PROGRAMKATALOGEN. N YH E T!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!"

Transkript

1 PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet - Estetiska programmet Fordonsprogrammet - Handel- och Administration - Hotell och Restaurang Individuella programmet - Naturvetenskapsprogrammet - Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - Teknikprogrammet Programkatalog indd :37:17

2 Information från studievägledarna inför studievalet 1:a februari 2008 En kortfattad information om de olika programmen som Tornedalsskolan i Haparanda erbjuder hittar du bl.a. här. Du kan välja bland 12 nationella program på Tornedalsskolan inför läsåret varav två tillsammans med yrkesutbildningen i Tornio. Studieförberedande Estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet är studieförberedande program och innehåller fler teoretiska kurser än yrkesinriktade program. På dessa program läser du kurser i många olika ämnen, du kan t.ex. läsa flera språk. Utbildningarna ger dig behörighet till många utbildningar på högskolan. Yrkesförberedande Om gymnasieskolan Gymnasieskolan är en skola för alla. Den är avgiftsfri och frivillig. Du kan påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter finns möjlighet att gå en gymnasial vuxenutbildning. Man kan välja mellan 17 nationella program. Gymnasieskolorna har också möjlighet att anordna lokala inriktningar, lokala profiler, specialutformade program eller lärlingsutbildningar. Samtliga utbildningar är treåriga och ger dig grundläggande behörighet för universitetsoch högskolestudier. Om du behöver läsa in grundskoleämnen eller av någon anledning inte söker ett nationellt gymnasieprogram, så finns det individuella programmet. Korta generella fakta Alla nationella program består av 2 0 poäng. Betygen är mål- och kunskapsrelaterade. I alla program ingår kärnämnena: svenska, engelska, matematik, estetisk verksamhet t.ex. bild, musik, idrott och hälsa, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap, som du behö ver oavsett vad du vill göra efter gymnasiet. Du får betyg efter varje kurs och inte vid varje terminsslut. Betygen samlas i en betygskatalog och i ditt slutbetyg kommer alla dina betyg i kurser att redovisas. Detta innebär för dig att hela din skoltid blir lika viktig! Den första terminen blir lika viktig som t.ex. den sista! Det finns fyra betygsnivåer: Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd. November 2007: Gymnasiemässa på Tornedalsskolan och många andra skolor. 2 Programkatalog indd 2 December 2007: Programkatalog från Tornedalsskolan, provval. December 2007: Ditt höstterminsbetyg skickas till gymnasiet. Barn- och fritidsprogrammet, byggprogrammet, elprogrammet, fordonsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet och omvårdnadsprogrammet är yrkesförberedande program. Om du väljer något av dessa program, läser du kurser i flera olika yrkesämnen. Yrkesämnena omfattar cirka 60 procent av undervisningstiden. Dessa program innehåller också APU, arbetsplatsförlagd utbildning. APU:n omfattar minst 15 procent av tiden. Betyg Du måste i slutbetyg från grundskolan ha lägst betyget Godkänd i ämnena svenska, engelska och matematik för att vara behörig till gymnasieskolan. Skulle du inte få godkänt i något eller några av ovanstående ämnen kan du förbättra dina kunskaper genom att t. ex. läsa på det individuella programmet. Även andra ämnen i grundskolan har stor betydelse när du söker till gymnasieskolan. Ju mer förkunskaper du har i samtliga ämnen från grundskolan, desto större möjlighet har du att bli intagen till sökt program. PRIV plats på ett Nationellt program För dig som sökt ett nationellt program men inte är behörig i ett av de behörighetsgivande ämnena svenska, matematik eller engelska. Du har då chansen att bli erbjuden en utbildningsplats på ett program förutsatt att du för övrigt även har goda meritpoäng och bedöms klara av normala heltidsstudier på gymnasiet. Du kan då läsa in den behörighetsgivande kurs du saknar i grundskoleämnena svenska, engelska eller matematik jämsides med kärnämnes- och yrkeskurser på gymnasieprogrammet enligt en individuell studieplan. Tornedalsskolan erbjuder PRIV-platser på dessa program (BF, BP, EI, ES, FP, HP, HR samt OP). Januari 2008: Ansökningsblanketter delas ut. 1 februari 2008: Sista ansökningsdag till gymnasieskolan April 2008: Preliminär intagning till gymnasieskolan :37:19

3 INTERNET har under det senaste året blivit ett allt viktigare hjälpmedel för den som vill orientera sig om yrken, utbildningar och studiefinansiering i Sverige och utomlands. Information från hela världen finns tillgänglig. Besök gärna hemsidorna com; samt vår egen SYV-guide: skola.haparanda. se/syv om studieval - Studievägledning. Studiehjälp Studiebidrag (10:-/mån) betalas ut automatiskt från och med kvartalet efter det att Du fyllt 16 år. Studiebidraget utbetalas 10 månader per år. Fyra månader under höstterminen och sex under vårterminen. Fyller Du 16 år Jan-juni 2007 Juli-sept 2007 Okt-dec 2007 Januari 2008 Får Du bidraget från Höstterminens start Oktober 2007 Januari 2008 April 2008 Extra tillägg är studiehjälp som kan beviljas med hänsyn till dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Tilläggets prövning görs mot familjens beräknade inkomster (före skatt). Hänsyn tas även till eventuell förmögenhet. OBS! Ansökan om detta skall göras senast i slutet av juni Ekonomiskt underlag Mindre än kr INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Studie och yrkesvägledarnas informationssidor 2-3 Kontakta skolan, karta, värdegrund 4 Bra att veta 5 BF Barn och fritidsprogrammet 6-7 BP Byggprogrammet 8-9 EC Elprogrammet ES Estetiska programmet - Inredning, Design FP Fordonsprogrammet HP Handels och administrations programmet HR Hotell och restaurangprogrammet Moderna språk OP Omvårdnadsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet 24 SP Profilering Hälsa och Motion, Elitidrott 25 NV Naturvetenskapliga programmet 26 TE Teknikprogrammet 27 TE Teknikprogrammet Profil IT och Elprogram IV Individuella prorgammet 30 Bilder Hälsodag på Tornedalsskolan 31 Bidrag per mån 855 kr 570 kr 285 kr Utländska medborgare Utländska medborgare måste lämna in personuppgifter till CSN för att erhålla studiehjälp. Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan Vi som arbetar med studievägledning på Tornedalsskolan i Haparanda hoppas att denna enkla information skall vara till hjälp för dig inför ditt studieval. Vi ser fram emot att få se dig som elev på Tornedalsskolan. Jonaz Yngström, Mobil: Marika Björkander, Mobil: Copyright information och layout Studie- och yrkesvägledarna Tornedalsskolan. Hemsida: Fax: Studie- och yrkesvägledare på grundskolan Siw Brännvall, Mobil Maj 2008: Omvalsperiod fram till mitten av maj då Du kan göra ändringar i din ansökan. Juni 2008: Grundskolan skickar slutbetygen till gymnasieskolan. Efter 31 Juni 2008: Resultat av intagningen skickas till Dig. Programkatalog indd 3 3 Aug 2008: Sista svarsdag för Dig att godkänna Din utbildningslats. Augusti 2008: Reservintagning sker. 18 Augusti 2008: Skolstart :37:24

4 Kontakta oss Befattning Namn Telefon e-post Rektor Biträdande rektor: Skolintendent: ekonomi/schema Studie- och yrkesvägledare/kurator gy.sk, komvux/sfi Studie- och yrkesvägledare: gy.sk Handläggare: Expedition Assistent: Intagningsnämnd/betyg Skolsköterska: Skolvärd Gunnel Simu John Waltari Bertil Segerlund Marika Björkander Jonaz Yngström Eva Åhlberg Anita Kyösti Siv Maaherra Lasse Stenman Här hittar du oss! Vår värdegrund Hur ska vi bemöta varann Med respekt för varandra och människors lika värde Behandla andra så som du själv vill bli behandlad Öppenhet och tolerans samt fördomsfrihet oss emellan Hur ska vi kommunicera med varandra Vi ska kunna kommunicera öppet med varandra, utan att behöva oroa oss för repressalier för det som förs fram Vi ska kommunicera rakt och ärligt på ett vänligt sätt och inte såra varandra Vid meningsskiljaktigheter ska vi kunna skilja mellan sak och person Förhållningssätt till varandra 4 Programkatalog indd 4 Allas lika värde Ett tryggt klimat där man känner det naturligt att bjuda på sig själv Ärlighet och öppenhet :37:30

5 Bra att veta gymnasieskolan information till dig som börjar Bojan Adress: Tingshusg. 12. Undervisningslokaler för elprogrammet och fordonsprogrammet. Staren: På nedre plan har omvårdnadsprogrammet undervisningslokaler. Övre plan används av Gränsskolan. Bussåkande elever, som har mer än 6 km skolväg kvitterar ut hemresekort från Exp (Anita Kyösti) under första skoldagen. Elevrådet ansvarar för elevfiket. Elevrådet tillvaratar och för fram elevernas intressen och synpunkter till bl a skolledningen. Elevrådet utser elevrepresentanter till Tornedalsskolans bestyrelse. Elevvård: Behöver du stöd eller hjälp så kontakta mentor, klassföreståndare, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska eller skolans rektor. Frånvaroanmälan: Om du är sjuk ring Anita Kyösti tel 1 82 eller Eva Åhlberg tel 1 81 och meddela namn, klass, orsak till frånvaro, antal dagar du tror att du är frånvarande. Försäkring: Eleverna är olycksfallsförsäkrade genom AIG Europé. Idrottshuset/Badhuset: Lokal för undervisning i idrott och hälsa Klassråd består av alla elever i klassen samt klassföreståndare och kan behandla bl a följande frågor: 1. Frågor om planering och uppföljning av klassens verksamhet 2. Pedagogiska frågor 3. Frågor om skolans arbetsmiljö som särskilt berör klassens verksamhet 4. Frågor som handläggs av konferenser, där elever deltar 5. Andra frågor av gemensam karaktär Programkatalog indd 5 Ledighet/Lov sökes på speciell blankett och kan hämtas från Exp. Enstaka dagar (max 3) beviljas av klassföreståndaren. Rektor beviljar då ledighet sökes för flera sammanhängande dagar. Lunch serveras i Tornedalsskolans restaurang som är öppen mellan klockan Lärkan: Tornedalsskolan huvudbyggnad. Undervisningslokaler för samtliga program i bland annat svenska, engelska, matematik, datakurser, yrkeskurser för BF, ekonomiska ämnen, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Läromedel som är obligatoriska för undervisningen får eleven låna av skolan. Mentorer: Mentorerna på Tornedalsskolan har ansvar för en grupp elever på ca 10 elever. Mentorerna ansvarar för uppföljning av elevens studieresultat och sociala situation. För att få kontinuitet träffas mentorn och eleverna en gång per vecka. Tornedalsskolans skolkonferens beslutar om friluftsdagar, individuellt val, valbara kurser och diskuterar skolans hela verksamhet samt frågor om arbetsmiljön. Ordförande för skolkonferensen är Barn- och ungdomsnämndens ordförande. I skolkonferensen sitter också 6 elevrepresentanter (4 från gymnasiet och 2 från vuxenutbildningen), 2 representanter från lärarfacken, två skolledare samt en assistent (sekreterare). En punkt på dagordningen är eleverna har ordet och elevrepresentanterna tar upp det som de anser att de vill påverka eller förändra :37:33

6 Barn- och fritidsprogrammet Vill Du ha en framtid där du får en aktiv roll i samspelet med andra människor? På Barn- och fritidsprogrammet får Du kunskaper för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur och fritidssektorn. Mer information om programmet: Viola Keisu Telefon: En del av utbildningen sker på arbetsplatser med stöd av yrkeshandledare. På vår skola får Du 20 veckors arbetsplatsförlagd utbildning ( APU ) under dina tre år. Du kan välja mellan förskola, skola, fritidshem, olika verksamheter inom fritidssektorn samt arbete med funktionshindrade. Efter BF kan Du söka jobb som barnskötare, elevassistent eller som vårdare inom omsorgen. Väljer du att studera vidare på högskola kan följande yrken vara lämpliga: förskollärare, fritidspedagog, fritidsledare, lärare, polis, socionom och sjuksköterska säger lärare Viola Keisu och Anna Merefält. Mer information om programmet: Anna Merefält Telefon: Elevernas synpunkter och kommentarer Johan, Anna-Maria och Ida i klass BF3 samarbetar. Emma, Emma, Sandra, Anna och Ida i BF3 löser ett problem Christina i BF3 redovisar ett arbete om anorexia. Här har Johanna i BF3 enskilda studier om allregier. BF är ett mycket omväxlande program, vi använder oss av ett undersökande arbetssätt. Ibland arbetar vi praktiskt med aktiviteter för barn, ungdomar och äldre för att öva ledarskap. Man får lära sig mycket om människor och hur det är i världen, det har man nytta av i livet. Vi får träning i att umgås med varandra under friare former ex. lägerverksamhet och studieresor. Vi lär oss mycket under APU:n. Den är rolig, lärorik, omväxlande och ger oss självförtroende. Vi får tillfälle att omsätta teori i praktiskt arbete på förskolor, fritidshem, skolor och omsorgsverksamhet. Där får vi träning i samarbete och ledarskap. Det är kul att vara ute på arbetsplatser för då får man lära känna nya människor. APU:n ger oss ett avbrott i det vanliga skolarbetet. 6 Programkatalog indd :37:39

7 Populära valbara kurser: Ledarskap inom lek och idrott Människor i behov av stöd Skapande verksamhet Badverksamhet Engelska B Internationalisering Inom programmet kan möjligheter ges till arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i annat land. Under de två senaste åren har några elever genomfört sin APU i Vadsö Norge och på Åland. Studieresor i helklass till Norge, Åland och Danmark har också genomförts. Vill du läsa mer om Barn och fritidsprogrammets internationella kontakter, besök gärna vår egen hemsida haparanda.se/barnochfritid. Tornedalsskolan erbjuder en inriktning inom programmet som innehåller: Förskola, skola, fritidshem 200 poäng Psykosocialt arbete poäng Du kan få en yrkesprofil för arbete inom följande yrkesområden: barn- och skolbarnomsorg handikappomsorg simlärare simlärarassistent ATT TÄNKA PÅ Du utbildar dig för att arbeta med andra människor. I arbetet kommer du att vara i centrum för människors uppmärksamhet. Det förekommer en hel del lyft och obekväma arbetsställningar. Det är brist på män inom den här typen av arbeten. Barn och ungdomar behöver både män och kvinnor som förebilder. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: 7 Programkatalog indd :37:40

8 Byggprogrammet i HaparandaTornio Du vill ha en framtid där du får en aktiv roll i samhällsbygget och i samspel med andra människor. Väljer du byggprogrammet får du lära dig grunderna för att arbeta med nybyggnations- och renoveringsarbeten inom hela byggbranschen. En del av utbildningstiden sker också ute på arbetsplatser, mestadels i Haparanda. Vanligtvis förekommer också att byggprogrammets utbildning får uppdrag utifrån. Det kan t.ex. vara ett uppdrag/beställning att uppföra en byggnad för någon privat-, offentlig- eller föreningsverksamhet. Byggprogrammet är en yrkesförberedande utbildning och för att bli en fullärd yrkesarbetare med ett yrkesbevis, fortsätter du efter gymnasietiden i ca 2,5 år som lärling. Under lärlingstiden erhåller du lärlingslön. Byggprogrammet ger dig också en allmän grund för studier inom högskolan och andra utbildningar efter gymnasiet, både inom byggsektorn och andra yrkesområden. APU - Arbetsplatsförlagd utbildning År två och tre sker mycket av din praktiska utbildning som arbetsplatsförlagd, delar av kurserna är förlagda till en byggarbetsplats. Skolan har ansvar för dig även under dina APU-perioder. Du är inte anställd på byggföretaget, men arbetsplatsens tider gäller även för dig. På arbetsplatsen får du en handledare som samverkar med läraren i skolan eller handledning direkt av lärare. Här har du chansen att visa vad du kan och kanske få en anställning efter studierna. Många elever får sommarjobb på sina APU-platser. Byggprogrammet genomföras tillsammans med yrkesutbildningen på Lappis i Tornio. I praktiken innebär det att du som elev läser samtliga teoretiska ämnen såsom, svenska, engelska, matematik, naturkunskap, m.fl. på Tornedalsskolan, medan karaktärsämnen/yrkesämnen läses och genomförs på Lappia. Utbildningen sker på svenska och ibland jämsides med de finsktalande eleverna på motsvarande byggprogram på Lappia. 8 Programkatalog indd 8 För mer infomation om byggprogrammet i Tornio: Kontakta Lärare Rainer Kettunen Telefon: (0) (0) Adress: Lappia Urheilukatu Tornio Haparanda Stad och Tornio Stad har lång tradition att samverka inom många olika verksamheter. Omfattande samverkan sker också inom skolverksamheterna både på grundskolenivå och gymnasienivå. Många av våra elever på gymnasienivå, erhåller sin teoretiska och praktiska gymnasiala utbildning i Tornio. Hösten 2006 inleddes ett samarbete i karaktärsämnen/yrkesämnen på vår Hotell och restaurangutbildning med yrkesutbildningen på Lappia i Tornio. Utbildningen genomförs helt enligt den svenska läroplanen och undervisningen sker också på svenska. Petri Ylipelto vid ritbordet :37:47

9 Exempel på undervisningens uppläggning för Byggprogrammet Åk 1 APU Tornedalsskolan Kärnämnen 4v 3 dagar/vecka LLAI Tornio Yrkesämnen 2 dag/v Åk 2 APU 8v Tornedalsskolan Kärnämnen 3 dagar/vecka LLAI Tornio Yrkesämnen 2 dag/v Åk 3 APU 8v Yrkesskolan LLAI i Tornio Karaktärsämnen/Yrkesämnen 5 dagar/vecka I utbildningen ingår minst veckor APU (arbetsplatsförlagd utbildning) med preliminär fördelning över åren enligt ovan. En del av utbildningstiden sker ute på arbetsplatser. Handledare följer och hjälper dig i ditt arbete under ledning av lärare från skolan. Du måste skriva i en arbetsbok vad du gör på arbetsplatsen. Det samma kan även gälla om du erhåller feriearbete inom bygg. Några mljöbilder från avdelningen i byggprogrammet där även den nystartade ytbehandlingsutbildningen finns (måleri, kakling, tapetuppsättning, m.m. ingår). Fler flickor än killar är antagna till denna utbildning. Byggprogrammet på Tornedalsskolan erbjuder inriktning: Husbyggnad - Byggnadsträ: Träarbeten inom husbyggnad till exempel takstolar, köksinredning, fönstermontage, formbyggnad, armering, betong, med mera. Byggprogrammet har fyra nationella inriktningar: Husbyggnad - om man vill specialisera sig mot trä, betong, mureri, glasmästeri eller golvlägg ning. Anläggning - om man vill specialisera sig mot hur man bygger vägar, järnvägar, broar, vattenrör och avloppsrör. Man får även lära sig hur man till exempel anlägger en park eller ett torg med hjälp av sten, betong, gräsmattor, dammar och träd. Måleri - om man vill specialisera sig mot målning, både inom- och utomhus samt glasmästeri och golvläggning. Plåtslageri - om man vill specialisera sig mot plåtslageri och ventilation. ATT TÄNKA PÅ Yrkesämnen innehåller en hel del teori. Du skall lära dig att läsa ritningar, instruktioner i böcker och manualer. Att arbeta inom byggnadssektorn medför både inne- och utearbeten i varmt och kallt klimat. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser till programmet är: 16 + (1 PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :37:

10 Elprogrammet Du vill ha en framtid där du får en aktiv roll och i samverkan med andra människor. Tornedalsskolans Elprogram erbjuder: Inriktning Elteknik Inriktning Datorteknik (se IT-inriktning sidan 28-29) OBS! I din ansökan den 1:a februari, anger du vilken inriktning du önskar gå på Elprogrammet. Vår inriktning syftar till att ge grundläggande kunskaper i tekniska och teoretiska arbeten med elinstallationer. Du får en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet samt förutsättningar för vidare studier. I utbildningen betonas kunskaper i den teknik som krävs för arbete inom produktion och installation samt service och underhåll. Lärare inom Elprogrammet För mer information kontakta: Klas Jakobsson Lärare elteknik Telefon: Nils-Erik Järvi Lärare elteknik och media Telefon: Många arbetsuppgifter inom utbildningens yrkesområden innebär omfattande kundkontakter där social förmåga och servicekänsla är viktigt. På vår skola får du 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) under dina tre år. Elprogrammets utformning. I takt med att hem och arbetsplatser datoriseras ökar behovet av dator- och elektronikkunskaper. Gränserna mellan de olika inriktningarna inom elprogrammet suddas ut i takt med den tekniska utvecklingen och idag betraktade i stort sett som ett gemensamt område. Arbetsmarknaden för elever från Elprogrammet är också till stor del internationell. Elteknik på Tornedalsskolan erbjuder stor bredd av kurser. Många kurser ingår i kursplanen som normalt finns på inriktning elektronik och automation. Elprogrammet har många olika typer av övningsstationer där eleverna får utföra praktiska installationer både inom el och data. 10 Programkatalog indd 10 Åke Lakso Lärare elektronik Telefon: Eero Pirilä Lärare elteknik Telefon: Elprogrammet finns på Bojan :37:57

11 Elprogrammet på Tornedalsskolan. Inriktning ELTEKNIK (ECEI) På inriktningen Elteknik lär man sig att utföra elektriska installationer inom bostäder, kontor och industrier. Även installation av larm, kabel-tv och datanät ingår i utbildningen. Felsökning samt reparation av ovanstående anläggningstyper samt på automatikutrustning och bruksföremål ingår även utbildningen. Inom programmet vid Tornedalsskolan erhåller Du en yrkesprofil för arbete inom följande yrkesområden: installationselektriker industrielektriker service elektriker distributionselektriker kommunikation (kabel TV, larm, m.m.) Läser Du vidare kan Du få en yrkesprofil för arbete som: installationselektriker med allmän behörighet egen företagare inom elbranchen eller kommunika tion (datanät, TV, larm, m,fl.) Daniel som går tredje året på Elprogrammet installerar och kontrollerar spänningen i en elcentral. Bilden visar ett skarpt läge. En utbildning med spänning Exempel på kurser/ämnen: Ellära, elkunskap, mät- och reglerteknik, elinstallation, teleinstallation, styrteknik, m.fl. Eleverna säger om programmet! Nu tänker jag söka jobb, för att få min praktik. Efter fyra års arbete kommer jag att tjäna ca :- i månaden. Jag kan även läsa vidare en påbyggnadsutbildning som ger mig allmän elbehörighet till egen företagare. En välutbildad elektriker får jobb! (Citat ur en dagstidning). Serviceföretagen ropar idag efter elektriker inom bygg-, gruv- och anläggningsindustrin. På bilden utför eleverna ljusmätningar, installationer och elsäkerhetskontroller med avancerade instrument. ATT TÄNKA PÅ Yrkesämnena innehåller en hel del teori. Du skall lära dig att läsa ritningar, instruktioner i böcker och manualer. Intresse för fysik och matematik underlättar Dina studier. För att markera ledningar och komponenter används olika färger. Kontakta skolsköterskan ifall du inte har fullgott färgseende. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (1 PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:02

12 Det händer mycket i Haparanda just nu... Som ett led i utvecklingen satsar Tornedalsskolan på ett nytt Estetiskt program höstterminen Vår ambition är att i samarbete med företag på orten starta en utbildning med profilering mot Inredning, Design. För mer information kontakta: Lärare: Ulf Hansson Telefon: Här kombineras konstnärligt och praktiskt arbete i syfte att framställa olika inrednings- och designprodukter. Betydelsen av design har blivit allt viktigare i vårt samhälle. Britt Ejdemo Pedagogisk assistent Telefon: Programkatalog indd 12 Detta är ett program för dig som vill utveckla din skapande förmåga samt känslan för färg, form och funktion :38:09

13 Utbildningen ger dig många valmöjligheter och chansen till ett kreativt yrkesliv De får delta i hela processen från idé till färdig produkt och under arbetets gång utveckla ditt personliga bild- och formspråk. Kreativitet, känsla och kunskap är viktiga ord i sammanhanget. ATT TÄNKA PÅ Profilering INREDNING, DESIGN * Snickeri och inredning * Textil färg och form * Belysningsteknik * Design * CAD-Teknik * Formgivning A * Formgivning B * Datordesign * Fotografisk bild A * Expo * Småföretagande p P P p P P P P P P P Estetiska programmet är till många delar ett studieförberedande utbildningsprogram. Du blir behörig till fortsatt utbildning inom de högre konstnärliga utbildningarna som t. ex. konsthögskolor och designskolor. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella kontsnärliga utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (1 PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:11

14 Fordonsprogrammet Du vill ha en framtid där du får en aktiv roll i samspelet med andra människor. Fordonsprogrammet ger kunskaper till Dig som vill arbeta med personbilar-, maskin- och lastbilar, transporter, flygmaskiner eller åt Dig som vill bli kvalificerad maskin eller lastbilsförare. Kursutbudet omfattar utbildning i både handhavande och teknisk uppbyggnad av moderna fordon samt aktuella och branschanpassade inom ekonomi, försäljning, kundkontakter, datahantering och logistik. Genom ett urval av dessa kurser kan man forma sin utbildning mot ett stort antal yrken inom motorbranschen. Kursutbudet inom denna inriktning ger i första hand insikter mot olika mekanikerkategorier inom motorbranschen. Innehållet består av traditionella yrkeskunskaper i ellära, elektronik, hydraulik, pneumatik, svetsteknik och modern datastyrd fordonsteknik. I utbildningen ingår praktik ute på olika arbetsplatser. Körkort för personbil ingår i fordonsprogrammet. För erhållande av bidrag till körkort gäller Motorbranschens krav för certifikat inom vald studieinriktning. För mer infomation kontakta Magnus Kitti Telefon: För mer infomation kontakta Karl-Gustav Johansson Telefon: haparanda.se Fordonsprogrammet på Tornedalsskolan har inriktningen personbilsteknik. Inriktningen personbilsteknik innehåller också de avsnitt, som ger kompetens för yrkeskategorin reservdelspersonal. Du har möjlighet att läsa kurser från andra inriktningar än personbilsteknik. På fordonsprogrammet får varje elev en individuell studieplan efter sina egna önskemål, förutsättningar och behov. Den fordonsteknik som finns inom programmet ger också en god allmänteknisk förståelse. Detta gör att den som genomgått utbildning inom fordonsprogrammet ofta har många yrken att välja på och normalt sett goda förutsättningar att få ett arbete. Inom programmet vid Tornedalsskolan erhåller Du en yrkesprofil för arbete inom följande yrkesområden: personbilstekniker Läser Du vidare kan Du t.ex. få en yrkesprofil för arbete som: Kundbilservice på fordonsprogrammet. Fordonsprogrammet har fem nationella inriktningar. På fordonsprogrammet står motorhuven oftast öppen. 14 Programkatalog indd 14 bilförsäljare fordonsingenjör besiktningsman Personbilsteknik - ger fördjupade kunskaper om personbilar och lättare fordon. Här får man lära sig att serva bilar och hur man söker fel med hjälp av elektronik och data. Maskin- och lastbilsteknik - ger fördjupade kunskaper om tyngre fordon till exempel lastbilar eller skog- och lantbruksmaskiner. Transport - en specialisering om man vill lära sig köra tung lastbil, lastbil med släp och truck. Karosseri - ger fördjupade kunskaper om hur man kan få bilar som är krockade eller rostskadade att få tillbaka både sitt utseende och sin säkerhet. Flygteknik - ger fördjupade kunskaper om hur flygplan är byggda, hur de styrs samt hur radio- och navigeringssystem fungerar. Man får även lära sig om gällande regler för underhåll och service av flygplan :38:14

15 Elevernas synpunkter och kommentarer Bilägarens tio budord! Varför välja fordonsprogrammet? Verkar intressant Intresserad av teknik Kan skruva extra på fritiden Lugnare studiesituation Eleverna studerar i eget tempo Maria Särkelä är en av två flickor som valt fordonsprogrammet. Här felsöker Dennis Stenudd och Markus Kangas en kundbil. Tornedalsskolan välkomnar fler flickor till fordonstekniska utbildningar. Maria Särkelä och Jonna Puhakka reparerar en kundbil medan Emil Bäckman, Janne Takalo och William Lundström studerar bromskonstruktion. Du ska alltid göra allt du kan för att förhindra tjuven att stjäla. Du ska aldrig lämna bilen med tändningsnyckeln sit tande kvar i tändningslåset. Du ska alltid låsa bilen. Du ska aldrig parkera bilen på ensliga, mörka, obeva kade platser. Du ska tömma bilen själv och aldrig lämna stöldbegär ligt gods liggande i bilen. Du ska undvika att förse bilen med lockande extraut rustning. Du ska stöldmärka bil och tillbehör. Du ska helst montera ett godkänt billarm. Du ska helst komplettera med körlås, hjullås och stöldkodad radio. Du ska aldrig själv köpa gods sam du kan misstänka är stulet. Pontus Granvik och Philip Axved lär ellära för att veta hur elsystemet på en bil fungerar. Fordonsprogrammet finns på Bojan. ATT TÄNKA PÅ Karaktärsämnen på fordonsprogrammet innehåller en hel del teori, där Du skall lära Dig att läsa och noga följa intruktioner i verkstadshandböcker. Utbildningen ger Dig förutom yrkesförberedande kunskaper även studieförberedelse för fortsatta studier. Du får grundläggande behörighet till högskolan. Idag finns det också ganska många påbyggnadsutbildningar inom komvux och gymnasieskolan som riktar sig till den som genomgått fordonsprogrammet. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 8 + (1 PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:20

16 Handel- och Administration Du vill ha en framtid där du får en aktiv roll i samspel med andra människor Efterlyser du en utbildning som är både praktisk- och teoretisk och tycker om att arbeta med människor? Vi i Haparanda erbjuder inriktning: Handel & service på vårt Handels- & Administrationsprogram. Språkliga färdigheter, ekonomi, rättskunskap, informationsteknik och ett internationellt perspektiv är viktiga inslag i utbildningen. I årskurs 1 går du ut på praktik, (APU) i 4 veckor och i årskurs 2 och 3 i 8 veckor. Efter genomgången utbildning kan du dessutom arbeta som försäljare, inköpare, dekoratör och marknadsförare samt inom administrativa tjänster och yrken inom turismbranschen. Utöver de obligatoriska kurserna, bl. a. Datorkunskap, Administration A, Information och Layout A, Näthandel A, Arbetsmiljö och säkerhet samt Småföretagande A, som ingår i HP:s kursutbud, erbjuder vi Dig ett flertal individuella/ valbara kurser som du kan välja mellan. Vi har kurser inom dataområdet, Turism, Webbdesign, Företagsekonomi A, Språk, Konferens & Reception och ett flertal andra intressanta kurser. Mer information om programmet: Mer information om programmet: Eva Segerlund Telefon: Marianne Rönnqvist Vikarierande lärare Telefon: Elevernas synpunkter och kommentarer Vi går första året på Handel & Administrationsprogrammet. Så här tycker eleverna om programmet: * Vi vill verkligen rekommendera Dig att välja just denna utbildning. Tornedalsskolan kan erbjuda Dig en bra miljö och en god undervisning och intressanta kurser med moderna arbetsredskap. * Mycket av de praktiska arbetsuppgifterna varvas med undersökande studiearbeten. Paulina och Anna diskuterar småföretagande. 16 Programkatalog indd 16 Antti och Robin pluggar praktisk marknadsföring och skissar på en säljplan :38:28

17 I arbetet med datorer kommer du att få lära dig att skriva skrivelser som du har nytta av i ditt vardagliga liv. Du kommer också att få lära dig använda administrativa program som bokföring, orderregistrering och fakturering. HP i dataklassrummet. På Handels- & Administrationsprogrammet kan Du välja många olika kurser. På detta sätt får du en egen profil på utbildningen. Efter genomgången utbildning på HP på Tornedalsskolan har Du möjlighet att arbeta t ex som: försäljare inom detaljhandeln bokföringsassistent inköpare speditör hotellreceptionist kanslist administratör Du kan läsa vidare och få en yrkesprofil för arbete bl a som: turistguide (läs valbar kurs EnB som rekomendation) reseledare (läs valbar kurs EnB som rekomendation) marknadsförare (läs valbar kurs MaB och individuell kurs MaC för behörighet) På Handels- och administrationsprogrammet finns många populära kurser som eleverna väljer bl.a. turism. I bild några elever från HP2. ATT TÄNKA PÅ Du bör vara serviceinriktad och ha lätt att få kontakt med andra människor. Du bör vara kreativ och ha lätt att ta egna initiativ. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationella utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:32

18 Hotell och Restaurang Du som är serviceinriktad och vill arbeta i kök, på hotell eller med turism. Hotell- och Restaurangutbildning i HaparandaTornio. Hotell och restaurangutbildningen genomförs tillsammans med yrkesutbildningen på Lappia i Tornio. I praktiken innebär det att du som elev läser samtliga teoretiska ämnen såsom svenska, engelska, matematik, naturkunskap m.fl. på Tornedalsskolan, medan karaktärsämnen/yrkesämnen läses och genomförs på Lappia. Utbildningen sker på svenska och ibland jämsides med de finsktalande eleverna på motsvarande hotell och restaurangutbildning i Tornio. För mer infomation om hotelloch restaurangutbildningen i Tornio, kontakta Lärare Esa Palsi Mobil: Adress: Lappia Urheilukatu Tornio Vi ser den treåriga utbildningen som en helhet. De grundläggande kunskaperna man fått under hela utbildningstiden vävs samman i former där allt kan ses i en helhet. Det är nödvändigt för att förstå förutsättningarna för en framgångsrik företagsamhet. Restaurang- och måltidsservice Tornedalsskolan erbjuder Hotell- och restaurangprogrammet och nationella inriktningen Restaurang- och måltidsservice. Här får du fördjupade kunskaper i arbete inom kall- och varmkök, storhushåll eller servering. Du lär dig att planera en matsedel, beställa råvaror samt att laga god och näringsrik mat. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APU). Det innebär att du är ute och praktiserar på olika restauranger. Där får du lära dig att följa rytmen i restaurangkök och ta ansvar för gästerna. De valbara kurserna ger stora möjligheter till specialisering; t ex inom barteknik eller dietmat. Haparanda Stad och Tornio Stad har lång tradition att samverka inom många olika verksamheter. Omfattande samverkan sker också inom skolverksamheterna både på grundskolenivå och gymnasienivå. Många av våra elever på gymnasienivå, erhåller sin teoretiska och praktiska gymnasiala utbildning i Tornio. Inom programmet finns ett trettiotal olika kurser. Vissa ämnen och kurser är gemensamma för hela programmet, andra är valbara. Genom ett individuellt val kan du komplettera din utbildning med bl.a. språk, musik, bild, idrott och yrkesfördjupning. Hösten 2006 inleddes ett samarbete i karaktärsämnen/yrkesämnen på vår Hotell och restaurangutbildning med yrkesutbildningen på Lappi Tornio. Utbildningen genomförs helt enligt den svenska läroplanen och undervisningen sker på svenska. Kursplan åk 1 Det här är ett exempel på hur karaktärsämnen är fördelade under läsåren Grundläggande teori och metodkunskap Livsmedelskunskap Näringskunskap Matlagningskunskap Serveringskunskap näringsvärde, kvalitet, hygien och egenkontroll. hälsa, människokroppen, speciell mat. råvaror, metoder, hantering, förvaring, ekonomi, hygien. metoder, dukning, material och redskap, kassarutiner, uppträdande. 18 Programkatalog indd :38:40

19 Här får Sara-Maria Sadinmaa personlig instruktion av lärare Helena Rautiola. Kursplan åk 2 Hotell och restaurangs lärare Helena Rautiola instruerar klass HR2 i hantering av färsk fisk. Nathalie Hautalampi och Carolina Huhtakangas i HR2 presenterar hotell och restaurangprogrammet på gymnasiemässan i Haparanda. Det här är ett exempel på hur karaktärsämnen är fördelade under läsåren Restaurang och måltidsservice: Praktisk tillämpning av årskurs 1 Hotellkunskap Matlagningskunskap Arbetsliv Matlagningskunskap och miljö, etik. Valbara kurser boendeformer, serviceutbud, organisation, yrken och arbetsuppgifter, attityd, kommunikation. råvaror, metoder, hantering, förvaring, ekonomi, hygien. entreprenörskap, företagande, verksamhets- och affärsidé, projekt anrättning, matsedelsplanering, kalkylering och ekonomisering, kommunikation och samarbete, hygien Kursplan åk 3 Restaurang och måltidsservice: Praktisk tillämpning av årskurs 2-3 servering, barteknik, drycker, gastronomi och dietik I samarbete med eleverna upprättas ett antal kurser med specifik inriktning. ATT TÄNKA PÅ I ditt yrke behöver du kunna tala med dina kunder/gäster och vara serviceinriktad. Vill du studera vidare är goda språkkunskaper nödvändiga. Engelska och franska eller tyska är bra språkval. Du måste också vara beredd på att ställa upp på arbetslivets villkor. Ibland förekommer obekväma arbetstider och hårt arbetstempo. Att läsa moderna språk (sidan 20-21), ökar dina möjligheter för internationellt arbete och utbildningar. Information från Intagningsnämnden: Antal sökbara platser på programmet: 15 + (PRIV-plats för elev som saknar ett av behörighetskravet i svenska, matematik eller engelska och bedöms klara av studier på programmet). Hotell och restaurangprogrammet har två inriktningar. Inom programmet vid Tornedalsskolan erhåller Du en yrkesprofil för arbeten, t. ex. inom följande yrken: Kallskänka, ekonomipersonal i storkök, serveringspersonal, restaurangbiträde, kock, m.fl. Hotell och restaurangprogrammet ger dig också en allmän grund för studier inom högskolan och andra utbildningar efter gymnasiet. På högskolan kan du studera vidare inom många intressanta studievägar. Det finns också många utbildningar utomlands, främst i Frankrike och Schweiz, om du vill vidareutbilda dig i hotell- och restaurangbranschen. Läser Du vidare kan Du få en yrkesprofil för arbete som: Kock, hovmästare, egen företagare, gastronom, dietist, servitör och bartender, husfru, hushållslärare, m.fl Ytterligare upplysningar kontakta: Studie- och yrkesvägledarna på Tornedalsskolan, Fax Marika Björkander , epost: Jonaz Yngström , epost: Hemsida: Programkatalog indd :38:42

20 Moderna språk Med Europass språkpass kan du beskriva dina språkliga färdigheter på en sexgradig skala. Dina språkkunskaper är viktiga om du vill studera eller arbeta på annat håll i Europa. I Språkpasset kan du dokumentera dina färdigheter, studier och examina i språk. Språkpasset bildar tillsammans med dokumenten Språkbiografi och Dossier en Europeisk språkportfolio. Du har även möjlighet att på egen hand testa dina språkkunskaper med olika organisationer, exempelvis: Europeisk språkportfolio 16+ har huvudsakligen två syften att - motivera elever att lära sig språk och att göra det möjligt för dem att ta ett ansvar för den egna språkinlärningen och språkutvecklingen - ge elever en möjlighet till dokumentation över språkliga färdigheter och betydelsefulla kontakter med andra kulturer. - TOEFL Test of English as a Foreign Language För Europeiskt språkpass: Vissa hemsidor erbjuder möjlighet att pröva språkkunskaper online. På internet finns fler organisationer att hitta. 20 Programkatalog indd :38:49

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram 4 årsprogrammen har en utvecklingsstörning och behöver en anpassad utbildning som ger en god grund för ett arbete, en sysselsättning eller fortsatta studier inom folkhögskola. Vi lägger ner mycket kraft

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda.

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Hej, Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Vi arbetar i en unik miljö. Kilströmska är en av tre gymnasieskolor på

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Valet till gymnasieskolan 2010

Valet till gymnasieskolan 2010 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG rvidsson Det har nog aldrig varit svårare än nu! 17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare GYMNASIEINFORMATION Vem är jag? Fredrika Svensson Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare Arbetar på Fagrabäck samt NOT på Teknikum Samtal

Läs mer

Vi erbjuder följande program. Välkommen till oss!

Vi erbjuder följande program. Välkommen till oss! Vi erbjuder följande program Administration, handel och varuhantering Fordonsvård och godshantering Hantverk och produktion snickeri Hotell, restaurang och bageri Individuella program Välkommen till oss!

Läs mer

PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Vad drömmer du om? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ Samhällsvetenskapsprogrammet SAMHÄLLSVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Turism & Resor HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Handels-och administrationsprogrammet

Handels-och administrationsprogrammet Handels-och administrationsprogrammet Frans Suell och Jörgen kocks gymnasium Handelsgymnasiet Service College Turism och resor Känsla för service HANDELSGYMNASIET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET Information till elever, föräldrar, lärare och studievägledare framtagen av SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och HRF, Hotell och Restaurang Facket.

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation

Välkommen till Gymnasieinformation Välkommen till Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledare Veronica Gustafsson 2014-10-02 Innehåll Programöversikt och kursplan Behörighet och urval Ansökan och antagning/tidsplan Förberedelser inför

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 BETYG - MERITVÄRDE A ger 20 poäng B ger 17.5 poäng C ger 15 poäng D ger 12.5 poäng E ger 10 poäng F ger 0 poäng - underlag för bedömning saknas BETYG - MERITVÄRDE De

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

programväljaren.se 1

programväljaren.se 1 programväljaren.se 1 Gymnasiskolans mål är att eleverna: Tar en gymnasieexamen Är väl förberedda för arbete/vidare studier Tar ansvar och blir goda samhällsmedborgare Har en beredskap för livslångt lärande

Läs mer