LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN"

Transkript

1 LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Sammanfattning Verksamhetsåret 2010 har varit mångfacetterat med avseende på aktiviteter och ämnesområden. I maj var det landsbygdsriksdag i Sunne med omkring 1200 deltagare från hela Sverige och även från ett tjugotal andra länder. Landsbygdsriksdagen är en viktig mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte och också en riktig folkfest. Från vårt län deltog 29 personer. I hela landet har länsbygderåden för de lokala grupperna genomfört seminarier på temat omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle, med riksorganisationen Hela Sverige ska leva som initiativtagare. I vårt län var seminarierna förlagda till Grythyttan och Hallsberg med totalt 44 deltagare var det valår. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva hade sammanställt ett antal frågor som specifikt berörde landsbygdens villkor. Länsbygderådet vidareförde frågorna till riksdags-och landstingskandidater och de lokala grupperna till sina kommunpolitiker. En annan viktig fråga detta år var regionförbundets remiss angående Regional översiktlig planering RÖP. Remissen var omfattande. Länsbygderådet hade i en skrivelse till de lokala grupperna pekat på några för landsbygdsutvecklingen särskilt kritiska avsnitt. De lokala grupperna uppmanades att kontakta sina kommunpolitiker för att diskutera vad ett genomförande av förslagen skulle medföra för den egna bygdens fortsatta utveckling. En viktig del i länsbygderådets förutsättning att kunna fullgöra sitt uppdrag är att ingå i nätverk med aktörer som har inflytande över förutsättningarna för det lokala utvecklingsarbetet. Länsbygderådet får därmed möjligheter att förklara landsbygdens villkor och även att vid behov bevaka hantering av olika frågor. Vidare har länsbygderådet ibland varit konkret stöd för lokala grupper genom att uppträda tillsammans med dem i vissa frågor vid kontakter med kommuner och andra offentliga aktörer. Det är viktigt att länsbygderådet är en kompetent part. Därför sker fortlöpande utvecklingsinsatser genom deltagande i kurser, seminarier, projekt, nätverksträffar och erfarenhetsutbyten. Kompetenskravet innebär exempelvis att ha god kännedom om kommunernas förutsättningar och planer liksom om de regionala offentliga aktörernas uppdrag och verksamheter. Under året har programperioden för LEADER *) kommit halvvägs. I de flesta av de LEADER-områden som berör Örebro län har många projekt av de mest skiftande slag genomförts respektive beslutats. Det var även någorlunda balans mellan tillgång till projektmedel och genomförda respektive beslutade projekt. Länsbygderådet har vid många tillfällen informerat lokala grupper och kommunbygderåd om möjligheterna för lokal utveckling genom LEADER-metodens trepartnerskap. *) LEADER = Liaison Entre Actions de Développement de l Economie Rurale

2 Länsbygderådet Länsbygderådet Örebro län är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna/ byalagen i länet. Styrelsen består av personer som själva är aktiva i sina lokala utvecklingsgrupper och ledamöterna har geografisk spridning över länet. Styrelse och övriga funktionärer Ordinarie styrelseledamöter Sivert Gustafsson, ordförande Österviks Byalag Karlskoga Anette Jansson Svartå Utvecklingsgrupp Degerfors Lars Carlsson Järle Byalag Nora Hans Eriksson Wedwog-Qwarnbacka Byalag Lindesberg Ewa Overmeer Latorps Byalag Örebro Björn Pettersson Rockhammars Idrottsklubb Lindesberg Styrelsesuppleanter Arja Björkman Finnerödja hembygdsförening Laxå Sven Kivling Viby hushållningsgille Hallsberg Carina Svensson Blexberg Nora Kurt Gustafsson Axberg-Hovsta hembygdsför. Örebro Lars-Gunnar Forsberg Kilsbergskanten Lekeberg Anette Jansson har varit sekreterare. Revisorer ordinarie Sture Andersson Sibbo Utterbäcks Byalag Karlskoga Bengt Willén Askersunds Byalag Askersund Revisorer ersättare Wivianne Högman Mullhyttans Bygdeförening Lekeberg Jan-Erik Höijer Degerfors Hushållningsgille Degerfors Valberedning Håkan Lindstedt, sam kall. Ervalla Hembygdsförening Örebro Bo Åkerling Askers Bygdegårdförening Örebro Bo Grimsell Edsbergs Bygdegårdsförening Lekeberg 2 Årsmöte Den 20 mars hölls länsbygderådets årsmöte i Hasselgården i Hasselfors. Tillsammans med föreningen L&SEK (Lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län) genomfördes två seminarier. Det ena var då mottagaren av föreningen L&SEK:s pris till Årets eldsjäl, Elisabeth Lindgren, berättade om verksamheten i Halvvägshuset Vägen villa ut, en verksamhet för kvinnor som har beslutat sig för att sluta med sitt missbruk. Det andra seminariet höll Pernilla Lövenhamn från elleverantören Kraft och kultur. Hon informerade om hur s.k. grön el produceras, om olika taxor och om företagets satsningar på såväl kulturområdet som på hjälpverksamhet i fattiga byar i Afrika.

3 Styrelsemöten Styrelsen har sammanträtt nio gånger. Mötena har i tur och ordning förlagts till Vedevåg, hemma hos Sivert, Hallagården i Lekhyttan, Åby Enbacken hos Kurt Gustafsson i Hovsta, hemma hos Sivert, bystugan i Järle, Svartå Folkets Hus, Karlslunds herrgård samt Österviks bystuga. 3 Kansli Kansliet är beläget i Svartå Folkets Hus. Anette Jansson var anställd på 50%. Medlemmar Antalet lokala utvecklingsgrupper som var medlemmar i länsbygderådet vid det senaste årsskiftet var 142 stycken. De heter olika, exempelvis byalag, bygdegårdsförening, hembygdsförening, idrottsförening etc. De har alla gemensamt att de verkar för en utveckling av den egna orten. Medlemskap respektive uppdrag i andra organisationer L&SEK Länsbygderådet har under året varit medlem av föreningen L&SEK. Lars Carlsson har varit ordinarie styrelseledamot samt kassör och Sivert Gustafsson suppleant i styrelsen PLUS Länsbygderådet har varit medlem i föreningen PLUS, plattform inom NUTS IIområdet region Östra Mellansverige. Sivert Gustafsson har varit revisor och även ingått i en arbetsgrupp vid skrivning av EU-fondsansökan. HSSL Lars Carlsson har under året varit ordinarie styrelseledamot i Hela Sverige ska leva, och där varit sammanhållande för en arbetsgrupp om internationella och EUfondsfrågor. Övervakningskommitté Lars Carlsson Vidare har han varit ledamot av övervakningskommittén för regionalt strukturfondsprogram för Västsverige, Småland och öarna samt Skåne-Blekinge. Kommunbygderåd Lars Carlsson har varit ledamot i Nora kommunbygderåd. KFO Länsbygderådet har varit medlem i den ideella sektorns arbetsgivarorganisation KFO. LEADER Sivert Gustafsson, Anette Jansson och Ewa Overmeer har under året haft uppdrag inom LEADER Mellansjölandet och Lars Carlsson och Björn Pettersson inom LEADER Bergslagen.

4 VERKSAMHETER 4 Ställ om Sverige 30 augusti Omställning från oljeberoende Sivert Gustafsson deltog i Laxå i en kvällskonferens om omställning från oljeberoende till andra lösningar. Arrangör var Miljö- och klimatprojektet i LEADER Mellansjölandet. 25 september och 2 oktober Ställ om Sverige Under hösten genomförde länsbygderådet två seminarier i projektet Ställ om Sverige, förlagda till Hallsberg och Grythyttan. Totalt deltog 45 personer från lokala utvecklingsgrupper och från några av L&SEK:s medlemsorganisationer. I Hallsberg deltog ungdomar som tidigare hade varit aktiva i LEADER Mellansjölandets projekt Miljö och klimat. 2 3 december Vindkraft I Finspång arrangerade LEADER Gränslandet en konferens om vindkraft. Ewa Overmeer och Lars-Gunnar Forsberg deltog. Valet Inför valet har länsbygderådet uppmanat de lokala grupper att uppvakta sina lokala politiker och fråga hur de avsåg att driva landsbygdsfrågorna. Vidare har länsbygderådet ställt frågor till riksdags- och landstingsledamöter om hur politikerna avsåg att verka för en positiv landsbygdsutveckling. Visst genomslag har det blivit i massmedia. På begäran från nätverket Freda skiffern hade länsbygderådet till politikerna vidarefört frågan om hur politikerna ser på frågan om eventuell uranbrytning i Örebro län. Regional översiktlig planering RÖP Under november och december har det rått en hög aktivitetsnivå med anledning av regionförbundets remiss om regional översiktlig planering. Länsbygderådet har haft många kontakter med lokala grupper, intresseorganisationer, tjänstemän och politiker i kommunerna samt med offentliga aktörer. Jämställdhet och integration Vecka 35 Debattinlägg på NewsMill Under vecka 35 hade debattsajten Newsmill fokus på integration, med inlägg av flera offentliga personer. Sivert Gustafsson hade skrivit en artikel om kommande brist på arbetskraft och att invandring är enda lösningen. Artikeln infördes utan ändringar. 28 oktober Föredrag på seminarium för invandrare NOOR och BIIA resurscentrum arrangerade ett seminarium för invandrare med tema entreprenörskap och jämställdhet. Sivert Gustafsson informerade om länsbygderådets uppdrag och verksamhet, om Hela Sverige ska leva, om hur vi arbetar med integration och jämställdhet.

5 11 november Seminarium om integration Sivert Gustafsson har i Göteborg deltagit i ett seminarium som länsstyrelsen i Västra Götaland anordnade om integration. 5 Lokala servicepunkter Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är projektägare till Tillväxtverkets satsning Lokala servicepunkter. Sverige har uppdelats i tre stora block, södra, mellersta och norra delen. Totalt har femton orter, fem i varje block, utvalts för att ta fram goda exempel på lokala servicelösningar baserat på den egna ortens behov av kommersiell och offentlig service. Länsbygderådet har efter kontakter med berörda byalag, kommunerna, länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva uppnått att vårt län har fått Hammar och Vedevåg att ingå i projektet. Länsbygderådet utgör länk mellan orterna och projektledningen. Posten blev kvar i butiken i Svartå Posten hade aviserat att avtalet med lanthandeln inte skulle förnyas. Postkunderna skulle hänvisas till Degerfors. Handlaren tog kontakt med utvecklingsgruppen i Svartå som tillsammans med länsbygderådet, andra föreningar och kommunen träffade representanter från Posten och berättade vilka konsekvenser det skulle bli om postservicen skulle försvinna från orten. Mötet resulterade i att posten senare omprövade sitt beslut och postservicen blev kvar i Svartå. Drivmedelsförsörjning Viker I Viker finns flera entreprenörer med maskiner som drivs med diesel. Det är förbundet med både risker och regler att ha en tank hemma på gården. Planer på en gemensam anläggning ovan jord har växt fram. Länsbygderådet har informerat om det drivmedelsprojekt som Hela Sverige har drivit och har lämnat förslag på lämpliga kontaktpersoner. Odensbacken Föreningen Samverkarna i Odensbacken hade den 17 mars kallat till ett möte om förutsättningarna att åter kunna ha en bensinmack i Odensbacken. Deltagare var representanter från Samverkarna, Örebro kommun och länsstyrelsen. Sivert Gustafsson representerade länsbygderådet. Landsbygdsdemokraterna Inför valet 2010 bildades ett nytt riksdagsparti, landsbygdsdemokraterna. Den konstituerande stämman ägde rum den april och hade förlagts till Folkets Hus i Ställberg. Sivert Gustafsson representerade HSSL och länsbygderådet. På begäran av deltagarna fick han uppdraget att leda såväl arbetsgrupp som att vara ordförande på stämman.

6 Kvinnerstadagarna Den 29 maj var det den stora besöksdagen för årets Kvinnerstadagar. Länsbygderådet deltog och informerade om bygderörelsen, landsbygdsutvecklingsprogram, LEADER m.m. Ett femtiotal ungdomar tog del av informationen samt därutöver ett stort antal vuxna personer. Lars-Gunnar Forsberg, Anette Jansson och Sivert Gustafsson representerade länsbygderådet. 6 Kommunbygderåd Sivert Gustafsson deltog vid möte med Askersunds byagrupp (kommunbygderåd) den 2 juni och informerade om HSSL och länsbygderådet. Landsbygdsgala och Ullbaggen Den 23 november ägde årets Landsbygdsgala rum. Bl.a. utdelades årets Ullbaggar i de olika kategorierna. I anslutning till galan genomfördes en träff i landsbygdsnätverket då bl.a. en halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet gjordes. Lars Carlsson deltog. Länsbygderådet genomförde utbildning för sin styrelse Den 14 november genomförde länsbygderådet på Karlslunds herrgård i Örebro en utbildning för styrelsen. Flera ledamöter var nya i sin roll. Ämnen var bl.a. kursen Vad är Hela Sverige ska leva, länsbygderådets roll, jämställdhetsarbete, länsbygderådets olika nätverk, finansieringsgrunder samt hemsidan. Rådgivning och övriga informationer Länsbygderådets infoblad har utgivits med tre nummer i en upplaga av 550 exemplar och har sänts till lokala grupper, andra aktörer inom den sociala ekonomin samt till mottagare i offentlig verksamhet. Länsbygderådet har kontinuerligt vidaresänt information om kommande konferenser, möten och kurstillfällen via e-post till de grupper som har meddelat e-postadress. Informationer från länsbygderådet har sänts med post till alla grupper. Länsbygderådet har vid möten med föreningar informerat om LEADER, fonder och om L&SEK. Deltagande i Riksorganisationens Hela Sverige skall leva aktiviteter januari HSSL ordförandekonferens Ordförandekonferens i Sigtuna. Sivert Gustafsson deltog för länsbygderådet och Lars Carlsson som styrelseledamot i HSSL februari Bloggskola Anette Jansson deltog i Askersund i en utbildning om vad som gäller för blogganvändning i verksamheten. 6 maj HSSL föreningsmöte och årsmöte Mötena genomfördes i Sunne. Lars Carlsson, Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog.

7 6-9 maj Landsbygdsriksdagen i Sunne Från Örebro län deltog 29 personer varav 24 från lokala utvecklingsgrupper och länsbygderådet. Länsbygderådet hade hyrt en buss för transport till och från Sunne samt för resa till besöken ute i byarna. 20 juni Jobb- och utvecklingsgarantin - Fas 3-utbildning Sivert Gustafsson deltog i utbildningen som var förlagd till Fredgagården utanför Norrköping. 8-9 september HSSL jämställdhetsgruppen Möte med jämställdhetsgruppen i Stockholm, Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog 18 oktober HSSL Fas3-anordnare Anette Jansson och Sivert Gustafsson deltog i Steg 2 av utbildning för Fas-3-anordnare. Platsen var Björksta bygdegård utanför Västerås. 7 december HSSL:s höstmöte Höstmötet genomfördes i fotbollsarenan Råsundas lokaler i Solna. Lars Carlsson, Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog. 7 Representation i Länsstyrelsens samrådsorgan och i övriga aktiviteter Landshövdingemöten Den 15 mars och 1 november har landshövdingemöten ägt rum med deltagande av ett stort antal av länets aktörer på regional och lokal nivå. Sivert Gustafsson deltog båda gångerna. Rådet för landsbygdsutveckling Den 9 mars och den 1 september har rådet för landsbygdsutveckling haft ordinarie möten. Sivert Gustafsson deltog i båda. Den 20 maj genomförde rådet en resa i de västra delarna av länet. Temat denna gång var bl.a. LIS, lokalisering i sjönära lägen och andra planfrågor med inriktning på bostadsbyggande. Sivert Gustafsson deltog i resan. Jury för Ullbaggen Länsstyrelsen hade uppdraget att från Örebro län nominera förslag till den nationella utmärkelsen Ullbaggen. Sivert Gustafsson har ingått i länsstyrelsens jury för bedömning av nomineringar avseende Örebro län samt senare även alla nomineringar i Sverige. Deltagande i regionförbundets aktiviteter 23 april Fredagsakademin De demografiska utmaningarna en åldrande befolkning Örebro. Sivert Gustafsson deltog. 21 maj Fredagsakademin Invandring och integrationspolitik. Presentation av en studie gjord om inflyttning till en mindre ort i Jämtland. Sivert Gustafsson deltog.

8 27 maj Årets regionala utvecklingsforum Processen med att ta fram en regional utvecklingsstrategi RUS avslutades med detta utvecklingsforum med beteckningen Nu lyfter vi. Anette Jansson och Sivert Gustafsson deltog. 12 juni Innovation Måltid Planeringsmöte inför projektstart av Innovation Måltid, deltagare Eva Krause från Regionförbundet, Lars Carlsson samt verksamhetsledarna för två av länets LEADERområden. 24 september Fredagsakademin Fredrik Idevall från regionförbundet informerade om Nyckelstråket, den nya sträckning som eventuellt kan bli verklighet för tågtrafiken Stockholm-Jönköping- Göteborg. Sivert Gustafsson deltog. 4 november Innovation Måltid Lars Carlsson deltog i en workshop om marknadsplan för länets matproducenter. 8 Deltagande i övriga konferenser och möten 16 mars Socialt företagande I Kumla Folkets Hus genomfördes en videokonferens på temat socialt företagande. Konferensen genomfördes samtidigt på nio orter, från Älvsbyn i norr till Kristianstad i söder. Sivert Gustafsson deltog i Kumla mars Mellanlanda Konferens i Ulricehamn om landsbygdsutvecklingsfrågor. Anette Jansson deltog. 5 maj Invigning av IUC Invigning av IUC, Ideellt Utvecklingscentrum i Örebro, en mötes- och utvecklingsplats för personer och nätverk inom den sociala ekonomin i Örebro. Sivert Gustafsson deltog. 19 maj Ett Sverige skilda världar Tillväxtverkets konferens i Stockholm om Tillväxt i storstäder och landsbygder. Sivert Gustafsson deltog oktober Emmabodakonferensen Den årliga konferensen i Emmaboda med brett program om landsbygdsutveckling. Anette Jansson och Lars-Gunnar Forsberg deltog. 1 december Framsyn BRAINGAIN I Solna deltog Sivert Gustafsson i en konferens som ett nätverk benämnt Reglab, bildat av ett antal regionförbund, anordnade. Temat var att visa på hur man kan samla spetskompetenser även på landsbygden, bl.a. med hjälp av sociala medier.

9 9 Slutord Styrelsen vill härmed tacka alla personer i lokala utvecklingsgrupper, samverkande organisationer inom L&SEK, länsstyrelsen, regionförbundet, Örebro läns landsting, länets kommuner och alla andra som vi haft kontakter med under året Styrelsen

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2013 Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Året som gått

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer