LIFENET System PRODUKTBROSCHYR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIFENET System PRODUKTBROSCHYR"

Transkript

1 LIFENET System PRODUKTBROSCHYR

2 LIFENET System I fordonet eller i ambulansen, ökad effektivitet med din utrustning, din information och dina beslut vilket betyder bättre arbete. Det innebär att du kan rädda fler liv.

3 1 LIFENET SYSTEM LIFENET System 5.0: Nästa generations effektivitet och patientvård är här. Med innovativ teknik och marknadens mest avancerade funktionalitet är LIFENET System 5.0 ett omfattande, webbaserat nätverk som sömlöst mobiliserar data för att öka effektiviteten i vården och ge kritisk information som hjälper dina vårdteam att minska tiden innan patienten får vård. Med LIFENET 5.0 har akutvårdsteam pålitliga verktyg för att effektivisera responsprotokollet och få större påverkan på sjukhusens patientvård. Sjukhusvårdarna får på förhand detaljerad information om en patients ankomst och unik ny information om patientens vårdhantering. Ett effektivare responsteam som kan dela viktig information mellan enheter och organisationer kan hålla kontakten med supportläkare som fattar beslut medan de försöker rädda liv. LIFENET 5.0 är den senaste LIFENET-systemtekniken från Physio-Control. I mer än 50 år har Physio-Control levererat innovativa enheter och tekniker som specifikt utformats för första vårdinstansen och vårdpersonal som dig själv i åtanke. Vi har använt oss av denna erfarenhet och input från sjukhus och akutvårdare som använder våra verktyg i verkliga livet varje dag för att hjälpa LIFENET System 5.0 ge viktiga insikter och förbättrad patientvård åt din organisation. LIFENET-systemets portfölj av avancerade, beprövade verktyg och professionella tjänster omfattar hela patientvårdsflödet.

4 LIFENET System När vårdare kan göra mer blir organisationerna smidigare. Responsteam i fält eller på sjukhus fokuserar på att rädda patienternas liv och den teknik de använder bör hjälpa dem att ge snabbare och effektivare vård. Med ett abonnemang på LIFENET 5.0 får akutvårdsteamet eller sjukhuset en kraftfull, webbaserad plattform som gör arbetet effektivare, minskar tiden innan patienten får behandling och gör att du kan fokusera på det som är viktigt patienten, inte tekniken. På plats med patienter kan akutvårdsteamet använda LIFENET 5.0 till att öka effektiviteten för de data de samlar in, utan att behöva hantera tekniken. LIFENET 5.0:s dataintegreringsfunktioner för epcr (elektroniskt journalsystem) ger dem möjlighet att samla in mer information om patientstatus inklusive vitala tecken, patient-id och information om huvudsaklig åkomma och sedan använda det enkla LIFENET PC Gateway-gränssnittet för att lägga till informationen till sjukhusbunden 12-avlednings-EKG. När läkare är redo att skicka slutgiltig händelserapport till sjukhuset låter LIFENETs epcr dem använda sin befintliga, pålitliga LIFENET-anslutning från fältet för att skicka den som en PDF som enkelt kan lagras eller skrivas ut. På sjukhuset samlar LIFENET Alert alla akutvårdssändningar om en patient till en enda post, vilket snabbt ger ett tydligare patientstatusförlopp utan att skapa ytterligare datahanteringssteg för personalen. Detta innebär mer tid till planering och förberedelse av rätt behandling, snabbare vårdöverföring och ser till att patienterna skickas till rätt avdelning. Eftersom sjukhuspersonalen redan har tillgång till viktiga 12-avledningsdata via LIFENET 5.0, som samlats in innan patienten anländer till sjukhuset, behöver de inte ägna tid åt dubbla processer när patienten kommer in. När en STEMI-patient hamnar i händerna på sjukhusets vårdpersonal ger LIFENET OnePush unik för LIFENET 5.0 automatisk protokollaktivering och meddelande till teammedlemmar, vilket hjälper läkare att snabbare vidta åtgärder och minskar deras arbetsbelastning.

5 3 LIFENET SYSTEM Omfattande Sömlöst Mobilt Effektivt Pålitligt LIFENET 5.0 sträcker sig långt utöver datatransmission och ger en komplett uppsättning verktyg som förenar vård före sjukhuset med vård på sjukhuset och ger en högre informationsnivå för att omedelbart kunna tillhandahålla vård och utföra eftergranskning, samt hjälper till att hantera tekniken som räddar liv. Physio-Control driver de datacenter som stöder LIFENET 5.0 och tillhandahåller hög säkerhet och dataredundans, samt gör så att akutvårdsteam och sjukhusets IT-organisationer inte behöver ha dessa system själva. Den nya LIFENET Consult-funktionen gör LIFENET 5.0 till en unik mobil lösning som gör det möjligt för avlägsen sjukhuspersonal att ge råd och stöd i beslutsfattandet, oberoende av var de befinner sig. Genom att samla in mer epcr från akutvårdsteam och skicka den tillsammans med 12-avlednings-EKG-uppgifter, hjälper LIFENET 5.0 till att minska tiden innan patienten får vård och förbättrar effektiviteten i dagens allt mer fullbelastade och tidskritiska akutvårdsmiljö. LIFENET är en beprövad, pålitlig teknik från Physio-Control, från samma tillverkare av defibrillatorer/kontrollapparater som sjukhus och akutvårdsföretag använder varje dag i kritiska livräddningssituationer.

6 LIFENET System Förenar information och grupper, över flera enheter och regioner. Även om vårdare arbetar på distans ska detta inte vara ett hinder för att de ska kunna tillhandahålla sin viktiga expertis. Med LIFENET Consult, en interaktiv iphone - app med LIFENET 5.0, kan en sjukhusbaserad vårdare nu kunna interagera med en distansarbetande läkare för att snabba på viktiga beslut såsom att identifiera en STEMI, aktivera luftsupport, dirigera om till en PCI-enhet m.m. Användandet av enheter från olika tillverkare bör inte hindra vårdteam att ge patienter en chans till överlevnad. Till skillnad från andra kommunikationssystem som finns på marknaden idag, låter LIFENET 5.0 med dess innovativa LIFENET Adapter-teknik sjukhus standardiseras till ett system och få 12-avlednings-EKG från fältet, oberoende av vem som har tillverkat defibrillatorn eller kontrollapparaten. Detta innebär en mer sömlös övergång av vården mellan akutvårdsteam och sjukhus, och en större möjlighet för vårdpersonal och beslutsfattare att etablera effektiva regionala vårdsystem en allt större prioritet som Physio-Control bekräftar och stöder. LIFENET 5.0 ger flera olika alternativ för att tillmötesgå akutvårdsteamets anslutningtsbarhetsbehov när de behandlar patienter och kommunicerar med sjukhus. Vare sig de väljer att använda befintliga epcr-dataanslutningar, mobilt bredband eller WiFi-gateways, gör LIFENET 5.0 det möjligt för dem att sända viktig information sömlöst, effektivt och säkert.

7 5 LIFENET SYSTEM Nyheter i LIFENET 5.0 LIFENET-konsult Mobil iphone-app Gör så att vårdpersonal kan skaffa rådgivning på distans och ge stöd för beslutsfattande på distans Möjliggör snabb respons på nya patientdata Ökad klinisk effektivitet LIFENET OnePush Automatisk protokollaktivering Kontaktar all nödvändig personal på samma gång, från hjärtspecialister till kateteringslabb och apotek Minskar vårdpersonalens börda och arbetsbelastning Skapar egen aktiveringslista Tidsstämplar automatiskt specifika händelser Meddelandealternativ via e-post, text eller LIFENET Alert LIFENET epcr Delivery Akutvårdsteam kan skicka epcr via LIFENET-systemet Använder befintlig LIFENET-infrastruktur Gör det möjligt för akutvårdsteam att klara av tidsgränser Direkt leverans till sjukhus Tillhandahålls i elektroniskt och/eller utskrivet format Förbättrad datainsamling Få mer information om patienter innan de anländer till sjukhuset Fånga automatiskt data från epcr-applikationer* Data skickas automatiskt till sjukhuset med varje 12-avlednings-EKG Samla mer sjukhusdatapoäng direkt inom LIFENET Alert Hjälp till att samla registerdataelement LIFENET Asset Förbättrad enhetsdata visas på LIFENET-webbplatsen Visa enhetens beredskap och ta emot meddelanden om förändringar i enhetens beredskap Hantera inställningsalternativ Övervaka enhetens användning Hantera och sprida enhetens programuppdateringar enligt ditt eget schema * Kräver att epcr-säljare implementerar LIFENET SDK 9.0

8 LIFENET System Effektivare vård och verktyg att sköta den. För ett akutvårdsföretag är utrustning en viktig investering för responsteamens effektivitet och för hur bra patientvården lyckas. Men eftersom utrustningen befinner sig borta från en central bas i ett fordon och används till att rädda patienter kan den vara svår att sköta. LIFENET 5.0, med den nya webbaserade LIFENET Asset, använder en enkel instrumentpanelvy som gör det enklare att spåra utrustningens status från plats till batteritid och förbrukning överföra nödvändiga programuppdateringar och hantera inställningsalternativ, även på flera enheter. LIFENET 5.0 gör också datatransmission och analys från dessa enheter kraftfullare för akutvårdsteam. Med LIFENET Connect kan akutvårdsteamet överföra data trådlöst från LIFEPAK 12- och LIFEPAK 15-monitorer till CODE-STAT -programmet via internet för att stärka kvalitetssäkring och förbättringsinitiativ som fokuserar på hjärtstilleståndsrespons. CODE-STAT fungerar med LIFENET 5.0 för att underlätta eftergranskning genom att ge tydlig sammanfattningsinformation och detaljerad fallinformation, vilket ger akutvårdsföretag en bättre bild av responsen på systemmeddelanden. Denna värdefulla återkoppling kan dramatiskt förbättra effektiviteten för respons och HLR, samt hjälpa organisationer att fastställa vart deras utbildningsresurser bör riktas, med specifika områden för förbättring, och hur de kan hjälpa sina grupper att uppnå prestationsmål. För sjukhus, där anslutningsbarhet och hantering av data konstant står i fokus ger LIFENET Archive och LIFENET Export flexibla lösningar som låter sjukhus lagra 12-avlednings-EKG och rapporter över vitala tecken lokalt och skicka 12-avlednings-EKG-data till sina elektroniska registreringssystem.

9 7 Klinisk hantering Verksamhetsoch datahantering LIFENET SYSTEM LIFENET sändningsabonnemang Kärnsändande abonnemang för akutvårdsteam. På det sättet kan akutvårdsteam få sina LIFEPAK-enheter till LIFENET-systemet så att det kan sända (enhets-gateway krävs också, säljs separat). LIFENET larmabonnemang Kärnmottagande abonnemang för sjukhus. Detta gör att sjukhusbaserade vårdare kan ta emot information från fältet, antingen genom LIFENET Alert, textmeddelanden eller e-post. LIFENET abonnemang för remitterande sjukhus Kärnmottagande abonnemang som specifikt har skapats för remitterande sjukhus. Remitterande sjukhus kan ta emot information från fältet och dela den informationen med PCI-kapabla sjukhus för att meddela vårdare om en inkommande patient. LIFENET Alert Programvara som inkluderas som en del av LIFENET Alert-abonnemanget som hämtas till en befintlig Windows PC på sjukhuset. Detta gör att sjukhusbaserade team kan få meddelanden och ny information om inkommande patienter. LIFENET Consult Mobilapp som ger fjärrläkare stödverktyg för konsultation och beslutsfattande. LIFENET OnePush Program som gör att vårdare snabbt kan aktivera protokoll och skicka tillhörande varningsmeddelanden. LIFENET Adapter Program som har installerats på en tredje parts hanteringssystem för 12-avledning och som gör att 12-avlednings-EKG från konkurrerande enheter skickas genom LIFENET-systemet. På det sättet kan sjukhus standardisera sig med ett system för att ta emot information och meddelanden från fältet. LIFENET Asset Webbaserat verktyg för att spåra utrustning, hantera installationsalternativ för hela utrustningsarsenalen, och uppdatera enhetsprogramvara. LIFENET Archive Medger lagring av data från 12-avlednings-EKGn på en lokal Windows-maskin. LIFENET Connect Gör att data från patientfall kan sändas till CODE-STATprogrammet direkt från LIFEPAK-enheten via samma enhets-gateway som används för att överföra 12-avlednings-EKGn. På så vis kan ambulanspersonalen sända data till CODE-STAT-programmet direkt från ambulansen. LIFENET Export Gör att sjukhus kan exportera den information de fick från fältet till sina system för hantering av nedladdade journaler. Data kan exporteras direkt till GE MUSE eller andra program, till exempel Philips TraceMaster, som kan importera bildfiler. LIFENET PC Gateway Programvara installerad på en dator (t.ex. surfplatta) som kan ta emot information från en LIFEPAK-enhet och skicka denna information till LIFENET-systemet med datorns befintliga internetuppkoppling. Detta gör det möjligt för akutvårdsteam att antingen ange ytterligare patientinformation manuellt bifogat till en 12-avledning eller så kan data automatiskt bifogas från epcr-applikationen. CODE-STAT-programmet Ett eftergranskningsprogram som låter användare spela upp fall och ger åtkomst till kontinuerliga EKG-data, bröstkompressioner och HLR-statistik. Detta kraftfulla verktyg kan hjälpa organisationen att följa gällande riktlinjer. DT EXPRESS-programmet Den här programvaran används för att ladda ned data från LIFEPAK-enheter på en dator. LIFENETs epcr-leverans Gör att akutvårdsteam och sjukhus kan arbeta effektivare genom att skicka patientrapporter direkt till sjukhuset via LIFENET-systemet.

10 LIFENET System Physio-Controls produktlinje Defibrillatorer/kontrollapparater LIFEPAK CR Plus automatisk extern defibrillator Med samma avancerade, men lättanvända, teknologi som används av räddningspersonal är den helt automatiska LIFEPAK CR Plus AED specifikt utformad för första instansen. LIFEPAK 1000-defibrillator LIFEPAK 1000-defibrillatorn är en kraftfull och kompakt apparat som utformats för att behandla patienter som råkat ut för hjärtstillestånd och ger fortlöpande bevakningsfunktioner. Inbyggd flexibilitet tillåter 1000 att programmeras för första användning av första instansen eller räddningspersonal och gör så att omsorgspersonal kan ändra protokoll allteftersom standarder utvecklas. LIFEPAK 15-kontrollapparat/defibrillator LIFEPAK 15-kontrollapparaten/defibrillatorn är standarden för nödsituationer för alla ALS-team som vill vara kliniskt innovativa och effektiva. LIFEPAK TOUGH-apparaten är tillgänglig nu. LIFEPAK 20e defibrillator/kontrollapparat Kliniskt avancerad och packad med kraft. LIFEPAK 20e är intuitiv för första instansen och kombinerar AED-funktion med manuella funktioner så att ACLS-tränad personal snabbt och enkelt kan tillhandahålla avancerad vård.

11 9 LIFENET SYSTEM HLR-hjälp LUCAS bröstkompressionssystem Utformat för att ge effektiva, konsekventa och oavbrutna kompressioner i enlighet med AHA och ERC-riktlinjer. LUCAS kan användas på vuxna patienter i alla situationer. TrueCPR Coaching Device TrueCPR hjälper ditt team att optimera sin prestanda vid manuell HLR, ger feedback på de mest kritiska återupplivning parametrarna. Det mäter exakt kompressiondjup genom egen Triaxial Field Induction (TFI) teknik. Informationshantering LIFENET System LIFENET-systemet ger räddnings- och sjukhuspersonal pålitlig och snabb tillgång till klinisk information från en säker, webbplattform, vilket förbättrar patientens vård och effektivitet. CODE-STAT 9.0-granskningsprogramvara CODE-STAT 9.0-granskningsprogramvaran är ett retrospektivt analysverktyg som ger enkel tillgång till data, rapporter och uppföljningsgranskningar.

12 Anslutning och effektivitet för bättre vård. Välj det omfattande LIFENET System 5.0 från Physio-Control och ge din organisation förmågan att dela viktig ny information bland räddningsarbetare, öka effektiviteten i dina vårdteam och ge bättre vård åt patienterna. Kontakta en Physio-Control försäljningsrepresentant eller besök för mer information. För ytterligare information var god kontakta din lokala Physio-Control representant eller besök Physio-Control Headquarters Willows Road NE Redmond, WA USA Tel Fax Physio-Control Operations Netherlands B.V. Keizersgracht , 1015CJ Amsterdam NL Tel +31 (0) Fax +31 (0) Physio-Control Sverige / Jolife AB Tel Physio-Control, Inc. Alla namn i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. GDR _B