PROGRAMKATALOGEN. N YH E T!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!"

Transkript

1 PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet - Estetiska programmet Fordonsprogrammet - Handel- och Administration - Hotell och Restaurang Individuella programmet - Naturvetenskapsprogrammet - Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Teknikprogrammet Programkatalog indd :37:17

2 Information från studievägledarna inför studievalet 1:a februari 2008 En kortfattad information om de olika programmen som Tornedalsskolan i Haparanda erbjuder hittar du bl.a. här. Du kan välja bland 12 nationella program på Tornedalsskolan inför läsåret varav två tillsammans med yrkesutbildningen i Tornio. Studieförberedande Estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet är studieförberedande program och innehåller fler teoretiska kurser än yrkesinriktade program. På dessa program läser du kurser i många olika ämnen, du kan t.ex. läsa flera språk. Utbildningarna ger dig behörighet till många utbildningar på högskolan. Yrkesförberedande Om gymnasieskolan Gymnasieskolan är en skola för alla. Den är avgiftsfri och frivillig. Du kan påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter finns möjlighet att gå en gymnasial vuxenutbildning. Man kan välja mellan 17 nationella program. Gymnasieskolorna har också möjlighet att anordna lokala inriktningar, lokala profiler, specialutformade program eller lärlingsutbildningar. Samtliga utbildningar är treåriga och ger dig grundläggande behörighet för universitetsoch högskolestudier. Om du behöver läsa in grundskoleämnen eller av någon anledning inte söker ett nationellt gymnasieprogram, så finns det individuella programmet. Korta generella fakta Alla nationella program består av 2 0 poäng. Betygen är mål- och kunskapsrelaterade. I alla program ingår kärnämnena: svenska, engelska, matematik, estetisk verksamhet t.ex. bild, musik, idrott och hälsa, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap, som du behö ver oavsett vad du vill göra efter gymnasiet. Du får betyg efter varje kurs och inte vid varje terminsslut. Betygen samlas i en betygskatalog och i ditt slutbetyg kommer alla dina betyg i kurser att redovisas. Detta innebär för dig att hela din skoltid blir lika viktig! Den första terminen blir lika viktig som t.ex. den sista! Det finns fyra betygsnivåer: Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd. November 2007: Gymnasiemässa på Tornedalsskolan och många andra skolor. 2 Programkatalog indd 2 December 2007: Programkatalog från Tornedalsskolan, provval. December 2007: Ditt höstterminsbetyg skickas till gymnasiet. Barn- och fritidsprogrammet, byggprogrammet, elprogrammet, fordonsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet och omvårdnadsprogrammet är yrkesförberedande program. Om du väljer något av dessa program, läser du kurser i flera olika yrkesämnen. Yrkesämnena omfattar cirka 60 procent av undervisningstiden. Dessa program innehåller också APU, arbetsplatsförlagd utbildning. APU:n omfattar minst 15 procent av tiden. Betyg Du måste i slutbetyg från grundskolan ha lägst betyget Godkänd i ämnena svenska, engelska och matematik för att vara behörig till gymnasieskolan. Skulle du inte få godkänt i något eller några av ovanstående ämnen kan du förbättra dina kunskaper genom att t. ex. läsa på det individuella programmet. Även andra ämnen i grundskolan har stor betydelse när du söker till gymnasieskolan. Ju mer förkunskaper du har i samtliga ämnen från grundskolan, desto större möjlighet har du att bli intagen till sökt program. PRIV plats på ett Nationellt program För dig som sökt ett nationellt program men inte är behörig i ett av de behörighetsgivande ämnena svenska, matematik eller engelska. Du har då chansen att bli erbjuden en utbildningsplats på ett program förutsatt att du för övrigt även har goda meritpoäng och bedöms klara av normala heltidsstudier på gymnasiet. Du kan då läsa in den behörighetsgivande kurs du saknar i grundskoleämnena svenska, engelska eller matematik jämsides med kärnämnes- och yrkeskurser på gymnasieprogrammet enligt en individuell studieplan. Tornedalsskolan erbjuder PRIV-platser på dessa program (BF, BP, EI, ES, FP, HP, HR samt OP). Januari 2008: Ansökningsblanketter delas ut. 1 februari 2008: Sista ansökningsdag till gymnasieskolan April 2008: Preliminär intagning till gymnasieskolan :37:19

3 INTERNET har under det senaste året blivit ett allt viktigare hjälpmedel för den som vill orientera sig om yrken, utbildningar och studiefinansiering i Sverige och utomlands. Information från hela världen finns tillgänglig. Besök gärna hemsidorna com; samt vår egen SYV-guide: skola.haparanda. se/syv om studieval - Studievägledning. Studiehjälp Studiebidrag (10:-/mån) betalas ut automatiskt från och med kvartalet efter det att Du fyllt 16 år. Studiebidraget utbetalas 10 månader per år. Fyra månader under höstterminen och sex under vårterminen. Fyller Du 16 år Jan-juni 2007 Juli-sept 2007 Okt-dec 2007 Januari 2008 Får Du bidraget från Höstterminens start Oktober 2007 Januari 2008 April 2008 Extra tillägg är studiehjälp som kan beviljas med hänsyn till dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Tilläggets prövning görs mot familjens beräknade inkomster (före skatt). Hänsyn tas även till eventuell förmögenhet. OBS! Ansökan om detta skall göras senast i slutet av juni Ekonomiskt underlag Mindre än kr INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Studie och yrkesvägledarnas informationssidor 2-3 Kontakta skolan, karta, värdegrund 4 Bra att veta 5 BF Barn och fritidsprogrammet 6-7 BP Byggprogrammet 8-9 EC Elprogrammet ES Estetiska programmet - Inredning, Design FP Fordonsprogrammet HP Handels och administrations programmet HR Hotell och restaurangprogrammet Moderna språk OP Omvårdnadsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet 24 SP Profilering Hälsa och Motion, Elitidrott 25 NV Naturvetenskapliga programmet 26 TE Teknikprogrammet 27 TE Teknikprogrammet Profil IT och Elprogram IV Individuella prorgammet 30 Bilder Hälsodag på Tornedalsskolan 31 Bidrag per mån 855 kr 570 kr 285 kr Utländska medborgare Utländska medborgare måste lämna in personuppgifter till CSN för att erhålla studiehjälp. Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan Vi som arbetar med studievägledning på Tornedalsskolan i Haparanda hoppas att denna enkla information skall vara till hjälp för dig inför ditt studieval. Vi ser fram emot att få se dig som elev på Tornedalsskolan. Jonaz Yngström, Mobil: Marika Björkander, Mobil: Copyright information och layout Studie- och yrkesvägledarna Tornedalsskolan. Hemsida: Fax: Studie- och yrkesvägledare på grundskolan Siw Brännvall, Mobil Maj 2008: Omvalsperiod fram till mitten av maj då Du kan göra ändringar i din ansökan. Juni 2008: Grundskolan skickar slutbetygen till gymnasieskolan. Efter 31 Juni 2008: Resultat av intagningen skickas till Dig. Programkatalog indd 3 3 Aug 2008: Sista svarsdag för Dig att godkänna Din utbildningslats. Augusti 2008: Reservintagning sker. 18 Augusti 2008: Skolstart :37:24

4 Kontakta oss Befattning Namn Telefon e-post Rektor Biträdande rektor: Skolintendent: ekonomi/schema Studie- och yrkesvägledare/kurator gy.sk, komvux/sfi Studie- och yrkesvägledare: gy.sk Handläggare: Expedition Assistent: Intagningsnämnd/betyg Skolsköterska: Skolvärd Gunnel Simu John Waltari Bertil Segerlund Marika Björkander Jonaz Yngström Eva Åhlberg Anita Kyösti Siv Maaherra Lasse Stenman Här hittar du oss! Vår värdegrund Hur ska vi bemöta varann Med respekt för varandra och människors lika värde Behandla andra så som du själv vill bli behandlad Öppenhet och tolerans samt fördomsfrihet oss emellan Hur ska vi kommunicera med varandra Vi ska kunna kommunicera öppet med varandra, utan att behöva oroa oss för repressalier för det som förs fram Vi ska kommunicera rakt och ärligt på ett vänligt sätt och inte såra varandra Vid meningsskiljaktigheter ska vi kunna skilja mellan sak och person Förhållningssätt till varandra 4 Programkatalog indd 4 Allas lika värde Ett tryggt klimat där man känner det naturligt att bjuda på sig själv Ärlighet och öppenhet :37:30

5 Bra att veta gymnasieskolan information till dig som börjar Bojan Adress: Tingshusg. 12. Undervisningslokaler för elprogrammet och fordonsprogrammet. Staren: På nedre plan har omvårdnadsprogrammet undervisningslokaler. Övre plan används av Gränsskolan. Bussåkande elever, som har mer än 6 km skolväg kvitterar ut hemresekort från Exp (Anita Kyösti) under första skoldagen. Elevrådet ansvarar för elevfiket. Elevrådet tillvaratar och för fram elevernas intressen och synpunkter till bl a skolledningen. Elevrådet utser elevrepresentanter till Tornedalsskolans bestyrelse. Elevvård: Behöver du stöd eller hjälp så kontakta mentor, klassföreståndare, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska eller skolans rektor. Frånvaroanmälan: Om du är sjuk ring Anita Kyösti tel 1 82 eller Eva Åhlberg tel 1 81 och meddela namn, klass, orsak till frånvaro, antal dagar du tror att du är frånvarande. Försäkring: Eleverna är olycksfallsförsäkrade genom AIG Europé. Idrottshuset/Badhuset: Lokal för undervisning i idrott och hälsa Klassråd består av alla elever i klassen samt klassföreståndare och kan behandla bl a följande frågor: 1. Frågor om planering och uppföljning av klassens verksamhet 2. Pedagogiska frågor 3. Frågor om skolans arbetsmiljö som särskilt berör klassens verksamhet 4. Frågor som handläggs av konferenser, där elever deltar 5. Andra frågor av gemensam karaktär Programkatalog indd 5 Ledighet/Lov sökes på speciell blankett och kan hämtas från Exp. Enstaka dagar (max 3) beviljas av klassföreståndaren. Rektor beviljar då ledighet sökes för flera sammanhängande dagar. Lunch serveras i Tornedalsskolans restaurang som är öppen mellan klockan Lärkan: Tornedalsskolan huvudbyggnad. Undervisningslokaler för samtliga program i bland annat svenska, engelska, matematik, datakurser, yrkeskurser för BF, ekonomiska ämnen, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Läromedel som är obligatoriska för undervisningen får eleven låna av skolan. Mentorer: Mentorerna på Tornedalsskolan har ansvar för en grupp elever på ca 10 elever. Mentorerna ansvarar för uppföljning av elevens studieresultat och sociala situation. För att få kontinuitet träffas mentorn och eleverna en gång per vecka. Tornedalsskolans skolkonferens beslutar om friluftsdagar, individuellt val, valbara kurser och diskuterar skolans hela verksamhet samt frågor om arbetsmiljön. Ordförande för skolkonferensen är Barn- och ungdomsnämndens ordförande. I skolkonferensen sitter också 6 elevrepresentanter (4 från gymnasiet och 2 från vuxenutbildningen), 2 representanter från lärarfacken, två skolledare samt en assistent (sekreterare). En punkt på dagordningen är eleverna har ordet och elevrepresentanterna tar upp det som de anser att de vill påverka eller förändra :37:33

6 Barn- och fritidsprogrammet Vill Du ha en framtid där du får en aktiv roll i samspelet med andra människor? På Barn- och fritidsprogrammet får Du kunskaper för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur och fritidssektorn. Mer information om programmet: Viola Keisu Telefon: En del av utbildningen sker på arbetsplatser med stöd av yrkeshandledare. På vår skola får Du 20 veckors arbetsplatsförlagd utbildning ( APU ) under dina tre år. Du kan välja mellan förskola, skola, fritidshem, olika verksamheter inom fritidssektorn samt arbete med funktionshindrade. Efter BF kan Du söka jobb som barnskötare, elevassistent eller som vårdare inom omsorgen. Väljer du att studera vidare på högskola kan följande yrken vara lämpliga: förskollärare, fritidspedagog, fritidsledare, lärare, polis, socionom och sjuksköterska säger lärare Viola Keisu och Anna Merefält. Mer information om programmet: Anna Merefält Telefon: Elevernas synpunkter och kommentarer Johan, Anna-Maria och Ida i klass BF3 samarbetar. Emma, Emma, Sandra, Anna och Ida i BF3 löser ett problem Christina i BF3 redovisar ett arbete om anorexia. Här har Johanna i BF3 enskilda studier om allregier. BF är ett mycket omväxlande program, vi använder oss av ett undersökande arbetssätt. Ibland arbetar vi praktiskt med aktiviteter för barn, ungdomar och äldre för att öva ledarskap. Man får lära sig mycket om människor och hur det är i världen, det har man nytta av i livet. Vi får träning i att umgås med varandra under friare former ex. lägerverksamhet och studieresor. Vi lär oss mycket under APU:n. Den är rolig, lärorik, omväxlande och ger oss självförtroende. Vi får tillfälle att omsätta teori i praktiskt arbete på förskolor, fritidshem, skolor och omsorgsverksamhet. Där får vi träning i samarbete och ledarskap. Det är kul att vara ute på arbetsplatser för då får man lära känna nya människor. APU:n ger oss ett avbrott i det vanliga skolarbetet. 6 Programkatalog indd :37:39

7 Populära valbara kurser: Ledarskap inom lek och idrott Människor i behov av stöd Skapande verksamhet Badverksamhet Engelska B Internationalisering Inom programmet kan möjligheter ges till arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i annat land. Under de två senaste åren har några elever genomfört sin APU i Vadsö Norge och på Åland. Studieresor i helklass till Norge, Åland och Danmark har också genomförts. Vill du läsa mer om Barn och fritidsprogrammets internationella kontakter, besök gärna vår egen hemsida haparanda.se/barnochfritid. Tornedalsskolan erbjuder en inriktning inom programmet som innehåller: Förskola, skola, fritidshem 200 poäng Psykosocialt arbete poäng Du kan få en yrkesprofil för arbete inom följande yrkesområden: barn- och skolbarnomsorg handikappomsorg simlärare simlärarassistent ATT TÄNKA PÅ Du utbildar dig för att arbeta med andra människor. I arbetet kommer du att vara i centrum för människors uppmärksamhet. Det förekommer en hel del lyft och obekväma arbetsställningar. Det är brist på män inom den här typen av arbeten. Barn och ungdomar behöver både män och kvinnor som förebilder. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: 7 Programkatalog indd :37:40

8 Byggprogrammet i HaparandaTornio Du vill ha en framtid där du får en aktiv roll i samhällsbygget och i samspel med andra människor. Väljer du byggprogrammet får du lära dig grunderna för att arbeta med nybyggnations- och renoveringsarbeten inom hela byggbranschen. En del av utbildningstiden sker också ute på arbetsplatser, mestadels i Haparanda. Vanligtvis förekommer också att byggprogrammets utbildning får uppdrag utifrån. Det kan t.ex. vara ett uppdrag/beställning att uppföra en byggnad för någon privat-, offentlig- eller föreningsverksamhet. Byggprogrammet är en yrkesförberedande utbildning och för att bli en fullärd yrkesarbetare med ett yrkesbevis, fortsätter du efter gymnasietiden i ca 2,5 år som lärling. Under lärlingstiden erhåller du lärlingslön. Byggprogrammet ger dig också en allmän grund för studier inom högskolan och andra utbildningar efter gymnasiet, både inom byggsektorn och andra yrkesområden. APU - Arbetsplatsförlagd utbildning År två och tre sker mycket av din praktiska utbildning som arbetsplatsförlagd, delar av kurserna är förlagda till en byggarbetsplats. Skolan har ansvar för dig även under dina APU-perioder. Du är inte anställd på byggföretaget, men arbetsplatsens tider gäller även för dig. På arbetsplatsen får du en handledare som samverkar med läraren i skolan eller handledning direkt av lärare. Här har du chansen att visa vad du kan och kanske få en anställning efter studierna. Många elever får sommarjobb på sina APU-platser. Byggprogrammet genomföras tillsammans med yrkesutbildningen på Lappis i Tornio. I praktiken innebär det att du som elev läser samtliga teoretiska ämnen såsom, svenska, engelska, matematik, naturkunskap, m.fl. på Tornedalsskolan, medan karaktärsämnen/yrkesämnen läses och genomförs på Lappia. Utbildningen sker på svenska och ibland jämsides med de finsktalande eleverna på motsvarande byggprogram på Lappia. 8 Programkatalog indd 8 För mer infomation om byggprogrammet i Tornio: Kontakta Lärare Rainer Kettunen Telefon: (0) (0) Adress: Lappia Urheilukatu Tornio Haparanda Stad och Tornio Stad har lång tradition att samverka inom många olika verksamheter. Omfattande samverkan sker också inom skolverksamheterna både på grundskolenivå och gymnasienivå. Många av våra elever på gymnasienivå, erhåller sin teoretiska och praktiska gymnasiala utbildning i Tornio. Hösten 2006 inleddes ett samarbete i karaktärsämnen/yrkesämnen på vår Hotell och restaurangutbildning med yrkesutbildningen på Lappia i Tornio. Utbildningen genomförs helt enligt den svenska läroplanen och undervisningen sker också på svenska. Petri Ylipelto vid ritbordet :37:47

9 Exempel på undervisningens uppläggning för Byggprogrammet Åk 1 APU Tornedalsskolan Kärnämnen 4v 3 dagar/vecka LLAI Tornio Yrkesämnen 2 dag/v Åk 2 APU 8v Tornedalsskolan Kärnämnen 3 dagar/vecka LLAI Tornio Yrkesämnen 2 dag/v Åk 3 APU 8v Yrkesskolan LLAI i Tornio Karaktärsämnen/Yrkesämnen 5 dagar/vecka I utbildningen ingår minst veckor APU (arbetsplatsförlagd utbildning) med preliminär fördelning över åren enligt ovan. En del av utbildningstiden sker ute på arbetsplatser. Handledare följer och hjälper dig i ditt arbete under ledning av lärare från skolan. Du måste skriva i en arbetsbok vad du gör på arbetsplatsen. Det samma kan även gälla om du erhåller feriearbete inom bygg. Några mljöbilder från avdelningen i byggprogrammet där även den nystartade ytbehandlingsutbildningen finns (måleri, kakling, tapetuppsättning, m.m. ingår). Fler flickor än killar är antagna till denna utbildning. Byggprogrammet på Tornedalsskolan erbjuder inriktning: Husbyggnad - Byggnadsträ: Träarbeten inom husbyggnad till exempel takstolar, köksinredning, fönstermontage, formbyggnad, armering, betong, med mera. Byggprogrammet har fyra nationella inriktningar: Husbyggnad - om man vill specialisera sig mot trä, betong, mureri, glasmästeri eller golvlägg ning. Anläggning - om man vill specialisera sig mot hur man bygger vägar, järnvägar, broar, vattenrör och avloppsrör. Man får även lära sig hur man till exempel anlägger en park eller ett torg med hjälp av sten, betong, gräsmattor, dammar och träd. Måleri - om man vill specialisera sig mot målning, både inom- och utomhus samt glasmästeri och golvläggning. Plåtslageri - om man vill specialisera sig mot plåtslageri och ventilation. ATT TÄNKA PÅ Yrkesämnen innehåller en hel del teori. Du skall lära dig att läsa ritningar, instruktioner i böcker och manualer. Att arbeta inom byggnadssektorn medför både inne- och utearbeten i varmt och kallt klimat. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser till programmet är: 16 + (1 PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :37:

10 Elprogrammet Du vill ha en framtid där du får en aktiv roll och i samverkan med andra människor. Tornedalsskolans Elprogram erbjuder: Inriktning Elteknik Inriktning Datorteknik (se IT-inriktning sidan 28-29) OBS! I din ansökan den 1:a februari, anger du vilken inriktning du önskar gå på Elprogrammet. Vår inriktning syftar till att ge grundläggande kunskaper i tekniska och teoretiska arbeten med elinstallationer. Du får en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet samt förutsättningar för vidare studier. I utbildningen betonas kunskaper i den teknik som krävs för arbete inom produktion och installation samt service och underhåll. Lärare inom Elprogrammet För mer information kontakta: Klas Jakobsson Lärare elteknik Telefon: Nils-Erik Järvi Lärare elteknik och media Telefon: Många arbetsuppgifter inom utbildningens yrkesområden innebär omfattande kundkontakter där social förmåga och servicekänsla är viktigt. På vår skola får du 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) under dina tre år. Elprogrammets utformning. I takt med att hem och arbetsplatser datoriseras ökar behovet av dator- och elektronikkunskaper. Gränserna mellan de olika inriktningarna inom elprogrammet suddas ut i takt med den tekniska utvecklingen och idag betraktade i stort sett som ett gemensamt område. Arbetsmarknaden för elever från Elprogrammet är också till stor del internationell. Elteknik på Tornedalsskolan erbjuder stor bredd av kurser. Många kurser ingår i kursplanen som normalt finns på inriktning elektronik och automation. Elprogrammet har många olika typer av övningsstationer där eleverna får utföra praktiska installationer både inom el och data. 10 Programkatalog indd 10 Åke Lakso Lärare elektronik Telefon: Eero Pirilä Lärare elteknik Telefon: Elprogrammet finns på Bojan :37:57

11 Elprogrammet på Tornedalsskolan. Inriktning ELTEKNIK (ECEI) På inriktningen Elteknik lär man sig att utföra elektriska installationer inom bostäder, kontor och industrier. Även installation av larm, kabel-tv och datanät ingår i utbildningen. Felsökning samt reparation av ovanstående anläggningstyper samt på automatikutrustning och bruksföremål ingår även utbildningen. Inom programmet vid Tornedalsskolan erhåller Du en yrkesprofil för arbete inom följande yrkesområden: installationselektriker industrielektriker service elektriker distributionselektriker kommunikation (kabel TV, larm, m.m.) Läser Du vidare kan Du få en yrkesprofil för arbete som: installationselektriker med allmän behörighet egen företagare inom elbranchen eller kommunika tion (datanät, TV, larm, m,fl.) Daniel som går tredje året på Elprogrammet installerar och kontrollerar spänningen i en elcentral. Bilden visar ett skarpt läge. En utbildning med spänning Exempel på kurser/ämnen: Ellära, elkunskap, mät- och reglerteknik, elinstallation, teleinstallation, styrteknik, m.fl. Eleverna säger om programmet! Nu tänker jag söka jobb, för att få min praktik. Efter fyra års arbete kommer jag att tjäna ca :- i månaden. Jag kan även läsa vidare en påbyggnadsutbildning som ger mig allmän elbehörighet till egen företagare. En välutbildad elektriker får jobb! (Citat ur en dagstidning). Serviceföretagen ropar idag efter elektriker inom bygg-, gruv- och anläggningsindustrin. På bilden utför eleverna ljusmätningar, installationer och elsäkerhetskontroller med avancerade instrument. ATT TÄNKA PÅ Yrkesämnena innehåller en hel del teori. Du skall lära dig att läsa ritningar, instruktioner i böcker och manualer. Intresse för fysik och matematik underlättar Dina studier. För att markera ledningar och komponenter används olika färger. Kontakta skolsköterskan ifall du inte har fullgott färgseende. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (1 PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:02

12 Det händer mycket i Haparanda just nu... Som ett led i utvecklingen satsar Tornedalsskolan på ett nytt Estetiskt program höstterminen Vår ambition är att i samarbete med företag på orten starta en utbildning med profilering mot Inredning, Design. För mer information kontakta: Lärare: Ulf Hansson Telefon: Här kombineras konstnärligt och praktiskt arbete i syfte att framställa olika inrednings- och designprodukter. Betydelsen av design har blivit allt viktigare i vårt samhälle. Britt Ejdemo Pedagogisk assistent Telefon: Programkatalog indd 12 Detta är ett program för dig som vill utveckla din skapande förmåga samt känslan för färg, form och funktion :38:09

13 Utbildningen ger dig många valmöjligheter och chansen till ett kreativt yrkesliv De får delta i hela processen från idé till färdig produkt och under arbetets gång utveckla ditt personliga bild- och formspråk. Kreativitet, känsla och kunskap är viktiga ord i sammanhanget. ATT TÄNKA PÅ Profilering INREDNING, DESIGN * Snickeri och inredning * Textil färg och form * Belysningsteknik * Design * CAD-Teknik * Formgivning A * Formgivning B * Datordesign * Fotografisk bild A * Expo * Småföretagande p P P p P P P P P P P Estetiska programmet är till många delar ett studieförberedande utbildningsprogram. Du blir behörig till fortsatt utbildning inom de högre konstnärliga utbildningarna som t. ex. konsthögskolor och designskolor. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella kontsnärliga utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (1 PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:11

14 Fordonsprogrammet Du vill ha en framtid där du får en aktiv roll i samspelet med andra människor. Fordonsprogrammet ger kunskaper till Dig som vill arbeta med personbilar-, maskin- och lastbilar, transporter, flygmaskiner eller åt Dig som vill bli kvalificerad maskin eller lastbilsförare. Kursutbudet omfattar utbildning i både handhavande och teknisk uppbyggnad av moderna fordon samt aktuella och branschanpassade inom ekonomi, försäljning, kundkontakter, datahantering och logistik. Genom ett urval av dessa kurser kan man forma sin utbildning mot ett stort antal yrken inom motorbranschen. Kursutbudet inom denna inriktning ger i första hand insikter mot olika mekanikerkategorier inom motorbranschen. Innehållet består av traditionella yrkeskunskaper i ellära, elektronik, hydraulik, pneumatik, svetsteknik och modern datastyrd fordonsteknik. I utbildningen ingår praktik ute på olika arbetsplatser. Körkort för personbil ingår i fordonsprogrammet. För erhållande av bidrag till körkort gäller Motorbranschens krav för certifikat inom vald studieinriktning. För mer infomation kontakta Magnus Kitti Telefon: För mer infomation kontakta Karl-Gustav Johansson Telefon: haparanda.se Fordonsprogrammet på Tornedalsskolan har inriktningen personbilsteknik. Inriktningen personbilsteknik innehåller också de avsnitt, som ger kompetens för yrkeskategorin reservdelspersonal. Du har möjlighet att läsa kurser från andra inriktningar än personbilsteknik. På fordonsprogrammet får varje elev en individuell studieplan efter sina egna önskemål, förutsättningar och behov. Den fordonsteknik som finns inom programmet ger också en god allmänteknisk förståelse. Detta gör att den som genomgått utbildning inom fordonsprogrammet ofta har många yrken att välja på och normalt sett goda förutsättningar att få ett arbete. Inom programmet vid Tornedalsskolan erhåller Du en yrkesprofil för arbete inom följande yrkesområden: personbilstekniker Läser Du vidare kan Du t.ex. få en yrkesprofil för arbete som: Kundbilservice på fordonsprogrammet. Fordonsprogrammet har fem nationella inriktningar. På fordonsprogrammet står motorhuven oftast öppen. 14 Programkatalog indd 14 bilförsäljare fordonsingenjör besiktningsman Personbilsteknik - ger fördjupade kunskaper om personbilar och lättare fordon. Här får man lära sig att serva bilar och hur man söker fel med hjälp av elektronik och data. Maskin- och lastbilsteknik - ger fördjupade kunskaper om tyngre fordon till exempel lastbilar eller skog- och lantbruksmaskiner. Transport - en specialisering om man vill lära sig köra tung lastbil, lastbil med släp och truck. Karosseri - ger fördjupade kunskaper om hur man kan få bilar som är krockade eller rostskadade att få tillbaka både sitt utseende och sin säkerhet. Flygteknik - ger fördjupade kunskaper om hur flygplan är byggda, hur de styrs samt hur radio- och navigeringssystem fungerar. Man får även lära sig om gällande regler för underhåll och service av flygplan :38:14

15 Elevernas synpunkter och kommentarer Bilägarens tio budord! Varför välja fordonsprogrammet? Verkar intressant Intresserad av teknik Kan skruva extra på fritiden Lugnare studiesituation Eleverna studerar i eget tempo Maria Särkelä är en av två flickor som valt fordonsprogrammet. Här felsöker Dennis Stenudd och Markus Kangas en kundbil. Tornedalsskolan välkomnar fler flickor till fordonstekniska utbildningar. Maria Särkelä och Jonna Puhakka reparerar en kundbil medan Emil Bäckman, Janne Takalo och William Lundström studerar bromskonstruktion. Du ska alltid göra allt du kan för att förhindra tjuven att stjäla. Du ska aldrig lämna bilen med tändningsnyckeln sit tande kvar i tändningslåset. Du ska alltid låsa bilen. Du ska aldrig parkera bilen på ensliga, mörka, obeva kade platser. Du ska tömma bilen själv och aldrig lämna stöldbegär ligt gods liggande i bilen. Du ska undvika att förse bilen med lockande extraut rustning. Du ska stöldmärka bil och tillbehör. Du ska helst montera ett godkänt billarm. Du ska helst komplettera med körlås, hjullås och stöldkodad radio. Du ska aldrig själv köpa gods sam du kan misstänka är stulet. Pontus Granvik och Philip Axved lär ellära för att veta hur elsystemet på en bil fungerar. Fordonsprogrammet finns på Bojan. ATT TÄNKA PÅ Karaktärsämnen på fordonsprogrammet innehåller en hel del teori, där Du skall lära Dig att läsa och noga följa intruktioner i verkstadshandböcker. Utbildningen ger Dig förutom yrkesförberedande kunskaper även studieförberedelse för fortsatta studier. Du får grundläggande behörighet till högskolan. Idag finns det också ganska många påbyggnadsutbildningar inom komvux och gymnasieskolan som riktar sig till den som genomgått fordonsprogrammet. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 8 + (1 PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:20

16 Handel- och Administration Du vill ha en framtid där du får en aktiv roll i samspel med andra människor Efterlyser du en utbildning som är både praktisk- och teoretisk och tycker om att arbeta med människor? Vi i Haparanda erbjuder inriktning: Handel & service på vårt Handels- & Administrationsprogram. Språkliga färdigheter, ekonomi, rättskunskap, informationsteknik och ett internationellt perspektiv är viktiga inslag i utbildningen. I årskurs 1 går du ut på praktik, (APU) i 4 veckor och i årskurs 2 och 3 i 8 veckor. Efter genomgången utbildning kan du dessutom arbeta som försäljare, inköpare, dekoratör och marknadsförare samt inom administrativa tjänster och yrken inom turismbranschen. Utöver de obligatoriska kurserna, bl. a. Datorkunskap, Administration A, Information och Layout A, Näthandel A, Arbetsmiljö och säkerhet samt Småföretagande A, som ingår i HP:s kursutbud, erbjuder vi Dig ett flertal individuella/ valbara kurser som du kan välja mellan. Vi har kurser inom dataområdet, Turism, Webbdesign, Företagsekonomi A, Språk, Konferens & Reception och ett flertal andra intressanta kurser. Mer information om programmet: Mer information om programmet: Eva Segerlund Telefon: Marianne Rönnqvist Vikarierande lärare Telefon: Elevernas synpunkter och kommentarer Vi går första året på Handel & Administrationsprogrammet. Så här tycker eleverna om programmet: * Vi vill verkligen rekommendera Dig att välja just denna utbildning. Tornedalsskolan kan erbjuda Dig en bra miljö och en god undervisning och intressanta kurser med moderna arbetsredskap. * Mycket av de praktiska arbetsuppgifterna varvas med undersökande studiearbeten. Paulina och Anna diskuterar småföretagande. 16 Programkatalog indd 16 Antti och Robin pluggar praktisk marknadsföring och skissar på en säljplan :38:28

17 I arbetet med datorer kommer du att få lära dig att skriva skrivelser som du har nytta av i ditt vardagliga liv. Du kommer också att få lära dig använda administrativa program som bokföring, orderregistrering och fakturering. HP i dataklassrummet. På Handels- & Administrationsprogrammet kan Du välja många olika kurser. På detta sätt får du en egen profil på utbildningen. Efter genomgången utbildning på HP på Tornedalsskolan har Du möjlighet att arbeta t ex som: försäljare inom detaljhandeln bokföringsassistent inköpare speditör hotellreceptionist kanslist administratör Du kan läsa vidare och få en yrkesprofil för arbete bl a som: turistguide (läs valbar kurs EnB som rekomendation) reseledare (läs valbar kurs EnB som rekomendation) marknadsförare (läs valbar kurs MaB och individuell kurs MaC för behörighet) På Handels- och administrationsprogrammet finns många populära kurser som eleverna väljer bl.a. turism. I bild några elever från HP2. ATT TÄNKA PÅ Du bör vara serviceinriktad och ha lätt att få kontakt med andra människor. Du bör vara kreativ och ha lätt att ta egna initiativ. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:32

18 Hotell och Restaurang Du som är serviceinriktad och vill arbeta i kök, på hotell eller med turism. Hotell- och Restaurangutbildning i HaparandaTornio. Hotell och restaurangutbildningen genomförs tillsammans med yrkesutbildningen på Lappia i Tornio. I praktiken innebär det att du som elev läser samtliga teoretiska ämnen såsom svenska, engelska, matematik, naturkunskap m.fl. på Tornedalsskolan, medan karaktärsämnen/yrkesämnen läses och genomförs på Lappia. Utbildningen sker på svenska och ibland jämsides med de finsktalande eleverna på motsvarande hotell och restaurangutbildning i Tornio. För mer infomation om hotelloch restaurangutbildningen i Tornio, kontakta Lärare Esa Palsi Mobil: Adress: Lappia Urheilukatu Tornio Vi ser den treåriga utbildningen som en helhet. De grundläggande kunskaperna man fått under hela utbildningstiden vävs samman i former där allt kan ses i en helhet. Det är nödvändigt för att förstå förutsättningarna för en framgångsrik företagsamhet. Restaurang- och måltidsservice Tornedalsskolan erbjuder Hotell- och restaurangprogrammet och nationella inriktningen Restaurang- och måltidsservice. Här får du fördjupade kunskaper i arbete inom kall- och varmkök, storhushåll eller servering. Du lär dig att planera en matsedel, beställa råvaror samt att laga god och näringsrik mat. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APU). Det innebär att du är ute och praktiserar på olika restauranger. Där får du lära dig att följa rytmen i restaurangkök och ta ansvar för gästerna. De valbara kurserna ger stora möjligheter till specialisering; t ex inom barteknik eller dietmat. Haparanda Stad och Tornio Stad har lång tradition att samverka inom många olika verksamheter. Omfattande samverkan sker också inom skolverksamheterna både på grundskolenivå och gymnasienivå. Många av våra elever på gymnasienivå, erhåller sin teoretiska och praktiska gymnasiala utbildning i Tornio. Inom programmet finns ett trettiotal olika kurser. Vissa ämnen och kurser är gemensamma för hela programmet, andra är valbara. Genom ett individuellt val kan du komplettera din utbildning med bl.a. språk, musik, bild, idrott och yrkesfördjupning. Hösten 2006 inleddes ett samarbete i karaktärsämnen/yrkesämnen på vår Hotell och restaurangutbildning med yrkesutbildningen på Lappi Tornio. Utbildningen genomförs helt enligt den svenska läroplanen och undervisningen sker på svenska. Kursplan åk 1 Det här är ett exempel på hur karaktärsämnen är fördelade under läsåren Grundläggande teori och metodkunskap Livsmedelskunskap Näringskunskap Matlagningskunskap Serveringskunskap näringsvärde, kvalitet, hygien och egenkontroll. hälsa, människokroppen, speciell mat. råvaror, metoder, hantering, förvaring, ekonomi, hygien. metoder, dukning, material och redskap, kassarutiner, uppträdande. 18 Programkatalog indd :38:40

19 Här får Sara-Maria Sadinmaa personlig instruktion av lärare Helena Rautiola. Kursplan åk 2 Hotell och restaurangs lärare Helena Rautiola instruerar klass HR2 i hantering av färsk fisk. Nathalie Hautalampi och Carolina Huhtakangas i HR2 presenterar hotell och restaurangprogrammet på gymnasiemässan i Haparanda. Det här är ett exempel på hur karaktärsämnen är fördelade under läsåren Restaurang och måltidsservice: Praktisk tillämpning av årskurs 1 Hotellkunskap Matlagningskunskap Arbetsliv Matlagningskunskap och miljö, etik. Valbara kurser boendeformer, serviceutbud, organisation, yrken och arbetsuppgifter, attityd, kommunikation. råvaror, metoder, hantering, förvaring, ekonomi, hygien. entreprenörskap, företagande, verksamhets- och affärsidé, projekt anrättning, matsedelsplanering, kalkylering och ekonomisering, kommunikation och samarbete, hygien Kursplan åk 3 Restaurang och måltidsservice: Praktisk tillämpning av årskurs 2-3 servering, barteknik, drycker, gastronomi och dietik I samarbete med eleverna upprättas ett antal kurser med specifik inriktning. ATT TÄNKA PÅ I ditt yrke behöver du kunna tala med dina kunder/gäster och vara serviceinriktad. Vill du studera vidare är goda språkkunskaper nödvändiga. Engelska och franska eller tyska är bra språkval. Du måste också vara beredd på att ställa upp på arbetslivets villkor. Ibland förekommer obekväma arbetstider och hårt arbetstempo. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationellt arbete och utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Hotell och restaurangprogrammet har två inriktningar. Inom programmet vid Tornedalsskolan erhåller Du en yrkesprofil för arbeten, t. ex. inom följande yrken: Kallskänka, ekonomipersonal i storkök, serveringspersonal, restaurangbiträde, kock, m.fl. Hotell och restaurangprogrammet ger dig också en allmän grund för studier inom högskolan och andra utbildningar efter gymnasiet. På högskolan kan du studera vidare inom många intressanta studievägar. Det finns också många utbildningar utomlands, främst i Frankrike och Schweiz, om du vill vidareutbilda dig i hotell- och restaurangbranschen. Läser Du vidare kan Du få en yrkesprofil för arbete som: Kock, hovmästare, egen företagare, gastronom, dietist, servitör och bartender, husfru, hushållslärare, m.fl Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:42

20 Moderna språk Med Europass språkpass kan du beskriva dina språkliga färdigheter på en sexgradig skala. Dina språkkunskaper är viktiga om du vill studera eller arbeta på annat håll i Europa. I Språkpasset kan du dokumentera dina färdigheter, studier och examina i språk. Språkpasset bildar tillsammans med dokumenten Språkbiografi och Dossier en Europeisk språkportfolio. Du har även möjlighet att på egen hand testa dina språkkunskaper med olika organisationer, exempelvis: Europeisk språkportfolio 16+ har huvudsakligen två syften att - motivera elever att lära sig språk och att göra det möjligt för dem att ta ett ansvar för den egna språkinlärningen och språkutvecklingen - ge elever en möjlighet till dokumentation över språkliga färdigheter och betydelsefulla kontakter med andra kulturer. - TOEFL Test of English as a Foreign Language För Europeiskt språkpass: Vissa hemsidor erbjuder möjlighet att pröva språkkunskaper online. På internet finns fler organisationer att hitta. 20 Programkatalog indd :38:49

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Utbildning till målare

Utbildning till målare Innehåll Måleribranschens Yrkesnämnd - MYN Sid 2 Kontakter med Lokal Yrkesnämnd - LMYN Sid 2 Inledning Sid 3 Gymnasieutbildning Gymnasieskolan och Byggprogrammet Sid 4 Arbetsplatsförlagd utbildning APU

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer