Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra. här!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra. här!"

Transkript

1 Nummer 7, mars 2008 Redaktör: Åke Silén Ölanda Flyg- och motorsällskap (ÖFM) "Vår ambition är att flygplatsen skall utvecklas och bli ett naturligt mål för inhemska som utländska piloter" Stöd vår ambition - värva en medlem! Pg Ett bidrag, stort eller litet betyder så mycket! c/o Åke Silén Drivbänksvägen Hässelby Tel: Ordföranden har ordet Vad har hänt 2007? Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra här! långväga gäster uteblev i år, men lovat att göra nytt försök kommande år om vädrets makter är med oss. Trots allt fick vi några enstaka besök från Danmark och Tyskland i början av augusti månad. Antalet besökare totalt var ca hälften mot föregående år. Arbete som utförts under året är att vi har fått igång belysningen på fältet. Ett antal tappra ställde upp på en av de varmaste dagarna vi hade på försommaren och slutförde det arbete som kvarstod. Nu är Ölanda tillgängligt natt som dag vilket underlättade när höstmörkret väl kom. Belysningen fungerar klanderfritt. Banljusen under utplacering I övrigt har husvagnsuthyrningen fortsatt med gamla trogna kunder och även några nya har tillkommit, som vi fått hyra in på annat stället p.g.a. platsbrist i hangaren. Lotteriet har även i år gett oss ett välbehövligt tillskott till vår kassa. Vill även i år tacka de som vanligt ställt upp och hjälpt till med arbete på fältet under sommaren. De är Åke, Hasse, Roger, Göran, Arne, Stig, Kenneth, mfl. Ett extra stort tack till Roger som konstruerat och byggt ihop vår banbelysning. Banljusen i skymning URL Nu är tid att betala medlemsavgiften! Nummer 7, mars 2008

2 Femtio år av flyghistoria - fortsättningen är en annan historia BYXELKROK Ölanda flygplats fyllde femtio år den 30 augusti Frågan är om det blir en flygande fortsättning eller gravöl. Det finns en stor utvecklingspotential i Ölanda flygplats säger de som vet och kan något om Ölanda och dess centrala läge mitt i en expansiv infrastruktur med centralpunkten på Ölanda flygplats och en cirkel runt Baltikum, Gotland, Göteborg, Stockholm som tänkbara flygmål. Samtliga platser ligger inom några få timmars flygresa från Ölanda. HISTORIEN OM ÖLANDA I en kort historik beskriver en av grundarna, Lars Björkroth, hur han med ett 4 år gammalt flygcertifikat kom till Öland 1951 och såg platsen för Ölanda flygplats. De möttes vid en rad måltider på Grankulla pensionat, Lars Björkroth, och den flygintresserade Harald Ericksson som tog kontakt med markägarna till Ölandas blivande flygplats. Avtal tecknades om arrende. Snart ordnades hjälpande händer för iordningställandet. Lars Björkroth flög själv premiärplanet den 30 augusti 1957 från Norrköping till Ölanda och tekniska tidskrifter uppmärksammade händelsen. Han har byggt en modell av detta första flygplan i skala 1:100. Det kommer att finnas med någonstans i festligheterna den 30 augusti. Mottagningskommittén, Harald Ericksson, jägmästare P-G Arne på Skäftekärr och postens legendariske Stig Johansson, som också skrev en artikel i Ölandsbladet fanns där. Den 13 juni 1960 skedde den första taxiflygningen från Bromma. Harald Ericksson hade inlett samarbete med Aero Nords direktör Per Holmström och flygkapten Hans Thelin och flera taxiflygningar skedde inför midsommaren Även vår nuvarande kung, Carl XVI Gustaf, besökte Ölanda den sommaren, varför många trodde att det var då flygplatsen invigdes. Senare inbjöds dåvarande kommunalrådet Roland Larsson för en provtur och sommaren 1971 klubbades beslutet om en permanentning av flygplatsen, som då kunde inleda en radikal förbättring av landningsbanan. Året därpå blev samtliga socknar på norra Öland inkorporerade med Borgholms storkommun, då hade det troligen varit för sent för ett klubbslag. Flygplatsen asfalterades och Harald Ericksson överlät arrendekontraktet till Borgholms kommun som därefter blev huvudman för Ölanda. För kommunen blev det en dålig affär, flygningarna inskränkte sig till ett fåtal och då mest för ägarna till planen. Inför hotet om nedläggning bildades en ideell förening, Ölanda Flyg- och Motorsällskap som åtog sig det tunga ansvaret att förvalta Ölanda. Trots tre årligen återkommande flygdagar och lottförsäljning mm. lyckas man inte få något överskott i verksamheten. År 2004 bildades en styrgrupp som har till uppgift att utveckla Ölanda. Projektet, Landa på ett framtida Ölanda! startades med representanter från Ölanda Flyg & Motorsällskap, Länsstyrelsen, Borgholms kommun, Ncc och Högskolan i Kalmar, med mottot: Landa på ett framtida Ölanda! Man lyckades få pengar till delfinansiering från Mål 2 Södra, EU, EG:s strukturfonder till en fördjupad förstudie avseende utbyggnad av Ölanda flygplats, undertecknad av ordföranden i Ölanda Flyg & Motorsällskaps ordförande Bengt Eklund och kassören Åke Silén. INFRASTRUKTUR OCH MILJÖN I den 32 sidor tjocka förstudien till ansökan om EUpengar, kan man läsa hur en fungerande infrastruktur ser ut, vad som krävs av kommun och länsstyrelse för att få en vinstgivande kommunikation förlagd till norra Öland. Det antyds, att politikerna är mycket positiva till den här satsningen men att tjänstemännen är av en annan åsikt. Tanken att privatpersoner skulle flyga mellan metropolerna i Sverige, Baltikum, Polen och Tyskland, är en fantastisk idé men med verklighetsförankring. Det visar sig, enligt redovisade beräkningar, att redan efter två inkomster/ inflyttning som motsvarar i skattekraft/år, skulle en utveckling av Ölanda vara ekonomiskt försvarbar. RESOR I TID OCH OTID En flygresa mellan Stockholm - Ölanda, tar till exempel drygt en timme, berättar Bengt Eklund, jämfört med en bussresa som tar c:a 7 timmar. Det finns redan de som pendlar mellan sitt jobb i Stockholm och Öland med eget flygplan. Flygkapten, Hans Björe, permanent bosatt på Öland och flygplatschef vid Ölanda, tar det egna flygplanet hem från Bromma. Han har till och med fått skattemyndigheterna att bevilja reseavdrag, då han bevisat att han äger ett plan och faktiskt flyger regelbundet angiven sträcka

3 (80 resor/år). Tidsvinsten är ju enorm. En timmes flygresa, tröttar mindre än sju - åtta timmars bilresa. Om man tänker sig att taxiflyg tar ett antal trötta bilförare regelbundet mellan hemmet på Öland till arbetsplatsen, spar det mycket tid och pengar och minskar antalet olyckor. Vägunderhållet skulle faktiskt bli billigare - en annan positiv bieffekt. ATT FLYTTA TILL ÖLAND Många privatpersoner med vinterbonade hus på Öland, skulle mer än gärna vistas längre tid på Öland om de snabbt kunde flyga till sina bestämmelseorter. En flygplats med reguljärflyg, genererar många nya arbetstillfällen, det är inte svårt att inse. Service kräver personal, som kräver bostäder, som i sin tur den livlina och energigivare som Ölanda Flyg- & Motorsällskap hoppas på? Den frågan kan bara kommunpolitikerna och andra myndigheter besvara - inklusive en intresserad allmänhet. Finns det inga unga människor som vill satsa tid och intresse på flyg som kommunikation, där det finns en mängd uppenbara vinster att göra, både ekologiska och ekonomiska, då är dagarna räknade för Ölanda, liksom för andra städers satsning på små flygplatser. Om en ung generation tar vid efter veteranerna, tillförs ny energi och Öland- Ölanda får ett långt, lyckosamt liv med luft under vingarna. RAGNHILD OXHAGEN kräver andra servicetjänster, åretruntöppna butiker, social service och skolorna på landsbygden skulle kanske få den barninjektion som efterlysts! Hur är det med styrelseledamöterna för Ölanda Flyg & Motorklubb, bor de här permanent? Jo, Bengt Eklund är i full färd med flytt av boende och företag från Stockholm till Byxelkrok. Flygplatschefen Hans Björe är bofast, liksom styrelseledamöterna Roger Eklöv ICA-chef, suppleanten Arne Sjögren och Kenneth Niklasson, Roger Forsberg och Göran Stensson, sekreterare, är sommargäst. Det finns fler som funderar på att flytta hit. Bildtext Lars Björkroth med sitt modellplan, utanför flyghangaren vid Ölanda. Modell skala 1:10 Focke- Wulf Stieglitz, det användes mycket som bogserplan och uppvisningsplan i Sverige när man tog upp glidflygplan i luften. Bakom Lars Björkroth står ett plan av samma modell som de plan som användes som skolflygplan av Sk 12 ute på Ljungbyhed under 1940-talet. Hans Björe, flygkapten stationerad inom civilflyget från Arlanda med 80 flygningar/år mellan Stockholm-Ölanda, Lars Björkroth, modellbyggare och tidigare flygare. Bengt Eklund har flugit i drygt 20 år. ÖLANDAS FRAMTID Har Ölanda en framtid? Kommer Ölanda att överleva sin 50-årsdag, kommer flygplatsen att bli

4 Bengt har haft mycket att stå i och haft fingrarna på många ärenden. Här nedan finns några viktiga rubriker till händelser under Logga in på och läs artiklarna. Flygplatser i Stockholm. Luftvärdighetsbevisen billigare AOPA hos Riksdagens trafikutskott Regeringen tänker om beträffande beskattningen av flygbränslen och återkommer under våren 2008 med nytt förslag AOPA Sweden svarar på Finansdepartementets remiss angående skatt på flygbränsle. SKATT PÅ FLYGBRÄNSLEN Sänkta avgifter för certifikat. ICAO föreslår nya krav på ELT NYA VFR-TRANSPONDERKODER I TYSKLAND LUFTFARTSVERKET BEHÅLLER BANA 11/29 PÅ STURUP Infrastruktur skall vara tillgänglig för alla medborgare på lika villkor. AOPA-Swedenuppvaktar regeringen

5 Köp vår T-tröja med Ölanda logga Unik - snygg! Sätt in 75 kronor på vårt pg ange tröja och storlek! Har nu läst artiken i Ölandsbladet den 30 augusti om Roy Nilsson i Skriketorp av Ragnhild Oxhagen? Köp vår keps med Ölanda logga Unik - snygg! Sätt in 75 kronor på vårt pg ange keps! Roy håller sig med ett eget flygfält, ett Ölanda i miniatyr. Ett välhållet gräsfält av bästa slag. Roy är en av Sveriges bästa modelplans-byggare och flygare. Han har tävlat med sina byggen både nationellt och internationellt och vunnit stora framgångar. I USA i början på åttiotalet blev han som bäst 2:a i modellbygge och 8:a i flygningen. På åttiotalet fanns många modell byggare och flygare och Roylanda var välkänt i alla modell-flygarkretsar. Skaror av entusiaster samlades under sommaren för att tävla på Roylanda. Roy har inte bara talang utan har övat upp sin skicklighet till absolut högsta mästarklass. Det finns nog inom området inga svårigheter som inte Roy mästrar. Hans skicklighet begränsar sig ingalunda till modellbyggen utan han har sett till att under årens lopp hålla det mesta av det motoriserade fordonsbeståndet i närmiljön i gott skick. Trilskande traktorer och gräsklippare utgör inga undantag. Själv har jag erfarenhet av hans mekaniska talanger då jag för något tiotal år sedan anlöpte Byxelkrok med min segelbåt med ett irriterande och besvärande glapp i styrsystemet. Efter lite letande, slipande och mätande hade han framställt en ny sprint som passade perfekt och löste problemet. Har ni inte sett Roys fantastiska modeller? Då föreslår jag ett besök hos Roy i Skriketorp. I bakändan på hans bilverkstad står en del av hans skapelser.

6 En historisk bild från flygfesten för nästa 50 år sedan. Är det någon som har bilder från uppvisningen? Skicka gärna till s redaktör Kallelse till årsmöte! Alla är välkomna till vårt årsmöte som kommer att hållas på restaurang Sjöstugan i Byxelkrok den 30 april kl 13. Agenda 1 Mötets öppnande 2 Stadgeenligt utlyst 3 Upprättande av röstlängd 4 Dagordningens godkännande 5 Val av ordförande och sekreterare 6 Val av justeringsmän 7 Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut 8 Revisionsberättelse 9 Styrelsens ansvarsfrihet 10 Förslag från styrelsen 11 Förslag från medlemmar 12 Fastställande av årsavgift 13 Valberedningens förslag och val av styrelsemedlemmar 14 Val av revisor 15 Val av valberedning 16 Övriga frågor

7 FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM Bäste Ölanda vän! Nu så här under vårvintern påminns vi, under vissa soliga dagar om vad som så sakteliga kommer. Sommar och sol! Det går ju inte att förneka att vissa somrar är bättre än andra men under de flesta somrarna skiner solen som mest och starkt på Öland. Vi har tyvärr ännu inte lyckats med att förlänga och asfaltera om banan men vi arbetar oförtrutet vidare med problematiken. I vilket fall som helst så kommer banan att sopas och väntar återigen på att få ta emot flygande gäster, bekanta och obekanta från när och fjärran. Det är nu hög tid att förnya ditt medlemskap i ÖFM. Vi hoppas, att våra trogna och för verksamheten så betydelsefulla medlemmar även i år vill stödja vår verksamhet. Vi hoppas naturligtvis att alla vill vara fullvärdiga medlemmar men som ett alternativ, finns stödmedlemskap. Ett varmt tack på förhand! Försök även att värva ytterligare en medlem eller en sponsor! OBS Vi skickar inte några medlemskort! ÖFM är numera medlem i Flygsportförbundet och medlemmar, som önskar medlemskap i KSAK kan utöver ÖFM medlemskapet, betala in 405 kr för medlemskapet i KSAK. Har du adress men inte tidigare skickat oss någon adress. Det skulle bespara oss tid och pengar om vi bättre kunde nyttja i stället för snigelpost. Vi kommer inte att missbruka adressen på något sätt! Vänligen skicka mig ett med ÖFM i ämnesraden till Lotteriverksamheten är en viktig del i ÖFM s intäkter. När du besöker Byxelkrok, kom och köp några lotter! Du kan inte missa vår lotterikiosk med centralt läge bland hamnbodarna. Kanske är lotterikiosken stängd och obemannad. Vi har helt enkelt inte tid att vara där så mycket som skulle behövas. Vi söker med ljus och lyckta efter assistans! Pigga ungdomar till glada pensionärer - ingen åtskillnad. Trogna lotteriförsäljare kan erbjudas ett mindre ekonomiskt bidrag. Stöd ÖFM genom att prenumerera på BingoLotto genom ÖFM! Ring Bengt Eklund i styrelsen (tel ) han berättar gärna hur man gör och vad som krävs. Det är kassörens förhoppning, att alla vid inbetalningen, oberoende av sätt (manuellt eller elektroniskt) kommer ihåg att ange namn, fakturanummer, medlemsnummer och vad inbetalningen avser! Vårt bankgiro är och vårt postgironummer är Fullvärdigt medlemskap kostar 500 kr Stödmedlem betalar 150 kr Åke Silén Kassör ÖFM

8 ÖFM s styrelse önskar alla sina medlemmar HÄRLIGA FLYGTURER, GÄRNA TILL ölanda Svårt att växa bland stötestenar? DeltaMax hjälper dig att utveckla din organisation eller företag mot nya lönsamma mål Beja Presentreklam & Profilkläder är ditt bästa val när det gäller att profilera din organisation eller ditt företag c/o Åke Silén Drivbänksvägen Hässelby Tel: ÖFM s lotterikiosk har en förnämlig placering i hamnen i Byxelkrok.Här gör Bengt en imponerande insats, skaffar fram vinster, ordnar lotter och bemannar kiosken en stor del av tiden. Överskottet från lotteriförsäljningen ger ÖFM välbehövliga pengar. ÖFM behöver fler frivilliga som kan hjälpa till att bemanna kiosken och sälja lotter. Här kan även ungdomar tjäna en slant under sommarsemestern. Har du kanske andra inkomstbringande ideer? Kontakta Bengt på nedanstående nummer. Hjälp oss att göra 2008 "all time high" vad det gäller försäljningen av lotter! Styrelse 2007 för Ölanda Flyg-och Motorsällskap Bengt Eklund (ordf) Göran Stensson (sekr) Åke Silén (kassör) Hans Björe Roger Forsberg Roger Eklöv Arne Sjögren (suppl) Kennet Niklasson Styrelsemedlemmarna uppskattar dina förslag! URL www-fly-to-olanda.com Nummer 7

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM FÖR 2009

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM FÖR 2009 FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM FÖR 2009 Bäste Ölanda vän! Nu så här under vårvintern påminns vi, under vissa soliga dagar om vad som så sakteliga kommer. Sommar och sol! Det går ju inte att förneka att vissa

Läs mer

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM FÖR 2011

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM FÖR 2011 FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM FÖR 2011 Bäste Ölanda vän! Nu när vårsolen så sakteliga börjar värma igen är det dags att betala medlemsavgiften för 2011 för Ölanda Flyg och Motorsällskap. Vi gläds åt att

Läs mer

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM FÖR 2010

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM FÖR 2010 FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖFM FÖR 2010 Bäste Ölanda vän! Nu när vårsolen så sakteliga börjar värma igen är det dags att betala medlemsavgiften för 2010 för Ölanda Flyg och Motorsällskap. Vi gläds åt att

Läs mer

2005 har bjudit på mycket arbete och många positiva överraskningar för Ölanda.

2005 har bjudit på mycket arbete och många positiva överraskningar för Ölanda. Nummer 5, december 2005 Redaktör: Åke Silén Ölanda Flyg- och motorsällskap (ÖFM) "Vårt mål är nu att hitta sponsorer som kan hjälpa till med finansiering av utbyggnaden av Ölanda" Stöd vår ambition - värva

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Ölanda Nytt 2012. Fortsättning sid 2 nedre delen

Ölanda Nytt 2012. Fortsättning sid 2 nedre delen Ölanda Nytt 2012 Landningsbanan nyasfalterad! Kallelse till årsmöte Små glimtar av den annalkande våren gör att styrelsen vill påminna om att tisdagen den 30 april kl 13 i klubbstugan kommer ÖFM s årsmöte

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 2011-03-16 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 1 Årsmötets öppnande Klubbens ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fråga om mötets

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Ölanda Nytt Nummer 3, september 2003 Redaktör: Åke Silén

Ölanda Nytt Nummer 3, september 2003 Redaktör: Åke Silén Ölanda Nytt Nummer 3, september 2003 Redaktör: Åke Silén Ölanda Flyg- och motorsällskap (ÖFM) "Vår ambition är att flygplatsen skall bli godkänd för rundflyg till sommaren 2004" Stöd vår ambition - värva

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Erling Johansson hälsade

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 1. Mötet öppnas. 2. Mötet behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkännes. 4. Marcus Lindqvist väljs till mötesordörande. 5. Andreas Olsson väljs till protokollförare.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE Skånes Motorcyklister 2011-01-23 Sida 1 (5) SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE 2011-01-23 1 MÖTETS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Karina Svensson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB Stadgar Gällande från och med år 2005 1 Ändamål Klubben, med hemort Vellinge, är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att verka för privatflygets utveckling i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar. för AHN Nerja

Stadgar. för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna 12 november 2007 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA ARBOGA 2009-03-03 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA 1. Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga. 2. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben samt till Motorflygförbundet KSAK och Svenska

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer