PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini"

Transkript

1 PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkiilökunnalle Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Ciprofloxacin Hospira on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Ciprofloxacin Hospiraa 3. Miten Ciprofloxacin Hospiraa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Ciprofloxacin Hospiran säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ CIPROFLOXACIN HOSPIRA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Ciprofloxacin Hospira on infuusioneste (annostellaan laskimonsisäisesti), jolla hoidetaan tietyntyyppisiä (gramnegatiivinen) vakavia tai hengenvaarallisia bakteeritulehduksia. Sitä voidaan käyttää potilailla (aikuisilla), joilla on: Keuhkokuume Sepsis (verenmyrkytys) Komplisoitunut iho- ja pehmytkudosinfektio Osteomyeliitti (luutulehdus) Vatsansisäinen infektio Komplisoitunut virtsatieinfektio Lapset ja nuoret: Ciprofloksasiinia voidaan myös käyttää, jos olet 5-17-vuotias ja sinulla on kystinen fibroosiin liittyvä Pseudomonas aeruginosan aiheuttama hengitystieinfektio. Kystinen fibroosi (mukoviskidoosi) on tiettyjen rauhasten perinnöllinen sairaus. Se vaikuttaaa keuhkoihin, hikirauhasiin ja ruuansulatusjärjestelmään aiheuttaen pitkäaikaisia hengitys- ja ruuansulatusongelmia. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT CIPROFLOXACIN HOSPIRAA Älä käytä Ciprofloxacin Hospiraa - jos olet yliherkkä (allerginen) siprofloksasiinille tai muille kemiallisesti lähisukuisille aineille (esim. muut fluorokinolonit) tai muille Ciprofloxacin Hospiran sisältämille aineille. - jos olet raskaana tai imetät, koska lääkkeen turvallisuudesta raskauden tai imetyksen aikana ei ole riittävästi tietoa. - jos käytät titsanidiina (lihaskouristuksiin käytettävä lääke) - jos sinulla on jännevaivaa (johon liittyy kipu ja tulehdus) fluorokinolien käytön yhteydessä - lapsilla ja nuorilla lukuunottamatta Pseudomonas aeruginosan aiheuttaman hengitystieinfektion hoitoon kystisen kystisen fibroosin yhteydessä 5-17-vuotiailla lapsilla.

2 Ole erityisen varovainen Ciprofloxacin Hospiran suhteen - jos sinulla on sydänsairaus. Varovaisuutta on noudatettava tämänkaltaisten lääkkeiden käytön aikana, jos sinulla on synnynnäinen pidentynyt QT-aika tai sitä esiintyy suvussasi (todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä), häiriöitä veren suolatasapainossa (etenkin, jos veren kalium- tai magnesiumpitoisuus on pieni), sydämen harvalyöntisyyttä (eli bradykardia) tai sydämesi on heikko (sydämen vajaatoiminta) tai sinulla on aiemmin ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti) tai jos olet nainen tai iäkäs, tai käytät muita lääkkeitä, jotka aiheuttavat poikkeavia EKG-muutoksia (ks. kohta Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto). - jos sinulla on epilepsia tai keskushermoston toiminnan tai aivoverenkierron häiriöitä (esim. lisääntynyt kouristustaipumus, aivohalvaus). - kun oleskelet auringossa. Siprofloksasiini voi aiheuttaa lisääntynyttä herkkyyttä auringonvalolle. Vältä pitkäaikaista oleskelua auringossa ja suojaudu hyvin ultraviolettisäteilyltä. Älä käy solariumissa. - jos esiintyy voimakasta tai pitkittynyttä ripulia on lääkäriin otettava välittömästi yhteyttä. - jos ilmaantuu merkkejä jännetulehduksesta (kuten akillesjänteen kivulias turvotus) käänny lääkärin puoleen. - jos sinulla on todettu myasthenia gravis sairaus. Siprofloksasiinin käyttö voi harvinaisissa tapauksissa pahentaa sairautesi oireita. - nauti riittävästi nestettä välttääksesi harvinaista munuaissairautta, jossa kristallikiteitä muodostuu virtsaan. - jos sinulla tai lähisukulaisellasi on todettu harvinainen perinnöllinen glukoosi-6- fosfaattidehydrogenaasin toimintahäiriö. - jos olet masentunut tai sekava Ciprofloksasiini Hospiran annostelun jälkeen. Ota yhteys lääkäriin välittömästi. - jos sinulla on allerginen (yliherkkyys) reaktio ensimmäisen annostelun jälkeen. Jos näin tapahtuu, ota heti yhteys lääkäriin. Allergisen reaktion merkkejä voivat olla: äkkinäinen verenpaineen lasku, kalpeus, levottomuus, heikko/nopea pulssi, nihkeä iho, huimaus. Harvoissa tapauksissa allerginen reaktio voi johtaa hengenvaaralliseen sokkiin. - jos injektiokohdassa on ihon ärsytysoireita. Nämä oireet ilmenevät alle 30 minuutin kuluessa infuusiosta. Oireita ovat ihon punaisuus, ärsytys tai kipu, jotka yleensä häviävät sen jälkeen, kun infuusio on lopetettu. Jos oireet ilmenevät uudelleen tai pahenevat seuraavan annoksen yhteydessä, uusia annoksia ei saa antaa. - jos sinulla on tuberkuloositestaus. Kerro lääkärillesi tästä, sillä siprofloksasiini saattaa vaikuttaa tuberkuloositestin tuloksiin. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Kerro lääkärille, jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt niitä. Seuraavien lääkkeiden pitoisuudet saattavat nousta veressä, kun niitä käytetään samanaikaisesti Ciprofloxacin Hospiran kanssa. Veriarvoja tulee seurata ja annos määrittää oikeaksi. teofylliini (käytetään astman sekä pitkäaikaisten hengitysvaikeuksien hoidossa). klotsapiini (käytetään skitsofrenian hoidossa). takriini (käytetään Alzheimer-taudin oireiden hoidossa). ropiniroli (käytetään Parkinson-taudin hoidossa). titsanidiini (käytetään rentouttamaan lihasjännitystä multippeliskleroosin ja selkäytimen vaurioiden tai sairauksien yhteydessä). Meksiletiini (käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoidossa) glibenklamidi (käytetään diabeteksen hoidossa). Verensokeri saattaa alentua. varfariini (käytetään ehkäisemään veritulppia). metotreksaatti (käytetään nivelreuman, psoriaasin ja suurina annoksina syövän hoidossa). Bentsodiatsepiinit (diatsepaami tai midatsolaami, käytettäessä rauhoittavana lääkkeenä)

3 siklosporiini (käytetään elinsiirtojen jälkeen estämään hylkimisreaktiota ja tiloissa joissa elimistön puolustusjärjestelmä on häiriintynyt). Seuraava lääke voi lisätä samanaikaisesti käytettynä Ciprofloxacin Hospiran pitoisuutta veressä: probenesidi (käytetään kihdin hoidossa) Jos käytät fenytoiinia (käytetään epilepsian hoidossa), siprofloksasiini voi suurentaa tai pienentää samanaikaisesti annetun fenytoiinin pitoisuutta. Fenytoiiniarvoja tulee seurata. Seuraavat lääkkeet voivat lisätä haittavaikutuksia, jos niitä käytetään samanaikaisesti Ciprofloxacin Hospiran kanssa: eräät tulehduskipulääkkeet (NSAIDS), mutta ei asetyylisalisyylihappo (aspirin) (käytetään lievittämään kipua ja tulehdusta) Seuraavia lääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti Ciprofloxacin Hospiran kanssa, koska ne saattavat pienentää siprofloksasiin pitoisuutta: opiaatit tai antikolinerginen esilääkitys (käytetään ennen nukutusta) Kerro lääkärille, jos käytät muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin, rytmihäiriölääkkeitä (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi), trisyklisiä masennuslääkkeitä, tiettyjä mikrobilääkkeitä (jotka kuuluvat makrolideihin) tai tiettyjä psykoosilääkkeitä. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Ciprofloxacin Hospiraa ei tule käyttää raskauden aikana koska lääkkeen turvallisuudesta raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Jos epäilet tulleesi raskaaksi Ciprofloxacin Hospira -hoidon aikana, sinun tulee ottaa yhteyttä lääkäriin. Ciprofloxacin Hospiraa ei tule käyttää imetyksen aikana, koska siprofloksasiini erittyy äidinmaitoon. Siprofloksasiinin käyttö samanaikaisesti imettämisen kanssa voi vahingoittaa lasta. Ajaminen ja koneiden käyttö Ciprofloxacin Hospira saattaa vaikuttaa reaktionopeuteen ja siten heikentää ajokykyä tai kykyä käyttää koneita. Tämä vaikutus korostuu etenkin alkoholin käytön yhteydessä. Tärkeää tietoa Ciprofloxacin Hospiran sisältämistä apuaineista Sisältää 9 grammaa glukoosia 200 millilitrassa infuusionestettä. Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on sokeritauti. 3. MITEN CIPROFLOXACIN HOSPIRAA KÄYTETÄÄN Annostus Lääkäri sovittaa annoksen jokaiselle potilaalle erikseen. Annoksen suuruus riippuu mm. sairauden aiheuttaneen infektion tyypistä ja bakteerista ja yleisestä terveydentilasta (esimerkiksi jos sinulla on munuaissairaus). Aikuisten yleinen annostus on mg siprofloksasiinia kahdesti vuorokaudessa. Hyvin vakavissa tulehduksissa annostus voidaan nostaa enimmäisannokseen 1200 mg vuorokaudessa (400 mg kolmesti vuorokaudessa). Lapset ja nuoret

4 Annostus kystiseen fibroosiin liittyvissä Pseudomonas aeruginosan aiheuttamissa keuhko-oireissa normaali annostus on 10 mg siprofloksasiinia painokiloa kohti. Tämä annostus annetaan kolmesti vuorokaudessa (korkeintaan 1200 mg vuorokaudessa). Annostus erityisryhmille Jos olet yli 65-vuotias, lääkäri voi määrätä sinulle eri annostuksen. Annostus määräytyy munuaisten toimintakunnon ja tulehduksen vakavuuden mukaan. Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisongelmia. Annostusta voidaan muuttaa munuaisten toimintakunnon mukaan. Antotapa Siprofloksasiini annetaan laskimonsisäisesti yli 60 minuutin ajan ja lääkäri tai hoitaja annostelee lääkkeen. Hoidon kesto On hyvin tärkeää, että käytät Ciprofloxacin Hospiraa lääkärin määräämän ajan. Lääkäri määrää hoidon keston. Jos otat enemmän Ciprofloxacin Hospiraa kuin sinun pitäisi Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hoitajaan, jos epäilet saaneesi liikaa Ciprofloxacin Hospiraa. Jos unohdat ottaa Ciprofloxacin Hospiraa Ota yhteys lääkäriin tai hoitajaan, jos epäilet unohtaneesi annoksen. Kun saat Ciprofloxacin Hospiraa Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hoitajaan, jos kärsit vakavasta ripulista tai allergisesta reaktiosta. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Ciprofloxacin Hospirakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleisiä haittavaikutuksia (ilmaantuvat useammin kuin yhdellä potilaalla 100:sta ja harvemmin kuin yhdellä potilaalla 10:stä): Pahoinvointia, huimausta, ihon kutinaa, ripulia, oksentelua, vatsakipuja, päänsärkyä, levottomuutta, vapinaa. Lisääntynyt valkosolujen määrä. Tulehdusta injektiokohdassa, ärsytysreaktioita injektiokohdassa. Tilapäistä tiettyjen laboratorioarvojen nousua. Melko harvinaisia haittavaikutuksia (ilmaantuvat useammin kuin yhdellä potilaalla 1000:sta ja harvemmin kuin yhdellä potilaalla 100:sta): Väsymystä. Veriarvojen muutoksia (esim. anemia, veren valko- tai punasolujen tai verihiutaleiden väheneminen). Sydämentykytystä, happamia röyhtäisyjä (dyspepsia), ilmavaivoja (flatulenssi), ruokahaluttomuutta. Tilapäistä tiettyjen maksaentsyymien nousua, protrombiiniarvojen muutoksia (yksi niistä aineista joita tarvitaan veren normaaliin hyytymiseen). Nivelkipuja ja nivelturvotuksia. Nokkosihottumaa, kutinaa. Nukkumisvaikeuksia, sekavuutta. Hengenahdistusta, veriyskää, lihaskipua, hiivatulehdusta (Candidan aiheuttama tulehdus). Harvinaisia haittavaikutuksia (ilmaantuvat useammin kuin yhdellä potilaalla :sta ja harvemmin kuin yhdellä potilaalla 1000:sta): Yliherkkyysreaktioita. Suolistotulehdusta (pseudomembranoottinen koliitti). Kohonneita verensokeriarvoja. Rauhattomuutta, painajaisia, masennusta, hallusinaatiota. Lisääntynyttä tai vähentynyttä tuntoherkkyyttä, liikkeiden koordinaatio vaikeuksia, epilepsiakohtauksia. Korkeaa tai

5 matalaa verenpainetta. Akillesjänteen tulehdusta, lihaskipuja, kipuja käsissä ja jaloissa, selkä- ja rintakipuja, kuumetta. Kristalluriaa, hematuriaa. Kurkunpään turvotusta, käsien ja jalkojen kihelmöintiä. Näköhäiriöitä (esimerkiksi kaksoiskuvat, väärän värisenä näkeminen. Haimatulehdusta. Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (ilmaantuvat harvemmin kuin yhdellä :sta): Anemiaa, joka aiheutuu veren punasolujen hajoamisesta. Verihiutaleitten tai veren valkosolujen lisääntymistä, luuydinlamaa. Maku- ja hajuaistien heikkenemistä, migreeniä, huimausta, kallonsisäisen paineen kohoamista, epävarmaa kävelyä. Kuulohäiriöitä, korvien soimista (tinnitus). Lisääntynyttä lämmöntunnetta. Maksatulehdus tai maksavaurio, joka yksittäistapauksessa voi kehittyä hengenvaaralliseksi maksan vajaatoiminnaksi, keltaisuutta. Lisääntynyttä herkkyyttä auringonvalolle. Ihoreaktioita (rakkuloita, ihonalaisia verenpurkaumia, turvotusta) sekä hyvin vakavia ihoreaktioita, joihin liittyy iho- ja limakalvovaurioita, hikoilua. Myastenia gravis oireiden pahenemista (lihassairaus), kouristuksia, jännetuppitulehdusta. Munuaistulehdusta, ohimeneviä häiriöitä munuaisten toiminnassa (myös tilapäistä munuaisten vajaatoimintaa). Heikotusta. Tiettyjen ruoansulatusentsyymien nousua. Epäsäännöllistä sydämen tykytystä. Psykoosia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Tuntematon: Sydänongelmat: epätavallisen tiheä sydämen syke, hengenvaarallisen epäsäännöllinen sydämen syke, muutos sydänrytmissä (pidentynyt QT-aika, joka todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä), hermostosairaus, joka voi aiheuttaa heikkoutta, kihelmöintiä ja tunnottomuutta. Jos sinulle tulee voimakas ripuli tai pitkittynyt ripuli siprofloksasiinihoidon aikana tai sen jälkeen, sinun on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin. Yksittäistapauksissa on osittaisia tai täydellisiä akillesjänteen repeytymiä raportoitu, pääasiassa iäkkäillä potilailla systeemisen glukokortikoidihoidon yhteydessä. Jos akillesjänteeseen ilmaantuu tulehduksen merkkejä (esim. kivulias turvotus), on otettava yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Jos ilmaantuu nopeasti kehittyviä ihoreaktioita, kutinaa, hengitysvaikeuksia, kuumetta ja/tai kasvojen turpoamista on otettava yhteyttä sairaalaan tai hoitavaan lääkäriin, ja siprofloksasiinihoito on lopetettava. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. CIPROFLOXACIN HOSPIRAN SÄILYTTÄMINEN Terveydenhuollon henkilöstö säilyttää ja annostelee lääkkeesi ja noudattaa seuraavia ohjeita: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP: jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 25 C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Säilytä alumiinifolioisessa alkuperäispakkauksessa käyttöön asti. Herkkä valolle ja haihtumiselle. Ainoastaan kertakäyttöön. Käytä välittömästi avaamisen jälkeen. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6 6. MUUTA TIETOA Mitä Ciprofloxacin Hospira sisältää Vaikuttava aine on siprofloksasiini. 1 millilitra liuosta sisältää: 2 mg siprofloksasiinia (siprofloksasiinilaktaattina). Muut aineet ovat glukoosimonohydraatti, maitohappo, kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) Ciprofloxacin Hospira -infuusioneste on saatavilla läpinäkyvissä infuusiopusseissa (PVC tai polyolefiini), joissa on 50 ml, 100 ml tai 200 ml steriiliä 2 mg/ml siprofloksasiiniliuosta. Pusseissa on ulkopakkaus, joka on kaksinkertaista metallisoitua polyetyleenitereftalaattia. Pakkauskoot: 5 x 50 ml, 10 x 50 ml, 50 x 50 ml 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 50 x 100 ml 5 x 200 ml, 10 x 200 ml, 20 x 200 ml Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava: Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3 RW, Iso-Britannia Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä: Itävalta Belgia Tanska Suomi Saksa Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat Norja Ruotsi Iso-Britannia Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml Infusionslösung Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml infuusoplossing Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infuusioneste, liuos Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml Infusionslösung Ciprofloxacin 2 mg/ml Solution for Infusion Ciprofloxacina Hospira 2mg/ml soluzione per infusione Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml solution de perfusion Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvätska, lösning Ciprofloxacin 2 mg/ml Solution for Infusion Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Ainoastaan kertakäyttöön. Hävitä mahdollisesti ylijäänyt liuos. Infuusionestepussin päällä olevaa alumiinifoliota ei saa poistaa ennen käyttöä, koska se estää haihtumista ja suojaa valmistetta valolta. Käyttöohjeet Avattu pakkaus on käytettävä heti. Ciprofloxacin Hospira -infuusioneste tulee antaa välittömästi lyhytkestoisena laskimonsisäisenä infuusiona minuutin ajan. Annoksella 400 mg/200 ml tulisi infuusioajan olla 60 minuuttia. Vain kirkkaita liuoksia, jotka eivät sisällä hiukkasia, saa käyttää.

7 Ciprofloxacin Hospira -infuusioneste tulee infusoida potilaalle sellaisenaan, siihen ei tule lisätä muita aineita tai infuusioliuoksia. Siprofloksasiini-infuusion kanssa voidaan antaa rinnakkaisinfuusiona fysiologinen natriumkloridi-, Ringer-, 10 % fruktoosi- sekä 5 % ja 10 % glukoosi-infuusionestettä. Jos yhteensopivuutta ei ole osoitettu, infuusioneste tulisi antaa aina erikseen. Yhteensopimattomuudet Ciprofloxacin Hospira on yhteensopimaton sellaisten infuusionesteiden ja lääkkeiden kanssa (esim. penisilliini, hepariini), jotka ovat kemiallisesti tai fysikaalisesti epästabiileja Ciprofloxacin Hospiran ph-alueella 3,9-4,5. Jos yhteensopivuutta ei ole osoitettu, tulee infuusioneste aina antaa erillään muusta lääkityksestä. Yhteensopivat infuusioliuokset, ks. edellä.

8 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvätska, lösning Ciprofloxacin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Ciprofloxacin Hospira är och vad det används för 2. Innan du använder Ciprofloxacin Hospira 3. Hur du använder Ciprofloxacin Hospira 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Ciprofloxacin Hospira ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD CIPROFLOXACIN HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Ciprofloxacin som finns i Ciprofloxacin Hospira kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. Ciprofloxacin Hospira är infusionsvätska, (som ges via dropp) som används för behandling av specifika typer (gram-negativa) eller allvarliga och/eller livshotande infektioner förorsakade av bakterier. Kan användas för behandling av patienter (vuxna) som har: lunginflammation sepsis (blodförgiftning) komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner osteomyelit (infektioner i skelett och leder) infektioner i bukhålan komplicerade urinvägsinfektioner Barn och ungdomar Ciprofloxacin Hospira kan även användas om du är 5-17 år, har cystisk fibros (CF) och har luftvägsinfektion orsakad av bakterien Pseudomonas aeruginosa. Cystisk fibros (även kallad mukoviscidos) är en ärftlig sjukdom i specifika körtlar. Lungorna, svettkörtlarna och matsmältningssystemet påverkas, vilket orsakar kroniska besvär i andnings- och matsmältningsorgan. 2. INNAN DU ANVÄNDER CIPROFLOXACIN HOSPIRA Använd inte Ciprofloxacin Hospira: - om du är allergisk (överkänslig) mot ciprofloxacin eller kemiskt närbesläktade substanser (t.ex. andra antibiotika av fluorokinolontyp) eller mot något av övriga innehållsämnen i Ciprofloxacin Hospira. - om du är gravid eller ammar, eftersom läkemedlets säkerhet inte är testad för dessa patientgrupper

9 - om du använder tizanidin (muskelavslappnande läkemedel). - om du har besvär med senor (smärta och inflammation) orsakad av antibiotika av fluorokinolontyp. - hos barn och växande ungdomar, förutom barn mellan 5-17 år med cystisk fibros som behandlas för luftvägsinfektion orsakade av bakterien Pseudomonas aeruginosa. Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Hospira: - om du har hjärtproblem. Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT- intervall (detta syns på EKG elektronisk registrering av hjärtats arbete), har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG förändringar (se avsnitt Användning av andra läkemedel). - om du är epileptiker eller har funktionsstörningar i det centrala nervsystemet eller störningar i hjärnans blodcirkulation (t ex ökad benägenhet för kramper, slaganfall). - när du vistas i solen. Ciprofloxacin kan göra så att du blir mer känslig för solljus. Undvik att vistas länge i solen och skydda dig noggrant mot ultraviolett strålning. Sola inte i solarium. - om du får kraftig och långvarig diarré under eller efter behandling: om detta uppstår skall du omedelbart kontakta din läkare. - om tecken på seninflammation uppstår (t ex smärtande svullnad av hälsenan): om detta uppstår, kontakta din läkare. - om du har en muskelsjukdom som kallas myastenia gravis - om du tar ciprofloxacin kan dina sjukdomssymtom i sällsynta fall förvärras. - för att undvika ett sällsynt njurproblem där kristaller bildas i urin. Försäkra dig om att du får i dig tillräckligt med vätska. - om du eller en nära släkting till dig lider av ärftlig brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas. - om du känner dig deprimerad eller förvirrad efter ciprofloxacinbehandlingen. Om detta händer skall du omedelbart kontakta din läkare. - om du får en allergisk reaktion efter första dosen av detta läkemedel. Om detta händer, skall du omedelbart kontakta din läkare. Tecknen på allergisk reaktion kan vara: hastigt blodtrycksfall, blekhet, rastlöshet, svag/snabb puls, fuktig hud, yrsel. I mycket sällsynta fall kan dessa allergiska reaktioner leda till livshotande chock. - om du får en hudreaktion i närheten av infusionsstället. Dessa reaktioner kan framförallt uppkomma när infusionstiden är 30 minuter eller kortare. Reaktionerna kan visa sig som hudrodnad, irritation eller smärta som vanligtvis försvinner snabbt efter att infusionen avslutats. Om dessa rektioner uppkommer igen eller blir värre när du får din nästa dos, skall inga flera doser ges till dig. - om du gör ett turberkulostest (TBC). Tala om för din läkare om du ska testas under tiden du behandlas med ciprofloxacin eftersom resultatet kan påverkas av din medicin. Användning av andra läkemedel: Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit läkemedel listade nedan. Blodkoncentrationen av följande läkemedel kan öka när dessa läkemedel används samtidigt med ciprofloxacin. Koncentration i blodet kan behöva kontrolleras och dosen justeras. teofyllin (används för att behandla astma och långvariga andningssvårigheter) klozapin (används för att behandla schizofreni) takrin (används för att behandla symtom vid Alzheimers sjukdom) ropinirol (används för att behandla Parkinsons sjukdom) tizanidin (används för att lindra muskelkramper vid multipel skleros eller skador eller sjukdomar i ryggmärgen)

10 mexiletin (används för att behandla allvarligt onormal hjärtrytm) glibenklamid (används vid diabetes) risken för hypoglykemi (lågt blodsocker) kan öka warfarin (används som blodförtunnande för att förhindra blodproppar) metotrexat (används för att behandla reumatoid artrit, psoriasis och, i stora doser, cancer) bensodiazepiner (t ex diazepam eller midazolam, används som lugnande läkemedel) ciklosporin (används för att förhindra avstötning av transplanterade organ och tillstånd som orsakas av att immunförsvaret inte fungerar som det ska) Följande läkemedel kan öka ciprofloxacinkoncentrationen i blodet om dessa tas samtidigt: probenicid (används för att behandla gikt) Om du använder fenytoin (används vid epilepsi) kan koncentrationen i blodet antingen öka eller minska, därför ska fenytoinkoncentrationen i blodet kontrolleras regelbundet. Följande läkemedel, kan orsaka en ökad frekvens av biverkningar när de tas tillsammans med ciprofloxacin: vissa anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) som används för att lindra smärta och inflammation. Gäller dock inte acetylsalicylsyra (aspirin) Följande läkemedel bör inte tas tillsammans med ciprofloxacin eftersom de kan minska koncentrationen av ciprofloxacin: opiater eller antikolinergisk premedicinering (ges före narkos) Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan förändra din hjärtrytm, läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliska antidepressiva, vissa bakteriedödande medel (som tillhör gruppen makrolider), vissa antipsykotika. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Ciprofloxacin Hospira skall inte användas under graviditet eftersom tillräckliga uppgifter om läkemedlets effekt under graviditet saknas. Om Du misstänker att Du har blivit gravid under behandlingen med Ciprofloxacin Hospira, skall Du kontakta Din läkare. Ciprofloxacin Hospira skall inte användas under amning eftersom ciprofloxacin passerar över i modersmjölk. Amning under ciprofloxacinbehandlingen kan skada ditt barn. Körförmåga och användning av maskiner: Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Ciprofloxacin Hospira kan påverka reaktionsförmågan och på så sätt påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. Denna effekt är speciellt märkbar i kombination med alkohol. Viktig information om något innehållsämne i Ciprofloxacin Hospira. Innehåller 9 g glukos per 200 ml infusionsvätska. Detta bör beaktas vid behandling av patienter med diabetes mellitus.

11 3. HUR DU ANVÄNDER CIPROFLOXACIN HOSPIRA Dosering Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosen påverkas av vilken typ av infektion du har, hur allvarlig den är och vilken del av kroppen som är infekterad samt ditt allmänna hälsotillstånd (t ex om du har njurproblem). Vanlig dos för vuxna är mg ciprofloxacin två gånger dagligen. Vid mycket allvarliga infektioner kan dosen ökas upp till högsta dagsdosen 1200 mg (400 mg tre gånger dagligen). Barn och ungdomar För barn och ungdomar i åldern 5-17 år, som har cystisk fibros och lunginflammation orsakad av bakterien Pseudomonas aeruginosa, är vanlig dos 10 mg ciprofloxacin per kg kroppsvikt. Dosen kommer att ges tre gånger dagligen (högst 1200 mg dagligen). Dosjustering: Om du är över 65 år kan din läkare ordinera en annan dos som är baserad på din njurfunktion och hur allvarlig infektionen är. Tala om för din läkare om du har njurproblem. Dosen kan behöva justeras om njurarna inte fungerar normalt. Administrationssätt och väg Ciprofloxacin Hospira ges intravenöst (i venen) som infusion över 60 minuter och kommer att ges till dig av din läkare eller sjuksköterska. Behandlingstid Det är väldigt viktigt att du fortsätter att ta ciprofloxacin så länge som läkaren har ordinerat. Din läkare bestämmer hur länge du behöver behandlas. Om du använt för stor mängd av Ciprofloxacin Hospira Om du är orolig för att du kan ha fått för mycket Ciprofloxacin Hospira, tala omedelbart om detta för din läkare eller sjuksköterska. Om du har glömt att använda Ciprofloxacin Hospira Om du är orolig för att du kan ha glömt en dos Ciprofloxacin Hospira, tala omedelbart om detta för din läkare eller sjuksköterska. När du behandlas med Ciprofloxacin Hospira Om du får allvarlig diarré eller allergiska reaktioner, tala omedelbart om detta för din läkare eller sjuksköterska. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Ciprofloxacin Hospira orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 och hos färre än 1 av 10 patienter): Illamående, yrsel, hudutslag, diarré, kräkningar, magsmärtor, huvudvärk, rastlöshet, skakningar, ökat antal av vissa vita blodkroppar. Inflammation vid injektionsstället, irritation vid injektionsstället. Övergående höjning av vissa laboratorievärden.

12 Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 1000 och hos färre än 1 av 100 patienter): Trötthet, blodbildsförändringar (t ex blodbrist, minskat antal vita eller röda blodkroppar eller blodplättar). Snabb hjärtrytm, hjärtklappning, sura uppstötningar (dyspepsi), flatulens (väderspänningar), aptitlöshet. Övergående höjning av vissa leverenzymer, förändrade protrombinvärden (ett av de ämnen som behövs för att blodet skall kunna levra sig på normalt sätt). Smärtor och svullnad i leder. Nässelutslag, hudklåda. Sömnsvårigheter, förvirring. Andningssvårigheter, blodig upphostning, muskelvärk, svampinfektion (Candida infektion). Sällsynta biverkningar (förekommer hos fler än 1 av och hos färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner). Tarminflammation (Pseudomembranös kolit). Förhöjda blodsockervärden. Oro, mardrömmar, nedstämdhet, hallucinationer. Ökad eller minskad känslighet för beröring, svårigheter i koordination av rörelser, epilepsianfall. Högt eller lågt blodtryck. Inflammation i hälsenan, muskelsmärtor, smärta i armar och ben, ryggvärk, bröstsmärta, feber. Kristaller i urinen, blod i urinen. Svullnad runt struphuvudet, stickningar i händer och fötter. Synstörningar (tex dubbelseende, onormalt färgseende). Inflammation i bukspottkörteln. Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av patienter): Blodbrist som orsakas av att de röda blodkropparna bryts ner. Ökning av antalet blodplättar eller vita blodkroppar, benmärgshämning. Försämrat lukt- och smaksinne, migrän, svimning, symtom på ökat tryck i hjärnan, ostadig gång. Tillfälliga hörselförändringar, öronsusningar (tinnitus). Värmevallning (flush). Inflammation i levern eller leverskada, vilket i mycket sällsynta fall leder till dödlig leversvikt, gulsot. Ökad känslighet för solljus. Hudreaktioner (blåsor, blödningar under huden, svullnad) samt mycket allvarliga hudreaktioner med hud- och slemhinneskador, svettningar. Försämring av symtom på myastenia gravis (muskelsjukdom), kramper, senskideinflammation. Njurinflammation, övergående nedsatt njurfunktion (inklusive övergående njursvikt). Kraftlöshet. Ökning av vissa matsmältningsenzymer. Oregelbundna hjärtslag. Psykos och självdestruktivt beteende. Ingen känd frekvens: Hjärtproblem: Onormalt snabb hjärtrytm, livshotande oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat förlängning av QT-intervall, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete), nervskada som kan orsaka svaghet, stickningar och domningar. Om du får kraftig diarré eller om diarrén kvarstår en längre tid skall du omedelbart tala med din läkare. Enstaka fall av helt eller delvis brusten hälsena har rapporterats, framför allt hos äldre personer som samtidigt behandlats med kortisonpreparat. Om tecken på inflammation i hälsenan (t ex smärtsam svullnad) utvecklas, bör du kontakta din läkare. Vid hastigt uppkomna hudutslag, klåda, andningssvårigheter, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR CIPROFLOXACIN HOSPIRA SKA FÖRVARAS Ditt läkemedel kommer att förvaras och administreras av sjukvårdspersonal som kommer att följa dessa riktlinjer: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

13 Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Förvaras i förpackningen av aluminiumfolie tills produkten skall användas. Ljuskänsligt och känsligt för avdunstning. Endast för engångsbruk. Används omedelbart efter att infusionspåsen öppnats. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är ciprofloxacin. 1 ml lösning innehåller: 2 mg ciprofloxacin som ciprofloxacinlaktat. Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat, mjölksyra, saltsyra och vatten för injektionsvätskor. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Ciprofloxacin Hospira är en infusionsvätska, lösning. Ciprofloxacin Hospira levereras i genomskinliga infusionspåsar (PVC eller polyolefin) som innehåller 50ml, 100ml eller 200ml steril lösning av ciprofloxacin 2 mg/ml. Infusionspåsarna är inneslutna i ett yttre emballage av dubbelsidig metallbestruken polyetylentereftalat. Förpackningsstorlekar: 5 x 50 ml, 10 x 50 ml, 50 x 50 ml 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 50 x 100 ml 5 x 200 ml, 10 x 200 ml, 20 x 200 ml Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare: Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3 RW, Storbritannien. Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: Österrike: Belgien: Danmark: Finland: Tyskland: Irland: Italien: Luxemburg: Holland: Norge: Sverige: Storbritannien: Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml Infusionslösung Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml infuusoplossing Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infuusioneste, liuos Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml Infusionslösung Ciprofloxacin 2 mg/ml Solution for Infusion Ciprofloxacina Hospira 2mg/ml soluzione per infusione Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml solution de perfusion Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml, infusionsvätska, lösning Ciprofloxacin 2 mg/ml Solution for Infusion Denna bipacksedel godkändes senast (i Sverige) (i Finland)

14 Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: Endast för engångsbruk. Kassera eventuell överbliven lösning. Förvara infusionspåsen i förpackningen av aluminiumfolie. Ljuskänsligt och känsligt för avdunstning. Anvisningar för användning Öppnad förpackning användes omedelbart. Ciprofloxacin Hospira, infusionsvätska skall administreras direkt som en korttids intravenös infusion under minuter. 400 mg/200 ml dosen skall administreras under 60 minuter. Endast klar lösning, fri från partiklar, skall användas. Ciprofloxacin Hospira, infusionsvätska skall administreras utan att blandas med några andra substanser eller infusionsvätskor. Ciprofloxacininfusion har visats vara kompatibel med Ringers lösning, 0,9% natriumklorid, 5% och 10% glukos- och 10% fruktoslösning när dessa administreras som parallella infusioner. Om inte blandbarhet har visats, skall infusionslösningen alltid administreras separat. Inkompatibiliteter Ciprofloxacin Hospira är inkompatibel med injektionslösningar (t ex penicillin, heparin-lösningar) som är kemiskt eller fysikaliskt instabila vid dess ph, 3,9 4,5. Om inte blandbarhet har visats, skall infusionslösningen alltid administreras separat. För kompatibla infusionslösningar se ovan.

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni PAKKAUSSELOSTE Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni PAKKAUSSELOSTE Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning Humant albumin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Flagyl 200 mg resp 400 mg tabletter. Metronidazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami PAKKAUSSELOSTE Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti Tematsepaami Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä seloste huolellisesti, koska siinä on tärkeitä tietoja. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä seloste huolellisesti, koska siinä on tärkeitä tietoja. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, koska siinä on tärkeitä tietoja. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LÄÄKEMUOTO JA VAHVUUS Lääkevalmisteen

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml)

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) PAKKAUSSELOSTE Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini PAKKAUSSELOSTE Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti Fluvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter donepezilhydroklorid Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Emerade 150 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 300 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 500

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter. metoklopramidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter. metoklopramidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter metoklopramidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Nizoral-shampoota

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol Bipacksedel: Information till användaren Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare ipratropiumbromid/salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Xylocain 5 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 20 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain utan konserveringsmedel

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Tardak vet 10 mg/ml injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani

PAKKAUSSELOSTE. Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani PAKKAUSSELOSTE Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan Bipacksedel: Information till användaren Imigran nässpray 10 mg och 20 mg sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio PAKKAUSSELOSTE Umpimycin vet intramammaarisuspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Patientinformation Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bendamustine medac 25 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Bipacksedel: Information till användaren Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Läkemedelsverket 2013-12-13 Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Taptiqom 15 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning i endosbehållare. Tafluprost/timolol

Bipacksedel: Information till patienten. Taptiqom 15 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning i endosbehållare. Tafluprost/timolol Bipacksedel: Information till patienten Taptiqom 15 mikrogram/ml + 5 mg/ml droppar, lösning i endosbehållare Tafluprost/timolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. - Om du har ytterligare frågor vänd

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Spektramox 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol Bipacksedel: Information till användaren Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter allopurinol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib

Bipacksedel: Information till patienten. Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib Bipacksedel: Information till patienten Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

2. Vad du behöver veta innan du använder Valtrex

2. Vad du behöver veta innan du använder Valtrex Valtrex 250 mg, 500 mg och 1000 mg filmdragerade tabletter valaciklovir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alutard SQ Bigift Bigift Alutard SQ Getinggift Getinggift Läkemedelsverket 2014-08-08 injektionsvätska, suspension styrkeserie (100 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml, 10 000

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Cartrophen vet. 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt).

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Vad innehåller läkemedlet? Verksamt ämne: Ibuprofen 200 mg eller 400 mg Övriga innehållsämnen: Vattenfri kolloidal

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Novastan 100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. argatrobanmonohydrat

Bipacksedel: Information till användaren. Novastan 100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. argatrobanmonohydrat Bipacksedel: Information till användaren 100 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning argatrobanmonohydrat - Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Läs mer

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos PAKKAUSSELOSTE VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Levaxin 25 mikrogram tabletter Levaxin 50 mikrogram tabletter Levaxin 75 mikrogram tabletter Levaxin 100 mikrogram tabletter Levaxin 125 mikrogram tabletter Levaxin

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nässpray, lösning Xylometazolin Teva 1 mg/ml nässpray, lösning

Bipacksedeln: Information till användaren. Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nässpray, lösning Xylometazolin Teva 1 mg/ml nässpray, lösning Läkemedelsverket 2014-03-14 Bipacksedeln: Information till användaren Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nässpray, lösning Xylometazolin Teva 1 mg/ml nässpray, lösning xylometazolinhydroklorid Läs noga igenom

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Sturiban 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning. Bimatoprost

Bipacksedel: Information till användaren. Sturiban 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning. Bimatoprost Bipacksedel: Information till användaren Sturiban 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning Bimatoprost Läkemedelsverket 2015-09-24 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cloriocard 75 mg kalvopäällysteinen tabletti klopidogreeli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cloriocard 75 mg kalvopäällysteinen tabletti klopidogreeli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cloriocard 75 mg kalvopäällysteinen tabletti klopidogreeli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett.

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett. Bipacksedel: Information till användaren Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett amoxicillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil Läkemedelsverket 2013-06-10 Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter Lerkanidipinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

1. VAD LOPACUT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD LOPACUT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Lopacut 2 mg filmdragerade tabletter loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Bipacksedel: Information till användaren Diamox 250 mg tabletter Acetazolamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva läsa den

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat Bipacksedel: Information till användaren Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter Bisoprololfumarat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Frisium tabletter 10 mg

Frisium tabletter 10 mg Frisium tabletter 10 mg Bipacksedel: Information till användaren Frisium 10 mg tablett klobazam Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter torasemid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer