Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer"

Transkript

1 Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007

2 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat uppdrag för infrastrukturplaneringen från regeringen. Det innebär att regionen har fått möjlighet att ta fram ett sammanhållet inriktningsunderlag för första fasen i planeringsprocessen. Regionen har i det arbetet varit angelägen om att få in många synpunkter på hur infrastrukturen bör utformas i framtiden, bland annat ifrån näringslivet. På uppdrag av Västra Götalandsregionen, har GCI Göteborg därför genomfört elva kvalitativa intervjuer per telefon med företrädare för näringslivet i och utanför Västra Götaland under april-maj Resultatet av intervjuerna, som har sammanställts i denna rapport, ger en bild av hur näringslivsföreträdare i olika branscher och med olika lokalisering, ser på transportsystem och infrastruktur. Följande företag har medverkat: Volvo Car Corporation AB Volvo Saab Automobile AB Scania AB Stora Enso Logistics Outokumpu Stainless AB Michelin Nordic JYSK AB Ica Sverige Maersk Line Sverige Schenker Consulting AB Gemensamt för samtliga företag är att de använder infrastrukturen i Västra Götaland i sin logistikverksamhet. Infrastrukturfrågorna har diskuterats både på det generella planet och kopplat till Västra Götaland. Transportsystem och konkurrenskraft Infrastrukturen och transportsystemen har mycket stor betydelse för det svenska näringslivets nationella och internationella konkurrenskraft. Det framhåller samtliga intervjupersoner. Infrastrukturen är som blodomloppet i en människa och det får inte kalka igen. För att flödena ska fungera måste man effektivisera alla transportslag och få dem att fungera ihop. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Transportsystemens förmåga att tillgodose näringslivets behov påverkar lokaliseringen av verksamheter. Man kan producera papper var som helst i världen. Det gäller att ha tillgång till råvara och kostnadseffektiva transporter från fabrik till marknaderna. På lång sikt är transport- och logistiksystemen avgörande för konkurrensförmågan. Det gäller särskilt svensk industri med tanke på det perifera läge vi har i förhållande till våra marknader. Stig Wiklund, utvecklingschef, Stora Enso Logistics Godstransporterna i Sverige kommer att öka med cirka 20 procent under perioden , enligt SIKA:s prognoser. Det beror bland annat på att handel och industri blir alltmer internationell och att allt fler företag är involverade i en och samma förädlingskedja. På Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 2 (8)

3 1970-talet hade svensk industri en förädlingsgrad på 50 procent, idag är man nere på 20 procent, enligt Schenker. Det innebär teoretiskt att fem företag är involverade i att en produkt tas fram jämfört med två tidigare. Det som tidigare flyttades på truck från en avdelning till en annan, det flyttar man på båt, bil eller järnväg mellan företag som kanske finns på olika kontinenter. Ska Sveriges näringsliv vara konkurrenskraftigt måste vi ha en infrastruktur som stödjer industrins utveckling. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Konkurrensnackdel för Sverige Sveriges belägenhet i Europas utkant framhålls som en konkurrensnackdel för svensk industri. Transportsystemen är helt klart avgörande för det svenska näringslivets konkurrenskraft. Vi ligger på en distans som är långt borta från de flesta marknader. Det betyder ökade transportkostnader generellt sett. Det är livsviktigt för svenska företag att infrastrukturen fungerar och att den inte utsätts för olika problem som innebär att tillgänglighet och framkomlighet ifrågasätts. Jenny Persson, Manager Public Affairs, Scania AB Scania har en stor andel vägtransporter i kombination med sjöfart. Särskilt viktiga stråk är E20, E4, E18 och E22. Varje år transporterar Scania fordon och gods i stor omfattning på E20 från Södertälje till Göteborgs Hamn. Ett problem, menar Scania, är att en stor del av E20 har brister i kapacitet och när det gäller drift och underhåll. Detta kommer på sikt att även påverka bärigheten för tunga fordon. Fordonsindustrin, som är koncentrerad till Västra Götaland, beskrivs som en av de mest konkurrensutsatta och globala industrierna som finns. På fordonssidan är inte enbart den externa konkurrensen avgörande utan även den interna inom de stora utlandsägda koncernerna Ford och GM. Enheterna i Sverige mäts och jämförs hela tiden med produktionsenheter i andra delar av världen och transportsystemen är avgörande för lönsamheten. Vi har vårt lager på vägen. Det är sårbart. Förseningar på väg orsakar förseningar i produktionslinan, vilket kostar pengar. Vi mäts ständigt på detta. Anna Petre, chef Public Affairs, Saab Automobile Saab är helt beroende av Rv 45 för sina transporter till Göteborgs Hamn. Idag fungerar den uruselt, enligt Saab. Vägen ingår i Trollhättepaketet och Saab vet att den ska byggas ut men det tar alldeles för lång tid. Under tiden transporteras 50 lastbilar med färdiga personbilar varje dag till Göteborgs Hamn. Dessutom kör cirka 50 bilar varje dag på 45:an i motsatta riktning till Trollhättan med material från underleverantörer. Cirka 80 procent av Saabs produktion går på export till 60 olika marknader. En annan viktig del i Trollhättepaketet är järnvägsutbyggnaden mellan Trollhättan och Göteborg, som kommer att betyda mycket för personalens möjligheter att pendla. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 3 (8)

4 Högre logistikkostnader än andra länder, bland annat på grund av låg andel underleverantörer i Sverige, och stor andel export innebär att bilindustrin har en konkurrensnackdel som måste kompenseras med ständiga effektiviseringar i flöden, arbetssätt och processer. Risken är annars att tillväxten hämmas. Volvo Cars tillverkade drygt bilar i fabriken i Torslanda år Cirka 80 procent av dem exporterades till Europa, USA och övriga marknader. Ambitionen är att öka volymen till cirka bilar någon gång under perioden Det ställer ökade krav på flödena till och från fabriken i Torslanda och knutpunkten Göteborgs Hamn. Thomas Fleischer, Director Governmental Affairs, Volvo Car Corporation Infrastrukturen är en konkurrensfaktor även när det gäller persontransporter. AB Volvo och Volvo Car Corporation har cirka anställda på Hisingen. Restiderna ökar för den stora andel anställda som måste ta sig över älven eftersom trafiken proppar igen i rusningstrafik. Företagen befarar att det kan ha negativ inverkan på möjligheterna att rekrytera nya medarbetare i framtiden. För fordonsindustrin har vägarna högst prioritet. Eftersläpningar i väginvesteringar och de långa ledtiderna innan besluten verkställs är allvarliga orosmoment för framtiden. Sverige investerar mindre i väginfrastruktur per capita än vad de flesta andra industriländer gör. En extern analys visar också att satsningar på vägar i förhållande till transporterade tonkilometer ligger på en väsentligt lägre nivå än satsningarna på järnväg och till och med minskar trots att vägtransporterna ökar mest. Rune Landin, Director Public Affairs, AB Volvo Väg 155 till/från Göteborgs Hamn och till/från industrierna på Hisingen är utomordentligt viktig för Volvokoncernen, liksom en tvåspårig hamnbana till/från Göteborgs Hamn. Flera av Volvokoncernens, och dess underleverantörers, mest väsentliga produktionsanläggningar i Sverige är ytterst beroende av E20 till exempel de i Skövde, Vara, Köping och Eskilstuna. Transportflödena mellan bland annat dessa anläggningar och monteringsfabrikerna i Göteborg måste förbättras. Dessutom måste åtkomligheten till Göteborgs Hamn bli betydligt bättre. Därför är en utbyggnad av E20 till fyrfältsväg/ motorväg mellan Göteborg och Stockholm och en ny älvförbindelse, inklusive partihallsförbindelse i Göteborg, högprioriterade projekt. Samordning av transportslag Samtliga intervjupersoner menar att de olika transportslagen måste fungera tillsammans. Det handlar om att både vägar och järnvägar bör ha en standard som gör dem effektiva och tillförlitliga och att man kan kombinera olika transportslag på bästa sätt. Transportsystemen i den tunga industrin innehåller oftast alla transportslag utom flyg. Stora Enso använder i många upplägg bil i skogen, tåg till Göteborgs Hamn, båt på de långa sträckorna, sedan tåg igen och bil sista biten till kund. Transportslagen måste därför samverka med varandra för att bli optimala och det måste finnas en bra infrastruktur till hamnarna. Det räcker inte att man bygger om seglingsrännorna till och från hamnen från sjösidan. Det måste fungera när man kommer i land också. Hamnbanan i Göteborg är i sig en flaskhals. För att inte tala om skräckscenariot Marieholmsbron. Vi drömmer mardrömmar om att det ska hända något med den eftersom det är enda sättet för vårt gods att ta sig över till hamnen. Stig Wiklund, utvecklingschef, Stora Enso Logistics Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 4 (8)

5 Stråket väster om Vänern har Stora Enso haft på agendan i tio års tid. Det finns fortfarande mer att göra där för att man ska kunna köra med fullt axeltryck och full hastighet. Ett samlat grepp på framtidens kombiterminaler, fler direktanlöp översjö från Göteborgs Hamn, satsningar på stambanan och anslutningar till den tillhör det som bör prioriteras, enligt Stora Enso. För andra delar av näringslivet är även flyget en viktig del i transportsystemet. Verksamhetsområdet sjö och flyg är det som växer mest hos logistikföretaget Schenker. Framför allt är det högvärdiga produkter och mat med kort hållbarhet som flygs till olika destinationer. Det är också väsentligt att ha tillgång till fraktflyg för snabb leverans av enskilda artiklar, så kallade rush orders för exempelvis mindre produkter inom databranschen. Transporten blir en allt viktigare del i produktionsprocessen, som man planerar noga för optimal effektivitet. Vid vissa tillfällen kan det hända oförutsedda saker, det blir snökaos eller en maskin brinner upp till exempel. Då kan man flyga in grejer snabbt. Det blir en del av företagens risk management. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Göteborgs Hamn en Nordisk hub Inom skogsindustrin utgörs uppemot 15 procent av varuvärdet av logistikkostnader. Det finns ingen annan industri som kommer upp i de talen. Det handlar om tunga och långa transporter och relativt lågt varuvärde. Stora Enso tillhör en av de större transportörerna i Europa på översjö och infrastrukturen är A och O för företaget. Vi satsar mycket resurser på logistikfrågor eftersom de har avgörande betydelse för oss. Cirka två miljoner ton pappers- och träproduker transporteras varje år från olika bruk i Sverige via Göteborgs Hamn och ut till marknaderna. Ungefär 95 procent går med tåg till hamnen. Vi använder Göteborgs Hamn som nav i vår trafik för Sverige och Finland. Stig Wiklund, utvecklingschef, Stora Enso Logistics Även Outokumpu använder Göteborgs Hamn för sina flöden ut i världen och företaget behöver system där transportslagen fungerar tillsammans. Cirka en miljon ton stålprodukter, halvfabrikat och råvaror skeppas ut och in via Göteborgs Hamn per år. Det är ungefär hälften av de totala flödena. Vi har en ambition att köra ännu mer via Göteborgs Hamn, ökningen skulle kunna bli en halv miljon ton inom 2-3 år. Men det förutsätter bra järnvägsanslutningar till hamnen annars kan det bli andra alternativ. Det får inte vara så sårbart som det är idag. Det är viktigt att ha bra transportsystem för att kunna ha låga lager och en verksamhet som fungerar. Sena leveranser till våra kunder och verk innebär problem och kostnader. Lars-Erik Renström, Manager Corporate Logistics and Transport, Outokumpu Behovet av effektiva järnvägssystem ökar för basindustri som Outokumpu. När man använder så kallade systemtåg eller egna tåg för stora volymer finns det inget som slår järnvägen utom båt. Men i många avseenden är järnvägen inte tillräckligt konkurrenskraftig bland annat beroende på att det saknas bra lösningar för omlastningar och att järnvägsinfrastrukturen är otillräcklig. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 5 (8)

6 Tillförlitlighet är avgörande Michelin, ett annat transportintensivt företag, använder sitt centrallager i Kungälv, strax utanför Göteborg som hub för den nordiska marknaden. Cirka ton däck per år allt ifrån cykelhjul till flygplanshjul kommer in till Kungälv från Michelins specialiserade fabriker Europa, Japan, USA och Kanada. Cirka 80 procent transporteras på bil och cirka 20 procent i container via Göteborgs Hamn. Det blir mer och mer intressant att titta på container eftersom det blir stora obalanser i många länder när vi använder trailertrafik. Det kostar mycket och är inte miljöekonomiskt riktigt. En container är däremot inte bunden för trafik mellan två orter utan kan skickas över hela världen fritt. Svante Anderholm, logistikchef, Michelin Norden Tåg fungerar inte för Michelin av två skäl. Det tar för lång tid att lasta om från tåg till trailer och tvärtom. Riktig kombitrafik för Michelin är när man kan lasta på en trailer på tåget och sedan lasta av och haka på den på en lastbil för den sista delen av transporten. Det andra skälet är att tillförlitligheten på järnväg är för dålig. När Michelin får beskedet att det troligen tar 3-7 dagar att transportera däck från Spanien till Kungälv är järnvägen inget realistiskt alternativ. De däck som kommer till Kungälv ska vara på plats på rätt klockslag en bestämd dag. Den avvikelse man kan acceptera är +/- 15 minuter, för att just in timeupplägget ska fungera. Hög omsättningshastighet i centrallagret och hög sysselsättningsgrad bland personalen är nödvändigt för en kostnadseffektiv verksamhet. Storstadsområdena Göteborg och Stockholm är mest kritiska när det gäller vägtransporter, enligt Michelin, eftersom flödena proppar igen där. E20 betecknas som katastrof, vilket innebär att många väljer den längre E4:an mellan Stockholm och Göteborg för att den har bättre standard. Även för detaljhandelsföretaget JYSK är Göteborgs Hamn navet för inflödet av varor. Cirka 80 procent av JYSK:s inflöde går via hamnen och vidare med direktpendel på järnväg till JYSK:s centrallager i Nässjö. Godsmängden uppgår till cirka fotscontainers per år (en 40-fotscontainer är 13 meter lång). Hos JYSK ställer man sig frågan om järnvägskapaciteten på den här sträckan kommer att räcka till i framtiden eftersom JYSK:s flöden inte är de enda som växer. Från Nässjö körs sedan varorna ut till företagets 118 butiker i Sverige och ytterligare ett antal i Finland och Baltikum. Det rör sig om cirka 40 fullastade lastbilar med släp dagligen. Logistikkostnaden är en viktig kugge som vi ideligen optimerar för att få ner våra kostnader. Vi har jättestort fokus på det. Infrastrukturen är av största vikt för oss, det är solklart. Ulf Näversten, logistikchef, JYSK AB Vägtransporterna fungerar hyfsat men det börjar korka igen. På många orter går vägarna rakt igenom samhällena och frekventa lastbilstransporter påverkar miljön negativt för dem som bor där. Till orter norr om Stockholm skulle det kunna vara lönsamt att köra på järnväg. Men då krävs det att järnvägen byggs ut, att den blir ett tillförlitligt, kostnadseffektivt alternativ och att väg/järnväg fungerar tillsammans. Ett viktigt vägstråk, som borde ha motorvägsstandard, enligt JYSK, är sträckan från Göteborg och österut via Jönköping och Nässjö. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 6 (8)

7 Hela kedjan av transporter från Göteborgs Hamn till Nässjö och ut till butikerna måste fungera enligt plan. Marknadsföringen i tidningar och TV planeras ett helt år i förväg och det vill till att varorna är på plats i rätt tid annars förlorar företaget stora pengar i försäljningsbortfall. Alla länkar i transportsystemen måste fungera. Det gäller att hänga med och investera i infrastrukturen i tid. Det blir bara dyrare om man väntar med projekt. Ulf Näversten, logistikchef, JYSK AB Detaljhandelsföretaget Ica går mot färre och större lager, vilket leder till att varorna får transporteras på längre sträcker. Idag har Ica nio lagercentraler i Sverige. År 2010 kommer de att minska till fem. Dessutom finns ett importlager i Arendal, Göteborg, för konserver och mat och ett i Borås för skor, kläder och annat som kommer in med båt via Göteborgs Hamn. Flödena som går direkt till Sverige på båt har minskat på senare år. Istället använder man i större utsträckning hamnar i Rotterdam och Hamburg, där man kan hämta mindre mängd varor åt gången från ett stort importlager och köra vidare till Sverige med lastbil. För Ica blir det mer kostnadseffektivt. I framtiden kan det också bli aktuellt med lager i Östeuropa, av kostnadsskäl. Maten som ska levereras till de Ica-butikerna i Sverige kommer till Sverige med båt, tåg, flyg och lastbil. Inom Sverige dominerar vägtransporterna. Cirka 350 lastbilar med släp är ständigt i rörelse för att få ut varorna till butikerna. Logistikkostnaderna är avgörande för Icas konkurrenskraft. Vi vill minska tiden i lager. Varorna ska helst vara på resa tills de kommer fram till butikerna. Det kräver transportsystem som är flexibla och som reagerar fort. Järnvägen har haft problem med detta historiskt och den är fortfarande för statisk. Per Unger, logistikchef, Ica Sverige Det viktigaste för framtiden är att samordna olika transportslag för att öka effektiviteten. Även om Ica kör mycket på biogas och andra alternativa bränslen så ser man ökade tågtransporter som en mer långsiktig lösning. Ica undersöker om så kallade flexiwagons kan användas, där man kör hela ekipaget med lastbil och släp på tåget för transport på långa sträckor. Sedan rullar lastbilen av och kör sista biten på egen hand. Löpande investeringar Flera intervjupersoner menar att det finns en förståelse för infrastrukturens betydelse i samhället, på både regional och nationell nivå i Sverige. Utan den förståelsen hade Sverige inte haft den produktionsbas som nu finns i landet. Problemet är att det skett en eftersläpning i investeringarna under de senaste tio åren. Löpande investeringar i infrastrukturen är nödvändiga och eftersläpningen märks tydligt, inte minst i Västsverige. Man kan bara köra i Tingstadstunneln på morgonen så upplever man det. Man kan fortfarande inte köra på motorväg hela sträckan mellan Köpenhamn och Oslo, mellan Oslo och Stockholm och mellan Göteborg och Stockholm. Det har varit en ambition de senaste 30 åren men det har inte blivit färdigt. Tomas Dyrbye, VD, Maersk Line Sverige Dessutom är planperioderna för infrastrukturinvesteringar långa och det tar ofta lång tid innan beslutade projekt genomförs. Det finns också en stor risk att planerna ändras och att planerade projekt flyttas fram eller inte blir av alls. Infrastrukturprojekt blir i allmänhet dyrare än beräknat och ju längre man skjuter på projekt desto dyrare blir de. Flera intervjupersoner lyfter fram detta som hinder för den fortsatta infrastrukturutvecklingen. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 7 (8)

8 Maersk är beroende av Göteborgs Hamn för sin operationella verksamhet. Men kunderna finns i hela landet. Det finns ingen annan hamn i Sverige som kan ta Maersks direktanlöp till Asien. Alternativen är i så fall Hamburg eller Århus och att använda mindre båtar därifrån till Sverige. Det finns en stor potential för Göteborgs Hamn att utvecklas till hub även för flöden till/från Ryssland, Baltikum och Polen, enligt Maersk och flera andra företag. Detta kräver bra länkar till hamnen på väg och järnväg, strategiskt belägna intermodala stationer ( multiuser locations som flera företag kan utnyttja) som fungerar i system i hela Sverige, och ökad produktivitet i Göteborgs Hamn. Just produktiviteten i Göteborgs Hamn är något som flera företag lyfter fram som ett stort problem. Man menar att Göteborgs Hamn inte lever upp till internationell nivå utan är för improduktiv i förhållande till andra hamnar. För Maersk är ökad produktivitet avgörande för att man ska kunna upprätthålla och i förlängningen utveckla den verksamhet man har idag. För att råda bot på problemen bör den operativa driften av hamnen konkurrensutsättas, menar flera intervjupersoner. Containertransporter har blivit en dominerande del i de allt större globala flödena inom handel och industri. Antalet transporter i container har ökat från 30 miljoner per år till 110 miljoner per år under den senaste tioårsperioden i hela världen, enligt Maersk. Det ställer krav på effektiva hamnar som har bra anslutningar till både järnvägar och vägar. Man behöver kunna byta transporslag utan att packa om godset och det krävs investeringar i anordningar som kan klara detta. Utvecklingen visar att behovet av intermodala transporter kommer att fortsätta öka framöver. Hållbar utveckling Hållbar utveckling kräver både tillväxt och mer miljöanpassade transporter. Detta går att förena, enligt intervjupersonerna. Det handlar om att effektivisera alla transportslag och underlätta att man kombinerar dem på bästa möjliga sätt. Det skulle vara helt förkastligt att investera i ett transportslag på bekostnad av något annat. Vägtransporterna dominerar och kommer att fortsätta öka. Industrin och handeln är beroende av den flexibilitet och tillförlitlighet som vägtransporterna står för. Därför krävs effektiva flöden, hög utlastningsgrad och miljöanpassade fordon. Effektiva flöden förutsätter en väl utbyggd väginfrastruktur. Järnvägstransporter fungerar bäst för tung industri på långa sträckor och där man kan ha regelbundna direkttåg mellan två destinationer. Brister i tillförlitligheten hämmar en mer utbredd användning av järnvägstransporter eftersom kraven på just in time-leveranser sällan kan uppfyllas. Undersökningar från USA visar att punktlighet är viktigare än snabbhet. Tillförlitlighet är det viktigaste kriteriet för att företagen ska kunna planera processerna. Det är en generell trend. Man ska veta när sakerna kommer fram. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Så gott som samtliga intervjupersoner menar att järnvägstransporterna bör utvecklas i framtiden, att det finns en stor potential i kombination med andra transportslag med tanke på miljön och kostnadseffektiviteten. Systemtänket är det viktiga för framtiden. Hållbar utveckling inom logistiken skulle kunna vara ett område där Västra Götalandsregionen och därmed Sverige kan profilera sig internationellt. Schenker, som är en internationell logistikaktör och har sitt nordiska huvudkontor i Göteborg, menar att det finns en kommersiell efterfrågan på miljölogistik. Göteborg har kompetensen i form av forskning, industriföretag, operativa logistik, en hamn av dignitet och alla övriga transportslag. Den kombinationen skulle kunna användas för utveckling av bra lösningar som kan användas inte bara i Sverige utan även internationellt. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 8 (8)

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Gods- och industristråket!

Gods- och industristråket! E18 E2 E4 E2 Rv4 E22 Gods- och industristråket! Historisk trafikutveckling, totalt 15 E2 vid Alingsås E2 norr Mariestad 15 1 1 5 5 1992 1996 2 24 1993 1997 21 25 Rv 4 öster Ulricehamn 15 E4 norr om Gränna

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Generella strategier: Innebär att:

Generella strategier: Innebär att: Strategierna och dess innebörd är en hjälp för att nå programmets mål. Det är var och en ansvar som arbetar direkt eller indirekt mot målen i programmet att följa strategierna. Generella strategier: 1.

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF YTTRANDE 1(6) Regionledningskontoret Näringsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM n.registrator@regeringskansliet.se Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029, ert dnr

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

SAMMANFATTNING SKOGSINDUSTRIERNAS YTTRANDE

SAMMANFATTNING SKOGSINDUSTRIERNAS YTTRANDE 2013-11-15 Er ref: Boel Olin Diarienr: TRV 2013/66526 Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över samråd för upphörande av underhåll på järnvägssträckan

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Östgötaperspektivet. Godstransporter och miljö. Norrköping 28 November2011

Östgötaperspektivet. Godstransporter och miljö. Norrköping 28 November2011 Östgötaperspektivet Godstransporter och miljö Norrköping 28 November2011 Norsk matematik - okonventionella lösningar på kända problem De olika perspektiven Det offentligas roll - Förutsättningsskapande

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF)

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Västsvenska Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018-2029. Förslaget

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Diarienummer 2009-08-28 013-2009-904715 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dokumenttyp Yttrande Tillväxtverkets synpunkter på EU-kommissionens meddelande Hållbara framtida transporter Ett integrerat,

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN 2016-02-26 1 (5) Vår beteckning Dnr 55/2015 Er beteckning/diarienummer N2015/4305/TIF Yttrande Kontaktperson i detta ärende John Woxström Näringsdepartementet 070-936 07 99 n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

Samlade synpunkter från GR angående inriktningsplaneringen gällande infrastrukturplanering

Samlade synpunkter från GR angående inriktningsplaneringen gällande infrastrukturplanering Dnr: 07-18.10 Styrelsesärende 2007-03-29 Till Förbundsstyrelsen Samlade synpunkter från GR angående inriktningsplaneringen gällande infrastrukturplanering 2010-2019 Västra Götalandsregionen har på försök

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren Christian Mineur. Strategisk planering, Trafikverket region Öst

Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren Christian Mineur. Strategisk planering, Trafikverket region Öst Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren 2018-2029 Christian Mineur Strategisk planering, Trafikverket region Öst 2 3 Storregionala samband i Stockholm-Öst 4 Pågående projekt

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Samarbeten en väg till

Samarbeten en väg till Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på deras kostnader och service, men även på transportsektorns utveckling. För att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Projekt Utbytbarhet mellan transportslag en fallstudie av StoraEnso

Projekt Utbytbarhet mellan transportslag en fallstudie av StoraEnso Samverkansområdet Transporter Projekt Utbytbarhet mellan transportslag en fallstudie av StoraEnso I projektet har ingått: Projektledare Mats Westerlund, VV Anders Svenson, BV Sakkunnig Anders Clason, StoraEnso

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR DEN LÅNGSIKTIGA INFRASTRUKTURPLANERINGEN FÖR PERIODEN 2010-2019

INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR DEN LÅNGSIKTIGA INFRASTRUKTURPLANERINGEN FÖR PERIODEN 2010-2019 1 INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR DEN LÅNGSIKTIGA INFRASTRUKTURPLANERINGEN FÖR PERIODEN 2010-2019 Utdrag ur regeringens uppdrag Arbetet ska ta sin utgångspunkt i en bedömning över samhällets behov av hur transporter

Läs mer