Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan 2 Merbjudande Kryssa på Rhen Med tjänsten Mer kan du åka på flodkryssning längs Rehn. Sidan 7 Krisen kan förändra hela EU EURON. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermanssons dom mot valutaunionen är hård. Här förklarar hon varför och siar om vägen framåt. Sidan 3 Här är bilarna som laddar för framtiden Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 8 BILINDUSTRIN. Många experter anser att efterfrågan på elbilar kommer att öka kraftigt framöver. Ett tecken på detta kan vara satsningen på Saab-elbilar i Trollhättan. Johan Alm, analytiker på Swedbank Robur, ger placeringsråd för hela bilbranschen Sidan 4 Europas draglok tappar kraft TYSKLAND. Trots kriser så har Europas största ekonomi trummat på ganska bra. Men nu börjar Tyskland tappa fart. Här är förklaringen till varför tillväxten dämpas. Sidan 5 Dags att stuva om i ränteportföljen RÄNTOR. De långa räntorna kommer förmodligen att stiga framöver. Niklas Ekengren berättar hur det påverkar din portfölj. Sidan 6 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Familjejuridiken din räddare i nöden Många problem kan undvikas med äktenskapsförord och testamente. Det är en sorts försäkring som skyddar dig och dina nära från att förlora pengar. Det anser Frida Ingemarsson, jurist på Varbergs Sparbank. Relationer handlar mycket om känslor, och det finns psykologiska skäl som gör det är svårt att prata om familjejuridik. Det är mänskligt, för vi vill ogärna tänka på sorgligheter som skilsmässor och dödsfall, säger Frida Ingemarsson. Mänskligt, men också oansvarigt, menar hon. I sitt dagliga arbete stöter Frida Ingemarsson på förtvivlade människor, vars problem hade kunnat undvikas med hjälp av ett testamente eller ett äktenskapsförord. Både äktenskapsförord och testamenten är egentligen en sorts försäkring, i lika hög grad som de försäkringar vi köper. De skyddar oss från att förlora pengar och de ägodelar vi håller kära, konstaterar hon. Att behovet med äktenskapsförord ökar kan hon belägga med fakta. För faktum är att äktenskapen i Sverige blir allt kortare. Hälften av de par som skilde sig 2011 hade varit gifta i högst åtta år, och i allt fler kommuner är det i snitt mindre än tio år mellan bröllop och skilsmässa. Någon motsvarande ökning av antalet äktenskapsförord har dock inte skett, vilket förvånar Frida Ingemarsson. Familjejuridiken handlar inte minst om trygghet för de efterlevande. Om man inte är gift utan är sambo måste man skriva testamente om man vill ärva varandra. Anledningen är att sambolagen inte reglerar vad som ska ske vid dödsfall. Ett problem, som jag alltför ofta stöter på, är att sambor många gånger tror att de automatiskt ärver varandra och därför inte skriver testamenten. Men det måste man alltså göra, säger hon. Exempelvis om en barnlös sambo avlider så går arvet till släktingarna. I första hand ärver föräldrarna och om inte de är i livet går arvet till syskonen och sedan vidare till deras barn. Trots att sambolagen trädde i kraft redan 1988 så är okunskapen fortfarande väldigt stor. Det känns som att lagstiftaren har misslyckats att informera om lagen, säger hon. Så fungerar familjejuridiken Testamente. Reglerna runt testamenten är komplicerade, rådet är att ta hjälp av en jurist. Kom också ihåg att ett testamente, för att vara giltigt, måste vara bevittnat av två personer som inte hör till den närmaste familjen (som inte har arvsrätt i det aktuella fallet). Bevittningen måste ske samtidigt som du själv skriver under testamentet. Äktenskapsförord. Dessa måste registreras för att vara giltiga. Förorden registreras numera av Skatteverket, inte längre av tingsrätten. Många äktenskapsförord är otydligt formulerade och leder därför till tvister, så ta hjälp av en jurist om något är det minsta oklart. Äktenskapsförord och testamente skyddar oss från att förlora pengar, säger Frida Ingemarsson på Varbergs Sparbank Testamentets abc Sambopar, med eller utan barn. Sambopar ärver inte varandra. Skriv testamente och teckna grupplivförsäkring, så att den efterlevande får råd att bo kvar i den gemensamma bostaden, säger Frida Ingemarsson. Gifta med särkullbarn (barn från tidigare relationer). Ett testamente ökar möjligheten för den efterlevande att kunna bo kvar, eftersom man i testamente kan se till att särkullbarn får nöja sig med sin laglott. Gifta med barn och ensamstående med barn. Här är det viktigt att reglera att arvet är enskild egendom till de egna barnen. Annars kanske ditt barns respektive, även efter en skilsmässa, får halva värdet av familjens sommarstuga. Ensamstående utan nära släktingar. Utan testamente går arvet till Allmänna arvsfonden. Är det inte roligare att ge pengarna till en organisation man stödjer, eller till sina vänner? Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 EU-politikerna har misslyckats Det var ett misstag att släppa in de länder som nu krisar i valutaunionen. Det anser Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank som här beskriver eurons olika framtidsscenarion. Från början skulle endast kärnländerna Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg bilda en valutaunion. Det är stor skillnad mellan norr och söder när det gäller industri och konkurrenskraft, och divergensen har ökat, säger hon och fortsätter: Politikernas hantering av valutasamarbetet har misslyckats, inte minst för att stabilitets- och tillväxtpakten tilläts bli urvattnad i mitten av 2000-talet. Gynnar exporten Att euron har fallit till sin lägsta nivå sedan 2000 är dock bra för euroländerna. Den låga eurokursen betyder att exporten från eurozonen får stöd. Det gynnar såväl krisländerna som EU:s kärnländer. Euron kan försvagas ytterligare mot dollarn, bland annat för att den schweiziska centralbanken har börjat sälja av från sin stora reserv av euro, säger hon. Det senare har haft en stärkande effekt på den svenska kronan som anses vara en säker placering. Kronan har blivit mycket stark. Det innebär att industrier med stor export får konkurrensproblem, till exempel skogsindustrin och LKAB. Kronan kommer sannolikt vara fortsatt stark även på lite sikt. Stora utmaningar Cecilia Hermansson betonar dock vilka svåra utmaningar som euroländerna står inför, med en bankkris, en skuldkris och en institutionell kris. I dag är sannolikheten för att Grekland lämnar euron lägre än 50 procent. Den har minskat sedan nyvalet i juni. Men risken ökar om landet inte klarar av att hantera den höga skuldsättningen, och om det inte längre finns något intresse för att ge landet ytterligare stöd. Om Grekland lämnar valutaunionen får det framför allt negativa konsekvenser för Grekland. Men det skapar också förväntningar på att ytterligare krisländer ska lämna valutaunionen. Det kan bli en dominoeffekt, så den dörren vill man helst slippa öppna. Plågsam process Cecilia Hermansson tror att euron kommer överleva krisen och bli en stabil och väl fungerande valuta, men understryker att det inte kommer gå fort och att processen blir plågsam. Det värsta scenariot är att valutaunionen upplöses och alla länder inför egna valutor. Det skulle vara ett hårt slag mot den inre marknaden, och det kan innebära att det krävs en stor omdaning av hela EU-projektet, säger hon. Måns Widman Det värsta scenariot är att valutaunionen upplöses och alla länder inför egna valutor, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Fyra vägar att gå Cecilia Hermansson ser främst fyra scenarion för eurons framtid. Kostnaden blir hög oavsett vilket som blir verklighet, men allra högst om det blir det fjärde scenariot. Valutaunionen fortsätter som hittills. Grekland lämnar valutaunionen. Grekland och ett eller flera av de övriga krisländerna lämnar valutaunionen, vilket innebär att de kvarvarande främst är EU:s kärnländer. Valutaunionen upplöses och alla länder inför egna valutor, vilket skulle vara ett hårt slag för den inre marknaden och hela EUprojektet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Experten: Elbilen har en ljus framtid Bilbranschen har stora problem. Men det finns lysande undantag. De tyska märkena säljer mer än någonsin. Dessutom anser många att elbilen har en stor potential framöver. Samtidigt kan det vara ett djärvt vågspel att redan nu satsa på aktier i elbilsbolag. Hela den europeiska bilindustrin har det ganska tufft just nu. En grundorsak till problemen är att överkapaciteten på marknaden förstör prisbilden. De inflationsjusterade nybilspriserna har varit stadigt fallande ända sedan 1990-talet. Samtidigt ökar kostnaderna för att ta fram nya modeller, inte minst därför att industrin måste tillgodose allt högre miljökrav. Trots detta har antalet modeller ökat med hela 50 procent under de senaste 20 åren. Sämst går det för de franska och italienska biltillverkarna. De gör förluster, säger Johan Alm, analytiker på Swedbank Robur. Men det finns några lysande undantag i krisbranschen. De tyska märkena BMW, Mercedes, Audi och Porsche säljer mer än någonsin. Dessa företag har rätt image, högt kapacitetsutnyttjande och bra lönsamhet. I ett långsiktigt placerarperspektiv är de tyska bilföretagen de mest intressanta, säger han.. Fler elbilar i Trollhättan I juni meddelades det att det Hongkong-baserade National Electric Vehicle har köpt Saab Automobiles konkursbo, med planen att bygga fler eldrivna bilar. Med all sannolikhet kommer marknaden för elbilar bli mycket stor i framtiden. Elbilar är miljövänliga. De kräver inte stora kostnader för underhåll. Kostnaderna för uppladdning är lägre än de är för bensin och diesel. Samtidigt finns det stora utmaningar, anser Johan Alm. Priserna måste ned. En elbilsvariant av samma modell som en bensindriven bil kostar kanske kronor mer. Batterierna måste bli bättre för att kunna ge bilarna större räckvidd. Det bör finnas en väl utbyggd infrastruktur med laddstationer. Det finns även en osäkerhet kring andrahandsvärdet. Så länge dessa frågetecken finns kvar kommer försäljningen av elbilar att hållas tillbaka. Stor potential i framtiden På några års sikt kan aktier i elbilsföretag vara ett mycket intressant alternativ för investerare. Men vi rekommenderar inte någon att köpa sådana aktier nu, det är ett stort vågspel, säger han. I dag finns det ett trettiotal företag som specifikt är inriktade på elbilstillverkning, vid sidan av de traditionella bilföretagen. Av dem kommer de flesta att misslyckas. Försäljningen är inte tillräckligt stor, och de klarar inte teknikutvecklingen utan stora kapitaltillskott. Men för de placerare som lyckas satsa på rätt företag kan det gå mycket bra, säger Johan Alm. Måns Widman Med all sannolikhet kommer marknaden för elbilar bli mycket stor framöver, säger Johan Alm, analytiker på Swedbank Robur som här provar elbilen Tesla Roadster. Foto: Kristina Sahlén Det lysande undantaget Ett elbilsföretag som hittills varit förhållandevis lyckosamt är amerikanska Tesla Motors. Aktien har stigit cirka 75 procent sedan halvårsskiftet 2010 då den började noteras på Nasdaq. Företaget räknar med att hälften av den totala bilförsäljningen kommer vara elbilar. Så kan det bli, men hur vägen dit ser ut går inte att se i dag. Tesla är ett spännande och intressant företag, men det tjänar än så länge inga pengar. De räknar med att börja göra det runt , säger Johan Alm, analytiker på Swedbank Robur. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Minskad export tynger Tyskland Den starka tyska ekonomin har hållit uppe euroområdets tillväxt. I fjol växte Tysklands ekonomi med drygt 3 procent. Men i år ser det sämre ut. Lägre tillväxt i bland annat Kina gör att den exportberoende tyska ekonomin tappar fart. Euro-områdets draglok, Tyskland, saktar in. Under årets andra kvartal växte landets ekonomi med endast 1 procent jämfört med andra kvartalet Men det är ändå bättre än euro-området som helhet vars ekonomi under samma period krympte med 0.4 procent. Precis som Sverige är Tyskland ett exportberoende land. Förutom att handeln med andra euroländer troligen kommer att minska, märker tyska företag av att den ekonomiska aktiviteten i tillväxtländer avtar, och då framför allt i Kina. Vi har redan sett att den utvecklingen har påverkat den tyska exporten negativt. Den stora frågan är hur omfattande nedgången i exporten kommer att bli. Det finns en risk att den tyska ekonomin utvecklas sämre än prognosen som ligger på 1,1 procent, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank Investment Center, och fortsätter: Tysk exportindustri får dock viss draghjälp av den svaga euron. Stabilare räntenivåer Eurokrisen till trots har den tyska börsen utvecklats väl från augusti 2011 till augusti i år. Under den perioden steg det tyska DAX-indexet med 30 procent i euro och med drygt 15 procent räknat i kronor. Den tyska 10-åriga obligationsräntan ligger på strax under 1,6 procent, vilket är en uppgång med 0,4 procentenheter sedan juli i år. Historiskt är räntorna mycket låga. Mycket talar för att såväl de korta men framför allt de långa räntorna stiger i mer stabila länder som Tyskland, Frankrike och Finland. Börsutvecklingen är svår att förutse, men troligen kommer börsen att utvecklas sidledes den närmaste tiden. Osäkerheten är fortfarande oerhört stor, enligt Martin Bolander. Troligen kommer börsen att utvecklas sidledes den närmaste tiden, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank. Därför saktar Tyskland in Den tyska ekonomin är beroende av exportindustrin och att den tappar fart beror på den svaga utvecklingen i Europa, samt att även viktiga tillväxtmarknader som den kinesiska växer långsammare. Euron kan bestå Den som överväger att placera i långa obligationer, till exempel genom att placera i en obligationsfond som köper långa räntepapper utgivna av dessa stater, bör kanske ta sig en funderare. Ett alternativ är att i stället investera i en kort räntefond som i sin tur investerar i korta räntebärande instrument. Anledningen är att stigande räntor påverkar avkastningen negativt. Men allt är inte mörkt för Europa. Den nya och förhoppningsvis permanenta nödfonden ESM kan lösa en del av euro-områdets problem. Enligt Martin Bolander förutsätter det dock att ESM får ett utökat mandat jämfört med vad EFSF, dagens tillfälliga nödfond, har i dag. Vårt huvudscenario är att euron kommer att bestå och att Tyskland, tillsammans med många andra länder, gör allt för att så ska ske. Sedan kanske euro-området inte kommer att se ut som det gör i dag, säger Martin Bolander. Henrik Norberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Så påverkas du av stigande räntor Investerare med en stor andel placerat i långa räntefonder gör klokt i att se över portföljen. Anledningen är att de långa räntorna kan komma att stiga. Då är räntefonden FRN-fond ett bra alternativ, anser Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I somras var de långa svenska marknadsräntorna nere på de lägsta nivåerna på hundra år. Vi bedömer att sannolikheten är relativt stor att de långa räntorna kommer att stiga framöver. Därför bör investerare som har en stor andel placerat i långa räntefonder ta kontakt med sin rådgivare och gå igenom portföljen, säger Niklas Ekengren För långa räntefonder innebär stigande marknadsräntor att fondens värde minskar. Även det motsatta gäller, det vill säga att fallande räntor är positivt. Annorlunda räntefond Swedbank Robur FRN-fond är en annorlunda räntefond. Den lanserades den 18 juni i år och hette tidigare Svensk Likviditetsfond Plus och var då en kort räntefond. Minst 65 procent av fondens kapital placeras i så kallade FRN-obligationer (Floating Rate Note). Det är obligationer där räntan normalt sätts om var tredje månad. Om marknadsräntorna stiger så sker omplaceringar till en högre räntenivå. Och vid fallande räntor till en lägre. Fonden lämpar sig för sparare som räknar med att marknadsräntorna kommer att stiga eller stå still, säger Niklas Ekengren. God kreditvärdighet FRN-fonden placerar i värdepapper som har god kreditvärdighet. Fonden investerar till exempel i säkerställda bostadsobligationer, obligationer utfärdade av banker, kommuner, landsting och stater samt i företagsobligationer. Enligt Niklas Ekengren bör spararen vara medveten om att fonden svänger mer i värde än en kort räntefond. Därför ska placeringshorisonten vara minst ett år. Fonden har riskklass två på en sjugradig skala, där sju innebär högst risk. En annan risk är om de så kallade kreditspreadarna ökar för de obligationer som fonden investerar i. Det finns även en kreditrisk eftersom fonden placerar i företagsobligationer. Räntefonden lämpar sig bra när marknadsräntorna stiger, säger Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. Fakta om FRN-fonden När marknadsräntorna står still eller stiger kan Swedbank Robur FRN-fond vara ett bra alternativ. Det är en fond som placerar i räntepapper i svenska kronor, till exempel säkerställda bostadsobligationer, obligationer utfärdade av banker, kommuner, landsting och stater samt företagsobligationer utställda av kända bolag med hög kreditvärdighet. Minst 65 procent av fondförmögenheten placeras i FRN-obligationer (Floating Rate Note). Inget enskilt värdepapper ska ha en längre löptid än fyra år och den genomsnittliga vägda legala förfallotiden (WAL) på fonden ska inte överstiga 2,5 år. Fonden har daglig handel. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Nu finns det möjlighet att åka på flodkryssning längs Rhen och äta högklassig mat. Vem får Mer? Flodkryssning med stjärnkockar Med tjänsten Mer kan du bland annat uppleva flodkryssning vid Rhen tillsammans med stjärnkockarna Ulf Wagner och Gustav Trägårdh. Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer, ta kontakt med din rådgivare. Nu kan du följa med på en mycket speciell resa där fokus ligger på högklassig mat och goda viner. Som värdar följer Sjömagasinets välkände krögare Ulf Wagner och dess köksmästare Gustav Trägårdh med. Resan inleds med flyg till Frankfurt, där en buss tar dig vidare till Alsaceregionens huvudstad Strasbourg. Här inkvarteras du på förstklassiga Sofitel. Nästa dag sker en stadsrundtur i Strasbourg. På eftermiddagen stiger du ombord på det flytande hotellet, den chartrade flodkryssaren M/S Leonardo de Vinci. Under kryssningen på Rhen bjuds det på tre delikata middagar, en preparerad av Ulf Wagner, en av Gustav Trägårdh och en av det franska rederiets egna kockar. Ulf Wagner har med omsorg valt ut några intressanta vingårdar där du får lära dig mer om de viner som tillverkas i Alsace. Det kommer att vara tre händelserika dygn ombord. Avresa: 17 21/10, 2012 fem dagar. Pris från: kronor (ordinarie pris kronor per person). Avresor: Från Göteborg, Köpenhamn och Stockholm (dock få platser kvar från Stockholm) Detta ingår: 1 hotellnatt inklusive frukost på förstaklass hotell i Strasbourg. Stadsrundtur i Strasbourg. Transfers mellan flygplats, hotell, hamn och flygplats. Lokalguide i Strasbourg. Entréavgifter enligt program. Busstur med 3 vinprovningar i Alsace. 1 vinprovning ombord. 3 nätters kryssning ombord på M/S Leonard de Vinci i dubbelhytt. Helpension ombord (från middag dag 2 till och med frukost dag 5). En lunch serveras dag 3. En middag prepareras av Ulf Wagner, en av fartygets ordinarie kockar och en av Gustav Trägårdh. Vin, vatten och kaffe i samband med måltiderna ombord. Hamnavgifter. Flyg mellan Stockholm, Göteborg, Köpenhamn till Frankfurt och retur med Lufthansa. Flygskatter (per maj 2012). Dricks till lokala guider och chaufförer. Bokning: ring Escape Travel , uppge Swedbank för att erhålla rabatten på kronor per person. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Månadsrapport september 2012 Private Banking Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Analys Trender & Makroekonomi Efter den snabba börsuppgången under juni och juli har börserna globalt ökat i långsammare takt under augusti. Europa tillhörde vinnarna i augusti medan den svenska börsen har backat tillbaka. Misstänksamhet mot euron har orsakat en flykt till säkra valutor under sommaren, bland annat till svenska kronor. I augusti har kronan varit mer stabil mot euron medan kronförstärkningen mot amerikanska dollar har fortsatt. I länder där statspapper anses som säkra, till exempel USA, Tyskland och Sverige, har de långa räntorna legat kvar på låga nivåer. Signaler från ECB om att de ska göra vad som krävs för att rädda euron har gjort att räntor i skuldtyngda europeiska länder har gått ner. Oljepriset har fortsatt stiga i augusti medan livsmedelspriserna har stabiliserats. Risken för att inflationstakten kortsiktigt kan vända upp har ökat även om underliggande inflation är måttlig. USA Stigande industriproduktion Fortsatt återhämtning på husmarknaden Amerikansk statistik har varit blandad. Industriproduktionen har stigit under sommaren och företagsförtroendet som helhet är på en stabil nivå. För större kapitalvaror har företag inom flyg och försvar sett en mycket stark orderingång under sommaren, medan övrig industri tappat fart. Inhemska satsningar och global konjunkturavmattning är troligen bidragande orsaker. Den amerikanska konsumenten mår allt bättre ekonomiskt sett. Detaljhandelsförsäljningen ökade i juli och den gradvisa återhämtningen på husmarknaden fortsätter. Konsumentförtroendet är dock lågt och bensinpriserna har ökat i linje med det globala oljepriset, vilket äter upp en del köpkraft. Den amerikanska ekonomin växer just nu med drygt två procent i årstakt. Trots det har flera ledamöter på den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, börjat luta åt nya åtgärder för att främja ekonomin och sysselsättningen. Europa Fortsatt osäkerhet om den europeiska skuldkrisen Krisen påverkar svensk industri Den europeiska centralbankens löfte om att göra vad som krävs för att försvara euron har minskat pessimismen på finansmarknaderna kring en möjlig lösning på skuldkrisen. Konjunkturnedgången i de krisdrabbade länderna fortsätter dock och Spanien närmar sig ett stödpaket. Enligt flera källor kan landet komma att be om hjälp de närmaste månaderna. Recessionen i landet har lett till fallande skatteintäkter och målet att minska budget-underskottet till 4,5 procent av BNP 2012 är väl optimistiskt. Trots att Pourtugal har gjort framsteg vad gäller reformer och långivarna väntas vara flexibla kan landet komma att behöva mer finansiellt stöd Grekland har försökt få mer tid på sig att genomföra sitt sparpaket, men den tyska regeringen har meddelat att Grekland måste hålla sina löften. Nästa rapport från den internationella långivartrojkan (ECB/EU/IMF) om utvecklingen för Greklands åtgärdsprogram kommer att presenteras i september eller oktober. Under september kommer fokus att vara på resultatet av parlamentsvalet i Holland där ett euroskeptiskt parti kan komma att delta i en koalitionsregering. En annan nyckelfråga för euroområdet är Tysklands författningsdomstols beslut om den europeiska stabiliseringsmekanismen, ESM (en permanent ersättning av EU:s stabiliseringsfond EFSF), är förenlig med landets grundlag. Svensk ekonomi har hållit emot krisen förvånansvärt väl. Både tjänste- och industriproduktionen var stark under sommarmånaderna. Indikatorer pekar dock på att industriproduktionen kan utvecklas svagare den närmaste tiden, medan tjänsteföretagen är mer positiva.efter sommarens kronförstärkning har kursen mot euron nu stabiliserats. En stark krona och svagare europeisk efterfrågan utgör en risk för svenska exportbolag under hösten. Detaljhandelsförsäljningen har varit oförändrad de senaste månaderna. Hushållen är positiva gällande den egna ekonomin, vilket är positivt. Byggbranschen är den bransch som drabbats hårdast och förtroendet är klart negativt. Huspriserna hålls uppe och det finns inga tecken på en bostadskrasch. Även om det finns globala risker har svensk statistik inte varit så svag att det motiverar Riksbanken att sänka räntan i september. Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks Detta och dokument Sparbankernas är framställt av Swedbank Private för allmän distribution. Banking-kunder Dokumentet är framställt och ges i informationssyfte. ut tio gånger Innehållet i per dokumentet år. utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är Ansvarig utgivare: Pernilla Lyander. Projektledare: förenade med osäkerhet och Gustav rekommenderas Egerö. att komplettera Redaktör: sitt beslutsunderlag Hans med det Strömberg. material som bedöms Produktion: som nödvändigt. Materialet Redaktörerna. får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm kan ha Adress: andra Swedbank, tjänster Brunkebergstorg och villkor. 8, SE Kontakta Stockholm.. din bank för mer information. Sidan 8 1

9 Månadsrapport september 2012 Investment Center Japan Exportefterfrågan avtar Exportsiffrorna i juli var svagare än befarat, ner nästan 5 procent i årstakt. Det var en bred nedgång både i termer av destinationer och produkter. Vikande export och blandade signaler om konsumtion pekar på en konjunkturavmattning resten av året. Japans centralbank, Bank of Japan, har meddelat att penningpolitiken kommer att fortsätta vara mycket lätt och att man är medveten om den negativa effekten av en stark yen. Tillväxtmarknader Tecken på stabilisering på Kinas fastighetsmarknad Inflationen stiger i Brasilien och Indien Enligt en enkät bland Kinas inköpschefer var industrin svag i augusti, främst på grund av fallande exportorder. Enkäten visade att lager av färdiga produkter har ökat, vilket pekar på en mer måttlig produktionsutveckling de närmaste månaderna. Två räntesänkningar de sista månaderna och stöd för förstagångköpare och köpare av mindre lägenheter har skapat tecken på en stabilisering på fastighetsmarknaden. Både huspriser och omsättning steg i de flesta städer i juli efter positiva signaler i juni. I Brasilien finns det tecken på en återhämtning av konsumtionen. Detta tillsammans med högre än förväntad inflation, pekar på begränsat utrymme för ytterligare räntesänkningar. Indiens centralbank har meddelat att höga livsmedels- och energipriser gör att inflation är den största risken framöver och inte låg tillväxt. Ytterligare räntesänkningar är därför osannolika. Rysslands ekonomi har vuxit snabbt det senaste året tack vare stark konsumtion. Statistik för bilförsäljning och utlåning pekar dock på att en konsumtionsavmattning skett under sommaren. Måttligare tillväxt är inte nödvändigtvis negativt med tanke på de tecken på överhettning som syns inom till exempel detaljhandeln. Analys Ränteutveckling Ränterörelserna har under den senaste månaden varit förhållandevis stora, men sett över hela månaden har rörelsen varit sidledes till svagt upp för räntorna. Förväntningarna på centralbankerna är fortsatt höga och marknaden väntar på detaljer om eventuella obligationsköp från den europeiska centralbanken, ECB. Den amerikanska centralbanken visar sig vara närmare ytterligare stimulanser än vad marknaden tidigare förväntat sig. Centralebankens protokoll som presenterades föregående vecka, visade att många ansåg det motiverat med mer stimulanser om utsikterna för den amerikanska ekonomin försämras ytterligare. Den svenska Riksbanken har inte gjort något utspel utan håller dörrarna öppna inför mötet den 6 september. Marknaden har små förväntningar på att Riksbanken kommer att sänka styrräntan med tanke på att svensk makrostatistik har kommit in starkt. Ränteskillnaden mellan Sverige och Tyskland är stora vad gäller korta räntor. Vi anser det vara befogat och tror att det kan komma att fortsätta. Långa räntor handlas parallellt med rörelserna i utlandet. Sverige ligger ungefär på samma nivå som Tyskland. Fallande räntor betyder oftast att olika krediter gynnas. Så även denna gång och säkerställda bostadsobligationer har utvecklats bra. Rörelsen har varit så stor att det inte längre motiverar en position i långa bostadsobligationer. Det finns små intjäningsmöjligheter i den korta delen av bostadskurvan och i den långa är de nästan obefintliga. För första gången sedan hösten 2010 anser vi att man ska ta det lugnt med att addera positioner i svenska bostadsobligationer. De närmaste veckorna blir intressanta. Förhoppningsvis får vi mer klarhet angående ECB:s eventuella obligationsköp den 6 september då ECB har sitt nästa möte. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 0,86 1,00 1,30 2,00 10 år 1,41 1,60 2,00 2,60 Stibor 3 mån 1,93 2,00 2,10 2,50 Stibor 6 mån 2,15 2,30 2,30 2,50 EMU Reporänta 0,75 0,50 0,50 0,50 2 år 0,00 0,10 0,20 0,40 10 år 1,37 1,50 1,80 2,00 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,25 0,30 0,50 0,80 10 år 1,64 1,90 2,10 2,20 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks medgivande. och Swedbank Sparbankernas påminner om att investeringar Private på kapitalmarknaden, Banking-kunder bl a sådana som och nämns ges på denna ut sida, tio är förenade gånger med ekonomiska per år. risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9 2

10 Månadsrapport september 2012 Investment Center Analys Valutautveckling EUR/USD Euron har återhämtat sig mot den amerikanska dollarn från 1.20 mot den amerikanska dollarn i början av juli till som högst 1.25 i augusti. Efter att ECB:s chef Mario Draghi uttalat sig om att centralbanken stod redo att försvara euron till varje pris och försäkrade att man hade medel för detta stärktes euron mot de flesta valutor. ECB har därefter deklarerat att de är beredda att stödköpa spanska korta obligationer som ett led i att se till att penningpolitiken får de genomslag som var avsett. Eventuella stödköp är dock beroende av att Spanien söker stöd hos nödfonden (ESM) och fullföljer sitt åtstramningspaket. Vi förväntar oss att Spanien kommer att söka stöd när väl detaljerna kring ECB:s interventioner är kända. Marknaden har redan pressat ned spanska korträntor och i mindre utsträckning de långa räntorna, vilket minskat riskpremien i euron. Å andra sidan talar mycket för att ECB inte kommer att dra in den likviditet som skapas när man börjar köpa spanska statspapper. Mer utbud av euro talar i sig för en ännu svagare euro. Detsamma gäller det faktum att tillväxtutsikterna för eurozonen gradvis har försämrats och att fler styrräntesänkningar är att vänta. Federal Reserve har att beakta något bättre makrostatistik under senare tid. Centralbankens signaler är dock fortsatt mjuka. Man menar att sysselsättningstillväxten är för svag för rådande arbetsutbud och att ytterligare stimulanser kan vara nödvändiga. Vår tro är dock att ytterligare kvantitativa lättnader kommer att ske stegvis och med mindre omfattning än tidigare. Sammantaget ser vi en risk för EUR/USD upp mot 1.27 på kort sikt i ljuset av initierade ECB/ ESM obligationsköp. Därefter tror vi dock att en relativ tillväxtfördel och penningpolitik kommer att tala till dollarns fördel. Prognosen på EUR/USD är 1.20 på tre månaders sikt. Denna prognos är dock betingad av att den amerikanska kongressen efter valet den 6 november kommer att hitta en kompromiss kring finanspolitiken. Således föreligger omfattande politiska risker även framöver, vilket gör prognoserna mer osäkra än vanligt. EUR/SEK Kronan har stärkts kraftigt på bred front under sommaren. Vi har sedan en tid förutsett en gradvis kronförstärkning mot euron mot 8.60 på basis av relativa fundamenta som statsfinanser och tillväxtutsikter. Att förstärkningen kommit så snabbt och så kraftigt är en funktion av överraskande stark svensk BNP-data för andra kvartalet och en bild av svensk ekonomi som står stark trots inbromsningen i flera viktiga exportmarknader. En viktig förklaring till den starka kronan är Sveriges AAA-kreditbetyg och att centralbanker och andra långsiktiga placerare söker en trygg hamn i svenska statsobligationer med kronköp som följd. Vår grundsyn är att dessa flöden är relativt ränteokänsliga, det vill säga räntesänkningar från Riksbanken för att motverka kronförstärkningen är sannolikt relativt verkningslösa. Det finns dock omfattande spekulativa långa kronpositioner som kan komma att stängas om det kommer indikationer om sämre exportefterfrågan och försämrad konkurrenskraft. Riksbanken kan förväntas vara fortsatt avvaktande till den senaste tidens kronförstärkning, men med reservationen att en räntesänkning kan aktualiseras om kronan stärks ytterligare. När vi väger ihop dessa faktorer landar vi i en tro att EUR/SEK kommer att finna en botten under detta kvartal, men att kronan kan väntas förbli kvar på historiskt starka nivåer mot euron. Prognosen på tre månader är 8.35 och på 6-12 månader Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks risker. och Mångfaldigad Sparbankernas av Sparbankerna, Stockholm Private Banking-kunder Adress: Swedbank, Brunkebergstorg och ges 8, SE-105 ut 34 tio Stockholm. gånger per år. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10 3

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Trendbrott väntar för high yield Dags att ta lite mer risker PLACERING. 2012 var företagsobligationernas och framför allt high yield-fondernas år. Men hur ser det ut för sparformen framöver? Christina

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför fyller portföljerna ett stort behov Nu är det dags att skänka smartare DONATION. Möjligheten har funnits i några år. Men förvånansvärt få har sett potentialen i att skänka aktieutdelningen

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Premiepensionen ingen flopp Experten: Hållbarhetsfonder vinner i längden FONDER. Köper du hållbarhetsfonder med hjärtat eller av finansiella skäl? Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur,

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer