Matavfall ska samlas in

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matavfall ska samlas in"

Transkript

1 .... Mälarnära. SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN NR 3:2012 Matavfall ska samlas in Under nästa år börjar kommunen att samla in kommuninvånarnas matavfall. Istället för att förbrännas ska det rötas till biogas för fordon och det näringsrika slammet ska användas som gödsel i skog och på åkermark. Brunnabon Ann Maruin ser fram emot att kunna bidra till en bättre hushållning av Daniel representerar Upplands-Bro sid 6 de resurser som finns. Det är brist på biogas och det är jätteviktigt att vi tar hand om de resurser vi har. Vi är bra på att sortera annat så steget att sortera matavfall är inte så stort. Vi måste alla vara rädda om vår miljö och även här i Upplands-Bro måste vi hjälpa till. sid 3 God jul & Gott nytt år önskar Upplands-Bro kommun! Dags för skolval Nu kan du, som ska önska skola till ditt barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 6, göra din anmälan på nätet. sid 3 Ulf Peterson, rektor på Upplands-Brogymnasiet Ett gymnasium för alla elever Mälarnära besökte Upplands-Brogymnasiet och pratade med rektorn, Ulf Peterson och fyra av eleverna på skolan. sid 4-5 Galoppbanan planeras på Önsta Redan 2014, alltså knappt två år efter att Svensk Galopp köpte marken vid Önsta gård, kan de första provlöpen gå av stapeln. Marklovet är godkänt. Ju tidigare vi kommer igång med banan desto bättre hinner gräset bli, säger Dag Johansson, projektledare på Svensk Galopp. sid 3 Ny Facebook-app för enklare dialog Den 1 december lanseras en ny applikation på kommunens facebooksida som gör det möjligt för besökare att skicka in idéer och förslag till kommunen. Andra besökare kan rösta på förslagen och för kommunen blir det enkelt att se vilka frågor invånarna tycker är viktiga. sid 7 ILLUSTRATION: WERKET ARKITEKTER AB Så går det med kulturhuset Ett kulturhus planeras i Kungsängens centrum. Huset kommer att vara sex våningar och innehålla bibliotek, konsthall, verkstäder och filmlokal. Invigningen planeras till hösten sid 6 60 år

2 2 Nr. 3/2012 Tuffare tider för kommunsektorn Å ret går mot sitt slut och budgeten för 2013 är precis klar. UpplandsBro kom mun har de senaste åren vuxit starkt och den största utmaningen inför det komman de året blir att behålla en stark tillväxt trots oron som råder i omvärlden. UpplandsBro är ingen isolerad ö och det som sker runt omkring oss påverkar oss och i oroliga tider blir det extremt viktigt att varje skattekrona utnyttjas effektivt. Därför måste vi fortsätta hitta nya sätt för att kunna förbättra och utveckla kvaliteten på den kommunala servicen. Under det kommande åren är utbildning av våra barn och ungdomar i fokus eftersom väl utbildade människor har lättare att i framtiden etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill att UpplandsBros skolor ska vara bland de bästa i länet med de bästa lärarna. Även våra äldre står i fokus och i Upplands Bro jobbar vi ständigt för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Det är viktigt att de som försörjt oss under lång tid ska känna sig trygga och respekterade. Under hösten har vi genom fört den lokala värdighetsgarantin och i janua ri kan äldre och människor med funktionsned sättning för första gången själva välja utförare enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. I UpplandsBro finns ett rikt föreningsliv med 80 aktiva föreningar. De är en stor till gång för oss som bor i kommunen och arbetet för våra ungdomar och deras fritidsmöjligheter fortsätter. Under nästa år sätts spaden i jorden för Kulturhuset i Kungsängen och arbetet med att omvandla Brohuset till ett allaktivitetshus påbörjas. Även den sedan många år efterfråga de nybyggnationen av stallet i Prästtorp kom mer att starta och det nya stallet ska uppfylla dagens moderna krav på djurhållning och ar betsmiljö. Alla tre kommer att bidra till än bätt re kulturupplevelser och fritidsmöjligheter för både barn, ungdomar och vuxna. Vill du veta mer om vad som planeras i kom munen under nästa år? På kommunens webb plats, hittar du budgeten i sin helhet. Slutligen vill vi önska alla en god jul och ett riktigt gott nytt år, tillsammans gör vi Upp landsbro till en ännu bättre kommun att leva i! Kommunalråden i Upplands-Bro Våga tacka nej Konsumentvägledarens bästa tips Vet du om att du som bor i Upplands-Bro kommun kan få råd och stöd i konsumentfrågor, helt utan kostnad? Mälarnära ringde upp en av konsumentvägledarna, Maria Wiezell, för att få hennes bästa tips inför den stundande julhandeln. När vänder sig människor till kon sumentvägledningen? I de flesta fall när de har råkat ut för någonting. Ett av de vanligaste problemen som vi får frågor om är problem i samband med att någon köper reparationstjänster till sitt bo ende. Ett annat stort problem är av tal man råkat ingå via telefon eller på stan. Senaste samtalet jag fick handlade om att den som ringde kände sig pålurad ett abonnemang som han eller hon inte ville ha. De flesta tror att man har ångerrätt när någon säljer något i en galleria eller på stan och de får en gratis surfplat ta, telefon eller dator på köpet, men det har man inte. Vilka är de vanligaste frågorna? Många samtal handlar om köp av varor och tjänster som man är missnöjd med. Sen är det när en kund är missnöjd med mobil abonnemang eller bredbandsupp koppling som inte fungerar eller när avtalen förlängs utan att de är medvetna om det. Tidigare jobbade vi mycket med rådgivning inför ett köp men det är mindre vanligt idag. Människor ringer oss numera efter ett köp, när de är missnöjda. Vad hjälper ni till med? Vi lyssnar och sen talar vi om vilket regelverk som finns kring den tjänsten eller varan, vilken lagstift ning som reglerar det de råkat ut för. Vi ger tips på hur de reklamerar varan eller tjänsten och hur ska de göra om det inte fungerar. Förutom gällande lagstiftning hjälper vi till med information om tolkning av la gen, som finns i förarbetet till den, och var de kan hitta referatfall att jämföra med. De som ringer ska ef Konsumentrådgivarna får många samtal om hantverkstjänster, där en konsumt inte är enig med hantverkaren. FOTO: GOKHAN OKUR ter samtalet vara bättre rustade, veta hur lag och praxis ser ut och hur de ska gå vidare om företaget säger nej. Vi kan även lyssna på företaget, vi ringer inte upp någon men närings idkaren kan ringa oss och själva höra vad vi har att säga. Det är inte alls ovanligt att de också är intresse rade av vad som gäller. Även företa gare kan ringa om en konsument är inblandad. Vilka är ni? Vi är konsumentjuridiska ex perter med olika utbildningsbak grund, bland annat socionomer, men som är utbildade i konsument juridik via Konsumentverket. Vi har alla arbetat som konsumentväg ledare i ca 15 års tid. Vilket är ditt bästa tips till konsu menter inför julhandeln? Något vi inte nog kan trumma in är att våga säga nej. När du blir uppringd, påsprungen på stan eller någon knackar på hemma hos dig, oavsett vad de vill sälja så våga säga nej. Vågar du inte säga nej är ris ken stor att du binds upp till något abonnemang som kan vara svårt att komma ur. Det är inte välgörenhet de sysslar med, det är försäljning. Har du några fler tips? Fråga efter öppet köp i bu tik och se till att det står på kvit tot. Handlar du på nätet, kolla noga vem du handlar av, om det finns Konsumentvägledning i Upplands-Bro Du som bor i Upplands-Bro kommun kan få hjälp med konsumentrelaterade frågor, kostnadsfritt. Konsumentvägledaren ger inte råd vad gäller köp mellan privatperso ner och inte heller råd till näringsidkare som ingått avtal med annan näringsidkare. Telefontid: Tisdagar kl Telefon: E-post: Christina Brofalk, Irène Seth, Yvonne Stein och Jan Stefanson Mälarnära ges ut av Upplands-Bro kommun Upplaga: ex Redaktion: Kommunikationsstaben, UpplandsBro kommun E-post: Redaktör:, Ansvarig utgivare: KarlErik Lindholm, kommundirektör Tryck: Vtab Distribution: SDR, år Furuhällsplan Kungsängen Telefon kontaktuppgifter och information om ångerrätt. Om du inte får beta la mot faktura i efterskott, så handla gärna med kreditkort. Varför ska man handla med kredit kort? Handlar du med kreditkort finns två avtalspartner, och om fö retaget du handlar av går i konkurs kan du vända dig till kreditgivaren och få ersättning för dina utlägg enligt konsumentkreditlagen. Men välj kreditkort med omsorg och handla inte för mer än du klarar av att betala av. Vilka borde ringa er? Alla som ska göra någon form av renovering hemma i sin bostads rätt eller villa. Då är det jättebra att ringa oss innan och få tips och råd för att inte hamna i sitsen att vara oense med hantverkaren om när, var eller hur arbetet ska utföras. Den som är osäker på att handla på nätet kan ringa oss för att få reda på vad de ska tänka på, hur de ska veta om säljaren är seriös eller inte. Även den som ska köpa en resa på nätet, det finns jättemycket fallgropar. En resa är ett stort och kostsamt köp och ibland görs det lite väl lättvin digt vilket kanske beror på att köpa ren tror att de har ångerrätt. Slutli gen kan du ringa oss när du ham nar i tvist med en näringsidkare och inte kan uttyda vilka regler som gäl ler. Som konsument kan du inte för lita dig på att näringsidkaren kan konsumentlagstiftningen. De flesta har lärt sig att sälja och utföra upp gifterna men kan inte konsumentla garna. Dags att önska skola Din ansökan gör du direkt på nä tet, via kommunens självservice. Under januari har samtliga skolor öppet hus för att nyfikna föräldrar och elever ska kunna komma dit och titta inför skolvalet. I början av februari ska önskemål om skola, för barn som börjar förskoleklass och årskurs 6 hösten 2013, vara in lämnat till kommunen. Ansökan görs på kommunens digi tala självservice som finns på Läs mer om skolvalet på kommu nens webbplats, Snart är det dags att önska skola för de barn som ska börja förskoleklass och årskurs 6. Barnaba Joseef och Patric Chramer går i årskurs 6 på Broskolan. FOTO: CAROLINE FALKENGREN

3 Nr. 3/ Rester ska bli gas och gödsel Under nästa år börjar kommunen samla in kommuninvånarnas matavfall. Istället för att förbrännas ska det rötas till biogas för fordon och det näringsrika slammet ska användas som gödsel i skog och på åkermark. Äntligen! Tycker Ann Maurin i Brunna. Att kommunen ska börja samla in matavfall är redan bestämt. Men innan insamlingen kan komma igång är det två kommunala beslut som måste fattas, de nya avfallsföreskrifterna och den nya avfallstaxan. Det här innebär att matavfallsinsamlingen kan komma igång tidigast framåt sommaren. Brunnabon Ann Maurin jobbar på ett oljebolag och möter dagligen kunder som är i behov av att tanka biogas. Det är brist på biogas och det är jätteviktigt att vi tar hand om de resurser vi har. Vi är bra på att sortera annat så steget att sortera matavfall är inte så stort. Charlotta Skoglund, avfallsingenjör på UpplandsBro kommun, menar att sortering av matavfallet är att ta nästa steg i utveckling av sopsorteringen. Vi skulle tjäna mest på att äta upp maten men det näst bästa är att röta den och göra biogas och näring av den. Påsar delas ut Sopbilarna som kommer att användas för att hämta matavfall och övriga restsopor är tvåfacksbilar. Det innebär att matavfallet sorteras i Brunnabon Ann Maurin ser fram emot att kunna sortera ut sitt matavfall istället för att slänga det bland övrigt restavfall. FOTO: CAROLINE FALKENGREN Snart galopperas det i Bro Galoppbanan vid Önsta gård blir verklighet inom en snar framtid. Redan 2014, knappt två år efter marken köptes av Svensk Galopp, kan de första provloppen gå av stapeln. När hela anläggningen är klar finns ett galoppcentrum i världsklass med möjligheter även för andra hästsporter, något som kommer att gynna kommunen. Ännu är det bara åkermark vid Önsta Gård. Det enda som skvallrar om att en galoppanläggning planeras är några pinnar i marken. Dag Johansson är projektledare för huvudstadsbanan på Svensk Galopp. Han pekar ut över åkermarken mot pinnarna. Där planeras målgången och i anslutning till den en huvudbyggnad. Han är nöjd med hur den kommunala processen har fortgått och att planerna kommit så långt som de gjort. Alla är positiva från alla håll till vår etablering här och det krävs att man har kommunen med sig med en så pressad tidsplan, annars hade det blivit trögjobbat, säger han. Marklovet är godkänt och under vintern ska arbetet med banan komma igång. Det är en gräsbana som planeras med en dirttrackbana innanför. Ju tidigare vi kommer igång med banan desto bättre hinner gräset bli och det är tänkbart med provlopp på gräs redan Området kommer successivt att tas i bruk men ännu är det inte helt klart hur området ska disponeras. Det var så sent som den siste oktober som Svensk Galopp tog över marken. Dag Johansson tror att det kommer att klarna under vintern hur allting ska bli på Önsta. Från Täby Galopp behöver de inte flytta förrän detaljplanen där vunnit laga kraft, vilket antagligen blir någon gång under Större yta Flytten till Önsta gård kommer att innebära större yta för anläggningen att bre ut sig på. Önstas 190 hektar mark är nästan fyra gånger så stort som de 50 hektar som Täby Galopp disponerar. Banorna kommer inte att bli så mycket större, det är mer att hästarna kan trivas och må bra. Djurskyddskraven skärps hela tiden och här har vi möjlighet att möta framtidens krav redan nu, förklarar Dag Johansson. När anläggningen väl är klar kan det hända att även andra evenemang, utan koppling till hästsport, kan komma att ske på området. Det finns alla möjligheter på ett utrymme och resten i ett annat. Det är bara i nuläget, innan matavfallet börjat samlas in, som alla sopor läggs i båda facken. Sen kommer matavfall och övriga sopor givetvis att separeras, konstaterar Charlotta Skoglund. Alla hushåll i kommunen kommer att få ett påsställ att ha i köket. Påsstället tillåter matavfallet att luftas vilket krävs för att hålla det så torrt som möjligt. Det ska ju inte brytas ner och bli biogas för tidigt, säger hon. Papperspåsar att sortera matavfallet kommer också att delas ut. De som bor i villa får en årsförbrukning på ungefär 160 påsar samt ett extra brunt sopkärl att lägga matavfallet i. Hur det kommer att se ut för dem som bor i lägenheter eller har delat soprum på något sätt kommer att variera mellan de olika fastigheterna. De boende kommer att få information i god tid innan införandet i sitt område, förklarar Charlotta Skoglund. Matavfallet kommer att hämtas varannan vecka, utom under sommaren då de hämtas varje vecka för att minimera risk för flugor, lukt och så vidare. Ann Maurin i Brunna sitter i styrelsen för den samfällighet där hon bor. Hon upplever att det där finns en viss oro för hur det kommer att bli. Man vet inte hur det ska gå till ännu och därför kommer det många frågor som ingen av oss i styrelsen kan svara på men jag hoppas att det blir enkelt och att det inte kostar för mycket, säger hon. För att minska oron tror hon att det behövs mycket och tydlig information från kommunen så att alla förstår hur och varför matavfallet samlas in. Alla inser nog att de måste dra sitt strå till stacken, bara de får informationen. Vi måste alla vara rädda om vår miljö och även här i UpplandsBro måste vi hjälpa till. Information kommer Charlotta Skoglund på Upplands Bro kommun lovar att det kommer att komma mer information. Vi är inte klara med allt informationsmaterial än, men det kommer att komma i god tid, lovar hon. För den som så önskar kommer det även fortsättningsvis att finnas möjlighet att samla matavfallet i en hemkompost. En hemkompost måste vara rått och skadedjurssäkrad samt isolerad så att den klarar vintern. Dessutom krävs en anmälan till kommunen. Läs mer om avfall och matavfallsinsamling på Dag Johansson på Svensk Galopp, projektledare för huvudstadsbanan, som just nu går under arbetsnamnet Bro Galopp. Än är den planerade målgången bara en åker. FOTO: CAROLINE FALKENGREN ett så här stort område och vi har en inbjudande inställning till utställningar, mässor eller konserter som sker på banan i Göteborg. Att andra etableringar med koppling till hästsport kommer att ske i närheten av den nya galoppbanan, som ännu går under arbetsnamnet Bro Galopp är inte helt otänkbart. En veterinärklinik planeras på området och det finns utrymme för ett eventuellt ridhus. Planprocessen Under sommaren 2012 var ett förslag till planprogram för Önsta gård ute på samråd. De synpunkter som inkom har sammanställts och förslaget har reviderats efter samrådet. Parallellt med att planprogrammet var ute på samråd har kommunen arbetat fram ett förslag till detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget finns framme och ska ut på samråd vilket kommer att ske i december och januari. Sakägare, som är direkt påverkade, och remissinstanserna kommer att få det skickat till sig. Vem som helst kan komma med synpunkter, berättar Märit Olofsson Nääs, projektledare på Upplands Bro kommun. Kommunen planerar att besluta om detaljplanen i augusti 2013 och därefter vinner den laga kraft om ingen överklagar. På finns mer information om Önsta och samrådet för att avlasta 112 SOS Alarm vill avlasta 112 och har därför ansökt om att få använda telefonnumret för en ny informationsverksamhet. Till ska allmänheten kunna vända sig med frågor som inte är akuta. Där ska även information kunna ges när samhället utsätts för påfrestningar av olika slag, som till exempel en storm eller översvämning, då många människor vill ha information samtidigt. Redan i slutet av det här året hoppas man att det nya numret ska kunna börja användas. Bli LOVleverantör Vill ditt företag utföra hemtjänst SoL, avlösarservice LSS eller ledsagarservice LSS i UpplandsBro kommun? LOV, lagen om valfrihetssystem, ger privata företag möjlighet att bli leverantör av tjänsterna. På hittar du mer information om hur du går till väga för att bli godkänd. 10mila och 25manna Under nästa år anordnas inte mindre än två orienteringstävlingar i UpplandsBro kommun. Både 10mila och 25manna, två av Sveriges största tävlingar som lockar över tio tusen deltagare varje år, arrangeras i kommunen Mellan den 3 och 5 maj 2013 går 10Mila av stapeln. Arenan kommer att ligga vid Gällöfsta herrgård och själva tävlingen sker på Livgardets övningsfält. Den 11 till 12 oktober är det dags igen, för 25manna. Mer information om båda orienteringstävlingarna kommer på www. upplandsbro.se när tävlingarna närmar sig. Arkivförening har bildats Den alldeles nystartade arkivföreningen erbjuder föreningar i kommunen lokaler för att kunna spara dokument och protokoll. Ett antal föreningar är redan medlemmar men det är fritt fram för föreningar att ansöka om medlemskap till en årsavgift om 100 kr. Vill du ha mer information eller ta del av protokollet från informationsmötet? Kontakta Hans Ström, eller Sarah Cobanoglu, arkivarie på UpplandsBro kommun. se.

4 4 Nr. 3/2012 Ulf Peterson är rektor för Upplands-Brogymnasiet sedan drygt ett år tillbaka. En gymnasieskola för alla Eleverna som går på UpplandsBrogymnasiet har väldigt olika drömmar och tankar om framti den. För en del av dem hägrar vi dare studier, medan andra längtar ut i arbetslivet. Mälarnära träffa de rektor Ulf Peterson för en prat stund om vad som utmärker en bra skola. Höstterminen pågår för fullt inne i den låga tegelbyggnaden. Medan löven gulnar och faller av träden på skolgården våras det för morgon dagens yrkes människor inne i huset. Framtidens mekaniker, ekonomer, foto grafer, kockar, samhällsvetare och ingenjörer i Upplands-Bro kommun har nå gonting gemen samt de går i samma skola. Jag har hört att många elever tycker om skolan eftersom det går så många olika sorters individer här, säger Ulf Peterson. har satsat på en skola för alla. Man vill erbjuda så många program som möjligt både studie- och yrkes förberedande inom vitt skilda områden. Hälften av skolans elever kom mer från Upplands-Bro kommun, cirka 40 procent reser från Järfälla och resterande kommer från andra Stockholmskommuner. och spänningar, slår han fast. Ulf Peterson tycker att det är vik tigt att ha en god relation till elev erna och när vi går genom korrido rerna hejar de flesta igenkännande. Han berättar att han gärna slår sig ner med dem i cafeterian och att han tar alla nya elever i hand vid skolstarten. I egenskap av rektor är en av hans uppgifter att coacha de biträdande Gott rykte rektorerna, som sin tur leder lärar Ulf Peterson tror att skolans främ na att skapa en god pedagogisk mil jö. Och där någonstans, menar han, sta dragningskraft består i engage finns kärnan i hur en bra skola skapas. Engage rade lärare, en s t i mu l e r a n d e arbetsmiljö för både personal och elever samt ett gediget stöd för dem som beulf Peterson höver det. rektor Upplands-Brogymnasiet En av skolans viktigaste uppgifter är att rade lärare och gott rykte. ungdomarna ska uppfylla kun Våra lärare är duktiga på att skapsmålen och vara väl förberedhitta levande undervisningsformer, da för livet efter gymnasiet, koni form av till exempel studiebesök staterar Ulf Peterson och tillägger och temaarbeten, som ger djupare att motsatsen till en bra skola är perspektiv. Det är viktigt att sko- skolor där olösta konflikter ligger lan lägger en bra grund för att alla och pyr och stjäl fokus från undermänniskor ska kunna leva tillsam- visningen. mans utan att det blir skiktningar Framtidens skola är ett begrepp En av skolans viktigaste uppgifter är att ungdomarna ska uppfylla kunskapsmålen och vara väl förberedda för livet efter gymnasiet. 10 av 17 nationella program På Upplands-Brogymnasiet finns tio av de 17 nationella programmen, vilket betyder att kommunen som ofta diskuteras i morgonsoffor, plenisalen och kvällssända debatter. Ulf Peterson ser både möjligheter och risker med kommande tiders utbildningssystem. Han framhåller lärarna och ungdomarna som de i särklass största tillgångarna, medan utmaningarna består i finansiering en: Vi får stora uppdrag från staten, men det kommer inte en pengapåse med, tyvärr. Jag ser fram emot att fler samhällsaktörer, tillsammans med skolan, tar ansvar för att det blir bra för de unga, säger Ulf Pe terson. En bra start Upplands-Brogymnasiet arbetar med fem prioriterade områden. Att för bättra förutsättningarna för att elev erna ska nå kunskapsmålen, jobba för att få eleverna mer studiemotive rade, skapa lugn och ro i lokalerna, kvalitetssäkra betygen samt borga för goda IT-kunskaper. Ungdomarna ska få känna att de lyckas. För det första ska de få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. För det andra ska vi fånga upp de elever som egentligen kan ske inte vill gå i skolan och hjälpa dem att få en bra start i livet, säger Ulf Peterson. Detta är rektorn Namn: Ulf Peterson Titel: Rektor på Upplands-Bro gymnasium sedan ett drygt år tillbaka Född: 1957 Familj: Två barn, skild Bostad: Lägenhet på Östermalm, flyttar inom kort till Västertorp. Bakgrund: Är utbildad lärare, har job bat som lärare (undervisade i idrott och matematik) och varit rektor på två skolor i Göteborgsområdet. Fritidsintressen: Bio, teater och träning. Dold talang: Jag är musikalisk, jag har både spelat blockflöjt och fiol i min ungdom och har lätt för att lära mig att spela nya instrument. UBG i siffror Grundades: År 1983 Antal elever: Knappt 900 Antal lärare: Cirka 80 Nationella program: 10 stycken Profiler: 4 (golf, idrott, foto och musik)

5 Nr. 3/ Fyra elever om Upplands-Brogymnasiet Namn: Elin Östman Program: Samhällsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, årskurs 2 Bor: Viksjö i Järfälla och Danderyd Varför valde du UBG och det här programmet? Jag har alltid känt att jag vill jobba med människor. Min bror har adhd och på grund av det är jag intresserad av psykologi och av att förstå hur människor fungerar. Från början valde jag en annan skola, men jag trivdes inte så jag bytte hit eftersom en av mina bästa vänner går här. Vad lär man sig? Vi lär oss en massa olika saker, förutom kärnämnena läser vi till exempel filosofi, psykologi och kriminologi. När vi läste om psykologins försvarsmekanismer kände jag att jag förstod människor i min omgivning bättre. Hur viktigt är det att välja rätt i gymnasiet? Jag känner att huvudsaken är vad jag själv gör och vad jag presterar under skoltiden. Självklart hjälper bra lärare och bra miljö att nå mina mål. Vad ska du göra efter studenten? Direkt efter gymnasiet tänker jag jobba och sedan resa, kanske till Grekland. Jag vet inte vad jag vill jobba med i framtiden, men det lutat åt något inom ledarskap eller psykologi. Andra drömmar jag har är att bli fotograf, regissör eller författare. Elin Östman vill jobba med människor. Tror du att din utbildning här på skolan kommer att hjälpa dig att nå dina drömmar? Ja, men jag tror att det blir tydligare att se på vilket sätt UBG har satt sin prägel senare i livet, då man kan titta tillbaka på sina val. Namn: Shahab Hosiny Program: Fordonstekniska programmet, årskurs 3 Bor: Bro Varför valde du UBG och det här programmet? Jag har varit intresserad av bilar och lastbilar så länge jag kan minnas. Jag hade hört bra saker om skolan och det här programmet, och så ligger det nära där jag bor. Det var förstås ett plus att jag redan kände många som går här på skolan. Vad lär man sig? Till en början lär man sig det grundläggande tekniska om hur bilar är uppbyggda. Nu i trean jobbar vi i verkstaden, där kunder lämnar in sina bilar som vi reparerar. Vi gör allt från kamremsbyten till hela motorbyten. Det svåraste är nog elfel, när en bil inte startar och man måste felsöka utan att ha en aning om vad problemet är. Hur viktigt är det att välja rätt i gymnasiet? Jag tror inte att det är så viktigt. Jag började på ett annat program på UBG från början och bytte till fordon efter ett år. Det var enkelt att byta inom samma skola och nu trivs jag jättebra. Vad ska du göra efter studenten? Jag jobbar redan extra som mekaniker och tänker fortsätta med det ett tag. Sedan får jag se om jag pluggar vidare till ingenjör. Shahab Hosinys favoritbil är Cadillac CTS-V. Drömmen är att bli projektledare inom något stort bilföretag, typ Volvo. Tror du att din utbildning här på skolan kommer att hjälpa dig att nå dina drömmar? Jag vet att flesta som har gått det här programmet har fått jobb efter studenten. Jag tycker att man får en jättebra och konkret grund att stå på. Att vi har mycket praktik gör att många får in foten på arbetsmarknaden redan innan studenten. Namn: Tove Kroon Program: Medieprogrammet, inriktning samhälle, årskurs 3 Bor: Kallhäll Varför valde du UBG och det här programmet? Jag köpte min första kamera när jag var 14 år och märkte att jag tyckte att det var roligt att fotografera och fixa i Photoshop. När vi skulle göra skoltidning i nian insåg jag att jag även tyckte om formgivningen av text och bild. UBG hade programmet jag ville gå, det ligger nära där jag bor och flera av mina kompisar tyckte att det var bra här. Vad lär man sig? Vi har lärt oss olika datorprogram som Photoshop, Illustrator och InDesign. Och så har vi bland annat haft kurser i roliga ämnen som grafisk design, programmering och redigering. Hur viktigt är det att välja rätt i gymnasiet? Tidigare kände jag det som att gymnasievalet skulle avgöra hela min framtid. På ett sätt gör det väl det, men man kan ju alltid läsa upp betygen efteråt. För mig var det viktigt att få högskolebehörighet. Vad ska du göra efter studenten? Min plan är att få ett arbete och jobba något år medan jag funderar på vad jag vill göra i framtiden. Jag vet att jag vill jobba med något som jag tycker är roligt och som är kreativt, kanske blir det något inom reklam, design eller webbutveckling. Tove Kroon drömmer om en framtid som frilans inom mediebranschen. Tror du att din utbildning här på skolan kommer att hjälpa dig att nå dina drömmar? Absolut! När jag läser jobbannonser ser jag att arbetsgivarna efterfrågar kunskaper i till exempel InDesign och det har jag, tack vare UBG. Det känns som att jag har ett försprång gentemot dem som inte har gått media och vill jobba inom den branschen. Namn: Christoffer Sundqvist Program: Hotell och restaurang, årskurs 3 Bor: Bålsta Varför valde du UBG och det här programmet? Det var när familjen var på Sardinien för några år sedan som jag fick upp intresset för matlagning. Min syrras kompis gick hotell och restaurang här på UBG och han tyckte att det var väldigt bra. Vårt program är unikt eftersom vi går i en separat byggnad, det gör att man lär känna alla elever i alla årskurser. Vi är som en liten familj! Vad lär man sig? Första året lär man sig grundläggande saker. Nu i trean gör vi avancerade maträtter och lär oss svårare tekniker som flambering. Dessutom har vi haft servering och dryckeskunskap på schemat. Hur viktigt är det att välja rätt i gymnasiet? Jag trivs med att gå ett praktiskt program, men jag har valt till kurser som gör mig behörig för att söka universitet. Jag tror att det är viktigt att hålla den dörren öppen. Vad ska du göra efter studenten? Jag tänker ta ett år och jobba inom den här branschen för att se om detta är något för mig. Kanske söker jag vidare till kockutbildningen i Grythyttan. Jag skulle tycka att Christoffer Sundqvist drömmer om Italien och medelhavsmat. det vore roligt att jobba mig upp och till slut kanske bli köksmästare, eventuellt återvänder jag till Italien Tror du att din utbildning här på skolan kommer att hjälpa dig att nå dina drömmar? Det tror jag verkligen! Utbildningen här gör att man lär sig samarbeta i köket och att man får en bra grund att stå på.

6 6 Nr. 3/2012 Så skapar du en välsorterad jul När julklapparna är öppnade återstår ofta ett kaos av papper, klisterlappar och snören. Självklart vill du återvinna julen på bästa sätt här kommer tipsen! Presentpapper sorteras tillsammans med pappersförpackningar. Presentsnören och klisterlappar läggs bland hushållssoporna. Utbrunna värmeljus är bara en tom aluminiumform och den sorteras med metallförpackningarna. Läs mer om hur du sorterar ditt avfall på Din julgran hämtas gratis Villaägare lägger sin gran vid sin soptunna fr o m vecka 3. Julgranen ska ligga på soptunnans hämtplats senast klockan måndagen den 14 januari. Julgranen måste vara fri från julgransprydnader och max 2,5 meter lång. Boende i flerbostadshus anvisas en hämtplats av sin hyresvärd eller BRF. Läs mer på se/julgransinsamling En energisnål jul Ljusstakar, adventsstjärnor och julgransbelysning vill nog ingen vara utan i jul. Men genom att byta ut glödlamporna mot energisnålare alternativ finns mycket energi att spara. De energisnåla lampalternativen till en ljusstake förbrukar mycket mindre energi och håller längre än traditionella lampor. Energimyndigheten har traditionsenligt testat fönsterstjärnor, ljusslingor och juldekorationer. En miljon hushåll kan på bara en månad spara cirka kwh på att välja effektiva lysdiodlampor, LED, istället för glödlampor. På Energiradgivningens webb kan du läsa mer om hur du kan spara energi och på så sätt minska din elräkning. Energirådgivningen är kostnadsfri opartisk rådgivning från 27 kommuner i Stockholmsregionen. Så fixar du en brandsäker jul Ljusstakar gjorda i material som inte brinner minskar brandrisken väsentligt. Låt bli att ha bränn bara dekorationer som mossa, bomull och liknande i ljusstakar na. Låt ljusstakar stå fritt. Om det eventuellt flammar upp lågor kan de inte antända gardiner, tidning ar eller liknande. Släck alla ljus innan du lämnar rummet. En bra regel är att den som tänder ljuset också släcker det. Lämna inte barnen själva om det finns brin nande ljus i rummet. Se till att ljusen står stadigt i ljusstaken. Placera inga ljus och dukar på TV:n. Släck julgransbe lysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar med strömbrytare eller ge nom att ta stickkontakten ur vägguttaget. Kontrollera att din brandvarnare. Om den inte fungerar, byt batte rierna omgående. Kom och ta mig till finalen Unga förebilder Den 9 februari går Väsby Melodifestival av stapeln. I år är det Daniel Odén som representerar Upplands-Bro kommun. På Kamrervägen i Bro bor 22-årige Daniel Odén. Just nu tränar han för fullt på Brandsta City Släckers gamla slagdänga, Kom och ta mig. I början av september vann han den lokala uttagningen till Väsby Melodifestival. Jag var jätteglad när jag vann, förra året kom jag tvåa men i år så, berättar Daniel Odén och ser lycklig ut. Stort musikintresse Väsby melodifestival är öppen för personer med funktionsnedsättning inom LSS. Vid den lokala uttagningen i Upplands-Bro framförde nio deltagare sina bidrag och via röstkorten fick publiken rösta fram vinnaren. Det blev Daniel Odén och därmed kommer han att få representera Upplands-Bro kommun vid den stora finalen i februari. Det är hur kul som helst men lite nervöst inför finalen, berättar han. En gång i veckan går Daniel Daniel Odén jublade när han vann delfinalen i Upplands-Bro kommun. I februari kommer han att representera kommunen i Väsby Melodifestival. Odén på musik i en grannkommun men musikintresset har han alltid haft. Daniel har varit ganska kaxig vad gäller musik, hela livet, och gärna sjungit karaoke när det funnits möjlighet, berättar Mervi Odén, hans mamma, och fortsätter leendes: Han bara matar in texter i skallen och så sitter de där. Innan finalen i februari ska Daniel Odén åka till Upplands-Väsby för att prata med kapellmästaren och kolla in stället där finalen hålls. Det är nervöst, det kommer att pirra jättemycket i magen innan finalen, säger han. Vid den lokala tävlingen fick han låna brandmanskläder från brandstationen och det kommer han att Ett kulturhus planeras Det planerade kulturhuset i Kungsängens centrum börjar byggas i början av Huset blir sex vå ningar totalt med konsthall, verk städer, scen och ett nytt bibliotek. Invigningen planeras redan till hös ten Kulturhuset kommer att bli en träffpunkt för både stora och små. Kommunens förhoppning är att huset blir en bas för ett levande centrum och bidrar till att familjer och enskilda söker sig till Kungsängens centrum istället för att ut rätta ärenden någon annanstans. Mellan 500 och 600 personer per dag förväntas besöka kulturhuset. Kultur och bibliotek är det som kommer att prägla huset och dominera de disponibla ytorna men för hoppningen är att olika samarbeten kommer att uppstå genom samver kan med övrig verksamhet i huset. Kulturhuset ska vara en mötes plats där du kan besöka biblioteket, konsthallen, se teater och film, lyssna på musik samt skapa och upp- Det planerade kulturhuset sett från torget. leva kultur i många olika former, berättar Bo Larsson, kultur- och fritidschef på Upplands-Bro kommun. Kulturhuset ska vara en mötes plats för alla, en plats för kultur och upplevelser där besökarna möter det oväntade. I kulturhuset ska finnas möjlighet till både gemenskap och enskildhet, kommunikation och kontemplation där det finns plats för det fria lärandet. Byggstart för kulturhuset är i början av nästa år och kommu Brohuset blir ett allaktivitetshus Brohuset i Bro centrum ska vidareutvecklas till ett allaktivitets- under ningsrum. Arbetet ska vara klart hus, ett arbete som beräknas påbörjas i februari tiga och målet är att skapa ett all Offentliga mötesplatser är vik- Brohuset ska vidareutvecklas i etapper och just nu planeras etapp 1. Under etapp 1 förändras lokaldelarna som inrymmer bibliotek, café, scen, ungdomens hus samt simhallens reception och omkläd- aktivitetshus av Brohuset. Fortsatta etapper kommer att utredas och det finns förslag om bubbelbad, ut omhusbassäng, rehabbassäng, spa/ relaxavdelning samt en sporthall. få göra även till finalen i februari. I vanliga fall lyssnar han på all möjlig musik men just nu spelas det extra mycket Brandsta City Släckers hemma hos honom. Jag ska sjunga Kom och ta mig i finalen och jag vill verkligen vinna, helt klart, avslutar han. ILLUSTRATION: WERKET ARKITEKTER AB nen kommer att bjuda in till informationsmöten. De som är mest berörda, boende i Kungsängens centrum, får information skickat till sig. Brohuset som det planeras se ut utifrån. ILLUSTRATION: WERKET ARKITEKTER AB

7 Nr. 3/ Nu blir det mer dialog på kommunens facebooksida Att föra en bra dialog med kom munens invånare är en utmaning. Därför lanseras den 1 december en ny applikation på kommunens facebooksida som möjliggör för besökaren att skicka in idéer och förslag till kommunen. Öppettider Upplands-Bro kommun Furuhällsplan 1, Kungsängen Mån-ons kl , tor kl , fre kl Dag före röd dag kl Postadress: Kungsängen Växel: Fax: E-post: Bro bibliotek/bro centrum Tel: Mån kl 12-19, tis kl 10-19, ons kl 10-17, tor kl 12-19, fre kl 12 17, lör kl 11-15, sön kl I applikationen visas en lista över de mest populära samt de senaste förslagen. En användare kan se dan gilla ett förslag eller kommen tera det för att påverka vilka förslag som blir relevanta för kommunen att hantera. Kungsängens bibliotek/ Tibble torg Tel: Mån kl 12-19, tis kl 10-17, ons kl 10-19, tor kl 12-17, fre kl 12 17, lör kl 11-15, sön stängt. Rösta på bra idéer I applikationen kan vem som hest kommer med en idé och sedan dela med sig av den till sina vänner. Be sökarna kan även läsa andras idéer, rösta på dem eller uppmana vänner att rösta på sin egen idé. Kommu nens förhoppning är att detta ska skapa ett starkt engagemang hos invånarna och att det sprids som ringar på vattnet med hjälp av Fa cebooks funktionalitet. För kommunen är den stora för delen att det är enkelt att se vilka frågor som invånarna tycker är viktiga. Vi hoppas på en bättre dialog med kommuninvånarna helt enkelt, kommenterar Sara Eklind, kom munikationschef på Upplands-Bro kommun. Simhallen Upplands-Bro kommun vill kommunicera bättre med sina medborgare på Facebook. Därför lanseras den 1 december en medborgardialogappen på kommunens facebooksida. Inlägget ovan är bara en skiss. Följ en kommunarbetares vardag på Twitter Med start den 3 december kan du på Twitter följa en av UpplandsBro kommuns medarbetare under en vanlig vecka. För att visa på den enorma bredd av yrkeskategorier som finns på en kommun startar Upplands-Bro kommun den 3 december En anställd kommer att ha hand om kontot under en vecka och därefter tar någon annan över. Kommunen kommer Kommunfullmäktiges möten Välkommen att ta del av kommunfullmäktiges sammanträden, antingen genom att närvara vid mötet eller följa det via webb-tv. Årets sista sammanträdande i kommunfullmäktige är den 18 dec. Handlingar och protokoll finns att ta del av i kommunhusets reception, Furuhälls- plan 1, på kommunens bibliotek samt på kommunens webb: Kl inleds allmänhetens frågestund. Frågor ska lämnas in skriftligt till kommunledningskontoret eller skickas via e-post: senast klockan två arbetsdagar Du kan även se en repris på kommunens webbplats Följ fullmäktige via surfplatta och mobil Fixa ärenden på nätet Som första kommun i Sverige ger nu Upplands-Bro kommun, i samarbete med sin leverantör Streamshed, kommuninvånarna möjlighet att se de filmade mö tena i fullmäktige via mobil eller surfplatta. Nu är det enklare för dig att få service i Upplands-Bro. Gör dina ärenden hos oss dygnet runt. Du hittar samliga tjänster på Du kan komma med förslag på vad du vill ha för e-tjänster. Mejla till Det går även bra brevledes till Upplands-Bro kommun Förslag på ny e-tjänst Kungsängen. Kommunfullmäktige har filmats och sänts via webb-tv i många år. För att nå så många som möjligt Sopor hämtas under jul och nyår före sammanträdandet. Saknas frågor Sophämtning sker alla dagar fortsätter mötet direkt med medbor- under jul och nyår (fel info i garförslagen. miljöalmanackan). Vi reserverar oss för förseningar, låt tunnan stå framme tills den blir tömd. Fullmäktigesammanträdena direktsänds på webb-tv vidareutvecklas nu tjänsten så att det blir möjligt att se sammanträ dena via mobil eller surfplatta. Idag har många läsplattor och smarta mobiler och det är för många ett naturligt redskap att hitta information med, säger KarlErik Lindholm, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Titta via play inte att moderera inläggen utan den som har hand om kontot skriver vad de vill, utan att bryta mot några lagar. Få hjälp på finska på biblioteket På biblioteken i Bro och Kungs ängen kan du hitta finskspråkiga barn- och vuxenböcker, tidskrif ter, musik och några CD-böcker. Pirjo Rinne hjälper gärna på finska. Om det du önskar inte finns i kommunens bibliotek kan personalen hjälpa till med even tuellt fjärrlån. Suomenkielistä apua kirjastossa Bron ja Kungsängenin kirjastoissa on suomenkielisiä las ten ja aikuisten kirjoja, aikakaus lehtiä ja musiikkia sekä muutamia CD-kirjoja. Pirjo Rinne auttaa mielellään kävijöitä suomen kielel lä. Jos etsimiäsi julkaisuja ei ole kunnan kirjastoissa, voit halutessasi pyytää henkilöstöltä apua niiden etälainauksessa. Upplevelsedelen och bad & lek i lilla bassängen: Mån stängt, tis kl , ons kl , tor kl , fre kl , lör/ sön kl Lilla bassängen är avstängd kl ons pga undervisning. Bad & lek i stora bassängen: Mån stängt, tis kl 14-20, ons kl 14-19, tor kl , fre kl 14 19, lör/sön kl Motionssim vuxna över 18 år: Mån kl 16-20*), tis kl , ons kl , tor kl , fre kl Motionssim alla åldrar: Tis kl 14-20, ons kl 14-19, tor kl , fre kl 14-19, lör/sön kl *) Mån och ons under motionssimmet för vuxna pågår annan verksamhet i simhallen. Sista insl till bad är 30 min före stängning. Tel: För öppettider jul och nyår, se Kretsloppscentralerna Brunna Kretsloppscentral Öppet: Tis, tor kl 13-20, fre kl 12-16, lör, sön kl Julhelgen: 23 dec kl 10-14, 27 dec kl 13-20, 28 dec kl 12-16, dec kl Skällsta Kretsloppscentral Öppettider: Mån, ons kl 13-20, fre kl 12-16, lör kl Under julhelgen: 28 dec kl 12 16, 29 dec kl Ungdomsmottagningen Barnmorska tel Telefontid: mån kl 08-09, tis kl 16-17, ons kl 16-17, tor kl Kurator tel Telefontid: mån kl Under julhelgerna: Barnmorska ord tider för bo kade besök tor 27 dec och fre 28 dec. Därefter stängt till 7 jan. Kurator stängt dec. Öppet med ord tider för bokade besök 2 till 4 jan Öppna förskolorna Öppna förskolorna finns för dig som är hemma med ditt barn upp till 5 år. Bro Öppna förskola Härnevi skolväg 10 tel: Kungsängens öppna förskola Bergvägen 28 tel

8 Det händer i Upplands-Bro På BiBlioteken Barnteater Lör 8 dec kl 14 i Brohuset (julmarknad): Sagan som rymde. Vad var det som hände den där dagen då de tre bockarna Bruse gick över den där bron? Tänk om vi låter någon annan berätta sagan. Dockor, skuggor och musik med Pygméteatern! För barn 3-7 år. Biljetter 20 kr säljs från 26 nov. Måste det prassla när man läser? Mån 3 dec kl 15 i Bro bibliotek och ons 5 dec kl 15 i Kungsängens bibliotek. Hur man läser utan papper, var på internet man kan få tag på e-böcker och vad kostar det? Bibliotekarierna Mats Ohlsson och Olof Språng berättar. Biblioteket bjuder på kaffe och kaka. Arr: Biblioteket i Bro träning och hälsa Bandy och skridskoskola För flickor och pojkar födda 2007, 2006, 2005 och Vi startar lördag 21 dec kl och håller på varje dag fram till söndag 6 januari med avbrott för 24, 25 och 31 dec samt 1 jan. Kostnad: 800 kr/person. I detta ingår bandyklubba, boll, träningsväst och en skridskoslipning. Varm saft och kaffe till föräldrar ingår. Att ordna själv: Skridskor, Hjälm med galler, handskar/vantar Anmälan: via e-post till Frågor: Arr: Kungsängens IF Gymmix Gymmix Kungsängen erbjuder varierad och bra träning nära dig. Vi har både barnverksamhet och gruppträning (cirkelträning, core, tabata, EFIT, Box/Power- Box, Combat, Gympa med olika intensiteter, Yoga Bas/Medel, Zumba, Latin Fusion och BarnSalsa). Besök vår webbplats och hitta ditt favoritpass. Tennis i Kungsängen Tennislekis födda Tennisskola för alla åldrar Billiga abonnemang och strötider tel Bio Ekhammarscenen Upplands-Bro Musik- och Teatersällskap visar film för både stora och små i den nyrenoverade lokalen, Skolvägen 20, Kungsängen. Entré 20 kr. 13 dec Kl 19: Älska mig igen!, 7 år. 14 dec Kl 19: Hamilton - I nationens intresse, 15 år. Kl 21: Batman - The Dark knight rises, 15 år. 15 dec Kl 11: Elias och Kungaskeppet, Btill. Kl 13: Ice Age 4, 7 år. 26 dec Kl 13: Tomtar & Troll - Den hemliga kammaren, 7 år. Kl 15: Amazing Spiderman, 11 år. Kl 19: Rock of Ages, Btill. Arr: Upplands-Bro Musik- och Teatersällskap, ABF, Upplands-Bro kommun, Kultur och Fritid. Utställning Månadens utställning Kungsängens Sportfiskeklubb presenterar sig i form av en monter- och skärmutställning under november månad i Bro bibliotek. natur och kultur Hällkana friluftsgård Bro Servering helgfri lör och sön kl Det finns motionsspår, omklädningsrum, duschar och bastu. Gården fungerar också som värmestuga för dig med egen matsäck. Bra grillplatser finns både vid gården och vid torpet. Örnutflykt Sön 2 dec. Den traditionella örnutflykten görs nu för sjunde året till Broängarna. Det hör till ovanligheterna att vi inte får se någon örn, så chansen är med andra ord god. Ordentligt varma kläder, fika, kikare och fågelbok rekommenderas. Samling kl 09 på parkeringen vid KF-lagrets idrottsplats. Kontaktperson: Michael Åkerberg Se också www. naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/ stockholm/upplands-bro/ Arr: Naturskyddsföreningen Upplands- Bro Konstformers Julmarknad 1:a advent, 2 dec kl Här finns julklappar i olika hantverk, tex: keramik, oljemålningar, glasfusing, tovat, smycken, tovat, stickat och virkat. Plats: Villa Skoga, Gamla Landsvägen 4 i Kungsängen, bakom vårdcentralen. Vi bjuder på kaffe och pepparkaka. Varmt Välkomna! Arr: Föreningen Konstformer i Upplands- Bro I samarbete med ABF Norra Stor Stockholm och Upplands-Bro kommun Adventsmusik Tis 4 dec kl 19 i Kungsängens kyrka: Musik i advent med Kulturskolan, elever och lärare bjuder på en stunds musik i julstökstider. Jul i Ladan Julmarknad tre helger innan jul. Obs! Både lördag och söndag kl Mat, hantverk, smycken, stickat, keramik, ekologiska hudvårdsprodukter, secondhandkläder och mycket mer. Här finns även café med hembakat. Marknaden är inomhus! 1 och 2 dec 8 och 9 dec 15 och 16 dec Egen paketinslagning varje helg. 8 dec - Julpyssel med Califf Art. Kostnad 50kr (oömma kläder på). Kl dec - Julsång och trummor med Ewa Califf och Charlie Westre. Kl Arr: Ladan Öråker Fullt ös Tor 6 dec kl 19 på Ekhammarscenen. Orkesterspel och ensemblespel handlar om musicerande tillsammans med andra. Här bjuder Kulturskolans orkestrar på olika kunskapsnivåer och i olika musikstilar på magisk underhållning. Arr: Kulturskolan Jul- och kulturmarknad Lör 8 dec i Bro. Jul- och kulturmarknad, en dag med kulturaktiviteter i centrum. Bilder, skulpturer, hantverk, litteratur, mat, lekar, prova-på och musik. kl signerar författarna Martina Haag och Katerina Janouch sina senaste böcker. Arr: Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommun Julpyssel och pepparkaksbak Sön 9 dec kl 13-16, Villa Skoga, Kungängen. Gamla Landsvägen 4, vid vårdcentralen. Gratis för medlemmar, 20 kr för övriga. Man kan bli medlem direkt om man vill. Saft för barnen och fika för vuxna ingår. Arr. Unga Örnar Julmusik på Klint Tis 11 dec kl 19. Julmusik, en mycket populär tradition på Klint. Kaffe med dopp serveras till ett facilt pris på 30 kr. Arr: Bro-Lossa Hembygdsförening Absolut dans Sön 9 dec kl 14 på Ekhammarscenen. Show, jazz, balett och streetdans allt med lätthet, smidighet och ett harmoniskt samspel i rörelserna. Julavslutning för Kulturskolans danselever. Pensionär Julfest Lör 8 dec kl 16, årets traditionella julfest i Finnstaskolans matsal. Hela kalaset med glögg och härligt julbord från Åhmans, Luciaspex och dans till Mac Olssons för det subventionerade priset på 200 kr/ person. Föranmälan senast 25 nov till Jan- Erik tel alt Betalas mot faktura. Arr: SPF Dans 11 dec kl är det säsongsavslutning med musik och sång av Sverre Carlsson. Entré 50 kr. Vi bjuder på kaffe o bröd. Frågor? Ring Lars Kling tel: jan startar dansen igen. Arr: SPF Medlemsmöte Lucia Ons 12 dec kl i restaurangskolan, Dagcentralen, Kungsängen. Trad luciafirande med luciatåg. Arr: Pro Kungsängen Bridge Tis och tor t.o.m 11 dec. Dagcentralen Kungsängen. Sven-Erik Malmqvist tel: Många istider för allmänheten Lagom till förra säsongen invigdes Kungsängens IP och isbanan som spolades var en succé. Om vädret är kallt nog ska årets is vara klar till första veckan i december och det kommer att finnas gott om tider för allmänheten att åka skridskor. Förmiddagarna är vikta för skolor men samtliga eftermiddagar samt i princip hela helgerna är isen öppen. Se för aktuell isstatus och schema. Öppettider för allmänheten: Måndagar och tisdagar klockan Onsdagar klockan Torsdagar klockan Fredagar klockan Lördagar klockan Söndagar klockan och Läsecirkel Mån kl t.o.m 10 dec Dagcentalen Från advent till juletid Sön 9 dec kl 18. Konsert i Håbo-Tibble kyrka med Håbo damkör Sångsugna. Di- Det finns många pyssliga julevenemang att ta del av i Upplands-Bro under hela december månad. FOTO: MOSTPHOTOS Kungsängen. Rita Ångman rigent Ingeborg Axner-Franzén. Fri entré. tel: Qi gong Tor 09 eller till och med 6 dec på dagcentralen Kungsängen. Gunnel Permén tel: Boule Tis kl 10 på grusplan vid gamla IP Kungsängen så länge vädret är lämpligt. Pasi Tikkanen tel: Stavgång Mån kl 10 från dagcentralen Kungsängen så länge ni vill. Lars-Åke Sundblad tel: Besök på Spritmuséet Ons 16 jan kl 11. Vi besöker det nyöppnade Spritmuséet på Djurgården för en guidad visning. Kostar 80 kr/person som betalas på pendeln 9.44 från Bro in till stan. Efteråt kan man inta lunch på angränsande restaurang. Max 30 i gruppen, först till kvarn! Anmälan till Jan-Erik senast en vecka före, tel alt Arr: SPF kyrkligt Julens sånger Tre konserter på en och samma dag med Cecilikören under ledning av Alvar Nilsson. Sön 9 dec kl 16, 18 och 19.3 i Kungsängens kyrka. Kom i god tid för plats! Loppis Secondhandbutiken på Prästvägen 6 i Bro håller öppet ons 5 dec och 17dec kl Öppnar igen den 16 jan. Alltid fika och gemenskap. Pengar går till välgörande ändamål. Julstök för alla åldrar Ons 5 dec. En dag fylld av julgröt, julmusik, pyssel och rim. Öppet hus från kl 14 i gula huset, Prästvägen 6 i Bro. Dagen avslutas med mässa kl 19. Föranmälan till församlingsexp tel eller Finska Självständighetsdagen I samband med De vackraste julsångerna på finska, firas Finska Självständighetsdagen. Tor 6 dec kl 15 i bro kyrka. Ett samarr med Kalevan senorit/finska föreningen. Luciatåg I Håbo-Tibble kyrka, Sön 16 dec kl. 16. Julmarknad Premiär! Sön 16 dec kl på kyrkbacken, i Klockargården och Kungsängens kyrka Hantverksmarknad, julgudstjänst, julcafé, hästridning, kameler, servering, luciatåg och en massa annat. Kom och fira Gudstjänst med julens alla vackra sånger, gå en sväng på Kyrkbacken bland Hantverkare som säljer allahanda julpynt, bakverk, julgodis och hantverk. Ta en julfika i Klockargården och avsluta dagen med Luciatåg i Kungsängens kyrka. Välkommen till en stämningsfull dag mitt i Kungsängen. Julafon i Klockargården 24 dec, på julafton, serveras det julbord för den som vill vara med. Det kostar ingenting och du behöver inte föranmäla dig. Det är nu tionde året i rad som vi har den här traditionen och det är alltid en brokig samling människor som kommer och har det riktigt trevligt ihop. Kl 11 Julkrubba i Kungsängens kyrka Kl 17 Julbön i Kungsängens kyrka Kl 23 Julnattsmässa i Kungsängens kyrka Övrigt Kvinnojouren Anna Behöver du tala med någon? Vi har tystnadsplikt. Ring oss, tel: eller mobil: Röda korset Bro Härads Rödakorskrets har Försäljningsöppet med kaffeservering lördagar kl i vår lokal. Speciella lördagar: 24 nov Julmarknad i Hembygdsgården Kungsängen 8 dec Julloppis med gröt 15 dec sista öppet för säsongen Blomstervägen 5B, Bro. Välkomna! Syster Annas hjälpverksamhet Loppis sista lördagen varje månad kl 10 14, Fjärilstigen 44 B i Bro. Bro IK Bingo Årets sista fredagsbingo 14 dec. Annandagsbingo 26 dec OBS! dagtid kl 14, Fredagsbingon startar 11 jan med storbingo kl 19. Alla fredagar t.o.m. 26 april OBS! Långfredag Dagbingo kl 14. Bro IK önskar God Jul & Gott Nytt År Välkommen! Idrottslyftet låter elever prova olika sorters sporter För att uppmuntra elever till mer rörelse med hjälp av idrottsrörelsens olika föreningar finns projektet Idrottslyftet. Projektet är ett samarbete mellan skolorna, kommunen och ett antal idrottsföreningar för att öka samverkan mellan skolan och idrotten. Elever mellan 9 och 16 år får chans att prova på en rad olika idrottsaktiviteter när en ledare för en förening kommer till skolan, på fritidstid eller i di rekt anslutning till skoldagens slut, och visar upp idrotten. Självklart är det helt gratis för eleverna. Mer information finns på se/idrottslyftet

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Information från Värnamo Kommun. Vinterlovsprogram 2014. För barn och ungdomar i Värnamo kommun

Information från Värnamo Kommun. Vinterlovsprogram 2014. För barn och ungdomar i Värnamo kommun Information från Värnamo Kommun Vinterlovsprogram 2014 För barn och ungdomar i Värnamo kommun Program Fredag 7/2 Navets Fritidsgård LAN 2014 fredag till lördag. Starttid klockan 18:00 på fredag och slutar

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2012 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015

SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015 SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015 VAD VILL DU GÖRA? MASSOR AV AKTIVITETER PÅ SPORTLOVET Sportlovet bjuder på sjudande aktiviteter för alla barn och ungdomar i Sigtuna

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan.

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan. Evenemangslista ... 2009.11.14 2010.01.10 Hans M Karlsson Hans M Karlsson är född och uppvuxen i Värmland. Han har under många år arbetat som professionell fotograf inom press och reklam. Under de sista

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se Äventyrsläger 2015 www.aventyrslager.se Vår filosofi är: Att allting är möjligt på varje deltagares sätt. Att vi vågar prova tillsammans. Att ha tid. Välkomna till våra roliga äventyrsläger! Som vanligt

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Annons MÖTESPLATSEN FÖR HÄLSA, IDROTT OCH COACHANDE LEDARSKAP Folkhögskola Kurs & konferens Läger STF Vandrarhem LILLSVED Coachar för livet www.lillsved.se

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer