Pegasuspriset. transportgruppen.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pegasuspriset. transportgruppen.se"

Transkript

1 Pegasuspriset Miljöarbete pågår dagligen inom svensk transportnäring. Som ett led i att föra fram och inspirera andra i det miljöarbete som görs, startade Pegasuspriset Pegasuspriset har som syfte att visa på kraften och viljan bakom miljöarbetet i transportsektorn. Genom att goda exempel från näringens olika branscher lyfts fram kan fler inspireras till fortsatta insatser för en hållbar utveckling. transportgruppen.se

2 Positiva miljöexempel Genom Pegasuspriset vill vi synliggöra det arbete som görs för miljön och lyfta fram några goda exempel på hållbart miljöarbete. På följande sidor har vi sammanställt de nomineringar som inkommit till Pegasusjuryn de senaste sju åren. Med reservation för att uppgifterna är företagens egna, och att många miljöåtgärder i dag kommit långt längre än då ansökningarna gjordes mellan Vinnarna av Pegasuspriset Svebol Logistics Svebol Logistics är ett litet bolag som väljer att satsa på citylogistik. Bolaget skapar framgång genom föredömligt arbete och hållbara investeringar med ett brett fokus där såväl buller som utsläpp beaktas. Bolaget visar genom sin affärsmodell att miljösatsningar skapar tillväxt och inte minst engagemang bland de anställda. Kontaktperson: Pegasuspriset TransportGruppen, februari

3 ICA Maersk Lines ICA har samarbetat med många olika organisationer för att driva användandet av metan-dieselfordon i Sverige och för att skapa kännedom om dessa inom hela transportmarknaden. Sedan 2012 har ICAs utvärdering resulterat i att km testkörts med metan-dieselfordon. Detta har bidragit till minskade utsläpp, CO2 65 procent per fordon. ICA har också varit delaktiga i att möjliggöra etablering av stomnät för tankställe. Kontaktperson: Jason Palmer, Varbergs hamn På tre år har Maersk Line minskat utsläppen av växthusgaser med 14 % i proportion till utfört transportarbete. Bakom reduktionen ligger ett långsiktigt globalt arbete på flera plan med tydliga mätbara mål fraktades 40 % av allt gods på järnväg. I början av 2011 var siffran 86 %. Exempel på åtgärder som berör den svenska och den övriga skandinaviska marknaden: Våra koldioxidutsläpp ska minskas med 25 % per transporterad enhet från 2007 till Från 2007 till 2010 har vi hittills minskat våra koldioxidutsläpp med 14 % per transporterad container kilometer. Kontaktperson: Charlotte Blomberg, I Varbergs hamn har man genom konceptet Timberbridge utvecklats till att vara en flexibel konsolideringspunkt där man på olika sätt möter upp till skogsindustrins krav. Timberbridge är ett samarbete mellan flera företag och skapar den flexibilitet och de tjänster som behövs för en alltmer krävande marknad. Genom att samordna volymer och erbjuda tjänster med mervärden kan ledtider kortas, miljön sparas och logistikkostnaden sänkas. Den tunga lastbilsflottan i Sverige står för 23 % av vägtrafikens totala utsläpp av koldioxid. Vidare är 30 % av den totala lastningskapaciteten från Mellansverige i sydgående riktning (framförallt Stockholmregionen) s.k. tomkörningar. Situationen har varit densamma under flera årtionden. Det finns helt enkelt inga returlastningar för alla de transportbilar som förser Mellansverige och Stockholmsregionen med konsumtionsvaror etc. Timberbridge konceptet bygger på att nyttja denna tomkapacitet för transporter sågade trävaror från Mellansverige ner till Varberg för de volymer som inte kan gå med tåg. Miljöbesparingen ligger på två ställen: Koldioxidutsläpp per tonkilometer sjunker genom att eliminera tomkörning. Fartyg som tidigare rundat Sverige för att gå upp i Östersjön och hämta sågade trävaror försvinner. Volymerna konsolideras för effektivare sjötransport från Varberg. Kontaktperson: Martin Berg, Taxi 020 och Taxi Stockholm TAXI 020: 595 av Taxi 020:s 972 taxibilar var våren 2010 miljöbilsklassade, motsvarande 61,2 procent. Bolaget godkänner endast miljöbilar när nya taxibilar införskaffas eller nya åkare ansluter sig, vilket innebär att de når målet på 80 procent miljöbilar under Huvuddelen av miljöbilarna (336) är biogas- eller etanoldrivna, om de tankas rätt. Gasbilarna tankades till 85 procent med gas och etanolbilarna till 93 procent med E85 under andra halvåret Övriga miljötaxi är hybridbilar, med en snittförbrukning på 0,59 liter/mil vilket är under hälften av snittet på taxibilen. Taxi 020:s 595 miljötaxi minskar klimatpåverkan med minst 6000 ton fossil koldioxid per år, beräknat på mil, minskad klimatpåverkan 1 kg CO2/km enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets beräkningsgrund. För taxichaufförerna innebär dessa bilar en bättre arbetsmiljö, med lägre buller och vibrationer. Kontaktperson: Frederick Scholander, 4 5

4 TAXI STOCKHOLM AB: Taxi Stockholm kör 10 varv runt jorden varje dag men påverkar miljön med bara sex varv. I och med satsningen på miljöbilar har de minskat koldioxidutsläppen med över 40 procent sedan 2005 och målet är att minska med 70 procent till Idag har vi gasbilar vilket är 77 % av hela vagnparken inklusive storbilar. Dessutom 5 % etanol och 10 % hybridbilar. Nytt mål med samma basår (2005) är 80 % minskning till För att nå dit testar vi även eltaxi. Från och med 1 januari 2010 är alla bilar som köps in miljöklassade bilar enligt transportstyrelsens definition. Men i praktiken har företaget gått ett steg längre, de godkänner endast biogas, etanolbilar samt Toyota Prius klass 3 som är den hybrid som släpper ut minst CO2. På många av Stockholms gator är halten av inandningsbara partiklar (PM 10) för hög vilket är speciellt farligt för barn och Taxi Stockholm har därför infört dubbdäcksförbud på alla bilar. Man rekommenderar också svanenmärkta däck och att de egna åkarna måste köpa ha oljefria däck. För att minska framkörningssträckan till kund har man ett smart trafikledningssystem som medför en effektiv logistik, vilket gör att utsläppen per personkilometer minskas. Kontaktperson: Gunnar Welander, Göteborgs hamn Utveckling av tågpendlar för att effektivisera logistiken till och från Göteborgs Hamn och minska påverkan på miljön av de omfattande transporterna. Mätbara resultat av miljöarbetet: Minskade utsläpp: ton koldioxid/år jämfört med om transporterna som 2008 gick på tåg istället skulle gått på lastbil. Dessutom minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar och andra störningar kopplade till landsvägstransporter. Minskad resursförbrukning Dieselförbrukningen minskar med cirka l i jämförelse med om tågtransporterna till Göteborgs hamn skulle gått med lastbil. Minskad lastbilstrafik till och från Göteborgs Hamn, därmed minskad påfrestning på de älvförbindelser som är hårt ansträngda, framförallt morgnar och eftermiddag/ kvällar. Renova Ett mångårigt samarbete mellan Renova, Volvo och Norba, med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, har resulterat i världens första kompletta hybridsopbil. Den drivs med el eller diesel och lastar och komprimerar alltid med el. Ett separat batteri för lastningen och komprimeringen laddas från elnätet under natten med plug-in-teknik. Kombinationen av framdrift med el och diesel (Euro 5) med eldriven lastning och komprimering med plug-inladdning ger en total reducering av bränsleförbrukningen med minst 30 procent jämfört med en konventionell sopbil. Även emissioner såsom koldioxid, kväveoxid och partiklar minskar i motsvarande mån. Dessutom är elmotorn i det närmaste ljudlös. En sopbil står stilla och lastar och komprimerar avfallet procent av arbetstiden. Den förflyttar sig ofta korta sträckor i tätbebyggda områden. Det är vid start och under acceleration upp till 20 km/tim som den drar mest bränsle. Vid just dessa moment använder den nya hybridbilen bara el. Detta minskar den totala bränsleförbrukningen avsevärt och ger därmed mycket mindre koldioxid och andra emissioner såsom kväveoxider och partiklar. Strävan har också varit att minimera buller vid hämtning i bostadsområden och andra känsliga miljöer. Mindre buller och mindre emissioner skapar även direkt en mycket bättre arbetsmiljö för renhållarna. Tidigare utvecklingsarbete med Renovas sopbilar visar att minskat buller också innebär ökad säkerhet eftersom chauffören snabbare kan uppmärksamma förbipasserande trafik. För första gången sker också all insamling av sopor i en kommun med sopbilar som drivs med biogas i kombination med biodiesel (baserad på raps). Bilarna är konventionella dieselsopbilar, med Euro-5-standard, som konverterats så att de kan drivas även med gas. Kontaktpersoner: Hans Zackrisson, och Lars Thulin, Kontaktperson: Cecilia Carlsson, 6 7

5 Övriga miljöexempel som varit nominerade Göteborg Energi Göteborg Energi har etablerat en anläggning för flytande biogas i Lidköping. Råvarorna för biogasproduktion är helt naturliga. I Lidköping rör det sig om vegetabiliska restprodukter från lokal livsmedelsindustri samt restprodukter från spannmålshantering. Den flytande biogasen används i nya metandieselmotorer som levereras av AB Volvo och som kan ersätta uppemot 75 % av dieselförbrukningen, utan att göra avkall på dieselmotorns effektiva drift. Produktionen i Lidköping leder till ton i årliga minskningar av CO2-utsläpp. Kontaktperson: Eric Zinn, JETPAK Alla som skickar paket med Jetpak får en koldioxiddeklaration per försändelse, men inte via schablonvärden. Utsläppet beräknas istället genom formeln: faktiskt körd distans x bränsleförbrukning x samlastningsgrad. Vi har en maxålder på fordonsflottan och utbildar alla chaufförer i sparsam körning. Kontaktperson: Charlotte Hansson, Ljungkvists Trafikskola Trafikskolan började klimatkompensera 2010 och var först med det i landet, idag har 10 skolor följt efter. Vi har utbildat i ecodriving sen -1998, över 1000 personer. Kontaktperson: Benny Johnsson, Ystad Hamn Logistik AB Ystad Hamn Logistik AB har själv föreslagit som slutligt villkor i miljötillstånd för hamnverksamhet att installera en anläggning som kan förse fartyg vid kaj i fyra färjelägen med landsström. Genom att ansluta till landsström kan fartygen stänga ned samtliga huvud- och hjälpmotorer ombord som normalt behövs för att generera elström till fartygets olika behov. Miljövinsten blir kraftigt reducerade luftutsläpp, samt reducering av buller och lukt då fartyget ligger vid kaj. Anläggningen stod klar hösten 2012 och tre fartyg förväntas börja ansluta under Anläggningen levererar såväl 50 Hz som 60 Hz vilket gör att fartyg oavsett behov kan anslutas. Kontaktperson: Cecilia Ejlertsson, Stena Line Installation av isolerande solfilm på insidan av hytternas fönster för att minska behovet av luftkonditionering. Byte till nya mer effektiva propellerblad. Byte till maskinrumsfläktar med variabelt varvtal. Den totala minskningen av bränsleförbrukningen inklusive förändringar i fartygsflottan är mer än 25 % under en 5-års period. Kontaktperson: Lars-Erik Hellring, UPS UPS Returns Exchange är en kombination av leverans och upphämtning som ger företag bättre kontroll över sin returlogistik, vilket i sin tur sparar på miljön genom en förkortad retur- och bytesprocess. Denna tjänst gör att retur- och bytesprocessen kan ske under ett och samma tillfälle. Redan 1987 började UPS förnya sin flygplansflotta, och har nu ersatt alla gamla 727or med mer energi- och bränslesnåla 747or och 757or. UPS praktiserar även continuous descent approach och taxar dessutom ut på en motor och aktiverar den andra så sent som möjligt. Allt detta sammantaget innebär en besparing på närmre liter bränsle om året. UPS bygger egna fordonskroppar som är lättare och bättre anpassade för sitt ändamål än marknadsstandard. Detta innebär att UPS har en leveransmaskin som är optimerad för att leverera paket. Leveransfordonens design och produktivitet står för en betydande minskning av koldioxidutsläpp per upphämtat/levererat paket. Kontaktperson: Sanja Lemez, Ragn-Sells AB Vår elhybridsopbil används i dag på Arlanda flygplats och driv på en kombination av diesel och el. Även påbyggnationen är eldriven vilket minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med upp till 30 % samt att fordonet blir avsevärt mycket tystare. I dagsläget använder sig ett femtiotal fordon i vår verksamhet av Ecopar vilket är en syntetisk diesel som är mycket renare och innehåller mycket mindre cancerogena ämnen och sotpartiklar än vanlig miljöklassad diesel. Inom renhållningen använder vi idag ett trettiotal fordon biogas som bränsle. Ragn-Sells arbetar med optimering av fordonsrutter för att förbättra effektiviteten. I dag kör 67 fordon på optimerade rutter bränsleförbrukningen kan därmed minska med 10-20%. Kontaktperson: Tova Nyström, Sverigeflyggruppen Genom att flyga turbopropeller på de korta flygsträckor vi opererar på minskar vi CO2-utsläppen med ca 20% mot större jetmaskiner begärde Golden air, en av Gotlandsflygs operatörer, att i flightschemat få flyga på 2000 fot högre höjd. Det sänkte bränsleförbrukningen med uppskattningsvis liter/år, vilket motsvarar kg CO2. Kontaktperson: Ola Mattsson, TUIfly Nordic AB Tack vare en hög kabinfaktor på över 92 % och moderna flygplan är företaget ett av Europas mest bränsleeffektiva. Sedan 2006 har bränsleeffektiviteten ökat med ca 4% vilket motsvarar en årlig besparing på ton koldioxid. Detta motsvarar normalvillors årsutsläpp (nordisk mix på el, fjärrvärme) av koldioxid. Minskningen har uppnåtts genom bl.a.: Installation av winglets ( ) Nya lättviktsmattor, lättviktsvagnar och optimerade lastplaner för ombordförsäljning Lättare stolar och bromsar, minskar även underhållsintervall Operativa procedurer grön inflygning, taxning på en motor, ekonomisk flyghastighet Infört källsortering ombord samt utveckling av digitalt uppföljningsverktyg för registrering av sorteringsgrad Borttagning av skadliga E-nummer i maten ombord Utbyte av varor ombord mot fair-trade och ekologiska, uniformsskjortor är nu ekobomull Första svenska bolag att flyga papperslöst i cockpit (sparar 52 kg/flygplan samt mängder med pappersutskrifter) Regelbundna möten städleverantörer med syfte att förbättra städrutiner och minska användningen av skadliga kemikalier vid städning ombord Leverantörsuppföljning av miljö- och socialt ansvar genom leverantörsdeklaration Kontaktperson: Fredrik Lindblom, Stockholms Hamnar Gummimattor har monterats på samtliga kajytor där fartygsklaffen ligger an. Trailerramperna har isolerats med ljuddämpande material mellan gallerdurk och stålställning. Hastigheten på rampen har sänkts genom att transportvägarna lagts om. Mätt över ett normalt lossningsförfarande har den ekvivalenta ljudnivån minskat med cirka 10 db och det momentana bullret med cirka 15 db med de åtgärder som redovisats ovan. Kostnaden för åtgärderna är cirka 2,5 miljoner kronor. Kontaktperson: Peter Lundman, 8 9

6 Trelleborgs Hamn AB Elanslutning av fartygen, spillvattenmottagning, dagvattenrening, partikelrening av avgaserna i dragbilarna, sparsam körning, sänkt bullernivå i terminaltraktorer, fartreducering på dragbilarna, el-truckar. Vi har bytt ljuskällor i lagerdelen av vårt logistikcenter. 440 lysrörsarmaturer och lysrör har ersatts av nya. Vi sparar varje dag nära W, vilket på årsbasis gör kw. Drivmedelsförbrukning/CO2 egna fordon 20 % (mellan 2010 och 2012) Buller bästa terminaltraktorer - 3 dba (mellan 2009 och 2012) Partikelutsläpp bästa terminaltraktor nästan 100 % rening (2012) Energiåtgärder kwh per år från 2012 ca 900 ton CO2 Kontaktperson: Agneta Nilsson, A-Train AB/Arlanda Express Genom att A-Train byggt Arlanda Link har nu hela 50 miljoner resenärer rest till och från flygplatsen med tåg istället för med motorvägstransporter, varav 40 miljoner med Arlanda Express. Tågen körs med miljömärkt el ifrån förnyelsebara källor. A-Train har under 2012 inlett ett unikt samarbete med SL (Storstockholms lokaltrafik) som möjliggjort att pendeltågstrafiken kan gå direkt ifrån Stockholm, via Arlanda Link och ända fram till Uppsala. A-Train främjar aktivt till att ge utrymme för fler bolag att trafikera Arlanda link och därmed förflytta persontransporterna ifrån motorvägen till tågbanan. Under det första kvartalet 2013 har antalet resenärer till och från Arlanda central fördubblats jämfört med föregående period 2012 då samarbetet inte fanns. Man har även som målsättning att inspirera andra att tänka miljö. Bl.a. gör man detta genom att dela ut miljöpris tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen. Kontaktperson: Martin Byström, Stadsbussen i Mariehamn AB Tre av våra fyra stadsbussar samt alla våra tre minitåg går sedan något över ett år helt på biodiesel gjort av fiskrens. Fiskdieseln tillverkas av ett fiskförädlingsföretag på Åland, Storfjärdens fisk AB, och levereras till vår depå på fordon som själva går på fiskdiesel. Ingen inblandning görs av fossilt diesel. Kontaktperson: Uffe Grüssner, Arlanda Flygbränslehantering AB Arlanda Flygbränslehantering har tillsammans med flera parter flyttat över samtliga sina transporter av flygbränsle till Arlanda, från Stockholms innerstad med tankbil, för att i stället gå på järnväg via Gävle hamn. Vi har tagit bort 55 dagliga tankbilstransporter och ersatt det med tågset i veckan. Detta har minskat CO2 utsläpp på grund av 100 procent transport av bränslet transporteras med el lok i stället för dieseldrivna lastbilar. Minskat årligt co2 utsläpp med 2400 ton, vilket motsvarar en minskad dieselanvändning med liter per år. Ovanstående motsvarar 55 dagliga tankbilstransporter tur och retur Sthlm-Arlanda. Till Gävle hamn med kort inseglingsränna anlöper i dag ca tankfartyg med flygbränsle per år. Jämför detta med den långa inseglingsränna som Stockholms hamn har med så många timmar genom skärgården. Känns skönt att kunna plocka bort dessa båtar från Stockholms skärgård. Vi plockar även bort 55 tankbilstransporter, tur och retur, om dagen från Loudden via Valhallavägen till Arlanda. Det är naturligtvis bra ur trafiksäkerhetssynpunkt! Kontaktperson: Bengt Westman, Flygbussarna Airport Coaches AB Idag går över 60 % av bussarna på biobränslet RME. Idag går över 60 % av bussarna på biobränslet RME startade Flygbussarna ett projekt med att installera eco-driving datorer i bussarna och utbilda förare i sparsam körning. Sedan 2008 har Flygbussarna konverterat 62 procent av fordonsflottan från diesel till RME. Under 2012 byttes 12 dieselbussar ut mot nya Euro V. Därmed ökade andelen bussar på biobränsle till på 62 %. Juli 2012 var samtliga fordon utrustade med Pilotfish Fuel Economy Alla (ca 400) Flygbussförare har fått utbildning i sparsam körning, klart juli 2012 Regelbunden uppföljning av överförbrukningen och coachning Individuell bonus kopplat till hur sparsamt föraren kör Kontinuerlig kommunikation om fördelarna med att resa kollektivt och Flygbussarnas miljöarbete (PR och reklam, se t.ex. Bra Miljöval i Stockholm årlig revision Kontaktperson: Eva Tiséus, marknadschef, , DB SCHENKER DB Schenker driver ett projekt inom citylogistik som heter Hela lasten halva utsläppet Detta projekt syftar till att halvera emissioner från distribution i Göteborg stads miljözon till år 2015 med 2008 som basår. När emissionerna har reducerats i miljözonen i Göteborg innebär detta att även de hälsovådliga utsläppen har minskat. Exempel på detta är reducering av marknära ozon, partiklar och cancerogena kolväten. Schenker har även har initierat samarbete med fler av transportsektorns olika aktörer för projektet Klimatneutrala godstransporter. Målet är att halvera klimatpåverkan till 2020 jämfört med Schenker jobbar själva med att effektivisera sin logistik. Kontaktperson: Tomas Johansson, VSV FRAKT AB VSV har genomfört utbildning i sparsam körning och infört avancerad bränsleuppföljning (enligt Greather Than). Leankonceptet har implementerats på cirka 50 rundvirkesfordon, arbete pågår med att installera i resterande rundvirkesfordon. Alla flisfordon har installerat Vecho-datorer för en effektiv transportdirigering samt verktyg för att följa upp bränsleförbrukningen. Rundvirkesfordonen har på 10 år sänkt emissionerna med 13,4 %, motsvarande 60 miljoner ton CO2 per år. Hydrauloljeförbrukningen har på 10 år sänkts med 28 %. Kontaktperson: Claes Axelsson, MALMÖ AVIATION AB Genom att aktivt arbeta med ett bränslebesparingsprogram har man minskat de klimatpåverkande koldioxidutsläppen. Åtgärderna är gröna flygningar, man har också minskat vikten ombord och optimerat tidtabellen Malmö Aviation flyger när kunderna vill flyga. Enligt beräkningar flyger nu Malmö Aviations piloter 200 kg snålare per timme än vad manualen för flygplanstypen säger. Malmö Aviation arbetar även med att fondera medel för att bidra till att göra biobränsle tillgänglighet på de flygplatser de trafikerar. Kontaktperson: Ann-Sofie Hörlin, NORWEGIAN AIR SHUTTLE SWEDEN AB När Norwegian ersätter befintliga Boeing och MD80-plan till förmån för nya Boeing innebär de nya flygplanen en reduktion av NOx-utsläppen med hela 43 procent och minskade CO2-utsläppen med 33 procent. Kontaktperson: Charlotte Holmberg Jacobsson, 10 11

7 TAXI KURIR I STOCKHOLM AB Företaget har under 2010 investerat över 6 miljoner kronor till att förändra vagnparken till miljöfordon. Tack vare detta har man ökat andelen miljöbilar med 320 % under ett år. Man har även implementerat Kurir Quality, som är ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på relevanta delar av ISO 9001, ISO samt AFS 2001:1. Kontaktperson: Jan Günther, GÖTENE KYLTRANSPORTER AB Företagets koncept med biogasbilar där gasen även driver kylmaskinen är helt unika i hela världen. Tekniken innebär 80 % minskade utsläpp och 10 % högre last förmåga, dessutom 10 % lägre bränsleförbrukning. Kontaktperson: Ulf Johansson, TAXI KLIMATSMART AB Vår affärsidé är att erbjuda resenären den mest miljövänliga taxiresan. Det uppnår vi genom att ha bara miljöbilar, ta stor hänsyn till miljön i våra övriga inköp och investera i vindkraft för att helt motverka de koldioxidutsläpp som vi ändå tvingas släppa ut. Vi räknar med att släppa ut ca ton mindre koldioxid än om vi inte hade haft miljöfokus. Kontaktperson: Berat Kelmendi, GOTLANDSFLYG I fjol valde Gotlandsflyg ett nytillverkat, innovativt turbo-prop plan (ATR ) som står för en lägre bränsleförbrukning. Det dubbelmotoriga turbopropplanet uppges dra 70 procent mindre bränsle än andra jämförbara plan och har enligt tillverkaren betydligt lägre utsläpp av koldioxid där koldioxidutsläppet minskas med nästan 50 procent i förhållande till vanliga jetflygplan eller 28 procent mindre koldioxid per passagerare än den Fokker 50 som trafikerar Gotland idag. Kontaktperson: Sophie Skyving, AUTOLINK SWEDEN AB Autolink har tillsammans med Kockums industrier i Malmö tagit fram och utvecklat nästa generations Multipurpose-vagn. Dessa nyutvecklade dubbelkopplade järnvägsvagnar rymmer maximalt tolv personbilar och möjliggör även traditionell godstransport med 72 EU-pallar. Detta nytänkande innebär att vagnarna aldrig behöver gå tomma eftersom den övre våningen kan sänkas ner så att det blir möjligt att lasta vagnarna med gods på pall, trävirke eller pappersrullar. Effekten av detta är en betydlig mindre miljöbelastning då transport av bilar på järnväg traditionellt inte möjliggör kombinationen med gods. Kontaktperson: Gert Jönsson, COPENHAGEN MALMÖ PORT AB (CMP) CMP förnyar och ersätter sina maskiner med bästa tillgängliga teknik. Detta innebär maskinerna utrustas med partikelfilter och bullerdämpas. Standarden är högre än vad lagen kräver. CMP sänder de av sina anställda som kör tunga maskiner på eco-driving kurs. Och det ger resultat. CMP utvecklar planering av fartygets anlöp så vi får så kort körsträcka som möjligt när lasten lossas eller lastas. Kontaktperson: Gert Nørgaard, VIKING LINE AB Rederiets fartyg har använt lågsvavligt bränsle sedan 1990-talet, avgasrening har installerats på flera av rederiets befintliga fartyg. På alla nybyggen installeras avgasrening, allt avfallsvatten, inklusive länsvatten, pumpas iland till lokala vattenreningsverk via hamnarnas avloppsnät (svartvatten och gråvatten sedan 90-talet och länsvattnet sedan år 2004), avfallshanteringen har hög prioritet inom verksamheten. Genom att investera i avfallsutrustning samt personalens kompetens, möjliggörs en långt utvecklad avfallssortering ombord, genom att använda avfallskomprimatorer/-pressar ombord, minskar man på kärlens tömningsintervaller och därmed även på mängden avfallstransporter, tennbaserade, giftiga bottenfärger, har inte använts inom rederiet sedan 90-talet. Istället rengörs fartygsbottnen genom mekanisk borstning minst 4 gånger per år. rederiet har ett internt program för att minska på bränsleförbrukningen ombord på fartygen. Inom programmet ges bland annat utbildning åt fartygens driftpersonal i bränsleekonomiska driftsmetoder, rederiets huvudkontor i Mariehamn och rederiets alla fartyg är miljöcertifierade enligt ISO standarden sedan år 2002, för effektiv uppföljning inom rederiets miljöarbete, finns ett omfattande rapporteringssystem, styrning av användandet av kemiska produkter: en lista med de kemiska produkter som får användas ombord tas fram centralt av ansvarspersoner iland, samt det har införts doseringsapparater ombord för att optimera kemikalieanvändandet vid städningen av fartygen. på Viking XPRS (trafikerar rutten Helsingfors-Tallinn/Estland) har utrustning installerats som möjliggör effektiv sortering och insamling av bioavfall. Likartad utrustning kommer att installeras på rederiets nybygge Viking ADCC (i trafik 2009/2010) som kommer att trafikera rutten Kapellskär-Mariehamn/Åland. Viking Grace har som trafikerar linjen Stockholm Åbo har LNG-drift. Koldioxidutsläppen har därmed minskat med 85 % och växthusgaser med 15 %. Kontaktperson: Tony Öhman, AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK SL:s spårbundna kollektivtrafik drivs till 100 procent av el från förnybara källor. En allt större andel, över 50 % av bussarna drivs av förnyelsebara drivmedel. Kontaktperson: Stefan Wallin, STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT De senaste fem åren har utsläppen av CO2 från den egna verksamheten minskat med mer än 50 procent. De största reduktionerna har skett genom energieffektivisering och övergång till förnyelsebara bränslen. För de utsläpp som flygplatsen ännu inte kunnat reducera själv köps motsvarande reduktion in genom så kallade CDM projekt i andra länder. Genom detta program har flygplatsen för egen del en klimatneutral verksamhet. Flygplatsen har aktivt arbetat för att öka andelen kollektivtrafikresenärer (idag 46 procent vilket är i topp i världen). Flygplatsen har även arbetat aktivt med införandet av Gröna flygningar vilket innebär att flygplan sparar bränsle och därmed minskar sina utsläpp av CO2. Kontaktperson: Fredrik Jaresved, TRANSRAIL SWEDEN AB Transrail Sweden har tillsammans med Banverket utvecklat IT systemet CATO (Computer Aided Train Operation) vilket är ett trafikledningssystem som skapar möjlighet att effektivisera tågdriften i relation till den övergripande trafiksituationen. Detta leder till minskade utsläpp och minskad resursförbrukning. Optimering av varje tågs tidtabellanvändning ger målpunkter för alla tåg Varje tåg optimerar sedan sin egen färd till nästa målpunkt på ett energioptimalt sätt Omfattande tester med LKABs tåg på Malmbanan har gett följande resultat: Minskad energiförbrukning med mellan % Ökad bankapacitet med 10 % Minskade underhållskostnader för bromsar med 30 % Minskat koldioxid utsläpp (diesellok) Kontaktperson: Per Leander, 12 13

8 SVEN CARLSSON TRAFIK AB Miljöcertifierade sedan Fyller däcken med nitrogen vilket gör att däcken håller längre och att bränsleförbrukning sänks. Testar olika teknik för att minska utsläpp. Har jobbat rening av tvättvatten och fixat uppvärmning med gas istället för olja. Ökar kunskap om miljö bland anställda. Kontaktperson: Sara Spångberg, THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA Vi jobbar med ett systematiskt miljöarbete. Använder ny flygteknik för minskade utsläpp. Använder sig av gröna flygningar. Har hittills uppnått 67 gram CO2 per passagerarkilometer. Har miljömål för resurser och återvinning och utbildar personal i miljö. Kontaktperson: Kim Houmark Hansen, SKÅNETRAFIKEN Skånetrafiken arbetar mot målet att göra kollektivtrafiken fossilfri och driver på en ökad produktion av biogas. Skapar säkrare trafik med mindre trängsel på vägarna. Kontaktperson: Kristina Christensson, Buss i Väst Har sedan 2002 haft en långsiktig strategi för att få alla delägare att arbeta med långsiktig hållbarhet med hjälp av ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Alla delägare är miljöcertifierade och systemet är utspritt på 44 olika platser i landet. Buss i Väst har successivt infört nya bränslen i linjetrafiken vilket lett till en förbättring med 63 procent jämfört med fossil diesel. Dessutom körs på vissa sträckor med hybridfordon som går på RME och gas. Kontaktperson: Viking Line Har lyckats förbättra sin miljöprestanda genom att ersätta rederiets fartyg M/S Isabella med det mera miljöanpassade fartyget Viking Grace på rutten Stockholm-Åbo. Viking Grace drivs med LNG (flytande naturgas) istället för tjockolja. Genom lyckade åtgärder även vid planering och byggande av fartyget genom resursbesparing, låga utsläpp, energieffektivisering, vattenbesparing och effektiv avfallshantering, har fartyget blivit ett föredöme för rederiets miljöarbete. Kontaktperson: GEODIS WILSON SVERIGE AB Geodis Wilson Sverige AB är ett logistikföretag som sätter miljökrav på transporter som de köper. Efter två års arbete att styra över till bättre miljöval har det uppnått 79 % till sjös och 65 % för flyg, dvs. så kallade gröna leverantörer. Kontaktperson: Bengt Erlandsson, OXELÖSUNDS HAMN AB Har tät dialog med närboende för att åstadkomma en bättre miljö bl a vad gäller damm och buller. De effektiviserar också sin logistik där fordon till sjös liksom till land ska gå fulla i bägge riktningarna. Kontaktperson: Erik Zetterlund, SAS OCH LFV Har påbörjat projektet med gröna inflygningar. Målet är att Arlanda Airport ska ha det största antalet gröna inflygningar i Europa senast Detta sätt att flyga sparar bränsle och därmed minskar utsläppen. Kontaktperson: Carl Selling, FLYGTAXI Flygtaxi har satsat stort på att få kunderna att åka den delade FLYGTAXIN i syfte att göra taxin mer kollektiv och därmed minska utsläppen. Kontaktperson: Michael Schartau, GÄVLE TAXI Gävle Taxi har gått i spetsen för att bli certifierad för Säker Grön Taxi. Ägare och chaufförer har fått miljöutbildning och verksamheten ska hela tiden bli bättre för miljön. Bl a körs bilarna mjukt för att spara bränsle och minska utsläpp. Därmed håller de hastighetsgränserna och bidrar till säkrare trafik. Företaget får pga sitt miljöarbete köra i kollektivkörfält. Kontaktperson: Sven-Olov Hiller, SJ SJ har källsorterat för att återvinna 99 % av material i 156 lok och vagnar från 60-talet. Ca 7000 ton material har återförts till kretsloppet. Kontaktperson: Erica Kronhöffer, 14

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Miljöarbete pågår Pegasuspriset ett miljöpris för hela transportnäringen

Miljöarbete pågår Pegasuspriset ett miljöpris för hela transportnäringen Sammanställning av nominerade 2008-2011 samt ytterligare exempel på miljöarbete som pågår Miljöarbete pågår Pegasuspriset ett miljöpris för hela transportnäringen Pegasuspriset ett miljöpris för hela transportnäringen

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Persontransporter Godstransporter

Persontransporter Godstransporter Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Godstransporter Resultat från revision 2013 Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke och ett av föreningens verktyg för att driva på utvecklingen

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL VÅR MILJÖ # EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL Innehåll Vår Miljö... s. Natur & Miljöpärmen... s. Skavsta Flygplats växer... s. Miljöpolicy...

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Maj 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 3 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Persontransporter Godstransporter

Persontransporter Godstransporter Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Godstransporter Resultat från revision 2014 Bra Miljöval 25-åriga historia är byggd på konsumentmakt. Det är just därför Naturskyddsföreningens miljömärkning

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet

Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet Renova först i Sverige med gasdrivna sopbilar - 1994 45 sopbilar drivs idag med gas Miljötvätthall 1996 (uppgraderad 2007) 15 sopbilar

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 MILJÖFÖRVALTNINGEN Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 Tillsyn av transporter En rapport från Miljöförvaltningen Katarina Olsson och Emma Nordling Juni 2009, dnr: 2008-003085-206 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Bilaga 4. Uppföljning av Handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid år 2012-2015

Bilaga 4. Uppföljning av Handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid år 2012-2015 Bilaga 4. Uppföljning av Handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid år 2012-2015 Uppföljning för kvartal under 2014 D 2012-001367 Aktivitet Ansvarig Arlanda Ansvarig Koncernfunktion/dotterbolag/dotterdotterbolag

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Miljöfordon Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Dettifoss 200 ton per sekund Dramatiskt ökande transport behov Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Augusti 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Miljöarbete inom transport 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Agenda ICA miljömål + aktiviteter Avtalskrav Uppföljning och återkoppling 2014-03-14 2 Avgränsning

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Vinter/Vår 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma, Visby & Mora/Sälen Halmstad Stockholm City/ Bromma & Mora/Sälen 7/1 2/6-13 NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR Dina

Läs mer