MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014"

Transkript

1 Nr 2, juni Information från KYLVATTENKONFERENS 2014 Figur 1. Deltagare vid Kylvattenkonferensen 2014 Medlemsbladets innehåll 2014 års andra medlemsblad innehåller bl.a. rapport från genomförd Kylvattenkonferens och sektionens deltagande vid Branschdagarna i Eksjö. Pasi Syrjänen, SSAB EMEA Oxelösund och nyvald styrelseledamot i, skriver om kylvattenproblem och lösningar vid anläggningen i Oxelösund. Vidare presenteras den nya styrelsen som tillsatts efter årsmötet den 7 maj. Den återkommande ordförande-spalten är naturligtvis inkluderad i årets andra medlemsblad. Avslutningsvis presenteras en övergripande utvärdering av Kylvattenkonferensen Ny hemsida på gång! Just nu arbetar sektionen för full fart med att färdigställa en ny hemsida för lättare hantering av bl.a. nyhetsflöden, dokumentationsmaterial och skadefallsrapportering. Den nya sidan planeras att lanseras i slutet av sommaren och vi hoppas ni har överseende med ev. problem under flytten och något senare uppläggning av material och medlemsblad. Den nya adressen blir matarvattensektionen.se. Välkomna att meddela synpunkter och önskemål om vad vi bör inkludera på vår hemsida! 1987 c/o Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Besöksadress: Frösundaleden 2A, Postadress: Stockholm E-post: Org.nr.: Hemsida:

2 Ordförande har ordet MEDLEMSBLAD Nr 4, 2013 Ärade medlemmar, För några veckor sedan var inbjuden att hålla en branschdag med tema matarvatten för de som går driftteknikerutbildningen genom yrkeshögskolan i Eksjö. Det blev en uppskattad dag med engagerade talare från våra medlemsföretag och mycket insatta och bra frågor från lyssnarna. Det märktes att det finns ett behov även från driftpersonal att få möjlighet till erfarenhetsutbyte i matarvattenfrågor, något som vi kanske ska fundera mer på hur vi kan bemöta från s sida. Kanske kan det vara de erfarenhetsdagar (läs mer längre ned) som vi nu planerar för att ta ett steg i den riktningen. Jag har precis ringt runt o mailat till några av dem som förhoppningsvis dyker upp som talare på årets matarvattenkonferens. Detta år kommer det att bli ett helt block med Säkerhet och Skadefall som tema. Då är tanken att vi ska få erfarenheter från anläggningar där olyckan varit framme och man haft tillbud med lut eller syra. Det är ju tyvärr så att det fortfarande händer olyckor där kollegor får men för livet. Men det händer ju aldrig mig, eller..? Jag hoppas att ni ser vikten av att lägga tid på detta viktiga men ofta svåra och obehagliga ämne och att vi kan lära av varandra för att undvika att det behöver hända fler personer. Ständiga neddragningar, nyanställda, mindre förståelse o respekt för kemikalierna är faktorer som vi måste kunna hantera. Det kommer att bli spännande att lyssna till vad andra gjort för att förebygga. På hemmaplan händer det också grejer som har med säkerhet att göra. E.ON har som ledord att vi ska ha Safety F1rst och för att hjälpa till med detta har jag valt att engagera mig som skyddsombud på Händelöverket. Jag har på skyddsrond i rökgaskondensatreningsanläggningen sett att våra diphoterine-flaskor, både ögonskölj och de så kallade DAP-duscharna har utgångsdatum till hösten. Det gav mig en ingivelse att vi borde försöka ordna en övning med kemikalie-scenario tillsammans med räddningstjänsten. Så det har jag nu uppvaktat vår arbetsmiljöansvarige samt även säkerhetsansvarige för att se om det går att få in i övningsplanerna fram över. När jag går runt o frågar bland driftpersonal är det många som vet om diphoterine-flaskorna, men få som kommer ihåg att de fått någon praktisk utbildning på hur dessa ska användas, så det börjar kanske bli dags. Just den här kombinationen att känna ett ansvar för kemin och att den fungerar, samt att man även kan skydda sig mot den om det skulle gå fel känns väldigt viktigt för mig just nu. Diphoterine är för er som inte vet det ett medel som neutraliserar både syror, baser och oxiderare, reducerare, kelaterare och lösningsmedel. I planerna framöver ligger förutom matarvattenkonferensen också en ny tillställning: planerar att ordna en erfarenhetsutbytesdag vad gäller rökgaskondensatrening efter sommaren. Förhoppningen är att vi ska kunna göra fler sådana erfarenhetsdagar, och då särskilt vända oss till driftpersonal. Detta görs i samarbete med ADV-kemi och Roger Lundberg från Mälarenergi är sammankallande för den första erfarenhetsdagen. Vi får se om vi träffas i ÅF:s fräscha lokaler i Solna, där vi hade årets kylvattenkonferens och årsmöte. Tack till er som anslöt! Jag vill passa på att önska er alla en skön sommar och härlig semester! Sol, värme o matarvatten Anna

3 Nr 1, 2014 Kylvattenkonferens onsdag 7 maj 2014 arrangerar på återkommande basis Kylvattenkonferensen. Senast konferens hölls var 2011 varvid det den 7 maj återigen var dags att samla landets verksamma inom kylvattenområdet. Figur 2. Ett 40-tal besökare lyssnar till intressanta föredrag under 2014 års Kylvattenkonferens Moderator för årets Kylvattenkonferens var sektionens ordförande Anna Edebo, E.ON. Värme. Som en kort inledning hälsade Anna deltagarna välkomna till en för ny konfernslokal: ÅF huvudkontor i Solna, Stockholm. Dokumentation från konferensen kommer inom kort att läggas upp på den nya hemsidan. Konferensen var uppdelad i två block. Först ut var Niklas Dahlberg, Nalco, som inledde blocket Grundläggande kylvattenbehandling genom att berätta om vilka parametrar som skall kontrolleras och analyseras. På samma tema fortsatte sedan Anders Petré, Watertech, genom att föredra olika aspekter för att optimera kylvattenkvaliteten. Med begreppet mota olle i grind föredrog Henrik Titusson, Eurowater, tankar kring avhärdning för att förhindra problem uppkomna från järn och mangan samt kalcium och magnesium. Utöver detta lyftes också olika möjligheter att filtrera ett system via delströmsfiltrering. Efter dagens första fikapaus föredrog Knut-Erik Hansen, Mitco, alternativa vägar för att bekämpa musseltillväxt i ledningar för havskylvatten. Efter föredraget tog en livlig debatt form där den kemiska bekämpningen med miljömässigt tveksamma kemikalier ifrågasattes vara den enda vägen att åtgärda dessa problem. Blocket fortsattes via Peter Sundabum, C.A.Mörck, som med praktiska exempel och handfast utrustning på scen berättade livfullt om olika aspekter att tänka på vid ny kyltornsdesign. Figur 3. Peter Sundbaum förklarar vad man skall tänka på vid ny kyltornsdesign

4 Nr 1, 2014 Urban Andersson, Dekra, avslutade efter lunch blocket om grundläggande kylvattenbehandling genom att föredra olika exempel på uppkommen korrosion i kylvattensystem. Med information om möjlig korrosion för olika stålsorter och vattenkvaliteter går många oönskade driftstopp och haverier att undvika. Figur 4. Urban Andersson pratar om sulfatreducerande bakterier och dess påverkan på korrosionsrisker Johan Swenne inledde konferensens block 2 Bekämpning av mikroorganismer med att berätta om drifterfarenheter från legionellainfektion i en kylvattenanläggning i Akalla, där bl.a. smittospårning och uppförande av styrdokument togs upp som diskussionspunkter. Folkhälsomyndigheten höll ett mycket uppskattat föredrag om dess verksamhet och tankar kring legionellautbrott i kyltornsanläggningar. Caroline Schönning och Sabina Andersson lyfte fram flera intressanta frågeställningar och bjöd in till gemensam diskussion med åhörarna efter genomfört föredrag. Figur 5. Sabina och Caroline från Folkhälsomyndigheten berättar om legionellastatistik från Sverige. Figur 6. Magnus Carlsson föredrar princip för kemikaliefri desinfektion av kylvatten. Som en kontrast till föregående talare föredrog Magnus Carlsson, Wallenius Water, om alternativ för kemikaliefri desinfektion och hur det fungerar i praktiken. Genom att föra en delström från en kyltornskrets varma sida till en UV-ljuskälla kan bakteriens cellväggar brytas ned för att eliminera legionellahalten. Fredrik Svensson, Ashland, har på tidigare Kylvattenkonferenser föredragit erfarenheter och tankar inom området. Denna gång fick Fredrik avsluta konferensen genom att diskutera rutiner för sanering av kyltorn och kylsystem. Fokus låg kring att belysa myndigheterna i Englands samt EWGLI:s (The European Working Group for Legionella Infections) rutiner kring inspektion, underhåll, vattenbehandlingsprogram samt rengöring och desinficering. Som en avslutning på konferensen höll moderator Anna Edebo en kort öppen frågestund innan deltagare fick fortsätta mingla i utställningen som för dagen bestod av 4 utställande företag.

5 Robert Lindberg från slussen.biz har skrivit en artikel om Kylvattenkonferensen som går att finna här. tackar för en trevlig dag med intressanta föredrag och diskussioner och börjar redan fundera på kommande konferenser! Årsmöte onsdag 7 maj 2014 I samband med årets Kylvattenkonferens hölls årsmöte i ÅFs lokaler i Solna. Nedan återges en kort resumé. Totalt var det 11 deltagare på plats. Föreningens ekonomi Magnus föredrog det ekonomiska resultat från 2013 vars utfall hamnade kring noll. Nämnvärt är den skatterevision som sektionen genomgått vilken hade synpunkter på sektionens fördelning av ideelloch näringslivsverksamheten vilket också signifikant påverkat sektionens likviditet. Just nu pågår arbete för att utforma nya rutiner kring arbetsmetod och bokföring för att tydliggöra sektionens verksamhet gentemot Skatteverket. Konkret innebär detta tydligare indelning av vad som är ideell verksamhet, t.ex. årsmötet, och vad som är näringsverksamhet, t.ex. Matarvattenkonferensen. Se årsmöteshandlingar på hemsidan eller kontakta Magnus för mer information. Ny styrels, valberedning och föreningsrevisor Vid 2014 års årsmöte avgick Susanne Holm, BillerudKorsnäs Gävle, som ledamot. Susanne ersattes av tidigare föreningsrevisor Pasi Syrjänen, SSAB EMEA Oxelösund. Detta innebär att styrelsen består av nio ledamöter. Som ny föreningsrevisor valdes Niklas Berg, Söderenergi. Kvar i valberedningen sitter Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik, Anders Fredriksson, Tekniska verken Linköping och Lars Lindberg, Metsä Board Husum. Läs mer om s sittande styrelse och valberedning på nästkommande sidor.

6 Presentation av styrelse, valberedning och föreningsrevisor Pasi Syrjänen hälsas välkommen som nytillträdd ledamot i s styrelse! Under verksamhetsåret har Susanne Holm, BillerudKorsnäs Gävle, valt att avgå. Fjolårets valberedning fortsätter medan Niklas Berg, Söderenergi, välkomnas som nytillträdd föreningsrevisor. Anna Edebo, omvald t.o.m Ordförande Anna jobbar sedan januari 2014 som processingenjör på E.ON Värme Norrköping, Händelöverket. Arbetsuppgifter är bl.a. matarvattenberedning och hantering av kemin kring rökgaskondensatrening. Anna har tidigare erfarenhet från liknande uppgifter på Hallstavik pappersbruk och från det numera nedlagda Norrsundets bruk som producerade sulfatmassa. Anna fick fortsatt förtroende som s ordförande vid årsmötet i Solna för en period om ett år. Magnus Ivarsson, omvald t.o.m Sekreterare Magnus Ivarsson arbetar på ÅF som energi- och processkonsult sedan april Magnus arbetar främst med frågor som främst behandlar massa- och pappersindustrins energisystem, t.ex. energistudier, turbinoch pannteknik, koncept- och kapacitetsstudier, kondensathanteringoch återvinning, gröna elcertifikat samt även projekt av mer strategisk art. Förutom energi ligger cykla i skogen, båt och musik (såväl rock som kör) varmt om hjärtat. Magnus fick förtroende som s sekreterare vid årsmötet i Solna för en period om ett år.

7 Roger Lundberg, tidigare vald t.o.m Ledamot Roger har arbetat på Mälarenergis kraftvärmeverk sedan 1986, där han fokuserar på kemifrågor. Sedan 2011 som enhetchef. Speciellt intresserad är han av matarvattenfrågor och korrosion samt drift och optimering av kemianläggningar som är t.ex. RO, UF, jonbytesanläggningar och doseringsanläggningar. Även katalysatorer och avsvavlingsanläggningar ingår. Han tycker även om att arbeta med internutbildning och projekt har Roger varit ledamot i Värmeforsks forskningsgrupp för material och kemiteknikfrågor. Han ser att väldigt många frågor återkommer i olika forum, varför Roger hoppas kunna bidra med brobyggande mellan dessa forum och därmed bredda kunskapsspridningen inom matar-vattenområdet. Roger valdes för en tvåårsperiod som ledamot i styrelsen i och med årsmötet Pasi Syrjänen, nyvald t.o.m Ledamot Pasi började på SSAB EMEA Oxelösund 1979 och är sedan 1989 stationerad som tekniker vattenkemi på Energi/Media där han arbetar med vattenfrågor och drift/optimering av vattenkemin samt är kvalitetsansvarig för produktionsområdets producerade media. Pasi är förutom detta ordförande i Vattenforum, ett arbetsforum inom SSAB som behandlar olika vattenrelaterade frågor. På fritiden är resor med fru samt formel 1 ett stort intresse. Pasi fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förtroende som ordinarie styrelseledamot. Erik Malmborg, omvald t.o.m Ledamot, vice ordförande Erik arbetar som fabrikschef på Energi & Formalinproduktionen inom Perstorp Specialty Chemicals AB. Här började han 1995 som miljöingenjör, men ansvarar sedan år 2000 för bl.a. energi- och vattenproduktionen inom industriparken i Perstorp. Erik fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förnyat förtroende som ordinarie styrelseledamot.

8 Christin Hedman, omvald t.o.m Ledamot Christin jobbar på Tiami Vattenkemi som teknisk säljare. Hon har jobbat med vattenbehandling av ångpannor och kylvatten, men också med kemikalier på pappersmaskiner i ca 15 år. Christin är utbildad civilingenjör i Kemiteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Christin är född och uppvuxen i Piteå i Norrbotten men flyttade 2010 ner till Falköping. Där bor hon på en gård på landet med hästar, katter och höns, så djuren ligger henne verkligen varmt om hjärtat. På fritiden ägnar sig Christin åt ridning, försöker motionera så gott det går och jagar när tillfälle ges. Christin fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förnyat förtroende som ordinarie styrelseledamot. Jan Lundgren, omvald t.o.m Ledamot Jan arbetar idag som kemigruppchef på Fortum Värme i södra Stockholm där det ingår i arbetsuppgifterna att ansvara för kvaliteten på matarvattnet. Jan anställdes första gången på Fortum (då Stockholm Energi) år Däremellan har han även hunnit arbeta på Ångpanneföreningen (ÅF) och bryggt öl av (matar)vatten under 15 år på Pripps/Carlsberg. Jan fick vid årsmötet 2014 för en period om två år förnyat förtroende som ordinarie styrelseledamot. Mats Hellman, tidigare vald t.o.m Ledamot Mats har sedan år 1992 arbetat som egenföretagare med konsultfirman Hellman Vatten. Mats har tidigare arbetat flera år som kemist på Stockholm Energi och SSAB Oxelösund, kemikalieförsäljare på Mitco och Lifab samt filteranläggningsförsäljare på USF Akvapur. Mats är s representant i SIAPWS och sedan 2012 även ordförande i densamma. Mats omvaldes för en tvåårsperiod som ledamot i styrelsen i och med årsmötet 2013.

9 Conny Alsén, tidigare vald t.o.m Ledamot Conny arbetar som marknadsansvarig på Eurowater i Huskvarna, där han nu har arbetat i över 35 år. Eurowater har ett brett vattenbehandlingsprogram med bland annat jonbytes- och membransystem. Vattenbehandling till värmecentraler är det område som Conny arbetar främst inom. Conny omvaldes för en tvåårsperiod som ledamot i styrelsen i och med årsmötet Bo Ramsbäck Valberedning Ångpanneföreningen var Bos första arbetsgivare där han började som konsult 1978 med Matarvattenfrågor fortsatte Bo till stor del med samma kunduppdrag på Birka Service, sedermera Fortum Service, som bedrev samma typ av extern verksamhet. Sedan 2011 är Bo sin egen arbetsgivare eftersom Fortum upphört med konsulttjänster. Ramsbäck Matarvattenteknik AB, med hemvist i Norberg, är Bos verksamhet de kommande åren med inriktningen utbildning och rådgivning som konsult. Under åren 1989 till 2010 har Bo med några års avbrott varit engagerad i styrelsen, först som sekreterare och senare som ordförande. Anders Fredriksson Valberedning Sedan 1994 har Anders arbetat på Kraftvärmeverket hos Tekniska Verken i Linköping med vattenkemi, både med reningsutrustning och med vattenanalyser. Även tillsyn och underhåll av analysatorer och olika mätinstrument står på agendan. Anders har ett förflutet som mötesordförande vid s tre senaste årsmöten.

10 Lars Lindberg Valberedning Lars arbetar på Metsä Board Sverige AB, Husumfabriken, som produktionsingenjör på avdelningen Lut, ved, energi och hamn. Lars har sedan 1997 jobbat på Husumfabriken med arbetsområden som omfattar sodapannor, barkpanna, turbiner, ångsystem och matarvattenbehandling. Lars valdes vid årsmötet 2014 in i valberedningen. Niklas Berg Föreningsrevisor Niklas är kemiingenjör och Vattensystemansvarig på Söderenergi i Södertälje. I rollen ingår bl.a. optimering av spädvatten- och rökgaskondensatrening samt långsiktig planering av underhåll och ombyggnader. Niklas har jobbat med kemi och processvatten sedan Fritiden ägnar Niklas åt stugan i Kolarmora och senaste projektet är att ta jägarexamen och jaktlicens för att freda odlingarna från vildsvinen. Niklas valdes vid årsmötet 2014 som föreningsrevisor. Är du intresserad av styrelsearbete eller vill komma i kontakt med styrelsen? Kontakta sekreterare Magnus Ivarsson för vidare förmedling av kontakt.

11 Branschdag matarvattenteknik Eksjö Campus i12 är verksam inom fler mötesplatser än de egna arrangerade konferenserna. I slutet av Maj deltog flertalet engagerade inom, medlemmar som styrelseledamöter, i en branschdag arrangerad i Eksjö. Vi var där! Vi föreläste om vattenrening, utrustning, kemi, provtagning, matarvattensektionen, skadefall och några av de vanligaste tabbarna man kan göra när man ska analysera sitt vatten. Cirka 60 personer från energi- och skogsföretag i södra Sverige kom för att lyssna. Dagen anordnades av nedanstående organisationer som ett komplement till den utbildning till drifttekniker inom energianläggningar som Myndigheten för yrkeshögskolan finansierar. Årets kursdeltagare hade själva valt ämnet som branschdag. Till nästa år lät det som turbiner eller kanske rökgaskondensatrening kunde vara ämnet man ville fördjupa sig inom. Jag hoppas att de som var med på branschdagen insåg vitsen med att vara med i vår unika och värdefulla matarvattensektion och att vi snart kan hälsa en stor skara nya medlemmar välkomna! Figur 7. Några befintliga och flertalet potentiellt nya medlemmar?

12 Figur 8. Mats Hellman poängterar att galvaniska spänningsserien brukar redovisas som elektrodpotential vid 20 C och på havsvatten. Intressant att jämföra med vad som händer vid andra temperaturer och salthalter. På bilden syns en av sektionens nya roll-ups. Om Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar pengar för att köra denna kurs ännu en gång är upplägget att man under två års tid träffas på skolan i Eksjö tre veckor per termin. Där emellan har man arbetsplatsförlagd projektuppgift. Till skolan kommer föreläsare från både arbetslivet och den akademiska världen och vad jag kunde förstå på de kursdeltagare som var med på branschdagen så var de riktigt nöjda med upplägget. De ansåg att det var bra eftergymnasial nivå, hög arbetstakt och att det var svårt att hinna med både skiftgång, sitt vanliga liv och kursen. Man fick offra ganska mycket av sin fritid. Några av deltagarna frågade mig om det fanns särskilda matarvattenkurser där man kunde få lära sig lite mer grundläggande om hur allting fungerar. Bra att få upp förståelsen för att det här med matarvatten kanske inte är så enkelt som det ser ut vid första ögonkastet. Figur 9. Kent Lorentzon och Anna Edebo njuter av en heldag med matarvattenteknik Tack till Niclas, Alf, Benny o Mats samt era företag för att ni ställde upp som föreläsare! Eder ordförande Anna Edebo

13 Kylvattenproblem i Oxelösund Pasi Syrjänen, SSAB EMEA Oxelösund, berättar nedan om sin och anläggningen i Oxelösunds erfarenheter från problem i kylvattenanläggningen Under 2012 gjordes en omställning av kylsystemet med bl.a. utbyte av ett kyltorn. Det gamla kyltornet hade varit i service under många år och behövde bytas ut för att kunna möta kraven på kyleffekt från det omställda kylsystemet. Kyltornet revs och ersattes av ett nytt. Det enda som behölls var tråget. Dimensioneringen av kyltornet fick således göras efter tråget men också efter framtida utökade krav på värmeeffekter. Hösten 2012 startades det ombyggda kylsystemet upp för första gången och de dimensionerade kyleffekter som hade satts upp för kyltornet uppnåddes. Personal som skulle drifta anläggningen genomgick en kortare utbildning. Ungefär ett halvår senare började kyleffekterna på kyltornet att avta. Kylvattentemperaturerna ökade för att tangera max av vad som ur säkerhetssynpunkt var kritisk för både personal samt processanläggningar. En utredning om vad som var fel påbörjades. En checklista sattes upp för att kunna påvisa vad som var fel. Utredningen visade att det fanns vissa fel i kylvattensystemet och framförallt i kyltornet. Bl.a. var tryckfallet över kyltornet alldeles för högt. Viktigt för att kyltornet ska fungera optimalt är att dess spraydysor fungerar enligt de föreskrivna premisserna. För att få en så stor yta på kylvattnet och erhålla en god kyleffekt, ska dysorna spraya ut kylvattnet över kylpaketen. Den sprayeffekten erhölls inte p.g.a. av igensättningar i dysorna och således uteblev kyleffekten. Dysorna byttes och en mindre men likväl ökad kyleffekt uppnåddes. Difftrycket över kyltornet var acceptabelt och bytet av dysor fungerade. Dock, med stigande temperaturer och med det ökat kylbehov från processanläggningar nåddes snart vägs ände med denna åtgärd. Kylvattentemperaturerna nådde snart nog kritiska nivåer. Ett beslut togs efter övervägande att byta ut kylpaketen i kyltornet. Dessa beställdes Figur 10. Spraydysa och datum sattes för bytet. Tester gjordes för att se om bytet kunde utföras under drift av processanläggningarna. Kylvattnet skulle bypassas över kyltornet. Emellertid innebar det en allt för stor risk att göra detta under drift av processanläggningar och man beslutade att göra en shutdown av anläggningarna. Kyltornet stoppades, allt kylvatten bypassades och rivningen av kyltornsinsatserna påbörjades. För att minimera stilleståndstiderna för processanläggningarna (intäktsförluster) skulle jobbet utföras med ett stort manskap. Dessa jobbade i olika team där man avlöste varandra så att jobbet fortgick utan avbrott. Leverantören skickade även upp en supervisor som bistod arbetet. Under arbetets gång med rivning av kyltornsinsatserna såg man snart anledningen till att kyltornet inte fungerade. Nedre halvan av insatserna var totalt igensatta av slam och funktionen av kyltornet var i praktiken noll.

14 Bytet klarades nästan av under utsatt tid (-3 timmar) och startades upp. Följande dag såg man att kyltornet klarade att leverera de kyleffekter som utlovats. Kylvattentemperaturerna vid processanläggningarna var optimala. Att tänka på vid projektering av nya kyltorn: I detta fall fanns det olika faktorer som påverkade kyltornseffekten. Kyltornet var korrekt dimensionerat. I projektet däremot togs ingen hänsyn till vad leverantören föreskrev avseende spädvattenkvalitet till kyltornet. Kyltorn som levereras idag är delikata. Effektiva ur Figur 11. Igensatt kyltornsinsats energisynpunkt men samtidigt känsliga för dålig spädvattenkvalitet. Dysorna var igensatta av slam och likaså kyltornsinsatserna. Vid projektering av kyltorn är det viktigt att personal med kunskaper om vattenbehandling medverkar. Detta för att undvika problem med igensättningar i kyltornet. En plan för behandling av spädvattnet till kyltornskretsen har initierats och förhoppningsvis behövs inget utbyte av dysor eller kyltorninsatser göras i framtiden. Pasi Syrjänen

15 Skadefallsrapportering samlar in rapporterade skadefall för bl.a. presentation på den årligt återkommande Matarvattenkonferensen för att minska skador på utrustning och personer verksamma inom branschen. Samtliga skadefall som är inrapporterade finns (anonymt eller namngivna) tillgängliga på sektionens hemsida. En enkel mall för inrapportering av skadefall kommer i och med omarbetningen av befintlig hemsida att tas i bruk. Via denna skall det snabbt gå att meddela vad som hänt för att sedan bli kontaktad av någon från för vidare diskussion. Till dess och även därefter, tveka inte att kontakta Magnus eller någon i styrelsen för att inrapportera skada eller tillbud! Styrelsen ser skadefallshanteringen som ett av sektionens viktigaste inslag för branschen och ser mycket gärna att vi får hjälp med inrapportering av skadefall och tillbud! Ps. Glöm inte, du har alltid chansen att vinna storkovan via två utdelade trisslotter per inrapporterat skadefall. Ds

16 Utvärdering Kylvattenkonferensen 2014 MEDLEMSBLAD Styrelsen har tagit inkommen återkoppling i beaktning inför kommande Kylvattenkonferenser, men även den stundande Matarvattenkonferensen Vid intresse av mer detaljerad utvärdering, kontakta Magnus för information.

17 Finansiellt stöd för deltagande i studieresor och konferenser vill påminna om möjligheten för våra medlemmar att söka finansiellt stöd för deltagande i studieresor. Nytt för i år är att bidrag kan sökas till deltagande i konferenser med IAPWS (där sektionen är medlem). Läs mer om möjligheter för finansiellt stöd under allmänt. Ansökan görs till styrelsen genom att kontakta sekreterare Magnus Ivarsson. Projektstöd? har i den föreslagna budgeten avsatt utökad del finansiella medel för projektstöd och för examensarbeten. Har du eller ditt företag ett intressant projekt men saknar fullständig finansiering? Hör av dig till sektionen för vidare diskussion och upplägg. önskar alla medlemmar en skön sommar och en härlig semester! Ps. glöm inte att boka in datumen november 2014 för höstens Matarvattenkonferens på Stockholm Waterfront!.Ds

18 allmänt Vårt syfte har sina rötter i den ideella delen av Ångpanneföreningen och syftet med att bilda sektionen var att skapa ett unikt och brett teknikforum, allt för att tillfredställa och stödja sektionens medlemmar som dagligen arbetar med vattenfrågor. Våra medlemmar Sektionen vänder sig till alla företag med anläggningar för energiproduktion samt till institutioner och organisationer som driver frågor som kan ha betydelse för sektionens verksamhetsområde. Leverantörer och konsulter är också mer än välkomna som medlemmar, eftersom de, utifrån sitt perspektiv, har mångårig erfarenhet. Sektionens styrelsemedlemmar kommer från vitt skilda företag och syftet är att representera alla olika kategorier inom vilka våra medlemmar återfinns. Sektionen administreras av ett kansli på ÅF:s huvudkontor. Finansiellt stöd Någon gång har du säkert stött på en frågeställning som behöver följas upp? Det kanske är något som borde kunna förbättras eller förenklas. Något nytt som måste testas innan ett beslut om förändring tas. Ofta läggs idéer åt sidan då tiden inte räcker till för att få det genomfört. Andra gånger är det svårt att kunna motivera kostnaderna för att få det utfört. Kanske finns förhoppning om att träffa någon som genomfört liknade projekt och dra nytta av deras erfarenhet. kan till exempel premiera väl utförda examensarbeten genom att tilldela den studerande som genomför examensarbetet ett stipendium. Detta kan vara ett bra tips som du kan ge till dem som utför examensarbeten inom vårt intresseområde. Du kan också söka bidrag från s samlade medel för att finansiera genomförande av ett projekt. Blir det ett stort projekt kan det eventuellt göras som ett delfinansierat projekt med exempelvis Värmeforsk eller Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Förutsättningen för att skall vara med och bidra är att alla medlemmar skall kunna ta del av resultaten från undersökningen eller projektet som en rapport i ett medlemsblad, eller liknande, eller genom redovisning på en av våra konferenser. Trisslotter för anmält skadefall vill att medlemmar i föreningen ska få ta del av vad som händer på andra anläggningar i form av skadefall och driftstörningar. Därför belönas Du som rapporterar in ett skadefall till styrelsen med två trisslotter. Inrapporteringen behöver inte vara omfattande utan det räcker med några rader för att sprida kunskap och erfarenhet. Vi kanske inte har möjligheten att lösa problemet, men vi kan med stor sannolikhet hänvisa till rätt person eller företag. Hjärtligt välkommen som medlem Är du inte redan medlem i är du hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap. Kanske vet du något företag som borde vara medlem? Ta kontakt med s sekreterare Magnus Ivarsson ansökan om medlemskap. Ett medlemskap kostar kr per år.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF Innehåll 1. Organisation 2. i tiden 3. Sodapannor i Sverige och (Norge) 4. Anmälda incidenter 5. Rekommendationer 6. Utbildning 7. Standardiseringsarbete 8. Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Gillar du SAST? Ordförande har ordet

Gillar du SAST? Ordförande har ordet Kalender -02-05 SIG: Open Mic i Stockholm -02-19 Q1 Stockholm: How to improve software quality - DevOp och Continuous Integration/Development -04-16 Q2 Stockholm: Tekniklingo för testledare samt årsmöte

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2015

NÄRBLADET nummer 3 2015 NÄRBLADET nummer 3 2015 Bild: SKNT:s ordförande Per Garenius tackar Roland Carlsson, Carina Milton, Anna Olofsson och Håkan Johansson, Umeå. Tack Umeå för en lyckad årskonferens 2015! SKNT:s årskonferens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost Assistansia AB Svarspost Kundnummer 20471619 708 00 Örebro Frankeras ej. Assistansia AB betalar portot. Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för funktionshindrade. Det är kundernas önskemål som

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer