Vuxenutbildningen i Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen i Norrköping"

Transkript

1 Vuxenutbildningen i Norrköping

2 Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, och 34-36) Oktober 2010

3 Titta pappa! Jag kan! Kan du se det lilla barnet framför dig, som glädjestrålande ropar Titta pappa! Jag kan!? Hon står där med den nya cykeln i ett fast grepp och med stolthet och bubblande glädje berättar att hon har lärt sig cykla. Hon sätter sig på cykeln och med koncentrerad blick framåt trampar hon iväg. Ingenting i hela världen kan just då ta ifrån henne den lustfyllda glädje hon känner. Att lära sig någonting nytt är stimulerande för varje människa, inte bara för barnet. Jag har mött oerhört många personer inom vuxenutbildningen, som med samma känsla som det cyklande barnet, beskrivit sin lycka över att ha lärt sig nya saker. Den nyanlände invandraren som lärt sig det svenska språket, den femtioåriga kvinnan som avslutat omvårdnadsutbildningen, den långtidsarbetslöse mannen som klarat bussförarutbildningen eller tjejen som strulade i gymnasiet och nu klarat behörigheten till socionomprogrammet. De har visat för sig själva och omgivningen att de har förmågor som de kanske tvivlade på. En del av barnets lycka bestod naturligtvis i att kunna förflytta sig på ett helt annat sätt än tidigare. Att kunna ta sig till platser som tidigare inte gick att nå. På samma sätt upplever många studieframgångarna inom vuxenutbildningen. De kan ta sig till nya platser i livet. De har utvecklat kunskaper som gör det möjligt för dem att få ett jobb som de tidigare inte hade tillräcklig kompetens för eller skaffat betyg som gör det möjligt för dem att studera vidare mot sina drömmars mål. Om du vill ta chansen och känna glädjen i att lära dig nya saker och få möjlighet att ta dig till nya platser på livets väg, så kan vuxenutbildningen vara din möjlighet. På VägledningsCentrum kan du få hjälp med alla frågor runt dina studier. Där kan du få hjälp med att formulera din egen plan för utveckling och få underlag för beslut om vilken utbildning du ska välja. Vi har också vägledare på Komvux som kan hjälpa dig. Om du redan har planen klar, läs igenom den här katalogen och se om du hittar din utbildning. Sen lovar jag att vi som jobbar i vuxenutbildningen ska göra allt vi kan för att du ska få känna samma glädje som barnet som just lärt sig cykla. Välkommen till VägledningsCentrum! Mats Olsson Chef för vuxenutbildningen Vår dröm är att förverkliga din 3

4 Med studier bygger du en bättre framtid! 4 Funderar du på... din framtid? att börja studera eller läsa vidare? att byta jobb? att ändra inriktning? VägledningsCentrum ger dig hjälp och vägledning! öppet informations- och vägledningscentrum. professionell vägledning för studier och yrken. information om studiemedel. möjlighet att själv söka via våra datorer och broschyrer. vår- och höstaktiviteter med intressanta föreläsningar. På VägledningsCentrum kan du hämta ansökningsblanketter. hitta skriftligt material om studier och yrken. få information om studieekonomi. söka information med hjälp av dator. samtala med våra studie- och yrkesvägledare och informatörer. Vi har också särskilda informationstillfällen där vi informerar om studiestöd, studievägar, högskoleprov m.m. Datum och tider finner du i vår broschyr som finns att hämta på VägledningsCentrum. Se nyheter, ändringar och aktuella aktiviteter på Tag kontakt med oss på VägledningsCentrum vägledning och information om studier och yrken! Telefon E-post VägledningsCentrums öppettider: Lunchstängt varje dag kl Måndag kl Tisdag - onsdag kl Torsdag - fredag kl Öppettider maj - augusti: Måndag - fredag kl Telefontider: Måndag - fredag kl Vuxenutbildningschef Mats Olsson Programsekreterare / Rektor Arne Karlsson Studie- och yrkesvägledare Gunilla Solveigsdotter (Samordnare) Camilla Fagerström Grubb Pia Holmberg Cecilia Rappestad Katsina Tommy Ripmarken Per-Göran Spetz Informatör Edna Aghammar Assistent Alexandra Kammarinen

5 Kommunal Vuxenutbildning i Norrköping Den kommunala vuxenutbildningen i Norrköping består av svenskundervisning för invandrare, särvux, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning samt kvalificerad yrkesutbildning (KY) och yrkeshögskola (YH). Svenskundervisning för invandrare (Sfi) Svenskundervisning för invandrare, Sfi, är en utbildning för vuxna invandrare som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Särvux Särvux är till för dig som har gått ut gymnasiet och har en utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism och därför behöver extra stöd. Grundläggande vuxenutbildning Utbildningen riktar sig till dig som vill läsa grundskolans kurser. Du kanske inte har gått i skola på länge, har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera din utländska utbildning. Gymnasial vuxenutbildning Den gymnasiala vuxenutbildningen och gymnasieskolan för ungdomar har samma läroplan och kursplaner. Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och yrkeshögskola (YH) Dessa är eftergymnasiala utbildningsformer. De bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Cirka en tredjedel av utbildningarna består av lärande i arbetslivet (LIA) och är arbetsplatsförlagd Norrköping Tel: Ansökningsblankett finns hos varje utbildningsanordnare, på VägledningsCentrum eller på 5

6 Lathund Utbildning Utbildningsanordnare Competens Ebersteinska gymnasiet Folkuniversitetet Himmelstalunds gymnasiet Infokomp Komvux Kungsgårds gymnasiet Lernia Marieborg Folkhögskola MoA- Lärcentrum NTIskolan Sensus Studieförbund SFI, Svenskundervisning för invandrare 10 Särvux 11 Grundläggande vuxenutbildning 12 Gymnasial vuxenutbildning Allmänna ämnen Allmänna ämnen på distans Folhögskolekurser, allmänna ämnen 19 Yrkesinriktade utbildningar Bussförarutbildning 34 Byggutbildning 36 Elutbildning Floristutbildning 33 Handel, butik och lager 29 Lastbilsförarutbildning 35 Ledarskap, pedagogik och fritid Omvårdnadsutbildning Restaurang och storkök Svetsutbildning 30 Trädgårdsutbildning 32 Verkstadsmekanisk utb. /CNC 31 6

7 Innehåll Presentation Mats Olsson VägledningsCentrum och Vuxenutbildningen Lathund Innehåll Om studierna A Ö Utbildningsanordnare Sfi, Svenskundervisning för invandrare Komvux Särvux Komvux Grundl äggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Komvux Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Komvux Stöd och studiehandledning Komvux Gymnasial utbildning Allmänna ämnen Flexibel utbildning Gymnasiekurser Komvux Gymnasiekurser Komvux Gymnasiekurser på distans Infokomp Gymnasiekurser Folkuniversitetet Öppna gymnasiet, fristående kurser Sensus studieförbund Folkhögskolekurser på gymnasienivå Marieborgs Folkhögskola Nyföretagande/Nyföretagande för nysvenskar på distans NTI-skolan Innehåll Yrkesinrik tad utbildning Omvårdnad/omsorgsutbildning på distans NTI-skolan Omvårdnadsutbildning Komvux Elutbildning, Installationselektriker & Automationselektriker Lernia Elutbildning, Installationselektriker & Automationselektriker, med svenska som andraspråk Lernia Restaurang- och storköksutbildning Lernia Grundläggande Restaurang- och storköksutbildning med svenska som andraspråk Lernia Handel med inriktning lager och logistik Competens Grundläggande Svetsutbildning Competens CNC-operatör Competens Grundkurs Trädgård Himmelstalundsgymnasiet Orienteringskurs Trädgård Himmelstalundsgymnasiet Floristutbildning Kungsgårdsgymnasiet Yrkesförare persontransporter, buss Ebersteinska gymnasiet Truckförare Ebersteinska gymnasiet Yrkesförare godstransporter Ebersteinska gymnasiet Byggutbildning Ebersteinska gymnasiet Orienteringskurs inom Pedagogik, Ledarskap och Fritid MoA-Lärcentrum Pedagogik, Ledarskap & Fritid MoA-Lärcentrum Administration & ekonomi Sensus studieförbund 7

8 Om studierna A-Ö Allmänna ämnen Svenska, matematik, samhällskunskap, engelska med flera ämnen kan du välja att läsa i olika kombinationer eller som enstaka ämnen. Centrala studiestödsnämnden (CSN) CSN har hand om de statliga studiestöd som finns. Se mer under rubriken studieekonomi eller på CSN:s hem sida eller telefon Om studierna A Ö Ansökan Ansökningsblankett finns på VägledningsCentrum och hos respektive utbildningsanordnare. Du finner den också på vår hemsida: Till ansökan ska alltid bifogas kopia på betyg från tidigare högsta slutförda utbildning. Behörighet Den sökande är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli det år han/hon fyller 20 år, eller slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program. Betyg Du får betyg efter varje avslutad kurs. Läraren i varje kurs informerar om vilka regler som gäller för närvaro samt kursens syfte och mål. Vid betygssättning skall läraren använda de betygskriterier som har fastställts för kursen av Skolverket, Någon av följande beteckningar kan du få som betyg inom gymnasial vuxenutbildning: Icke Godkänd (IG) Godkänd (G) Väl Godkänd (VG) Mycket Väl Godkänd (MVG) Betyg sätts inte på orienteringskurs. Utbildningsanordnaren utfärdar ett intyg, där kursens innehåll framgår. Betygsbegäran Om du vill ha ett samlat betygsdokument eller slutbetyg måste du begära det hos utbildnings anordnaren. Betygsdokument Det finns två typer av betygsdokument. 1. Samlat betygsdokument I ett samlat betygsdokument visas vilka kurser du slutfört och vilket betyg du fått på de skilda kurserna. Du bestämmer själv vilka kurser du vill ha med. Om en lokal kurs ingår i det samlade betygsdokumentet ska kursplanen för denna bifogas. 2. Slutbetyg Under vissa förutsättningar har du rätt till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Folkhögskoleutbildningar På folkhögskola kan du läsa in grundläggande behörighet eller skaffa dig en yrkesutbildning. Frånvaro Om du av olika skäl måste utebli från undervisningen måste du anmäla detta till utbildningsanordnaren första dagen av din frånvaro. Försäkring Alla heltidsstuderande är försäkrade under den tid som ordinarie verksamhet pågår hos utbildnings anordnaren och i samband med studiebesök, praktik etc. Försäkringen gäller även vid resa till och från utbildningsplatsen. Gymnasiepoäng Varje kurs har ett fastställt antal gymnasiepoäng som anger kursens omfattning. Hemsida På Vuxenutbildningens hemsida kan du hitta hela utbudet av utbildningar samt aktuell information om förändringar gällande kursstarter etc. Du kan även få information på Individuell studieplan Du kan få hjälp med att upprätta en individuell studieplan av studie- och yrkesvägledare. På finns stöd för upprättande av studieplan, CV med mera. Du som söker distansutbildning måste upprätta en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på VägledningsCentrum och Komvux. Kostnad Undervisningen är kostnadsfri. Kostnader för läromedel och övrigt undervisningsmaterial står du för själv. 8

9 Kärnämnen Kärnämnen i gymnasial vuxenutbildning är Svenska A och B alternativt Svenska som andraspråk A och B, Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, Naturkunskap A och Religionskunskap A. Studiefinansiering Studiemedel kan sökas från CSN från och med 1 juli det år man fyller 20 år och längst till det kalenderår man fyller 54 år. Kontakta våra informatörer eller studieväg ledare för mer information om studiemedel. Litteratur Din kostnad för litteratur och övrigt undervisningsmaterial finns angivet i varje utbildningsbeskrivning. Studie- och Yrkesvägledare Finns på VägledningsCentrum och Komvux. För mer information se sidan 5. Lov Sportlov eller påsklov förekommer inte inom kommunal vuxenutbildning. Varje utbildningsanordnare lägger dock upp studierna på olika sätt och vissa tar hänsyn till de lovveckor som gäller för grundskolan och gymnasieskolan. Exakt besked om detta får du hos respektive utbildningsanordnare. Orienteringskurs Orienteringskurs är ett bra val för dig som inte läst på länge. Du kan pröva på hur det är att studera som vuxen, träna studieteknik eller repetera. Du får också hjälp med att göra en egen studieplan. Efter avslutad orienteringskurs utfärdas intyg. Prövning Den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning utan att ha deltagit i undervisningen har rätt att gå igenom en prövning i alla kurser som får förekomma inom kommunal vuxenutbildning. Prövning kan ske enligt särskild överenskommelse hos utbildningsanordnaren. En prövning kostar 500:- Sjukanmälan Om du är sjuk under studietiden måste du göra en sjukanmälan till utbildningsanordnaren första dagen. Slutbetyg Se Betyg. Terminsplanering Vid kursstart och vid varje ny termin ska du upprätta en terminsplanering tillsammans med studieväg ledare eller lärare. Terminsplaneringen ska innehålla de kurser du ska studera samt kurstiden. Urval Om det finns fler sökande än studieplatser görs ett urval enligt särskilda kriterier. Validering för dig som har kunskaperna men saknar bevis på vad du kan Studie- och yrkesvägledarna kan informera om vilka möjligheter det finns att validera kunskaper och färdigheter som du skaffat genom studier, samhällsliv eller arbetsliv. Mer information på VägledningsCentrum hemsida: Viktiga datum inför högskolan februari Sista anmälningsdag till Högskoleprovet 2 april Vårens Högskoleprov 15 april Sista ansökningsdag till Universitet/Högskola 15 juni Sista dag för behörighetskomplettering 15 september Sista anmälningsdag till Högskoleprovet 15 oktober Sista ansökningsdag till Universitet/Högskola 29 oktober Höstens Högskoleprov Om studierna A Ö Studieavbrott Om du av någon anledning måste avbryta dina studier så måste du anmäla detta till utbildningsanordnaren. Vi rekommenderar dig att innan avbrottet ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare. 1 december Sista dag för behörighetskomplettering Sista ansökningsdag till universitet/högskola är 15 april respektive 15 oktober 9

10 Svenska för invandrare Komvux Sfi, Svenskundervisning för invandrare Svenskundervisning för invandrare, Sfi, är en utbildning för vuxna invandrare som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Rätt att delta i studierna har personer som är bosatta (folkbokförda) i kommunen och saknar grundläggande kunskaper i svenska. Språkstudierna kan ske på heltid eller deltid. Det finns möjlighet att läsa på kvällstid och även kombinera närstudier med nätbaserad undervisning. Till Sfi-utbildningen är det kontinuerlig intagning under året. Förutom vanliga Sfi-grupper har vi följande alternativ: Yrkesinriktad Sfi Vi erbjuder Sfi-kurser som förbereder för yrkeslivet eller yrkesutbildning. Kurserna innehåller vanlig Sfi, yrkesinriktat språk och yrkesförberedelse. Alla kurser varvas med praktik inom det yrkesområde där man vill arbeta. Inriktningar: Vård och omsorg, kök och restaurang, handel&service, industri/data/teknik, trafik samt pedagog. Akademikerspår Akademikerspåret är en möjlighet för den som är van att studera och som vill nå gymnasiekompetens i Svenska som andraspråk i snabb takt. Swedish for immigrants, Sfi, is an education for adult immigrants who want to learn Swedish at an elementary level. Persons entitled to take part are people, who lack elementary knowledge of the Swedish language, (living) being registered in the municipality of Norrköping. The studies could be full-time or part-time and there are possibilities to study daytime or in the evenings. Sfi admits applicants as they come up and this means that applications could be sent in at any time. Besök oss gärna, Please visit us, Mån tor/mon Thur Fredag/Friday Inriktning till vården Inriktning Vård och omsorg utgör ingången till omvårdnadsutbildning med språkstöd. Komvux Sfi S:t Olofsskolan Skolgatan 7, Norrköping Telefon/Phone:

11 Komvux Särvux Du får studera på Särvux om du har fyllt 20 år och har intellektuellt funktionshinder, autism eller förvärvad hjärnskada saknar, behöver förbättra eller komplettera din utbildning Särvux Särvux erbjuder undervisning i svenska/kommunikation matematik engelska data temakurser; exempelvis mat och boende, friskvård, experiment Du planerar dina studier tillsammans med din lärare. Vill du veta mera kan du ringa till lärarna, tel eller biträdande rektor Kerstin Lindecrantz, tel Ansökan skickas eller lämnas senast 1 maj till Komvux, Särvux Nygatan Norrköping 11

12 Grundläggande vuxenutbildning Komvux Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning (GV) motsvarar grundskolan. Utbildningen har ett vuxenanpassat innehåll. Slussen - flexibla studier Kurserna på grundläggande nivå startar i januari och augusti. Varje ämne har även kontinuerlig antagning under terminen via Slussen. Anmäl dig till de ämnen du vill läsa! Observera att det kan vara några veckors väntetid innan du blir kallad till Slussen. Slussen innebär att: Du startar studierna med ett personligt samtal Du får testa dina ämneskunskaper, så att du kan påbörja dina studier på rätt nivå Du får hjälp att upprätta en individuell studieplan Du får information om studierna Du får hjälp att komma igång med studierna Vi erbjuder kurser i följande ämnen: Svenska Svenska som andraspråk (heltids- eller deltidsstudier) Engelska Matematik Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen Data för nybörjare och Baskunskaper i data (orienteringskurser) Svenska som andraspråk och engelska kan läsas dag eller kvällstid. Svenska som andraspråk kan även läsas på distans. Du kan läsa Svenska som andraspråk hela vägen från Sfi till och med SAS B i snabb takt. Akademikerspåret är en möjlighet för dig som är van att studera och som kan lägga ner mycket tid på dina studier. Komvux erbjuder också Omvårdnadsutbildning med svenska som andraspråk. CSN - tel

13 Komvux Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Du får hjälp med dina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi både Vill du ha mer information om hur du kan få hjälp med på grundskole- och gymnasienivå. dina läs- och skrivsvårigheter kontakta: Du får arbeta i din egen takt och på din egen nivå. Du kan starta under pågående termin. Dyslexienheten, Antagning sker efter samtal och test. Komvux, telefon: Särskilt stöd Komvux Stöd och studiehandledning För dig som har inlärningssvårigheter och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Du får hjälp med att planera och strukturera dina studier både på grundskole- och gymnasienivå. Du får arbeta både enskilt och i grupp Du får arbeta i din egen takt och på din egen nivå Du får öva studieteknik Du får stöd i både distanskurser och ordinarie kurser Du kan starta under pågående termin På din ansökan till Komvux, under övriga upplysningar, kan du ange om du behöver extra stöd eller om du vill bli kontaktad. Antagning sker efter samtal då du också får en mentor. För mer information kontakta bitr. rektor Kerstin Lindecrantz eller lärare Utbildningsanordnare: Komvux Nygatan 38, Norrköping Se även Komvux kurskatalog eller vår hemsida: 13

14 Komvux Flexibel utbildning Gymnasiekurser Öppet komvux/distanskurser Komvux erbjuder flexibel utbildning genom Öppet Komvux eller via våra webbaserade distanskurser. Inom ramen för schemat bestämmer du själv hur mycket lärarstöd du vill ha. Du erbjuds möjlighet att delta i genomgångar i de olika kursavsnitten. Lärarna finns tillgängliga för personlig handledning 1-5 lektionspass i veckan beroende på ämne. Vissa kurser även kvällstid. Du får tillgång till kursen via ett konferenssystem på Internet. Det innebär att du kan nå lärare och kurskamrater för handledning och grupparbeten med mera oberoende av var du befinner dig. Kurserna startar flera gånger under terminens lopp och du bestämmer själv hur snabbt du vill läsa, från 2 månader upp till 2 terminer. I samråd med läraren gör du en planering över hur lång tid du skall läsa kursen. Studierna på Öppet Komvux kräver mycket självständigt arbete och en viss studievana är nöd vändig. Följande kurser erbjuds både på ÖPPET KOMVUX och på DISTANS Allmänna ämnen Kurs Gyp Engelska A 100 Engelska B 100 Matematik A 100 Matematik B 50 Följande kurser ges endast på DISTANS Kurser Gyp Arbetsmiljö 50 Datorkunskap* 50 Företagsekonomi A 50 Historia A 100 Hälsopedagogik 50 Medicinsk grundkurs 100 Naturkunskap A 50 Kurs Gyp Samhällskunskap A 100 Svenska A 100 Svenska som andraspråk A 100 Svenska B 100 Kurser Gyp Psykologi A 50 Psykologi B 50 Religion A 50 Rättskunskap 50 Samhällskunskap B 100 Socialpsykiatri 100 Svenska C 50 Webbdesign* 100 Ytterligare kurser planeras starta. För information se vår hemsida Distansundervisning innebär flexibel start 4-5 gemensamma träffar (kvällstid eller ev. lördagar) insändningsuppgifter prov För att klara kursen bör du ha tillgång till dator med Internetuppkoppling någon datorvana en viss studievana Om du söker studiestöd för ovanstående kurser meddela personalen på expeditionen om du vill läsa kursen på en eller två terminer, eftersom studiestöds poängen fördelas efter studietidens längd. Det går även att läsa på kortare tid än en termin. * För våra datakurser på distans gäller följande: Kunskap i att ladda ner och installera program varor på den egna datorn. Har du inte själv nödvändig programvara, så finns givetvis möjlighet att jobba i någon av skolans datasalar. Innan ansökan till distansundervisning skall du göra en studieplanering tillsammans med studie- och yrkesvägledare på VägledningsCentrum eller Komvux. Datorkunskap Tillgång till Word, Excel och PowerPoint är nödvändigt Webbdesign Tillgång till ett bildredigeringsprogram är nödvändigt För mer information se Komvux kurskatalog eller vår hemsida: Ansökan skickas eller lämnas till: Komvux Nygatan 38, Norrköping Tel: Fax:

15 Komvux Gymnasiekurser Ett stort antal teoretiska kurser på gymnasienivå. Välj fritt bland dessa kurser, men hänsyn till schematider måste tas. Vissa kurser kan läsas även på kvällstid, på distans eller på Öppet Komvux. Vid ansökan måste de kurskoder, som finns i vår kurs katalog anges. Ämne Gyp Biologi A 100 Biologi B 50 Datorkunskap 50 Datorkommunikation 100 Desktop 50 Engelska A 100 Engelska B 100 Engelska C 100 Etik och livsfrågor 100 Fysik A 100 Fysik B 150 Företagsekonomi A 50 Företagsekonomi B 150 Geografi A 100 Geografi B 100 Historia A 100 Historia B 100 Information och layout A 50 Kemi A 100 Kemi B 100 Marknadsföring 100 Matematik A 100 Matematik B 50 Matematik C 100 Matematik D 100 Matematik E 50 Ämne Gyp Moderna språk, Franska steg Moderna språk, Spanska steg Moderna språk, Spanska steg Moderna språk, Tyska steg Naturkunskap A 50 Naturkunskap B 100 Persondatorer 100 Programhantering 100 Psykologi A 50 Psykologi B 50 Organisation och ledarskap 50 Redovisning och beskattning 100 Religionskunskap A 50 Religionskunskap B 50 Rättskunskap 50 Samhällskunskap A 100 Samhällskunskap B 100 Socialpsykiatri 100 Svenska A 100 Svenska B 100 Svenska C 50 Svenska som andraspråk A 100 Svenska som andraspråk B 100 Svenska som andraspråk, kommunikationskurs 50 Svenska som andraspråk, språkutvecklande strategier 50 Turism 50 Webbdesign 100 Allmänna ämnen Utbildningsinnehåll: Se Komvux kurskatalog eller vår hemsida: Utbildningstid: 1 termin Kursstart: Januari resp. augusti Förkunskaper: Grundskola Kurslitteraturkostnad: Ca :- Studiefinansiering: Studiemedel Sista ansökningsdag: 15 maj resp. 15 november Ansökan skickas eller lämnas till: Komvux Nygatan Norrköping Tel: Fax: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Du får hjälp med dina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi både på grundskole- och gymnasienivå. Du får arbeta i din egen takt och på din nivå. Undervisningen är datorstödd och sker enskilt eller i liten grupp. Du kan läsa på heltid eller få stöd i svenska, matematik och engelska på deltid. 15

16 Infokomp Gymnasiekurser på distans Att studera hos oss Alla människor är olika och har olika bakgrund. Det har vi tagit fasta på, och utvecklat en skolform där dina behov och önskemål är vårt riktmärke. Hos Infokomp kan du läsa kurser på distans. Du väljer själv i vilken takt och när på dygnet du studerar. Våra lärare finns på plats för att hjälpa dig via telefon och Internet under dagtid. Vi strävar efter att erbjuda dig en varierad undervisningssituation. Till exempel kan du i vissa moment välja hur du vill bli examinerad. Inlämningsuppgifter, samtal med lärare eller prov kan vara exempel på redovisningsformer. Att studera på distans I en distanskurs hos InfoKomp arbetar man via Internet där man loggar in i sin kurs som har ett eget "rum". Man har kontakt med sin lärare via mail och telefon. Som närvarokontroll använder vi diagnoser (självrättande tester) som man hittar i sin kurs. Dessa diagnoser skall göras varje vecka och närvaron följs upp av InfoKomp. Alla kurser har betygsgrundande redovisningsuppgifter som bedöms och återkopplas med kommentarer från respektive lärare. Vill man arbeta snabbare än anmäld studietid är detta inget problem InfoKomp registrerar betyg när man är klar med respektive kurs. I varje kurs får du göra examination på plats, vilket sker i våra utbildningslokaler i Linköping. I vissa kurser ingår även en eller flera laborationer på plats. Vill du träffa en lärare eller delta i ett handledningspass, är du också välkommen till våra lokaler i Linköping. Allmänna ämnen Administration A ADM Affärsjuridik RK Biologi A BI Biologi B BI Datorkunskap DAA Datorkommunikation DTR Databashantering DTR Desktopp DAA Engelsk affärskommunikation ADM Engelska A EN Engelska B EN Engelska C EN Filosofi A FS Filosofi B FS Franska steg 1 FR Fysik A FY Fysik B FY Företagsekonomi A FE Företagsekonomi B FE Geografi A GE Geografi B GE Grafisk kommunikation A GKO Historia A HI Historia B HI Information och Layout A ADM Internationell ekonomi FE Kemi A KE Kemi B KE Matematik A MA Matematik B MA Matematik C MA Matematik D MA Matematik E MA Mediekommunikation A MDK Mediekunskap MDK Miljökunskap MKU Miljöpolitik MKU Naturkunskap A NK Naturkunskap B NK Personaladministration ADM Programhantering DAA Projektarbete PA Psykologi A PS Psykologi B PS Religionskunskap A RE Religionskunskap B RE Rättskunskap RK Samhällskunskap A SH Samhällskunskap B SH Samhällskunskap C SH Småföretagande A FE Småföretagande B FE Spanska steg 1 SP Spanska steg 2 SP Svenska A SV Svenska B SV Webbdesign DTR Utbildningstid: Kursstart Kursslut: Förkunskaper: Kurslitteraturkostnad: Studiefinansiering: Sista ansökningsdag: Individuell Kontinuerlig antagning. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information. Grundskolekompetens eller motsvarande och godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk (åk 9) Ca 300 kr per kurs Sökes via CSN Kontinuerligt intag Ansökan skickas eller lämnas till: VägledningsCentrum Infokomp/Modina S:t Larsgatan 21, LINKÖPING Tel: E-post: Kontaktperson: Susanne Brandt

17 Folkuniversitetet Gymnasiekurser Vår vuxenutbildning vänder sig främst till dig som helt eller delvis saknar gymnasieutbildning. Det är dina mål som är vårt fokus. Vår ambition är att utgå från just dina förkunskaper och bygga vidare på dem. Vårt viktigaste verktyg är din individuella studieplan. Du och din lärare upprättar en sådan i varje kurs. Svenska A SV Svenska B SV Svenska C SV Engelska A EN Engelska B EN Spanska steg 1 SP Franska steg 1 FR Tyska steg 1 TY Matematik A MA Matematik B MA Matematik C MA Matematik D MA Fysik A FY Fysik B FY Kemi A KE Kemi B KE Terminen inleds med en studieorienteringsvecka då du får lära dig hur vårt datanät fungerar, studieteknik, skrivregler, m.m. Kontakta oss för mer information. Biologi A BI Biologi B BI Miljökunskap MKU Naturkunskap A NK Naturkunskap B NK Samhällskunskap A SH Religionskunskap A RE Historia A HI Geografi A GE Projektarbete A PA Datorkunskap A DA Psykologi A PS Psykologi B PS Filosofi A FS Allmänna ämnen Utbildningstid: Individuell, beroende på egna val Kursstart Kursslut: VT-11: HT-11: Förkunskaper: Grundskolekompetens eller motsvarande och godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk (åk 9) Kurslitteraturkostnad: Du får låna mot en deposition på 300:- Studiefinansiering: Sökes via CSN Sista ansökningsdag: För VT-11: För HT-11: Ansökan skickas eller lämnas till: VägledningsCentrum Folkuniversitetet Kvarngatan Norrköping Tel: E-post: Kontaktpersoner: Bo Wilhelmsson och Nina Lindahl 17

18 Sensus studieförbund Öppna gymnasiet, fristående kurser Öppna gymnasiet är mycket flexibelt. Du läser ett eller flera ämnen. Varje ämne har ett lektionspass á tre timmar i veckan. Övrig tid läser du på de tider som passar dig bäst. Det finns alltid pedagogiska resurspersoner tillgängliga på dagtid, så du kan få hjälp när du behöver. Varje kurs har också ett studierum på Internet. Där kan du nå dina kurskamrater och din lärare från vilken uppkopplad dator som helst. Allmänna ämnen Svenska A SV Svenska B SV Svenska C SV Svenska som andraspråk A SVA Svenska som andraspråk B SVA Engelska A EN Engelska B EN Engelska C EN Matematik A MA Matematik B MA Matematik C MA Matematik D MA Matematik E MA Samhällskunskap A SH Samhällskunskap B SH Utbildningstid: Kursstart Kursslut: Förkunskaper: Omkostnad/kurs: Studieekonomi: Sista ansökningsdag: veckor beroende på varierad kursstart VT 2010 startar vecka 2-4 och slutar vecka 21. HT 2010 startar vecka och slutar vecka 50. Vi startar även kurser mitt i de traditionella terminerna, om efterfrågan finns. Grundskolekompetens eller motsvarande och godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk (åk 9) 225:- per kurs, deltagaren får då tillgång till kurslitteratur och det studiematerial som behövsför att genomföra kursen. För den som läser heltid finns möjlighet att delbetala vid två tillfällen per termin. Studiemedel sökes via CSN. 15 november. Till ansökan ska kopia på tidigare betyg bifogas. Historia A HI Historia B HI Religion A RE Religion B RE Naturkunskap A NK Naturkunskap B NK Datorkunskap A DA Psykologi A PS Psykologi B PS Arbetssätt och Lärande LPL Pedagogiskt ledarskap LPL Projektarbete PA Filosofi A FS Filosofi B FS Utveckling livsvillkor socialisation IOS Ansökan skickas eller lämnas till: VägledningsCentrum Vill du veta mer, har frågor eller vill skicka in en ansökan? Maila gärna, så tar vi kontakt med dig. Här är kontaktuppgifter: Kontaktpersoner: Ulrika Hansson Sussie Molin Växel: Adress: Sensus studieförbund- öppna gymnasiet Stadshuset, Teatergatan, Norrköping Orienteringskurser: Orienteringskurser kan du läsa som introduktionskurser eller i kombination med andra gymnasiekurser. För mer information kontakta Ulrika eller Sussie på Öppna gymnasiet. Engelska preparandkurs OK Matematik preparandkurs OK Validering OK Väcka lust att lära OK Löneadministration OK Databokföring OK Ansökan skickas eller lämnas till: VägledningsCentrum Vill du veta mer, har frågor eller vill skicka in en ansökan? Maila gärna, så tar vi kontakt med dig. Kontaktuppgifter, se ovan!

19 Marieborgs Folkhögskola Folkhögskolekurser på gymnasienivå Folkhögskolan bygger på att du är delaktig i att lägga upp dina studier och är engagerad i din utveckling. Genom lärarledda lektioner, enskilda arbeten, grupparbeten och studiebesök skapas utrymme för att dela erfarenheter och kunskap. Studier på folkhögskola leder inte bara till ökade kunskaper utan också till ökat självförtroende och ansvarstagande. Gruppen spelar en central roll för studier på folkhögskola, för påverkan av innehåll, arbetssätt och för att stärka den enskilda deltagaren. Temakurserna är på gymnasienivå och är behörighetsgivande för högskolestudier. Hur lång tid som krävs för att uppnå gymnasiekompetens beror på tidigare studier. Studierna bedrivs på heltid och huvudsakligen i en sammanhållen grupp. Matematik och engelska är nivågrupperat. Det finns fem temakurser: tema Praktiskt (år 1), tema Människan och Samhället (år 1), tema Kultur (år 2), tema Klimat och Hälsa (år 2) och tema Internationellt (år 3). Ämnen i alla temakurser svenska engelska matematik naturkunskap (det andra och tredje året) historia samhällskunskap religionskunskap (tillval) Efter fullföljd temakurs får du ett studieomdöme. Det är ett sammanfattande omdöme som avser förmågan att bedriva studier. Tillsammans med grundläggande behörighet för högskolestudier kan du via studieomdömet söka till högskoleutbildningar. De folkhögskolestuderande utgör en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet. Allmänna ämnen Utbildningstid: VT-2011 HT-2011 Kursstart Kursslut: Förkunskaper: Grundskolekompetens eller motsvarande och godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk (åk 9) Kurslitteraturkostnad: 750 kr/termin, serviceavgift som inkluderar tillgång till studiematerial och annat för att genomföra kursen Studiefinansiering: Finansiering söks via CSN Sista ansökningsdag: 15 maj för höstterminsstart och 15 november för vårterminsstart Ansökan skickas eller lämnas till Marieborgs folkhögskola Box 724, Norrköping Läs mer på vår hemsida: Tel: Kontaktperson: Inger Kappling E-post: 19

20 NTI-skolan Nyföretagande/Nyföretagande för nysvenskar på distans Har du tankar på att starta eget? Då är Nyföretagande något för dig. Utbildningen innehåller två steg: produktlansering och affärsplan. De dokument entreprenörer använder för att sälja in sin affärsidé hos långivare, leverantörer och andra intressenter. Under utbildningen lägger du grunden för entreprenörskap. Och efter studierna lotsar läraren dig vidare till en entreprenörsorganisation, där du kan fortsätta utveckla din affärsidé. Yrken i sikte är egenföretagare i en mängd olika branscher. Kurserna kan läsas: Som enstaka kurser. Genom validering - innebär att kunskap inhämtade på olika sätt erkänns och värderas. Hela utbildningen Nyföretagande 700p eller Nyföretagande för nysvenskar 800p. Kurserna startar varje måndag året runt och kan gå på heltid 100%, halvtid 50% eller kvartstid 25%. Allmänna ämnen Nyföretagande grund - Produktlansering, 100p/200p Småföretagande A FE Information och layout A ADM Svenska som andraspråk A (för nysvenskar) SVA (Datorkunskap, 50 p tillval utifrån förkunskap) Alternativa inriktningar A. Nyföretagande fördjupning - Allmän, 400p Marknadsföring FE p Affärsjuridik RK p Redovisning och beskattning FE p B. Nyföretagande fördjupning - Butik, 400p Praktisk marknadsföring A HNDL p Praktisk marknadsföring B HNDL p Affärsutveckling HNDL p Nyföretagande påbyggnad - Affärsplan, 200p Småföretagande B FE p Information och layout B ADM p Finansiering och kalkylering FE p Inköp och varuhantering HNDL p Inköp och varuhantering HNDL p Redovisning och beskattning FE p C. Nyföretagande fördjupning - Näthandel, 400p Näthandel A HNDL p Näthandel B HNDL p Marknadsföring FE p Affärsjuridik RK p Redovisning och beskattning FE p Finansiering och kalkylering FE p Utbildningstid: Kursstart Kursslut: Förkunskaper: Kurslitteraturkostnad: Studiefinansiering: Sista ansökningsdag: Varierar. 20p/vecka = heltid, 10p/vecka = halvtid, 5p/vecka = kvartstid Kurserna startar kontinuerligt, måndagar. Kursslut se "Utbildningstid" Grundskolekompetens eller motsvarande och godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk (åk 9) Varierar från 350 kr och uppåt beroende på kurs. Sökes via CSN Senast 3 veckor före kursstart. Ansökan skickas eller lämnas till: VägledningsCentrum NTI-skolan Box 4116, Stockholm Tel: E-post: Kontaktperson: Stefan Fürst E-post: 20

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer