Svenskarna & Internet 2014 ungdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskarna & Internet 2014 ungdomar"

Transkript

1 Svenskarna & Internet 2014 ungdomar Versions Show first question Index Versions intro Type CATI introductiontext Till Intervjuaren! Använd introt som ni har fått på papper. Här står det om de inte har fått brev: <%~Company%> mobil: <%~Mobiltel%> telefon:<%~fasttel%> Start fv224 Numerical Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet? Minimum 1 Maximum 20 Whole numbers only Yes fv217a fv217a Single response Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? Open category 1 Arbete 2 Studerande 3 Hemmafru/Hemmaman 4 Hemma med barn 5 Arbetslös 6 Sjukskriven/Förtidspensionär 7 Pensionär 8 Annat fv218a fv218a

2 Condition v217a in (1,7) Open ended Vilket yrke har eller hade du? Även de som tidigare arbetat. Yrke är tex. busschaufför. None/don't know Yes None title Vill ej svara v218b v218b Condition v217a in (1,7) Vilken av dessa yrkesgrupper tillhör eller tillhörde du? Open category 4 Arbetare 5 Arbetare med arbetsledande funktion 1 Tjänsteman 2 Tjänsteman med arbetsledande funktion 3 Tjänsteman med företagsledande funktion 13 Jordbrukare 14 Företagare 12 Annat fq26 fq26 Numerical Hur gammal är du? Whole numbers only Yes None/don't know Yes None title Vill ej svara fq27 fq27 Vad har du för utbildning? 1 Folkskola/Grundskola 2 Mer än grundskolenivå, men ej studentexamen 3 Studentexamen/Yrkesutbildning 4 Högskole- eller universitetsstuderande 5 Högskoleexamen (Filkand 3 år)/universitetsexamen eller högre utbildning fq25

3 fq25 Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna fq29a fq29a Vad är ditt civilstånd? 2 Ensamstående 3 Sammanboende 4 Gift 5 Änka änkeman 6 Frånskild 7 Bor hemma med förälder/föräldrar fv221c fv221c Skulle du säga att du bor i en stad eller på landsbygd? 1 Stad 2 Landsbygd -998 vet ej -999 ej svar q28 q28 Numerical Ange er ungefärliga hushållsinkomst per år före skatt. Med hushållsinkomst avses summan av alla personer i hushållets totala inkomst före skatt. Minimum 0 Maximum Whole numbers only Yes None/don't know Yes None title Vill ej svara Col. header 1 Kr/år fv21

4 fv21 Prenumererar ni på någon dagstidning hemma? -998 vet ej -999 ej svar fv40a fv40a Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer? 1 Inte alls kunnig 2 Inte särskilt kunnig 3 Ganska kunnig 4 Mycket kunnig fv46h fv46h Single response Brukar du någon gång använda dig av Internet? Oavsett plats eller teknik. fv43a2 fv43a2 Condition fv46h = 1 Hur ofta använder du Internet hemma? fv56d fv56d

5 Condition fv46h = 1 Numerical Vilket år började du använda Internet? Ange med 4 siffror - ex Minimum 1970 Maximum 2014 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes None/don't know Yes None title Vill ej svara v39 v39 Single response Hur många, om någon, dator har ni som används i hushållet? (endast bärbara och stationära datorer, inte surfplattor eller liknande) 0 Ingen Fler än 5 v43b3 v43b3 Single response Har ni bredband hemma? Bredband är alla fasta anslutningsformer utöver telefonmodem och ISDN. Tex. Mobilt bredband, ADSL, Fiber och Kabel. v43b4 v43b4 Condition v43b3 = 1 Multiple response Vilken typ av bredbandsanslutning har ni i ert hushåll? Flera svarsalterntiv möjliga Open category 1 ADSL eller annan DSL-teknink (via telefonuttaget, tex. Telia mfl.)

6 2 Kabel (via kabel-tv uttaget, tex. Comhem mfl) 3 LAN/Fiber (separat indraget uttag, tex. stadsnät, bredbandsbolaget mfl) 4 Mobilt Bredband (3G) 5 Vet ej 6 Ej svar 7 Annat v42b v42b Condition v43b3 = 1 Har ni ett trådlöst nätverk hemma? v231d v231d Numerical Hur många hemmaboende barn finns det i hushållet? Whole numbers only Yes None/don't know Yes None title Vill ej svara fv262 fv262 Single response Barn kan ha olika erfarenhet av Internet, ibland positiva och ibland negativa, utifrån vad du vet, har ditt barn upplevt något på Internet som gjort dem upprörda eller oroade? Det kan vara något de sett, något de gjort eller något som skickats till dem. I sådana fall, hur ofta? t1 t1 No question Det var alla frågor som var till dig som målsman. Nu önskar jag prata med barnet i åldern

7 11-15 år Frågor till ungdomar Hej, det här är en undersökning som handlar om hur svenska folket använder medier och ny teknik. Här är det viktigt att även ungdomar tillfrågas. Du har blivit slumpmässigt utvald bland många andra att representera ungdomarna. Det är inte frågan om någon marknadsundersökning utan ett helt oberoende forskningsprojekt. Hur använder svenska folket medier och ny teknik idag? Du kommer att vara helt anonym så att ditt namn kopplas inte till dina svar. grupp1 grupp1 Type Forms Groupform v1 v1b v8c v1 Numerical Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan som du i genomsnitt ägnar dig åt följande aktiviteter? (ej på internet) Om det är någon du inte använder, uppger du 0 minuter. 1 Läsa dagstidningar i pappersformat 2 Läsa kvällstidningar i pappersformat 3 Lyssna på radio via radioapparat, inte via Internet 4 Läsa böcker i pappersformat 5 Läsa tidskrifter i pappersformat 6 Lyssna på inspelad musik från kassett, CD eller MP3 7 Se eller lyssna på TV 8 Spela spel på dator, spelkonsoll, mobil eller annan enhet. Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 1 Col. header 1 Timmar v1b Numerical

8 Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Col. header 1 Minuter v8c Single response Hur ofta läser du så kallade e-böcker? Dvs. en bok som är elektronisk på skärm. v8f v8f Condition v8c in (1,2,3,4,5) Har du en särskild e-bokläsare som t.ex Kindle eller Sony eller Letto? 1 Nej (läser med dator) 2 Nej läser med surfplatta, Ipad 3 Ja 4 nej, läser med mobil v40a v40a Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer? 1 Inte alls kunnig 2 Inte särskilt kunnig 3 Ganska kunnig 4 Mycket kunnig

9 v39a v39a Har du en dator som du kan använda som din egen? v46h v46h Single response Brukar du någon gång använda dig av Internet? Oavsett plats eller teknik. grupp2 grupp2 Type Forms Groupform Under en typisk vecka, ungefär hur många timmar ägnar du åt följande aktiviteter på Internet, via dator, mobil eller annan apparat? v259 v259b Condition v46h = 1 v46i v259 Numerical 1 Titta på TV 2 Lyssna på radio 3 Läsa kvällstidning 4 Läsa dagsstidning 5 Besöker socialt nätverk Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 1 Col. header 1 Timmar v259b

10 Numerical Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Col. header 1 Minuter v46i Condition v46h in (0) Har du tidigare använt Internet? Q3 Q3 Condition v46h in (0) Vilket är ditt främsta skäl till att Du inte använder Internet? Open category 1 Inget intresse/inte användbart 2 Krånglig teknik/kan inte 3 Ingen dator/internetuppkoppling 4 För dyrt 5 Inte tid/ allför upptagen 7 Finns ingen upplkoppling 6 Annat Q3b Q3b Condition Q3 = 3 Vad är främsta skälet att du inte har en dator? Open category 1 Inget intresse/inte användbart 2 Krånglig teknik/kan inte

11 3 För dyrt 4 Inte tid/ allför upptagen 5 Annat v25a1 v25a1 Har du en mobiltelefon? v25b v25b Condition v25a1 = 1 Numerical Vilket år köpte eller fick du din senaste mobiltelefon? Minimum 1900 Maximum 2014 Whole numbers only Yes v25b2 v25b2 Condition v25a1 = 1 En typ av mobiltelefon, är så kallade smartphones. De vanligaste smartphone-telefonerna idag är iphone, Samsung, HTC och Android-telefoner. Har du en så kallad smartphone? -998 vet ej -999 ej svar v25e v25e Condition v25a1 = 1 Items popup Hur ofta skickar du SMS-meddelanden? 2... skickar du MMS? 3...skickar du betal-sms, dvs. betalar varor eller tjänster genom att skicka ett SMS?

12 Labels Code Description Column width 100 v25f3 v25f3 Condition v25b2 in (1,-998) Hur ofta brukar du använda Internet i en mobiltelefon? v25f4 v25f4 Condition (v25f3 = 0) or (v25a1 = 0) Till icke-användare av mobilt Internet: Vilket är Ditt främsta skäl till att Du inte använder Internet i mobiltelefonen? Open category 1 Det fungerar inte på min mobiltelefon 2 Inte intresserad, inte användbart 3 För dyrt 4 Krånglig teknik/kan inte 5 Annat, ange q4b q4b Condition v25f3 in (1,2,3,4,5) Numerical Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från en mobiltelefon, handdator eller liknande handhållen enhet? Om aldrig, uppger du 0 minuter.

13 1 Timmar 2 Minuter Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 2 v25o v25o Condition v25f3 in (1,2,3,4,5) Items popup Nedan följer några olika saker man kan använda Internet till i sin mobiltelefon. Vissa använder dem och vissa inte. Ange hur ofta Du använder dem. Säg aldrig om du inte alls använder dem. 4 Besöka nätgemenskaper, socialt nätverk 9 Publicera var du befinner dig för stunden eller hitta var andra är? Tex. med tjänster som Facebook places, foursquare eller Instagram 10 använda mobilt bankid 11 Instagram Labels Code Description Column width 100 v25b3 v25b3 Condition v25f3 in (1,2,3,4,5) Hur ofta laddar du ner så kallade appar, små program och spel, till din mobiltelefon? v25b5

14 v25b5 Condition v25b3 in (1,2,3,4,5) Vilka appar som du själv laddat ner använder du mest? Nämn högst 5. (Bortse från de som redan fanns installerade från början som kamera, phone, mail etc Minimum length 0 Maximum length 80 Empty allowed Yes v25b6 v25b6 Condition v25b2 = 1 Mobilen kan anslutas till internet via mobilnätet men också via ett trådlöst nätverk (WiFi) t.ex i hemmet. Vilket är vanligast för dig? 1 Mycket mer via mobilnätet 2 Mer via mobilnätet 3 Ungefär lika vanligt via mobilnätet som via trådlöst nätverk 4 Mer via trådlöst nätverk 5 Mycket mer via trådlöst nätverk v22g3 v22g3 Hur många, om någon, surfplatta har ni i hushållet? 0 Ingen Fler än 5 v22g4 v22g4 Condition v22g3 not in (0) Har du en surfplatta som du kan använda som din egen?

15 v22g5 v22g5 Condition v22g3 not in (0) Hur ofta, om någonsin, använder du en surfplatta? v22g2 v22g2 Condition v22g5 in (1,2,3,4,5) Vad använder du surfplattan i huvudsak till? Ange max tre saker Minimum length 0 Maximum length 80 Empty allowed Yes v43a v43a Har du tillgång till Internet i hemmet? v43a2 v43a2 Condition (v46h = 1) and (v43a = 1) Hur ofta använder du Internet hemma?

16 v50 v50 Condition v43a2 in (2,3,4,5,6) Numerical Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i hemmet? Om aldrig, uppger du 0 minuter. 1 Timmar 2 Minuter Possible values ,-99 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 2 v56d v56d Numerical Vilket år började du använda Internet? Ange med 4 siffror - ex Minimum 1970 Maximum 2014 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes None title Vill ej svara q6a q6a Condition (v39 in (1,2,3,4,5,6)) and ((v25b2 = 1) or ((v39 in (1,2,3,4,5,6)) and ((v22g5 in (1,2,3,4,5)) or ((v22g5 in (1,2,3,4,5)) and (v25b2 = 1))))) Single response Vilken använder du oftast när du kopplar upp dig till internet: dator, mobil eller surfplatta? Condition 1 Dator v39 in (1,2,3,4,5,6)

17 2 Mobil v25b2 = 1 3 Surfplatta v22g5 in (1,2,3,4,5) Empty allowed Yes q6b q6b Condition (v39 in (1,2,3,4,5,6)) and ((v25b2 = 1) or ((v39 in (1,2,3,4,5,6)) and ((v22g5 in (1,2,3,4,5)) or ((v22g5 in (1,2,3,4,5)) and (v25b2 = 1))))) Single response Vilken använder du näst oftast? Condition 1 Dator v39 in (1,2,3,4,5,6) 2 Mobil v25b2 = 1 3 Surfplatta v22g5 in (1,2,3,4,5) q15 q15 Har du en internetuppkoppling hemma förutom genom mobilen? v257a v257a Condition v43b4 contains [4] Hur ofta använder du mobilt bredband till datorn? v217a v217a Single response Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? Open category 1 Arbete 2 Studerande

18 3 Hemmafru/Hemmaman 4 Hemma med barn 5 Arbetslös 6 Sjukskriven/Förtidspensionär 7 Pensionär 8 Annat v45b v45b Condition v217a = 2 Har du tillgång till Internet i skolan? v45c v45c Har du en dator i skolan som du har som din egen? v45d v45d Har ni en datorsal i skolan? v45e v45e Har du tillgång till ett trådlöst nätverk (wifi) i skolan som du kan använda? 2 ja ibland v45b2a

19 v45b2a Condition v46h = 1 Hur ofta använder du Internet i skolan? (för skolarbete) v42b2b v42b2b Condition v46h = 1 Hur ofta använder du internet i skolan för annat än skolarbete? v52 v52 Condition v46h = 1 Numerical Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i skolan? Om aldrig, uppger du 0 minuter. 1 Timmar 2 Minuter Minimum 0 Possible values ,-99 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 2 v186z v186z Condition v217a = 2

20 Hur ofta brukar ni få i uppgift att använda internet för att göra skoluppgifter? v186y3 v186y3 Condition v217a = 2 Hur ofta brukar ni i skolan tala om hur ni skall handskas med internet t.ex. skydda er eller vad som är sant och falskt. v186y4 v186y4 Condition v217a = 2 Hur ofta använder du någon form av plattform/hemsida/it-verktyg för samarbete mellan lärare och elev? (exempel Schoolsoft) v45f v45f Hur ofta använder du internet på andra platser (internetkaféer, andras hem, bibliotek)?

21 v257b v257b Hur ofta använder du internet när du är på väg, på buss, i bil, på gatan etc.? Tex. via bärbar dator, mobil eller annan enhet? Dvs. inte i ditt eller någons hem, på arbete, i skola eller liknande Q4d Q4d Condition v45f in (1,2,3,4,5) Numerical Hur många timmar och minuter per vecka använder du internet på andra platser utanför hemmet och när du är på väg Alla andra platser utanför hem, arbete och skola oavsett teknik. Om aldrig, uppger du 0 minuter. 1 Timmar 2 Minuter Minimum 0 Possible values ,-99 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 2 v40c v40c Items popup

22 Kan du göra följande saker med en dator och tillbehör Koppla in och installera nya tillbehör till datorn som tex. skrivare, en extern hårddisk mm. Labels Code Description v25d v25d Har du någon hälso- eller tränings-app eller liten apparat som kan mäta vad du gör och registrera det på internet t.ex puls, steg, hur långt du sprungit etc. q20 q20 Items popup Hur ofta använder du Internet för Instant Messaging (tex. MSN, Skype, chattverktyg på Facebook odyl)? 2...att delta i ett chattrum? 3...att ringa upp eller ta mot telefonsamtal via Internet? 4...kontrollera, läsa eller skriva e-post? 5 att ringa eller ta emot samtal med rörlig bild, sk. videosamtal eller videochat? Labels Code Description q21a

23 q21a Items popup Hur ofta använder du Internet för att söka efter nyheter? 2...söka information om resor? 3...söka information om tidtabeller, bio, telefonnummer, adresser, TV-program? 4...söka jobb? 5...läsa bloggar? 6...söka efter skämt, serier eller andra sidor med humoristiskt innehåll? 7...söka efter Hälso- och Medicinsk information? Labels Code Description q21b q21b Items popup Hur ofta använder du Internet för att titta på webbplatser med religiöst eller andligt innehåll? 2...kultur, litteratur, vetenskap etc? 3...politisk information? 4...att ta del av offentlig information från regering, kommun och myndigheter? 5...hobbies, special intressen? 6...att surfa runt? Labels Code Description q22 q22

24 Items popup Hur ofta använder du Internet för att lyssna på musik? 2 att ladda ner musik? 3... att spela spel (nöjesspel, ej gambling)? 4...att titta på eller ladda ner film/video? 5...att lyssna på en radiostation? 6...att spela spel där man satsar pengar? 7...att titta på sidor med sexuellt innehåll? 8...att titta på TV-kanalernas Playtjänster. 9...att ladda ned ljudböcker? 10...att ladda ned e-böcker? 11 att läsa tidningar Labels Code Description v86c3b v86c3b Condition q22_1 in (1,2,3,4,5) Prenumererar du (betalar per abonnemang) för att få tillgång till musik via Internet? (t.ex. Spotify) 2 Nej men har gjort tidigare v86c3c v86c3c Condition q22_3 in (1,2,3,4,5) Prenumererar du (betalar per abonnemang) för att få tillgång till film, TV och video via Internet? (t.ex. Netflix, Voddler,) 2 Nej men har gjort tidigare

25 q24 q24 Items popup Hur ofta nvänder du Internet för att slå upp ett ords betydelse, stavning eller översättning? 2... söka efter fakta eller kontrollera fakta? 3... skaffa information relaterat till skolarbete? Labels Code Description v85 v85 Hur ofta köper du saker/tjänster via internet? v86g v86g Condition v85 in (1,2,3,4,5) Hur ofta säljer du saker via internet?

26 q23 q23 Items popup Hur ofta använder du internet för Jämföra priser på produkter/tjänster 2...att köpa eller boka biljetter till resor? 3...att betala räkningar? Labels Code Description v216c51 v216c51 Hur ofta Besöker du sociala nätverksplatser... v216c5b v216c5b Condition v216c51 in (1,2,3,4,5) Hur ofta Uppdaterar du sociala nätverksplatser...

27 v216c6 v216c6 Hur ofta besöker du andra nätgemenskaper eller fora som är mer inriktade på specialintressen som kan röra t.ex. en hobby, arbete eller politik. q20e q20e Items popup Hur ofta använder du Internet för att posta meddelanden eller kommentarer på sociala nätverk? 3...posta inlägg och kommentarer på diskussionsfora? 4 Posta eget innehåll (videos, foton, texter) som du själv gjort 5 Skicka vidare eller dela länkar eller innehåll (videos, foton, texter) som andra gjort Labels Code Description q8

28 q8 Items popup Har du någon gång under det senaste året. 1 A. Fått obehaglig eller kränkande e-post? 2 B. Fått virus i din dator? 3 C. Köpt något som presenterats på ett felaktigt eller missvisande sätt på en hemsida 4 D. Har dina kreditkortsuppgifter blivit stulna när du använt internet 5 E. Har du blivit kontaktad av någon på internet som bett att få dina personliga eller bankuppgifter 6 F. Har du råkat hamna på en pornografisk sida när du letade efter något annat 7 G. Har du blivit mobbad eller trakasserad Labels Code Description 2 nej 3 vet ej v43ik v43ik Hur ofta läser du på en mikroblogg som t.ex. Twitter v43ii v43ii Hur ofta skriver du på en mikroblogg som tex. Twitter eller liknande?

29 v73l v73l Brukar du någon gång använda dig av fildelningstjänster som tex. bittorrent,och via Piratebay? Jag vill påminna att dina svar kommer att hanteras helt anonymt efter det att vi avslutat intervjun. v78 v78 Items popup Hur ofta använder du följande webbplatser eller Internettjänster? (oavsett om det är från dator, mobil eller annan enhet). Om du inte känner till dem så säger du aldrig. 1 Den sociala plattformen Google plus 2 Facebook 3 Twitter 5 Spotify 10 Blocket 11 Youtube Labels Code Description q30 q30 Multiple response Har du någon gång fått din personliga integritet kränkt på internet? (flera svar är ok)

30 Exclusive 1 1. Ja, men det var inget större problem 2 2. Ja, och det var generande och skamligt 3 3. Ja, och det fick finansiella konsekvenser 4 4. Ja, och det påverkade mitt arbete/karriär 5 5. Ja, och det påverkade mina personliga relationer 6 6. Nej q31 q31 Items popup Ange hur mycket du instämmer eller inte instämmer i dessa påstående om den personliga integriteten på internet. Använd en femgradig skala där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder instämmer helt och fullt. 1 A. Det finns inte längre någon personlig integritet, och jag accepterar det 2 B. Jag är oroad att myndigheterna inkräktar på min personliga integritet på internet 3 C. Jag är oroad att stora företag som Google och Facebook inkräktar på min personliga integritet på internet 4 D. Jag ör oroad att andra människor inkräktar på min personliga integritet på internet 5 E. Jag skyddar aktivt min personliga integritet på internet 6 F. Oron över den personliga integriteteten på internet är överdriven 7 G. Jag har inget att dölja 8 H. Jag tycker att jag kan kontrollera min personliga integritet på internet Labels Code Description 1 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 6 Har ingen uppfattning v186a v186a Hur viktigt är Internet för dig privat i vardagslivet? 1 inte alls viktigt 2 inte viktigt 3 varken viktigt eller oviktigt

31 4 viktigt 5 mycket viktigt v186b v186b Condition (v46h = 1) and (v217a in (1,2)) Hur viktigt är Internet för dig i studier/arbetslivet? 1 inte alls viktigt 2 inte viktigt 3 varken viktigt eller oviktigt 4 viktigt 5 mycket viktigt q9 q9 Items popup Ange hur mycket du instämmer eller inte instämmer i dessa påstående. Använd en femgradig skala där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder instämmer helt och fullt. 5 Jag tycker om att prova nya tekniska apparater och prylar. Labels Code Description 1 1 instämmer inte alls instämmer helt och fullt v185h v185h Items popup Uppge i vilken utsträckning du instämmer i dessa påståenden. Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder att du instämer helt och hållet. 3 betyder att du varken inställer eller inte instämmer. g oroar mig för att regeringen kollar vad jag gör på Internet. 2 Jag oroar mig för att företag kollar vad jag gör på Internet.

32 Labels Code Description 1 1 instämmer inte alls instämmer helt och fullt v185k v185k Använder du en annonsblockerare? 2 Vet inte vad det är v185l v185l Brukar du rensa cachminnet, ta bort kakor 2 Vet inte vad det är v185i v185i Har du gjort något annat för att känna dig mer säker? (kryptering etc ) v185j v185j Condition v185i = 1 Om ja, i så fall vad? Kan du ge ett exempel på något du gjort? (max 3)

33 Minimum length 0 Maximum length 80 Empty allowed Yes q11 q11 Items popup Hur viktiga är följande människor och medier för dig, när det gäller information i allmänhet? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig, 5 betyder mycket viktig och 3 betyder att det är en varken viktig eller oviktig källa för information i allmänhet för dig. 1 TV 2 Radio 3 Dagstidningar 4 Internet 5 Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater Labels Code Description 1 inte alls viktigt 2 inte viktigt 3 varken viktigt eller oviktigt 4 viktigt 5 mycket viktigt q12 q12 Items popup Hur viktiga är följande medier för dig, när det gäller underhållning och nöje? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig, 5 betyder mycket viktig och 3 betyder att det är en varken viktig eller oviktig källa för underhållning och nöje för dig. 1 TV 2 Radio 3 Dagstidningar 4 Internet 5 Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater Labels Code Description 1 inte alls viktigt 2 inte viktigt 3 varken viktigt eller oviktigt 4 viktigt 5 mycket viktigt

34 q10 q10 Items popup Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på? Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att ingen information går att lite på, och 5 betyder att all information går att lita på. 1 TV 2 Radio 3 Dagstidningar 4 Internet 5 Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater Labels Code Description 1 1 Ingen All v211 v211 Single response Du har nu fått svara på en rad frågor om olika medier, och du har säkert hört och läst hur det överallt talas om att surfa på Internet, använda e-post och den nya informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta nya informationssamhälle?, inte alls, men bara lite 2 Ja, till stor del 3 Ja, helt och fullt q25 q25 Single response Bakgrundsvariabler Frågor som beskriver hushållet och den svaranden. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna

35 q26 q26 Numerical Vilket år är du född? Ange med fyra siffror (ex. 1980) Minimum 1900 Maximum 2007 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes None title Vill ej svara v215 v215 Open ended Har du några hobbies eller särskilda intressen? Om ja, ange vilken/vilka (max 2 st) Empty allowed Yes v229 v229 Var är du född? 1 Sverige 2 Norden, utom Sverige 3 Utanför Norden v221c v221c Skulle du säga att du bor i en stad eller på landsbygd? 1 Stad 2 Landsbygd -998 vet ej -999 ej svar Tack Tack Type CATI disconnect

36 Ett stort tack för din tid och hjälp! Är du intresserad av resultat från den här studien så kan du kostnadsfritt ladda ner rapporten Svenskarna och Internet från På går det att läsa den on-line söka och sortera statistik på olika ämnen och dela diagram från årets rapport. Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta Pamela Davidsson tel , mail Klicka på nästa för att spara dina svar. slut slut Index intro fv224 fv217a fv218a v218b fq26 fq27 fq25 fq29a fv221c q28 fv21 fv40a fv46h fv43a2 fv56d v39 v43b3 v43b4 v42b v231d fv262 t1 grupp1 v1 v1b v8c v8f v40a v39a v46h grupp2 v259 intro fv224 fv217a fv218a v218b fq26 fq27 fq25 fq29a fv221c q28 fv21 fv40a fv46h fv43a2 fv56d v39 v43b3 v43b4 v42b v231d fv262 t1 grupp1 v1 v1b v8c v8f v40a v39a v46h grupp2 v259

37 v259b v259b v46i v46i Q3 Q3 Q3b Q3b v25a1 v25a1 v25b v25b v25b2 v25b2 v25e v25e v25f3 v25f3 v25f4 v25f4 q4b q4b v25o v25o v25b3 v25b3 v25b5 v25b5 v25b6 v25b6 v22g3 v22g3 v22g4 v22g4 v22g5 v22g5 v22g2 v22g2 v43a v43a v43a2 v43a2 v50 v50 v56d v56d q6a q6a q6b q6b q15 q15 v257a v257a v217a v217a v45b v45b v45c v45c v45d v45d v45e v45e v45b2a v45b2a v42b2b v42b2b v52 v52 v186z v186z v186y3 v186y3 v186y4 v186y4 v45f v45f v257b v257b Q4d Q4d v40c v40c v25d v25d q20 q20 q21a q21a q21b q21b q22 q22 v86c3b v86c3b v86c3c v86c3c q24 q24 v85 v85 v86g v86g

38 q23 q23 v216c51 v216c51 v216c5b v216c5b v216c6 v216c6 q20e q20e q8 q8 v43ik v43ik v43ii v43ii v73l v73l v78 v78 q30 q30 q31 q31 v186a v186a v186b v186b q9 q9 v185h v185h v185k v185k v185l v185l v185i v185i v185j v185j q11 q11 q12 q12 q10 q10 v211 v211 q25 q25 q26 q26 v215 v215 v229 v229 v221c v221c Tack Tack slut slut

Svenskarna & Internet 2015 ungdomar

Svenskarna & Internet 2015 ungdomar Svenskarna & Internet 2015 ungdomar Versions Show first question Index Versions intro Type CATI introductiontext Här står det om de inte fått brevet! Står det däremot inget då har de fått brevet.

Läs mer

Svenskarna & Internet 2015 vuxna

Svenskarna & Internet 2015 vuxna Svenskarna & Internet 2015 vuxna Versions Show first question Index Versions intro Type CATI introductiontext Till Intervjuaren! Använd introt som ni har fått på papper. Här står det om de inte har fått

Läs mer

Soi ungdomar webb. Versions. Start. v224 Questiontype Numerical Text. fv217a. fq1d Condition fv217a = 2. fq1c. Versions Show first question Index

Soi ungdomar webb. Versions. Start. v224 Questiontype Numerical Text. fv217a. fq1d Condition fv217a = 2. fq1c. Versions Show first question Index Soi ungdomar webb Versions Show first question Index Versions Start v224 Numerical 1. Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet? Minimum 1 Maximum 20 Whole numbers only Yes fv217a

Läs mer

Formulär/Frågor. 2010-01-12 Dynamisk Enkät. worldinternetinstitute.se/ /index.ph 1/32. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2009 ungdom

Formulär/Frågor. 2010-01-12 Dynamisk Enkät. worldinternetinstitute.se/ /index.ph 1/32. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2009 ungdom Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut Vald enkät: SOI 2009 ungdom Formulär/Frågor Här visas alla frågor i denna enkät. FRÅGOR Dölj / Visa alla frågor och inställningar VILLKOR Dölj / Visa Villkor Flytta

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

ENKÄT: SOI 2008 UNGDOM

ENKÄT: SOI 2008 UNGDOM Sida 1 av 29 Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut Vald enkät: SOI 2008 ungdom Formulär/Frågor Här visas alla frågor i denna enkät. FRÅGOR Dölj / Visa alla frågor och inställningar VILLKOR Dölj / Visa Villkor

Läs mer

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=186. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2008

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=186. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2008 Sida 1 av 44 Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut Vald enkät: SOI 2008 Formulär/Frågor Här visas alla frågor i denna enkät. FRÅGOR Dölj / Visa alla frågor och inställningar VILLKOR Dölj / Visa Villkor #

Läs mer

1 Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du

1 Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du Internetanvändning intervjuer 2003 56. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 2. Studerande 3. Hemmafru 4. hemma med barn 5. Arbetslös OM ja 251 b Har det hänt under det senaste året? 0 Nej 1 Ja 6. Sjukskriven

Läs mer

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2007

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2007 Sida 1 av 41 Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut Vald enkät: SOI 2007 Formulär/Frågor Här visas alla frågor i denna enkät. FRÅGOR Dölj / Visa alla frågor och inställningar VILLKOR Dölj / Visa Villkor #

Läs mer

Ange din signatur som undersökare: 2 Vilken är din nuvarande sysselsättning? 3 Har du bytt arbete det senaste året?

Ange din signatur som undersökare: 2 Vilken är din nuvarande sysselsättning? 3 Har du bytt arbete det senaste året? # Fråga 1 OBS! Detta är inte en fråga till respondenten! Ange din signatur som undersökare: Det är väldigt viktigt att du uppger rätt signatur här då arbetsstatistiken baseras på detta. 2 Vilken är din

Läs mer

OM JA 251d Har det hänt under det senaste året? 0 Nej. OM JA 251a Har du bytt arbete det senaste året? 0 Nej

OM JA 251d Har det hänt under det senaste året? 0 Nej. OM JA 251a Har du bytt arbete det senaste året? 0 Nej 1 Internetanvändning intervjuer 2004-08-11 Färgkoder Grönt = Nya för i år om jag inte hittar dem i befintliga formuläret Svart = Till panelen och de nya finns redan i formuläret Grå = Endast till de nya

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

Eleverna och internet 2015

Eleverna och internet 2015 Eleverna och internet 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson iis.se Version 1.0 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja?

Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja? Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja? Tematräff SeniorNet Kungsholmen Gunilla Brattberg Bredbandskällor På följande sätt kan du förses med bredband. Telefonledning (ADSL) Kabel-TV

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

2014-12-02. Den nya verkligheten. #novus. Torbjörn Sjöström Peter Blid

2014-12-02. Den nya verkligheten. #novus. Torbjörn Sjöström Peter Blid Den nya verkligheten #novus Torbjörn Sjöström Peter Blid Om Novus 700 kunder 800 000 intervjuer/år 1000 projekt/år TV Radio Tidning Politiska partier Fackförbund Arbetsgivarorganisationer Privata företag

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2014 Version 1.0 2014 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? 1 HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det/de svarsalternativ som passar bäst. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att göra markeringar

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera?

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Internet Vilken hastighet ska jag välja? Om du ska använda internet för att surfa, betala räkningar, streama musik och titta på Youtube-filmer

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

I år kan du välja vilken musik du vill under julen.

I år kan du välja vilken musik du vill under julen. Foto: Per Magnus Persson / Johnér I år kan du välja vilken musik du vill under julen. Telia erbjuder nu en skönare musikupplevelse med Spotify. Öppna och läs mer! Telia... Vi ger dig en skönare musikupplevelse!

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Heta erbjudanden för en kall vinter

Heta erbjudanden för en kall vinter Heta erbjudanden för en kall vinter Nya Sony Xperia Z1 Compact för 429 229 Ring och sms:a obegränsat! 3 månader Spotify ingår. Aye hörlurar 99 199 För fullständiga priser och villkor se telia.se Kompletta

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2013 Version 1.0 2013 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Demografisk undersökning

Demografisk undersökning Skandinaviens största oberoende märkesinriktade bilsajt! Vilka är våra besökare? Svaret finns på följande sidor! Demografisk undersökning Utförd 2006-09-19 ->2007-05-08 Kön Kön Man 8312 98,20% Kvinna 152

Läs mer

Eleverna och internet

Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan Eleverna och internet 2013 Version 1.1 2013 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Regeringsbeslut 2009: 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020 Kommunerna följer upp med IT-infrastrukturplaner

Läs mer

Svenskarna och Internet 2009 Digital version 1.1. World Internet Institute 2009

Svenskarna och Internet 2009 Digital version 1.1. World Internet Institute 2009 Svenskarna och Internet 2009 Digital version 1.1 World Internet Institute 2009 Text och illustrationer skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Vem använder Internet?

Vem använder Internet? Vem använder Internet? Olle Findahl 16 februari 2012 Internets spridning 10 9 8 62% 65% 67% Dator 6 55% 51% 53% 56% Internet 25% 27% 2 15% 15% Bredband 2% 5% 9% 3% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

IT i Sverige 2007-01-16 10:24:15 Mottagargrupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens IT i Sverige 2007 24505 2058 6635 30 %

IT i Sverige 2007-01-16 10:24:15 Mottagargrupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens IT i Sverige 2007 24505 2058 6635 30 % IT i Sverige 2007-01-16 10:24:15 Mottagargrupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens IT i Sverige 2007 24505 2058 6635 30 % 1. I vilken bransch arbetar du? IT-branschen [1] 53,5% 3552 Tillverkande

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad)

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) 2013-10-03 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28 Post- och telestyrelsen onsumentundersökning om Internetsäkerhet PS-ER-01: 01-0-1 Per Nellevad Utvalda delar för Integritetsforum 01-0-8 1 akgrund & syfte Ett av PS mål är att verka för en säker elektronisk

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

DATA CIRKEL HÖSTEN 2013

DATA CIRKEL HÖSTEN 2013 DATA CIRKEL HÖSTEN 2013 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 10 Kursdag 16 oktober 2013 Ladda ner eller flytta program Exempel Gå ut på webben Sök 'Csdiff' (ett litet enkelt program som

Läs mer

Olle Findahl. Äldre svenskar och Internet

Olle Findahl. Äldre svenskar och Internet Olle Findahl Äldre svenskar och Internet 2010 Äldre svenskar och Internet 2010 version 1.0.SE 2011 Text och diagram skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Kom igång med din fiberanslutning. Tips & information

Kom igång med din fiberanslutning. Tips & information Kom igång med din fiberanslutning Tips & information Grattis till din fiberanslutning Du har nu möjlighet till blixtsnabbt internet, driftsäker och billig telefoni samt nya möjligheter för digital tv.

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Välkommen till ditt digitala hem Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har en fiberanslutning Alltsammans direkt ur ditt nätverksuttag Nu får du hela hemmets kommunikation ur ett

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2348_1 1004 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt SKI

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

Allt samlat på ett ställe

Allt samlat på ett ställe Allt samlat på ett ställe Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som har gått i bräschen och skämt bort Sverige med riktigt bra bredband. Idag ställer vi krav på uppkoppling

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan 2014 Eleverna och internet 2014 Version 1.1 2014 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

STORA UPPLEVELSER ENKELT OCH PRISVÄRT.

STORA UPPLEVELSER ENKELT OCH PRISVÄRT. STORA UPPLEVELSER ENKELT OCH PRISVÄRT. UPPTÄCK VÅRA TJÄNSTER INOM BREDBAND, TV OCH TELEFONI. BESTÄLL FÖRE 25 FEBRUARI SÅ KAN DU VINNA TVÅ BILJETTER Soundercover Sammys äventyr 2 Warhorse SÅ HÄR ENKELT

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning!

Välkommen till Telias fiberanslutning! Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Telefoni. Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner?

Telefoni. Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner? Telefoni Hur fungerar en telefon? Hur har den utvecklats? Hur ser telefonens historia ut? Vad är bra och vad är dåligt med telefoner? Det är frågor vi ska svara på i denna presentationen! Introduktion

Läs mer

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010 KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUAREN SKA ANTECKNA BARNETS ÅLDER OCH KÖN ÅLDER KÖN Man

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare Smartphone iphone och Android

Studiehandledning för cirkelledare Smartphone iphone och Android Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare Smartphone iphone och Android 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Så fjärrstyr du datorn

Så fjärrstyr du datorn Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen 7 Gör Iphone och Android till en fjärrkontroll 7 Fungerar både för Mac och pc 7 3 smarta gratistips. Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen Så blir mobilen

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2484_utanRGW_1005 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt

Läs mer

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster Post & telestyrelsen Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 ÅRS UNDERSÖKNING Projekt: 1520725 (föregående undersökning 18434) Introduktion Hej, jag heter xxx och ringer

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer