fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer"

Transkript

1 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014

2 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2014 ALLMÄNT Kurs Kurs Kurs Kurs Kombinerad chefsträff och årsmöte i Nynäshamn (chefsträff från kl med lunch, årsmöte kl 16.00). Torsdag 13 mars 2014, ramtid Detaljer kommer senare. Styrelsen. Studieresa till Manchester den 7-11 maj 2014 för chefsgruppen i FSKF. Styrelsen. Chefsträff torsdag 6 november 2014, ramtid (plats ej klar ännu). Styrelsen. Mötesteknik Hur gör man för att skapa aktiva, engagerande och roliga möten? Kursen i mötesteknik riktar sig till personer som har en arbetsledarroll eller specialistroll som ofta leder möten. Kursen kommer att från grunden beskriva teorin kring möten, beskriva hur man gör en effektiv agenda och hur man arbetar med den på bästa sätt, smarta sätt att föra anteckningar och olika satt att bättre låta alla komma till tals. Dessutom går kursen in på ett antal mötesformer och konkreta metoder som man kan använda för att variera möten och maximera effekten. Kursledare är Torbjörn Neiman som har lett möten av olika slag de senaste 25 åren samt har ett förflutet från ett antal större musikteaterscener där han arbetat med att lära ut effektivt berättande. Längd Ca 2 timmar, förmiddag eller eftermiddag. Några olika tillfällen av samma kurs ges i maj-juni Kostnad Ej bestämt än. Max antal deltagare är 25 så här gäller först till kvarn. Styrelsen. Kurs Tala är guld Talarteknik och grundläggande scenisk medvetenhet. Kursen riktar sig till personal som har en arbetsledarroll eller specialistroll och som ofta talar inför större grupper. Kursen kommer att innehålla genomgångar och övningar i röstmedvetenhet, mikrofonteknik, grundläggande scenisk medvetenhet, timing och rumsuppfattning samt olika tips och saker att tänka på som gör dig säkrare när du står inför en samling förväntans - fulla åhörare. Kursledare är Torbjörn Neiman som bland annat har ett förflutet från ett antal större professionella musikteaterscener där han bl a arbetat med röstträning och gestaltning. Längd Ca 3 timmar, en halvdag. Några olika tillfällen av samma kurs ges i september-oktober Kostnad Ej bestämt än. Max antal deltagare är 16, så här gäller först till kvarn. 2

3 NÄTVERKET FÖR IDROTTSCHEFER Kurs Konferens tillsammans med Stockholms Idrottsförbund Regionala samarbetsfrågor. Fredag 14 februari. FSKF:s idrottschefsnätverk. NÄTVERKET FÖR KULTURCHEFER Kurs Kulturchefsmöte Torsdag 27 mars kl Södertälje. Innehåll Samverkan i regionen. Kurs Studieresa - Umeå kulturhuvudstadsåret 2014 Torsdag 4 till fredag 5 september. Umeå. Innehåll Studiebesök med ett välmatat program till kulturhuvudstadsen Umeå. Kurs Hur mäter vi kvalitet och kvantitet i kulturen - och vad gör vi med resultaten? * Torsdag 20 november, förmiddag. Kulturförvaltningen Stockholms stad, Rinkeby. Innehåll Seminarier med fokus på kvalitet och uppföljning. Kurs Innehåll Samarbete med konstnärliga högskolor Torsdag 20 november, eftermiddag. Kulturförvaltningen Stockholms stad, Rinkeby. Fokus på samarbete med de konstnärliga högskolorna. * kurs även öppen för nätverket för Kvalitet och styrning. Kurs Att mäta kulturens resultat Fredag 10 oktober 2014, kl , samling föredrag kl Tessinsalen på Stadsmuseet vid Slussen. Innehåll Vi lyssnar på och diskuterar med Lars Strannegård, som är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Antalet platser är begränsat till ca 75. Kostnad 600 kr som även inkluderar kaffe och smörgås. Kurs Seminaium om stadsutveckling - Miljonprogram i utveckling Ett seminarium i syfte att ge inspiration och skapa utrymme för erfarenhetsutbyte när det gäller samverkan för kultur och fritid i miljonprogramsområden. Carlos Rojas, Miklo, är inbjuden som huvudtalare. Han presenterar sina undersökningar bland boende i miljonprogramsområden över hela landet. Det finns gemensamma nämnare hos större och mindre städer när det gäller områdenas kvaliteter och värden samt de problem som befästs genom media och på andra sätt. Malmö som exempel på samverkan inom kultur och planering. Torsdag 3 april kl , med efterföljande mingel till kl Meddelas senare. Kultur- och frtidschefer, kulturchefer, frititidschefer, nätverket för kulturfrågor samt tjänstemän på stadsbyggnadskontor och motsvarande är välkomna. 3

4 Kurs Seminarium om stadsutveckling Torsdag 25 september kl , med efterföljande mingel till kl Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, är inbjuden för att berätta om stadens arbete med den kulturella dimensionen av begreppet socialt hållbar utveckling. Detta drivs bl.a. aktivt i stadens översiktsplanering. Christer är även ordförande i ett nordiskt nätverk för stadsutveckling; Nordic City Network, och har också andra internationella perspektiv på frågor som rör hållbar stadsutveckling. Meddelas senare. Se kurs Seminarierna om stadsutveckling arrangeras i samarbete med Stockholms stad. Nätverket för kulturfrågor Kurs Nätverkstäff - Kultur för äldre Tjänstemän som jobbar med kultur för äldre. Onsdag 19 mars 2014 kl Sundbyberg. För mer info Kina Löwenbrååt Koski, Sundbybergs kommun, e-post tel Kurs Nätverksträff - Kulturarvets bevakare och försvarare. När länet växer. Tjänstemän som ansvarar för kulturarvsfrågor. Mars Stockholms Stadsmuseum/Medeltidsmuseet. För mer info Lina Browall, Täby kommun, e-post tel Kurs Seminarium - kulturens värde i samhället Seminariet inleds med Erik Modig, författare till boken Värdet av konst. Kultursekreterare/samordnare/koordinatorer/kulturstrateger/kulturcheter. Fredag 9 maj, kl Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks allé 25. Kostnad 500 kr för medlemmar inom FSKF. För mer info Alice Ring, Stockholms stad, e-post tel Kurs Nätverkstäff för konstansvariga Tema Nya regler kring kulturmiljölagen. Tisdag 8 april (fm) Solna. För mer info Johanna Molvin, Solna kommun, e-post tel Kurs Nätverksträff för konstansvariga Tema Konsthall Märsta, Sigtuna Museum & Art. 17 september Konsthall Märsta. För mer info Ingela Hermansson, Sigtuna kommun, e-post tel

5 NÄTVERKET FÖR BIBLIOTEKSCHEFER Kurs Bibliotekschefsmöte Torsdag 20 februari. Kurs Bibliotekschefsmöte Onsdag 16 april. Kurs Bibliotekschefsmöte Onsdag 17 september. Kurs Bibliotekschefsmöte Torsdag 23 oktober. Kurs Studieresa för bibliotekschefer Måndag 2-tisdag 3 juni. Arrangör Regionbibliotek Stockholm. Kurs Bibliotekschefskonferens Torsdag 27-fredag 28 november. Arrangör Regionbibliotek Stockholm. NÄTVERKET FÖR MUSIK- OCH KULTURSKOLECHEFER Nätverksmöten Träffar för erfarenhetsutbyte, samarbete, samverkan, verksamhetsutveckling, informationsspridning och omvärldsbevakning. Detta i syfte att stärka och utveckla verksamhetens utbud, kvalitet och status i regionen. Att främja och öka kontakterna mellan kommunerna med fokus på barns och ungas kulturutövande. Kurs Fredag 14 februari i Danderyd. Kurs Fredag 9 maj i Sollentuna. Höstens mötestider ej fastlagda. Kurs Hur inkluderar vi underrepresenterade grupper i kultur- och fritidsverksamhet? Crossing Boarders arbetar för att öppna upp verksamheter för ett jämställt och inkluderande deltagande där alla kan nå sin fulla potential. Föreläsaren presenterar en metod och en åttastegs- modell baserad på framgångsrika erfarenheter och goda exempel som stöd för ett strategiskt in- kluderingsarbete. Metoden tar er från ord till handling och kan fungera som ett verktyg i ert arbete med jämställdhet och inkludering. En föreläsning som ger inspiration, kunskap om jämställdhet och inkludering, tips och kon- kreta verktyg, omvärldsbevakning och metodmaterial. Medarbetare och chefer inom musik och kulturskolor, kommunala tjänstemän föreningsledare, fritidsledare, representanter från studieförbund, kommunala råd för funktionshinderfrågor, sim- och idrottshallpersonal och övriga intresserade. Vecka 44 (tisdag, onsdag eller torsdag kl ). Jan Gustafsson, Haninge tillsammans med Susanne Svidén, Tyresö och Elin Brandefalk, Nacka. Kursen samordnas med nätverket för funktionshinderfrågor. 5

6 NÄTVERKET FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV Kurs Skidspår * Innehåll Konsten att göra bra skidspår, erfarenhetsutbyte och praktisk demonstration av olika utrustningar. Personal som arbetar med skidspår. Januari/februari. Linda Örneblad, Stockholm och Lida friluftsgård. Kurs Innehåll Kurs Innehåll Studieresa för bokningspersonal Studiebesök och erfarenhetsutbyte. Vänder sig i huvudsak till bokningspersonal. April. Pekka Widegren, Sigtuna och Lars Björketun, Upplands-Bro. Studieresa för utom- och inomhuspersonal Studiebesök och erfarenhetsutbyte. Personal vid idrotts- och fritidsanläggningar utom- och inomhus. April. Kenneth Jansson, Botkyrka och Håkan Arfwedson, Salem. Kurs Säker ammoniakhantering * Innehåll Regler och rutiner för ammoniakanläggningar. Personal som jobbar med ammoniakanläggningar. September. Ansvarig Thomas Rüdén, Täby och Vallentuna. Kurs Innehåll Ansvarig Studieresa nätverksansvariga Studiebesök och erfarenhetsutbyte. Nätverksansvariga. September. Styrelsen. Kurs Gräskurs, naturgräs * Innehåll Rutiner för grässkötsel, erfarenhetsutbyte. Personal som jobbar med naturgräsplaner. September/oktober. Ansvarig Jenny Holmberg, Sollentuna och Jonas Hjelm, Nacka. Kurs Lokalvård * Innehåll Rutiner och hjälpmedel. Personal som svarar för städning vid idrotts- och fritidsanläggningar. Oktober. Ansvarig Per Jonsson, Solna och Annika Selinder, Sundbyberg. Kurs Sjöisar * Innehåll Säkerhetsfrågor, maskiner och erfarenhetsutbyte. Personal som jobbar med plogning av sjöisar. November. Ansvarig Mats Grufman, Upplands Väsby och Ronny Gustavsson, Järfälla. 6

7 Nätverksträffar 2014 Kurs Tisdag 18 februari i Upplands Väsby. Kurs Tisdag 6 maj i Salem. Kurs Onsdag 17-fredag 19 september, konferens. Kurs Tisdag 4 november på Ekerö. * Kan vara öppna för utomstående. NÄTVERKET FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR Korta kvällsföreläsningar om olika funktionsnedsättningar och teman. Ideella föreningsledare och andra intresserade. Olika tidpunkter under Kurs Norr: Sollentuna, Upplands Väsby. Kurs Norr: Täby, Vallentuna, Österåker, Danderyd. Kurs Norr: Järfälla, Upplands Bro. Kurs Sydöst: Haninge, Tyresö, Nynäshamn. Kurs Öst: Nacka, Värmdö. Kurs Sydväst: Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem. Kurs Stockholms stad, Lidingö, Ekerö. Kurs Ansvarig Kurs Baskurs om funktionsnedsättningarna utvecklingsstörning och om autismspektrat Övergripande baskurs i vad funktionsnedsättningarna innebär och hur de påverkar livet. Fritidsledare, föreningsledare, kontaktpersoner, sim- och sporthallspersonal och andra intresserade. Två förmiddagar i februari. Jenny Åhsberger Stockholm. Öppen för deltagare utanför länet. Hur inkluderar vi underrepresenterade grupper i kultur- och fritidsverksamhet? Crossing Boarders arbetar för att öppna upp verksamheter för ett jämställt och inkluderande deltagande där alla kan nå sin fulla potential. Föreläsaren presenterar en metod och en åttastegsmodell baserad på framgångsrika erfarenheter och goda exempel som stöd för ett strategiskt inkluderingsarbete. Metoden tar er från ord till handling och kan fungera som ett verktyg i ert arbete med jämställdhet och inkludering En föreläsning som ger inspiration, kunskap om jämställdhet och inkludering, tips och konkreta verktyg, omvärldsbevakning och metodmaterial. Medarbetare och chefer inom musik och kulturskolor, kommunala tjänstemän föreningsledare, fritidsledare, representanter från studieförbund, kommunala råd för funktionshinderfrågor, sim- och idrottshallpersonal och övriga intresserade. Vecka 44 (tisdag, onsdag eller torsdag kl ). Jan Gustafsson, Haninge tillsammans med Susanne Svidén, Tyresö och Elin Brandefalk Nacka. Kursen samordnas med nätverket för kulturskolechefer. 7

8 Kurs Hur kan barn och unga bli mer delaktiga i fritidsverksamheter? Delaktighet är en nyckel till hållbar samhällsutveckling. Demokratiakademin ger handfasta tips och förhållningssätt för att lyckas leva upp till barnrättsperspektivet. Fritidsledare, kommunala tjänstemän, föreningsledare, representanter från studieförbund, kommunala råd för funktionshinderfrågor, simhalls- och idrottsplatspersonal och andra intresserade. Våren Malin Bernt Stockholm och Eliz Lindström Huddinge. Öppen för deltagare utanför länet. Kurs Kompetensutveckling för fritidsledare som arbetar med barn och unga med funktionsnedsättning Kursen fokuserar på att höja fritidsledarens känsla av professionalitet i samspelet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Fritidsledare. Tre förmiddagar under hösten. Johanna Dermer Upplands Väsby och Hasse Ledstedt Haninge (NEFA). Öppen för deltagare utanför länet. Kurs Utvärderings- och utvecklingsdag Utvärdering av temaarbeten, arbetsformer och långsiktig planering. Nätverket för funktionshindersfrågor och Nätverket för enhetschefer, fritidsledare och assistenter. Fredag 28 november kl Meddelas senare. Annica Dahlborn Järfälla, Ann-Britt Öhrstig och Hans Ledstedt Haninge. Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Ansvarig Studieresa Resa med studiebesök och erfarenhetsutbyte. Nätverkets medlemmar. September, datum ej fastställt. Nätverksmöten Kursplanering, erfarenhetsutbyte, informationsutbyte och fördjupade diskussioner runt gemensamma frågor och teman. Tisdag 11 februari kl , Älta ishall. Onsdag 7 maj kl , Vision på Kungsgatan. Torsdag 28 augusti kl , Vision på Kungsgatan Baskurs om olika funktionsnedsättningar Övergripande information om de fem stora funktionshindersgrupperna, hur verksamheter kan anpassas för att bli tillgängliga och skapande av tillgänglig information. Personal och verksamhetsplanerare i offentlig verksamhet, organisationer, studieförbund och föreningar som verkar inom kultur och fritid. Två förmiddagar i februari. Jenny Åhsberger Stockholm. Öppen för deltagare utanför länet. 8

9 Nätverket för kvalitet och styrning Kurs Konkurrensutsatta verksamheter? Så skriver du bättre anbud för din verksamhet. Fler och fler kommuner upphandlar sin verksamhet i konkurrens med andra aktörer, det kan handla om fritidsgårdar, musik- och kulturskoleverksamhet, drift av anläggningar m.m. I det arbetet blir det allt viktigare att kommunala verksamheter som konkurrerar med andra aktörer om avtal har kunskap kring hur ett kvalitativt anbud kan skrivas. Under detta seminarium får du möjlighet att öka din kompetens på området genom olika tips och att ta del av erfarenhe ter. Seminariet ger också kunskap i att läsa och bedöma olika anbuds kvalitet. Kursen riktar sig till enhetschefer, avdelningschefer eller strateger inom verksamheter som kan komma att konkurrensutsättas. Längd En halv dag, ca tre timmar. En förmiddag i april Kostnad Nätverksträffar Kurs Torsdag 20 mars kl Stockholm eller Älvsjö. Kurs Torsdag 23 oktober kl Stockholm eller Älvsjö. NÄTVERKET FÖR FRITIDSFRÅGOR Kurs Nätverksträff Fredag 21 mars kl Kurs Nätverksträff Fredag 16 maj kl Kurs Nätverksträff Fredag 26 september kl Kurs Nätverksträff Fredag 21 november kl

10 ÖVRIGT Konferens Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar Onsdag 29-torsdag 30 januari. Scandic Hasselbacken, Stockholm. Medlemmar i FSKF har 10 procent rabatt på denna konferens, anges vid anmälan. BIA-dagarna Torsdag 6-fredag 7 januari. Piperska Muren, Stockholm. FSKFs medlemmar får 10 procent rabatt genom att uppge koden FSKF590. Utvärderingsringens Erfarenhetskonferens i samverkan med SFK Torsdag 6-fredag 7 januari. Garnisonen, Stockholm. FOMS Rikskonferens Onsdag 26-fredag 28 mars. Falun. Information Sveriges Musik- och Kulturskoleråds (SMoKs) Rikskonferens Onsdag 26-fredag 28 mars. Skövde. Information Arrangör Biblioteksdagarna i Umeå Maj. Umeå. Svensk biblioteksförening. Bok och bibliotek Torsdag 25-söndag 28 september. Göteborg. Fritidsmässan minfritid.nu Fritidsmässa för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Två dagar fulla med prova på-aktiviteter, utställare, artister och mycket annat. Fredag 14-lördag 15 november. Arena Sateliten, Sollentuna. 10

11 FSKFs kurser, konferenser, studiedagar m.m Här presenteras de konferenser, kurser, studiedagar och studieresor för förtroendevalda, anställda och entreprenörer inom den kommunala fritids- och kultursektorn, som Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF) anordnar under Föreningens ändamål är att genom sammankomster, kurser och studiebesök medverka till ett erfarenhetsutbyte och ökad kunskap och kompetens inom nämndernas och förvaltningarnas intresseområden. Verksamheten drivs utan vinstintresse och till självkostnadspris. De flesta kurserna kan också vara intressanta för personal utanför FSKF:s kommuner. Det innebär att du som anställd i kommuner utanför Stockholms län och Gotland, inom landsting, stat eller privat verksamhet, i mån av plats, kan delta. Utomstående betalar dock en 50 % högre kurs- eller deltagaravgift. 11

12 FSKFs styrelse t.o.m. årsmötet i mars 2014 Torbjörn Neiman, ordf. Järfälla, tfn Olof Öhman, vice ordf. Stockholm, tfn Berit Svedberg, sekreterare Stockholm, tfn Staffan Jonsson, kassör Södertälje, tfn Pernilla Järveroth, ledamot Vallentuna, tfn Björn Alkeby, adjungerad Danderyd, tfn Ann-Britt Öhrstig, adjungerad Haninge, tfn Martin Englund, adjungerad Haninge, tfn Lina Browall, adjungerad Täby, tfn Kristina Herrlander, adjungerad Solna, tfn Petri Peltonen, adjungerad Sundbyberg Marion Hauge-Lindberg, adjungerad Stockholm, tfn

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2013 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2013 ALLMÄNT Kurs 13000 Kurs 13001 Chefsträff Vallentuna 11 april. Styrelsen. Chefsträff Stockholm 30 oktober.

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2002. Page 1 of 7 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

FOKUS14. Ungas fritid och organisering

FOKUS14. Ungas fritid och organisering FOKUS14 Ungas fritid och organisering FOKUS14 1 Ungas fritid och organisering Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer