Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Solna naturskola Innehållsförteckning Sida 2 Inledning, Vision, Motto, Pedagogiska mål, Verksamhetsmål. 3 Naturskolans kurser för barn och ungdomar. 6 Naturskolans kurser för vuxna. 7 Utvärdering av kursverksamheten. 10 Samarbetsprojekt och interna projekt under året. 13 Guidade grupper och studiebesök. 14 Naturskolas personal har under året tagit del av. Naturskolans personal ansvarar även för följande. 15 Framtid Solna naturskolas pedagoger är: Elisabet Brömster & Ninni Reinebo Engström 1

2 Inledning Solna naturskola startade Elisabet Brömster och Ninni Reinebo Engström anställdes för att starta och utveckla naturskolans verksamhet. Hästskostallet iordningställdes som undervisningslokal. Naturskolan är huvudverksamheten i Överjärva gård AB, som är dotterbolag till Råsunda Förstads AB. Solna naturskolas pedagogiska mål Via aktiv dialog möta barnens kunskapsnivå och i samspel utveckla den. Lära in, utforska och uppleva inne och ute. Väcka intresse och nyfikenhet för naturen och ge positiva upplevelser, så eventuella rädslor övervinns och lusten att lära stimuleras. Ge kunskap om hur vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Utveckla kunskaper om biologiska sammanhang. Via lek, skapande arbete och dokumentation befästa kunskap. Utveckla ett respektfullt förhållningssätt till naturen. Solna naturskolas verksamhetsmål Solna naturskolas vision Att alla barn och ungdomar i Solna stad berikas för livet av naturskolans utbildningsaktiviteter, att de växer upp till miljömedvetna medborgare med kunskap, känsla och insikt, så de fattar kloka beslut för sina egna liv och för jordens framtid. Solna naturskolas motto Att få kunskap och lärande att samspela, så att förundran och fascination om naturens mysterier väcks och berör människors inre. Att arbeta i enlighet med gällande läroplaner. Att skolor & förskolor ser Solna naturskola och Överjärva gård som en utbildningsresurs. Att utbilda Solnas barn till natur- och miljömedvetna medborgare. Att erbjuda pedagoger och personalgrupper stöd och fortbildning inom naturvetenskap, hållbar utveckling och utomhuspedagogik. Att genom naturskolans kurser sprida kunskap om de 16 nationella miljömålen och EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Att dokumentera och utvärdera verksamheten, se till att den håller hög kvalité och bedrivs utifrån de uppställda pedagogiska målen. 2

3 Naturskolans kurser för barn och ungdomar. Solnas skolor och förskolor kan boka abonnemang med Solna naturskola. Abonnemang innebär att alla barn- och elevgrupper från förskolan och skolan kommer minst en gång varje år till Solna naturskola i en bestämd kurs. Vinster med abonnemangsbokning: Samtliga barn på skolan kommer minst en gång per år till naturskolan på kurs. Naturskoledagen blir en del av skolans / förskolans undervisning och finns med i planeringen. Naturskoledagen kan förberedas och efterarbetas på skolan / förskolan. Skolan / förskolan kan använda naturskoledagen som ett steg att hjälpa eleverna / barnen att nå målen i gällande läroplan. Skolan / förskolan kan använda naturskoledagen som ett steg i sitt miljöarbete och skriva in samarbetet med naturskolan i miljöplanen. Skolor och förskolor som ansöker om miljöcertifieringen Grön flagg kan berätta om samarbetet med naturskolan och barnens regelbundna naturskolebesök i projektansökan. Följande förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Solna har abonnemang med Solna naturskola: Ekensbergsskolan har from 2004 abonnemang med naturskolan för samtliga årskurser i skolan. Alla elever i förskoleklass kommer årligen till kursen Djuren på gården, år 1 till Vår i skogen, år 2 på Statardag, år 3 till Vinter i skogen, år 4 till Höst, kretslopp och miljömedvetenhet och år 5 till Igelbäcken och vattendjur. Från Ekensbergsskolan kommer 12 Bagartorpsskolan har from 2005 abonnemang med naturskolan för samtliga årskurser i skolan. Alla elever i förskoleklass kommer till kursen Djuren på gården, år 1 till Vår i skogen, år 2 till Igelbäcken och vattendjur och år 3 till kursen Statardag, år 4 till Höst, kretslopp och miljömedvetenhet, år 5 till Vinter i skogen, år 6 till Vattnets kretslopp i samhället, år 7 till Ekologi och botanik, år 8 till Ekosystem vid vatten, år 9 till Livsstil och miljö. 3

4 Från Bagartorpsskolan kommer 21 Bergshamraskolan har from 2005 abonnemang med naturskolan för samtliga årskurser i skolan. Skolan har samma program som Ekens bergsskolan för år F 5, för år 6 kommer klasserna på Vattnets kretslopp i samhället, år 7 till Klimat och energi, år 8 till Vattenekologi och år 9 till Livsstil och miljö. Sirius som är en mindre undervisningsgrupp för elever med särskilda behov kommer två gånger per år i kurser som är anpassade efter elevernas kursplan. Från Bergshamraskolan kommer 22 Råsundaskola Pilen (Elever med funktionsnedsättning) har abonnemang sedan år Eleverna kommer två gånger per år. Vårens kursinnehåll var Statardag livet på gården förr i tiden och höstens var Vinter i skogen. Från Pilen kommer 6 klasser per år regelbundet till Råsundaskolan har sedan 2005 samma abonnemang som Ekensbergskolan för klasserna F - 5. Från Råsundaskola kommer 18 Granbackaskolan har sedan 2006 samma abonnemang som Ekensbergsskolan. Från Granbackaskolan kommer 12 Fridhemsskolan har sedan 2009 samma abonnemang som Ekensbergsskolan. Läsåret 2011/2012 samarbetar Solna naturskola med Fridhemsskolan i ett projekt om skolans uteklassrum. Skolans klasser år 1 har utökat antal kurser med naturskolan under projekttiden. Från Fridhemskolan kommer 13 Ängkärrskolan har from 2009 abonnemang med År 4-6 kommer i kurserna Höst och kretslopp i skogen och Vinter i skogen, år 7 i kursen Svampar och växter och år 9 till Livsstil och miljö. Skolan är en friskola i Solna för elever med dyslexi. Från Ängkärrskolan kommer 4 4

5 Spanska skolan har sedan 2010 abonnemang med Alla klasser kommer två gånger per år. Klasserna kommer till följande kurser; Djuren på gården och Småkryp i skogen (F-klass), Livscykler hos växter och djur och Vårblommor och Linné (År 1), Miljödag och Statardag (År 2), Vinter i skogen och Fåglar (År 3), Höst i skogen och Trädenas liv (År 4), Igelbäcken och vattendjur och Utematematik ( År 5) Vattnets kretslopp i samhället och en valfri kurs under våren (År 6). Spanska skolan är en fristående skola i Solna. Från Spanska skolan kommer 14 Kadettens förskola har sedan 2010 abonnemang med Solna naturskola. Förskolan 5-åringar kommer i kurserna Spår efter djur och Småkryp i skogen. Förskolan är en fristående förskola i Solna. Från Kadettens förskola kommer 2 grupper per år till Sammanlagt 143 grupper från Solna har abonnemang och kommer regelbundet varje år till Solna naturskola. Karusellens förskola i Solna besökte naturskolan under året men har ännu inte bokat abonnemang. Tallbackaskolan har sedan 2011 samma abonnemang som Ekensbergsskolan. Från Tallbackaskolan kommer 12 Bergshamras förskolor har abonnemang sedan 2010 med Alla kommunala förskolor i Bergshamra samt en fristående förskola kommer med blivande skolbarn under juni månad i kursen Igelbäcken och vattendjur. (Fröets-, Rågens-, Tellus-, Taurus- och Månstrålens förskolor.) Från Bergshamras förskolor kommer 5 grupper per år regelbundet till PEAB skolan är en gymnasieskola i Solna med Byggprogram. Skolan har abonnemang sedan 2010 med Elevgrupper kommer varje år i kursen Ekosystem i skog och vid vatten. Från PEAB skolan kommer 2 klasser per år till 5

6 Följande förskolor, grundskolor och gymnasieskolor från andra kommuner besökte naturskolan under året: Minne Mus förskola har sedan 2004 abonnemang med Solna naturskola. Förskolan är en fristående förskola i Minneberg, Stockholm. Alla barnen på förskolan kommer regelbundet en gång per år i olika kurser till St Örjans skola, Stockholm Friskola för elever med särskilda behov. Elever från högstadiet deltog i kursen Igelbäcken och vattendjur. Djurgårdens Waldorfskola, Stockholm. Statardag Lagårns skola, Saltsjö Duvnäs. Djuren på gården Stockholms språkskola i Rågsved, 2 kurstillfällen (år 4 Vattendag och år 6 Botanik). Ekebyskolan, Djursholm, Danderyd, 5 kurstillfällen (F klass år 3), utematematik Kista sär gymnasium, Stockholm. Hållbar utveckling Ninging HB, Sollentuna (5 åringar) Höst och kretslopp 91 % av kurserna bokades av förskolor och skolor från Solna stad. Bokade besök till Solna Antal naturskola barn /ungdomar Kurser för förskolebarn 10 Kurser för F-klass år Kurser för år Kurser för gymnasiet 1 Totalt antal kurser för barn 151 / ungdomar Naturskolans kurser för vuxna. Kurser i hållbar utveckling, naturvetenskap och utomhuspedagogik har hållits för: Omvårdnadsförvaltningen, 4 kurser Socialförvaltningen, 4 kurser Waxö Omsorg, Solna, Nacka, Waxholm Solnas förskolechefer Solnas förskolepedagoger, representanter från alla kommunala förskolor vid 8 kurstillfällen Järva förskoleområde, samtliga pedagoger Ulriksdals förskola, 2 kurser Näckrosens förskola, Solna Kullens förskola, Solna Borgens förskola, Solna Inspira förskola, Solna och Sollentuna Pumpans förskola, Solna Stenbacka förskola, Solna Stråkets förskola, Solna Rödklinta förskola, Stockholm Boo Mullarna, Nacka Humlans förskola, Täby Grävlingens förskola, Täby Täbypedagogerna, Täby Nälsta Vinsta förskolor, Stockholm Samaritens förskola, Stockholm Lindöparkens gymnasium, Stockholm Kulturförskolan Cosmos, Stockholm Polaris förskola, Järfälla Brommö förskola, Stockholm Skogsgläntans förskola, Stockholm Ripsavägens förskola, Stockholm 44:ans förskola, Stockholm Ekbackens förskola, Stockholm Karusellens förskola, Stockholm Enskede byskola, Stockholm Kompetensutveckling naturvetenskap och teknik för Solnas förskolepedagoger Förskolans reviderade läroplan ställer högre krav på kompetens inom naturvetenskap och teknik från juli Solna naturskola fick uppdrag av Solnas förskolechefer att utbilda 20 förskolepedagoger vid fyra kurstillfällen under vårterminen och en ny grupp om 20 pedagoger vid fyra kurstillfällen under hösten inom 6

7 naturvetenskap och teknik. Kursdeltagarna fick uppdrag att göra tillsammans med barnen på förskolan mellan varje kurstillfälle, för att pröva kunskaperna och aktiviteter de fått ta del av på kursen. Deltagarna presenterade uppdragen muntligt och med dokumentation för varandra på efterföljande kurstillfälle. När 20 personer utfört tre uppdrag vardera sammanställde naturskolans pedagog allt material som blev ett innehållsrikt idéhäfte att hämta inspiration från på varje förskola. Inspirationsdag för Solnas förskolechefer på Solna naturskola Solnas förskolechefer bokade en heldag på Solna naturskola med naturupplevelser och visning av naturskolans verksamhet. Antalet bokade besökare under 2011 på kurser och studiebesök: personer Antal grupper Kurser för barn och ungdomar Kurser för vuxna Guidningar och studiebesök SUMMA antal grupper ??? Utvärdering av Solna naturskolas kursverksamhet Ett av naturskolans verksamhetsmål lyder: Att dokumentera och utvärdera verksamheten, se till att den håller hög kvalité och bedrivs utifrån de uppställda pedagogiska målen. All kursverksamhet utvärderas på lämpligt sätt beroende på kursdeltagarnas ålder. Samtliga kurser för vuxna utvärderas skriftligt. Äldre elever lämnar skriftliga reflektioner eller en utvärdering. Vissa kurser för ungdomar avslutas med en öppen diskussion. Yngre barn berättar om sina upplevelser på återsamlingen och vid vissa tillfällen får de anonymt välja glada / halvglada / sura ansikten som de lämnar i en hemlig påse för att på så sätt uttrycka hur de upplevde naturskoledagen. Medföljande pedagoger får fylla i skriftlig utvärdering efter dagens slut eller ta den med sig och skicka in i efterhand. De yngre barnen ritar ofta teckningar och skriver brev om sina upplevelser som de skickar till naturskolan efter besöket. 7

8 Det är vanligt att kursdeltagare och pedagoger spontant berättar att det är mycket nöjda med dagen. När vi får höra barn och till och med tonåringar säga det här var bästa dagen i mitt liv känner vi verkligen att vi gör ett fint jobb. Medföljande pedagoger uttrycker ofta att de själva lär sig mycket under dagen, faktakunskaper, pedagogiska och didaktiska tips och hur vi möter eleverna. Här redovisas några exempel på resultat av olika utvärderingar. Hela sammanställningen kan beställas från Solna naturskola. Barn och ungdomskurser Medföljande pedagoger har besvarat följande frågor som kunde besvaras med Mindre bra / Bra / Jättebra Hur var dagen som helhet? 99 % Jättebra och 1% Bra Hur var kursinnehållet? 100% Jättebra Hur fungerade organisationen under dagen? 98 % Jättebra och 2% Bra Var faktasamtalet med barnen på rätt nivå? 100% Jättebra Medföljande pedagoger har även svarat på följande frågor: Naturskolan ska tjäna som ett komplement till den egna undervisningen, gör den det tycker du? Absolut, med naturskolans praktiska aktiviteter får barnen kunskaperna i kroppen. De ger eleverna möjlighet att lära på ett naturligt sätt. Super, levandegör det vi läser i skolan! Framförallt det utforskande och undersökande arbetssättet, att det finns mikroskop. Absolut rätt nivå för barngruppen men även bra tips för personalen. Ni har fokus på naturvetenskap och kretsloppstänk och mycket mer kunskap än vad vi har själva. Ny miljö för barnen gör att allt är mer spännande. Ja, genom alla möjligheter som närheten till skog och bra material. Vi kan experimentera med saker som saknas i skolan. Som inspiration att fortsätta utforska naturen och sedan fortsätta på förskolan. Naturskolan har praktiska moment som kompletterar och visualiserar det teoretiska. Vi kan fortsätta arbeta vidare på skolan med det vi lärt oss. JA, inspiration och härlig miljö. Hur ofta skulle du önska att din elevgrupp fick komma till Solna naturskola? 1 gång / läsår ( 39% ), 2 gånger / läsår ( 57%) flera gånger per termin ( 4% ) Vad tycker du har varit det bästa med dagen för eleverna / barnen? Att de får lära med andra sinnen och på ett roligt sätt. Att vara utomhus, elda, leka i snön, naturerfarenheter. Att få prova och uppleva allt vi pratat om. Bra att håva och sedan följa upp med mikroskop. Lärorikt, barnen har fått lära så mycket nytt om insekter och småkryp. Att samla ihop saker till sin bok. Att barnen får arbeta självständigt. Mix av olika spännande aktiviteter. Att barnens upptäckarlust stimulerades. Att de fick vara ute i skogen. Spännande och inspirerande dag. Superbra dag för barnen. Att få berätta vad de kan och experimentera, lära. 8

9 Att få vara ute i naturen och få uppleva allt i naturskolans rum. Att få vara delaktiga och göra experiment. Att Elisabet / Ninni lagt upp dagen på ett så inspirerande sätt. Vad tycker du har varit det bästa med den här dagen för dig? Lärorikt även för oss pedagoger och att vi fick vara ute i naturen. Jag får fylla på mitt eget kunskapsförråd. En härlig upplevelse. Att lyssna till Elisabet / Ninni som är en så bra pedagog. Att se barnen ha roligt / lära sig och att själv lära sig nytt. Att se olika material och prova på. Roligt att se när någon annan leder gruppen, då får man chans att se hur barnen fungerar. Att eleverna haft roligt. Att se eleverna in action, hinna se dem utan att undervisa själv och att lära sig själv mer om naturen. Inspiration och nya kunskaper. Man blir som barn på nytt och lika ivrig som barnen i utforskandet. Umgås med eleverna på ett avspänt sätt. Att vara tillsammans med barnen och Elisabet / Ninni på dessa fantastiska naturskoledagar. Ytterligare en möjlighet att kunna vara ute. Inspirerar bekräftar befäster. Superbra dag! Att se eleverna så glada tillsammans, alltid något nytt naturmässigt även för mig. Kanonbra! Att bara vara med och få nya intryck. Kurser för vuxna i hållbar utveckling, naturvetenskap och utomhuspedagogik. Medeltal för alla kurser i hållbar utveckling: 5,8 på en skala 1 6, där 1 är mindre bra och 6 är mycket bra. Hur har du uppfattat kursen som helhet? Medeltal för alla kurser i naturvetenskap och utomhuspedagogik: 5,9 på en skala 1 6, där 1 är mindre bra och 6 är mycket bra Kommentarer: Mycket tänkvärt. Jag har lärt mig mycket. Hade önskat en heldags kurs för detta är så viktigt. Ni gör ett grymt bra jobb här på Överjärva gård. Mycket bra kunskap som jag kan använda i mitt yrke. Otroligt inspirerande och pedagogiskt upplagd kurs. Omväxlande kursinnehåll och bra aktivteter. Levande och pedagogiskt. Man lärde sig mycket som man inte visste förut. Mycket bra kurs. En mycket positiv föreläsare som gav intressant information. Bra aktiviteter och bra med tid för reflektion. Trevlig miljö. Mycket påläst föreläsare. Bra med praktiska exempel. Kurser för vuxna om Grön flagg en miljöcertifiering för förskolor och skolor Kurserna ingår i ett EU-projekt i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent, där utvärderingsformuläret har tagits fram av HSR och samtliga utvärderingar skickas in till EU:s Life projektet för sammanställning. Resultatet som presenteras är en sammanställning för hela projekt tiden , då Solna naturskolas pedagog föreläste på sammanlagt 63 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Hur har du uppfattat kursen som helhet på skalan 1 6? (Där 1 är mindre bra och 6 är mycket bra) Kursdeltagarnas svar på frågan gav medelvärdet: 5,4 Hur har du uppfattat kursen som helhet? 9

10 Samarbetsprojekt och interna projekt under året. Två och ett halvt år med EU finansiering vad har Solna naturskola, övriga medverkande naturskolor och Håll Sverige Rent uppnått? Solna naturskola har samarbetat med Håll Sverig e Rent i ett projekt som varit delfinansierat av EU, Communication Environmental Actions to Children and Youth (Com-U), EU:s fond Life+. Projektet startade september 2009 och avslutades december Projektet har haft som mål att skapa en generation som har kunskap, mod och verktyg att ta sig an de stora frågorna gällande miljö och hållbarhet. Projektet har bestått av fem huvuddelar: utbildning, nätverkande, informations- och kommunikationsaktiviteter, seminarier och nationella och internationella konferenser. Huvudmålet har varit att utbilda de som arbetar inom skola och förskola i syfte att de miljöcertifierar verksamheten med Grön flagg. Utbildningarna har genomförts genom samarbete med nationella koordinatorer runt om i landet; Sveriges naturskolor. Solna naturskola är en av 17 naturskolor i Sverige som arbetat i EU projektet. Sammanlagda resultatet för hela Sverige under projekt tiden : pedagoger/skolledning/skolpersonal/tjä nstemän/politiker deltagit på fortbildningar och nätverksträffar skolor och förskolor varit representerade/deltagit i fortbildningar och nätverksträffar. På dessa skolor och förskolor finns barn och elever nya skolor och förskolor anslutit sig till Grön Flagg. Solna naturskola utbildade personalen på 26 förskolor och skolor i Solna samt 37 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Stockholm, Järfälla, Nacka, Täby, Sundbyberg, Sollentuna och Lidingö. Sammanlagt 63 enheter. Flera av dessa enheter har redan ansökt och erhållit Grön flagg, många arbetar med sin första ansökan och ett antal har ännu inte kommit igång med arbetet. Solna naturskolas pedagog deltog i fyra konferenser under projekttiden. Solna naturskola tog också emot internationella besökare till naturskolan som var intresserade av hur vi arbetar med miljöarbete tillsammans med Solnas förskolor och skolor. En av dessa besökare följde även med på kurserna om Grön flagg som hölls av naturskolans pedagog på en förskola i Solna. Nyanställd personal på Håll Sverige Rent och på Sollentuna naturskola deltog på några av kurserna som hölls av Solna naturskola för att få idéer och inspiration om hur kurserna kunde läggas upp. Diplom till Solna naturskola för arrangerad utbildning för pedagoger från St: Petersburg. 10

11 Uteklassrum på Fridhemsskolan Under våren kontaktade två pedagoger på Fridhemsskolan Solna naturskola med önskan om stöd att komma igång med ett Närnaturprojekt. På skolans område fanns ett avskilt grönt område som inte användes så ofta. Här såg pedagogerna möjlighet att utveckla ett uteklassrum men de önskade hjälp av Solna naturskola med hur uteklassrummet skulle utvecklas och hur de skulle kunna arbeta med barnen i utemiljön. Vi träffades vid ett antal möten för att planera och lägga upp projektet. Skolan lät sedan iordningställa utemiljön efter de idéer som framkommit i planeringen. För att pedagogerna skulle få hjälp att komma igång med utomhusundervisningen kom vi överens om att deras klasser tillsammans med Fridhemsskolans pedagoger skulle träffa naturskolans pedagoger fyra gånger under kommande läsår. Två tillfällen på Överjärva gård / Solna naturskola och två tillfällen i det nya uteklassrummet. Barnen har fortsatt arbetet både inomhus och i utemiljön mellan träffarna med naturskolans pedagoger. Projektet löper fram till våren klass, år 1, 2 och 3. För de äldre eleverna var temat på dagarna Utematematik i skogen och Utematematik med vatten. Hur långt är fem meter? Hur högt är trädet? Hur många barn får plats i en kubikmeter? Miljönätverk för Solnas förskolor Vilka olika träd finns i uteklassrummet och hur kan vi känna igen dem? Utematematik projekt för Ekebyskolan Ekebyskolan i Danderyd kontaktade Solna naturskola för att få hjälp med att utveckla matematikundervisningen på skolan. De hade fått projektpengar som de önskade använda till att lära mer om utematematik. Solna naturskola la upp ett program för fem av skolans klasser. F Solna naturskola har tillsammans med BUF:s miljöombud planerat och utvecklat miljönätverkens träffar sedan 16 år. Miljönätverket har tidigare år varit indelat i träffar för pedagoger från skolan och från förskolan. Under 2011 var det tre träffar per termin för pedagoger från förskolan. Varje träff har ett tema där deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter och idéer. Solna naturskolas pedagog ger information och inspiration inom det aktuella området. Sista träffen varje termin är ett kurstillfälle där naturskolans pedagog utbildar deltagarna eller så gör vi ett studiebesök tillsammans. Vårens sista träff åkte gruppen till Angarnssjön på fågelexkursion. 11

12 Solna naturskola ansvarade för Bladet Nr 3 Fågelexkursion Naturskoleföreningens medlemstidning heter Bladet och ansvaret för att artiklar skrivs i tidningen är fördelat mellan Sveriges naturskolor. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Solna naturskola ansvarade för nummer 3 under Solna naturskolas pedagoger födde idén att numret skulle innehålla artiklar om hur Sveriges naturskolor arbetar med att ge stöd till elever att nå de nya läroplansmålen i Lgr 11. Solna naturskolas pedagoger samlade in artiklar, bilder och gjorde ett förarbete med redigering för att underlätta för föreningens redaktör. Solna naturskola skrev en egen artikel om hur naturskolans historiska kurser är kopplade till den nya läroplanen. Solna naturskola skrev även texten i Naturrutan som är en inspirationsartikel med tips som andra naturskolor kan nyttja. Samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Solna stad. Solna naturskola har ett nära samarbete med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen sedan många år tillbaka. Det handlar om gemensamma projekt och informationsinsatser. Under 2011 var Solna naturskola stöd i arbetet med miljöstipendiet som hade inriktningen Barn- och ungdomsverksamhet som främjar en hållbar livsstil. VFU grupper från Stockholms lärarhögskola besöker varje år Solna naturskola. Naturskolans pedagoger är utbildade som handledare för lärarstudenter. Varje år introduceras nya lärarhögskolestudenter som ska ha sin VFU period i Solna. De inbjuds till Solna naturskola där de får sin introduktionskurs. Solna naturskolas pedagog guidar och berättar vad naturskolan kan erbjuda. Besöket sker en gång per termin. 12

13 läroplanen för förskolan. Vi har haft gemensamma planeringsmöten om hur naturskolans kurser kan aktualiseras så de kan kopplas till de förnyade läroplanerna. Pedagogerna har även skrivit om kurspresentationerna så de är aktuella och beskriver vilka centrala mål i läroplanen som kopplas till kurserna. Hagadagen 29 maj Solna stad arrangerar årligen Hagadagen i samarbete med Haga-Brunnsvikens vänner års program byggde på historia, kunskap, musik, kreativitet och upplevelse. Det övergripande temat var vatten. Solna naturskola arrangerade pedagogiska vattenstudier med håvning och undersökning av vattenorganismerna. Naturskolans pedagoger marknadsförde även Överjärva gårds olika verksamheter. Solna naturskola arrangerade en regional naturskoleträff på Överjärva gård Solna naturskola bjöd in pedagoger från alla naturskolor i Stockholmsområdet och Mälardalen till en träff för att tillsammans arbeta med hur den nya läroplanen för grundskolan som trädde i kraft juli 2011 kan implementeras i naturskolornas kurser. Solna naturskolas pedagoger guidade och berättade om hur vi arbetar på vår naturskola. Solna naturskola aktualiserade kurserna så de anpassas till de nya läroplanerna. Solna naturskolas pedagoger har fördjupat sig i den nya läroplanen Lgr11samt i den reviderade Guidade grupper och studiebesök under året. Varje år är det många grupper och intresserade personer som hör av sig och vill ta del av Solna naturskolas pedagogiska arbetssätt och av gårdens historia. Kortare spontana visningar 13

14 sker regelbundet. Längre visningar kan ske med bildvisning och rundvisning på gården och i byggnaderna. Pedagogiska visningar sker oftast både med bildvisning och exempel på undervisningsmaterial och aktiviteter. Följande grupper var på studiebesök i naturskolans regi: Kultur- och fritidsförvaltningen, Solna stad Naturskolor i Stockholm och Mälardalen Styrelsen för Naturskoleföreningen Lärarhögskolan i Stockholm Arla Magda dagverksamhet JM Bygg NOOW med gäst från Pakistan Regionalt Center för utbildning i St:Petersburg, Ryssland Dagcenter i Solna som sedan skrev en artikel om Solna naturskola i tidningen Draken Norrmalms stadsdelsförvaltning ( 2 tillfällen ) Överjärva gårds styrelse, gårdens företagare och föreningsverksamma bjöds in till luciamorgon med historisk guidning om Historik om Lucia och Hemskheter som hänt på Överjärva gård. Historierna byggde på sann fakta som tagits fram av Lars Lagerås i en ny rapport. Organisationen NOOW besökte Solna naturskola tillsammans med samarbetspartners från Pakistan. De fotograferade och hämtade idéer för att förmedla till skolor i Pakistan inför en biståndsresa som syftade till att ge kunskaper om hållbar utveckling och att skänka solvattendunkar, en svensk uppfinning som renar vatten med hjälp av solenergi. Solna naturskolas personal har under året tagit del av: Årsmöte med naturskoleföreningen i Älvkarleby Regionala naturskoleföreningsträffar i Solna, Skärholmen och Botkyrka Lunch med naturskolekollegor under årsmötet. Naturskolans personal ansvarar även för följande: Programverksamhet för allmänheten verksamhetsutveckling med nya evenemang, möten och kommunikation med samarbetspartners, planering, marknadsföring, genomförande, utvärdering och dokumentation. Uthyrning av kåtan och naturskolans rum, information till kunder, iordningsställande inför och efter en bokning, fakturering. Miljöombud, naturskolans pedagog ingår i stadens miljönätverk för centrala miljöombud. Kulturombud, naturskolans pedagog ingår i stadens nätverk för kulturombud för Solna stads förskolor och skolor. 14

15 Handledare för praktikanter, arbetstränande och praoelever. Hemsidan ansvar för uppdatering. Utställningar och miljöinformation ansvarar för skötsel och aktualisering av foldrar. Platsansvar för Överjärva gård AB from tillsvidare. Framtid Solna naturskola har sedan start varit en mycket uppskattad verksamhet. Kurstillfällen som erbjudits har alltid blivit fullbokade. Den största befolkningstillväxten i Solna kommer att ske i området kring Ulriksdal och Järva. Flera förskolor och skolor kommer att byggas i Överjärva gårds närområde och behovet att kunna ta emot fler grupper till naturskolan kommer att öka. Detta innebär att naturskolan i framtiden behöver utöka antalet pedagoger och ha tillgång till hela Hästskostallet för att kunna möta den växande efterfrågan. Ekonomin för naturskolan måste säkerställas för framtiden, så det är möjligt att kunna växa med i den framtida utbyggnaden som sker i närområdet och klara kommande kostnadsökningar. Året 2011 avslutades mycket positivt med att en ny vägg byggdes mellan utställningar / kafé och ett nytt naturskolerum. Denna positiva utveckling innebär att naturskolan kan ta emot fler antal grupper med tillgång till två undervisningsrum. Solna naturskolas pedagoger ser med glädje fram emot att utveckla naturskolan vidare. Sammanfattat av Elisabet Brömster Föreståndare Solna naturskola 29 januari

Verksamhetsberättelse 2016 Solna naturskola

Verksamhetsberättelse 2016 Solna naturskola Verksamhetsberättelse 2016 Solna naturskola Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2016 Solna naturskolas lärare: Elisabet Brömster & Ninni Reinebo Engström Innehållsförteckning Sida 2 Inledning. Vision.

Läs mer

NINNI REINEBO ELISABE T BRÖMSTER

NINNI REINEBO ELISABE T BRÖMSTER NINNI REINEBO ELISABE T BRÖMSTER Välkommen till Solna naturskola på Överjärva gård! Vad är Solna naturskola? Solna naturskola erbjuder natur- och miljökurser för barn och vuxna. Här ges stöd och inspiration

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLEVERKSAMHETEN ANMÄLAN DNR 099-188-2008 SID 1 (5) 2010-05-24 SDN 2010-06-17 Handläggare: Berit Logren-Berg Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Verksamhet med fältförskola

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Sommarlust förskola Förskolechef: Lisbeth Nilsson Telefonnummer: 135849/ 0733-135849 E-postadress: lisbeth.nilsson@kristianstad.se 1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning.

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Förskoleområde Trångsund 2016

Förskoleområde Trångsund 2016 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2016 Förskoleområde Trångsund 2016 Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Vår vision: Förskolan Mötesplatsen för lärande och glädje! Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Trollbacken 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Trollbacken 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Trollbacken 2016/2017 Innehållsförteckning Kommunens värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Det pedagogiska verksamhetsåret 7 Språkutveckling - läsförståelse

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Linköpings naturskola

Linköpings naturskola Linköpings naturskola Program för höstterminen 2012 Linköpings naturskola Naturskolan hjälper er med upplevelserik undervisning i skolans ämnen utomhus. Vi håller lektioner i de omväxlande natur- och trädgårdsmiljöerna

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2.. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Centrals förskola Förskolechef: Lisbeth Nilsson Telefonnummer: 135849/ 0733-135849 E-postadress: lisbeth.nilsson@kristianstad.se 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Miljöplan för Torpets Förskola

Miljöplan för Torpets Förskola Miljöplan för Torpets Förskola 2015-2016 Reviderad 2016-01-07 Torpets miljöplan På Torpets Förskola ska vi sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

ARBETSPLAN 2013/2014. Verkö förskola

ARBETSPLAN 2013/2014. Verkö förskola ARBETSPLAN 2013/2014 Verkö förskola Med vår arbetsplan vill vi tydliggöra vilka prioriterade mål vi har och vilka åtgärder och aktiviteter vi ska arbeta med under året för att driva och utveckla vår verksamhet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 I Ur och Skur förskolan ska sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet hos barnen

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Sjöhagens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Verksamhetsplan 2012/2013 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Beskrivning av framtagna utvecklingsområden under de fyra perspektiven Kund, Lärande, Medarbetare och Ekonomi. Mål satta utifrån dessa, samt en del av de aktiviteter vi på förskolan

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2016/2017 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2016/2017 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika.

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Naturskola Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Genom att naturskolan erbjuder för- och grundskolor möjlighet till utomhusundervisning i den egna närmiljön ges möjlighet för ett plats-

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Uven www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda ner

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lärarhandledning. Arbetsmodell för tematiskt arbete 1-16 år

Lärarhandledning. Arbetsmodell för tematiskt arbete 1-16 år Lärarhandledning Arbetsmodell för tematiskt arbete 1-16 år Inledning Jag vill använda arbetsmodellen som ett redskap för att synliggöra barn/elevers och pedagogers lärande. Att arbeta med tema eller rättare

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 Lyans förskola Övergripande tema Arlanda - närmiljön Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Terminsuppföljning - juni 2016 Skolutvecklingsplan

Terminsuppföljning - juni 2016 Skolutvecklingsplan Bergsvägens förskola Terminsuppföljning - juni 2016 Skolutvecklingsplan Terminens prioriterade mål: Implementera The Big Five genom läroplansmålen. jan mars språk, utveckling och lärande april- juni matematik,

Läs mer