Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan 2 Merbjudande Kryssa på Rhen Med tjänsten Mer kan du åka på flodkryssning längs Rehn. Sidan 7 Krisen kan förändra hela EU EURON. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermanssons dom mot valutaunionen är hård. Här förklarar hon varför och siar om vägen framåt. Sidan 3 Här är bilarna som laddar för framtiden Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 8 BILINDUSTRIN. Många experter anser att efterfrågan på elbilar kommer att öka kraftigt framöver. Ett tecken på detta kan vara satsningen på Saab-elbilar i Trollhättan. Johan Alm, analytiker på Swedbank Robur, ger placeringsråd för hela bilbranschen Sidan 4 Europas draglok tappar kraft TYSKLAND. Trots kriser så har Europas största ekonomi trummat på ganska bra. Men nu börjar Tyskland tappa fart. Här är förklaringen till varför tillväxten dämpas. Sidan 5 Dags att stuva om i ränteportföljen RÄNTOR. De långa räntorna kommer förmodligen att stiga framöver. Niklas Ekengren berättar hur det påverkar din portfölj. Sidan 6 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Familjejuridiken din räddare i nöden Många problem kan undvikas med äktenskapsförord och testamente. Det är en sorts försäkring som skyddar dig och dina nära från att förlora pengar. Det anser Frida Ingemarsson, jurist på Varbergs Sparbank. Relationer handlar mycket om känslor, och det finns psykologiska skäl som gör det är svårt att prata om familjejuridik. Det är mänskligt, för vi vill ogärna tänka på sorgligheter som skilsmässor och dödsfall, säger Frida Ingemarsson. Mänskligt, men också oansvarigt, menar hon. I sitt dagliga arbete stöter Frida Ingemarsson på förtvivlade människor, vars problem hade kunnat undvikas med hjälp av ett testamente eller ett äktenskapsförord. Både äktenskapsförord och testamenten är egentligen en sorts försäkring, i lika hög grad som de försäkringar vi köper. De skyddar oss från att förlora pengar och de ägodelar vi håller kära, konstaterar hon. Att behovet med äktenskapsförord ökar kan hon belägga med fakta. För faktum är att äktenskapen i Sverige blir allt kortare. Hälften av de par som skilde sig 2011 hade varit gifta i högst åtta år, och i allt fler kommuner är det i snitt mindre än tio år mellan bröllop och skilsmässa. Någon motsvarande ökning av antalet äktenskapsförord har dock inte skett, vilket förvånar Frida Ingemarsson. Familjejuridiken handlar inte minst om trygghet för de efterlevande. Om man inte är gift utan är sambo måste man skriva testamente om man vill ärva varandra. Anledningen är att sambolagen inte reglerar vad som ska ske vid dödsfall. Ett problem, som jag alltför ofta stöter på, är att sambor många gånger tror att de automatiskt ärver varandra och därför inte skriver testamenten. Men det måste man alltså göra, säger hon. Exempelvis om en barnlös sambo avlider så går arvet till släktingarna. I första hand ärver föräldrarna och om inte de är i livet går arvet till syskonen och sedan vidare till deras barn. Trots att sambolagen trädde i kraft redan 1988 så är okunskapen fortfarande väldigt stor. Det känns som att lagstiftaren har misslyckats att informera om lagen, säger hon. Så fungerar familjejuridiken Testamente. Reglerna runt testamenten är komplicerade, rådet är att ta hjälp av en jurist. Kom också ihåg att ett testamente, för att vara giltigt, måste vara bevittnat av två personer som inte hör till den närmaste familjen (som inte har arvsrätt i det aktuella fallet). Bevittningen måste ske samtidigt som du själv skriver under testamentet. Äktenskapsförord. Dessa måste registreras för att vara giltiga. Förorden registreras numera av Skatteverket, inte längre av tingsrätten. Många äktenskapsförord är otydligt formulerade och leder därför till tvister, så ta hjälp av en jurist om något är det minsta oklart. Äktenskapsförord och testamente skyddar oss från att förlora pengar, säger Frida Ingemarsson på Varbergs Sparbank Testamentets abc Sambopar, med eller utan barn. Sambopar ärver inte varandra. Skriv testamente och teckna grupplivförsäkring, så att den efterlevande får råd att bo kvar i den gemensamma bostaden, säger Frida Ingemarsson. Gifta med särkullbarn (barn från tidigare relationer). Ett testamente ökar möjligheten för den efterlevande att kunna bo kvar, eftersom man i testamente kan se till att särkullbarn får nöja sig med sin laglott. Gifta med barn och ensamstående med barn. Här är det viktigt att reglera att arvet är enskild egendom till de egna barnen. Annars kanske ditt barns respektive, även efter en skilsmässa, får halva värdet av familjens sommarstuga. Ensamstående utan nära släktingar. Utan testamente går arvet till Allmänna arvsfonden. Är det inte roligare att ge pengarna till en organisation man stödjer, eller till sina vänner? Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 EU-politikerna har misslyckats Det var ett misstag att släppa in de länder som nu krisar i valutaunionen. Det anser Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank som här beskriver eurons olika framtidsscenarion. Från början skulle endast kärnländerna Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg bilda en valutaunion. Det är stor skillnad mellan norr och söder när det gäller industri och konkurrenskraft, och divergensen har ökat, säger hon och fortsätter: Politikernas hantering av valutasamarbetet har misslyckats, inte minst för att stabilitets- och tillväxtpakten tilläts bli urvattnad i mitten av 2000-talet. Gynnar exporten Att euron har fallit till sin lägsta nivå sedan 2000 är dock bra för euroländerna. Den låga eurokursen betyder att exporten från eurozonen får stöd. Det gynnar såväl krisländerna som EU:s kärnländer. Euron kan försvagas ytterligare mot dollarn, bland annat för att den schweiziska centralbanken har börjat sälja av från sin stora reserv av euro, säger hon. Det senare har haft en stärkande effekt på den svenska kronan som anses vara en säker placering. Kronan har blivit mycket stark. Det innebär att industrier med stor export får konkurrensproblem, till exempel skogsindustrin och LKAB. Kronan kommer sannolikt vara fortsatt stark även på lite sikt. Stora utmaningar Cecilia Hermansson betonar dock vilka svåra utmaningar som euroländerna står inför, med en bankkris, en skuldkris och en institutionell kris. I dag är sannolikheten för att Grekland lämnar euron lägre än 50 procent. Den har minskat sedan nyvalet i juni. Men risken ökar om landet inte klarar av att hantera den höga skuldsättningen, och om det inte längre finns något intresse för att ge landet ytterligare stöd. Om Grekland lämnar valutaunionen får det framför allt negativa konsekvenser för Grekland. Men det skapar också förväntningar på att ytterligare krisländer ska lämna valutaunionen. Det kan bli en dominoeffekt, så den dörren vill man helst slippa öppna. Plågsam process Cecilia Hermansson tror att euron kommer överleva krisen och bli en stabil och väl fungerande valuta, men understryker att det inte kommer gå fort och att processen blir plågsam. Det värsta scenariot är att valutaunionen upplöses och alla länder inför egna valutor. Det skulle vara ett hårt slag mot den inre marknaden, och det kan innebära att det krävs en stor omdaning av hela EU-projektet, säger hon. Måns Widman Det värsta scenariot är att valutaunionen upplöses och alla länder inför egna valutor, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Fyra vägar att gå Cecilia Hermansson ser främst fyra scenarion för eurons framtid. Kostnaden blir hög oavsett vilket som blir verklighet, men allra högst om det blir det fjärde scenariot. Valutaunionen fortsätter som hittills. Grekland lämnar valutaunionen. Grekland och ett eller flera av de övriga krisländerna lämnar valutaunionen, vilket innebär att de kvarvarande främst är EU:s kärnländer. Valutaunionen upplöses och alla länder inför egna valutor, vilket skulle vara ett hårt slag för den inre marknaden och hela EUprojektet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Experten: Elbilen har en ljus framtid Bilbranschen har stora problem. Men det finns lysande undantag. De tyska märkena säljer mer än någonsin. Dessutom anser många att elbilen har en stor potential framöver. Samtidigt kan det vara ett djärvt vågspel att redan nu satsa på aktier i elbilsbolag. Hela den europeiska bilindustrin har det ganska tufft just nu. En grundorsak till problemen är att överkapaciteten på marknaden förstör prisbilden. De inflationsjusterade nybilspriserna har varit stadigt fallande ända sedan 1990-talet. Samtidigt ökar kostnaderna för att ta fram nya modeller, inte minst därför att industrin måste tillgodose allt högre miljökrav. Trots detta har antalet modeller ökat med hela 50 procent under de senaste 20 åren. Sämst går det för de franska och italienska biltillverkarna. De gör förluster, säger Johan Alm, analytiker på Swedbank Robur. Men det finns några lysande undantag i krisbranschen. De tyska märkena BMW, Mercedes, Audi och Porsche säljer mer än någonsin. Dessa företag har rätt image, högt kapacitetsutnyttjande och bra lönsamhet. I ett långsiktigt placerarperspektiv är de tyska bilföretagen de mest intressanta, säger han.. Fler elbilar i Trollhättan I juni meddelades det att det Hongkong-baserade National Electric Vehicle har köpt Saab Automobiles konkursbo, med planen att bygga fler eldrivna bilar. Med all sannolikhet kommer marknaden för elbilar bli mycket stor i framtiden. Elbilar är miljövänliga. De kräver inte stora kostnader för underhåll. Kostnaderna för uppladdning är lägre än de är för bensin och diesel. Samtidigt finns det stora utmaningar, anser Johan Alm. Priserna måste ned. En elbilsvariant av samma modell som en bensindriven bil kostar kanske kronor mer. Batterierna måste bli bättre för att kunna ge bilarna större räckvidd. Det bör finnas en väl utbyggd infrastruktur med laddstationer. Det finns även en osäkerhet kring andrahandsvärdet. Så länge dessa frågetecken finns kvar kommer försäljningen av elbilar att hållas tillbaka. Stor potential i framtiden På några års sikt kan aktier i elbilsföretag vara ett mycket intressant alternativ för investerare. Men vi rekommenderar inte någon att köpa sådana aktier nu, det är ett stort vågspel, säger han. I dag finns det ett trettiotal företag som specifikt är inriktade på elbilstillverkning, vid sidan av de traditionella bilföretagen. Av dem kommer de flesta att misslyckas. Försäljningen är inte tillräckligt stor, och de klarar inte teknikutvecklingen utan stora kapitaltillskott. Men för de placerare som lyckas satsa på rätt företag kan det gå mycket bra, säger Johan Alm. Måns Widman Med all sannolikhet kommer marknaden för elbilar bli mycket stor framöver, säger Johan Alm, analytiker på Swedbank Robur som här provar elbilen Tesla Roadster. Foto: Kristina Sahlén Det lysande undantaget Ett elbilsföretag som hittills varit förhållandevis lyckosamt är amerikanska Tesla Motors. Aktien har stigit cirka 75 procent sedan halvårsskiftet 2010 då den började noteras på Nasdaq. Företaget räknar med att hälften av den totala bilförsäljningen kommer vara elbilar. Så kan det bli, men hur vägen dit ser ut går inte att se i dag. Tesla är ett spännande och intressant företag, men det tjänar än så länge inga pengar. De räknar med att börja göra det runt , säger Johan Alm, analytiker på Swedbank Robur. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Minskad export tynger Tyskland Den starka tyska ekonomin har hållit uppe euroområdets tillväxt. I fjol växte Tysklands ekonomi med drygt 3 procent. Men i år ser det sämre ut. Lägre tillväxt i bland annat Kina gör att den exportberoende tyska ekonomin tappar fart. Euro-områdets draglok, Tyskland, saktar in. Under årets andra kvartal växte landets ekonomi med endast 1 procent jämfört med andra kvartalet Men det är ändå bättre än euro-området som helhet vars ekonomi under samma period krympte med 0.4 procent. Precis som Sverige är Tyskland ett exportberoende land. Förutom att handeln med andra euroländer troligen kommer att minska, märker tyska företag av att den ekonomiska aktiviteten i tillväxtländer avtar, och då framför allt i Kina. Vi har redan sett att den utvecklingen har påverkat den tyska exporten negativt. Den stora frågan är hur omfattande nedgången i exporten kommer att bli. Det finns en risk att den tyska ekonomin utvecklas sämre än prognosen som ligger på 1,1 procent, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank Investment Center, och fortsätter: Tysk exportindustri får dock viss draghjälp av den svaga euron. Stabilare räntenivåer Eurokrisen till trots har den tyska börsen utvecklats väl från augusti 2011 till augusti i år. Under den perioden steg det tyska DAX-indexet med 30 procent i euro och med drygt 15 procent räknat i kronor. Den tyska 10-åriga obligationsräntan ligger på strax under 1,6 procent, vilket är en uppgång med 0,4 procentenheter sedan juli i år. Historiskt är räntorna mycket låga. Mycket talar för att såväl de korta men framför allt de långa räntorna stiger i mer stabila länder som Tyskland, Frankrike och Finland. Börsutvecklingen är svår att förutse, men troligen kommer börsen att utvecklas sidledes den närmaste tiden. Osäkerheten är fortfarande oerhört stor, enligt Martin Bolander. Troligen kommer börsen att utvecklas sidledes den närmaste tiden, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank. Därför saktar Tyskland in Den tyska ekonomin är beroende av exportindustrin och att den tappar fart beror på den svaga utvecklingen i Europa, samt att även viktiga tillväxtmarknader som den kinesiska växer långsammare. Euron kan bestå Den som överväger att placera i långa obligationer, till exempel genom att placera i en obligationsfond som köper långa räntepapper utgivna av dessa stater, bör kanske ta sig en funderare. Ett alternativ är att i stället investera i en kort räntefond som i sin tur investerar i korta räntebärande instrument. Anledningen är att stigande räntor påverkar avkastningen negativt. Men allt är inte mörkt för Europa. Den nya och förhoppningsvis permanenta nödfonden ESM kan lösa en del av euro-områdets problem. Enligt Martin Bolander förutsätter det dock att ESM får ett utökat mandat jämfört med vad EFSF, dagens tillfälliga nödfond, har i dag. Vårt huvudscenario är att euron kommer att bestå och att Tyskland, tillsammans med många andra länder, gör allt för att så ska ske. Sedan kanske euro-området inte kommer att se ut som det gör i dag, säger Martin Bolander. Henrik Norberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Så påverkas du av stigande räntor Investerare med en stor andel placerat i långa räntefonder gör klokt i att se över portföljen. Anledningen är att de långa räntorna kan komma att stiga. Då är räntefonden FRN-fond ett bra alternativ, anser Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I somras var de långa svenska marknadsräntorna nere på de lägsta nivåerna på hundra år. Vi bedömer att sannolikheten är relativt stor att de långa räntorna kommer att stiga framöver. Därför bör investerare som har en stor andel placerat i långa räntefonder ta kontakt med sin rådgivare och gå igenom portföljen, säger Niklas Ekengren För långa räntefonder innebär stigande marknadsräntor att fondens värde minskar. Även det motsatta gäller, det vill säga att fallande räntor är positivt. Annorlunda räntefond Swedbank Robur FRN-fond är en annorlunda räntefond. Den lanserades den 18 juni i år och hette tidigare Svensk Likviditetsfond Plus och var då en kort räntefond. Minst 65 procent av fondens kapital placeras i så kallade FRN-obligationer (Floating Rate Note). Det är obligationer där räntan normalt sätts om var tredje månad. Om marknadsräntorna stiger så sker omplaceringar till en högre räntenivå. Och vid fallande räntor till en lägre. Fonden lämpar sig för sparare som räknar med att marknadsräntorna kommer att stiga eller stå still, säger Niklas Ekengren. God kreditvärdighet FRN-fonden placerar i värdepapper som har god kreditvärdighet. Fonden investerar till exempel i säkerställda bostadsobligationer, obligationer utfärdade av banker, kommuner, landsting och stater samt i företagsobligationer. Enligt Niklas Ekengren bör spararen vara medveten om att fonden svänger mer i värde än en kort räntefond. Därför ska placeringshorisonten vara minst ett år. Fonden har riskklass två på en sjugradig skala, där sju innebär högst risk. En annan risk är om de så kallade kreditspreadarna ökar för de obligationer som fonden investerar i. Det finns även en kreditrisk eftersom fonden placerar i företagsobligationer. Räntefonden lämpar sig bra när marknadsräntorna stiger, säger Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. Fakta om FRN-fonden När marknadsräntorna står still eller stiger kan Swedbank Robur FRN-fond vara ett bra alternativ. Det är en fond som placerar i räntepapper i svenska kronor, till exempel säkerställda bostadsobligationer, obligationer utfärdade av banker, kommuner, landsting och stater samt företagsobligationer utställda av kända bolag med hög kreditvärdighet. Minst 65 procent av fondförmögenheten placeras i FRN-obligationer (Floating Rate Note). Inget enskilt värdepapper ska ha en längre löptid än fyra år och den genomsnittliga vägda legala förfallotiden (WAL) på fonden ska inte överstiga 2,5 år. Fonden har daglig handel. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Nu finns det möjlighet att åka på flodkryssning längs Rhen och äta högklassig mat. Vem får Mer? Flodkryssning med stjärnkockar Med tjänsten Mer kan du bland annat uppleva flodkryssning vid Rhen tillsammans med stjärnkockarna Ulf Wagner och Gustav Trägårdh. Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer, ta kontakt med din rådgivare. Nu kan du följa med på en mycket speciell resa där fokus ligger på högklassig mat och goda viner. Som värdar följer Sjömagasinets välkände krögare Ulf Wagner och dess köksmästare Gustav Trägårdh med. Resan inleds med flyg till Frankfurt, där en buss tar dig vidare till Alsaceregionens huvudstad Strasbourg. Här inkvarteras du på förstklassiga Sofitel. Nästa dag sker en stadsrundtur i Strasbourg. På eftermiddagen stiger du ombord på det flytande hotellet, den chartrade flodkryssaren M/S Leonardo de Vinci. Under kryssningen på Rhen bjuds det på tre delikata middagar, en preparerad av Ulf Wagner, en av Gustav Trägårdh och en av det franska rederiets egna kockar. Ulf Wagner har med omsorg valt ut några intressanta vingårdar där du får lära dig mer om de viner som tillverkas i Alsace. Det kommer att vara tre händelserika dygn ombord. Avresa: 17 21/10, 2012 fem dagar. Pris från: kronor (ordinarie pris kronor per person). Avresor: Från Göteborg, Köpenhamn och Stockholm (dock få platser kvar från Stockholm) Detta ingår: 1 hotellnatt inklusive frukost på förstaklass hotell i Strasbourg. Stadsrundtur i Strasbourg. Transfers mellan flygplats, hotell, hamn och flygplats. Lokalguide i Strasbourg. Entréavgifter enligt program. Busstur med 3 vinprovningar i Alsace. 1 vinprovning ombord. 3 nätters kryssning ombord på M/S Leonard de Vinci i dubbelhytt. Helpension ombord (från middag dag 2 till och med frukost dag 5). En lunch serveras dag 3. En middag prepareras av Ulf Wagner, en av fartygets ordinarie kockar och en av Gustav Trägårdh. Vin, vatten och kaffe i samband med måltiderna ombord. Hamnavgifter. Flyg mellan Stockholm, Göteborg, Köpenhamn till Frankfurt och retur med Lufthansa. Flygskatter (per maj 2012). Dricks till lokala guider och chaufförer. Bokning: ring Escape Travel , uppge Swedbank för att erhålla rabatten på kronor per person. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Månadsrapport september 2012 Private Banking Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Analys Trender & Makroekonomi Efter den snabba börsuppgången under juni och juli har börserna globalt ökat i långsammare takt under augusti. Europa tillhörde vinnarna i augusti medan den svenska börsen har backat tillbaka. Misstänksamhet mot euron har orsakat en flykt till säkra valutor under sommaren, bland annat till svenska kronor. I augusti har kronan varit mer stabil mot euron medan kronförstärkningen mot amerikanska dollar har fortsatt. I länder där statspapper anses som säkra, till exempel USA, Tyskland och Sverige, har de långa räntorna legat kvar på låga nivåer. Signaler från ECB om att de ska göra vad som krävs för att rädda euron har gjort att räntor i skuldtyngda europeiska länder har gått ner. Oljepriset har fortsatt stiga i augusti medan livsmedelspriserna har stabiliserats. Risken för att inflationstakten kortsiktigt kan vända upp har ökat även om underliggande inflation är måttlig. USA Stigande industriproduktion Fortsatt återhämtning på husmarknaden Amerikansk statistik har varit blandad. Industriproduktionen har stigit under sommaren och företagsförtroendet som helhet är på en stabil nivå. För större kapitalvaror har företag inom flyg och försvar sett en mycket stark orderingång under sommaren, medan övrig industri tappat fart. Inhemska satsningar och global konjunkturavmattning är troligen bidragande orsaker. Den amerikanska konsumenten mår allt bättre ekonomiskt sett. Detaljhandelsförsäljningen ökade i juli och den gradvisa återhämtningen på husmarknaden fortsätter. Konsumentförtroendet är dock lågt och bensinpriserna har ökat i linje med det globala oljepriset, vilket äter upp en del köpkraft. Den amerikanska ekonomin växer just nu med drygt två procent i årstakt. Trots det har flera ledamöter på den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, börjat luta åt nya åtgärder för att främja ekonomin och sysselsättningen. Europa Fortsatt osäkerhet om den europeiska skuldkrisen Krisen påverkar svensk industri Den europeiska centralbankens löfte om att göra vad som krävs för att försvara euron har minskat pessimismen på finansmarknaderna kring en möjlig lösning på skuldkrisen. Konjunkturnedgången i de krisdrabbade länderna fortsätter dock och Spanien närmar sig ett stödpaket. Enligt flera källor kan landet komma att be om hjälp de närmaste månaderna. Recessionen i landet har lett till fallande skatteintäkter och målet att minska budget-underskottet till 4,5 procent av BNP 2012 är väl optimistiskt. Trots att Pourtugal har gjort framsteg vad gäller reformer och långivarna väntas vara flexibla kan landet komma att behöva mer finansiellt stöd Grekland har försökt få mer tid på sig att genomföra sitt sparpaket, men den tyska regeringen har meddelat att Grekland måste hålla sina löften. Nästa rapport från den internationella långivartrojkan (ECB/EU/IMF) om utvecklingen för Greklands åtgärdsprogram kommer att presenteras i september eller oktober. Under september kommer fokus att vara på resultatet av parlamentsvalet i Holland där ett euroskeptiskt parti kan komma att delta i en koalitionsregering. En annan nyckelfråga för euroområdet är Tysklands författningsdomstols beslut om den europeiska stabiliseringsmekanismen, ESM (en permanent ersättning av EU:s stabiliseringsfond EFSF), är förenlig med landets grundlag. Svensk ekonomi har hållit emot krisen förvånansvärt väl. Både tjänste- och industriproduktionen var stark under sommarmånaderna. Indikatorer pekar dock på att industriproduktionen kan utvecklas svagare den närmaste tiden, medan tjänsteföretagen är mer positiva.efter sommarens kronförstärkning har kursen mot euron nu stabiliserats. En stark krona och svagare europeisk efterfrågan utgör en risk för svenska exportbolag under hösten. Detaljhandelsförsäljningen har varit oförändrad de senaste månaderna. Hushållen är positiva gällande den egna ekonomin, vilket är positivt. Byggbranschen är den bransch som drabbats hårdast och förtroendet är klart negativt. Huspriserna hålls uppe och det finns inga tecken på en bostadskrasch. Även om det finns globala risker har svensk statistik inte varit så svag att det motiverar Riksbanken att sänka räntan i september. Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks Detta och dokument Sparbankernas är framställt av Swedbank Private för allmän distribution. Banking-kunder Dokumentet är framställt och ges i informationssyfte. ut tio gånger Innehållet i per dokumentet år. utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är Ansvarig utgivare: Pernilla Lyander. Projektledare: förenade med osäkerhet och Gustav rekommenderas Egerö. att komplettera Redaktör: sitt beslutsunderlag Hans med det Strömberg. material som bedöms Produktion: som nödvändigt. Materialet Redaktörerna. får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm kan ha Adress: andra Swedbank, tjänster Brunkebergstorg och villkor. 8, SE Kontakta Stockholm.. din bank för mer information. Sidan 8 1

9 Månadsrapport september 2012 Investment Center Japan Exportefterfrågan avtar Exportsiffrorna i juli var svagare än befarat, ner nästan 5 procent i årstakt. Det var en bred nedgång både i termer av destinationer och produkter. Vikande export och blandade signaler om konsumtion pekar på en konjunkturavmattning resten av året. Japans centralbank, Bank of Japan, har meddelat att penningpolitiken kommer att fortsätta vara mycket lätt och att man är medveten om den negativa effekten av en stark yen. Tillväxtmarknader Tecken på stabilisering på Kinas fastighetsmarknad Inflationen stiger i Brasilien och Indien Enligt en enkät bland Kinas inköpschefer var industrin svag i augusti, främst på grund av fallande exportorder. Enkäten visade att lager av färdiga produkter har ökat, vilket pekar på en mer måttlig produktionsutveckling de närmaste månaderna. Två räntesänkningar de sista månaderna och stöd för förstagångköpare och köpare av mindre lägenheter har skapat tecken på en stabilisering på fastighetsmarknaden. Både huspriser och omsättning steg i de flesta städer i juli efter positiva signaler i juni. I Brasilien finns det tecken på en återhämtning av konsumtionen. Detta tillsammans med högre än förväntad inflation, pekar på begränsat utrymme för ytterligare räntesänkningar. Indiens centralbank har meddelat att höga livsmedels- och energipriser gör att inflation är den största risken framöver och inte låg tillväxt. Ytterligare räntesänkningar är därför osannolika. Rysslands ekonomi har vuxit snabbt det senaste året tack vare stark konsumtion. Statistik för bilförsäljning och utlåning pekar dock på att en konsumtionsavmattning skett under sommaren. Måttligare tillväxt är inte nödvändigtvis negativt med tanke på de tecken på överhettning som syns inom till exempel detaljhandeln. Analys Ränteutveckling Ränterörelserna har under den senaste månaden varit förhållandevis stora, men sett över hela månaden har rörelsen varit sidledes till svagt upp för räntorna. Förväntningarna på centralbankerna är fortsatt höga och marknaden väntar på detaljer om eventuella obligationsköp från den europeiska centralbanken, ECB. Den amerikanska centralbanken visar sig vara närmare ytterligare stimulanser än vad marknaden tidigare förväntat sig. Centralebankens protokoll som presenterades föregående vecka, visade att många ansåg det motiverat med mer stimulanser om utsikterna för den amerikanska ekonomin försämras ytterligare. Den svenska Riksbanken har inte gjort något utspel utan håller dörrarna öppna inför mötet den 6 september. Marknaden har små förväntningar på att Riksbanken kommer att sänka styrräntan med tanke på att svensk makrostatistik har kommit in starkt. Ränteskillnaden mellan Sverige och Tyskland är stora vad gäller korta räntor. Vi anser det vara befogat och tror att det kan komma att fortsätta. Långa räntor handlas parallellt med rörelserna i utlandet. Sverige ligger ungefär på samma nivå som Tyskland. Fallande räntor betyder oftast att olika krediter gynnas. Så även denna gång och säkerställda bostadsobligationer har utvecklats bra. Rörelsen har varit så stor att det inte längre motiverar en position i långa bostadsobligationer. Det finns små intjäningsmöjligheter i den korta delen av bostadskurvan och i den långa är de nästan obefintliga. För första gången sedan hösten 2010 anser vi att man ska ta det lugnt med att addera positioner i svenska bostadsobligationer. De närmaste veckorna blir intressanta. Förhoppningsvis får vi mer klarhet angående ECB:s eventuella obligationsköp den 6 september då ECB har sitt nästa möte. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 0,86 1,00 1,30 2,00 10 år 1,41 1,60 2,00 2,60 Stibor 3 mån 1,93 2,00 2,10 2,50 Stibor 6 mån 2,15 2,30 2,30 2,50 EMU Reporänta 0,75 0,50 0,50 0,50 2 år 0,00 0,10 0,20 0,40 10 år 1,37 1,50 1,80 2,00 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,25 0,30 0,50 0,80 10 år 1,64 1,90 2,10 2,20 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks medgivande. och Swedbank Sparbankernas påminner om att investeringar Private på kapitalmarknaden, Banking-kunder bl a sådana som och nämns ges på denna ut sida, tio är förenade gånger med ekonomiska per år. risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 2

10 Månadsrapport september 2012 Investment Center Analys Valutautveckling EUR/USD Euron har återhämtat sig mot den amerikanska dollarn från 1.20 mot den amerikanska dollarn i början av juli till som högst 1.25 i augusti. Efter att ECB:s chef Mario Draghi uttalat sig om att centralbanken stod redo att försvara euron till varje pris och försäkrade att man hade medel för detta stärktes euron mot de flesta valutor. ECB har därefter deklarerat att de är beredda att stödköpa spanska korta obligationer som ett led i att se till att penningpolitiken får de genomslag som var avsett. Eventuella stödköp är dock beroende av att Spanien söker stöd hos nödfonden (ESM) och fullföljer sitt åtstramningspaket. Vi förväntar oss att Spanien kommer att söka stöd när väl detaljerna kring ECB:s interventioner är kända. Marknaden har redan pressat ned spanska korträntor och i mindre utsträckning de långa räntorna, vilket minskat riskpremien i euron. Å andra sidan talar mycket för att ECB inte kommer att dra in den likviditet som skapas när man börjar köpa spanska statspapper. Mer utbud av euro talar i sig för en ännu svagare euro. Detsamma gäller det faktum att tillväxtutsikterna för eurozonen gradvis har försämrats och att fler styrräntesänkningar är att vänta. Federal Reserve har att beakta något bättre makrostatistik under senare tid. Centralbankens signaler är dock fortsatt mjuka. Man menar att sysselsättningstillväxten är för svag för rådande arbetsutbud och att ytterligare stimulanser kan vara nödvändiga. Vår tro är dock att ytterligare kvantitativa lättnader kommer att ske stegvis och med mindre omfattning än tidigare. Sammantaget ser vi en risk för EUR/USD upp mot 1.27 på kort sikt i ljuset av initierade ECB/ ESM obligationsköp. Därefter tror vi dock att en relativ tillväxtfördel och penningpolitik kommer att tala till dollarns fördel. Prognosen på EUR/USD är 1.20 på tre månaders sikt. Denna prognos är dock betingad av att den amerikanska kongressen efter valet den 6 november kommer att hitta en kompromiss kring finanspolitiken. Således föreligger omfattande politiska risker även framöver, vilket gör prognoserna mer osäkra än vanligt. EUR/SEK Kronan har stärkts kraftigt på bred front under sommaren. Vi har sedan en tid förutsett en gradvis kronförstärkning mot euron mot 8.60 på basis av relativa fundamenta som statsfinanser och tillväxtutsikter. Att förstärkningen kommit så snabbt och så kraftigt är en funktion av överraskande stark svensk BNP-data för andra kvartalet och en bild av svensk ekonomi som står stark trots inbromsningen i flera viktiga exportmarknader. En viktig förklaring till den starka kronan är Sveriges AAA-kreditbetyg och att centralbanker och andra långsiktiga placerare söker en trygg hamn i svenska statsobligationer med kronköp som följd. Vår grundsyn är att dessa flöden är relativt ränteokänsliga, det vill säga räntesänkningar från Riksbanken för att motverka kronförstärkningen är sannolikt relativt verkningslösa. Det finns dock omfattande spekulativa långa kronpositioner som kan komma att stängas om det kommer indikationer om sämre exportefterfrågan och försämrad konkurrenskraft. Riksbanken kan förväntas vara fortsatt avvaktande till den senaste tidens kronförstärkning, men med reservationen att en räntesänkning kan aktualiseras om kronan stärks ytterligare. När vi väger ihop dessa faktorer landar vi i en tro att EUR/SEK kommer att finna en botten under detta kvartal, men att kronan kan väntas förbli kvar på historiskt starka nivåer mot euron. Prognosen på tre månader är 8.35 och på 6-12 månader Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks risker. och Mångfaldigad Sparbankernas av Sparbankerna, Stockholm Private Banking-kunder Adress: Swedbank, Brunkebergstorg och ges 8, SE-105 ut 34 tio Stockholm. gånger per år. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10 3

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen.

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2010 AktiEANALytiker som prisas igen 4 Dags att köpa hus i SPANiEN 6 hedgefonder ger dig flera fördelar Affären i hamn Under de närmaste

Läs mer