn! Anmälan till Jan-Erik senast en vecka före, tel alt Arr: SPF kyrkligt Julens sånger Tre konserter på en och samma dag med Cecilikören under ledning av Alvar Nilsson. Sön 9 dec kl 16, 18 och 19.3 i Kungsängens kyrka. Kom i god tid för plats! Loppis Secondhandbutiken på Prästvägen 6 i Bro håller öppet ons 5 dec och 17dec kl Öppnar igen den 16 jan. Alltid fika och gemenskap. Pengar går till välgörande ändamål. Julstök för alla åldrar Ons 5 dec. En dag fylld av julgröt, julmusik, pyssel och rim. Öppet hus från kl 14 i gula huset, Prästvägen 6 i Bro. Dagen avslutas med mässa kl 19. Föranmälan till församlingsexp tel eller Finska Självständighetsdagen I samband med De vackraste julsångerna på finska, firas Finska Självständighetsdagen. Tor 6 dec kl 15 i bro kyrka. Ett samarr med Kalevan senorit/finska föreningen. Luciatåg I Håbo-Tibble kyrka, Sön 16 dec kl. 16. Julmarknad Premiär! Sön 16 dec kl på kyrkbacken, i Klockargården och Kungsängens kyrka Hantverksmarknad, julgudstjänst, julcafé, hästridning, kameler, servering, luciatåg och en massa annat. Kom och fira Gudstjänst med julens alla vackra sånger, gå en sväng på Kyrkbacken bland Hantverkare som säljer allahanda julpynt, bakverk, julgodis och hantverk. Ta en julfika i Klockargården och avsluta dagen med Luciatåg i Kungsängens kyrka. Välkommen till en stämningsfull dag mitt i Kungsängen. Julafon i Klockargården 24 dec, på julafton, serveras det julbord för den som vill vara med. Det kostar ingenting och du behöver inte föranmäla dig. Det är nu tionde året i rad som vi har den här traditionen och det är alltid en brokig samling människor som kommer och har det riktigt trevligt ihop. Kl 11 Julkrubba i Kungsängens kyrka Kl 17 Julbön i Kungsängens kyrka Kl 23 Julnattsmässa i Kungsängens kyrka Övrigt Kvinnojouren Anna Behöver du tala med någon? Vi har tystnadsplikt. Ring oss, tel: eller mobil: Röda korset Bro Härads Rödakorskrets har Försäljningsöppet med kaffeservering lördagar kl i vår lokal. Speciella lördagar: 24 nov Julmarknad i Hembygdsgården Kungsängen 8 dec Julloppis med gröt 15 dec sista öppet för säsongen Blomstervägen 5B, Bro. Välkomna! Syster Annas hjälpverksamhet Loppis sista lördagen varje månad kl 10 14, Fjärilstigen 44 B i Bro. Bro IK Bingo Årets sista fredagsbingo 14 dec. Annandagsbingo 26 dec OBS! dagtid kl 14, Fredagsbingon startar 11 jan med storbingo kl 19. Alla fredagar t.o.m. 26 april OBS! Långfredag Dagbingo kl 14. Bro IK önskar God Jul & Gott Nytt År Välkommen! Idrottslyftet låter elever prova olika sorters sporter För att uppmuntra elever till mer rörelse med hjälp av idrottsrörelsens olika föreningar finns projektet Idrottslyftet. Projektet är ett samarbete mellan skolorna, kommunen och ett antal idrottsföreningar för att öka samverkan mellan skolan och idrotten. Elever mellan 9 och 16 år får chans att prova på en rad olika idrottsaktiviteter när en ledare för en förening kommer till skolan, på fritidstid eller i di rekt anslutning till skoldagens slut, och visar upp idrotten. Självklart är det helt gratis för eleverna. Mer information finns på se/idrottslyftet

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Årets företagare i Oxelösund utsedd

Årets företagare i Oxelösund utsedd Oktober 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Gasolycka krävde Det är en svart dag i Oxelösunds Järnverks 100-åriga historia. I den nya gasanläggningen hittas åtta arbetare till synes livlösa. Det är början på

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #42 Flygstolen från Viken SID. 12 Allt om Vikenfesten MITTUPPSLAGET Montessori fyller 20 år SID. 16 1 Hjältar i stort och smått Utgiven av

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar 2-11 Fr. Förvaltaren På tapeten Försmak av nyrenoverat i Ör Äntligen picknick! Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar Alltid redo när du ringer NY PARKERINGSKÖ. BUMSBRA. FLER LÄGENHETER TILL

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Nummer 7 2013 Information från din kommun God Jul & Gott Nytt År! Detta nummer Skyltlördag & julmarknader Sid 2-3 Vikhem - nära naturen Sid 4 Kungörelser Sid 5 Hemsjukvården Sid 5 En vuxen kompis Sid 6

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

SIDAN 17 Barn från Snäckebergets skola tittar på lokaliseringen av den planerade nya energihamnen vid Risholmen utanför Torsviken.

SIDAN 17 Barn från Snäckebergets skola tittar på lokaliseringen av den planerade nya energihamnen vid Risholmen utanför Torsviken. TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 10 ONSDAG 4 MARS 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 TIDNINGEN.SE Hockeykusiner Jennifer Carlsson och Nathalie Carlsson Mattila från Torslanda kommer att representera

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN NR 2 2013 FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS Vi är alla med och skapar bilden av Ystad Text: Christel Jönsson. Foto:

Läs mer

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG Nr 3/2011, årgång 6 DIN LOKALA REDAKTION I VÄRMDÖ Affärsmannen och fårägaren STEFAN PERSSON Numera lever jag i nuet SPA GUIDE sidan 35 Möt företagare som uppfyllt sina drömmar VINN SPA-behandling UNG I

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga MAGASIN VISION Vi tar gemensamt ANSVAR för barn och unga BORÅS 2025 innehåll och redruta Vår vision Borås 2025 Hösten 2012 tog Borås Stads Kommunfullmäktige beslut om en vision för Borås. Visionen fick

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Nu ligger vi trea! SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Rinkeby, Tensta, Kista

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer