Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer"

Transkript

1 Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007

2 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat uppdrag för infrastrukturplaneringen från regeringen. Det innebär att regionen har fått möjlighet att ta fram ett sammanhållet inriktningsunderlag för första fasen i planeringsprocessen. Regionen har i det arbetet varit angelägen om att få in många synpunkter på hur infrastrukturen bör utformas i framtiden, bland annat ifrån näringslivet. På uppdrag av Västra Götalandsregionen, har GCI Göteborg därför genomfört elva kvalitativa intervjuer per telefon med företrädare för näringslivet i och utanför Västra Götaland under april-maj Resultatet av intervjuerna, som har sammanställts i denna rapport, ger en bild av hur näringslivsföreträdare i olika branscher och med olika lokalisering, ser på transportsystem och infrastruktur. Följande företag har medverkat: Volvo Car Corporation AB Volvo Saab Automobile AB Scania AB Stora Enso Logistics Outokumpu Stainless AB Michelin Nordic JYSK AB Ica Sverige Maersk Line Sverige Schenker Consulting AB Gemensamt för samtliga företag är att de använder infrastrukturen i Västra Götaland i sin logistikverksamhet. Infrastrukturfrågorna har diskuterats både på det generella planet och kopplat till Västra Götaland. Transportsystem och konkurrenskraft Infrastrukturen och transportsystemen har mycket stor betydelse för det svenska näringslivets nationella och internationella konkurrenskraft. Det framhåller samtliga intervjupersoner. Infrastrukturen är som blodomloppet i en människa och det får inte kalka igen. För att flödena ska fungera måste man effektivisera alla transportslag och få dem att fungera ihop. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Transportsystemens förmåga att tillgodose näringslivets behov påverkar lokaliseringen av verksamheter. Man kan producera papper var som helst i världen. Det gäller att ha tillgång till råvara och kostnadseffektiva transporter från fabrik till marknaderna. På lång sikt är transport- och logistiksystemen avgörande för konkurrensförmågan. Det gäller särskilt svensk industri med tanke på det perifera läge vi har i förhållande till våra marknader. Stig Wiklund, utvecklingschef, Stora Enso Logistics Godstransporterna i Sverige kommer att öka med cirka 20 procent under perioden , enligt SIKA:s prognoser. Det beror bland annat på att handel och industri blir alltmer internationell och att allt fler företag är involverade i en och samma förädlingskedja. På Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 2 (8)

3 1970-talet hade svensk industri en förädlingsgrad på 50 procent, idag är man nere på 20 procent, enligt Schenker. Det innebär teoretiskt att fem företag är involverade i att en produkt tas fram jämfört med två tidigare. Det som tidigare flyttades på truck från en avdelning till en annan, det flyttar man på båt, bil eller järnväg mellan företag som kanske finns på olika kontinenter. Ska Sveriges näringsliv vara konkurrenskraftigt måste vi ha en infrastruktur som stödjer industrins utveckling. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Konkurrensnackdel för Sverige Sveriges belägenhet i Europas utkant framhålls som en konkurrensnackdel för svensk industri. Transportsystemen är helt klart avgörande för det svenska näringslivets konkurrenskraft. Vi ligger på en distans som är långt borta från de flesta marknader. Det betyder ökade transportkostnader generellt sett. Det är livsviktigt för svenska företag att infrastrukturen fungerar och att den inte utsätts för olika problem som innebär att tillgänglighet och framkomlighet ifrågasätts. Jenny Persson, Manager Public Affairs, Scania AB Scania har en stor andel vägtransporter i kombination med sjöfart. Särskilt viktiga stråk är E20, E4, E18 och E22. Varje år transporterar Scania fordon och gods i stor omfattning på E20 från Södertälje till Göteborgs Hamn. Ett problem, menar Scania, är att en stor del av E20 har brister i kapacitet och när det gäller drift och underhåll. Detta kommer på sikt att även påverka bärigheten för tunga fordon. Fordonsindustrin, som är koncentrerad till Västra Götaland, beskrivs som en av de mest konkurrensutsatta och globala industrierna som finns. På fordonssidan är inte enbart den externa konkurrensen avgörande utan även den interna inom de stora utlandsägda koncernerna Ford och GM. Enheterna i Sverige mäts och jämförs hela tiden med produktionsenheter i andra delar av världen och transportsystemen är avgörande för lönsamheten. Vi har vårt lager på vägen. Det är sårbart. Förseningar på väg orsakar förseningar i produktionslinan, vilket kostar pengar. Vi mäts ständigt på detta. Anna Petre, chef Public Affairs, Saab Automobile Saab är helt beroende av Rv 45 för sina transporter till Göteborgs Hamn. Idag fungerar den uruselt, enligt Saab. Vägen ingår i Trollhättepaketet och Saab vet att den ska byggas ut men det tar alldeles för lång tid. Under tiden transporteras 50 lastbilar med färdiga personbilar varje dag till Göteborgs Hamn. Dessutom kör cirka 50 bilar varje dag på 45:an i motsatta riktning till Trollhättan med material från underleverantörer. Cirka 80 procent av Saabs produktion går på export till 60 olika marknader. En annan viktig del i Trollhättepaketet är järnvägsutbyggnaden mellan Trollhättan och Göteborg, som kommer att betyda mycket för personalens möjligheter att pendla. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 3 (8)

4 Högre logistikkostnader än andra länder, bland annat på grund av låg andel underleverantörer i Sverige, och stor andel export innebär att bilindustrin har en konkurrensnackdel som måste kompenseras med ständiga effektiviseringar i flöden, arbetssätt och processer. Risken är annars att tillväxten hämmas. Volvo Cars tillverkade drygt bilar i fabriken i Torslanda år Cirka 80 procent av dem exporterades till Europa, USA och övriga marknader. Ambitionen är att öka volymen till cirka bilar någon gång under perioden Det ställer ökade krav på flödena till och från fabriken i Torslanda och knutpunkten Göteborgs Hamn. Thomas Fleischer, Director Governmental Affairs, Volvo Car Corporation Infrastrukturen är en konkurrensfaktor även när det gäller persontransporter. AB Volvo och Volvo Car Corporation har cirka anställda på Hisingen. Restiderna ökar för den stora andel anställda som måste ta sig över älven eftersom trafiken proppar igen i rusningstrafik. Företagen befarar att det kan ha negativ inverkan på möjligheterna att rekrytera nya medarbetare i framtiden. För fordonsindustrin har vägarna högst prioritet. Eftersläpningar i väginvesteringar och de långa ledtiderna innan besluten verkställs är allvarliga orosmoment för framtiden. Sverige investerar mindre i väginfrastruktur per capita än vad de flesta andra industriländer gör. En extern analys visar också att satsningar på vägar i förhållande till transporterade tonkilometer ligger på en väsentligt lägre nivå än satsningarna på järnväg och till och med minskar trots att vägtransporterna ökar mest. Rune Landin, Director Public Affairs, AB Volvo Väg 155 till/från Göteborgs Hamn och till/från industrierna på Hisingen är utomordentligt viktig för Volvokoncernen, liksom en tvåspårig hamnbana till/från Göteborgs Hamn. Flera av Volvokoncernens, och dess underleverantörers, mest väsentliga produktionsanläggningar i Sverige är ytterst beroende av E20 till exempel de i Skövde, Vara, Köping och Eskilstuna. Transportflödena mellan bland annat dessa anläggningar och monteringsfabrikerna i Göteborg måste förbättras. Dessutom måste åtkomligheten till Göteborgs Hamn bli betydligt bättre. Därför är en utbyggnad av E20 till fyrfältsväg/ motorväg mellan Göteborg och Stockholm och en ny älvförbindelse, inklusive partihallsförbindelse i Göteborg, högprioriterade projekt. Samordning av transportslag Samtliga intervjupersoner menar att de olika transportslagen måste fungera tillsammans. Det handlar om att både vägar och järnvägar bör ha en standard som gör dem effektiva och tillförlitliga och att man kan kombinera olika transportslag på bästa sätt. Transportsystemen i den tunga industrin innehåller oftast alla transportslag utom flyg. Stora Enso använder i många upplägg bil i skogen, tåg till Göteborgs Hamn, båt på de långa sträckorna, sedan tåg igen och bil sista biten till kund. Transportslagen måste därför samverka med varandra för att bli optimala och det måste finnas en bra infrastruktur till hamnarna. Det räcker inte att man bygger om seglingsrännorna till och från hamnen från sjösidan. Det måste fungera när man kommer i land också. Hamnbanan i Göteborg är i sig en flaskhals. För att inte tala om skräckscenariot Marieholmsbron. Vi drömmer mardrömmar om att det ska hända något med den eftersom det är enda sättet för vårt gods att ta sig över till hamnen. Stig Wiklund, utvecklingschef, Stora Enso Logistics Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 4 (8)

5 Stråket väster om Vänern har Stora Enso haft på agendan i tio års tid. Det finns fortfarande mer att göra där för att man ska kunna köra med fullt axeltryck och full hastighet. Ett samlat grepp på framtidens kombiterminaler, fler direktanlöp översjö från Göteborgs Hamn, satsningar på stambanan och anslutningar till den tillhör det som bör prioriteras, enligt Stora Enso. För andra delar av näringslivet är även flyget en viktig del i transportsystemet. Verksamhetsområdet sjö och flyg är det som växer mest hos logistikföretaget Schenker. Framför allt är det högvärdiga produkter och mat med kort hållbarhet som flygs till olika destinationer. Det är också väsentligt att ha tillgång till fraktflyg för snabb leverans av enskilda artiklar, så kallade rush orders för exempelvis mindre produkter inom databranschen. Transporten blir en allt viktigare del i produktionsprocessen, som man planerar noga för optimal effektivitet. Vid vissa tillfällen kan det hända oförutsedda saker, det blir snökaos eller en maskin brinner upp till exempel. Då kan man flyga in grejer snabbt. Det blir en del av företagens risk management. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Göteborgs Hamn en Nordisk hub Inom skogsindustrin utgörs uppemot 15 procent av varuvärdet av logistikkostnader. Det finns ingen annan industri som kommer upp i de talen. Det handlar om tunga och långa transporter och relativt lågt varuvärde. Stora Enso tillhör en av de större transportörerna i Europa på översjö och infrastrukturen är A och O för företaget. Vi satsar mycket resurser på logistikfrågor eftersom de har avgörande betydelse för oss. Cirka två miljoner ton pappers- och träproduker transporteras varje år från olika bruk i Sverige via Göteborgs Hamn och ut till marknaderna. Ungefär 95 procent går med tåg till hamnen. Vi använder Göteborgs Hamn som nav i vår trafik för Sverige och Finland. Stig Wiklund, utvecklingschef, Stora Enso Logistics Även Outokumpu använder Göteborgs Hamn för sina flöden ut i världen och företaget behöver system där transportslagen fungerar tillsammans. Cirka en miljon ton stålprodukter, halvfabrikat och råvaror skeppas ut och in via Göteborgs Hamn per år. Det är ungefär hälften av de totala flödena. Vi har en ambition att köra ännu mer via Göteborgs Hamn, ökningen skulle kunna bli en halv miljon ton inom 2-3 år. Men det förutsätter bra järnvägsanslutningar till hamnen annars kan det bli andra alternativ. Det får inte vara så sårbart som det är idag. Det är viktigt att ha bra transportsystem för att kunna ha låga lager och en verksamhet som fungerar. Sena leveranser till våra kunder och verk innebär problem och kostnader. Lars-Erik Renström, Manager Corporate Logistics and Transport, Outokumpu Behovet av effektiva järnvägssystem ökar för basindustri som Outokumpu. När man använder så kallade systemtåg eller egna tåg för stora volymer finns det inget som slår järnvägen utom båt. Men i många avseenden är järnvägen inte tillräckligt konkurrenskraftig bland annat beroende på att det saknas bra lösningar för omlastningar och att järnvägsinfrastrukturen är otillräcklig. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 5 (8)

6 Tillförlitlighet är avgörande Michelin, ett annat transportintensivt företag, använder sitt centrallager i Kungälv, strax utanför Göteborg som hub för den nordiska marknaden. Cirka ton däck per år allt ifrån cykelhjul till flygplanshjul kommer in till Kungälv från Michelins specialiserade fabriker Europa, Japan, USA och Kanada. Cirka 80 procent transporteras på bil och cirka 20 procent i container via Göteborgs Hamn. Det blir mer och mer intressant att titta på container eftersom det blir stora obalanser i många länder när vi använder trailertrafik. Det kostar mycket och är inte miljöekonomiskt riktigt. En container är däremot inte bunden för trafik mellan två orter utan kan skickas över hela världen fritt. Svante Anderholm, logistikchef, Michelin Norden Tåg fungerar inte för Michelin av två skäl. Det tar för lång tid att lasta om från tåg till trailer och tvärtom. Riktig kombitrafik för Michelin är när man kan lasta på en trailer på tåget och sedan lasta av och haka på den på en lastbil för den sista delen av transporten. Det andra skälet är att tillförlitligheten på järnväg är för dålig. När Michelin får beskedet att det troligen tar 3-7 dagar att transportera däck från Spanien till Kungälv är järnvägen inget realistiskt alternativ. De däck som kommer till Kungälv ska vara på plats på rätt klockslag en bestämd dag. Den avvikelse man kan acceptera är +/- 15 minuter, för att just in timeupplägget ska fungera. Hög omsättningshastighet i centrallagret och hög sysselsättningsgrad bland personalen är nödvändigt för en kostnadseffektiv verksamhet. Storstadsområdena Göteborg och Stockholm är mest kritiska när det gäller vägtransporter, enligt Michelin, eftersom flödena proppar igen där. E20 betecknas som katastrof, vilket innebär att många väljer den längre E4:an mellan Stockholm och Göteborg för att den har bättre standard. Även för detaljhandelsföretaget JYSK är Göteborgs Hamn navet för inflödet av varor. Cirka 80 procent av JYSK:s inflöde går via hamnen och vidare med direktpendel på järnväg till JYSK:s centrallager i Nässjö. Godsmängden uppgår till cirka fotscontainers per år (en 40-fotscontainer är 13 meter lång). Hos JYSK ställer man sig frågan om järnvägskapaciteten på den här sträckan kommer att räcka till i framtiden eftersom JYSK:s flöden inte är de enda som växer. Från Nässjö körs sedan varorna ut till företagets 118 butiker i Sverige och ytterligare ett antal i Finland och Baltikum. Det rör sig om cirka 40 fullastade lastbilar med släp dagligen. Logistikkostnaden är en viktig kugge som vi ideligen optimerar för att få ner våra kostnader. Vi har jättestort fokus på det. Infrastrukturen är av största vikt för oss, det är solklart. Ulf Näversten, logistikchef, JYSK AB Vägtransporterna fungerar hyfsat men det börjar korka igen. På många orter går vägarna rakt igenom samhällena och frekventa lastbilstransporter påverkar miljön negativt för dem som bor där. Till orter norr om Stockholm skulle det kunna vara lönsamt att köra på järnväg. Men då krävs det att järnvägen byggs ut, att den blir ett tillförlitligt, kostnadseffektivt alternativ och att väg/järnväg fungerar tillsammans. Ett viktigt vägstråk, som borde ha motorvägsstandard, enligt JYSK, är sträckan från Göteborg och österut via Jönköping och Nässjö. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 6 (8)

7 Hela kedjan av transporter från Göteborgs Hamn till Nässjö och ut till butikerna måste fungera enligt plan. Marknadsföringen i tidningar och TV planeras ett helt år i förväg och det vill till att varorna är på plats i rätt tid annars förlorar företaget stora pengar i försäljningsbortfall. Alla länkar i transportsystemen måste fungera. Det gäller att hänga med och investera i infrastrukturen i tid. Det blir bara dyrare om man väntar med projekt. Ulf Näversten, logistikchef, JYSK AB Detaljhandelsföretaget Ica går mot färre och större lager, vilket leder till att varorna får transporteras på längre sträcker. Idag har Ica nio lagercentraler i Sverige. År 2010 kommer de att minska till fem. Dessutom finns ett importlager i Arendal, Göteborg, för konserver och mat och ett i Borås för skor, kläder och annat som kommer in med båt via Göteborgs Hamn. Flödena som går direkt till Sverige på båt har minskat på senare år. Istället använder man i större utsträckning hamnar i Rotterdam och Hamburg, där man kan hämta mindre mängd varor åt gången från ett stort importlager och köra vidare till Sverige med lastbil. För Ica blir det mer kostnadseffektivt. I framtiden kan det också bli aktuellt med lager i Östeuropa, av kostnadsskäl. Maten som ska levereras till de Ica-butikerna i Sverige kommer till Sverige med båt, tåg, flyg och lastbil. Inom Sverige dominerar vägtransporterna. Cirka 350 lastbilar med släp är ständigt i rörelse för att få ut varorna till butikerna. Logistikkostnaderna är avgörande för Icas konkurrenskraft. Vi vill minska tiden i lager. Varorna ska helst vara på resa tills de kommer fram till butikerna. Det kräver transportsystem som är flexibla och som reagerar fort. Järnvägen har haft problem med detta historiskt och den är fortfarande för statisk. Per Unger, logistikchef, Ica Sverige Det viktigaste för framtiden är att samordna olika transportslag för att öka effektiviteten. Även om Ica kör mycket på biogas och andra alternativa bränslen så ser man ökade tågtransporter som en mer långsiktig lösning. Ica undersöker om så kallade flexiwagons kan användas, där man kör hela ekipaget med lastbil och släp på tåget för transport på långa sträckor. Sedan rullar lastbilen av och kör sista biten på egen hand. Löpande investeringar Flera intervjupersoner menar att det finns en förståelse för infrastrukturens betydelse i samhället, på både regional och nationell nivå i Sverige. Utan den förståelsen hade Sverige inte haft den produktionsbas som nu finns i landet. Problemet är att det skett en eftersläpning i investeringarna under de senaste tio åren. Löpande investeringar i infrastrukturen är nödvändiga och eftersläpningen märks tydligt, inte minst i Västsverige. Man kan bara köra i Tingstadstunneln på morgonen så upplever man det. Man kan fortfarande inte köra på motorväg hela sträckan mellan Köpenhamn och Oslo, mellan Oslo och Stockholm och mellan Göteborg och Stockholm. Det har varit en ambition de senaste 30 åren men det har inte blivit färdigt. Tomas Dyrbye, VD, Maersk Line Sverige Dessutom är planperioderna för infrastrukturinvesteringar långa och det tar ofta lång tid innan beslutade projekt genomförs. Det finns också en stor risk att planerna ändras och att planerade projekt flyttas fram eller inte blir av alls. Infrastrukturprojekt blir i allmänhet dyrare än beräknat och ju längre man skjuter på projekt desto dyrare blir de. Flera intervjupersoner lyfter fram detta som hinder för den fortsatta infrastrukturutvecklingen. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 7 (8)

8 Maersk är beroende av Göteborgs Hamn för sin operationella verksamhet. Men kunderna finns i hela landet. Det finns ingen annan hamn i Sverige som kan ta Maersks direktanlöp till Asien. Alternativen är i så fall Hamburg eller Århus och att använda mindre båtar därifrån till Sverige. Det finns en stor potential för Göteborgs Hamn att utvecklas till hub även för flöden till/från Ryssland, Baltikum och Polen, enligt Maersk och flera andra företag. Detta kräver bra länkar till hamnen på väg och järnväg, strategiskt belägna intermodala stationer ( multiuser locations som flera företag kan utnyttja) som fungerar i system i hela Sverige, och ökad produktivitet i Göteborgs Hamn. Just produktiviteten i Göteborgs Hamn är något som flera företag lyfter fram som ett stort problem. Man menar att Göteborgs Hamn inte lever upp till internationell nivå utan är för improduktiv i förhållande till andra hamnar. För Maersk är ökad produktivitet avgörande för att man ska kunna upprätthålla och i förlängningen utveckla den verksamhet man har idag. För att råda bot på problemen bör den operativa driften av hamnen konkurrensutsättas, menar flera intervjupersoner. Containertransporter har blivit en dominerande del i de allt större globala flödena inom handel och industri. Antalet transporter i container har ökat från 30 miljoner per år till 110 miljoner per år under den senaste tioårsperioden i hela världen, enligt Maersk. Det ställer krav på effektiva hamnar som har bra anslutningar till både järnvägar och vägar. Man behöver kunna byta transporslag utan att packa om godset och det krävs investeringar i anordningar som kan klara detta. Utvecklingen visar att behovet av intermodala transporter kommer att fortsätta öka framöver. Hållbar utveckling Hållbar utveckling kräver både tillväxt och mer miljöanpassade transporter. Detta går att förena, enligt intervjupersonerna. Det handlar om att effektivisera alla transportslag och underlätta att man kombinerar dem på bästa möjliga sätt. Det skulle vara helt förkastligt att investera i ett transportslag på bekostnad av något annat. Vägtransporterna dominerar och kommer att fortsätta öka. Industrin och handeln är beroende av den flexibilitet och tillförlitlighet som vägtransporterna står för. Därför krävs effektiva flöden, hög utlastningsgrad och miljöanpassade fordon. Effektiva flöden förutsätter en väl utbyggd väginfrastruktur. Järnvägstransporter fungerar bäst för tung industri på långa sträckor och där man kan ha regelbundna direkttåg mellan två destinationer. Brister i tillförlitligheten hämmar en mer utbredd användning av järnvägstransporter eftersom kraven på just in time-leveranser sällan kan uppfyllas. Undersökningar från USA visar att punktlighet är viktigare än snabbhet. Tillförlitlighet är det viktigaste kriteriet för att företagen ska kunna planera processerna. Det är en generell trend. Man ska veta när sakerna kommer fram. Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting AB Så gott som samtliga intervjupersoner menar att järnvägstransporterna bör utvecklas i framtiden, att det finns en stor potential i kombination med andra transportslag med tanke på miljön och kostnadseffektiviteten. Systemtänket är det viktiga för framtiden. Hållbar utveckling inom logistiken skulle kunna vara ett område där Västra Götalandsregionen och därmed Sverige kan profilera sig internationellt. Schenker, som är en internationell logistikaktör och har sitt nordiska huvudkontor i Göteborg, menar att det finns en kommersiell efterfrågan på miljölogistik. Göteborg har kompetensen i form av forskning, industriföretag, operativa logistik, en hamn av dignitet och alla övriga transportslag. Den kombinationen skulle kunna användas för utveckling av bra lösningar som kan användas inte bara i Sverige utan även internationellt. Rapport näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem / maj 2007 / GCI Göteborg 8 (8)

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Yttrande 2013-08-26 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Sjuhärads kommunalförbund, fortsättningsvis

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen

Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen FÖRORD Värmland har ett rikt och varierat näringsliv med allt från globalt konkurrenskraftiga och exporterande företag, till lokala

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer