Svenskarna & Internet 2014 ungdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskarna & Internet 2014 ungdomar"

Transkript

1 Svenskarna & Internet 2014 ungdomar Versions Show first question Index Versions intro Type CATI introductiontext Till Intervjuaren! Använd introt som ni har fått på papper. Här står det om de inte har fått brev: <%~Company%> mobil: <%~Mobiltel%> telefon:<%~fasttel%> Start fv224 Numerical Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet? Minimum 1 Maximum 20 Whole numbers only Yes fv217a fv217a Single response Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? Open category 1 Arbete 2 Studerande 3 Hemmafru/Hemmaman 4 Hemma med barn 5 Arbetslös 6 Sjukskriven/Förtidspensionär 7 Pensionär 8 Annat fv218a fv218a

2 Condition v217a in (1,7) Open ended Vilket yrke har eller hade du? Även de som tidigare arbetat. Yrke är tex. busschaufför. None/don't know Yes None title Vill ej svara v218b v218b Condition v217a in (1,7) Vilken av dessa yrkesgrupper tillhör eller tillhörde du? Open category 4 Arbetare 5 Arbetare med arbetsledande funktion 1 Tjänsteman 2 Tjänsteman med arbetsledande funktion 3 Tjänsteman med företagsledande funktion 13 Jordbrukare 14 Företagare 12 Annat fq26 fq26 Numerical Hur gammal är du? Whole numbers only Yes None/don't know Yes None title Vill ej svara fq27 fq27 Vad har du för utbildning? 1 Folkskola/Grundskola 2 Mer än grundskolenivå, men ej studentexamen 3 Studentexamen/Yrkesutbildning 4 Högskole- eller universitetsstuderande 5 Högskoleexamen (Filkand 3 år)/universitetsexamen eller högre utbildning fq25

3 fq25 Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna fq29a fq29a Vad är ditt civilstånd? 2 Ensamstående 3 Sammanboende 4 Gift 5 Änka änkeman 6 Frånskild 7 Bor hemma med förälder/föräldrar fv221c fv221c Skulle du säga att du bor i en stad eller på landsbygd? 1 Stad 2 Landsbygd -998 vet ej -999 ej svar q28 q28 Numerical Ange er ungefärliga hushållsinkomst per år före skatt. Med hushållsinkomst avses summan av alla personer i hushållets totala inkomst före skatt. Minimum 0 Maximum Whole numbers only Yes None/don't know Yes None title Vill ej svara Col. header 1 Kr/år fv21

4 fv21 Prenumererar ni på någon dagstidning hemma? -998 vet ej -999 ej svar fv40a fv40a Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer? 1 Inte alls kunnig 2 Inte särskilt kunnig 3 Ganska kunnig 4 Mycket kunnig fv46h fv46h Single response Brukar du någon gång använda dig av Internet? Oavsett plats eller teknik. fv43a2 fv43a2 Condition fv46h = 1 Hur ofta använder du Internet hemma? fv56d fv56d

5 Condition fv46h = 1 Numerical Vilket år började du använda Internet? Ange med 4 siffror - ex Minimum 1970 Maximum 2014 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes None/don't know Yes None title Vill ej svara v39 v39 Single response Hur många, om någon, dator har ni som används i hushållet? (endast bärbara och stationära datorer, inte surfplattor eller liknande) 0 Ingen Fler än 5 v43b3 v43b3 Single response Har ni bredband hemma? Bredband är alla fasta anslutningsformer utöver telefonmodem och ISDN. Tex. Mobilt bredband, ADSL, Fiber och Kabel. v43b4 v43b4 Condition v43b3 = 1 Multiple response Vilken typ av bredbandsanslutning har ni i ert hushåll? Flera svarsalterntiv möjliga Open category 1 ADSL eller annan DSL-teknink (via telefonuttaget, tex. Telia mfl.)

6 2 Kabel (via kabel-tv uttaget, tex. Comhem mfl) 3 LAN/Fiber (separat indraget uttag, tex. stadsnät, bredbandsbolaget mfl) 4 Mobilt Bredband (3G) 5 Vet ej 6 Ej svar 7 Annat v42b v42b Condition v43b3 = 1 Har ni ett trådlöst nätverk hemma? v231d v231d Numerical Hur många hemmaboende barn finns det i hushållet? Whole numbers only Yes None/don't know Yes None title Vill ej svara fv262 fv262 Single response Barn kan ha olika erfarenhet av Internet, ibland positiva och ibland negativa, utifrån vad du vet, har ditt barn upplevt något på Internet som gjort dem upprörda eller oroade? Det kan vara något de sett, något de gjort eller något som skickats till dem. I sådana fall, hur ofta? t1 t1 No question Det var alla frågor som var till dig som målsman. Nu önskar jag prata med barnet i åldern

7 11-15 år Frågor till ungdomar Hej, det här är en undersökning som handlar om hur svenska folket använder medier och ny teknik. Här är det viktigt att även ungdomar tillfrågas. Du har blivit slumpmässigt utvald bland många andra att representera ungdomarna. Det är inte frågan om någon marknadsundersökning utan ett helt oberoende forskningsprojekt. Hur använder svenska folket medier och ny teknik idag? Du kommer att vara helt anonym så att ditt namn kopplas inte till dina svar. grupp1 grupp1 Type Forms Groupform v1 v1b v8c v1 Numerical Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan som du i genomsnitt ägnar dig åt följande aktiviteter? (ej på internet) Om det är någon du inte använder, uppger du 0 minuter. 1 Läsa dagstidningar i pappersformat 2 Läsa kvällstidningar i pappersformat 3 Lyssna på radio via radioapparat, inte via Internet 4 Läsa böcker i pappersformat 5 Läsa tidskrifter i pappersformat 6 Lyssna på inspelad musik från kassett, CD eller MP3 7 Se eller lyssna på TV 8 Spela spel på dator, spelkonsoll, mobil eller annan enhet. Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 1 Col. header 1 Timmar v1b Numerical

8 Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Col. header 1 Minuter v8c Single response Hur ofta läser du så kallade e-böcker? Dvs. en bok som är elektronisk på skärm. v8f v8f Condition v8c in (1,2,3,4,5) Har du en särskild e-bokläsare som t.ex Kindle eller Sony eller Letto? 1 Nej (läser med dator) 2 Nej läser med surfplatta, Ipad 3 Ja 4 nej, läser med mobil v40a v40a Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer? 1 Inte alls kunnig 2 Inte särskilt kunnig 3 Ganska kunnig 4 Mycket kunnig

9 v39a v39a Har du en dator som du kan använda som din egen? v46h v46h Single response Brukar du någon gång använda dig av Internet? Oavsett plats eller teknik. grupp2 grupp2 Type Forms Groupform Under en typisk vecka, ungefär hur många timmar ägnar du åt följande aktiviteter på Internet, via dator, mobil eller annan apparat? v259 v259b Condition v46h = 1 v46i v259 Numerical 1 Titta på TV 2 Lyssna på radio 3 Läsa kvällstidning 4 Läsa dagsstidning 5 Besöker socialt nätverk Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 1 Col. header 1 Timmar v259b

10 Numerical Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Col. header 1 Minuter v46i Condition v46h in (0) Har du tidigare använt Internet? Q3 Q3 Condition v46h in (0) Vilket är ditt främsta skäl till att Du inte använder Internet? Open category 1 Inget intresse/inte användbart 2 Krånglig teknik/kan inte 3 Ingen dator/internetuppkoppling 4 För dyrt 5 Inte tid/ allför upptagen 7 Finns ingen upplkoppling 6 Annat Q3b Q3b Condition Q3 = 3 Vad är främsta skälet att du inte har en dator? Open category 1 Inget intresse/inte användbart 2 Krånglig teknik/kan inte

11 3 För dyrt 4 Inte tid/ allför upptagen 5 Annat v25a1 v25a1 Har du en mobiltelefon? v25b v25b Condition v25a1 = 1 Numerical Vilket år köpte eller fick du din senaste mobiltelefon? Minimum 1900 Maximum 2014 Whole numbers only Yes v25b2 v25b2 Condition v25a1 = 1 En typ av mobiltelefon, är så kallade smartphones. De vanligaste smartphone-telefonerna idag är iphone, Samsung, HTC och Android-telefoner. Har du en så kallad smartphone? -998 vet ej -999 ej svar v25e v25e Condition v25a1 = 1 Items popup Hur ofta skickar du SMS-meddelanden? 2... skickar du MMS? 3...skickar du betal-sms, dvs. betalar varor eller tjänster genom att skicka ett SMS?

12 Labels Code Description Column width 100 v25f3 v25f3 Condition v25b2 in (1,-998) Hur ofta brukar du använda Internet i en mobiltelefon? v25f4 v25f4 Condition (v25f3 = 0) or (v25a1 = 0) Till icke-användare av mobilt Internet: Vilket är Ditt främsta skäl till att Du inte använder Internet i mobiltelefonen? Open category 1 Det fungerar inte på min mobiltelefon 2 Inte intresserad, inte användbart 3 För dyrt 4 Krånglig teknik/kan inte 5 Annat, ange q4b q4b Condition v25f3 in (1,2,3,4,5) Numerical Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från en mobiltelefon, handdator eller liknande handhållen enhet? Om aldrig, uppger du 0 minuter.

13 1 Timmar 2 Minuter Possible values Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 2 v25o v25o Condition v25f3 in (1,2,3,4,5) Items popup Nedan följer några olika saker man kan använda Internet till i sin mobiltelefon. Vissa använder dem och vissa inte. Ange hur ofta Du använder dem. Säg aldrig om du inte alls använder dem. 4 Besöka nätgemenskaper, socialt nätverk 9 Publicera var du befinner dig för stunden eller hitta var andra är? Tex. med tjänster som Facebook places, foursquare eller Instagram 10 använda mobilt bankid 11 Instagram Labels Code Description Column width 100 v25b3 v25b3 Condition v25f3 in (1,2,3,4,5) Hur ofta laddar du ner så kallade appar, små program och spel, till din mobiltelefon? v25b5

14 v25b5 Condition v25b3 in (1,2,3,4,5) Vilka appar som du själv laddat ner använder du mest? Nämn högst 5. (Bortse från de som redan fanns installerade från början som kamera, phone, mail etc Minimum length 0 Maximum length 80 Empty allowed Yes v25b6 v25b6 Condition v25b2 = 1 Mobilen kan anslutas till internet via mobilnätet men också via ett trådlöst nätverk (WiFi) t.ex i hemmet. Vilket är vanligast för dig? 1 Mycket mer via mobilnätet 2 Mer via mobilnätet 3 Ungefär lika vanligt via mobilnätet som via trådlöst nätverk 4 Mer via trådlöst nätverk 5 Mycket mer via trådlöst nätverk v22g3 v22g3 Hur många, om någon, surfplatta har ni i hushållet? 0 Ingen Fler än 5 v22g4 v22g4 Condition v22g3 not in (0) Har du en surfplatta som du kan använda som din egen?

15 v22g5 v22g5 Condition v22g3 not in (0) Hur ofta, om någonsin, använder du en surfplatta? v22g2 v22g2 Condition v22g5 in (1,2,3,4,5) Vad använder du surfplattan i huvudsak till? Ange max tre saker Minimum length 0 Maximum length 80 Empty allowed Yes v43a v43a Har du tillgång till Internet i hemmet? v43a2 v43a2 Condition (v46h = 1) and (v43a = 1) Hur ofta använder du Internet hemma?

16 v50 v50 Condition v43a2 in (2,3,4,5,6) Numerical Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i hemmet? Om aldrig, uppger du 0 minuter. 1 Timmar 2 Minuter Possible values ,-99 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 2 v56d v56d Numerical Vilket år började du använda Internet? Ange med 4 siffror - ex Minimum 1970 Maximum 2014 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes None title Vill ej svara q6a q6a Condition (v39 in (1,2,3,4,5,6)) and ((v25b2 = 1) or ((v39 in (1,2,3,4,5,6)) and ((v22g5 in (1,2,3,4,5)) or ((v22g5 in (1,2,3,4,5)) and (v25b2 = 1))))) Single response Vilken använder du oftast när du kopplar upp dig till internet: dator, mobil eller surfplatta? Condition 1 Dator v39 in (1,2,3,4,5,6)

17 2 Mobil v25b2 = 1 3 Surfplatta v22g5 in (1,2,3,4,5) Empty allowed Yes q6b q6b Condition (v39 in (1,2,3,4,5,6)) and ((v25b2 = 1) or ((v39 in (1,2,3,4,5,6)) and ((v22g5 in (1,2,3,4,5)) or ((v22g5 in (1,2,3,4,5)) and (v25b2 = 1))))) Single response Vilken använder du näst oftast? Condition 1 Dator v39 in (1,2,3,4,5,6) 2 Mobil v25b2 = 1 3 Surfplatta v22g5 in (1,2,3,4,5) q15 q15 Har du en internetuppkoppling hemma förutom genom mobilen? v257a v257a Condition v43b4 contains [4] Hur ofta använder du mobilt bredband till datorn? v217a v217a Single response Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? Open category 1 Arbete 2 Studerande

18 3 Hemmafru/Hemmaman 4 Hemma med barn 5 Arbetslös 6 Sjukskriven/Förtidspensionär 7 Pensionär 8 Annat v45b v45b Condition v217a = 2 Har du tillgång till Internet i skolan? v45c v45c Har du en dator i skolan som du har som din egen? v45d v45d Har ni en datorsal i skolan? v45e v45e Har du tillgång till ett trådlöst nätverk (wifi) i skolan som du kan använda? 2 ja ibland v45b2a

19 v45b2a Condition v46h = 1 Hur ofta använder du Internet i skolan? (för skolarbete) v42b2b v42b2b Condition v46h = 1 Hur ofta använder du internet i skolan för annat än skolarbete? v52 v52 Condition v46h = 1 Numerical Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i skolan? Om aldrig, uppger du 0 minuter. 1 Timmar 2 Minuter Minimum 0 Possible values ,-99 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 2 v186z v186z Condition v217a = 2

20 Hur ofta brukar ni få i uppgift att använda internet för att göra skoluppgifter? v186y3 v186y3 Condition v217a = 2 Hur ofta brukar ni i skolan tala om hur ni skall handskas med internet t.ex. skydda er eller vad som är sant och falskt. v186y4 v186y4 Condition v217a = 2 Hur ofta använder du någon form av plattform/hemsida/it-verktyg för samarbete mellan lärare och elev? (exempel Schoolsoft) v45f v45f Hur ofta använder du internet på andra platser (internetkaféer, andras hem, bibliotek)?

21 v257b v257b Hur ofta använder du internet när du är på väg, på buss, i bil, på gatan etc.? Tex. via bärbar dator, mobil eller annan enhet? Dvs. inte i ditt eller någons hem, på arbete, i skola eller liknande Q4d Q4d Condition v45f in (1,2,3,4,5) Numerical Hur många timmar och minuter per vecka använder du internet på andra platser utanför hemmet och när du är på väg Alla andra platser utanför hem, arbete och skola oavsett teknik. Om aldrig, uppger du 0 minuter. 1 Timmar 2 Minuter Minimum 0 Possible values ,-99 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes Columns 2 v40c v40c Items popup

22 Kan du göra följande saker med en dator och tillbehör Koppla in och installera nya tillbehör till datorn som tex. skrivare, en extern hårddisk mm. Labels Code Description v25d v25d Har du någon hälso- eller tränings-app eller liten apparat som kan mäta vad du gör och registrera det på internet t.ex puls, steg, hur långt du sprungit etc. q20 q20 Items popup Hur ofta använder du Internet för Instant Messaging (tex. MSN, Skype, chattverktyg på Facebook odyl)? 2...att delta i ett chattrum? 3...att ringa upp eller ta mot telefonsamtal via Internet? 4...kontrollera, läsa eller skriva e-post? 5 att ringa eller ta emot samtal med rörlig bild, sk. videosamtal eller videochat? Labels Code Description q21a

23 q21a Items popup Hur ofta använder du Internet för att söka efter nyheter? 2...söka information om resor? 3...söka information om tidtabeller, bio, telefonnummer, adresser, TV-program? 4...söka jobb? 5...läsa bloggar? 6...söka efter skämt, serier eller andra sidor med humoristiskt innehåll? 7...söka efter Hälso- och Medicinsk information? Labels Code Description q21b q21b Items popup Hur ofta använder du Internet för att titta på webbplatser med religiöst eller andligt innehåll? 2...kultur, litteratur, vetenskap etc? 3...politisk information? 4...att ta del av offentlig information från regering, kommun och myndigheter? 5...hobbies, special intressen? 6...att surfa runt? Labels Code Description q22 q22

24 Items popup Hur ofta använder du Internet för att lyssna på musik? 2 att ladda ner musik? 3... att spela spel (nöjesspel, ej gambling)? 4...att titta på eller ladda ner film/video? 5...att lyssna på en radiostation? 6...att spela spel där man satsar pengar? 7...att titta på sidor med sexuellt innehåll? 8...att titta på TV-kanalernas Playtjänster. 9...att ladda ned ljudböcker? 10...att ladda ned e-böcker? 11 att läsa tidningar Labels Code Description v86c3b v86c3b Condition q22_1 in (1,2,3,4,5) Prenumererar du (betalar per abonnemang) för att få tillgång till musik via Internet? (t.ex. Spotify) 2 Nej men har gjort tidigare v86c3c v86c3c Condition q22_3 in (1,2,3,4,5) Prenumererar du (betalar per abonnemang) för att få tillgång till film, TV och video via Internet? (t.ex. Netflix, Voddler,) 2 Nej men har gjort tidigare

25 q24 q24 Items popup Hur ofta nvänder du Internet för att slå upp ett ords betydelse, stavning eller översättning? 2... söka efter fakta eller kontrollera fakta? 3... skaffa information relaterat till skolarbete? Labels Code Description v85 v85 Hur ofta köper du saker/tjänster via internet? v86g v86g Condition v85 in (1,2,3,4,5) Hur ofta säljer du saker via internet?

26 q23 q23 Items popup Hur ofta använder du internet för Jämföra priser på produkter/tjänster 2...att köpa eller boka biljetter till resor? 3...att betala räkningar? Labels Code Description v216c51 v216c51 Hur ofta Besöker du sociala nätverksplatser... v216c5b v216c5b Condition v216c51 in (1,2,3,4,5) Hur ofta Uppdaterar du sociala nätverksplatser...

27 v216c6 v216c6 Hur ofta besöker du andra nätgemenskaper eller fora som är mer inriktade på specialintressen som kan röra t.ex. en hobby, arbete eller politik. q20e q20e Items popup Hur ofta använder du Internet för att posta meddelanden eller kommentarer på sociala nätverk? 3...posta inlägg och kommentarer på diskussionsfora? 4 Posta eget innehåll (videos, foton, texter) som du själv gjort 5 Skicka vidare eller dela länkar eller innehåll (videos, foton, texter) som andra gjort Labels Code Description q8

28 q8 Items popup Har du någon gång under det senaste året. 1 A. Fått obehaglig eller kränkande e-post? 2 B. Fått virus i din dator? 3 C. Köpt något som presenterats på ett felaktigt eller missvisande sätt på en hemsida 4 D. Har dina kreditkortsuppgifter blivit stulna när du använt internet 5 E. Har du blivit kontaktad av någon på internet som bett att få dina personliga eller bankuppgifter 6 F. Har du råkat hamna på en pornografisk sida när du letade efter något annat 7 G. Har du blivit mobbad eller trakasserad Labels Code Description 2 nej 3 vet ej v43ik v43ik Hur ofta läser du på en mikroblogg som t.ex. Twitter v43ii v43ii Hur ofta skriver du på en mikroblogg som tex. Twitter eller liknande?

29 v73l v73l Brukar du någon gång använda dig av fildelningstjänster som tex. bittorrent,och via Piratebay? Jag vill påminna att dina svar kommer att hanteras helt anonymt efter det att vi avslutat intervjun. v78 v78 Items popup Hur ofta använder du följande webbplatser eller Internettjänster? (oavsett om det är från dator, mobil eller annan enhet). Om du inte känner till dem så säger du aldrig. 1 Den sociala plattformen Google plus 2 Facebook 3 Twitter 5 Spotify 10 Blocket 11 Youtube Labels Code Description q30 q30 Multiple response Har du någon gång fått din personliga integritet kränkt på internet? (flera svar är ok)

30 Exclusive 1 1. Ja, men det var inget större problem 2 2. Ja, och det var generande och skamligt 3 3. Ja, och det fick finansiella konsekvenser 4 4. Ja, och det påverkade mitt arbete/karriär 5 5. Ja, och det påverkade mina personliga relationer 6 6. Nej q31 q31 Items popup Ange hur mycket du instämmer eller inte instämmer i dessa påstående om den personliga integriteten på internet. Använd en femgradig skala där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder instämmer helt och fullt. 1 A. Det finns inte längre någon personlig integritet, och jag accepterar det 2 B. Jag är oroad att myndigheterna inkräktar på min personliga integritet på internet 3 C. Jag är oroad att stora företag som Google och Facebook inkräktar på min personliga integritet på internet 4 D. Jag ör oroad att andra människor inkräktar på min personliga integritet på internet 5 E. Jag skyddar aktivt min personliga integritet på internet 6 F. Oron över den personliga integriteteten på internet är överdriven 7 G. Jag har inget att dölja 8 H. Jag tycker att jag kan kontrollera min personliga integritet på internet Labels Code Description 1 1 Instämmer inte alls Instämmer helt 6 Har ingen uppfattning v186a v186a Hur viktigt är Internet för dig privat i vardagslivet? 1 inte alls viktigt 2 inte viktigt 3 varken viktigt eller oviktigt

31 4 viktigt 5 mycket viktigt v186b v186b Condition (v46h = 1) and (v217a in (1,2)) Hur viktigt är Internet för dig i studier/arbetslivet? 1 inte alls viktigt 2 inte viktigt 3 varken viktigt eller oviktigt 4 viktigt 5 mycket viktigt q9 q9 Items popup Ange hur mycket du instämmer eller inte instämmer i dessa påstående. Använd en femgradig skala där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder instämmer helt och fullt. 5 Jag tycker om att prova nya tekniska apparater och prylar. Labels Code Description 1 1 instämmer inte alls instämmer helt och fullt v185h v185h Items popup Uppge i vilken utsträckning du instämmer i dessa påståenden. Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder att du instämer helt och hållet. 3 betyder att du varken inställer eller inte instämmer. g oroar mig för att regeringen kollar vad jag gör på Internet. 2 Jag oroar mig för att företag kollar vad jag gör på Internet.

32 Labels Code Description 1 1 instämmer inte alls instämmer helt och fullt v185k v185k Använder du en annonsblockerare? 2 Vet inte vad det är v185l v185l Brukar du rensa cachminnet, ta bort kakor 2 Vet inte vad det är v185i v185i Har du gjort något annat för att känna dig mer säker? (kryptering etc ) v185j v185j Condition v185i = 1 Om ja, i så fall vad? Kan du ge ett exempel på något du gjort? (max 3)

33 Minimum length 0 Maximum length 80 Empty allowed Yes q11 q11 Items popup Hur viktiga är följande människor och medier för dig, när det gäller information i allmänhet? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig, 5 betyder mycket viktig och 3 betyder att det är en varken viktig eller oviktig källa för information i allmänhet för dig. 1 TV 2 Radio 3 Dagstidningar 4 Internet 5 Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater Labels Code Description 1 inte alls viktigt 2 inte viktigt 3 varken viktigt eller oviktigt 4 viktigt 5 mycket viktigt q12 q12 Items popup Hur viktiga är följande medier för dig, när det gäller underhållning och nöje? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig, 5 betyder mycket viktig och 3 betyder att det är en varken viktig eller oviktig källa för underhållning och nöje för dig. 1 TV 2 Radio 3 Dagstidningar 4 Internet 5 Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater Labels Code Description 1 inte alls viktigt 2 inte viktigt 3 varken viktigt eller oviktigt 4 viktigt 5 mycket viktigt

34 q10 q10 Items popup Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på? Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att ingen information går att lite på, och 5 betyder att all information går att lita på. 1 TV 2 Radio 3 Dagstidningar 4 Internet 5 Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater Labels Code Description 1 1 Ingen All v211 v211 Single response Du har nu fått svara på en rad frågor om olika medier, och du har säkert hört och läst hur det överallt talas om att surfa på Internet, använda e-post och den nya informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta nya informationssamhälle?, inte alls, men bara lite 2 Ja, till stor del 3 Ja, helt och fullt q25 q25 Single response Bakgrundsvariabler Frågor som beskriver hushållet och den svaranden. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna

35 q26 q26 Numerical Vilket år är du född? Ange med fyra siffror (ex. 1980) Minimum 1900 Maximum 2007 Whole numbers only Yes Empty allowed Yes None title Vill ej svara v215 v215 Open ended Har du några hobbies eller särskilda intressen? Om ja, ange vilken/vilka (max 2 st) Empty allowed Yes v229 v229 Var är du född? 1 Sverige 2 Norden, utom Sverige 3 Utanför Norden v221c v221c Skulle du säga att du bor i en stad eller på landsbygd? 1 Stad 2 Landsbygd -998 vet ej -999 ej svar Tack Tack Type CATI disconnect

36 Ett stort tack för din tid och hjälp! Är du intresserad av resultat från den här studien så kan du kostnadsfritt ladda ner rapporten Svenskarna och Internet från På går det att läsa den on-line söka och sortera statistik på olika ämnen och dela diagram från årets rapport. Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta Pamela Davidsson tel , mail Klicka på nästa för att spara dina svar. slut slut Index intro fv224 fv217a fv218a v218b fq26 fq27 fq25 fq29a fv221c q28 fv21 fv40a fv46h fv43a2 fv56d v39 v43b3 v43b4 v42b v231d fv262 t1 grupp1 v1 v1b v8c v8f v40a v39a v46h grupp2 v259 intro fv224 fv217a fv218a v218b fq26 fq27 fq25 fq29a fv221c q28 fv21 fv40a fv46h fv43a2 fv56d v39 v43b3 v43b4 v42b v231d fv262 t1 grupp1 v1 v1b v8c v8f v40a v39a v46h grupp2 v259

37 v259b v259b v46i v46i Q3 Q3 Q3b Q3b v25a1 v25a1 v25b v25b v25b2 v25b2 v25e v25e v25f3 v25f3 v25f4 v25f4 q4b q4b v25o v25o v25b3 v25b3 v25b5 v25b5 v25b6 v25b6 v22g3 v22g3 v22g4 v22g4 v22g5 v22g5 v22g2 v22g2 v43a v43a v43a2 v43a2 v50 v50 v56d v56d q6a q6a q6b q6b q15 q15 v257a v257a v217a v217a v45b v45b v45c v45c v45d v45d v45e v45e v45b2a v45b2a v42b2b v42b2b v52 v52 v186z v186z v186y3 v186y3 v186y4 v186y4 v45f v45f v257b v257b Q4d Q4d v40c v40c v25d v25d q20 q20 q21a q21a q21b q21b q22 q22 v86c3b v86c3b v86c3c v86c3c q24 q24 v85 v85 v86g v86g

38 q23 q23 v216c51 v216c51 v216c5b v216c5b v216c6 v216c6 q20e q20e q8 q8 v43ik v43ik v43ii v43ii v73l v73l v78 v78 q30 q30 q31 q31 v186a v186a v186b v186b q9 q9 v185h v185h v185k v185k v185l v185l v185i v185i v185j v185j q11 q11 q12 q12 q10 q10 v211 v211 q25 q25 q26 q26 v215 v215 v229 v229 v221c v221c Tack Tack slut slut

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2007

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2007 Sida 1 av 41 Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut Vald enkät: SOI 2007 Formulär/Frågor Här visas alla frågor i denna enkät. FRÅGOR Dölj / Visa alla frågor och inställningar VILLKOR Dölj / Visa Villkor #

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2014 Version 1.0 2014 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här:

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här: Här är ett exempel: SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet I dag skiner solen stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte hållet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Ungar & medier / Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning. Är du pojke eller flicka?. Hur mycket fyller du

Läs mer

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL Innehåll Internet i Sverige och världen 4 Mot ett digitalt och papperslöst samhälle 6 Alla skall med Spridningen

Läs mer

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Jag tar aldrig risker när jag handlar online

Jag tar aldrig risker när jag handlar online DIN VARDAGSSÄKERHET VÅRT FOKUS Nr 1 2014 Bokaktuella inredaren Andrea Engsäll: Jag tar aldrig risker när jag handlar online tips: Så skyddar du dig mot dataintrång Peter fick sin ID stulen bedragaren handlade

Läs mer

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin. BloggSverige 2 En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare Augusti 2006 Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.net Hans Kullin, www.kullin.net, augusti 2006 - Some rights

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Handbok för föräldrar

Handbok för föräldrar 1 2 Handbok för föräldrar Lär dig vad ditt barn gör på Internet Per Hellqvist 3 Introduktion Tycker du att det är bättre att barnet sitter vid datorn i sovrummet än att det är ute på stan på kvällarna?

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer