Transport. Avtalskonferens facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016"

Transkript

1 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter i iran OFÖRÄNDRADE MEDLEMSAVGIFTER 2015

2 Ordföranden har ordet senaste nytt Transport på direkten vardagar kl Hej och välkommen tillbaka... Avtalskonferens 2015 Som medlem i Transport a r du alltid va lkommen att kontakta oss. Transport På Direkten (TPD) a r en samlad va xel som förbundet startat upp da r du som medlem kan få svar på alla typer av frågor, allt från avgiftsklasser till arbetsmiljöfrågor och avtal/arbetsra tt. Du kommer att kopplas till någon av de handla ggare som finns ute i landet (Kontorister, Ombudsma n och Regionala Skyddsombud (RSO). TRANSPORtFEMMAN i Stockholm ges ut av Stockholms Transportarbetarefackförening Ansvarig utgivare: Mikael Rolf, Tidningsgrupp: Torkel Blom, Carolina Nolasco och Simon Bartosz Grafisk form och layout: Happy Book Tryck: Print One Omslagsbild: Kurt Lundberg, Pia Edvall och Christer Norfall Foto: Mikael Rolf stockholms Transportarbetarefackförening avdelning 5 Beso k sker vardagar efter o verenskommelse Telefontider måndag-fredag Lunchsta ngt kl Beso ksadress Transport Avdelning 5 Skytteholmsva gen 2, 4 tr Solna Telefon Fax E-post La s mer pa Foto Daniel Myr från helgerna alla transportare! Hoppas att ni haft en härlig ledighet och ätit god mat. Nu planeras det för fullt på avdelningen och jobbas med förberedelser inför avtalsförhandlingarna 2016 som vi kan påverka och förbättra. Kunskap är makt och detta skall medlemmarna få via utbildningar. Våra grundvärderingar utgår från rättvisa, solidaritet, jämlikhet och frihet. Samhället och arbetslivet kan förändras och förbättras! Det är därför vi tror på en aktiverande och aktionsinriktad kunskap, som leder till handling. Ju fler vi är, desto större chans har vi att tillsammans förändra och förbättra. Alla transportare ska kunna känna delaktighet och komma med förslag inför de kommande avtalsförhandlingarna. Alla ska få vara med och påverka! I år kan medlemmarna även vara med och välja vilka som ska få representera oss i avtalskonferensen. Där samlas transportare från hela Sverige och diskuterar avtalet och hur man på bästa sätt får bättre avtalsvillkor för våra medlemmar i förhandlingarna med arbetsgivarna. Samtidigt som vi satsar på utbildning inom avtalet för medlemmarna pågår ett intensifierat medlemsorganiseringsarbete för att bygga fackliga strukturer på stora och viktiga arbetsplatser inför avtalsförhandlingarna. Inför kommande förhandlingar ska arbetsgivarna veta att vi är organiserade och har förberett oss väl för att kunna förhandla fram avtal som vi kan vara stolta och nöjda med. Föregående år slog vi rekord i antalet kursdeltagare i kursen Startpunkten med 219 deltagare! I år storsatsar vi och ska öka antalet fackliga introduktionskurser samt anordna fler kurser inom respektive avtal, så att fler medlemmar får veta om och kan tillgodogöra sig sina rättigheter på arbetsplatserna. Så, kom och var med i organiseringsarbetet. Du behövs! I år är det möjligheternas år! Ha en fantastisk fortsättning så ses vi i nästa nummer! I den senaste avtalsrörelsen hade förbundets förhandlingsavdelning ambitionen att alla kollektivavtal skulle löpa ut samtidigt. Det lyckades med undantag för bemanningsavtalet, som ju fler förbund är inblandade i och vars avtal löper ut i vår. Transports egna avtal löper ut 31 mars Detta medger ett samlat grepp på avtalsrörelsen. Därför har förbundsstyrelsen kallat till en gemensam avtalskonferens (några undantag finns, se nedan) på Runö oktober På plats kommer att vara förbundsstyrelsen, förbundets förhandlingsavdelning, ett flertal ombudsmän och 120 yrkesaktiva konferensombud. 120 konferensombud låter kanske som många, men eftersom det är 12 avtal och 25 avdelningar så kommer inte varje avdelning kunna vara representerad på varje avtal. Det måste till en urvalsprocess. Avdelningarna ska regionvis nominera ombud och ersättare till förbundet där förhandlingsavdelningen utgör valberedning och förbundsstyrelsen slutligen väljer ombuden. Nominerad ska vara medlem i Svenska Transportarbetareförbundet och yrkesverksam i det avtal han nomineras som ombud till. Nomineringarna ska vara inskickade till förbundet före 24 april, sedan beslutar förbundsstyrelsen ombuden 26 maj. Inom avdelning 5 behöver nu sektionerna på sina årsmöten nominera ombud inför representantskapets årssammanträde den 23 mars där val sker. Där kan representantskapet också besluta ge avdelningsstyrelsen mandat att komma överens inom regionen. Men kanske viktigare än vilka namn som ska föras fram är vilka krav vi ska trycka på. Löneökning i procent, i kronor och ören, semesterlön, schemaläggning, OB, förhandlingsordning med mera? Nu finns det möjlighet att föra fram sina synpunkter innan avtalskonferensen startar. Undantagna avtal i konferensen är: Flygplatsavtalet KFS, Fly PAC- TA, Återvinningsavtalet KFS, Miljö PACTA, Depåavtalet, Flygtankningsavtalet och Biluthyrning. Dessa avtalsområden behandlas i särskild ordning. Torkel Blom Avtalspunkter inför avtalskonferensen Du som vill påverka ombuden inför avtalskonferensen har möjlighet att ba ttra på kunskaperna om avtalen genom att gå någon av de avtalspunkter som avdelningen genomför i vår. Se information om studier på sidan 15. För region 3 är antalet ombud och ersättare som ska nomineras för de avtal som är aktuella för avdelning 5 som följer: Bevakningsavtalet 4 ombud, 4 ersa ttare Tidningsdistributörsavtalet 2 ombud, 2 ersa ttare Miljöarbetareavtalet BA 3 ombud, 3 ersa ttare Terminalavtalet (Transportavtalet) 3 ombud, 3 ersa ttare Transportavtalet 6 ombud, 6 ersa ttare Bussbranschavtalet 1 ombud, 1 ersa ttare Taxiavtalet Förare 2 ombud, 2 ersa ttare Taxiavtalet Telefonister 1 ombud, 1 ersa ttare Bensin- & Garage MAF Bensinstationsavtalet PAF Bilvårdsavatalet gemensamt 2 ombud, 2 ersa ttare Gummiverkstadsavtalet 1 ombud, 1 ersa ttare Avdelning 5 tillhör region 3 som fått» Mikael Rolf ett visst antal platser på varje avtal Yrkesaktiva Ordförande avd 5 och avdelningen kan därför nominera det antal som regionen fått (se Avd 5 Stockholm medlemmar Svenska Transportarbetareförbundet faktaruta till höger). Om avdelningarna i regionen kommer över- Nu finns det Avd 11 Norduppland/Ga strikland möjlighet att föra Avd 16 Gotland 322 ens sins emellan och nominerar exakt det antal ombud som det finns fram sina syn Avd 18 ha lsingland 948 plats för behöver valberedningen punkter innan avtalskonferensen Avd 41 Uppsala A-KASSAN inte tillsättas. Avd 46 Flyg (riksta ckande) Telefon Avd 88 Dalarna Måndag Fredag kl startar. samt Måndag Torsdag TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/ La s mer pa

3 info avd 5 info avd 5 Inget extra- Skrivelse angående upphandling som tillställts berörda företag, arbetsgivarorganisationen och SL. Skrivelsen finns också att läsa på avdelningens hemsida. val Det blev inget extra val. Inte än i alla fall kanske är bäst att tillägga.»ordning och reda ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Illustration: Robert Nyberg, Följ gärna Robert på hans facebooksida. Det betyder dock inte att förbundet eller avdelningen ska avstå från att agera politiskt. Förbundet på nationell nivå ska följa upp de löften och utfästelser som Socialdemokraterna gjorde i den ordinarie valrörelsen. Framför allt gäller detta de frågor om arbetsmarknaden som direkt påverkar våra medlemmar. Generellt att politiken värnar den svenska modellen med bland annat en fungerande arbetslöshetsförsäkring, men också specifikt den illegala inrikestrafiken på våra vägar, den söndertrasade taxibranschen och beställaransvar vid offentliga upphandlingar. Det finns ju en del väldigt tydliga löften. I samband med att regeringen tillsatte en utredning om hur svensk lagstiftning ska anpassas till EU:s nya upphandlingsdirektiv skrev civilminister Ardalan Shekarabi på DN Debatt den 22 december en artikel som avslutades: Ordning och reda ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Nu tar vi ett viktigt steg i syfte att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige. Regeringens löfte är därför att senast 2016 ska våra skattepengar, som går till offentliga kontrakt, inte längre kunna orsaka social dumpning. Vi på lokal nivå har också politiskt arbete framför oss. I många kommuner i Stockholms län med en ny vänstermajoritet håller man på att införa Vita jobb modellen. Vita jobb går ut på att kommunerna i sina upphandlingsunderlag lyfter ut delar ur kollektivavtalen och kräver att de företag som lägger anbud ska leva upp till dem. Vår uppgift är att kontrollera företagen lever upp till de här kraven. Vi blir ett slags oavlönade konsulter åt kommunen. Det kan inte utgå någon ersättning därför att då skulle arbetet behöva läggas ut på anbud. Men i Landstinget och många kommuner är den politiska färgen fortfarande blå. Här måste vi ligga på opinionsmässigt, visa på missförhållanden och ha konkreta förslag för oppositionen att lyfta. Ett exempel på fackligt politiskt arbete är den skrivelse från Bevakningssektionen som finns på nästa sida. Den fackliga kampen går vidare härligt! Torkel Blom Ingen förändring av medlemsavgiften i år ingen förändring av medlemssavgiften i år. Men om du får en lönehöjning under året kan du hamna i en högre avgiftsklass. Du ska alltid anmäla inkomstförändring till Transport. Detta gäller också om du av någon anledning får en lägre inkomst än tidigare för att din avgift ska bli rätt. Det kan handla om en längre tids sjukdom, studier, föräldraledighet eller dylikt. Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla. Anmälan kan göras till avdelningen Tel , eller på sidor. Torkel Blom Avgiftsklass Inkomst per månad Förbundsavgift Avdelningsavgift Totalt > Pensionärer TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/2015 5

4 info avdelning 5 info avdelning 5 Rapport från senaste representantskapet På Stockholms Transportarbetarefackförenings tredje representantskap för året den 8 december deltog sjuttio ledamöter och dessutom revisorer, veteraner och gäster. Under sammanträdet delades hederstecken ut till fyra medlemmar för trettio års medlemskap, se foto. Av kvällens gäster pratade förbundets ansvarige ombudsman för bevaknings- och miljöavtalen, Jerker Nilsson, om vårt stöd till Finansförbundet i deras konflikt med Svea Exchange och förbundssekreterare Matts Haglund om den eventuellt kommande valrörelsen. Representantskapet fattade sedan beslut om oförändrade medlemsavgifter för 2015, om oförändrad löne- och arvodestat för 2015, om budget för 2015 och om en ny valoch arbetsordning. Medlemsavgifterna kan ni se i en faktaruta på föregående sida. Resonemanget bakom avdelningens budget skriver avdelningens kassör, Pia Edvall, om särskilt här intill. Vår nya val- och arbetsordning innebär framför allt en fördjupad roll för avdelningens valberedning som nu ska verka över hela året. Valberedningen ska vara avdelningsstyrelsen behjälplig med att nominera kandidater till valbara platser i olika sammanhang. Man ska också föreslå personer att representera avdelningen i olika sammanhang. Vi är till exempel andelsägare i Folkets Hus i Stockholm AB och kallas då att närvara vid årsmötet. Nytt i val- och arbetsordningen är också ett tydligt regelverk för hur man utser respektive avsätter skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Den nya val- och arbetsordningen finns att läsa i sin helhet på avdelningens hemsida gå via www. transport.se Som vanligt vill vi påpeka att alla medlemmar är välkomna att närvara på representantskapets sammanträden. Nästa är årssammanträdet måndagen den 23 mars Torkel Blom Mottagare av hederstecken på representantskapet i december. Från vänster Mauri Vaattovaara, Lilian Kandell, Torkel Blom och Kent Strömqvist Foto: Johan Andersson. Ekonomi 2015 Avdelningen kommer att gå med ett stort överskott för året trots att vi inför året budgeterat för ett underskott. Det är bl a för att vi blivit fler medlemmar och därmed är fler som betalar medlemsavgift. Under året har vi som avdelning växt med över 300 medlemmar! Budget inför 2015 beslutades på representantskapet 8 december med överskottsprojektionen för i minnet. Det blir en offensiv budget, med ett beräknat större underskott. Det är en satsning på att vi ska bli ännu fler medlemmar och därmed stå starkare gentemot arbetsgivarna inför avtalsrörelsen Vi fortsätter våra insatser gällande utbildning som givit bra resultat i år och sätter också till extra resurser på organiseringsområdet. Nytt för året är att vi satsar stort på organisering. Vi kommer under året att ha hjälp av fyra sk organizers i vårt arbete. De kommer att arbeta aktivt med ett antal utvalda arbetsplatser. Tanken med verksamheten är att fler medlemmar ska ges möjlighet att starta upp lokal facklig verksamhet på sin arbetsplats. Det är något vi vet har stor inverkan på arbetsvillkoren lokalt. Alla sektioner får också resurser avsatta för sin verksamhet i budget. Största delen av de medel som ställs till sektionernas förfogande gäller olika former av uppsökande verksamhet, att vara ute på arbetsplatser eller att ta kontakt med medlemmar per telefon. Vid pressläggningen av tidningen är årets slutgiltiga resultat inte fastställt, men vi bedömer att överskottet för kommer att vara större än det beräknade underskottet för Redovisning av årets resultat görs i samband med representantskapets årsmöte i mars Pia Edvall ombudsman & kassör»vi satsar stort på organisering Budget 2013 Budget Budget 2015 Inta kt Kostnad Bera knat överskott Transport avdelning 5 firar 100 år 2015 Fredagen den 8 maj i år fyller Stockholms Transportarbetarefackförening 100 år. Jubiléet tänker vi uppmärksamma bland annat med artiklar här i Transportfemman. Nu finns det förstås en historia före den 8 maj 1915 där transportarbetare i Stockholm gått samman och bildat fackföreningar för att kämpa för drägliga löner och arbetsvillkor. Ni som gått Startpunkten kommer ihåg att det var vanligt att fackföreningar bildades och verkade några år för att sedan falla ihop efter arbetsgivarnas hårda och brutala motstånd. Några av de tidiga föreningarnas namn är fascinerande: Stockholms Droskkuskpersonal- och Automobilförarefackförening, Stockholms Renhållningsarbetarefackförening, Stockholms Södra Åkeriarbetarefackförening m.fl. För många av föreningarna var det den tunga förlusten i storstrejken 1909 som avgjorde ödet med nedläggelse som följd. Samtidigt överlevde några transportarbetarefackföreningar så när vår fackförening bildades var vi inte ensamma om att organisera transportare i Stockholm. På Transports kongress 1916 fanns det ombud från tre olika Stockholmsföreningar. På det konstituerande styrelsesammanträdet deltog C E Thörnqvist, Segerberg, Ask, Svensson och Källgren heder åt dem. Man förefaller ha arbetat energiskt och planmässigt och fick snabbt igång två expeditionslokaler och snart även en möteslokal på S:t Paulsgatan 17, där man höll föreningsmöten första söndagen i varje månad. I oktober hade man 344 medlemmar. Om vi idag rekryterade 344 medlemmar på 5 månader skulle vi vara mycket nöjda hade föreningen 7 sektioner: Åkeriarbetarna, Renhållningsarbetarna, Hyrverkskuskar, Murbrukskuskarna, Oljearbetarna, Fönsterputsarna och Sundbybergs Åkeriarbetare med totalt medlemmar. Fönsterputsarna hade en konflikt med Fönsterputsarbolaget Wasa i fem veckor Intressant är att samtidigt som företaget försökte upprätthålla driften med sina verkmästare så hade arbetarna en viss framgång med att utföra kontrakterat arbete för egen räkning. De fick igenom sina krav till slut. Den 7 april 1919 gick de anställda i Stockholms Åkeribolag i strejk. Två intressanta aspekter finns att rapportera. Det räckte med en och en halv timmes strejk, så vår korta strejk för terminalarbetarna härom året är inte unik. Dessutom fick man in i avtalet en skrivning att fackföreningen hade rätt att rekommendera vissa arbetare vid nyanställning. Det här var en tid då Transport drev principen att bara medlemmar i facket fick vara anställda (s.k. closed shop). Politiskt höll man till på den radikala sidan av arbetarrörelsen. Föreningen gick ur Arbetarekommunen (socialdemokraterna) 1916 och bildade inom föreningen en vänsterklubb som i sin tur anslöt sig till det Vänstersocialistiska partiet. 20-talet var en tid med stora konjunktursvängningar och många strejker. Arbetsgivarna kontrade med organiserat strejkbryteri. Föreningen växte dock i medlemsantal och ekonomin var stabil köpte man fastigheten Skeppar Karls gränd 5 i Gamla Stan. Dessutom anställde man en tredje ombudsman som redan två år senare följdes av en fjärde hade föreningen medlemmar. En principiellt intressant diskussion på 20-talet rörde de så kallade Bönhasarna. Bönhasarna var ett slags motsvarighet till dagen friåkare på taxisidan fast på åkerisidan. Bönhasarna utförde legoarbeten åt åkerierna och kunde därför verka Transportare vid 1900-talets början. som strejkbrytare. I det perspektivet var det intressant att få in dem i föreningen. Samtidigt var de ju en sorts egenföretagare och kapitalister. Det slutade med att bönhasare utan anställda fick gå med i föreningen vilket innebar att en Bil- och Hästägaresektion införlivades. Föreningens studieverksamhet kom igång Förutom kursen i fackföreningskunskap arrangerades ytterligare tre kurser: kommunism, svenska språket och stenografi! Fortsättning följer Torkel Blom 6 TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/2015 7

5 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Terminalsektionen Bevakningssektionen Åkerisektionen Miljösektionen Kallelse årsmöte i Terminalsektionen Onsdagen 18 februari kl Kallelse till årsmöte i Bevakningssektionen Onsdag 11 februari kl Plats: Vimpeln, Skytteholmsva gen 2 nb, Solna Kallelse till årsmöte i Åkerisektionen Torsdagen 19 februari kl Kallelse till årsmöte i Miljösektionen Torsdag 12 februari kl Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen för verksamheten Val av ordförande i sektionen, sekreterare i sektionen, ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Kaffe och mackor serveras Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen för verksamheten Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Val av ordförande i sektionen, ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Tidningsbudssektionen Kallelse till årsmöte i Tidningsbudssektionen Måndag 16 februari kl Plats: ABF, Sveava gen 41, Stockholm, Hedénsalen 4 tr : Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Kaffe och mackor serveras Veteransektionen Kallelse till årsmöte i Veteransektionen Onsdag 25 februari kl Sedvanliga årsmötesförhandlingar Val av ledamöter i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. r Sektionens la secirkel börjar den 11/2 klockan I vår avhandlas Kristina Sandbergs bok Liv till varje pris. intresserade anma ler sig till Oljestickan Taxi/bussektionen Kallelse till medlemsmöte i Taxi/busssektionen Måndag 16 februari kl Val av ordförande i sektionen, ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Nomineringar info r avtalskonferensen Som ni kanske läst i artikeln om avtalskonferensen i oktober 2015 så ska 120 yrkesaktiva ombud utses av förbundsstyrelsen i april. Eftersom Transport har 25 avdelningar och det är 10 avtalsområden så finns det inte plats för ett ombud från varje avdelning på varje avtal. Nomineringsprocessen innebär att avdelningarna, i eventuellt samråd med regionerna, ska nominera ombud på sina representantskaps årssammanträden. För avdelning 5s räkning innebär detta att sektionernas årsmöten behöver ha som punkt på dagordningen Förslag till ombud på avtalskonferensen 2015 att nominera på representantskapet Oljesektionen Kallelse till årsmöte i Oljesektionen Onsdag 11 februari kl Plats: Vimpeln, Skytteholmsva gen 2 nb, Solna Val av ordförande i sektionen, sekreterare i sektionen, ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. På sektionernas årsmöten ska nominering till följande avdelningsposter ske: Ordförande i avdelningen för 2 år Sekreterare i avdelningen för 2 år En Ordinarie ledamot i förbundsrådet från avdelningen för 2 år En Ersa ttare i förbundsrådet från avdelningen för 2 år Ordinarie ledamot i valberedningen för 2 år (en per sektion) Ersa ttare i valberedningen för 2 år (en per sektion) Ordinarie ledamöter och ersa ttare i avdelningsstyrelsen från Miljö-, olje- och Taxi/bussektionerna för 2 år Fyllnadsval ordinarie ledamot och ersa ttare i avdelningsstyrelsen från Bevakningssektionen för 1 år En revisor för 2 år En ersa ttare för revisor för 2 år Fanba rare för 1 år Ersa ttare för fanba rare för 1 år Kallelse till årssammanträde i Stockholms Transportarbetarefackförening Måndagen 23 mars kl Plats: Za ta-salen, ABF-huset, Sveava gen 41, 1 tr pa dagordningen bland annat: Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsbera ttelser för, fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen, val inom avdelningen ordförande, sekreterare, ledamöter och ersa ttare i styrelsen, ledamöter och ersa ttare i valberedningen, val av revisor och revisorsersa ttare, fanba rare och ersa ttare för fanba rare. Val av ledamot och ersa ttare i Förbundsrådet. Som vanligt kommer vi att ha en ga st en bit mat serveras från för representantskapets ledamöter i restaurangen på 1 tr. Separat kallelse med beslutsunderlag kommer att skickas till representantskapets ledamöter. Anma l förhinder per mail: eller per telefon Alla medlemmar i Transport a r va lkomna till årssammantra det Kallelse till årsmöte i Transports socialdemokratiska fackklubb (avd 5) hittar du på sidan TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/2015 9

6 internationellt internationellt Facklig samverkan för mänskliga rättigheter i Iran FN:s särskilde rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Iran Ahmed Shaheed besökte Stockholm november. Han var in bjuden av Svenska Transportarbetareförbundet och LO-TCO Biståndsnämnd i samarbete med Palmecentret. Både Transport och LO har under en längre period uppmärksammat de fackligt aktivas kamp för bildandet av fria och obundna fackföreningar i Iran och visat ett stort engagemang för de mänskliga rättigheterna i landet. Det internationella engagemanget handlar om solidaritet och medmäsklighet. Ett stort antal fackliga företrädare från Teherans Bussförares fackföring, lärarförbundet, målarförbundet, gruvarbetareorganisationer sitter fortfarande i de iranska regimens beryktade fängelser. Ahmed Shaheed, Sholeh Zamini och Hassan Nayeb-Hashem, de båda sistnämnda från Südwind. Sittande på första bänk är Transports förbundssekreterare Markus Pettersson. Förutom dessa fackliga aktivister har många journalister, advokater, olikstänkande, författare och kvinnoaktivister fängslats eller hotas med åtal. Vår grundtes i det internationella solidaritetsarbetet är: Att arbetarna och dess organisationers kamp sammanfaller med de grundläggande principer som FNkonventionen om de mänskliga rättigheterna bejakar. Iran är sedan femtio år tillbaka medlem i ILO. Regimen i Iran har hittills vägrat att ratificera ILO:s kärnkonventioner om organisationsrätt och förhandlingsrätt, tvångsarbete, diskriminering och barnarbete Av den anledningen arbetade vi, Transportarbetareförbundet och LO:s internationella enhet, intensivt med att bjuda Ahmed Shaheed, FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter i Iran samt Organisationen Südwind* hit till»det finns ett hopp och en tro på att vi än en gång kan bli starka. Sveriges. Vi förankrade vårt projekt både hos Palmecentret och LO- TCO Biståndsnämnd. Dessa organisationer visade stort intresse för projektet och kommer med stor sannolikhet att bidra med sina erfarenheter och hjälpa oss ekonomiskt i vårt fortsatta arbete. Vårt syfte med detta besök har varit: att få FNs rapportör att hjälpa oss med att få fackliga fångar i Iran fria, att de fängslade fackliga aktivisternas situation uppmärksammas i ett eget kapitel i rapportörens FN-rapport, att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, skapa tillförlitliga kontakter för information från Iran, påverka den allmänna opinionen och skapa internationell förankring och samverkan mellan fackföreningar. Ahmed Shaheed har under sitt korta besök vid olika sammanhang poängterat: att han i sin kommande rapport ska fokusera mer på fackliga rättigheter, att det internationella nätverket är av stor betydelse, att kampen för fria och oberoende fackliga organisationer behöver internationellt stöd. Omvärlden måste sätta fokus på de mänskliga rättigheterna i Iran, att förföljelse av facklig politiska aktivister måste stoppas. Ahmed Shaheed har under sitt besök träffat företrädare för Sida, Utrikesdepartementet, Riksdagens politiska partier, LOs internationella kommitté, Amnesty international, Svenska Transportarbetareförbundet, LO-TCO Biståndsnämnd. Höjdpunkten under hans besök var besöket hos utrikesminister Margot Wallström. Utrikesministern visade stort intresse för Shaheeds arbete. Hon var också kritisk rörande tillståndet om mänskliga rättigheterna i Iran och kommer att ge Sveriges stöd till en förlängning av Ahmed Shaheed mandat och hans fortsätta arbete. Representanter ifrån Südwind talade om: Diskriminering av kvinnor i utbildningssystemet tidigare utgjorde kvinnor 64 % av universitets studenter men nu har regimen på olika sätt begränsat deras möjligheter till högre utbildning till cirka 42 %. Regimens konservativa krafter vill genom en islamiserings-process driva tillbaka kvinnorna till hemmen. De ska föda barn och inte ta del av undervisning och jobb. Vi har kunnat informera våra fackliga kamrater i Iran om detta besök och den uppmärksamhet det har skapat. Saied Tagavi projektledare/ansvarig för projektet Facklig samverkan för Mänskliga Rättigheter i Iran Resolution vid seminariet Regimen i Iran 1. måste skapa utrymme för det civila samhället, 2. frige alla fackliga och politiska fångar, 3. sluta förfölja de fackligt aktiva, 4. ILOs konventioner ska implementeras och respektera, 5. sluta diskriminera kvinnor i samhället och på arbetsmarknaden, 6. sluta med sina avrättningar var åttonde timme avrättas en person i Iran, 7. tanke-, yttrande- och informationsfrihet måste respekteras. *Südwind en österrikisk människorättsorganisation med finansiering av österrikiska staten och EU. Mer information kring de här frågorna finns bland annat på www. ilo.org, lotcobistand.org och ILO International Labour Organisation, på svenska Internationella Arbetsorganisationen, bildades 1919 på fredskonferensen i Versailles efter första världskriget. Utgångspunkten var att en varaktig fred krävde social rättvisa och att det i sig krävde anständiga villkor i arbetslivet i alla länder blev ILO en del av FN och fick 1969 Nobels fredspris. ILO antar konventioner som medlemsländerna uppmanas införliva i sina lagar. På fyra områden har organisationen uttalat åtta stycken som kärnkonventioner; C 29 Konventionen om tvångs- eller obligatoriskt arbete C 87 Konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten C 98 Konventionen angående tilllämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten C 100 Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde C 105 Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete C 111 Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning C 138 Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete C 182 Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete. I oktober 2013 motionerade Carina Adolfsson Elgestam, Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth till Sveriges Riksdag att Sverige skulle anta ILO:s C 94 Konventionen om offentlig upphandling från Man kan konstatera att en del saker tar tid. Torkel Blom I LO 10 TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/

7 organizing organizing Transportare bygger facklig struktur på Arlanda Hur kommer det sig att ni fått den fackliga organiseringen att öka på er arbetsplats? Så här berättar Josefin Dalby. Allt började med att det startades en organiseringskampanj på Arlanda. Det går till så att man kontaktar och intervjuar anställda, i så kallade enskilda samtal. I fallet på Arlanda handlade det om över 100 samtal! Tillvägagångsättet är att man intervjuar och har samtal med de arbetare som finns på arbetsplatsen för att hitta relevanta frågor, få reda på hur personalen upplever sin situation samt hitta personer med stort förtroende hos sina arbetskamrater. Det vill säga sådana personer som många arbetskamrater nämner under samtalen och har förtroende för. Målet är sedan att via mindre eller större uppgifter få dessa personer att skapa facklig aktivitet och relevans samt bygga facklig organisation och gå från att vara passiv till att vara aktiv! Det finns olika roller i organiseringsmetoden, alla kan bidra pånågot sätt. Somliga medlemmar hjälper till med att sprida information till arbetskamrater och skapa opinion, andra gör mer. Jag kom själv in i det fackligt organiserande arbetet via samtal med en organisatör, som pratat med andra som nämnde mig som en person som de hade förtroende för. På det sättet identifierades jag som en person med stort förtroende, säger Josefin. Vi började sedan organisera oss i vår lokala arbetsplatsklubb. Vi har ökat antalet fackliga introduktionskurser, Startpunkter, genom att ha arbetsplatsförlagda kurser. Organiseringsmetoden bygger på att man stöttar varandra och bygger upp självförtroende hos arbetare och agerar stöttande och vägledande. På så sätt gör medlemmarna själva organiseringsarbetet och lär sig att själva driva och vinna frågor vilket i sin tur gör att man blir fler och starkare i kollektivet. Det är viktigt att arbetare själva försöker lösa problem på arbetsplatsen med arbetsgivaren in nan man vänder sig till fackklubben. Fungerar inte det så kommer klubben in. Tidigare byggdes organisationen på en eller ett fåtal individer som var facket men vi har tillsammans valt ett annat sätt att bygga facklig organisation och kollektivet har nu blivit starkare på arbetsplatsen. Det beror på att vi bygger organisationen genom att stötta och vägleda. Medlemmarna får själva lösa problemen med hjälp av vägledning.»som kollektiv har vi nu blivit starkare på arbetsplatsen. Detta stärker individerna så att de i sin tur kan agera mentor åt andra medlemmar och bygga vidare. En medlem som ringer arbetsgivaren och kräver åtgärder för att lösa ett problem hos företaget har inte samma tyngd som när låt oss säga tio personer ringer och kräver samma sak. Arbetsgivaren ser och märker att facket finns och att vi företräder arbetarna i frågor som vi tillsammans är överens om att förändra. Terese Ståhlnacke: För mig har det inneburit att hela mitt liv har förändrats. Att organisera mig fackligt och inse att i princip all makt finns hos kollektivet om vi bara gör saker tillsammans har fått mig att se på många saker på ett nytt sätt. Tidigare väntade jag på att andra skulle göra saker. Trodde att samhällsförändring gick att beställa via politiska val och att förbättring på arbetsplatsen kom ur lagar som reglerade våra rättigheter. Nu lyssnar jag på mina kamrater, hittar de frågor som är viktiga för många och hjälper till att hitta vägar att åstadkomma förändring och förbättring. Tidigare var jag en totalt passiv medlem som ägnade tio år åt att ringa avdelningens ombudsman eller nån annan förtroendevald och säga Du som är facket, Terese Sthålnacke, Josefin Dalby & Per-Ola Hansson kan du hjälpa mig med min felaktiga lönespec/uteblivna rast/mina obekväma skor Jag ville helt enkelt att de som jag trodde var tillsatta för att lösa mina problem skulle ge mig valuta för min medlemsavgift. Jag trodde att medlemskapet var en försäkring jag köpt. Nu vet jag att en skicklig ombudsman kan hjälpa mig med många saker, men att det aldrig blir mer än den miniminivå som är reglerad i kollektivavtalet. Allt annat måste vi gå ihop och kräva tillsammans! Per Ola Hansson berättar att det känns bra att få medinflytande i sitt arbete, att kunna påverka och göra skillnad, så att arbetskamraterna får det bättre på arbetet. Det uppnår vi genom att vi är välorganiserade och får igenom de frågor vi som grupp vill driva lokalt mot arbetsgivaren. För arbetsgivaren vet att vi är relevanta på arbetsplatsen och att vi»vi har ökat antalet medlemmar med trettio procent. har förankrat frågor innan vi driver dem. Vad har detta betytt i praktiken? Under ett och ett halvt år har vi ökat organiseringsgraden med cirka trettio procent, vilket betyder drygt hundra nya medlemmar sedan projektet startade. Visst är det viktigt med medlemmar, men ännu viktigare är att det är aktiva medlemmar som är beredda att agera kollektivt för att åstadkomma något. Det har skapats en facklig struktur som organiserar självgående och det har i sin tur avlastat avdelningen då medlemmarna själva fått bättre självförtroende att driva frågor på vår arbetsplats. En synergieffekt är att fler självmant velat gå med i facket då vi är relevanta på arbetsplatsen. Nya på arbetsplatsen introduceras och arbetskamraterna som är med i facket presenterar då alltid fackliga representanter och bidrar Fakta Securitas Arlanda fackklubb har under ett och ett halvt år haft organisatörer som stöttat transportare med att bygga facklig struktur lokalt. Under denna tid har klubben ökat med drygt 100 nya medlemmar, vilket motsvarar en ökning på cirka trettio procent. Totalt finns 890 ansta llda hos Securitas Arlanda. till att fler går med i Transport. Vi har en aktiv rekrytering i Startpunkter vilket gör att fler på arbetet vet om sina rättigheter, avslutar Per-Ola. Mikael Rolf text & foto 12 TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/

8 studier Studier & kurser Grundutbildningar för alla medlemmar Grundkurserna är öppna för alla medlemmar. För att gå dem behöver du alltså inte vara förtroendevald. Avdelningen står för frukost, lunch och fika. Alla anställda inom Transports yrkesområden är välkomna till dessa kurser. Startpunkten facklig introduktion 2015 Startpunkten är en stimulerande endagskurs som ger dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i Transport ger och medlemskapets värde. Nytt för i år är att vi lägger kurstillfällena vid olika tider och dagar i veckan. Att gå Startpunkten är en rättighet och då ska det vara möjligt att gå den även för dem som har ovanliga arbetstider och familjeförhållanden. I schemat för våren nedan kan ni se till exempel tisdagen den 12 maj en Startpunkt som börjar Kursdatum och tider: 9 januari januari februari februari mars mars Bevakning 21 mars april april maj maj maj maj juni juni Samtliga kurser hålls hos ABF i Sundbyberg, adress Esplanaden 3 C. En halvtimme innan kursstart samlas vi för kaffe och macka eller vad som kan vara la mpligt för tidpunkten. Någon gång under kursen har vi ett uppehåll då vi bjuder på en bit mat. Vi i Transport (VIT) Kursen ger dig grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium för fem kursdagar 4 240kr. Om man har fackligt förtroendeuppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalagen 7 under två dagar samt skattepliktigt utbildningsarvode av avdelningen resterande tre (3) dagar. Det är viktigt att kursdeltagaren tar kontakt med lokal fackklubb eller ombudsman vid anmälan till kurs så att de förhandlar med företaget som ska stå för lön under kurstiden innan kursstart. Vid internatkurs står avdelningen för kostnader gällande resa, mat och logi. Vid externatkurser ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika. kursdatum: v. 8: 16 20/ Stockholm v. 16: 13 17/ Bollna s (internat) v. 21: 18 22/ Stockholm nyhet studier nyhet studier nyhet studier nyhet studier Medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet har ra tt att efter startpunkten gå ViT Vi i Transport, den femdagarskurs som fördjupar kunskapen om facklig verksamhet. Den ra tten har inte kunnat utnyttjats av de medlemmar som inte beha rskar svenska tillra ckligt bra för att delta. Vi har sedan några år arrangerat Starting Points motsvarande Startpunkten på engelska. Nu har vi beslutat ta na sta steg och arrangerar vecka 10 We in the Transport workers union WiT. Att behovet funnits ma rks av att vi fick 59 anma lningar de första två dagarna efter att informationen om kursen kom ut. Vi har satt ett tak på 30 deltagare per kurstillfa lle, så vi får efter utva rdering fundera på hur vi går vidare. Det a r viktigt att fördjupa kunskaperna om facklig verksamhet i alla medlemsgrupper för att kunna uppra tthålla kollektivavtalen. ViT-en och WiT-en tar upp fackliga frågor generellt. Fördjupar kunskapen om sitt eget avtal gör man på avtalspunkter. Vi har da rför också hållit Collective agreement points på engelska om tidningsdistributörsavatlet. nyhet Utbildningsarvode och stipendier för transport- och LO-kurser Din kursbekra ftelse anger om du har ra tt till ersa ttning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Utbildningsarvode utgår från den 1 januari 2015 med: kr per vecka kr per dag 156 kr per timme Carolina Nolasco Studieorganisatör Avd 5 Kontakta mig vid frågor gällande studier. Tfn E-post Skattefritt stipendium utgår med: kr per vecka 848 kr per dag 106 kr per timme sekreterare/protokollkurs i avdelning 5 Utifrån redovisade önskemål så kommer vi i avdelningens egen regi arrangera en sekreterare/protokollkurs en heldag torsdagen den 9 april. Vi kommer att ta fram mallar för hur vi skriver kallelser till och protokoll för medlemsmöten respektive styrelsesammantra den. Efter en kort introduktion om protokoll generellt och inom facklig verksamhet så kommer kursen koncentrera sig på hur vi anva nder mallarna. Hur man formulerar beslutspunkter i kallelser. Hur skriver vi vilka beslut som fattats så inga tvetydigheter uppstår? Vi kommer att ha grupparbeten och fiktiva sammantra den och medlemsmöten da r vi diskuterar sekreterarens roll och befogenheter. Hur protokollen ska hanteras och förvaras. Syftet a r att underla tta för sekreterare i sektioner och klubbar. Det ska vara la tt att göra ra tt. Då kan man också a gna mer tid åt egentlig facklig verksamhet. Målgruppen a r, framför allt, ni som efter årsmöten i sektioner och klubbar valts/utsetts till sekreterare och ka nner behovet att gå en sådan ha r kurs. Anma lan till Elevmedlemskap ett kostnadsfritt erbjudande Elever som går yrkesförberedande gymnasieprogram med inriktning transport, säkerhet, flygtekniker/mekaniker eller hamnarbete, kan bli elevmedlem i Transport. Det är helt gratis. Som elevmedlem får du medlemstidningarna, från förbundet Transportarbetaren och avdelningen Transportfemman. Dessutom ingår hemförsäkringen. Nu bor väl de flesta elever hemma där en förälder har en hemförsäkring, men för unga kan det vara intressant med reseförsäkringen som ingår. Folksams reseförsäkring sägs av många ha bättre villkor än andra t.ex. när det gäller ambulansflyg hem. Avtalspunkt Det övergripande målet med en avtalspunkt är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt om till avtalet angränsande lagstiftning. För fackligt förtroendevalda sker ersättning av arbetsgivaren med bibehållen lön enligt förtroendemannalagen 7. Medlem utan förtroendeuppdrag ersätts av avdelningen med ett utbildningsarvode på 400 kronor. Med anledning av avtalskonferensen organiserar vi många avtalspunkter i vår. Ska du vara med och påverka kan det vara bra att kunna avtalet. Bevakningsavtalet behandlas i en avtalspunkt torsdagen den 26 februari mellan och Taxi- och taxitelefonistavtalet behandlas tisdagen den 28 april mellan och 16.00, med fika från Först gemensamt förare och telefonister men under dagen kommer vi också gå igenom det som är speciellt i avtalen för telefonister och förare. Avtalspunkter för miljö, åkeri, terminal, olja och tidningsbud kommer också att arrangeras tisdagen den 28 april men exakta tider är inte klara än. Är du intresserad att gå på din avtalspunkt anmäl till För att bli elevmedlem gå in på Medlemsstatistik Avdelning 5 Förbundets nya verksamhetssystem ska göra det lättare att presentera medlemsstatistik uppdelat på olika medlemskategorier. Till nästa nummer hoppas vi kunna visa fram några intressanta siffror. I väntan på det redovisar vi här bara utvecklingen av totalen från årsskifte till årsskifte var vi medlemmar och var vi 7.851, en ökning med 278 medlemmar. Transports socialdemokratiska fackklubb Kallelse till årsmöte i Transports socialdemokratiska fackklubb (avd 5) lördag 28 mars kl Plats: SAPs lokaler på Sveava gen 68 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten Val av ledamöter och ersättare i styrelsen, fanbärare, revisorer och valberedning. Nomineringar anma les senast 28/2 till eller Är du medlem i Transport men inte socialdemokratiska fackklubben a r du mycket va lkommen att bli medlem på plats. Styrelsen diverse Kurt Lundberg ny ombudsman på avdelning 5 Innan vi får en nyutbildad ombudsman anställd på avdelningen så kommer Kurt Lundberg in för tjänstgöring. Kurt har en gedigen erfarenhet som ombudsman med 25 år i bagaget. Huvudsakligen från avdelning 25 (Halmstad) men även avdelningarna 94, 55 och 17 där han hoppat in och hjälpt till så som han nu ska göra hos oss. Kurt har erfarenhet av alla avtalsområden men kommer hos oss att syssla med Transportavtalet, vilket också är det avtal han har jobbat mest med. Kurt ser fram mot att komma hit och jobba därför att det är så kul att vara ombudsman. Vi välkomnar Kurt till Stockholm den 12 januari. Jim Lassinantti Vi är mycket glada att Jim Lassinantti återkommer som ombudsman på avdelningen efter en tids frånvaro. Jim börjar i januari och verkar arbetssugen. Förhoppningsvis kan vi få en intervju till nästa nummer av Transportfemmman. 14 TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/

9 Adressa ndring skickas till Sthlm:s Transportarbetarefackförening Skytteholmsva gen 2, Solna eller anma l per telefon tel B Göran jobbar vidare Jag får en pratstund med Göran Larsson som hösten återigen ryckte in som ombudsman för att hjälpa sin gamla avdelning trots att han egentligen gick i pension Göran har facklig erfarenhet ända sen slutet av 70-talet. Han jobbade bland annat som tidningsbud och gick på ett av sektionens medlemsmöten. Väl där luftade han en del åsikter så ordföranden tyckte efteråt både att han hade rätt och att han borde gå en facklig utbildning. En klassisk väg gå på ett medlemsmöte och sedan en facklig utbildning. Efter att ha fått fler och fler uppdrag blev Göran facklig förtroendeman med många förhandlingsuppdrag När en av avdelningens ombudsmän slutade blev Göran uppmanad att söka tjänsten och fick den sedan. Detta var 1995 så Göran har en hel del erfarenhet. Någon direkt utbildning var det inte fråga om på den tiden men Göran hade mycket förhandlingsvana från sina år som facklig förtroendeman på ett företag med anställda. Som ombudsman har Göran sedan ansvarat för Taxi, Buss, Tidning, Transportavtalet, Olja och lite Bevakning, så det finns skäl att fråga hur arbetet förändrats. Göran menar att arbetstagarnas villkor blivit dramatiskt sämre. Arbetsgivarna har flyttat fram sina positioner, delvis hjälpta av hög arbetslöshet och avregleringar. Ett resultat har blivit fler uppsägningar»det finns färre förtroendemän nu än av personliga skäl och att arbetsgivarna snabbare säger upp personal på grund av arbetsbrist tidigare sträckte man sig en bit för att hitta lösningar. Detta har inneburit inte bara en ökad utan också mentalt tyngre arbetsbörda för ombudsmännen. När det sociala skyddsnätet försämrats kan en förlorad anställning innebära ett svårt trauma för medlemmen. Nu får ombudsmännen fler sådana här svåra ärenden att ta hand om utan att egentligen ha fått någon utbildning för det. Man kan behöva vägledning både i hur man agerar gentemot medlemmen och hur hanterar det själv. Göran menar också att arbetsbördan ökat då vi inte fullt ut nyttjar lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Det finns färre förtroendemän nu än -95. Kanske för att vi inte varit på tårna. Satsningen på organizing nu ska ju öka antalet självständiga fackliga förtroendemän. Det tuffare klimatet kan ju också göra det mer tillfredsställande för en ombudsman när en anställd efter en förhandling kan behålla anställningen eller får rätt lön, säger Göran. Jag frågar om den nya aspirantutbildningen för ombudsmän som annonserats i Transportarbetaren. Göran tycker att det låter bra, inte minst då det finns färre förtroendemän med erfarenhet som kan hoppa in direkt. Ett råd från Göran för framtiden är att ombudsmännen inte ska vara så strikt kopplade till ett eller två avtal. Då kunde man ventilera problem med varandra och samarbeta på ett friare sätt. Vi hoppas få se mer av Göran framöver även utan att avdelningen är kort om personal. Jag som skriver detta är trygg i det, då vi båda är engagerade i Transportsossen. Torkel Blom text TRANSPORtfemman 1/2015

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Transport. Gilla oss på facebook! Fair transport. avtalskonferens. Uppsökerigruppen. transport 100 år FEMMAN. rädda sveriges åkerinäring sidan 6

Transport. Gilla oss på facebook! Fair transport. avtalskonferens. Uppsökerigruppen. transport 100 år FEMMAN. rädda sveriges åkerinäring sidan 6 Transport i Stockholm Nummer 4/2015 FEMMAN Gilla oss på facebook! Fair transport rädda sveriges åkerinäring sidan 6 Uppsökerigruppen Bra start inom olja och bensin sidan 7 avtalskonferens upptakt inför

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

TRANSPORT ORGANISERING I LUNDA. Medlem värvar medlem. Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö. Transports medlemscenter FEMMAN

TRANSPORT ORGANISERING I LUNDA. Medlem värvar medlem. Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö. Transports medlemscenter FEMMAN I STOCKHOLM NUMMER 4/2014 ORGANISERING I LUNDA Medlem värvar medlem Tillsammans blir vi starka Kampanj 2014 Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö Transports medlemscenter Hjälper och informerar FEMMAN

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Transport. Kommer den svenska modellen att stå pall i avtalsrörelsen? Arbetsförmedlingen bidrar till överetablering. Fair Trade: Ja!

Transport. Kommer den svenska modellen att stå pall i avtalsrörelsen? Arbetsförmedlingen bidrar till överetablering. Fair Trade: Ja! Transport i Stockholm Nummer 1/2016 FEMMAN Kommer den svenska modellen att stå pall i avtalsrörelsen? ordföranden har ordet sidan 2 Fair Trade: Ja! vad står det för? sidan 11 Arbetsförmedlingen bidrar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 VERKSAMHETSPLAN 2014 Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 Verksamhetsplan 2014 för Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 17 Skövde Borås I alla delar av sina liv påverkas Transports medlemmar

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

( Studieprogram 2016

( Studieprogram 2016 (Studieprogram 2016 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor Då det varit sjunkande medlemsantal de senaste åren (pga förändringar inom industrin) så är det beslutat att våra avdelningar 7 och 9 slås ihop. Med för få medlemmar är det inte hållbart att driva en avdelning

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Studieprogram 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Region Bohuslän/Dalsland Region Skövde Region Lidköping Region Trollhättan/ Stenungsund Anmälan till

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

Fackliga Studier 2016

Fackliga Studier 2016 Fackliga Studier 2016 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information kring fackliga studier 2016 2-3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och samhället

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Sidan 1 av 5 SEKO Järnvägsklubben Hallsberg.

Sidan 1 av 5 SEKO Järnvägsklubben Hallsberg. 4st Tvisteförhandlingar LAS 6g I lagen står att anställd som vill veta sin sammanlagda anställningstid skall få dessa uppgifter av arbetsgivaren efter senast 3 veckor. Några allmänt visstidsanställda medlemmar

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

Studiecirklar För dig som är medlem i facket

Studiecirklar För dig som är medlem i facket LO:s medlemsförbund: Studiecirklar För dig som är medlem i facket 2005 Fackligt Lärcenter Skaraborg www.flc.nu i samverkan med Vad vill Facket? Arbeta för bättre villkor och bevaka att de lagar och avtal

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Kommentarer kring kurser våren 2010 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST Kurskatalog 2008 Våren TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under våren 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer