Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler"

Transkript

1 INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e Arkitekter Samverkansvinster av att integrera öppen- och slutenvård Planering och byggnation för en god, läkande ljudmiljö Ni vet inget om oss utan oss ett brukarprofessionellt perspektiv Sveriges största passivhus RPC Trelleborg ett projekt i framkant Tvärprofessionell samverkan inför ny psykiatrisk avdelning på Nya Karolinska Solna Praktiska erfarenheter från om- och nybyggnation fallgropar, hinder och möjligheter Delta i gruppdiskussioner, mentometerfrågor och aktiviteter Moderator HERMAN HOLM Psykiatri Malmö Talare LANDSTINGET VÄRMLAND Gunilla Bertilsson Engh NU-SJUKVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND Lars Pettersson (H)JÄRNKOLL Anneli Jäderholm RIKSFÖRBUNDET SPES Pirjo Stråte ECOPHON Maria Quinn PSYKIATRIDIVISIONEN AKADEMISKA SJUKHUSET Åsa Hagberg Björn Nilsson KONSTENHETEN KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Elisabeth Wengström Annika Wik RPC TRELLEBORG Tommy Nielsen REGIONSERVICE SKÅNE Mattias Wallin SJÖGREN ARKITEKTER AB Sven Magnus Sjögren Göteborg 6-7 november 2014

2 Konferensprogram Torsdag 6 november :00 REGISTRERING MED KAFFE & SMÖRGÅS 9.30 MODERATOR HERMAN HOLM INLEDER KONFERENSEN 9:35 Om jag var patient skulle jag vilja Högst personliga tankar kring vårdmiljö Finns det en konflikt mellan personliga önskemål och praktiken? Hur kan de konflikterna se ut? Vad tror vi egentligen om utveckling av vårdmiljöer i 20-årspespektiv? HERMAN HOLM, överläkare, psykiatri Malmö 10:15 Samverkansvinster av att integrera öppen- och slutenvård Efter flera års planering med delaktighet från både brukare och personal invigdes Psykiatrins Hus, Akademiska sjukhuset Uppsala i mars Visionen var moderna funktionella lokaler där vårdverksamhet integreras med forskning och undervisning i nära anslutning till kroppssjukvården, där akutmottagning, heldygnsvård och öppenvård finns vägg i vägg allt för en sammanhållen vårdkedja. Stämmer verkligheten överens med visionen? Hur blev det? Vad ser vi för samverkansvinster? Går hinder för samverkan mellan öppen- och slutenvård att bygga bort? Vad blev mindre bra? Och hur har detta åtgärdats? Patienternas och personalens upplevelse av de nya lokalerna ÅSA HAGBERG, divisionschef, Psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset Åsa har ett stort intresse för utvecklingsfrågor inom psykiatrin och god kännedom om verksamheten. Hon är psykiater och har tidigare arbetat som verksamhetschef för både psykosvård och rättspsykiatri samt allmänpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset. Hon har även arbetat flera år som företagsläkare varför även arbetsmiljö och arbetslivsrelaterade hälsofrågor är ett intresseområde. BJÖRN NILSSON, överläkare, psykosvård och rättspsykiatrisk vård, Akademiska sjukhuset 12:30 Ljudmiljön påverkar patientens vardag mer än man kan tro! Slamriga gamla ekande mentalsjukhus är snart historia, nu tar vi hänsyn till alla sinnen när vi planerar psykiatrilokaler. Vad är egentligen ett ljud? Hur påverkar ljud människan? Kan en dålig ljudmiljö stressa patienterna? Hur kan vi planera och bygga för en god, läkande ljudmiljö? MARIA QUINN, leg. sjuksköterska, konceptutvecklare för vårdmiljöer, Ecophon Maria har mångårig erfarenhet av utmanande ljudmiljöer främst från hjärtintensiven och arbetar nu med att utveckla och sprida kunskap till hur vi formar goda ljudmiljöer inom vården. Hon fokuserar på både personal- och patientperspektiv. 13:30 BENSTRÄCKARE 13:45 Vad kan anhöriga tillföra vid planering och nybyggnation av psykiatrilokaler? Anhöriga ser ofta situationer och omgivning på en psykiatrisk avdelning från andra vinklar, inte enbart ur personalens säkerhetsperspektiv. Miljön är oerhört viktig på en vårdavdelning för alla parter som vistas där för att man skall nå målet för patienten. Har vi skiljt på kropp och själ i den svenska sjukvården? Vilka ingår i samverkansgruppen och hur har planeringsprocessen gått till? Gemensam diskussion väcker tankar och förståelse för varandra Hur anpassas en avdelning avsedd för somatiken till att möta psykiatrins behov? PIRJO STRÅTE, vice ordförande, Riksförbundet SPES SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, bildades 1987 och är en rikstäckande ideell organisation som erbjuder stöd och hjälp till alla som förlorat en anhörig, partner eller god vän genom suicid. 14:45 FIKA NKS planering av en ny psykiatrisk avdelning 11:30 LUNCH

3 Konferensprogram Fredag 7 november :15 En fysisk miljö som speglar verksamhetens vårdidé Psykiatrianläggningen Brinkåsen Den psykiatriska anläggningen Brinkåsen stod färdig i oktober Visionen bakom Brinkåsen var att skapa en anläggning som kombinerar säkerhet, frihet, integritet och god vårdmiljö där patientens behov står i fokus. I en cirkelformation står de 14 huskropparna runt en park och de öppna ytorna och glasväggarna gör att både patient och personal har en ständig kontakt med naturen. Mjuka värden före hårda byggfakta Att arbeta i partnerskap så blev patient och personal delaktiga Så samverkade vi tvärprofessionellt utmaningar och svårigheter? Hur blev resultatet? SVEN MAGNUS SJÖGREN, arkitekt SAR/MSA, Sjögren arkitekter AB Sven Magnus har drivit egen verksamhet sedan 1987 och kontoret har arbetat med många olika typer av uppdrag så som muséer, kyrkor, bostäder och sjukvård blev Sjögren Arkitekter vinnare av Forum Vårdbyggnads arkitekturpris för Brinkåsen. LARS PETTERSSON, projektledare verksamhet, NU-Sjukvården, Västra Götaland regionen Lars är leg.sjuksköterska och var projektledare från vårdens sida under byggnationen av Brinkåsen. Arbetsgruppen för byggnationen fick alla genomgå ett test för att säkerställa att de var besjälade av samma värderingar som vården. 16:15 MODERATOR HERMAN HOLM SUMMERAR OCH AVSLUTAR DAGEN 9:00 MODERATOR HERMAN HOLM INLEDER KONFERENSENS ANDRA DAG 9:15 Ni vet inget om oss utan oss Vem vet vart skon klämmer om inte den som bär den? Alla som arbetar med vårdmiljöer måste ta med brukarorganisationerna i ett tidigt skede. Allt annat vore väl dumt och onödigt kostsamt? Psykiskt sjuka är inte heller en homogen grupp, alla är unika individer och miljön måste därför individanpassas. Hur gör vi det? Kan vi bygga en neutral och flexibel miljö? Skulle du som personal vilja vårdas på din avdelning, om inte, varför det? Attityder Brukarorganisationerna måste med! Alla är unika individer Neutral och flexibel miljö ANNELI JÄDERHOLM, brukarprofessionell och ambassadör, Hjärnkoll Anneli lever sedan 15 år tillbaka med en psykossjukdom, som mellan långa och helt friska perioder då och då gör sig påmind. Hon är en mycket uppskattad och aktiv föreläsare på landets psykiatriska kliniker och driver kampanjen NO MORE för en psykiatri utan bältesläggning. 10:15 FIKA GRUPPDISKUSSION Anneli Jäderholm leder gruppdiskussion där ni får resonera kring hur vårdmiljön på en psykiatrisk avdelning skulle kunna vara utformad PSYKISKA OLIKHETER LIKA RÄTTIGHETER Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är över 300 personer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. På konferensen finns de representerade med ett bemannat informationsbord. 11:00 Visionen om att bygga ett läkande hus Psykiatrihuset Karlstad Landstinget i Värmland samlokaliserade den på tre orter utspridda allmänpsykiatriska slutenvården i ett psykiatrihus som invigdes i maj Planeringen påbörjades 2005 och inför byggnationen bildades arbetsgrupper med brukare, personal från öppen-, slutenoch akutsjukvård som fick lämna önskemål och synpunkter. Syftet var att skapa en god vårdmiljö som stödjer den läkande processen. Vårdmiljöer för patientnärmre vård Samverkan med brukarorganisationer Patientens upplevelse av vårdmiljön Flytten till ett nytt hus efterlängtat och turbulent Vad skulle vi göra om ifall vi fick bygga nytt idag? GUNILLA BERTILSSON ENGH, verksamhetsutvecklare, division psykiatri, allmänpsykiatriska slutenvården, Värmland

4 12:00 LUNCH 13:00 Sveriges största passivhus Nytt Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg RPC i Trelleborg planeras vara färdig sommaren Det kommer bli Sveriges största passivhus, och det enda passivhus med solceller, solfångare, geotermi och eget vindkraftverk. Bygget är extremt energibesparande, främst i form av lägre uppvärmningskostnader. Ett projekt i framkant därför valde vi att bygga passiv hus Förväntade energibesparingar, driftskostnader och produktion Verksamhetens möjlighet att påverka i byggnationsprocessen Patientgrupper och brukarföreningar med i tidigt skede Säkerhetsaspekter Erfarenheter och lärdomar om tvärprofessionell samverkan TOMMY NIELSEN, verksamhetsrepresentant byggnation, verksamhetsområde rättspsykiatri, Skåne Tommy har varit med i hela byggnationsprocessen som representant för verksamheten och har utifrån verksamhetens behov haft möjlighet att påverka byggnationen. MATTIAS WALLIN, projektledare bygg, Regionservice, Skåne Mattias är projektledare på Regionservice vilka förvaltar Region Skånes totala fastighetsbestånd. 14:00 FIKA 14:30 Konsten att vara specifik om konst i vården Elisabeth Wengström berättar om varför hon initierat en kvalitativ förstudie om hur patienter, besökare och anställda upplever konst i vårdmiljö och Annika Wik, som genomfört studien under våren och sommaren 2014 redogör för resultaten. Hur upplever patienter, besökare och vårdpersonal konst i vårdmiljö? Vilken typ av kunskap kommer vi inte åt utan kompletterande kvalitativa studier av konstens många funktioner i vårdmiljö? Varför är det så viktigt att vara specifik när vi talar om och arbetar med konstnärliga gestaltningar i vårdmiljö? ELISABETH WENGSTRÖM, chef, Konstenheten Kulturförvaltningen, Stockholms Läns Landsting Landstinget leder projekt kring konstnärlig gestaltning i sjukhusmiljöer och förvaltar det konstinnehav som redan finns. ANNIKA WIK, fil dr filmvetenskap, konsult Annika arbetar med forskning och kunskapsutveckling. På projektbasis går hon in i verksamheter där hon kan använda sin erfarenhet av forskning, undervisning och att förena teori med praktik. I samspel med uppdragsgivaren lyfter hon frågeställningar och gör fördjupande studier, analyser, som sedan kan prövas och förankras i verksamheten. 16:00 KONFERENSEN SUMMERAS OCH AVSLUTAS MODERATOR HERMAN HOLM Överläkare, Psykiatri Malmö Interaktiv konferens där du som deltagare får delta i gruppdiskussion, mentometeromröstning och får live statistik direkt på plats! Herman har stor erfarenhet av både sluten- och öppenvårdsarbete. I samband med kartläggning av all slutenvård har han i stort sett besökt alla vårdavdelningar i landet för både barn, vuxna och rättspsykiatrisk dömda. Herman är även engagerad i arbetet med Bättre Vård Mindre Tvång.

5 Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Hur undviker vi de vanligaste fallgroparna vid planering av framtidens psykiatrilokaler? Vad kan vi lära av andra? Är du mitt uppe i eller på gång att planera nya lokaler för psykiatrin så är det här konferensen för dig! Flera spännande byggnationsprojekt presenteras under denna interaktiva konferens som leds av överläkare Herman Holm. Röster från tidigare konferens: Hör divisionschef Åsa Hagberg och överläkare Björn Nilsson berätta om samverkansvinster och utmaningar med att integrera öppen- och slutenvård på Psykiatrins Hus i Uppsala. Byggprojektledare Mattias Wallin och verksamhetsrepresentant Tommy Nielsen är också på plats och berättar om visionen bakom Sveriges största passivhus RPC Trelleborg. Konferensen tar upp vikten av att engagera brukare- och anhöriga tidigt i byggnationsprocessen och de finns också representerade på plats. Pirjo Stråte, anhörig och vice ordförande i Riksförbundet SPES, sitter med inför planering av en ny psykiatrisk avdelning på Nya Karolinska i Solna. Ta del av hennes erfarenhet kring hur man omvandlar en avdelning planerad för somatisk vård till att passa för psykiatrins behov och verksamhet. Tack nu full av energi att jobba vidare! Nytänkandet vid sittningen och möjligheten att nätverka Jeg kom till konferensen för att få mer kunskap om temat. Det opplever jeg at jeg fått og mye av det som vaert tema vil jeg ta med inn i byggeprocessen vi skal igang med Varmt välkommen! Maneka Ghosh Projektledare, leg.sjuksköterska Teknologisk Institut

6 Porto betalt Sverige Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Varför ska du gå på konferensen? Undvik andras misstag och dra lärdom av utmaningar och hinder från andra byggnationsprojekt Lyssna till experter i framkant inom psykiatri, vårdbyggnation och arkitektur Interagera med och få förståelse för andra deltagare i teamet TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG PRIS Konferens Ordinarie pris 6980 kr/person Gå 6 betala för 5! DATUM OCH PLATS Göteborg Konferens: 6-7 november 2014 (3905-2) Lokal meddelas senare. Håll dig uppdaterad på vår hemsida. I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI Bipolär sjukdom 2014 Den nya akutmottagningen 2014 Psykiatri för icke-psykiatriker Se för datum och mer information ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Maneka Ghosh på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Text och foto: Stina Elg HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion Alain Topor & Klas Sundström Återhämtning - en introduktion Återhämtning. Vad är det? Hur är den möjlig? Psykiatri Södra Stockholm, SLSO FoU-enheten 1 Hoppets betydelse Att ha kontakt med psykiatrin och

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer