OPERATION ANESTESI POSTOP UVA & IVA. NYCKELTAL 2016 Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPERATION ANESTESI POSTOP UVA & IVA. NYCKELTAL 2016 Rapport"

Transkript

1 OPERATION ANESTESI POSTOP UVA & IVA NYCKELTAL 2016 Rapport April 2017

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Gemensamma definitioner...5 Profilbeskrivning av deltagande kliniker Op/ane/postop/UVA...6 Nyckeltalsgrafer för deltagande kliniker Op/ane/postop/UVA...8 Aktivitetsnyckeltal...8 Resursnyckeltal Produktivitetsnyckeltal...25 Medicinsk praxis...28 Profilgrafer Operation, anestesi, postop och UVA...34 Nysamindex Operation, anestesi, postop och UVA Profilbeskrivning av deltagande kliniker IVA Nyckeltalsgrafer för IVA Aktivitetsnyckeltal Resursnyckeltal...53 Produktivitetsnyckeltal...7 Medicinsk praxis...59 Profilgrafer för IVA Kvalitetsdata från Svenska intensivvårdsregistret SIR...70 Nysamindex för IVA Tabellbilaga Operation, anestesi, postop och UVA...78 Operation, anestesi, postop, UVA: Länsnivå...78 Operation, anestesi, postop, UVA: Enhetsnivå Tabellbilaga IVA IVA: Länsnivå IVA: Enhetsnivå...87

3 SAMMANFATTNING 3 Denna rapport beskriver utvecklingen inom Operation/Anestesi/postoperation & uppvakningsavdelning samt intensivvård. Utvecklingsgruppen sammanställer och publicerar två rapporter i en; en för operation/anestesi/postoperation/uppvakningsavdelning och en för intensivvård. Rapporterna inkluderar aktivitets- och resursnyckeltal samt tal som visar på medicinsk praxis. I anestesi/operations-rapporten relateras resurserna till bland annat antal bemannade operationssalar, antal operationstillfällen och operationstimmar. I IVA-rapporten används även vårdtyngd som en förklaringsfaktor. Vid datainsamlingen används i största möjliga mån definitioner från SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård). Därtill hämtas data från SIR (Svensk IntensivvårdsRegister) till rapporten.

4 4 OM NYSAM Syftet med Nysam är att med hjälp av data åstadkomma verklig förbättring av hälso- och sjukvården Genom nätverket Nysam har Helseplan under mer än 20 års tid utvecklat svensk sjukvård och omsorg. Vi tar fram nyckeltal för benchmark, erbjuder ett unikt forum för erfarenhetsutbyte samt hjälper våra medlemmar att planera och följa upp förbättringsprojekt. Nysam sammanställer årligen nyckeltalsrapporter med data för ca 30 specialitets- och verksamhetsområden samt samlar mer än 500 chefer från sjukvården två gånger per år för att arbeta med data-driven förbättring. Över 600 verksamheter rapporterar i dagsläget in data, vilket utgör ett unikt underlag för benchmark och möjliggör planering och uppföljning av förbättringsarbeten som verkligen gör skillnad i verksamheterna. Under 2016 planerades och initieras fler än 60 förbättringsprojekt genom våra Nysam-grupper. Med hjälp av Nysam kan våra medlemmar: Avgöra om verksamheten bedrivs effektivt får vi våra resurser att räcka till så många som möjligt? Identifiera inom vilka områden som den största potentialen för förbättring finns Få stöd vid planering och genomförande av insatser och projekt för att förbättra verksamheten Följa upp om förbättringsprojekt och verksamhetsförändringar verkligen ger effekt Få tillgång till ett unikt nätverk av chefer för erfarenhetsutbyte och inspiration Områdena operation/anestesi/intensivvård har funnits med i Nysam sedan Utvecklingsgruppen sammanställer och publicerar två rapporter; en för operation/anestesi/ postoperation/uppvakningsavdelning och en för intensivvård. Fram till och med 2013 års rapport presenterades postoperation och uppvakningsavdelningarna tillsammans med data för intensivvård, men är från och med 2014 flyttad till operation/anestesi eftersom verksamheten i de flesta fall samorganiseras med operationsenheten. Rapporterna inkluderar aktivitets- och resursnyckeltal samt tal som visar på medicinsk praxis. I anestesi-/operations/postoperation-rapporten relateras resurserna till bland annat antal bemannade operationssalar, antal operationstillfällen och operationstimmar. I IVA-rapporten används även vårdtyngd som en förklaringsfaktor. Vid datainsamlingen används i största möjliga mån definitioner från SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård). Därtill hämtas data från SIR (Svensk IntensivvårdsRegister) till rapporten. Stockholm, april 2017 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Amanda Gyllenswärd

5 GEMENSAMMA DEFINITIONER 5 Operationstillfälle: Huvuddefinition: Operation är alla åtgärder klassificerat i Klassifikation av kirurgiska åtgärder där operations-/anestesijournal förs. För kirurgi, urologi, ortopedi och ögon skall följande ej räknas med: endoskopier redovisat under Kapitel U Transluminal endoskopi ingrepp redovisat under Kapitel T Mindre kirurgiska ingrepp. Undantag är TPX10 Implantation av subkutan injektionsport som för kirurgi skall redovisas som operation. Operationstid: (= knivtid ). Tidsrymd från operatören påbörjar operationen till operatören avslutar operationen alternativt tidpunkten då sista suturen är satt. Inkluderar oblodiga förberedande ingrepp, t ex sluten reposition, anläggande av lokalbedövning av operatör. Inkluderar oblodiga avslutande ingrepp som utförs av operatören, t ex förbandsläggning, gipsning. Förbandsläggning av operationssköterska ingår ej i operationstiden. (Källa: SFAI) Akut operationstillfälle: Med akut operationstillfälle förstås operation som tillkommer efter operationsprogrammets fastställande dagen innan. Observera att operation i tiden från fredag kl 14 till måndag kl 07 är att anse som akut. Undantag är eventuella elektiva extrasatsningar. Anestesitillfälle: Anestesitillfälle definieras: åtgärd som utförs av anestesipersonal och som dokumenteras i anestesijournal. Till ex skall ECT, förlossningsepidural och elkonvertering ingå, men ej skapande av fri venväg, traumalarm eller transport. Patienttid: Tidsrymd från operations/anestesipersonal tar sig an en patient till operation-/anestesipersonal överlämnat patienten till avdelning för fortsatt omhändertagande. Tid för överrapportering ingår. (Källa: SFAI) Dagkirurgi: Med dagkirurgiskt operationstillfälle avses operationstillfälle som utförs på patient som ej är inskriven vid en av sjukhusets vårdavdelningar, som i normalfallet kräver anestesi och som dessutom innefattar en period av postoperativ övervakning innan hemgång. Slutenvård: Med slutenvård menas vård till patient som är inskriven vid en av sjukhusets vårdavdelningar. Vårdtid postoperativ / IVA-vård: Tiden patienten befinner sig inom respektive vårdnivå: Vårdnivå postoperativ: Med postoperativvård avses okomplicerat postoperativvård oavsett var patienten ligger. Vårdnivå IVA: Med intensivvård avses övervakning, behandling, diagnostik och omvårdnad av patienter med akut svår (livshotande) sjukdom, samt vård av postoperativpatienter på IVA med vårdtid >24 timmar eller som är i behov av respiratorbehandling vid ankomst, eller med >6 timmar med farmakologiskt cirkulationsunderstöd.

6 6 PROFILBESKRIVNING AV DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Klinik Bollnäs COP (Aleris) Dagkir Vilka verksamheter ingår i Anestesi/operationsenheten? Sterilenhet, Uppvakningsenhet/ Post-op Sterilenhet, Smärtenhet, Intensivvård, Uppvakningsenhet, Post-op Egen postop men annars ingår övriga enheter inom Anestesin Sterilenhet, Intensivvård, Uppvakningsenhet/Post-op Vilken jourlösning tillämpas på enheten? Ingen 2 jourlag fram till 20:30 må-to samt dagtid lö, övriga tider ett lag. Sammansättning jourlag, 2 op ssk, 2 an ssk, extra lag kväll o lö, 2 opssk eller 1 op o 1 usk, 1 an ssk Ingen, c-op har jour 2 jourlag må-to fram till 19:30, därefter 1 lag till 07. Fr ett lag, lö-sö aktiv tjänst fram till 03:30, därefter beredskap på sjukhuset fram till 07. Sammansättning 1 op-ssk, 1 an-ssk, 2 usk Finns 23- timmarsvård? 1 jourlag: 1 nsk, 1 usk i jour. 1 OP-ssk, + 1 usk i beredskap i hemmet Nej Uppvakningsenhet 1 jourlag med 1-2 nsk, 1 opsk, 1-2 usk 1, beredskapslag med 1 nsk, 1 opsk, 1 usk Post-op Nej Katrineholm Post-op Nej Operation, Steril, Intensivvård, Uppvakningsenhet, Post-op Ett jourlag med op-ssk, an-ssk och usk Sterilenhet 0 Ja Uppvakningsenhet Två jourlag vardag kväll och lördag dag. Övrig jour ett jourlag Nej Torsby Post-op Beredskapslag Nej Köping Uppvakningsenhet Beredskap Nej Sterilenhet, Smärtenhet, Intensivvård, Uppvakningsenhet 4 jourlag kväll, 3 jourlag helg, 1,5 jourlag natt Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Klinik Finns sjukhusbunden anestesijour? Utförs MIGuppdrag? Om Ja på OPAD13: Ange antal MIG-uppdrag Utförs PIGuppdrag? Om Ja på OPAD14: Ange antal PIG-uppdrag Ges påminnelse till dagkirurgiska patienter 1-5 dagar före Dagkirurgisk operation? Bollnäs COP (Aleris) Ja Nej 0 Nej 0 Ja Ja Ja 53 Ja 47 Nej Dagkir Ja Nej 0 Nej 0 Ja Ja Ja 39 Nej 0 Nej Ja Ja 114 Nej 0 Ja Ja Ja 282 Nej 0 Ja Ja Nej Nej Nej Katrineholm Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 0 Nej Ja Ja 130 Ja 114 Nej Torsby Nej Nej Nej Nej Köping Nej Nej Nej Nej Ja Ja 71 Ja 25 Nej

7 PROFILBESKRIVNING AV DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 7 Klinik Är dagkirurgi en separat enhet? Förekommer akuta operationer? Antal bemannade postop/uvaplatser dagtid (genomsnitt) Finns renodlade akutsalar? Vilken enhet ansvarar för postop? Bemannas post-op dygnet runt? Bollnäs COP (Aleris) Nej Nej 10 Nej Annan Nej Nej Ja 17.5 Ja Anestesi Ja Dagkirurgi Ja Nej 10.4 Nej Anestesi Nej Nej Ja 10.4 Nej Anestesi Nej Nej Ja 11 Nej IVA Ja Nej Ja 15 Ja IVA Ja Nej Ja 20 Ja IVA Ja Katrineholm Nej Nej 14 Nej Anestesi Nej Nej Ja 10 Nej IVA Nej Nej Ja 9 Nej IVA Nej Nej Ja 28 Ja Annan Ja Torsby Nej Nej 10 Nej IVA Nej Köping Ja Ja 7.5 Nej Anestesi Nej Nej Ja 26.8 Ja Anestesi Nej Klinik Finns möjlighet till direktintag av patienter? Utför anestesikliniken anestesi/ bedövning vid förlossningar? Utförs anestesi på barn Finns nattöppet UVA? Vilken personal bemannar UVA? Bollnäs COP (Aleris) Nej Nej Nej Nej UVA-personal Nej Ja Ja, från 6 månader Ja Blandning Dagkirurgi Nej Nej Ja, från 1 år Nej Blandning Nej Ja Ja, från 6 månader Nej Blandning Nej Nej Ja, från 3 år Nej IVA-personal Nej Ja Ja, från 6 månader Nej Anestesipersonal, Operationspersonal Nej Ja Ja Ja Blandning Katrineholm Nej Nej Nej Nej UVA-personal Nej Ja Ja, från 1 år Nej IVA-personal Ja Nej Nej Nej IVA-personal Ja Ja Ja, från 6 månader Torsby Ja Nej Nej Nej Ja Blandning Köping Nej Nej Nej Nej Anestesipersonal Ja Ja Ja, från 3 månader Ja UVA-personal

8 8 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Aktivitetsnyckeltal Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Operationstillfällen fördelat i procent per specialitet (exkl. utomlänspat.) 25% 5 75% % Värmland 38% 31% 15% 13% 16% Västmanland 41% 34% 16% 8,6% 9,2% Kronoberg 39% 34% 14% 8,6% 13% borg 4 38% 13% 8,4% 9,9% Sörmland 36% 34% 16% 6,6% 14% Kirurgi Ortopedi Gynekologi ÖNH Övriga specialiteter Graf ID: 1316 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Timmar operationstid exkl. utomlän per 1000 invånare 80 77, , , , , , ,5 Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland 45 42, , Graf ID: 1313

9 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 9 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Operationstillfällen exkl. utomlän per 1000 invånare 72, , , , ,5 50 Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland 47, , Graf ID: 1315 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Andel operationstillfällen utomlänspatienter av operationstillfällen totalt 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5% 5% Köping Katrineholm Bollnäs COP (Aleris) Dagkir Torsby Andel op.tillf utomlänspatienter / op.tillf totalt Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1317

10 10 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Operationer per anestesitillfälle 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Bollnäs COP (Aleris) Dagkir Torsby Katrineholm Köping Antal operationer per anestesitillfälle Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1320 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Timmar patienttid totalt exkl. utomlän per 1000 invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Inkluderar ej postop Graf ID: 1319

11 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 11 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Anestesier exkl. utomlän per 1000 invånare 87, , , , , ,5 Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland 60 57, , Graf ID: 1321 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Anestesier barn under 1 år Falun COP Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 2595

12 12 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Vårdtimmar resp. bemannade postop/uva-platser per invånare , , , ,5 0 Värmland borg Sörmland Kronoberg Västmanland 0 Antal vårdtimmar postop/uva exkl utomlän / 1000 inv Antal bemannade Postop/UVA-platser dagtid / inv Vänster y-axel = vårdtimmar, Höger y-axel = bemannade vårdplatser Graf ID: 1406 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Antal vårdtimmar postop/uva exkl utomlän per 1000 inv Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1370

13 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 13 Resursnyckeltal Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Personalkostnad totalt per timme operationstid Köping Katrineholm Dagkir Bollnäs COP (Aleris) Personalkostnad totalt operation/anastesi / timme op.tid Personalkostnad totalt postop / timme op.tid Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1328 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Personalkostnad totalt per timme operationstid Falun COP Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Inkluderar postop Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1329

14 14 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Personalkostnad SSK/USK per timme operationstid Köping Katrineholm Dagkir Bollnäs COP (Aleris) Personalkostnader SSK/USK operation och anestesi / timme operationstid Personalkostnader SSK/USK PostOP / timme operationstid Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1330 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Personalkostnad SSK/USK per operationstillfälle Katrineholm Köping Dagkir Bollnäs COP (Aleris) Personalkostnad SSK/USK operation och anestesi per operationstillfälle Personalkostnad SSK/USK PostOP per operationstillfälle Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1403

15 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 15 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Personalkostnad SSK/USK operation och anestesi per timme operationstid Falun COP Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Inkluderar ej postop Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1331 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA / patient Postop/UVA Katrineholm Bollnäs COP (Aleris) Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA / patient Postop/UVA Graf ID: 2597

16 16 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Personalkostnad fördelat per invånare Kronoberg Västmanland ,7 borg ,6 Sörmland Personalkostnader anestesiläkare / inv SSK anestesi SSK operation USK operation/anestesi SSK postop USK postop Graf ID: 1322 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Personalkostnad totalt per invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Inkluderar postop Graf ID: 1323

17 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 17 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Personalkostnad SSK operation per invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1324 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Personalkostnad USK operations/anestesi per invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1325

18 18 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Personalkostnad SSK anestesi per invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1326 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Personalkostnad anestesiläkare per invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1327

19 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 19 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Fördelning årsarbetare , ,1 20 9, ,9 4,8 8, ,7 Dagkir 1, ,9 5,2 Katrineholm 2,4 5,9 7,0 12 4,1 4,3 4,3 6,2 7,8 4,0 Bollnäs COP (Aleris) 4,3 3,7 5,7 6,0 4,0 Köping 0,8 5,7 5,7 5,9 2,4 Antal årsarb anestesläkare Antal årsarb SSK operation Antal årsarb SSK anestesi Antal årsarb USK anestesi/operation/postop Antal årsarb SSK postop Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1332 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Antal årsarb totalt per invånare 95 92, , , , , , , , , Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Inkluderar postop Graf ID: 1333

20 20 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Årsarb. anestesiläkare per invånare 12 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland 5 4,5 4 3, Graf ID: 1335 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Årsarb SSK operation per invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1337

21 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 21 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Årsarb USK operation/anestesi per invånare 25 22, , ,5 10 Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland 7,5 5 2, Inkluderar ej postop Graf ID: 1339 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Årsarb SSK anestesi per invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1341

22 22 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Arbetade timmar chefer med personalansvar av arbetad tid totalt 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1 2,6% 5,6% 2,6% 3, 2,6% 5,2% 1,7% 2,4% 1,5% 1,6% Köping Katrineholm Dagkir Bollnäs COP (Aleris) Andel chefer operation/anastesi med personalansvar/personal totalt Andel chefer postop med personalansvar/personal totalt 6,6% 6,9% 5,2% 2,8% 2,2% 4, 4, 1,4% 8,4% 5, 2,4% 3,8% 4,3% I Västmanland används en ledarskapsmodell med få enhetschefer men många arbetsledare, något som slår igenom i detta nyckeltal Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1400 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Bemannade operationssalar dagtid per invånare 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 Västmanland Kronoberg Värmland borg Sörmland Antal bemannade opsalar dagtid / inv Beräknas fr o m 2015 på faktiska antal vardagar som operationssalarna är bemannande. Har tidigare beräknats utifrån en schablon på 250 dagar om året. Graf ID: 1342

23 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 23 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Utnyttjande av bemannade operationssalar dagtid 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Dagkir Bollnäs COP (Aleris) Katrineholm Köping Torsby Antal timmar op.tid dagtid / bemannad op.sal dagtid Antal operationer per bemannad op.sal dagtid Grafen visar antal timmar operationstid respektive antal operationer i varje bemannad operationssal Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1344 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Antal bemannade Postop/UVA-platser dagtid per inv 0 2,5 5 7, , ,5 borg Värmland Sörmland Kronoberg Västmanland Antal bemannade Postop/UVA-platser dagtid / inv Graf ID: 1385

24 24 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Antal bemannade Postop/UVA-platser dagtid per inv Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1386 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP länsnivå Antal årsarbetande SSK/USK Postop / inv 0 2,5 5 7, , ,5 Kronoberg borg Sörmland Västmanland Antal årsarb SSK/USK Postop/UVA / inv Kronoberg är ej justerat för utomlänspatienter avseende postop Graf ID: 1379

25 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 25 Produktivitetsnyckeltal Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Arbetade timmar per timme operationstid Köping Katrineholm Dagkir Bollnäs COP (Aleris) Antal arbetade timmar op/an per timme op.tid Antal arbetade timmar postop per timme op.tid I "Arbetade timmar" räknas ej personal som arbetar med lön, personal, mat, städ, vaktmästeri, paramedicin och med. teknik. Sekreterare ingår dock även om sekreterarna organisatoriskt tillhör annan enhet. Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1402 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Timmar operationstid (sv+öv) per årsarbetare totalt Bollnäs COP (Aleris) Dagkir Katrineholm Köping Antal timmar op.tid (sv+öv) / årsarb totalt Inkluderar postop Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den nedre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1345

26 26 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Antal timmar operationstid (sv+öv) per årsarbetare totalt Falun COP Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Inkluderar postop Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1346 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Antal timmar operationstid (sv+öv) per årsarbetande SSK operation Falun COP Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1348

27 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 27 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Antal timmar patienttid totalt per årsarbetande SSK anestesi Falun COP Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1350

28 28 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Medicinsk praxis Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Antal timmar patienttid totalt per operationstillfälle 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 Katrineholm Torsby Köping Dagkir Bollnäs COP (Aleris) Antal timmar patienttid totalt/operationstillfälle Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Inkluderar ej postop Graf ID: 2592 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Andelen op.tid av patienttid med op.kod 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Bollnäs COP (Aleris) Torsby Katrineholm Andelen op.tid av patienttid med op.kod Graf ID: 2599

29 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 29 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Antal timmar patienttid slutenvård per operationstillfälle slutenvård 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 Katrineholm Torsby Bollnäs COP (Aleris) Antal timmar patienttid slutenvård/operationstillfälle slutenvård Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Inkluderar ej postop Graf ID: 2593 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Antal vårdtimmar Postop/UVA / arbetad timme SSK/USK Postop/UVA 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Bollnäs COP (Aleris) Katrineholm Antal vårdtimmar Postop/UVA / arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Graf ID: 2598

30 30 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Andel operationstillfällen dagkirurgi per operationstillfällen totalt % 19% 46% 32% 51% 63% 71% 5 77% 10 64% 57% 41% 24% % 52% 64% 69% 10 72% 5 73% 10 65% 56% 4 22% 24% 5 38% 53% 48% 62% 66% 99% 56% 49% 77% 10 64% 54% 37% 22% 26% 5 39% 53% 47% 62% 66% 99% 54% 47% 76% 10 65% 55% 4 21% 25% 37% 5 44% 57% 99% 45% 78% 10 62% 52% Falun COP Östersund Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1351 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Andel akuta operationstillfällen av operationstillfällen totalt % 6 55% 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 45% 42% 27% 33% 38% 6,7% 0,2% 0,7% 36% 0,4% 25% 33% 45% 49% 4 25% 32% 37% 11% 0,1% 0,6% 14% 0,6% 35% 0,1% 0,3% 24% 31% 42% 43% 39% 24% 29% 34% 11% 0,1% 0,5% 17% 0,1% 35% 0,3% 0,5% 23% 29% 45% 43% 36% 27% 28% 35% 8,9% 0, 0,5% 15% 0,2% 29% 0,1% 0,2% 25% 31% 41% 42% 36% 37% 3 0,2% 0,5% 19% 0,1% 35% 0,3% 7,6% 22% 3 Falun COP Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1352

31 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 31 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Andel akuta operationstillfällen på jourtid av operationstillfällen akut % 57% 57% 44% 14% 7,7% 52% 47% 55% 45% 54% 52% 54% 65% 45% 11% 26% 47% 49% 55% 46% 54% 54% 54% 55% 44% 24% 37% 47% 48% 63% 45% 55% 53% 53% 56% 44% 37% 4 33% 55% 47% % 55% 45% 5 37% 49% 52% 61% Falun COP Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1353 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Andel strykningar av planerade patienter på operationsdagen av antal planerade operationer totalt ,5% 15% 6,7% 7,9% 12% 6,1% 2,7% 4,4% 3,8% 9,3% 5,8% 7,9% 4, 2,2% 8,9% 8,4% 6,7% 7,9% 5, 3,6% 4,6% 7, 8,1% 6,9% 8,3% 4,9% 3,7% 6,8% 9,1% 3,3% 9,4% 5,5% 6,4% 3,5% 3,2% 6, 3,9% 6,3% 6,5% 5,9% 8,7% 6,4% 3,2% 8, 8,4% 3,6% 8,6% 4,9% 6,1% 4, 5,2% 6,8% 0,2% 15% 6,5% 7,1% 6,7% 2,4% 3,4% 8, 11% 2,8% 8,9% 4,2% 3,3% 6,2% 3,1% 15% 7,4% 6,2% 7,3% 4,4% 3,2% 7,7% 12,5% 1 7,5% 5% 2,5% Falun COP Bollnäs COP (Aleris) Falun Dagkir Falun ÖNH Dagkir Katrineholm Köping Nysam använder fr o m 2016 SPORs definition avseende strykningar Den vänstra grupperingen har fler än operationstimmar per år, den högra har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1354

32 32 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Andel strykningar av planerade patienter på operationsdagen av antal planerade operationer totalt 2,5% 5% 7,5% 1 12,5% Torsby Dagkir Katrineholm Köping Bollnäs COP (Aleris) Andel strykningar av planerade patienter på op.dagen av antal planerade operationer totalt Nysam använder fr o m 2016 SPORs definition avseende strykningar Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den undre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1355 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå Antal signerade (färdiga) anestesibedömningar 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 Torsby Dagkir Bollnäs COP (Aleris) Köping Antal signerade (färdiga) anestesibedömningar innan patienten kommer till OP/totalt genomförda (elektiva) operationer Graf ID: 2596

33 NYCKELTALSGRAFER FÖR DELTAGANDE KLINIKER OP/ANE/POSTOP/UVA 33 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå ASA-registrering 25% 5 75% % 31% 43% 24% 2,4% 0,1% 28% 41% 24% 6,1% 32% 43% 22% 2,6% 0,1% 34% 4 23% 3,5% 43% 37% 18% 2,4% 0,1% 32% 48% 18% 1% Bollnäs COP (Aleris) 26% 58% 15% 0,3% Dagkir 58% 37% 4,6% 0,5% 38% 4 18% 2,9% 0,1% Katrineholm 42% 55% 2,6% 0,1% Köping 54% 4 5,9% 0,3% 34% 42% 22% 2,5% Torsby 27% 5 21% 1,8% 0,1% 32% 52% 15% 0,7% Andel ASA 1 i % av antal ASA-registreringar Andel ASA 3 i % av antal ASA-registreringar Andel ASA 5 i % av antal ASA-registreringar Andel ASA 2 i % av antal ASA-registreringar Andel ASA 4 i % av antal ASA-registreringar Den övre grupperingen har fler än operationstimmar per år, den undre har färre än operationstimmar per år. Graf ID: 1356

34 34 PROFILGRAFER OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA Profilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Enheter över operationstimmar Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid -19,8% -13,3% -47, -22,6% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP -3,8% 21% 2,9% 42% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva -24,2% 74% -10,8% -13,8% Graf ID: 1398

35 PROFILGRAFER OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA 35 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid 8,2% 2 19% 18% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP -1,7% -14,4% -11,1% 36% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva -64,1% 63% 18% 25% Graf ID: 1398 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid 3, 1 39% 1,7% 32% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP -2,6% -32,7% -19,2% 3,1% 29% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva -14,3% 4, 28% 8,1% Graf ID: 1398

36 36 PROFILGRAFER OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid -1,6% 18% 51% 13% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP -2,5% -21,8% 3,4% 14% 18% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva -40,1% 27% 29% 11% Graf ID: 1398 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid -8, 0,6% -8,2% 15% -12, PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP 8,8% -8,7% 2,7% -32,1% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva -5,3% -5,3% 46% Graf ID: 1398

37 PROFILGRAFER OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA 37 Enheter under operationstimmar Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid -10, -5,9% -24,6% 47% -29,7% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP 11% 54% 2,7% -28,1% -19, MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva 17% -74,2% -100, 16% Graf ID: 1398 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Bollnäs COP (Aleris) RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid -28,5% -26,6% -53,6% -44,2% 14% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP 32% 35% -5,4% 29% -23,9% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva 32% -99,1% -67,8% -15,8% Graf ID: 1398

38 38 PROFILGRAFER OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Dagkir RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid -24,4% 56% -59,7% -46,2% 6,8% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP 171% -48,1% -99,2% 7,9% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva 85% -97,4% -82,6% -99,5% Graf ID: 1398 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid 0,8% -49,7% 96% -42,2% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP -0,1% -53,6% 83% 35% 119% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva -7,7% 39% 17% 2, Graf ID: 1398

39 PROFILGRAFER OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA 39 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Katrineholm RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid -6,1% -5, -23, 33% -6,9% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP -9,1% -1,2% 4,8% 22% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Medelvårdtid (timmar) postop/uva 42% -100, 31% Graf ID: 1398 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Köping RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid 1-68,1% -46,6% 14% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP -8, 201% 6,5% -3,5% 18% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva 86% -98,6% -100, -42, Graf ID: 1398

40 40 PROFILGRAFER OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid 28% 6,2% 15% 76% -18,3% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP -13,7% 59% -2,9% -25,5% -12,7% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva -4, 19% 7, 3 Graf ID: 1398 Nyckeltal Operation / Anestesi / PostOP enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde RESURSDATA Personalkostnad totalt operation/anastesi per timme op.tid Personalkostnad SSK Anestesi per timme patienttid Personalkostnad anestesiläkare exkl IVA per timme patienttid Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA Personalkostnad SSK OP per timme patienttid 8,1% 7,1% 39% -37,6% -32,5% PRODUKTIVITETSDATA Antal timmar op.tid per årsarb operation/anestesi totalt Antal timmar patienttid totalt per årsarb anestesiläkare exkl IVA Antal timmar patientid totalt per årsarb SSK anestesi Vårdtimmar Postop/UVA per arbetad timme SSK/USK Postop/UVA Antal timmar patienttid totalt per årsarb SSK OP 3,3% -28, -15, 57% -35,2% MEDICINSK PRAXIS Andel dagkir op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen per op.tillfällen totalt Andel akuta op.tillfällen på oplanerad tid per op.tillfällen akut Medelvårdtid (timmar) postop/uva -2,6% 5,3% 28% 25% Graf ID: 1398

41 NYSAMINDEX OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA 41 Nyckeltal i index: Personalkostnad totalt operation-anestesi-postop/ timme operationstid Antal timmar op.tid dagtid / bemannad operationssal dagtid Andel strykningar på det elektiva operationsprogrammet Andelen operationstid av patienttid med operationskod Antal operationer dagtid / bemannad operationssal dagtid Antal vårdtimmar Postop/UVA / arbetad timme SSK/USK Postop/UVA (Nytt nyckeltal i index 2015) Personalkostnad SSK/USK Postop/UVA per patient Postop/UVA (Nytt nyckeltal i index 2014 då Postop/UVA flyttats till Operation - Anestesi) Personalkostnad totalt / timme op.tid 1 poäng: > kr/timme 2 poäng: kr/timme 3 poäng: kr/timme 4 poäng: kr/timme 5 poäng: < kr/timme (Detta nyckeltal kan inte beräknas för Torsby) Antal timmar op.tid dagtid / bemannad op.sal dagtid 1 poäng: < 2,4 timmar 2 poäng: 2,4 2,8 timmar 3 poäng: 2,9 3,3 timmar 4 poäng: 3,4 3,8 timmar 5 poäng > 3,8 timmar (Detta nyckeltal kan inte beräknas för ) Andel strykningar av planerade patienter på op.dagen 1 poäng: > 8 % 2 poäng: 7,0 8 % 3 poäng: 5,5 6,9 % 4 poäng: 4,0 5,4 % 5 poäng: < 4,0 % Andelen operationstid av patienttid med operationskod 1 poäng: < 41 % 2 poäng: % 3 poäng: % 4 poäng: % 5 poäng: > 48 % Antal operationer dagtid / bemannad op-sal dagtid 1 poäng: < 2,6 operationer 2 poäng: 2,6 3,1 operationer 3 poäng: 3,2 3,6 operationer 4 poäng: 3,7 4,1 operationer 5 poäng: > 4,1 operationer (Detta nyckeltal kan inte beräknas för )

42 42 NYSAMINDEX OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA Antal vårdtimmar Postop/UVA arbetad timme SSK/USK Postop/UVA 1 poäng < 0,7 timmar 2 poäng 0,7 0,79 timmar 3 poäng 0,8 0,94 timmar 4 poäng 0,95 1,15 timmar 5 poäng > 1,15 timmar (Detta nyckeltal kan inte beräknas för Torsby samt för Dagkirurgi) Personalkostnad SSK/USK per patient Postop/UVA 1 poäng: > kr per patient 2 poäng: kr per patient 3 poäng: kr per patient 4 poäng: kr per patient 5 poäng: < 800 kr per patient (Detta nyckeltal kan inte beräknas för Torsby) Indelning Op/An/Postop Kliniker med fler än operationstimmar/år,,,, 2. Kliniker med mindre än operationstimmar/år,,, Katrineholm,, Bollnäs, Torsby, dagkirurgi, Köping

43 NYSAMINDEX OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA 43 Fler än operationstimmar per år: Fler än operationstimmar per år:

44 44 na NYSAMINDEX OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA Fler än operationstimmar per år: Fler än operationstimmar per år:

45 s NYSAMINDEX OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA 45 Fler än operationstimmar per år: Mindre än operationstimmar per år: Bollnäs COP (Aleris)

46 46 NYSAMINDEX OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA Mindre än operationstimmar per år: Mindre än operationstimmar per år:

47 NYSAMINDEX OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA 47 Mindre än operationstimmar per år: Katrineholm Mindre än operationstimmar per år: Alla nyckeltal har inte kunnat beräknas för

48 48 NYSAMINDEX OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA Mindre än operationstimmar per år: Mindre än operationstimmar per år: Torsby Alla nyckeltal har inte kunnat beräknas för Torsby

49 NYSAMINDEX OPERATION, ANESTESI, POSTOP OCH UVA 49 Mindre än operationstimmar per år: Köping gi Mindre än operationstimmar per år: Dagkirurgi Alla nyckeltal har inte kunnat beräknas för Dagkirurgi

50 50 PROFILBESKRIVNING AV DELTAGANDE KLINIKER IVA Klinik Kategoriindelning vårdnivå intensivvård Hur ligger IVA i organisationen? Finns sjukhusbunden anestesijour? Finns det fler intensivvårdsplatser på sjukhuset? Bollnäs (Aleris) Kategori I Med klinik Ja Nej Kategori II Under Anestesi Ja Nej Kategori I Under Anestesi Ja Nej Kategori I Under anestesikliniken Ja Nej Kategori II Under anestesikliniken Ja Nej Kategori II Division kirurgi Ja Nej Kategori I Division kirurgi, Anestesikliniken Kategori I AnOpIVA Ja Nej Kategori II AnOpIVA Ja Nej Torsby Kategori I AnOpIVA Ja Nej Örnsköldsvik Kategori I Länsverksamhet Operation och Intensivvård Kategori II Ja Nej Ja Nej Nej Nej Klinik Vilken vårdtyngdsmätning används? Antal bemannade IVA-platser (genomsnitt) Finns specialistläkare anställd på enheten? Vårdas barn på enheten? Bollnäs (Aleris) NEMS+VTS 3 Ja Nej VTS Ja Ja, från 6 månader Pas-IVA (VTS 2014) 4,7 Ja Ja, från 6 månader VTS Nej Nej VTS Nej Ja, från 6 månader VTS Ja Ja, från 6 månader VTS 4,75 Ja Nej VTS Ja Nej VTS2014 7,25 Ja Ja, från 6 månader Torsby VTS Ja Nej Örnsköldsvik VTS Ja Ja NEMS 9 Ja Ja, från 6 månader Intensivvård kategori III Allmän intensivvårdsavdelning på region/universitetssjukhus som tillhandahåller de mest kvalificerade övervakningsoch behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. På sjukhuset finns ofta specialintensivvårdsavdelningar för tex. Thorax, neurokirurgi, pediatrik och brännskadevård. Avdelningen uppfyller samtliga krav på organisation, kompetens och kringresurser enligt SFAI:s riktlinjer för kategori III. Intensivvård kategori II Intensivvårdsavdelning som behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem. Avdelningen saknar dock de mest kvalificerade metoderna för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem, en resurs som finns på ett kategori I sjukhus. På sjukhuset skall finnas både barn och infektionsklinik innebärande fast anställda läkare inom specialiteten och egna vårdplatser. Avdelningen uppfyller samtliga krav på organisation, kompetens och kringresurser enligt SFAI:s riktlinjer för kategori II. Intensivvård kategori I Intensivvårdsavdelning som behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i några organsystem men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori III- och II-avdelningar. Avdelningen uppfyller samtliga krav på organisation, kompetens och kringresurser enligt SFAI:s rekommendation för kategori I.

51 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA 51 Aktivitetsnyckeltal Nyckeltal IVA enhetsnivå Andel vårdtid IVA resp HIA * * * * * Bollnäs (Aleris) * * * Torsby Örnsköldsvik 82% % 86% 81% 18% 32% 14% 19% Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt Andel vårdtimmar HIA på IVA av vårdtimmar totalt Kliniker markerade med asterisk (*) har haft dialyspatienter under året Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 1366 Nyckeltal IVA länsnivå Antal vårdtimmar IVA (exkl HIA) exkl utomlän per 1000 invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västernorrland Västmanland Graf ID: 1368

52 52 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA Nyckeltal IVA länsnivå Antal VTS-poäng exkl utomlän per 1000 inv Värmland 676 borg 584 Sörmland 523 Kronoberg 430 Antal VTS-poäng exkl utomlän / 1000 inv Endast landsting som tillämpar VTS-systemet i hela landstinget visas i denna graf Graf ID: 1371 Nyckeltal IVA länsnivå Vårdtimmar resp. bemannade IVA-platser per invånare ,5 5 4, ,5 3 2, ,5 1 0,5 0 Värmland borg Sörmland Kronoberg Västmanland 0 Antal vårdtimmar IVA (exkl HIA) exkl utomlän / 1000 inv Antal bemannade IVA-platser / inv Antal vårdtimmar IVA (exkl HIA) exkl utomlän / 1000 inv (vänster y-axel) Antal bemannade IVA-platser / inv (höger y-axel) Graf ID: 1411

53 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA 53 Resursnyckeltal Nyckeltal IVA länsnivå Personalkostnad totalt per invånare Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1412 Nyckeltal IVA länsnivå Personalkostnad läkare IVA per invånare Blekinge Dalarna borg Halland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1410

54 54 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA Nyckeltal IVA länsnivå Personalkostnad SSK/USK IVA per inv (exkl HIA på IVA) Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland Graf ID: 1378 Nyckeltal IVA länsnivå Antal årsarb. läkare IVA per inv 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland 1,5 1 0, Graf ID: 1382

55 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA 55 Nyckeltal IVA länsnivå Antal årsarb SSK/USK IVA totalt per inv 40 37, , , , , ,5 Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland 10 7,5 5 2, Graf ID: 1380 Nyckeltal IVA länsnivå Antal bemannade IVA-platser per inv 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Blekinge Dalarna borg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Värmland Västmanland 1,5 1 0, Graf ID: 1384

56 56 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA Nyckeltal IVA enhetsnivå Andel SSK resp. USK på IVA Bollnäs (Aleris) SSK USK Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 1381

57 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA 57 Produktivitetsnyckeltal Nyckeltal IVA enhetsnivå Personalkostnad SSK/USK IVA per bemannad IVA-plats Bollnäs (Aleris) Personalkostnad SSK/USK IVA / bemannad IVA-plats Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 3091 Nyckeltal IVA enhetsnivå Arbetade timmar SSK/USK IVA per bemannad IVA-plats Bollnäs (Aleris) Arbetade timmar SSK/USK IVA / bemannad IVA-plats Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 3093

58 58 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA Nyckeltal IVA enhetsnivå Personalkostnad IVA per vårdtimme IVA (exkl. HIA) Bollnäs Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA exkl HIA Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 3096 Nyckeltal IVA enhetsnivå Arbetade timmar SSK/USK/LÄK per vårdtimme 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 2,7 2,7 2,5 2,3 2,2 Bollnäs 2,9 2,8 2,8 1,7 1,6 Arbetade timmar Läkare/SSK/USK IVA / antal vårdtimmar IVA Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 3098

59 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA 59 Medicinsk praxis Nyckeltal IVA enhetsnivå Antal VTS-poäng per vårdtimme IVA 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,4 2,4 2,1 2,0 Örnsköldsvik Bollnäs (Aleris) Torsby 2,2 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 Antal VTS-poäng / vårdtimme IVA Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 1372 Nyckeltal IVA enhetsnivå Antal VTS poäng / arbetad timme SSK/USK 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 Bollnäs 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK/USK IVA Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 3097

60 60 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA Nyckeltal IVA enhetsnivå Patienttimmar CRRT per antal vårdtimmar IVA 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,10 0,10 0,09 0,08 0,04 Örnsköldsvik Bollnäs (Aleris) Torsby 0,12 0,04 0, Patienttimmar CRRT/antal vårdtimmar IVA Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 1415 Nyckeltal IVA enhetsnivå Total SAPS3-poäng per IVA-tillfälle Bollnäs (Aleris) Örnsköldsvik Torsby Antal SAPS3 - poäng Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 1407

61 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA 61 Nyckeltal IVA enhetsnivå Antal patienttimmar på IVA med dialys (intermittent och/eller kontinuerlig) Örnsköldsvik Bollnäs (Aleris) Torsby CRRT (kontinuerlig) Övrigt (intermittent) Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 1373 Nyckeltal IVA enhetsnivå Antal patienttimmar på IVA med dialys (intermittent och/eller kontinuerlig) , Örnsköldsvik Bollnäs (Aleris) Torsby Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 1404

62 62 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA Nyckeltal IVA enhetsnivå Antal patienttimmar på IVA med mekaniskt andningsstöd Örnsköldsvik Torsby Bollnäs (Aleris) Invasiv (IVB) Noninvasiv (NIVB) Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 1374 Nyckeltal IVA enhetsnivå Antal patienttimmar på IVA med mekaniskt andningsstöd Örnsköldsvik Bollnäs (Aleris) Torsby Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 1405

63 NYCKELTALSGRAFER FÖR IVA 63 Nyckeltal IVA enhetsnivå Andel pat.timmar på IVA med mekaniskt andningsstöd / vårdtimme IVA % 54% 53% 51% 5 Örnsköldsvik Torsby Bollnäs (Aleris) 72% 46% 34% 34% 26% 23% 23% Andel pat.timmar på IVA med mekaniskt andningsstöd / vårdtimme IVA Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård. Den övre kategorin är nivå II och den undre nivå I Graf ID: 2970

64 64 PROFILGRAFER FÖR IVA Vårdnivå kategori II Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori II RESURSDATA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / VTS-poäng Personalkostnad SSK IVA* / VTS-poäng Personalkostnad USK IVA* / VTS-poäng % -5-25% 25% 5 75% 10-11,4% -11,3% -16,8% -23,3% -26,7% -4,8% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme USK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme läkare IVA 9,3% 14% 25% 16% 18% MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt -1,9% * exkl HIA Kategori II - kliniker: Falun,,,,,, Sundsvall Graf ID: 3092 Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori II % -5-25% 25% 5 75% 10 RESURSDATA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* -2,5% Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* 12% Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* -4,9% -6,1% Personalkostnad läkare IVA / VTS-poäng 11% Personalkostnad SSK IVA* / VTS-poäng -3,6% Personalkostnad USK IVA* / VTS-poäng 2,9% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme USK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme läkare IVA -18,5% -18,3% -19,1% -11,6% -16,5% MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt 1,9% * exkl HIA Kategori II - kliniker: Falun,,,,,, Sundsvall Graf ID: 3092

65 PROFILGRAFER FÖR IVA 65 Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori II RESURSDATA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / VTS-poäng Personalkostnad SSK IVA* / VTS-poäng Personalkostnad USK IVA* / VTS-poäng % -5-25% 25% 5 75% 10-0,9% -11,1% -2,9% 5,3% 14% 3,6% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme USK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme läkare IVA 13% 1,9% 11% 12% 17% MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt -12,2% * exkl HIA Kategori II - kliniker: Falun,,,,,, Sundsvall Graf ID: 3092 Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori II RESURSDATA % -5-25% 25% 5 75% 10 Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* -39,4% Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* 34% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* 9,7% Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* -23,9% Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA 5 MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt 8,9% * exkl HIA Kategori II - kliniker: Falun,,,,,, Sundsvall Graf ID: 3092

66 66 PROFILGRAFER FÖR IVA Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori II RESURSDATA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / VTS-poäng Personalkostnad SSK IVA* / VTS-poäng Personalkostnad USK IVA* / VTS-poäng % -5-25% 25% 5 75% 10 17% 7, 26% 17% 13% 35% 36% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme USK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme läkare IVA -5, -12,9% -34,9% -11,1% -27,4% -37,3% MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt 5,1% * exkl HIA Kategori II - kliniker: Falun,,,,,, Sundsvall Graf ID: 3092

67 PROFILGRAFER FÖR IVA 67 Vårdnivå kategori I Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori I RESURSDATA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / VTS-poäng Personalkostnad SSK IVA* / VTS-poäng Personalkostnad USK IVA* / VTS-poäng % -5-25% 25% 5 75% 10-39,2% -36,2% -45,4% -20,7% -28, -33,8% -3,8% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme USK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme läkare IVA 76% 3 59% 55% 7,6% 47% MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt -18,4% 2,5% * exkl HIA Kategori I - kliniker: Bollnäs,,,,, Torsby, Örnsköldsvik, Sollefteå Graf ID: 3095 Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori I Bollnäs (Aleris) % -5-25% 25% 5 75% 10 RESURSDATA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* 3,1% 36% Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* -67,6% Personalkostnad läkare IVA / VTS-poäng Personalkostnad SSK IVA* / VTS-poäng 16% 7 Personalkostnad USK IVA* / VTS-poäng -59,5% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme USK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme läkare IVA -33,7% -43,3% -10,1% 187% 13 MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt -28,3% * exkl HIA Kategori I - kliniker: Bollnäs,,,,, Torsby, Örnsköldsvik, Sollefteå Graf ID: 3095

68 68 PROFILGRAFER FÖR IVA Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori I RESURSDATA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / VTS-poäng Personalkostnad SSK IVA* / VTS-poäng Personalkostnad USK IVA* / VTS-poäng % -5-25% 25% 5 75% 10 7,4% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme USK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme läkare IVA -6,6% -24,3% -14,8% MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt 14% * exkl HIA Kategori I - kliniker: Bollnäs,,,,, Torsby, Örnsköldsvik, Sollefteå Graf ID: 3095 Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori I % -5-25% 25% 5 75% 10 RESURSDATA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / VTS-poäng Personalkostnad SSK IVA* / VTS-poäng Personalkostnad USK IVA* / VTS-poäng 24% 31% 18% 41% 32% 28% 53% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme USK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme läkare IVA -18,6% -3,5% -1,3% -25, MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt -26,9% * exkl HIA Kategori I - kliniker: Bollnäs,,,,, Torsby, Örnsköldsvik, Sollefteå Graf ID: 3095

69 PROFILGRAFER FÖR IVA 69 Nyckeltal IVA enhetsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde: Vårdnivå kategori I RESURSDATA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / vårdtimme IVA* Personalkostnad SSK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad USK IVA* / vårdtimme IVA* Personalkostnad läkare IVA / VTS-poäng Personalkostnad SSK IVA* / VTS-poäng Personalkostnad USK IVA* / VTS-poäng % -5-25% 25% 5 75% 10-42,8% -70,6% -62, -63,4% -49,1% 52% 104% PRODUKTIVITET Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme SSK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arbetad timme USK IVA* Antal vårdtimmar IVA* / arb. timme läkare IVA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme USK IVA* Antal VTS-poäng / arbetad timme läkare IVA -13,5% -35,3% 154% 206% 103% 157% MEDICINSKT PRAXIS Medelvårdtid (timmar) IVA* Andel vårdtimmar IVA exkl HIA av vårdtimmar totalt -32,2% * exkl HIA Kategori I - kliniker: Bollnäs,,,,, Torsby, Örnsköldsvik, Sollefteå Graf ID: 3095

70 70 KVALITETSDATA FRÅN SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR Nyckeltal Källa SIR, Svenskt Intensivvårdsregister, enhetsnivå Standardiserat mortalitets rate (SMR SAPS3) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 Sundsvall Falun 1,14 1,03 1,00 0,99 0,96 0,87 0,84 Sollefteå Örnsköldsvik Torsby Bollnäs 1,19 1,08 1,06 1,05 0,95 0,92 0,87 0,81 SMR SAPS3 Kvoten mellan observerad dödlighet och förväntad benämns standardiserad mortalitets rat (SMR). SMR beräknas på utfallet levande/avliden 30 dagar efter ankomsten till IVA. Graf ID: 1413 Nyckeltal Källa SIR, Svenskt Intensivvårdsregister, enhetsnivå Oplanerad återinläggning inom 72 timmar på samma IVA 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% Sundsvall Falun 3,7% 2,8% 2,7% 2,1% 2,1% 1,6% 1,4% Örnsköldsvik Torsby Sollefteå Bollnäs 3, 2,4% 1,8% 1,5% 1,5% 1,2% 1, 0,4% Andel återinlagda inom 72 timmar på samma IVA Räknad enligt SIRs def. för Q-indikator, vilket innebär att överföring från en IVA till en annan ej finns med (t ex från IVA till NIVA och sedan åter tillbaka inom 72 tim). Således är också planerade inläggningar borttagna. Graf ID: 1414

71 NYSAMINDEX FÖR IVA 71 Nyckeltal i index: Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA exkl HIA Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK/USK IVA Andel pat.timmar på IVA med mekaniskt andningsstöd / vårdtimme IVA Arbetade timmar Läkare/SSK/USK IVA / antal vårdtimmar IVA Personalkostnad IVA exkl HIA / VTS-poäng (Nytt nyckeltal i index 2016) SMR från SIR Oplanerad återinläggning inom 72 tim på samma IVA Personalkostnad IVA exkl HIA / vårdtimme IVA exkl HIA 1 poäng: > kr timme 2 poäng: kr timme 3 poäng: kr timme 4 poäng: kr timme 5 poäng: < 900 kr timme Antal VTS-poäng / arbetad timme SSK/USK IVA 1 poäng: <0,80 2 poäng: 0,80 0,90 3 poäng: 0,91 1,05 4 poäng: 1,06 1,20 5 poäng: >1,20 Andel pat.timmar på IVA med mekaniskt andningsstöd / vårdtimme IVA 1 poäng: < 30 % 2 poäng: 30 % 40 % 3 poäng: 41 % 50 % 4 poäng: 51 % 60 % 5 poäng: > 60 % Arbetade timmar Läkare/SSK/USK IVA / antal vårdtimmar IVA 1 poäng: < 2,0 2 poäng: 2,0 2,30 3 poäng: 2,31 2,50 4 poäng: 2,51 2,70 5 poäng: > 2,70 Personalkostnad IVA exkl HIA / VTS-poäng (Nytt nyckeltal i index 2016) 1 poäng: > 700 kr 2 poäng: kr 3 poäng: kr 4 poäng: kr 5 poäng: < 400 kr SMR från SIR 1 poäng: > 1,15 2 poäng: 1,05 1,15 3 poäng: 0,95 1,04 4 poäng: 0,85 0,94 5 poäng: < 0,85

72 72 NYSAMINDEX FÖR IVA Oplanerad återinläggning inom 72 tim på samma IVA 1 poäng: > 3,50 % 2 poäng: 2,91 3,50 % 3 poäng: 2,16 2,90 % 4 poäng: 1,10 2,15 % 5 poäng: < 1,10 % Indelning IVA 2016 Gruppering utgår ifrån vårdnivå för intensivvård 1. Kliniker med vårdnivå II,, Falun,, Sundsvall,, 2. Kliniker med vårdnivå I, Bollnäs,,,, Torsby, Sollefteå, Örnsköldsvik

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Nyckeltal 215 Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Gemensamma definitioner...5 3. Profilbeskrivning av deltagande kliniker för operation, anestesi,

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport operation

Hälso- och sjukvård. Delrapport operation Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport operation Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-10 Kontaktpersoner Nysams

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ortopedi

Nyckeltal Rapport Ortopedi Nyckeltal 2015 Rapport Ortopedi April 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata länsnivå...4 3. Resursdata länsnivå...8 4. Aktivitetsdata kliniknivå...12 5. Resursdata kliniknivå...13

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Uppsala NYSAM 2004 KIR/URO OBS KORRIGERAD jmf tryckt rapport Nyckeltal 2004 - Kirurgi, mm länsnivå Antal läkarbesök egna lt per 1000 inv Korr 2005-11- 01 Exkl regionsspecialiteter

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 214 Rapport Öron Näsa Hals Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...8 4 Landstingsprofiler...25 5 Tabellbilaga...28 Copyright 215, Helseplan

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Kvinnosjukvård April 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilgrafer Kvinnosjukvård 2014...4 3. Nyckeltalsgrafer Kvinnosjukvård 2014...7 4. Bilaga 1 Profilbeskrivningar

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 2015 Rapport Öron Näsa Hals Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilbeskrivning...4 3. Nyckeltalsgrafer...8 4. Landstingsprofiler...25 Bilaga 1: Nyckeltal län...28 Bilaga 2: Nyckeltal

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Örebro 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen:

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi Nyckeltal 2014 Rapport Kirurgi/urologi Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Aktivitetsdata, länsnivå...4 3 Resursdata, länsnivå...14 4 Länsprofiler...18 Bilaga 1 Gemensamma definitioner Informationsflik

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi,,,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

KVINNOSJUKVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport

KVINNOSJUKVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport KVINNOSJUKVÅRD NYCKELTAL 2016 Rapport Maj 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Gemensamma definitioner...5 Profilbeskrivning av deltagande kliniker...7 Nyckeltalsgrafer...10

Läs mer

Nyckeltal Rapport Akutmottagning

Nyckeltal Rapport Akutmottagning Nyckeltal 2015 Rapport Akutmottagning Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 2.1 Profilbeskrivning...4 2.2 Verksamhetsbeskrivning och Profilgrafer...6 3. Nyckeltalsgrafer

Läs mer

ÖGONSJUKVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport

ÖGONSJUKVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport ÖGONSJUKVÅRD NYCKELTAL 216 Rapport April 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Om Nysam...3 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 Demografi och befolkningsunderlag...1 Nyckeltalsgrafer

Läs mer

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar

Nyckeltal Rapport Akutmottagningar Nyckeltal 2014 Rapport Akutmottagningar Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Beskrivning och profilgrafer...4 3 Nyckeltalsgrafer, läns- och enhetsnivå...13 Tabellbilaga, länsnivå...30 Tabellbilaga,

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-19

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg,,, Örebro 2005-05-25 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör

Läs mer

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller Vårdkonsumtion Vårdkonsumtion - vårdtillfällen Vårdkonsumtion 2005 Antal vårdtillfällen per 1000 inv alla specialiteter Uppsala Jämtland Blekinge US US US Eget Summa köpt Halland Västra Götaland Halland

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-08 Kontaktpersoner

Läs mer

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman Hur lever Gotlänningen? övervikt män övervikt kvinnor höftfraktur Kvinnor Män Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland 2006-05-10 Kontaktpersoner

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård,,,,,,,, Uppsala,, 2005-05-13 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 215 Rapport Ögonsjukvård Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...6 3. Demografi och befolkningsunderlag...1 4. Nyckeltalsgrafer

Läs mer

RÖNTGEN OCH MAMMOGRAFI. NYCKELTAL 2016 Rapport

RÖNTGEN OCH MAMMOGRAFI. NYCKELTAL 2016 Rapport RÖNTGEN OCH MAMMOGRAFI NYCKELTAL 216 Rapport Maj 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Om Nysam...3 Deltagande kliniker...4 Definitioner...5 Nysampoäng Syfte och beräkning...5 Definitioner...6 Röntgen, länsnivå...7

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport ortopedi

Hälso- och sjukvård. Delrapport ortopedi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport ortopedi, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 215 Rapport Infektion Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...2 4. Produktivitetsdata...26 5. Kompletterande data om vårdtillfällen

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport barn

Hälso- och sjukvård Delrapport barn Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport barn Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg,, Jämtland,, Södermanland,, 2005-05-06 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg--Sörmland-Uppsala-Värmland---Västra

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten,

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik SFVH Steriltekniska sektionens studiedagar 2014 Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Det vi inte vet, det tar vi reda på men hur då? och vadå? Copyright 2012, Helseplan

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport onkologi

Hälso- och sjukvård Delrapport onkologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport onkologi,,,, (Uppsala),, 2005-05-23 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

PATOLOGI & CYTOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport

PATOLOGI & CYTOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport PATOLOGI & CYTOLOGI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Beskrivning...5 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer...6...6...8...1... 12... 14...

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

Ankomstavdelning Malmö

Ankomstavdelning Malmö 2017-01-12 Ansvarig: Camilla Andersson Ankomstavdelning Malmö BEHOVSINVENTERING 1 Uppdrag... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 ORK... 3 2.2 OKK... 4 2.3 OO... 4 2.4 OK... 5 2.5 Handkirurgen... 5 3 Syfte... 5 4 Resultat...

Läs mer

KLINISK MIKROBIOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport

KLINISK MIKROBIOLOGI. NYCKELTAL 2016 Rapport KLINISK MIKROBIOLOGI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Beskrivning klinisk mikrobiologi...5 Profilbeskrivning...5 Kvalitetsindikatorer...7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Dokumentnamn: 6. Anestesi- och intensivvårdskliniken Bakjour. Giltig fr o m: 2011-06-01

Dokumentnamn: 6. Anestesi- och intensivvårdskliniken Bakjour. Giltig fr o m: 2011-06-01 Vid stabsläge larmas anestesibakjouren enbart vid behov VID LARM: Åtgärd Klockan/ signatur 1. Ta emot rapport från primärjour anestesi om aktuell händelse och nuvarande situation på kliniken. 2. Jourtid

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport blodcentral Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2006-05-16 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan:

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

Preop-Cop-Lund-SUS VIP- Verksamhetsområde Intensiv och Perioperativvård. Linda Blixt. Centraloperation Lund: Ortopedi.

Preop-Cop-Lund-SUS VIP- Verksamhetsområde Intensiv och Perioperativvård. Linda Blixt. Centraloperation Lund: Ortopedi. Preop-Cop-Lund-SUS Linda Blixt Foto: Ronny Johannesson 1 VIP- Verksamhetsområde Intensiv och Perioperativvård Centraloperation Lund: Ortopedi Kirurgi Öron/Näsa/Hals Käkkirurgi Hybridsal med möjlighet till

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc

Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc Nysam Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-26

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi

Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi,,,,,,,, Uppsala,, 2005-05-24 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 2014 Rapport Infektion Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata, kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...20 4. Kompletterande data om vårdtillfällen med infektionsdiagnoser...26

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi

Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi,,, Gävleborg,, (),,,, 2005-05-20 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport röntgen Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland,

Läs mer

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nysam - BUP Dag Gjesteby, Ida Nyström Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nationell arena för utveckling och kunskapsutbyte Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk hälso-

Läs mer

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 215 Rapport Röntgen och Mammografi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitioner...5 3. Trender, undersökningar och arbetade timmar...7 4. Röntgen, länsnivå...9 5. Mammografi,

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi

Nyckeltal Rapport Klinisk kemi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk kemi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk kemi Beskrivning...4 3 Klinisk kemi Nyckeltalsgrafer...8 4 Klinisk kemi Länsprofilgrafer...2 5 Klinisk kemi + Blodcentraler

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

SPOR Svenskt Perioperativt Register

SPOR Svenskt Perioperativt Register SPOR Svenskt Perioperativt Register Sara Lyckner, Registerkoordinator SPOR, Specialistsjuksköterska intensivvård, Kvalitetssamordnare Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Maria Björk Svensson, Specialistsjuksköterska,

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport barn- och ungdomsmedicin

Hälso- och sjukvård. Delrapport barn- och ungdomsmedicin Hälso- och sjukvård Delrapport barn- och ungdomsmedicin Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västerbotten, Västmanland,

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,, Sörmland,,, Västra Götaland 2006-05-19 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Beslutet om vårdgarantin

Beslutet om vårdgarantin Beslutet om vårdgarantin Ett bra beslut för vården! Vi måste bryta gamla invanda mönster. Det är inte längre acceptabelt att patienter får vänta mer än 3 månader till besök och behandling. Åtgärder vi

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport BUP Barn- och ungdomspsykiatri

Hälso- och sjukvård. Delrapport BUP Barn- och ungdomspsykiatri Hälso- och sjukvård Delrapport BUP Barn- och ungdomspsykiatri,,,,,, Sörmland,,, Västra Götaland 2007-05-15 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

HÖRSELVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport

HÖRSELVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport HÖRSELVÅRD NYCKELTAL 2016 Rapport Maj 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Definitionslista...5 Beskrivning...6 Generell beskrivning...6 Profilbeskrivning...7 Kvalitetsindikatorer...9

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Benchmark för utveckling av Sterilteknikverksamheter

Benchmark för utveckling av Sterilteknikverksamheter Benchmark för utveckling av Sterilteknikverksamheter 2016-10-28 Nysam - En arena för utveckling och kunskapsutbyte Nätverksträffar för utbyte av erfarenheter och idéer som är relevanta i vardagen Kvalitetssäkrat

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Operationsverksamheten i landstinget Gävleborg Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Operationsverksamhet Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ortopedkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport hud,,,,,,,,, 2007-05-15 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena Kierkegaard

Läs mer

Övervakning av urinblåsa i samband med operation - vuxna patienter

Övervakning av urinblåsa i samband med operation - vuxna patienter Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Operation Giltig fr.o.m: 2017-04-24 Faktaägare: Michael Andersson, Sektionsledare, Intensivvårdsavdelningen Ljungby Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Effektiv operationssjukvård? Anders Larsson Öl Anestesi Gävle

Effektiv operationssjukvård? Anders Larsson Öl Anestesi Gävle Effektiv operationssjukvård? Anders Larsson Öl Anestesi Gävle Svensk Sjukvård -Allmänt Hög kvalitet Låg prouktivitet(1,3) Tillgänglighet och kontinuitet dålig.(1,2,3) Stora regionala skillnader i både

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 215 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Klinisk mikrobiologi Beskrivning...5 2.1 Profilbeskrivning...5 2.2 Kvalitetsindikatorer...7 3. Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Teamet: Hans Berg, ort-läk (kontaktperson) Anneli Larsen, op-ssk Marie Bingselius, op-usk Lotta Petterson, ane-ssk

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport kirurgi,mm / urologi

Hälso- och sjukvård. Delrapport kirurgi,mm / urologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi,,,,,,, Sörmland, Uppsala,, 2006-05-18 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser

Läs mer

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Presentation 2014-11-11 Peter Åberg, arkitekt MSA White arkitekter AB Hans-Erik Staaf White Åsa Carlestam White Peter Åberg White Operationssal Verksamhetens projektmål

Läs mer

Gotland i NYSAM Vem är gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Vem är gotlänningen? Rolf Forsman Vem är gotlänningen? andel 75+ i förh till riket Stockholm Sörmland Uppsala Västra Götaland Örebro Kvinnor -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 0 procentenheter Män Stockholm Sörmland Uppsala Västra Götaland Örebro

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Anestesikliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne.

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Team 16 Bättre flyt efter 15. Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Syfte Syftet är att skapa rutiner så att samtliga patienter uppsatta på ett operationsprogram

Läs mer

Nyckeltal Rapport Onkologi

Nyckeltal Rapport Onkologi Nyckeltal 214 Rapport Onkologi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinikbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...22 4 Fördjupning: bröst, ändtarm, prostata, lunga...48 5 Landstingsprofiler...54

Läs mer

Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna

Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna Marie Persson Institutionen för datavetenskap och kommunikation Blekinge Tekniska Högskola marie.persson@bth.se Krisjanis Steins Institutionen

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer