Från cykel till rymdfarkost Jan Hult och Lars Paulsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från cykel till rymdfarkost Jan Hult och Lars Paulsson"

Transkript

1 Från cykel till rymdfarkost Jan Hult och Lars Paulsson Genom årtusenden har människan utvecklat olika färdmedel, på vatten och land, i vår egen tid även i luften och i den yttre rymden. I Tekniska museets maskinhall finns exempel på en del av dessa farkoster: cyklar, motorcyklar, bilar, luftballonger, flygplan och rymdfarkoster. I andra avdelningar av museet finns järnvägslok och -vagnar. Fartyg visas i det närbelägna Statens Sjöhistoriska Museum. CYKLAR Cykeln är en unik maskin, till form och funktion nästan oförändrad sedan över 100 år. Den är det första och hittills enda masstillverkade fordon som i hela världen kan bli var mans egendom. En människa på cykel har en mycket hög verkningsgrad jämförd med den vid andra slag av förflyttningar inklusive olika djurs, bilars, flygplans, etc. Då cykeln inte heller sprider några föroreningar tillmäts den en mycket stor kommande betydelse i ett framtida energibesparande och miljövänligt samhälle. Ett tidigt förstadium till cykeln var den célérifère eller velocifère (snabbfotare) som konstruerades 1789 av fransmannen Sivirac. Detta var en sparkcykel med två järnskodda hjul, och den var inte styrbar. Det var däremot den sparkvagn, som konstruerades 1816 av Karl Drais von Sauerbronn i Tyskland, och den pedaldrivna tvåhjuling som byggdes 1839 av Kirkpatrick Macmillan i Skottland. Ingen av dessa fick dock någon omfattande användning. Större betydelse fick den velocipede som 1863 byggdes av Pierre och Ernest Michaux i Frankrike med pedaler monterade på det något större framhjulet. Den blev en föregångare till de höghjulingar med upp till 1,5 meters diameter hos framhjulet, som inledde den första cykelvågen på 1870-talet. Höghjulingen krävde goda vägar; ett hinder kunde göra att cyklisten kastades fram och föll till marken. Stora cykeltillverkare var bland annat familjen Starley i Coventry i England. De byggde också trehjulingar, främst avsedda för kvinnor. Det definitiva genombrottet för cykeln kom 1885 med J K Starleys säkerhetscykel Rover. Den hade i allt väsentligt samma huvuddrag som den moderna cykeln: ram av tunna stålrör, två lika stora hjul (vanligen med 27 tums diameter) med tunna ekrar tangentiellt infästade i naven, kedjedrift av bakhjulet och styrbart framhjul, kullagrade axlar. Något senare följde frihjulsmekanismen, som i sin tur kom att leda till bättre bromsar. 1

2 Höghjulingen var herrarnas cykel. Ryttarens benlängd avgjorde diametern på framhjulet. Foto Tekniska museet. uftgummidäcken, patenterade redan 1845, återuppfanns 1888 av John Boyd Dunlop, och därmed var cykelns grundform fullbordad. Säkerhetscykeln Rover blev mycket snart både ett sportredskap och ett transportmedel för vardagsbruk, först i Storbritannien men snart också i andra länder. I USA fanns 1899 över 300 cykelfabriker som årligen tillverkade mer än en miljon cyklar. Flera av de första cykelfabrikanterna kom senare att bli bilfabrikanter, till exempel Hillman, och Morris i Storbritannien samt Peugeot i Frankrike. Firman Lucas i Storbritannien, ledande tillverkare av cykellampor, övergick senare till att tillverka bilelektrisk utrustning. Också på ett annat sätt kom cykeln att bereda väg för bilen. Framgången för järnvägarna hade gjort att landsvägarna på många håll fått förfalla; påtryckningar från cykelklubbar ledde efter hand till att landsvägarna åter började rustas upp. Cykeln blev den första industriellt massframställda produkt som såldes till kunder på den öppna marknaden med hjälp av reklamaffischer. Nästan samtidigt med cykeln hade färglitografin utvecklats, och cykelaffischen som oftare avbildade kvinnor än män blev en genre som engagerade många ledande konstnärer kring sekelskiftet

3 Världsproduktionen av cyklar var 1985 nära 80 miljoner om året, därav över 32 miljoner i Kina, nära sju miljoner i Japan och sex miljoner i USA. På många håll i världen, men inte i Europa eller Nordamerika, har cykeln en större betydelse än bilen som masstransportmedel. Cykeln har också haft militär betydelse. Under andra världskriget intogs Singapore av cykelburna japanska regementen. I Vietmankriget kom cykeln att få spela en mycket viktig roll. Cyklar i Sverige Enstaka cyklar i trä och järn hade byggts på flera håll i landet, bland annat redan på slutet av 1860-talet av vagnmakaren Johan Wilhelm Östberg i Stockholm. Importen var redan betydande när den första cykelfabrikationen i större skala kom i gång Det var Per Froms Velocipedfabrik i Stockholm, som först byggde höghjulingar, därefter säkerhetscyklar. Från 1888 tillverkade Bröderna Nymans instrumentverkstad senare Nymanbolagen sin första höghjuling i Uppsala. Sedan följde Anton Wiklunds Maskin- & Velociped AB, som bildades i Stockholm 1891, och Husqvarna Vapenfabrik från Redan 1892 hade uppfinnarbröderna Birger och Fredrik Ljungström konstruerat en cykel med pedaler som inte trampades runt utan upp och ned. Svea-velocipeden hade variabel utväxling, som kunde ändras under gång. Den gjordes också som passagerarcykel (en trehjuling med passagerarsäte över två hjul framtill). Vid sekelskiftet 1900 var den årliga produktionen i Sverige över cyklar. En cykel kostade då över kronor, omräknat i 1990 års penningvärde. Cykeln fick i början störst betydelse på landsbygden. De stora folkrörelserna var i stark tillväxt, och de kom med cykeln att bli folkrörelser i rent fysisk mening. Med cykel kunde man ta sig fram flera mil, ofta på dåliga vägar, till möten i Folkets Hus, ordenshuset eller missionshuset och till idrottsplatsen eller dansbanan. Cykeln kom att bli en frihetssymbol; den hjälpte till att bryta landsbygdens isolering. Minskande ingifte i avlägset belägna byar blev en av följderna. En annan var att arbetstillfällena blev fler. Många arbeten fanns bara säsongsvis och på olika platser. Med cykel kunde en skogsarbetare eller en byggnadsarbetare bättre utnyttja olika arbetstillfällen när de bjöds. Ännu så sent som på 1920-talet kostade en ny cykel hela kontantlönen under fyra månader för en manlig lantarbetare (sex månader för en kvinna). År 1990 kunde en svensk industriarbetare köpa en ny cykel för en veckas nettolön. Avbetalningssystemet och postorderhandeln var båda starkt kopplade till cykelns genombrott i Sverige. I Sverige finns (1995) nära sex miljoner cyklar. Över 90 procent av alla svenska barn mellan 7 och 17 år äger en cykel, liksom 65 procent av alla vuxna mellan 18 och 70. Cykeln är alltjämt, särskilt i mindre och medelstora orter, ett viktigt transportmedel, särskilt för arbetsresor. De båda världskrigen medförde en stigande efterfrågan på cyklar. Strax efter andra världskriget tillverkades årligen cyklar i Sverige, men sedan minskade cykelförsäljningen långsamt; bilismen började ta över. Som lägst var försäljningen nere i Oljekrisen gav en stark ökning av cykelintresset och av cykelimport från utlandet. Den årliga försäljningen steg till rekordantalet

4 cyklar, men minskade sedan åter. Ledande cykeltillverkare på den nordiska marknaden var under sent 1980-tal Monark-Crescent AB i Varberg. Ett försök 1980 att lansera en svenskbyggd cykel helt i glasfiber-armerad plast ( Iteracykeln ) blev ingen framgång. MOTORCYKLAR Tidiga försök med ångmaskiner monterade på landsvägsfordon gjordes under senare delen av 1800-talet men utan större framgång. Cykeltillverkaren Pierre Michaux patenterade 1869 en sådan ångmaskinsdriven cykel. Det första fordon som drevs av en förbränningsmotor var en tvåhjulig motorcykel med stödhjul konstruerad 1885 av Gottlieb Daimler i Tyskland. Denna motorcykel, som inte finns bevarad, följdes senare av både två- och trehjuliga motorcyklar tillverkade i Tyskland 1894 av Heinrich Hildebrand och Alois Wolfmüller och i Frankrike 1898 av Greve de Dion och Georges Bouton. Dessa tidiga motorcyklar uppvisar en stor formvariation. Man prövade med olika placeringar av motor och bensintank för att så småningom närma sig en mer eller mindre standardiserad form. Redan vid sekelskiftet 1900 hade motorcykelns grundkonstruktion fått den form som den sedan behållit i nära 100 år. Redan på 1910-talet fanns ett stort antal tillverkare av motorcyklar i Europa och USA. Under första världskriget fick motorcykeln en stor betydelse bland annat för ordonnanser. Härefter följde en första storhetstid med rader av tekniska nyheter, som förgasare, trumbroms på bakhjulet, fotkoppling och elektrisk belysning. Motorn själv förbättrades också med överliggande kamaxel och med toppventiler i stället för sidventiler. Motorcykelns hemland i Europa var vid denna tid England. Efter andra världskriget växte den japanska motorcykelindustrin mycket snabbt och blev snart störst i världen. Motorcyklar i Sverige Redan 1895 importerades de två eller tre första motorcyklarna av det tyska fabrikatet Hildebrand och Wolfmüller till Sverige. Några år senare kom också enstaka motorcyklar av det franska fabrikated De Dion. Men redan strax efter sekelskiftet startades motorcykeltillverkning i Sverige av bland annat Husqvarna, Rex och Söderbloms i Eskilstuna. Efterfrågan på motorcyklar ökade oavbrutet. Särskilt snabb var ökningen på 1920-talet: från cirka motorcyklar 1924 till ca år Motorcyklar, med eller utan sidovagn, började bli ett alternativ till bilen, en fattigmans bil. Vid mitten av 1930-talet lanserades en lätt motorcykel ( lättviktaren ) med maximalt 45 kilograms vikt. Den blev en stor ekonomisk framgång för bland annat Husqvarna. Av totalt cirka motorcyklar 1939 var ca lättviktare. Ännu ett steg i riktning mot en lätt och billig motorcykel togs efter andra världskriget med mopeden. Den var redan från början (1952) körkortsfri (minimiålder 15 år). Mopeden blev mycket snart ett viktigt arbetsfordon särskilt i glesbygd. Mopeder tillverkades av cykelfabrikanterna Monark och Husqvarna. Denna tillverkning nedlades på 1980-talet. 4

5 En engelsk ångdriven buss 1833 som trafikerade sträckan London-Birmingham. Passagerana kunde åka i första, andra och tredje klass, i tredje sittande öppet på taket. Bild Tekniska museets arkiv. Med bilismens expansion efter andra världskriget följde en relativt snabb nedgång i antalet registrerade motorcyklar i Sverige. Från toppvärdet år 1955 sjönk antalet på fyra år till Minskningen har sedan fortsatt och var på 1970-talet nere i cirka Bortsett från en begränsad specialtillverkning (bland annat av Husaberg Motor, grundat av konstruktörer från Husqvarna) finns inte längre en industriell motorcykeltillverkning i Sverige. Husqvarna såldes 1986 till Electrolux, som i sin tur sålde av motorcykeldivisionen till det italienska företaget Caviga. BILAR Utan bilen stannar Sverige detta fältrop har hörts och setts i kampanjer mot myndigheters pålagor på bilismen. Utan att ta ställning i striden kan man ändå konstatera att påståendet säger något väsentligt om bilens betydelse i dagens samhälle. Sverige är i dag extremt beroende av bilen. Den har på ett radikalt sätt påverkat samhällsutvecklingen under 1900-talet. Bilen har skapat rörlighet hos människor och gods som varit en förutsättning för den industriella utvecklingen i Sverige. Den har också på ett påtagligt sätt påverkat samhällsplaneringen och den har förändrat vår livsstil och våra semestervanor. Men bilen har också kommit att framstå som ett hot mot miljön och mot jordens ändliga energiresurser. Den första självgående vagnen var en trehjulig ångmaskinsdriven artilleritraktor, på uppdrag av franska staten konstruerad av Nicolas Joseph Cugnot Den fungerade visserligen, men den var otymplig och svår att styra. Inga fler ångvagnar sådana byggdes. I England började järnvägar att byggas på 1830-talet. Tågen drogs av ånglok, och man började snart också bygga landsvägsfordon drivna av ångmaskiner. Man utgick naturligt nog från den tidens hästdragna diligenser, som utvecklats till mycket effektiva och bekväma fordon. Men ångmaskinen gjorde fordonen tunga och 5

6 svårmanövrerade. Landsvägarna var inte dimensionerade för så tunga fordon. Även om ångmaskinsdrivna landsvägsfordon senare skulle göra en come-back, kom utvecklingen att ta en annan väg. Förbränningsmotorn blev den energikälla som skulle skapa bilismen. Bensinbilar och dieselbilar Den direkta föregångaren var Gottlieb Daimlers motordrivna cykel Redan året därpå kunde Carl Benz i Tyskland presentera en fyrhjulig vagn med bensinmotor. Sådana självgående vagnar kom snart att kallas automobiler. Den danska tidningen Politiken lanserade 1902 i stället ordet bil, som snabbt slog igenom i danska, norska och svenska språken. En mer omfattande fabriksmässig tillverkning av bilar började först i Frankrike. En medarbetare till Daimler hade förbindelser med den franska firman Panhard-Levassor som fick licens på tillverkning av Daimlermotorer. De utvecklade sedan den grundkonstruktion ( Système Panhard ) som kom att bli standard för bilar under många årtionden framåt: motorn i framänden under en motorhuv, vevaxeln i vagnens längsriktning, växellåda och koppling. Drivningen av bakhjulen skedde i början med kedjedrift en idé övertagen från cykeln. Cykeltillverkaren Armand Peugeot i Frankrike tog upp biltillverkning 1890 och tre bröder Renault startade ett bilföretag vid sekelskiftet Renaults bilar hade redan från början kardanaxel i stället för kedja. De hade också ett effektivt tändsystem med högspänning. Biltillverkning kom i gång i flera andra europeiska länder under de sista åren av talet. I Italien startade FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) Harry John Lawson i England, som redan 1876 hade patenterat en cykel med kedjedrift av bakhjulet, grundade 1896 the English Daimler Motor Company i Coventry. Där startades nu tillverkning av bilar. Coventry, som utvecklats till Englands stora cykelindustristad, blev snart i stället ett centrum för biltillverkning och därmed en av Englands största industristäder. Detta gjorde att staden under andra världskriget utsattes för ett förödande angrepp av det tyska bombflyget. Det skulle inte dröja länge in på det nya seklet innan USA gick om Frankrike som den ledande bilindustrinationen. Det hela började med en märklig patenthistoria. Advokaten George Selden lyckades 1895 få patent på ett av honom ritat självgående landsvägsfordon, drivet av en förbränningsmotor. Då patentet täckte alla tänkbara varianter på denna grundkonstruktion kunde han i princip hindra alla andra från att bygga bilar i USA. Selden lyckades under ett antal år ta in pengar från biltillverkare som avkrävdes licensavgifter i form av en viss andel av vinsten. När ett antal biltillverkare, bland dem Henry Ford, vägrade att betala, blev de stämda inför domstol och förlorade. Ford fortsatte dock kampen, nu med hjälp av flera europeiska biltillverkare, som kunde visa att Seldens tekniska idéer varit kända långt före I en ny rättegång vann åter Selden, men sedan Ford i en högre instans friats för patentintrång, slutade övriga biltillverkare också att betala licensavgifter till Selden. Bilmarknaden stod öppen. Utöver 6

7 T-Fordens kaross skjuts ned och lyfts på chassit som tillverkats i den under våningen. Henry Ford, som snart blev den störste biltillverkaren i USA, fanns i denna första generation namn som Charles Duryea, Ransom E Olds och Studebaker. Oldsmobile blev den första bil som serietillverkades med hjälp av standardiserade delar. Det stora genombrottet för bilismen kom med Henry Fords Model T, som började tillverkas Hans grundtanke var att bygga en billig och enkel bil, tillgänglig för folk med vanliga inkomster. I början tillverkades T-Forden på traditionellt sätt, men från 1913 infördes, steg för steg, den produktionsmetod som blivit känd under namnet det löpande bandet. Denna ändring fick en helt avgörande betydelse. Produktiviteten steg kraftigt och bilpriset kunde sänkas i samma takt. Som minst kostade en T-Ford 290 dollar år Sammanlagt tillverkades mer än 15 miljoner T-Fordar fram till 1927, då tillverkningen av denna klassiska bil lades ned för att ersättas av en ny konstruktion, Model A. Ford sänkte också arbetstiden ner till åtta timmar om dagen, samtidigt som han höjde arbetarlönerna. Genom att han därmed kunde införa treskift i fabrikerna (3 x 8 = 24!) utnyttjades maskinparken hela dygnet. Man har senare infört termen Fordismen för att beteckna dessa idéer om industriell produktion. Mycket i Fords system byggde på tankar av amerikanen Frederick Winslow Taylor, skaparen av begreppet vetenskaplig arbetsledning. Taylorismen fick tidiga tillämpningar i amerikansk biltillverkning och spred sig sedan till olika industrier i hela världen. Den bensinmotordrivna bilen som konstruktion var i stort sett färdigutvecklad på 1930-talet. Ett antal tekniska förbättringar har givetvis tillkommit, men i grunden är en bil vid 1900-talets slut i allt väsentligt densamma som 70 år tidigare. Två alternativa biltyper hade emellertid konkurrerat om intresset under bilens tidiga historia: elbilen och ångbilen. 7

8 Elbilar Vid sekelskiftet 1900 fanns tillverkare av elbilar i flera länder. Blybatteriet och den elektriska likströmsmotorn var långt utvecklade och rent konstruktivt erbjöd elbilen inga större problem. I Österrike byggde Ferdinand Porsche en batteridriven elbil år Den drevs av två elmotorer inbyggda i framhjulen. Men aktionsradien var så liten att bilen inte vann något större intresse. Porsche ersatte då blybatterierna med en bensinmotor. Denna drev en elgenerator som matade ström till drivmotorerna. Detta drivsystem kom bland annat till användning på en typ av landsvägståg som användes under första världskriget. Andra typer av elbilar byggdes i England och USA. De blev använda bland annat som taxibilar i London och Paris. Den korta räckvidden kompenserades i viss mån av att de kunde uppnå betydligt högre hastigheter än de bensinmotordrivna bilarna. Växande miljöproblem orsakade av luftföroreningar från det ökande antalet bilar drivna av förbränningsmotorer har lett till ett ökande intresse för elbilar. Problemen är särskilt akuta i Kalifornien, och där har lagar införts som kommer att tvinga fram en ökande andel av bilar med andra typer av motorer, främst elbilar. Sådana har ju ingen skadlig inverkan på miljön, i varje fall inte i bilens omedelbara omgivning. Elbilarnas batterier måste emellertid laddas med jämna mellanrum, och elenergin kommer i Kalifornien till stor del från olje- eller koleldade kraftverk. Den ökande användningen av elbilar kan därför befaras ge ökade luftföroreningar från kraftverken. Elbilen, framtidens bil, har ännu ett långt utvecklingsarbete framför sig. Ångbilar Ångtekniken var en mogen teknik mot slutet av 1800-talet. Stora och små ångmaskiner drev fartyg, järnvägslok, lokomobiler, elkraftverk och hela fabriksanläggningar. Ändå kom ångmaskinen till korta i fråga om att driva landsvägsfordon. Cugnots ångvagn var ett misslyckande, och senare försök under 1800-talet ledde inte till framgång. En av nackdelarna med tidiga ångbilar var att de inte kunde startas omedelbart efter ett längre uppehåll. Det tog tid att få upp tillräckligt tryck i ångpannan. Fransmannen Léon Serpollet tog 1875 ett viktigt steg med sin snabbpanna. Vattnet pumpades här in gradvis i en spiral av glödande järnrör, varigenom ånga bildades ögonblickligt. En motsvarande uppfinning hade gjorts i USA av John McCurdy redan 1824, men det blev en ångbil av Serpollets konstruktion som kom att användas i Peugeots cykelfabrik Serpollets ångbil färdades 1890 den 47 mil långa vägen från Paris till Lyon. Dessa ångbilar var under åren de snabbaste landsvägsfordonen i världen. På sex minuter kunde de startas från kallt tillstånd. Sedan Serpollet avlidit 1907 upphörde tillverkningen av ångbilarna. Bröderna Francis och Freelan Stanley i Newton, Massachusetts byggde 1896 en ångbil, kallad Locomobil, som blev den hittills mest lyckade ångbilen i bilhistorien. Under en tid av tre år tillverkades Stanley-bilar. Det fanns då sammanlagt cirka vanliga bilar i USA. Tillverkningen av Locomobilen upphörde redan 1903, men bröderna Stanley återkom med en förbättrad konstruktion. The Stanley Steamer tillverkades sedan ända till

9 Ännu en ångbil från USA, White, presenterades Den fungerade utmärkt och vann ett antal tävlingar i fråga om hastighet, backtagningsförmåga och allmän tillförlitlighet. En 15 hk White från 1905 var båda snabbare och tystare än alla andra bilar i samma prisklass. Efter 1910 ersattes den av en bensinmotordriven modell. Sveriges första ångbil, Cederholms ångvagn, finns att beskåda i Maskinhallen. Bilar i Sverige Gustaf Erikson i Surahammar byggde 1897 den första svenska bilen med förbränningsmotor Den första industriellt tillverkade bilen i Sverige var en Peugeot som visades på en lantbruksutställning i Göteborg 1891 utan att väcka något större intresse. Ett drygt tiotal bilar importerades sedan till Sverige fram till sekelskiftet. En bilutställning i Stockholm 1903 gav ökat intresse för nyheten. Snart därefter började biltillverkning hos flera svenska företag: Maskinfabriks AB Scania i Malmö, Vagnfabriks AB i Södertälje (VABIS) och Tidaholms bruk i Västergötland. En fysiker i Lund, Enoch Thulin ( ), hade 1914 grundat en flygplansfabrik i Landskrona. Där tillverkades bland annat flygplansmotorer för krigsmaktens behov. När dessa beställningar upphörde efter världskrigets slut, övergick Thulinverken till biltillverkning. Den första Thulinbilen kom 1920, men tillverkningen blev aldrig lönsam. Assar Gabrielsson ( ) var försäljningschef vid Svenska Kullagerfabriken (SKF) i Göteborg. Gustaf Larson ( ) var verksam som ingenjör i Stockholm. De hade båda på var sitt håll funderat på att starta en svensk biltillverkning. Ett sammanträffande mellan dem 1924 blev starten till det som senare skulle utveckla sig till Volvo, Sveriges största industriföretag. Med finansiering från framför allt SKF inrättades en fabrik på Hisingen i Göteborg. En grundidé var att bilerna skulle byggas av delar som tillverkats på andra håll och sedan fraktats till Göteborg. PV444 där PV stor för PersonVagn. Volvos första lilla bil med linjer hämtade från amerikansk formgivning. 9

10 Den första serietillverkade Volvobilen lämnade fabriken Den kom att tillverkas i totalt mindre än 1000 exemplar och gav ingen vinst till företaget. En senare, större modell lyckades bättre, då den fick stor användning som taxibil. Snart upptogs också lastbilar, bussar och traktorer på programmet. Under andra världskriget producerade Volvo i stor utsträckning för försvaret, men man projekterade också en ny bilmodell för civilt bruk. Bilen fick beteckningen PV 444 och kom att få något av samma betydelse i Sverige som T-Forden haft i USA. Från 1945 till 1965 ökade antalet bilar i Sverige från cirka till Sverige blev det biltätaste landet i Europa. Framgången för Volvo ledde SAAB till att 1949 också börja med biltillverkning, sedan beställningarna från flygvapnet minskat efter andra världskrigets slut. Den första modellen, SAAB 92, var tydligt inspirerad av konstruktörens flygtekniska bakgrund. Framgångarna blev stora för de två svenska biltillverkarna, inte bara på hemmamarknaden. Export kom igång, både till billandet USA och övriga världen. De första modellerna avlöstes efter hand av nya. LUFTBALLONGER, LUFTSKEPP OCH FLYGPLAN Den första bemannade flygningen utfördes i Frankrike 1783 med en varmluftsballong konstruerad av bröderna Jacques och Joseph Montgolfier. Dessa ballonger fick en viss begränsad militär användning, men deras största betydelse var som ett första steg på den utveckling som skulle leda till interplanetariska rymdfärder. I Sverige gjordes en första ballonguppstigning redan 1794 från Observatoriekullen i Stockholm. Snart började man använda gas i stället för uppvärmd luft för ballongfärder. Den svenske ingenjören Salomon August Andrée försökte med två medresenärer nå Nordpolen med en sådan ballong 1897, en färd som slutade i en katastrof. Det största problemet med luftballongerna var att de inte kunde styras. Först när den tyske greven Zeppelin konstruerat ett stelt luftskepp kunde detta förses med propellrar drivna av förbränningsmotorer. Sådana Zeppelinare kom att användas för reguljära flygningar bland annat över Atlanten. Efter en svår olycka med det stora luftskeppet Hindenburg 1937 upphörde denna trafik. Luftskepp har sedan mest kommit att användas i reklamsammanhang. Flygning enligt principen lättare än luften hade utövats i hundra år innan människan på allvar började ge sig på problemet flygning enligt principen tyngre än luften. En av pionjärerna var tysken Otto Lilienthal ( ) som studerat fåglarnas flykt och lyckats konstruera ett glidflygplan enligt principer som slulle leda fram till kommande flygplan. Själv förolyckades han dock vid en sådan glidflygning. Experiment med flygmaskiner gjordes på många håll kring sekelskiftet De första som lyckades få en motordriven flygmaskin att starta av egen kraft och sedan flyga en viss sträcka var de amerikanska bröderna Wilbur ( ) och Orville ( ) Wright. Denna händelse ägde rum vid Kitty Hawk i North Carolina i december Härefter gick utvecklingen snabbt. 10

11 Fransmannen Louis Bleriot flög 1909 över Engelska kanalen. Under första världskriget utvecklades flygtekniken mycket snabbt och fick betydelse för krigföringen. Mycket snart efter kriget kom civil luftfart i gång med bland annat regelbunden postbefordran med flyg. Det tyska planet Junkers F 13 blev det första flygplan som byggdes för passagerartrafik. Det var ett monoplan tillverkat i korrugerad lättmetall och med en komfortabel passagerarkabin. Junkersplanet blev prototyp för en hel generation av passagerarplan. Charles Lindberghs ensamflygning över Atlanten 1927 är en historisk händelse i flygtekniken. Den gav ett starkt ökat intresse för flygtekniken, och två stora amerikanska flygindustrier började projektera nya plantyper. Boeing 247 (1933) och Douglas DC 3 (1935) tillverkades i stort antal. Särskilt Douglas DC 3 blev en verklig klassiker bland civila flygplan. Under resten av 1930-talet och än mer under andra världskriget utvecklades flygtekniken enormt med allt större och allt snabbare flygplan. Militärflyget fick betydligt större betydelse än under det tidigare kriget, som bombflyg, jakteller spaningsflyg. Jetplan, drivna av gasturbiner (jetmotorer), kom fram mot krigets slut men fick inget avgörande inflytande på krigsutgången. Efter andra världskriget växte ett flygtransportsystem fram som totalt har förändrat det internationella resandet. Flyget blev ett system för masstransporter. De tunga bombplanen från kriget blev förlagor till kommande stora transportplan för civilt bruk. Jetmotorn togs i bruk, först av det brittiska planet Comet 1952, men snart av andra tillverkare. Ledande flygplanstillverkare var alltjämt de amerikanska Boeing och Douglas vartill kom det franska bolaget Sud Aviation med jetplanet Caravelle. De hittills största passagerarplanen Boeings jumbojet presenterades i början av 1970-talet. Flygresandet har ökat oavbrutet och var i början av 1990-talet uppe i över 800 miljoner passagerare om året. Flyget i Sverige Den första flygningen i Sverige startade 1909 från Ladugårdsgärde i Stockholm med ett Voisinplan som fördes av fransmannen Legagneux. Året därpå började flygbaronen Carl Cederström sina flygturer, även dessa från Gärdet i Stockholm. Han var den förste svensk som innehade ett flygcertifikat. Cederström blev även den förste svensk som omkom vid en flygolycka. Han återfanns aldrig efter en flygning från Sverige till Finland. I maj 1919 tillsatte regeringen den så kallade Lufttrafikkommittén med uppgift att utreda hur staten skulle kunna befrämja utvecklingen av luftttrafiken. Detta år bildades två flygbolag, PO Flygkompaniet och Svenska Lufttrafiks AB. Året därpå, 1920, inleddes försök med postflyg mellan Stockholm och Berlin. Då startades även en fast flyglinje mellan Porjus och det stora dammbygge som pågick i Suorva i Stora Sjöfallets nationalpark. I tre år fraktades passagerare, post och förnödenheter på detta sätt rätt ut i vildmarken. Ännu ett flygbolag, AB Aerotransport, bildades Det bedrev reguljär passagerartrafik mellan Stockholm och Helsingfors. Med tillkomsten av Bromma flygplats 11

12 SAAB:s militära flygplan Tunnan, Draken och Viggen visar utvecklingen mot deltavingen. Saab kunde ett mer omfattande in- och utrikesflyg börja utvecklas. Året efter andra världskrigets slut bildades av Sverige, Norge och Danmark ett gemensamt ägt flygbolag Scandinavian Airlines System (SAS) för nationell och internationell flygtrafik. Flygplan började byggas i Sverige i början av 1910-talet. Hjalmar Nyrop i Landskrona tillverkade plan av den typ som användes av Bleriot vid hans flygning över engelska kanalen året innan. I Landskrona startades 1914 en industriell tillverkning i litet större skala med AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik, Här tillverkades under första världskriget ett stort antal motorer och flygplan för det svenska försvaret. Enoch Thulin själv 12

13 omkom vid en flygolycka Ytterligare en flygplanstillverkare i Skåne var AB Flygindustri i Limhamn, ett dotterbolag till det tyska företaget Junkers. AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA) hade tillverkat flygplan i Linköping sedan Svenska Aeroplan AB (SAAB), som grundats 1937, köpte ASJA 1939 och blev därmed Sveriges största flygplanstillverkare. Under andra världskriget konstruerade och byggde SAAB ett antal olika flygplanstyper för det svenska flygvapnet. Efter kriget fortsatte tillverkningen, nu med militära jetplan, som blivit mest kända genom sina individuella namn: J 29 Flygande tunnan (1948), SAAB 32 Lansen (1952), SAAB 35 Draken (1955), SAAB 37 Viggen (1967) och JAS 39 Gripen (1990). De allt länge intervallen mellan de olika flygplanstyperna visar att konstruktionerna blivit allt mer tekniskt komplicerade. SAAB har även utvecklat civila flygplan: SAAB 90 Scandia, SAAB Safir, SAAB 340 (tillsammans med amerikanska Fairchild) och SAAB Rymdfarkoster Uppskjutningen av Sputnik ( reskamraten ) i oktober 1957 är en viktig händelse i teknik- och vetenskapshistorien. För första gången hade människan skapat en satellit till jorden. Sputnik kom visserligen att senare att bromsas upp i stratosfären och sjunka allt närmare jorden för att till sist brännas upp i atmosfären. Men den inledde en utveckling som förde till dramatiska händelser under de följande decennierna. Den första människan i rymden (Juri Gararin) 1961, fotografering av månens baksida 1959, mjuklandning på månen 1966, människan på månen 1969, mjuklandning på Mars Det hade länge stått klart att rymdfärder bara kunde utföras med raketdrift. Till skillnad från flygplan kan raketer drivas och manövreras även i ett lufttomt rum. Rakettekniken har från början haft en militär bakgrund. Ett kinesiskt raketvapen fanns beskrivet redan på 1200-talet. I Europa användes raketer under napoleonkrigen och i Sverige bildades en raketkår Omfattande experiment med raketdrivna lufttorpeder började utföras i Sverige på 1890-talet av artilleriofficeren Wilhelm Teodor Unge ( ). Trots att tekniken utvecklades långt lyckade Unge inte få gehör för sin innovation hos svenska militära myndigheter, och utvecklingsarbetet upphörde därför. Under andra världskriget arbetade man i Tyskland på att utveckla rakettekniken för militära ändamål. I en stor försöksanläggning vid Peenemünde på Östersjökusten utprovades vedergällningsvapnen V1 och V2, som åstadkom stor förödelse framför allt i London under krigets slutskede. Ledaren för raketutvecklingen, Werner von Braun, överlämnade sig efter krigsslutet till de allierade. Försöksutrustning och ej avfyrade V2-raketer omhändertogs av sovjetarmén och av amerikanska armén. På detta sätt kom kunskaper om raketteknik att överföras till USA och till Sovjetunionen, där utveckling och forskning på var sitt håll fortsattes i stor omfattning. Uppskjutningen av Sputnik 1957 blev en chock för den amerikanska militärledningen och allmänheten. Den ryndkapplöpning, som startat omedelbart efter kriget, tog nu fart. I USA bildades den nationella rymdadministrationen NASA och ett intensivt 13

Cykelns utveckling 1

Cykelns utveckling 1 Cykeln 1. Cykelns historia De första cyklarna kom i slutet av 1700-talet Ordet cykel kommer från franskans bicycle Tidiga idéer om cyklar med 3-5 hjul fanns lyckades aldrig Cykelns föregångare en sparkcykel

Läs mer

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Flygplanens utveckling Det första uppgifter om ritningar och flygförsök var av Ibn Firnasi det islamska Spanien år 875. I Europa skissade Leonardo Da Vinci på de första

Läs mer

Frågor till Upplandsrundan 2008 (Version med rätt svar markerat)

Frågor till Upplandsrundan 2008 (Version med rätt svar markerat) Frågor till Upplandsrundan 2008 (Version med rätt svar markerat) Starten 1/ Skiljefråga med 2 min svarstid på numrerat papper. Det finns 340 bilmärken som börjar på A. Räkna upp så många du kan. För att

Läs mer

ANVÄNDES VID UPPVISNINGAR

ANVÄNDES VID UPPVISNINGAR CYKLAR SPARKVAGN 1790-TALET På 1790-talet konstruerade och tillverkade den franske greven de Sivrac cykelns föregångare, kallad velocifère eller célerifère. Första gången den visades upp var i Paris 1791.

Läs mer

ÅTVIDABERGSBILEN Svante Kolsgård

ÅTVIDABERGSBILEN Svante Kolsgård ÅTVIDABERGSBILEN Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2003 Åtvidabergsbilen Svante Kolsgård Intresset för nya tekniska lösningar var ofta påfallande stort i det svenska brukssamhället. En lång rad exempel

Läs mer

Förteckning över utgivna Bevingat

Förteckning över utgivna Bevingat Förteckning över utgivna Bevingat 2012 1 2012 2 2012 3 2012 4 Rymdbolagets flygburna havsövervakningssystem Den förste flygaren? 2012 Utredning av olyckor och allvarliga tillbud inom flygverksamhet Utveckling

Läs mer

Bilens Historia av: Johan, Erik och Max

Bilens Historia av: Johan, Erik och Max Bilens Historia av: Johan, Erik och Max Cugnot's Locomotive- Första maskinellt drivna fordonet Denna kan man kalla den första bilen(ångvagn) Bilen var ångdriven Bilen blev färdig 1769 Hastigheten var drygt

Läs mer

ELEVMATERIAL FRAMTIDENS FORDON ETT SKOLMATERIAL FÖR ÅK 5 6

ELEVMATERIAL FRAMTIDENS FORDON ETT SKOLMATERIAL FÖR ÅK 5 6 ELEVMATERIAL FRAMTIDENS FORDON ETT SKOLMATERIAL FÖR ÅK 5 6 STEG 1 TEKNIK FRÅN HÄSTAR TILL SJÄLVKÖRANDE BILAR Du kanske brukar gå, cykla, åka bräda, buss eller bli skjutsad i bil när du ska till skolan.

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

2014-09-23. Löpande bandet. Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack. Maskiningenjör - Halmstad högskola

2014-09-23. Löpande bandet. Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack. Maskiningenjör - Halmstad högskola 2014-09-23 Löpande bandet Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack Maskiningenjör - Halmstad högskola Innehåll Bakgrund... 1 Löpande bandets funktion... 2 Personerna bakom innovationen... 3 Innovationens

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

BILEN MEST SÅLDA BILEN FÖRSTA BILTUREN

BILEN MEST SÅLDA BILEN FÖRSTA BILTUREN BILEN Bilen - en revolution som har blivit en självklarhet, en del av den västerländska kulturen och livsstilen på gott och ont. Den har inneburit både snabbare kommunikationer och ökad rörlighet, och

Läs mer

Det började med en järnhandel i Hjo 1841...

Det började med en järnhandel i Hjo 1841... Det började med en järnhandel i Hjo 1841... Tomt 55 vid Sandtorget där rådman Synnergren år 1841 startade sin järnhandel. Den låg på samma plats där tvåvåningsbyggnaden till vänster på fotot ligger. År

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

VETERANMOTORCYKLAR Det här kommer inledningsvis att handla om min motorcykel Excelsior (USA). Därefter kommer bilder från årets NV-rally.

VETERANMOTORCYKLAR Det här kommer inledningsvis att handla om min motorcykel Excelsior (USA). Därefter kommer bilder från årets NV-rally. VETERANMOTORCYKLAR Det här kommer inledningsvis att handla om min motorcykel Excelsior (USA). Därefter kommer bilder från årets NV-rally. Årsmodell: 1919 Motortyp: 45 V-twin Ventilsystem: Halvtopp dvs

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik Henrik Gahns AB 1 En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik med adress Stora Torget. Här tillverkade han

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

HILDEBRAND & WOLFMÜLLER

HILDEBRAND & WOLFMÜLLER MOTORCYKLAR HILDEBRAND & WOLFMÜLLER 1894 HILDEBRAND & WOLFMÜLLER, GES. MÜNCHEN, TYSKLAND Hildebrand & Wolfmüller är den första motorcykeln med förbränningsmotor som serietillverkades. Den är baserad på

Läs mer

Text & foto: Daniel Karlsson

Text & foto: Daniel Karlsson 60 år med Fly Med J 29 skapade Saab ett av världens vassaste stridsflygplan. Med sin pilvinge och starka jetmotor var planet i klass med ryssarnas MiG-15 och amerikanarnas F-86. Under J 29-epoken nådde

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

Volvo firar 80-årsjubileum

Volvo firar 80-årsjubileum Pressinformation Volvo firar 80-årsjubileum Den 14 april i år är det precis 80 år sedan den första Volvobilen, Volvo ÖV4 rullade av bandet på fabriken i Hisingen i Göteborg. Sedan dess har Volvo utvecklats

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Trollhätte Mekaniska verkstad

Trollhätte Mekaniska verkstad KORT HISTORIK ÖVER NOHAB Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades,

Läs mer

Flygplan Av: Mathilda & Leona

Flygplan Av: Mathilda & Leona Flygplan Av: Mathilda & Leona Första skisserna av glidflygplanet Runt 1800-talet så började hela tanken med att skapa ett flygplan. Människor på flera ställen runt om i världen började med olika skisser.

Läs mer

Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser.

Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser. Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser. Vår välfärd har blivit möjlig tack vare den fossila energin. Kol till masugnar, elektrisk energi till fabriker, bensin till

Läs mer

Douglas DC-3 flög första gången. Daisy fyller 70 ÅR. ett jubileum med mörka förtecken DC-3 DAISY

Douglas DC-3 flög första gången. Daisy fyller 70 ÅR. ett jubileum med mörka förtecken DC-3 DAISY DC-3 DAISY Daisy fyller 70 ÅR ett jubileum med mörka förtecken Douglas DC-3 flög första gången 1935 och är ett av världens mest tillverkade transport- och passagerarflygplan. Det var med DC-3 som det reguljära

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

DRÖMMEN OM DET INDUSTRIELLA MÖNSTERSAMHÄLLET 1900 1920-tal Svante Kolsgård

DRÖMMEN OM DET INDUSTRIELLA MÖNSTERSAMHÄLLET 1900 1920-tal Svante Kolsgård DRÖMMEN OM DET INDUSTRIELLA MÖNSTERSAMHÄLLET 1900 1920-tal Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Drömmen om det industriella mönstersamhället 1900 1920-tal Svante Kolsgård Mot slutet av 1800-talet

Läs mer

Sveriges bilhistoriker diskuterade länge För gårdagens fordon på morgondagens vägar 1

Sveriges bilhistoriker diskuterade länge För gårdagens fordon på morgondagens vägar 1 Sveriges bilhistoriker diskuterade länge 2016-10-20 För gårdagens fordon på morgondagens vägar 1 Sveriges bilhistoriker diskuterade länge När kom bilen till Sverige? 2016-10-20 För gårdagens fordon på

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Slutet på början p.1

Slutet på början p.1 Slutet på början Rudolf Diesel En man och hans vision Per Andersson peran@isy.liu.se Linköpings Universitet Slutet på början p.1 Introduktion Rudolf Diesels vision var att bygga en motor som förbrukade

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Ny teknik slår igenom när den är gammal

Ny teknik slår igenom när den är gammal Januari 2007 Ny teknik slår igenom när den är gammal Tekniska genombrott tar mycket längre tid än man tror. Och för att de ska få någon effekt krävs en rad följduppfinningar. Ångkraften, elektriciteten

Läs mer

M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN

M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN 18 4 2013 M-B Journalen W123 19 M-B JOURNALEN 4 2013 W123 123-serien är den mest sålda i Mercedeshistorien med sina nästan 2,7 miljoner

Läs mer

SURAHAMMARBILEN 1897 1902 KONSTRUERAD OCH BYGGD AV GUSTAF ERIKSON VID SURAHAMMARS BRUK

SURAHAMMARBILEN 1897 1902 KONSTRUERAD OCH BYGGD AV GUSTAF ERIKSON VID SURAHAMMARS BRUK BILAR FÖRE 1920 SURAHAMMARBILEN 1897 1902 KONSTRUERAD OCH BYGGD AV GUSTAF ERIKSON VID SURAHAMMARS BRUK Eriksons åkvagn är den äldsta kända svensktillverkade bilen med förbränningsmotor. Den konstruerades

Läs mer

Douglas MOTORCYKLAR DOUGLAS MOTORS LTQ KINGSWOOD BRISTOL E N GLAND TILVERKARE:

Douglas MOTORCYKLAR DOUGLAS MOTORS LTQ KINGSWOOD BRISTOL E N GLAND TILVERKARE: Douglas MOTORCYKLAR 1924 TILVERKARE: DOUGLAS MOTORS LTQ KINGSWOOD BRISTOL E N GLAND FORORD. DOUGLAS FABRIKENS tillverkning under 1924 omfattar ett urval motors cyklar, vilket bör kunna tillfredsställa

Läs mer

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

Bilens Historia. Joseph Cugnot s ångbil 1770

Bilens Historia. Joseph Cugnot s ångbil 1770 Inledning Detta arbete var främst avsett för att jag själv skulle lära mig något om bilens historia, men även andra kan nog finna det mycket intressant, det är även kul att, sedan när man blir äldre, titta

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Cy C k y e k l e ns n ut u v t e v c e k c l k ing n

Cy C k y e k l e ns n ut u v t e v c e k c l k ing n Cykelns utveckling Cykelns utveckling&historia Den första cykeln från Sverige gjort i trä från Lilla Mellösa i Södermanland. Man tror att den är byggd år 1818 eller nåt år senare. Den Kinesiska cykeln

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

Udda Saabprodukter av Arne Fagerstedt

Udda Saabprodukter av Arne Fagerstedt Udda Saabprodukter av Arne Fagerstedt Varför då? Ovissthet om beställming på militära flygplan Svacka i utvecklingen av nya flygplansystem Behov av egna tekniska hjälpmedel Pröva utvecklad teknik inom

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Hemma hos f d Enduroåkaren Kalle Sjöblom

Hemma hos f d Enduroåkaren Kalle Sjöblom Hemma hos f d Enduroåkaren Kalle Sjöblom Kalle som bor strax utanför Uppsala åker fortfarande motorcykel. Han kör cirka 100 mil/år men gasar inte lika häftigt nu som tidigare. Vanligtvis åker Kalle Valborundan,

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

MED SVENSKT FLYG. Te x t: Jo n a s Bj ö r n s ta m

MED SVENSKT FLYG. Te x t: Jo n a s Bj ö r n s ta m ÅR MED SVENSKT FLYG Starten Te x t: Jo n a s Bj ö r n s ta m var trevande. Sju år efter bröderna Wrights första motoriserade luftskutt vid Kill Devil Hills i North Carolina, blev Carl Cederström vår förste

Läs mer

EN AV DE ALLRA TIDIGASTE utvecklingarna i den riktningen var den mekaniska diffbromsen. Idén kom 26 PORSCHEMAG TEXT: JONAS JARLMARK,

EN AV DE ALLRA TIDIGASTE utvecklingarna i den riktningen var den mekaniska diffbromsen. Idén kom 26 PORSCHEMAG TEXT: JONAS JARLMARK, Om varje hjul kunde drivas och styras helt separat med elektronik skulle bilarna bli snabbare, roligare och säkrare. Men ännu en tid lär vi få hålla till godo med mekanik som kontrolleras av elektronik.

Läs mer

MONARK CYKEL. Terminsupprop vid Bromma Läroverk, 1940.

MONARK CYKEL. Terminsupprop vid Bromma Läroverk, 1940. MONARK CYKEL Tidigt 60-tal. Tungviktsboxaren Ingemar Johansson hejdas på sin Monarkcykel av en kvinnlig reporter. Det här med att cykla, det är väl inget nytt för dig, Ingo? frågar hon menande. Nej, det

Läs mer

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J28 Vampire. Historia

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J28 Vampire. Historia Ängelholms Flygmuseum Flygplan J28 Vampire Historia de Havilland Vampire eller DH.100, var det andra jetflygplanet som togs i bruk av brittiska flygvapnet (RAF) under andra världskriget, trots att det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

FLYGMOTORTILLVERKNING G I TROLLHÄTTAN

FLYGMOTORTILLVERKNING G I TROLLHÄTTAN FLYGMOTORTILLVERKNING G I TROLLHÄTTAN Omständigheter och händelse Försvarsbeslutet 1925 innebar en betydande förändring och nedrustning av det militära försvaret. I ljuset av det förödande världskriget

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR Det fina med tre hjul eller hur ALLA ska kunna cykla. Varför ska man sluta cykla när man blir äldre? Eller varför ska man inte få möjligheten att uppleva en cykeltur om

Läs mer

Arboga Robotmuseum Turbojetmotorhistoria Per-Erik Holm Sida 1(9)

Arboga Robotmuseum Turbojetmotorhistoria Per-Erik Holm Sida 1(9) 2008-12-11 Sida 1(9) 1. Hans von Ohain, tysk uppfinnare av turbojetmotorn. HeS 1 (Heinkel-Strahltriebwerk 1) var världens första kända turbojetmotor och provades i en provbock vid Heinkels flygverkstad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

Motorerna i klubbflygplanen har ursprungligen även de konstruerats i huvudsak med tanke på driftssäkerheten.

Motorerna i klubbflygplanen har ursprungligen även de konstruerats i huvudsak med tanke på driftssäkerheten. Flyget och miljön KSAK företräder småflyget / privatflyget, dvs den typ av flygplan som finns i våra flygklubbar. Vill man diskutera flygets miljöpåverkan går det dock inte att gå förbi det stora kommersiella

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

Grundläggande aerodynamik

Grundläggande aerodynamik Grundläggande aerodynamik Introduktion Grundläggande aerodynamik Lyftkraft Aerodynamiska grunder Vingprofiler Historik Sedan urminnes tider har människan blickat upp mot himlen Förekomst inom mytologin:

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv Sida 1(6) På kvällen den 3 oktober 2012 samlades 34 intresserade åhörare på Robotmuseet i Arboga för att lyssna till Boris Bjuremalm, en leende 190 cm lång flygare som alltid flög med förarstolen i lägsta

Läs mer

Våra första 100 år. Air Liquide i Sverige

Våra första 100 år. Air Liquide i Sverige Våra första 100 år. Air Liquide i Sverige 1912 2012. ...och en entusiast i Malmö. I Malmö fanns ett mycket välrenommerat företag i vinbranschen vid namn AD. Faxe & Söner. Gunnar Faxe, sonson till firmans

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Lastbilsleveranser februari 2011

Lastbilsleveranser februari 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser februari 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 17 862 fordon. Detta var en ökning med 49% jämfört

Läs mer

Besök vid SAAB:s museum och monteringsfabrik

Besök vid SAAB:s museum och monteringsfabrik Besök vid SAAB:s museum och monteringsfabrik SAAB var från början flygplanstillverkare och förkortningen står för Svenska Aeroplan AB. När krigsflygen sålde dåligt efter andra världskriget sökte man efter

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

PRESS info. Scania V8 1969-2009 Det legendariska mullret fyller 40. P09301SE / Per-Erik Nordström 31 mars 2009

PRESS info. Scania V8 1969-2009 Det legendariska mullret fyller 40. P09301SE / Per-Erik Nordström 31 mars 2009 PRESS info P09301SE / Per-Erik Nordström 31 mars 2009 Scania V8 1969-2009 Det legendariska mullret fyller 40 Kraften, känslan och det omisskännliga ljudet hör till det som gör Scanias V8- motor legendarisk.

Läs mer

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9.

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9. NYA TEKNIKBOKEN Lärarhandledning I takt med att tekniken blivit allt mer komplicerad ställs högre krav på vårt tekniska kunnande i vardags- och arbetslivet. Många samhällsfrågor är också direkt knutna

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Förslaget kommenteras närmare nedan genom hänvisning till motsvarande punkter i utredningen

Förslaget kommenteras närmare nedan genom hänvisning till motsvarande punkter i utredningen Stockholm 2016-04-13 Remissvar N 2014/03447/MRT Sweboat Båtbranchens riksförbund, får härmed lämna följande yttrande över utredningen Obligatoriskt förarbevis för vattenskoter Sammanfattning av synpunkter

Läs mer

Motor Hirth HM 504 till fpl SK 15 och HM 500 till SK 25 Historia Skolflygplan

Motor Hirth HM 504 till fpl SK 15 och HM 500 till SK 25 Historia Skolflygplan Ängelholms Flygmuseum Motor Hirth HM 504 till fpl SK 15 och HM 500 till SK 25 Historia Skolflygplan Sk 15, A, B, C 1940-1949 SK 15 Tekniska data Motor: HM 504A-2 (105 hk) Besättning: 2 Längd: 7,41 m Spännvidd:

Läs mer

Bilens tidiga historia

Bilens tidiga historia LTH Bilens tidiga historia Ett fördjupningsarbete i Teknik Historia Filip Ridell och Mikael Sjölin 2012-12- 04 Sammanfattning Bilen har en mycket lång och intressant historia. Det har skett åtskilliga

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

Flyg - Flygteknik Till www.aef.se Till Startsidan för Biblioteket

Flyg - Flygteknik Till www.aef.se Till Startsidan för Biblioteket Till www.aef.se Till Startsidan för Biblioteket Titel Advanced Simplicity - Gripen Maintenance (1193) Fpl 39 JAS39 SAAB Information Engelska VideoVHS 427 Advanced Simplicity - Gripen Maintenance (1293)

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 46 Nr 46 LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Utfärdat i Mariehamn den 25 november 2004 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2 Maria Österlund Ut i rymden Mattecirkeln Tid 2 NAMN: Hur mycket är klockan? fem i åtta 10 över 11 5 över halv 7 20 över 5 10 över 12 kvart i 2 5 över 3 20 i 5 5 i 11 kvart i 6 5 i halv 8 5 över halv 9

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

FORD MODELL T 1922 FORD MOTOR COMPANY, DETROIT, USA

FORD MODELL T 1922 FORD MOTOR COMPANY, DETROIT, USA BILAR EFTER 1920 FORD MODELL T 1922 FORD MOTOR COMPANY, DETROIT, USA T-Forden, bilen som satte världen på hjul, var en av de första bilarna som byggdes för gemene man. Modell TT, med förlängt chassi, användes

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; VVFS 2006:44 Utkom från trycket den 11 maj 2006

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt The true story of Stored Force by O. Tedenstig 2007 Abstrakt Stored Force är ett begrepp som myntades på FACIT i samband med marknadsföring och reklam för de populära kontors- och industriskrivarna 4540-44.

Läs mer

BILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN - SAAB

BILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN - SAAB BILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN - SAAB Förutsättningar och omständigheter Under mellankrigstiden kom bilen att få en allt större betydelse som kommunikationsmedel, både för gods- och persontransporter. Bilen

Läs mer

Bilen betyder mest för vårt resande

Bilen betyder mest för vårt resande Bilen betyder mest för vårt resande Personbilen dominerar vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (personkm), framgår det av BIL Swedens nyligen publicerade årsbok Bilismen

Läs mer