Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Solna naturskola Innehållsförteckning Sida 2 Inledning, Vision, Motto, Pedagogiska mål, Verksamhetsmål. 3 Naturskolans kurser för barn och ungdomar. 6 Naturskolans kurser för vuxna. 7 Utvärdering av kursverksamheten. 10 Samarbetsprojekt och interna projekt under året. 13 Guidade grupper och studiebesök. 14 Naturskolas personal har under året tagit del av. Naturskolans personal ansvarar även för följande. 15 Framtid Solna naturskolas pedagoger är: Elisabet Brömster & Ninni Reinebo Engström 1

2 Inledning Solna naturskola startade Elisabet Brömster och Ninni Reinebo Engström anställdes för att starta och utveckla naturskolans verksamhet. Hästskostallet iordningställdes som undervisningslokal. Naturskolan är huvudverksamheten i Överjärva gård AB, som är dotterbolag till Råsunda Förstads AB. Solna naturskolas pedagogiska mål Via aktiv dialog möta barnens kunskapsnivå och i samspel utveckla den. Lära in, utforska och uppleva inne och ute. Väcka intresse och nyfikenhet för naturen och ge positiva upplevelser, så eventuella rädslor övervinns och lusten att lära stimuleras. Ge kunskap om hur vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Utveckla kunskaper om biologiska sammanhang. Via lek, skapande arbete och dokumentation befästa kunskap. Utveckla ett respektfullt förhållningssätt till naturen. Solna naturskolas verksamhetsmål Solna naturskolas vision Att alla barn och ungdomar i Solna stad berikas för livet av naturskolans utbildningsaktiviteter, att de växer upp till miljömedvetna medborgare med kunskap, känsla och insikt, så de fattar kloka beslut för sina egna liv och för jordens framtid. Solna naturskolas motto Att få kunskap och lärande att samspela, så att förundran och fascination om naturens mysterier väcks och berör människors inre. Att arbeta i enlighet med gällande läroplaner. Att skolor & förskolor ser Solna naturskola och Överjärva gård som en utbildningsresurs. Att utbilda Solnas barn till natur- och miljömedvetna medborgare. Att erbjuda pedagoger och personalgrupper stöd och fortbildning inom naturvetenskap, hållbar utveckling och utomhuspedagogik. Att genom naturskolans kurser sprida kunskap om de 16 nationella miljömålen och EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Att dokumentera och utvärdera verksamheten, se till att den håller hög kvalité och bedrivs utifrån de uppställda pedagogiska målen. 2

3 Naturskolans kurser för barn och ungdomar. Solnas skolor och förskolor kan boka abonnemang med Solna naturskola. Abonnemang innebär att alla barn- och elevgrupper från förskolan och skolan kommer minst en gång varje år till Solna naturskola i en bestämd kurs. Vinster med abonnemangsbokning: Samtliga barn på skolan kommer minst en gång per år till naturskolan på kurs. Naturskoledagen blir en del av skolans / förskolans undervisning och finns med i planeringen. Naturskoledagen kan förberedas och efterarbetas på skolan / förskolan. Skolan / förskolan kan använda naturskoledagen som ett steg att hjälpa eleverna / barnen att nå målen i gällande läroplan. Skolan / förskolan kan använda naturskoledagen som ett steg i sitt miljöarbete och skriva in samarbetet med naturskolan i miljöplanen. Skolor och förskolor som ansöker om miljöcertifieringen Grön flagg kan berätta om samarbetet med naturskolan och barnens regelbundna naturskolebesök i projektansökan. Följande förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Solna har abonnemang med Solna naturskola: Ekensbergsskolan har from 2004 abonnemang med naturskolan för samtliga årskurser i skolan. Alla elever i förskoleklass kommer årligen till kursen Djuren på gården, år 1 till Vår i skogen, år 2 på Statardag, år 3 till Vinter i skogen, år 4 till Höst, kretslopp och miljömedvetenhet och år 5 till Igelbäcken och vattendjur. Från Ekensbergsskolan kommer 12 Bagartorpsskolan har from 2005 abonnemang med naturskolan för samtliga årskurser i skolan. Alla elever i förskoleklass kommer till kursen Djuren på gården, år 1 till Vår i skogen, år 2 till Igelbäcken och vattendjur och år 3 till kursen Statardag, år 4 till Höst, kretslopp och miljömedvetenhet, år 5 till Vinter i skogen, år 6 till Vattnets kretslopp i samhället, år 7 till Ekologi och botanik, år 8 till Ekosystem vid vatten, år 9 till Livsstil och miljö. 3

4 Från Bagartorpsskolan kommer 21 Bergshamraskolan har from 2005 abonnemang med naturskolan för samtliga årskurser i skolan. Skolan har samma program som Ekens bergsskolan för år F 5, för år 6 kommer klasserna på Vattnets kretslopp i samhället, år 7 till Klimat och energi, år 8 till Vattenekologi och år 9 till Livsstil och miljö. Sirius som är en mindre undervisningsgrupp för elever med särskilda behov kommer två gånger per år i kurser som är anpassade efter elevernas kursplan. Från Bergshamraskolan kommer 22 Råsundaskola Pilen (Elever med funktionsnedsättning) har abonnemang sedan år Eleverna kommer två gånger per år. Vårens kursinnehåll var Statardag livet på gården förr i tiden och höstens var Vinter i skogen. Från Pilen kommer 6 klasser per år regelbundet till Råsundaskolan har sedan 2005 samma abonnemang som Ekensbergskolan för klasserna F - 5. Från Råsundaskola kommer 18 Granbackaskolan har sedan 2006 samma abonnemang som Ekensbergsskolan. Från Granbackaskolan kommer 12 Fridhemsskolan har sedan 2009 samma abonnemang som Ekensbergsskolan. Läsåret 2011/2012 samarbetar Solna naturskola med Fridhemsskolan i ett projekt om skolans uteklassrum. Skolans klasser år 1 har utökat antal kurser med naturskolan under projekttiden. Från Fridhemskolan kommer 13 Ängkärrskolan har from 2009 abonnemang med År 4-6 kommer i kurserna Höst och kretslopp i skogen och Vinter i skogen, år 7 i kursen Svampar och växter och år 9 till Livsstil och miljö. Skolan är en friskola i Solna för elever med dyslexi. Från Ängkärrskolan kommer 4 4

5 Spanska skolan har sedan 2010 abonnemang med Alla klasser kommer två gånger per år. Klasserna kommer till följande kurser; Djuren på gården och Småkryp i skogen (F-klass), Livscykler hos växter och djur och Vårblommor och Linné (År 1), Miljödag och Statardag (År 2), Vinter i skogen och Fåglar (År 3), Höst i skogen och Trädenas liv (År 4), Igelbäcken och vattendjur och Utematematik ( År 5) Vattnets kretslopp i samhället och en valfri kurs under våren (År 6). Spanska skolan är en fristående skola i Solna. Från Spanska skolan kommer 14 Kadettens förskola har sedan 2010 abonnemang med Solna naturskola. Förskolan 5-åringar kommer i kurserna Spår efter djur och Småkryp i skogen. Förskolan är en fristående förskola i Solna. Från Kadettens förskola kommer 2 grupper per år till Sammanlagt 143 grupper från Solna har abonnemang och kommer regelbundet varje år till Solna naturskola. Karusellens förskola i Solna besökte naturskolan under året men har ännu inte bokat abonnemang. Tallbackaskolan har sedan 2011 samma abonnemang som Ekensbergsskolan. Från Tallbackaskolan kommer 12 Bergshamras förskolor har abonnemang sedan 2010 med Alla kommunala förskolor i Bergshamra samt en fristående förskola kommer med blivande skolbarn under juni månad i kursen Igelbäcken och vattendjur. (Fröets-, Rågens-, Tellus-, Taurus- och Månstrålens förskolor.) Från Bergshamras förskolor kommer 5 grupper per år regelbundet till PEAB skolan är en gymnasieskola i Solna med Byggprogram. Skolan har abonnemang sedan 2010 med Elevgrupper kommer varje år i kursen Ekosystem i skog och vid vatten. Från PEAB skolan kommer 2 klasser per år till 5

6 Följande förskolor, grundskolor och gymnasieskolor från andra kommuner besökte naturskolan under året: Minne Mus förskola har sedan 2004 abonnemang med Solna naturskola. Förskolan är en fristående förskola i Minneberg, Stockholm. Alla barnen på förskolan kommer regelbundet en gång per år i olika kurser till St Örjans skola, Stockholm Friskola för elever med särskilda behov. Elever från högstadiet deltog i kursen Igelbäcken och vattendjur. Djurgårdens Waldorfskola, Stockholm. Statardag Lagårns skola, Saltsjö Duvnäs. Djuren på gården Stockholms språkskola i Rågsved, 2 kurstillfällen (år 4 Vattendag och år 6 Botanik). Ekebyskolan, Djursholm, Danderyd, 5 kurstillfällen (F klass år 3), utematematik Kista sär gymnasium, Stockholm. Hållbar utveckling Ninging HB, Sollentuna (5 åringar) Höst och kretslopp 91 % av kurserna bokades av förskolor och skolor från Solna stad. Bokade besök till Solna Antal naturskola barn /ungdomar Kurser för förskolebarn 10 Kurser för F-klass år Kurser för år Kurser för gymnasiet 1 Totalt antal kurser för barn 151 / ungdomar Naturskolans kurser för vuxna. Kurser i hållbar utveckling, naturvetenskap och utomhuspedagogik har hållits för: Omvårdnadsförvaltningen, 4 kurser Socialförvaltningen, 4 kurser Waxö Omsorg, Solna, Nacka, Waxholm Solnas förskolechefer Solnas förskolepedagoger, representanter från alla kommunala förskolor vid 8 kurstillfällen Järva förskoleområde, samtliga pedagoger Ulriksdals förskola, 2 kurser Näckrosens förskola, Solna Kullens förskola, Solna Borgens förskola, Solna Inspira förskola, Solna och Sollentuna Pumpans förskola, Solna Stenbacka förskola, Solna Stråkets förskola, Solna Rödklinta förskola, Stockholm Boo Mullarna, Nacka Humlans förskola, Täby Grävlingens förskola, Täby Täbypedagogerna, Täby Nälsta Vinsta förskolor, Stockholm Samaritens förskola, Stockholm Lindöparkens gymnasium, Stockholm Kulturförskolan Cosmos, Stockholm Polaris förskola, Järfälla Brommö förskola, Stockholm Skogsgläntans förskola, Stockholm Ripsavägens förskola, Stockholm 44:ans förskola, Stockholm Ekbackens förskola, Stockholm Karusellens förskola, Stockholm Enskede byskola, Stockholm Kompetensutveckling naturvetenskap och teknik för Solnas förskolepedagoger Förskolans reviderade läroplan ställer högre krav på kompetens inom naturvetenskap och teknik från juli Solna naturskola fick uppdrag av Solnas förskolechefer att utbilda 20 förskolepedagoger vid fyra kurstillfällen under vårterminen och en ny grupp om 20 pedagoger vid fyra kurstillfällen under hösten inom 6

7 naturvetenskap och teknik. Kursdeltagarna fick uppdrag att göra tillsammans med barnen på förskolan mellan varje kurstillfälle, för att pröva kunskaperna och aktiviteter de fått ta del av på kursen. Deltagarna presenterade uppdragen muntligt och med dokumentation för varandra på efterföljande kurstillfälle. När 20 personer utfört tre uppdrag vardera sammanställde naturskolans pedagog allt material som blev ett innehållsrikt idéhäfte att hämta inspiration från på varje förskola. Inspirationsdag för Solnas förskolechefer på Solna naturskola Solnas förskolechefer bokade en heldag på Solna naturskola med naturupplevelser och visning av naturskolans verksamhet. Antalet bokade besökare under 2011 på kurser och studiebesök: personer Antal grupper Kurser för barn och ungdomar Kurser för vuxna Guidningar och studiebesök SUMMA antal grupper ??? Utvärdering av Solna naturskolas kursverksamhet Ett av naturskolans verksamhetsmål lyder: Att dokumentera och utvärdera verksamheten, se till att den håller hög kvalité och bedrivs utifrån de uppställda pedagogiska målen. All kursverksamhet utvärderas på lämpligt sätt beroende på kursdeltagarnas ålder. Samtliga kurser för vuxna utvärderas skriftligt. Äldre elever lämnar skriftliga reflektioner eller en utvärdering. Vissa kurser för ungdomar avslutas med en öppen diskussion. Yngre barn berättar om sina upplevelser på återsamlingen och vid vissa tillfällen får de anonymt välja glada / halvglada / sura ansikten som de lämnar i en hemlig påse för att på så sätt uttrycka hur de upplevde naturskoledagen. Medföljande pedagoger får fylla i skriftlig utvärdering efter dagens slut eller ta den med sig och skicka in i efterhand. De yngre barnen ritar ofta teckningar och skriver brev om sina upplevelser som de skickar till naturskolan efter besöket. 7

8 Det är vanligt att kursdeltagare och pedagoger spontant berättar att det är mycket nöjda med dagen. När vi får höra barn och till och med tonåringar säga det här var bästa dagen i mitt liv känner vi verkligen att vi gör ett fint jobb. Medföljande pedagoger uttrycker ofta att de själva lär sig mycket under dagen, faktakunskaper, pedagogiska och didaktiska tips och hur vi möter eleverna. Här redovisas några exempel på resultat av olika utvärderingar. Hela sammanställningen kan beställas från Solna naturskola. Barn och ungdomskurser Medföljande pedagoger har besvarat följande frågor som kunde besvaras med Mindre bra / Bra / Jättebra Hur var dagen som helhet? 99 % Jättebra och 1% Bra Hur var kursinnehållet? 100% Jättebra Hur fungerade organisationen under dagen? 98 % Jättebra och 2% Bra Var faktasamtalet med barnen på rätt nivå? 100% Jättebra Medföljande pedagoger har även svarat på följande frågor: Naturskolan ska tjäna som ett komplement till den egna undervisningen, gör den det tycker du? Absolut, med naturskolans praktiska aktiviteter får barnen kunskaperna i kroppen. De ger eleverna möjlighet att lära på ett naturligt sätt. Super, levandegör det vi läser i skolan! Framförallt det utforskande och undersökande arbetssättet, att det finns mikroskop. Absolut rätt nivå för barngruppen men även bra tips för personalen. Ni har fokus på naturvetenskap och kretsloppstänk och mycket mer kunskap än vad vi har själva. Ny miljö för barnen gör att allt är mer spännande. Ja, genom alla möjligheter som närheten till skog och bra material. Vi kan experimentera med saker som saknas i skolan. Som inspiration att fortsätta utforska naturen och sedan fortsätta på förskolan. Naturskolan har praktiska moment som kompletterar och visualiserar det teoretiska. Vi kan fortsätta arbeta vidare på skolan med det vi lärt oss. JA, inspiration och härlig miljö. Hur ofta skulle du önska att din elevgrupp fick komma till Solna naturskola? 1 gång / läsår ( 39% ), 2 gånger / läsår ( 57%) flera gånger per termin ( 4% ) Vad tycker du har varit det bästa med dagen för eleverna / barnen? Att de får lära med andra sinnen och på ett roligt sätt. Att vara utomhus, elda, leka i snön, naturerfarenheter. Att få prova och uppleva allt vi pratat om. Bra att håva och sedan följa upp med mikroskop. Lärorikt, barnen har fått lära så mycket nytt om insekter och småkryp. Att samla ihop saker till sin bok. Att barnen får arbeta självständigt. Mix av olika spännande aktiviteter. Att barnens upptäckarlust stimulerades. Att de fick vara ute i skogen. Spännande och inspirerande dag. Superbra dag för barnen. Att få berätta vad de kan och experimentera, lära. 8

9 Att få vara ute i naturen och få uppleva allt i naturskolans rum. Att få vara delaktiga och göra experiment. Att Elisabet / Ninni lagt upp dagen på ett så inspirerande sätt. Vad tycker du har varit det bästa med den här dagen för dig? Lärorikt även för oss pedagoger och att vi fick vara ute i naturen. Jag får fylla på mitt eget kunskapsförråd. En härlig upplevelse. Att lyssna till Elisabet / Ninni som är en så bra pedagog. Att se barnen ha roligt / lära sig och att själv lära sig nytt. Att se olika material och prova på. Roligt att se när någon annan leder gruppen, då får man chans att se hur barnen fungerar. Att eleverna haft roligt. Att se eleverna in action, hinna se dem utan att undervisa själv och att lära sig själv mer om naturen. Inspiration och nya kunskaper. Man blir som barn på nytt och lika ivrig som barnen i utforskandet. Umgås med eleverna på ett avspänt sätt. Att vara tillsammans med barnen och Elisabet / Ninni på dessa fantastiska naturskoledagar. Ytterligare en möjlighet att kunna vara ute. Inspirerar bekräftar befäster. Superbra dag! Att se eleverna så glada tillsammans, alltid något nytt naturmässigt även för mig. Kanonbra! Att bara vara med och få nya intryck. Kurser för vuxna i hållbar utveckling, naturvetenskap och utomhuspedagogik. Medeltal för alla kurser i hållbar utveckling: 5,8 på en skala 1 6, där 1 är mindre bra och 6 är mycket bra. Hur har du uppfattat kursen som helhet? Medeltal för alla kurser i naturvetenskap och utomhuspedagogik: 5,9 på en skala 1 6, där 1 är mindre bra och 6 är mycket bra Kommentarer: Mycket tänkvärt. Jag har lärt mig mycket. Hade önskat en heldags kurs för detta är så viktigt. Ni gör ett grymt bra jobb här på Överjärva gård. Mycket bra kunskap som jag kan använda i mitt yrke. Otroligt inspirerande och pedagogiskt upplagd kurs. Omväxlande kursinnehåll och bra aktivteter. Levande och pedagogiskt. Man lärde sig mycket som man inte visste förut. Mycket bra kurs. En mycket positiv föreläsare som gav intressant information. Bra aktiviteter och bra med tid för reflektion. Trevlig miljö. Mycket påläst föreläsare. Bra med praktiska exempel. Kurser för vuxna om Grön flagg en miljöcertifiering för förskolor och skolor Kurserna ingår i ett EU-projekt i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent, där utvärderingsformuläret har tagits fram av HSR och samtliga utvärderingar skickas in till EU:s Life projektet för sammanställning. Resultatet som presenteras är en sammanställning för hela projekt tiden , då Solna naturskolas pedagog föreläste på sammanlagt 63 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Hur har du uppfattat kursen som helhet på skalan 1 6? (Där 1 är mindre bra och 6 är mycket bra) Kursdeltagarnas svar på frågan gav medelvärdet: 5,4 Hur har du uppfattat kursen som helhet? 9

10 Samarbetsprojekt och interna projekt under året. Två och ett halvt år med EU finansiering vad har Solna naturskola, övriga medverkande naturskolor och Håll Sverige Rent uppnått? Solna naturskola har samarbetat med Håll Sverig e Rent i ett projekt som varit delfinansierat av EU, Communication Environmental Actions to Children and Youth (Com-U), EU:s fond Life+. Projektet startade september 2009 och avslutades december Projektet har haft som mål att skapa en generation som har kunskap, mod och verktyg att ta sig an de stora frågorna gällande miljö och hållbarhet. Projektet har bestått av fem huvuddelar: utbildning, nätverkande, informations- och kommunikationsaktiviteter, seminarier och nationella och internationella konferenser. Huvudmålet har varit att utbilda de som arbetar inom skola och förskola i syfte att de miljöcertifierar verksamheten med Grön flagg. Utbildningarna har genomförts genom samarbete med nationella koordinatorer runt om i landet; Sveriges naturskolor. Solna naturskola är en av 17 naturskolor i Sverige som arbetat i EU projektet. Sammanlagda resultatet för hela Sverige under projekt tiden : pedagoger/skolledning/skolpersonal/tjä nstemän/politiker deltagit på fortbildningar och nätverksträffar skolor och förskolor varit representerade/deltagit i fortbildningar och nätverksträffar. På dessa skolor och förskolor finns barn och elever nya skolor och förskolor anslutit sig till Grön Flagg. Solna naturskola utbildade personalen på 26 förskolor och skolor i Solna samt 37 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Stockholm, Järfälla, Nacka, Täby, Sundbyberg, Sollentuna och Lidingö. Sammanlagt 63 enheter. Flera av dessa enheter har redan ansökt och erhållit Grön flagg, många arbetar med sin första ansökan och ett antal har ännu inte kommit igång med arbetet. Solna naturskolas pedagog deltog i fyra konferenser under projekttiden. Solna naturskola tog också emot internationella besökare till naturskolan som var intresserade av hur vi arbetar med miljöarbete tillsammans med Solnas förskolor och skolor. En av dessa besökare följde även med på kurserna om Grön flagg som hölls av naturskolans pedagog på en förskola i Solna. Nyanställd personal på Håll Sverige Rent och på Sollentuna naturskola deltog på några av kurserna som hölls av Solna naturskola för att få idéer och inspiration om hur kurserna kunde läggas upp. Diplom till Solna naturskola för arrangerad utbildning för pedagoger från St: Petersburg. 10

11 Uteklassrum på Fridhemsskolan Under våren kontaktade två pedagoger på Fridhemsskolan Solna naturskola med önskan om stöd att komma igång med ett Närnaturprojekt. På skolans område fanns ett avskilt grönt område som inte användes så ofta. Här såg pedagogerna möjlighet att utveckla ett uteklassrum men de önskade hjälp av Solna naturskola med hur uteklassrummet skulle utvecklas och hur de skulle kunna arbeta med barnen i utemiljön. Vi träffades vid ett antal möten för att planera och lägga upp projektet. Skolan lät sedan iordningställa utemiljön efter de idéer som framkommit i planeringen. För att pedagogerna skulle få hjälp att komma igång med utomhusundervisningen kom vi överens om att deras klasser tillsammans med Fridhemsskolans pedagoger skulle träffa naturskolans pedagoger fyra gånger under kommande läsår. Två tillfällen på Överjärva gård / Solna naturskola och två tillfällen i det nya uteklassrummet. Barnen har fortsatt arbetet både inomhus och i utemiljön mellan träffarna med naturskolans pedagoger. Projektet löper fram till våren klass, år 1, 2 och 3. För de äldre eleverna var temat på dagarna Utematematik i skogen och Utematematik med vatten. Hur långt är fem meter? Hur högt är trädet? Hur många barn får plats i en kubikmeter? Miljönätverk för Solnas förskolor Vilka olika träd finns i uteklassrummet och hur kan vi känna igen dem? Utematematik projekt för Ekebyskolan Ekebyskolan i Danderyd kontaktade Solna naturskola för att få hjälp med att utveckla matematikundervisningen på skolan. De hade fått projektpengar som de önskade använda till att lära mer om utematematik. Solna naturskola la upp ett program för fem av skolans klasser. F Solna naturskola har tillsammans med BUF:s miljöombud planerat och utvecklat miljönätverkens träffar sedan 16 år. Miljönätverket har tidigare år varit indelat i träffar för pedagoger från skolan och från förskolan. Under 2011 var det tre träffar per termin för pedagoger från förskolan. Varje träff har ett tema där deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter och idéer. Solna naturskolas pedagog ger information och inspiration inom det aktuella området. Sista träffen varje termin är ett kurstillfälle där naturskolans pedagog utbildar deltagarna eller så gör vi ett studiebesök tillsammans. Vårens sista träff åkte gruppen till Angarnssjön på fågelexkursion. 11

12 Solna naturskola ansvarade för Bladet Nr 3 Fågelexkursion Naturskoleföreningens medlemstidning heter Bladet och ansvaret för att artiklar skrivs i tidningen är fördelat mellan Sveriges naturskolor. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Solna naturskola ansvarade för nummer 3 under Solna naturskolas pedagoger födde idén att numret skulle innehålla artiklar om hur Sveriges naturskolor arbetar med att ge stöd till elever att nå de nya läroplansmålen i Lgr 11. Solna naturskolas pedagoger samlade in artiklar, bilder och gjorde ett förarbete med redigering för att underlätta för föreningens redaktör. Solna naturskola skrev en egen artikel om hur naturskolans historiska kurser är kopplade till den nya läroplanen. Solna naturskola skrev även texten i Naturrutan som är en inspirationsartikel med tips som andra naturskolor kan nyttja. Samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Solna stad. Solna naturskola har ett nära samarbete med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen sedan många år tillbaka. Det handlar om gemensamma projekt och informationsinsatser. Under 2011 var Solna naturskola stöd i arbetet med miljöstipendiet som hade inriktningen Barn- och ungdomsverksamhet som främjar en hållbar livsstil. VFU grupper från Stockholms lärarhögskola besöker varje år Solna naturskola. Naturskolans pedagoger är utbildade som handledare för lärarstudenter. Varje år introduceras nya lärarhögskolestudenter som ska ha sin VFU period i Solna. De inbjuds till Solna naturskola där de får sin introduktionskurs. Solna naturskolas pedagog guidar och berättar vad naturskolan kan erbjuda. Besöket sker en gång per termin. 12

13 läroplanen för förskolan. Vi har haft gemensamma planeringsmöten om hur naturskolans kurser kan aktualiseras så de kan kopplas till de förnyade läroplanerna. Pedagogerna har även skrivit om kurspresentationerna så de är aktuella och beskriver vilka centrala mål i läroplanen som kopplas till kurserna. Hagadagen 29 maj Solna stad arrangerar årligen Hagadagen i samarbete med Haga-Brunnsvikens vänner års program byggde på historia, kunskap, musik, kreativitet och upplevelse. Det övergripande temat var vatten. Solna naturskola arrangerade pedagogiska vattenstudier med håvning och undersökning av vattenorganismerna. Naturskolans pedagoger marknadsförde även Överjärva gårds olika verksamheter. Solna naturskola arrangerade en regional naturskoleträff på Överjärva gård Solna naturskola bjöd in pedagoger från alla naturskolor i Stockholmsområdet och Mälardalen till en träff för att tillsammans arbeta med hur den nya läroplanen för grundskolan som trädde i kraft juli 2011 kan implementeras i naturskolornas kurser. Solna naturskolas pedagoger guidade och berättade om hur vi arbetar på vår naturskola. Solna naturskola aktualiserade kurserna så de anpassas till de nya läroplanerna. Solna naturskolas pedagoger har fördjupat sig i den nya läroplanen Lgr11samt i den reviderade Guidade grupper och studiebesök under året. Varje år är det många grupper och intresserade personer som hör av sig och vill ta del av Solna naturskolas pedagogiska arbetssätt och av gårdens historia. Kortare spontana visningar 13

14 sker regelbundet. Längre visningar kan ske med bildvisning och rundvisning på gården och i byggnaderna. Pedagogiska visningar sker oftast både med bildvisning och exempel på undervisningsmaterial och aktiviteter. Följande grupper var på studiebesök i naturskolans regi: Kultur- och fritidsförvaltningen, Solna stad Naturskolor i Stockholm och Mälardalen Styrelsen för Naturskoleföreningen Lärarhögskolan i Stockholm Arla Magda dagverksamhet JM Bygg NOOW med gäst från Pakistan Regionalt Center för utbildning i St:Petersburg, Ryssland Dagcenter i Solna som sedan skrev en artikel om Solna naturskola i tidningen Draken Norrmalms stadsdelsförvaltning ( 2 tillfällen ) Överjärva gårds styrelse, gårdens företagare och föreningsverksamma bjöds in till luciamorgon med historisk guidning om Historik om Lucia och Hemskheter som hänt på Överjärva gård. Historierna byggde på sann fakta som tagits fram av Lars Lagerås i en ny rapport. Organisationen NOOW besökte Solna naturskola tillsammans med samarbetspartners från Pakistan. De fotograferade och hämtade idéer för att förmedla till skolor i Pakistan inför en biståndsresa som syftade till att ge kunskaper om hållbar utveckling och att skänka solvattendunkar, en svensk uppfinning som renar vatten med hjälp av solenergi. Solna naturskolas personal har under året tagit del av: Årsmöte med naturskoleföreningen i Älvkarleby Regionala naturskoleföreningsträffar i Solna, Skärholmen och Botkyrka Lunch med naturskolekollegor under årsmötet. Naturskolans personal ansvarar även för följande: Programverksamhet för allmänheten verksamhetsutveckling med nya evenemang, möten och kommunikation med samarbetspartners, planering, marknadsföring, genomförande, utvärdering och dokumentation. Uthyrning av kåtan och naturskolans rum, information till kunder, iordningsställande inför och efter en bokning, fakturering. Miljöombud, naturskolans pedagog ingår i stadens miljönätverk för centrala miljöombud. Kulturombud, naturskolans pedagog ingår i stadens nätverk för kulturombud för Solna stads förskolor och skolor. 14

15 Handledare för praktikanter, arbetstränande och praoelever. Hemsidan ansvar för uppdatering. Utställningar och miljöinformation ansvarar för skötsel och aktualisering av foldrar. Platsansvar för Överjärva gård AB from tillsvidare. Framtid Solna naturskola har sedan start varit en mycket uppskattad verksamhet. Kurstillfällen som erbjudits har alltid blivit fullbokade. Den största befolkningstillväxten i Solna kommer att ske i området kring Ulriksdal och Järva. Flera förskolor och skolor kommer att byggas i Överjärva gårds närområde och behovet att kunna ta emot fler grupper till naturskolan kommer att öka. Detta innebär att naturskolan i framtiden behöver utöka antalet pedagoger och ha tillgång till hela Hästskostallet för att kunna möta den växande efterfrågan. Ekonomin för naturskolan måste säkerställas för framtiden, så det är möjligt att kunna växa med i den framtida utbyggnaden som sker i närområdet och klara kommande kostnadsökningar. Året 2011 avslutades mycket positivt med att en ny vägg byggdes mellan utställningar / kafé och ett nytt naturskolerum. Denna positiva utveckling innebär att naturskolan kan ta emot fler antal grupper med tillgång till två undervisningsrum. Solna naturskolas pedagoger ser med glädje fram emot att utveckla naturskolan vidare. Sammanfattat av Elisabet Brömster Föreståndare Solna naturskola 29 januari

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun. 1 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Bakgrund.. sid 3 Finansiering och syfte.. sid 4 Genomförande. sid 5 Arbetet med eleverna...

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Beteckning: Akademin för teknik och miljö Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Anneli Olsson Ht-2010

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer