Terminology and resource harmonisation local level Case Study: Swedish Social Insurance Agency

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terminology and resource harmonisation local level Case Study: Swedish Social Insurance Agency"

Transkript

1 Terminology and resource harmonisation local level Case Study: Swedish Social Insurance Agency Henrik Nilsson Terminologicentrum TNC CLARA Terminology course NHH, Bergen September 2010

2 Language Act (SFS 2009:600) Section 12 Government agencies have a special responsibility for ensuring that Swedish terminology in their various areas of expertise is accessible, and that it is used and developed.

3 Term-O-Stat: 4 steps 1. inventory of terminology 2. analysis of the terminology 3. concept analysis, definition writing, term choice 4. integration of terminology with other tools

4 Step 1 Get an idea of term usage and select terms specific to the authority in question. In this step an automatic analysis of documentation and web pages is done. The terms which are actually in use are identified, synonyms are identified and inconsistent term usage is detected. Automatic tools are used for the selecting and arranging of terms.

5 Step 1 in practice Data assembly Linguistic analysis Discussion about results Decision: how to move on? Part of total amount of documentation Automated processes (Fodina) Term candidates Consistency check

6 Linguistic analysis Grammatical and lexical analysis of a selection of the documentation of the authority. Term extraction through POC-information, patterns, existing term examples, statistics, etc. Filtering and gathering of terminology incl. linguistic information, grouping of possible synonyms, frequency information and examples.

7 Extraction of term candidates from documents sjukpenninggrundande inkomst egen företagare beräknad nettointäkt årsinkomst arbete räkna ut sjukpenning föräldrapenning Försäkringskassan nettointäkt företagets resultat avdrag kostnad avsättning periodiseringsfond egenavgift skatteavdrag räkna av informationsmaterial anställd arbetsuppgift företag uppbyggnad belopp verklig nettointäkt period driva Webbplats: belopp

8 Termhood checking New use of Rikstermbanken: automated look-up could indicate better termhood for term candidates?

9 XML output <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Rikstermbanksdata> <header> <metadata date=" t160055" pattern="paper" matchtype="termscontainingaswords" numofhits="2" status="ok" /> </header> <body> <entry> <term usage="yes" lang="en">paper</term> <source>högskoleverket: Svensk-engelsk ordbok 2009</source> </entry> <entry> <term usage="yes" lang="sv">paper</term> <definition lang="sv">presentation av ett forskningsresultat i en rapport vid en vetenskaplig konferens </definition> <source>institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö; 2008</source> </entry> </body> </Rikstermbanksdata>

10 Term candidates Termkandidat ordklass frekvens källa FK:s ordlistor Rikstermbanken sjukpenninggrundande inkomst N 496 X1;Y1;Z1 FK ordlista Verksamt.se: Ordlista 2008, Terminologicentrum TNC: Energiordlista 1984, egen företagare N 56 A1 beräknad nettointäkt N 45 X1;Y1;Z1 årsinkomst N 137 X1;Y1;Z1 arbete N 1395 X1;Y1;Z1 Kriminalvården: Ordlista, räkna ut V 819 X1;Y1;Z1 sjukpenning N 1366 X1;Y1;Z1 TjänstRevA_bris.doc Verksamt.se: Ordlista 2008, Terminologicentrum TNC: Ordlista för arbetslivsinriktad rehab föräldrapenning N 1055 X1;Y1;Z1 Verksamt.se: Ordlista 2008 Försäkringskassan PN 2635 X1;Y1;Z1 nettointäkt N 15 X1;Y1;Z1 företagets resultat N 261 X1;Y1;Z1 avdrag V 327 X1;Y1;Z1 Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö 2008, Verksamt.se: kostnad N 933 X1;Y1;Z1 Verksamt.se: Ordlista 2008, Ekonomistyrningsverket avsättning N 37 X1;Y1;Z1 Verksamt.se: Ordlista 2008, Ekonomistyrningsverket periodiseringsfond N 26 X1;Y1;Z1 Verksamt.se: Ordlista 2008 egenavgift V 27 X1;Y1;Z1 Socialstyrelsen: Socialstyrelsens termbank skatteavdrag N 61 X1;Y1;Z1 räkna av V 838 X1;Y1;Z1 informationsmaterial N 118 X1;Y1;Z1 anställd N 790 X1;Y1;Z1 arbetsuppgift N 329 X1;Y1;Z1 Terminologicentrum TNC: Arbetsmiljöordlista 1983 företag N 453 X1;Y1;Z1 okföringsnämnden: Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som uppr uppbyggnad N 100 X1;Y1;Z1 belopp N 783 X1;Y1;Z1 Bolagsverket, Conny Berglund: Handbok Företagsinteckning 2009, s verklig nettointäkt N 3 X1;Y1;Z1 period N 1061 X1;Y1;Z1 Terminologicentrum TNC: Tekniska basord 1995 driva V 307 X1;Y1;Z1 Migrationsverket: Ordförklaringar; Svenska Kraftnät: Ordlista 2009; Kronofogden: ABC/Ordförklaringar 2008; Socialstyrelsen: Socialstyrelsens termbank vårdnadsbidrag N 150 X1;Y1;Z1 poc freq. source doc. internal sources sources of term in Rikstermbanken

11 Inconsistent concept clusters default default setting default status default default System Default system setting system setting delimiter delimiter delimiter separator separator separator standardinställning standardinställning standardinställning default grundinställning systeminställning standardinställning systeminställning avgränsare delimit fältavgränsare avgränsartecken separator avgränsare dialog page dialog dialog box dialog dialog box dialogbox dialog box listbox dialog box dialogruta dialog dialogruta listbox listbox list box listbox dialog dialog digit siffra drive letter bokstav drive letter drivrutinsenhet letter bokstav letter siffra directory directory directory folder directory katalog mapp mapp

12 Step 2 Investigating relevance and usage of the term candidates together with the authority, choosing which to continue working with. Division of concepts into manageable subgroups.

13 Creating concept clusters A. Domain specific concepts, i.e. concepts belonging in the domain B. Concepts from close ly related domains, i.e. concepts belonging to two or more closely related domains C. Peripheral concepts, i.e. concepts belonging to completely different domains D. General concepts But then, what is a domain...?

14 Step 3 Analyze concepts through definitions and diagrams. cooperation with other authorities needed: Statistics Sweden, the Swedish Pensions Agency, The National Government Employee Pensions Board (SPV), National Board of Health and Welfare, Swedish Tax Agency et al.

15 SGI, sjukpenninggrundande inkomst? (sickness benefit qualifying annual income) sjukpenninggrundande inkomst, SGI inkomst som är fastställd utifrån den beräknade årliga arbetsinkomsten Den sjukpenninggrundande inkomsten används för att räkna ut beloppet på olika dagersättningar [Försäkringskassans begreppskatalog] sjukpenninggrundande inkomst, SGI den beräknade framtida inkomsten av eget arbete som man har haft i minst sex månader i följd Den sjukpenninggrundande inkomsten används bland annat till att räkna ut hur mycket sjukpenning man kan få. se även: skattedeklaration [Verksamt.se: Ordlista 2008]

16 SGI, sjukpenninggrundande inkomst? (sickness benefit qualifying annual income) Sjukpenninggrundande inkomst Begreppet sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är centralt inom bland annat sjuk- och föräldraförsäkringen. SGI är sammanfattningsvis den årsinkomst en försäkrad kan antas komma att få tills vidare. Om en försäkrad inte längre har någon inkomst av arbete ska han eller hon som regel inte längre omfattas av försäkringen. Reglerna om s.k. SGI-skyddad tid är ett avsteg från denna huvudregel och innebär att en försäkrad i vissa skyddsvärda situationer får behålla sin SGI även om förvärvsarbetet upphört. Kommittén ska utreda och föreslå nya regler för det inkomstunderlag som ska användas för beräkning av olika dagersättningar inom socialförsäkringen. Utgångspunkten för kommitténs förslag ska vara att inkomstunderlaget ska baseras på historiska (faktiska) inkomster. Förslagen ska avse både arbetstagare och egenföretagare samt de som har en inkomst både som arbetstagare och egenföretagare (kombinatörer). [Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48]

17 delegat medlem av delegation konsensus allmän överenskommelse...? projektdeltagare fysisk person som deltar i ett eller flera projekt stadium fördefinierat läge för...? projektassistent person som assisterar i ett projekt projektledare person som leder ett projekt adjungerad projektdeltagare representerar ett annat projekt inbjuden expert tillföra speciell kunskap ärende avgränsad arbetsuppgift... styrgrupp grupp som fattar övergripande beslut om... samordningsgrupp grupp som samordnar... projekt verksamhet som är inriktad mot ett bestämt mål... internprojekt projekt egna verksamhetsutvecklingen standardiseringsprojekt projekt främst inriktat på att utveckla standarder... sekretariatsprojekt projekt genomföra internationella standardiseringsprojekt utvecklingsprojekt projekt som syftar till att starta standardiseringsprojekt delprojekt del av ett projekt... SIS Workshop standardiseringsprojekt... tekniskt råd grupp inom ett verksamhetsområde inrättar och avslutar teknisk kommitté kommitté som driver standardiseringsprojekt verksamhetsplan beskrivning av... överenskommelse skriftlig, bindande bekräftelse... generisk relation partitiv relation associativ relation arbetsgrupp grupp som är underställd en teknisk kommitté... ordförande person utsedd att leda... arbetsprogram del av verksamhetsplan...

18 Relation term concept term term (term) concept term term term

19 Step 4 Integrate the terminology and the definitions in the tools of the authority and in Rikstermbanken. Create a structured term bank with terms etc. from previous steps. Integrate this with existing authoring- and translation tools (e.g. Microsoft Word) so that set and forbidden terms are clearly marked at the time of document production. Prepare the material for inclusion into Rikstermbanken.

20 Terminology work Planning & preparing Analyzing concept Verifying Decision Publishing, marketing & managing Assisting & controlling usage

21 Automated language control Immediate feedback to author Correct terminology Immediate, consistent feedback = pedagogical Identify common mistakes and where training is needed Less need for manual validation Same validation every time Integration with other tools

22 Terminology within the Swedish Social Insurance Agency Term catalogue: approx. 175 concepts, classified by department Glossaries of various size, range, media (special web site, reports) Terms and definitions in directives etc. Popularized versions of terms ( sjukpeng ) Deprecated terms ( förtroendeläkare, försäkringsläkare ) Guidelines for terminology work, organizational model

23 Who? Terminology coordinator Term responsible Term owner Catalogue owner Methodology responsible Language planner/language consultant Clear language contact, EU language contact Web editors, information department Lawyers etc.

24 Terminology work process ARS, processteam, annan kanal Termansvarig Termansvarig Termägare Termansvari g Terminolo gisamordn are + samrådsgrupp Katalogägare

25 Term-O-Stat

26

27 Handling deprecated terms term: sjukpenning deprecated term: sjukpeng

28 II. Term-O-Stat: Challenges Convincing authorities about the use of terminology work Assessing their situation from the outside Acquiring the proper documents in readable formats Selecting concepts Involving other authorities

29 Terminology and resource harmonisation multilingual level Henrik Nilsson Terminologicentrum TNC CLARA Terminology course NHH, Bergen September 2010

30 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Act on National Minorities and National Minority Languages Finnish Meänkieli Romany Sami Yiddish

31 III. Minority languages: Challenges Minority language terminology project = harmonization between languages (with a starting point in the Swedish conceptual world) terminology needed for minority languages; glossary projects under way

32 III. Minority languages: Challenges

33 III. Minority languages: Challenges

34 III. Minority languages: Challenges

35 III. Minority languages: Challenges Minority language terminology project = harmonization between languages (with a starting point in the Swedish conceptual world) terminology needed for minority languages; glossary projects under way suggested path: basic Swedish vocabulary for translation into other inventory of existing terminology in minority languages training seminars presentation in Rikstermbanken possible expansion to immigrant languages

NORDTERM 17. Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer

NORDTERM 17. Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer NORDTERM 17 Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer NORDTERM 2011 Vasa, den 7 10 juni 2011 NORDTERM 17 Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer Rapport

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen?

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen? ANALYSERAR 2007:1 Nej till sjukpenning Vad hände sen? Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer