Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg"

Transkript

1 Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan Göteborg Contact Emil Hall Tel Reference TS

2 Innehåll Inledning... 4 Revisionshistorik Allmänt Priser Fakturering Gränsdragning Telia - kund Fasta operatörstjänster Trafik Nationell trafik Internationell trafik Anslutningar Telia ISDN Multi, 2 Mbit/s ISDN 30B+D växelanslutning Analog växelanslutning Telia företagsabonnemang Telia Nummerabonnemang Stationsanslutning Telia Link Anatel Telia SIP anslutning Telia Prolane Bredband företag Telia Prolane Firewall Direktval Telia Direktval lokal nummerserie Telia Nummertjänster Telia TeleMöte Telia Reflex Övriga nättjänster Telia Megacall Telia Meddelandebox Telia Talsvar Telia Telesvar Telia Direkt Uppringning Telia DigiTala Telia Callguide Telia TeleQ Telia Kontor e-post Telia Unified Communications Lync Viscom Telia Clean Mail Telia Clean Surf Telia Secure Remote User Mobila operatörstjänster Mobila talabonnemang Mobil Utlandsprislista Mobilt bredband Företag Telia M2M Telematik Telia Mobil LAN-anslutning SMS Företag Telia Mobile Security Telia Mobil Respons Telia Mobil Arbetsorder Telia Mobilt Företagsnät Telia Maskin-till-maskin Kontroll Telia Meddelandetjänster Verksamhetsmeddelanden Betal-SMS... 27

3 3.13 Telia Mobile Device Management Mobil Support Office Extension Telia Dirigent Kontroll Telia Jobbmobil Växel Växel Användartyper T1 Individuell Rörlig T2a Individuell stationär T2b Individuell stationär T2c Individuell stationär T3a Kontaktcenteragent/Telefonist T3b Kontaktcenteragent samtal T3c Kontaktcenteragent samtal/web T3d Kontaktcenteragent samtal/web/ytterligare valfri kanal T4 Analog stationär Tilläggsfunktioner: Inspelning FAQ SLA Terminaler: Cisco telefoner Ascom IP-DECT Headsets Omprogrammering av växel Central strömförsörjning av telefoner Central strömförsörjning av telefoner Realtime säkrad drift av LAN utrustning Utökad rapportering och övervakning av telefoner Cisco General Price List Service & Support Telia Support Fullservice Trafikanalys Löpande Installationsuppdrag Löpande Serviceuppdrag Löpande Konsultuppdrag Telia Konsulttjänster Utbildning... 39

4 Inledning Denna bilaga beskriver de av Telia erbjudna tjänsterna på ett övergripande sätt, för mer utförlig beskrivning hänvisas till respektive tjänsts kompletta tjänstebeskrivning. Revisionshistorik Rev Datum Uppgjord Ändringsorsak Robert Johansson Första version Henrik Skoog/Emil Hall Punkt 3 Prisjusteringarna av punkterna nedan beror på felaktigheter i överföringen från Svarsblanketten. Punkt 3.1 Ändrat Flaterate Tal egen operatör till Flatrate Tal Telia Ändrat Flaterate till Flatrate Ändrat öppningsavgiften på Talsamtal till Telias mobilabonnemang från 0,05 till 0,00 Ändrat minutpriset på Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige på abonnemangsformen Flatrate Tal Telia från 0,39 till 0,09 Ändrat öppningsavgiften på Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige på abonnemangsformen Flatrate Tal Telia från 0,05 till 0,00 Ändrat minutpriset och öppningsavgiften på Internsamtal till saldo 1250 min Lagt in Jobbsurf Bas som tjänst Ändrat priset för vidarekoppling till fasta nätet på abonnemangsformen Flatrate Tal Telia från 0,33 till saldo 1250 min Lagt till priset 0,49 kr/meddelande för SMS i datorn på Flatrate Tal och Flatrate Tal + Data Ändrat priset på Fakturadelning från 15 kr/månad till 0 kr/månad Ändrat priset på Telia Delad faktura från 15 kr/månad till 0 kr/månad Punkt 3.15 Tagit bort raden med Jobbsurf Ändrat texten under fotnot 2 Tagit bort fotnot 6 Ändrat fotnot 7 till 6 Punkt 3.5 Namnändras till Telia Mobil LAN-anslutning (f d GLANA) Nytt pris införs. Punkt T2c införs som ny anknytning för att stödja telefon Cisco Punkt Ny tabell med standardtelefoner. 1 Allmänt 1.1 Priser Priserna baseras på uppgivna volymer samt att Telia är helhetsleverantör av fast och mobil telefoni. Angivna priser är exklusive mervärdesskatt.

5 Priser ej angivna i prislistan för Tjänster och produkter erbjuds till vid var tid gällande pris från Telia. Större volymer offereras. Priserna för Analog anslutning, ISDN, ISDN multi, växelledning och nummerserier gäller de anläggningar som har Telia som förval. Som växelledning räknas anslutning av växel mot publika telenätet med den kapacitet som behövs enligt vedertagen standard. 1.2 Fakturering Engångsavgifter faktureras efter installation av respektive utrustning/anslutning. För abonnemangs- och serviceavgifter sker faktureringen kvartalsvis i förskott, och för trafikavgifter kvartalsvis i efterskott. 1.3 Gränsdragning Telia - kund Telia ansvarar för anläggning, drift och underhåll av sitt telenät. Nätet avslutas i en första kopplingspunkt som placeras på lämplig plats i anslutning till fastigheten. I priserna ingår framkoppling av anslutningarna i Telias nät fram till första kopplingspunkt. Arbeten med och i fastighetsnät utförs på löpande räkning. 2 Fasta operatörstjänster 2.1 Trafik Nationell trafik Debiteringsintervall är 60 sekunder. Trafikslag Öppnings avgift/kr Minut avgift/kr Till Telias fasta nät inom Sverige 0,04 0,034 Till egna fasta telefoner inom orgnr. 1 0,00 0,00 Till egna Telia mobiler inom orgnr. 1 0,00 0,00 Till övriga Telia mobiler 0,04 0,12 Till övriga mobila nät 0,04 0,24 1 Samtal inom eget organisationsnummer exkl. betalsamtal Internationell trafik Se Underbilaga 1 Utlandssamtal fast telefoni

6 2.2 Anslutningar Telia ISDN Multi, 2 Mbit/s ISDN 30B+D växelanslutning Anslutningsform enl. ITU-TS I.430 och enligt standard Euro-ISDN. Bärartjänster: 64 kbit/s transparent; 3,1 khz ljud (för modem, fax etc.); tal (telefoni). I Telia ISDN Multi ingår tjänsterna Nummerpresentation och Subadressering. Tjänst Engångsavgift/kr Månadsavgift/kr Telia ISDN Multi* Analog växelanslutning Analog anslutning för företagsväxlar till Telias fasta nät Tjänst Engångsavgift/kr Månadsavgift/kr Analog växelledning Telia företagsabonnemang Abonnemang i Telias allmänna telefonnät och är ett teleabonnemang för analog anslutning av telefon, telefax och modem. I abonnemanget ingår Ett telefonnummer Följande Telia Plus-tjänster: o Samtal väntar o Trepart under pågående samtal o Återuppringning o Medflyttning Tjänst Engångsavgift/kr Månadsavgift/kr Telia Företagsabonnemang* *Accessform beroende på bla. tillgänglighet Telia Nummerabonnemang Telia Nummerabonnemang är ett abonnemang på AXE-station. Abonnemanget ger ett unikt telefonnummer utan någon fysisk anslutning till stationen. Abonnemanget har en fast vidarekoppling direkt (detta skall läggas in när abonnemanget öppnas) till ett annat nationellt eller internationellt nummer i ett fast eller mobilt nät. Nummerabonnemanget skall ha Telia som förval. Trafikavgifter utgår för samtal till vidarekopplat nummer Stationsanslutning För att öka säkerheten kan Ni ansluta Era PABX till två AXE-stationer för ankommande och/eller avgående trafik. ISDN-Multi eller Digitala växelledningar kan användas för access. Tjänsten byggs upp med en Primär och en sekundär access.

7 A FX B C LX (i samma FO) PABX Dirigering Dirigering kan ske från FX (Förmedlingsstation)-par till LX:ar (Lokalstationer) i samma FO (Förmedlingsområde). Vid inkommande trafik via A, (se skiss) eller dess tvilling i andra näthalvan mot abonnentväxeln dirigeras normalt 50 % via B och 50 % via C. Vid trafik från abonnentväxeln bör trafiken fördelas till de bägge stationer som växeln är ansluten till. A-nummer A-nummer vid ankommande samtal till växeln skickas ut på både primär och sekundär access. Avgående A-nummer skickas vidare till ISDN/PSTN vid samtal på primär access och via sekundär access om ISDN-Multi används som access. Begränsningar Växel ansluts inom samma förmedlingsområde (FO) men till två olika LX-stationer. Växelkundens nummer får ej vara porterat. Samma nummer får inte finnas på 2-stationer. Lastdelningen skall omfatta minst ett Direktval 100-tal Telia Link Anatel Hyrda, analoga teleförbindelser med många och skiftande användningsområden. En hyrd förbindelse avslutas alltid med ett definierat gränssnitt mot användaren. Telia Link Anatel finns i följande varianter: Anatel Anknytning Förbindelser mellan kontorsväxel och anknytning Anatel Standard Förbindelser för till exempel datakommunikation med hastigheter under bit/s, larmöverföring, fjärrmanövrering och talkommunikation Koppar Fast uppkopplad galvanisk förbindelse över korta avstånd Telia SIP anslutning Telia SIP-anslutning är en ip-telefonitjänst för anslutning av ip-baserade företagsväxlar till Telias nät. Tjänsten ger en fullständig sammankoppling av ip-telefonin med övriga publika nät för fast och mobil telefoni. Tjänsten använder sig av Telias internetsanslutningar som bärare. SIP-anslutning innebär en gemensam anslutning för både telefoni och data. Telia SIP-anslutning levereras på följande bärartjänster vilka prissätts separat: - Telia Bredband Företag - Telia Bredband Plus - Telia ProLane Light med bandbredd 10/2 och 24/2 Mbit/s - Telia ProLane - Telia Bredband Fiberlan företag.

8 2.2.8 Telia Prolane Telia ProLane är en fast internetanslutning som ger hög driftsäkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Därför har Telia ProLane: garanterad hastighet garanterade serviceåtaganden fast publik ip-adress trafik- och SLA-statistik via Web Bredband företag Telia Bredband Företag är en asymmetrisk anslutning med hastigheter mellan 2 och 24 Mbit/s. I Telia Bredband Företag ingår: 1 st fast internetanslutning med hastigheter 2, 8 eller 24 Mbit/s Mobilt Bredband Företag Start Dynamisk ip-adress 5 st e-postlådor med 1 GB/låda Webmail Homerun Wireless Zone Företagssupport Supportassistenten Felanmälan dygnet runt Tjänst Engångsavgift kr Månadsavgift kr Telia BredBand Företag 1,5-2Mbit/s* Telia BredBand Företag 6-8Mbit/s* Telia BredBand Företag 12-24Mbit/s* *Förutsätter att TLF finns, pris för TLF tillkommer Kostnad för modem tillkommer vid behov Telia Prolane Firewall Med Telia ProLane Firewall tar Telias certifierade personal hand om driften och övervakningen av brandväggsfunktionalitet. Telia ProLane Firewall erbjuds till Telia ProLane Light och ProLane-anslutningar Följande funktioner ingår: Dynamisk tilldelning av ip-adresser till kundens användare (DHCP) Fasta ip-adresser till kundens intern-servrar Övervakning av brandväggslösningen 24 x 365 SLA, enligt den nivå som valts för Telia ProLane-anslutningen Direktval Genom tjänsten direktval kan ett samtal gå direkt till en anknytning i en företagsväxel utan att gå via telefonist. Nummerserie kan erhållas i sammanhängande serie om 10, 100 och 1000 nummer. Nummerserie kan reserveras för framtida bruk. Tjänst Engångsavgift/kr Månadsavgift/kr Telia direktval 10-tal* 0 0 Telia direktval 100-tal* 0 0 Telia direktval 1000-tal* 0 0 Reservation Telia direktval 10-tal

9 Reservation Telia direktval 100-tal Reservation Telia direktval 1000-tal *Nummerserier ingår i den omfattning som erfordras för avropade tjänster och funktioner. Priserna gäller de anläggningar som har Telia som förval. För övriga gäller Telias vid var tid gällande ordinarie prislista Telia Direktval lokal nummerserie Med Direktval lokal nummerserie (Samtalsstyrning över riktnummergräns) kan Telia erbjuda direktvalsnummerserier i ETT riktnummerområde som ansluts till en ISDN-förbindelse i ett ANNAT riktnummerområde. A-nummer för den som ringer in till lösningen visas som vanligt. Vid utgående samtal från en anknytning i lösningen krävs att kundens växel skickar fullständigt nummer inklusive riktnummer till Telia vid utgående samtal för A-nummervisning. För utgående samtal måste riktnummer slås, utom för samtal inom det lokala riktnummerområdet där ISDN Multi är ansluten. Exempel: För en anknytning med nummer från Kungsbacka riktnummerområde, omstyrt till Göteborg där ISDN Multi är ansluten, måste slå 0300 vid utgående samtal i Kungsbacka, men kan ringa inom Göteborgs riktnummerområde utan att slå 031 före Telia Nummertjänster Telias Nummertjänster består av ett antal telefonitjänster för fri- eller betalsamtal. Med Nummertjänster kan ni: skapa tydliga och enkla kundingångar som stimulerar affärerna förstärka företagets profil och öka konkurrenskraften ha samma telefoningång för alla kunder i hela landet Inom Nummertjänster erbjuds följande produkter: Grundtjänster Telia 020 En nationell frisamtalstjänst där mottagaren betalar samtalskostnaden Telia Freephone Dina kunder ringer för 0 kr från utlandet till ditt företag Telia 077 Dina kunder kan nå ditt företag på ett och samma nummer från hela världen Telia Lokalt nummer Låt kunderna ringa lokalt, svara var du vill inom landet Telia 900 En betalteletjänst för företag som vill sälja tjänster via telenätet Tillvalstjänster Analys Ett lättanvänt webbverktyg som hjälper kunden att ta fram statistik på sina Nummertjänster. Automatisk telefonist En webbadministrerad tjänst som hjälper kunden att koppla samtal till rätt person genom röstkommando. Menystyrning En webbadministrerad tjänst som hjälper kunden att sortera sina inkommande samtal till rätt svarsställe med hjälp av en talsvarsmeny. Telia DigiTala Menystyrning Nu kan du styra dina inkommande samtal via Nummertjänster beroende på vad den uppringande personen har för ärende.

10 Telia Direktstyrning Ett webbverktyg som ger kunden möjlighet att själv styra om sin telefontrafik till olika svarsställen. Flera tillval... - Talsvarsbesked - Belastningsskydd - Svarsställen - Anropsfördelning - Kundunika datum - Tidsstyrning - Kalenderstyrning - Geografisk styrning - Vem-Ringer-styrning 2.3 Telia TeleMöte Många möten kan ni genomföra minst lika effektivt via telefon och dator. Det betyder sänkta resekostnader och lägre miljöbelastning. Eftersom ni slipper spilltid i bilen, tåget eller flygplanet får ni mer gjort, vilket innebär mindre stress. Välj den mötesform som passar bäst Eftersom tjänsten finns i flera varianter, kan ni ordna effektivt stöd för en rad olika mötessituationer. TeleMöte Direkt När ni ständigt vill vara mötesberedd, utan bokning. TeleMöte Webb Kompletterar ert TeleMöte och ger deltagarna möjlighet att visa presentationer och dokument för varandra med hjälp av internet och pc. TeleMöte Telefonist En av våra telefonister ringer upp och kopplar in deltagarna. TeleMöte Event Lämpar sig främst för stora möten, exempelvis informationsmöten. Extra funktioner/tjänster Telemöte i mobilen Ännu mer lättanvänt och lättillgängligt via mobila applikationer (apps) för iphone och Androidmobiler. Telemöte Repris Spela in ditt TeleMöte så att de som inte hade tillfälle att delta kan lyssna på det i efterhand. Tjänst Öppningsavgift/kr Minutavgift/kr Telemöte Direkt ,20 Telemöte Direkt ,20 Telemöte Webb 0 1,20 Telemöte Telefonist 0 3,50 Telemöte Event 0 2,50 Ordinarie avgifter för samtal till fasta telenätet tillkommer. 2.4 Telia Reflex Telia Reflex hjälper dig att optimera företagets telekommunikation och sänker telekostnaderna. Dessutom blir det enklare att hantera fakturorna. Detta betyder minskad resursåtgång i era administrativa rutiner. Med Telia Reflex kan du t.ex. följa upp trafiken per samtalstyp inom Sverige, per land för de internationella samtalen eller per tidsperiod. Dessutom får du svar på frågor av typen: Hur mycket ringer företaget för totalt?

11 Vilket abonnemang har företaget fasta såväl som mobila? Till vilka personer är abonnemangen knutna? Är kostnaderna kopplade till rätt kostnadsställe? Telia Reflex består av tre moduler: Trafik, Abonnemang samt Kostnadsfördelning. Därutöver kan följande tillval erbjudas: Telia Reflex Direktval ISDN Telia Reflex Samtalsmätning Telia Reflex Samtalsspecifikation 2.5 Övriga nättjänster Telia Megacall Telia MegaCall kan beskrivas som att en del av Er växelanläggning automatiserats och flyttats ut nära den uppringande. Ni har via en PC som är uppkopplad mot systemet, full kontroll över hela aktiviteten som kan genomföras utan störningar på övrig teletrafik eller överbelastning på Er växel. Telia MegaCall kan genomföras med följande funktioner: Competition: Ett telefonnummer för t.ex. tävlingar eller som sluss mot programmet. Televote: Ett telefonnummer per röstningsalternativ, med eller utan framkopplade samtal. Interaktive vote: Ett telefonnummer röstning via telefonens knappsats, med eller utan framkopplade samtal. För samtliga funktioner gäller att via samma PC som resultaten avläses kan kunden i förväg programmera in alla de data som är unika för aktiviteten, till exempel: Vilka telefonnummer som ska användas. Ladda de talfiler som den ringande ska få höra. Definiera tider för aktiviteten. Villkor för eventuella samtal som ska kopplas fram till studio eller liknande, vart de ska styras och på vilka kriterier de ska väljas ut Telia Meddelandebox Telia Medelandebox består i sitt grundutförande av ett Nummerabonnemang med tillhörande Telesvar. Detta innebär att hos kunden finns varken telefon eller jack. Kunden får inte heller någon telekatalog. I abonnemanget ingår avisering till GSM-telefon eller MiniCall som visar när det finns meddelanden att avlyssna. Meddelanden lämnas och avlyssnas till normal samtalstaxa från fast telefon, telefonautomat eller mobiltelefon Telia Talsvar Telia Talsvar ger svar via en talsvarsdator dygnet runt, där den påringande hälsas välkommen och guidas (menyval) sedan mot avslut genom olika knapptryckningar på sin telefon. Svarsservicen skräddarsys efter varje uppdragsgivares önskemål. Alla nummertyper (08, 020, 077, 0900) kan användas för att styras till Telia Talsvar och aktuell talsvarslösning. Vid beställningar kan den påringande identifiera sig genom att knappa in sitt hemtelefonnummer som matchas mot adressdatabas. Identifiering kan även ske genom att man knappar in sitt personnummer, kundnummer eller medlemsnummer Telia Telesvar En tjänst där påringande kan lämna röstmeddelanden till en användare som inte kan nås. Den uppringde användaren kan senare hämta meddelandena från valfri telefonanslutning. Styrning sker med tonvalssignalering. Åtkomsten är skyddad med fyrställig kod.

12 Den enkla röstbrevlådan har ingen menyvalsfunktion. När man ringer en anslutning som har den enkla röstbrevlådan aktiverad, kopplas samtalet direkt till röstbrevlådan. Välkomstbesked ges, antingen standardmeddelande eller ett av användaren intalat. Användaren kan aviseras om inkommet meddelande via bland annat SMS Telia Direkt Uppringning Telia Direkt Uppringning ger extra trygghet för många människor. När luren lyfts ringer ett på förhand valt telefonnummer. Uppringningen sker direkt, efter 5 sekunder eller 12 sekunder. Under fördröjningstiden kan valfritt nummer ringas. Tjänsten ligger i telenätet. Telefonen ska vara ansluten med en direktledning och inte via företagsväxel Telia DigiTala Telia DigiTala är en automatisk växelfunktion som användaren styr med rösten. Med Telia DigiTala får användaren alltid svar direkt, dygnet runt och slipper leta telefonnummer i kataloger. Bättre och billigare kommunikation Tack vare Telia DigiTala slipper telefonisten belastas med en mängd interna samtal och kan i stället ge mer kvalificerad service till kunder och övriga kontakter i omvärlden. Efter införande behövs inga interna telekataloger. Glöm kopiering, efterbehandling och distribution gläds i stället åt sänkta administrativa kostnader. Dessutom kommer användarna att spara tid varenda dag då användarna inte behöver slå i kataloger säg bara namnet, det räcker. Även mobilnummer Förutom röstringning till interna anknytningar erbjuder Telia DigiTala även uppringning till mobilnummer. Systemet känner igen en rad olika uttryckssätt. Ring Karl Persson på mobilen, Karl Persson på nallen och Karl Persson på mobiltelefon fungerar lika bra. Telia DigiTala innehåller dessutom mobilnummerupplysning. Frågar man Vilket mobilnummer har Karl Persson?, så kommer omedelbart ett tydligt svar. Fungerar överallt På kontoret ringer användaren till Telia DigiTala via ett särskilt kortnummer. Användaren får även ett vanligt telefonnummer till tjänsten, som fungerar överallt och från vilken telefon som helst. Ring hemifrån, från mobiltelefonen, hotellet eller från utlandet. Inga teknikinvesteringar Telia DigiTala produceras av intelligenta system i Telias nät. Allt Ni behöver göra är att komplettera företagsväxlar med ett särskilt kommunikationsgränssnitt, så att vi kan ansluta växeln till Telia DigiTala. Stöd finns också till Telia Centrex. Eftersom tjänsten är centralt placerad i vårt nät är den mycket driftsäker. Användarna når den 24 timmar per dygn, året runt. Kopplas till hänvisningssystemet Telia DigiTala kopplas till hänvisningssystemet under företagsväxeln. NI anger exakt vilka uppgifter som ska kopieras till tjänstens databas. Därefter uppdateras Telia DigiTala automatiskt en gång per dygn över en säker förbindelse med krypterad överföring. På så sätt kommer tjänsten alltid att innehålla korrekt och komplett information om er organisation Telia Callguide Telia CallGuide är en komplett kontaktcenterlösning för att hantera organisationens behov av medborgarservice, kundtjänster samt interna helpdesks. I Telia CallGuide arbetar kommunikatörer effektivt med olika kontaktkanaler såsom samtal, chatt, e-post, brev och fax, sms, uppdrag och funktionerna callback och kampanj. Kommunikatören kan även ha rollen av telefonist i form av telefonistarbetsplats. Telia CallGuide förenar olika kontaktvägar med organisationens IT-lösningar och erbjuder både manuell betjäning och självbetjäningstjänster. Kommunikatören får ett bra stöd i sitt arbete att göra varje kundkontakt till en del i en givande långsiktig relation. Telia CallGuide har färdiga öppna gränssnitt för integration med till exempel UC-system, kunddatabaser, system för bemanningsplanering (t.ex. TeleOpti), inspelningssystem (t.ex. NICE), inkommande uppdrag och ärendehantering. Lösningen är enkel att koppla ihop med befintliga stödsystem.

13 Utvecklingen av produkten sker i nära samarbete med våra kunder. Med Telia som leverantör får Ni en kontaktcenterlösning som är enkel att växa i och driftsäker med många nöjda referenskunder. Telia CallGuide VCC/Enterprise erbjuds i två varianter: en för kunder med enklare behov av funktionalitet och en för kunder med mer avancerade behov. Båda varianterna kan fås antingen genom att hyra funktioner i Telias nät (VCC) eller som egen utrustning (Enterprise), och fungerar med valfri växel. Telia CallGuide finns även som paketeringarna Telia CallGuide Express samt Telia CallGuide Express Telia TeleQ TeleQ är ett talsvarsbaserat tidbokningssystem som hjälper till att fördela inkommande samtal, efter verklig bemanning i sin telefonmottagning, utan att kunderna behöver sitta i telefonkö. Genom att slutanvändarna får en fast tid för återuppringning tillgodoses behovet av professionellt kundbemötande. Fördjupad produktbeskrivning erhålls av Telia. TeleQ Callback/Picker Kundens kund ringer till svarsstället hos kunden varvid samtalet vidarekopplas till Produkten där den inringande personen får en återuppringningstid. Samtalet avslutas. Användaren loggar via internet in på en webbsida och får upp applikationen med en samtalslista på sin skärm. Användaren får kontinuerligt uppdateringar från servern och ringer efterhand upp samtalen i listan. I applikationens huvudfönster ser användaren köns namn och status (öppen, stängd, fylld eller stängd av administratör), hur många samtal som finns i kön och hur många samtal som bokas per timme, dagens datum och aktuell tid samt alla samtal och all samtalsinformation. Tillvalsfunktionalitet såsom rapportfunktion, prioritering, webbokning, och personnummer mm kan köpas till enligt paketering och var tids gällande prislista. TeleQ Duo Produkten är ett talsvarsbaserat telefonkö- och tidbokningssystem som kombinerar egenskaperna hos tidbokningen i TeleQ Callback och telefonkön i TeleQ Picker. Produkten tar emot inkommande samtal och placerar dessa i en väntkö. Produkten räknar ut en uppskattad väntetid baserat på angivna värden samt antalet samtal i kön. Den inringande kunden kan i detta läge välja att istället bli uppringd. Produkten bokar automatiskt en tid då en användare kan ringa tillbaka. TeleQ Choice Produkten är ett övergripande menyval som är växeloberoende. Det sätts oftast på huvudnumret och gör det enkelt att bestämma vilka anknytningar kunden skall kunna välja mellan. Detta administreras över Internet och går därför att göra var och när som helst. Med en tonvalstelefon ändrar man enkelt välkomst- och menyvalsmeddelande. En eller flera av anknytningarna kan vara en TeleQ Callback, TeleQ Picker eller TeleQ Duo. Med TeleQ Choice blir de inkommande samtalen lättare att administrera, kundservicen förbättras och arbetet effektiviseras Telia Kontor e-post Telia Kontor e-post är en avancerad och komplett e-posttjänst för organisationer med höga krav på tillgänglighet, kvalitet och funktion. Tjänsten är avsedd för dem som: Vill ha en säker och tillförlitlig e-posttjänst Vill ha e-posten kompletterad med kalender och kontakter såväl personliga som gemensamma Behöver kunna läsa e-post utanför kontoret Vill ha sin mobiltelefon ständigt uppdaterad med kalender, kontakter och senaste e-post Vill ha full och enkel kostnadskontroll Vill slippa ökade kostnader för dyr intern utrustning och drift Telia Kontor e-post kan erbjudas både då ett företag/organisation har egen e-postserver (som då migreras) och då egen e-postserver saknas. Telia Kontor e-post innehåller tjänster baserade på Microsoft Hosted Exchange en modern och säker e-postlösning med Webmail, Push-mail, Outlook och senaste teknik mot skräppost och virus.

14 Telia Unified Communications Lync I Unified Communications Lync tar vi ett helhetsansvar för kundens kommunikationslösning och samlar alla kommunikationsmöjligheter så som närvarostatus, snabbmeddelanden, telefon - och videosamtal, konferens samt dokumentdelning i ett verktyg. Unified communications Lync realiseras med Microsoft Lync och ett antal systemintegrationer såsom integration med befintlig växel och Microsoft Exchange server. Unified communications Lync är ett konsultintensivt erbjudande som spänner över flera kommunikationsområden och system. Licenser för Microsoft Lync köper kunden in själv från sin ordinare LAR (Large Account Reseller säljer licenser och är auktoriserad av Microsoft). Unified Communications Lync finns i två varianter Ett hostat erbjudande där Microsoft Lync placeras hos och driftas av Telia Ett kundplacerat erbjudande där vi installerar Microsoft Lync på kundägd- och kundplacerad utrustning. Grunderbjudandet Grunderbjudandet består av följande delar och steg Proof of concept - kunden får under ett par veckor testa funktionaliteten i Microsoft Lync Behovsanalys - vi undersöker vilka behov och förutsättningar som finns hos kunden för att införa Unified communications Lync. Vi tittar på kundens målbild för sin kommunikationslösning samt befintlig kommunikationslösning och på vilket sätt Unified communications Lync passar in i verksamheten. Vanligtvis är både verksamhetskonsulter, presales samt systemintegrationskonsulter involverade i detta arbete (behovsanalysen kan säljas som en separat del). Installation och konfigurering av Microsoft Lync Integration med befintligt växelsystem och Microsoft Exchange server samt Active directory (Ger möjlighet till funktioner för Ett nummer till alla telefoner, boka Lyncmöten i outlook, samt telefonnummer in till mötet). Slutanvändarutbildning Leverans av certifierad kringutrustning till Microsoft Lync Support Datacenteråtkomst (aktuellt vid hostad lösning) Drift och övervakning av hostade Microsoft Lync servrar Viscom VisCom för fullskaliga kommunikationsmöjligheter visuellt. Erbjudandet består av central funktionalitet placerad hos Telia och kundplacerad funktionalitet i form av videosystem placerat hos kundens användare. Telia driftar tjänsten och tar ett helhetsansvar för funktionaliteten och supporten. Nedan presenterade priser är baserade på 36 alt. 60 månaders avtalstid för avropet. Kundplacerad utrustning, pris per system och månad Videokonferenssystem 36 månaders avtal 60 månaders avtal Cisco Profile 52 Dual with C SEK SEK inkl. valbart installationsalternativ vägghängd eller golvstativ Cisco Profile 52 Single with C SEK SEK inkl. valbart installationsalternativ vägghängd, golvstativ eller hjulbas Cisco Profile 42 Single with C SEK SEK inkl. valbart installationsalternativ vägghängd, golvstativ eller hjulbas Cisco Integrator Package with C SEK SEK inkl. 2 st separat 52 LCD skärm 1080p och valbart installationsalternativ vägghängd eller golvstativ Cisco Integrator Package with C SEK SEK inkl.1 st separat 52 LCD skärm 1080p och valbart installationsalternativ vägghängd eller golvstativ Cisco C20 Quick Set SEK SEK

15 inkl. 2 st separata 52 LCD skärmar 1080p och valbart installationsalternativ vägghängd eller golvstativ Cisco C20 Quick Set inkl. 1 st separat 52 LCD skärm 1080p och valbart installationsalternativ vägghängd eller golvstativ Cisco C20 Quick Set inkl. 1 st separat 46 LCD skärm 1080p och valbart installationsalternativ vägghängd eller golvstativ Cisco EX90 Personligt videosystem, 24 skärm Tandberg Movi exkl. Webbkamera Tandberg Movi Inkl. Webbkamera SEK SEK SEK SEK SEK SEK 120SEK 120SEK 250 SEK 250 SEK Priserna är inklusive installation, projektledning, service och support samt del i centralt placerad utrustning och funktionalitet för TMS och VCS. Central funktionalitet Flerpartsbrygga - För kommunikation med samtidiga parter i ett videomöte. Pris per port* SEK per månad Pris per port* 195 SEK per timme Gatewayfunktion Internet - Kommunikation med externa parter via IP Pris per port* SEK per månad Pris per port* 195 SEK per timme Gatewayfunktion ISDN - Kommunikation med externa parter via ISDN per video alt. deltagande per telefon. Nätavgifter och trafikavgifter tillkommer enligt var tid gällande prislista. Pris per port* 450 SEK per månad Pris per port* 45 SEK per timme Content Server SEK per månad (5 samtidiga inspelningar och 2 samtidiga streaming sessioner) *Port avser antal samtidiga deltagare i möte. En port är lika med en deltagare. Antal portar beslutas vid ingång av Avtalet. Cygate mäter nyttjandet av portar månadsvis. Vid nyttjande av portar utöver antal avtalade debiteras nyttjandet av portar med pris per påbörjad timme och debiteras i efterskott. Antal portar kan justeras uppåt under avtalstiden. Vid behov av större möten, fler än 10 samtidiga deltagare, skall dessa meddelas senast 5 arbetsdagar innan mötet ska äga rum annars kan Telia inte garantera att erfoderligt antal portar finns tillgängliga. Concierge services Användarstöd för era användare. Pris per samtal (video alt. telefon) Utbildning Introduktion för nya användare 4 utbildningstillfällen samma dag Max 6 deltagare a 1,5 tim per utbildningspass Utbildning av huvudanvändare, 4 tim max 6 deltagare 175 SEK SEK SEK Övriga utbildningar såsom: Uppföljningsutbildning Kompletterande övningar Pris presenteras beroende på önskemål om upplägg.

16 Telia Clean Mail Telia Clean Mail rensar e-post från spam, virus och riskabla bilagor Telia Clean Mail filtrerar e-posten innan den når kundens egen e-postserver. Spam, virus och andra hot mot produktiviteten och säkerheten stoppas effektivt. Detta frigör resurser då upp till 90% av lasten på en e-postserver kan vara spam. Dessutom höjs säkerhetsnivån då närmare 100% av virus och annan skadlig kod stoppas innan den når kundens e- postserver. Även avgående e-post kan filtreras från spam och virus för att garantera att kunden inte skickar sådant till sina kunder. Telia Clean Mail erbjuds i tre varianter: Base Base + Taggning Premium Telia Clean Surf Tjänsten säkrar och snabbar upp internettrafiken genom proxy-hantering med cachefunktion, innehållsfiltrering och antivirusfunktion. De olika tjänstepaketen och funktionerna gör tjänsten lämplig för företag av olika storlekar. Tjänsten tillhanda hålls i två varianter Base och Premium. Clean Surf Base är tillgänglig för företagskunder som använder Telias olika internetanslutningar för företag med fasta ip-adresser mot internet. Clean Surf Premium kan levereras till kunder globalt utan krav på TeliaSonera som ISP. Grundfunktioner Content filtering Antivirus Proxy med cache-funktion Telia Secure Remote User Telia Secure Remote User gör det möjligt att upprätta säker fjärranslutning till it-plattformen på er organisation. Därmed ges mobila medarbetare och externa kontaktpersoner tillgång till era centrala itresurser utan att tumma på it-säkerheten. Grundfunktioner - SSL-VPN ingen för installation av klient - Webbaccess - Remote Windows fildelning via en webbläsare - Säkrar Citrix och Remote Desktop trafik - Fullständig ip-anslutning via Network Connect klient - Fjärrdator säkerhetskontroll - Enkelt webbaserat administrationsverktyg - Obegränsat antal användare med fasta lösenord Tillval - Stark användarautentisering - Sms-autentisering - Certifikatautentisering

17 3. Mobila operatörstjänster 3.1 Mobila talabonnemang Abonnemang 10 Flatrate Tal Telia Flatrate tal Flatrate tal + data (Jobbsurf Extra) Rörlig Tal Flatrate efter förbrukade minuter Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Månadsavgift abonnemang 70 Kr 75 kr 160 kr 9 65 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Talsamtal till fasta telenät 1, 11 - dygnet runt 0, min min min 2 kr/min - öppningsavgift 0,00 kr/samt 1, 11 Talsamtal till Telias mobilabonnemang - dygnet runt min min min 2 0,01 kr/min - öppningsavgift 0,00 kr/samt Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige 1, 11 - dygnet runt 0,09 kr/min 0, min min 2 kr/min - öppningsavgift 0,00 kr/samt 0,00 kr/samt Internsamtal dygnet runt 11 - till egna Telia mobilabg min min min 2 0,00 kr/min - till egna fasta nummer 3 0,00 kr/min - öppningsavgift 3 0,00 kr/samt - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 4 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min Videosamtal 11 - alla dagar, dygnet runt 2,29 kr/min 2,29 kr/min 2,29 kr/min 2,29 kr/min - öppningsavgift 0,39 kr/samt 0,39 kr/samt 0,39 kr/samt 0,39 kr/sam Data- och faxsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang 11 - dygnet runt 0,55 kr/min 0,55 kr/min 0,55 kr/min 0,55 kr/min - öppningsavgift (kr/samtal/uppkoppl) 0,39 kr 0,39 kr 0,39 kr 0,39 kr Data- och faxsamtal till övriga mobilabonnemang 11 - dygnet runt 0,55 kr/min 0,55 kr/min 0,55 kr/min 0,55 kr/min - öppningsavgift (kr/samtal/uppkoppl) 0,39 kr 0,39 kr 0,39 kr 0,39 kr Jobbsurf (alla priser inom Sverige) 5 Bas Mellan 6 Stor 6 Extra 6 Hastighet i mobilnätet (3G/edge), upp till (ta 2 Mbit/s 2 Mbit/s 2 Mbit/s 2 Mbit/s Datamängd som ingår i Jobbsurf - 1 GB 5 GB 10 GB Månadsavgift 0 kr 54 kr 64 kr 179 kr Max avgift/dygn Avgift/MB 19 kr 7,20 kr 1 Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 2 Totala minutsumman på minuter per månad gäller för Talsamtal, vidarekoppling och talsamtal till övriga mobilabonnemang. 3 Internsamtal gäller för samtal inom eget organisationsnummer. Fasta nummer får ej vara av typ Nummertjänster (t ex 020, 077, 900). 4 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 5 Information om hastigheter i mobilnätet, trafikvolymer samt vid behov köpa till extra Surf se telia.se/foretag. 6 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 9 Jobbsurf Extra ingår i abonnemanget Flaterate Tal + Data. 10 Mobil IP-telefoni ingår inte i detta erbjudande 11 Debiteras per 60 sekunders intervall.

18 Abonnemang Rörlig Tal Flatrate Tal Telia Flatrate Tal Flatrate Tal + Data Vidarekoppling / Vidarekoppling Direkt Dygnet runt alla dagar 4 - till fasta nät 0,33 kr/min min min min 1 - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min - öppningsavgift 0 kr/samt 0 kr/samt 0 kr/samt 0 kr/samt - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang SMS och MMS (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - SMS till Telias mobilabonnemang och till andra mobila operatörer i Sverige 5 500st 2 500st 2 500st 2 500st 2 - SMS i datorn 0,49 kr/meddel. 0,49 kr/meddel. 0,49 kr/medd 0,49 kr/medd - SMS till andra mobila operatörers nät i utlandet 1,29 kr/meddel. 1,29 kr/meddel. 1,29 kr/meddel. 1,29 kr/meddel. - MMS 1,39 kr/meddel. 1,39 kr/meddel. 1,39 kr/meddel. 1,39 kr/meddel. - MMS i datorn 1,39 kr/meddel. 1,39 kr/meddel. 1,39 kr/meddel. 1,39 kr/meddel. Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Kunden får inte använda företagsabonnemangen för att ringa ett interndebiterat nummer i företagsväxeln och därifrån ringa till ett telefonnummer som i annat fall hade debiterats som ett externt samtal från företagsabonnemangen (exempelvis via en Mobile Extension-funktion i företagsväxeln eller motsvarande, Not: avser inte fasta anknytningar som är vidarekopplade till interna mobiltelefoner). Skulle samtal kopplas fram på detta sätt begår Kunden avtalsbrott och Kunden skall då ersätta Telia för all den skada som Kunden har orsakat, till exempel missade trafikintäkter. Undantag från denna klausul är om kunden har valt Office Extension/Jobbmobil Kontroll i sitt avtal. I offererade abonnemangsformer är det ej tillåtet att styra samtal med hjälp av så kallade mobila klienter via företagsväxeln. Gäller all typ av samtalsstyrning som t.ex. s.k. "GPRS call-back" och "call-through". " I offererade mobila surftjänster ingår ej trafiksslaget IP-telefoni mvoip ingår inte om inte detta särskilt avtalats 1 Totala minutsumman på minuter per månad gäller för Talsamtal, vidarekoppling och talsamtal till övriga mobilabonnemang därefter debiteras samtalen enligt kolumnen Efter förbrukade minuter Flaterate. 2 Begränsning på 500 sms per månad, därefter debiteras meddelanden 0,30 kr/ meddelande. 3 N/A 4 Debiteras per 60 sekunders intervall. 5 Personligt bruk av SMS från mobiltelefon.

19 Abonnemangstjänster Tjänster, vilka ingår i månadsavgiften för abonnemang Tjänst Aktiverad / aktiveras Tjänst Aktiverad / aktiveras Mobilsvar från start alt. mobiltelefonen Stöldspärr av kundtjänst Jobbsurf Bas från start SMS från start Vidarekoppling från start MMS från mobiltelefonen Vidarekoppling Direkt från start Nummerpresentation från start Spärr Utland av kundtjänst Gruppsamtal från start Spärr Betalsamtal av kundtjänst Samtal Väntar från mobiltelefonen Hemligt Nummer av kundtjänst Mobil Internet av kundtjänst Telia SurfPort Tilläggstjänster till abonnemang från start Tjänst Aktiverad / aktiveras Avgift per abg Faxlåda av kundtjänst 15 kr/månad Mobilt Datanummer av kundtjänst 15 kr/månad Extrakort av kundtjänst 85 kr/månad Detaljspecifikation av kundtjänst 0 kr/specifikation Fakturadelning av kundtjänst 0 kr/månad Telia Delad Faktura Mobil Administration/av kundtjänst 0 kr/månad Samtalsgruppering av kundtjänst 10 kr/månad Till Utlandet Företag av kundtjänst 15 kr/månad Nummerreservation 2 av kundtjänst 100 kr/nummer/år (första året kostnadsfritt) 1 N/A 2 Fri nummerreservation gäller ett år från reservationsdatum därefter debiteras en avgift per nummer och år.

20 3.2 Mobil Utlandsprislista Abonnemang Rörlig Flaterate Öppningsavgiftl/samtal Samtal från Sverige till utlandet av/minut alla dagar dygnet runt 1 0,49 kr Norden: Danmark, Finland, Norge - till fasta nät 0,89 kr 0,69 kr - till mobilnät 2,19 kr 1,99 kr Till Utlandet Företag 2 - till fasta nät 0,29 kr 0,29 kr Till Utlandet Företag 2 - till mobilnät 1,99 kr 1,99 kr Europa 1: Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien inkl San Marino och Vatikanstaten, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike Världen 1: Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Taiwan, USA - till fasta nät 0,99 kr 0,89 kr - till mobilnät 2,39 kr 2,19 kr Till Utlandet Företag 2 - till fasta nät 0,49 kr 0,49 kr Till Utlandet Företag 2 - till mobilnät 1,99 kr 1,99 kr Europa 2: Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Färöarna, Gibraltar, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Rumänien, Serbien Turkiet, Ukrania, Vitryssland. Världen 2: Argentina, Brasilien, Chile, Dominikanska Rep., Egypten, Indonesien, Israel, Kina, Malaysia, Mexiko, Ryssland, Sydafrika, Thailand, Tunisien - till fasta nät och mobilnät 2,79 kr 2,59 kr Världen 3: Afghanistan, Algeriet, Angola, Anguilla, Antigua och Barbuda, Armenien, Aruba, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Caymanöarna, Comorerna, Centralafrikanska Rep., Colombia, Costa Rica, Darussalam, Djibouti, Dominica, Ecuador, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, El Salvador, Eritrea, Etiopien, Fijiöarna, Filippinerna, Franska Guyana, Franska Polynesien, Förenade Arabemiraten, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Guadeloupe, Guam, Guinea, Grenada, Grönland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Iran, Jamaica, Jordanien, Julön, Jungfruöarna, Kambodja, Kamerun, Kazakstan, Kenya, Kirgizistan, Kokosöarna, Kongo, Kongo Dem. Rep. Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Macao, Madagaskar, Malawi, Maldiverna, Mali, Marocko, Martinique, Mauretanien, Mauritus, Mongoliet, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Papau Nya Guinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Qatar, Réunion, Rwanda, Saudiarabien, Senegal, S:t Lucia, S:t Pierre och Miquelon, S:t Vincent och Grenadinerna, Seychellerna, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syrien, Tadjikistan, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe - till fasta nät och mobilnät 6,49 kr Världen 4: Amerikanska Samoa, Ascension, Antarktis, Cooköarna, Diego Garcia, Falklandsöarna, Guinea-Bissau, Kap Verdeöarna, Kiribati, Samtal via satellit till avgift/minut alla dagar, dygnet runt Marshallöarna, Midwayöarna, Mikronesien, Nauru, Nederländska Antillerna, Niue, Nordkorea, Norfolköarna, Norra Marianaöarna, Nya Kaledonien, Palau, S:t Helena, S:t Kittsoch Nevis, Samoa, Sao Tomé och Principe, Solomonöarna, Somalia, Tokelau, Turks och Caicosöarna, Tuvalu, Vanuatu, Wallis och Futunaöarna, Östtimor Globalstar (8818,8819) Inmarsat-B (8703), BGAN (87077), M (8706), Mini M (87076) Inmarsat-Aero (8705) - till fasta nät och mobilnät 15,00 kr Iridium (8816), (8817) International Networks Emsat (88213), Seanet Maritime (88242), Thuraya (88216) International Networks MCP (88232) - till fasta nät och mobilnät 36 kr 20 kr 48 kr 48 kr 20 kr 36 kr 1 Debiteras per 60 sekunders intervall. 2 Tilläggstjänsten Till Utland Företag kostar 15kr/mån/ abg. Ta alltid del av våra utlandspriser innan du använder din mobiltelefon på resan. Tänk särskilt på att jobbsurf utomlands har högre och mer varierande kostnad. Trafiken faktureras i efterskott och räknas inte till den datamängd som ingår i din månadsavgift. För mer info om utlandstrafik se telia.se/mobilt/utomlands

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Statens resereglemente

Statens resereglemente Statens resereglemente 2013 1b/2013 Statens resereglemente 2013 Finansministeriets publikationer 1b/2013 Statens arbetsmarknadsverk FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR.

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. Scanpix 1 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. 2 3 Scanpix TELE2 VS ONÖDIGT DYRT. VÄRLDENS ENKLASTE MATCH. Ja, det hela är faktiskt mycket enkelt. Tele2 erbjuder alla tjänster företag behöver för

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar Swyx y our business. www.swyx.com Välkommen till Swyx. Hur vi kommunicerar förändras dagligen. Nya sätt, nya teknologier

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Öppet hus på Koneo i Gislaved torsdag 29 jan kl.10 00-17 00

Öppet hus på Koneo i Gislaved torsdag 29 jan kl.10 00-17 00 News! Nr 2 - januari 2009 Öppet hus på Koneo i Gislaved torsdag 29 jan kl.10 00-17 00 Vi erbjuder lösningar inom områdena IT, Telefoni, Dokumenthantering och Inredning och riktar oss till alla företag

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 MEDLEMSFÖRMÅNER Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 I 11 månader fr.om augusti 2012 lottas en vinst värd 5000:- ut varje månad. Månad 12 bilen ovan (juli 2013). Vinsterna är sponsrade

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer