MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014"

Transkript

1 Nr 2, juni Information från KYLVATTENKONFERENS 2014 Figur 1. Deltagare vid Kylvattenkonferensen 2014 Medlemsbladets innehåll 2014 års andra medlemsblad innehåller bl.a. rapport från genomförd Kylvattenkonferens och sektionens deltagande vid Branschdagarna i Eksjö. Pasi Syrjänen, SSAB EMEA Oxelösund och nyvald styrelseledamot i, skriver om kylvattenproblem och lösningar vid anläggningen i Oxelösund. Vidare presenteras den nya styrelsen som tillsatts efter årsmötet den 7 maj. Den återkommande ordförande-spalten är naturligtvis inkluderad i årets andra medlemsblad. Avslutningsvis presenteras en övergripande utvärdering av Kylvattenkonferensen Ny hemsida på gång! Just nu arbetar sektionen för full fart med att färdigställa en ny hemsida för lättare hantering av bl.a. nyhetsflöden, dokumentationsmaterial och skadefallsrapportering. Den nya sidan planeras att lanseras i slutet av sommaren och vi hoppas ni har överseende med ev. problem under flytten och något senare uppläggning av material och medlemsblad. Den nya adressen blir matarvattensektionen.se. Välkomna att meddela synpunkter och önskemål om vad vi bör inkludera på vår hemsida! 1987 c/o Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Besöksadress: Frösundaleden 2A, Postadress: Stockholm E-post: Org.nr.: Hemsida:

2 Ordförande har ordet MEDLEMSBLAD Nr 4, 2013 Ärade medlemmar, För några veckor sedan var inbjuden att hålla en branschdag med tema matarvatten för de som går driftteknikerutbildningen genom yrkeshögskolan i Eksjö. Det blev en uppskattad dag med engagerade talare från våra medlemsföretag och mycket insatta och bra frågor från lyssnarna. Det märktes att det finns ett behov även från driftpersonal att få möjlighet till erfarenhetsutbyte i matarvattenfrågor, något som vi kanske ska fundera mer på hur vi kan bemöta från s sida. Kanske kan det vara de erfarenhetsdagar (läs mer längre ned) som vi nu planerar för att ta ett steg i den riktningen. Jag har precis ringt runt o mailat till några av dem som förhoppningsvis dyker upp som talare på årets matarvattenkonferens. Detta år kommer det att bli ett helt block med Säkerhet och Skadefall som tema. Då är tanken att vi ska få erfarenheter från anläggningar där olyckan varit framme och man haft tillbud med lut eller syra. Det är ju tyvärr så att det fortfarande händer olyckor där kollegor får men för livet. Men det händer ju aldrig mig, eller..? Jag hoppas att ni ser vikten av att lägga tid på detta viktiga men ofta svåra och obehagliga ämne och att vi kan lära av varandra för att undvika att det behöver hända fler personer. Ständiga neddragningar, nyanställda, mindre förståelse o respekt för kemikalierna är faktorer som vi måste kunna hantera. Det kommer att bli spännande att lyssna till vad andra gjort för att förebygga. På hemmaplan händer det också grejer som har med säkerhet att göra. E.ON har som ledord att vi ska ha Safety F1rst och för att hjälpa till med detta har jag valt att engagera mig som skyddsombud på Händelöverket. Jag har på skyddsrond i rökgaskondensatreningsanläggningen sett att våra diphoterine-flaskor, både ögonskölj och de så kallade DAP-duscharna har utgångsdatum till hösten. Det gav mig en ingivelse att vi borde försöka ordna en övning med kemikalie-scenario tillsammans med räddningstjänsten. Så det har jag nu uppvaktat vår arbetsmiljöansvarige samt även säkerhetsansvarige för att se om det går att få in i övningsplanerna fram över. När jag går runt o frågar bland driftpersonal är det många som vet om diphoterine-flaskorna, men få som kommer ihåg att de fått någon praktisk utbildning på hur dessa ska användas, så det börjar kanske bli dags. Just den här kombinationen att känna ett ansvar för kemin och att den fungerar, samt att man även kan skydda sig mot den om det skulle gå fel känns väldigt viktigt för mig just nu. Diphoterine är för er som inte vet det ett medel som neutraliserar både syror, baser och oxiderare, reducerare, kelaterare och lösningsmedel. I planerna framöver ligger förutom matarvattenkonferensen också en ny tillställning: planerar att ordna en erfarenhetsutbytesdag vad gäller rökgaskondensatrening efter sommaren. Förhoppningen är att vi ska kunna göra fler sådana erfarenhetsdagar, och då särskilt vända oss till driftpersonal. Detta görs i samarbete med ADV-kemi och Roger Lundberg från Mälarenergi är sammankallande för den första erfarenhetsdagen. Vi får se om vi träffas i ÅF:s fräscha lokaler i Solna, där vi hade årets kylvattenkonferens och årsmöte. Tack till er som anslöt! Jag vill passa på att önska er alla en skön sommar och härlig semester! Sol, värme o matarvatten Anna

3 Nr 1, 2014 Kylvattenkonferens onsdag 7 maj 2014 arrangerar på återkommande basis Kylvattenkonferensen. Senast konferens hölls var 2011 varvid det den 7 maj återigen var dags att samla landets verksamma inom kylvattenområdet. Figur 2. Ett 40-tal besökare lyssnar till intressanta föredrag under 2014 års Kylvattenkonferens Moderator för årets Kylvattenkonferens var sektionens ordförande Anna Edebo, E.ON. Värme. Som en kort inledning hälsade Anna deltagarna välkomna till en för ny konfernslokal: ÅF huvudkontor i Solna, Stockholm. Dokumentation från konferensen kommer inom kort att läggas upp på den nya hemsidan. Konferensen var uppdelad i två block. Först ut var Niklas Dahlberg, Nalco, som inledde blocket Grundläggande kylvattenbehandling genom att berätta om vilka parametrar som skall kontrolleras och analyseras. På samma tema fortsatte sedan Anders Petré, Watertech, genom att föredra olika aspekter för att optimera kylvattenkvaliteten. Med begreppet mota olle i grind föredrog Henrik Titusson, Eurowater, tankar kring avhärdning för att förhindra problem uppkomna från järn och mangan samt kalcium och magnesium. Utöver detta lyftes också olika möjligheter att filtrera ett system via delströmsfiltrering. Efter dagens första fikapaus föredrog Knut-Erik Hansen, Mitco, alternativa vägar för att bekämpa musseltillväxt i ledningar för havskylvatten. Efter föredraget tog en livlig debatt form där den kemiska bekämpningen med miljömässigt tveksamma kemikalier ifrågasattes vara den enda vägen att åtgärda dessa problem. Blocket fortsattes via Peter Sundabum, C.A.Mörck, som med praktiska exempel och handfast utrustning på scen berättade livfullt om olika aspekter att tänka på vid ny kyltornsdesign. Figur 3. Peter Sundbaum förklarar vad man skall tänka på vid ny kyltornsdesign

4 Nr 1, 2014 Urban Andersson, Dekra, avslutade efter lunch blocket om grundläggande kylvattenbehandling genom att föredra olika exempel på uppkommen korrosion i kylvattensystem. Med information om möjlig korrosion för olika stålsorter och vattenkvaliteter går många oönskade driftstopp och haverier att undvika. Figur 4. Urban Andersson pratar om sulfatreducerande bakterier och dess påverkan på korrosionsrisker Johan Swenne inledde konferensens block 2 Bekämpning av mikroorganismer med att berätta om drifterfarenheter från legionellainfektion i en kylvattenanläggning i Akalla, där bl.a. smittospårning och uppförande av styrdokument togs upp som diskussionspunkter. Folkhälsomyndigheten höll ett mycket uppskattat föredrag om dess verksamhet och tankar kring legionellautbrott i kyltornsanläggningar. Caroline Schönning och Sabina Andersson lyfte fram flera intressanta frågeställningar och bjöd in till gemensam diskussion med åhörarna efter genomfört föredrag. Figur 5. Sabina och Caroline från Folkhälsomyndigheten berättar om legionellastatistik från Sverige. Figur 6. Magnus Carlsson föredrar princip för kemikaliefri desinfektion av kylvatten. Som en kontrast till föregående talare föredrog Magnus Carlsson, Wallenius Water, om alternativ för kemikaliefri desinfektion och hur det fungerar i praktiken. Genom att föra en delström från en kyltornskrets varma sida till en UV-ljuskälla kan bakteriens cellväggar brytas ned för att eliminera legionellahalten. Fredrik Svensson, Ashland, har på tidigare Kylvattenkonferenser föredragit erfarenheter och tankar inom området. Denna gång fick Fredrik avsluta konferensen genom att diskutera rutiner för sanering av kyltorn och kylsystem. Fokus låg kring att belysa myndigheterna i Englands samt EWGLI:s (The European Working Group for Legionella Infections) rutiner kring inspektion, underhåll, vattenbehandlingsprogram samt rengöring och desinficering. Som en avslutning på konferensen höll moderator Anna Edebo en kort öppen frågestund innan deltagare fick fortsätta mingla i utställningen som för dagen bestod av 4 utställande företag.

5 Robert Lindberg från slussen.biz har skrivit en artikel om Kylvattenkonferensen som går att finna här. tackar för en trevlig dag med intressanta föredrag och diskussioner och börjar redan fundera på kommande konferenser! Årsmöte onsdag 7 maj 2014 I samband med årets Kylvattenkonferens hölls årsmöte i ÅFs lokaler i Solna. Nedan återges en kort resumé. Totalt var det 11 deltagare på plats. Föreningens ekonomi Magnus föredrog det ekonomiska resultat från 2013 vars utfall hamnade kring noll. Nämnvärt är den skatterevision som sektionen genomgått vilken hade synpunkter på sektionens fördelning av ideelloch näringslivsverksamheten vilket också signifikant påverkat sektionens likviditet. Just nu pågår arbete för att utforma nya rutiner kring arbetsmetod och bokföring för att tydliggöra sektionens verksamhet gentemot Skatteverket. Konkret innebär detta tydligare indelning av vad som är ideell verksamhet, t.ex. årsmötet, och vad som är näringsverksamhet, t.ex. Matarvattenkonferensen. Se årsmöteshandlingar på hemsidan eller kontakta Magnus för mer information. Ny styrels, valberedning och föreningsrevisor Vid 2014 års årsmöte avgick Susanne Holm, BillerudKorsnäs Gävle, som ledamot. Susanne ersattes av tidigare föreningsrevisor Pasi Syrjänen, SSAB EMEA Oxelösund. Detta innebär att styrelsen består av nio ledamöter. Som ny föreningsrevisor valdes Niklas Berg, Söderenergi. Kvar i valberedningen sitter Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik, Anders Fredriksson, Tekniska verken Linköping och Lars Lindberg, Metsä Board Husum. Läs mer om s sittande styrelse och valberedning på nästkommande sidor.

6 Presentation av styrelse, valberedning och föreningsrevisor Pasi Syrjänen hälsas välkommen som nytillträdd ledamot i s styrelse! Under verksamhetsåret har Susanne Holm, BillerudKorsnäs Gävle, valt att avgå. Fjolårets valberedning fortsätter medan Niklas Berg, Söderenergi, välkomnas som nytillträdd föreningsrevisor. Anna Edebo, omvald t.o.m Ordförande Anna jobbar sedan januari 2014 som processingenjör på E.ON Värme Norrköping, Händelöverket. Arbetsuppgifter är bl.a. matarvattenberedning och hantering av kemin kring rökgaskondensatrening. Anna har tidigare erfarenhet från liknande uppgifter på Hallstavik pappersbruk och från det numera nedlagda Norrsundets bruk som producerade sulfatmassa. Anna fick fortsatt förtroende som s ordförande vid årsmötet i Solna för en period om ett år. Magnus Ivarsson, omvald t.o.m Sekreterare Magnus Ivarsson arbetar på ÅF som energi- och processkonsult sedan april Magnus arbetar främst med frågor som främst behandlar massa- och pappersindustrins energisystem, t.ex. energistudier, turbinoch pannteknik, koncept- och kapacitetsstudier, kondensathanteringoch återvinning, gröna elcertifikat samt även projekt av mer strategisk art. Förutom energi ligger cykla i skogen, båt och musik (såväl rock som kör) varmt om hjärtat. Magnus fick förtroende som s sekreterare vid årsmötet i Solna för en period om ett år.

7 Roger Lundberg, tidigare vald t.o.m Ledamot Roger har arbetat på Mälarenergis kraftvärmeverk sedan 1986, där han fokuserar på kemifrågor. Sedan 2011 som enhetchef. Speciellt intresserad är han av matarvattenfrågor och korrosion samt drift och optimering av kemianläggningar som är t.ex. RO, UF, jonbytesanläggningar och doseringsanläggningar. Även katalysatorer och avsvavlingsanläggningar ingår. Han tycker även om att arbeta med internutbildning och projekt har Roger varit ledamot i Värmeforsks forskningsgrupp för material och kemiteknikfrågor. Han ser att väldigt många frågor återkommer i olika forum, varför Roger hoppas kunna bidra med brobyggande mellan dessa forum och därmed bredda kunskapsspridningen inom matar-vattenområdet. Roger valdes för en tvåårsperiod som ledamot i styrelsen i och med årsmötet Pasi Syrjänen, nyvald t.o.m Ledamot Pasi började på SSAB EMEA Oxelösund 1979 och är sedan 1989 stationerad som tekniker vattenkemi på Energi/Media där han arbetar med vattenfrågor och drift/optimering av vattenkemin samt är kvalitetsansvarig för produktionsområdets producerade media. Pasi är förutom detta ordförande i Vattenforum, ett arbetsforum inom SSAB som behandlar olika vattenrelaterade frågor. På fritiden är resor med fru samt formel 1 ett stort intresse. Pasi fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förtroende som ordinarie styrelseledamot. Erik Malmborg, omvald t.o.m Ledamot, vice ordförande Erik arbetar som fabrikschef på Energi & Formalinproduktionen inom Perstorp Specialty Chemicals AB. Här började han 1995 som miljöingenjör, men ansvarar sedan år 2000 för bl.a. energi- och vattenproduktionen inom industriparken i Perstorp. Erik fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förnyat förtroende som ordinarie styrelseledamot.

8 Christin Hedman, omvald t.o.m Ledamot Christin jobbar på Tiami Vattenkemi som teknisk säljare. Hon har jobbat med vattenbehandling av ångpannor och kylvatten, men också med kemikalier på pappersmaskiner i ca 15 år. Christin är utbildad civilingenjör i Kemiteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Christin är född och uppvuxen i Piteå i Norrbotten men flyttade 2010 ner till Falköping. Där bor hon på en gård på landet med hästar, katter och höns, så djuren ligger henne verkligen varmt om hjärtat. På fritiden ägnar sig Christin åt ridning, försöker motionera så gott det går och jagar när tillfälle ges. Christin fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förnyat förtroende som ordinarie styrelseledamot. Jan Lundgren, omvald t.o.m Ledamot Jan arbetar idag som kemigruppchef på Fortum Värme i södra Stockholm där det ingår i arbetsuppgifterna att ansvara för kvaliteten på matarvattnet. Jan anställdes första gången på Fortum (då Stockholm Energi) år Däremellan har han även hunnit arbeta på Ångpanneföreningen (ÅF) och bryggt öl av (matar)vatten under 15 år på Pripps/Carlsberg. Jan fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förnyat förtroende som ordinarie styrelseledamot. Mats Hellman, tidigare vald t.o.m Ledamot Mats har sedan år 1992 arbetat som egenföretagare med konsultfirman Hellman Vatten. Mats har tidigare arbetat flera år som kemist på Stockholm Energi och SSAB Oxelösund, kemikalieförsäljare på Mitco och Lifab samt filteranläggningsförsäljare på USF Akvapur. Mats är s representant i SIAPWS och sedan 2012 även ordförande i densamma. Mats omvaldes för en tvåårsperiod som ledamot i styrelsen i och med årsmötet 2013.

9 Conny Alsén, tidigare vald t.o.m Ledamot Conny arbetar som marknadsansvarig på Eurowater i Huskvarna, där han nu har arbetat i över 35 år. Eurowater har ett brett vattenbehandlingsprogram med bland annat jonbytes- och membransystem. Vattenbehandling till värmecentraler är det område som Conny arbetar främst inom. Conny omvaldes för en tvåårsperiod som ledamot i styrelsen i och med årsmötet Bo Ramsbäck Valberedning Ångpanneföreningen var Bos första arbetsgivare där han började som konsult 1978 med Matarvattenfrågor fortsatte Bo till stor del med samma kunduppdrag på Birka Service, sedermera Fortum Service, som bedrev samma typ av extern verksamhet. Sedan 2011 är Bo sin egen arbetsgivare eftersom Fortum upphört med konsulttjänster. Ramsbäck Matarvattenteknik AB, med hemvist i Norberg, är Bos verksamhet de kommande åren med inriktningen utbildning och rådgivning som konsult. Under åren 1989 till 2010 har Bo med några års avbrott varit engagerad i styrelsen, först som sekreterare och senare som ordförande. Anders Fredriksson Valberedning Sedan 1994 har Anders arbetat på Kraftvärmeverket hos Tekniska Verken i Linköping med vattenkemi, både med reningsutrustning och med vattenanalyser. Även tillsyn och underhåll av analysatorer och olika mätinstrument står på agendan. Anders har ett förflutet som mötesordförande vid s tre senaste årsmöten.

10 Lars Lindberg Valberedning Lars arbetar på Metsä Board Sverige AB, Husumfabriken, som produktionsingenjör på avdelningen Lut, ved, energi och hamn. Lars har sedan 1997 jobbat på Husumfabriken med arbetsområden som omfattar sodapannor, barkpanna, turbiner, ångsystem och matarvattenbehandling. Lars valdes vid årsmötet 2014 in i valberedningen. Niklas Berg Föreningsrevisor Niklas är kemiingenjör och Vattensystemansvarig på Söderenergi i Södertälje. I rollen ingår bl.a. optimering av spädvatten- och rökgaskondensatrening samt långsiktig planering av underhåll och ombyggnader. Niklas har jobbat med kemi och processvatten sedan Fritiden ägnar Niklas åt stugan i Kolarmora och senaste projektet är att ta jägarexamen och jaktlicens för att freda odlingarna från vildsvinen. Niklas valdes vid årsmötet 2014 som föreningsrevisor. Är du intresserad av styrelsearbete eller vill komma i kontakt med styrelsen? Kontakta sekreterare Magnus Ivarsson för vidare förmedling av kontakt.

11 Branschdag matarvattenteknik Eksjö Campus i12 är verksam inom fler mötesplatser än de egna arrangerade konferenserna. I slutet av Maj deltog flertalet engagerade inom, medlemmar som styrelseledamöter, i en branschdag arrangerad i Eksjö. Vi var där! Vi föreläste om vattenrening, utrustning, kemi, provtagning, matarvattensektionen, skadefall och några av de vanligaste tabbarna man kan göra när man ska analysera sitt vatten. Cirka 60 personer från energi- och skogsföretag i södra Sverige kom för att lyssna. Dagen anordnades av nedanstående organisationer som ett komplement till den utbildning till drifttekniker inom energianläggningar som Myndigheten för yrkeshögskolan finansierar. Årets kursdeltagare hade själva valt ämnet som branschdag. Till nästa år lät det som turbiner eller kanske rökgaskondensatrening kunde vara ämnet man ville fördjupa sig inom. Jag hoppas att de som var med på branschdagen insåg vitsen med att vara med i vår unika och värdefulla matarvattensektion och att vi snart kan hälsa en stor skara nya medlemmar välkomna! Figur 7. Några befintliga och flertalet potentiellt nya medlemmar?

12 Figur 8. Mats Hellman poängterar att galvaniska spänningsserien brukar redovisas som elektrodpotential vid 20 C och på havsvatten. Intressant att jämföra med vad som händer vid andra temperaturer och salthalter. På bilden syns en av sektionens nya roll-ups. Om Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar pengar för att köra denna kurs ännu en gång är upplägget att man under två års tid träffas på skolan i Eksjö tre veckor per termin. Där emellan har man arbetsplatsförlagd projektuppgift. Till skolan kommer föreläsare från både arbetslivet och den akademiska världen och vad jag kunde förstå på de kursdeltagare som var med på branschdagen så var de riktigt nöjda med upplägget. De ansåg att det var bra eftergymnasial nivå, hög arbetstakt och att det var svårt att hinna med både skiftgång, sitt vanliga liv och kursen. Man fick offra ganska mycket av sin fritid. Några av deltagarna frågade mig om det fanns särskilda matarvattenkurser där man kunde få lära sig lite mer grundläggande om hur allting fungerar. Bra att få upp förståelsen för att det här med matarvatten kanske inte är så enkelt som det ser ut vid första ögonkastet. Figur 9. Kent Lorentzon och Anna Edebo njuter av en heldag med matarvattenteknik Tack till Niclas, Alf, Benny o Mats samt era företag för att ni ställde upp som föreläsare! Eder ordförande Anna Edebo

13 Kylvattenproblem i Oxelösund Pasi Syrjänen, SSAB EMEA Oxelösund, berättar nedan om sin och anläggningen i Oxelösunds erfarenheter från problem i kylvattenanläggningen Under 2012 gjordes en omställning av kylsystemet med bl.a. utbyte av ett kyltorn. Det gamla kyltornet hade varit i service under många år och behövde bytas ut för att kunna möta kraven på kyleffekt från det omställda kylsystemet. Kyltornet revs och ersattes av ett nytt. Det enda som behölls var tråget. Dimensioneringen av kyltornet fick således göras efter tråget men också efter framtida utökade krav på värmeeffekter. Hösten 2012 startades det ombyggda kylsystemet upp för första gången och de dimensionerade kyleffekter som hade satts upp för kyltornet uppnåddes. Personal som skulle drifta anläggningen genomgick en kortare utbildning. Ungefär ett halvår senare började kyleffekterna på kyltornet att avta. Kylvattentemperaturerna ökade för att tangera max av vad som ur säkerhetssynpunkt var kritisk för både personal samt processanläggningar. En utredning om vad som var fel påbörjades. En checklista sattes upp för att kunna påvisa vad som var fel. Utredningen visade att det fanns vissa fel i kylvattensystemet och framförallt i kyltornet. Bl.a. var tryckfallet över kyltornet alldeles för högt. Viktigt för att kyltornet ska fungera optimalt är att dess spraydysor fungerar enligt de föreskrivna premisserna. För att få en så stor yta på kylvattnet och erhålla en god kyleffekt, ska dysorna spraya ut kylvattnet över kylpaketen. Den sprayeffekten erhölls inte p.g.a. av igensättningar i dysorna och således uteblev kyleffekten. Dysorna byttes och en mindre men likväl ökad kyleffekt uppnåddes. Difftrycket över kyltornet var acceptabelt och bytet av dysor fungerade. Dock, med stigande temperaturer och med det ökat kylbehov från processanläggningar nåddes snart vägs ände med denna åtgärd. Kylvattentemperaturerna nådde snart nog kritiska nivåer. Ett beslut togs efter övervägande att byta ut kylpaketen i kyltornet. Dessa beställdes Figur 10. Spraydysa och datum sattes för bytet. Tester gjordes för att se om bytet kunde utföras under drift av processanläggningarna. Kylvattnet skulle bypassas över kyltornet. Emellertid innebar det en allt för stor risk att göra detta under drift av processanläggningar och man beslutade att göra en shutdown av anläggningarna. Kyltornet stoppades, allt kylvatten bypassades och rivningen av kyltornsinsatserna påbörjades. För att minimera stilleståndstiderna för processanläggningarna (intäktsförluster) skulle jobbet utföras med ett stort manskap. Dessa jobbade i olika team där man avlöste varandra så att jobbet fortgick utan avbrott. Leverantören skickade även upp en supervisor som bistod arbetet. Under arbetets gång med rivning av kyltornsinsatserna såg man snart anledningen till att kyltornet inte fungerade. Nedre halvan av insatserna var totalt igensatta av slam och funktionen av kyltornet var i praktiken noll.

14 Bytet klarades nästan av under utsatt tid (-3 timmar) och startades upp. Följande dag såg man att kyltornet klarade att leverera de kyleffekter som utlovats. Kylvattentemperaturerna vid processanläggningarna var optimala. Att tänka på vid projektering av nya kyltorn: I detta fall fanns det olika faktorer som påverkade kyltornseffekten. Kyltornet var korrekt dimensionerat. I projektet däremot togs ingen hänsyn till vad leverantören föreskrev avseende spädvattenkvalitet till kyltornet. Kyltorn som levereras idag är delikata. Effektiva ur Figur 11. Igensatt kyltornsinsats energisynpunkt men samtidigt känsliga för dålig spädvattenkvalitet. Dysorna var igensatta av slam och likaså kyltornsinsatserna. Vid projektering av kyltorn är det viktigt att personal med kunskaper om vattenbehandling medverkar. Detta för att undvika problem med igensättningar i kyltornet. En plan för behandling av spädvattnet till kyltornskretsen har initierats och förhoppningsvis behövs inget utbyte av dysor eller kyltorninsatser göras i framtiden. Pasi Syrjänen

15 Skadefallsrapportering samlar in rapporterade skadefall för bl.a. presentation på den årligt återkommande Matarvattenkonferensen för att minska skador på utrustning och personer verksamma inom branschen. Samtliga skadefall som är inrapporterade finns (anonymt eller namngivna) tillgängliga på sektionens hemsida. En enkel mall för inrapportering av skadefall kommer i och med omarbetningen av befintlig hemsida att tas i bruk. Via denna skall det snabbt gå att meddela vad som hänt för att sedan bli kontaktad av någon från för vidare diskussion. Till dess och även därefter, tveka inte att kontakta Magnus eller någon i styrelsen för att inrapportera skada eller tillbud! Styrelsen ser skadefallshanteringen som ett av sektionens viktigaste inslag för branschen och ser mycket gärna att vi får hjälp med inrapportering av skadefall och tillbud! Ps. Glöm inte, du har alltid chansen att vinna storkovan via två utdelade trisslotter per inrapporterat skadefall. Ds

16 Utvärdering Kylvattenkonferensen 2014 MEDLEMSBLAD Styrelsen har tagit inkommen återkoppling i beaktning inför kommande Kylvattenkonferenser, men även den stundande Matarvattenkonferensen Vid intresse av mer detaljerad utvärdering, kontakta Magnus för information.

17 Finansiellt stöd för deltagande i studieresor och konferenser vill påminna om möjligheten för våra medlemmar att söka finansiellt stöd för deltagande i studieresor. Nytt för i år är att bidrag kan sökas till deltagande i konferenser med IAPWS (där sektionen är medlem). Läs mer om möjligheter för finansiellt stöd under allmänt. Ansökan görs till styrelsen genom att kontakta sekreterare Magnus Ivarsson. Projektstöd? har i den föreslagna budgeten avsatt utökad del finansiella medel för projektstöd och för examensarbeten. Har du eller ditt företag ett intressant projekt men saknar fullständig finansiering? Hör av dig till sektionen för vidare diskussion och upplägg. önskar alla medlemmar en skön sommar och en härlig semester! Ps. glöm inte att boka in datumen november 2014 för höstens Matarvattenkonferens på Stockholm Waterfront!.Ds

18 allmänt Vårt syfte har sina rötter i den ideella delen av Ångpanneföreningen och syftet med att bilda sektionen var att skapa ett unikt och brett teknikforum, allt för att tillfredställa och stödja sektionens medlemmar som dagligen arbetar med vattenfrågor. Våra medlemmar Sektionen vänder sig till alla företag med anläggningar för energiproduktion samt till institutioner och organisationer som driver frågor som kan ha betydelse för sektionens verksamhetsområde. Leverantörer och konsulter är också mer än välkomna som medlemmar, eftersom de, utifrån sitt perspektiv, har mångårig erfarenhet. Sektionens styrelsemedlemmar kommer från vitt skilda företag och syftet är att representera alla olika kategorier inom vilka våra medlemmar återfinns. Sektionen administreras av ett kansli på ÅF:s huvudkontor. Finansiellt stöd Någon gång har du säkert stött på en frågeställning som behöver följas upp? Det kanske är något som borde kunna förbättras eller förenklas. Något nytt som måste testas innan ett beslut om förändring tas. Ofta läggs idéer åt sidan då tiden inte räcker till för att få det genomfört. Andra gånger är det svårt att kunna motivera kostnaderna för att få det utfört. Kanske finns förhoppning om att träffa någon som genomfört liknade projekt och dra nytta av deras erfarenhet. kan till exempel premiera väl utförda examensarbeten genom att tilldela den studerande som genomför examensarbetet ett stipendium. Detta kan vara ett bra tips som du kan ge till dem som utför examensarbeten inom vårt intresseområde. Du kan också söka bidrag från s samlade medel för att finansiera genomförande av ett projekt. Blir det ett stort projekt kan det eventuellt göras som ett delfinansierat projekt med exempelvis Värmeforsk eller Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Förutsättningen för att skall vara med och bidra är att alla medlemmar skall kunna ta del av resultaten från undersökningen eller projektet som en rapport i ett medlemsblad, eller liknande, eller genom redovisning på en av våra konferenser. Trisslotter för anmält skadefall vill att medlemmar i föreningen ska få ta del av vad som händer på andra anläggningar i form av skadefall och driftstörningar. Därför belönas Du som rapporterar in ett skadefall till styrelsen med två trisslotter. Inrapporteringen behöver inte vara omfattande utan det räcker med några rader för att sprida kunskap och erfarenhet. Vi kanske inte har möjligheten att lösa problemet, men vi kan med stor sannolikhet hänvisa till rätt person eller företag. Hjärtligt välkommen som medlem Är du inte redan medlem i är du hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap. Kanske vet du något företag som borde vara medlem? Ta kontakt med s sekreterare Magnus Ivarsson ansökan om medlemskap. Ett medlemskap kostar kr per år.

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Fler nöjda med LEDARSKAPET

Fler nöjda med LEDARSKAPET SÄKERHET Ny alkohol- och drogpolicy med slumpvisa drogtester. sid 8-9 företagshälsovården Akuta skador och förebyggande hälsokontroller. sid 10-11 Linerbladet Nr 2 2013 En tidning för alla medarbetare

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer