Möte för rapportörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte för rapportörer"

Transkript

1 Möte för rapportörer

2 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges under vårens lopp Förordningarna ska godkännas av ECB-rådet under tredje kvartalet

3 Möjliga RATI-ändringar De ändringar som presenteras här utvärderas för närvarande av användarna på ECB. Det kan hända att en del av kraven utelämnas. 1. Företagslån enligt lånets ursprungliga storlek 2. Ny sektorindelning 3. Outnyttjade kreditmöjligheter 4. Nya låneavtal: verkliga nya avtal och avtalsförhandlingar 5. Nya låneavtal: beloppet för säkerheter i fastighet 3

4 Företagslån enligt lånets ursprungliga storlek För tillsynen av penningpolitiken och stabiliteten. Målet är att utvärdera företagens storlek utgående från utlåningens storlek. Storleksklasser för nya avtal och utbetalda lån i LD-posten 11 = Företagslån upp till euro 12 = Företagslån över euro och upp till euro 2 = Företagslån över euro och upp till 1 miljon euro 3 = Företagslån över 1 miljon euro Problem som har upptäckts uppgifterna finns inte tillgängliga i registren lånets storlek är inte nödvändigtvis en bra skattning av ett företags storlek uppgiften om lånets ursprungliga storlek bevaras inte nödvändigtvis i systemen storleksklass för kreditlimiter och checkkonton 4

5 Ny sektorindelning för rapportörer Statistikcentralen skapar en CSV-fil som rapporterarna kan ladda upp Testversionen kan användas med ett allmänt användarnamn och lösenord i januari Innehåller FO-nummer, företagets namn, SL2000, SL2012 och en tvåsiffrig branschkategori Filen uppdateras varje månad För tjänsten skapas en kortfattad beskrivningssida, men språkversionerna blir färdiga först senare Information inom rapporteringssektionen och via SB 5

6 Ny sektorindelning: minimikrav Icke-finansiella företag, offentliga Icke finansiella företag, nationella privata Icke-finansiella företag, utlandskontrollerade 112 Bostadssamfund 121 Centralbanken 1221 Inlåningsbanker 1222 Övriga kreditinstitut 1223 Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut 123 Penningmarknadsfonder 1241 Investeringsfonder (UCITS) 1242 Övriga kollektiva fondföretag 125 Övriga finansinstitut 126 Finansiella serviceföretag 127 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 128 Försäkringsföretag 129 Pensionsinstitut 1311 Staten 1312 Delstatsförvaltning (inte i bruk i Finland) 1313 Lokalförvaltning 1314 Socialskyddsfonder (övriga än Finland) Arbetspensionsanstalter (endast Finland) Övriga socialskyddsfonder (endast Finland) 141 Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll 143 Anställda 144 Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster 15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 6

7 Outnyttjade kreditmöjligheter (1/2) Uppgifterna behövs för mer djupgående analyser av den monetära ekonomin för att beskriva bl.a. hur utlåningen har utvecklats Krav: Sektorindelning och regionindelning För närvarande rapporteras Outnyttjade kreditmöjligheter i FI:s P-rapport (P02, rad 30, kolumn 15) Definitionen meddelas senare, och hittills har man hänvisat till definitionen enligt CRD: incorporates a risksensitive classification (full, medium and low risk) of off-balance sheet instruments, where the undrawn credit facilities include agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities. 7

8 Outnyttjade kreditmöjligheter (2/2) Uppgifter samlas in i LD-posten: Uppdelning på balansposter O = post utanför balansräkningen Transaktion C = Outnyttjade kreditmöjligheter Instrumentkoden börjar på 4 Ändamål är en obligatorisk uppgift Sektor är en obligatorisk uppgift Landskod är en obligatorisk uppgift Omräkningsvaluta är en obligatorisk uppgift Uppgiften rapporteras i fältet Balansvärde (32) och innehåller outnyttjat belopp 8

9 Nya låneavtal (1/2): verkliga nya avtal och omförhandlingar För mer djupgående analyser av den monetära ekonomin och för stabilitetsanalyser Nuvarande nya låneavtal (transaktion N) indelas i två kategorier N01 = Verkliga nya låneavtal N02 = Omförhandlade låneavtal N = N01 + N02 (rapporteras inte) Transaktion N behålls som transaktion för nya inlåningsavtal i rapporteringen 9

10 Nya låneavtal (2/2): verkliga nya avtal och omförhandlingar Verkliga nya låneavtal ökar balansen för MFI I verkliga nya låneavtal ingår inte avtal som ingåtts på grund av byte av bank, utom när de ökar den aggregerade balansen för MFI Ett nytt avtal som upprättats till följd av sammanlagning av flera avtal Nya låneavtal där man samtidigt höjer lånebeloppet, exklusive den höjda andelen Förnyade eller omförhandlade lån är lån som har ingått i balansräkningen föregående månad 10

11 Nya låneavtal: beloppet för säkerheter i fastighet För mer djupgående analyser av den monetära ekonomin och för stabilitetsanalyser I LD-posten öppnas ett nytt fält (38), beloppet för säkerheter i fastighet, som rapporteras i eurobelopp Gäller nya låneavtal med företag och hushåll Denna uppgift behövs även för lån där säkerheten i fastighet inte utgör den huvudsakliga säkerheten Utlåning till hushåll efter ändamål Lån till företag efter lånets storleksklass Nya avtal euro euro Säkerheter i fastighet euro euro 11

12 Beloppet för säkerheter i fastighet: valideringar Valideringarna bygger på säkerhetskategorierna Säkerhetskategori Balansvärde Beloppet för säkerheter i fastighet (y) U = utan säkerhet x 0 D = säkerhetsunderskott x 0 y x M = säkerhet i fastighet eller bostad (>= 100 %) P = säkerhet i fastighet eller bostad (< 100 %) x x y x y x O = annan säkerhet x y x G = garanti x y x 12

13 ECB:s eventuella nya krav som inte påverkar RATI-rapporteringen Mer specifik uppdelning efter löptid för värdepapper som ingår i portföljen Mer specifik uppdelning av aktier och andelar i underkategorier Rapportering av upplupna räntor Sektor- och länderindelning för derivat Rapportering av oreglerade lån Uppdelning av lån efter branschkategori Mer specifik länderindelning för inlåning och utlåning Koncerninterna poster 13

14 Information Materialet om ändringarna läggs ut på Preliminära postbeskrivningar och kodlistor ges ut senast den 31 december 2012 Observera att de inte ännu är avsedda att införas Meddelandet om när postbeskrivningarna ges ut skickas också via e-post I vår arrangeras minst en informations-/frågestund Ett separat informationsmöte för KOTI-rapportörer i januari februari Möjlighet till enskilda möten på begäran Vi tar gärna emot frågor och kommentarer! 14

15 Övriga frågor (1/3) Rapporteringsschemat och kalendern för kassakrav 2013 skickas via e-post i början av december. De finns redan på FB:s webbplats. RATI-rapportering av kassakravsmedel som ska hållas på Finlands Bank i LD-posten: instrument I.43, sektor S.121, räntebindning O räntan (den lägsta anbudsräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner) finns på FB:s webbplats _ja_hallinnolliset_korot_ekp_ja_markkinakorot_pv_chrt_fi.aspx 15

16 Övriga frågor (2/3) Begäran om förlängd tidsfrist Förlängd tidsfrist kan begäras före tjänstetidens utgång den sista inlämningsdagen för rapporten Meddela gärna i förväg om revisioner Stora ändringar i rapporten för föregående månad ska meddelas via e-post 16

17 Övriga frågor (3/3) Ändringar i uppgifter om kontaktpersonerna Ska meddelas via e-post så att informationen och frågorna om rapporteringen kan förmedlas till rätta personer Uppdatering av kontaktinformationen i Itellas DCS-tjänst, under punkten Uppgifter om användaren Hantering av underanvändarkoder i Itellas DCS-tjänst, under punkten Användarnamn 17

18 Kontaktinformation E-postmeddelanden ska gärna skickas till I teamet arbetar Jyrki Lehtinen Jaakko Suni Essi Tamminen Annamari Pajunen Jouni Lamponen Katja Kelloniemi Peter Halonen 18

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 1.1.2009 1.1.2009 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING (S)...3

Läs mer

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga.

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. Instruktioner KTS 2014-12-09 1(12) Instruktioner 1. Att arbeta med formuläret Allmänt Formuläret innehåller följande avdelningar: Kommunens kontaktperson Finansiella tillgångar Specifikationer av finansiella

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN 13.10.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 302/3 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 21 september 2011 om tillhandahållande och insamling av uppgifter för

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR 1 1(13) Instrutioner för rapportering av räntestatistiblanett MIR NOVEMBER 2014 Rapporteringen av räntestatisti för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så allade MIR-blanetten. I RBFS 2014:2 ges generella

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 Distribution av detta dokument och erbjudandet av Lån kan i vissa jurisdiktioner

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer