TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS"

Transkript

1 Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Nytt arkiv i Solna Centralt i Mora Tre smålandskommuner i samarbete Bättre tillsammans Ny ägare Tekis Träffen 8-9 november 2011 nr

2 TEKISNYTT nr mars 4 6 Tekis på frammarsch! Mycket har hänt sedan sist och vi är sedan 1 december 2010 en del av Addnode-koncernen och därmed systerbolag med företag som Cartesia, Ida Infront och Cad-Q. Det ger oss otroliga möjligheter att samverka tillsammans på marknaden och ta fram lösningar som ger ännu större möjligheter för våra kunder att med rätt information också fatta rätt beslut. Vårt mål är att växa ytterligare med fler lösningar och tjänster byggda ovanpå de verksamhetssystem som redan finns i vår breda produkt portfölj. Har just du något speciellt behov fråga gärna oss! Diskussionerna inom koncernen är i full fart och vi har sedan tidigare pågående samarbete med exempelvis Cartesia. Ytterligare samarbeten som nu börjar visa resultat är det mellan Tekis och Astando. En driftsportal baserad på Tekis-LV har tagits fram som ger ökad nytta hos alla våra LVkunder Samarbeten och dialog är en viktig förutsättning för oss på Tekis för att kunna ta fram lösningar som fungerar väl och behövs hos alla våra kunder. Här spelar våra användarföreningar en viktig roll och vi är väldigt glada och stolta över att vi har så många engagerade kunder i våra olika användarföreningar och användargrupper. Det krävs att man lägger ner tid utöver det vanliga för att kunna hålla ihop en användarförening och det uppskattas av oss på Tekis. Tillsammans blir vi ännu bättre! Det pågår ett stort arbete runt om i Sverige att digitalisera alla de pappersarkiv som finns. Vi har många kunder som med hjälp av Arkivas tjänster scannar sina gamla dokument till en digital motsvarighet. Med hjälp av olika programvaror går det sedan att enkelt söka i arkiven där dokumenten kopplats till ett ärende eller en fastighet. Vi har många kunder, stora små och i detta nummer kan du läsa om hur Solna gör för att digitalisera hela byggnadsnämndens arkiv. Samtidigt som detta nummer av Tekis-Nytt distribueras till alla våra kunder är vi också ute på Tekis På Plats i Kalmar, Motala och Vimmerby för att träffa kunder lokalt och visa nyheter samt diskutera möjligheter. Vi är också med på GIT-mässan i Jönköping mars då vi ställer ut tillsammans med Cartesia och Cad-Q. Det är två av flera möjligheter att träffa oss men känner du att du vill ha ett eget besök av oss så får du gärna kontakta vår försäljningschef Raymond Victorin så ordnar han ett besök med det innehåll som passar just dig och er! Jag ser fram emot att vi hörs och ses under 2011! Vi tror på att leverera pålitlig och effektiv samhällsservice där rätt information hjälper till för att fatta rätt beslut! Innehåll En ny era i Solna stadsarkiv 3 Tekis - en del av Addnode-koncernen 4 Centralt i Mora 5 Driftportal med ny affärsmodell 6 Mer men enklare 7 GIS-branschen växer 7 Tre eniga i en småländsk treenighet 8 Ställer krav och är ett stöd 10 Det blir bättre när vi är tillsammans 11 Tekis på Transportforum 11 Carin Andersson VD GIT-mässan 11 Rapport om HTR-arbetet 12 TEKISNYTT Postadress Box 315, Köping Besöksadress Scheelegatan 1, Köping Telefon vx Fax Personlig e-post Ansvarig utgivare Carin Andersson, VD Redaktör Henrik Östman Skribenter Maria Bergström Michael Hallgren Monica Lindberg Kerstin Norling Karin Wiklander Henrik Östman Produktion Kommunikationsbyrån adream Projektledning Art director Maria Bergström Jan Cermenius Upplaga ex TEKIS AB är en av Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunaltekniska marknaden. Tekis LV Cartesia-dagar i Lycksele 12 SMS från kommunen 13 Nya versionen av ÖFF 14 Cirkulationsplats En cirkulationsplats är en plats där vägar möts och där det finns en rondell i mötesplatsen. Runt rondellen finns en väg för cirkulation, där trafiken kör motsols. Ofta kallas dock felaktigt hela trafiklösningen för rondell, vilket egentligen är den cirkelformade platsen mitt i cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatser har blivit allt vanligare i Sverige. Det beror främst på att de är säkrare än vanliga korsningar och att de ökar framkomligheten. Fordon som tänker köra in i cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot de fordon som befinner sig inne i cirkulationen och ska därför i god tid sänka hastigheten eller stanna. Kunskap börjar på ww.tekis.se 14 Winbär ersätts av Tekis-ByggR 14 På nya stolar 15 Marknadskalendern 11 15

3 en kund En ny era i Solna stadsarkiv Riktnumret är visserligen 08 men Solna är en egen stad med kommunhuset inrymt i samma kvarter som stadens stora köpcentrum. De fyra grannkommunerna är Sundbyberg i väster, Sveriges till ytan minsta kommun, Sollentuna i norr, Danderyd i nordöst och Stockholms stad i sydöst. Fem arkivsystem blev ett Solna fick sina stadsrättigheter 1943 och det var då de olika arkivsystemen från de tidigare municipalsamhällena samlades i ett enda stort hängmappsystem. Nu är mapparna snart historia. Kommunen har köpt Tekis-AGS, det elektroniska arkivsystemet. - När kommunhuset var nytt 1964 installerades arkivskåpen med sektioner som går på hjul och flyttas med hjälp av skenor i golvet. Det mest moderna som då gick att få tag i, ett Electrolux Compactus System, berättar Christer Joelsson, utredningsingenjör och ansvarig för Byggnadsnämndens arkiv. Efter närmare 50 års trogen tjänst börjar arkivsystemet bli väl tungarbetat. Spärrarna som hindrar sektionerna från att rulla ihop har slitits ut och är inte att lita på längre. Eftersom det varje år tillkommer mellan två- och trehundra ärenden börjar rummet bli för litet. Alla ärenden får inte längre plats. Digitalisering nästa steg Mapparna i arkivet hänger i bokstavsordning efter fastighetsbeteckning. Det är lätt att hitta och bläddra fram rätt mapp, men tillgängligheten för dem som vill titta på någon handling är ändå begränsad. Det tar tid att plocka ut mappen och de som använder handlingarna och vill titta på dem måste göra det på plats eller ta kopior. Tillsammans med utrymmesbristen och arbetsmiljön var tillgängligheten ett tungt vägande skäl till att beslutet togs om att anlita Arkiva för att digitalisera hela arkivet. Arenor och naturreservat Solna har trots sitt centrala läge stora parker och naturområden. Gröna rekreationsområden med flera strandpromenader längs Brunnsviken, Edsviken, Råstasjön, Ulvsundasjön och Bällstaviken, små och halvstora parker samt naturområden mellan bostadsområdena. En tredjedel av Solnas yta ingår i Kungliga nationalstadsparken med Ulriksdals slottspark och Hagaparken. I norr finns Igelbäckens naturreservat med Överjärva gård. Här finns ett lugn mitt i storstadens puls, och Solna skiljer sig från mängden på fler sätt. Få kommuner med invånare har personer som får sin utkomst genom att arbeta där. Två av invånarna tillhör kungafamiljen. För övrigt tillhör de som bor i villa en minoritet. Endast ett par procent av de totalt ca bostäderna är småhus, resten är flerbostadshus. - Vi har också många stora byggen på gång här. Ett som precis är avslutat är upprustningen av Haga slott där Kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel nu bor. Bygglovet och handlingarna i det ärendet är hemligstämplade och hanteras i särskild ordning. I Arenastaden byggs den nya nationalstadion Swedbank arena som kommer att inrymma olika evenemang inom både idrott och kultur med en publik på upp till personer. Ett annat stort projekt är det nya universitetssjukhuset vid Karolinska. I Järvastaden och Ulriksdal byggs nya bostadsområden med tillsammans över lägenheter. Från papper till skärm Den nya digitala arkivlösningen kommer att underlätta för alla parter. Det är ett grannlaga arbete att gå igenom allt. Varje mapp kan innehålla flera ärenden, medan riktigt stora ärenden kan behöva flera mappar. Handlingarna som berör bygget av Nya Karolinska omfattar bara det fem, sex akter. - Jag plockar ner mapp för mapp, lägger i en vagn som rullas in i ett annat rum. Där går jag igenom alla ärenden och kollar alla fastighetsbeteckningar och adresser både på kartan och i systemet Tekis-FIR där all fastighetsinformation finns. Alla ärenden skrivs sedan in på en lista som sätts in i en pärm. Därefter packas allt i lådor som skickas iväg till Arkiva i Västerås. Där mikrofilmas dokumenten. Mikrofilmen skannas och läggs därefter i Arkivas klimatarkiv. De skannade dokumenten blir åtkomliga för användarna genom arkivsystemet AGS där de enkelt kan ta upp och på skärmen se det ärende de är intresserade av, avslutar Christer Joelsson. Christer Joelsson packar allt i lådor som skickas iväg till Arkiva i Västerås. nr

4 ägare Tekis en del av Addnode-koncernen I december genomfördes en affär där DecernoGruppen som tidigare varit näst största ägare i Addnode sålde alla rörelsedrivande bolag till Addnode och samtidigt blev den största ägaren i koncernen. Konkret innebär det att Tekis numera är en del av Addnode-koncernen där även Arkiva och Mittbygge ingår. - Tillsammans är vi nu en av Sveriges ledande leverantörer av verksamhetskritiska stödsystem till offentlig sektor. Därmed har vi skaffat oss större möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster, t ex inom geografiska informationssystem och ärendehanteringssystem, säger Dick Hasselström, numera styrelseledamot i Addnode AB. Snabb tillväxt Företaget Addnode startade 2003 och har både genom förvärv och utveckling av bolaget växt till att i sina utvalda marknadssegment vara en av de ledande aktörerna i Norden. Totalt består koncernen idag av cirka 30 bolag. - Kopplingen mellan Decerno och Addnode är historisk i och med att Decerno varit en av våra ägare. De är också lite av ett mini-addnode i sin struktur så de passar väl in i våra affärsområden vilket gör oss totalt sett starkare, säger Staffan Hanstorp. Han grundade och var VD för Technia som Addnode köpte Sedan 2007 är han VD för Addnode-koncernen. På sju år har Addnode uppnått sin första miljard och affärsidén är att bygga vidare med fortsatta förvärv inom de fyra affärsområdena. - Jag har ett uppdrag och det är att bygga en framgångsrik, lönsam koncern som gagnar alla kunder, medarbetare och aktieägare. Det finns alltid förvärv på agendan. Jag drivs av att varje dag jobba för att nå målet och sen flytta det framåt och uppnå nästa mål. Det är resan som är viktig och spännande. Att få vara med och hjälpa till att utveckla verksamheter både offentliga som kommuner och privata företag utifrån vårt perspektiv genom spännande projekt. Som stöd i arbetet har Staffan en styrelse som består av namnkunniga personer. En av dem är Thord Wilkne, som var med och grundande VM-Data. Idag en del av det ledande konsultföretaget Logica. Bredare utbud En av Addnodes strategier förutom att växa är att ha en balans mellan kunder, branscher och geografiska områden. Kunderna finns inom såväl privat sektor med verkstadsindustri, telekom, bygg och fastigheter som inom offentlig sektor. Tekis kundbas inom Sveriges kommuner kommer att utgöra en klar förstärkning inom det senare segmentet. En ny ägarkonstellation och att ingå i ett nytt sammanhang som en del av något större innebär ofta förändringar för både anställda och kunder. På frågan om hur det kommer att bli för Tekis del svarar Staffan: - Alla bolag i DecernoGruppen är välskötta med inarbetade varumärken så vi kommer att gå varsamt fram. Tekis passar väl in i affärsområdet Process Management och ger oss totalt en starkare produktportfölj. Det vill säga Tekis kommer över tiden att kunna erbjuda sina kunder ett bredare utbud och mer kompetens. På något sätt kommer det säkert att märkas att de är en del i ett större sammanhang allt eftersom de produkter och tjänster som finns på fler ställen i koncernen konsolideras. Det kan innebära att Tekis på sikt kommer att få bära fler produkter från affärsområdet till marknaden. Den största utmaningen är att hitta och dra nytta av varandra och gå till marknaden med bra kunderbjudanden. Fakta Addnode är en nordisk IT-koncern som bygger och förvaltar IT-lösningar. Lösningarna baseras på egenutvecklade plattformar från andra välkända och marknadsledande leverantörer. Företaget är organiserat i fyra olika affärsområden; Design Management, Product Lifecycle Managament, Process Managament och Content Management. Kunderna finns i ett trettiotal länder inom både privat och offentlig sektor. Bolagen Cartesia och IdaInfront ingår även de sedan tidigare i Addnode-koncernen. För Tekis finns nu möjligheter till ett starkare samarbete med Cartesia som de sedan tidigare inlett ett partnerskap med. Ett starkare Tekis - För Tekis är det här ett spännande steg in i ett större sammanhang där vi kan bidra till våra kunders möjligheter att i samarbete med oss leverera ännu bättre samhällsnytta. Vi känner stor tillförsikt och framtidstro i vår roll, säger Carin Andersson, VD på Tekis. Symboler för de fyra affärsområdena: Design Management Product Lifecycle Managament Content Management Process Managament Addnode-koncernen har cirka 800 medarbetare i Sverige, Finland och Norge. Dessutom finns en handfull medarbetare i USA och 30 utvecklare i Serbien. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 1 059,9 MSEK. En tillväxt jämfört med 2009 med 7 procent. Som en del i avtalet med Addnode har Decerno- Gruppen AB bytt namn och heter numera Vidinova AB. 4 TEKISNYTT

5 konsulter Centralt i Mora Läget är centralt, utsikten inspirerande och stämningen professionellt familjär. Det är beskrivningen av Tekis kontor i Mora som ligger på Strandgatan, en trappa upp, i samma hus som Turistbyrån. Här arbetar fem av Tekis konsulter, två utvecklare och en produktansvarig. Från början På frågan varför Tekis har ett kontor i Mora svarar Karl-Erik Palm, nestorn i gänget: - Vi var sju personer som 1999 gick över från Mora strands kartteknik, som då var en del av ett kommunalt bolag, till Tekis. Vi arbetade allihop med GIS och kartverksamhet och tog med oss ett 70-tal kunder. Tre av oss arbetar fortfarande kvar. Det är jag och Jonas Buud som är konsulter och Pia Östling som har produktansvar för Tekis-Vabas. De konsulter som inte var med från början är Mattias Look, Daniel Matsson och Sara Papper, penna och handdatorn Texas HP41. Det var så det gick till innan internet tog över säger Karl-Erik Palm. Scott. Totalt utgör de fem konsulterna på Mora-kontoret hälften av Tekis interna konsultavdelning. Karl-Erik utbildade sig till mätingenjör och har under många år arbetat med samhällsbyggnadsfrågor. Ur bokhyllan tar han fram en nostalgipärm med dokument och kalkyler bland annat från när han arbetade i Sigtuna kommun med den stora expansionen som skedde där på grund av Arlanda flygplats. Papper, penna och handdatorn Texas HP41, det var så det gick till innan internet tog över. I december 1987 gick flyttlasset från Märsta till Mora utan annan anknytning än att ett int ressant jobb som mätningschef väntade. - Det känns som att samhällsbyggandet gick mer på högvarv då trots att alla tekniska hjälpmedel inte var lika utvecklade som nu, konstaterar Karl-Erik. Hela Sverige De fem konsulternas arbetsuppgifter varierar. Det kan handla om att vara projektledare med uppgift att hålla ihop och driva mer eller mindre definierade projekt, arbeta med hela införanden av nya versioner, utföra tester, göra konverteringar eller fungera som rådgivare. Under 2010 skrev konsulter och underkonsulter inom Tekis tid på 550 projekt där det längsta uppdraget omfattade 900 timmar. Ungefär hälften av alla uppdrag var mellan en och åtta timmar långa. De flesta arbetsuppgifterna hanteras på distans via telefon och på nätet. Telefonmötena är många. Under en dryg halvtimme under Tekisnytts besök är Karl-Erik och Mattias med i samma möte där det bland annat talas om kraschade dwg-filer. Under en vecka har konsulterna kontakt med kunder över i stort sett hela Sverige. - Förra veckan hade jag telefonmöten med folk i Trelleborg, Kävlinge, Lycksele, Stockholm och Småland säger Karl-Erik efter en titt i kalendern. Det hade inte fungerat att åka till alla de orterna och det allra mesta går att lösa från Mora. Ibland krävs en insats på plats, under februari har till exempel Sara varit i Skärhamn och jobbat med utbildning på plats. Ungefär två gånger per månad åker Karl-Erik till Stockholm för kundbesök och avstämningar tillsammans med kollegorna i Sundbyberg. - Det är både viktigt och kul med den personliga kontakten. Att träffas fysiskt och veta lite mer om varandra underlättar det dagliga arbetet via mail och telefon. Omväxlande Varje måndag deltar alla Tekis konsulter i ett gemensamt planeringsmöte då den kommande veckans projekt och arbetsuppgifter planeras och fördelas så att var och en vet vad som ska göras. - Fördelen med det här jobbet är att det aldrig blir enformigt. Det är hela tiden nya projekt och utmaningar att ta tag i. Ofta är det tre, fyra projekt i gång samtidigt så det finns alltid arbetsuppgifter att göra, säger Jonas Buud som bland annat arbetar med Tekis-Park. Vasaloppet Det är svårt, särskilt i slutet av februari, att inte ha med något om Vasaloppet. I kaffeautomaten på Tekis-kontoret finns naturligtvis valet blåbärssoppa. Att det inte är standard för kaffeleverantören framgår av den gula handskrivna post-it-lappen. Ett kvarter från den gula villan ligger Vasaloppsmålet där allt är förberett för målgång. Men bland Tekis personal är det inte något obligatorium att åka skidor. - Jag håller mig till hejaklacken, konstaterar Mattias. Sara ska köra Tjejvasan så hon håller ställningarna för oss alla. Vasaloppet betyder mycket för orterna från Sälen till Mora, inte minst ekonomiskt. Drygt anmälda åkare drog 2010 in cirka 225 miljoner kronor i direkt konsumtion, träningsläger, deltagaravgifter och sponsor intäkter. Till det kommer värdet av varumärket Vasaloppet och allt positivt det för med sig. Framåtanda Mora kommun med sina drygt invånare har fler viktiga varumärken som är kända världen över. I Nusnäs tillverkas ett av Sveriges mest kända turistföremål Dalahästen. Inspirationen kommer från 1800-talets början då det blev vanligt att måla hästar med blommönster. Hästarna togs med tillsammans med korgar, laggkärl, slipstenar och annat och användes ofta som betalning för mat och husrum. Vid världsutställningen i New York 1939 placerades en stor dalahäst utanför den svenska paviljongen som blickfång. Sedan dess har många dalahästar spritts över världen från Mora. En annan kändis är Morakniven som i år fyller 120 år. FM Mattsson, Sveriges äldsta krantillverkare grundades i Mora I höstas sattes Mora på kartan även när det handlar om snabbt växande företag med Dalarnas snabbaste gasell ESS Effective Sales som mellan vuxit med procent. Det är det som kallas entreprenörsanda. Gustav Vasa skulle nog hålla med. nr

6 samarbete Driftportal med ny affärsmodell Den programvara som efterfrågades i upphandlingen från Sundsvalls kommun fanns inte som standardprodukt. Då lämnade Astando, med Kartena och Tekis som underleverantörer, in ett anbud som resulterat i en helt ny lösning med en ny affärsmodell. Ny programvara Efter två vintrar med snö över hela landet är snöröjning en het fråga både för kommunerna som ansvarar för framkomligheten och för allmänheten som använder snöiga vägar, gator och trottoarer. I Sundsvalls kommun där snön inte tillhör överraskningarna fanns ambitionen redan 2009 att förbättra hanteringen av såväl snöröjningen som andra vägdriftsärenden, bland annat hyvling och sandupptagning. Kommunen gick ut med en upphandling om ett trafikdatasystem för att kunna utveckla servicen genom att ha bättre kontroll över verksamheten. - Då vi från Astandos och våra underleverantörers sida inte hade några färdiga programvaror som motsvarade kommunens krav vid anbudsförfrågan svarade vi med en lösning helt designad efter kommunens behov. Lösningen bygger på Tekis-LV, en webbaserad LV-utforskare som ett tittskåp till LV samt en nyutvecklad webbaserad Driftportal för hantering av vägdrift- och väghållningsärenden och ansökan för grävningsarbeten. Driftportalen kommer dessutom att visualisera GPS-positioner från alla fordon i en karta, säger Anna Malmlöf, projektledare på Astando. Projektet har genomförts i tätt samarbete mellan Sundsvalls kommun, Astando, Kartena och Tekis. Totalt är det cirka tio personer som arbetar i projektet. Tre av sex delinstallationer genomförs under mars månad och sedan kommer ytterligare tre delar att vara installerade före sommaren. Under hösten sker test och verifiering och mot slutet av året är det dags för drifttagning. Ny affärsmodell Det är inte bara systemlösningen som är helt ny, även affärsmodellen som Astando och Sundsvalls kommun kommit överens om innebär ett nytt sätt för en kommun att få tillgång till en programvara. - Ofta betalar kunderna för en programlicens eller för nya versioner. Den här affärsmodellen bygger på att Sundsvalls kommun nu varit med och utvecklat och betalat för ett system som kan vara en stabil grund även för andra kommuner med samma behov. Nästa kommun som har motsvarande behov och vill ta del av det som utvecklats får använda driftportalen som den är. Är de nöjda med befintliga funktioner betalar de ingen licensavgift utan är bara med och delar på kostnaderna för förvaltningen av systemet. Skulle kommunen däremot vilja göra ett tillägg eller ändra och anpassa något betalar de för att få det jobbet utfört. De kommuner som använder systemet är sedan med och påverkar vilka nya funktioner och versioner som ska tas fram och alla har inblick i vilket förvaltningsarbete som görs. Alla får del av vad alla gör så ju fler som går med desto fler idéer kommer att förverkligas och ingå i portalen, förklarar Anna. Grävningsarbeten är en process som många kommuner brottas med och där kommer den nya portalen att tillhandahålla en heltäckande ärendeprocess från ansökan av grävningstillstånd till godkännande vid olika tidpunkter. Redan nu har flera ytterligare kommuner visat intresse för att vara med och använda driftportalen. Till nästa vinter kan fler tänkas vilja ansluta sig för att ha bättre kontroll på snöröjningen. - Projektet går framåt helt enligt tidplanen så till nästa vintersäsong ska det var i full drift hos Sundsvalls kommun. Om man är intresserad får man naturligtvis gärna höra av sig till Sundsvalls kommun eller till oss på Astando så kommer vi gärna och berättar mer och visar det som redan finns säger Anna Malmlöf, projektledare. Anna Malmlöf, Astando är projektledare för framtagningen av Driftportalen åt Sundsvalls kommun. Ny portal Den nya driftportalen ger kommunens handläggare möjlighet att se var ett fordon befinner sig, genom att en GPS-hårdvara som monteras på fordonet skickar positioner till kommunens server. Informationen tolkas och presenteras på en karta tillsammans med en matchning mot gatulänkarna i Tekis-LV. Det går också att få ut olika rapporter som visar hur långt en plogbil har åkt per dygn, hur länge plogbladet varit nere, vilka vägar som plogats med mera. Informationen sparas som företeelser i databasen i Tekis-LV och går därmed att ta upp och titta på även från andra system. - Med den här lösningen kommer en ruttplanerare att kunna ta upp och se var snöröjningen skett och i framtiden är det fullt möjligt att också lägga ut information till allmänheten som e-tjänster om kommunen så vill. Det nya systemet hanterar även mycket mer som har att göra med en kommuns planering, drift och underhåll av vägar och vägåtgärder. 6 TEKISNYTT

7 kundservice Mer men enklare Under många år har kommunerna, de lokala kontrollmyndigheterna, rapporterat in uppgifter om livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket. Rapporteringen har skett manuellt och krävt stora arbetsinsatser från myndigheterna. Nu finns ett nytt rapporteringssystem som tagits i drift där överföringen av uppgifter sker digitalt i samband med att rapporteringen görs. Rapporteringen blir enklare trots att mer information skickas in. Årlig rapporeringt nu digitalt I Alvesta kommun var det, som för andra kommuner, den här fredagen i februari dags att skicka in de årliga rapporterna från Ecos digitalt för första gången. - Jag började på en gång på morgonen och tyckte att jag hade gott om tid, berättar Johanna Bergström, Miljöinspektör i kommunen. Det skulle inte vara några problem. Men istället för att få ut en korrekt rapport bara att sända in fick jag en felrapport efter körningen. Jag gjorde om allt en gång till och fick samma resultat. Då ringde jag Tekis support men där sa de att de inte skulle hinna lösa problemet samma dag. EU-krav Den nya myndighetsrapporteringen ställer krav på att stödsystem som ECOS skulle vara uppdaterade redan i början på 2010 för att kunna registrera det som ska rapporteras i början av Så förberedelserna för den nya digitala rapporteringen har pågått sedan förra året. De nya kraven på rapporter kommer från EU. Syftet med de årliga rapporterna som ska sändas till EU-kommissionen är: - att ge en bild av hur införandet av den fleråriga nationella kontrollplanen fortskrider, - att uppskatta effektiviteten i de kontrollsystem en medlemsstat har, baserat på resultat från den offentliga kontrollen och - att bidra till att kontrollsystemen utvecklas och ständigt förbättras. Fel version För Johanna i Alvesta tickar timmarna på och på eftermiddagen ringer hon till Malin Sundin, produktspecialist på Ecos som tog hjälp av Helene Ekelöf, konsult. - Klockan var lite efter fyra då jag kopplade in mig på Johannas dator och körde hela förloppet i Alvestas rapport. Det blev samma felrapport igen. SQL-frågan i programmet fungerande inte. När vi gick igenom rapporten och hade felsökt den stod det klart att den version av Oracle-databas som var installerad i Alvesta hade en får låg nivå. För att rapporthanteringen ska fungera ska det vara minst version De hade 9.0, säger Helene. Lösningen var att skriva om delar av koden och göra ett urval i programmet med Alvestas kommunkod för att få fram rapporten. GIS-branschen växer Fler och fler använder GIS (geografiska informationssystem) och geografisk teknik. Ibland kanske utan att tänka på att webbplatser som Google Earth och GPS er använder programvara som tidigare bara användes av de som professionellt arbetar inom GIS-branschen. Den ökade användningen har lett till att den globala försäljningen av GIS-produkter ökade med 10,3 procent till 4,5 miljarder amerikanska dollar under 2010, enligt analysföretaget Daratech. Ökningen fortsätter och kan under året nå toppsiffran 5 miljarder dollar. I Europa har tillväxten de senaste åtta åren varit 7,9 procent. Hälften av branschens omsättning står Nordamerika för. Där har den årliga tillväxten under samma period varit 11 procent. En annan drivkraft för den ökade GISanvädningen är konsumentnavigationssystem som TomToms som skapar en större medvetenhet om potentialen i att knyta samman affärsprocesser och konsumentvägledning med geografi. Daratechrapporten konstaterar att GIS och annan geografisk teknik bidrar till den nationella säkerheten, underlättar förvaltningen av naturresurser och infrastruktur samt hjälper företag med att effektivisera sina verksamheter. Källa: Tacksam - Jag vet inte hur de löste problemet men vid sjutiden var rapporten klar. Det var verkligen fantastiskt att kunna få så mycket hjälp en fredag eftermiddag! Rapporten var inne i tid till på söndagen som var sista dagen. Det kändes oerhört skönt och jag är enormt tacksam för vad Tekis personal lyckades med på så kort tid, säger en mycket glad Johanna. Johanna Bergström, Miljöinspektör i Alvesta kommun. nr

8 gränsöverskridande Tre eniga i en småländsk treenighet. EKSJÖ NÄSSJÖ Tåget rullar in till Nässjö station två minuter före ankomsttid. Den enda järnvägsstation i Sverige där järnvägar från sex olika håll strålar samman. Alla resenärer passerar genom stationshuset som när staden 1914 fick sina stadsrättigheter var Nässjös första offentliga byggnad. Nässjö stadsplan bygger på en rutnätsplan från 1864 med järnvägsstationen som utgångspunkt. Dåtidens idealstadsplan för järnvägssamhällen och i stort sett gäller den här än idag. Stationsområdet är en del av centrum där det är nära till allt. Några kvarter bort, högst upp under takåsarna, i en före detta textilfabrik finns kommunens mätningskontor inrymt. Där tar mätningschefen Göran Leiner emot. Några minuter senare kommer Thomas Hellström, mät- och exploateringschef i Eksjö kommun och per telefon ansluter även Leif Carlsson, kart- och planchef i Oskarshamns kommun. Så är de samlade, trion som inte skulle vara först med att byta TopoBase 2 till TopoBase 2010 men som ändå blev det. Hjälper varandra Det hela startade i slutet av 2008 när informationen kom ut om att supporten på TopoBase 2 och AutoCAD Map 2006 skulle upphöra och programmen ersättas av TopoBase 2010 och AutoCAD Map Göran Leiner som tidigare arbetade i Eksjö kommun har på senare år jobbat ihop med Thomas Hellström i ett formellt samarbete mellan kommunerna i olika frågor. - Tekniksamarbetet oss emellan är lite av en tradition och så kändes det naturligt att vi tre smålandskommuner som använde TopoBase 2 hjälptes åt att genomföra versionsbytet tillsammans. Att vi tillhör två olika län och 8 TEKISNYTT att Oskarhamn ligger lite off, eller om det är tvärtom, har inte varit några problem. Vi är öppna för fortsatt samarbete med ytterligare kommuner, säger Göran. - Jag är övertygad om att vi i Eksjö inte hade varit där vi är idag i det här arbetet om vi inte kunnat dra nytta av de andra två kommunerna, kontrar Thomas. Det är inte bara tekniksamarbetet som är positivt. Det finns även andra effekter som bidragit, till exempel personalens kunskapsutbyte, att dela bra idéer och möjligheterna att dra lärdom av varandras sätt att arbeta. Ett fysiskt möte Nässjö, Eksjö och Oskarhamn bildade en projektgrupp innehållande tre personer från respektive kommun. - Vi gick ut optimistiskt. En av mina medarbetare frågade lite nervöst om hans resa till Nepal hösten 2009 skulle kunna äventyras av projektet. Inga problem svarade jag, då ska det vara färdigt. Men nu vet vi att införandet av nya TopoBase blev verklighet först hösten 2010, berättar Leif. Till projektgruppen knöts också två representanter från de båda leverantörerna; Tekis och GeoSol. Alla samlades till ett fysiskt uppstartsmöte i Nässjö den 8 januari Sedan dess har alla möten mellan deltagarna i projektet hållits per telefon och via webben. Som projektledare valdes Karl-Erik Palm från Tekis. - Min roll har varit att samordna och se till att önskemålen från de tre kommunerna har hanterats både inom Tekis och hos GeoSol. Vi har haft telefonmöten en gång per månad under två års tid. Eftersom vi inte fick fram en produkt med tillräcklig funktionalitet i början var vi tvungna att fortsätta utveckla och åtgärda en hel del efter vägen, säger Karl-Erik. I och med att funktionaliteten inte motsvarade förväntningarna, något som

9 projektledning upptäcktes i samband med testkonverteringen, har utvecklingen skett parallellt med kommunernas förarbete att städa och rensa databaserna. - När vi förstod att de tester som behövde göras inte var gjorda hos leverantören var det naturligtvis allvarligt och krävde en stor arbetsinsats även av oss. Ändå måste jag säga att samarbetet hela tiden har fungerat utmärkt och vi har fått gehör för våra synpunkter. Helst ska ju allt vara färdigt så fort det bara går och även om tålamod är en bristvara hos oss kunder är det vad vi haft mycket av i det här projektet, säger Göran. Fungera för alla De tre kommunerna har varit noga med att inte göra speciallösningar som bara passar dem utan prioriterat att systemet ska fungera bra för alla framtida användare. - Visst har det funnits olika krav och mycket tyckande från flera håll, säger Thomas. Men vi har varit måna om att allt ska fungera bra i framtiden även för andra som går över till TopoBase2010. Det vill säga att vi försökt tänka helhet och inte bara att vi tre ska få våra önskemål uppfyllda. Det gäller bland annat funktioner som att alla typer av kartor ska hantera datat på rätt sätt, koordinatlistor kunna tas ur systemet och att all kartproduktion och uttag från databasen måste fungera för respektive handläggare. OSKARSHAMN Funktionerna måste vara desamma som i tidigare system för att produktionen ska fungera. För användarna är det viktigt att arbetssättet blir bra, helst lite lättare än tidigare. Ett synsätt som inneburit att det säkert tagit längre tid än om vi hade fixat till en version som bara fungerat för våra behov. Men det är det värt, säger Thomas. Ing-Brith Sjösten är den i projektgruppen som har frontat funktionslistan och varit drivande i att testa all funktionalitet. Hon har också samlat ihop alla synpunkter och sett till att Tekis genomfört korrigeringar som hon och projektgruppen utvärderat och testat. Under projektets gång har ett dokument skapats tillsammans med Tekis och GeoSol om övergången. Där finns tydliga instruktioner och riktlinjer som nu kan ligga till grund för och underlätta för andra kommuner som ska börja använda TopoBase2010. Gjorde grundjobbet Peter Arninger från GeoSol var den som i projektet ansvarade för konverteringsarbetet och att förbereda själva konverteringen utifrån projektbeskrivningen. Han höll också i systemoch Oracle-utbildningen för projektgruppen. - Det svåraste var att få tag i allt som skulle påverkas av systembytet det vill säga data från olika verksamhetsområden. Min uppgift var att se till att datanivån var rätt alltså att allt under huven fungerade och det lyckades utan större motgångar, säger Peter. Tre och en halv dag En nyckelaktivitet i projektet var utbildningen av de 26 användarna som skulle gå över från tryggheten i det gamla systemet till det nya sättet att arbeta på. Övergången från en relationsdatabas till en spatial databas ställer inte bara krav på hur datat ser ut utan även på den som använder det. Under tre och en halv dag fick alla, både systemansvariga och användare, lära sig systemets alla nyheter. Även om den enskilda handläggaren inte ser alla finesser så finns de där och bidrar till ett annat arbetssätt. En och en halv dag ägnades åt AutoCAD och två hela dagar till TopoBase. Allt eftersom driftsstarten flyttades framåt flyttades också utbildningsdagarna för att ligga så nära driftsstarten som möjligt. - Alla var mycket nöjda med utbildningen som hölls i Nässjö av Mats Norberg från Tekis. Den fungerade utmärkt. Vi har en tålmodig, engagerad och positiv personal så efter kursdagarna var de inspirerade att börja jobba i det nya systemet med allt vad det innebär. Vi gjorde en skarp konvertering i anslutning till utbildningsdagarna och satte upp en testserver som även den var en viktig del för att få testa sina nyvunna kunskaper, säger Göran. Projektmodell Småland De tre kommunerna är olika stora, har olika bakgrund, olika krav, kompetens och förutsättningar, dessutom har projektgruppen bestått av 14 personer. Att tidplanen inte höll, kanske mest beroende på de två leverantörerna, står klart men nu används TopoBase 2010 och AutoCAD Map 2010 i produktion. Hur gick det till? - Vi har varit tre jämbördiga parter och en som agerar lite mer, säger Thomas med en blick på Göran. Vi tre bestämmer inom det här området i våra respektive kommuner. Någon detaljstyrning och uppdelning på vem som ska göra vad har helt enkelt inte behövts. Det mesta har fungerat informellt tack vare att vi känt varandra så länge och jobbat ihop tidigare. Personkemin fungerar. På telefonmötena har den som är bäst på just det vi behövt göra känt ansvar och tagit på sig uppgiften. Karl-Erik Palm från Tekis har varit mycket tillmötesgående, haft förståelse för våra önskemål och krav som fallit i god jord och så har uppgift efter uppgift lösts. Hans protokoll efter telefonmötena har varit den grundläggande strukturen i projektet. Alla parter har haft djup kompetens inom ämnesområdet men ingen tillräckligt mycket om komplexiteten i uppgiften. Ett faktum som också bidragit till det fungerande samspelet. Något avtal eller extra budget har inte funnits till projektet. Allt har genomförts inom ordinarie budgetramar. Också det ett lite annorlunda sätt att driva projekt på men som fungerat tack vare det goda samarbetet mellan de tre kommunerna. - Inte någon gång har vi varit osams. Vi har fått till hållbara lösningar som är grunden för bra medborgartjänster, säger Leif innan han kopplar ner telefonen och går på lunch. Mellan raderna går det att utläsa att de tre herrarna är stolta över vad de åstadkommit och hur de gjort det. En projektmodell och ett arbetssätt som absolut inte går att hitta i litteraturen. nr

10 användare Ställer krav och är ett stöd De drivs i form av ideella föreningar med företag som medlemmar. De är oberoende intresseföreningar som har stadgar, styrelser och föreningsaktiviteter. De förekommer oftast inom IT-branschen och en av de första bildades De kallas användarföreningar. Utveckling och information Grunden till en av de äldsta användarföreningarna i Sverige lades i mitten av 60-talet. Den kallades Föreningen Data 20 och bildades av några användare av IBM System När IBM System3 lanserades ändrades namnet till Föreningen Data3 som idag har cirka 400 medlemmar. En användarförening har flera syften. Den ska verka för utbyte av erfarenheter medlemmar emellan och samtidigt vara en kanal för medlemmarna att gemensamt ställa krav på och driva utvecklingen av produkten. Dessutom ska användarföreningen fungera som en partner och informationskanal medlemmarna emellan och mellan dem och leverantören av systemet. Tekis användarföreningar TopoBase, Ecos och Core är tre engagerade användarföreningar för Tekis produkter. De drivs av kunderna själva medan Tekis roll är att hjälpa till och sköta administrationen och stötta det praktiska arbetet. Förutom de tre formella föreningarna finns också en engagerad och aktiv användargrupp för Tekis-Vabas användare. På Tekisträffen varje år väljer de en styrelse med fyra representanter från kommunernas VA-bolag. Cirka en gång i månaden hålls telefonmöten med Pia Östling, Tekis som sammankallande och Anne Adrup från Sweco Environment som ständig sekreterare. Då diskutera gruppen bland annat utvecklingsförslag och kommer med synpunkter. - För övriga produkter ordnar vi användarträffar, främst i samband med den stora Tekisträffen i november varje år. Då samlas alla våra användare för att få veta vad som är på gång, utbyta erfarenheter, diskutera och ha trevligt tillsammans, säger Carin Andersson, Tekis VD. Startade före datasystemet Ecos användarförening startade för drygt 20 år sedan och är därmed dubbelt så gammal som Tekis. Det hela började med en rad ändringar i miljöskyddslagen och att flera nya lagar kom till i början på 80-talet. Bland andra en ny hälsoskyddslag, förvaltningslag och sekretesslag som ställde höga krav på kommunernas administration och ärendehantering. Därur kom också behovet av ett datasystem som skulle kunna stödja miljö- och hälsoskyddskontoren i deras arbete med allt det nya. Dåvarande miljöcheferna i Botkyrka, Järfälla och Nacka kommun tog tag i situationen genom att träffas och diskutera hur ett ADB-system skulle kunna utformas. Resultatet blev att Kommundata utvecklade det första heltäckande datoriserade systemet för landets miljö- och hälsoskyddskontor som fick namnet MIA. Botkyrka blev först med att använda MIA som togs i drift 4 november Ju fler kommuner som installerade systemet desto större blev efterfrågan på utbildningar för att användningen skulle få maximal effekt. Ytterligare utbildningsbehov uppstod när det gällde tillämpningen av de administrativa lagar som styr verksamheten i kommunen. För att ordna kurser och sedan även vara användarnas röst till leverantörerna bildades MIA användarförening i Järfälla den 15 augusti I och med vidareutvecklingen av MIA till ett Windowsbaserat system kallat MILJÖ bytte föreningen namn. Ytterligare ett namnbyte har sedan skett till Ecos användarförening. - Vi är en viktig part i utvecklingen av Ecos för att säkerställa att systemet är användaranpassat. Det är inte alltid vi har samma Istvan Szentes prioriteringar som Tekis och visst händer det att vi har helt olika uppfattningar som vi får arbeta för att jämka ihop, säger Istvan Szentes, ordförande för Ecos användarförening. Alla är med 1994 slog sig två föreningar ihop och tog namnet Kartbas användarförening. Efter ytterligare en namnförändring beslutade föreningen 2005 att byta namn till Topobase användarförening. Med AutoDesks goda minne registrerades också hemsidan Idag är 40 kommuner medlemmar i föreningen det vill säga alla som använder programvaran Topobase. En programvara som används för att producera och administrera en kommuns kartdatabas. Föreningen är engagerad på olika sätt för att se till att de frågor som rör användarna kommer upp gentemot leverantörerna. Bland annat har en begreppsmodell utarbetats som en grund för datamodellen utifrån nationella krav från Lantmäteriet. Föreningen har även tagit fram displaymodeller som underlättar för medlemmarna att använda Topobase på ett bra sätt. Tekis-Trans är ett av exemplen på hur användarföreningen var med och påverkade utvecklingen av programvara efter användarnas behov. Göran Leiner - Där fick vi med funktioner som Tekis inte klarat av att få till utan vår insats, säger Göran Leiner, ordförande. Vi ansvarade också för att genomföra webbvisningar för medlemmarna och vi tog fram beskrivningen av programmet. För oss är det viktigt att påverka och vara med och hjälpa till så att Tekis levererar det kommunerna behöver inte vad Tekis tror att vi behöver. Räddningstjänstens användare Användare inom Räddningstjänsten som använder Tekis system Core är medlemmar i användarföreningen Core. Den startade 1998 och hade sin föregångare i Custos. Föreningen arbetar med utvecklingsgrupper som prioriterar och lägger fram utvecklingsförslag från medlemmarna innan de skickas vidare till Tekis. Nu ändras arbetssättet till processgrupper vars uppgift är att identifiera arbetsflöden inom räddningstjänsten. Utifrån flödena kommer sedan utvecklingen av Core att styras. För att träffas och utbyta erfarenheter arrangerar föreningen årligen medlemsträffar. - Som nybliven produktansvarig för Core och tidigare aktiv i styrelsen för användarföreningen ser jag en enorm nytta av en förening som består av både stora och små organisationer, allt från små kommuner med några tusen invånare till stora förbund med hundratusentals invånare. Jag vet att förslag som kommer Ola Gustafsson från föreningen har diskuterats med hänsyn till både den lilla och den stora organisationen. Möjligheten att påverka genom användarföreningen är stor. Så jag rekommenderar räddningstjänsterna att utnyttja föreningens hemsida coreuser.net för att ta del av material och information som finns där, säger Ola Gustafsson. Ett bra stöd - För oss är det mycket positivt att samarbeta med användarföreningarna och ta tillvara deras engagemang för att driva våra produkter framåt. Jag skulle vilja säga att de är de viktigaste intressenterna när vi tar fram nya versioner, även om vi också har andra aktörer på marknaden som t ex myndigheter och dessutom krav inifrån Tekis som i vissa lägen kan väga tyngre. Totalt sett gynnar det oss som leverantör med aktiva användarföreningar eftersom vi får hjälp och stöd i vår fortsatta utveckling av våra system, säger Carin Andersson. 10 TEKISNYTT

11 synas Det blir bättre när vi är tillsammans Under årets GIT-mässa kommer Tekis att ställa ut i en gemensam monter tillsammans med CAD-Q och Cartesia. De tre företagen har sedan många år ett bra samarbete i olika former. I och med Addnodes förvärv av Tekis har de tre nu även samma ägare. Alla tre kommer att finnas i monter A03:30. Där står personalen redo att visa upp ett gemensamt, unikt och heltäckande koncept av system och tjänster för hela den kommunala processen, från projektering via ärendehantering, drift och underhåll till presentation och distribution av information. Cartesia är ett IT-företag med fokus på att tillhandahålla specialistkompetens, produkter och lösningar inom områdena geografisk informationsbehandling, geografisk data och positioneringsteknik. Tekis är Sveriges ledande leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT. Samtliga företag ägs till 100 % av Addnode som är noterat på OMX Nordic List, Small Cap. Det gemensamma VA-konceptet ett bra exempel på när det blir så mycket bättre! För projektering: CQTools VA från CAD-Q är en svensk lösning till AutoCAD Civil 3D för VAprojektörer. Det ger användaren tillgång till ett paket av verktyg som innebär att det går snabbare att genomföra projekt. För drift och underhåll: Tekis-Vabas är systemet för kommunens VAförvaltning. Det är ett modernt användarstöd som underlättar arbetet med dokumentation, drift, underhåll och förnyelse av VAledningsnäten. För presentation och distribution: Med hjälp av Locator M från Cartesia går det att ta med sig VA-kartan i mobilen. Med kartmaterialet direkt i mobilen behövs inga pappersutskrifter från kontoret. Konceptet är lätt att driftsätta och passar såväl privat som offentlig verksamhet. Tekis på Transportforum GIT-mässa och konferens i lyckad kombination Tekis var med också på årets Transportforum i Linköping delegater lyssnade på allt nytt och intressant inom väg och trafik, ITS, drift och underhåll. Under utställarpassen som lunch och kaffe passerade många besökare genom Tekis monter. Dessemellan deltog vi i olika seminarier, bland andra Den kommunala nyttan med vägstandard och träffade kunder som bokat tid för både diskussioner och visningar. Trevliga och innehållsrika dagar som gav en rivstart på verksamhetsåret för alla med intresse för trafikfrågor. Henrik och Michael hälsar och tackar för alla nyttiga besök. GIT-mässan arrangeras av Elmia i nära samarbete med GIT2011 som är den enda konferens inom GIT som arrangeras under Bakom GIT2011 står Kartografiska Sällskapet, ULI och SKMF Sveriges Kart & Mättekniska Förening. Mässan, den största i sitt slag, är en teknisk utställning, medan GIT 2011 koncentrerar sig på föredrag och kurser. Kombinationen är lyckad. Som besökare kan du se både de senaste produkterna och samtidigt få nya teoretiska kunskaper. nr

12 rapporter Rapport om HTR-arbetet Transportstyrelsen arbetar med att ta fram system för vidareförädling av data i RDT till så kallade HTR-företeelser. HTR står för Härledda TrafikRegler, och är summan av trafikreglerna på varje plats. Endast vägnätsanknutna trafikföreskrifter med egenskaper kan vidarebehandlas till HTR-företeelser. Transportstyrelsen genomför därför först en komplettering av trafikföreskrifter från kommuner och länsstyrelser som saknar beredningssystem för lokala trafikföreskrifter. Kompletteringen innefattar en vägnätsanknytning och en registrering av de väsentliga egenskaperna i föreskriften. Det är ett omfattande arbete som bedöms pågå en bit in på Parkeringsföreskrifter utelämnas i nuvarande etapp, och beräknas bli genomfört i en fas två. Trafikverket kommer att tillhandahålla dessa HTR-företeelser i format svensk standard på Lastkajen. För att möjliggöra detta pågår nu arbete med att ta fram en produktionslinje med leveranser från Transportstyrelsen till Trafikverket. Tekis-LV 2.5 med efterlängtad nätredigerare! Efter förra årets version av Tekis-LV, Tekis- LTF och Tekis-Gata då fokus låg på att leverera föreskrifter till Transportstyrelsen och RDT är huvudinriktningen nu att ta fram den sedan länge eftertraktade nätredigeraren byggd på AutoCadMap. Den slutliga testfasen med omfattande systemtester och gemensamma tester med Trafikverket och Transportstyrelsen är under genomförande. Efter avslutad testfas kommer Tekis-LV 2.5 att installeras hos två pilotkommuner. De kommer sedan att använda systemen intensivt under en period innan den nya versionen släpps på bred front. Version 2.5 innehåller många förbättringar i systemen på användarsidan men även en hel del förbättringar under huven har gjorts. - Vi är övertygade om att ni som kunder kommer att märka av de förbättringar som är gjorda. Även om det känns skönt att kunna lägga de sista bitarna på plats för 2.5 är blicken samtidigt riktad framåt. Tillsammans med referensgrupperna för Tekis-Gata och Tekis-LTF har vi börjat titta på vad vi ska inrikta oss på i kommande utveckling, säger Michael Hallgren. 12 TEKISNYTT Tekis-LV: - Nätredigeringsklient för AutoCadMap - Automatiserade funktioner för datautbyte med NVDB i LV-administratören - med mera. Tekis-GATA: - Ny datakatalog med klartexter och nya beläggningstyper efter Trafikverkets norm och referensgruppens synpunkter - Nya funktioner i grundmodulen som automatgenererar planerade åtgärder - Funktioner som jämför och rättar företeelser med flera utbredningar - Helt nytt rapportpaket där samtliga rapporter följer den nya layouten och där excelrapporter skapas med neutralt format för efterbehandling - Visning av NVDB-företeelser som är av intresse för gatuplanering - Förbättrad grafik med nya skikt för NVDB-företeelser - Uppdaterat GIS för Mapguide Enterprise Open Source med nya skikt för NVDBföreteelser - med mera. Tekis-LTF: - Anpassning till senaste gällande datakatalog 19 från Transportstyrelsen som bland annat innehåller de nya föreskriftstyperna Förbud mot dubbdäck och Laddplats - Mycket snabbare sökning på stora mängder föreskrifter - Möjlighet att bifoga bilagor till RDT - med mera. Cartesia-dagar i Lycksele Ett 90-tal personer, kunder, partners och Cartesiapersonal samlades i ett kyligt Lappland i början på februari, alla med fokus på Cartesias produkter och tjänster. Kunderna kommer från offentlig verksamhet och många använder också Tekis produkter. Förutom seminarier och föreläsningar fanns en utställning där Tekis och ytterligare ett 10-tal partners till Cartesia ställde ut. Förutom produktpresentationer och visioner från Cartesia medverkade användare och partners med föredrag om projekt och tillämpningar baserade på Cartesias produkter. Nacka kommun berättade om ett Park-projekt baserat på Solen, Cartesias Locator/handdatorsystem med lagring i Tekis-Park. - Det känns unikt, med mycket tänk kring moderna lösningar. Dessutom hoppas vi på spännande lösningar i samarbetet mellan Tekis och Cartesia, där vi tillsammans syr ihop Cartesias mobila lösningar med Tekis databaser i Park, Gata och Vabas. De bör ge ytterligare verksamhetsnytta mot de väl spridda och mycket kompetenta verksamhetssystem som Tekis utvecklar, säger Henrik Östman. De som var med upplevde arrangemanget på Hotell Lappland i Lycksele som välordnat och trivsamt. Det fanns även lite tid för friluftsutflykter med hundsläde och skoter i närbelägna skogar och på Umeälven. - Avslutande bad, bastu och en härlig middag satte verkligen knorr på tillställningen. Och ett jättestort Tack till Cartesias personal som ställer upp på ett härligt sätt. Det bådar mycket gott för kommande samarbeten med Tekis och våra kunder, avslutar Henrik Östman.

13 nytt SMS från kommunen Klockan första måndagen i varje månad tjuter sirenen, i folkmun kallad Hesa Fredrik, i de flesta större tätorter i Sverige. Det är en test av signalen som varnar för fara. Längre tillbaka ljöd kyrkklockorna för att informera invånarna om olika faror. Det var ett snabbt och effektivt sätt och alla inom ett begränsat område hörde att något var på gång. Behovet av att snabbt kunna informera eller kommunicera ökar. I dagens samhälle ställs större krav på att det mesta ska ske allt snabbare. Många aktörer har behov att kunna nå ut med information med kort varsel, till rätt person vid rätt tillfälle. Både i jobbet och privat använder fler och fler SMS för att kommunicera och det finns idag verktyg som klarar av att distribuera SMS eller telemeddelande till många mottagare samtidigt. Svårigheten ligger i att få fram rätt listor med rätt telefonnummer. Svensk och norsk teknik i samarbete Genom att kombinera SMS-teknik med GIS har Tekis och det norska företaget UMS löst flaskhalsen med att få fram telefonlistor för olika behov. Det går till så att urvalet görs direkt från kartan. I Tekis-GI finns möjligheter att skapa ett valfritt område där de personer som ska ha en viss information bor. Det aktuella området definieras enkelt med hjälp av ett kartverktyg (bild 1), urvalet skickas automatiskt till UMS system PAS som tar över processen (bild 2). Nästa steg är att bestämma vilken text som ska skickas och på vilket sätt. Det går att välja mellan SMS och/eller ett telemeddelande. Applikationen söker sedan alla telefonnummer registrerade på adresser inom området. Resultatet blir en sändlista. Meddelandet skickas enligt en sändprocess som kan styras i tid och i antal upprepningar. Snabbt och effektivt! Uppföljning av sändningen görs i applikationen med statistik över t ex vilka som har läst meddelandet eller vilka som har svarat på frågor i meddelandet (bild 3). Många tillämpningar Tekniken används på flera håll redan idag för att varna allmänheten för fara. I Norge har adresserbara varningar via GIS-gränssnitt använts i flera år i drygt 50 kommuner. Det kan rädda liv, bara ett räddat liv är värt omkring 21 miljoner kronor enligt forskningen. Andra insatser är att via tekniken minska risker för spridning av sjukdomar i ett riskområde eller att informera om kommande händelser. Att messa alla i en given stadsdel att en väg kommer att stängas för reparation kan spara mycket tid och pengar. Att skicka ett SMS till alla fastighetsägare i ett visst område om kommande informationsmöte kan vara mycket värt bara det. Det är inte meningen att SMS helt ska ersätta andra varningssystem. Det är ett komplement till tyfonen, radion och andra system som används för att varna allmänheten om fara. I Norge används sedan många år tillbaka SMS-tjänsten av bland annat VA-kunder. Anledningarna till att de använder tjänsten är: 1. De upplevde klagomål och missnöje från ortsbefolkningen eftersom de inte hade blivit varnade/informerade. 2. De upplever att även om de annonserar i lokaltidningen/ radio och på nätsidor så nådde inte informationen fram till många av de berörda. 3. De använde mycket tid och resurser på att leverera brev i postlådor eller att hänga upp affischer och annat tidskrävande informationsarbete. 4. De upplevde att de var tvungna att agera så fort som möjligt och hade därför inte tid att informera i förväg. 5. De fick klagomål från med arbetarna som utförde informationsinsatserna. De ansåg att det inte ingick i deras arbete. 6. De upplevde att även om de hade informerat god tid i förväg, så glömde de berörda bort när själva vatten avstängningen ägde rum, med klagomål och missnöje som resultat. 7. Kundservice/vakttelefonen fick många inkommande samtal, speciellt vid ickeplanlagda (akuta) händelser som brott på vattenledning. Eftersom vakthavande var tvungen att svara på alla frågor försenades reparationstiden. 8. De visste inte hur de skulle kunna informera befolkningen tillräckligt snabbt vid KRITISKA situationer där det finns fara för smitta/sjukdom/förgiftning. 9. De fick negativ PR i tidningarna på grund av att informationen inte nådde fram. Bild 1 Bild 2 Bild 3 nr

14 välkommen Topobase användarförening Årsmöte, tisdag den 22 mars kl Mötet startar med fika och registrering kl Systemutvecklingsträff, onsdag den 23 mars med start kl Plats: Lundqvist & Lindqvist - Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna! Läs mer på Användarträff för Tekis-FIR/KID/Byggnad Tisdag den 24 maj, kl Gemensam användarträff för Tekis produkter inom fastighet och befolkning. Programmet innehåller nyheter och önske mål inför kommande utveckling och förbättringsförslag. Plats: Lundqvist & Lindqvist - Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Hela dagen inkl. lunch, för- och eftermiddagsfika kostar kr exkl. moms. Anmälan görs till Ange önskemål om specialkost i anmälan. Hjärtligt välkommen! Nya versionen av ÖFF, 10.0 Den 11 april är den nya versionen av Lantmäteriets överföringsformat, ÖFF 10 på plats. Lantmäteriet jobbar i sitt ELIPS-projekt med att ta fram ett nytt grunddatasystem. Det medför stora ändringar i och med framtagningen av nya informationsutbytesmodeller och registreringsstöd. Nya tjänster för tillhandahållande kommer också att tas fram i samband med den nya versionen. Byggnader och adresser är först ut i förändringsarbetet. Förändringar på dessa objekt görs i och med det nya formatet. Det nya överföringsformatet från Lantmäteriet påverkar Tekis-FIR I samband med att Lantmäteriet börjar leverera det nya formatet levereras nya totaluttag till Tekis kunder för att säkerställa att allt data blir korrekt i kommunernas databaser. Eftersom det är mycket data som ska processas kommer inte alla kunder att få sina fastighetsdata samtidigt. Troligen sprids leveransen ut under en veckas tid. En ny version av Tekis-FIR avisering och databas kommer att finnas tillgänglig för att kunna hantera det nya överföringsformatet. Migrering av byggnads-, adress och lägenhetsinformation Det som nu sker är att Lantmäteriet under perioden 19 mars 10 april genomför en migrering av data mellan olika lagringsmiljöer. Det påverkar fastighetsinformationen såtillvida att byggnads-, adress- och lägenhetsinformation då inte kommer att uppdateras under migreringsperioden. Det vill säga att fastighetsaviseringar som görs mellan den 20 mars och 11 april inte kommer att innehålla någon byggnads-, adress- eller lägenhetsinformation och att fastighetsuttag och online-frågor går mot en datamängd som inte förändras vad gäller byggnads- och adressinformation. För aviseringskunder levereras nya engångsuttag för byggnads-, adress- och lägenhetsinformation. Hållpunkter - Lördag 19 mars Sista aviseringstillfälle för byggnads-, adress och lägenhetsinformation - Lördag 9 april Sista aviseringstillfället innan övergång till ÖFF Måndag 11 april Aviseringar och nya engångsuttag börjar levereras. Kunskap börjar på Tekis kursutbud är till för att du som är användare ska bli riktigt bra på att hantera det system du använder varje dag. Innan du börjar använda en ny version av en programvara eller när du behöver fräscha upp dina kunskaper, börja med att ta en titt på kursutbudet som alltid finns på Tekis hemsida. Där hittar du ett brett utbud av kurser för många olika behov. Det är bara att välja det som passar dig och din arbetssituation bäst. Winbär ersätts av Tekis-ByggR Ärendesystemet Winbär har genomgått en omfattande omskrivning som 2009 resulterade i nya Tekis-ByggR. Den nu gällande versionen enligt avtal är Tekis-ByggR 1.2. Underhållet är överflyttat från Winbär till Tekis-ByggR och användarsupporten för Winbär gäller till den 31/ Programkoden för Winbär är så att säga «fryst». Det innebär att all felsökning och buggrättning sker i Tekis-ByggR. Detsamma gäller för test och anpassningar till nya operativ, databaser och all annan utveckling. Enkla förutsättningar De som har Winbär behöver inte betala någon licensavgift för att erhålla motsvarande licenser för Tekis-ByggR. Kostnader som tillkommer avser endast licensavgifter för eventuell kompletterande programvara och kostnader för införande, installation, konvertering och utbildning. Införande av Tekis-ByggR - Tiden för en övergång från Winbär till Tekis-ByggR varierar något beroende på varje kunds förutsättningar men mellan tummen och pekfingret går det att räkna med cirka åtta veckor. Det är dock ingen nackdel om testperioden blir längre. Då finns mer tid att testa och bli bekant med systemet. Ju tidigare införandeplaneringen startar, desto större är möjligheten att få välja tidpunkt för skarp övergång, säger Kerstin Norling, produktansvarig. Så här ser ett införande ut: Införandemöte med IT, systemansvarig och någon från kartsidan Utläsning av dump från kund-databasen Möte inför testkonvertering Systemutbildning Start av testperiod Användarutbildning Driftstopp och skarp konvertering Leveransgodkännande. Först till kvarn För att säkert hinna vara igång med Tekis- ByggR under 2011 är det hög tid att börja planera för införandet nu. Ta kontakt med Kennet Falk, tel för att beställa övergång till Tekis-ByggR och säkerställa en installationstidpunkt. 14 TEKISNYTT

15 nytt&blandat På nya stolar Ola Gustafsson Produktansvarig Core Ola Gustafsson, 49 år, har en lång och gedigen bakgrund med 30 år inom räddningstjänsten i Katrineholm, de senaste elva åren inom Västra Sörmlands räddningstjänst (Katrineholm, Vingåker). Där har han arbetat med Core från det att systemet lanserades och innan dess med dess föregångare. Ola har varit ledamot i Core användarförenings styrelse sedan början av 2000-talet. Han är bekant för många Core-kunder och hoppas att hans bakgrund inom räddningstjänsten ska komma till nytta i kontakten med Tekis kunder. Ola började på Tekis som Produktansvarig för Core i februari. Ola bor i Katrineholm, har två vuxna pojkar, 18 och 20 år. På fritiden umgås han med vänner och är vice ordförande i Katrineholms scoutkår. Att vara ute i naturen är även det ett fritidsintresse. Torbjörn Lilja Konsult Torbjörn Lilja är systemvetare och har arbetat i konsultbranschen sedan mitten av 80-talet. Senast kommer han från ett litet konsultföretag med namnet Britech. Tidigare arbetade han på konsultbolag inom Telia-koncernen och på Acando, med olika arbetsuppgifter från programutveckling till att presentera produkter i Ryssland. På Tekis kommer Torbjörn initialt att arbeta med installationer av Tekis ByggR. Torbjörn och hans fru, Carina, kommer från Ludvika men bor sedan 20 år på en hästgård i Roslagen. De har tre barn och snart lämnar den yngsta hemmet så det börjar bli tomt i huset. Fritiden ägnar Torbjörn åt att sköta huset, skogen och ta hand om hundarna. Hästarna sköter Carina. En stor del av fritiden handlar om fotboll. Efter att Torbjörn har lämnat ordförandeskapet för Väddö IF återstår bara lagledaruppgiften för damlaget. Dykning, utförsåkning och jakt är andra fritidsintressen som lockar honom. Stefan Idstam Konsultchef Stefan Idstam, 54 år, har de senaste åren arbetat i olika säljroller senast som Key Account Manager på Projectplace International AB (fd Projektplatsen). Han har cirka 30 års erfarenhet inom IT-branschen på olika befattningar. Stefan har arbetat på interna IT-avdelningar som systemchef och IT-chef och har även kunskap från leverantörssidan som support-, utbildnings- och konsultchef. Några av företagen han arbetat för är Datapoint, nuvarande Kerfi och Cybernetics. Stefan började som konsultchef på Tekis i mars och ingår i Tekis ledningsgrupp med ansvar för konsultverksamheten. Stefan är gift med Kerstin, har två barn och bor sedan ett år i en lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Familjen trivs bra med närheten till stad, kultur, vatten och golfbanor som också är Stefans fritidsintressen. Michael Schånberg IT-tekniker Peter Öhlén Programchef Michael Schånberg började som vikarie på Tekis IT-avdelning redan i juni 2010 men har nu fått fast anställning. Han kommer närmast från ICA IT och har tidigare arbetat på St Görans sjukhus med drift och support. Arbetsuppgifterna på Tekis består i att hantera det interna IT-stödet med servrar och användarfrågor. Det han uppskattar med supportjobbet är att kunna vara behjälplig och stötta andra. Michael är en äkta Stockholmare och bor nu i Skogås söder om stan tillsammans med sin fru. Datorer är inte bara hans jobb det är också ett av hans stora fritidsintressen. Dessutom ägnar han sig åt film och att umgås med vänner som bland annat finns i den församling han är aktiv i. Vill du? Är du också intresserad av att arbeta på Tekis med spännande och utmanande arbetsuppgifter? Vi är alltid intresserade av personer som på olika sätt är bra på IT och att arbeta i projekt. Skicka gärna ditt CV till eller berörd chef, se Peter Öhlén är programchef på Tekis sedan i oktober Han har ansvar för utvecklingsprocessen och att alla utvecklingsprojekt styrs och följs upp. Senast kommer Peter från Rikspolis - styrelsen där han arbetade som gruppchef med ansvar för Polisen utvecklingsprocess. Han har en examen från KTH och har arbetat med programvaruutveckling sedan Peter har precis flyttat in i ett parhus i Svedmyra söder om Stockholm tillsammans med sin sambo och en dotter på fem år. Helgerna går just nu åt till att måla om i det nya huset. På somrarna är familjen för det mesta i sommarstugan på Rådmansö, utanför Norrtälje. Tekis Träffen 2011 Dags att boka in Tekis Träffen Den 8-9 november är det dags, i Västerås! Vi ses! Marknadskalendern 11 Ämne Plats Tidpunkt Tekis på plats Kalmar 15 mars Core regional träff Kalmar 15 mars Tekis på plats Vimmerby 16 mars Core regional träff Vimmerby 16 mars Tekis på plats Motala 17 mars Core regional träff Motala 17 mars Topobase årsmöte Stockholm 22 mars GIT-mässan 2011 Elmia Jönköping mars Core användarträff Uppsala 28 april Ecos årsmöte Sånga-Säby 2-3 maj Gatukontorsdagar Kommunaltekniska föreningen Lund 3-5 maj Svenskt Vattens årsmöte med föreningsstämma Skövde maj FIR / KID användarträff Stockholm 24 maj Core användarträff Lund 31 augusti KommunalTekniknik 2011 Kommunaltekniska föreningen Linköping 7-8 september nr

16 Tekis AB Box Köping B PORTO BETALT Nytta Struktur Integration Rätt information Rätt beslut Tekis är en ledande leverantör av IT-stöd för kommunal verksamhet. Vår produktportfölj är bred och delas in i fem områden: Tekis-LV Lokal Vägdata Tekis-FB Fastigheter och Befolkning Tekis-VM Vatten och mark Tekis-R Ärende Tekis-G Generella När olika system jobbar ihop uppstår pålitlig och effektiv samhällsservice Varje dag arbetar tusentals personer i våra svenska kommuner med olika typer av ärenden. Mängder med data samlas i kommunernas databaser. Data som sammantaget blir till värdefull information. Information som resulterar i att ge kommunens medborgare bra service. Från nödvändigheter som el och vatten till vackra, välskötta parker. Förutsättningen är att de olika systemen fungerar ihop. En integration av verksamhetssystem och ärendehantering kompletterat med e-tjänster. Det ger en bra struktur och är enkelt att hantera på ett enhetligt sätt oavsett handläggare. Samma behandling av alla beslut i liknande situationer. Tack vare IT-system från Tekis arbetar tusentals handläggare varje dag med att leverera pålitlig och effektiv samhällsservice. System som är till nytta för handläggaren och till nytta för medborgaren. Det kallar vi e-nytta. TEKIS AB, Box 315, Köping, Tel vx TEKIS AB ingår i Addnode koncernen som är noterad på OMX Nordic List.

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation Addnode Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation till industrin Ledande på verksamhetssystem och ärendehantering med kartan som stöd till offentlig sektor Verksamhetskritiska

Läs mer

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Tekis Agenda Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Sammanfattning Ett sammanhängande koncept av nära integrerade produkter Nya och gemensamma begrepps- och

Läs mer

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer Upprättad Upprättad av 2012-11-29 Christophe Poncin Affärsområde Handling / beteckning Affärsutveckling Tekis officiella gränssnitt Christophe Poncin, 073 405 31 91 christophe.poncin@tekis.se Tekis officiella

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari 31 december

Bokslutskommuniké januari 31 december 5 februari 2016 VD och koncernchef Staffan Hanstorp Bokslutskommuniké 2015 1 januari 31 december 1 Agenda Sammanfattning Q4 och helår 2015 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell utveckling 2 Sammanfattning

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman Med Geografisk IT för en bättre framtid Greger Hellman Cartesia hjälper Sveriges kommuner att skapa en effektiv geografisk informationshantering Vi ingår i en av Sveriges största och snabbast växande företagsgrupp

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

<RUBRIK> <DATUM> <presentatör> Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Addnode Group Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 1 300 MSEK

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

TEKIS-GATA & LV & LTF. Trafik-GIS 2007-01-23

TEKIS-GATA & LV & LTF. Trafik-GIS 2007-01-23 TEKIS-GATA & LV & LTF Trafik-GIS 2007-01-23 Henrik Östman Tekis AB Bildat 1998 Anställda 55 Omsätter ca 90 miljoner Gasellföretag 2 år i rad FR 2000 certifierade Tekisgruppen Koncern 1 juli 2004 Anställda

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

26 okt 2016 Q VD och koncernchef Staffan Hanstorp

26 okt 2016 Q VD och koncernchef Staffan Hanstorp 26 okt 2016 Q3 2016 VD och koncernchef Staffan Hanstorp 1 Agenda Sammanfattning Q3 2016 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell ställning 2 Sammanfattning Q3 2016: VD-succession vid årsstämman 2017.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13.

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lunds Universitet VT - 13 Nina Glücksman Praktikrapport Under en 12 veckors period har jag praktiserat på Minnesota Communication AB.

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven?

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? och består av.. Arkivet är Myndighetens allmänna handlingar och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 TF, om myndigheten beslutar att de

Läs mer

MapGuide-dag. dag20080317. Martin Burrows Geospatial Solutions Sweden AB

MapGuide-dag. dag20080317. Martin Burrows Geospatial Solutions Sweden AB MapGuide-dag dag20080317 Martin Burrows Geospatial Solutions Sweden AB Många år i branschen Om oss Vi kan Autodesk GIS helt inriktat på Autodesk GIS samt närliggande produkter På18månader har sammanlagt

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Redeye IT-seminarie. Addnode 2008-11-06. Addnode IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.com

Redeye IT-seminarie. Addnode 2008-11-06. Addnode IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.com 2008-11-05 Redeye IT-seminarie 1 Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 963 MSEK (oktober 07- sept 08) 600+ medarbetare Börsvärde cirka 500 MSEK Noterat på Stockholmsbörsen,

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Addnode förvärvar Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB samt cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB

Addnode förvärvar Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB samt cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB Addnode förvärvar Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB samt cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB Presskonferens kommer att hållas idag måndag den 15 november 2010 klockan

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Kom med i en gemensam, nationell satsning för att etablera en enkel och effektiv e-tjänst!

Kom med i en gemensam, nationell satsning för att etablera en enkel och effektiv e-tjänst! Välkommen att ansluta din kommun till fixamingata.se och låt din kommuns invånare få en effektiv e-tjänst för att enkelt kunna föreslå förbättringar i stadsmiljön! Kom med i en gemensam, nationell satsning

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större.

Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 1 600 MSEK (2014) 950 medarbetare Våra kunder återfinns

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

CAD-Q KOMMUNDAGAR. Agenda 10-11 september 2015 10-11/9 2015. Välkommen M MU N D O D A GAR - R C AD. Agenda

CAD-Q KOMMUNDAGAR. Agenda 10-11 september 2015 10-11/9 2015. Välkommen M MU N D O D A GAR - R C AD. Agenda 10-11 september Förstasida CAD-Q KOMMUNDAGAR Kontakt C AD CA-D - R GA A GAR A M MU N KO M MU N D O QK D Q välkommen till Cad-Q Kommundagar 10-11 september i Göteborg. Under dessa dagar fokuserar vi på

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Geoinfo 2014, Gävle. Geodata & tjänster Upphandling av nytt verksamhetssystem. torsdag 2oktober kl. 13.15 13.45. Susanna Alexandersson Tranås kommun

Geoinfo 2014, Gävle. Geodata & tjänster Upphandling av nytt verksamhetssystem. torsdag 2oktober kl. 13.15 13.45. Susanna Alexandersson Tranås kommun Geoinfo 2014, Gävle Geodata & tjänster Upphandling av nytt verksamhetssystem torsdag 2oktober kl. 13.15 13.45 Susanna Alexandersson Tranås kommun Jonas Kallin Agima Management AB Tranås, där har jag åkt

Läs mer

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012 missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS-föreningen fortsätter sin serie med After Work träffar under 2012. Först ut är Sweco som bjuder in till sitt kontor på Malmtorgsgatan 8 i Stockholm, fredagen

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer