Andra relationella språk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andra relationella språk"

Transkript

1 Andra relationella språk Kapitel 5 Andra relationella språk sid Tupelrelationskalkyl 1 Domänrelationskalkyl 6 Query-by-Example (QBE) 8

2 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-1 Tupelrelationskalkyl Tupelrelationskalkyl är ett icke-proceduralt frågespråk (dvs. en fråga beskriver vilken information som önskas).tupelrelationskalkyl (begränsad till säkra uttryck) är lika uttrycksfullt som relationsalgebra. Dvs. för varje relationsalgebraiskt uttryck där endast grundoperatorer ingår finns ett ekvivalent uttryck i tupelrelationskalkyl, och tvärtom. Varje fråga är av formen: { t P (t) } Dvs. mängden av alla tupler t så att predikatet P är sant för t. t är en tupel-variabel, t[a] betecknar värdet för tupel t på attribut A. t r betecknar att tupel t finns i relation r. P är en formel liksom en formel i predikatkalkylen. En predikatkalkylformel uppbyggs av Mängd av attribut och konstanter Mängd av jämförelseoperatorer: <, <, =,, >, > Mängd av konektiver: och, eller, icke Implikation : P 1 P 2 Kvantorer: t r (P(t)) det existerar en tupel t i relation r sådan att predikatet P(t) är sant t r (P(t)) P är sant för alla tupler t i relation r P 1 P 2 ( (P 1 ) (P 2 )) P 1 P 2 (P 1 ) P 2 t r (P(t)) t r ( P(t))

3 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-2 Exempelfrågor Bestäm loan_number, branch_name, och amount för lån större än { t t loan t[amount] > 1200} σ amount >1200 (loan) dvs. alla attribut ingår i svaret Bestäm lånnumret för varje lån större än 1200 (dvs. samma som ovan men bara lånnumret önskas i svaret). Π loan_number (σ amount >1200 (loan)) { t s loan ( t[loan_number] = s[loan_number] s[amount] > 1200 ) } Svaret är en ett-attributig tabell på schemat (loan_number), vilket bara framgår implicit i frågan Bestäm lånnummer och lånebelopp för varje lån större än { t s loan ( t[loan_number] = s[loan_number] t[amount] = s[amount] s[amount] > 1200 ) } Svaret är en två-attributig tabell på schemat (loan_number, amount), eftersom t har värden specificerade för loan_number och amount. Π loan_number, amount (σ amount >1200 (loan)) customer (customer_name, customer_street, customer_city) branch(branch_name, branch_city, assets) account(account_number, branch_name, balance) loan(loan_number, branch_name, amount) depositor (customer_name, account_number) borrower (customer_name, loan_number)

4 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-3 Bestäm namnen på alla kunder som har ett lån, ett konto, eller båda i banken. { t s depositor ( t[customer_name] = s[customer_name]) u borrower ( t[customer_name] = u[customer_name]) } Π customer_name (borrower) Π customer_name (depositor) Bestäm namnen på alla kunder som har ett lån och ett konto i banken. { t s depositor ( t[customer_name] = s[customer_name]) u borrower ( t[customer_name] = u[customer_name]) } Bestäm namnen på alla kunder som har ett lån i Perryridge-grenen. { t s borrower ( t[customer_name] = s[customer_name] u loan ( u[loan_number] = s[loan_number] u[branch_name] = Perryridge )) } Π customer_name (σ borrower.loan_number = loan.loan_number (borrower loan)) branch_name = Perryride customer (customer_name, customer_street, customer_city) branch(branch_name, branch_city, assets) account(account_number, branch_name, balance) loan(loan_number, branch_name, amount) depositor (customer_name, account_number) borrower (customer_name, loan_number)

5 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-4 Bestäm namnen på alla kunder som har ett konto i banken men som inte har ett lån. alla kontoinnehavare { t s depositor ( t[customer_name] = s[customer_name] u borrower ( t[customer_name] = u[customer_name] )) } alla låntagare Π customer_name (depositor) Π customer_name (borrower) Bestäm namnen på alla kunder som har ett lån från Perryridge-grenen samt deras boningsort. { t s loan (s[branch_name] = Perryridge u borrower (s[loan_number] = u[loan_number] t[customer_name] = u[customer_name] ) v customer (u[customer_name] = v[customer_name] t[customer_city] = v[customer_city] )) } Π customer_name, customer_city (σ borrower.loan_number = loan.loan_number (loan borrower customer)) borrower.customer_name = customer.customer_name loan.branch_name = Perryride customer (customer_name, customer_street, customer_city) branch(branch_name, branch_city, assets) account(account_number, branch_name, balance) loan(loan_number, branch_name, amount) depositor (customer_name, account_number) borrower (customer_name, loan_number)

6 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-5 Bestäm namnen på alla kunder som har ett konto i alla grenar belägna i Brooklyn. { t s customer (t[customer_name] = s[customer_name]) ( u branch (u[branch_city] = Brooklyn v depositor (t[customer_name] = v[customer_name] ) w account ( w[account_number] = v[account_number] w[branch_name] = u[branch_name] )))) } Mängden av alla kunder sådana att, för alla tupler u i branch-relationen, med värdet Brooklyn, kunden har ett konto i grenen vars namn är i branch_name attributet i u. Π customer_name, branch_name (depositor account) Π branch_name (σ branch_city = Brooklyn (branch)) Säkerhet av uttryck Det är möjligt att skriva tupelkalkyluttryck som genererar oändliga relationer. Ex.: { t t r } Resulterar i en oändlig relation om domänen för något attribut är oändlig För att skydda mot problemet, inskränker vi mängden av tillåtna uttryck till säkra uttryck: Ett uttryck { t P (t) } i tupelrelationskalkyl är säkert om alla värden i resultatet tillhör dom(p), där domänen dom(p) för P är mängden av alla värden som refereras av P (ingår i P eller i någon relation vars namn ingår i P). Dvs. varje komponent av t måste förekommer i en av de relationer, tupler, eller konstanter som förekommer i P. T.ex.: { t t[a] = 5 true } är ej säkert uttrycket genererar en oändlig mängd av attributvärden som inte förekommer i någon relation eller tupel eller konstant i P.

7 Andra relationella språk, domänrelationskalkyl 5-6 Domänrelationskalkyl Domänrelationskalkyl är ett icke-proceduralt frågespråk ekvivalent i styrka med tupelrelationskalkyl. Varje fråga är ett uttryck av formen: { < x 1, x 2,..., x n > P(x 1, x 2,..., x n ) } där x 1, x 2,..., x n representerar en domän variabler och P representerar en formel liksom en formel i predikatkalkylenl Exempelfrågor Π loan_number (σ amount >1200 (loan))? Bestäm loan_number, branch_name, och amount för lån större än σ amount >1200 (loan) { < l, b, a > < l, b, a > loan a > 1200} { t t loan t[amount] > 1200} Bestäm namnen på alla kunder som har ett lån större än {<c > l, b, a (< c, l > borrower < l, b, a > loan a > 1200)} Bestäm namnet och lånebeloppet för alla kunder som har ett lån från Perryridge-grenen. alt.: {<c, a > l (< c, l > borrower b (< l, b, a > loan b= Perryridge ))} { < c, a > l (< c, l > borrower < l, Perryridge, a > loan )} customer (customer_name, customer_street, customer_city) branch(branch_name, branch_city, assets) account(account_number, branch_name, balance) loan(loan_number, branch_name, amount) depositor (customer_name, account_number) borrower (customer_name, loan_number)

8 Andra relationella språk, domänrelationskalkyl 5-7 Bestäm namnen på alla kunder som har ett lån, ett konto, eller båda i Perryridge grenen. { < c > l (< c, l > borrower b, a (< l, b, a > loan b= Perryridge )) a (< c, a > depositor b, n (< a, b, n > account b= Perryridge )) } Bestäm namnen på alla kunder som har ett konto i alla grenar belägna i Brooklyn. { < c > s, n (< c, s, n > customer ) x, y, z (< x, y, z > branch y= Brooklyn ) a,b (< x, y, z > account < c, a > depositor ) } Säkerhet av uttryck Uttrycket { < l, b, a > (< l, b, a > loan ) } är ej säkert Ett uttryck är säkert om alla av följande gäller: { < x 1, x 2,..., x n > P(x 1, x 2,..., x n ) } Alla värden som förekommer i tupler av uttrycket är värden från dom(p) (dvs. värdena förekommer antingen i P eller en tupel av en relation nämnd i P). För varje det existerar delformel av formen x (P 1 (x)), är delformen sann omm det existerar ett värde på x i dom(p 1 ) så att P 1 (x) är sann. För varje för alla delformel av formen x (P 1 (x)), är delformen sann omm P 1 (x) är sann för alla värden x i dom(p 1 ). Dvs. de två sista kraven garanterar att för alla och det existerar kan testas utan att behöva testa oändligt många möjligheter. customer (customer_name, customer_street, customer_city) branch(branch_name, branch_city, assets) account(account_number, branch_name, balance) loan(loan_number, branch_name, amount) depositor (customer_name, account_number) borrower (customer_name, loan_number)

9 Andra relationella språk, QBE 5-8 QBE - Query by Example Ett grafiskt språk som är baserat på domänrelationskalkyl. Syntaxen är två-dimensionell - systemet skapar mallar av de relationer som begärs av användare och frågorna uttrycks som exempel. QBE skelettabeller för bankexemplet: customer customer-name customer-street customer-city branch branch-name branch-city assets borrower customer-name loan-number loan loan-number branch-name amount depositor customer-name account-number account account-number branch-name balance

10 Andra relationella språk, QBE 5-9 Frågor på en relation Bestäm alla lånenummer vid Perryridge-grenen: loan loan-number branch-name amount Perryridge _x är en variabel (kan utelämnas i frågan ovan) P. betyder print (display) Duplikat avlägsnas per default, för att behålla duplikat används P.ALL Visa fulla detaljer för alla lån: loan loan-number branch-name amount P._y P._z alt.: förkortad notation loan loan-number branch-name amount P. Bestäm lånenummer för alla lån med ett lånebelopp större än 700: loan loan-number branch-name amount P. > 700

11 Andra relationella språk,qbe 5-10 Bestäm namnen på alla grenar som inte är belägna i Brooklyn: branch branch-name branch-city assets P. Brooklyn Bestäm lånenummer för alla lån givna gemensamt åt Smith och Jones: borrower customer-name loan-number Smith Jones _x Bestäm alla kunder som bor i samma stad som Jones customer customer-name customer-street customer-city Jones _y _y

12 Andra relationella språk,qbe 5-11 Frågor på flera relationer Bestäm namnen på alla kunder som har ett lån från Perryridge-grenen: loan loan-number branch-name amount _x Perryridge borrower customer-name loan-number P._y _x Bestäm namnen på alla kunder som har både ett konto och ett lån i banken: depositor customer-name account-number borrower customer-name loan-number _x Bestäm namnen på alla kunder som har ett konto i banken, men inte har ett lån från banken: Negation depositor customer-name account-number borrower customer-name loan-number _x Bestäm namnen på alla kunder som har åtminståne två konton: depositor customer-name account-number _x _y _y

13 Andra relationella språk, QBE 5-12 Villkorsboxen Tillåter uttryck av begränsningar på domänvariabler som är antingen obekväma eller omöjliga att yttrycka inom skelettabeller. Komplicerade villkor kan användas i villkorsboxar Bestäm lånenummer för alla lån givna åt Smith, åt Jones eller åt båda gemensamt: borrower customer-name loan-number _n conditions _n = Smith or _n = Jones QBE understöder följande intressanta syntax för att uttrycka alternativa värden: branch branch-name branch-city assets P. _x conditions _x = (Brooklyn or Queens) Bestäm alla kontonummer med en balans större än 1300 och mindre än 1500: account account-number branch-name balance P. _x conditions _x > 1300 _x < 1500

14 Andra relationella språk, QBE 5-13 Bestäm alla kontonummer med en balans större än 1300 och mindre än 1500 men inte exakt 1400: account account-number branch-name balance P. _x conditions _x = (> 1300 and < 1500 and 1400 Bestäm alla grenar som har tillgångar större än åtminstone en gren belägen i Brooklyn: branch branch-name branch-city assets Brooklyn _y _z conditions _y > _z

15 5-14 Sammanfattning En realtidsdatamodell är baserad på en samling tabeller. Användaren kan ställa frågor mot dessa tabeller, insätta nya tupler, stryka tupler och modifiera tupler. Det finns flera språk för att utföra dessa operationer. Tupel relationskalkylen och domän relationskalkylen är icke-procedurala språk som representerar den grundläggande styrka som krävs i ett frågespråk. Relationsalgebra är ett proceduralt språk som är ekvivalent i styrka med båda formerna av rel.kalkyl när de begränsas till säkra uttryck. Relationsalgebra och relationskalkylerna är klara, formella språk som inte lämpar sig för den tillfällige användaren av databassystem. Kommersiella DBS har därför använt språk med mera "syntaktiskt socker". De vanligaste sådana språk är SQL, QBE och Quel, och kanske Datalog.

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Första ordningens logik

Första ordningens logik Första ordningens logik Christian Bennet Christian Bennet, februari 2013 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported license. För att

Läs mer

Något om logik och logisk semantik

Något om logik och logisk semantik UPPSALA UNIVERSITET Semantik och pragmatik (HT 08) Institutionen för lingvistik och filologi Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv08/sempht/ Något om logik och logisk semantik 1 Språk och sanning

Läs mer

1 Duala problem vid linjär optimering

1 Duala problem vid linjär optimering Krister Svanberg, april 2012 1 Duala problem vid linjär optimering Detta kapitel handlar om två centrala teoretiska resultat för LP, nämligen dualitetssatsen och komplementaritetssatsen. Först måste vi

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Web services En integration av CRM och kundzon

Web services En integration av CRM och kundzon Beteckning: Akademin för teknik och miljö Web services En integration av CRM och kundzon Tobias Leetmaa Maj 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinator: Jonas Boustedt

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Att använda RADIUS-bokföring med Ingate Firewall/SIParator. Lisa Hallingström Paul Donald

Att använda RADIUS-bokföring med Ingate Firewall/SIParator. Lisa Hallingström Paul Donald Att använda RADIUS-bokföring med Ingate Firewall/SIParator Lisa Hallingström Paul Donald Table of Contents Att använda RADIUS-bokföring med Ingate Firewall/SIParator steg för steg...3 Ingate RADIUS Accounting...5

Läs mer

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer