Vuxenutbildning Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen"

Transkript

1 Vuxenutbildning Stockholms stad 2009

2 Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag? 7 När får jag besked? 7 Nivåtest 8 Studie- och yrkesvägledning 8 Information 8 Betyg 9 Särvux i Stockholm 10 KY kvalificerad yrkesutbildning 11 PU Påbyggnadsutbildning 11 Bra att veta 12 Studieekonomi 13 Karta 14 Skolor 15 Kurser 27 Kontakta oss 31 Ansökan 2009 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 5/1) Sista ansökningsdagar 22/10 blankett 5/11 webbansökan Period 2 (start 16/3) Sista ansökningsdagar 14/1 blankett 28/1 webbansökan Period 3 (start 25/5) Sista ansökningsdagar 8/4 blankett 22/4 webbansökan Period 4 (start 3/8) Sista ansökningsdagar 29/4 blankett 13/5 webbansökan Period 5 (start 12/10) Sista ansökningsdagar 12/8 blankett 26/8 webbansökan För ansökan till grundläggande vuxenutbildning finns ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats kan erbjudas. 2

3 Vuxenutbildning i Stockholm Vuxenutbildning i Stockholm svarar för intagningen till all vuxenutbildning utom särvux i Stockholms stad: grundläggande vuxenutbildning gymnasial vuxenutbildning Vuxenutbildningen i Stockholm består av ett flertal olika skolor, som alla erbjuder kostnadsfria kurser. Det är du själv som efter egna behov och önskemål väljer var du vill studera. För grundläggande vuxenutbildning finns inget sista ansökningsdatum, där kan du starta dina studier så snart en plats kan erbjudas. För studier på gymnasial nivå är 2009 indelad i fem perioder. På gymnasial nivå finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för görs ett urval. Den med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre enligt 3 Kap 8 i Förordning om kommunal vuxenutbildning. Aktuellt kursutbud för grundläggande och gymna sial nivå presenteras på webbkatalogen där du kan göra en webbansökan. Du är också välkommen att besöka oss på Hornsgatan 124. Välkommen till studier 2009! 3

4 Vem får studera? Sfi svenska för invandrare Du som saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket. Du som är folkbokförd i Stockholms stad (se karta sidan 14). Om du är folkbokförd i annan kommun ska du först lämna ansökan till din hemkommun. Blankett kan du få hos Vuxen utbildning Stockholm. Du som är folkbokförd i Stockholm men har behov av att läsa i annan kommun ska skicka brev med ansökan och intyg som styrker de skäl du har till Vuxenutbildning Stockholm/SFI. För dig som har A-kassa gäller särskilda villkor. OBS! Från och med den 1 januari 2009 överförs ansvaret för svenska för invandrare (sfi) till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämden. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Du som är folkbokförd i Stockholms stad (se karta sidan 14). Om du är folkbokförd i annan kommun och söker gymnasial vuxenutbildning ska du först skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun, som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Du som fyller 20 år under året får börja studera från och med andra kalenderhalvåret (hösten). Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år. Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi, kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska. Vissa kurser erbjuds dig med ej avslutad sfi, se Vad kan jag studera. För aktuell information om hur och var du anmäler dig till sfi se Vuxenutbildning på gymnasial nivå riktar sig främst till den som har störst behov av utbildning. Om antalet platser är mindre än antalet behöriga sökande ska företräde ges till den som har kort tidigare utbildning. Vuxenutbildning på gymnasial nivå riktar sig främst till den som har störst behov av utbildning. Om antalet platser är mindre än antalet behöriga sökande ska företräde ges till den som har kort tidigare utbildning. 4

5 Vad kan jag studera? Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning för sökande med ännu ej avslutade sfi-studier B A Studieväg 1 ma C B en, sh Studieväg 2 en = engelska, grundläggande nivå ma = matematik, orienteringskurs sh = samhällskunskap, grundläggande nivå Du som läser engelska, matematik eller samhällskunskap på grundläggande nivå läser dessa kurser i specifika grupper. ma D C ma, en, sh Studieväg 3 Du som läser engelska A eller B (studieväg 3) läser dessa kurser i blandad grupp med övriga vuxenstuderande. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå och är anpassad efter vuxnas behov. Du som har annat modersmål än svenska ska ha godkänt betyg i sfi, kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska för att få studera på grund - läggande nivå. Vissa kurser vänder sig till dig med ej avslutad sfi. SAS Bas vänder sig till dig som: arbetat eller bott i Sverige ett flertal år förstår och talar bra svenska behöver träna upp läsförståelse och skriftlig förmåga För att få läsa SAS Bas är det obligatoriskt att göra ett nivåtest i svenska som andraspråk, se sidan 8. SAS Bas är inte alternativ för dig som läser sfi eller nyligen läst sfi. Kurserna är inte heller anpassade till dig med läs- och skrivsvårigheter. Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser. Ofta krävs att du har kunskaper motsvarande genomgången grundskola/grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. Inom Stockholms stad kan du välja mellan olika fristående kurser på grundläggande och gym - nasial nivå. Du kan själv kombinera kurser inom olika områden, nivåer och skolor så att det passar dig. Många skolor erbjuder kurspaket med olika inriktningar. Det innebär att du söker till en sammanhållen studiegång med ett flertal kurser. Samtliga kurser kan även läsas fristående. Vissa fristående kurser och kurspaket kan bygga på särskilda förkunskaper. Några av våra kurs paket finns även i kombination med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vill du veta vilka skolor, fristående kurser och kurspaket som finns, se webbkatalogen eller i skolornas egna kurs kataloger. 5

6 Hur kan jag studera? Behöver du extra stöd? Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Schemalagd undervisning Du har lektioner med lärare dag- eller kvällstid. Flexkurser Du gör en studieplanering tillsammans med läraren. Seminarier och redovisningar genomförs på tider som du och din lärare eller handledare kommer överens om. Distanskurser Du har kontakt med lärare och kursdeltagare via internet. Det kräver att du har datorvana och tillgång till en internetuppkopplad dator. Ibland ingår även några träffar under kursen. Vill du veta vilka studieformer de olika skolorna erbjuder? Se respektive kurs/kurspaket på eller i skolornas egna kurskataloger. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Du som ska studera för första gången inom vuxenutbildningen i Stockholm och har behov av särskilt stöd ska i god tid kontakta Vuxenutbildning Stockholm på telefon Du kan även ringa onsdag torsdag. Vid Vuxenutbildning Stockholm finns Vuxenteamet, som samverkar med de olika skolorna. Teamet består av speciallärare, arbetsterapeut, studie- och yrkesvägledare samt psykolog. De arbetar för att göra utbildningen så tillgänglig som möjligt för dig som studerar. Du kan till exempel få hjälp med pedagogiskt stöd, vägledning, elevassistent eller hjälpmedel i undervisningen. Att påbörja en utbildning med anpassad kurslitteratur, hjälpmedel eller annat stöd kan i vissa fall kräva en till sex månaders förberedelsetid. För mer information se under Särskilt stöd. SAS för dig med läs- och skrivsvårigheter Du som har annan språkbakgrund än svenska och har läs- och skrivsvårigheter eller dokumenterad dyslexi kan läsa svenska som andraspråk med extra stöd och träning. Kontakta testpedagog Cathrin Hafström, för mer information. 6

7 Hur ansöker jag? Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Du ansöker på: katalogen Du kan söka till fem perioder under Du kan söka till flera perioder samtidigt. Du kompletterar i vissa fall din ansökan med betygskopior. Du som är nyinflyttad till Stockholm måste komplettera med personbevis/stämplad flyttanmälan från Skatteverket som visar att du är folkbokförd i Stockholms stad. OBS! Gäller ansökan till gymnasiala kurser. Du skickar eventuella betygskopior och personbevis till: Vuxenutbildning Stockholm/Vux Utbildningsförvaltningen Box Stockholm När får jag besked? Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Antagningsbesked skickas ut av respektive skola senast en vecka före kursstart om du antagits till sökta kurser. Om du inte antagits får du istället besked från Vuxenutbildning Stockholm. Ansökan 2009 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 5/1) Sista ansökningsdagar 22/10 blankett 5/11 webbansökan Period 2 (start 16/3) Sista ansökningsdagar 14/1 blankett 28/1 webbansökan Period 3 (start 25/5) Sista ansökningsdagar 8/4 blankett 22/4 webbansökan Period 4 (start 3/8) Sista ansökningsdagar 29/4 blankett 13/5 webbansökan Period 5 (start 12/10) Sista ansökningsdagar 12/8 blankett 26/8 webbansökan För ansökan till grundläggande vuxenutbildning finns ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats kan erbjudas. 7

8 Information Du som är intresserad av att studera som vuxen är välkommen till Vuxenutbildning Stockholm för att informera dig om olika studier, i första hand inom Stockholms stads vuxenutbildning. Hos oss kan du på egen hand söka information i broschyrer och kataloger. Om du behöver kan du få hjälp av vår personal. För öppettider, besöksadress etc. se sidan 34. Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning innebär att du i samtal med en vägledare tar upp frågor kring val, förändring och beslut. Inför dina studier Du som har för avsikt att studera inom grundläggande och/eller gymnasial vuxenutbildning kan vända dig till Vuxenutbildning Stockholm, som i första hand vänder sig till dig som är folkbokförd i Stockholms stad. Du har möjlighet att få ett kortare vägledningssamtal utan tidsbokning. Det kan finnas möjlighet att boka ytterligare väglednings-/studieplaneringssamtal i samband med besöket Tips inför vägledningssamtalet: Skriv ner tankar och funderingar Orientera dig om kursutbudet i Webbkatalogen Ta alltid med dig viktiga betyg och handlingar Under dina studier När du startat dina studier vänder du dig i första hand till studie- och yrkesvägledaren på den skola där du studerar. Nivåtest Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Du kan göra nivåtest i svenska som andraspråk, engelska och matematik. Testresultat och rekommendation om lämplig startnivå får du direkt efter avslutat test. Du behöver inte anmäla dig i förväg, utan kan komma och testa dig direkt. OBS! Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du just nu läser inom vuxenutbildningen. Drop in Hornsgatan 124, plan 3 Måndag, tisdag, torsdag Onsdag Testet tar cirka 2 timmar (Tag med giltig legitimation) Vem får testa sig? Sfi och svenska som andraspråk (SAS) för dig som: saknar betyg i ämnet har VG från sfi, kurs D har G från sfi kurs D eller intyg från sfi-kurs, äldre än 3 månader har ett testresultat äldre än 3 månader Engelska och matematik för dig som: saknar aktuellt betyg i ämnet har testresultat äldre än 3 månader Självskattningstest Du som vill förbereda dig före nivåtest kan göra självskattningstest i engelska och matematik på Välj nivåtest i menyn till vänster. Där kan du även se hur nivåtestet i svenska som andraspråk är utformat. 8

9 Betyg Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samlat betygsdokument När du har genomfört en kurs får du betyg. Du som vill ha betygsutskrift, måste själv be ställa det och det är du själv som bestämmer vilka betyg som ska ingå i betygsdokumentet. Du som har pågående studier vänder dig till din skola om du vill få ut ett samlat betygsdokument. Du som avslutat dina studier vänder dig till Vuxenutbildning Stockholm. Slutbetyg Slutbetyg kan utfärdas på grundläggande och gymnasial nivå. I ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ingår kärnämnen och ett visst antal poäng fritt valda kurser. Kärnämnen Svenska A/Svenska som andraspråk A * Svenska B/Svenska som andraspråk B * Engelska A Matematik A Samhällskunskap A Religionskunskap A Naturkunskap A Det finns slutbetyg som omfattar olika poäng. Vilket slutbetyg du ska ha beror på när du läst kurserna som ska ingå. För närvarande gäller följande: Slutbetyg, poäng nya kurser Slutbetyg med nya kurser ** ska omfatta poäng. För grundläggande behörighet till högre studier krävs att du fått lägst betyget G på kurser motsvarande minst poäng, varav 400 poäng ska vara kärnämneskurser. Slutbetyg, poäng gamla och nya kurser Slutbetyg som innehåller både gamla *** och nya kurser ska omfatta minst poäng. De gamla kurserna konverteras enligt Skolverkets föreskrifter. För grundläggande behörighet till högre studier krävs att du fått lägst betyget G på kurser motsvarande minst poäng, varav 400 poäng ska vara kärnämneskurser. Slutbetyg, 8-årsregel Ett betyg som har satts mer än åtta år före slut betygets utfärdande får bara tas in i slutbetyget om rektor på grund av särskilda skäl medger det. Slutbetyg, sammanställande Om du har för avsikt att läsa mot ett slutbetyg inom vuxenutbildningen i Stockholms stad och vill ha hjälp med att sammanställa och/eller planera detta är du välkommen att i god tid kontakta en studievägledare hos Vuxenutbildning Stockholm. Du som läser vid Västerorts eller Åsö vuxengymnasium vänder dig direkt till skolan. Du som läser mot slutbetyg och siktar mot högskolestudier För aktuell information om nya tillträdesregler och eventuella meritpoäng för vissa kurser i slutbetyget se Högskoleverkets webbsida Utländska gymnasiebetyg Du som har en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land kan vända dig till Verket för högskoleservice (VHS) för bedömning av dina betyg. Läs mer på Prövning Om du vill försöka höja tidigare betyg eller har kunskaper fast du inte har läst kursen kan du göra en prövning. Då läser du in kursen på egen hand. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen. Avgiften för prövning är 500 kronor/kurs. Åsö vuxengymnasium ansvarar för alla prövningar på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen i Stockholms stad Anmälningsblankett, prövningstider samt råd och riktlinjer för kurserna finns på * Svenska som andraspråk riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska. **) Kurser med betyg satta efter den 1 juli 2001, ex MA1201. ***) Kurser med betyg satta före den 1 juli 2001, ex MA

10 Särvux i Stockholm Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som även har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk. Särvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på särvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan (grundsärskola) samt gymnasie särskolans nationella program. Särvux har även yrkesinriktade kurser. Alla studerande får en individuell studieplan. I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering och bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. Det kostar inget att studera på särvux. Du som får löneavdrag kan söka bidrag från SISUS. Särvux erbjuder små undervisningsgrupper lärare med specialpedagogisk kompetens undervisning på teckenspråk studie- och yrkesvägledning studier på grundskolenivå i svenska och matematik. sfi Vill du starta studier höstterminen -09 skicka dina ansökan till oss senast 23 april. Samverkansavtal Särvux Stockholm tar även emot studerande från andra kommuner. Ansökan skickas till: Utbildningsförvaltningen Särvux Box Stockholm Vill du veta mer? Studie- och yrkesvägledare telefon: Rektor telefon: Särvux expedition telefon: Du kan också titta på Våra lokaler Fatburs Brunnsgata 26. T-bana: Medborgarplatsen eller Mariatorget. Pendeltåg: Södra Station. Buss 4, 55 och 66 stannar i närheten av våra lokaler. Dessutom finns särvux i anslutning till ett antal dagliga verksamheter i Storstockholm 10

11 KY kvalificerad yrkesutbildning Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildning som bygger på ett mycket nära samarbete mellan arbetslivet och utbildningsanordnaren. Dessutom finns det studeranderepresentanter i varje ledningsgrupp. Utbildningarna är mycket olika, men är alla fram - tagna för det yrke som utbildningen ska leda till. De ligger i linje med de framtida be hov som kan ses på arbetsmarknaden. De drivs i samarbete med de potentiella arbets givarna och kombinerar alltid teori och praktik under studietiden. En av grundidéerna är att kombinera teori och praktik under studietiden. Det kallas för LIA lärande i arbete. Du får därigenom kontakt med arbetsgivare innan du är klar. KY-utbildningar är mellan ett och tre år långa och avslutas med en examen. De utbildningar som omfattar minst ett år (40 veckor) leder till en kvalificerad yrkesexamen. Kvalificerad yrkesutbildning berättigar till studiemedel. Behörighetskraven är samma som för hög skolan, d v s minst grundläggande behörighet. KY-utbildningar i samarbete med Stockholms stad Frans Schartaus Handelsinstitut Apotekstekniker Ekonomiansvarig med inriktning mot mindre företag Löneekonom Reception/konferens Resekonsult Butiksledning Restauratör Hotel Management Medicinsk sekreterare Redovisningskonsult S:t Eriks gymnasium Hudvård OBS! Ansökan gör du direkt till respektive skola på skolans egen ansökningsblankett. Läs mer om KY-utbildningar på PU påbyggnadsutbildning Påbyggnadsutbildning (PU) är en eftergymnasial yrkesutbildning som genomförs inom ramen för kommunal vuxenutbildning. Utbildningens syfte är att ge fördjupade eller breddade yrkeskunskaper. De flesta utbildningar är ett år långa (motsvarande 40 veckors heltidsstudier) och kan ha olika inriktningar. De påbyggnads utbildningar som har nationellt fastställda kurs planer planeras och genomförs i samverkan med företag och organisationer verksamma inom det yrkesområde som utbildningen avser. Utbildningens kurser redovisas i ett slutbetyg. PU-utbildningar i Stockholms stad Farsta gymnasium Barnskötarutbildning (planerad start augusti -09) OBS! Ansökan gör du direkt till respektive skola på skolans egen ansökningsblankett. 11

12 Bra att veta Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Böcker och annat kursmaterial som används i undervisningen måste du köpa själv. Vill du veta vilken kurslitteratur som ingår i en kurs och var den kan köpas, kan du kontakta den skola du sökt. Du kan även läsa och i viss mån låna kurslitteratur på biblioteket. Läxhjälp för vuxna Många bibliotek erbjuder läxhjälp för vuxna. Kontakta ditt närmaste bibliotek för information eller läs mer på Olycksfallsförsäkring Stockholms stad har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för studerande. Den gäller under skoltid samt på väg till och från skolan. Vill du veta vad som gäller i olycksfallsförsäk ringen kan du kontakta skolan du studerar vid. Lärmiljöer för dig som studerar Vid nedanstående bibliotek kan du som vuxen studerande få tillgång till läsplats, kurslitteratur, studie information och visst pedagogiskt stöd. Kontakt Bredängs bibliotek Hässelby/Vällingby bibliotek Högdalens bibliotek Internationella biblioteket Kista bibliotek Kungsholmens bibliotek Rinkeby bibliotek Skarpnäcks bibliotek Skärholmens bibliotek Tensta bibliotek Brommaplan bibliotek

13 Studieekonomi Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Det är till CSN du vänder dig för att ansöka om studiestöd eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng. Dessa ligger till grund för att räkna ut studiemedel. För heltidsstudier räknar man med 20 poäng per vecka i genomsnitt. Studietakt Poäng per vecka 100 % % % Besökadress: Löjtnantsgatan 19, Stockholm Öppettider: Kan variera för aktuella öppettider se Telefon: , måndag fredag CSN datasvar: : : 13

14 4:3 13:2 14 Stockholms stad På kartan ser du var gränsen går för Stockholms stad. Om du är folkbokförd på en adress som ligger utanför gränsen ska du skicka din ansökan till din egen hemkommun för godkännande. 21 4: : :1 4:1 10:1 10:2 19 2:2 6 13: : :3 13:3 1 2:1 2:2 3 4:1 ABF Sveavägen 84 (Rådmansgatan) Culinar Årstaängsvägen 25 (Liljeholmen) Culinar Schytersvägen 63 ( Aspudden) Folkuniversitetet Kungsstensgatan 45 (Odenplan) Didaktus Utbildningar AB Lövholmsvägen 2 (Liljeholmen) 4:2 Didaktus Utbildningar AB Kevingestrand 1 (Danderyd) 13:1 4:3 Didaktus Utbildningar AB Jakobsberg (Järfälla) 5 Hermods Strandergsgatan 12 (Stadshagen) 6 InfoKomp Fatburs Brunnsgata 11 (Stockholm Södra) 7:1 JENSEN Vuxenutbildning Tegeluddsvägen 31 (Gärdet) 7:2 JENSEN Vuxenutbildning Katarina Bangata 79 (Skanstull) 8 Kompetensutvecklingsinstitutet Drottningholmsvägen 14 (Fridhemsplan) 9 Kungsholmens utbildningscentrum Bergsgatan 51 (Rådhuset) 10:1 Lernia Utbildning Trekantsvägen 3 (liljeholmen) 10:2 Lernia Utbildning Lövholmsvägen 2 (Liljeholmen) 10:3 Lernia Utbildning Arenavägen 55 (Globen) 11 Lärgården Tullgårdsgatan 12 (Skanstull) 12 Matpedagogerna Sturegatan 4 (Sundbyberg) 13:2 13: MedLearn Medborgarplatsen 4 (Medborgarplatsen) MedLearn Kista torg 7 (Kista) MedLearn Skärholmsgången 3 (Skärholmen) Miroi Isafjordsgatan 30a (Kista) NTI Magnus Ladulåsgatan 30 (Medborgarplatsen) OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 4c (Nacka) S:t Eriks gymnasium Polhemsgatan 35 (Fridhemsplan) Sundbyberg folkhögskola Kasernvägen 1 (Rissne) SweJa Trekantsvägen 3 (Liljeholmen) Thorildsplans gymnasium Drottningholmsvägen 82 (Thorildsplan) Västerorts vuxengymnasium Tenstastråket 14 (Tensta) Utbildningsspecialisterna Eliaslönnrotsväg 5 (Blackeberg) Åsö Blekingegatan 55 (Medborgarplatsen) 14

15 Skolor ABF AB Sveavägen 84 Postadress Box Stockholm Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå inom natur-, samhällsvetenskapliga ämnen, språk, matematik, ekonomi och data. Vi har samtliga kärnämnen. Vi erbjuder dessutom SFI studieväg 2 och 3. Att studera vid ABF Stockholm vux innebär: en familjär och trivsam miljö, engagerade lärare, tillgänglig och hjälpsam personal, personligt bemötande, små grupper där din åsikt räknas, centralt läge, möjlighet till extra lektioner och studiehjälp, individuella studieplaner och flexibelt kursupplägg, vi validerar dina förkunskaper och erbjuder gratis deltagande i ABF:s föreläsningar och rabatt på vissa studiecirklar. Culinar CU Adresser till utbildningslokaler Årstaängsvägen 25 (restaurang) Schlytersvägen 63 (bageri) Postadress Box 47178, Stockholm Grundutbildning Restaurang och Storhushåll 40 v Grundutbildning Bageri och Konditori 40 v Culinar Utbildning AB genomför utbildning och kompetensutveckling inom restaurang, bageri/ konditori samt service och servering. Våra uppdragsgivare är både kommunal vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen. Vi genomför även konsultuppdrag och medverkar vid utveckling av pågående verksamheter. Våra kursdeltagare får snabbt känna på pulsen i den praktiska verkligheten. Vi har en egen restaurang, Restaurang MVG, i Liljeholmen och ett eget bageri i Aspudden. Culinar Utbildning AB har också ett välutvecklat samarbete med hela branschen och har tillgång till över 300 praktikplatser. Praktiken är ofta en bra dörröppnare för fortsatt anställning. Våra honnörsord är kvalitet flexibilitet och omtanke. 15

16 Skolor Didaktus Utbildningar AB DI Adresser till utbildningslokaler Didaktus Utbildningar i Liljeholmen Lövholmsvägen 2, Stockholm Didaktus Utbildningar i Danderyd Kevinge Strand 1, Danderyd. Didaktus Utbildningar i Jakobsberg Järfälla 106, Järfälla eller Besökstid Måndagar onsdagar kl Om inte tiden passar ring och boka annan tid. OP Omvårdnadsprogrammet 1 3 terminer BF Barn- och fritidsprogrammet 1 3 terminer Påbyggnadsutbildning (PU) till: tandsköterska, omsorgsassistent, undersköterska Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) Tandsköterska, 60 KY poäng. Daglig ledning och handledning i vård och omsorg, 45 KY poäng. Didaktus Utbildningar erbjuder yrkesutbildningar med varvade teori- och praktikperioder. Vi arbetar med ett varierat lärande och arbetssätt som bygger på aktivt kunskaps-sökande, kritiskt tänkande och praktisk problemlösning. I utbildningen ingår lärarledda föreläsningar, projektarbete, arbete i grupp och enskilda studier utifrån en studiehandledning, fältstudier, praktiska övningar i metodrum, studiebesök och arbetsplatsförlagd utbildning. Du har tillgång till dator under hela utbildningstiden. Didaktus utbildningar leder direkt till jobb efter utbildningstiden. Du väljer om du önskar studera på heltid, distans och/eller kombinera studier med arbete. 16

17 Skolor Folkuniversitetet FO Kungstensgatan 45, Stockholm Postadress Box Stockholm Folkuniversitetet har yrkesutbildningar och fristående kurser inom ekonomi och administration, marknadsföring och försäljning, data och grafisk kommunikation. Hos oss kan du även läsa kärnämnen och teoretiska kurser inom bland annat psykologi, rättskunskap, biologi, naturkunskap och språk. Folkuniversitetets yrkesutbildningar är: Ekonomiassistent, 1 ½ termin Personaladministratör, 1 termin Löneadministratör, 1 termin Originalare, 2 terminer Webbproduktion, 1 termin Hotellreceptionist, 1 termin Säljare, 1 ½ termin Marknadsassistent, 1 ½ termin Innesäljare, 1 termin Collegeår, 2 terminer Vill du veta mer om oss och vårt kursutbud är du välkommen att besöka vår hemsida: eller ringa Hermods LI Strandbergsgatan 12, Kungsholmen Postadress Strandbergsgatan Stockholm Grundläggande vuxenutbildning Saknar du fullständiga betyg från grundskolan? Grundläggande vuxenutbildning hos Hermods ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot nya kunskaper och en ökad kompetens. Grundläggande kurser kan kombineras med studier på gymnasial nivå och i vissa fall även med sfi, svenska för invandrare. Hos Hermods startar de grundläggande kurserna varannan vecka! Gymnasial vuxenutbildning Vill du skaffa dig behörighet för högskolestudier? Bredda din kompetens? Omskola dig för ett nytt yrke? Höja dina betyg från gymnasiet? Skälen att läsa gymnasiekurser hos Hermods är många. Hermods erbjuder idag ca 120 nationella kurser. Vårt utbud är heltäckande, du hittar kurser i språk, ekonomi, IT, handeloch administration, turism, kärnämnen, SOoch NO-ämnen och mycket mer. Allt för att du ska kunna få det du behöver i din framtid. 17

18 Skolor Infokomp Besöksadress Fatburs Brunnsgata 11 Bangårdsgången, Stockholm IK Vi erbjuder fristående kurser på grundläggande och gymnasial nivå, både klassrum och på distans. På gymnasial nivå har vi bl.a. kärnämnen, ämnen inom samhälls- och naturvetenskap, bild, språk, matematik och ekonomi. På grundläggande nivå kan du välja: svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhälls- och naturvetenskapliga ämnen och hem och konsumentkunskap. JENSEN Vuxenutbildning JE Adresser till utbildningslokaler Tegeluddsvägen Stockholm Katarina Bangata Stockholm Postadress JENSEN vuxenutbildning Box Stockholm Vi erbjuder bland annat följande yrkesutbildningar: Advokatsekreterare Barnskötare med inriktning hälsa Ekonomiassistent Hotellreceptionist Inköpare med internationell inriktning Marknadsassistent Miljökonsult Mäklarassistent Nyföretagare Nätverkstekniker Personaladministratör Programmerare Receptionist Resesamordnare Säljare Vårdbiträde 18

19 Skolor Kompetensutvecklingsinstitutet KP KompetensutvecklingsInstitutet Drottningholmsvägen 14, plan Stockholm Postadress KompetensutvecklingsInstitutet Drottningholmsvägen 14, plan Stockholm KompetensutvecklingsInstitutet erbjuder utbildning inom: Omvårdnadsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Hälso- och friskvårdsutbildning Entreprenörskap & företagande Kungsholmens Utbildningscentrum Lidingö Folkhögskola City LF Bergsgatan 51, Stockholm Rekommenderad studiegång: SPIRA Orienteringskurs för Psykiskt funktionshindrade halvfart. (200 poäng). Start 1 Kärnämnespaket (400 poäng, 20 veckor) Start 2 Kärnämnespaket (400 poäng, 20 veckor) Vi erbjuder även ett flertal kurser på grundoch gymnasial nivå både dag och kväll. Skolan erbjuder även SAS grund i kombination med andra grundläggande kurser som då ger heltidsstudier per termin och även SAS grund speciellt riktat för deltagare med läs- och skrivsvårigheter (ta kontakt med vuxenutbildningscentrum för utredning). Vi kan också erbjuda SAS bas A (i kombination med matematik) för dig med liten skolbakgrund men pratar svenska (ta kontakt med vuxenutbildningscentrum för utredning). 19

20 Skolor Lernia Utbildning LE Adresser till utbildningslokaler Gymnasiala utbildningar Trekantsvägen 3, Plan 6, Liljeholmen Grundläggande utbildningar Lövholmsvägen 2, Liljeholmen Grundläggande utbildningar Arenavägen 55, Globen Postadress Box 47329, Stockholm , (Teknik El och VVS, Allmänna ämnen) (Grundläggande) Teknik: Fastighet och El Fastighet och VVS-teknik och tillval Elteknik och tillval Kärnämnespaket Samtliga kurspaket omfattar heltidsstudier. I flertalet av kurspaketen ingår arbetsplatsförlagd utbildning i samarbete med berörda branscher. De flesta kurser som ingår i kurspaketen går även att läsa fristående. Kurser i direkt anslutning till SFI Orienteringskurs mot vård & omsorg Orienteringskurs mot Försäljning Grundläggande kurser: Svenska som andraspråk, engelska och samhällskunskap Gymnasiala kurser: datorkunskap Lärgården LG Tullgårdsgatan 12, Stockholm, 6 trappor Barn- o fritidsprogrammet. Utbildning till Barnskötare, Elevassistent eller Fritidspersonal Nivå 1 och 2 Dag el. Distans Heltid i 42v. Deltid på distans el Tisdagkväll, 850 poäng. Nivå 1 med SAS grund, Dag Heltid i 40v, 800 poäng. Nivå 2 på Dag eller Distans, Heltid i 22v. Deltid på Tisdagkväll, 450 poäng. Nivå 3 Inriktning pedagogisk och social verksamhet. Distans. Heltid i 22v, 450 poäng. Omvårdnadsprogrammet. Utbildning till Undersköterska, Vårdare, Vårdbiträde, Skötare i psykiatrisk vård eller Personlig assistent. A och B nivå på dag, distans eller en dag i veckan, heltid el deltid i 41v, 850 poäng. A nivå på dag, distans eller en dag i veckan heltid i 21 veckor, 450 poäng. A nivå i kombination med SAS grund, dag, heltid i 40 v, 800 poäng. B nivå på dag, distans eller en dag i veckan heltid i 22 v, 450 poäng. C nivå Valbara kurser dag, distans eller en dag i veckan i 22 v, 450 poäng. Valbara kurserna finns med inriktning mot Sjukvård/ hemsjukvård, Psykiatri, Sjukvård/ Äldreomsorg och Utvecklingsstörning/ funktionshinder. 20

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer