Från cykel till rymdfarkost Jan Hult och Lars Paulsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från cykel till rymdfarkost Jan Hult och Lars Paulsson"

Transkript

1 Från cykel till rymdfarkost Jan Hult och Lars Paulsson Genom årtusenden har människan utvecklat olika färdmedel, på vatten och land, i vår egen tid även i luften och i den yttre rymden. I Tekniska museets maskinhall finns exempel på en del av dessa farkoster: cyklar, motorcyklar, bilar, luftballonger, flygplan och rymdfarkoster. I andra avdelningar av museet finns järnvägslok och -vagnar. Fartyg visas i det närbelägna Statens Sjöhistoriska Museum. CYKLAR Cykeln är en unik maskin, till form och funktion nästan oförändrad sedan över 100 år. Den är det första och hittills enda masstillverkade fordon som i hela världen kan bli var mans egendom. En människa på cykel har en mycket hög verkningsgrad jämförd med den vid andra slag av förflyttningar inklusive olika djurs, bilars, flygplans, etc. Då cykeln inte heller sprider några föroreningar tillmäts den en mycket stor kommande betydelse i ett framtida energibesparande och miljövänligt samhälle. Ett tidigt förstadium till cykeln var den célérifère eller velocifère (snabbfotare) som konstruerades 1789 av fransmannen Sivirac. Detta var en sparkcykel med två järnskodda hjul, och den var inte styrbar. Det var däremot den sparkvagn, som konstruerades 1816 av Karl Drais von Sauerbronn i Tyskland, och den pedaldrivna tvåhjuling som byggdes 1839 av Kirkpatrick Macmillan i Skottland. Ingen av dessa fick dock någon omfattande användning. Större betydelse fick den velocipede som 1863 byggdes av Pierre och Ernest Michaux i Frankrike med pedaler monterade på det något större framhjulet. Den blev en föregångare till de höghjulingar med upp till 1,5 meters diameter hos framhjulet, som inledde den första cykelvågen på 1870-talet. Höghjulingen krävde goda vägar; ett hinder kunde göra att cyklisten kastades fram och föll till marken. Stora cykeltillverkare var bland annat familjen Starley i Coventry i England. De byggde också trehjulingar, främst avsedda för kvinnor. Det definitiva genombrottet för cykeln kom 1885 med J K Starleys säkerhetscykel Rover. Den hade i allt väsentligt samma huvuddrag som den moderna cykeln: ram av tunna stålrör, två lika stora hjul (vanligen med 27 tums diameter) med tunna ekrar tangentiellt infästade i naven, kedjedrift av bakhjulet och styrbart framhjul, kullagrade axlar. Något senare följde frihjulsmekanismen, som i sin tur kom att leda till bättre bromsar. 1

2 Höghjulingen var herrarnas cykel. Ryttarens benlängd avgjorde diametern på framhjulet. Foto Tekniska museet. uftgummidäcken, patenterade redan 1845, återuppfanns 1888 av John Boyd Dunlop, och därmed var cykelns grundform fullbordad. Säkerhetscykeln Rover blev mycket snart både ett sportredskap och ett transportmedel för vardagsbruk, först i Storbritannien men snart också i andra länder. I USA fanns 1899 över 300 cykelfabriker som årligen tillverkade mer än en miljon cyklar. Flera av de första cykelfabrikanterna kom senare att bli bilfabrikanter, till exempel Hillman, och Morris i Storbritannien samt Peugeot i Frankrike. Firman Lucas i Storbritannien, ledande tillverkare av cykellampor, övergick senare till att tillverka bilelektrisk utrustning. Också på ett annat sätt kom cykeln att bereda väg för bilen. Framgången för järnvägarna hade gjort att landsvägarna på många håll fått förfalla; påtryckningar från cykelklubbar ledde efter hand till att landsvägarna åter började rustas upp. Cykeln blev den första industriellt massframställda produkt som såldes till kunder på den öppna marknaden med hjälp av reklamaffischer. Nästan samtidigt med cykeln hade färglitografin utvecklats, och cykelaffischen som oftare avbildade kvinnor än män blev en genre som engagerade många ledande konstnärer kring sekelskiftet

3 Världsproduktionen av cyklar var 1985 nära 80 miljoner om året, därav över 32 miljoner i Kina, nära sju miljoner i Japan och sex miljoner i USA. På många håll i världen, men inte i Europa eller Nordamerika, har cykeln en större betydelse än bilen som masstransportmedel. Cykeln har också haft militär betydelse. Under andra världskriget intogs Singapore av cykelburna japanska regementen. I Vietmankriget kom cykeln att få spela en mycket viktig roll. Cyklar i Sverige Enstaka cyklar i trä och järn hade byggts på flera håll i landet, bland annat redan på slutet av 1860-talet av vagnmakaren Johan Wilhelm Östberg i Stockholm. Importen var redan betydande när den första cykelfabrikationen i större skala kom i gång Det var Per Froms Velocipedfabrik i Stockholm, som först byggde höghjulingar, därefter säkerhetscyklar. Från 1888 tillverkade Bröderna Nymans instrumentverkstad senare Nymanbolagen sin första höghjuling i Uppsala. Sedan följde Anton Wiklunds Maskin- & Velociped AB, som bildades i Stockholm 1891, och Husqvarna Vapenfabrik från Redan 1892 hade uppfinnarbröderna Birger och Fredrik Ljungström konstruerat en cykel med pedaler som inte trampades runt utan upp och ned. Svea-velocipeden hade variabel utväxling, som kunde ändras under gång. Den gjordes också som passagerarcykel (en trehjuling med passagerarsäte över två hjul framtill). Vid sekelskiftet 1900 var den årliga produktionen i Sverige över cyklar. En cykel kostade då över kronor, omräknat i 1990 års penningvärde. Cykeln fick i början störst betydelse på landsbygden. De stora folkrörelserna var i stark tillväxt, och de kom med cykeln att bli folkrörelser i rent fysisk mening. Med cykel kunde man ta sig fram flera mil, ofta på dåliga vägar, till möten i Folkets Hus, ordenshuset eller missionshuset och till idrottsplatsen eller dansbanan. Cykeln kom att bli en frihetssymbol; den hjälpte till att bryta landsbygdens isolering. Minskande ingifte i avlägset belägna byar blev en av följderna. En annan var att arbetstillfällena blev fler. Många arbeten fanns bara säsongsvis och på olika platser. Med cykel kunde en skogsarbetare eller en byggnadsarbetare bättre utnyttja olika arbetstillfällen när de bjöds. Ännu så sent som på 1920-talet kostade en ny cykel hela kontantlönen under fyra månader för en manlig lantarbetare (sex månader för en kvinna). År 1990 kunde en svensk industriarbetare köpa en ny cykel för en veckas nettolön. Avbetalningssystemet och postorderhandeln var båda starkt kopplade till cykelns genombrott i Sverige. I Sverige finns (1995) nära sex miljoner cyklar. Över 90 procent av alla svenska barn mellan 7 och 17 år äger en cykel, liksom 65 procent av alla vuxna mellan 18 och 70. Cykeln är alltjämt, särskilt i mindre och medelstora orter, ett viktigt transportmedel, särskilt för arbetsresor. De båda världskrigen medförde en stigande efterfrågan på cyklar. Strax efter andra världskriget tillverkades årligen cyklar i Sverige, men sedan minskade cykelförsäljningen långsamt; bilismen började ta över. Som lägst var försäljningen nere i Oljekrisen gav en stark ökning av cykelintresset och av cykelimport från utlandet. Den årliga försäljningen steg till rekordantalet

4 cyklar, men minskade sedan åter. Ledande cykeltillverkare på den nordiska marknaden var under sent 1980-tal Monark-Crescent AB i Varberg. Ett försök 1980 att lansera en svenskbyggd cykel helt i glasfiber-armerad plast ( Iteracykeln ) blev ingen framgång. MOTORCYKLAR Tidiga försök med ångmaskiner monterade på landsvägsfordon gjordes under senare delen av 1800-talet men utan större framgång. Cykeltillverkaren Pierre Michaux patenterade 1869 en sådan ångmaskinsdriven cykel. Det första fordon som drevs av en förbränningsmotor var en tvåhjulig motorcykel med stödhjul konstruerad 1885 av Gottlieb Daimler i Tyskland. Denna motorcykel, som inte finns bevarad, följdes senare av både två- och trehjuliga motorcyklar tillverkade i Tyskland 1894 av Heinrich Hildebrand och Alois Wolfmüller och i Frankrike 1898 av Greve de Dion och Georges Bouton. Dessa tidiga motorcyklar uppvisar en stor formvariation. Man prövade med olika placeringar av motor och bensintank för att så småningom närma sig en mer eller mindre standardiserad form. Redan vid sekelskiftet 1900 hade motorcykelns grundkonstruktion fått den form som den sedan behållit i nära 100 år. Redan på 1910-talet fanns ett stort antal tillverkare av motorcyklar i Europa och USA. Under första världskriget fick motorcykeln en stor betydelse bland annat för ordonnanser. Härefter följde en första storhetstid med rader av tekniska nyheter, som förgasare, trumbroms på bakhjulet, fotkoppling och elektrisk belysning. Motorn själv förbättrades också med överliggande kamaxel och med toppventiler i stället för sidventiler. Motorcykelns hemland i Europa var vid denna tid England. Efter andra världskriget växte den japanska motorcykelindustrin mycket snabbt och blev snart störst i världen. Motorcyklar i Sverige Redan 1895 importerades de två eller tre första motorcyklarna av det tyska fabrikatet Hildebrand och Wolfmüller till Sverige. Några år senare kom också enstaka motorcyklar av det franska fabrikated De Dion. Men redan strax efter sekelskiftet startades motorcykeltillverkning i Sverige av bland annat Husqvarna, Rex och Söderbloms i Eskilstuna. Efterfrågan på motorcyklar ökade oavbrutet. Särskilt snabb var ökningen på 1920-talet: från cirka motorcyklar 1924 till ca år Motorcyklar, med eller utan sidovagn, började bli ett alternativ till bilen, en fattigmans bil. Vid mitten av 1930-talet lanserades en lätt motorcykel ( lättviktaren ) med maximalt 45 kilograms vikt. Den blev en stor ekonomisk framgång för bland annat Husqvarna. Av totalt cirka motorcyklar 1939 var ca lättviktare. Ännu ett steg i riktning mot en lätt och billig motorcykel togs efter andra världskriget med mopeden. Den var redan från början (1952) körkortsfri (minimiålder 15 år). Mopeden blev mycket snart ett viktigt arbetsfordon särskilt i glesbygd. Mopeder tillverkades av cykelfabrikanterna Monark och Husqvarna. Denna tillverkning nedlades på 1980-talet. 4

5 En engelsk ångdriven buss 1833 som trafikerade sträckan London-Birmingham. Passagerana kunde åka i första, andra och tredje klass, i tredje sittande öppet på taket. Bild Tekniska museets arkiv. Med bilismens expansion efter andra världskriget följde en relativt snabb nedgång i antalet registrerade motorcyklar i Sverige. Från toppvärdet år 1955 sjönk antalet på fyra år till Minskningen har sedan fortsatt och var på 1970-talet nere i cirka Bortsett från en begränsad specialtillverkning (bland annat av Husaberg Motor, grundat av konstruktörer från Husqvarna) finns inte längre en industriell motorcykeltillverkning i Sverige. Husqvarna såldes 1986 till Electrolux, som i sin tur sålde av motorcykeldivisionen till det italienska företaget Caviga. BILAR Utan bilen stannar Sverige detta fältrop har hörts och setts i kampanjer mot myndigheters pålagor på bilismen. Utan att ta ställning i striden kan man ändå konstatera att påståendet säger något väsentligt om bilens betydelse i dagens samhälle. Sverige är i dag extremt beroende av bilen. Den har på ett radikalt sätt påverkat samhällsutvecklingen under 1900-talet. Bilen har skapat rörlighet hos människor och gods som varit en förutsättning för den industriella utvecklingen i Sverige. Den har också på ett påtagligt sätt påverkat samhällsplaneringen och den har förändrat vår livsstil och våra semestervanor. Men bilen har också kommit att framstå som ett hot mot miljön och mot jordens ändliga energiresurser. Den första självgående vagnen var en trehjulig ångmaskinsdriven artilleritraktor, på uppdrag av franska staten konstruerad av Nicolas Joseph Cugnot Den fungerade visserligen, men den var otymplig och svår att styra. Inga fler ångvagnar sådana byggdes. I England började järnvägar att byggas på 1830-talet. Tågen drogs av ånglok, och man började snart också bygga landsvägsfordon drivna av ångmaskiner. Man utgick naturligt nog från den tidens hästdragna diligenser, som utvecklats till mycket effektiva och bekväma fordon. Men ångmaskinen gjorde fordonen tunga och 5

6 svårmanövrerade. Landsvägarna var inte dimensionerade för så tunga fordon. Även om ångmaskinsdrivna landsvägsfordon senare skulle göra en come-back, kom utvecklingen att ta en annan väg. Förbränningsmotorn blev den energikälla som skulle skapa bilismen. Bensinbilar och dieselbilar Den direkta föregångaren var Gottlieb Daimlers motordrivna cykel Redan året därpå kunde Carl Benz i Tyskland presentera en fyrhjulig vagn med bensinmotor. Sådana självgående vagnar kom snart att kallas automobiler. Den danska tidningen Politiken lanserade 1902 i stället ordet bil, som snabbt slog igenom i danska, norska och svenska språken. En mer omfattande fabriksmässig tillverkning av bilar började först i Frankrike. En medarbetare till Daimler hade förbindelser med den franska firman Panhard-Levassor som fick licens på tillverkning av Daimlermotorer. De utvecklade sedan den grundkonstruktion ( Système Panhard ) som kom att bli standard för bilar under många årtionden framåt: motorn i framänden under en motorhuv, vevaxeln i vagnens längsriktning, växellåda och koppling. Drivningen av bakhjulen skedde i början med kedjedrift en idé övertagen från cykeln. Cykeltillverkaren Armand Peugeot i Frankrike tog upp biltillverkning 1890 och tre bröder Renault startade ett bilföretag vid sekelskiftet Renaults bilar hade redan från början kardanaxel i stället för kedja. De hade också ett effektivt tändsystem med högspänning. Biltillverkning kom i gång i flera andra europeiska länder under de sista åren av talet. I Italien startade FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) Harry John Lawson i England, som redan 1876 hade patenterat en cykel med kedjedrift av bakhjulet, grundade 1896 the English Daimler Motor Company i Coventry. Där startades nu tillverkning av bilar. Coventry, som utvecklats till Englands stora cykelindustristad, blev snart i stället ett centrum för biltillverkning och därmed en av Englands största industristäder. Detta gjorde att staden under andra världskriget utsattes för ett förödande angrepp av det tyska bombflyget. Det skulle inte dröja länge in på det nya seklet innan USA gick om Frankrike som den ledande bilindustrinationen. Det hela började med en märklig patenthistoria. Advokaten George Selden lyckades 1895 få patent på ett av honom ritat självgående landsvägsfordon, drivet av en förbränningsmotor. Då patentet täckte alla tänkbara varianter på denna grundkonstruktion kunde han i princip hindra alla andra från att bygga bilar i USA. Selden lyckades under ett antal år ta in pengar från biltillverkare som avkrävdes licensavgifter i form av en viss andel av vinsten. När ett antal biltillverkare, bland dem Henry Ford, vägrade att betala, blev de stämda inför domstol och förlorade. Ford fortsatte dock kampen, nu med hjälp av flera europeiska biltillverkare, som kunde visa att Seldens tekniska idéer varit kända långt före I en ny rättegång vann åter Selden, men sedan Ford i en högre instans friats för patentintrång, slutade övriga biltillverkare också att betala licensavgifter till Selden. Bilmarknaden stod öppen. Utöver 6

7 T-Fordens kaross skjuts ned och lyfts på chassit som tillverkats i den under våningen. Henry Ford, som snart blev den störste biltillverkaren i USA, fanns i denna första generation namn som Charles Duryea, Ransom E Olds och Studebaker. Oldsmobile blev den första bil som serietillverkades med hjälp av standardiserade delar. Det stora genombrottet för bilismen kom med Henry Fords Model T, som började tillverkas Hans grundtanke var att bygga en billig och enkel bil, tillgänglig för folk med vanliga inkomster. I början tillverkades T-Forden på traditionellt sätt, men från 1913 infördes, steg för steg, den produktionsmetod som blivit känd under namnet det löpande bandet. Denna ändring fick en helt avgörande betydelse. Produktiviteten steg kraftigt och bilpriset kunde sänkas i samma takt. Som minst kostade en T-Ford 290 dollar år Sammanlagt tillverkades mer än 15 miljoner T-Fordar fram till 1927, då tillverkningen av denna klassiska bil lades ned för att ersättas av en ny konstruktion, Model A. Ford sänkte också arbetstiden ner till åtta timmar om dagen, samtidigt som han höjde arbetarlönerna. Genom att han därmed kunde införa treskift i fabrikerna (3 x 8 = 24!) utnyttjades maskinparken hela dygnet. Man har senare infört termen Fordismen för att beteckna dessa idéer om industriell produktion. Mycket i Fords system byggde på tankar av amerikanen Frederick Winslow Taylor, skaparen av begreppet vetenskaplig arbetsledning. Taylorismen fick tidiga tillämpningar i amerikansk biltillverkning och spred sig sedan till olika industrier i hela världen. Den bensinmotordrivna bilen som konstruktion var i stort sett färdigutvecklad på 1930-talet. Ett antal tekniska förbättringar har givetvis tillkommit, men i grunden är en bil vid 1900-talets slut i allt väsentligt densamma som 70 år tidigare. Två alternativa biltyper hade emellertid konkurrerat om intresset under bilens tidiga historia: elbilen och ångbilen. 7

8 Elbilar Vid sekelskiftet 1900 fanns tillverkare av elbilar i flera länder. Blybatteriet och den elektriska likströmsmotorn var långt utvecklade och rent konstruktivt erbjöd elbilen inga större problem. I Österrike byggde Ferdinand Porsche en batteridriven elbil år Den drevs av två elmotorer inbyggda i framhjulen. Men aktionsradien var så liten att bilen inte vann något större intresse. Porsche ersatte då blybatterierna med en bensinmotor. Denna drev en elgenerator som matade ström till drivmotorerna. Detta drivsystem kom bland annat till användning på en typ av landsvägståg som användes under första världskriget. Andra typer av elbilar byggdes i England och USA. De blev använda bland annat som taxibilar i London och Paris. Den korta räckvidden kompenserades i viss mån av att de kunde uppnå betydligt högre hastigheter än de bensinmotordrivna bilarna. Växande miljöproblem orsakade av luftföroreningar från det ökande antalet bilar drivna av förbränningsmotorer har lett till ett ökande intresse för elbilar. Problemen är särskilt akuta i Kalifornien, och där har lagar införts som kommer att tvinga fram en ökande andel av bilar med andra typer av motorer, främst elbilar. Sådana har ju ingen skadlig inverkan på miljön, i varje fall inte i bilens omedelbara omgivning. Elbilarnas batterier måste emellertid laddas med jämna mellanrum, och elenergin kommer i Kalifornien till stor del från olje- eller koleldade kraftverk. Den ökande användningen av elbilar kan därför befaras ge ökade luftföroreningar från kraftverken. Elbilen, framtidens bil, har ännu ett långt utvecklingsarbete framför sig. Ångbilar Ångtekniken var en mogen teknik mot slutet av 1800-talet. Stora och små ångmaskiner drev fartyg, järnvägslok, lokomobiler, elkraftverk och hela fabriksanläggningar. Ändå kom ångmaskinen till korta i fråga om att driva landsvägsfordon. Cugnots ångvagn var ett misslyckande, och senare försök under 1800-talet ledde inte till framgång. En av nackdelarna med tidiga ångbilar var att de inte kunde startas omedelbart efter ett längre uppehåll. Det tog tid att få upp tillräckligt tryck i ångpannan. Fransmannen Léon Serpollet tog 1875 ett viktigt steg med sin snabbpanna. Vattnet pumpades här in gradvis i en spiral av glödande järnrör, varigenom ånga bildades ögonblickligt. En motsvarande uppfinning hade gjorts i USA av John McCurdy redan 1824, men det blev en ångbil av Serpollets konstruktion som kom att användas i Peugeots cykelfabrik Serpollets ångbil färdades 1890 den 47 mil långa vägen från Paris till Lyon. Dessa ångbilar var under åren de snabbaste landsvägsfordonen i världen. På sex minuter kunde de startas från kallt tillstånd. Sedan Serpollet avlidit 1907 upphörde tillverkningen av ångbilarna. Bröderna Francis och Freelan Stanley i Newton, Massachusetts byggde 1896 en ångbil, kallad Locomobil, som blev den hittills mest lyckade ångbilen i bilhistorien. Under en tid av tre år tillverkades Stanley-bilar. Det fanns då sammanlagt cirka vanliga bilar i USA. Tillverkningen av Locomobilen upphörde redan 1903, men bröderna Stanley återkom med en förbättrad konstruktion. The Stanley Steamer tillverkades sedan ända till

9 Ännu en ångbil från USA, White, presenterades Den fungerade utmärkt och vann ett antal tävlingar i fråga om hastighet, backtagningsförmåga och allmän tillförlitlighet. En 15 hk White från 1905 var båda snabbare och tystare än alla andra bilar i samma prisklass. Efter 1910 ersattes den av en bensinmotordriven modell. Sveriges första ångbil, Cederholms ångvagn, finns att beskåda i Maskinhallen. Bilar i Sverige Gustaf Erikson i Surahammar byggde 1897 den första svenska bilen med förbränningsmotor Den första industriellt tillverkade bilen i Sverige var en Peugeot som visades på en lantbruksutställning i Göteborg 1891 utan att väcka något större intresse. Ett drygt tiotal bilar importerades sedan till Sverige fram till sekelskiftet. En bilutställning i Stockholm 1903 gav ökat intresse för nyheten. Snart därefter började biltillverkning hos flera svenska företag: Maskinfabriks AB Scania i Malmö, Vagnfabriks AB i Södertälje (VABIS) och Tidaholms bruk i Västergötland. En fysiker i Lund, Enoch Thulin ( ), hade 1914 grundat en flygplansfabrik i Landskrona. Där tillverkades bland annat flygplansmotorer för krigsmaktens behov. När dessa beställningar upphörde efter världskrigets slut, övergick Thulinverken till biltillverkning. Den första Thulinbilen kom 1920, men tillverkningen blev aldrig lönsam. Assar Gabrielsson ( ) var försäljningschef vid Svenska Kullagerfabriken (SKF) i Göteborg. Gustaf Larson ( ) var verksam som ingenjör i Stockholm. De hade båda på var sitt håll funderat på att starta en svensk biltillverkning. Ett sammanträffande mellan dem 1924 blev starten till det som senare skulle utveckla sig till Volvo, Sveriges största industriföretag. Med finansiering från framför allt SKF inrättades en fabrik på Hisingen i Göteborg. En grundidé var att bilerna skulle byggas av delar som tillverkats på andra håll och sedan fraktats till Göteborg. PV444 där PV stor för PersonVagn. Volvos första lilla bil med linjer hämtade från amerikansk formgivning. 9

10 Den första serietillverkade Volvobilen lämnade fabriken Den kom att tillverkas i totalt mindre än 1000 exemplar och gav ingen vinst till företaget. En senare, större modell lyckades bättre, då den fick stor användning som taxibil. Snart upptogs också lastbilar, bussar och traktorer på programmet. Under andra världskriget producerade Volvo i stor utsträckning för försvaret, men man projekterade också en ny bilmodell för civilt bruk. Bilen fick beteckningen PV 444 och kom att få något av samma betydelse i Sverige som T-Forden haft i USA. Från 1945 till 1965 ökade antalet bilar i Sverige från cirka till Sverige blev det biltätaste landet i Europa. Framgången för Volvo ledde SAAB till att 1949 också börja med biltillverkning, sedan beställningarna från flygvapnet minskat efter andra världskrigets slut. Den första modellen, SAAB 92, var tydligt inspirerad av konstruktörens flygtekniska bakgrund. Framgångarna blev stora för de två svenska biltillverkarna, inte bara på hemmamarknaden. Export kom igång, både till billandet USA och övriga världen. De första modellerna avlöstes efter hand av nya. LUFTBALLONGER, LUFTSKEPP OCH FLYGPLAN Den första bemannade flygningen utfördes i Frankrike 1783 med en varmluftsballong konstruerad av bröderna Jacques och Joseph Montgolfier. Dessa ballonger fick en viss begränsad militär användning, men deras största betydelse var som ett första steg på den utveckling som skulle leda till interplanetariska rymdfärder. I Sverige gjordes en första ballonguppstigning redan 1794 från Observatoriekullen i Stockholm. Snart började man använda gas i stället för uppvärmd luft för ballongfärder. Den svenske ingenjören Salomon August Andrée försökte med två medresenärer nå Nordpolen med en sådan ballong 1897, en färd som slutade i en katastrof. Det största problemet med luftballongerna var att de inte kunde styras. Först när den tyske greven Zeppelin konstruerat ett stelt luftskepp kunde detta förses med propellrar drivna av förbränningsmotorer. Sådana Zeppelinare kom att användas för reguljära flygningar bland annat över Atlanten. Efter en svår olycka med det stora luftskeppet Hindenburg 1937 upphörde denna trafik. Luftskepp har sedan mest kommit att användas i reklamsammanhang. Flygning enligt principen lättare än luften hade utövats i hundra år innan människan på allvar började ge sig på problemet flygning enligt principen tyngre än luften. En av pionjärerna var tysken Otto Lilienthal ( ) som studerat fåglarnas flykt och lyckats konstruera ett glidflygplan enligt principer som slulle leda fram till kommande flygplan. Själv förolyckades han dock vid en sådan glidflygning. Experiment med flygmaskiner gjordes på många håll kring sekelskiftet De första som lyckades få en motordriven flygmaskin att starta av egen kraft och sedan flyga en viss sträcka var de amerikanska bröderna Wilbur ( ) och Orville ( ) Wright. Denna händelse ägde rum vid Kitty Hawk i North Carolina i december Härefter gick utvecklingen snabbt. 10

11 Fransmannen Louis Bleriot flög 1909 över Engelska kanalen. Under första världskriget utvecklades flygtekniken mycket snabbt och fick betydelse för krigföringen. Mycket snart efter kriget kom civil luftfart i gång med bland annat regelbunden postbefordran med flyg. Det tyska planet Junkers F 13 blev det första flygplan som byggdes för passagerartrafik. Det var ett monoplan tillverkat i korrugerad lättmetall och med en komfortabel passagerarkabin. Junkersplanet blev prototyp för en hel generation av passagerarplan. Charles Lindberghs ensamflygning över Atlanten 1927 är en historisk händelse i flygtekniken. Den gav ett starkt ökat intresse för flygtekniken, och två stora amerikanska flygindustrier började projektera nya plantyper. Boeing 247 (1933) och Douglas DC 3 (1935) tillverkades i stort antal. Särskilt Douglas DC 3 blev en verklig klassiker bland civila flygplan. Under resten av 1930-talet och än mer under andra världskriget utvecklades flygtekniken enormt med allt större och allt snabbare flygplan. Militärflyget fick betydligt större betydelse än under det tidigare kriget, som bombflyg, jakteller spaningsflyg. Jetplan, drivna av gasturbiner (jetmotorer), kom fram mot krigets slut men fick inget avgörande inflytande på krigsutgången. Efter andra världskriget växte ett flygtransportsystem fram som totalt har förändrat det internationella resandet. Flyget blev ett system för masstransporter. De tunga bombplanen från kriget blev förlagor till kommande stora transportplan för civilt bruk. Jetmotorn togs i bruk, först av det brittiska planet Comet 1952, men snart av andra tillverkare. Ledande flygplanstillverkare var alltjämt de amerikanska Boeing och Douglas vartill kom det franska bolaget Sud Aviation med jetplanet Caravelle. De hittills största passagerarplanen Boeings jumbojet presenterades i början av 1970-talet. Flygresandet har ökat oavbrutet och var i början av 1990-talet uppe i över 800 miljoner passagerare om året. Flyget i Sverige Den första flygningen i Sverige startade 1909 från Ladugårdsgärde i Stockholm med ett Voisinplan som fördes av fransmannen Legagneux. Året därpå började flygbaronen Carl Cederström sina flygturer, även dessa från Gärdet i Stockholm. Han var den förste svensk som innehade ett flygcertifikat. Cederström blev även den förste svensk som omkom vid en flygolycka. Han återfanns aldrig efter en flygning från Sverige till Finland. I maj 1919 tillsatte regeringen den så kallade Lufttrafikkommittén med uppgift att utreda hur staten skulle kunna befrämja utvecklingen av luftttrafiken. Detta år bildades två flygbolag, PO Flygkompaniet och Svenska Lufttrafiks AB. Året därpå, 1920, inleddes försök med postflyg mellan Stockholm och Berlin. Då startades även en fast flyglinje mellan Porjus och det stora dammbygge som pågick i Suorva i Stora Sjöfallets nationalpark. I tre år fraktades passagerare, post och förnödenheter på detta sätt rätt ut i vildmarken. Ännu ett flygbolag, AB Aerotransport, bildades Det bedrev reguljär passagerartrafik mellan Stockholm och Helsingfors. Med tillkomsten av Bromma flygplats 11

12 SAAB:s militära flygplan Tunnan, Draken och Viggen visar utvecklingen mot deltavingen. Saab kunde ett mer omfattande in- och utrikesflyg börja utvecklas. Året efter andra världskrigets slut bildades av Sverige, Norge och Danmark ett gemensamt ägt flygbolag Scandinavian Airlines System (SAS) för nationell och internationell flygtrafik. Flygplan började byggas i Sverige i början av 1910-talet. Hjalmar Nyrop i Landskrona tillverkade plan av den typ som användes av Bleriot vid hans flygning över engelska kanalen året innan. I Landskrona startades 1914 en industriell tillverkning i litet större skala med AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik, Här tillverkades under första världskriget ett stort antal motorer och flygplan för det svenska försvaret. Enoch Thulin själv 12

13 omkom vid en flygolycka Ytterligare en flygplanstillverkare i Skåne var AB Flygindustri i Limhamn, ett dotterbolag till det tyska företaget Junkers. AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA) hade tillverkat flygplan i Linköping sedan Svenska Aeroplan AB (SAAB), som grundats 1937, köpte ASJA 1939 och blev därmed Sveriges största flygplanstillverkare. Under andra världskriget konstruerade och byggde SAAB ett antal olika flygplanstyper för det svenska flygvapnet. Efter kriget fortsatte tillverkningen, nu med militära jetplan, som blivit mest kända genom sina individuella namn: J 29 Flygande tunnan (1948), SAAB 32 Lansen (1952), SAAB 35 Draken (1955), SAAB 37 Viggen (1967) och JAS 39 Gripen (1990). De allt länge intervallen mellan de olika flygplanstyperna visar att konstruktionerna blivit allt mer tekniskt komplicerade. SAAB har även utvecklat civila flygplan: SAAB 90 Scandia, SAAB Safir, SAAB 340 (tillsammans med amerikanska Fairchild) och SAAB Rymdfarkoster Uppskjutningen av Sputnik ( reskamraten ) i oktober 1957 är en viktig händelse i teknik- och vetenskapshistorien. För första gången hade människan skapat en satellit till jorden. Sputnik kom visserligen att senare att bromsas upp i stratosfären och sjunka allt närmare jorden för att till sist brännas upp i atmosfären. Men den inledde en utveckling som förde till dramatiska händelser under de följande decennierna. Den första människan i rymden (Juri Gararin) 1961, fotografering av månens baksida 1959, mjuklandning på månen 1966, människan på månen 1969, mjuklandning på Mars Det hade länge stått klart att rymdfärder bara kunde utföras med raketdrift. Till skillnad från flygplan kan raketer drivas och manövreras även i ett lufttomt rum. Rakettekniken har från början haft en militär bakgrund. Ett kinesiskt raketvapen fanns beskrivet redan på 1200-talet. I Europa användes raketer under napoleonkrigen och i Sverige bildades en raketkår Omfattande experiment med raketdrivna lufttorpeder började utföras i Sverige på 1890-talet av artilleriofficeren Wilhelm Teodor Unge ( ). Trots att tekniken utvecklades långt lyckade Unge inte få gehör för sin innovation hos svenska militära myndigheter, och utvecklingsarbetet upphörde därför. Under andra världskriget arbetade man i Tyskland på att utveckla rakettekniken för militära ändamål. I en stor försöksanläggning vid Peenemünde på Östersjökusten utprovades vedergällningsvapnen V1 och V2, som åstadkom stor förödelse framför allt i London under krigets slutskede. Ledaren för raketutvecklingen, Werner von Braun, överlämnade sig efter krigsslutet till de allierade. Försöksutrustning och ej avfyrade V2-raketer omhändertogs av sovjetarmén och av amerikanska armén. På detta sätt kom kunskaper om raketteknik att överföras till USA och till Sovjetunionen, där utveckling och forskning på var sitt håll fortsattes i stor omfattning. Uppskjutningen av Sputnik 1957 blev en chock för den amerikanska militärledningen och allmänheten. Den ryndkapplöpning, som startat omedelbart efter kriget, tog nu fart. I USA bildades den nationella rymdadministrationen NASA och ett intensivt 13

Bilens tidiga historia

Bilens tidiga historia LTH Bilens tidiga historia Ett fördjupningsarbete i Teknik Historia Filip Ridell och Mikael Sjölin 2012-12- 04 Sammanfattning Bilen har en mycket lång och intressant historia. Det har skett åtskilliga

Läs mer

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Förord Det talas mycket energi och kraft i våra dagar, energipolitik och kärnkraft, energidrycker

Läs mer

kom.nu.då Ola Larsmo

kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo 1 Innehåll 06 Förord 07 Inledning 09 Projektledaren om utställningen 11 När sker egentligen ett vetenskapligt genombrottet 13 Tryckpressen 19 Upplysningen 30 Nätverkens

Läs mer

Att ge förnuftet muskler

Att ge förnuftet muskler Att ge förnuftet muskler - om alternativ produktion, klimat och klasskamp En text om ett hållbart samhälle Utgiven av Socialistiska Partiet socialistiska partiet www.socialistiskapartiet.se Att ge förnuftet

Läs mer

MACHIN ATT FLYGA I WÄDRET

MACHIN ATT FLYGA I WÄDRET FLYGFARKOSTER MACHIN ATT FLYGA I WÄDRET EMANUEL SWEDENBORGS PROJEKT TILL FLYGPLAN 1716 Första gången angavs här de viktigaste principerna för ett flygplan; ett bärande plan, ett sittrum och framdrivningsorgan.

Läs mer

BILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN - SAAB

BILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN - SAAB BILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN - SAAB Förutsättningar och omständigheter Under mellankrigstiden kom bilen att få en allt större betydelse som kommunikationsmedel, både för gods- och persontransporter. Bilen

Läs mer

Teleteknikens utveckling, 1846-1946

Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Telegrafi och telefoni F. D. BYRÅCHEFEN I K TELEGRAFSTYRELSEN, N H EDEN, STOCKHOLM Telegrafi Sedan Volta år 1799 konstruerat sin elektriska stapel och därmed påvisat

Läs mer

Malmö Industristaden

Malmö Industristaden Malmö Industristaden ADDO CEMENTA LJUNGMANS KOCKUMS J O H A N A. L U N D I N Malmö museers e-skrifter nr 5 ISSN: 1651-9795 Malmö Industristaden Addo Cementa Ljungmans Kockums Johan A. Lundin ISSN: 1651-9795

Läs mer

1920-1929 Uppdaterad 2010-01-04

1920-1929 Uppdaterad 2010-01-04 1920-1929 Uppdaterad 2010-01-04 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1920 Marinen gör inledande prov med torpedstyrning (fällning först dock 1924) från flygplan Friedrichshafen 49C. Proven blev inte framgångsrika.

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

PRODUKT- REVOLUTIONEN

PRODUKT- REVOLUTIONEN EN TIDNING OM INGENJÖRSTJÄNSTER & PRODUKTINFORMATION # 3 2011 1MINESTO SKAPAR EL UNDER VATTEN 1 ABB DUBBLERAR VOLYM MED SAMMA FABRIK 1 SCIENCE FICTION MED NANOTEKNIK Kina tillverkar inte bara världens

Läs mer

1 14 Att skörda en skog

1 14 Att skörda en skog 1 14 Att skörda en skog 1 Västerbotten 1 2014 INNEHÅLL En norrländsk teknikhistoria 4 SVANTE ADELHULT Skogsmuseet jubilerar 64 TURE HENNERSSON Många är de forskare, författare, filosofer, förståsigpåare

Läs mer

Här är världens ände. Elpriset i går och i morgon. Martin jobbar från Arktis till Antarktis 1 2009 KUNDTIDNINGEN FRÅN DITT ENERGIVERK

Här är världens ände. Elpriset i går och i morgon. Martin jobbar från Arktis till Antarktis 1 2009 KUNDTIDNINGEN FRÅN DITT ENERGIVERK 1 2009 KUNDTIDNINGEN FRÅN DITT ENERGIVERK Här är världens ände Martin jobbar från Arktis till Antarktis Elpriset i går och i morgon Till kunderna hos Esse Elektro-Kraft, Herrfors, Jakobstads Energiverk,

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM Specialutgåva OM EN KLIMATSMART FRAMTID & REN BILGLÄDJE 2015 magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I

Läs mer

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1910 Gustaf von Hofsten flyger ballongen "Andrée" från Stockholm via Riga till Gotland. Det var den hittills längsta ballongflygningen inom

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. flyget Dagens tema från: Swedavia NR 2/6 En tidning om hur flyget bidrar till mångfald och tillväxt i Sverige. Foto: Samuel

Läs mer

Det har blivit bättre!

Det har blivit bättre! Det har blivit bättre! det har blivit bättre sverige under 15 år ekonomifakta 1 Om Ekonomifakta Tunga fakta i fickformat, ekonomifakta finns i mobilen. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad*

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* MATS BERGMAN En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* Efter avregleringen av inrikesflyget år 1992 har SAS utmanats av främst Transwede och Malmö Aviation, vilka båda

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

Små företag på en stor marknad. Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag. Kapitlets namn

Små företag på en stor marknad. Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag. Kapitlets namn Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag Kapitlets namn Författare: Anders Johnson Foto: Ulrika Vendelbo och Håkan Olsén Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor

Läs mer

DE STÖRSTA SVENSKA LEDARSKAPS- BEDRIFTERNA

DE STÖRSTA SVENSKA LEDARSKAPS- BEDRIFTERNA NOVEMBER 2010 DE STÖRSTA SVENSKA LEDARSKAPS- BEDRIFTERNA FÖRVERKLIGANDE AV EN MYCKET STOR VISION OCH AFFÄRSIDÉ / IKEA OCH TETRA PAK BYGGANDE AV NÄTVERKSFÖRETAG LOGISTIKEN SKAPADE STYRKAN / HENNES & MAURITZ

Läs mer

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012 ISSN-1652X 1/2012 FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles LEAX ger järnet i Brasilien ANNIE LÖÖF om den

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN Shape En tidning från Sapakoncernen Nr 1 2005 MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING Full fart framåt BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN KRAFTTAG I KINA KLARAR ÖKAT ENERGIBEHOV

Läs mer

1940 1949 Uppdaterad 2014-01-04

1940 1949 Uppdaterad 2014-01-04 1940 1949 Uppdaterad 2014-01-04 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1940 Tyskland överfaller Danmark och Norge den 9 april, operation "Weserübung". Den 10 maj anfaller tyska trupper Belgien, Holland och Frankrike

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren Nyckeln till Norrlands lås del 1 Megasystemet de gyllene åren Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade den

Läs mer