MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014"

Transkript

1 Nr 2, juni Information från KYLVATTENKONFERENS 2014 Figur 1. Deltagare vid Kylvattenkonferensen 2014 Medlemsbladets innehåll 2014 års andra medlemsblad innehåller bl.a. rapport från genomförd Kylvattenkonferens och sektionens deltagande vid Branschdagarna i Eksjö. Pasi Syrjänen, SSAB EMEA Oxelösund och nyvald styrelseledamot i, skriver om kylvattenproblem och lösningar vid anläggningen i Oxelösund. Vidare presenteras den nya styrelsen som tillsatts efter årsmötet den 7 maj. Den återkommande ordförande-spalten är naturligtvis inkluderad i årets andra medlemsblad. Avslutningsvis presenteras en övergripande utvärdering av Kylvattenkonferensen Ny hemsida på gång! Just nu arbetar sektionen för full fart med att färdigställa en ny hemsida för lättare hantering av bl.a. nyhetsflöden, dokumentationsmaterial och skadefallsrapportering. Den nya sidan planeras att lanseras i slutet av sommaren och vi hoppas ni har överseende med ev. problem under flytten och något senare uppläggning av material och medlemsblad. Den nya adressen blir matarvattensektionen.se. Välkomna att meddela synpunkter och önskemål om vad vi bör inkludera på vår hemsida! 1987 c/o Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Besöksadress: Frösundaleden 2A, Postadress: Stockholm E-post: Org.nr.: Hemsida:

2 Ordförande har ordet MEDLEMSBLAD Nr 4, 2013 Ärade medlemmar, För några veckor sedan var inbjuden att hålla en branschdag med tema matarvatten för de som går driftteknikerutbildningen genom yrkeshögskolan i Eksjö. Det blev en uppskattad dag med engagerade talare från våra medlemsföretag och mycket insatta och bra frågor från lyssnarna. Det märktes att det finns ett behov även från driftpersonal att få möjlighet till erfarenhetsutbyte i matarvattenfrågor, något som vi kanske ska fundera mer på hur vi kan bemöta från s sida. Kanske kan det vara de erfarenhetsdagar (läs mer längre ned) som vi nu planerar för att ta ett steg i den riktningen. Jag har precis ringt runt o mailat till några av dem som förhoppningsvis dyker upp som talare på årets matarvattenkonferens. Detta år kommer det att bli ett helt block med Säkerhet och Skadefall som tema. Då är tanken att vi ska få erfarenheter från anläggningar där olyckan varit framme och man haft tillbud med lut eller syra. Det är ju tyvärr så att det fortfarande händer olyckor där kollegor får men för livet. Men det händer ju aldrig mig, eller..? Jag hoppas att ni ser vikten av att lägga tid på detta viktiga men ofta svåra och obehagliga ämne och att vi kan lära av varandra för att undvika att det behöver hända fler personer. Ständiga neddragningar, nyanställda, mindre förståelse o respekt för kemikalierna är faktorer som vi måste kunna hantera. Det kommer att bli spännande att lyssna till vad andra gjort för att förebygga. På hemmaplan händer det också grejer som har med säkerhet att göra. E.ON har som ledord att vi ska ha Safety F1rst och för att hjälpa till med detta har jag valt att engagera mig som skyddsombud på Händelöverket. Jag har på skyddsrond i rökgaskondensatreningsanläggningen sett att våra diphoterine-flaskor, både ögonskölj och de så kallade DAP-duscharna har utgångsdatum till hösten. Det gav mig en ingivelse att vi borde försöka ordna en övning med kemikalie-scenario tillsammans med räddningstjänsten. Så det har jag nu uppvaktat vår arbetsmiljöansvarige samt även säkerhetsansvarige för att se om det går att få in i övningsplanerna fram över. När jag går runt o frågar bland driftpersonal är det många som vet om diphoterine-flaskorna, men få som kommer ihåg att de fått någon praktisk utbildning på hur dessa ska användas, så det börjar kanske bli dags. Just den här kombinationen att känna ett ansvar för kemin och att den fungerar, samt att man även kan skydda sig mot den om det skulle gå fel känns väldigt viktigt för mig just nu. Diphoterine är för er som inte vet det ett medel som neutraliserar både syror, baser och oxiderare, reducerare, kelaterare och lösningsmedel. I planerna framöver ligger förutom matarvattenkonferensen också en ny tillställning: planerar att ordna en erfarenhetsutbytesdag vad gäller rökgaskondensatrening efter sommaren. Förhoppningen är att vi ska kunna göra fler sådana erfarenhetsdagar, och då särskilt vända oss till driftpersonal. Detta görs i samarbete med ADV-kemi och Roger Lundberg från Mälarenergi är sammankallande för den första erfarenhetsdagen. Vi får se om vi träffas i ÅF:s fräscha lokaler i Solna, där vi hade årets kylvattenkonferens och årsmöte. Tack till er som anslöt! Jag vill passa på att önska er alla en skön sommar och härlig semester! Sol, värme o matarvatten Anna

3 Nr 1, 2014 Kylvattenkonferens onsdag 7 maj 2014 arrangerar på återkommande basis Kylvattenkonferensen. Senast konferens hölls var 2011 varvid det den 7 maj återigen var dags att samla landets verksamma inom kylvattenområdet. Figur 2. Ett 40-tal besökare lyssnar till intressanta föredrag under 2014 års Kylvattenkonferens Moderator för årets Kylvattenkonferens var sektionens ordförande Anna Edebo, E.ON. Värme. Som en kort inledning hälsade Anna deltagarna välkomna till en för ny konfernslokal: ÅF huvudkontor i Solna, Stockholm. Dokumentation från konferensen kommer inom kort att läggas upp på den nya hemsidan. Konferensen var uppdelad i två block. Först ut var Niklas Dahlberg, Nalco, som inledde blocket Grundläggande kylvattenbehandling genom att berätta om vilka parametrar som skall kontrolleras och analyseras. På samma tema fortsatte sedan Anders Petré, Watertech, genom att föredra olika aspekter för att optimera kylvattenkvaliteten. Med begreppet mota olle i grind föredrog Henrik Titusson, Eurowater, tankar kring avhärdning för att förhindra problem uppkomna från järn och mangan samt kalcium och magnesium. Utöver detta lyftes också olika möjligheter att filtrera ett system via delströmsfiltrering. Efter dagens första fikapaus föredrog Knut-Erik Hansen, Mitco, alternativa vägar för att bekämpa musseltillväxt i ledningar för havskylvatten. Efter föredraget tog en livlig debatt form där den kemiska bekämpningen med miljömässigt tveksamma kemikalier ifrågasattes vara den enda vägen att åtgärda dessa problem. Blocket fortsattes via Peter Sundabum, C.A.Mörck, som med praktiska exempel och handfast utrustning på scen berättade livfullt om olika aspekter att tänka på vid ny kyltornsdesign. Figur 3. Peter Sundbaum förklarar vad man skall tänka på vid ny kyltornsdesign

4 Nr 1, 2014 Urban Andersson, Dekra, avslutade efter lunch blocket om grundläggande kylvattenbehandling genom att föredra olika exempel på uppkommen korrosion i kylvattensystem. Med information om möjlig korrosion för olika stålsorter och vattenkvaliteter går många oönskade driftstopp och haverier att undvika. Figur 4. Urban Andersson pratar om sulfatreducerande bakterier och dess påverkan på korrosionsrisker Johan Swenne inledde konferensens block 2 Bekämpning av mikroorganismer med att berätta om drifterfarenheter från legionellainfektion i en kylvattenanläggning i Akalla, där bl.a. smittospårning och uppförande av styrdokument togs upp som diskussionspunkter. Folkhälsomyndigheten höll ett mycket uppskattat föredrag om dess verksamhet och tankar kring legionellautbrott i kyltornsanläggningar. Caroline Schönning och Sabina Andersson lyfte fram flera intressanta frågeställningar och bjöd in till gemensam diskussion med åhörarna efter genomfört föredrag. Figur 5. Sabina och Caroline från Folkhälsomyndigheten berättar om legionellastatistik från Sverige. Figur 6. Magnus Carlsson föredrar princip för kemikaliefri desinfektion av kylvatten. Som en kontrast till föregående talare föredrog Magnus Carlsson, Wallenius Water, om alternativ för kemikaliefri desinfektion och hur det fungerar i praktiken. Genom att föra en delström från en kyltornskrets varma sida till en UV-ljuskälla kan bakteriens cellväggar brytas ned för att eliminera legionellahalten. Fredrik Svensson, Ashland, har på tidigare Kylvattenkonferenser föredragit erfarenheter och tankar inom området. Denna gång fick Fredrik avsluta konferensen genom att diskutera rutiner för sanering av kyltorn och kylsystem. Fokus låg kring att belysa myndigheterna i Englands samt EWGLI:s (The European Working Group for Legionella Infections) rutiner kring inspektion, underhåll, vattenbehandlingsprogram samt rengöring och desinficering. Som en avslutning på konferensen höll moderator Anna Edebo en kort öppen frågestund innan deltagare fick fortsätta mingla i utställningen som för dagen bestod av 4 utställande företag.

5 Robert Lindberg från slussen.biz har skrivit en artikel om Kylvattenkonferensen som går att finna här. tackar för en trevlig dag med intressanta föredrag och diskussioner och börjar redan fundera på kommande konferenser! Årsmöte onsdag 7 maj 2014 I samband med årets Kylvattenkonferens hölls årsmöte i ÅFs lokaler i Solna. Nedan återges en kort resumé. Totalt var det 11 deltagare på plats. Föreningens ekonomi Magnus föredrog det ekonomiska resultat från 2013 vars utfall hamnade kring noll. Nämnvärt är den skatterevision som sektionen genomgått vilken hade synpunkter på sektionens fördelning av ideelloch näringslivsverksamheten vilket också signifikant påverkat sektionens likviditet. Just nu pågår arbete för att utforma nya rutiner kring arbetsmetod och bokföring för att tydliggöra sektionens verksamhet gentemot Skatteverket. Konkret innebär detta tydligare indelning av vad som är ideell verksamhet, t.ex. årsmötet, och vad som är näringsverksamhet, t.ex. Matarvattenkonferensen. Se årsmöteshandlingar på hemsidan eller kontakta Magnus för mer information. Ny styrels, valberedning och föreningsrevisor Vid 2014 års årsmöte avgick Susanne Holm, BillerudKorsnäs Gävle, som ledamot. Susanne ersattes av tidigare föreningsrevisor Pasi Syrjänen, SSAB EMEA Oxelösund. Detta innebär att styrelsen består av nio ledamöter. Som ny föreningsrevisor valdes Niklas Berg, Söderenergi. Kvar i valberedningen sitter Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik, Anders Fredriksson, Tekniska verken Linköping och Lars Lindberg, Metsä Board Husum. Läs mer om s sittande styrelse och valberedning på nästkommande sidor.

6 Presentation av styrelse, valberedning och föreningsrevisor Pasi Syrjänen hälsas välkommen som nytillträdd ledamot i s styrelse! Under verksamhetsåret har Susanne Holm, BillerudKorsnäs Gävle, valt att avgå. Fjolårets valberedning fortsätter medan Niklas Berg, Söderenergi, välkomnas som nytillträdd föreningsrevisor. Anna Edebo, omvald t.o.m Ordförande Anna jobbar sedan januari 2014 som processingenjör på E.ON Värme Norrköping, Händelöverket. Arbetsuppgifter är bl.a. matarvattenberedning och hantering av kemin kring rökgaskondensatrening. Anna har tidigare erfarenhet från liknande uppgifter på Hallstavik pappersbruk och från det numera nedlagda Norrsundets bruk som producerade sulfatmassa. Anna fick fortsatt förtroende som s ordförande vid årsmötet i Solna för en period om ett år. Magnus Ivarsson, omvald t.o.m Sekreterare Magnus Ivarsson arbetar på ÅF som energi- och processkonsult sedan april Magnus arbetar främst med frågor som främst behandlar massa- och pappersindustrins energisystem, t.ex. energistudier, turbinoch pannteknik, koncept- och kapacitetsstudier, kondensathanteringoch återvinning, gröna elcertifikat samt även projekt av mer strategisk art. Förutom energi ligger cykla i skogen, båt och musik (såväl rock som kör) varmt om hjärtat. Magnus fick förtroende som s sekreterare vid årsmötet i Solna för en period om ett år.

7 Roger Lundberg, tidigare vald t.o.m Ledamot Roger har arbetat på Mälarenergis kraftvärmeverk sedan 1986, där han fokuserar på kemifrågor. Sedan 2011 som enhetchef. Speciellt intresserad är han av matarvattenfrågor och korrosion samt drift och optimering av kemianläggningar som är t.ex. RO, UF, jonbytesanläggningar och doseringsanläggningar. Även katalysatorer och avsvavlingsanläggningar ingår. Han tycker även om att arbeta med internutbildning och projekt har Roger varit ledamot i Värmeforsks forskningsgrupp för material och kemiteknikfrågor. Han ser att väldigt många frågor återkommer i olika forum, varför Roger hoppas kunna bidra med brobyggande mellan dessa forum och därmed bredda kunskapsspridningen inom matar-vattenområdet. Roger valdes för en tvåårsperiod som ledamot i styrelsen i och med årsmötet Pasi Syrjänen, nyvald t.o.m Ledamot Pasi började på SSAB EMEA Oxelösund 1979 och är sedan 1989 stationerad som tekniker vattenkemi på Energi/Media där han arbetar med vattenfrågor och drift/optimering av vattenkemin samt är kvalitetsansvarig för produktionsområdets producerade media. Pasi är förutom detta ordförande i Vattenforum, ett arbetsforum inom SSAB som behandlar olika vattenrelaterade frågor. På fritiden är resor med fru samt formel 1 ett stort intresse. Pasi fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förtroende som ordinarie styrelseledamot. Erik Malmborg, omvald t.o.m Ledamot, vice ordförande Erik arbetar som fabrikschef på Energi & Formalinproduktionen inom Perstorp Specialty Chemicals AB. Här började han 1995 som miljöingenjör, men ansvarar sedan år 2000 för bl.a. energi- och vattenproduktionen inom industriparken i Perstorp. Erik fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förnyat förtroende som ordinarie styrelseledamot.

8 Christin Hedman, omvald t.o.m Ledamot Christin jobbar på Tiami Vattenkemi som teknisk säljare. Hon har jobbat med vattenbehandling av ångpannor och kylvatten, men också med kemikalier på pappersmaskiner i ca 15 år. Christin är utbildad civilingenjör i Kemiteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Christin är född och uppvuxen i Piteå i Norrbotten men flyttade 2010 ner till Falköping. Där bor hon på en gård på landet med hästar, katter och höns, så djuren ligger henne verkligen varmt om hjärtat. På fritiden ägnar sig Christin åt ridning, försöker motionera så gott det går och jagar när tillfälle ges. Christin fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förnyat förtroende som ordinarie styrelseledamot. Jan Lundgren, omvald t.o.m Ledamot Jan arbetar idag som kemigruppchef på Fortum Värme i södra Stockholm där det ingår i arbetsuppgifterna att ansvara för kvaliteten på matarvattnet. Jan anställdes första gången på Fortum (då Stockholm Energi) år Däremellan har han även hunnit arbeta på Ångpanneföreningen (ÅF) och bryggt öl av (matar)vatten under 15 år på Pripps/Carlsberg. Jan fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förnyat förtroende som ordinarie styrelseledamot. Mats Hellman, tidigare vald t.o.m Ledamot Mats har sedan år 1992 arbetat som egenföretagare med konsultfirman Hellman Vatten. Mats har tidigare arbetat flera år som kemist på Stockholm Energi och SSAB Oxelösund, kemikalieförsäljare på Mitco och Lifab samt filteranläggningsförsäljare på USF Akvapur. Mats är s representant i SIAPWS och sedan 2012 även ordförande i densamma. Mats omvaldes för en tvåårsperiod som ledamot i styrelsen i och med årsmötet 2013.

9 Conny Alsén, tidigare vald t.o.m Ledamot Conny arbetar som marknadsansvarig på Eurowater i Huskvarna, där han nu har arbetat i över 35 år. Eurowater har ett brett vattenbehandlingsprogram med bland annat jonbytes- och membransystem. Vattenbehandling till värmecentraler är det område som Conny arbetar främst inom. Conny omvaldes för en tvåårsperiod som ledamot i styrelsen i och med årsmötet Bo Ramsbäck Valberedning Ångpanneföreningen var Bos första arbetsgivare där han började som konsult 1978 med Matarvattenfrågor fortsatte Bo till stor del med samma kunduppdrag på Birka Service, sedermera Fortum Service, som bedrev samma typ av extern verksamhet. Sedan 2011 är Bo sin egen arbetsgivare eftersom Fortum upphört med konsulttjänster. Ramsbäck Matarvattenteknik AB, med hemvist i Norberg, är Bos verksamhet de kommande åren med inriktningen utbildning och rådgivning som konsult. Under åren 1989 till 2010 har Bo med några års avbrott varit engagerad i styrelsen, först som sekreterare och senare som ordförande. Anders Fredriksson Valberedning Sedan 1994 har Anders arbetat på Kraftvärmeverket hos Tekniska Verken i Linköping med vattenkemi, både med reningsutrustning och med vattenanalyser. Även tillsyn och underhåll av analysatorer och olika mätinstrument står på agendan. Anders har ett förflutet som mötesordförande vid s tre senaste årsmöten.

10 Lars Lindberg Valberedning Lars arbetar på Metsä Board Sverige AB, Husumfabriken, som produktionsingenjör på avdelningen Lut, ved, energi och hamn. Lars har sedan 1997 jobbat på Husumfabriken med arbetsområden som omfattar sodapannor, barkpanna, turbiner, ångsystem och matarvattenbehandling. Lars valdes vid årsmötet 2014 in i valberedningen. Niklas Berg Föreningsrevisor Niklas är kemiingenjör och Vattensystemansvarig på Söderenergi i Södertälje. I rollen ingår bl.a. optimering av spädvatten- och rökgaskondensatrening samt långsiktig planering av underhåll och ombyggnader. Niklas har jobbat med kemi och processvatten sedan Fritiden ägnar Niklas åt stugan i Kolarmora och senaste projektet är att ta jägarexamen och jaktlicens för att freda odlingarna från vildsvinen. Niklas valdes vid årsmötet 2014 som föreningsrevisor. Är du intresserad av styrelsearbete eller vill komma i kontakt med styrelsen? Kontakta sekreterare Magnus Ivarsson för vidare förmedling av kontakt.

11 Branschdag matarvattenteknik Eksjö Campus i12 är verksam inom fler mötesplatser än de egna arrangerade konferenserna. I slutet av Maj deltog flertalet engagerade inom, medlemmar som styrelseledamöter, i en branschdag arrangerad i Eksjö. Vi var där! Vi föreläste om vattenrening, utrustning, kemi, provtagning, matarvattensektionen, skadefall och några av de vanligaste tabbarna man kan göra när man ska analysera sitt vatten. Cirka 60 personer från energi- och skogsföretag i södra Sverige kom för att lyssna. Dagen anordnades av nedanstående organisationer som ett komplement till den utbildning till drifttekniker inom energianläggningar som Myndigheten för yrkeshögskolan finansierar. Årets kursdeltagare hade själva valt ämnet som branschdag. Till nästa år lät det som turbiner eller kanske rökgaskondensatrening kunde vara ämnet man ville fördjupa sig inom. Jag hoppas att de som var med på branschdagen insåg vitsen med att vara med i vår unika och värdefulla matarvattensektion och att vi snart kan hälsa en stor skara nya medlemmar välkomna! Figur 7. Några befintliga och flertalet potentiellt nya medlemmar?

12 Figur 8. Mats Hellman poängterar att galvaniska spänningsserien brukar redovisas som elektrodpotential vid 20 C och på havsvatten. Intressant att jämföra med vad som händer vid andra temperaturer och salthalter. På bilden syns en av sektionens nya roll-ups. Om Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar pengar för att köra denna kurs ännu en gång är upplägget att man under två års tid träffas på skolan i Eksjö tre veckor per termin. Där emellan har man arbetsplatsförlagd projektuppgift. Till skolan kommer föreläsare från både arbetslivet och den akademiska världen och vad jag kunde förstå på de kursdeltagare som var med på branschdagen så var de riktigt nöjda med upplägget. De ansåg att det var bra eftergymnasial nivå, hög arbetstakt och att det var svårt att hinna med både skiftgång, sitt vanliga liv och kursen. Man fick offra ganska mycket av sin fritid. Några av deltagarna frågade mig om det fanns särskilda matarvattenkurser där man kunde få lära sig lite mer grundläggande om hur allting fungerar. Bra att få upp förståelsen för att det här med matarvatten kanske inte är så enkelt som det ser ut vid första ögonkastet. Figur 9. Kent Lorentzon och Anna Edebo njuter av en heldag med matarvattenteknik Tack till Niclas, Alf, Benny o Mats samt era företag för att ni ställde upp som föreläsare! Eder ordförande Anna Edebo

13 Kylvattenproblem i Oxelösund Pasi Syrjänen, SSAB EMEA Oxelösund, berättar nedan om sin och anläggningen i Oxelösunds erfarenheter från problem i kylvattenanläggningen Under 2012 gjordes en omställning av kylsystemet med bl.a. utbyte av ett kyltorn. Det gamla kyltornet hade varit i service under många år och behövde bytas ut för att kunna möta kraven på kyleffekt från det omställda kylsystemet. Kyltornet revs och ersattes av ett nytt. Det enda som behölls var tråget. Dimensioneringen av kyltornet fick således göras efter tråget men också efter framtida utökade krav på värmeeffekter. Hösten 2012 startades det ombyggda kylsystemet upp för första gången och de dimensionerade kyleffekter som hade satts upp för kyltornet uppnåddes. Personal som skulle drifta anläggningen genomgick en kortare utbildning. Ungefär ett halvår senare började kyleffekterna på kyltornet att avta. Kylvattentemperaturerna ökade för att tangera max av vad som ur säkerhetssynpunkt var kritisk för både personal samt processanläggningar. En utredning om vad som var fel påbörjades. En checklista sattes upp för att kunna påvisa vad som var fel. Utredningen visade att det fanns vissa fel i kylvattensystemet och framförallt i kyltornet. Bl.a. var tryckfallet över kyltornet alldeles för högt. Viktigt för att kyltornet ska fungera optimalt är att dess spraydysor fungerar enligt de föreskrivna premisserna. För att få en så stor yta på kylvattnet och erhålla en god kyleffekt, ska dysorna spraya ut kylvattnet över kylpaketen. Den sprayeffekten erhölls inte p.g.a. av igensättningar i dysorna och således uteblev kyleffekten. Dysorna byttes och en mindre men likväl ökad kyleffekt uppnåddes. Difftrycket över kyltornet var acceptabelt och bytet av dysor fungerade. Dock, med stigande temperaturer och med det ökat kylbehov från processanläggningar nåddes snart vägs ände med denna åtgärd. Kylvattentemperaturerna nådde snart nog kritiska nivåer. Ett beslut togs efter övervägande att byta ut kylpaketen i kyltornet. Dessa beställdes Figur 10. Spraydysa och datum sattes för bytet. Tester gjordes för att se om bytet kunde utföras under drift av processanläggningarna. Kylvattnet skulle bypassas över kyltornet. Emellertid innebar det en allt för stor risk att göra detta under drift av processanläggningar och man beslutade att göra en shutdown av anläggningarna. Kyltornet stoppades, allt kylvatten bypassades och rivningen av kyltornsinsatserna påbörjades. För att minimera stilleståndstiderna för processanläggningarna (intäktsförluster) skulle jobbet utföras med ett stort manskap. Dessa jobbade i olika team där man avlöste varandra så att jobbet fortgick utan avbrott. Leverantören skickade även upp en supervisor som bistod arbetet. Under arbetets gång med rivning av kyltornsinsatserna såg man snart anledningen till att kyltornet inte fungerade. Nedre halvan av insatserna var totalt igensatta av slam och funktionen av kyltornet var i praktiken noll.

14 Bytet klarades nästan av under utsatt tid (-3 timmar) och startades upp. Följande dag såg man att kyltornet klarade att leverera de kyleffekter som utlovats. Kylvattentemperaturerna vid processanläggningarna var optimala. Att tänka på vid projektering av nya kyltorn: I detta fall fanns det olika faktorer som påverkade kyltornseffekten. Kyltornet var korrekt dimensionerat. I projektet däremot togs ingen hänsyn till vad leverantören föreskrev avseende spädvattenkvalitet till kyltornet. Kyltorn som levereras idag är delikata. Effektiva ur Figur 11. Igensatt kyltornsinsats energisynpunkt men samtidigt känsliga för dålig spädvattenkvalitet. Dysorna var igensatta av slam och likaså kyltornsinsatserna. Vid projektering av kyltorn är det viktigt att personal med kunskaper om vattenbehandling medverkar. Detta för att undvika problem med igensättningar i kyltornet. En plan för behandling av spädvattnet till kyltornskretsen har initierats och förhoppningsvis behövs inget utbyte av dysor eller kyltorninsatser göras i framtiden. Pasi Syrjänen

15 Skadefallsrapportering samlar in rapporterade skadefall för bl.a. presentation på den årligt återkommande Matarvattenkonferensen för att minska skador på utrustning och personer verksamma inom branschen. Samtliga skadefall som är inrapporterade finns (anonymt eller namngivna) tillgängliga på sektionens hemsida. En enkel mall för inrapportering av skadefall kommer i och med omarbetningen av befintlig hemsida att tas i bruk. Via denna skall det snabbt gå att meddela vad som hänt för att sedan bli kontaktad av någon från för vidare diskussion. Till dess och även därefter, tveka inte att kontakta Magnus eller någon i styrelsen för att inrapportera skada eller tillbud! Styrelsen ser skadefallshanteringen som ett av sektionens viktigaste inslag för branschen och ser mycket gärna att vi får hjälp med inrapportering av skadefall och tillbud! Ps. Glöm inte, du har alltid chansen att vinna storkovan via två utdelade trisslotter per inrapporterat skadefall. Ds

16 Utvärdering Kylvattenkonferensen 2014 MEDLEMSBLAD Styrelsen har tagit inkommen återkoppling i beaktning inför kommande Kylvattenkonferenser, men även den stundande Matarvattenkonferensen Vid intresse av mer detaljerad utvärdering, kontakta Magnus för information.

17 Finansiellt stöd för deltagande i studieresor och konferenser vill påminna om möjligheten för våra medlemmar att söka finansiellt stöd för deltagande i studieresor. Nytt för i år är att bidrag kan sökas till deltagande i konferenser med IAPWS (där sektionen är medlem). Läs mer om möjligheter för finansiellt stöd under allmänt. Ansökan görs till styrelsen genom att kontakta sekreterare Magnus Ivarsson. Projektstöd? har i den föreslagna budgeten avsatt utökad del finansiella medel för projektstöd och för examensarbeten. Har du eller ditt företag ett intressant projekt men saknar fullständig finansiering? Hör av dig till sektionen för vidare diskussion och upplägg. önskar alla medlemmar en skön sommar och en härlig semester! Ps. glöm inte att boka in datumen november 2014 för höstens Matarvattenkonferens på Stockholm Waterfront!.Ds

18 allmänt Vårt syfte har sina rötter i den ideella delen av Ångpanneföreningen och syftet med att bilda sektionen var att skapa ett unikt och brett teknikforum, allt för att tillfredställa och stödja sektionens medlemmar som dagligen arbetar med vattenfrågor. Våra medlemmar Sektionen vänder sig till alla företag med anläggningar för energiproduktion samt till institutioner och organisationer som driver frågor som kan ha betydelse för sektionens verksamhetsområde. Leverantörer och konsulter är också mer än välkomna som medlemmar, eftersom de, utifrån sitt perspektiv, har mångårig erfarenhet. Sektionens styrelsemedlemmar kommer från vitt skilda företag och syftet är att representera alla olika kategorier inom vilka våra medlemmar återfinns. Sektionen administreras av ett kansli på ÅF:s huvudkontor. Finansiellt stöd Någon gång har du säkert stött på en frågeställning som behöver följas upp? Det kanske är något som borde kunna förbättras eller förenklas. Något nytt som måste testas innan ett beslut om förändring tas. Ofta läggs idéer åt sidan då tiden inte räcker till för att få det genomfört. Andra gånger är det svårt att kunna motivera kostnaderna för att få det utfört. Kanske finns förhoppning om att träffa någon som genomfört liknade projekt och dra nytta av deras erfarenhet. kan till exempel premiera väl utförda examensarbeten genom att tilldela den studerande som genomför examensarbetet ett stipendium. Detta kan vara ett bra tips som du kan ge till dem som utför examensarbeten inom vårt intresseområde. Du kan också söka bidrag från s samlade medel för att finansiera genomförande av ett projekt. Blir det ett stort projekt kan det eventuellt göras som ett delfinansierat projekt med exempelvis Värmeforsk eller Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Förutsättningen för att skall vara med och bidra är att alla medlemmar skall kunna ta del av resultaten från undersökningen eller projektet som en rapport i ett medlemsblad, eller liknande, eller genom redovisning på en av våra konferenser. Trisslotter för anmält skadefall vill att medlemmar i föreningen ska få ta del av vad som händer på andra anläggningar i form av skadefall och driftstörningar. Därför belönas Du som rapporterar in ett skadefall till styrelsen med två trisslotter. Inrapporteringen behöver inte vara omfattande utan det räcker med några rader för att sprida kunskap och erfarenhet. Vi kanske inte har möjligheten att lösa problemet, men vi kan med stor sannolikhet hänvisa till rätt person eller företag. Hjärtligt välkommen som medlem Är du inte redan medlem i är du hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap. Kanske vet du något företag som borde vara medlem? Ta kontakt med s sekreterare Magnus Ivarsson ansökan om medlemskap. Ett medlemskap kostar kr per år.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna

Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna 1 Samtals- och självskattningsunderlag: Gröna näringarna 1. Hantera information Avses vanligtvis att vara förtrogen med den information och de regler som gäller inom områden som djurhållning, park, utearbete

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF Innehåll 1. Organisation 2. i tiden 3. Sodapannor i Sverige och (Norge) 4. Anmälda incidenter 5. Rekommendationer 6. Utbildning 7. Standardiseringsarbete 8. Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Annie Johansson Kyllesjö

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost Assistansia AB Svarspost Kundnummer 20471619 708 00 Örebro Frankeras ej. Assistansia AB betalar portot. Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för funktionshindrade. Det är kundernas önskemål som

Läs mer

Anteckningar från sektionsledarkonferens 2006-11-17

Anteckningar från sektionsledarkonferens 2006-11-17 Åsa Kaliff 1 (6) Anteckningar från sektionsledarkonferens Fördelning: Närvarande, samtliga sektionsledare, styrelse, valberedning och revisorer. NÄRVARANDE Curt Thörnfelt Åsa Kaliff Lars-Ove Forss Bill

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg Nordens största ytskyddskonferens! 4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg www.ytskydd.com Fler än 70 föreläsare. Mer än 1000 års erfarenhet! Ytskydd 2015 nu med ökat fokus på case från verkligheten Betong

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Tid: Kl. 19:00 Plats: Ingelstavägen 11 i Latorp (värd: Anders Holm, Lions) Närvarande: Anders Holm, ordförande

Läs mer

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017 NSD Västra Regionen Inbjuder till vårseminarium på Marstrands Havshotell 11-12 maj 2017 Välkomna till Västra Regionens vårseminarium! Tema: Skydd förr och nu Det är nu tredje året i rad som vi använder

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Vägledningsdokument för verksamhetsplan

Vägledningsdokument för verksamhetsplan 1 (5) Avdelningen för Enheten för lokal och Främjande regional samverkan Margurite Karlsson 016-544 2071 margurite.karlsson@energimyndigheten.se Vägledningsdokument för verksamhetsplan Energimyndigheten

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 Södra Cell Värö 28-29 oktober 2008 Kommentarer från tidigare fortbildningar Några kommentarer från deltagarna 2007 på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

GSF: Göteborgs Skateboardförening

GSF: Göteborgs Skateboardförening Styrelsemöte: 2011-08-04, PROTOKOLL 1. Mötet öppnas Föreningens ordförande Johanna Jonstrand hälsade välkomna och öppnade mötet. 2. Närvarande Närvarande på mötet: Johanna Jonstrand Martin Ohldin Joakim

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (6) Styrelsemötesprotokoll Plats: Hos Monica, 2013-11-29, kl. 18.00 Deltagare: Monica Lindberg Ordförande Morgan Engdahl Ledamot Peter Höglund Kassör Jonas Mattsson-Frost Ledamot Monika ledel Sekreterare

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 1 (5) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 Sammanträde: 2014-04-15 Plats: Svevia, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström sekreterare Åke Sandin Mats

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010.

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010. Projekt Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll Ett projekt inom livsmedelsavdelningen Genomfört 2010. Författare: Margareta Söderstedt Margareta Jonsson 2 Sammanfattning Dagens livsmedelslagstiftning

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

RIKSKONFERENS 2016 MARINMUSEUM I KARLSKRONA 16-18 M A R S 2016. I samverkan med: Svenska Handbollförbundet/Handboll För Alla Scandic Karlskrona

RIKSKONFERENS 2016 MARINMUSEUM I KARLSKRONA 16-18 M A R S 2016. I samverkan med: Svenska Handbollförbundet/Handboll För Alla Scandic Karlskrona FOMS RIKSKONFERENS 2016 MARINMUSEUM I KARLSKRONA Ringar på vattnet! En konferens om att gå från ord till handling och förverkliga sina drömmar. Mötesplatser, projekt och vad händer sedan och hur viktig

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH STATSVETENSKAP LINKÖPINGS UNIVERSITET Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-11- 23 Tid: 13:00-15:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 12 december, 2012 kl

PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 12 december, 2012 kl 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-12-14 Patientnämnden Tid Onsdagen den 12 december, 2012 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer