Transport. Avtalskonferens facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016"

Transkript

1 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter i iran OFÖRÄNDRADE MEDLEMSAVGIFTER 2015

2 Ordföranden har ordet senaste nytt Transport på direkten vardagar kl Hej och välkommen tillbaka... Avtalskonferens 2015 Som medlem i Transport a r du alltid va lkommen att kontakta oss. Transport På Direkten (TPD) a r en samlad va xel som förbundet startat upp da r du som medlem kan få svar på alla typer av frågor, allt från avgiftsklasser till arbetsmiljöfrågor och avtal/arbetsra tt. Du kommer att kopplas till någon av de handla ggare som finns ute i landet (Kontorister, Ombudsma n och Regionala Skyddsombud (RSO). TRANSPORtFEMMAN i Stockholm ges ut av Stockholms Transportarbetarefackförening Ansvarig utgivare: Mikael Rolf, Tidningsgrupp: Torkel Blom, Carolina Nolasco och Simon Bartosz Grafisk form och layout: Happy Book Tryck: Print One Omslagsbild: Kurt Lundberg, Pia Edvall och Christer Norfall Foto: Mikael Rolf stockholms Transportarbetarefackförening avdelning 5 Beso k sker vardagar efter o verenskommelse Telefontider måndag-fredag Lunchsta ngt kl Beso ksadress Transport Avdelning 5 Skytteholmsva gen 2, 4 tr Solna Telefon Fax E-post La s mer pa Foto Daniel Myr från helgerna alla transportare! Hoppas att ni haft en härlig ledighet och ätit god mat. Nu planeras det för fullt på avdelningen och jobbas med förberedelser inför avtalsförhandlingarna 2016 som vi kan påverka och förbättra. Kunskap är makt och detta skall medlemmarna få via utbildningar. Våra grundvärderingar utgår från rättvisa, solidaritet, jämlikhet och frihet. Samhället och arbetslivet kan förändras och förbättras! Det är därför vi tror på en aktiverande och aktionsinriktad kunskap, som leder till handling. Ju fler vi är, desto större chans har vi att tillsammans förändra och förbättra. Alla transportare ska kunna känna delaktighet och komma med förslag inför de kommande avtalsförhandlingarna. Alla ska få vara med och påverka! I år kan medlemmarna även vara med och välja vilka som ska få representera oss i avtalskonferensen. Där samlas transportare från hela Sverige och diskuterar avtalet och hur man på bästa sätt får bättre avtalsvillkor för våra medlemmar i förhandlingarna med arbetsgivarna. Samtidigt som vi satsar på utbildning inom avtalet för medlemmarna pågår ett intensifierat medlemsorganiseringsarbete för att bygga fackliga strukturer på stora och viktiga arbetsplatser inför avtalsförhandlingarna. Inför kommande förhandlingar ska arbetsgivarna veta att vi är organiserade och har förberett oss väl för att kunna förhandla fram avtal som vi kan vara stolta och nöjda med. Föregående år slog vi rekord i antalet kursdeltagare i kursen Startpunkten med 219 deltagare! I år storsatsar vi och ska öka antalet fackliga introduktionskurser samt anordna fler kurser inom respektive avtal, så att fler medlemmar får veta om och kan tillgodogöra sig sina rättigheter på arbetsplatserna. Så, kom och var med i organiseringsarbetet. Du behövs! I år är det möjligheternas år! Ha en fantastisk fortsättning så ses vi i nästa nummer! I den senaste avtalsrörelsen hade förbundets förhandlingsavdelning ambitionen att alla kollektivavtal skulle löpa ut samtidigt. Det lyckades med undantag för bemanningsavtalet, som ju fler förbund är inblandade i och vars avtal löper ut i vår. Transports egna avtal löper ut 31 mars Detta medger ett samlat grepp på avtalsrörelsen. Därför har förbundsstyrelsen kallat till en gemensam avtalskonferens (några undantag finns, se nedan) på Runö oktober På plats kommer att vara förbundsstyrelsen, förbundets förhandlingsavdelning, ett flertal ombudsmän och 120 yrkesaktiva konferensombud. 120 konferensombud låter kanske som många, men eftersom det är 12 avtal och 25 avdelningar så kommer inte varje avdelning kunna vara representerad på varje avtal. Det måste till en urvalsprocess. Avdelningarna ska regionvis nominera ombud och ersättare till förbundet där förhandlingsavdelningen utgör valberedning och förbundsstyrelsen slutligen väljer ombuden. Nominerad ska vara medlem i Svenska Transportarbetareförbundet och yrkesverksam i det avtal han nomineras som ombud till. Nomineringarna ska vara inskickade till förbundet före 24 april, sedan beslutar förbundsstyrelsen ombuden 26 maj. Inom avdelning 5 behöver nu sektionerna på sina årsmöten nominera ombud inför representantskapets årssammanträde den 23 mars där val sker. Där kan representantskapet också besluta ge avdelningsstyrelsen mandat att komma överens inom regionen. Men kanske viktigare än vilka namn som ska föras fram är vilka krav vi ska trycka på. Löneökning i procent, i kronor och ören, semesterlön, schemaläggning, OB, förhandlingsordning med mera? Nu finns det möjlighet att föra fram sina synpunkter innan avtalskonferensen startar. Undantagna avtal i konferensen är: Flygplatsavtalet KFS, Fly PAC- TA, Återvinningsavtalet KFS, Miljö PACTA, Depåavtalet, Flygtankningsavtalet och Biluthyrning. Dessa avtalsområden behandlas i särskild ordning. Torkel Blom Avtalspunkter inför avtalskonferensen Du som vill påverka ombuden inför avtalskonferensen har möjlighet att ba ttra på kunskaperna om avtalen genom att gå någon av de avtalspunkter som avdelningen genomför i vår. Se information om studier på sidan 15. För region 3 är antalet ombud och ersättare som ska nomineras för de avtal som är aktuella för avdelning 5 som följer: Bevakningsavtalet 4 ombud, 4 ersa ttare Tidningsdistributörsavtalet 2 ombud, 2 ersa ttare Miljöarbetareavtalet BA 3 ombud, 3 ersa ttare Terminalavtalet (Transportavtalet) 3 ombud, 3 ersa ttare Transportavtalet 6 ombud, 6 ersa ttare Bussbranschavtalet 1 ombud, 1 ersa ttare Taxiavtalet Förare 2 ombud, 2 ersa ttare Taxiavtalet Telefonister 1 ombud, 1 ersa ttare Bensin- & Garage MAF Bensinstationsavtalet PAF Bilvårdsavatalet gemensamt 2 ombud, 2 ersa ttare Gummiverkstadsavtalet 1 ombud, 1 ersa ttare Avdelning 5 tillhör region 3 som fått» Mikael Rolf ett visst antal platser på varje avtal Yrkesaktiva Ordförande avd 5 och avdelningen kan därför nominera det antal som regionen fått (se Avd 5 Stockholm medlemmar Svenska Transportarbetareförbundet faktaruta till höger). Om avdelningarna i regionen kommer över- Nu finns det Avd 11 Norduppland/Ga strikland möjlighet att föra Avd 16 Gotland 322 ens sins emellan och nominerar exakt det antal ombud som det finns fram sina syn Avd 18 ha lsingland 948 plats för behöver valberedningen punkter innan avtalskonferensen Avd 41 Uppsala A-KASSAN inte tillsättas. Avd 46 Flyg (riksta ckande) Telefon Avd 88 Dalarna Måndag Fredag kl startar. samt Måndag Torsdag TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/ La s mer pa

3 info avd 5 info avd 5 Inget extra- Skrivelse angående upphandling som tillställts berörda företag, arbetsgivarorganisationen och SL. Skrivelsen finns också att läsa på avdelningens hemsida. val Det blev inget extra val. Inte än i alla fall kanske är bäst att tillägga.»ordning och reda ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Illustration: Robert Nyberg, Följ gärna Robert på hans facebooksida. Det betyder dock inte att förbundet eller avdelningen ska avstå från att agera politiskt. Förbundet på nationell nivå ska följa upp de löften och utfästelser som Socialdemokraterna gjorde i den ordinarie valrörelsen. Framför allt gäller detta de frågor om arbetsmarknaden som direkt påverkar våra medlemmar. Generellt att politiken värnar den svenska modellen med bland annat en fungerande arbetslöshetsförsäkring, men också specifikt den illegala inrikestrafiken på våra vägar, den söndertrasade taxibranschen och beställaransvar vid offentliga upphandlingar. Det finns ju en del väldigt tydliga löften. I samband med att regeringen tillsatte en utredning om hur svensk lagstiftning ska anpassas till EU:s nya upphandlingsdirektiv skrev civilminister Ardalan Shekarabi på DN Debatt den 22 december en artikel som avslutades: Ordning och reda ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Nu tar vi ett viktigt steg i syfte att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige. Regeringens löfte är därför att senast 2016 ska våra skattepengar, som går till offentliga kontrakt, inte längre kunna orsaka social dumpning. Vi på lokal nivå har också politiskt arbete framför oss. I många kommuner i Stockholms län med en ny vänstermajoritet håller man på att införa Vita jobb modellen. Vita jobb går ut på att kommunerna i sina upphandlingsunderlag lyfter ut delar ur kollektivavtalen och kräver att de företag som lägger anbud ska leva upp till dem. Vår uppgift är att kontrollera företagen lever upp till de här kraven. Vi blir ett slags oavlönade konsulter åt kommunen. Det kan inte utgå någon ersättning därför att då skulle arbetet behöva läggas ut på anbud. Men i Landstinget och många kommuner är den politiska färgen fortfarande blå. Här måste vi ligga på opinionsmässigt, visa på missförhållanden och ha konkreta förslag för oppositionen att lyfta. Ett exempel på fackligt politiskt arbete är den skrivelse från Bevakningssektionen som finns på nästa sida. Den fackliga kampen går vidare härligt! Torkel Blom Ingen förändring av medlemsavgiften i år ingen förändring av medlemssavgiften i år. Men om du får en lönehöjning under året kan du hamna i en högre avgiftsklass. Du ska alltid anmäla inkomstförändring till Transport. Detta gäller också om du av någon anledning får en lägre inkomst än tidigare för att din avgift ska bli rätt. Det kan handla om en längre tids sjukdom, studier, föräldraledighet eller dylikt. Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla. Anmälan kan göras till avdelningen Tel , eller på sidor. Torkel Blom Avgiftsklass Inkomst per månad Förbundsavgift Avdelningsavgift Totalt > Pensionärer TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/2015 5

4 info avdelning 5 info avdelning 5 Rapport från senaste representantskapet På Stockholms Transportarbetarefackförenings tredje representantskap för året den 8 december deltog sjuttio ledamöter och dessutom revisorer, veteraner och gäster. Under sammanträdet delades hederstecken ut till fyra medlemmar för trettio års medlemskap, se foto. Av kvällens gäster pratade förbundets ansvarige ombudsman för bevaknings- och miljöavtalen, Jerker Nilsson, om vårt stöd till Finansförbundet i deras konflikt med Svea Exchange och förbundssekreterare Matts Haglund om den eventuellt kommande valrörelsen. Representantskapet fattade sedan beslut om oförändrade medlemsavgifter för 2015, om oförändrad löne- och arvodestat för 2015, om budget för 2015 och om en ny valoch arbetsordning. Medlemsavgifterna kan ni se i en faktaruta på föregående sida. Resonemanget bakom avdelningens budget skriver avdelningens kassör, Pia Edvall, om särskilt här intill. Vår nya val- och arbetsordning innebär framför allt en fördjupad roll för avdelningens valberedning som nu ska verka över hela året. Valberedningen ska vara avdelningsstyrelsen behjälplig med att nominera kandidater till valbara platser i olika sammanhang. Man ska också föreslå personer att representera avdelningen i olika sammanhang. Vi är till exempel andelsägare i Folkets Hus i Stockholm AB och kallas då att närvara vid årsmötet. Nytt i val- och arbetsordningen är också ett tydligt regelverk för hur man utser respektive avsätter skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Den nya val- och arbetsordningen finns att läsa i sin helhet på avdelningens hemsida gå via www. transport.se Som vanligt vill vi påpeka att alla medlemmar är välkomna att närvara på representantskapets sammanträden. Nästa är årssammanträdet måndagen den 23 mars Torkel Blom Mottagare av hederstecken på representantskapet i december. Från vänster Mauri Vaattovaara, Lilian Kandell, Torkel Blom och Kent Strömqvist Foto: Johan Andersson. Ekonomi 2015 Avdelningen kommer att gå med ett stort överskott för året trots att vi inför året budgeterat för ett underskott. Det är bl a för att vi blivit fler medlemmar och därmed är fler som betalar medlemsavgift. Under året har vi som avdelning växt med över 300 medlemmar! Budget inför 2015 beslutades på representantskapet 8 december med överskottsprojektionen för i minnet. Det blir en offensiv budget, med ett beräknat större underskott. Det är en satsning på att vi ska bli ännu fler medlemmar och därmed stå starkare gentemot arbetsgivarna inför avtalsrörelsen Vi fortsätter våra insatser gällande utbildning som givit bra resultat i år och sätter också till extra resurser på organiseringsområdet. Nytt för året är att vi satsar stort på organisering. Vi kommer under året att ha hjälp av fyra sk organizers i vårt arbete. De kommer att arbeta aktivt med ett antal utvalda arbetsplatser. Tanken med verksamheten är att fler medlemmar ska ges möjlighet att starta upp lokal facklig verksamhet på sin arbetsplats. Det är något vi vet har stor inverkan på arbetsvillkoren lokalt. Alla sektioner får också resurser avsatta för sin verksamhet i budget. Största delen av de medel som ställs till sektionernas förfogande gäller olika former av uppsökande verksamhet, att vara ute på arbetsplatser eller att ta kontakt med medlemmar per telefon. Vid pressläggningen av tidningen är årets slutgiltiga resultat inte fastställt, men vi bedömer att överskottet för kommer att vara större än det beräknade underskottet för Redovisning av årets resultat görs i samband med representantskapets årsmöte i mars Pia Edvall ombudsman & kassör»vi satsar stort på organisering Budget 2013 Budget Budget 2015 Inta kt Kostnad Bera knat överskott Transport avdelning 5 firar 100 år 2015 Fredagen den 8 maj i år fyller Stockholms Transportarbetarefackförening 100 år. Jubiléet tänker vi uppmärksamma bland annat med artiklar här i Transportfemman. Nu finns det förstås en historia före den 8 maj 1915 där transportarbetare i Stockholm gått samman och bildat fackföreningar för att kämpa för drägliga löner och arbetsvillkor. Ni som gått Startpunkten kommer ihåg att det var vanligt att fackföreningar bildades och verkade några år för att sedan falla ihop efter arbetsgivarnas hårda och brutala motstånd. Några av de tidiga föreningarnas namn är fascinerande: Stockholms Droskkuskpersonal- och Automobilförarefackförening, Stockholms Renhållningsarbetarefackförening, Stockholms Södra Åkeriarbetarefackförening m.fl. För många av föreningarna var det den tunga förlusten i storstrejken 1909 som avgjorde ödet med nedläggelse som följd. Samtidigt överlevde några transportarbetarefackföreningar så när vår fackförening bildades var vi inte ensamma om att organisera transportare i Stockholm. På Transports kongress 1916 fanns det ombud från tre olika Stockholmsföreningar. På det konstituerande styrelsesammanträdet deltog C E Thörnqvist, Segerberg, Ask, Svensson och Källgren heder åt dem. Man förefaller ha arbetat energiskt och planmässigt och fick snabbt igång två expeditionslokaler och snart även en möteslokal på S:t Paulsgatan 17, där man höll föreningsmöten första söndagen i varje månad. I oktober hade man 344 medlemmar. Om vi idag rekryterade 344 medlemmar på 5 månader skulle vi vara mycket nöjda hade föreningen 7 sektioner: Åkeriarbetarna, Renhållningsarbetarna, Hyrverkskuskar, Murbrukskuskarna, Oljearbetarna, Fönsterputsarna och Sundbybergs Åkeriarbetare med totalt medlemmar. Fönsterputsarna hade en konflikt med Fönsterputsarbolaget Wasa i fem veckor Intressant är att samtidigt som företaget försökte upprätthålla driften med sina verkmästare så hade arbetarna en viss framgång med att utföra kontrakterat arbete för egen räkning. De fick igenom sina krav till slut. Den 7 april 1919 gick de anställda i Stockholms Åkeribolag i strejk. Två intressanta aspekter finns att rapportera. Det räckte med en och en halv timmes strejk, så vår korta strejk för terminalarbetarna härom året är inte unik. Dessutom fick man in i avtalet en skrivning att fackföreningen hade rätt att rekommendera vissa arbetare vid nyanställning. Det här var en tid då Transport drev principen att bara medlemmar i facket fick vara anställda (s.k. closed shop). Politiskt höll man till på den radikala sidan av arbetarrörelsen. Föreningen gick ur Arbetarekommunen (socialdemokraterna) 1916 och bildade inom föreningen en vänsterklubb som i sin tur anslöt sig till det Vänstersocialistiska partiet. 20-talet var en tid med stora konjunktursvängningar och många strejker. Arbetsgivarna kontrade med organiserat strejkbryteri. Föreningen växte dock i medlemsantal och ekonomin var stabil köpte man fastigheten Skeppar Karls gränd 5 i Gamla Stan. Dessutom anställde man en tredje ombudsman som redan två år senare följdes av en fjärde hade föreningen medlemmar. En principiellt intressant diskussion på 20-talet rörde de så kallade Bönhasarna. Bönhasarna var ett slags motsvarighet till dagen friåkare på taxisidan fast på åkerisidan. Bönhasarna utförde legoarbeten åt åkerierna och kunde därför verka Transportare vid 1900-talets början. som strejkbrytare. I det perspektivet var det intressant att få in dem i föreningen. Samtidigt var de ju en sorts egenföretagare och kapitalister. Det slutade med att bönhasare utan anställda fick gå med i föreningen vilket innebar att en Bil- och Hästägaresektion införlivades. Föreningens studieverksamhet kom igång Förutom kursen i fackföreningskunskap arrangerades ytterligare tre kurser: kommunism, svenska språket och stenografi! Fortsättning följer Torkel Blom 6 TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/2015 7

5 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Terminalsektionen Bevakningssektionen Åkerisektionen Miljösektionen Kallelse årsmöte i Terminalsektionen Onsdagen 18 februari kl Kallelse till årsmöte i Bevakningssektionen Onsdag 11 februari kl Plats: Vimpeln, Skytteholmsva gen 2 nb, Solna Kallelse till årsmöte i Åkerisektionen Torsdagen 19 februari kl Kallelse till årsmöte i Miljösektionen Torsdag 12 februari kl Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen för verksamheten Val av ordförande i sektionen, sekreterare i sektionen, ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Kaffe och mackor serveras Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen för verksamheten Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Val av ordförande i sektionen, ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Tidningsbudssektionen Kallelse till årsmöte i Tidningsbudssektionen Måndag 16 februari kl Plats: ABF, Sveava gen 41, Stockholm, Hedénsalen 4 tr : Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Kaffe och mackor serveras Veteransektionen Kallelse till årsmöte i Veteransektionen Onsdag 25 februari kl Sedvanliga årsmötesförhandlingar Val av ledamöter i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. r Sektionens la secirkel börjar den 11/2 klockan I vår avhandlas Kristina Sandbergs bok Liv till varje pris. intresserade anma ler sig till Oljestickan Taxi/bussektionen Kallelse till medlemsmöte i Taxi/busssektionen Måndag 16 februari kl Val av ordförande i sektionen, ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. Nomineringar info r avtalskonferensen Som ni kanske läst i artikeln om avtalskonferensen i oktober 2015 så ska 120 yrkesaktiva ombud utses av förbundsstyrelsen i april. Eftersom Transport har 25 avdelningar och det är 10 avtalsområden så finns det inte plats för ett ombud från varje avdelning på varje avtal. Nomineringsprocessen innebär att avdelningarna, i eventuellt samråd med regionerna, ska nominera ombud på sina representantskaps årssammanträden. För avdelning 5s räkning innebär detta att sektionernas årsmöten behöver ha som punkt på dagordningen Förslag till ombud på avtalskonferensen 2015 att nominera på representantskapet Oljesektionen Kallelse till årsmöte i Oljesektionen Onsdag 11 februari kl Plats: Vimpeln, Skytteholmsva gen 2 nb, Solna Val av ordförande i sektionen, sekreterare i sektionen, ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, ledamöter och ersättare i avdelningens representantskap. På sektionernas årsmöten ska nominering till följande avdelningsposter ske: Ordförande i avdelningen för 2 år Sekreterare i avdelningen för 2 år En Ordinarie ledamot i förbundsrådet från avdelningen för 2 år En Ersa ttare i förbundsrådet från avdelningen för 2 år Ordinarie ledamot i valberedningen för 2 år (en per sektion) Ersa ttare i valberedningen för 2 år (en per sektion) Ordinarie ledamöter och ersa ttare i avdelningsstyrelsen från Miljö-, olje- och Taxi/bussektionerna för 2 år Fyllnadsval ordinarie ledamot och ersa ttare i avdelningsstyrelsen från Bevakningssektionen för 1 år En revisor för 2 år En ersa ttare för revisor för 2 år Fanba rare för 1 år Ersa ttare för fanba rare för 1 år Kallelse till årssammanträde i Stockholms Transportarbetarefackförening Måndagen 23 mars kl Plats: Za ta-salen, ABF-huset, Sveava gen 41, 1 tr pa dagordningen bland annat: Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsbera ttelser för, fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen, val inom avdelningen ordförande, sekreterare, ledamöter och ersa ttare i styrelsen, ledamöter och ersa ttare i valberedningen, val av revisor och revisorsersa ttare, fanba rare och ersa ttare för fanba rare. Val av ledamot och ersa ttare i Förbundsrådet. Som vanligt kommer vi att ha en ga st en bit mat serveras från för representantskapets ledamöter i restaurangen på 1 tr. Separat kallelse med beslutsunderlag kommer att skickas till representantskapets ledamöter. Anma l förhinder per mail: eller per telefon Alla medlemmar i Transport a r va lkomna till årssammantra det Kallelse till årsmöte i Transports socialdemokratiska fackklubb (avd 5) hittar du på sidan TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/2015 9

6 internationellt internationellt Facklig samverkan för mänskliga rättigheter i Iran FN:s särskilde rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Iran Ahmed Shaheed besökte Stockholm november. Han var in bjuden av Svenska Transportarbetareförbundet och LO-TCO Biståndsnämnd i samarbete med Palmecentret. Både Transport och LO har under en längre period uppmärksammat de fackligt aktivas kamp för bildandet av fria och obundna fackföreningar i Iran och visat ett stort engagemang för de mänskliga rättigheterna i landet. Det internationella engagemanget handlar om solidaritet och medmäsklighet. Ett stort antal fackliga företrädare från Teherans Bussförares fackföring, lärarförbundet, målarförbundet, gruvarbetareorganisationer sitter fortfarande i de iranska regimens beryktade fängelser. Ahmed Shaheed, Sholeh Zamini och Hassan Nayeb-Hashem, de båda sistnämnda från Südwind. Sittande på första bänk är Transports förbundssekreterare Markus Pettersson. Förutom dessa fackliga aktivister har många journalister, advokater, olikstänkande, författare och kvinnoaktivister fängslats eller hotas med åtal. Vår grundtes i det internationella solidaritetsarbetet är: Att arbetarna och dess organisationers kamp sammanfaller med de grundläggande principer som FNkonventionen om de mänskliga rättigheterna bejakar. Iran är sedan femtio år tillbaka medlem i ILO. Regimen i Iran har hittills vägrat att ratificera ILO:s kärnkonventioner om organisationsrätt och förhandlingsrätt, tvångsarbete, diskriminering och barnarbete Av den anledningen arbetade vi, Transportarbetareförbundet och LO:s internationella enhet, intensivt med att bjuda Ahmed Shaheed, FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter i Iran samt Organisationen Südwind* hit till»det finns ett hopp och en tro på att vi än en gång kan bli starka. Sveriges. Vi förankrade vårt projekt både hos Palmecentret och LO- TCO Biståndsnämnd. Dessa organisationer visade stort intresse för projektet och kommer med stor sannolikhet att bidra med sina erfarenheter och hjälpa oss ekonomiskt i vårt fortsatta arbete. Vårt syfte med detta besök har varit: att få FNs rapportör att hjälpa oss med att få fackliga fångar i Iran fria, att de fängslade fackliga aktivisternas situation uppmärksammas i ett eget kapitel i rapportörens FN-rapport, att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, skapa tillförlitliga kontakter för information från Iran, påverka den allmänna opinionen och skapa internationell förankring och samverkan mellan fackföreningar. Ahmed Shaheed har under sitt korta besök vid olika sammanhang poängterat: att han i sin kommande rapport ska fokusera mer på fackliga rättigheter, att det internationella nätverket är av stor betydelse, att kampen för fria och oberoende fackliga organisationer behöver internationellt stöd. Omvärlden måste sätta fokus på de mänskliga rättigheterna i Iran, att förföljelse av facklig politiska aktivister måste stoppas. Ahmed Shaheed har under sitt besök träffat företrädare för Sida, Utrikesdepartementet, Riksdagens politiska partier, LOs internationella kommitté, Amnesty international, Svenska Transportarbetareförbundet, LO-TCO Biståndsnämnd. Höjdpunkten under hans besök var besöket hos utrikesminister Margot Wallström. Utrikesministern visade stort intresse för Shaheeds arbete. Hon var också kritisk rörande tillståndet om mänskliga rättigheterna i Iran och kommer att ge Sveriges stöd till en förlängning av Ahmed Shaheed mandat och hans fortsätta arbete. Representanter ifrån Südwind talade om: Diskriminering av kvinnor i utbildningssystemet tidigare utgjorde kvinnor 64 % av universitets studenter men nu har regimen på olika sätt begränsat deras möjligheter till högre utbildning till cirka 42 %. Regimens konservativa krafter vill genom en islamiserings-process driva tillbaka kvinnorna till hemmen. De ska föda barn och inte ta del av undervisning och jobb. Vi har kunnat informera våra fackliga kamrater i Iran om detta besök och den uppmärksamhet det har skapat. Saied Tagavi projektledare/ansvarig för projektet Facklig samverkan för Mänskliga Rättigheter i Iran Resolution vid seminariet Regimen i Iran 1. måste skapa utrymme för det civila samhället, 2. frige alla fackliga och politiska fångar, 3. sluta förfölja de fackligt aktiva, 4. ILOs konventioner ska implementeras och respektera, 5. sluta diskriminera kvinnor i samhället och på arbetsmarknaden, 6. sluta med sina avrättningar var åttonde timme avrättas en person i Iran, 7. tanke-, yttrande- och informationsfrihet måste respekteras. *Südwind en österrikisk människorättsorganisation med finansiering av österrikiska staten och EU. Mer information kring de här frågorna finns bland annat på www. ilo.org, lotcobistand.org och ILO International Labour Organisation, på svenska Internationella Arbetsorganisationen, bildades 1919 på fredskonferensen i Versailles efter första världskriget. Utgångspunkten var att en varaktig fred krävde social rättvisa och att det i sig krävde anständiga villkor i arbetslivet i alla länder blev ILO en del av FN och fick 1969 Nobels fredspris. ILO antar konventioner som medlemsländerna uppmanas införliva i sina lagar. På fyra områden har organisationen uttalat åtta stycken som kärnkonventioner; C 29 Konventionen om tvångs- eller obligatoriskt arbete C 87 Konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten C 98 Konventionen angående tilllämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten C 100 Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde C 105 Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete C 111 Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning C 138 Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete C 182 Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete. I oktober 2013 motionerade Carina Adolfsson Elgestam, Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth till Sveriges Riksdag att Sverige skulle anta ILO:s C 94 Konventionen om offentlig upphandling från Man kan konstatera att en del saker tar tid. Torkel Blom I LO 10 TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/

7 organizing organizing Transportare bygger facklig struktur på Arlanda Hur kommer det sig att ni fått den fackliga organiseringen att öka på er arbetsplats? Så här berättar Josefin Dalby. Allt började med att det startades en organiseringskampanj på Arlanda. Det går till så att man kontaktar och intervjuar anställda, i så kallade enskilda samtal. I fallet på Arlanda handlade det om över 100 samtal! Tillvägagångsättet är att man intervjuar och har samtal med de arbetare som finns på arbetsplatsen för att hitta relevanta frågor, få reda på hur personalen upplever sin situation samt hitta personer med stort förtroende hos sina arbetskamrater. Det vill säga sådana personer som många arbetskamrater nämner under samtalen och har förtroende för. Målet är sedan att via mindre eller större uppgifter få dessa personer att skapa facklig aktivitet och relevans samt bygga facklig organisation och gå från att vara passiv till att vara aktiv! Det finns olika roller i organiseringsmetoden, alla kan bidra pånågot sätt. Somliga medlemmar hjälper till med att sprida information till arbetskamrater och skapa opinion, andra gör mer. Jag kom själv in i det fackligt organiserande arbetet via samtal med en organisatör, som pratat med andra som nämnde mig som en person som de hade förtroende för. På det sättet identifierades jag som en person med stort förtroende, säger Josefin. Vi började sedan organisera oss i vår lokala arbetsplatsklubb. Vi har ökat antalet fackliga introduktionskurser, Startpunkter, genom att ha arbetsplatsförlagda kurser. Organiseringsmetoden bygger på att man stöttar varandra och bygger upp självförtroende hos arbetare och agerar stöttande och vägledande. På så sätt gör medlemmarna själva organiseringsarbetet och lär sig att själva driva och vinna frågor vilket i sin tur gör att man blir fler och starkare i kollektivet. Det är viktigt att arbetare själva försöker lösa problem på arbetsplatsen med arbetsgivaren in nan man vänder sig till fackklubben. Fungerar inte det så kommer klubben in. Tidigare byggdes organisationen på en eller ett fåtal individer som var facket men vi har tillsammans valt ett annat sätt att bygga facklig organisation och kollektivet har nu blivit starkare på arbetsplatsen. Det beror på att vi bygger organisationen genom att stötta och vägleda. Medlemmarna får själva lösa problemen med hjälp av vägledning.»som kollektiv har vi nu blivit starkare på arbetsplatsen. Detta stärker individerna så att de i sin tur kan agera mentor åt andra medlemmar och bygga vidare. En medlem som ringer arbetsgivaren och kräver åtgärder för att lösa ett problem hos företaget har inte samma tyngd som när låt oss säga tio personer ringer och kräver samma sak. Arbetsgivaren ser och märker att facket finns och att vi företräder arbetarna i frågor som vi tillsammans är överens om att förändra. Terese Ståhlnacke: För mig har det inneburit att hela mitt liv har förändrats. Att organisera mig fackligt och inse att i princip all makt finns hos kollektivet om vi bara gör saker tillsammans har fått mig att se på många saker på ett nytt sätt. Tidigare väntade jag på att andra skulle göra saker. Trodde att samhällsförändring gick att beställa via politiska val och att förbättring på arbetsplatsen kom ur lagar som reglerade våra rättigheter. Nu lyssnar jag på mina kamrater, hittar de frågor som är viktiga för många och hjälper till att hitta vägar att åstadkomma förändring och förbättring. Tidigare var jag en totalt passiv medlem som ägnade tio år åt att ringa avdelningens ombudsman eller nån annan förtroendevald och säga Du som är facket, Terese Sthålnacke, Josefin Dalby & Per-Ola Hansson kan du hjälpa mig med min felaktiga lönespec/uteblivna rast/mina obekväma skor Jag ville helt enkelt att de som jag trodde var tillsatta för att lösa mina problem skulle ge mig valuta för min medlemsavgift. Jag trodde att medlemskapet var en försäkring jag köpt. Nu vet jag att en skicklig ombudsman kan hjälpa mig med många saker, men att det aldrig blir mer än den miniminivå som är reglerad i kollektivavtalet. Allt annat måste vi gå ihop och kräva tillsammans! Per Ola Hansson berättar att det känns bra att få medinflytande i sitt arbete, att kunna påverka och göra skillnad, så att arbetskamraterna får det bättre på arbetet. Det uppnår vi genom att vi är välorganiserade och får igenom de frågor vi som grupp vill driva lokalt mot arbetsgivaren. För arbetsgivaren vet att vi är relevanta på arbetsplatsen och att vi»vi har ökat antalet medlemmar med trettio procent. har förankrat frågor innan vi driver dem. Vad har detta betytt i praktiken? Under ett och ett halvt år har vi ökat organiseringsgraden med cirka trettio procent, vilket betyder drygt hundra nya medlemmar sedan projektet startade. Visst är det viktigt med medlemmar, men ännu viktigare är att det är aktiva medlemmar som är beredda att agera kollektivt för att åstadkomma något. Det har skapats en facklig struktur som organiserar självgående och det har i sin tur avlastat avdelningen då medlemmarna själva fått bättre självförtroende att driva frågor på vår arbetsplats. En synergieffekt är att fler självmant velat gå med i facket då vi är relevanta på arbetsplatsen. Nya på arbetsplatsen introduceras och arbetskamraterna som är med i facket presenterar då alltid fackliga representanter och bidrar Fakta Securitas Arlanda fackklubb har under ett och ett halvt år haft organisatörer som stöttat transportare med att bygga facklig struktur lokalt. Under denna tid har klubben ökat med drygt 100 nya medlemmar, vilket motsvarar en ökning på cirka trettio procent. Totalt finns 890 ansta llda hos Securitas Arlanda. till att fler går med i Transport. Vi har en aktiv rekrytering i Startpunkter vilket gör att fler på arbetet vet om sina rättigheter, avslutar Per-Ola. Mikael Rolf text & foto 12 TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/

8 studier Studier & kurser Grundutbildningar för alla medlemmar Grundkurserna är öppna för alla medlemmar. För att gå dem behöver du alltså inte vara förtroendevald. Avdelningen står för frukost, lunch och fika. Alla anställda inom Transports yrkesområden är välkomna till dessa kurser. Startpunkten facklig introduktion 2015 Startpunkten är en stimulerande endagskurs som ger dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i Transport ger och medlemskapets värde. Nytt för i år är att vi lägger kurstillfällena vid olika tider och dagar i veckan. Att gå Startpunkten är en rättighet och då ska det vara möjligt att gå den även för dem som har ovanliga arbetstider och familjeförhållanden. I schemat för våren nedan kan ni se till exempel tisdagen den 12 maj en Startpunkt som börjar Kursdatum och tider: 9 januari januari februari februari mars mars Bevakning 21 mars april april maj maj maj maj juni juni Samtliga kurser hålls hos ABF i Sundbyberg, adress Esplanaden 3 C. En halvtimme innan kursstart samlas vi för kaffe och macka eller vad som kan vara la mpligt för tidpunkten. Någon gång under kursen har vi ett uppehåll då vi bjuder på en bit mat. Vi i Transport (VIT) Kursen ger dig grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium för fem kursdagar 4 240kr. Om man har fackligt förtroendeuppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalagen 7 under två dagar samt skattepliktigt utbildningsarvode av avdelningen resterande tre (3) dagar. Det är viktigt att kursdeltagaren tar kontakt med lokal fackklubb eller ombudsman vid anmälan till kurs så att de förhandlar med företaget som ska stå för lön under kurstiden innan kursstart. Vid internatkurs står avdelningen för kostnader gällande resa, mat och logi. Vid externatkurser ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika. kursdatum: v. 8: 16 20/ Stockholm v. 16: 13 17/ Bollna s (internat) v. 21: 18 22/ Stockholm nyhet studier nyhet studier nyhet studier nyhet studier Medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet har ra tt att efter startpunkten gå ViT Vi i Transport, den femdagarskurs som fördjupar kunskapen om facklig verksamhet. Den ra tten har inte kunnat utnyttjats av de medlemmar som inte beha rskar svenska tillra ckligt bra för att delta. Vi har sedan några år arrangerat Starting Points motsvarande Startpunkten på engelska. Nu har vi beslutat ta na sta steg och arrangerar vecka 10 We in the Transport workers union WiT. Att behovet funnits ma rks av att vi fick 59 anma lningar de första två dagarna efter att informationen om kursen kom ut. Vi har satt ett tak på 30 deltagare per kurstillfa lle, så vi får efter utva rdering fundera på hur vi går vidare. Det a r viktigt att fördjupa kunskaperna om facklig verksamhet i alla medlemsgrupper för att kunna uppra tthålla kollektivavtalen. ViT-en och WiT-en tar upp fackliga frågor generellt. Fördjupar kunskapen om sitt eget avtal gör man på avtalspunkter. Vi har da rför också hållit Collective agreement points på engelska om tidningsdistributörsavatlet. nyhet Utbildningsarvode och stipendier för transport- och LO-kurser Din kursbekra ftelse anger om du har ra tt till ersa ttning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Utbildningsarvode utgår från den 1 januari 2015 med: kr per vecka kr per dag 156 kr per timme Carolina Nolasco Studieorganisatör Avd 5 Kontakta mig vid frågor gällande studier. Tfn E-post Skattefritt stipendium utgår med: kr per vecka 848 kr per dag 106 kr per timme sekreterare/protokollkurs i avdelning 5 Utifrån redovisade önskemål så kommer vi i avdelningens egen regi arrangera en sekreterare/protokollkurs en heldag torsdagen den 9 april. Vi kommer att ta fram mallar för hur vi skriver kallelser till och protokoll för medlemsmöten respektive styrelsesammantra den. Efter en kort introduktion om protokoll generellt och inom facklig verksamhet så kommer kursen koncentrera sig på hur vi anva nder mallarna. Hur man formulerar beslutspunkter i kallelser. Hur skriver vi vilka beslut som fattats så inga tvetydigheter uppstår? Vi kommer att ha grupparbeten och fiktiva sammantra den och medlemsmöten da r vi diskuterar sekreterarens roll och befogenheter. Hur protokollen ska hanteras och förvaras. Syftet a r att underla tta för sekreterare i sektioner och klubbar. Det ska vara la tt att göra ra tt. Då kan man också a gna mer tid åt egentlig facklig verksamhet. Målgruppen a r, framför allt, ni som efter årsmöten i sektioner och klubbar valts/utsetts till sekreterare och ka nner behovet att gå en sådan ha r kurs. Anma lan till Elevmedlemskap ett kostnadsfritt erbjudande Elever som går yrkesförberedande gymnasieprogram med inriktning transport, säkerhet, flygtekniker/mekaniker eller hamnarbete, kan bli elevmedlem i Transport. Det är helt gratis. Som elevmedlem får du medlemstidningarna, från förbundet Transportarbetaren och avdelningen Transportfemman. Dessutom ingår hemförsäkringen. Nu bor väl de flesta elever hemma där en förälder har en hemförsäkring, men för unga kan det vara intressant med reseförsäkringen som ingår. Folksams reseförsäkring sägs av många ha bättre villkor än andra t.ex. när det gäller ambulansflyg hem. Avtalspunkt Det övergripande målet med en avtalspunkt är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt om till avtalet angränsande lagstiftning. För fackligt förtroendevalda sker ersättning av arbetsgivaren med bibehållen lön enligt förtroendemannalagen 7. Medlem utan förtroendeuppdrag ersätts av avdelningen med ett utbildningsarvode på 400 kronor. Med anledning av avtalskonferensen organiserar vi många avtalspunkter i vår. Ska du vara med och påverka kan det vara bra att kunna avtalet. Bevakningsavtalet behandlas i en avtalspunkt torsdagen den 26 februari mellan och Taxi- och taxitelefonistavtalet behandlas tisdagen den 28 april mellan och 16.00, med fika från Först gemensamt förare och telefonister men under dagen kommer vi också gå igenom det som är speciellt i avtalen för telefonister och förare. Avtalspunkter för miljö, åkeri, terminal, olja och tidningsbud kommer också att arrangeras tisdagen den 28 april men exakta tider är inte klara än. Är du intresserad att gå på din avtalspunkt anmäl till För att bli elevmedlem gå in på Medlemsstatistik Avdelning 5 Förbundets nya verksamhetssystem ska göra det lättare att presentera medlemsstatistik uppdelat på olika medlemskategorier. Till nästa nummer hoppas vi kunna visa fram några intressanta siffror. I väntan på det redovisar vi här bara utvecklingen av totalen från årsskifte till årsskifte var vi medlemmar och var vi 7.851, en ökning med 278 medlemmar. Transports socialdemokratiska fackklubb Kallelse till årsmöte i Transports socialdemokratiska fackklubb (avd 5) lördag 28 mars kl Plats: SAPs lokaler på Sveava gen 68 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten Val av ledamöter och ersättare i styrelsen, fanbärare, revisorer och valberedning. Nomineringar anma les senast 28/2 till eller Är du medlem i Transport men inte socialdemokratiska fackklubben a r du mycket va lkommen att bli medlem på plats. Styrelsen diverse Kurt Lundberg ny ombudsman på avdelning 5 Innan vi får en nyutbildad ombudsman anställd på avdelningen så kommer Kurt Lundberg in för tjänstgöring. Kurt har en gedigen erfarenhet som ombudsman med 25 år i bagaget. Huvudsakligen från avdelning 25 (Halmstad) men även avdelningarna 94, 55 och 17 där han hoppat in och hjälpt till så som han nu ska göra hos oss. Kurt har erfarenhet av alla avtalsområden men kommer hos oss att syssla med Transportavtalet, vilket också är det avtal han har jobbat mest med. Kurt ser fram mot att komma hit och jobba därför att det är så kul att vara ombudsman. Vi välkomnar Kurt till Stockholm den 12 januari. Jim Lassinantti Vi är mycket glada att Jim Lassinantti återkommer som ombudsman på avdelningen efter en tids frånvaro. Jim börjar i januari och verkar arbetssugen. Förhoppningsvis kan vi få en intervju till nästa nummer av Transportfemmman. 14 TRANSPORtfemman 1/2015 TRANSPORtfemman 1/

9 Adressa ndring skickas till Sthlm:s Transportarbetarefackförening Skytteholmsva gen 2, Solna eller anma l per telefon tel B Göran jobbar vidare Jag får en pratstund med Göran Larsson som hösten återigen ryckte in som ombudsman för att hjälpa sin gamla avdelning trots att han egentligen gick i pension Göran har facklig erfarenhet ända sen slutet av 70-talet. Han jobbade bland annat som tidningsbud och gick på ett av sektionens medlemsmöten. Väl där luftade han en del åsikter så ordföranden tyckte efteråt både att han hade rätt och att han borde gå en facklig utbildning. En klassisk väg gå på ett medlemsmöte och sedan en facklig utbildning. Efter att ha fått fler och fler uppdrag blev Göran facklig förtroendeman med många förhandlingsuppdrag När en av avdelningens ombudsmän slutade blev Göran uppmanad att söka tjänsten och fick den sedan. Detta var 1995 så Göran har en hel del erfarenhet. Någon direkt utbildning var det inte fråga om på den tiden men Göran hade mycket förhandlingsvana från sina år som facklig förtroendeman på ett företag med anställda. Som ombudsman har Göran sedan ansvarat för Taxi, Buss, Tidning, Transportavtalet, Olja och lite Bevakning, så det finns skäl att fråga hur arbetet förändrats. Göran menar att arbetstagarnas villkor blivit dramatiskt sämre. Arbetsgivarna har flyttat fram sina positioner, delvis hjälpta av hög arbetslöshet och avregleringar. Ett resultat har blivit fler uppsägningar»det finns färre förtroendemän nu än av personliga skäl och att arbetsgivarna snabbare säger upp personal på grund av arbetsbrist tidigare sträckte man sig en bit för att hitta lösningar. Detta har inneburit inte bara en ökad utan också mentalt tyngre arbetsbörda för ombudsmännen. När det sociala skyddsnätet försämrats kan en förlorad anställning innebära ett svårt trauma för medlemmen. Nu får ombudsmännen fler sådana här svåra ärenden att ta hand om utan att egentligen ha fått någon utbildning för det. Man kan behöva vägledning både i hur man agerar gentemot medlemmen och hur hanterar det själv. Göran menar också att arbetsbördan ökat då vi inte fullt ut nyttjar lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Det finns färre förtroendemän nu än -95. Kanske för att vi inte varit på tårna. Satsningen på organizing nu ska ju öka antalet självständiga fackliga förtroendemän. Det tuffare klimatet kan ju också göra det mer tillfredsställande för en ombudsman när en anställd efter en förhandling kan behålla anställningen eller får rätt lön, säger Göran. Jag frågar om den nya aspirantutbildningen för ombudsmän som annonserats i Transportarbetaren. Göran tycker att det låter bra, inte minst då det finns färre förtroendemän med erfarenhet som kan hoppa in direkt. Ett råd från Göran för framtiden är att ombudsmännen inte ska vara så strikt kopplade till ett eller två avtal. Då kunde man ventilera problem med varandra och samarbeta på ett friare sätt. Vi hoppas få se mer av Göran framöver även utan att avdelningen är kort om personal. Jag som skriver detta är trygg i det, då vi båda är engagerade i Transportsossen. Torkel Blom text TRANSPORtfemman 1/2015

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr2 2011 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater Ordförande har ordet

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer