Program. Inledning Nuläge förstudie Fikapaus Inspel från Idrott, Evenemang, Mässor Diskussion Mentometerfrågor Nästa steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. Inledning Nuläge förstudie Fikapaus Inspel från Idrott, Evenemang, Mässor Diskussion Mentometerfrågor Nästa steg"

Transkript

1

2 Program Inledning Nuläge förstudie Fikapaus Inspel från Idrott, Evenemang, Mässor Diskussion Mentometerfrågor Nästa steg

3 Nya bostadsområden Kommunikationer Boende för missbrukare Nya vägar och gator Gröna parker och stråk Logistikpark Utbildningsnivån Känslan av otrygghet - alkoholen Omställning av skolor Äldreboenden Konferensanläggning Ny industrimark Multiarena Förnyelse av city Torshällas utveckling Badhus De nya Eskilstunaborna Energi- och miljösatsningar

4 Dåtidens multiarena

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Årets bästa idrottskommun Idrotten som verktyg för marknadsföring, företagsetablering och inflyttning Idrottsevenemang Hälsoläget och miljöprofil Befintliga och planerade arenor Tillgängliga utbildningar Stöd till ungdoms- och breddidrotten Hotell och restaurangkapacitet Ett rikt kulturliv

21 Årets bästa idrottskommun Göteborg 2. Stockholm 3. Malmö 4. Solna 5. Östersund 6. Uppsala 7. Halmstad 8. Båstad 9. Mora 10. Åre

22 Halmstad Arena

23 Malmö Arena

24 Stadium Arena Norrköping

25 Lindesberg Arena

26 Årets bästa idrottskommun Göteborg 2. Stockholm 3. Malmö 4. Solna 5. Eskilstuna 6. Uppsala 7. Norrköping 8. Linköping 9. Mora 10. Helsingborg

27

28 Stimulerar företagsetableringar Idé för miljö, hälsa och friskvård Bredd och elit Ett rikt kulturliv Arenor som understöd Starkt utbildningsutbud Sport har en framträdande roll i stadens identitet

29 Vi sammanfattar Vi har en historia med viktiga arenor som förändrat Eskilstuna under 1900-talet Eskilstuna är mitt uppe i en stark utveckling Vi behöver en arena/-or för att utveckla idrotten, kulturen, näringslivet, besöksnäringen och evenemangssektorn Vi behöver tänka nytt, innovativt och tillsammans

30 Vi påminner om uppdraget Vilka behov har Eskilstuna av arena/-or Vad kostar det hur finansierar vi Var ska en arena/-or placeras Tänk också nytt bad

31 Dialog och erfarenheter med andra kommuner

32

33

34 Viktig inriktning Arenan skall ha ett nära och tätt samarbete med Munktellarenan, Eskilstuna Convention Bureau och en eventuell konferensanläggning I arbetet med en ny arena ska vi också tänka in kommersiella behov och användning

35 Ekonomi Arenorna ute i landet har kostat i storleksordningen mkr per anläggning att bygga Vår bedömning är att Eskilstuna kommun bör vara finansiär och också avsätta resurser i en årlig driftbudget. Dock skall samarbetspartners sökas för delfinansiering När kommunen anlitar en byggentreprenör gäller Lagen om offentlig upphandling

36 Ekonomi Driften kan t ex utföras av en kommunal förvaltning, ett kommunalt arenabolag, föreningar eller ett privat arenaföretag. Tillsammans eller i annan kombination Hela planeringen och de ekonomiska besluten skall ske med klokskap och återhållsamhet för att säkra att de ekonomiska kalkylerna håller

37 Behovsbeskrivning hittills Brist på fullstora planer för träning (matcher), dvs 20x40 m, för handboll, innebandy, basket, truppgymnastik. Efterfrågan större än nuvarande 3 hallar kommunala (2 Sporthallen, 1 Ellfolk) Flera stora planer ihop skulle göra att turneringar kan ordnas Brist på publikkapacitet vid GUIF:s matcher Stor brist på istider/ishall & simträningstider Rinmansskolan i Sporthallen 40 tim/v, är skolans idrottslokal Sporthallen har låg tillgänglighet för funktionshindrade Sporthallen har en rad brister i funktion mm

38 Behovsbeskrivning forts Brist lokal musikkonserter för personer Mässor önskar bättre förutsättningar med logistik och last Brist på kringytor vid konserthallen Stålfors Brist på konferensanläggning Mötesplats/ upplevelser/ ung kultur efterfrågas

39 Lärdomar från de andra arenorna Olika roller för kommunen, olika ekonomiska upplägg Kommunen alltid med ekonomiskt i någon form Stora artister ger inte pengar, men andra värden Konferens och idrott inte ihop Konferens och konsert (och mässa) Bygg för intäkter, kommersialisera, bygg för VIP-publik Entreprenadform viktig, total med partnering lyfts fram Eyravallen, Löfbergs LA, Conventum har inte parkeringar för alla sina besökare

40 Förslag på hur behoven möts Brist på istider Brist på simträningstider Brist på träningstider fullstora planer Brist på publikkapacitet matcharena GUIF Brister i förutsättningar vid mässhall Brist på evenemangsanläggning Brist på konferensanläggning Brister vid konserthallen Ishall Simhall Idrott golv Mässor Musik Konferens Konserthall Stålfors

41 Översikt alternativ Noll-alternativ: Rusta Sporthallen för dagens användning Utöka & modernisera Sporthallen + en fullstor plan t ex över nuvarande simbassäng Ny arena med 3 fullstora planer. Befintlig Sporthall får ny användning

42 Utöka & modernisera Sporthallen till ny arena Modernisera sporthallen Öka med ca 830 sittplatser (nu max % sitt/stå) Förbättra konsertmöjligheter Ca 4 småhallar för kraftsportarna i Sporthallen flyttas t ex till utbyggd Munktellarena Ny fullstor hall över befintlig simbassäng simhall = 4 fullstora planer, dvs 1 mer än idag

43 Ny Arena 2 träningsplaner, spelplan 20x40 m 1 huvudarena med plats för ca åskådare God tillgänglighet för alla till och i arenan Restaurang Kommersiella lokaler t ex sportbutik, gym Goda möjligheter för konserter och mässor - logistik Kraftsport från Sporthallen till Munktellarena & ny arena Sporthallen används inte längre för sport, utan? = 4 fullstora planer, dvs 1 mer än idag

44 Hög miljöklass Lokalisering avgör miljöpåverkan t ex transporter, utsläpp vatten (förorenad mark), uppvärmning (finns FV, lokalklimat) Enligt klassningsmetoden Miljöklassad Byggnad ska byggnaden klassas inom områdena Energi, Innemiljö, Material och Kemikalier hanteras översiktligt förstudiefasen, skarpt vid kommande projektering Miljöledning i byggnadsprojekt, sker i kommande faser

45 Vad görs i nästa fas? Beror på vad som beslutas, men exempel på kommande moment: Val av entreprenadform Projektplanering och organisation Upphandling Detaljplanearbete Detaljerad utformning utifrån kravspecifikationer Referensgrupp med kommande användare

46

47 Satsningen är mer än bara en arena Kommersiella förutsättningar elitidrott Miljöperspektiv

48 Framgångsfaktorer för en ny arena i Eskilstuna av placering och utformning bli ett synligt och arkitektoniskt väl utformat landmärke arenan ska knytas till staden och stadens puls - samspel med staden i övrigt är viktigt medvetenhet om att anläggningens kringområden också ges en god gestaltning tillgänglig för alla arenan ska spela en roll för att få fler att idrotta - folkhälsoperspektiv Eskilstunabon ska känna en stolthet över arenan

49

50

51

52 Lokaliseringsstudiens utvärderingsparametrar Attraktivitet/ funktionalitet Annonsläge Tillgänglighet Behov av yttre åtgärder Trygghet/ säkerhet Synergieffekter Expansionsmöjligheter Funktion i staden/ stadsutveckling Integrationsaspekter Ekonomiska aspekter Miljöaspekter Tidsaspekter genomförande

53 Lokaliseringsalternativ B C A D Dessa platser studeras: A Sporthallen B Kvarteret Vapnet vid Trafikverket C D E E Munktellstaden Kvarteret Nätet Ekängen

54 Alternativ A Kvarteret Vapnet vid trafikverket Förutsättningar: privat markägare detaljplan för bostäder påbörjad Potential på platsen: + synergieffekter + god tillgänglighet - expansionsmöjligheter - placering på tomt

55 Alternativ B Munktellstaden Förutsättningar: Kommunfastigheter AB Potential på platsen: + synergieffekter + samutnyttjande + åläge + god tillgänglighet - expansionsmöjligheter - placering på tomt

56 Alternativ C Kvarteret Nätet Förutsättningar: privat markägare Potential på platsen: + tillgänglighet + expansionsmöjligheter - markföroreningar

57 Alternativ D Ekängen Förutsättningar: Kommunal ägo Potential på platsen: + synergieffekter personal + lägre krav på utformning - expansionsmöjligheter - tillgänglighet kollektivtrafik

58 Hur går vi vidare? Tjänstemannarapport presenteras i KS AU 14 december Politiskt beslut om fortsatt inriktning Kommunstyrelse 11 januari Flera förslag om arenan samt behov av isyta och bad Preliminär tidplan: Vid eventuellt beslut projektering och detaljplan 2011 byggstart under 2012, klart 2013/2014

59 Hur går vi vidare Öppet möte 21 oktober Dialog och täta möten med konsulterna Träff med berörda föreningar ca 15 st Samrådsorganisationen, Sörmlands idrottsförbund, Handikappidrottsföreningarna och GUIF är viktiga Tät dialog med uppdragsgivarna politikerna Facebook, sms-kampanj

60

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Handläggare Datum Diarienummer Conny Niklasson Eva Sterte 2015-02-18 SRB-2015-0015 Kommunstyrelsen Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att

Läs mer

Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park

Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park Handläggare Datum Maria Jakobsson 2012-10-30 0480-45 00 81 Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park SYFTE Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter i Linköping

Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter i Linköping Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter i Linköping DIALOGHANDLING Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-05-12 1 2 Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer