Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer"

Transkript

1 Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007

2 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat uppdrag för infrastrukturplaneringen från regeringen. Det innebär att regionen har fått möjlighet att ta fram ett sammanhållet inriktningsunderlag för första fasen i planeringsprocessen. Regionen har i det arbetet varit angelägen om att få in många synpunkter på hur infrastrukturen bör utformas i framtiden, bland annat ifrån näringslivet. På uppdrag av Västra Götalandsregionen, har GCI Göteborg därför genomfört elva kvalitativa intervjuer per telefon med företrädare för näringslivet i och utanför Västra Götaland under april-maj Resultatet av intervjuerna, som har sammanställts i denna rapport, ger en bild av hur näringslivsföreträdare i olika branscher och med olika lokalisering, ser på transportsystem och infrastruktur. Följande företag har medverkat: Volvo Car Corporation AB Volvo Saab Automobile AB Scania AB Stora Enso Logistics Outokumpu Stainless AB Michelin Nordic JYSK AB Ica Sverige Maersk Line Sverige Schenker Consulting AB Gemensamt för samtliga företag är att de använder infrastrukturen i Västra Götaland i sin logistikverksamhet. Infrastrukturfrågorna har diskuterats både på det generella planet och kopplat till Västra Götaland. Transportsystem och konkurrenskraft Infrastrukturen och transportsystemen har mycket stor betydelse för det svenska näringslivets nationella och internationella konkurrenskraft. Det framhåller samtliga intervjupersoner. Infrastrukturen är som blodomloppet i en människa och det får inte kalka igen. För att flödena ska fungera måste man effektivisera alla transportslag och få dem att fungera ihop. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Transportsystemens förmåga att tillgodose näringslivets behov påverkar lokaliseringen av verksamheter. Man kan producera papper var som helst i världen. Det gäller att ha tillgång till råvara och kostnadseffektiva transporter från fabrik till marknaderna. På lång sikt är transport- och logistiksystemen avgörande för konkurrensförmågan. Det gäller särskilt svensk industri med tanke på det perifera läge vi har i förhållande till våra marknader. Stig Wiklund, utvecklingschef, Stora Enso Logistics Godstransporterna i Sverige kommer att öka med cirka 20 procent under perioden , enligt SIKA:s prognoser. Det beror bland annat på att handel och industri blir alltmer internationell och att allt fler företag är involverade i en och samma förädlingskedja. På Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 2 (8)

3 1970-talet hade svensk industri en förädlingsgrad på 50 procent, idag är man nere på 20 procent, enligt Schenker. Det innebär teoretiskt att fem företag är involverade i att en produkt tas fram jämfört med två tidigare. Det som tidigare flyttades på truck från en avdelning till en annan, det flyttar man på båt, bil eller järnväg mellan företag som kanske finns på olika kontinenter. Ska Sveriges näringsliv vara konkurrenskraftigt måste vi ha en infrastruktur som stödjer industrins utveckling. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Konkurrensnackdel för Sverige Sveriges belägenhet i Europas utkant framhålls som en konkurrensnackdel för svensk industri. Transportsystemen är helt klart avgörande för det svenska näringslivets konkurrenskraft. Vi ligger på en distans som är långt borta från de flesta marknader. Det betyder ökade transportkostnader generellt sett. Det är livsviktigt för svenska företag att infrastrukturen fungerar och att den inte utsätts för olika problem som innebär att tillgänglighet och framkomlighet ifrågasätts. Jenny Persson, Manager Public Affairs, Scania AB Scania har en stor andel vägtransporter i kombination med sjöfart. Särskilt viktiga stråk är E20, E4, E18 och E22. Varje år transporterar Scania fordon och gods i stor omfattning på E20 från Södertälje till Göteborgs Hamn. Ett problem, menar Scania, är att en stor del av E20 har brister i kapacitet och när det gäller drift och underhåll. Detta kommer på sikt att även påverka bärigheten för tunga fordon. Fordonsindustrin, som är koncentrerad till Västra Götaland, beskrivs som en av de mest konkurrensutsatta och globala industrierna som finns. På fordonssidan är inte enbart den externa konkurrensen avgörande utan även den interna inom de stora utlandsägda koncernerna Ford och GM. Enheterna i Sverige mäts och jämförs hela tiden med produktionsenheter i andra delar av världen och transportsystemen är avgörande för lönsamheten. Vi har vårt lager på vägen. Det är sårbart. Förseningar på väg orsakar förseningar i produktionslinan, vilket kostar pengar. Vi mäts ständigt på detta. Anna Petre, chef Public Affairs, Saab Automobile Saab är helt beroende av Rv 45 för sina transporter till Göteborgs Hamn. Idag fungerar den uruselt, enligt Saab. Vägen ingår i Trollhättepaketet och Saab vet att den ska byggas ut men det tar alldeles för lång tid. Under tiden transporteras 50 lastbilar med färdiga personbilar varje dag till Göteborgs Hamn. Dessutom kör cirka 50 bilar varje dag på 45:an i motsatta riktning till Trollhättan med material från underleverantörer. Cirka 80 procent av Saabs produktion går på export till 60 olika marknader. En annan viktig del i Trollhättepaketet är järnvägsutbyggnaden mellan Trollhättan och Göteborg, som kommer att betyda mycket för personalens möjligheter att pendla. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 3 (8)

4 Högre logistikkostnader än andra länder, bland annat på grund av låg andel underleverantörer i Sverige, och stor andel export innebär att bilindustrin har en konkurrensnackdel som måste kompenseras med ständiga effektiviseringar i flöden, arbetssätt och processer. Risken är annars att tillväxten hämmas. Volvo Cars tillverkade drygt bilar i fabriken i Torslanda år Cirka 80 procent av dem exporterades till Europa, USA och övriga marknader. Ambitionen är att öka volymen till cirka bilar någon gång under perioden Det ställer ökade krav på flödena till och från fabriken i Torslanda och knutpunkten Göteborgs Hamn. Thomas Fleischer, Director Governmental Affairs, Volvo Car Corporation Infrastrukturen är en konkurrensfaktor även när det gäller persontransporter. AB Volvo och Volvo Car Corporation har cirka anställda på Hisingen. Restiderna ökar för den stora andel anställda som måste ta sig över älven eftersom trafiken proppar igen i rusningstrafik. Företagen befarar att det kan ha negativ inverkan på möjligheterna att rekrytera nya medarbetare i framtiden. För fordonsindustrin har vägarna högst prioritet. Eftersläpningar i väginvesteringar och de långa ledtiderna innan besluten verkställs är allvarliga orosmoment för framtiden. Sverige investerar mindre i väginfrastruktur per capita än vad de flesta andra industriländer gör. En extern analys visar också att satsningar på vägar i förhållande till transporterade tonkilometer ligger på en väsentligt lägre nivå än satsningarna på järnväg och till och med minskar trots att vägtransporterna ökar mest. Rune Landin, Director Public Affairs, AB Volvo Väg 155 till/från Göteborgs Hamn och till/från industrierna på Hisingen är utomordentligt viktig för Volvokoncernen, liksom en tvåspårig hamnbana till/från Göteborgs Hamn. Flera av Volvokoncernens, och dess underleverantörers, mest väsentliga produktionsanläggningar i Sverige är ytterst beroende av E20 till exempel de i Skövde, Vara, Köping och Eskilstuna. Transportflödena mellan bland annat dessa anläggningar och monteringsfabrikerna i Göteborg måste förbättras. Dessutom måste åtkomligheten till Göteborgs Hamn bli betydligt bättre. Därför är en utbyggnad av E20 till fyrfältsväg/ motorväg mellan Göteborg och Stockholm och en ny älvförbindelse, inklusive partihallsförbindelse i Göteborg, högprioriterade projekt. Samordning av transportslag Samtliga intervjupersoner menar att de olika transportslagen måste fungera tillsammans. Det handlar om att både vägar och järnvägar bör ha en standard som gör dem effektiva och tillförlitliga och att man kan kombinera olika transportslag på bästa sätt. Transportsystemen i den tunga industrin innehåller oftast alla transportslag utom flyg. Stora Enso använder i många upplägg bil i skogen, tåg till Göteborgs Hamn, båt på de långa sträckorna, sedan tåg igen och bil sista biten till kund. Transportslagen måste därför samverka med varandra för att bli optimala och det måste finnas en bra infrastruktur till hamnarna. Det räcker inte att man bygger om seglingsrännorna till och från hamnen från sjösidan. Det måste fungera när man kommer i land också. Hamnbanan i Göteborg är i sig en flaskhals. För att inte tala om skräckscenariot Marieholmsbron. Vi drömmer mardrömmar om att det ska hända något med den eftersom det är enda sättet för vårt gods att ta sig över till hamnen. Stig Wiklund, utvecklingschef, Stora Enso Logistics Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 4 (8)

5 Stråket väster om Vänern har Stora Enso haft på agendan i tio års tid. Det finns fortfarande mer att göra där för att man ska kunna köra med fullt axeltryck och full hastighet. Ett samlat grepp på framtidens kombiterminaler, fler direktanlöp översjö från Göteborgs Hamn, satsningar på stambanan och anslutningar till den tillhör det som bör prioriteras, enligt Stora Enso. För andra delar av näringslivet är även flyget en viktig del i transportsystemet. Verksamhetsområdet sjö och flyg är det som växer mest hos logistikföretaget Schenker. Framför allt är det högvärdiga produkter och mat med kort hållbarhet som flygs till olika destinationer. Det är också väsentligt att ha tillgång till fraktflyg för snabb leverans av enskilda artiklar, så kallade rush orders för exempelvis mindre produkter inom databranschen. Transporten blir en allt viktigare del i produktionsprocessen, som man planerar noga för optimal effektivitet. Vid vissa tillfällen kan det hända oförutsedda saker, det blir snökaos eller en maskin brinner upp till exempel. Då kan man flyga in grejer snabbt. Det blir en del av företagens risk management. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Göteborgs Hamn en Nordisk hub Inom skogsindustrin utgörs uppemot 15 procent av varuvärdet av logistikkostnader. Det finns ingen annan industri som kommer upp i de talen. Det handlar om tunga och långa transporter och relativt lågt varuvärde. Stora Enso tillhör en av de större transportörerna i Europa på översjö och infrastrukturen är A och O för företaget. Vi satsar mycket resurser på logistikfrågor eftersom de har avgörande betydelse för oss. Cirka två miljoner ton pappers- och träproduker transporteras varje år från olika bruk i Sverige via Göteborgs Hamn och ut till marknaderna. Ungefär 95 procent går med tåg till hamnen. Vi använder Göteborgs Hamn som nav i vår trafik för Sverige och Finland. Stig Wiklund, utvecklingschef, Stora Enso Logistics Även Outokumpu använder Göteborgs Hamn för sina flöden ut i världen och företaget behöver system där transportslagen fungerar tillsammans. Cirka en miljon ton stålprodukter, halvfabrikat och råvaror skeppas ut och in via Göteborgs Hamn per år. Det är ungefär hälften av de totala flödena. Vi har en ambition att köra ännu mer via Göteborgs Hamn, ökningen skulle kunna bli en halv miljon ton inom 2-3 år. Men det förutsätter bra järnvägsanslutningar till hamnen annars kan det bli andra alternativ. Det får inte vara så sårbart som det är idag. Det är viktigt att ha bra transportsystem för att kunna ha låga lager och en verksamhet som fungerar. Sena leveranser till våra kunder och verk innebär problem och kostnader. Lars-Erik Renström, Manager Corporate Logistics and Transport, Outokumpu Behovet av effektiva järnvägssystem ökar för basindustri som Outokumpu. När man använder så kallade systemtåg eller egna tåg för stora volymer finns det inget som slår järnvägen utom båt. Men i många avseenden är järnvägen inte tillräckligt konkurrenskraftig bland annat beroende på att det saknas bra lösningar för omlastningar och att järnvägsinfrastrukturen är otillräcklig. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 5 (8)

6 Tillförlitlighet är avgörande Michelin, ett annat transportintensivt företag, använder sitt centrallager i Kungälv, strax utanför Göteborg som hub för den nordiska marknaden. Cirka ton däck per år allt ifrån cykelhjul till flygplanshjul kommer in till Kungälv från Michelins specialiserade fabriker Europa, Japan, USA och Kanada. Cirka 80 procent transporteras på bil och cirka 20 procent i container via Göteborgs Hamn. Det blir mer och mer intressant att titta på container eftersom det blir stora obalanser i många länder när vi använder trailertrafik. Det kostar mycket och är inte miljöekonomiskt riktigt. En container är däremot inte bunden för trafik mellan två orter utan kan skickas över hela världen fritt. Svante Anderholm, logistikchef, Michelin Norden Tåg fungerar inte för Michelin av två skäl. Det tar för lång tid att lasta om från tåg till trailer och tvärtom. Riktig kombitrafik för Michelin är när man kan lasta på en trailer på tåget och sedan lasta av och haka på den på en lastbil för den sista delen av transporten. Det andra skälet är att tillförlitligheten på järnväg är för dålig. När Michelin får beskedet att det troligen tar 3-7 dagar att transportera däck från Spanien till Kungälv är järnvägen inget realistiskt alternativ. De däck som kommer till Kungälv ska vara på plats på rätt klockslag en bestämd dag. Den avvikelse man kan acceptera är +/- 15 minuter, för att just in timeupplägget ska fungera. Hög omsättningshastighet i centrallagret och hög sysselsättningsgrad bland personalen är nödvändigt för en kostnadseffektiv verksamhet. Storstadsområdena Göteborg och Stockholm är mest kritiska när det gäller vägtransporter, enligt Michelin, eftersom flödena proppar igen där. E20 betecknas som katastrof, vilket innebär att många väljer den längre E4:an mellan Stockholm och Göteborg för att den har bättre standard. Även för detaljhandelsföretaget JYSK är Göteborgs Hamn navet för inflödet av varor. Cirka 80 procent av JYSK:s inflöde går via hamnen och vidare med direktpendel på järnväg till JYSK:s centrallager i Nässjö. Godsmängden uppgår till cirka fotscontainers per år (en 40-fotscontainer är 13 meter lång). Hos JYSK ställer man sig frågan om järnvägskapaciteten på den här sträckan kommer att räcka till i framtiden eftersom JYSK:s flöden inte är de enda som växer. Från Nässjö körs sedan varorna ut till företagets 118 butiker i Sverige och ytterligare ett antal i Finland och Baltikum. Det rör sig om cirka 40 fullastade lastbilar med släp dagligen. Logistikkostnaden är en viktig kugge som vi ideligen optimerar för att få ner våra kostnader. Vi har jättestort fokus på det. Infrastrukturen är av största vikt för oss, det är solklart. Ulf Näversten, logistikchef, JYSK AB Vägtransporterna fungerar hyfsat men det börjar korka igen. På många orter går vägarna rakt igenom samhällena och frekventa lastbilstransporter påverkar miljön negativt för dem som bor där. Till orter norr om Stockholm skulle det kunna vara lönsamt att köra på järnväg. Men då krävs det att järnvägen byggs ut, att den blir ett tillförlitligt, kostnadseffektivt alternativ och att väg/järnväg fungerar tillsammans. Ett viktigt vägstråk, som borde ha motorvägsstandard, enligt JYSK, är sträckan från Göteborg och österut via Jönköping och Nässjö. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 6 (8)

7 Hela kedjan av transporter från Göteborgs Hamn till Nässjö och ut till butikerna måste fungera enligt plan. Marknadsföringen i tidningar och TV planeras ett helt år i förväg och det vill till att varorna är på plats i rätt tid annars förlorar företaget stora pengar i försäljningsbortfall. Alla länkar i transportsystemen måste fungera. Det gäller att hänga med och investera i infrastrukturen i tid. Det blir bara dyrare om man väntar med projekt. Ulf Näversten, logistikchef, JYSK AB Detaljhandelsföretaget Ica går mot färre och större lager, vilket leder till att varorna får transporteras på längre sträcker. Idag har Ica nio lagercentraler i Sverige. År 2010 kommer de att minska till fem. Dessutom finns ett importlager i Arendal, Göteborg, för konserver och mat och ett i Borås för skor, kläder och annat som kommer in med båt via Göteborgs Hamn. Flödena som går direkt till Sverige på båt har minskat på senare år. Istället använder man i större utsträckning hamnar i Rotterdam och Hamburg, där man kan hämta mindre mängd varor åt gången från ett stort importlager och köra vidare till Sverige med lastbil. För Ica blir det mer kostnadseffektivt. I framtiden kan det också bli aktuellt med lager i Östeuropa, av kostnadsskäl. Maten som ska levereras till de Ica-butikerna i Sverige kommer till Sverige med båt, tåg, flyg och lastbil. Inom Sverige dominerar vägtransporterna. Cirka 350 lastbilar med släp är ständigt i rörelse för att få ut varorna till butikerna. Logistikkostnaderna är avgörande för Icas konkurrenskraft. Vi vill minska tiden i lager. Varorna ska helst vara på resa tills de kommer fram till butikerna. Det kräver transportsystem som är flexibla och som reagerar fort. Järnvägen har haft problem med detta historiskt och den är fortfarande för statisk. Per Unger, logistikchef, Ica Sverige Det viktigaste för framtiden är att samordna olika transportslag för att öka effektiviteten. Även om Ica kör mycket på biogas och andra alternativa bränslen så ser man ökade tågtransporter som en mer långsiktig lösning. Ica undersöker om så kallade flexiwagons kan användas, där man kör hela ekipaget med lastbil och släp på tåget för transport på långa sträckor. Sedan rullar lastbilen av och kör sista biten på egen hand. Löpande investeringar Flera intervjupersoner menar att det finns en förståelse för infrastrukturens betydelse i samhället, på både regional och nationell nivå i Sverige. Utan den förståelsen hade Sverige inte haft den produktionsbas som nu finns i landet. Problemet är att det skett en eftersläpning i investeringarna under de senaste tio åren. Löpande investeringar i infrastrukturen är nödvändiga och eftersläpningen märks tydligt, inte minst i Västsverige. Man kan bara köra i Tingstadstunneln på morgonen så upplever man det. Man kan fortfarande inte köra på motorväg hela sträckan mellan Köpenhamn och Oslo, mellan Oslo och Stockholm och mellan Göteborg och Stockholm. Det har varit en ambition de senaste 30 åren men det har inte blivit färdigt. Tomas Dyrbye, VD, Maersk Line Sverige Dessutom är planperioderna för infrastrukturinvesteringar långa och det tar ofta lång tid innan beslutade projekt genomförs. Det finns också en stor risk att planerna ändras och att planerade projekt flyttas fram eller inte blir av alls. Infrastrukturprojekt blir i allmänhet dyrare än beräknat och ju längre man skjuter på projekt desto dyrare blir de. Flera intervjupersoner lyfter fram detta som hinder för den fortsatta infrastrukturutvecklingen. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 7 (8)

8 Maersk är beroende av Göteborgs Hamn för sin operationella verksamhet. Men kunderna finns i hela landet. Det finns ingen annan hamn i Sverige som kan ta Maersks direktanlöp till Asien. Alternativen är i så fall Hamburg eller Århus och att använda mindre båtar därifrån till Sverige. Det finns en stor potential för Göteborgs Hamn att utvecklas till hub även för flöden till/från Ryssland, Baltikum och Polen, enligt Maersk och flera andra företag. Detta kräver bra länkar till hamnen på väg och järnväg, strategiskt belägna intermodala stationer ( multiuser locations som flera företag kan utnyttja) som fungerar i system i hela Sverige, och ökad produktivitet i Göteborgs Hamn. Just produktiviteten i Göteborgs Hamn är något som flera företag lyfter fram som ett stort problem. Man menar att Göteborgs Hamn inte lever upp till internationell nivå utan är för improduktiv i förhållande till andra hamnar. För Maersk är ökad produktivitet avgörande för att man ska kunna upprätthålla och i förlängningen utveckla den verksamhet man har idag. För att råda bot på problemen bör den operativa driften av hamnen konkurrensutsättas, menar flera intervjupersoner. Containertransporter har blivit en dominerande del i de allt större globala flödena inom handel och industri. Antalet transporter i container har ökat från 30 miljoner per år till 110 miljoner per år under den senaste tioårsperioden i hela världen, enligt Maersk. Det ställer krav på effektiva hamnar som har bra anslutningar till både järnvägar och vägar. Man behöver kunna byta transporslag utan att packa om godset och det krävs investeringar i anordningar som kan klara detta. Utvecklingen visar att behovet av intermodala transporter kommer att fortsätta öka framöver. Hållbar utveckling Hållbar utveckling kräver både tillväxt och mer miljöanpassade transporter. Detta går att förena, enligt intervjupersonerna. Det handlar om att effektivisera alla transportslag och underlätta att man kombinerar dem på bästa möjliga sätt. Det skulle vara helt förkastligt att investera i ett transportslag på bekostnad av något annat. Vägtransporterna dominerar och kommer att fortsätta öka. Industrin och handeln är beroende av den flexibilitet och tillförlitlighet som vägtransporterna står för. Därför krävs effektiva flöden, hög utlastningsgrad och miljöanpassade fordon. Effektiva flöden förutsätter en väl utbyggd väginfrastruktur. Järnvägstransporter fungerar bäst för tung industri på långa sträckor och där man kan ha regelbundna direkttåg mellan två destinationer. Brister i tillförlitligheten hämmar en mer utbredd användning av järnvägstransporter eftersom kraven på just in time-leveranser sällan kan uppfyllas. Undersökningar från USA visar att punktlighet är viktigare än snabbhet. Tillförlitlighet är det viktigaste kriteriet för att företagen ska kunna planera processerna. Det är en generell trend. Man ska veta när sakerna kommer fram. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Så gott som samtliga intervjupersoner menar att järnvägstransporterna bör utvecklas i framtiden, att det finns en stor potential i kombination med andra transportslag med tanke på miljön och kostnadseffektiviteten. Systemtänket är det viktiga för framtiden. Hållbar utveckling inom logistiken skulle kunna vara ett område där Västra Götalandsregionen och därmed Sverige kan profilera sig internationellt. Schenker, som är en internationell logistikaktör och har sitt nordiska huvudkontor i Göteborg, menar att det finns en kommersiell efterfrågan på miljölogistik. Göteborg har kompetensen i form av forskning, industriföretag, operativa logistik, en hamn av dignitet och alla övriga transportslag. Den kombinationen skulle kunna användas för utveckling av bra lösningar som kan användas inte bara i Sverige utan även internationellt. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 8 (8)

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

TransportForsK. Uppdragsrapport 1/2012. Godsövergångar. En studie för Trafikanalys. Mattias Skoglund Peter Bark

TransportForsK. Uppdragsrapport 1/2012. Godsövergångar. En studie för Trafikanalys. Mattias Skoglund Peter Bark Uppdragsrapport 1/2012 TransportForsK Godsövergångar En studie för Trafikanalys Mattias Skoglund Peter Bark Bild framsida: TFK TFK TransportForsK AB Telefon: 08 652 41 30 Epost: info@tfk.se Besöksadress:

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012 ISSN-1652X 1/2012 FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles LEAX ger järnet i Brasilien ANNIE LÖÖF om den

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

Färdplan High Capacity Transports - Väg

Färdplan High Capacity Transports - Väg Färdplan High Capacity Transports - Väg 2 Dokumenttitel: Färdplan High Capacity Transports - Väg Skapat av: Helena Kyster-Hansen Tetraplan och Jerker Sjögren- CLOSER Dokumentdatum: 2013-04-10 Dokumenttyp:

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Flygförbindelse Mittskandinavien

Flygförbindelse Mittskandinavien Flygförbindelse Mittskandinavien En förstudie utförd av Botnia Logistik AB på uppdrag av Handelskammaren Mittsverige och Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Örnsköldsvik 2006-06-05 Sammanfattning Från

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer