PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini"

Transkript

1 PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkiilökunnalle Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Ciprofloxacin Hospira on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Ciprofloxacin Hospiraa 3. Miten Ciprofloxacin Hospiraa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Ciprofloxacin Hospiran säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ CIPROFLOXACIN HOSPIRA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Ciprofloxacin Hospira on infuusioneste (annostellaan laskimonsisäisesti), jolla hoidetaan tietyntyyppisiä (gramnegatiivinen) vakavia tai hengenvaarallisia bakteeritulehduksia. Sitä voidaan käyttää potilailla (aikuisilla), joilla on: Keuhkokuume Sepsis (verenmyrkytys) Komplisoitunut iho- ja pehmytkudosinfektio Osteomyeliitti (luutulehdus) Vatsansisäinen infektio Komplisoitunut virtsatieinfektio Lapset ja nuoret: Ciprofloksasiinia voidaan myös käyttää, jos olet 5-17-vuotias ja sinulla on kystinen fibroosiin liittyvä Pseudomonas aeruginosan aiheuttama hengitystieinfektio. Kystinen fibroosi (mukoviskidoosi) on tiettyjen rauhasten perinnöllinen sairaus. Se vaikuttaaa keuhkoihin, hikirauhasiin ja ruuansulatusjärjestelmään aiheuttaen pitkäaikaisia hengitys- ja ruuansulatusongelmia. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT CIPROFLOXACIN HOSPIRAA Älä käytä Ciprofloxacin Hospiraa - jos olet yliherkkä (allerginen) siprofloksasiinille tai muille kemiallisesti lähisukuisille aineille (esim. muut fluorokinolonit) tai muille Ciprofloxacin Hospiran sisältämille aineille. - jos olet raskaana tai imetät, koska lääkkeen turvallisuudesta raskauden tai imetyksen aikana ei ole riittävästi tietoa. - jos käytät titsanidiina (lihaskouristuksiin käytettävä lääke) - jos sinulla on jännevaivaa (johon liittyy kipu ja tulehdus) fluorokinolien käytön yhteydessä - lapsilla ja nuorilla lukuunottamatta Pseudomonas aeruginosan aiheuttaman hengitystieinfektion hoitoon kystisen kystisen fibroosin yhteydessä 5-17-vuotiailla lapsilla.

2 Ole erityisen varovainen Ciprofloxacin Hospiran suhteen - jos sinulla on sydänsairaus. Varovaisuutta on noudatettava tämänkaltaisten lääkkeiden käytön aikana, jos sinulla on synnynnäinen pidentynyt QT-aika tai sitä esiintyy suvussasi (todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä), häiriöitä veren suolatasapainossa (etenkin, jos veren kalium- tai magnesiumpitoisuus on pieni), sydämen harvalyöntisyyttä (eli bradykardia) tai sydämesi on heikko (sydämen vajaatoiminta) tai sinulla on aiemmin ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti) tai jos olet nainen tai iäkäs, tai käytät muita lääkkeitä, jotka aiheuttavat poikkeavia EKG-muutoksia (ks. kohta Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto). - jos sinulla on epilepsia tai keskushermoston toiminnan tai aivoverenkierron häiriöitä (esim. lisääntynyt kouristustaipumus, aivohalvaus). - kun oleskelet auringossa. Siprofloksasiini voi aiheuttaa lisääntynyttä herkkyyttä auringonvalolle. Vältä pitkäaikaista oleskelua auringossa ja suojaudu hyvin ultraviolettisäteilyltä. Älä käy solariumissa. - jos esiintyy voimakasta tai pitkittynyttä ripulia on lääkäriin otettava välittömästi yhteyttä. - jos ilmaantuu merkkejä jännetulehduksesta (kuten akillesjänteen kivulias turvotus) käänny lääkärin puoleen. - jos sinulla on todettu myasthenia gravis sairaus. Siprofloksasiinin käyttö voi harvinaisissa tapauksissa pahentaa sairautesi oireita. - nauti riittävästi nestettä välttääksesi harvinaista munuaissairautta, jossa kristallikiteitä muodostuu virtsaan. - jos sinulla tai lähisukulaisellasi on todettu harvinainen perinnöllinen glukoosi-6- fosfaattidehydrogenaasin toimintahäiriö. - jos olet masentunut tai sekava Ciprofloksasiini Hospiran annostelun jälkeen. Ota yhteys lääkäriin välittömästi. - jos sinulla on allerginen (yliherkkyys) reaktio ensimmäisen annostelun jälkeen. Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin. Allergisen reaktion merkkejä voivat olla: äkkinäinen verenpaineen lasku, kalpeus, levottomuus, heikko/nopea pulssi, nihkeä iho, huimaus. Harvoissa tapauksissa allerginen reaktio voi johtaa hengenvaaralliseen sokkiin. - jos injektiokohdassa on ihon ärsytysoireita. Nämä oireet ilmenevät alle 30 minuutin kuluessa infuusiosta. Oireita ovat ihon punaisuus, ärsytys tai kipu, jotka yleensä häviävät sen jälkeen, kun infuusio on lopetettu. Jos oireet ilmenevät uudelleen tai pahenevat seuraavan annoksen yhteydessä, uusia annoksia ei saa antaa. - jos sinulla on tuberkuloositestaus. Kerro lääkärillesi tästä, sillä siprofloksasiini saattaa vaikuttaa tuberkuloositestin tuloksiin. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Kerro lääkärille, jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt niitä. Seuraavien lääkkeiden pitoisuudet saattavat nousta veressä, kun niitä käytetään samanaikaisesti Ciprofloxacin Hospiran kanssa. Veriarvoja tulee seurata ja annos määrittää oikeaksi. teofylliini (käytetään astman sekä pitkäaikaisten hengitysvaikeuksien hoidossa). klotsapiini (käytetään skitsofrenian hoidossa). takriini (käytetään Alzheimer-taudin oireiden hoidossa). ropiniroli (käytetään Parkinson-taudin hoidossa). titsanidiini (käytetään rentouttamaan lihasjännitystä multippeliskleroosin ja selkäytimen vaurioiden tai sairauksien yhteydessä). Meksiletiini (käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoidossa) glibenklamidi (käytetään diabeteksen hoidossa). Verensokeri saattaa alentua. varfariini (käytetään ehkäisemään veritulppia). metotreksaatti (käytetään nivelreuman, psoriaasin ja suurina annoksina syövän hoidossa). Bentsodiatsepiinit (diatsepaami tai midatsolaami, käytettäessä rauhoittavana lääkkeenä)

3 siklosporiini (käytetään elinsiirtojen jälkeen estämään hylkimisreaktiota ja tiloissa joissa elimistön puolustusjärjestelmä on häiriintynyt). Seuraava lääke voi lisätä samanaikaisesti käytettynä Ciprofloxacin Hospiran pitoisuutta veressä: probenesidi (käytetään kihdin hoidossa) Jos käytät fenytoiinia (käytetään epilepsian hoidossa), siprofloksasiini voi suurentaa tai pienentää samanaikaisesti annetun fenytoiinin pitoisuutta. Fenytoiiniarvoja tulee seurata. Seuraavat lääkkeet voivat lisätä haittavaikutuksia, jos niitä käytetään samanaikaisesti Ciprofloxacin Hospiran kanssa: eräät tulehduskipulääkkeet (NSAIDS), mutta ei asetyylisalisyylihappo (aspirin) (käytetään lievittämään kipua ja tulehdusta) Seuraavia lääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti Ciprofloxacin Hospiran kanssa, koska ne saattavat pienentää siprofloksasiin pitoisuutta: opiaatit tai antikolinerginen esilääkitys (käytetään ennen nukutusta) Kerro lääkärille, jos käytät muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin, rytmihäiriölääkkeitä (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi), trisyklisiä masennuslääkkeitä, tiettyjä mikrobilääkkeitä (jotka kuuluvat makrolideihin) tai tiettyjä psykoosilääkkeitä. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Ciprofloxacin Hospiraa ei tule käyttää raskauden aikana koska lääkkeen turvallisuudesta raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Jos epäilet tulleesi raskaaksi Ciprofloxacin Hospira -hoidon aikana, sinun tulee ottaa yhteyttä lääkäriin. Ciprofloxacin Hospiraa ei tule käyttää imetyksen aikana, koska siprofloksasiini erittyy äidinmaitoon. Siprofloksasiinin käyttö samanaikaisesti imettämisen kanssa voi vahingoittaa lasta. Ajaminen ja koneiden käyttö Ciprofloxacin Hospira saattaa vaikuttaa reaktionopeuteen ja siten heikentää ajokykyä tai kykyä käyttää koneita. Tämä vaikutus korostuu etenkin alkoholin käytön yhteydessä. Tärkeää tietoa Ciprofloxacin Hospiran sisältämistä apuaineista Sisältää 9 grammaa glukoosia 200 millilitrassa infuusionestettä. Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on sokeritauti. 3. MITEN CIPROFLOXACIN HOSPIRAA KÄYTETÄÄN Annostus Lääkäri sovittaa annoksen jokaiselle potilaalle erikseen. Annoksen suuruus riippuu mm. sairauden aiheuttaneen infektion tyypistä ja bakteerista ja yleisestä terveydentilasta (esimerkiksi jos sinulla on munuaissairaus). Aikuisten yleinen annostus on mg siprofloksasiinia kahdesti vuorokaudessa. Hyvin vakavissa tulehduksissa annostus voidaan nostaa enimmäisannokseen 1200 mg vuorokaudessa (400 mg kolmesti vuorokaudessa). Lapset ja nuoret

4 Annostus kystiseen fibroosiin liittyvissä Pseudomonas aeruginosan aiheuttamissa keuhko-oireissa normaali annostus on 10 mg siprofloksasiinia painokiloa kohti. Tämä annostus annetaan kolmesti vuorokaudessa (korkeintaan 1200 mg vuorokaudessa). Annostus erityisryhmille Jos olet yli 65-vuotias, lääkäri voi määrätä sinulle eri annostuksen. Annostus määräytyy munuaisten toimintakunnon ja tulehduksen vakavuuden mukaan. Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisongelmia. Annostusta voidaan muuttaa munuaisten toimintakunnon mukaan. Antotapa Siprofloksasiini annetaan laskimonsisäisesti yli 60 minuutin ajan ja lääkäri tai hoitaja annostelee lääkkeen. Hoidon kesto On hyvin tärkeää, että käytät Ciprofloxacin Hospiraa lääkärin määräämän ajan. Lääkäri määrää hoidon keston. Jos otat enemmän Ciprofloxacin Hospiraa kuin sinun pitäisi Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hoitajaan, jos epäilet saaneesi liikaa Ciprofloxacin Hospiraa. Jos unohdat ottaa Ciprofloxacin Hospiraa Ota yhteys lääkäriin tai hoitajaan, jos epäilet unohtaneesi annoksen. Kun saat Ciprofloxacin Hospiraa Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hoitajaan, jos kärsit vakavasta ripulista tai allergisesta reaktiosta. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Ciprofloxacin Hospirakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleisiä haittavaikutuksia (ilmaantuvat useammin kuin yhdellä potilaalla 100:sta ja harvemmin kuin yhdellä potilaalla 10:stä): Pahoinvointia, huimausta, ihon kutinaa, ripulia, oksentelua, vatsakipuja, päänsärkyä, levottomuutta, vapinaa. Lisääntynyt valkosolujen määrä. Tulehdusta injektiokohdassa, ärsytysreaktioita injektiokohdassa. Tilapäistä tiettyjen laboratorioarvojen nousua. Melko harvinaisia haittavaikutuksia (ilmaantuvat useammin kuin yhdellä potilaalla 1000:sta ja harvemmin kuin yhdellä potilaalla 100:sta): Väsymystä. Veriarvojen muutoksia (esim. anemia, veren valko- tai punasolujen tai verihiutaleiden väheneminen). Sydämentykytystä, happamia röyhtäisyjä (dyspepsia), ilmavaivoja (flatulenssi), ruokahaluttomuutta. Tilapäistä tiettyjen maksaentsyymien nousua, protrombiiniarvojen muutoksia (yksi niistä aineista joita tarvitaan veren normaaliin hyytymiseen). Nivelkipuja ja nivelturvotuksia. Nokkosihottumaa, kutinaa. Nukkumisvaikeuksia, sekavuutta. Hengenahdistusta, veriyskää, lihaskipua, hiivatulehdusta (Candidan aiheuttama tulehdus). Harvinaisia haittavaikutuksia (ilmaantuvat useammin kuin yhdellä potilaalla :sta ja harvemmin kuin yhdellä potilaalla 1000:sta): Yliherkkyysreaktioita. Suolistotulehdusta (pseudomembranoottinen koliitti). Kohonneita verensokeriarvoja. Rauhattomuutta, painajaisia, masennusta, hallusinaatiota. Lisääntynyttä tai vähentynyttä tuntoherkkyyttä, liikkeiden koordinaatio vaikeuksia, epilepsiakohtauksia. Korkeaa tai

5 matalaa verenpainetta. Akillesjänteen tulehdusta, lihaskipuja, kipuja käsissä ja jaloissa, selkä- ja rintakipuja, kuumetta. Kristalluriaa, hematuriaa. Kurkunpään turvotusta, käsien ja jalkojen kihelmöintiä. Näköhäiriöitä (esimerkiksi kaksoiskuvat, väärän värisenä näkeminen. Haimatulehdusta. Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (ilmaantuvat harvemmin kuin yhdellä :sta): Anemiaa, joka aiheutuu veren punasolujen hajoamisesta. Verihiutaleitten tai veren valkosolujen lisääntymistä, luuydinlamaa. Maku- ja hajuaistien heikkenemistä, migreeniä, huimausta, kallonsisäisen paineen kohoamista, epävarmaa kävelyä. Kuulohäiriöitä, korvien soimista (tinnitus). Lisääntynyttä lämmöntunnetta. Maksatulehdus tai maksavaurio, joka yksittäistapauksessa voi kehittyä hengenvaaralliseksi maksan vajaatoiminnaksi, keltaisuutta. Lisääntynyttä herkkyyttä auringonvalolle. Ihoreaktioita (rakkuloita, ihonalaisia verenpurkaumia, turvotusta) sekä hyvin vakavia ihoreaktioita, joihin liittyy iho- ja limakalvovaurioita, hikoilua. Myastenia gravis oireiden pahenemista (lihassairaus), kouristuksia, jännetuppitulehdusta. Munuaistulehdusta, ohimeneviä häiriöitä munuaisten toiminnassa (myös tilapäistä munuaisten vajaatoimintaa). Heikotusta. Tiettyjen ruoansulatusentsyymien nousua. Epäsäännöllistä sydämen tykytystä. Psykoosia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Tuntematon: Sydänongelmat: epätavallisen tiheä sydämen syke, hengenvaarallisen epäsäännöllinen sydämen syke, muutos sydänrytmissä (pidentynyt QT-aika, joka todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä), hermostosairaus, joka voi aiheuttaa heikkoutta, kihelmöintiä ja tunnottomuutta. Jos sinulle tulee voimakas ripuli tai pitkittynyt ripuli siprofloksasiinihoidon aikana tai sen jälkeen, sinun on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin. Yksittäistapauksissa on osittaisia tai täydellisiä akillesjänteen repeytymiä raportoitu, pääasiassa iäkkäillä potilailla systeemisen glukokortikoidihoidon yhteydessä. Jos akillesjänteeseen ilmaantuu tulehduksen merkkejä (esim. kivulias turvotus), on otettava yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Jos ilmaantuu nopeasti kehittyviä ihoreaktioita, kutinaa, hengitysvaikeuksia, kuumetta ja/tai kasvojen turpoamista on otettava yhteyttä sairaalaan tai hoitavaan lääkäriin, ja siprofloksasiinihoito on lopetettava. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. CIPROFLOXACIN HOSPIRAN SÄILYTTÄMINEN Terveydenhuollon henkilöstö säilyttää ja annostelee lääkkeesi ja noudattaa seuraavia ohjeita: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP: jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 25 C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Säilytä alumiinifolioisessa alkuperäispakkauksessa käyttöön asti. Herkkä valolle ja haihtumiselle. Ainoastaan kertakäyttöön. Käytä välittömästi avaamisen jälkeen. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6 6. MUUTA TIETOA Mitä Ciprofloxacin Hospira sisältää Vaikuttava aine on siprofloksasiini. 1 millilitra liuosta sisältää: 2 mg siprofloksasiinia (siprofloksasiinilaktaattina). Muut aineet ovat glukoosimonohydraatti, maitohappo, kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) Ciprofloxacin Hospira -infuusioneste on saatavilla läpinäkyvissä infuusiopusseissa (PVC tai polyolefiini), joissa on 50 ml, 100 ml tai 200 ml steriiliä 2 mg/ml siprofloksasiiniliuosta. Pusseissa on ulkopakkaus, joka on kaksinkertaista metallisoitua polyetyleenitereftalaattia. Pakkauskoot: 5 x 50 ml, 10 x 50 ml, 50 x 50 ml 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 50 x 100 ml 5 x 200 ml, 10 x 200 ml, 20 x 200 ml Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava: Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3 RW, Iso-Britannia Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä: Itävalta Belgia Tanska Suomi Saksa Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat Norja Ruotsi Iso-Britannia Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml Infusionslösung Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml infuusoplossing Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infuusioneste, liuos Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml Infusionslösung Ciprofloxacin 2 mg/ml Solution for Infusion Ciprofloxacina Hospira 2mg/ml soluzione per infusione Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml solution de perfusion Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvätska, lösning Ciprofloxacin 2 mg/ml Solution for Infusion Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Ainoastaan kertakäyttöön. Hävitä mahdollisesti ylijäänyt liuos. Infuusionestepussin päällä olevaa alumiinifoliota ei saa poistaa ennen käyttöä, koska se estää haihtumista ja suojaa valmistetta valolta. Käyttöohjeet Avattu pakkaus on käytettävä heti. Ciprofloxacin Hospira -infuusioneste tulee antaa välittömästi lyhytkestoisena laskimonsisäisenä infuusiona minuutin ajan. Annoksella 400 mg/200 ml tulisi infuusioajan olla 60 minuuttia. Vain kirkkaita liuoksia, jotka eivät sisällä hiukkasia, saa käyttää.

7 Ciprofloxacin Hospira -infuusioneste tulee infusoida potilaalle sellaisenaan, siihen ei tule lisätä muita aineita tai infuusioliuoksia. Siprofloksasiini-infuusion kanssa voidaan antaa rinnakkaisinfuusiona fysiologinen natriumkloridi-, Ringer-, 10 % fruktoosi- sekä 5 % ja 10 % glukoosi-infuusionestettä. Jos yhteensopivuutta ei ole osoitettu, infuusioneste tulisi antaa aina erikseen. Yhteensopimattomuudet Ciprofloxacin Hospira on yhteensopimaton sellaisten infuusionesteiden ja lääkkeiden kanssa (esim. penisilliini, hepariini), jotka ovat kemiallisesti tai fysikaalisesti epästabiileja Ciprofloxacin Hospiran ph-alueella 3,9-4,5. Jos yhteensopivuutta ei ole osoitettu, tulee infuusioneste aina antaa erillään muusta lääkityksestä. Yhteensopivat infuusioliuokset, ks. edellä.

8 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvätska, lösning Ciprofloxacin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Ciprofloxacin Hospira är och vad det används för 2. Innan du använder Ciprofloxacin Hospira 3. Hur du använder Ciprofloxacin Hospira 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Ciprofloxacin Hospira ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD CIPROFLOXACIN HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Ciprofloxacin som finns i Ciprofloxacin Hospira kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. Ciprofloxacin Hospira är infusionsvätska, (som ges via dropp) som används för behandling av specifika typer (gram-negativa) eller allvarliga och/eller livshotande infektioner förorsakade av bakterier. Kan användas för behandling av patienter (vuxna) som har: lunginflammation sepsis (blodförgiftning) komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner osteomyelit (infektioner i skelett och leder) infektioner i bukhålan komplicerade urinvägsinfektioner Barn och ungdomar Ciprofloxacin Hospira kan även användas om du är 5-17 år, har cystisk fibros (CF) och har luftvägsinfektion orsakad av bakterien Pseudomonas aeruginosa. Cystisk fibros (även kallad mukoviscidos) är en ärftlig sjukdom i specifika körtlar. Lungorna, svettkörtlarna och matsmältningssystemet påverkas, vilket orsakar kroniska besvär i andnings- och matsmältningsorgan. 2. INNAN DU ANVÄNDER CIPROFLOXACIN HOSPIRA Använd inte Ciprofloxacin Hospira: - om du är allergisk (överkänslig) mot ciprofloxacin eller kemiskt närbesläktade substanser (t.ex. andra antibiotika av fluorokinolontyp) eller mot något av övriga innehållsämnen i Ciprofloxacin Hospira. - om du är gravid eller ammar, eftersom läkemedlets säkerhet inte är testad för dessa patientgrupper

9 - om du använder tizanidin (muskelavslappnande läkemedel). - om du har besvär med senor (smärta och inflammation) orsakad av antibiotika av fluorokinolontyp. - hos barn och växande ungdomar, förutom barn mellan 5-17 år med cystisk fibros som behandlas för luftvägsinfektion orsakade av bakterien Pseudomonas aeruginosa. Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Hospira: - om du har hjärtproblem. Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT- intervall (detta syns på EKG elektronisk registrering av hjärtats arbete), har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG förändringar (se avsnitt Användning av andra läkemedel). - om du är epileptiker eller har funktionsstörningar i det centrala nervsystemet eller störningar i hjärnans blodcirkulation (t ex ökad benägenhet för kramper, slaganfall). - när du vistas i solen. Ciprofloxacin kan göra så att du blir mer känslig för solljus. Undvik att vistas länge i solen och skydda dig noggrant mot ultraviolett strålning. Sola inte i solarium. - om du får kraftig och långvarig diarré under eller efter behandling: om detta uppstår skall du omedelbart kontakta din läkare. - om tecken på seninflammation uppstår (t ex smärtande svullnad av hälsenan): om detta uppstår, kontakta din läkare. - om du har en muskelsjukdom som kallas myastenia gravis - om du tar ciprofloxacin kan dina sjukdomssymtom i sällsynta fall förvärras. - för att undvika ett sällsynt njurproblem där kristaller bildas i urin. Försäkra dig om att du får i dig tillräckligt med vätska. - om du eller en nära släkting till dig lider av ärftlig brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas. - om du känner dig deprimerad eller förvirrad efter ciprofloxacinbehandlingen. Om detta händer skall du omedelbart kontakta din läkare. - om du får en allergisk reaktion efter första dosen av detta läkemedel. Om detta händer, skall du omedelbart kontakta din läkare. Tecknen på allergisk reaktion kan vara: hastigt blodtrycksfall, blekhet, rastlöshet, svag/snabb puls, fuktig hud, yrsel. I mycket sällsynta fall kan dessa allergiska reaktioner leda till livshotande chock. - om du får en hudreaktion i närheten av infusionsstället. Dessa reaktioner kan framförallt uppkomma när infusionstiden är 30 minuter eller kortare. Reaktionerna kan visa sig som hudrodnad, irritation eller smärta som vanligtvis försvinner snabbt efter att infusionen avslutats. Om dessa rektioner uppkommer igen eller blir värre när du får din nästa dos, skall inga flera doser ges till dig. - om du gör ett turberkulostest (TBC). Tala om för din läkare om du ska testas under tiden du behandlas med ciprofloxacin eftersom resultatet kan påverkas av din medicin. Användning av andra läkemedel: Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit läkemedel listade nedan. Blodkoncentrationen av följande läkemedel kan öka när dessa läkemedel används samtidigt med ciprofloxacin. Koncentration i blodet kan behöva kontrolleras och dosen justeras. teofyllin (används för att behandla astma och långvariga andningssvårigheter) klozapin (används för att behandla schizofreni) takrin (används för att behandla symtom vid Alzheimers sjukdom) ropinirol (används för att behandla Parkinsons sjukdom) tizanidin (används för att lindra muskelkramper vid multipel skleros eller skador eller sjukdomar i ryggmärgen)

10 mexiletin (används för att behandla allvarligt onormal hjärtrytm) glibenklamid (används vid diabetes) risken för hypoglykemi (lågt blodsocker) kan öka warfarin (används som blodförtunnande för att förhindra blodproppar) metotrexat (används för att behandla reumatoid artrit, psoriasis och, i stora doser, cancer) bensodiazepiner (t ex diazepam eller midazolam, används som lugnande läkemedel) ciklosporin (används för att förhindra avstötning av transplanterade organ och tillstånd som orsakas av att immunförsvaret inte fungerar som det ska) Följande läkemedel kan öka ciprofloxacinkoncentrationen i blodet om dessa tas samtidigt: probenicid (används för att behandla gikt) Om du använder fenytoin (används vid epilepsi) kan koncentrationen i blodet antingen öka eller minska, därför ska fenytoinkoncentrationen i blodet kontrolleras regelbundet. Följande läkemedel, kan orsaka en ökad frekvens av biverkningar när de tas tillsammans med ciprofloxacin: vissa anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) som används för att lindra smärta och inflammation. Gäller dock inte acetylsalicylsyra (aspirin) Följande läkemedel bör inte tas tillsammans med ciprofloxacin eftersom de kan minska koncentrationen av ciprofloxacin: opiater eller antikolinergisk premedicinering (ges före narkos) Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan förändra din hjärtrytm, läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliska antidepressiva, vissa bakteriedödande medel (som tillhör gruppen makrolider), vissa antipsykotika. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Ciprofloxacin Hospira skall inte användas under graviditet eftersom tillräckliga uppgifter om läkemedlets effekt under graviditet saknas. Om Du misstänker att Du har blivit gravid under behandlingen med Ciprofloxacin Hospira, skall Du kontakta Din läkare. Ciprofloxacin Hospira skall inte användas under amning eftersom ciprofloxacin passerar över i modersmjölk. Amning under ciprofloxacinbehandlingen kan skada ditt barn. Körförmåga och användning av maskiner: Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Ciprofloxacin Hospira kan påverka reaktionsförmågan och på så sätt påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. Denna effekt är speciellt märkbar i kombination med alkohol. Viktig information om något innehållsämne i Ciprofloxacin Hospira. Innehåller 9 g glukos per 200 ml infusionsvätska. Detta bör beaktas vid behandling av patienter med diabetes mellitus.

11 3. HUR DU ANVÄNDER CIPROFLOXACIN HOSPIRA Dosering Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosen påverkas av vilken typ av infektion du har, hur allvarlig den är och vilken del av kroppen som är infekterad samt ditt allmänna hälsotillstånd (t ex om du har njurproblem). Vanlig dos för vuxna är mg ciprofloxacin två gånger dagligen. Vid mycket allvarliga infektioner kan dosen ökas upp till högsta dagsdosen 1200 mg (400 mg tre gånger dagligen). Barn och ungdomar För barn och ungdomar i åldern 5-17 år, som har cystisk fibros och lunginflammation orsakad av bakterien Pseudomonas aeruginosa, är vanlig dos 10 mg ciprofloxacin per kg kroppsvikt. Dosen kommer att ges tre gånger dagligen (högst 1200 mg dagligen). Dosjustering: Om du är över 65 år kan din läkare ordinera en annan dos som är baserad på din njurfunktion och hur allvarlig infektionen är. Tala om för din läkare om du har njurproblem. Dosen kan behöva justeras om njurarna inte fungerar normalt. Administrationssätt och väg Ciprofloxacin Hospira ges intravenöst (i venen) som infusion över 60 minuter och kommer att ges till dig av din läkare eller sjuksköterska. Behandlingstid Det är väldigt viktigt att du fortsätter att ta ciprofloxacin så länge som läkaren har ordinerat. Din läkare bestämmer hur länge du behöver behandlas. Om du använt för stor mängd av Ciprofloxacin Hospira Om du är orolig för att du kan ha fått för mycket Ciprofloxacin Hospira, tala omedelbart om detta för din läkare eller sjuksköterska. Om du har glömt att använda Ciprofloxacin Hospira Om du är orolig för att du kan ha glömt en dos Ciprofloxacin Hospira, tala omedelbart om detta för din läkare eller sjuksköterska. När du behandlas med Ciprofloxacin Hospira Om du får allvarlig diarré eller allergiska reaktioner, tala omedelbart om detta för din läkare eller sjuksköterska. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Ciprofloxacin Hospira orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 och hos färre än 1 av 10 patienter): Illamående, yrsel, hudutslag, diarré, kräkningar, magsmärtor, huvudvärk, rastlöshet, skakningar, ökat antal av vissa vita blodkroppar. Inflammation vid injektionsstället, irritation vid injektionsstället. Övergående höjning av vissa laboratorievärden.

12 Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 1000 och hos färre än 1 av 100 patienter): Trötthet, blodbildsförändringar (t ex blodbrist, minskat antal vita eller röda blodkroppar eller blodplättar). Snabb hjärtrytm, hjärtklappning, sura uppstötningar (dyspepsi), flatulens (väderspänningar), aptitlöshet. Övergående höjning av vissa leverenzymer, förändrade protrombinvärden (ett av de ämnen som behövs för att blodet skall kunna levra sig på normalt sätt). Smärtor och svullnad i leder. Nässelutslag, hudklåda. Sömnsvårigheter, förvirring. Andningssvårigheter, blodig upphostning, muskelvärk, svampinfektion (Candida infektion). Sällsynta biverkningar (förekommer hos fler än 1 av och hos färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner). Tarminflammation (Pseudomembranös kolit). Förhöjda blodsockervärden. Oro, mardrömmar, nedstämdhet, hallucinationer. Ökad eller minskad känslighet för beröring, svårigheter i koordination av rörelser, epilepsianfall. Högt eller lågt blodtryck. Inflammation i hälsenan, muskelsmärtor, smärta i armar och ben, ryggvärk, bröstsmärta, feber. Kristaller i urinen, blod i urinen. Svullnad runt struphuvudet, stickningar i händer och fötter. Synstörningar (tex dubbelseende, onormalt färgseende). Inflammation i bukspottkörteln. Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av patienter): Blodbrist som orsakas av att de röda blodkropparna bryts ner. Ökning av antalet blodplättar eller vita blodkroppar, benmärgshämning. Försämrat lukt- och smaksinne, migrän, svimning, symtom på ökat tryck i hjärnan, ostadig gång. Tillfälliga hörselförändringar, öronsusningar (tinnitus). Värmevallning (flush). Inflammation i levern eller leverskada, vilket i mycket sällsynta fall leder till dödlig leversvikt, gulsot. Ökad känslighet för solljus. Hudreaktioner (blåsor, blödningar under huden, svullnad) samt mycket allvarliga hudreaktioner med hud- och slemhinneskador, svettningar. Försämring av symtom på myastenia gravis (muskelsjukdom), kramper, senskideinflammation. Njurinflammation, övergående nedsatt njurfunktion (inklusive övergående njursvikt). Kraftlöshet. Ökning av vissa matsmältningsenzymer. Oregelbundna hjärtslag. Psykos och självdestruktivt beteende. Ingen känd frekvens: Hjärtproblem: Onormalt snabb hjärtrytm, livshotande oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat förlängning av QT-intervall, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete), nervskada som kan orsaka svaghet, stickningar och domningar. Om du får kraftig diarré eller om diarrén kvarstår en längre tid skall du omedelbart tala med din läkare. Enstaka fall av helt eller delvis brusten hälsena har rapporterats, framför allt hos äldre personer som samtidigt behandlats med kortisonpreparat. Om tecken på inflammation i hälsenan (t ex smärtsam svullnad) utvecklas, bör du kontakta din läkare. Vid hastigt uppkomna hudutslag, klåda, andningssvårigheter, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR CIPROFLOXACIN HOSPIRA SKA FÖRVARAS Ditt läkemedel kommer att förvaras och administreras av sjukvårdspersonal som kommer att följa dessa riktlinjer: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

13 Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Förvaras i förpackningen av aluminiumfolie tills produkten skall användas. Ljuskänsligt och känsligt för avdunstning. Endast för engångsbruk. Används omedelbart efter att infusionspåsen öppnats. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är ciprofloxacin. 1 ml lösning innehåller: 2 mg ciprofloxacin som ciprofloxacinlaktat. Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat, mjölksyra, saltsyra och vatten för injektionsvätskor. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Ciprofloxacin Hospira är en infusionsvätska, lösning. Ciprofloxacin Hospira levereras i genomskinliga infusionspåsar (PVC eller polyolefin) som innehåller 50ml, 100ml eller 200ml steril lösning av ciprofloxacin 2 mg/ml. Infusionspåsarna är inneslutna i ett yttre emballage av dubbelsidig metallbestruken polyetylentereftalat. Förpackningsstorlekar: 5 x 50 ml, 10 x 50 ml, 50 x 50 ml 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 50 x 100 ml 5 x 200 ml, 10 x 200 ml, 20 x 200 ml Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare: Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3 RW, Storbritannien. Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: Österrike: Belgien: Danmark: Finland: Tyskland: Irland: Italien: Luxemburg: Holland: Norge: Sverige: Storbritannien: Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml Infusionslösung Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml infuusoplossing Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infuusioneste, liuos Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml Infusionslösung Ciprofloxacin 2 mg/ml Solution for Infusion Ciprofloxacina Hospira 2mg/ml soluzione per infusione Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml solution de perfusion Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvätska, lösning Ciprofloxacin 2 mg/ml Solution for Infusion Denna bipacksedel godkändes senast (i Sverige) (i Finland)

14 Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: Endast för engångsbruk. Kassera eventuell överbliven lösning. Förvara infusionspåsen i förpackningen av aluminiumfolie. Ljuskänsligt och känsligt för avdunstning. Anvisningar för användning Öppnad förpackning användes omedelbart. Ciprofloxacin Hospira, infusionsvätska skall administreras direkt som en korttids intravenös infusion under minuter. 400 mg/200 ml dosen skall administreras under 60 minuter. Endast klar lösning, fri från partiklar, skall användas. Ciprofloxacin Hospira, infusionsvätska skall administreras utan att blandas med några andra substanser eller infusionsvätskor. Ciprofloxacininfusion har visats vara kompatibel med Ringers lösning, 0,9% natriumklorid, 5% och 10% glukos- och 10% fruktoslösning när dessa administreras som parallella infusioner. Om inte blandbarhet har visats, skall infusionslösningen alltid administreras separat. Inkompatibiliteter Ciprofloxacin Hospira är inkompatibel med injektionslösningar (t ex penicillin, heparin-lösningar) som är kemiskt eller fysikaliskt instabila vid dess ph, 3,9 4,5. Om inte blandbarhet har visats, skall infusionslösningen alltid administreras separat. För kompatibla infusionslösningar se ovan.

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini PAKKAUSSELOSTE Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti Fluvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Nizoral-shampoota

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos PAKKAUSSELOSTE VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE. CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Octreotide Hospira 50 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrogrammaa/ml injektioneste,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid Bipacksedel: information till användaren Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård hydroxikarbamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium PAKKAUSSELOSTE Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risedronaattinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

Lapset ja nuoret 2. ENNEN KUIN OTAT CIPROFLOXACIN TEVAA

Lapset ja nuoret 2. ENNEN KUIN OTAT CIPROFLOXACIN TEVAA Pakkausseloste: tietoja käyttäjälle Ciprofloxacin Teva 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ciprofloxacin Teva 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ciprofloxacin Teva 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä.

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä. Pakkausseloste Aciclovir Ranbaxy tabletit 200 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 400 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 800 mg Muista, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai toisella

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli PAKKAUSSELOSTE 1 PAKKAUSSELOSTE Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett Nicotinell Mint 1 mg och 2 mg sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. Ranitidin Sandoz 150 mg och 300 mg brustablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray Sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster Lidokain/Tetrakain Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE JAPOL, tipat, liuos R.M. 0013/16-01-01Rantaminttuöljy Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. EX Holmes. sekä Mentha arvensis L. var. glabrata (Benth) Fern. PERINTEINEN

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

150527_v6.0_Imn_PI_SV

150527_v6.0_Imn_PI_SV Bipacksedel: Information till patienten Imnovid 1 mg hårda kapslar Imnovid 2 mg hårda kapslar Imnovid 3 mg hårda kapslar Imnovid 4 mg hårda kapslar pomalidomid Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Nicotinell Mint sugtabletter

Nicotinell Mint sugtabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicotinell Mint sugtabletter 1 mg och 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter 16 juni 2005 Zoloft Pfizer Filmdragerad tablett 50 mg vita, avlånga, med skåra, 10,3 4,2 mm, märkta ZLT-50 Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare) Aktiv substans Sertralinhydroklorid Fråga

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

PROTELOS PAKKAUSSELOSTE 6/2015

PROTELOS PAKKAUSSELOSTE 6/2015 PROTELOS PAKKAUSSELOSTE 6/2015 29 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PROTELOS 2 g rakeet oraalisuspensiota varten Strontiumranelaatti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Bikalutamid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Bikalutamid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Bikalutamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

21 mg/24 timmar, 14 mg /24 timmar, 7 mg/24 timmar Depotplåster Nikotin

21 mg/24 timmar, 14 mg /24 timmar, 7 mg/24 timmar Depotplåster Nikotin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Clear 21 mg/24, 14 mg /24, 7 mg/24 Depotplåster Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 500 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

Tsoledronihappo SUN 5 mg

Tsoledronihappo SUN 5 mg Information till patienter som använder Tsoledronihappo SUN 5 mg Denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med Tsoledronihappo SUN 5 mg. Läs texten noggrant. Broschyren innehåller viktig information

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Tribrissen vet. injektioneste, suspensio naudalle, sialle ja hevoselle

PAKKAUSSELOSTE. Tribrissen vet. injektioneste, suspensio naudalle, sialle ja hevoselle PAKKAUSSELOSTE Tribrissen vet. injektioneste, suspensio naudalle, sialle ja hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. BIPACKSEDEL Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett Letrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen - Om du har

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli PAKKAUSSELOSTE Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Letrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O)

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O) Bipacksedel: Information till användaren Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande dikväveoxid (N 2 O) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning. Zoledronsyra

Bipacksedel: Information till användaren. Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning. Zoledronsyra Bipacksedel: Information till användaren Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning Zoledronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid B. BIPACKSEDEL 21 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. -

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Bipacksedel: Information till användaren Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

140620_V18.0_Thal_EU_PI_SV

140620_V18.0_Thal_EU_PI_SV Bipacksedel: Information till användaren Thalidomide Celgene 50 mg hårda kapslar Talidomid VARNING Talidomid orsakar fosterskador och fosterdöd. Ta inte talidomid om du är gravid eller kan bli gravid.

Läs mer

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. Dessa läkemedel är receptfria. Nicotinell medicinska

Läs mer

Replagal (agalsidas alfa)

Replagal (agalsidas alfa) V Ä G L E D N I N G Vägledning för sjukvårdspersonal Replagal (agalsidas alfa) Replagal 1mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Agalsidas alfa Läs noga igenom denna broschyr innan du börjar använda

Läs mer

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 4 A. MÄRKNING 5 CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel YTTERFÖRPACKNING Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147.24 mg motsvarande

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicorette 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Mint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Pepparmint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 2

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Intag av andra läkemedel Tala med din läkare innan du börjar använda bikalutamid om du använder eller nyligen använt något av följande läkemedel:

Intag av andra läkemedel Tala med din läkare innan du börjar använda bikalutamid om du använder eller nyligen använt något av följande läkemedel: BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Aktiv substans: bikalutamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel,

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NorLevo 1,5 mg tablett Levonorgestrel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NorLevo

Läs mer