Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Solna naturskola Innehållsförteckning Sida 2 Inledning, Vision, Motto, Pedagogiska mål, Verksamhetsmål. 3 Naturskolans kurser för barn och ungdomar. 6 Naturskolans kurser för vuxna. 7 Utvärdering av kursverksamheten. 10 Samarbetsprojekt och interna projekt under året. 13 Guidade grupper och studiebesök. 14 Naturskolas personal har under året tagit del av. Naturskolans personal ansvarar även för följande. 15 Framtid Solna naturskolas pedagoger är: Elisabet Brömster & Ninni Reinebo Engström 1

2 Inledning Solna naturskola startade Elisabet Brömster och Ninni Reinebo Engström anställdes för att starta och utveckla naturskolans verksamhet. Hästskostallet iordningställdes som undervisningslokal. Naturskolan är huvudverksamheten i Överjärva gård AB, som är dotterbolag till Råsunda Förstads AB. Solna naturskolas pedagogiska mål Via aktiv dialog möta barnens kunskapsnivå och i samspel utveckla den. Lära in, utforska och uppleva inne och ute. Väcka intresse och nyfikenhet för naturen och ge positiva upplevelser, så eventuella rädslor övervinns och lusten att lära stimuleras. Ge kunskap om hur vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Utveckla kunskaper om biologiska sammanhang. Via lek, skapande arbete och dokumentation befästa kunskap. Utveckla ett respektfullt förhållningssätt till naturen. Solna naturskolas verksamhetsmål Solna naturskolas vision Att alla barn och ungdomar i Solna stad berikas för livet av naturskolans utbildningsaktiviteter, att de växer upp till miljömedvetna medborgare med kunskap, känsla och insikt, så de fattar kloka beslut för sina egna liv och för jordens framtid. Solna naturskolas motto Att få kunskap och lärande att samspela, så att förundran och fascination om naturens mysterier väcks och berör människors inre. Att arbeta i enlighet med gällande läroplaner. Att skolor & förskolor ser Solna naturskola och Överjärva gård som en utbildningsresurs. Att utbilda Solnas barn till natur- och miljömedvetna medborgare. Att erbjuda pedagoger och personalgrupper stöd och fortbildning inom naturvetenskap, hållbar utveckling och utomhuspedagogik. Att genom naturskolans kurser sprida kunskap om de 16 nationella miljömålen och EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Att dokumentera och utvärdera verksamheten, se till att den håller hög kvalité och bedrivs utifrån de uppställda pedagogiska målen. 2

3 Naturskolans kurser för barn och ungdomar. Solnas skolor och förskolor kan boka abonnemang med Solna naturskola. Abonnemang innebär att alla barn- och elevgrupper från förskolan och skolan kommer minst en gång varje år till Solna naturskola i en bestämd kurs. Vinster med abonnemangsbokning: Samtliga barn på skolan kommer minst en gång per år till naturskolan på kurs. Naturskoledagen blir en del av skolans / förskolans undervisning och finns med i planeringen. Naturskoledagen kan förberedas och efterarbetas på skolan / förskolan. Skolan / förskolan kan använda naturskoledagen som ett steg att hjälpa eleverna / barnen att nå målen i gällande läroplan. Skolan / förskolan kan använda naturskoledagen som ett steg i sitt miljöarbete och skriva in samarbetet med naturskolan i miljöplanen. Skolor och förskolor som ansöker om miljöcertifieringen Grön flagg kan berätta om samarbetet med naturskolan och barnens regelbundna naturskolebesök i projektansökan. Följande förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Solna har abonnemang med Solna naturskola: Ekensbergsskolan har from 2004 abonnemang med naturskolan för samtliga årskurser i skolan. Alla elever i förskoleklass kommer årligen till kursen Djuren på gården, år 1 till Vår i skogen, år 2 på Statardag, år 3 till Vinter i skogen, år 4 till Höst, kretslopp och miljömedvetenhet och år 5 till Igelbäcken och vattendjur. Från Ekensbergsskolan kommer 12 Bagartorpsskolan har from 2005 abonnemang med naturskolan för samtliga årskurser i skolan. Alla elever i förskoleklass kommer till kursen Djuren på gården, år 1 till Vår i skogen, år 2 till Igelbäcken och vattendjur och år 3 till kursen Statardag, år 4 till Höst, kretslopp och miljömedvetenhet, år 5 till Vinter i skogen, år 6 till Vattnets kretslopp i samhället, år 7 till Ekologi och botanik, år 8 till Ekosystem vid vatten, år 9 till Livsstil och miljö. 3

4 Från Bagartorpsskolan kommer 21 Bergshamraskolan har from 2005 abonnemang med naturskolan för samtliga årskurser i skolan. Skolan har samma program som Ekens bergsskolan för år F 5, för år 6 kommer klasserna på Vattnets kretslopp i samhället, år 7 till Klimat och energi, år 8 till Vattenekologi och år 9 till Livsstil och miljö. Sirius som är en mindre undervisningsgrupp för elever med särskilda behov kommer två gånger per år i kurser som är anpassade efter elevernas kursplan. Från Bergshamraskolan kommer 22 Råsundaskola Pilen (Elever med funktionsnedsättning) har abonnemang sedan år Eleverna kommer två gånger per år. Vårens kursinnehåll var Statardag livet på gården förr i tiden och höstens var Vinter i skogen. Från Pilen kommer 6 klasser per år regelbundet till Råsundaskolan har sedan 2005 samma abonnemang som Ekensbergskolan för klasserna F - 5. Från Råsundaskola kommer 18 Granbackaskolan har sedan 2006 samma abonnemang som Ekensbergsskolan. Från Granbackaskolan kommer 12 Fridhemsskolan har sedan 2009 samma abonnemang som Ekensbergsskolan. Läsåret 2011/2012 samarbetar Solna naturskola med Fridhemsskolan i ett projekt om skolans uteklassrum. Skolans klasser år 1 har utökat antal kurser med naturskolan under projekttiden. Från Fridhemskolan kommer 13 Ängkärrskolan har from 2009 abonnemang med År 4-6 kommer i kurserna Höst och kretslopp i skogen och Vinter i skogen, år 7 i kursen Svampar och växter och år 9 till Livsstil och miljö. Skolan är en friskola i Solna för elever med dyslexi. Från Ängkärrskolan kommer 4 4

5 Spanska skolan har sedan 2010 abonnemang med Alla klasser kommer två gånger per år. Klasserna kommer till följande kurser; Djuren på gården och Småkryp i skogen (F-klass), Livscykler hos växter och djur och Vårblommor och Linné (År 1), Miljödag och Statardag (År 2), Vinter i skogen och Fåglar (År 3), Höst i skogen och Trädenas liv (År 4), Igelbäcken och vattendjur och Utematematik ( År 5) Vattnets kretslopp i samhället och en valfri kurs under våren (År 6). Spanska skolan är en fristående skola i Solna. Från Spanska skolan kommer 14 Kadettens förskola har sedan 2010 abonnemang med Solna naturskola. Förskolan 5-åringar kommer i kurserna Spår efter djur och Småkryp i skogen. Förskolan är en fristående förskola i Solna. Från Kadettens förskola kommer 2 grupper per år till Sammanlagt 143 grupper från Solna har abonnemang och kommer regelbundet varje år till Solna naturskola. Karusellens förskola i Solna besökte naturskolan under året men har ännu inte bokat abonnemang. Tallbackaskolan har sedan 2011 samma abonnemang som Ekensbergsskolan. Från Tallbackaskolan kommer 12 Bergshamras förskolor har abonnemang sedan 2010 med Alla kommunala förskolor i Bergshamra samt en fristående förskola kommer med blivande skolbarn under juni månad i kursen Igelbäcken och vattendjur. (Fröets-, Rågens-, Tellus-, Taurus- och Månstrålens förskolor.) Från Bergshamras förskolor kommer 5 grupper per år regelbundet till PEAB skolan är en gymnasieskola i Solna med Byggprogram. Skolan har abonnemang sedan 2010 med Elevgrupper kommer varje år i kursen Ekosystem i skog och vid vatten. Från PEAB skolan kommer 2 klasser per år till 5

6 Följande förskolor, grundskolor och gymnasieskolor från andra kommuner besökte naturskolan under året: Minne Mus förskola har sedan 2004 abonnemang med Solna naturskola. Förskolan är en fristående förskola i Minneberg, Stockholm. Alla barnen på förskolan kommer regelbundet en gång per år i olika kurser till St Örjans skola, Stockholm Friskola för elever med särskilda behov. Elever från högstadiet deltog i kursen Igelbäcken och vattendjur. Djurgårdens Waldorfskola, Stockholm. Statardag Lagårns skola, Saltsjö Duvnäs. Djuren på gården Stockholms språkskola i Rågsved, 2 kurstillfällen (år 4 Vattendag och år 6 Botanik). Ekebyskolan, Djursholm, Danderyd, 5 kurstillfällen (F klass år 3), utematematik Kista sär gymnasium, Stockholm. Hållbar utveckling Ninging HB, Sollentuna (5 åringar) Höst och kretslopp 91 % av kurserna bokades av förskolor och skolor från Solna stad. Bokade besök till Solna Antal naturskola barn /ungdomar Kurser för förskolebarn 10 Kurser för F-klass år Kurser för år Kurser för gymnasiet 1 Totalt antal kurser för barn 151 / ungdomar Naturskolans kurser för vuxna. Kurser i hållbar utveckling, naturvetenskap och utomhuspedagogik har hållits för: Omvårdnadsförvaltningen, 4 kurser Socialförvaltningen, 4 kurser Waxö Omsorg, Solna, Nacka, Waxholm Solnas förskolechefer Solnas förskolepedagoger, representanter från alla kommunala förskolor vid 8 kurstillfällen Järva förskoleområde, samtliga pedagoger Ulriksdals förskola, 2 kurser Näckrosens förskola, Solna Kullens förskola, Solna Borgens förskola, Solna Inspira förskola, Solna och Sollentuna Pumpans förskola, Solna Stenbacka förskola, Solna Stråkets förskola, Solna Rödklinta förskola, Stockholm Boo Mullarna, Nacka Humlans förskola, Täby Grävlingens förskola, Täby Täbypedagogerna, Täby Nälsta Vinsta förskolor, Stockholm Samaritens förskola, Stockholm Lindöparkens gymnasium, Stockholm Kulturförskolan Cosmos, Stockholm Polaris förskola, Järfälla Brommö förskola, Stockholm Skogsgläntans förskola, Stockholm Ripsavägens förskola, Stockholm 44:ans förskola, Stockholm Ekbackens förskola, Stockholm Karusellens förskola, Stockholm Enskede byskola, Stockholm Kompetensutveckling naturvetenskap och teknik för Solnas förskolepedagoger Förskolans reviderade läroplan ställer högre krav på kompetens inom naturvetenskap och teknik från juli Solna naturskola fick uppdrag av Solnas förskolechefer att utbilda 20 förskolepedagoger vid fyra kurstillfällen under vårterminen och en ny grupp om 20 pedagoger vid fyra kurstillfällen under hösten inom 6

7 naturvetenskap och teknik. Kursdeltagarna fick uppdrag att göra tillsammans med barnen på förskolan mellan varje kurstillfälle, för att pröva kunskaperna och aktiviteter de fått ta del av på kursen. Deltagarna presenterade uppdragen muntligt och med dokumentation för varandra på efterföljande kurstillfälle. När 20 personer utfört tre uppdrag vardera sammanställde naturskolans pedagog allt material som blev ett innehållsrikt idéhäfte att hämta inspiration från på varje förskola. Inspirationsdag för Solnas förskolechefer på Solna naturskola Solnas förskolechefer bokade en heldag på Solna naturskola med naturupplevelser och visning av naturskolans verksamhet. Antalet bokade besökare under 2011 på kurser och studiebesök: personer Antal grupper Kurser för barn och ungdomar Kurser för vuxna Guidningar och studiebesök SUMMA antal grupper ??? Utvärdering av Solna naturskolas kursverksamhet Ett av naturskolans verksamhetsmål lyder: Att dokumentera och utvärdera verksamheten, se till att den håller hög kvalité och bedrivs utifrån de uppställda pedagogiska målen. All kursverksamhet utvärderas på lämpligt sätt beroende på kursdeltagarnas ålder. Samtliga kurser för vuxna utvärderas skriftligt. Äldre elever lämnar skriftliga reflektioner eller en utvärdering. Vissa kurser för ungdomar avslutas med en öppen diskussion. Yngre barn berättar om sina upplevelser på återsamlingen och vid vissa tillfällen får de anonymt välja glada / halvglada / sura ansikten som de lämnar i en hemlig påse för att på så sätt uttrycka hur de upplevde naturskoledagen. Medföljande pedagoger får fylla i skriftlig utvärdering efter dagens slut eller ta den med sig och skicka in i efterhand. De yngre barnen ritar ofta teckningar och skriver brev om sina upplevelser som de skickar till naturskolan efter besöket. 7

8 Det är vanligt att kursdeltagare och pedagoger spontant berättar att det är mycket nöjda med dagen. När vi får höra barn och till och med tonåringar säga det här var bästa dagen i mitt liv känner vi verkligen att vi gör ett fint jobb. Medföljande pedagoger uttrycker ofta att de själva lär sig mycket under dagen, faktakunskaper, pedagogiska och didaktiska tips och hur vi möter eleverna. Här redovisas några exempel på resultat av olika utvärderingar. Hela sammanställningen kan beställas från Solna naturskola. Barn och ungdomskurser Medföljande pedagoger har besvarat följande frågor som kunde besvaras med Mindre bra / Bra / Jättebra Hur var dagen som helhet? 99 % Jättebra och 1% Bra Hur var kursinnehållet? 100% Jättebra Hur fungerade organisationen under dagen? 98 % Jättebra och 2% Bra Var faktasamtalet med barnen på rätt nivå? 100% Jättebra Medföljande pedagoger har även svarat på följande frågor: Naturskolan ska tjäna som ett komplement till den egna undervisningen, gör den det tycker du? Absolut, med naturskolans praktiska aktiviteter får barnen kunskaperna i kroppen. De ger eleverna möjlighet att lära på ett naturligt sätt. Super, levandegör det vi läser i skolan! Framförallt det utforskande och undersökande arbetssättet, att det finns mikroskop. Absolut rätt nivå för barngruppen men även bra tips för personalen. Ni har fokus på naturvetenskap och kretsloppstänk och mycket mer kunskap än vad vi har själva. Ny miljö för barnen gör att allt är mer spännande. Ja, genom alla möjligheter som närheten till skog och bra material. Vi kan experimentera med saker som saknas i skolan. Som inspiration att fortsätta utforska naturen och sedan fortsätta på förskolan. Naturskolan har praktiska moment som kompletterar och visualiserar det teoretiska. Vi kan fortsätta arbeta vidare på skolan med det vi lärt oss. JA, inspiration och härlig miljö. Hur ofta skulle du önska att din elevgrupp fick komma till Solna naturskola? 1 gång / läsår ( 39% ), 2 gånger / läsår ( 57%) flera gånger per termin ( 4% ) Vad tycker du har varit det bästa med dagen för eleverna / barnen? Att de får lära med andra sinnen och på ett roligt sätt. Att vara utomhus, elda, leka i snön, naturerfarenheter. Att få prova och uppleva allt vi pratat om. Bra att håva och sedan följa upp med mikroskop. Lärorikt, barnen har fått lära så mycket nytt om insekter och småkryp. Att samla ihop saker till sin bok. Att barnen får arbeta självständigt. Mix av olika spännande aktiviteter. Att barnens upptäckarlust stimulerades. Att de fick vara ute i skogen. Spännande och inspirerande dag. Superbra dag för barnen. Att få berätta vad de kan och experimentera, lära. 8

9 Att få vara ute i naturen och få uppleva allt i naturskolans rum. Att få vara delaktiga och göra experiment. Att Elisabet / Ninni lagt upp dagen på ett så inspirerande sätt. Vad tycker du har varit det bästa med den här dagen för dig? Lärorikt även för oss pedagoger och att vi fick vara ute i naturen. Jag får fylla på mitt eget kunskapsförråd. En härlig upplevelse. Att lyssna till Elisabet / Ninni som är en så bra pedagog. Att se barnen ha roligt / lära sig och att själv lära sig nytt. Att se olika material och prova på. Roligt att se när någon annan leder gruppen, då får man chans att se hur barnen fungerar. Att eleverna haft roligt. Att se eleverna in action, hinna se dem utan att undervisa själv och att lära sig själv mer om naturen. Inspiration och nya kunskaper. Man blir som barn på nytt och lika ivrig som barnen i utforskandet. Umgås med eleverna på ett avspänt sätt. Att vara tillsammans med barnen och Elisabet / Ninni på dessa fantastiska naturskoledagar. Ytterligare en möjlighet att kunna vara ute. Inspirerar bekräftar befäster. Superbra dag! Att se eleverna så glada tillsammans, alltid något nytt naturmässigt även för mig. Kanonbra! Att bara vara med och få nya intryck. Kurser för vuxna i hållbar utveckling, naturvetenskap och utomhuspedagogik. Medeltal för alla kurser i hållbar utveckling: 5,8 på en skala 1 6, där 1 är mindre bra och 6 är mycket bra. Hur har du uppfattat kursen som helhet? Medeltal för alla kurser i naturvetenskap och utomhuspedagogik: 5,9 på en skala 1 6, där 1 är mindre bra och 6 är mycket bra Kommentarer: Mycket tänkvärt. Jag har lärt mig mycket. Hade önskat en heldags kurs för detta är så viktigt. Ni gör ett grymt bra jobb här på Överjärva gård. Mycket bra kunskap som jag kan använda i mitt yrke. Otroligt inspirerande och pedagogiskt upplagd kurs. Omväxlande kursinnehåll och bra aktivteter. Levande och pedagogiskt. Man lärde sig mycket som man inte visste förut. Mycket bra kurs. En mycket positiv föreläsare som gav intressant information. Bra aktiviteter och bra med tid för reflektion. Trevlig miljö. Mycket påläst föreläsare. Bra med praktiska exempel. Kurser för vuxna om Grön flagg en miljöcertifiering för förskolor och skolor Kurserna ingår i ett EU-projekt i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent, där utvärderingsformuläret har tagits fram av HSR och samtliga utvärderingar skickas in till EU:s Life projektet för sammanställning. Resultatet som presenteras är en sammanställning för hela projekt tiden , då Solna naturskolas pedagog föreläste på sammanlagt 63 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Hur har du uppfattat kursen som helhet på skalan 1 6? (Där 1 är mindre bra och 6 är mycket bra) Kursdeltagarnas svar på frågan gav medelvärdet: 5,4 Hur har du uppfattat kursen som helhet? 9

10 Samarbetsprojekt och interna projekt under året. Två och ett halvt år med EU finansiering vad har Solna naturskola, övriga medverkande naturskolor och Håll Sverige Rent uppnått? Solna naturskola har samarbetat med Håll Sverig e Rent i ett projekt som varit delfinansierat av EU, Communication Environmental Actions to Children and Youth (Com-U), EU:s fond Life+. Projektet startade september 2009 och avslutades december Projektet har haft som mål att skapa en generation som har kunskap, mod och verktyg att ta sig an de stora frågorna gällande miljö och hållbarhet. Projektet har bestått av fem huvuddelar: utbildning, nätverkande, informations- och kommunikationsaktiviteter, seminarier och nationella och internationella konferenser. Huvudmålet har varit att utbilda de som arbetar inom skola och förskola i syfte att de miljöcertifierar verksamheten med Grön flagg. Utbildningarna har genomförts genom samarbete med nationella koordinatorer runt om i landet; Sveriges naturskolor. Solna naturskola är en av 17 naturskolor i Sverige som arbetat i EU projektet. Sammanlagda resultatet för hela Sverige under projekt tiden : pedagoger/skolledning/skolpersonal/tjä nstemän/politiker deltagit på fortbildningar och nätverksträffar skolor och förskolor varit representerade/deltagit i fortbildningar och nätverksträffar. På dessa skolor och förskolor finns barn och elever nya skolor och förskolor anslutit sig till Grön Flagg. Solna naturskola utbildade personalen på 26 förskolor och skolor i Solna samt 37 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Stockholm, Järfälla, Nacka, Täby, Sundbyberg, Sollentuna och Lidingö. Sammanlagt 63 enheter. Flera av dessa enheter har redan ansökt och erhållit Grön flagg, många arbetar med sin första ansökan och ett antal har ännu inte kommit igång med arbetet. Solna naturskolas pedagog deltog i fyra konferenser under projekttiden. Solna naturskola tog också emot internationella besökare till naturskolan som var intresserade av hur vi arbetar med miljöarbete tillsammans med Solnas förskolor och skolor. En av dessa besökare följde även med på kurserna om Grön flagg som hölls av naturskolans pedagog på en förskola i Solna. Nyanställd personal på Håll Sverige Rent och på Sollentuna naturskola deltog på några av kurserna som hölls av Solna naturskola för att få idéer och inspiration om hur kurserna kunde läggas upp. Diplom till Solna naturskola för arrangerad utbildning för pedagoger från St: Petersburg. 10

11 Uteklassrum på Fridhemsskolan Under våren kontaktade två pedagoger på Fridhemsskolan Solna naturskola med önskan om stöd att komma igång med ett Närnaturprojekt. På skolans område fanns ett avskilt grönt område som inte användes så ofta. Här såg pedagogerna möjlighet att utveckla ett uteklassrum men de önskade hjälp av Solna naturskola med hur uteklassrummet skulle utvecklas och hur de skulle kunna arbeta med barnen i utemiljön. Vi träffades vid ett antal möten för att planera och lägga upp projektet. Skolan lät sedan iordningställa utemiljön efter de idéer som framkommit i planeringen. För att pedagogerna skulle få hjälp att komma igång med utomhusundervisningen kom vi överens om att deras klasser tillsammans med Fridhemsskolans pedagoger skulle träffa naturskolans pedagoger fyra gånger under kommande läsår. Två tillfällen på Överjärva gård / Solna naturskola och två tillfällen i det nya uteklassrummet. Barnen har fortsatt arbetet både inomhus och i utemiljön mellan träffarna med naturskolans pedagoger. Projektet löper fram till våren klass, år 1, 2 och 3. För de äldre eleverna var temat på dagarna Utematematik i skogen och Utematematik med vatten. Hur långt är fem meter? Hur högt är trädet? Hur många barn får plats i en kubikmeter? Miljönätverk för Solnas förskolor Vilka olika träd finns i uteklassrummet och hur kan vi känna igen dem? Utematematik projekt för Ekebyskolan Ekebyskolan i Danderyd kontaktade Solna naturskola för att få hjälp med att utveckla matematikundervisningen på skolan. De hade fått projektpengar som de önskade använda till att lära mer om utematematik. Solna naturskola la upp ett program för fem av skolans klasser. F Solna naturskola har tillsammans med BUF:s miljöombud planerat och utvecklat miljönätverkens träffar sedan 16 år. Miljönätverket har tidigare år varit indelat i träffar för pedagoger från skolan och från förskolan. Under 2011 var det tre träffar per termin för pedagoger från förskolan. Varje träff har ett tema där deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter och idéer. Solna naturskolas pedagog ger information och inspiration inom det aktuella området. Sista träffen varje termin är ett kurstillfälle där naturskolans pedagog utbildar deltagarna eller så gör vi ett studiebesök tillsammans. Vårens sista träff åkte gruppen till Angarnssjön på fågelexkursion. 11

12 Solna naturskola ansvarade för Bladet Nr 3 Fågelexkursion Naturskoleföreningens medlemstidning heter Bladet och ansvaret för att artiklar skrivs i tidningen är fördelat mellan Sveriges naturskolor. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Solna naturskola ansvarade för nummer 3 under Solna naturskolas pedagoger födde idén att numret skulle innehålla artiklar om hur Sveriges naturskolor arbetar med att ge stöd till elever att nå de nya läroplansmålen i Lgr 11. Solna naturskolas pedagoger samlade in artiklar, bilder och gjorde ett förarbete med redigering för att underlätta för föreningens redaktör. Solna naturskola skrev en egen artikel om hur naturskolans historiska kurser är kopplade till den nya läroplanen. Solna naturskola skrev även texten i Naturrutan som är en inspirationsartikel med tips som andra naturskolor kan nyttja. Samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Solna stad. Solna naturskola har ett nära samarbete med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen sedan många år tillbaka. Det handlar om gemensamma projekt och informationsinsatser. Under 2011 var Solna naturskola stöd i arbetet med miljöstipendiet som hade inriktningen Barn- och ungdomsverksamhet som främjar en hållbar livsstil. VFU grupper från Stockholms lärarhögskola besöker varje år Solna naturskola. Naturskolans pedagoger är utbildade som handledare för lärarstudenter. Varje år introduceras nya lärarhögskolestudenter som ska ha sin VFU period i Solna. De inbjuds till Solna naturskola där de får sin introduktionskurs. Solna naturskolas pedagog guidar och berättar vad naturskolan kan erbjuda. Besöket sker en gång per termin. 12

13 läroplanen för förskolan. Vi har haft gemensamma planeringsmöten om hur naturskolans kurser kan aktualiseras så de kan kopplas till de förnyade läroplanerna. Pedagogerna har även skrivit om kurspresentationerna så de är aktuella och beskriver vilka centrala mål i läroplanen som kopplas till kurserna. Hagadagen 29 maj Solna stad arrangerar årligen Hagadagen i samarbete med Haga-Brunnsvikens vänner års program byggde på historia, kunskap, musik, kreativitet och upplevelse. Det övergripande temat var vatten. Solna naturskola arrangerade pedagogiska vattenstudier med håvning och undersökning av vattenorganismerna. Naturskolans pedagoger marknadsförde även Överjärva gårds olika verksamheter. Solna naturskola arrangerade en regional naturskoleträff på Överjärva gård Solna naturskola bjöd in pedagoger från alla naturskolor i Stockholmsområdet och Mälardalen till en träff för att tillsammans arbeta med hur den nya läroplanen för grundskolan som trädde i kraft juli 2011 kan implementeras i naturskolornas kurser. Solna naturskolas pedagoger guidade och berättade om hur vi arbetar på vår naturskola. Solna naturskola aktualiserade kurserna så de anpassas till de nya läroplanerna. Solna naturskolas pedagoger har fördjupat sig i den nya läroplanen Lgr11samt i den reviderade Guidade grupper och studiebesök under året. Varje år är det många grupper och intresserade personer som hör av sig och vill ta del av Solna naturskolas pedagogiska arbetssätt och av gårdens historia. Kortare spontana visningar 13

14 sker regelbundet. Längre visningar kan ske med bildvisning och rundvisning på gården och i byggnaderna. Pedagogiska visningar sker oftast både med bildvisning och exempel på undervisningsmaterial och aktiviteter. Följande grupper var på studiebesök i naturskolans regi: Kultur- och fritidsförvaltningen, Solna stad Naturskolor i Stockholm och Mälardalen Styrelsen för Naturskoleföreningen Lärarhögskolan i Stockholm Arla Magda dagverksamhet JM Bygg NOOW med gäst från Pakistan Regionalt Center för utbildning i St:Petersburg, Ryssland Dagcenter i Solna som sedan skrev en artikel om Solna naturskola i tidningen Draken Norrmalms stadsdelsförvaltning ( 2 tillfällen ) Överjärva gårds styrelse, gårdens företagare och föreningsverksamma bjöds in till luciamorgon med historisk guidning om Historik om Lucia och Hemskheter som hänt på Överjärva gård. Historierna byggde på sann fakta som tagits fram av Lars Lagerås i en ny rapport. Organisationen NOOW besökte Solna naturskola tillsammans med samarbetspartners från Pakistan. De fotograferade och hämtade idéer för att förmedla till skolor i Pakistan inför en biståndsresa som syftade till att ge kunskaper om hållbar utveckling och att skänka solvattendunkar, en svensk uppfinning som renar vatten med hjälp av solenergi. Solna naturskolas personal har under året tagit del av: Årsmöte med naturskoleföreningen i Älvkarleby Regionala naturskoleföreningsträffar i Solna, Skärholmen och Botkyrka Lunch med naturskolekollegor under årsmötet. Naturskolans personal ansvarar även för följande: Programverksamhet för allmänheten verksamhetsutveckling med nya evenemang, möten och kommunikation med samarbetspartners, planering, marknadsföring, genomförande, utvärdering och dokumentation. Uthyrning av kåtan och naturskolans rum, information till kunder, iordningsställande inför och efter en bokning, fakturering. Miljöombud, naturskolans pedagog ingår i stadens miljönätverk för centrala miljöombud. Kulturombud, naturskolans pedagog ingår i stadens nätverk för kulturombud för Solna stads förskolor och skolor. 14

15 Handledare för praktikanter, arbetstränande och praoelever. Hemsidan ansvar för uppdatering. Utställningar och miljöinformation ansvarar för skötsel och aktualisering av foldrar. Platsansvar för Överjärva gård AB from tillsvidare. Framtid Solna naturskola har sedan start varit en mycket uppskattad verksamhet. Kurstillfällen som erbjudits har alltid blivit fullbokade. Den största befolkningstillväxten i Solna kommer att ske i området kring Ulriksdal och Järva. Flera förskolor och skolor kommer att byggas i Överjärva gårds närområde och behovet att kunna ta emot fler grupper till naturskolan kommer att öka. Detta innebär att naturskolan i framtiden behöver utöka antalet pedagoger och ha tillgång till hela Hästskostallet för att kunna möta den växande efterfrågan. Ekonomin för naturskolan måste säkerställas för framtiden, så det är möjligt att kunna växa med i den framtida utbyggnaden som sker i närområdet och klara kommande kostnadsökningar. Året 2011 avslutades mycket positivt med att en ny vägg byggdes mellan utställningar / kafé och ett nytt naturskolerum. Denna positiva utveckling innebär att naturskolan kan ta emot fler antal grupper med tillgång till två undervisningsrum. Solna naturskolas pedagoger ser med glädje fram emot att utveckla naturskolan vidare. Sammanfattat av Elisabet Brömster Föreståndare Solna naturskola 29 januari

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Sommarlust förskola Förskolechef: Lisbeth Nilsson Telefonnummer: 135849/ 0733-135849 E-postadress: lisbeth.nilsson@kristianstad.se 1

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Hylte Naturskola att lära in ute Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Ett LONA projekt Emma

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

I UR OCH SKUR MULLEBO

I UR OCH SKUR MULLEBO NÄRA NATUREN I UR OCH SKUR Lötkärrsskolan Lötkärrsskolan är en liten grundskola med elever från förskoleklass till åk 5 (från 2013 till åk 6). Verksamheten bedrivs av lärare, fritidspedagoger och förskollärare.

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Kvalitetsutveckling Skogsgläntans förskola 2014-10-01

Kvalitetsutveckling Skogsgläntans förskola 2014-10-01 Kvalitetsutveckling Skogsgläntans förskola 2014-10-01 Anna Ullén Alsander Förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet där barns naturliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer