Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra. här!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra. här!"

Transkript

1 Nummer 7, mars 2008 Redaktör: Åke Silén Ölanda Flyg- och motorsällskap (ÖFM) "Vår ambition är att flygplatsen skall utvecklas och bli ett naturligt mål för inhemska som utländska piloter" Stöd vår ambition - värva en medlem! Pg Ett bidrag, stort eller litet betyder så mycket! c/o Åke Silén Drivbänksvägen Hässelby Tel: Ordföranden har ordet Vad har hänt 2007? Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra här! långväga gäster uteblev i år, men lovat att göra nytt försök kommande år om vädrets makter är med oss. Trots allt fick vi några enstaka besök från Danmark och Tyskland i början av augusti månad. Antalet besökare totalt var ca hälften mot föregående år. Arbete som utförts under året är att vi har fått igång belysningen på fältet. Ett antal tappra ställde upp på en av de varmaste dagarna vi hade på försommaren och slutförde det arbete som kvarstod. Nu är Ölanda tillgängligt natt som dag vilket underlättade när höstmörkret väl kom. Belysningen fungerar klanderfritt. Banljusen under utplacering I övrigt har husvagnsuthyrningen fortsatt med gamla trogna kunder och även några nya har tillkommit, som vi fått hyra in på annat stället p.g.a. platsbrist i hangaren. Lotteriet har även i år gett oss ett välbehövligt tillskott till vår kassa. Vill även i år tacka de som vanligt ställt upp och hjälpt till med arbete på fältet under sommaren. De är Åke, Hasse, Roger, Göran, Arne, Stig, Kenneth, mfl. Ett extra stort tack till Roger som konstruerat och byggt ihop vår banbelysning. Banljusen i skymning URL Nu är tid att betala medlemsavgiften! Nummer 7, mars 2008

2 Femtio år av flyghistoria - fortsättningen är en annan historia BYXELKROK Ölanda flygplats fyllde femtio år den 30 augusti Frågan är om det blir en flygande fortsättning eller gravöl. Det finns en stor utvecklingspotential i Ölanda flygplats säger de som vet och kan något om Ölanda och dess centrala läge mitt i en expansiv infrastruktur med centralpunkten på Ölanda flygplats och en cirkel runt Baltikum, Gotland, Göteborg, Stockholm som tänkbara flygmål. Samtliga platser ligger inom några få timmars flygresa från Ölanda. HISTORIEN OM ÖLANDA I en kort historik beskriver en av grundarna, Lars Björkroth, hur han med ett 4 år gammalt flygcertifikat kom till Öland 1951 och såg platsen för Ölanda flygplats. De möttes vid en rad måltider på Grankulla pensionat, Lars Björkroth, och den flygintresserade Harald Ericksson som tog kontakt med markägarna till Ölandas blivande flygplats. Avtal tecknades om arrende. Snart ordnades hjälpande händer för iordningställandet. Lars Björkroth flög själv premiärplanet den 30 augusti 1957 från Norrköping till Ölanda och tekniska tidskrifter uppmärksammade händelsen. Han har byggt en modell av detta första flygplan i skala 1:100. Det kommer att finnas med någonstans i festligheterna den 30 augusti. Mottagningskommittén, Harald Ericksson, jägmästare P-G Arne på Skäftekärr och postens legendariske Stig Johansson, som också skrev en artikel i Ölandsbladet fanns där. Den 13 juni 1960 skedde den första taxiflygningen från Bromma. Harald Ericksson hade inlett samarbete med Aero Nords direktör Per Holmström och flygkapten Hans Thelin och flera taxiflygningar skedde inför midsommaren Även vår nuvarande kung, Carl XVI Gustaf, besökte Ölanda den sommaren, varför många trodde att det var då flygplatsen invigdes. Senare inbjöds dåvarande kommunalrådet Roland Larsson för en provtur och sommaren 1971 klubbades beslutet om en permanentning av flygplatsen, som då kunde inleda en radikal förbättring av landningsbanan. Året därpå blev samtliga socknar på norra Öland inkorporerade med Borgholms storkommun, då hade det troligen varit för sent för ett klubbslag. Flygplatsen asfalterades och Harald Ericksson överlät arrendekontraktet till Borgholms kommun som därefter blev huvudman för Ölanda. För kommunen blev det en dålig affär, flygningarna inskränkte sig till ett fåtal och då mest för ägarna till planen. Inför hotet om nedläggning bildades en ideell förening, Ölanda Flyg- och Motorsällskap som åtog sig det tunga ansvaret att förvalta Ölanda. Trots tre årligen återkommande flygdagar och lottförsäljning mm. lyckas man inte få något överskott i verksamheten. År 2004 bildades en styrgrupp som har till uppgift att utveckla Ölanda. Projektet, Landa på ett framtida Ölanda! startades med representanter från Ölanda Flyg & Motorsällskap, Länsstyrelsen, Borgholms kommun, Ncc och Högskolan i Kalmar, med mottot: Landa på ett framtida Ölanda! Man lyckades få pengar till delfinansiering från Mål 2 Södra, EU, EG:s strukturfonder till en fördjupad förstudie avseende utbyggnad av Ölanda flygplats, undertecknad av ordföranden i Ölanda Flyg & Motorsällskaps ordförande Bengt Eklund och kassören Åke Silén. INFRASTRUKTUR OCH MILJÖN I den 32 sidor tjocka förstudien till ansökan om EUpengar, kan man läsa hur en fungerande infrastruktur ser ut, vad som krävs av kommun och länsstyrelse för att få en vinstgivande kommunikation förlagd till norra Öland. Det antyds, att politikerna är mycket positiva till den här satsningen men att tjänstemännen är av en annan åsikt. Tanken att privatpersoner skulle flyga mellan metropolerna i Sverige, Baltikum, Polen och Tyskland, är en fantastisk idé men med verklighetsförankring. Det visar sig, enligt redovisade beräkningar, att redan efter två inkomster/ inflyttning som motsvarar i skattekraft/år, skulle en utveckling av Ölanda vara ekonomiskt försvarbar. RESOR I TID OCH OTID En flygresa mellan Stockholm - Ölanda, tar till exempel drygt en timme, berättar Bengt Eklund, jämfört med en bussresa som tar c:a 7 timmar. Det finns redan de som pendlar mellan sitt jobb i Stockholm och Öland med eget flygplan. Flygkapten, Hans Björe, permanent bosatt på Öland och flygplatschef vid Ölanda, tar det egna flygplanet hem från Bromma. Han har till och med fått skattemyndigheterna att bevilja reseavdrag, då han bevisat att han äger ett plan och faktiskt flyger regelbundet angiven sträcka

3 (80 resor/år). Tidsvinsten är ju enorm. En timmes flygresa, tröttar mindre än sju - åtta timmars bilresa. Om man tänker sig att taxiflyg tar ett antal trötta bilförare regelbundet mellan hemmet på Öland till arbetsplatsen, spar det mycket tid och pengar och minskar antalet olyckor. Vägunderhållet skulle faktiskt bli billigare - en annan positiv bieffekt. ATT FLYTTA TILL ÖLAND Många privatpersoner med vinterbonade hus på Öland, skulle mer än gärna vistas längre tid på Öland om de snabbt kunde flyga till sina bestämmelseorter. En flygplats med reguljärflyg, genererar många nya arbetstillfällen, det är inte svårt att inse. Service kräver personal, som kräver bostäder, som i sin tur den livlina och energigivare som Ölanda Flyg- & Motorsällskap hoppas på? Den frågan kan bara kommunpolitikerna och andra myndigheter besvara - inklusive en intresserad allmänhet. Finns det inga unga människor som vill satsa tid och intresse på flyg som kommunikation, där det finns en mängd uppenbara vinster att göra, både ekologiska och ekonomiska, då är dagarna räknade för Ölanda, liksom för andra städers satsning på små flygplatser. Om en ung generation tar vid efter veteranerna, tillförs ny energi och Öland- Ölanda får ett långt, lyckosamt liv med luft under vingarna. RAGNHILD OXHAGEN kräver andra servicetjänster, åretruntöppna butiker, social service och skolorna på landsbygden skulle kanske få den barninjektion som efterlysts! Hur är det med styrelseledamöterna för Ölanda Flyg & Motorklubb, bor de här permanent? Jo, Bengt Eklund är i full färd med flytt av boende och företag från Stockholm till Byxelkrok. Flygplatschefen Hans Björe är bofast, liksom styrelseledamöterna Roger Eklöv ICA-chef, suppleanten Arne Sjögren och Kenneth Niklasson, Roger Forsberg och Göran Stensson, sekreterare, är sommargäst. Det finns fler som funderar på att flytta hit. Bildtext Lars Björkroth med sitt modellplan, utanför flyghangaren vid Ölanda. Modell skala 1:10 Focke- Wulf Stieglitz, det användes mycket som bogserplan och uppvisningsplan i Sverige när man tog upp glidflygplan i luften. Bakom Lars Björkroth står ett plan av samma modell som de plan som användes som skolflygplan av Sk 12 ute på Ljungbyhed under 1940-talet. Hans Björe, flygkapten stationerad inom civilflyget från Arlanda med 80 flygningar/år mellan Stockholm-Ölanda, Lars Björkroth, modellbyggare och tidigare flygare. Bengt Eklund har flugit i drygt 20 år. ÖLANDAS FRAMTID Har Ölanda en framtid? Kommer Ölanda att överleva sin 50-årsdag, kommer flygplatsen att bli

4 Bengt har haft mycket att stå i och haft fingrarna på många ärenden. Här nedan finns några viktiga rubriker till händelser under Logga in på och läs artiklarna. Flygplatser i Stockholm. Luftvärdighetsbevisen billigare AOPA hos Riksdagens trafikutskott Regeringen tänker om beträffande beskattningen av flygbränslen och återkommer under våren 2008 med nytt förslag AOPA Sweden svarar på Finansdepartementets remiss angående skatt på flygbränsle. SKATT PÅ FLYGBRÄNSLEN Sänkta avgifter för certifikat. ICAO föreslår nya krav på ELT NYA VFR-TRANSPONDERKODER I TYSKLAND LUFTFARTSVERKET BEHÅLLER BANA 11/29 PÅ STURUP Infrastruktur skall vara tillgänglig för alla medborgare på lika villkor. AOPA-Swedenuppvaktar regeringen

5 Köp vår T-tröja med Ölanda logga Unik - snygg! Sätt in 75 kronor på vårt pg ange tröja och storlek! Har nu läst artiken i Ölandsbladet den 30 augusti om Roy Nilsson i Skriketorp av Ragnhild Oxhagen? Köp vår keps med Ölanda logga Unik - snygg! Sätt in 75 kronor på vårt pg ange keps! Roy håller sig med ett eget flygfält, ett Ölanda i miniatyr. Ett välhållet gräsfält av bästa slag. Roy är en av Sveriges bästa modelplans-byggare och flygare. Han har tävlat med sina byggen både nationellt och internationellt och vunnit stora framgångar. I USA i början på åttiotalet blev han som bäst 2:a i modellbygge och 8:a i flygningen. På åttiotalet fanns många modell byggare och flygare och Roylanda var välkänt i alla modell-flygarkretsar. Skaror av entusiaster samlades under sommaren för att tävla på Roylanda. Roy har inte bara talang utan har övat upp sin skicklighet till absolut högsta mästarklass. Det finns nog inom området inga svårigheter som inte Roy mästrar. Hans skicklighet begränsar sig ingalunda till modellbyggen utan han har sett till att under årens lopp hålla det mesta av det motoriserade fordonsbeståndet i närmiljön i gott skick. Trilskande traktorer och gräsklippare utgör inga undantag. Själv har jag erfarenhet av hans mekaniska talanger då jag för något tiotal år sedan anlöpte Byxelkrok med min segelbåt med ett irriterande och besvärande glapp i styrsystemet. Efter lite letande, slipande och mätande hade han framställt en ny sprint som passade perfekt och löste problemet. Har ni inte sett Roys fantastiska modeller? Då föreslår jag ett besök hos Roy i Skriketorp. I bakändan på hans bilverkstad står en del av hans skapelser.

6 En historisk bild från flygfesten för nästa 50 år sedan. Är det någon som har bilder från uppvisningen? Skicka gärna till s redaktör Kallelse till årsmöte! Alla är välkomna till vårt årsmöte som kommer att hållas på restaurang Sjöstugan i Byxelkrok den 30 april kl 13. Agenda 1 Mötets öppnande 2 Stadgeenligt utlyst 3 Upprättande av röstlängd 4 Dagordningens godkännande 5 Val av ordförande och sekreterare 6 Val av justeringsmän 7 Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut 8 Revisionsberättelse 9 Styrelsens ansvarsfrihet 10 Förslag från styrelsen 11 Förslag från medlemmar 12 Fastställande av årsavgift 13 Valberedningens förslag och val av styrelsemedlemmar 14 Val av revisor 15 Val av valberedning 16 Övriga frågor

7 FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM Bäste Ölanda vän! Nu så här under vårvintern påminns vi, under vissa soliga dagar om vad som så sakteliga kommer. Sommar och sol! Det går ju inte att förneka att vissa somrar är bättre än andra men under de flesta somrarna skiner solen som mest och starkt på Öland. Vi har tyvärr ännu inte lyckats med att förlänga och asfaltera om banan men vi arbetar oförtrutet vidare med problematiken. I vilket fall som helst så kommer banan att sopas och väntar återigen på att få ta emot flygande gäster, bekanta och obekanta från när och fjärran. Det är nu hög tid att förnya ditt medlemskap i ÖFM. Vi hoppas, att våra trogna och för verksamheten så betydelsefulla medlemmar även i år vill stödja vår verksamhet. Vi hoppas naturligtvis att alla vill vara fullvärdiga medlemmar men som ett alternativ, finns stödmedlemskap. Ett varmt tack på förhand! Försök även att värva ytterligare en medlem eller en sponsor! OBS Vi skickar inte några medlemskort! ÖFM är numera medlem i Flygsportförbundet och medlemmar, som önskar medlemskap i KSAK kan utöver ÖFM medlemskapet, betala in 405 kr för medlemskapet i KSAK. Har du adress men inte tidigare skickat oss någon adress. Det skulle bespara oss tid och pengar om vi bättre kunde nyttja i stället för snigelpost. Vi kommer inte att missbruka adressen på något sätt! Vänligen skicka mig ett med ÖFM i ämnesraden till Lotteriverksamheten är en viktig del i ÖFM s intäkter. När du besöker Byxelkrok, kom och köp några lotter! Du kan inte missa vår lotterikiosk med centralt läge bland hamnbodarna. Kanske är lotterikiosken stängd och obemannad. Vi har helt enkelt inte tid att vara där så mycket som skulle behövas. Vi söker med ljus och lyckta efter assistans! Pigga ungdomar till glada pensionärer - ingen åtskillnad. Trogna lotteriförsäljare kan erbjudas ett mindre ekonomiskt bidrag. Stöd ÖFM genom att prenumerera på BingoLotto genom ÖFM! Ring Bengt Eklund i styrelsen (tel ) han berättar gärna hur man gör och vad som krävs. Det är kassörens förhoppning, att alla vid inbetalningen, oberoende av sätt (manuellt eller elektroniskt) kommer ihåg att ange namn, fakturanummer, medlemsnummer och vad inbetalningen avser! Vårt bankgiro är och vårt postgironummer är Fullvärdigt medlemskap kostar 500 kr Stödmedlem betalar 150 kr Åke Silén Kassör ÖFM

8 ÖFM s styrelse önskar alla sina medlemmar HÄRLIGA FLYGTURER, GÄRNA TILL ölanda Svårt att växa bland stötestenar? DeltaMax hjälper dig att utveckla din organisation eller företag mot nya lönsamma mål Beja Presentreklam & Profilkläder är ditt bästa val när det gäller att profilera din organisation eller ditt företag c/o Åke Silén Drivbänksvägen Hässelby Tel: ÖFM s lotterikiosk har en förnämlig placering i hamnen i Byxelkrok.Här gör Bengt en imponerande insats, skaffar fram vinster, ordnar lotter och bemannar kiosken en stor del av tiden. Överskottet från lotteriförsäljningen ger ÖFM välbehövliga pengar. ÖFM behöver fler frivilliga som kan hjälpa till att bemanna kiosken och sälja lotter. Här kan även ungdomar tjäna en slant under sommarsemestern. Har du kanske andra inkomstbringande ideer? Kontakta Bengt på nedanstående nummer. Hjälp oss att göra 2008 "all time high" vad det gäller försäljningen av lotter! Styrelse 2007 för Ölanda Flyg-och Motorsällskap Bengt Eklund (ordf) Göran Stensson (sekr) Åke Silén (kassör) Hans Björe Roger Forsberg Roger Eklöv Arne Sjögren (suppl) Kennet Niklasson Styrelsemedlemmarna uppskattar dina förslag! URL www-fly-to-olanda.com Nummer 7

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2007 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare KONTAKTEN Medlemsblad för Linköpings Flygklubb Samlingsnummer 2013 www.lfk.se Sid 1 Ledare Sid 3 Ordförande Göran har ordet INNEHÅLL Sid 16 Classic Aircraft Meeting på Hedlanda Sid 20 Nytt ansikte utåt

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

200 GICK GÖMMAREN RUNT

200 GICK GÖMMAREN RUNT 200 GICK GÖMMAREN RUNT Gömmarerundan blev välbesökt i ar; ca 200 personer kom, vilket uppskattningsvis är en ökning med ett femtiotal jämfört med föregående år. Precis som förra året stod Fastighetsägareföreningarna

Läs mer

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast Bo tillsammans 9 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2009 www.kollektivhus.nu Margareta Ossbahr är med i bilpoolen i Linköping som kom till genom ett samarbete mellan bostadsbolaget

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK Nummer 1 - Mars 2012 Övningsverksamheten trotsar kylan Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK I DETTA NUMMER FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8 Fördelardosan Nr 105 september - november 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november 1988. foto/ bs Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs Dom första tio

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Välkommen till Taxi O20 Färgtest på gatorna Taxi 020 gör miljösatsning TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Ditt första val 1994 10 år 2004 Vi kör inte taxi, vi transporterar människor 1994 gick tre starka

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Nytt från lokal- och riksfronten

Nytt från lokal- och riksfronten Nytt från lokal- och riksfronten EN SEN MEN FIN VÅR får nu sägas ha övergått i sommar. Förhoppningen är som vanligt att vi kan flyga så mycket som vi vill, men vi är väl alla som vanligt beredda på att

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer